Skatteomlægning er kærkommen

Fra Inuit Ataqatigiit læser vi med glæde, at der i Politisk Økonomisk Beretning lægges op til at arbejde mod et mere socialt retfærdigt skattesystem, der betyder en sænkning af skat på arbejde, som kan blive opvejet af beskatning af områder som i dag ikke er beskattet.

Søndag d. 22. april 2012
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Forårssamling 2012, Politik.

De varslede skattelettelser på arbejdsindkomster er en del at et større plan i implementeringen af skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger.

Fra Inuit Ataqatigiit læser vi med glæde, at der i Politisk Økonomisk Beretning lægges op til at arbejde mod et mere socialt retfærdigt skattesystem, der betyder en sænkning af skat på arbejde, som kan blive opvejet af beskatning af områder som i dag ikke er beskattet.

Fra Inuit Ataqatigiit har en mere socialt balanceret skattemodel længe været et ønske, og vi bakker op om en kommende skattemodel, der giver incitament til at arbejde. Vi ser det som positivt, at skattenedsættelser på arbejde opvejes af beskatning af ting, som i dag ikke er beskattet. Dette kan f.eks. være beskatning af vakantbolig, beskatning af kapitalindkomster. Dvs. de former for indkomster, der ikke skyldes arbejde, men afkast på kapital.

Kommende skattelettelser på arbejde kan også finansieres ved, at der lægges skat på kapitalgevinster, der f.eks. kommer fra overskuddet af salg af ejendomme, der i dag er skattefrie.

Social lighed
Inuit Ataqatigiit ønsker at der skabes langsigtede skatte-, bolig-, og socialpolitiske reformer i samarbejde med alle involverede parter, det være arbejdstager og arbejdsgiver organisationer.

Ovennævnte skattemæssige omlægninger vil gavne den meget store gruppe af befolkningen, der har mellemindkomster, der vil drage nytte af forslaget. Uanset om man tilhører den ene eller den anden indkomstgruppe er det til gavn, at man ved omlægning af skattesystemet tilnærmer sig et mere socialt balanceret skattesystem.

I den nyligt udkomne publikation fra landsstyret ” Den Politisk Økonomiske Beretning for 2012” beskrives en plan. Og det skal slås fast at herværende plan om skattelettelser ikke er en enlig svale i forhold til de nødvendige reformer i Grønland.

Inuit Ataqatigiit står ved kommende planer, der skaber mere social balance og ser frem til at diskutere de kommende reformer.