Endnu mere bekymrende

Mikkel Bjarne Lunds slet skjulte trussel: Hvis pressemeddelelsen i stedet skal forstås som en slet skjult trussel for at få Siumut og dig selv "endnu” mere i medierne, så virker det heller ikke. Tværtimod.

Torsdag d. 26. april 2012
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Journalistik, Politik, Pressens vilkår, Ytringsfrihed.

En nødvendiggjort replik til KNR´s svarudmelding på Siumut´s kritik af KNR´s nyhedsformidling.

Siumut fremkom for et par dage siden med en kritik af KNR´s nyhedsdæknings form, som partiet finder bekymrende pga. den ensidighed, der hersker uddybet med beskrivelse af 2 dækninger, der var i KNR.

Kritikken ramte åbenbart hovedet på sømmet i en grad, så denne ikke bare afstedkom en hurtig reaktion men også en direkte trussel mod Siumut fra KNR´s nyhedschef Mikkel Bjarnø Lund´s side (kan læses her nederst i teksten), hvilke gør situationen endnu mere bekymrende og direkte pinlig.

Nyhedschefen forholder sig ikke engang til grundlaget for den første del af kritikken, som set isoleret var meget ensidig og misvisende. Nej, han forsvarer sig med at der dagen før var et indlæg, der tog hensyn til oppositionens synspunkter.

Jeg er selv gammel mediemand og enhver, der ser på professionelle nyhedsformidlere vil finde ud af, at når man fokuserer på et emne, som man har lavet en dækning om ved en tidligere lejlighed, så resumerer man de væsentlige hovedpunkter op først af hensyn til de lyttere/seere/læsere, der ikke har haft en mulighed for at se den eller de forrige indslag, førend man fortsætter med en dækning. Så der var for så vidt ikke noget at sætte fingre på med hensyn til Siumut´s kritik og omtale af dækningen – isoleret set.

I den andet kritik punkt får Siumut direkte medhold med undskyldningen om, at ”man vægtede andre nyheder højere den dag”, hvorfor man valgte blot at konstatere i kort form, at ”et nyt parti er kommet til” – hvilket er helt misvisende, da jeg så vidt jeg ved, først skal til at laves nødvendige underskriftsindsamlinger FØREND initiativet kan blive godkendt som et parti. Men lad det hvile, for det værste kommer til slut.

Nyhedschefen for en Public Service Station går nemlig helt over gevind og giver en direkte trussel til Siumut med en afslutning, der signalerer, at Siumut ikke skal regne med at komme i KNR, såfremt den kritiserer stationen.

Lad mig præcisere at KNR naturligvis er pålagt en masse forpligtelser for at kunne modtage 55 mio. kr. i direkte støtte om året fra det offentlige for at sikre at KNR fremstår som et upartisk, objektivt og troværdigt medie over for befolkningen. Nyhedschefens udviste attitude signalerer modstand mod de nævnte forpligtelser. Udtalelserne strider imod ytringsfriheden og bryder demokratiets grundregel om en uafhængig og fri (ufarvet) presse og det vækker endnu mere bekymring hos Siumut.

Med vores udmelding håbede vi på en konstruktiv modtagelse, der ville kunne hjælpe KNR med at tage sig mere sammen for at efterleve sine forpligtelser. Vi tog åbenlyst fejl. Vi regner naturligvis med, at ledelsen i KNR vil tage sagen op og belære Nyhedschefen om passende opførsel.


Mikkel Bjarnø Lunds svar på Per Bertelsens kritik
Kære Per Berthelsen

Tak for din kommentar, der i hvert fald viser, at du ser vores, synes vi selv, gode nyhedsudsendelse. Dog virker det ikke til, at du har set den alligevel. Og jeg forstår på ingen måde kritikken af Qanorooq.

Lad os kigge kort på det første indslag du nævner nemlig om skatteprocenten. Her er Siumut umiddelbare reaktion med allerede i overskriften til hele udsendelsen…hvor i kalder det valgflæsk eller valgspæk, om du vil. I selve indslaget har vi også fundet plads til din formands reaktion. Og selv i liveinterviewet med ministeren stiller vores vært Siumuts kritik videre til ministeren.

At i derfor ifølge dig slet ikke skulle være nævnt, forstår jeg slet ikke. Det passer jo ikke. Det er direkte forkert.

Dagen efter følges nyheden endda op med reaktioner fra folk på gaden og et par af landets største organisationer. Alt i alt mener jeg derfor, at den sag fra vores side faktisk er dækket og behandlet klart, sagligt og grundigt. Med både fakta og reaktioner fra relevante parter.

Så nævner du vores KortNyt om det nye parti, der har set dagens lys. Her mener du, at vi skal benytte lejligheden til at sable et helt andet parti nemlig regeringspartiet IA ned?

Det kan meget vel være, at det giver mening i din optik, men vi valgte nyheden i kort form i stedet. Vi skal alle prioritere vores ressourcer, og der er ikke mulighed for at gå i dybden med det hele. Om man gerne vil eller ej. Vi vægtede andre nyheder højere den dag (vigtigere for befolkningen), og vi valgte derfor blot at konstatere i kort form, at et nyt parti er kommet til. Det synes vi, befolkningen skulle have af vide. Det var umiddelbart nyheden, og den fortalte vi.

Det er et spørgsmål om prioritering og vinkel, og det kan selvfølgelig diskuteres, men vi vælger selv vores vinkel på nyhederne, det må du også lære at respektere en dag.

Jeg må derfor konkludere, at jeg simpelthen ikke forstår din kritik. Ja, jeg synes slet ikke, den er rimelig, og jeg holder ellers meget af progressiv kritik.

Hvis pressemeddelelsen i stedet skal forstås som en slet skjult trussel for at få Siumut og dig selv "endnu” mere i medierne, så virker det heller ikke. Tværtimod.

Håber på begrundet og saglig kritik næste gang.