Katastrofer der umuligt kan ske - eller hvad?

Jeg kan sagtens forestille mig en situation, hvor et krydstogtskib sejler ind i en grønlandsk fjord, og derpå i passende afstand af en gletcher sætter deres små både i vandet for at sejle passagerne det sidste stykke helt hen til gletcheren så de kan tage fotos og video.

Fredag d. 20. juli 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Sikkerhed til søs, Turisme.

Da jeg så denne film Iceberg tsunami gone wild på Kamikposten.dk i dag tænkte jeg i første omgang egentligt ikke nærmere over det, thi det var ganske vist et fantastisk syn at se filmen med denne Iceberg tsunami ved Grønland, men situationen i filmen resulterede jo ikke i en skibskatastrofe med druknede mennesker og potentiel efterfølgende forurening af fjorden med udsivende Heavy Fuel/Diesel Fuel, og båden i filmen var heller ikke særlig stor etc.

Men ved nærmere eftertanke kunne jeg sagtens forestille mig en situation hvor et krydstogtskib sejler ind i en grønlandsk fjord, og derpå i passende afstand af en gletcher sætter deres små både i vandet for at sejle passagerne det sidste stykke helt hen til gletcheren så de kan tage fotos og video - og derpå kælver gletcheren pludseligt på samme vis som i "Iceberg tsunami gone wild" hvorpå mange af de små både forulykker i det iskolde vand !

Nu er der virkeligt potentiale til en større katastrofe med mange døde mennesker !!

I skrivende stund har 30.693 set filmen og 1.001 har markeret, at de kan lide filmen - så jeg gætter på at krydstogtskibene, og ikke mindst rederierne bag dem, på et tidspunkt nok skal få et antal henvendelser fra kunder, der vil have den oplevelse, at se de grønlandske gletchere kælve - men til den tid har myndighederne i Kongeriget Danmark forhåbentligt taget passende forholdsregler overfor krydstogtskibene; eller hvad ?

PS:
Her i maj måned 2012 henvendte jeg mig til Folketingets Grønlandsudvalg med denne skrivelse Falsk tryghed om bord under sejlads i de grønlandske farvande/grønlandske søterritorium anno 2012? .