Periode: August 2012


Magtens dilemmaer

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. august 2012

Man siger at det koster at have magten. Med det mener man, at magthavernes popularitet falder, fordi man er nødt til at træffe svære valg. I Inuit Ataqatigiit er vi meget bevidste om dette. Vi har fra starten været klar over, at valget i 2009 blandt andet var et udtryk for at folk ønskede noget nyt. Og vi har fra starten sagt, at vi ikke kan nå alle målene i denne valgperiode. Vores vision for Grønland rækker længere end til 2013. Og det gør den blandt andet, fordi forandringer hverken kan eller skal hastes igennem.

Også KNR må tilpasse sig

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 28. august 2012

Det er ikke rigtigt som påstået af KNR at finansieringen af KNR er dalende. I 2010 blev der bevilget 59,6 mio. kr. i 2011 61,5 mio. kr. og i 2012 62,5 mio.kr. Og i det fremlagte finanslovsforslag for 2013 er afsat 63,8 mio. kr. Det skal gøres klart, at der ved siden af førnævnte bevillinger, så har KNR fået en tillægsbevilling for at kunne dække ekstraordinære omkostninger

Uddannelsesstøtte til grønlandske uddannelsessøgende på uddannelse i Danmark

Landsstyret
Tirsdag d. 28. august 2012

Det skal indledningsvis bemærkes, at grønlandske uddannelsessøgende i Danmark altid har haft mulighed for at modtage SU på uddannelser i Danmark. Dette ifølge § 2 i Lov om Statens Uddannelsesstøtte (SU-loven) i Danmark, hvoraf det fremgår, at uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte, når de er danske statsborgere. Uddannelsessøgende fra Grønland er danske statsborgere og har dermed også ret til at modtage SU.

Rigsfællesskabet fortjener respekt

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 24. august 2012

Jens B. Frederiksen og andre, der måtte dele hans holdninger, kunne passende begynde at tænke lidt over den uegennyttige gavmildhed folk i Danmark gennem de årlige finanslove udviser overfor Grønland og Færøerne. Og sammenholde den med Jens B. Frederiksens erklæring om, at de rigdomme, der måtte være i den grønlandske undergrund tilhører Grønland, og det bliver der ikke lavet om på.

Rigsfællesskabet fortjener respekt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 23. august 2012

Jeg tvivler stærkt på, at Danmark ville kunne få den samme indflydelse på de bonede gulve i Washington og andre steder, hvis ikke det var for Grønlands strategiske beliggenhed og betydning.

Berigtigelse

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 23. august 2012

Det daværende Landsstyre var i samarbejde med Søfartsstyrelsen allerede i gang med en bekendtgørelse vedr. ”kendtmænd”

Afskaffelse af uddannelsesstøtten for de grønlandske studerende i Danmark

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 20. august 2012

Hvorfor har man, ifølge Finanslovsforslaget for 2013, valgt at afskaffe uddannelsesstøtten for de grønlandske studerende der studerer i Danmark fra år 2013?

Samarbejdsaftale mellem regeringen og landsstyret om de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention

Regeringen
Selvstyret
Onsdag d. 15. august 2012

Aftalen har til formål at styrke samarbejdet om varetagelse af grønlandske interesser i de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention i relation til følgende: Konsultation og inddragelse i forhandlingsprocessen, Informationsadgang, Synliggørelse af Grønland

Premiers Strengthen Relationship as Arctic Neighbours

Eva Aviarak
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. august 2012

Premiers look forward to exploring new trade opportunities in the area of locally harvested foods. New trade partnerships would increase food security for Arctic communities. Increased trade with traditional/local foods will strengthen the health of Arctic peoples, contribute to our economies and create new job opportunities.

Grønland og Nunavut skal lære af hinanden

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 13. august 2012

Almindeligvis er hovedparten af kommentarerne til nyhederne på såvel sermitsiaq.ag som knr.gl så fladpandede, at det tangerer landsskadelig virksomhed at bringe dem.

Kuupik vil have en udenrigsminister

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 9. august 2012

I lighed med de fleste andre i Grønland forstår Kuupik Kleist tilsyneladende ikke, at Folketinget og den regering, Folketinget har udpeget, udfylder en dobbeltrolle i og med, at Danmark, i modsætning til Grønland og Færøerne, ikke har sit eget Landsting eller Lagting, og dermed heller ikke sin egen regering.

Nukissiorfiit indgår forlig med Energikonsortiet om vandkraftværket i Qorlortorsuaq

Nukissiorfiit
Onsdag d. 8. august 2012

Den umiddelbare konsekvens af forliget er, at enhedsomkostningerne i Qaqortoq og Narsaq påvirkes med 4 øre pr. kilo watt time. Hvis Qaqortoq og Narsaq i 2013 skal betale maksimalprisen, forventes det at disse omkostningerne bliver solidarisk fordelt på alle forbrugere i Grønland, i forbindelse med beregning af de nye tariffer for 2013.

Tillægsprotokol til FN´s børnekonventionen

Landsstyret
Fredag d. 3. august 2012

At landsstyret først nu tiltræder protokollet betyder dog ikke, at der ikke har været en sikring af barnets rettigheder indenfor de områder, det drejer sig om.