Tillægsprotokol til FN´s børnekonventionen

At landsstyret først nu tiltræder protokollet betyder dog ikke, at der ikke har været en sikring af barnets rettigheder indenfor de områder, det drejer sig om.

Fredag d. 3. august 2012
Landsstyret
Emnekreds: Børns vilkår, Internationale konventioner.

Landsstyret har nu formelt tiltrådt tillægsprotokol til FN´s børnekonventionen om barnets rettigheder, vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi.

Landstinget vedtog på forårssamlingen 2007, at Grønland kan tiltræde tillægsprotokollen, når den grønlandske lovgivning er bragt i overensstemmelse med tillægsprotokollen. Denne forudsætning er opfyldt ved den nye kriminallov og retsplejelov, der kriminaliserer børneprostitution, børnepornografi og handel med børn.

Tiltrædelsen af tillægsprotokollen betyder, at det geografiske forbehold for Grønland til tillægsprotokollen af 25. maj 2000 ophæves, således at tillægsprotokollen gælder for Grønland.

At landsstyret først nu tiltræder protokollen betyder dog ikke, at der ikke har været en sikring af barnets rettigheder indenfor de områder, det drejer sig om.