Nukissiorfiit indgår forlig med Energikonsortiet om vandkraftværket i Qorlortorsuaq

Den umiddelbare konsekvens af forliget er, at enhedsomkostningerne i Qaqortoq og Narsaq påvirkes med 4 øre pr. kilo watt time. Hvis Qaqortoq og Narsaq i 2013 skal betale maksimalprisen, forventes det at disse omkostningerne bliver solidarisk fordelt på alle forbrugere i Grønland, i forbindelse med beregning af de nye tariffer for 2013.

Onsdag d. 8. august 2012
Nukissiorfiit
Emnekreds: Energiforsyning, Forbrugerspørgsmål.

Den 17. juli 2012 har Nukissiorfiit og Energikonsortiet indgået forlig om voldgiftssagen vedrørende byggeriet af vandkraftværket i Qorlortorsuaq.

Forliget indebærer, at Nukissiorfiit til fuld og endelig afgørelse af Energikonsortiet I/S krav overfor Nukissiorfiit betaler 57 mio.kr. til Energikonsortiet I/S. Forliget indebærer endvidere, at Energikonsortiet I/S har forpligtiget sig til at udbedre en lang række fejl og mangler ved byggeriet.

Nukissiorfiit indgik i 2003 en totalentreprisekontrakt med Energikonsortiet I/S om opførelse af Qorlortorsuaq vandkraftværk. Energikonsortiet I/S består af de danske entreprenørvirksomheder E. Phil og Søn A/S og YIT A/S samt de islandske entreprenørvirksomheder ISTAK Ltd. og Landsvirkjun. Efter færdiggørelse af byggeriet rejste Energikonsortiet I/S et krav mod Nukissiorfiit på 235 mio.kr. plus renter, et beløb der nærmer sig 300 mio.kr.

På baggrund af ovenstående krav, har Nukissiorfiit valg at indgå et forlig med Energikonsortiet, for at imødegå den usikkerhed, der altid er ved en voldgiftssag. Forliget forhindre at resultatet af denne del af voldgiftssagen ville blive endnu mere utilfredsstillende for Nukissiorfiit, ligesom de fremadrettede omkostninger ved voldgiftssagen, der af advokaterne er vurderet til et to cifret million beløb, vil blive sparet.

Efter dette forlig, tilbagestår der stadigvæk nogle modkrav, som Nukissiorfiit har stillet overfor Energikonsortiet I/S. Disse krav er i øjeblikket underlagt syn og skøn fra Voldgiftsretten, og parterne er enige om, at der efterfølgende vil blive forsøgt indgået et forlig om disse modkrav.

Den umiddelbare konsekvens af forliget er, at enhedsomkostningerne i Qaqortoq og Narsaq påvirkes med 4 øre pr. kilo watt time. Hvis Qaqortoq og Narsaq i 2013 skal betale maksimalprisen, forventes det at disse omkostningerne bliver solidarisk fordelt på alle forbrugere i Grønland, i forbindelse med beregning af de nye tariffer for 2013.

For at undgå lignende sager, har Nukissiorfiit taget initiativ til, at der i nuværende og fremtidige store byggerier, herunder også byggerierne af vandkraftværkerne i Sisimiut og Ilulissat, er nedsat en professionel referencegruppe. Referencegruppen varetager alle tvister der løbende måtte opstå under vejs i byggeriet mellem bygherre og entreprenør. På denne måde har Nukissiorfiit sikret, at der bliver taget hånd om tvisterne løbende, og at referencegruppen træffer afgørelse i tvisten imens byggesagen kører. Dette forebygger at tvisterne optrappes og vokser sig store, uden at der er kommer en afklaring på disse.