Rigsfællesskabet fortjener respekt

Jens B. Frederiksen og andre, der måtte dele hans holdninger, kunne passende begynde at tænke lidt over den uegennyttige gavmildhed folk i Danmark gennem de årlige finanslove udviser overfor Grønland og Færøerne. Og sammenholde den med Jens B. Frederiksens erklæring om, at de rigdomme, der måtte være i den grønlandske undergrund tilhører Grønland, og det bliver der ikke lavet om på.

Fredag d. 24. august 2012
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Nyhedsbreve, Rigsfællesskab og selvstyre.

Jens B. Frederiksen: "I den forbindelse er jeg nødt til at gøre det helt klart for Dansk Folkeparti, at de rigdomme, der måtte være i den grønlandske undergrund tilhører Grønland. Det bliver der ikke lavet om på."
Kamikpostens kommentar
Det er tankevækkende og trist at læse Jens B. Frederiksens bombastiske erklæring om, at de rigdomme, der måtte være i den grønlandske undergrund tilhører Grønland og at det bliver der ikke lavet om på.

Jens B. Frederiksens nationalegoisme er en passende anledning til at sætte det skarpe lys på nogle skævheder i Rigsfællesskabet:

Grønland og Færøerne er repræsenteret med hver to medlemmer i Folketinget. Deres indflydelse i Folketinget er på alle områder akkurat lige så stor som den, der tilfalder folketingsmedlemmer valgt i Danmark.

Det betyder, at befolkningen i henholdsvis Grønland og på Færøerne gennem deres repræsentation i Folketinget har lige så stor indflydelse på Rigsfællesskabets anliggender som befolkningen i Danmark.

Den ligeværdige repræsentation i Folketinget har gjort den grønlandske og den færøske befolkning til medejere af Rigsfællesskabets land- og havområder. Herunder oliefelterne i Nordsøen.

Dét er ligeværdigt samarbejde. Og det fortjener respekt, ikke kun i Danmark, men også i Grønland og på Færøerne.

Ud over den ligeværdige repræsentation i Folketinget har Grønland gennem sit selvstyre og Færøerne gennem sit hjemmestyre fået eksklusiv indflydelse på egne anliggender. Samt eksklusiv ejendomsret til egne land- og havområder.

Befolkningen i Danmark har ikke eksklusiv ejendomsret til egne land- og havområder. Vi har heller ikke hverken selvstyre eller hjemmestyre med eksklusiv indflydelse på egne anliggender.

Er det ligeværdigt?

Rigsfællesskabet holdes kørende på den finanslov, der vedtages i Rigsfællesskabets Folketing. Indtægterne kommer ind som skatter og afgifter, men kun fra folk og virksomheder med hjemsted i Danmark.

Grønland og Færøerne bidrager kun til sig selv og ikke til Rigsfællesskabets finanslov.

Er det ligeværdigt?

I disse dage sejler en svensk isbryder rundt ved Nordpolen for at opmåle havbunden.
Hvad der til sin tid måtte komme ud af det, tilfalder Grønland. Uden at det har kostet Grønland en krone.

Er det ligeværdigt?

Til gengæld for denne massive ubalance tvivler Jens B. Frederiksen på, at ”Danmark ville kunne få den samme indflydelse på de bonede gulve i Washington og andre steder, hvis ikke det var for Grønlands strategiske beliggenhed og betydning”.

Hans hovmod er latterligt, og hans uvidenhed er skræmmende.

Danmark lever ikke af, at politikere render rundt på bonede gulve. Danmark lever af at producere og eksportere. Det er kun politikere, der synes at livet skal tilbringes så meget som muligt på bonede gulve rundt omkring på hele kloden.

Hvis politikerne var lidt klogere, lidt mere vidende og lidt større ildsjæle for deres vælgere og deres befolkning, så ville de bruge tiden mere målrettet og ganske anderledes.

Og så kunne Jens B. Frederiksen og andre, der måtte dele hans holdninger, passende begynde at tænke lidt over den uegennyttige gavmildhed folk i Danmark gennem de årlige finanslove udviser overfor Grønland og Færøerne. - Og sammenholde den med Jens B. Frederiksens erklæring om, at de rigdomme, der måtte være i den grønlandske undergrund tilhører Grønland, og det bliver der ikke lavet om på.

Det er ikke folk med den slags holdninger, som man sætter sig hen og snakker hyggeligt med ved en kaffemik.

Læs Jens B. Frederiksens indlæg