Periode: December 2012


Storskaladebatten ude af proportioner

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. december 2012

Efter vores bedste overbevisning bliver der ikke tale om social dumping på baggrund af den endelige vedtagne storskalalov. Loven afskærer ikke de grønlandske arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer fra at indgå overenskomster for de udenlandske arbejdere i anlægsfasen af storskalaprojekter, ej heller fra at konflikte for disse.

IA ordførerindlæg 3. behandlingen af FFL2013 Folketinget

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. december 2012

Jeg vil opfordre de danske partier til at tage fat i de sager som grundet Rigsfællesskabets og Selvstyrelovens natur også er dette tings ansvar. Det gælder retsvæsnet, det gælder kriminalforsorgen, det gælder en lang række andre sagsområder som alle har betydning for det grønlandske samfunds ve og vel.

Aftale om miljøforhold i Grønland

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Nick Hækkerup
Onsdag d. 19. december 2012

Miljøoprydning i Grønland er højt prioriteret i forsvaret. En ny aftale mellem Danmark og Grønland skal sikre en forsat positiv og åben dialog om miljøtiltag i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Vi ønsker alle sammen at holde jul i fred og ro

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Tirsdag d. 18. december 2012

Siumut er klar over, at det nuværende landsstyret er i færd med at tømme Landskassens likviditet, men Siumut er ikke enige i, at dette skal gå ud over samfundets mindst bemidlede borgere. Det er formålsløst og inhuman politik.

Stor interesse for olieudbudsrunde i Grønlandshavet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 18. december 2012

De mange ansøgninger betyder, at der er konkurrence om flere af de udbudte licensblokke. Der forestår nu et omfattende vurderings- og forhandlingsforløb inden de bedste ansøgninger vælges.

Grønlands nye storskalalov tillader ikke social dumpning

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 11. december 2012

Landskassen kan ikke selv finansiere anlæg af store nye industriprojekter. Vi er afhængige af erhvervsinvesteringer udefra. Vi må samtidigt erkende, at omkostningsniveauet i Grønland er højere end i de fleste andre lande. Derfor er det nødvendigt at tilbyde gode rammer for industrien – ellers fravælges Grønland som investeringsland.

Ny rolle for Grønland i de internationale klimaforhandlinger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. december 2012

Nu er vi ikke længere blot tilskuere til forhandlingerne, men vi sidder med, der hvor Grønland har en særlig interesse. Jeg er meget glad for det gode samarbejde, vi har etableret med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og jeg tror, at vi med dette samarbejde kan opnå gode klimapolitiske resultater de kommende år.

Når ordet tager magten fra tanken

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. december 2012

Hvis brydningen kun kan gennemføres til en løn der ligger tættere på de lønninger, der gælder i Kina og i Østeuropa end på SIK’s 80 kroner i timen, skal Grønland så lade malmen ligge uudnyttet hen? Både i Grønland, i Kina og i Østeuropa, vil det eftertænkte svar være nej.

Store hvaler i 2013-2014

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 7. december 2012

Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen har derfor besluttet at sende en høring til visse IWC-lande, således Grønland arbejder for at fastsætte kvoter for store hvaler i perioden 2013-2014, som overholder den nyeste anbefaling fra IWC’s Videnskabelige Komite.

De fattige betaler til de riges adgang til internettet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 6. december 2012

Hvis man har bedre råd og større behov, så belønnes man med en lavere pris pr. Mb. (ned til 3 øre pr. Mb) og en hastighed, der kan være op til 16 gange så stor i forhold til et Basic abonnement. Det betyder at familier med små indkomster er tvunget til at bidrage økonomisk til, at de mere velhavende forbrugere får både billigere og hurtigere internet.

Nye muligheder for søopmåling i Grønland

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 4. december 2012

Selvstyret og den danske regering har i samarbejde prioriteret i hvilken rækkefølge der skal søopmåles i Grønland. Første prioritet er at genopmåle de mest besejlede ruter, derefter kommer indenskærs ruterne fra Upernavik til Kap Farvel, og derefter måling af områder som er af erhvervsmæssig interesse. I området Nord for Upernavik er opmålingerne fortsat sporadiske, ligesom østkysten kun er detailopmålt.

Store malmskibe i isfyldte grønlandske fjorde

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 2. december 2012

Sejladssikkerheden og havmiljøberedskabet i det grønlandske søterritorium – og jeg gentager lige: det grønlandske søterritorium - så er det ofte meget interessant hvad der IKKE er beskrevet i sådanne rapporter og undersøgelser!
Tilknyttede tekster: