Periode: Januar 2013


Ekspertgruppen om råstofbeskatning på plads

Landsstyret
Onsdag d. 30. januar 2013

Hensigten med ekspertgruppen er at indhente en uafhængig rådgivning til brug for udarbejdelsen af de kommende strategier for såvel mineraler som olie der skal gælde fra 2015 samt indhente rådgivning til en strategi for vandkraftområdet.

Maritimt arktisk spin?

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 30. januar 2013

Kunne en sådan tragedie ske igen i nøjagtigt dette samme område – men nu under sejlads i sommerperioden juni – juli – august-september, og nu med et af de store krydstogtsskibe, der medfører i tusindevis af passagerer, og som ikke er isforstærket i en høj isklasse, og som i det hele taget ikke er konstrueret til at kunne ”tåle” at påsejle selv et meget lille isbjerg ved et uheld?

Fedterøveri og åndsfravær i folkeskolen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 29. januar 2013

Der skrives i disse uger meget vrøvl om Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark. Et af de mere selvlysende eksempler er et indlæg i Jyllands Posten, skrevet af to venstrefolk: Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem politisk ordfører (V), og Gitte Lillelund Bech, folketingsmedlem og grønlandsordfører (V). De indleder deres skriveri med en fedterøvsbemærkning om at: ”Danmark og Grønland er to små nationer..”.

Udtalelse fra Fangstrådets møde i december 2012

Adam Dahl
Fangstrådet
Fredag d. 25. januar 2013

Hvis man fra andre lande siger, at Grønland ikke skal fastsætte kvoter for de store hvaler, skal vi huske at vi som oprindelige folk har rettigheder til at fastsætte kvoter. De seneste års bestræbelser på, at få øget selvforsyning af fødevarer, samt i bestræbelserne på at sikre kødforsyningen på kysten, må vore hvalfangere have mulighed for at få kvoter

KNR har brug for nytænkning

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. januar 2013

At KNR er begyndt at transmittere DR1 må siges at være et tilbageskridt, idet vi i Diskobugten havde mulighed for at se DR1 direkte via en betalingskanal, men nu er udsendelsen forskudt med 4 timer, hvilket indebærer at, også, nyheder på tekst-tv opdateres med en 4 timers forsinkelse.

Vi skal tage vare om unge kriminelle

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. januar 2013

I konkrete tilfælde, hvor departementet har været opmærksom på, at der har været unge tilbageholdt i anstalten, har departementet tilbudt kommunerne et særligt projekt. Dette er enten blevet afslået under henvisning til økonomien i projektet eller er blevet afvist med henvisning til, at det er en opgave for Kriminalforsorgen.

Ansøgning fra partierne om støtte til at føre valgkamp

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 22. januar 2013

I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2010 blev det besluttet at afskaffe tilskud til partierne til at føre valgkamp ifm. valg. Dermed blev den mangeårige praksis med at afsætte midler til at føre valgkamp afskaffet.

Få et overblik over Grønlands kostbare undergrund

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 21. januar 2013

Det eneste råstof i Grønland, der findes i ubegrænsede mængder, er varm luft. Det er kendt for at have en stærkt forstyrrende indflydelse på evnen til at tænke klart. Det rammer især politikere og journalister. Men ellers kan det ikke bruges til noget.

Grønland ønsker ikke time-out på råstofområdet

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 21. januar 2013

Det er landsstyrets opfattelse, at den mindre administrative ændring af udlændingeloven som Folketinget skal tage stilling til ikke bør gøres til genstand for danske, indenrigspolitiske drillerier. Dertil er sagen alt for alvorlig. Landsstyret opfordrer derfor til, at man i respekt for Selvstyreloven bakker op om de demokratiske beslutninger vedtaget af det grønlandske parlament, og derfor vedtager de nødvendige ændringer af udlændingeloven.

I slingrekurs uden pejlemærker

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 10. januar 2013

Landsstyrets beslutning om flytningen af den Maritime skole fra Paamiut til Nuuk kendetegner igen deres centraliseringspolitik samt ukendskab til hvilke indflydelse en så vital offentlig institution har for en by som Paamiut.

Tale ved Nytårsreceptionen 9. januar 2013

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. januar 2013

Grønland har forhåbninger om en større grad af selvbestemmelse eller autonomi, nøjagtigt som det er formuleret i Lov om Selvstyre for Grønland, og vi vil gerne og har en reel ret til at udøve vores selvbestemmelsesret og opnå et ligeværdigt forhold til Danmark. Så det burde ikke være den store overraskelse, at vi - som forudset i Lov om Selvstyre - rent faktisk udøver vores selvbestemmelsesret i vores dagligdag.

Retningslinjer for god selskabsledelse

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. januar 2013

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet minimeres. Selskaberne vil derfor én gang årligt offentliggøre en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger på deres hjemmeside.

Et nyt center for maritime uddannelser skal etableres i Nuuk

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 8. januar 2013

Et stort frafald, manglende fagligt uddannelsesmiljø samt manglende kursusudbud efterspurgt af det maritime erhvervsliv, er én af de vigtige årsager til beslutningen. Nævnte problemstillinger har nemlig været med til at medføre, at Selvstyret ikke imødekommer fiskeri- og handelsflådens behov for kvalificeret arbejdskraft på søfartsområdet.

En lodret løgn og en rodebutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 4. januar 2013

At basere sit abonnementssystem på et antikveret bogholderisystem, der kun har kunnet overleve i kraft af Tele Greenlands monopol og almindeligt sløvsind i virksomhedens daglige ledelse, er naturligvis både uantageligt og ganske absurd. Det må Telestyrelsen sætte en stopper for.

En lodret løgn og en rodebutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 4. januar 2013

At basere sit abonnementssystem på et antikveret bogholderisystem, der kun har kunnet overleve i kraft af Tele Greenlands monopol og almindeligt sløvsind i virksomhedens daglige ledelse, er naturligvis både uantageligt og ganske absurd. Det må Telestyrelsen sætte en stopper for.

Siumut vil samarbejde

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 3. januar 2013

Vi er et rigt folk – jeg ønsker at dette vil kendetegne os i det nye år.

Tag ansvar! Det gør vi

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 3. januar 2013

Jeg har tidligere kaldt den nuværende koalition for den hidtil stærkeste i vort lands historie, og den beskrivelse holder jeg fast i. Koalitionen har været uhyggelig stabil.

Nytårstale 2013

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. januar 2013

Ønsket om at Grønland skulle udvikle sig industrielt og økonomisk har været drøftet i rigtig mange år og vejen har været lang og udfordringerne har været store. Året 2012 blev det år, hvor der for alvor blev taget politiske skridt for at opfylde dette ønske.

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2013

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 2. januar 2013

For den næstkommende kvoteblok 2012-2018 var det ikke muligt, for kommissionen ved det 64. årsmøde i IWC, at nå til enighed om kvoteantal til Grønland og det fremlagte grønlandske forslag blev nedstemt.