Periode: Juni 2013


Kammerateri og korruption?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 28. juni 2013

Den fik ikke for lidt tilbage i 2010. Dengang var Aleqa Hammond oppositionsleder, og hun tordnede mod, at konerne til daværende Formand for landsstyret Kuupik Kleist og daværende medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen ejede en minerallicens.

Spørgsmål om hjemløse børn i genhusning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 26. juni 2013

I praksis benyttes de ringeste boliger til genhusning. Nogle er så dårlige, at de ikke kan lejes ud. INI har dog visse minimumskrav: Genhusningsboligen skal bestå af mindst 1 rum pr. familie og have varme, vand, el og adgang til køkken og bad. Hos ISERIT er el ikke en nødvendighed.

Vi skal turde diskutere vores retsvæsen

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 24. juni 2013

Vores voldsrate, vores drabsrate, vores voldtægtsrate og beklageligvis også andre former for kriminalitet ligger alt for højt i forhold til andre lande, vi gerne vil sammenligne os med.

Grønlands IWC-regulerede storhvalsfangst fra 2013

Udenrigsministeriet
Fredag d. 21. juni 2013

Landsstyret mener, i fraværet af en IWC-beslutning herom, at det har ret til unilateralt at fastsætte en forhøjet øvre fangstgrænse for Grønlands storhvalsfangst. Udenrigsministeriet vurderer, at en sådan fremgangsmåde vil være i strid med IWC-Konventionen og har meddelt Grønland dette, hvilket dog ikke hidtil har ført til en ændret grønlandsk position.

Kongerigets medlemskab af Den Internationale Hvalfangstkommission

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 20. juni 2013

Grønland er den eneste rigsdel i Kongeriget, som fanger store hvaler. Det er derfor ikke en beslutning, som Danmark alene kan tage på vegne af hele Rigsfællesskabet uden at rådføre sig med Grønland eller Færøerne.

Nikku burde takke pressen hver eneste dag

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 20. juni 2013

Nikku Olsen burde takke pressen hver eneste dag han står ud af sengen. Hvis pressen havde gravet bare en lille smule dybere i hans fortid den gang han præsenterede sit nye parti, så ville der formentlig slet ikke være noget parti i Landstinget, der hed Partii Inuit.

Opfordring: Lad nu pressen passe sit arbejde

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 19. juni 2013

Aleqa Hammond (S) ville ikke debattere med mig i KNR. Hun ville diktere, hvad pressen skulle gøre. Nikku Olsen (PI) var utilfreds med KNR’s dækning af hans 1. maj-tale. Han truede derfor med at skære i KNR’s tilskud

Skyderierne skal stoppes

Demokraterne
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 18. juni 2013

Demokraterne vil på baggrund af de seneste skyderier intensivere kampen for, at skyderi indenfor bebyggede områder bliver omfattet af Kriminalloven. Det vil nemlig betyde, at en gerningsmand vil kunne straffes med eksempelvis anbringelse i anstalt ligesom det vil blive muligt for politiet, at konfiskere gerningsmandens våben.

Det handler om troværdighed

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 17. juni 2013

Javel så! Da Jens-Erik Kirkegaard i sin tid gav udtryk for hvor chokeret han var over udtalelser fra et selskab om hvor nemt det er at opnå en ”næsten gratis ejendomsret” til et område af Grønland som svarer til mere end 10 procent af Danmarks areal, så mente han det i virkeligheden bare som en kompliment!

Hjemløshed i Grønland

Hans Thor Andersen, forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut
Knud Erik Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut
Fredag d. 14. juni 2013

Lange ventelister var også en hindring for at få en ny bolig. Der var dog stor forskel på hvor lang ventetid, der var i de forskellige byer. I Nuuk indebar de lange ventelister, at tiden, der kunne gå, var uoverskuelig. 5-10 år og måske mere blev nævnt af de genhusede. Tal for hvor mange, der anvises fra den almindelige venteliste, viser også, at Nuuk skiller sig markant ud ved at anvise meget få.
Tilknyttede tekster:

§37: Pilu - Rademacher - Aktindsigt

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 12. juni 2013

Julie Rademacher koordinerede information for Aleqa Hammond både før og efter valget til Landstinget, men ifølge den netop udfærdigede ansættelseskontrakt tiltrådte hun først 15. april. Har hun modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Selvstyret før denne dato?

§37: Aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil.

§37: Fratrædelsesgodtgørelse og "mundkurvsaftale"

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Vi har før set eksempler på, at offentligt ansatte embedsmænd afskediges, uden at have begået tjenesteforseelser som kan begrunde en disciplinær afskedigelse. Det har kostet landskassen – og dermed borgerne – dyrt, fordi Selvstyret så må betale en fratrædelsesgodtgørelse på nogle måneders eller års løn.

§37: Tildeling af særlige hellefiskekvoter med henblik på produktion af ræklinger?

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 10. juni 2013

Produktionsanlæggene til ræklingeproduktion skal have mulighed for råvarer, idet man i de senere år, ikke har kunnet producere på grund af fiskestop i forbindelse med opfiskning af kvoter.

§37: Stigende oliepriser

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 10. juni 2013

Kan landsstyret fremlægge baggrunden for, at prisen på olieprodukter pr. 7. juni 2013 skal stige med 0,26 kroner, når oliepriserne på verdensmarkedet har været for nedadgående over det sidste halve år?

§ 37: Er det for nemt at få råstoftilladelse?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 6. juni 2013

Man bliver chokeret, når man hører nogle udtalelser om vores land, specielt når man ser nogle videoer på Investment Pitch’s hjemmeside. Personerne bag præsentationerne påstår tilsyneladende, at de har fået en næsten gratis ejendomsret til et område ved Maniitsoq.

§ 37: Pilu - Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Var det landsstyrets administration som foreslog netop denne virksomhed (Pilu), og spillede det på nogen måde ind, at virksomhedens ejer Julie Rademacher er tidligere folketingsmedlem for Siumuts danske søsterparti Socialdemokraterne, og at hun – enten betalt eller som vennetjeneste – vist også var engageret i Siumuts valgkampagne?

Fru Hammonds privatlærer

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Der kunne man bare se. Her gik man og troede, at Julie Rademacher var pressekoordinator, men i virkeligheden er hun måske slet og ret Fru Hammonds privatlærer! Og mon ikke også hun kan lære landsstyreformanden et trick eller to. Ganske vist er hun ikke kommunikationsuddannet, i hvert fald ikke journalist, ja faktisk er hun slet ikke færdiguddannet.

§37 Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 4. juni 2013

Allerede i foråret 2012 blev det af daværende Formand for landsstyret fremlagt, under et møde med Udenrigsminister Villy Søvndal, muligheden for Grønland at trække sig ud af Arktisk Råds arbejdet såfremt situationen ikke blev løst. Landsstyret har derfor ikke indført et nyt løsningsforslag ift til problematikken.

Har medlemmerne af landsstyret andre hverv?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 3. juni 2013

Der er nu gået 1 måned siden jeg stillede landsstyret to simple spørgsmål til afklaring af, om landsstyrets medlemmer har efterlevet de lovkrav, som gælder for landsstyremedlemmers opretholdelse af andre hverv og erhverv. Hvad er baggrunden for, at landsstyret endnu ikke har besvaret disse spørgsmål?

Hvor vigtig er fiskeriet for Grønlands økonomi?

Bent Sørensen, konsulent i Grønlands Arbejdsgiverforening
Lørdag d. 1. juni 2013

Op mod en halv milliard kroner gik i 2012 til samfundets offentlige kasser i form af direkte skatter og afgifter fra det havgående fiskeri og de landbaserede fabrikker.

Sundhedsvæsenets samarbejde med det psykiatriske hospital i Risskov

Anne Marie Ulrik, cheflæge i sundhedsledelsen
Lørdag d. 1. juni 2013

Det daglige samarbejde med hospitalet i Risskov foregår via tæt kontakt mellem afdeling R3 og områdeledelsen for det psykiatriske område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.