Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd

Enighed med Canada sikrer, at Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet. Aftalen styrker Grønlands muligheder for at deltage aktivt i samarbejdet.

Fredag d. 30. august 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Arktisk Råd, Politik.

Enighed med Canada sikrer, at Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet. Aftalen styrker Grønlands muligheder for at deltage aktivt i samarbejdet.

Formand for landsstyret, Aleqa Hammond, har i dag orienteret det Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg om, at det canadiske formandskab har udsendt en model, som baner vejen for, at Grønland kan genoptage sin deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet.

Formand for landsstyret, Aleqa Hammond:

- Jeg er meget glad for det resultat, som nu er opnået med det canadiske formandskab. Det er en væsentlig styrkelse af Grønlands muligheder for at deltage i det arktiske samarbejde, at Grønland igen sikres retten til at deltage i alle møder i Arktisk Råd fremadrettet.

- Jeg har under hele forløbet været i tæt kontakt med den danske udenrigsminister og den færøske lagmand omkring forhandlingerne, som blev indledt i forlængelse af vores beslutning om at stille Grønlands deltagelse i Arktisk Råd i bero.

- Jeg vil fortsat kæmpe for, at Grønland altid selv kan forhandle, hvor vi har muligheden for det. Det er vigtigt, at der er en stærk officiel grønlandsk stemme i det internationale samarbejde.

Enighed sikrer tilstrækkelige pladser
Den nuværende model betyder, at Kongeriget Danmark i møder i Arktisk Råds regi fremadrettet har tilstrækkelige pladser under det canadiske formandskab. Grønland vil derfor igen kunne deltage aktivt i møderne.

Når antallet af pladser til hver delegation i forhandlingsmøder er færre end tre, vil arbejdsdelingen internt i Kongerigets delegation fremadrettet i stor udstrækning afhænge af kompetencefordelingen på det konkrete område. Ordningen tager således hensyn til indførelsen af Selvstyret i 2009, og den gradvise grønlandske overtagelse af sagsområdekompetencer. Aftalen styrker derfor klart Grønlands muligheder for at deltage aktivt i samarbejdet.

Om Arktisk Råd
Arktisk Råd er et internationalt forum på højt niveau mellem de otte arktiske stater – Canada, Kongeriget Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA - som sikrer samarbejde, koordination og udveksling af erfaringer mellem de arktiske lande med deltagelse af repræsentanter for de arktiske oprindelige folk.

Der er seks arbejdsgrupper under Arktisk Råd. Grønland deltager i de mest relevante arbejdsgrupper, herunder leder Selvstyret Rigsfællesskabets delegation i SDWG (Sustainable Development Working Group) og CAFF.

Arktisk Råd beskæftiger sig overordnet med bæredygtig udvikling i bred forstand og beskyttelse af det arktiske miljø, herunder plante- og dyreliv.

Arktisk Råd er – og vil i stigende grad i fremtiden - være det vigtigste samarbejdsorgan for de arktiske lande. Arktisk Råd har siden det blev skabt i 1996 været særligt karakteriseret ved at have fokus på og deltagelse af de arktiske folk.