Periode: September 2013


Fiskeriet - et trængt hovederhverv

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 30. september 2013

Der skal derfor snarest muligt udformes en tiltrængt handlingsplan, så erhvervet ikke overlades alene til store virksomheder, men også kan udvikle sig positivt med grundlag i den kultur, vi har haft i mange år, baseret på et kystnært fiskeri fordelt på mange aktører.

Hvad blev der af den forebyggende indsats i de grønlandske farvande?

Bjarne Rasmussen
Fredag d. 27. september 2013

Man undrer sig atter engang: Her er det at jeg som så ofte før undrer mig over udtrykket ” – områder som for få år siden ikke var mulige at besejle som følge is.” Når jeg ser på disse tre iskort over de grønlandske farvande, så synes jeg ikke at jeg ser de store forandringer i perioden 1983 – 2011?

§ 37: Olieboringer i 2014

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 26. september 2013

Den sidste oplysning var noget overraskende, da jeg ikke mindes at have set eller hørt offentlige udmeldinger fra landsstyret om, at der med sikkerhed kommer olieboringer i 2014. Men det kan jo være, at landsstyret har andre oplysninger end mig.

Ung i det grønlandske samfund

Else Christensen
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Onsdag d. 25. september 2013

Især anbefales det, at der arbejdes aktivt på at finde en god mo­del at arbejde ud fra, så der ikke kun bliver tale om formidling af norma­tiv viden i form af typen: ”du må ikke drikke alkohol og ryge hash”, ”du må ikke misbruge andre seksuelt, for det er forkert!” I stedet for anbefa­les det, at der i højere grad sigtes på at formidle den indholdsmæssige viden, der allerede findes, til de unge.
Tilknyttede tekster:

Krav om oprydning af de belastende sager

Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Tirsdag d. 24. september 2013

Vi kræver, at de seneste tids uroligheder bliver ordnet på ansvarlig vis og at der bliver placeret ansvar for de fejl der er sket, kun ved at sikre dette, kan vi fortsætte vores politiske arbejde og arbejde for at realisere vores koalitionsaftale.

§ 37: Ansættelsesudvalg / Svend Hardenbergs oplysninger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 23. september 2013

Offentlige myndigheder - og dermed enhver offentligt ansat embedsmand; også departementschefer i Formandens Departement - er som bekendt underlagt sandhedspligt, og må ikke videregive oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

Demokraternes indlæg til Politisk Økonomisk Beretning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 19. september 2013

Reformer kommer ikke af, at vi ikke tør træffe nye store beslutninger om store erhvervsprojekter. Reformer er heller ikke gratis og kan ikke finansieres ved at flytte småpenge fra en konto til en anden eller fra en kommune til en anden kommune. Der skal flere nye penge til, så man ikke kæmper en uskøn kamp om de samme få tilgængelige midler, vi har i samfundet i dag.

Demokraternes indlæg til Forslag til finanslov 2014

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 18. september 2013

Demokraterne tror ikke på, at det er en reel mulighed at sælge et meget stort antal boliger i Nuuk, som er en del af finansieringen til at dække vores udgifter. Vi bakker helt op om lejer til ejer ideen, men at sælge så mange boliger på én gang virker ikke realiserbart.

Jens B. Frederiksens åbningstale til Landstingets efterårssamling 2013

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 18. september 2013

Vi har oplevet en barnagtig boykot af et vigtigt møde i en international organisation. En boykot, der har skadet Grønlands internationale omdømme. Vi har været igennem en farceagtig ansættelsesprocedure af en pressekoordinator. Vi har oplevet en mærkværdig fyring af en dygtig Departementschef i Departementet for Finanser. Vi har overværet en fyring af Selvstyrets retschef, hvis eneste brøde tilsyneladende var, at han insisterede på at overholde loven. Og vi har vel alle læst den pinagtige advokatundersøgelse, som landsstyret bestilte for at rense sig selv. Endelig har vi fået præsenteret et forslag til Finanslov for 2014 som gør op med det ellers sunde princip om, at der skal være sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Jeg kunne sagtens fortsætte med at opremse en række brudte valgløfter, men det vil jeg ikke bruge mere tid på lige nu.

Åbningstale ved Landstingets efterårssamling 2013

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. september 2013

Vi ønsker alle en god regeringsførelse med grundlag i en retfærdig fordelingspolitik. Imidlertid skete der det umiddelbart efter valget og efter regeringsdannelsen, at koalitionen vendte tilbage til de gamle tilstande og handlemåder, som vi troede var fortid – hovsa-løsninger fra dag til dag, uforståelige ansættelser og afskedigelser, som gav anledning til utryghed og en tydelig ulyst til at forklare sig offentligt og en udpræget lukkethed over for befolkningen.

Ilinniarfik Online – undervisningsmateriale om det grønlandske samfund

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning
Tirsdag d. 17. september 2013

Ilinniarfik online findes i både en grønlandsk og dansk version og den enkelte elev bestemmer selv hvilket sprog der fungerer bedst. Det er også muligt for eleven løbende at skifte mellem de to sprog

Man undrer sig!

Bjarne Rasmussen
Lørdag d. 14. september 2013

Udenlandske skibe kan passere uhindret igennem det ydre grønlandske territorialfarvand og endda anløbe en grønlandsk havn uden at skulle leve op til danske regler om fx isforstærkede skrog

Åbningstale ved formand for landsstyret, Aleqa Hammond

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 13. september 2013

I perioden 1990-2011 har 1108 personer valgt at tage deres eget liv. Det er næsten ligeså mange, som der bor i Qasigiannguit-by. Det er skræmmende og ulykkeligt! Jeg er sikker på, at vi der sidder i denne forsamling, og mange af vore medborgere, der lytter med på radioen kender nogen, som de har mistet på grund af selvmord. Vi har alle familiemedlemmer eller venner, som vi har mistet på grund af selvmord.

Offentliggørelse af uafhængig uranrapport

Landsstyret
Fredag d. 13. september 2013

En uvildig ekspertgruppe har nu udarbejdet deres rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineralske råstoffer.
Tilknyttede tekster:

Danmarks indsats i Arktis - Rigsrevisionens beretning

Rigsrevisionen
Torsdag d. 12. september 2013

Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Danmarks indsats ikke i alle tilfælde er tilpasset de ændrede risici for mennesker og miljø, som følger af den øgede sejlads i de grønlandske farvande
Tilknyttede tekster:

Økonomisk Råds Rapport 2013

Økonomisk Råd
Onsdag d. 11. september 2013

Stigningen i efterforskningstilladelser i 2012 tyder dog på, at der i de kommende år kan blive en stigende aktivitet ved efterforskning. Interessen vil imidlertid også afhænge af en politisk afklaring af, hvordan den planlagte beskatning i udvindingsfasen via royalties konkret bliver udformet, og om ændringer i vilkårene for storskalaprojekter fordyrer disse.
Tilknyttede tekster:

En glad jurist

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 10. september 2013

Midt i alt det triste siden udanskeren Aleqa Hammond fik greb om rorpinden og fra første dag beviste, at Selvstyret kan sejles baglæns, så er det rart endeligt at få noget at grine af.

Juridisk udredning

Niels Hansen Damm, Avokatfirmaet Malling & Hansen Damm
Fredag d. 6. september 2013

Jurist i lovafdelingen Pernille Levinsky Jensen har oplyst, at Søren Stach Nielsen på et tidspunkt kontaktede hende, idet han havde den opfattelse, at der næppe kunne være aktindsigt i en privat aftale med Pilu.

$37: Yngste retschef i historien?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. september 2013

Undertegnede fandt, at det måtte være vanskelig for en så ung person med deraf følgende begrænset erfaring at bestride posten som retschef […]

Arbejdede gratis for Siumut under valgkampen og fik kontrakt, da Siumut genvandt magten

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 5. september 2013

Også departementschefen for landsstyreformandens departement, Svend Hardenberg, som har bestilt advokatundersøgelsen, har i øvrigt i en periode arbejdet gratis for Siumut efter han fratrådte stillingen som direktør for Nukisiorfiit. Han hjalp partiet under folketingsvalgkampen i 2011 - og fortalte om det til AG i april samme år.

Arktis på dagsordenen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 5. september 2013

Jeg har været i tæt dialog med Helle Thorning-Schmidt omkring mødet med præsident Obama – også på dette års rigsmøde – afholdt i sidste uge i Danmark - men den danske regering har altså knap en uge efter rigsmødets afholdelse valgt at se stort på at Danmark og Grønland har en aftale om at så længe Grønland og Arktis er på dagsordenen i internationale møder, så skal Grønland også deltage i møderne.

§37: Advokatundersøgelsen - Ansættelse af Julie Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. september 2013

Er det korrekt, at landsstyret ønsker at kunne aflønne Julie Rademacher i en højere lønklasse end hun - med en kun halvt afsluttet kandidatuddannelse - ville have krav på efter den djøf-overenskomst, der var gældende, da stillingen blev slået op?

Politisk – Økonomisk Beretning 2013

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Onsdag d. 4. september 2013

Fremtidens Grønland skabes ved at løse nutidens problemer. Et af disse er, at ca. 70% af de 16-19­årige ikke er i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det er uholdbart for vores økonomi, det er uholdbart for vores erhvervsliv og det er især uholdbart for de unge mennesker selv.
Tilknyttede tekster:

Qullissat – byen der ikke vil dø

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 2. september 2013

Grønlænderne har kun kunnet overleve tusindvis af år i Arktis, fordi de vidste, hvad betingelsen var: at man hele tiden og ufortøvet fulgte fangstdyrene