Periode: November 2013


WTO kendelse om sælskindsforbuddet i EU

Grønlands Landsstyre
World Trade Organization
Mandag d. 25. november 2013

WTO kendelsen siger, at Grønland favoriseres på Canadas bekostning og til en vis grad også Norges, der begge driver kommerciel sælfangst.

Hej Bøvs, hvor kommer du fra?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 18. november 2013

Det var på kostskolen i tredje mellem. Der skulle komme en ny dreng i klassen. Jeg havde endnu ikke mødt ham, men der stod han sammen med et par andre fra vores klasse.

En sjusket finanslov uden fokus

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 18. november 2013

Inuit Ataqatigiit skal derfor meddele, at vi stemmer nej til den samlede finanslov

Den førte fiskeripolitik vækker bekymring

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 18. november 2013

Hvis man alene ser på ideen om at indføre en makrelafgift, forventer Siumut og Atassut en indtægt på 120 mio. kr., vel at mærke i en situation, hvor fiskeriet efter makrel endnu ikke har stabiliseret sig. Vi kan godt forstå, at dette hastværk skaber utryghed hos deltagerne i forsøgsfiskeriet.

Demokraternes ordførerindlæg til 2. behandlingen af Finanslovsforslaget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 7. november 2013

Vi skal derfor bede landsstyremedlem for Finanser om fremover at holde sig til sandheden. Det er på ingen måde fremmende for samarbejdet med Landstinget, at landsstyremedlem for Finanser har en så lemfældig omgang med sandheden.

Befolkningens bevægelser 2012

Grønlands Statistik
Torsdag d. 7. november 2013

Den samlede fertilitet er for 2012 beregnet til 2,0 børn per kvinde. Det er det laveste niveau, der nogensinde er målt for Grønlandog for første gang under reproduktionsniveau. Samtidig når nettoudvandringen det højeste niveau i de sidste 20 år.
Tilknyttede tekster:

IA den eneste opposition

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 6. november 2013

Vi fortsætter vores konstruktive samarbejde med alle Landstingets partier med udgangspunkt i Inuit Ataqatigiits politik og ideologi.

Demokraterne vil sikre politisk stabilitet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 5. november 2013

Demokraterne har i lang tid været trætte af den udtalte blokpolitik, der bliver ført her i landet. Vi ønsker at sende et klart signal til omverdenen om, at Grønland er et land med politisk stabilitet, og at al politik ikke bliver ændret blot fordi magten skifter hænder.

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Grønlands Arbejdsgiverforening
Polar Seafood
Royal Greenland
Tirsdag d. 5. november 2013

Fiskene fra de grønlandske farvande er efterspurgt i udlandet, og i 2011 tjente fiskeriet 2,4 mia. kr. hjem til Grønland. Denne indtjening fra udlandet gør det muligt for husholdningerne og virksomhederne at købe varer og tjenester, som Grønland ikke selv producerer.
Tilknyttede tekster:

§ 37: Automatisk pensionsberegning

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 4. november 2013

Vil landsstyret overveje at forsimple reglerne om, hvordan man søger om alderspension således, at borgere, der er over 65 år hvert år automatisk vil modtage en beregning over, hvor meget de har ret til at få udbetalt i alderspension?