Væk med splittelse og stilstand

Uanset at politikerne har sager nok at tage fat på, bliver vi hele tiden nødt til at forholde os til hændelser, som ikke har noget med politik at gøre, men sager som opstår p.g.a. dårlig forvaltning af den politiske magt.

Tirsdag d. 14. januar 2014
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Politik.

Samfundets interesser bør tilgodeses mere end personlige og partimæssige interesser. Jeg tror at det er det helt centrale spørgsmål i den ulyksalige situation vi står i.

Den politiske situation medfører efterhånden verbale slåskampe, beskidte udfald og søgen efter konflikter som igen medfører splittelse og stilstand på en række områder. Det er hverken til glæde eller nytte for nogen som helst.

Der er ellers andre emner nok at tage fat på, og især er der et meget stort behov for en stærk fokusering på beskæftigelsen og erhvervslivet, hvor der hverken er tid eller råd til at gå og vente på en løsning af den lange række af genvordigheder som vi i dag lever med. Tiden og kræfterne bør bruges på at søge sammenhold og forlig, og magtkampe bør afløses af fælles og resultatsøgende indsats.

Uanset at politikerne har sager nok at tage fat på, bliver vi hele tiden nødt til at forholde os til hændelser, som ikke har noget med politik at gøre, men sager som opstår p.g.a. dårlig forvaltning af den politiske magt. Vi er jo ellers valgt til at arbejde for fremskridt for vores samfund. Også hele pressen har i alt for lang tid været totalt optaget af skandalesager, og vi går vel alle bare og venter på hvornår den næste opsigtsvækkende sag dukker op. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.

Vi har meget at gøre m.h.t børns vilkår, som børnetalskvinden Aaja Chemnitz Larsen så rigtigt påpeger. Det er påtrængende at gennemføre væsentlige forbedringer i Folkeskolen, ikke alene for at højne niveauet, men selve skolebygningerne skal renoveres eller der skal bygges nye skoler.

Vi burde bruge vores tid og kræfter på det faldende aktivitetsniveau i erhvervslivet, behovet for modernisering af fiskerilovgivningen, sikring af lokal beskæftigelse i råstofbranchen, boligmanglen, samfundets hjemløse og masser af andre ting, som vedrører vores daglige liv som borgere.

Lad os bytte den kvælende stilstand og splittelse ud med at sætte turbo på arbejdet for vores fælles fremtid.

Jeg beskæftiger mig ikke her med om der skal kræves et ekstraordinært valg i utide, under 1 år efter sidste valg. Men hvis man ikke kan se andre muligheder bør det selvfølgelig altid stå åbent.