Ordførerindlæg vedr. nyt landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Vort land har i øjeblikket et landsstyre, der er gennemsyret af kammerateri og nepotisme og som samtidig finder det opportunt at vildlede og misinformere såvel befolkning som Landstinget.

Tirsdag d. 28. januar 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget, Politik.


Fyringen af Karl Lyberth er et meget godt billede på, hvad der er galt i landsstyret. Vort land har i øjeblikket et landsstyre, der er gennemsyret af kammerateri og nepotisme og som samtidig finder det opportunt at vildlede og misinformere såvel befolkning som Landstinget. Det er der ingen af os, der har fortjent. Og det er i øvrigt også i modstrid med helt almindelige demokratiske principper.

Det er skæbnens ironi, at det netop var en kammeratansættelse, der betød, at Siumuts gruppe i Landstinget fik nok. Siumuts gruppe har jo været påfaldende tavse i forbindelse med andre kammeratansættelser, der er foregået i dette landsstyres regeringstid. Men når det er sagt, så er Demokraterne da yderst tilfredse med, hvis det her skal opfattes som et signal om, at kammeratansættelser og andre former for nepotisme nu hører fortiden til. Vi tillader os dog at tvivle, indtil det modsatte er bevist.

Men kammeratansættelser og nepotisme er jo ikke det eneste, der er galt i den nuværende koalition. Som allerede nævnt står det også slemt til med evnerne til at tale sandt. Internt i koalitionen bliver Formanden for landsstyret beskyldt for at lyve, og også flere andre medlemmer af landsstyret har umådelig svært ved at holde sig til fakta. Misinformationer og vildledninger er der nok af for nu at sige det mildt.

Og hvis landsstyret går rundt i forvildede tanker om, at man stadig har folkets opbakning, så synes jeg, at man skulle kaste et blik ud af døren, hvor en ganske stor demonstration er i gang.

Rent politisk er der tilsyneladende ikke styr på noget som helst. Finanslovsprocessen var en farce. Der er ingen langsigtet politik. Der er ingen pejlemærker. Alt foregår fra dag til dag.

I dag er vi så samlet for, at koalitionspartierne kan kåre Finn Karlsen til landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Det har han prøvet før i perioden fra 2005 til 2009. Det klarede han rigtig dårligt, og hos Demokraterne har vi svært ved at se, at han skulle klare det bedre her anden gang han får chancen.

Tillad mig et kort øjeblik at kigge tilbage på Finn Karlsens seneste periode som landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  • Finn Karlsen var uvidende om de store økonomiske problemer i Royal Greenland A/S, der førte til, at det nytiltrådte landsstyre i sommeren 2009 måtte give selskabet en økonomisk indsprøjtning på omkring en halv milliard kroner. Det er alene af denne årsag bestemt ikke betryggende, at Finn Karlsen nu igen skal være ansvarlig for fiskeriområdet.
  • Finn Karlsen gik gentagne gange i sin forrige periode mod biologernes anbefalinger, og spillede dermed hasard med vores naturlige ressourcer.
  • Finn Karlsen optrådte mildest talt uheldigt, da han indførte et importforbud af sælskind fra Canada, hvorefter han ophævede det igen. Denne uheldige optræden fra et landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug har formentlig været en medvirkende årsag til den forøgede fokus på sælfangst, der desværre har ført til det ulykkelige EU-forbud mod import af sælskind.
  • I sin forrige periode som landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug blev Finn Karlsen flere gange udsat for mistillidsdagsordener blandt andet for at tale usandt her fra talerstolen.

Demokraterne kan naturligvis ikke spå. Vi kan ikke vide, hvordan Finn Karlsen denne gang vil håndtere at være landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug, men historien er ærlig talt skræmmende.

Og skræmmende er nok det mest passende ord jeg kan finde, når jeg skal beskrive den måde Siumut har forvaltet magten på siden partiets overbevisende valgsejr for ti måneder siden. Formanden for landsstyret bør derfor alvorligt overveje om ikke hun burde få renset luften med et valg i stedet for denne udskiftning i landsstyret vi ser i dag.

Dette var Demokraternes foreløbige input.