Landsstyremedlemmet for finanser har groft overskredet sine beføjelser

Igennem pressen angriber landsstyremedlemmet for finanser i hårde vendinger ytringsfriheden samt NGO’ers mulighed for at arbejde.

Torsdag d. 1. maj 2014
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landsstyret, Politik, Siumut.

Indholdsfortegnelse:
Overskrider grænser
Spillerum for landsstyremedlemmet for Finanser
Angriber grupper af interesseorganisationer
Kulturelle egenart og værdier bliver beskyttet af ICC
Landsstyremedlemmet ikke medlem af ICC
Man kan ikke misbruge folkets givne magt til at nedgøre organisationer
ICC er ikke bundet op til Inuit Ataqatigiit
Befolkningen bliver løjet for
Landsstyret er forpligtiget i sit arbejde til at være redelige


Landsstyremedlem for finanser, hvis du mener at ICC skal være fuldstændig uden berøring med den politiske virkelighed, hvordan kan du så klandre ICC for at have en ensidig dagsorden.

Overskrider grænser
Dette er et udtryk for, at du ingen føling har med de grænser der følger med i embedet som landsstyremedlem. Landsstyret har ingen beføjelser til at bestemme hvordan og med hvad organisationer og interessegrupper kan beskæftige sig med.

Spillerum for landsstyremedlemmet for Finanser
Det eneste som landsstyremedlemmet for finanser kan beslutte er, om ICC skal have økonomisk støtte eller om den økonomiske støtte skal fjernes. Det skal understreges igen at det er det eneste spillerum han har som landsstyremedlem for finanser. Igennem pressen angriber landsstyremedlemmet for finanser i hårde vendinger ytringsfriheden samt NGO’ers mulighed for at arbejde.

Angriber grupper af interesseorganisationer
Landsstyremedlem for finanser angriber, i sin egenskab af landsstyremedlem, en stor gruppe af interesseorganisationer for at arbejde ensidigt og uden nytte for nogen. Og dette på trods af at det er soleklart at menneskerettigheder bliver berørt på flere områder af politikken ført på mineområdet. At vores samfund vil blive berørt af tilrejsende, at disse tilrejsende vil have forskellige rettigheder, brugen af landet og beskyttelsen af vores levende ressourcer osv. er noget som ICC skal arbejde med.

Kulturelle egenart og værdier bliver beskyttet af ICC
Det er klart at vi er nødt til at have politikker for at sikre vores rettigheder, da vi i forhold til andre folkeslag er ganske fåtallige, et mindretal i forhold til andre folkeslag. ICC gør det godt, og råber op, når vigtige kritikområder bliver behandlet lemfældigt af landsstyret, og det sker uden hensyn til partifarve på landsstyret. Og det er sådan at vores kulturelle egenart og værdier bliver beskyttet.

Landsstyremedlemmet ikke medlem af ICC
Det er aldeles ikke en opgave for landsstyremedlemmet at begrænse organisationers og interessegruppers ret til at arbejde frit, eller at mistænkeliggøre dem for at være ensidige. At gøre dette er et klart eksempel på en grov misforståelse af de arbejdsopgaver som et landsstyremedlem har. Landsstyremedlem for finanser er ikke medlem af ICC’s bestyrelse, og han har på absolut ingen måde ret til at gribe ind i KNAPK’s, GA’s, ICC’s og andre organisationers måde at arbejde på.

Man kan ikke misbruge folkets givne magt til at nedgøre organisationer
Landsstyremedlem for Finanser har begået en kæmpebrøler. Det er nødvendigt at nogen skærer ud i pap hvad hans arbejdsopgaver er. Man kan ikke misbruge folkets givne magt til at nedgøre organisationer for at arbejde ukorrekt. Vi er mange medlemmer af Landstinget der støtter ICC’s arbejde. Den eneste der udtrykker ensidighed er landsstyremedlemmet for finanser.

ICC er ikke bundet op til Inuit Ataqatigiit
Omtrent halvdelen af Landstinget støtter ICC’s arbejde. Og ICC er ikke bundet op til Inuit Ataqatigiit. Siumut har to delegerede i ICC, Inuit Ataqatigiit har en delegeret. Vi fra Inuit Ataqatigiit støtter op bag ICC’s målsætninger.

Befolkningen bliver løjet for
Det er ikke det samme som et bindende samarbejde. At landsstyremedlemmet for finanser antyder samarbejde imellem ICC og medlemmer af Landstinget og enkelte partier er beskæmmende for tilliden til ICC og er en alvorlig udtryk for disrespekt. Allermindst bør der komme en undskyldning til ICC for de alvorlige beskyldninger. Befolkningen bliver løjet for. Dette kan ikke accepteres af nogen. Og sådanne arbejdsmetoder kan på ingen måde accepteres.

Landsstyret er forpligtiget i sit arbejde til at være redelige
Det kan ikke accepteres at landsstyremedlemmet for finanser sammen med ligesindede er de eneste der kommer til orde. Medlemmer af landsstyret er forpligtiget i deres arbejde, at de er redelige. Dette er tilsidesat på det groveste af landsstyremedlemmet for Finanser.