Juridisk faderløse i Grønland kan få slået fast, hvem der er deres far

Loven indeholder ikke mulighed for genoptagelse af afsluttede dødsboer. Dette skyldes hensynet til arvingerne, der ellers ville risikere at skulle tilbagebetale modtaget arv.

Fredag d. 16. maj 2014
Ministeriet for Børn Ligestilling Integration og Sociale Forhold
Emnekreds: Juridisk faderløse.

Folketinget har i dag vedtaget en lov, der giver juridisk faderløse i Grønland mulighed for at få slået fast, hvem der er deres far.

Indtil 1963 var det ikke muligt at dømme en mand som far til et barn, når barnet var født uden for ægteskab i Grønland. Barnet havde derfor ikke arveret efter manden og hans slægt. Disse børn, der i dag er voksne, omtales som ”juridisk faderløse”.

Med vedtagelsen af loven kan de juridisk faderløse i Grønland omsider få slået fast, hvem der er deres far. Og de får mulighed for at arve efter faren og hans slægt. De bliver dermed stillet på lige fod med andre børn, der er født uden for ægteskab. Vedtagelsen af loven sikrer, at reglerne om faderskab og arv i Grønland er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Nogle af de juridisk faderløse kan have behov for at bearbejde de mere følelsesmæssige og menneskelige konsekvenser af at vokse op som juridisk faderløs. Ministeriet for Børn, Integration, Ligestilling og Sociale Forhold vil derfor drøfte med Grønlands landsstyre, hvordan de juridisk faderløse får mulighed for at bearbejde deres situation, hvis de har behov for det.

Loven indeholder ikke mulighed for genoptagelse af afsluttede dødsboer. Dette skyldes hensynet til arvingerne, der ellers ville risikere at skulle tilbagebetale modtaget arv.

Loven træder i kraft den 1. juni 2014. Der vil blive foretaget en informationsindsats om loven, når den træder i kraft. Denne orientering vil indeholde oplysninger om, hvordan en juridisk faderløs anlægger en faderskabssag efter de nye regler.