Koalitionen mangler vilje til at sætte sig ind i andres forslag

Tonen i svarnotater fra landsstyret bliver grovere og grovere. Oppositionens forslag misforstås bevidst og beskyldes for at fremme korruption elle direkte ødelægge landets udvikling.

Torsdag d. 22. maj 2014
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Forårssamling 2014, Politik, Siumut.

Indholdsfortegnelse:
Koalitionen lukker for diskussioner
Tonen bliver grovere og grovere
Oppositionens forslag vil man ikke lytte til
Forpligtet til at lytte til hinanden
Befolkningen vil have mere samarbejde


Inuit Ataqatigiit ærgrer sig over at koalitionens manglende vilje til at sætte sig ind i andres forslag. Og vi efterlyser en større respekt for magtens 3-deling. Som det er nu, agerer koalitionens medlemmer i Landstinget blot nikkedukker for landsstyret.

Koalitionen lukker for diskussioner
Siden valget i 2013 har det stået klart, at koalitionen alene anser demokratiet som et spørgsmål om hvem der har flest stemmer i Landstinget. Og det har ligget koalitionen meget på sinde at kunne demonstrere deres magt ved gentagne gange at bruge sit flertal til at lukke for diskussioner. Inuit Ataqatigiit har flere gange siddet med en fornemmelse af, at den politiske debat er død. Tilbage er kun tom magtdemonstration, der ikke fremmer tilliden mellem politikere og befolkningen og som ikke giver nogle varige løsninger på de store udfordringer vi alle står overfor – uanset hvilket parti vi tilhører. Vi er alle en del af det grønlandske samfund – og i krisetider bliver vi alle ramt.

Tonen bliver grovere og grovere
Tonen i svarnotater fra landsstyret bliver grovere og grovere. Oppositionens forslag misforstås bevidst og beskyldes for at fremme korruption elle direkte ødelægge landets udvikling. Der er ikke tale om velunderbyggede argumenter, men om vred retorik der kun har til formål at nedgøre. Denne kedelige tone er ikke befordrende for et konstruktivt samarbejde mellem Landstinget og landsstyret.

Oppositionens forslag vil man ikke lytte til
Desværre følger koalitionens medlemmer af Landstinget trop med Naalakkersui-sut. Forslag fra oppositionen misforstås. Enten bevidst eller fordi koalitionen ikke sætter sig ordentligt ind i forslagene. Udvalgsarbejdet er stærkt præget af koalitionens mission om at få deres planer igennem, uanset om der måtte være spørgsmål fra oppositionen eller ej. Koalitionens medlemmer i Landstinget lader hånt om det styrkeforhold der burde være mellem landsstyret og Landstinget. Landstinget er reduceret til landsstyrets skødehund. Oppositionens ønsker om at indhente oplysninger, mødes med organisationer og afholde ud-valgsmøder bliver ignoreret. Det er trættende og det giver demokratiet vans-kelige kår.

Forpligtet til at lytte til hinanden
Det er ikke nok at opnå valg til Landstinget. Det giver ikke en uendelige be-føjelser. Vi er forpligtede til at arbejde for befolkningen – også for dem der ikke har stemt på os. Og vi er forpligtede til at lytte til hinanden – også til dem der tænker anderledes end os.

Befolkningen vil have mere samarbejde
Det befolkningen gerne vil have er mere samarbejde. Ingen har gavn af ligegyldige magtkampe og magtdemonstrationer der alene bidrager til at øge kløften mellem partierne og øge mistilliden til os politikere. Nu må det stoppe. Respekten for Landstinget må genetableres. Vores opgave er at kvalitetssikre landsstyrets arbejde. Og der er nok at tage fat på!