Folkevalgte og partier, vær rollemodeller!

Siumut, Partii inuit, Atassut og Inuit Ataqatigiit har alle væsentlige økonomiske problemer som følge af ingen økonomistyring og manglende indberetning af A-skat

Fredag d. 20. juni 2014
Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Klara Jakobsen, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Plattenslageri, Politik.

Der er knaphed med penge i vores land i disse år, derfor er det ekstra vigtigt at have en stram økonomistyring. Folkevalgte og partier får deres penge fra skattebetalingen fra befolkningen. Derfor mener vi i Region Qaasuitsup Demokraatit, at vi skal være rollemodeller, hvad økonomistyring angår.

Region Qaasuitsup Demokraatit har kigget på årsrapporterne fra partierne. Hvis vi kigger på årsrapporterne for 2012 kan vi se, at næsten alle partier kører med underskud.

Siumut har en negativt egenkapital, A-skat er ikke indberettet rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Partiet har en gæld på over 1.6 millioner kroner. Og ledelsen løbende arbejder på at sikre, at kommende års drift viser overskud.

Atassut har en negativ egenkapital og har en væsentlig gæld. Forudsætningerne for fortsat drift er usikre, og ledelsen vil arbejde intenst på at sikre overskud i kommende år.

Inuit Ataqatigiit har en negativ egenkapital og en gæld på over 3 millioner kroner, deriblandt forud modtaget tilskud. Forudsætningerne for fortsat drift er usikre, og ledelsen vil arbejde for at sikre overskud de kommende år.

Partii Inuit har indleveret årsrapport fra 2013. Der kan vi se, at de allerede har oparbejdet et stort underskud på trods af, at partiet kun har eksisteret i kort tid. A-skat er ikke indberettet rettigdigt, og der er udbetalt løn uden at foretage indeholdelse og afregning af A-skat. Begge dele kan medføre, at foreningens ledelse kan ifalde ansvar.

Demokraatit har ved udgangen af 2012 en positiv egenkapital på omkring en halv million kroner, og lidt gæld, som har sit afsæt i forudbetalt løn.

Siumut, Partii inuit, Atassut og Inuit Ataqatigiit har alle væsentlige økonomiske problemer som følge af ingen økonomistyring og manglende indberetning af A-skat.

P.t er der borgermøder og landsmøder, som perler på en snor. Ja, vi har hørt at man vil arbejde tæt på befolkningen. Men man kan sætte spørgsmålstegn ved rejser og møder med skatteborgernes penge.

Vi synes ikke fra, Region Qaasuitsup Demokraatit, at det er, et godt eksempel at sætte.

Skal man blive ved med at bruge løs, selvom man har underskud og er dybt forgældet?

Vi synes at man først skal lukke underskuddet, før man kan nyde af tilskuddet.

Befolkningen, der har gæld i dag, er også mere eller mindre ligeglade med deres gæld, ligesom de folkevalgte og partier, som er rollemodeller for befolkningen, som bidrager til dårlige økonomi.
Vi fra, Region Qaasuitsup Demokraatit, mener at partierne virkelig skal arbejde for at rette op på deres dårlige økonomi, så underskud og gæld ikke bliver en hverdagsting.

Vi håber så sandelig også at partierne til efterårssamlingen, ikke ansøger om ekstra bevilling til sig selv.