Periode: Juli 2014


Viser Crystal Cruises den sikre kurs for krydstogtsskibe i de arktiske farvande?

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 31. juli 2014

Så vidt jeg ved er Grønlands Selvstyre og den danske Søfartsstyrelse i disse måneder ved at lægge sidste hånd på "Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love med henblik på at forøge sejladssikkerheden i det grønlandske søterritorium – måske kan de lige akkurat nå at indføre en bestemmelse om at alle krydstogtskibe i de grønlandske farvande SKAL have sådant et følgeskib.

§ 37: Landsstyrets forslag til udligningsmodel

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. juli 2014

Er landsstyret enig i, at forslaget til udligningsmodel er udformet med det primære formål at skabe glæde i Siumuts bagland?

Åbent brev til landsstyret

Nikolaj Jeremiassen, landstingsmedlem for Siumut
Torsdag d. 3. juli 2014

Jeg betragter det som bekymrende, at hellefiskekvoten for jollefiskerne i Diskobugten vil blive opfisket allerede ved månedens begyndelse.