Periode: August 2014


Guldminen Nalunaq er lukket og nedlagt

LNS Greenland AS
Fredag d. 29. august 2014

Økonomisk set har guldminen Nalunaq i nærheden af Nanortalik aldrig været nogen succes for de selskaber som har ejet minen, men til gengæld har den skabt en hel del arbejdspladser i det Sydgrønlandske område.

Samlet opposition: Udskriv valg

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. august 2014

Landsstyret har ikke noget parlamentarisk grundlag. Det er på tide, at landet ledes rigtigt og ansvarligt. Vi er nødt til at kræve, at Landstinget indkaldes til ekstraordinært møde.

Nuuk giver allerede rigtig meget

Mike K Andersen, formand for Demokraterne Region Sermersooq Vest
Torsdag d. 28. august 2014

En anden ting er de mange former for krydssubsidiering, der betyder, at borgerne i Nuuk betaler en uforholdsmæssig høj pris for eksempelvis vand, varme, el, teleudgifter med mere.

Nej, nej og atter nej

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 27. august 2014

Siumut, Inuit Ataqatigiit, Atassut og Partii Inuit mener, at det er en god idé at bruge op imod 300 millioner kroner på en ny bygning til Landstinget.

Landsstyret har mistet styringen

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mike K Andersen, formand for Demokraterne Region Sermersooq Vest
Onsdag d. 27. august 2014

Det ser sort ud. Med Finanslovsforslaget for 2015 fortsætter landsstyret sin visionsløse tilgang til udviklingen af vort samfund. Pilen peger direkte mod afgrunden.

Utrygheden breder sig

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 26. august 2014

Meget markant er det også, at den tredje kritiker selv er medlem af landsstyret – og dermed kritiserer sin egen finanslov. Landsstyremedlem for fiskeri virkede overrasket over et bærende element i koalitionens økonomiske politik. Tilsyneladende var Finn Karlsen uvidende om, at landsstyret agter at fylde hullerne i landskassen med afgifter fra alle fiskearter
Tilknyttede tekster:

En medarbejder varetager området for søsikkerhed og søfartspolitik

Saxtorph Didriksen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 26. august 2014

Derfor er søfarten/fiskeriet, som er grundlaget for vores infrastruktur og eksport, gennem længere tid blevet overset.

Siumut ønsker at der sættes en maksimumgrænse i lødigheden for uranholdige sjældne jordarter

Karl-Kristian Kruse, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 26. august 2014

Hermed vil Siumut kræve over for landsstyret, at også de indleder et arbejde for at sætte en maksimumgrænse.

Paatusoq Projektet i Sydøstgrønland

Nuna Minerals AS
Ole Christiansen, direktør for Nuna Minerals
Fredag d. 22. august 2014

Paatusoq Syenit Komplekset er den østligste af de store alkaline intrusioner af midt-proterozoisk alder (1350-1140 millioner år) hørende til det magmatiske Gardar Alkaline Provins i Sydgrønland. Gardar provinsen er anerkendt som værende et vigtig kildeområde for kritiske metaller.

Lad os rette fokus mod virkeligheden

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. august 2014

Man må aldrig basere hele sin indtægt på bankospil. Man kan jo ikke vide om man vinder, og derfor er man nødt til at have et arbejde.

En finanslov der giver panderynker

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 19. august 2014

Ideen om at tage mere i udbytte fra aktieselskaberne er kortsigtet. Vi må erkende at også vores aktieselskaber har deres udfordringer, særligt Royal Arctic Line. Vi risikerer at sende regningen videre til befolkningen og til erhvervslivet.
Tilknyttede tekster:

Åbent brev vedrørende prisstigninger på brændstoffer

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Karl-Kristian Kruse, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 19. august 2014

Siumut efterlyser en bredere regeringsførelse, som befolkningen kan flokkes omkring, med befolkningen i centrum.

En redegørelse er ønskelig

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Derfor er det ønskeligt,Spørgsmål om en udligning af tilskud til kommunerne vil være retfærdigt og ligeligt fremover, som hidtil

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning, i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Kan det passe, at man uden betaling kan have turister logerende i telte

Evelyn Frederiksen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 6. august 2014

Jeg vil også gerne vide, om hvem der fører tilsyn med rygsækturisterne og om hvad de foretager sig.

Der skal fortsat udlignes, men på ordentlige vilkår

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 1. august 2014

Der skal findes en balance som sikrer en varig løsning, med demokratiske forhandlinger på et oplyst grundlag og med fokus på reel udligning for øget lighed i samfundet.