Periode: Oktober 2014


Fnidder fnadder eller reel kritik?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 30. oktober 2014

Jeg beklager hvis du finder de spørgsmål vi har rejst irrelevante. Vi mener at det havde været uansvarligt ikke at påpege problemerne. Vi er enige i at det optager spalteplads i medierne der rettelig burde blive brugt til at diskutere politiske emner. Derfor mener vi også at kvoten nu må være opbrugt for fejlagtig praksis af forretnings-landsstyre.

Den Islandske turisme-succes

Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Torsdag d. 30. oktober 2014

Vi skal derfor udnytte de islandske muligheder og udvide vores turisme inspireret af og i samarbejde med islændingene, som har vist os, at hårdt arbejde og en massiv investering i turismen kan få økonomien til at blomstre.

Xenodermichtys copei, en ny export success?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 30. oktober 2014

Vi har altid vidst at der var krabber. Men for ca. 20 år siden tog fiskeriet pludseligt fart. Der kom nye krabbebåde til hele tiden og de have nogle år med store fangster. Og så skete det som biologerne havde forudset. Der kom for mange både, fiskeriet blev ikke begrænset og bestandene kollapsede.

Ensprissystemet skal under ingen omstændigheder genindføres

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 30. oktober 2014

”I stedet for at bruge energiforsyningen som et socialpolitisk redskab, vil det bedste være, at der sker en målrettet indsats for de svageste grupper.” Ordene er Kim Kielsens, og hvor ville det dog være rart om han havde modet til at fastholde dem

Grønlandsk råstofselskab

Kenneth Rasmussen, landstingskandidat for Siumut
Onsdag d. 29. oktober 2014

Ophævelsen af nultolerancen overfor uranholdige mineraler, har givet os muligheden for at udnytte de sjældne jordarter vi har i undergrunden. Det er rent populistisk spin at påstå, at ophævelsen af nultolerancen har til formål at udvinde uran alene.

Fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 28. oktober 2014

Jeg vil sætte fokus på sammensætning af bestyrelser i de offentlige ejede virksomheder i Grønland. I fremtiden skal vores bestyrelser ændres fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Lad os spille sammen!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 27. oktober 2014

I august måned budgetterede Vittus Qujaukitsoq med et underskud på 84 millioner. Det er nu steget med yderligere 80 millioner. Dermed er den tidligere koalitions planer om at vende et underskud til et overskud om 3 år forsvundet i dybet.

Til IA's formand Sara Olsvig

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Søndag d. 26. oktober 2014

Derfor er det også en udtalt forudsætning i landstingsloven om Landstinget og landsstyret, at medlemmerne af landsstyret fortsat skal tage vare på deres pligter i et landsstyret og det skal ske i respekt for reglerne om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Vi har ingen lovgivning der sikrer hjælp og rådgivning til hjemløse

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 24. oktober 2014

1 % af Grønlands befolkning er hjemløse. Det drejer sig om 500 mennesker. Faktisk skal man helt til USA for at finde de samme tal for antal hjemløse pr. indbygger. Det tal kan vi på ingen måde være stolte af.

Borgere i Tasiilaq vil ud af Sermersooq Kommune

Uju Petersen, kommunalbestyrelsesmedlem i Sermersooq Kommune for inuit Ataqatigiit
Fredag d. 24. oktober 2014

Det ærgrer mig, at borgerne i Tasiilaq er gået igang med en underskriftindsamling for udmelding fra Kommuneqarfik Sermersooq, men omvendt kan jeg også godt forstå disse.

Siumuts valgprogram op til Landstingsvalget den 28. november 2014

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Siumut
Torsdag d. 23. oktober 2014

Klip fra Siumuts valgoplæg: Qaqortoq lufthavn skal bygges med fremmed finansiering.

Østgrønland har det godt i Sermersooq

Demokraterne
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 23. oktober 2014

Ret jeres vrede mod det rigtige sted. Fyringerne i Tasiilaq hænger ikke sammen med kommunesammenlægningen men med udligningsreformen. Og udligningsreformen må I meget gerne protestere imod. Den er nemlig ganske uretfærdig

Præcisering vedr. lufthavn i Qaqortoq

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Demokraterne
Torsdag d. 23. oktober 2014

Det letteste i verden ville være at love, at disse ønsker bliver gennemført i den kommende valgperiode, og at pengene ikke var noget problem. Men fakta er desværre, at pengene er et meget stort problem.

Turisme er en vej til økonomisk vækst

Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 21. oktober 2014

Turisme er en indtægtskilde, som i den grad kan give Grønland økonomisk vækst, mener Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen, som også er uddannet serviceøkonom med speciale i turisme.

Selvransagelse

Allan Petri Frandsen, medlem af Kommunalbestyrelsen, Kommuneqarfik Sermersooq
Mandag d. 20. oktober 2014

Hvis vi som politikere lyver eller tager af kassen – eller gør begge dele – mister befolkning al respekt for politik og os politikere.

Ret og vrang

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 20. oktober 2014

Det er mit indtryk, at Grønland gennem årene har mistet mange medarbejdere, der har fravalgt at deltage i den udbredte nepotisme og det velkendte misbrug. De, der rejste tilbage til Danmark, har efterfølgende kunnet fortælle venner og bekendte og alle andre, der gad lytte, om den slags sandfærdige oplevelser. Det er en af forklaringerne på, at det er så svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft fra Danmark.

Kaos fortsætter

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. oktober 2014

Hvis landsstyret fortsætter i det aktuelle spor, vil det få indflydelse på selve demokratiets indretning. Det kan Inuit Ataqatigiit ikke acceptere.

Reel og lige konkurrence, tak

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Demokraterne
Fredag d. 17. oktober 2014

Hvis man lader de selvstyreejede mastodonter konkurrere på ulige vilkår, så kvæler man det private initiativ. Det giver ringe muligheder for vækst og højere arbejdsløshed, og det er der helt ærligt ingen af os, der kan være tjent med

Nultolerance - Et ideologisk korstog der ikke løser Grønlands problemer

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 16. oktober 2014

Nultolerance er et simpelt slagord der kan samle folk om en sag. Men det løser ikke de problemer Grønland står overfor i dag. Tværtimod udstiller det Grønland som et sted hvor store beslutninger bliver taget, og taget om, afhængigt af hvem der har et snævert flertal hvornår.

De historiske genstande fra Ivittuut må tilbageleveres til Arsuk og ikke havne i Nuuk

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 16. oktober 2014

Jeg er opvokset i Arsuk og jeg betragter disse genstande som direkte kulturel arv fra både mine bedsteforældre og deres efterkommere som skal være i området. Nu har man valgt at fjerne disse fra området. Det gør meget ondt på mig.

Taburetklæbende?

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 14. oktober 2014

Det er jo nemt nok, at sidde bag en bærbar pc i København og kalde sig chefredaktør for en grønlandsk avis, samtidig med at man passer sit personlige venskab med en tidligere formand i oppositionspartiet IA.

Valget skal samle og styrke Grønland

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Søndag d. 12. oktober 2014

Politikerne må afstå fra fantasifulde og økonomisk krævende forslag i valgkampen, og de politiske partier må komme med politiske bud på de løsninger, der kan bringe Grønland ud over de problemer, landet står midt i.

Jørgen Wæver Johansen stiller ikke op til formandsvalget i Siumut

Jørgen Wæver Johansen
Mandag d. 6. oktober 2014

Fungerende formand for Siumut Jørgen Wæver Johansen har valgt ikke at stille op til valget om formandsposten for Siumut, på det ekstraordinære landsmøde som afholdes d. 18. oktober i Nuuk.

Politikernes misbrug af de offentlige penge

Stephen Vestbirk
Lørdag d. 4. oktober 2014

Det bedste jeg oplevede var mine børns udvikling i det grønlandske samfund, at vi fik en lille ny datter, og det værste var den hensynsløse korruption blandt embedsmænd og specielt den lille konge, der var øverstbefalende indenfor tandplejen og sammen med den sundhedspolitiske ledelse det store ord indenfor sundhedsvæsnet i Grønland, Frank Senderovitz.

Kim Kielsen ny partiformand for Siumut?

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 2. oktober 2014

Siumut fortjener en principfast, målrettet og handlekraftig ledelse, der kan stå sammen om skabe fælles løsninger og kompromisser i Landstinget, kommunerne og bygderne, så politik bliver samlingspunkt for konstruktive løsninger.

Skærpede krav til sejladsen ved Grønland

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 2. oktober 2014

Hverken Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, eller dele af det grønlandske erhvervsliv, var særligt positivt stemt overfor de skærpede danske krav til krydstogtskibssejladsen ved Grønland
Tilknyttede tekster:

Siumuts formand Aleqa Hammond har trukket sig som partiformand

Siumuts hovedbestyrelse
Onsdag d. 1. oktober 2014

Hovedbestyrelsen har valgt at godkende Aleqa Hammonds anmodning, og har i henhold til partiets vedtægter besluttet, at indtil der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling, da vil partiets politiske næstformand Jørgen Wæver Johansen være fungerende partiformand.