Politikernes misbrug af de offentlige penge

Det bedste jeg oplevede var mine børns udvikling i det grønlandske samfund, at vi fik en lille ny datter, og det værste var den hensynsløse korruption blandt embedsmænd og specielt den lille konge, der var øverstbefalende indenfor tandplejen og sammen med den sundhedspolitiske ledelse det store ord indenfor sundhedsvæsnet i Grønland, Frank Senderovitz.

Lørdag d. 4. oktober 2014
Stephen Vestbirk
Emnekreds: Love og konventioner, Plattenslageri, Politik, Samfundsforhold.

Læs også Ret og vrang

(an)
Det lyder sikkert som en fortæsket dårlig vittighed: "Det er danskernes skyld!"
Altså det med politikernes misbrug af de offentlige penge.

Men denne gang er der altså noget om det. Topembedsmændene havde en noget anløben kultur, som den der afsløredes for overlægernes vedkommende på Rigshospitalet i forhold til forskningskonti. Dem der ikke ville med, skulle fryses ud. Der er for mig ingen tvivl om, at denne kultur har smittet af på de politikere, der samarbejdede med embedsmændene, under hjemmestyrets opbygning i 1970erne og 1980erne.

Jeg var tandlæge i Paamiut 4 år i slutning af 1980erne.

Det bedste jeg oplevede var mine børns udvikling i det grønlandske samfund, at vi fik en lille ny datter, og det værste var den hensynsløse korruption blandt embedsmænd og specielt den lille konge, der var øverstbefalende indenfor tandplejen og sammen med den sundhedspolitiske ledelse det store ord indenfor sundhedsvæsnet i Grønland, Frank Senderovitz.

Jeg husker, da jeg blev frosset ud af ham. Jeg havde forstået, at han snød med økonomien, men jeg havde holdt mig helt ude af hans intriger, indtil en dag, hvor han ringede (alle kontroversielle budskaber blev givet telefonisk, så man ikke kunne bevise noget). Han ville have mig til at give en klinikassistent en højere dagpengesats, en hun var berigtiget til efter lovgivningen. Hun var gift med en politiker, og som jeg forstod det, var det årsagen til, at han havde lovet hende det. Han oplyste, at han ville stå godt med vedkommende.

Jeg nægtede selvfølgelig, at bryde loven, selv om han sagde, at det ikke ville betyde noget. Det ville jo bare blive tolket, som jeg havde foretaget en fejl. Jeg nægtede stadig, og enden blev, at jeg skrev en rekvisition på det beløb, som klinikassistenten havde ret til. Hun gik skuffet ned til kommunekontoret, og vendte efter nogen tid triumferede tilbage og oplyse, at hun havde fået det beløb, som Frank Senderovitz havde lovet hende. Jeg ringede til den økonomisk ansvarlige i kommunen, og han oplyste, at Frank Senderovitz havde ringet til ham og sagt, at han skulle overstrege det beløb, på den rekvisition, som jeg havde sendt ned, og som bar min underskrift, og skrive et nyt beløb. Han skulle ikke informere mig, men han turde ikke andet nu, da jeg henvendte mig direkte.

Jeg har stadig den pågældende rekvisition, som bærer økonomichefens forklaring, om at Frank Senderovitz havde ringet med besked om at ændre beløbet.
Udadtil et lille beløb, men alligevel meget alvorlig, da den indbefatter dokumentfalskneri og svindel med offentlige midler. Embedsmændene har en opdragende funktion i forhold til politikerne, og hvis Politikerne får at vide, at sådan noget er helt OK, er resultatet et gennemkorrupt samfund.

Jeg ringede til Frank Senderovitz og sagde, at hvis han havde været min sekretær, var han selvfølgelig blevet fyret med det samme. Han grinede bare i telefonen og sagde, at det var Grønland, og at han kunne tillade sig mere end jeg troede. Så pralede han med, at hans kone kun var uddannet til klinikassistent, men han sørgede for, at hun arbejdede som tandplejer og fik løn som sådan.

Resten af min tid i Grønland, oplevede jeg Frank Senderovits bagtalelser til mit personale. Hvert år var han rundt og besøge de enkelte tandklinikker i hele Grønland. Han kom aldrig til Paamiut. Da der kom en assisterende tandlæge, oplyste hun, at hun havde fået at vide, at hvis hun kunne få mig ud, ville hun få min stilling som distriktstandlæge.

Jeg oplevede, at kulturen indebærer, at du blev kanøflet, hvis du ikke ville være med til at svindle systemet. Det er i denne sammenhæng på sin plads at nævne, at det drejer sig om Frank Senderovitz, da han er en historisk person i grønlandsk sammenhænge, med lige så meget magt som de grønlandske toppolitikere. Han har om nogen haft indflydelse i Grønland og den politiske moral.