De historiske genstande fra Ivittuut må tilbageleveres til Arsuk og ikke havne i Nuuk

Jeg er opvokset i Arsuk og jeg betragter disse genstande som direkte kulturel arv fra både mine bedsteforældre og deres efterkommere som skal være i området. Nu har man valgt at fjerne disse fra området. Det gør meget ondt på mig.

Torsdag d. 16. oktober 2014
Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Grønlands historie.

Kryolitminen i Arsukfjorden

Til min store forbavselse erfarede jeg for nyligt via pressen, at de historiske genstande som er fra Ivittuut nu skulle være bragt og opmagasineret i Nuuk. Hvorfor har man ikke doneret disse til Arsuk til glæde og stolthed for områdets egen historie som også kunne bidrage til erhversvs- og turismeudviklingen.

Skal man nu en gang mere fjerne værdifulde rigdomme fra Arsuk. Jeg mener, at det er for meget.

For nogle år tilbage flyttede man Kangilinnguit til Nuuk uden at man så meget som i forvejen at sikre, at husene man efterlod, kunne være til gavn for Arsuk beboerne. Vore forfædre mistede deres fangstområder allerede i 1862 idet man åbnede kryolitminen. Man tjente meget på minen uden at man kunne se at denne var til gavn for Arsukboerne, stadig indtil i dag.

Arsukboerne har haft deres svære udfordringer at leve med. Oplandet Arsuk og ind mod dets dybe smukke fjord ligeledes det smukke nordlige område har altid været kendt for dets mangfoldige dyreliv, men disse har været afskåret fra Arsukboerne.

Jeg mener, at det er chokerende at erfare, at en del af deres områdes historie også nu er blevet fjernet fra dem. Jeg er opvokset i Arsuk og jeg betragter disse genstande som direkte kulturel arv fra både mine bedsteforældre og deres efterkommere som skal være i området. Nu har man valgt at fjerne disse fra området. Det gør meget ondt på mig.

Vi, efterkommere af Arsuk, og specielt kaldt for børn udenfor ægteskab, er rigtig mange og er påvirket af historien om kryolit-minen. Vi kommer stadig i dag dertil for at nyde naturen og området. Et sted vi kalder for barndomshjem og som vi har kær. Sørg for at returnere de historiske genstande til Arsuk. Disse tilhører Arsuk og det er en del af deres historie. Det kan ikke være sandt, at disse skal gå til vildt fremmede hænder.

Derfor mener jeg, at disse historiske genstande skal returneres til deres egentlige ejere og sikre at historien ikke fjernes fra Arsukboerne. Det ville være helt naturligt.