Nultolerance - Et ideologisk korstog der ikke løser Grønlands problemer

Nultolerance er et simpelt slagord der kan samle folk om en sag. Men det løser ikke de problemer Grønland står overfor i dag. Tværtimod udstiller det Grønland som et sted hvor store beslutninger bliver taget, og taget om, afhængigt af hvem der har et snævert flertal hvornår.

Torsdag d. 16. oktober 2014
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.

Nultolerance er et simpelt slagord der kan samle folk om en sag. Men det løser ikke de problemer Grønland står overfor i dag. Tværtimod udstiller det Grønland som et sted hvor store beslutninger bliver taget, og taget om, afhængigt af hvem der har et snævert flertal hvornår.

Der bliver under ingen omstændigheder åbnet miner der ikke er sundheds, - og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Der bliver under ingen omstændigheder eksporteret uran uden at en lang række internationale aftaler er på plads. Og ingen af de beslutninger bliver truffet uden, at befolkningen bliver hørt.

Nultolerance debatten er et ideologisk korstog som bedst kan sammenlignes med anti-hvalfangst kampagnerne ude i verden. Den forholder sig ikke til fakta, og i forhold til at løse de problemer som den hævder at ville løse, giver det ikke megen mening.

Hos Demokraterne vil vi hellere tale om hvordan vi får løst de problemer Grønland står overfor i dag. Vores økonomi er skrøbelig, vi har en befolkning der er mere splittet end nogensinde før, og tilliden til Grønlands ledelse er svag både i og udenfor Grønland. Det er sager vi vil kæmpe for. Ikke ideologiske korstog med svage begrundelser der oven i købet udstiller os som politiske vejrhaner der træffer nye beslutninger hver gang et svagt flertal bliver afløst af et andet.

Vi vil hellere tale om de ting, der gør Grønland i stand til at møde fremtiden med sindsro. Vi ønsker brede forlig, vi ønsker langsigtede strategier, og vi ønsker stabilitet.