Fnidder fnadder eller reel kritik?

Jeg beklager hvis du finder de spørgsmål vi har rejst irrelevante. Vi mener at det havde været uansvarligt ikke at påpege problemerne. Vi er enige i at det optager spalteplads i medierne der rettelig burde blive brugt til at diskutere politiske emner. Derfor mener vi også at kvoten nu må være opbrugt for fejlagtig praksis af forretnings-landsstyre.

Torsdag d. 30. oktober 2014
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget, Landstingsvalg november 2014, Love og konventioner.

Indholdsfortegnelse:
Hvem må beslutte?
Den nye lov gælder og den er klar
Krabbekød som valgflæsk?
Klare rammer for Nunaoil


Kære Kim Kielsen,

Tak for dit lange brev, som jeg synes fortjener en grundig respons. Det er dog ikke uden ærgrelse at jeg skriver brevet til dig. Jeg ville sådan set meget hellere diskutere politik. Men som medlem af Landstinget er jeg forpligtet til at påpege forhold som jeg mener, er i strid med loven. Jeg ser frem til at denne debat får en ende og fokus kan komme på politiske budskaber og løsninger.

Hvem må beslutte?
Først og fremmest tak fordi du stopper den forkerte praksis med at indkalde partiformænd, der ikke er medlemmer af Landstinget til møder. Vi er jo enige om at dialog er positiv. Og denne dialog skal selvfølgeligt foregå med personer, der er valgt til Landstinget og underlagt de regler om tavshedspligt m.m. der følger med det ansvar. Det er også derfor at du skriver, at du i resten af valgkampen vil ”konsultere Landstingets partier” og ikke partiformænd. Vi er enige med dig om dette.

Vi er også glade for, at partierne ikke længere skal tage medansvar for beslutninger. Vi er glade for at den førte praksis med at bede partiformændene om at godkende sager stopper.

Den nye lov gælder og den er klar
Du har selvfølgeligt ret i, at det er Landstingslov nr. 26 af 18. november 2010 om Landstinget og landsstyret der gælder. Og du har ret i at ordlyden er opstrammet og ændret i forhold til den tidligere gældende lov. Praksis er den samme som før 2010, men nu står det tydeligere, hvad et forretnings-landsstyre må og ikke må. Og det er jo på den baggrund, at Inuit Ataqatigiit har været bekymrede over nogle af de beslutninger, der er truffet. Vi er kede af at det bliver opfattet som politisk drilleri. For os handler det grundlæggende om at loven skal holdes og at samarbejde skal ske med loven som udgangspunkt.

Krabbekød som valgflæsk?
Jeg er helt enig med dig i, at Selvstyrets daglige forretninger skal holdes adskilt fra den politiske valgkamp. Derfor håber jeg, at I vil få belyst om overflytningen af krabbekvoten grundlæggende er i strid med reglerne. Jeg kan forstå, at sagen nu forelægges Fiskerirådet og derefter skal tages op til ny politisk vurdering. Det står jo klart i bemærkningerne til loven, at landsstyret ikke må træffe beslutninger under en valgkamp, der giver ”uretmæssige fordele”. Og jeg vil tro at tildeling af ekstra kvoter kan ses som en ”uretmæssig fordel”.

I dit brev skriver du, at beslutningen om omfordelingen af krabbekvoten ”kan skabe beskæftigelse og indtjening inden for de vedtagne kvoter”.

Man får det indtryk, at Inuit Ataqatigiit er imod at give jobs og penge til folk gennem en ekstra krabbekvote. Og det mener jeg er en meget farlig glidebane du er ude på. Inuit Ataqatigiit er alene bekymret for om reglerne efterleves.

Vi må samtidig minde om, at opfiskningen af krabbekvoten ikke medfører et tab for fiskeriets aktører. Der er jo tale om en ekstra kvote i og med at den allerede var givet til anden side. Det kan kaldes ikke et tab, og derfor er din argumentation betænkelig set i lyset af lovens bemærkninger. Jeg håber derfor på, at landsstyret vil granske reglerne godt i forbindelse med, at krabbekvoten genovervejes og at landsstyret vil skabe fuld åbenhed om beslutningen.

Klare rammer for Nunaoil
Med hensyn til Nunaoil A/S har vi ønsket at få overblik over om reglerne for et forretnings-landsstyre har været overtrådt. Vi reagerede på, at en hel bestyrelse har trukket sig med henvisning til at armslængdeprincippet er blevet brudt. Vi mener at enhver politiker burde interesserer sig for dette. Vi har ikke været ude på at ”ledelsesforholdene i selskabet skulle sejle i flere måneder”. Vi har efterlyst informationer og en plan. En plan der i øvrigt ikke forelå ved det sidste møde du holdt med Sara Olsvig. Og en plan, som vi stadigvæk synes du skylder at fremlægge offentligt for borgerne.

Jeg beklager hvis du finder de spørgsmål vi har rejst irrelevante. Vi mener at det havde været uansvarligt ikke at påpege problemerne. Vi er enige i at det optager spalteplads i medierne der rettelig burde blive brugt til at diskutere politiske emner. Derfor mener vi også at kvoten nu må være opbrugt for fejlagtig praksis af forretnings-landsstyre.