Lad ikke udsatte børn betale prisen

IA opfordrer til at de udsatte børn ikke betaler prisen for en politisk uenighed, men at man for børnene og landets skyld arbejder for stabilitet og en langsigtet indsats. Ikke kun som nyt valgtema, men som helt konkrete handlinger og prioriteringer

Fredag d. 21. november 2014
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Landstingsvalg november 2014.

Indholdsfortegnelse:
Skrotter en velfunderet Børn- og ungestrategi
IA valgte at intensivere indsatsen
Den tidlige indsats på socialområdet virker
IA opfordrer til samarbejde om børn(an)

En Siumutledet regering havde selv iværksat forberedelserne til en Børn- og unge strategi, som de efterfølgende har valgt at skrotte.

Før en IA-ledet regering kom til, havde Siumut iværksat syv arbejdsgrupper, bestående af repræsentanter fra kommuner, fagforeninger samt frivillige foreninger, som skulle komme med input til Børn- og ungestrategi.

Skrotter en velfunderet Børn- og ungestrategi
IA har ikke set et eneste konkret tiltag til at iværksætte en langsigtet strategi fra det afgående landsstyre, hvorfor man undrer sig over hvorfor man skrotter en velfunderet Børn- og ungestrategi, som Siumut oprindeligt selv har været med til at iværksætte og som netop har et fokus på den tidlige indsats, som alle partier nu efterlyser.

IA valgte at intensivere indsatsen
IA valgte at fortsætte og intensivere den særlige indsats for børn og unge, da de kom til magten i 2009-13. Som eksempel blev der i 2008 forbrugt mindre end 9 mio. kr. til særlig indsats for børn og unge, mens dette blev forhøjet løbende under IAs ledelse og endte med man havde forbrugt mere end 40 mio. kr. til særlig indsats for børn og unge i 2012.

Den tidlige indsats på socialområdet virker
Under TV- debat om udsatte børn sagde afgående landsstyremedlem for Familier Martha Lund Olsen, at grunden til den nye koalition i 2013, ikke vil bruge Børn- og unge strategien, er at den sociale del ikke er god nok. En revision har vist, at det netop var den tidlige indsats på socialområdet, som var bærende i Børn- og unge strategien.

IA opfordrer til samarbejde om børn
IA opfordrer til at de udsatte børn ikke betaler prisen for en politisk uenighed, men at man for børnene og landets skyld arbejder for stabilitet og en langsigtet indsats. Ikke kun som nyt valgtema, men som helt konkrete handlinger og prioriteringer