Vækststrategi for økonomisk fremgang

Vi kan ikke altid gå ud fra “billigste pris”, men også sikre os, at dem, der løser opgaver for det offentlige er forankret her i landet i form af arbejdspladser og praktikpladser. Vi mener det skaber en øget værdi, at man har et kendskab til grønlandske forhold.

Tirsdag d. 25. november 2014
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.

Indholdsfortegnelse:
Gang i hjulene
Særligt fokus på vækst i Sydgrønland
Masser af potentiale
Tillid er fundamentet
Anlægsområdet
Den sikreste vej til arbejdsmarkedet
Størrelse forpligter – også for det offentlige


Gang i hjulene
Der skal indenfor et år udvikles en vækststrategi sammen med erhvervslivet og arbejdstagernes organisationer. Strategien skal forholde sig til alle grene af vores erhvervsliv og de forhold der påvirker det. Arbejdet skal selvfølgelig prioriteres økonomisk for at få det godt i gang.

Særligt fokus på vækst i Sydgrønland
Fra Inuit Ataqatigiit erkender vi, at der særligt i Sydgrønland er udfordringer i forhold til arbejdspladser og vækst. Vi er glade for, at samtlige partier i Sydgrønland sammen med det sydgrønlandske erhvervsliv vil sætte fokus på dette. Det bakker vi fuldt ud op om og er villige til, at arbejde særligt hårdt for at sætte skub i erhvervsudviklingen i Sydgrønland.

Masser af potentiale
Inuit Ataqatigiit mener at der er masser af uudnyttet potentiale for erhvervsudvikling. Der er både gode ideer blandt iværksættere og etablerede virksomheder og der er reel politisk vilje til at gøre det lettere at skabe nye arbejdspladser. Det er vigtigt at vi satser på flere områder. Derfor skal der både udvikles indenfor fiskeriet, turismen, råstofsektoren, landbruget og serviceerhvervene.

Tillid er fundamentet
Vi må blankt erkende, at det bliver svært uden udefrakommende investorer. Derfor er det helt afgørende at vi får genvundet investorernes tillid til investeringer her i landet. Vi er glade for arbejdet med en vækstfond i Danmark, der skal inkludere projekter i hele Rigsfællesskabet.

Anlægsområdet
Inuit Ataqatigiit forstår hvor vigtigt offentlige anlægsinvesteringer er for landets erhvervsliv og for den regionale udvikling. Vi vil arbejde på at overdrage en del af ansvaret for området til de enkelte kommuner. Det er kommunerne der ved hvor behovet er. Derudover vil vi sikre, at offentlige anlægsmidler bruges på en måde der fremmer væksten i landet. Vi vil særligt satse på folkeskolen, boligområdet og grønne investeringer i hele landet.

Den sikreste vej til arbejdsmarkedet
Vi skal sikre flere starter og fastholdes i uddannelse. Vi skal investere i uddannelsesbyggeri og kollegier, som er med til at skabe uddannelsespladser og trygge rammer for unge i uddannelse. En højnelse af uddannelsesniveauet skaber grobund for at sikre lokale medarbejdere i de nye vækstmuligheder, som vi vil arbejde for.

Vi skal have flere i arbejde og have sikret flere arbejdspladser. Vi mister for meget viden og værdi ved at hente arbejdskraft udefra. Vækst er en nødvendighed fordi vi derigennem skaber de arbejdspladser, der skal få flere i arbejde.

Størrelse forpligter – også for det offentlige
Når det offentlige bruger penge skal disse i størst mulig omfang bruges her i landet. Vi kan ikke altid gå ud fra “billigste pris”, men også sikre os, at dem, der løser opgaver for det offentlige er forankret her i landet i form af arbejdspladser og praktikpladser. Vi mener det skaber en øget værdi, at man har et kendskab til grønlandske forhold.

Inuit Ataqatigiit vil være med til at skabe rammer for et blomstrende erhvervsliv og gå forrest i tilpasning af virksomheders skatter og afgifter, der hvor der skaber grundlag for vækst.

Vi indbyder erhvervslivet, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne og de andre partier til samarbejde om dette.