Frihed forpligter – husk det nu

Hos Demokraterne tror vi ikke på lappeløsninger som eksempelvis at fremrykke byggerier eller at øge de offentlige investeringer. En sådan løsning vil kun være midlertidig. Vi ønsker derimod at skabe varige arbejdspladser ved at sikre ordentlige og konkurrencedygtige vilkår for erhvervslivet

Torsdag d. 27. november 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.


(an)

Hos Demokraterne hylder vi frihed som begreb. Vi tror på, at vi som mennesker har det bedst, når vi har frihed til at leve vores liv sådan som vi gerne vil.

Men det er vigtigt for os at fastslå, at friheden forpligter os alle. Vi skal gøre os fortjent til frihed. Det nytter ikke noget, at man kun vil nyde og ikke yde. Det er en misforståelse af selve frihedsbegrebet. Det må aldrig blive sådan, at man baserer sin egen frihed på, at andre skal betale. Frihed koster. Og frihed forpligter.

Vi er nødt til at skabe en holdningsændring i vort samfund, så alle der kan arbejde, skal arbejde. Vi skal alle yde en indsats, og vi skal alle kæmpe for at få et arbejde – også selv om arbejdet måske kan virke kedeligt og intetsigende. Det kan ikke passe, at vi er nødt til at importere ufaglært arbejdskraft fra andre lande, når vi har en høj arbejdsløshed.

Problemet er i bund og grund, at det for nogle mennesker i vort samfund ikke kan betale sig at tage et arbejde. Derfor er vi nødt til at reformere vores sociale system, så vi sikrer, at det altid kan betale sig at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. En af midlerne hertil skal være et beskæftigelsesfradrag.

Men det skal ikke kun kunne betale sig at arbejde. Det skal også kunne betale sig at yde en ekstra indsats. Derfor vil progressiv beskatning ikke blive indført med Demokraternes stemmer. Hvis man ønsker at yde en ekstra indsats, skal man ikke straffes med en højere skatteprocent. Så enkelt kan det faktisk siges.

Vort land er desværre ramt af en økonomisk krise. Det betyder, at der rent faktisk er masser af mennesker derude, der ønsker at arbejde, men som desværre er arbejdsløse. Den bedste måde at hjælpe disse mennesker på er ved at skabe arbejdspladser til dem. Hos Demokraterne tror vi ikke på lappeløsninger som eksempelvis at fremrykke byggerier eller at øge de offentlige investeringer. En sådan løsning vil kun være midlertidig. Vi ønsker derimod at skabe varige arbejdspladser ved at sikre ordentlige og konkurrencedygtige vilkår for erhvervslivet, og på den måde skabe grobund for vækst og yderligere arbejdspladser. Der vil vi gøre ved at sænke selskabsskatten og forbedre afskrivningsmulighederne.

Vi håber, at andre partier vil være med til at samarbejde med os om disse meget konkrete tiltag, når valget er overstået på fredag. Der er tale om nødvendige tiltag, der kan være med til at løfte os ud af krisen. Tiltag der potentielt vil gøre os alle rigere. Og tiltag der vil give mere frihed for det enkelte menneske og den enkelte virksomhed.