Periode: Januar 2015


Så er det heller ikke værre

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 28. januar 2015

Inuit Ataqatigiit og Siumut er ikke ens, ligesom at Demokraterne, Siumut og Atassut heller ikke er tre ens partier. Forskelle i mening er en del af det politiske arbejde.

Lufthavnsbyggeri

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Onsdag d. 28. januar 2015

Ved nærmere eftertanke fandt jeg ud af at det slet ikke er nogen dårlig idé at gå i gang med at bygge vejen ud til det sted hvor man planlægger at bygge lufthavnen

Nick Nielsens ordførertale ved debat om servicekontrakten på Thule

Nick Nielsen
Onsdag d. 21. januar 2015

De har vel en berettiget forventning om, at det de skal betale for, også er det de har brug for. Men samtidig har Grønland en lige så berettiget forventning om at blive kompenseret for at stille sit land til rådighed for USA's militær.

Hasteforespørgselsdebat, ordførertale af Johan Lund Olsen

Johan Lund Olsen
Onsdag d. 21. januar 2015

Nu er det så op til USA at vurdere hvad ’i videst muligt omfang’ betyder – med andre ord hvor mange grønlandske arbejdspladser, lærepladser og skatteindtægter der kan blive plads til

Forsvarsaftalen af 1951

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 21. januar 2015

Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem Regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland.

NunaMinerals beslutter ekstraordinær nedskrivning på 82 millioner kroner

Nuna Minerals AS
Mandag d. 19. januar 2015

Hvis en løsning med støtte fra selskabets aktionærer ikke kan findes og selskabet ikke er i stand til at sikre sit likviditetsberedskab, kan det ultimativt resultere i en opløsning af selskabet

Pladsleje for Thule Air Base

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 18. januar 2015

At stille et meget beskedent og ellers ubrugt areal til rådighed for Thule Air Base er et let overkommeligt bidrag til den fælles sikkerhed. Det koster ikke Grønland en krone. Alligevel er der nogen, der ligefrem vil have penge for det

I Siumut tror vi på at vores land har en lys fremtid

Suka K Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Lørdag d. 17. januar 2015

Vi har forhåbninger til råstofudnyttelsen i landet, og der er allerede åbnet et rubin selskab, ligesom jernmineprojektet er på nippet til at komme på benene igen og der er mange andre undersøgelser i gang endnu

Den tabte servicekontrakt på Thule Air Base

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 17. januar 2015

I den aktuelle sag om den tabte kontrakt på Thule Air Base behøver USA blot at henvise til de allerede fremlagte planer om massive militære besparelser i Europa og tilføje, at man sideløbende har genoptaget gamle planer om at lukke Thule Air Base og flytte aktiviteterne til Alaska

Pituffik: landsstyret har ikke ”tabt servicekontrakten på gulvet”

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Fredag d. 16. januar 2015

Udbudsforløbet blev afsluttet den 31. oktober, med at USA meddelte offentligheden, at de havde valgt at tildele servicekontrakten på Thule Air Base til Exelis Services, som er et fuldt ud amerikansk ejet datterselskab.

Så behøver Grønland ingen fjender

Thorkild Kjærgaard, historiker, dr. phil.
Fredag d. 16. januar 2015

Borte er den bidende kritik af det danske styre i Grønland, der har gjort Kim Leine til en af Skandinaviens kendteste, mest feterede og mest læste forfattere. Om det styre, der i romanen om den norskfødte grønlandsmissionær Morten Falck fremstilles som brutalt, blodigt og destruktivt for det grønlandske samfund, får vi nu at vide, at det udmærkede sig ved mildhed og generøsitet, og at det beskyttede grønlandsk sprog, kultur og egenart

Landsstyret har tabt servicekontrakten på gulvet

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. januar 2015

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi rigtig gerne støtte kravet om kompensation eller husleje, men vi er nødt til først at vide, om landsstyret til fulde har levet op til sit ansvar i sagsprocessen. Det mangler vi fortsat at få afklaret

Ingen fjendtlig overtagelse ønskes

Landsstyret
Onsdag d. 7. januar 2015

Det er baggrunden for, at vi har bedt NunaMinerals A/S om at indhente en uafhængig vurdering af selskabets værdi. Kun ved at kende den reelle værdi af mineralprojekterne, kan der laves en realistisk forretningsplan, som kan begrunde, at vi skyder yderligere skattekroner i selskabets drift i de kommende år

Grønlands situation og fremtid

Arne Steffensen
Mandag d. 5. januar 2015

Brinten kan bruges som brændstof alle steder og brænder sammen med luftens ilt. Asken, affaldsproduktet, er vand. Hvor svært kan det være? Ja, det er jo spørgsmålet, og det kan besvares.

Fornyet blik på Grønlands kolonihistorie

Klaus Georg Hansen, cand. mag i etnografi
Lørdag d. 3. januar 2015

Mange danske historieskrivere har desværre haft en tendens til at have en blind plet i deres fremstillinger, og det er Thorkild Kjærgaards indlæg et af de seneste eksempler på

Reaktion på landsstyrets nytårstale: Uligheden vil fortsætte

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 3. januar 2015

Vi er for eksempel overraskede over at landsstyret allerede har besluttet sig for en række infrastrukturprojekter uden om Landstinget og uden om oppositionen.

Kim Kielsens nytårstale 2015

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 2. januar 2015

Desværre har vi også problemer med strukturerne indenfor uddannelsessystemet, sådan som det ser ud nu. Her tænker jeg særligt på de rent grønlandsksprogede unge, som grundet vores samfundsstruktur og den måde vi har indrettet tingene på er afskåret fra at kunne tage sig en uddannelse ...