Periode: Maj 2015


Der var flere misbrug

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Aleqa Hammond siger, at alle folk fejler. Men ikke alle folk misbruger Landskassen som kassekredit og bruger midler uden for loven. Udtalelserne er respektløse overfor hele det grønlandske samfund. Hun burde i stedet i det mindste vedkende sig misbrugene

Johan Lund Olsen – til folketinget

Johan Lund Olsen
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Grønlandske borgere i Danmark skal sikres menneskerettigheder og behandles som andre danske statsborgere bliver behandlet på velfærdsområdet

Múte Bourup Egede – til folketinget

Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Fremme de sagsområder som fortsat er under statens ansvar

Karo Fleischer Thomsen – Folketingimut

Karo Fleischer Thomsen, folketingskandidat for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Stemmen skal bruges til at øge levestandarden for indbyggere i Grønland og for grønlændere der bor i Danmark

Aaja Chemnitz Larsen – til folketinget

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Vi skal bryde fordomme om grønlændere i Danmark og sikre mere viden om Grønland i Danmark.

Grønlands frie stemme

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 28. maj 2015

Det er slet ikke ligegyldigt, hvem der repræsenterer Grønland i Danmark. Det er faktisk temmelig vigtigt. For det handler om Grønlands fremtid. Det handler om os grønlændere

IA’s dobbeltmoral kender efterhånden ingen grænser

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 28. maj 2015

Demokraterne håber og tror, at offentligheden er i stand til at gennemskue det dobbeltmoralske og beskidte spil fra landets største oppositionsparti.

Atassut i Folketinget - Konstruktivt fællesskab

Atassut
Jonas Nilsson, folketingskandidat for Atassut
Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Torsdag d. 28. maj 2015

Som det er nu, er det nødvendigt at indgå en samarbejdsaftale med et af de større danske partier i Folketinget for at kunne forhandle sig til en udvalgspost. Sådan en aftale kan binde det grønlandske folketingsmedlem til at stemme sammen med det danske parti i rent danske anliggender og på den måde blive tungen på vægtskålen i sager, der er Grønland helt uvedkommende
Tilknyttede tekster:

Udnyttelse af enzymerne i Ikkafjorden

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Søndag d. 24. maj 2015

Landsstyret planlægger at udarbejde en ny strategi i løbet af 2016 og på den baggrund udarbejde forslag til en revision af lovgivningen på området.

Selvstyret må ikke være en bremseklods

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 22. maj 2015

Det er i alles interesse, at der bliver skabt vækst og arbejdspladser i alt for lille private sektor i vort land, og det bør derfor være sådan, at den offentlige administration fungerer som en produktiv og konstruktiv samarbejdspartner for det private erhvervsliv

Kim Kielsens dobbeltjobønske

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 17. maj 2015

Hvis Sara Olsvigs krav til Kim Kielsen blev almengjort, skulle offentligt ansatte sige deres stillinger op, når de blev indvalgt. Det mener hun naturligvis ikke. Det her er ren, populistisk kalkunjagt

At være Formand for landsstyret er et fuldtidsjob

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 15. maj 2015

At beholde et andet erhverv ved siden af er for os et tegn på useriøsitet. Og vi er uenige med Formanden for landsstyret, når han kræver særbehandling

Finansloven for 2015 - Pressemeddelelse

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Onsdag d. 13. maj 2015

Der kom som bekendt valg i utide, og det betød at finansloven for 2015, blev stærkt forsinket. Vi er nu næsten et halvt år henne i 2015, og landet kører stadig uden vedtaget finanslov. Stod det til oppositionspartierne, ville processen have været forhalet endnu længere.

Koalitionen gør grin med parlamentarismen

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 13. maj 2015

I dag nåede vi et nyt lavpunkt i Landstinget. Finansloven blev vedtaget uden at koalitionens medlemmer ytrede så meget som et eneste ord. Ikke et eneste.

Inuit Ataqatigiits ordførerindlæg til 3. og sidste behandling af finansloven

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 13. maj 2015

I bygderne ved Tasiilaq viser de seneste tal, at der er 12 førtidspensionister i Sermiligaaq, 22 i Kulusuk og 16 i Kuummiut. Hvordan skal vi inden året er omme skabe jobs til dem? Vi kan godt forstå, at der er borgere der er bekymrede og føler sig usikre.

Sermitsiaqs (manglende) sans for demokrati

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 11. maj 2015

IA og parti Naleraq ønskede ikke at deltage i en finanslovsaftale, hvilket er fair nok. Det er deres vurdering. Men derfor bør det jo ikke undre oppositionen og Sermitsiaq, at koalitionens partier sætter sig sammen og indgår en aftale.

Enzymerne i Ikkafjorden

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Fredag d. 8. maj 2015

I den forbindelse er det ikke uvæsentligt at nævne, at enzymerne også er fundet andre steder i verden. Jeg mener derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at en produktion her i landet kommer i gang hurtigst muligt

Landsstyrets visioner for fremtiden

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 7. maj 2015

Vi skal arbejde for, at rent grønlandsksprogede får bedre muligheder for uddannelse. Alt for mange unge tabes, fordi deres sprogkundskaber forhindrer dem i at komme videre i uddannelsessystemet. Det kan ikke være rigtigt. Derfor arbejder landsstyret for, at skabe uddannelsestilbud til rent grønlandsksprogede borgere.

Eskimologi 2

Den2Radio
Frank Sejersen, antropolog
Henrik Morell, konsulent, cand, mag.
Vibeke Sloth Jakobsen, bibliotekar
Torsdag d. 7. maj 2015

Den 2. af to udsendelser om Eskimologi handler om den samfundsorienterede forskning. Lektor Frank Sejersen fortæller om sin forskning, hvor han ser på, hvad det er for nogle befolkningsgrupper, han mener man overser i det meste af forskningen, der i høj grad ser inuit som ofre for udviklingen. I medierne hører meget om klimaændringer, og betydningen for de arktiske folk, men det er ikke nødvendigvis den vigtigste dagsorden hos de berørte.

Eskimologi 1

Den2Radio
Frank Sejersen, antropolog
Henrik Morell, konsulent, cand, mag.
Naja Trondhjem, eskimolog
Torsdag d. 7. maj 2015

I den første af to udsendelser om eskimologi, er der fokus på grønlandsk sprog og uddannelsen i eskimologi. Lektor Naja Trondhjem og lektor Frank Sejersen giver en oversigt over, hvordan interessen for Grønland har udviklet sig til videnskabelig forståelse af grønlandske forhold og sprog, og hvordan det har givet sig udtryk i en uddannelse i eskimologi.

Landstingets formand bagatelliserer lovbrud

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. maj 2015

For mig står det også klart, at jeg hellere vil se politikere som kan kende forskel på deres egen pengepung og landskassen, end jeg vil bagatellisere handlinger som på ingen måde kan forsvares i et moderne og demokratisk samfund.

Eftervederlag er ikke det samme som løn

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 6. maj 2015

Jeg fik da lært, at hvis der er noget, der kan hidse en politiker op, så er det en debat om økonomi – vel at mærke politikernes egen.

Førtidspensionsreformen bør sidde ”lige i skabet”

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 6. maj 2015

Landsstyret indrømmer selv, at kommunerne i dag ikke gør fuld nytte af de midler der afsat til revalidering. Det er et tydeligt tegn på at det er ikke udelukkende er loven der skal ændres, men også indsatserne i kommunerne skal forbedres

Vi kræver åbenhed om pengeforbruget i Landstinget

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 5. maj 2015

Jeg vil sikre befolkningen retten til at finde ud af, hvad et møde koster? Jeg vil sikre, at befolkningen kan finde ud af, hvad en rejse har kostet? Hvad der bliver brugt på hotelovernatninger? Og om politikerne husker at betale for deres minibar-forbrug, når de tjekker ud af et hotel?