Periode: Juni 2015


Grønlandsmaleren Emanuel Aage Petersen (1894-1948)

Martin Hilker, PR- og informationschef Nordatlantens Brygge
Lørdag d. 27. juni 2015

Har man først engang beskuet Grønlands vidt forrevne Fjælde [...], set Nordlyset flamme på den mørke Nattehimmel, er man bjergtagen. Dets mægtige Natur lokker og kalder - alt i en raaber af Længsel

Fælles ansvar at skabe interesse for politik

Aputsuiaq Olsen Jonathansen, Demokraatit ungdom
Fredag d. 26. juni 2015

Medierne har et stort ansvar for, at politik bliver overfladisk og med fokus på skandaler. Hele Folketingsvalgkampen har groft sagt drejet sig om Aleqa Hammond samt om hvem der skal regere Danmark.

Inuit Ataqatigiit’s økonomi er sund

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 26. juni 2015

Vi fortsætter den stramme økonomistyring og forventer at komme ud af 2015 med et overskud, således at vi kan skære endnu en portion af gælden væk. Det er partiledelsens mål at IA er gældfrit i 2019.

Estimate of risk and hazard on the maritime traffic in the waters of Greenland

Pernille Schellerup Gemynthe
Torsdag d. 25. juni 2015

There has always been hazards linked with sailing ships no matter where in the world this has been done, indeed there will always be an increased hazard when sailing in the waters of Greenland.
Tilknyttede tekster:

Bridge over trouble waters…!

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 25. juni 2015

Men hvis nu de store krydstogtskibe ikke længere ville besejle de grønlandske farvande efter den typiske afgang fra Reykjavik i Island på grund af disse risici, så kunne man måske forestille sig en veritabel ”luftbro” fra Island til grønland.

Det danske søsterparti - Dansk Folkeparti

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 23. juni 2015

Der én ting de to nyvalgte folketingsmedlemmer fra Grønland og deres partier er enige om: de bryder sig ikke om Dansk Folkeparti.
Tilknyttede tekster:

Fælles stemme vil give mere udenrigspolitisk indflydelse

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 19. juni 2015

Herudover vil vi igen slå til lyd for, at de grønlandske medlemmer indgår i et formaliseret samarbejde. På den måde står de enkelte folketingsmedlemmer ikke helt alene, og på den måde vil en fælles stemme kunne give vort land en stærkere udenrigspolitisk position.

Politiet skal have flere penge fra Danmark

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. juni 2015

Danmark har ansvaret for politi og retsvæsen, og længere der den sådan set ikke. Alligevel ser vi nedslidte politistationer og anstalter, der har svært ved at løfte opgaven. Det er for dårligt, Danmark!

Mener Siumut virkelig, at man kan kræve investeringer fra udlandet?

Rasmus Dalsgaard Andersen, folketingskandidat for Demokraterne
Onsdag d. 17. juni 2015

Man kan ikke kræve noget af Rigsfællesskabet - det er ansvarsfralæggelse. Man kan arbejde for noget i Rigsfællesskabet – det er uheldigt at mange partier ønsker at gøre sig til ofre, den mentalitet kommer vi ikke langt med. Nej, lad os signalere styrke, fornuft og stabilitet.

Slip familierettens gidsler fri

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 15. juni 2015

I 2007 fik Danmark en ny forældreansvarslov. Med denne lov blev flytning indenfor Rigsfællesskabet begrænset til kun at omfatte Danmark. Der blev dermed skabt en ny hindring for fri bevægelse i Rigsfællesskab. I loven sidestilles Grønland og Færøerne med udlandet.

En stemme på Siumut er en stemme på Aleqa Hammond

Aputsuiaq Olsen Jonathansen, Demokraatit ungdom
Mandag d. 15. juni 2015

Hvis man som vælger vil være sikker på, at ens stemme IKKE går til Aleqa Hammond, så er man med andre ord nødt til at stemme på en af os fra de andre opstillede partier.

Den danske regering skal levere mere

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 12. juni 2015

Men Inuit Ataqatigiit arbejder for Grønlands og det grønlandske folks interesser, særligt i Folketinget. I den forgangne valgperiode har vi siddet som parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk ledet regering, som efter valget i 2011 kun havde 89 danske mandater. Og de skal jo have 90 for at have flertal.

Retssikkerhed for alle borgere - også for forbryderne

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 11. juni 2015

For at skabe den nødvendige balance i systemet er det i den ”nye” retsplejelov angivet, at det danske Justitsministerium kan antage en Landsforsvarer til at varetage opgaverne med uddannelse og rådgivning af forsvarene. Selvom, der nu er gået mere end 5 år siden loven er trådt i kraft, er der ikke udpeget en Landsforsvarer.

Anmeldelse

Giiti Titussen
Jan Joe Seidsen
Lara Olsen
Nuka Silas Nathanielsen
Onsdag d. 10. juni 2015

Der er efter vores opfattelse præcedens i forhold til medlemmer af landsstyrets ulovlige forbrug, idet tidligere medlem af landsstyret, Jens Napaattooq ved Grønlands Landsrets dom af den 21. december 2007 idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for uberettiget af have brugt ca. 130.000,00 kr. af Grønlands Selvstyres penge til blandt andet private middage og stripbar.

Bombesprængt landskasseregnskab blev færdiggjort

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. juni 2015

Aleqa Hammond havde opbygget en gæld, og nævnte dato havde en afdragsgæld på 106.363,27 kr. Der var tale om betaling for rejse af familiemedlemmer, regninger til minibar i restauranter og des lige, samt betaling af Selvstyret for leje af privatudlejning. Gælden var i flere omgange blevet rykket for, uden held, og først den dag da Revisorerne skrev til Revisionsudvalget blev disse betalt.

Frihed forpligter - også i Folketinget

Demokraterne
Tirsdag d. 2. juni 2015

Vi ønsker ikke at blande os i, hvem der skal være dansk statsminister. Erfaringerne har vist, at det ikke betyder det store for Grønland, hvem der er statsminister. Vi vil i stedet bruge alle vores kræfter på at påvirke de beslutninger, der har betydning for Grønland.