Offentligt betalte feriefrirejser

Ordningen blev indført for mange år siden i forbindelse med behovet for at tilkalde arbejdskraft, hvor man skulle forstå ordningen således, at det tilkaldte skulle kunne tage “hjem”, og som er blevet en institution for sig selv.

Torsdag d. 30. juli 2015
Suka K. Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Levevilkår.

foto: Mia Rosing Nilsson

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37, skal jeg hermed fremlægge følgende spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål:
  1. hvor mange penge bruger arbejdsgiverne til betalte feriefrirejser i Selvstyreadminist-rationen, de selvstyreejede virksomheder, og de delvist Selvstyreejede virksomheder ?
  2. Haves der dokumentation for hvor mange ansættelser der i henhold til overenskomst eller kontraktansættelse har ret til betalte feriefrirejser?
  3. Såfremt dokumentation eller data forefindes, hvordan ser fordelingen da ud?
  4. Såfremt der ikke forefindes dokumentation eller data, er der da planer om at udarbejde data?
  5. Har landsstyret overvejelser/planer i gang for, at afskaffe betalte feriefrirejser i helt eller delvist Selvstyreejede selskaber?
  6. Hvis det er tilfældet, hvordan skal det da udmøntes i praksis?
  7. Hvis det ikke er tilfældet, hvorfor?
  8. Har landsstyret kendskab til om kommunerne har planer om, at afskaffe ordningen med betalte feriefrirejser?
  9. Hvis dette er tilfældet, hvilke erstatningsgoder/frynsegoder har man da tænkt sig skal træde i stedet for?
  10. Hvis ikke det er tilfældet, hvorfor vil man da lade ordningen fortsætte?

Begrundelse:
Selve ordningen omkring at betale de ansattes rejser i ferien, ser jeg som noget, som man bare har vænnet sig til og forventer skal fortsætte. Ordningen blev indført for mange år siden i forbindelse med behovet for at tilkalde arbejdskraft, hvor man skulle forstå ordningen således, at det tilkaldte skulle kunne tage “hjem”, og som er blevet en institution for sig selv.

I dag er det tydeligt, at der hver eneste sommerferie kan iagttage “en masse grønlændere”, som i forbindelse med deres ferie, får betalt deres rejse betalt af arbejdsgiver.

Der er ikke noget i vejen med udlandsrejser, men vores land fattes penge i disse tider, derfor mener jeg det er især vigtigt for de Selvstyreejede/delvist ejede selskaber iagttager en korrekt prioritering, derfor er det min holdning, at vi som der første kan “hente” midler fra frynsegoder

I nogle af de delvist selvstyreejede virksomheder, for eksempel, i flyselskabet, har vi hørt, at de ansatte har frynsegoder i form af at kunne rejse billigere og såfremt denne ordning er faldet heldigt ud, vil jeg gerne vide, om man eventuelt kunne tænke sig, eller om der eventuelt kunne være, nogen form for mulighed for, at kunne lade denne ordning komme borgerne heroppe til gode.