Periode: December 2015


Fælles mål og sammenhængskraft

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 18. december 2015

I årtier har man talt om de fire erhvervssøjler. Men for at vores erhverv og økonomi kan udvikle sig markant, er vi også nødt til at sikre at vi er et stærkt samfund. Vores fire søjler for samfundsværdier er Social omsorg, Viljen til uddannelse, Demokrati og Solidaritet.

Ansvar og udvikling kan gå hånd i hånd

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. december 2015

Det er derfor positivt, at man i Paris blev enige om, at holde de kommende temperaturstigninger under 2 grader. Det er også godt, at aftalen fastslår, at de rigeste lande årligt skal overføre 100 milliarder dollar til fattige lande, hvor store befolkningsgrupper stadig mangler strøm og andre grundlæggende fornødenheder.

Foredrag i KNR-TV

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Tirsdag d. 8. december 2015

Det glæder mig at KNR sender disse foredrag, og TV-mediet kan anvendes langt mere til undervisning på alle niveauer. F.eks kan TV bruges til sprogundervisning med tilhørende lærebøger som man ville kunne downloade på nettet eller rekvirere fra KNR.

En vigtig samling med gode resultater

Peter Preben Olsen, gruppeformand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 4. december 2015

Alle taler om behovet for økonomisk vækst. Inuit Ataqatigiit mener at økonomisk vækst skal ske gennem menneskelig vækst. Vores lille samfund er i dag alt for præget af sociale problemer. Disse skal vi overkomme i fællesskab. Økonomisk vækst har kun værdi, hvis den opleves af alle og alle kan bidrage og deltage. Ellers vil uligheden bare stige og stige i de kommende år.

Landsstyrepartierne nedstemmer gælds- og investeringsstrategien

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 1. december 2015

Når vi som politikere beslutter at optage gæld, så er det borgernes penge det handler om. Og det er netop samfundets samlede gæld der sættes nogle rammer for i strategien.