Periode: Januar 2017


§ 37 - Spørgsmål: Nødvendige reformer

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 31. januar 2017

Det er helt nødvendigt, at vi alle forstår vigtigheden af, at vort samfund har brug for reformer. Især i den nuværende situation, hvor et stort flertal ønsker at sætte fuld fart på en selvstændighedsproces som vi ret beset ikke har råd til, hvis vi ønsker at bevare det velfærdsniveau vi har i dag.

Forbedring af folkeskolen kræver fagligt fantastiske lærere

Nivi Olsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 27. januar 2017

Hvis dette ønske skal opfyldes, så skal vores undervisere i folkeskolen være i topkvalitet. I Demokraternes øjne er det på den baggrund en forudsætning for en bedre folkeskole, at vi samtidig får skabt en seminarieuddannelse, der skal være bredt anerkendt som en fagligt hård uddannelse, hvor de studerende bliver proppet med faglighed og undervisningsværktøjer.

Tasiilaq bløder – der kræves en særlig og større indsats!

Mala Høy Kuko, medlem af Landstinget for Atassut
Tirsdag d. 24. januar 2017

Derudover så mener jeg, at landsstyret bør overveje om det kan have en afhjælpende effekt at lukke for salg af alkohol i Tasiilaq og dens bygder, samt få stablet det debatforum som der har været planer om længe, og ikke mindst en indsats mod de efterhånden udbredte selvmord og selvmordsforsøg der sker i hjemmene og hvordan man kan stoppe det.

§ 37 - Spørgsmål: Kommunernes strategier

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Mandag d. 23. januar 2017

Hvis man tager udgangspunkt i Grønlands statistiks befolkningsfremskrivning, vil landet i løbet af de næste 23 år miste 4000 indbyggere. Det betragter Demokraterne som en alvorlig trussel. Ikke alene mod Grønlands selvstændighedsdrømme, men også mod Grønlands muligheder for at fungerer som et selvstyrende land.

Tyveri af et foto

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 20. januar 2017

Ved et tilfælde opdagede jeg i oktober 2011 et af fotografierne i en artikel på Sermitsiaqs hjemmeside. Det var blevet kopieret fra Atagu.gl. Initialet 'an' samt årstallet '97', der stod nederst til højre i fotoet, var blevet fjernet. Jeg skrev til redaktør Poul Krarup om det, og det udviklede sig til nedenstående korrespondance, hvor jeg i email nummer to fra Poul Krarup fik at vide, at ”enhver idiot kan påstå, at det er hans billede”.

§ 37 - Spørgsmål til landsstyret vedr. forfatningskommissionen

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Sammenholdt med at formandskabet i kommissionen vælges af koalitionen betyder dette, at oppositionen reelt er helt uden indflydelse på andet end deres egne medlemmer af kommissionen. Mener landsstyret at dette er i tråd med god demokratisk skik?

§ 37 - Hvad vi kan gøre for at hjælpe Tasiilaq

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Her står vi i Landstinget og snakker om selvstændighed, forfatningskommission og hvor mange fisk vores venner må fiske. Mens vi snakker og undskyld udtrykket,”ligegyldige ting”, har befolkningen det så elendigt og har så massive problemer, at man tager sit eget liv.

§ 37 - Forarbejdningspligt i forbindelse med indhandling af torskefangster?

Ineqi Kielsen, medlem af Landstinget for Siumut
Lørdag d. 14. januar 2017

Jeg er interesseret i at høre, om man i dette år har tildelt kvoter på baggrund af føromtalte beskæftigelsesprojekter, idet jeg mener at det fortsat er nødvendigt med tildeling af fiskekvoter til behandling på disse anlæg.

§ 37 - Spørgsmål om plejefamiliers vederlag og dækning af udgifter

LauraTáunâjik, medlem af Landstinget for Siumut
Lørdag d. 14. januar 2017

Undersøgelsen viste, at plejefamilierne generelt oplever, at vederlaget er for lavt, og at det ikke dækker de omkostninger, der er forbundet med at have et plejebarn. Også medarbejderne i kommunerne gav i vid udstrækning udtryk for, at plejevederlaget ikke er tilstrækkeligt til at dække de udgifter, der er forbundet med at have et barn i pleje.

§ 37 - Elektronisk logbog

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 14. januar 2017

Det er endvidere min forståelse, at Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har arbejdet på et elektronisk logbogs-system i nogle år, og at man har valgt at satse på at udvikle sit eget system i stedet for at købe et tilsvarende system, som fungerer andre steder.

§ 37 - Lufthavne

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Formanden for landsstyret sagde meget klart i sin nytårstale, at arbejdet med anlæggelsen af de nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat nu er i gang. Denne udmelding var en anelse overraskende, da hverken offentligheden eller Landstinget er blevet orienteret om, at finansieringen til disse store anlægsprojekter er på plads.

§ 37 - Aflyst besøg i Taiwan

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender har som bekendt været yderst kritisk over for udenlandsk og især dansk indblanding i vort land. Vi husker vel alle hans trusler om at smide USA ud af Pituffik og hans rasende påstande om den danske arrogance.

§ 37 - Uddannelser på grønlandsk

Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Landsstyremedlem for Uddannelse har flere gange givet udtryk for at det skal være muligt at gennemføre en uddannelse for eksempel seminarieuddannelsen selv om man kun kan Grønlandsk. Landsstyret bedes udarbejde en liste med uddannelser som man ønsker skal kunne gennemføres udelukkende ved brug af grønlandsk.

Velkomsttale til landsstyrets nytårsreception i København den 12. januar 2017

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Torsdag d. 12. januar 2017

En ny landingsbane i Qaqortoq i Sydgrønland og udvidelse af lufthavnene til internationale lufthavne i landets hovedstad Nuuk og i Ilulissat i Nordgrønland er i gang.

Nytårstale 2017

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Mandag d. 2. januar 2017

Man kan sige, at den medmenneskelighed vi har haft i vores liv, er på vej væk. Vi ved at det store problem er, at der er alt for mange forældre, som omsorgsvigter deres børn. Vi har fået så ”travlt” i vores hverdag, at vi ikke har ”tid” til at være med til at tage os af de børn som vores familie, venner eller bekendte udsætter for omsorgssvigt.