Velkomsttale til landsstyrets nytårsreception i København den 12. januar 2017

En ny landingsbane i Qaqortoq i Sydgrønland og udvidelse af lufthavnene til internationale lufthavne i landets hovedstad Nuuk og i Ilulissat i Nordgrønland er i gang.

Torsdag d. 12. januar 2017
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

Kære Ministre, Excellenser, Damer og Herrer,

Det er en stor ære at være jeres vært i dag, hvor jeg på vegne af vores regering vil takke jer for vores venskab og for det gode samarbejde, vi har haft i det forgangne år.

Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år, og at 2017 vil være et godt og lykkebringende år for Grønland og for vores samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

Desværre har vi igen i det forgangne år oplevet almindelige mennesker blive ofre i terrorismens anslag mod demokrati og frihed – senest i Istanbul og i Berlin. Jeg vil i denne forbindelse udtrykke landsstyrets medfølelse til de mennesker, som har mistet deres kære eller som har lidt skade af angrebene, og vores solidaritet med de lande, som på denne måde rammes af terrorismens ondskab. Vores demokratiske rettigheder er vores styrke, og det skal vi værne om - sammen.

Landsstyret har i 2016 sat særligt fokus på børn og unges vilkår i Grønland. Men i virkeligheden burde hvert eneste år være børnenes år. Vores børn er vores fremtid, og vi har sat os for at rydde stenene fra vejen, en for en, frem mod et land med selvbærende økonomi. Men samtidig er vi klar over, at det først og fremmest vil være vores børn, der kommer til at gå ad denne vej.

Skridt for skridt arbejder vi henimod et selvstændigt Grønland. Målet er at Grønland kan tage sin plads i verdenssamfundet, som et fuldgyldigt og ligeværdigt medlem. En del af forberedelserne er nedsættelse af en forfatningskommission, som vil finde sted i år. Men selvstændighed kommer ikke til at ske i dag eller i morgen. Der er nogle der ønsker at sætte en dato på selvstændigheden. Det gør jeg ikke. Det vil tage den tid det tager, at løfte vores land uddannelsesmæssigt, socialt og ikke mindst økonomisk. Når vi har gjort det, kan vores børn eller børnebørn får et godt grundlag til at tage stilling til Grønlands fremtid.

Uddannelse skal fortsat skabe det nødvendige fundament for vores udvikling mod et stærkt Grønland. Uddannelse vil skabe velstand og en større frihed for den enkelte. Det skal også sikre vores fortsatte udvikling og at unge sikres muligheder i vores land.


Martha Lund Olsen holder tale ved en prøvesprængning ved landingsbanen i Nuuk.
Det er et led i forundersøgelsen, der skal danne grundlag
for at skaffe investorer til de planlagte landingsbaner.

Samtidig skal vi fortsat udvikle væksterhvervene, som råstofindustrien og turisme. Investeringer i infrastrukturen i Grønland er sat i gang. En ny landingsbane i Qaqortoq i Sydgrønland og udvidelse af lufthavnene til internationale lufthavne i landets hovedstad Nuuk og i Ilulissat i Nordgrønland er i gang. Arbejdet følger planen og vi ser frem til de nye muligheder, de nye landingsbaner vil føre med sig, både lokalt og med hensyn til trafikken til og fra Grønland.

Den internationale råstofbranche har været igennem nogle meget hårde år, med faldende priser og faldende investeringer. Heldigvis ser vi nu tegn på, at priserne på råstoffer er begyndt at stige igen. Det smitter af på interessen for at efterforske og udnytte mineraler i Grønland.

Når mineprojekter udvikles, er det sjældent uden bump på vejen. Men i år håber vi på at se rubinminen i Vestgrønland gå i produktion. Vi forventer også at se en ny Anorthosit mine i Vestgrønland gå i produktion, inden året er omme.

Andre spændende projekter har fået en udnyttelsestilladelse og vi håber at se disse projekter blive til virkelighed. Men vi ved af erfaring: En udnyttelsestilladelse gør det ikke alene. For der er mange faktorer, der skal falde på plads, for at et mineprojekt bliver til virkelighed.

Et tilbageblik på 2016 viser, at vi har haft et år med økonomisk fremgang, og det ser ud til at fortsætte. Fiskeriet oplever gode tider, både med hensyn til priser og mængder.

Vi vil fortsætte med en ansvarlig politik for kvotefastsættelse, med balance mellem kortsigtede og langsigtede hensyn. Vi skal fastholde en bæredygtig ressourceudnyttelse. Men samtidig skal vi sikre produktion, eksport og arbejdspladser. Vi har fortsat en arbejdsløshed, som bør være lavere, især for de unge mennesker. Flere og flere kommer i arbejde, men der er fortsat alt for mange ledige.

I takt med den større fokus på klimaforandringerne er omverdenens interesse for Grønland stigende. landsstyret gør en indsats for at skabe samarbejder bl.a. indenfor handel, mineralske råstoffer og uddannelse. Som en naturlig del af indsatsen har Grønland egne repræsentationer de steder, som er vigtige i vores samarbejde med andre om udviklingen af Grønland, nemlig i København, i Bruxelles og i Washington DC.

Vi ser en stigende interesse for at oprette konsulater i Grønland, hvor både nordiske, europæiske og asiatiske lande nu er repræsenteret. Dette viser tydeligt, at der er en klar interesse i at følge med i vores udvikling og et ønske om at fremme udviklingen af økonomiske, kulturelle og videnskabelige forbindelser mellem os. Det er glædeligt.

I efteråret fik jeg mulighed for at danne en ny og bred regering og dermed et fornyet grundlag for det politiske arbejde. Jeg tror på, at vi i den nuværende situation er bedst tjent med et bredt politisk samarbejde, som det vi nu har indgået mellem partierne Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq. Tilsammen repræsenterer vi ca. 80 % af vælgerne fra sidste valg.

Jeg er stolt over, at partierne bag vores koalition i landsstyret har vist det format, at sætte samarbejdet og den fælles vilje over uenighederne og gå efter mål, som vi er enige om. Det er nødvendigt, hvis man vil skabe samarbejde og resultater i det politiske arbejde.

Samarbejde er kodeordet om det er for at skabe resultater internt i landet eller om det er i forholdet lande i mellem.

Med disse ord vil jeg takke alle for at de er mødt frem til denne reception og ønske alle et godt nytår.