Økonomisk analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter

Grønlands økonomi afhænger således af priser og afsætningsmuligheder for fiskeprodukter på verdensmarkedet. Forøges disse giver det vækst, mens et fald kan betyde recession. Markedet for fisk og velfungerende værdikæder for fiskeprodukter spiller derfor en afgørende rolle for Grønlands økonomi.

Torsdag d. 11. maj 2017
Anders Blaabjerg, Statistikchef hos Grønlands Statistik
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Økonomi.


Qeqertarsuatsiaat-Fiskenæsset 1969
(an)

Forord
Den Grønlandske fiskerisektor er den vigtigste bidragsyder til BNP, og forøget indtjening er en kilde til velfærd i det grønlandske samfund. Fiskeressourcerne sætter naturlige begrænsninger for sektorens vækstmuligheder på lang sigt, hvilket også nødvendiggør en fortsættelse af en bæredygtig fiskeripolitik. Velfærden i det grønlandske samfund kan dog også forøges via en mere effektiv fiskeripolitik, som reducerer omkostningerne ved fiskeri og i fiskeindustrien.

Grønlands økonomi afhænger således af priser og afsætningsmuligheder for fiskeprodukter på verdensmarkedet. Forøges disse giver det vækst, mens et fald kan betyde recession. Markedet for fisk og velfungerende værdikæder for fiskeprodukter spiller derfor en afgørende rolle for Grønlands økonomi.

Prisen i Grønland på grønlandske fiskeprodukter bestemmes af forbrugernes efterspørgsel, det samlede udbud af grønlandske og konkurrerende produkter på verdensmarkedet, samt valutakurser, idet ændringer i disse parametre påvirker prisen og transmitteres tilbage igennem værdikæden. En velfungerende, effektiv og transparent værdikæde, hvor alle aktører i kæden kan aflæse information og indrette sig efter markedets hastigt ændrede ønsker, krav og behov, er derfor vigtig for Grønlands økonomi.

I denne rapport identificeres grønlandske og konkurrerende værdikæder for rejer, hellefisk og torsk fra "hav til mav". Prisdannelse og konkurrence analyseres, og det vurderes om værdikæderne fungerer effektivt. Med baggrund i dette diskuteres forslag til opgradering af de grønlandske værdikæder. Formålet med rapporten er at frembringe ny viden om værdikæderne for grønlandske fiskeprodukter, samt om hvordan effektiviteten evt. kan forbedres. Rapporten henvender sig til politikere, offentligt ansatte, fiskerisektoren og andre med en interesse i Grønlands økonomi og markeder for fiskeprodukter.

Rapporten er resultatet af projektet "Analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter", finansieret af Grønlands Statistik. Rapporten er skrevet af lektor Max Nielsen, videnskabelig assistent Lisa Ståhl, specialkonsulent Rasmus Nielsen og Ph.D. studerende Isaac Ankemah-Yeboah, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, samt statistikkonsulent Daniel Schütt, Grønlands Statistik. Elsebeth Vidø har stået for redigeringen.

Foreløbige resultater fra arbejdet blev fremlagt på et midtvejsmøde i marts 2016 med deltagelse af formand i Grønlands Statistiks bestyrelse Vøgg Løwe Nielsen og næstformand i Grønlands Statistiks bestyrelse Henrik Leth (også bestyrelsesformand i Polar Seafood A/S) samt seniorrådgiver Hilmar Ogmundsson, Finansdepartementet, Grønlands Selvstyre. Endvidere har forfatterne været i kontakt med en række personer i den grønlandske og danske fiskerisektor samt i Grønlands Selvstyre, som alle har bidraget med væsentlig information til at kvalificere arbejdet fremlagt i rapporten. Endvidere har professor Peder Andesen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, gennemlæst og kommenteret på rapporten. Endelig har rapporten været sendt til høring til ovenstående, samt til Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S, men ikke til andre. Rapportens konklusioner er alene forfatternes egne.

Formålet med rapporten er at bidrage med viden om betydningen af internationale værdikæder og rammebetingelser for den grønlandske fiskerisektor og Grønlands økonomi, samt at denne viden kan indgå i debatten om fiskerisektorens rolle i fremtiden. Rapporten er formuleret, så den kan læses i sin fulde længde, alternativt kan der opnås et overblik ved at læse sammenfatning og ledetekster sammen med figurer og tabeller.

Læs rapporten her
Økonomisk analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter