Periode: December 2018


Inuit Ataqatigiit ønsker at takke for den forgangne år og ønsker vores medborgere et lykkeligt og resultatgivende nytår

Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 31. december 2018

Et godt sted at starte er, at gøre noget ved, at det offentlige af de private anses som dem der stiller forhindringer for dem. Vi skal give samfundet og erhvervslivet muligheder, ikke forhindringer. Her skal vi sammen med kommunerne, som arbejder tæt på borgerne, ligge grund til koordineret indsats. Vi skal styrke det kommunale samarbejde, hvor vi skal lære af de succeshistorier som kommunerne har, således at disse spredes så de bliver til gavn for hele landet. Det er vigtigt at man samarbejder med de kommuner der foretager administrative optimeringer og fornyelser, som udvikler borgernært service. Det er ligeledes vigtigt for både kommunerne og samfundet, at man også foretager erhvervsudvikling i mindre byer og bygder, der hvor potentialet er

Demokraatits nytårsudtalelse ved årsskiftet 2018-2019

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 31. december 2018

Virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tjene penge, og for befolkningen skal der være en markant økonomisk forskel på at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse

Julen 2018 - Inuit Ataqatigiits ønskeseddel

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 17. december 2018

Grønlands politik består af en endeløs ordflom og meget få konkrete beslutninger med mærkbar og positiv effekt for samfundet. Det er denne deklaration fra Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse et eksempel på. Her remses alle de politiske hensigter op. Uden så meget som en antydning, hvordan det skal blive til virkelighed og gavn for vælgerne

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Justitsministeriet
Søren Pape Poulsen
Søndag d. 16. december 2018

Det foreslås desuden, at reglerne om voldtægt i kriminal­loven opdateres, bl.a. ved at voldtægtsbestemmelsen udvi­des til også at omfatte at skaffe sig seksuelt forhold ved at udnytte, at forurettede befinder sig i en situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, og til at omfatte seksuelt forhold til børn under 12 år

De økonomisk udsatte i perioden 2013-2017

Grønlands Statistik
Onsdag d. 12. december 2018

Grønland har en mere ulige fordeling af indkomster og en lavere gennemsnitsindkomst end Danmark, jf. indkomststatistikken. Der kan derfor argumenteres for, at den grønlandske grænse skal fastsættes på et højere niveau end 50 pct. af medianindkomsten. På denne baggrund arbejdes der i det følgende med to forskellige grænser på henholdsvis 50 og 60 pct. af medianindkomsten

Grønland i 4.000 år

Leif Aidt
Fredag d. 7. december 2018

Man overser, at Grønland er et blandingssamfund. Janusansigtet ser både mod øst og vest. Europæeren og inuitten rummes i samme person. Derfor er det både skammeligt og fatalt, at grønlændere, der ikke falder ind under en hard core inuit-identitet, f.eks. sprogligt, bliver mobbet, føler sig forkerte og uvelkomne i samfundet og holder sig borte. Ingen kan undværes i så lille et samfund