Nuuk – en by med vokseværk

Ved et enkelt kik på et kort over Nuuk by og de omliggende fjelde og øer falder øerne syd for Nuuk i øjnene. På den lille gruppe øer adskilt af et enkelt lavvandet sund mellem Ikaarissat og Hundeø kan der bygges en lufthavn.
På øgruppen er der plads til en syd-nord-vendt landingsbane på op til 3,8 kilometer

Onsdag d. 9. januar 2019
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Infrastruktur, Nyhedsbreve.

Indholdsfortegnelse:
To projekter, der konkurrerer med hinanden
Industriområder?
En samlet og sammenhængende byplanlægning
Lokale virksomheder kan klare opgaverne


I gamle dage, da borgmesteren hed Peter Thårup Høegh, var indbyggertallet i Godthåb vokset til noget over 10.000 og på vej opad. Men det var stadig en lille 'hovedstad' globalt set.

Det oplevede Peter Thårup på en tur til Montreal i Canada.

Da han kom tilbage fra turen, blev han interviewet i Godthåb TV og herunder spurgt om, hvad der havde der havde gjort det største indtryk på ham.
Det var, sagde han, det hotel han havde boet på.
I den bygning, hvor hotellet lå, boede der lige så mange mennesker, som der var indbyggere i Godthåb.

To projekter, der konkurrerer med hinanden
Siden er indbyggertallet i Godtåb vokset til i dag godt 18.000 indbyggere, og byen har skiftet navn til Nuuk.

Det har skabt pladsproblemer, da det forventes, at indbyggertallet vil fortsætte med at stige. Man kunne derfor forvente, at der blev udarbejdet en sammenhængende plan for byens udvikling.

Det er ikke sket. I stedet har landsstyret besluttet at bygge en stor lufthavn i det område, hvor den nuværende lufthavn ligger, og Sermersooq kommune har besluttet at byggemodne Siorarsiorfik sydvest for Store Malene.

De to projekter hver for sig udvikler ikke byen. Tværtimod blokerer de for en gennemtænkt byudvikling.

Industriområder?

Kommunens projekt i Siorarsiorfik
Kommunens planer for Siorarsiorfik omfatter byggeri af omkring 3.400 boliger. Det indebærer bygning af vuggestuer, børnehaver, skoler og plads til dagligvarebutikker.
(Læs Kvalitetsboliger med udsigt).

Men alle disse mennesker, som man forventer, at byen vil vokse med, skal også have noget at lave. Det kræver nye og flere arbejdspladser.

Det kræver virksomheder, der skaber den merværdi, som befolkningen skal leve af. Behovet for erhvervsområder nævnes kun sporadisk, men det får ikke behovet til at forsvinde.

En samlet og sammenhængende byplanlægning


En samlet og sammenhængende byplanlægning
med plads til den nødvendige erhvervsudvikling

Ved et enkelt kik på et kort over Nuuk by og de omliggende fjelde og øer falder øerne syd for Nuuk i øjnene.

På den lille gruppe øer adskilt af et enkelt lavvandet sund mellem Ikaarissat og Hundeø kan der bygges en lufthavn.

På øgruppen er der plads til en syd-nord-vendt landingsbane på op til 3,8 kilometer.

Fjeldet på Hundeø, der har en højde på op til 100 meter, kan sprænges bort til udfyldning af de smalle lavvandede områder mellem øerne. Der kan også sprænges fjeld væk, som kan bruges til dæmning med en tosporet vej mellem Hundeø og Taartunnguaq.

Med en dæmning mellem Taartunnguaq og Rypeø og en dæmning mellem Rypeø og næsset neden for Store Malene kan der åbnes to store områder mere end kommunens påtænkte byggeri på Siorarsiorfik.

På den måde bliver der plads til både beboelse og erhverv med de helt nødvendige arbejdspladser i de næste mange år.

I dæmningerne mellem Hundeø og Taartunnguaq og mellem Rypeø og Siorarsiorfik, kan der efter behov bygges gennemsejlinger for joller og mindre motorbåde.

Lokale virksomheder kan klare opgaverne
Landingsbanen på Hundeø og Ikaarissat kan bygges af lokale virksomheder, og arbejdet kan sættes i udbud og igangsættes, så snart beslutningen er taget, og pengene er fundet.

Indtil der er bygget en vej fra Nuuk til lufthavnen på Hundeø-Ikaarissat skal der sejles mellem Nuuk og lufthavnsbyggeriet.

Det ligner det forslag, som daværende borgmester, Agnete Davidsen, i sin tid fremsatte om en lufthavn på Nordlandet. Man skulle så have en fast færgeforbindelse over Godthåbsfjorden.

I forhold til en lufthavn på Nordlandet vil fordelen ved en lufthavn på Hundeø-Ikaarissat være, at der på et tidspunkt kan bygges en vej mellem Nuuk og lufthavnen.