Grønland i gamle dage – maritim efterlysning

Der mangler et foto for næsten hvert eneste af de mange KGH/KNI fartøjer og skibe, der var beskæftiget i kystfarten/bygdefarten ved Grønland.
Jeg håber nu på, at denne her efterlysning af sådanne fotos vil medføre, at der ”dukker fotos op fra gemmerne

Onsdag d. 23. januar 2019
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Grønlands historie.


SS GERTRUD RASK
Grundstødte og totalforliste den 7. februar 1942
på rejse New York - Holsteinsborg med stykgods.
Besætningen blev reddet.
Foto er hentet fra Museet for Søfart

Inden længe udgiver MS Museet for Søfart (www.mfs.dk ) sin årbog for 2018 som er en antologi med titlen ”Søfart i Arktis”.

Well, den nævnte årbog indeholder i sagens natur meget maritimt materiale om Grønland; hvilket i relation til mit private none profit projekt på www.iceguide.dk motiverede mig til at udfærdige en supplerende Registrant med titlen ”Skibe i Kongelige grønlandske Handel og Kalaallit Niuerfiat”.

Registranten kan ses/downloades dels på Iceguide og dels via dette direkte link Skibe i Kongelige grønlandske Handel

Som det fremgår af denne Registrant, så mangler der et foto for næsten hvert eneste af de mange KGH/KNI fartøjer og skibe, der var beskæftiget i kystfarten/bygdefarten ved Grønland gennem årene – og da MS Museet for Søfart (mfs.dk ) ikke har sådanne fotos i sit Billedarkiv, så håber jeg nu på, at denne her efterlysning af sådanne fotos vil medføre, at der ”dukker fotos op fra gemmerne”.

I givet fald kunne man scanne en kopi sine fotos (300 Dpi) og sende dem på en mail til MS Museet for Søfart (mfs.dk ) alternativt uploade dem i en Facebook-gruppe i Grønland hvorfra de så frit kan downloades.