Paragraf 37 Spørgsmål: om lufthavnsbyggeriet

Hvis lufthavnspakkens samlede anlæg, eller dele af disse, går konkurs – enten i starten – midten eller sent i projektets forløbsfaser, hvem skal så afholde udgifterne til dette?
Hvis Staten skal dække én eller flere tab i et konkurs-scenarie, modregnes tabet/tabene da i Bloktilskuddet? 

Fredag d. 25. januar 2019
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Emnekreds: Infrastruktur, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Økonomi.
Nuuk den 25. januar – 2019
I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål til Naalakkersuisut:
  1. Når lufthavnsprojektet forsinkes, hvorledes påvirker det så det samlede regnskab i lufthavnspakken?
    A) Hvor meget merudgift giver den kendte forsinkelse f.eks. til det samlede projekt?
  2. Har Naalakkersuisut nogen planer for, hvordan de vil informere offentligheden om fremskridt eller mangel på samme i lufthavnsbyggerierne?
  3. Hvis lufthavnspakkens samlede anlæg, eller dele af disse, går konkurs – enten i starten – midten eller sent i projektets forløbsfaser, hvem skal så afholde udgifterne til dette?
    A) Samme spørgsmål, hvis én af leverandørerne til lufthavnspakken, eller et eller flere af underselskaberne går konkurs?
  4. Hvis Staten skal dække én eller flere tab i et konkurs-scenarie, modregnes tabet/tabene da i Bloktilskuddet?
  5. Hvornår kan offentligheden forventes at få adgang til, og få indsigt i de samlede business-planer, og dokumenterne i den samlede lufthavnspakke?
  6. Hvornår kan de Inatsisartut-medlemmer, som ikke havde adgang til alle dokumenter i sagen, forvente at få indsigt i de fortroligt-stemplede dokumenter i lufthavnspakken?

Begrundelse:
Det er af almen interesse, at kende svaret på ovenstående spørgsmål, da de i så fald vil påvirke vor Finanslov, samt generelle økonomiske situation ganske betydeligt, hvis der sker konkurs eller udgiftstunge forsinkelser i byggeriet.

Det er også interessant at høre, hvad Naalakkersuisut har lavet af planer for afvigelsesscenarier i lufthavnsbyggeriet, nu hvor lufthavnspakkens samlede pris er Grønlands største investering nogensinde.

Vi antager, at så stor en investering af offentlighedens skattekroner, bliver genstand for indsigt og offentliggørelse, når konkurrence - og udbudshensynene er overflødige, og pakken og lovgrundlaget må antages at have almen interesse henset til størrelsen på lufthavnspakkens investeringer. Derfor kunne det være interessant at høre, hvornår Naalakkersuisut planlægger at gøre det omstridte, fortrolige materiale tilgængeligt for offentligheden.

Under afstemningen havde samtlige Inatsisartut-medlemmer ikke adgang til alt materiale i sagen, selv, men måtte forlade sig alene på deres kollegaer i udvalgs anbefalinger, eftersom de ikke må referere andet end egne ytringer fra lukkede udvalg.

Det betød som bekendt, at store dele af Inatsisartut der ikke havde læst materialet og planerne lufthavnspakken, samt ikke havde adgang til samme oplysninger, og spørgsmål og svar stillet i forbindelse med udvalgenes behandling af lufthavnspakken.

Derfor kunne det være interessant at høre Naalakkersuisuts planer for, historisk, at åbne op for adgang for beslutningstagerne under afstemningerne, og dermed sikre transparens for deltagerne i demokratiet. Det må antages at være interessant for de ikke indviede medlemmer også, at modtage alle oplysninger til granskning selv. Om ikke andet, så efter byggerierne, af historiske og demokratiske årsager.

Spørgsmålene bedes besvaret indenfor 10 dage.