Periode: Maj 2020


Replik fra Formanden for Landstinget til pressemeddelelse fra landsstyret om den aflyste spørgetime

Vivian Motzfeldt, formand for Landstinget
Søndag d. 31. maj 2020

I denne planlægning besluttede formandskabet, at der på den korte forårssamling skulle afsættes 1 spørgetime, hvor formanden for landsstyret blev varslet og anmodet om at varetage denne spørgetime. Spørgetimen var således alene afsat til, at Formanden for landsstyret kunne besvare spørgsmål fra medlemmerne, efter den lange COVID19 periode uden møder i salen. Formandskabet fik imidlertid 2 dage før spørgetimen oplysning om, at formanden for landsstyret ville sende en anden fra landsstyret til at varetage spørgetimen

Vækst, stabilitet og tryghed

Demokraterne
Nunatta Qitornai
Siumut
Søndag d. 31. maj 2020

Muligheden for indførelse af skattefradrag for deltagelse i foreningsarbejde i almennyttige, sociale, kulturelle, kirkelige og sportslige foreninger undersøges, da disse har stor betydning for forebyggelse og velfærd

Nu kvæles al kritik

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 30. maj 2020

Magtmisbruget er totalt. I stedet for, at tage ansvar for utilfredsheden, så laves der endnu en grim manøvre. Når man mødes af modstand, må man kæmpe hårdere, og det gør vi selvfølgelig i Samarbejdspartiet. Men tag endelig ikke fejl i befolkningen: Hvis man kan kvæle modstand på denne måde, hvordan så, hvis I giver udtryk for modstand? Selv hvis I ikke støtter os, så rammes jeres demokrati hårdt på denne måde

Økonomisk Råd: Offentliggørelse af forårsrapport

Økonomisk Råd
Lørdag d. 30. maj 2020

Der er et stort behov for at få udarbejdet en ny langsigtet plan, så snart der er overblik over de umiddelbare konsekvenser af coronakrisen. Krisen har øget økonomiens sårbarhed, og derfor er initiativer nødvendige. Situationen forværres yderligere af, at strategien med at udvikle en flerstrenget økonomi via turisme og råstoffer sættes tilbage pga. coronakrisen

Forslag til Tillægsbevillingslov for 2019 1. behandling

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Søndag d. 24. maj 2020

Der er ingen tvivl om, at vi i Samarbejdspartiet ikke mener, at det var nødvendigt, at skabe underskud på Finansloven for 2019 Det havde klædt os, at konsolidere i stedet, samt at sikre, at prioritere, således at vi fik brugt indtægter ikke til lånoptag, men til de helt nødvendige prioriteringer på befolkningens vegne der må og skal ske fremover

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i Grønland

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 23. maj 2020

Vi behøver ikke at tage hinanden i hånden og synge salmer sammen. Vi kan nøjes med almindelig pli og respekt, og at lade være med at nedlade os til kritik og had som ikke har noget med politik at gøre. Vi er her alle sammen for befolkningens skyld. De stoler på os, sætter deres tillid til os, og regner med, at vi i alle henseender, gør vores aller-ypperste – hvert eneste enkelte individ herinde – for, at skabe et samfund og rammer for dem, som er allerbedst. Lad os sammen leve op til dette, og begynde at arbejde ligesom andre parlamenter i verden med demokrati; åbent, ærligt, med særligt skærpet ansvar til magthaverne, og ved KUN at fortroligstemple sager som er af sikkerhedsmæssig særlig karaktér, og efter udbud – som i lufthavnspakken – frigive alle materialer og dokumenter

Første spadestik til håndtering af ny Coronavirus

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Onsdag d. 20. maj 2020

Men vi ser helst ikke, at vi sparer på sundhedsvæsen, byggerier og uddannelse. Til gengæld ønsker vi, at man også benytter lejligheden til, at se på, om vi kan skabe en mere effektiv socialsektor, mere målrettede programmer til børn og unge, og ser, om vi kan omdanne administrativt tunge områder til lettere administrérbare muligheder i denne tid. Befolkningen i vort smukke land, og det meste af menneskene i resten af verden har vænnet sig til, at vi lever og arbejder anderledes. Det skal vi også her i Salen

COVID-19 Strategi

Landsstyret
Onsdag d. 20. maj 2020

Til trods for, at der er åbnet op for virksomhedskritisk personale er der store interesser fra erhvervslivet for fri bevægelighed mellem Grønland og Danmark samt mellem Grønland og udlandet. Mange af virksomhederne er afhængig af transport af personale mellem landene. Hertil er der omkring 6.000 borgere, der er bosiddende, men ikke er født i Grønland, hvor 1300 ikke er danske statsborgere. Ud over de 6000 der mange personer, der har familier i Danmark alle på anden vis har en stor tilknytning til Danmark, hvorfor det må forventes at flere ønsker at rejse til Danmark i den kommende tid

Atassuts forslag til forårssamlingen: der er behov for at revurdere kommunalreformen

Aqqalu C Jerimiassen, medlem af Landstinget for Atassut
Atassut
Fredag d. 15. maj 2020

Kun Nuuk udvikles, der er kun fokus på Ilulissat, Qaqortoq prioriteres for meget, hvorfor kun Sisimiut? Vi bliver ikke hørt i Uummannaq, der bliver ikke gjort noget for os i Østgrønland, vi er kun tilskuere, befolkningen i de yderdistrikter mindskes! Vi fra Ilulissat er trætte af at blive sat til side, udviklingen i Nuuk forværrer atter udviklingen på kysten

Hvorledes sikrer vi en bredt funderet, overordnet strategi for håndtering af ny Corona-virus; sundhedsmæssigt

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Torsdag d. 14. maj 2020

Vi skal ikke sminke Finansloven for lånte penge, eller udsætte byrden, og håbe på det bedste. Vi skal trimme, beskære, forhandle og arbejde hårdt her i Tinget, for, at sikre en bredt funderet strategi, både økonomisk, sundhedsmæssigt og menneskeligt. Det er på tide vi deler byrden og tager hårdere fat

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i Grønland

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 14. maj 2020

Demokratiet i vores land er noget meget værdifuldt som vi skal passe godt på. For det danner grundlag for, at en enkelt person ikke kan styre vores land, og at vi alle skal være sammen og styre samt tage ansvar for vores land. Demokratiet skal i sin styreform værne om mindretallet samt flertallets politiske styring af landet. Det demokrati, der er vores grundlag, er vores nationale identitet

Hvordan kan vi som land kan optimere retten til at bestemme forhold, hvad angår forsvarspolitik, sikkerhedspolitik og udenrigspolitik

Demokraterne
Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 13. maj 2020

Den nuværende konstruktion for Rigsfællesskabet er isolatorisk og dermed en spændetrøje for vort lands udvikling. Vi skal derfor indlede et arbejde for at få en samlet grønlandsk strategi og indgå forhandlinger med Danmark, men også med USA for at vi som et særegent folk med eget land kan få bestemmelsesret for forhold, der gælder vort land. Også selv om det måtte blive i en anden konstruktion af rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne