Et forår uden fysiske grønlandsmesterskaber

Det er fortsat muligt at søge midler til tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet og til at udvikle og styrke idrætsforbund og foreninger i en Corona-tid, i den aktivitetspulje på 1,6 mio kr., som Grønlands Idrætsforbund har afsat

Tirsdag d. 12. januar 2021
Ella Grødem, kommuniktionschef
Emnekreds: Fritid, Idræt.

Med den nye bekendtgørelse fra Grønlands Selvstyre, der trådte i kraft den 5. januar, forlænges restriktionerne omkring forsamlinger på tværs af kommunegrænser frem til og med 30. april. Dette betyder bl.a. at Grønlandsmesterskaber i traditionel forstand ikke kan afholdes i denne periode.

Foråret er en sæson, der typisk er præget af aktivitet på tværs af landet, da mange forbund afholder Grønlandsmesterskaber (futsal, badminton, langrend, håndbold, alpin, bordtennis, volleyball, arctic sport, snowboard). Det bliver anderledes igen i år, da de forlængede restriktioner betyder, at der fortsat er forbud imod arrangementer, hvor deltagerne indrejser fra andre kommuner.

Restriktionerne vedrørende deltagerantal til arrangementer og i lokaler gælder også fortsat, hvorfor idrætsaktiviteter indendørs maksimalt må have 100 deltagere og udendørs aktiviteter og arrangementer maksimalt må have 250 deltagere fra samme kommune.
  • Det ærgrer os meget, at vi fortsat ikke kan gennemføre stævner på tværs i landet, da vi ser, at det har konsekvenser for aktivitetsniveauet. Men vi er selvfølgelig også forstående overfor den situation, vi står i med en global pandemi og opfordrer alle vores medlemmer til at efterleve de udstukne retningslinier, siger bestyrelsesformand i Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann. Det betyder dog ikke, at vi læner os tilbage og ser stille til. Vi arbejder på flere niveauer på at sikre de bedst mulige rammer for aktivitet i denne tid.

Nye rammer, nye initiativer
  • Vi kigger ikke mindst – sammen med specialforbund og foreninger - på de muligheder, der også opstår i en situation med mindre turneringsaktivitet.
  • Der er allerede mange gode eksempler på Covid 19-tilpassede lokale tiltag og der er plads til flere. Et fokus væk fra turneringsaktivitet kan måske også frigive ressourcer til at arbejde mere med udviklingstiltag i foreninger og forbund, fortsætter Nuka Kleemann.
  • Det er fortsat muligt at søge midler til tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet og til at udvikle og styrke idrætsforbund og foreninger i en Corona-tid, i den aktivitetspulje på 1,6 mio kr., som Grønlands Idrætsforbund har afsat.

Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at benytte sig af denne mulighed, slutter Nuka Kleemann.