Kamikposten - Nyheder
Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Torsdag den 29. september 2022

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
29-09-2022 knr.gl:

Naaja Nathanielsen forventer mådehold i finanslovsforhandlingerne

Førstebehandlingen af landsstyrets finanslovsforslag udløste en seks timer lang debat.
Landsstyremedlem for Finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), er glad for forståelse fra partierne og ser fortrøstningsfuldt på de kommende forhandlinger om finansloven.
Den blev førstebehandlet i tirsdags i Landstinget.
- Rammerne omkring erhvervslivet. Den stigende inflation og forbrugernes købekraft. Selvfølgelig også arbejdsstyrken fremadrettet, fremtidige indtægter til landskassen. Der var mange emner på, og jeg tror på, at partierne vil være mere præcise på, hvad de mener, der skal ændres på finanslovsforslaget, siger Naaja H. Nathanielsen.

29-09-2022 sermitsiaq.ag:

Læge: Kun shitstorme får politikere på banen

Ledende regionslæge Peter Vedsted retter en sønderlemmende kritik mod politikerne, der bærer ansvaret for et underfinansieret sundhedsvæsen. Politikerne dukker hovedet og lader i al for høj grad sundhedspersonalet stå for skud.
- I al den tid, jeg har været i Grønland, har jeg hilst på mange danske politikere, som har været heroppe i andre sammenhænge, men jeg mangler stadig at hilse på et grønlandsk landsstyremedlem for Sundhed, som er her for at tale med os, som er sundhedsvæsenet. Der har da immervæk været et par stykker af slagsen i min tid som regionslæge. Og det er utilfredsstillende.

29-09-2022 ia.gl:

Finanslov i en global krisetid – svære tider venter

Der er næppe tvivl om, at inflation og altså stigende priser på brændstoffer og fødevarer i den kommende lange tid vil vokse som problem også her i Grønland. Og med voksende priser på brændstof risikerer vi også at flytrafikken og turismen i den kommende tid påvirkes. Der er ingen tvivl om, at vi lever i en globaliseret økonomi, som også påvirker Grønland. Det kommer vi til at tage endnu mere højde for i vores finanspolitik i årene fremover.
Kamikpostens kommentar
I Asii Chemnitz Narups mentale osteklokke er det hele de andres skyld. Ikke et ord om den gennem mange år stærkt voksende økonomiske katastrofe, som ligger i den manglende renovering af alt fra boliger til skoler, børnehaver, havneanlæg, elværker og så videre og så videre.
Det figurerer heller ikke som en gældspost i finansloven.
Den uundgåelige dag det eksploderer, vil det nok også være de andres (Danmarks) skyld 😡

29-09-2022 ia.gl:

Vigtige overvejelser fra Økonomisk Rådsom folkeskolen

Asii Chemnitz Narup, IA’s ordfører for finans, siger:
-Jeg er helt enig med Økonomisk Råd i, at vores uddannelsespolitik bliver helt, helt afgørende for at vi har kvalificerede medarbejdere nok til landets arbejdsmarked – og dét kræver at vi starter med folkeskolen. Langt flere skal gennemføre en ungdoms- og siden videregående uddannelse, men det starter med at man forlader folkeskolen med både kompetencerne og lysten til at komme videre i uddannelsessystemet.
Kamikpostens kommentar
Ikke et ord om nødvendigheden af at lære dansk op til et niveau, hvor man sprogligt har mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse

28-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Landsstyremedlem for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen, har besøgt Tromsø i Norge

Tromsø har mange paralleller med de udfordringer, jeg arbejder med på social- og sundhedsområdet. Byen ligger langt mod nord og langt fra hovedstaden. Den har en spredt befolkning med mange forskellige nationaliteter og landets urfolk, Samerne. Det er derfor relevant, at vi søger inspiration i håndteringen af de udfordringer, vi også møder i Grønland. Norge er et forgangs land, og kan derfor tjene som et godt eksempel, på alle de projekter som får et positivt udfald.
I mit møde med lederne fra universitetshospitalet UNN blev jeg blandt andet oplyst om de tiltag, man har iværksat for at sikre, at borgerne, der bor langt fra byerne, modtager behandling og forebyggende tiltag, f.eks. ved brug af digitale løsninger.
Læs også
Telemedicin har vi haft i mange år
Når udvikling af telemedicin startede netop i Nordnorge så skyldes det et ønske om at skaffe en mere lige adgang for befolkningen til sundhedsvæsenet. Vi har præcis det samme problem hos os: Omkring halvdelen af tiden på Dronning Ingrids Hospital går med at reparere på befolkningen i Nuuk - selv om Nuuks indbyggere kun udgør 20% af den samlede befolkningen.

28-09-2022 www.royalgreenland.gl:

Vi sender unge talenter ud i verden

En rejse ud i verdenen giver både en føling af virksomheden som et internationalt selskab, og samtidig udvikler det talenternes kompetencer, mener Koncern HR Chefen i Royal Greenland.
Udover at give AU-elever fra Akademiuddannelsen på Niuernermik Ilinniarfik mulighed for et praktikophold i udlandet hvert år, har Royal Greenland et internt uddannelsesakademi.
- Vores håb er at de får udvidet deres horisont. Hvis man kigger på Royal Greenland som et internationalt hele, så er Grønland en mindre del af det store billede. Alene dét at være i praktik i vores afdeling i Svenstrup, giver et helt nyt billede af vores virksomhed i den internationale scene, fortæller Koncern HR Chef, Christian Laursen.

28-09-2022 sermitsiaq.ag:

Grønlandske studerende i udlandet: Omkring halvdelen vender hjemTilbage i 2015 forsøgte Kommuneqarfik Sermersooq at lokke grønlandske studerende i udlandet tilbage til Grønland efter endt uddannelse. Nye tal viser, at strategien tilsyneladende har været forgæves.
Kamikpostens kommentar
Endnu en journalist, der ikke forstår, hvor Grønland er placeret i forhold til Danmark.
Grønland er ikke et selvstændigt land og bliver det forventeligt aldrig. Grønland er en del af Rigsfællesskabet, selv om man siden 12. juni 2009 har haft mulighed for at træde ud af Rigsfællesskabet.
Defor er det politisk ønsketænkning, når man i Grønland kalder Danmark for "udlandet".
En ordenlig journalist ville ikke underkaste sig den form for ønsketænkning, men den slags journalister finder man ikke i Grønland 😒

27-09-2022 sermitsiaq.ag:

Nordiske erfaringer er vigtig for udredning mellem Grønland og DK

Ifølge Astrid Nonbo Andersen viser forskning, at det er vigtigt for dem, der har været udsat for overgreb, at den fulde sandhed kommer frem. Men processen med at afdække sandheden kan også genoplive gamle traumer:
- Det kan være retraumatiserende at aflægge vidnesbyrd for en kommission. Krav om tilgivelse og forsoning kan virke intimiderende. Og afdækningen af historien kan forstærke spændinger mellem befolkningsgrupper, hvis der ikke bliver taget vare på vidnerne, og hvis der ikke er en reel politisk opfølgning på resultaterne, skriver Astrid Nonbo Andersen.
Kamikpostens kommentar
Al det vrøvl om behovet for forsoning er noget som aktivt holdes i live af forskere som Astrid Nonbo Andersen, der har gjort det til en levevej.
Der er ikke foregået noget i Grønland, som i folkeretlig forstand er undertrykkelse.
Læs her om resultatet af Forsoningskommissionens arbejde:
Citat
En 62 siders damebrevkasse til 10 millioner kroner. Det er, hvad der er kommet ud af Forsoningskommissionens anstrengelser gennem tre år med at finde dokumentation for apartheidlignende tilstande i forholdet mellem Danmark og Grønland.
Opgaven er nu afsluttet med en redegørelse for resultatet af Forsoningskommissionens arbejde.
Det glade budskab er, at man ikke har været i stand til at finde noget, der bare ligner apartheidlignende tilstande.
Det banale budskab er, at det har oplyste mennesker altid vidst
citat slut
Under en tung dyne af vrangforestillinger

27-09-2022 www.ral.dk:

Forbedring af situationen på Århus havnSituationen på Århus Havn er opstået på grund af pludselige og uforudsete ændringer i den generelle efterspørgsel, der har påvirket de globale forsyningskæder kraftigt. Således er der ophobning af importcontainere på flere større havne i Europa, herunder også Århus Havn. Dette har givet store udfordringer for containerflowet på havnen i Århus til gene for rederiernes kunder, og dermed også for Royal Arctic Lines kunder.

27-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Økonomisk hjælpepakke til landbrugserhvFinans- og Skatteudvalget har på baggrund af en indstilling fra Naalakkersuisut besluttet, at finansieringsstøtten til landbrugserhvervet forhøjes med 5 mio. kr. i 2022. Forhøjelsen af finansieringsstøtten skal sikre, at erhvervet kommer bedst muligt gennem krisen, der er forårsaget af ekstraordinære høje priser på gødning og foder.
Tilskud til de enkelte landbrugere vil blive udbetalt efter ansøgning til puljen og på baggrund af de officielle indhandlingstal på lam og kvæg fra slagterierne.

27-09-2022 knr.gl:

Unges råd til strategi mod selvmord: Lettere adgang til hjælp og værktøjer til svære samtaler

- Når der er så mange, der begår selvmord, har vi et behov for, at de, der ikke har de højeste uddannelser eller som ingen uddannelse har, kan tage kurser om selvmordsforebyggelse. Hvis vi alle påtager os ansvaret, kan det betyde, at vi redder menneskeliv.
Men man kan ikke sige hvad som helst til én, der går med tanker om at slutte livet.
Kun hver tredje i Qamani-projektet føler, at de har værktøjerne til at tale med deres venner, når de er kede af det.
En af hovedanbefalingerne er derfor, at unge som gamle lærer at tale med en selvmordstruet person.
- De unge ønsker værktøjer til, hvordan de kan snakke med deres venner, der er kede af det eller har selvmordstanker, lyder en af anbefalingerne i MIO-rapporten

27-09-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Politisk pres for at afbryde fiskerisamarbejdet med Rusland

Landsstyremand for udenrigsanliggender, Jenis av Rana fra det kristne Midterpartiet, mener derimod, at man skal stoppe alt samarbejde med Rusland, efter at de vil indsætte yderligere 300.000 mand i krigen mod Ukraine.
– Jeg mener, at vi skal stoppe alt samarbejde med Rusland. Jeg ved godt, at de russiske sømænd, som er med skibene på Færøerne, er uskyldige, som de fleste russere er. Men vi kan ikke bruge det som undskyldning for at intet at gøre, siger Jenis av Rana til nyhedsportalen In.fo

25-09-2022 knr.gl:

Naaja Nathanielsen om inflationspakke: Ikke ideelt, men nødvendigt

30 millioner kroner. Så meget fik landsstyret i går godkendelse af Inatsisartuts Finans- og skatteudvalg til at lægge til side til RAL, for at sætte en dæmper på de stigende fødevarepriser.
De 30 millioner kroner er ikke finansieret og bliver taget direkte fra landskassen. Det giver underskud på bundlinjen.
- Den bliver finansieret på samme måde som hjælpepakkerne ved corona, og det vil sige, at vi ville kunne se det i slutningen af året på underskuddet, siger landets kassemester.
Underskuddet er noget, som skatteborgerne her i landet skal betale for. På spørgsmålet om, hvem pengene bliver taget fra, siger Naaja Nathanielsen:
- Det er sådan set os allesammen, for der bliver færre penge til andre tiltag. Men jeg håber også, at vi kan være enige om, at det her er et område vi allesammen er berørte af, så det er også et rigtigt sted at bruge pengene lige nu, siger Naaja Nathanielsen.

22-09-2022 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmanden: Børneattester er ikke nok

Vi har haft sager i MIO, hvor der har været voldtægt på børn, hvor man stadigvæk har sagt, at der ikke er beviser nok, fortæller Aviâja Egede Lynge.
Hun nævner også, at seksuelle krænkelser i Grønland opretholdes af et meget stærkt tabu og en social kontrol, der gør, at mange voksne hjælper hinanden.
- Derfor tænker jeg, at det er for nemt, som tilsynsenhed at gå ud og sige, at man bare skal have flere børneattester for, at sikre døgninstitutions Ivaaraq’s sikkerhed i fremtiden, siger hun.
Kamikpostens kommentar
Aviâja Egede Lynge har ret i sine indvendinger.
For de mange, der gennem årene fulgt livets skæve gang i Grønland, er det indlysende, at politikere og ansatte i de mange problemramte institutioner samt fagområder og pinligt mange journalister bruger det velkendte abekattekneb: "ikke se, ikke høre, ikke tale".
Her lades alt håb ude ☹️

20-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Flere selskaber udviser interesse for at investere i vandkraftSelskaberne skal være klar til både at investere i selve vandkraftanlægget, og i en eller flere industrier, som kan udnytte den klimavenlige strøm fra vandkraftanlægget.
Selskaberne skal konkurrere om at opnå retten til at udnytte ressourcerne. Konkurrencen skal sikre, at Grønland kan indgå en aftale med den investor, som har det bedste projekt, og som giver den bedste aftale for Grønland.
Det er en stor beslutning, når vi en dag vælger et selskab, som vi gerne vil have til at udnytte vores store vandkraftpotentialer. Derfor er det vigtigt, at vi gør det rigtigt og ordentligt. Vi skal kunne leve med den beslutning mange år ud i fremtiden, udtaler landsstyremedlem for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.
Selve udvælgelsesprocessen starter først fra midten af 2023 og løber ind i 2024. Processen gennemføres som dialogbaseret konkurrence, hvor bud fra alle selskaber behandles og vurderes på en fair måde og i en gennemsigtig proces.

19-09-2022 knr.gl:

Børnetalsmand: Hellere en forsinket strategi mod selvmord end en plan til skuffen

Men risikerer vi ikke, at endnu flere tager deres eget liv, mens vi venter på en meget forsinket strategi?
- Det sker allerede. Og det har det gjort i rigtig mange år. Og vi har ikke formået i Grønland at stoppe det. Derfor er mit svar, at vi nødt til at lave en rigtig, rigtig god strategi, der virker, for at vi kan begynde at mindske antallet af selvmord, siger Aviâja Egede Lynge.
26. september udkommer MIO med en rapport og en video fra projektet "Qamani", hvor en stribe unge fortæller om deres tanker og anbefalinger til forebyggelse af selvmord.
Håbet er, at politikere og embedsmænd vil tage input herfra med i arbejdet med selvmordsforebyggelse.
Kamikpostens kommentar
Uanset Aviâja Egede Lynges imponerende indsats som børnetalsmand, så ender det forventeligt som en plan til skuffen. De folkevalgte, der kunne gøre en forskel, har kun sig selv i tankerne 😡

18-09-2022 knr.gl:

En tredjedel af vores børn bliver ikke vaccineret

Alt for mange følger ikke vaccineprogrammet for børn. Derfor er grønlandske børn i unødig risiko for at blive smittet med flere livstruende sygdomme.
Det kan i værste fald føre til dødsfald, varige mén og skader. Alligevel ryger der hvert år hundredvis af børn ud af det grønlandske børnevaccinationsprogram.

18-09-2022 sermitsiaq.ag:

Få grønlændere ansat ved PituffikKun 16 procent af de ansatte i Vectrus Services ved Pituffik er fra Grønland. Det er langt fra det politiske mål om, at 50 procent skulle være fra Grønland. Medlem af Folketinget for IA udtrykker bekymring og ønsker en redegørelse over arbejdsforholdene forud for ny servicekontrakt.
Kamikpostens kommentar
Hvad Aaja Chemnitz Larsen "hører fra flere sider" plejer ikke at være særligt grundigt undersøgt.
For eksempel var der i oktober 2017 - august 2019 10 lærlinge under uddannelse på Thule Base.Hvor mange er der i dag?
Aaja Chemnitz Larsens "frygt" kombineret med redaktionens ugidelige lethed er en giftig blanding 🙁

17-09-2022 knr.gl:

Mimi Karlsen: Multihandicappede kan ikke flyttes andre steder hen

Landsstyremedlem for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen, understreger, at hun ikke kan udtale sig om enkelte personer og sager, men samtidigt forklarer hun, at såfremt beboere på døgninstitutionerne for de handicappede skal flyttes fra deres opholdssted, så kræver det meget stor forberedelse forud for flytningen.
- Vi taler om en meget stort problemstilling. Hvis de multihandicappede er blevet passet og plejet på bestemte bosteder i flere årrækker, så har personalet også specialiseret sig i at passe og pleje den enkelte beboer. De har indhøstet store erfaringer, ligesom de har været igennem kompetencegivende kurser for netop at kunne yde optimal pasning og pleje.
Kamikpostens kommentar
Det personale, der af Mimi Karlsen beskrives som ansatte, der har høstet store erfaringer og været igennem kompetencegivende kurser for netop at kunne yde optimal pasning og pleje, de var ikke i stand til at opdage, at Maibritt Lothsens datter var gravid, før fødslen gik i gang.
Så ringe står det til fra top til bund i Selvstyrets institutioner for stærkt handicappede.
Pårørende til de handicappede bør forlange, at de stærkt handicappede flyttes til institutioner i Danmark.
Mindst en gang årligt skal der bevilges betalt mulighed for, at den stærkt handicappede og de pårørende kan ses og vedligeholde kontakten.

17-09-2022 dk.siumut.gl:

Handicappede er beskyttede ved lov, men vi har fået bevis for, at den lovfæstede beskyttelse ikke virker efter hensigten. Det er totalt uacceptabelt

Befolkningen i landet er rystet, der er vrede og beskyldninger i luften. Alle peger fingre ad hinanden og efterlyser de ansvarlige. Det er hårdt, at der tages affære så sent, og det kan ikke accepteres, det ændrer vort syn totalt. Det er nu, der skal ske ændringer. Det er dit og mit ansvar.

16-09-2022:

Sker der noget?

 

16-09-2022 sermitsiaq.ag:

Prioriteringen vækker undren

Kim Kielsen: - Jeg står på mål for min støtte til Projekt Tuulliit.
I den allerseneste tid står manglen på kollegieboliger i Nuuk, som forhindrer studerende i deres studiestart, og en folketælling blandt de mange hjemløse i Nuuk højt på den offentlige dagsorden.
I denne debat, blandt andet på de sociale medier, bliver Projekt Tuullit skarpt kritiseret for at forkæle politikerne, mens studerende og hjemløse står tilbage uden tag over hovedet.
Kamukpostens kommentar
Det er ikke et projekt, der forkæler politikere. Det er som altid politikerne, der rager til sig uden hensyn til de massive problemer i samfundet, der bare vokser år for år. Og det går hårdt ud over de svagest stillede.
Det sidste stød i troværdigheden er den frygtelige sag på Ivaaraq, hvor klager er blevet negligeret i årevis. De ansvarlige har vidst det, men har ikke gjort det, de er valgt til eller ansat til 🙁
Der er gode grunde til, at de bedst uddannede, de syge, de ældre og de fattigste uden udsigt til egen bolig vælger at flytte til Danmark
Hver fjerde person født i Grønland har på den måde sikret sig et bedre liv.

15-09-2022 sermitsiaq.ag:

Forælder til tidligere beboer i Ivaaraq: Myndighederne kender til flere sager

En mor til en tidligere beboer på Ivaaraq stillede samme spørgsmål, da hendes datter i 2016 lå med et brækket lårben i 16 dage, før stigende feber fik personalet til at reagere.
Redaktionen har set dokumentation på sagen og korrespondance med ledelse på institutionen, kommune og selvstyre med klager om mistanke om vold og overgreb på datteren.
Moren ønsker at være anonym for datterens skyld, men hun står frem, fordi hun mener, at myndighederne ikke har taget tidligere sager alvorligt, og at de har misligholdt deres inberetningspligt ved mistanke om vold og overgreb på beboere.

15-09-2022 knr.gl:

Maibritt Lothsen: Min datter skal ikke tilbage til Ivaaraq

Moderen til den unge multihandicappede kvinde, der pludselig fødte den 2. september, kræver, at hendes datter ikke længere skal opholde sig på Ivaaraq. Men hun har fået at vide, at en flytning til Danmark er eneste alternativ.
- Jeg har fået at vide, at der ikke er alternative muligheder for min datter her i vores land. De har forklaret, at der ikke er andre institutioner, der kan passe på multihandicappede, der bruger ble, og at den eneste mulighed er at sende min datter til Danmark, fortæller Maibritt Lothsen til KNR.

14-09-2022:

På grund af flytning kan det volde problemer med daglige opdateringer af Kamikposten i den næste uges tid 🙂

 

14-09-2022 sermitsiaq.ag:

Udfordringer med tidlig pension

Den såkaldte Arne-pension kan være svær at få for grønlændere i Danmark og danskere, der har arbejdet i Grønland. Det er utilfredsstillende, mener Aaja Chemnitz.
Lad os sige, at du er 61 år gammel, bor i Danmark og har været på arbejdsmarkedet i 44 år, altså siden du var 17 år gammel, så giver Arne-pensionen dig ret til tre år med tidlig pension, såfremt det kan dokumenteres.
Men det er ikke altid lige til.
Det kan nemlig være til hinder, hvis du som grønlænder er bosiddende i Danmark, fordi din tidligere arbejdsindsats i Grønland tilsyneladende kan være svær at dokumentere eller omvendt, hvis danske borgere har arbejdet i Grønland
Læs ooså
Om den grønlandske pensionslov
Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i andre udlande.
Denne gruppe får ikke udbetalt pension fra Grønland på trods af, at de i mange år har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland og således bidraget positivt til den grønlandske husholdning
Vi er en gruppe af personer, der arbejder i Grønland og pensionister, som alle har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland; nogle af os i mange år, jeg selv i 27 år og en af mine ligestillede kolleger i 43 år.
Vi pensionister har det tilfælles, at vi ikke længere bor i Grønland eller EØS, nogle af helbredsgrunde andre fordi vi har familie i de lande, hvor vi nu bor, og som følge heraf ikke modtager pension fra Grønland.
Grønland har en gensidig aftale med de nordiske lande og EØS om pension, men denne aftale medfører ikke en forpligtelse for Grønland til ikke at udbetale grønlandsk optjent pension til borgere bosat i andre lande end disse.

13-09-2022 www.kamikposten.dk:

SIK-overenskomsterne på plads

Forbedringerne koster samlet set 128,2 mio kr. Det svarer til, at den samlede lønsum på SIK-området stiger med 8 %. Resultatet sendes nu til afstemning hos SIK’s medlemmer skal derefter godkendes af begge parter. Efter en godkendelse vil selve lønnen blive reguleret med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2022

13-09-2022 jyllands-posten.dk:

Du gamle, du frie – der er lang vej, for du er kun nået til første del af værdikampen

Det er svært at se, hvordan svenske politikere skal få genrejst Sverige, selv om de har smidt den superhumanistiske asylpolitik og hele barmhjertighedsbaduljen på historiens mødding.
Så, du gamle, du frie, der er lang vej endnu. Du er kun nået til første del af værdikampen, der ganske enkelt handler om at opretholde lov og orden, standse indvandringen, slå ned på kriminaliteten, rive beton ned, sende folk hjem. Anden del handler om jer selv, selvopgøret. Hvad er der tilbage i Sverige at leve på, når ideologien er død? Hvem er I? Hvad er jeres væsens rod? Hvad kommer I af? Hvor er jeres historiske efterklang – hvor er jeres hjertelyd? Jeg håber, I kan finde den – ellers har I tabt.

13-09-2022 sermitsiaq.ag:

Professor om inuit-register: Det er grønlandske inuits ret og ansvar

De indfødte grønlændere valgte ikke, hvilke andre der ville komme til at bo i deres land og endda ende med at dominere dem politisk og økonomisk i århundreder. Grønland var med andre ord koloniseret, forklarer Rachael Lorna Johnstone.
Kamikpostens kommentar
Der er mange slags professorer. Den mest kendte i Danmark er "professor Tribini" der optrådte på Dyrehavsbakken.
Nu har vi også professor Rachael Lorna Johnstone, der optræder på Grønlands Universitet 😀
For at forstå Grønlands situation skal man gå helt tilbage til Erik den Rødes ankomst til Grønland i 984. Her blev Grønland indlemmet i det, der senere blev det norsk-danske kongerige. Grønland blev sidestillet med Færøerne og Island med egen indre lovgivning i henholdsvis Lagtinget, Altinget og Landstinget.
Da Hans Egede ankom til Grønland var det med et påbud om at respektere befolkningens indre leveregler.

12-09-2022 knr.gl:

Landsstyremedlem : Landet er ikke klar til de store lufthavne

Landsstyremedlem for Infrastruktur siger, at han mener, at Grønland først er klar til de store lufthavne, den dag der er flere hoteller og restauranter.
- Derfor haster det med, at selvstændige virksomheder og selskaber går i gang med at bygge, siger Erik Jensen.
Genvurdere
Men at der står fine restauranter og hotelbygninger klar på to år, er ikke en realistisk tanke. For byggebranchen mangler i forvejen personale.
Hvis de selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan opfylde landsstyrets behov - nemlig nye hoteller og restauranter - må de folkevalgte revurdere situationen .
- Hvis de selvstændige ikke bygger hoteller, må vi fra politisk side genvurdere, hvad vi så gør, siger Erik Jensen.
Kamikpostens kommentar
Erik Jensen kan lige nå at sætte de milliarder, der kommer til at mangle, ind på finansloven for 2023 😀😀😀

12-09-2022 sermitsiaq.ag:

Sådan har tilsynet vurderet Ivaaraq

I 2020 var der anført 12 beboere og 46 ansatte inklusivt ledelsen og vikarer.
- Tilsynet vurderede, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i forhold til døgntilbuddets målgruppe og pædagogiske metoder.
Døgninstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq er en døgninstitution for børn og voksne med vidtgående fysisk og psykisk handicap med behov for massiv hjælp og støtte.
Kamikpostens kommentar
Med 46 ansatte inklusivt ledelsen og vikarer samt løbende udgifter ved drift og vedligehold af bygning og udgifter patientpleje og daglig bespisning af disse 12 patienter, vil det nok være billigere at sende disse mennesker til Danmark.
Som medlem af sundhedsudvalget oplevede jeg de forhold i Danmark, som man sikrede alle, også de grønlandske patienter.
Det er en politisk skandale, at man "hjemtog" disse patienter. Alle med indsigt vidste, at det ville resultere i et stærkt forringet liv for disse stakkels mennesker 😕

12-09-2022 knr.gl:

Afgående regionslæge: Udenlandske læger løser ikke alle problemerne

Læger vil gerne være et sted, hvor det er spændende at arbejde. Der har politikerne ikke rigtigt investeret så meget i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er simpelthen blevet for lav en standard til, at det er spændende arbejde, og så bliver det svært at rekruttere, siger Peter Vedsted.
- Vi bliver udfordret, når det er alvorligt, for så står vi i kø til at få lavet en CT-scanning, skopi eller vævsprøve. Også når det er noget, man kan dø af. Der er folk, der ikke kan bevæge sig i flere år, mens de venter på at komme til. Vi kan ikke levere det, som borgerne forventer, og det presser lægerne.
Hvorfor kan man ikke levere det?
- Vi har ikke faciliteterne til at levere den standard i Grønland. Det er en politisk beslutning. Investerer man mere, vil vi have de muligheder.

11-09-2022 knr.gl:

Niviaq Korneliussen: Vi bør have fokus på selvmord hver eneste dag

Det er flere år siden, hun først blev opmærksom på selvmordsproblematikken i Grønland.
Niviaq Korneliussen rejste rundt i landet og underviste unge i at udtrykke sig på skrift. Under flere af rejserne oplevede hun, at nogle af hendes elever forsøgte at begå selvmord. Og da hun forsøgte at skaffe hjælp til de unge, oplevede hun et system, hvor der ikke var hjælp at hente.
Efter at hun udkom med ”Blomsterdalen”, der har selvmord som omdrejningspunkt, har mange unge henvendt sig til hende.
- Når jeg rejser rundt til de forskellige byer og snakker med unge - man kan næsten ikke kalde dem for unge, fordi de ikke er særlig gamle - så er der nogle, der fortæller mig, at de har selvmordstanker, og at de ikke rigtig får noget hjælp, siger Niviaq Korneliussen og fortsætter:
- Hver eneste gang er det en evig fortælling om, at systemet svigter dem.

10-09-2022 sermitsiaq.ag:

Ekstremt pres på 80 11 11

Jesper Olesen fortæller, at der både blandt sygeplejersker og læger kun er halvdelen af behovet opfyldt. Sygeplejerske-staben mangler 12 personaler, hvor det optimale er 25, og iblandt lægerne er der mangel på seks af slagsen.
- Hvis vi kunne skaffe flere folk, så gjorde vi det jo. Der er så stor mangel på læger, at vi kunne få jobs hvor som helst i hele Skandinavien, men vi har valgt at være i Grønland, fordi vi kan li’ at være her, siger Jesper Olesen.

09-09-2022 knr.gl:

Aaja Chemnitz efter arbejdsulykke: Danmark lever ikke op til sit ansvar

Men Aaja Chemnitz er ikke i tvivl om, at Arbejdstilsynet i Grønland er økonomisk underprioriteret.
- Når jeg taler med for eksempel fagforeninger er der en stor bekymring for, at Arbejdstilsynet ikke er mere aktivt, end det er.
Hun understreger, at virksomhederne selv har ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø, også via Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsgivere er repræsenteret. Men det er Arbejdstilsynet, der skal føre kontrollen.
Kamikpostens kommentar
Det står hvem som helst frit for at ringe til arbejdstilsynet, hvis der foregår noget som ser farligt ud. Det har jeg selv i min tid gjort et par gange. Man behøver ikke at platte statskassen hver gang man øjner en mulighed 😀

08-09-2022 sermitsiaq.ag:

Stor deltagelse ved dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde

Folketingsmedlem Karsten Hønge (SF), der også deltog roste initiativet til afholdelse af mødet. Han mener blandt andet, at årsagen til de mange udsatte grønlændere i Danmark skal findes herhjemme i Grønland.
- Mange flytter fra Grønland til Danmark, fordi man har alt for mange ting at kæmpe med hjemme i Grønland. De er på flugt, fordi livet gør ondt. I Grønland er der desværre en iskold og ulig social virkelighed.

08-09-2022 sermitsiaq.ag:

Landstinget behandler 84 punkter til efterårssamlingen

Efterårssamlingen er planlagt til at vare fra den 23. september frem til og med den 24. november, oplyser Inatsisartut i en pressemeddelelse.
Her skal Inatsisartut behandle i alt 53 punkter fremsendt af medlemmer i Inatsisartut og i alt 31 nye punkter fra Naalakkersuisut.
Inatsisartuts formandskab meddeler, at der vil være tre ugentlige mødedage i tidsrummet klokken 10-17.00, tirsdag, onsdag og torsdag.
En enkelt uge vil der være fire mødedage, mens en uge vil være med en enkelt mødedag
Kamikpostens kommentar
Efter en kort gennemlæsning af den fremlagte dagsorden må jeg konkludere, at det bliver endnu en landstingssamling, der ryger direkte i den store grønlandske glemmebog.
De store, alt for velkendte problemer i samfundet får endnu et år til at vokse sig større i 😞
Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

08-09-2022 jyllands-posten.dk:

Når vinden blæser, skal det dæleme udnyttes

I slutningen af 1800-tallet var Askov Højskole nær Vejen i Sydjylland centrum for en energiteknologisk revolution. Højskolelæreren og fysikeren Poul la Cour (1846-1908) byggede dengang Danmarks første strømproducerende vindmølle og optimerede sit vingedesign med aerodynamiske beregninger, der overgik selv pionererne Wilbur og Orville Wright, som samtidig var i færd med at opfinde flyvemaskinen i USA. Ikke nok med, at Poul la Cour opdagede, at en vindmølle skulle have færre vinger for at ydre bedre – han indså også hurtigt det problematiske i, at vinden nogle gange lægger sig, og så producerer vindmøllen ikke længere strøm. Derfor koblede han sin vindmølle til et såkaldt elektrolyseanlæg, som kunne spalte vand i brint og ilt ved hjælp af strøm, når vinden drev møllen rundt. Og når blæsten så stilnede af, kunne energien bundet i brinten bruges til at oplyse elevfløjen på Askov Højskole.

06-09-2022 knr.gl:

Naaja Nathanielsen om finanslov: Man kan ikke gøre alle tilfredsNaaja Nathanielsen anser nemlig pengene, som bliver brugt på landets børn og unge nu, som en investering for fremtidens Grønland.
- De her initiativer til børn og unge giver altså penge i kassen. Jeg tror også man skal passe på med ikke at se økonomi i et meget snævert syn, men også se på, at det at man giver penge til de børn, der lige nu kæmper, giver nogen voksne, der er mere harmoniske når de engang bliver voksne og gøre at de er i bedre stand til at gå ind at bidrage, siger Naaja Nathanielsen.
Landsstyret afsætter penge til behandling af psykisk sårbare børn og unge med et landsdækkende børneafsnit. Det skal nedbringe ventetiden på psykiatrisk hjælp for landets børn og unge.
Landsstyret budgetterer med, at driften for det afsnit bliver 8,7 millioner kroner om året.
Kamikpostens kommentar
Det bliver så spændende, om Landstinget imødekommer Naaja Nathanielsens forslag så meget, at hun orker at fortsætte i politik

06-09-2022 sermitsiaq.ag:

Transparancy med løftet pegefinger til landsstyret

Landsstyret skal være mere gennemsigtig, hvad angår nye ansættelser.
Sådan lyder opfordringen fra Transparency International Greenland (TGI).
Organisationen, der arbejder for at bekæmpe korruption, har konstateret, at der er sket en udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer i flere af Selvstyrets aktieselskaber.
Det er sket uden transparens. Og det er skadeligt for troværdigheden, lyder kritikken fra Karen Heilmann Lennert, formand for TGI.

05-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Mimi: Overgreb anmeldt til politiet

En sag florerer lige nu på de sociale medier, hvor en beboer på et landsdækkende døgntilbud, uventet har født et barn.
Landsstyremedlem for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen siger: "Det der aldrig nogensinde må ske, er sket i en af vores handicaptilbud. En beboer har født et barn uden nogen forudgående tegn på graviditet. Det er en dybt tragisk situation, som vi i Naalakkersuisut er meget kede af og som vi tager meget alvorligt. Sådan noget må ikke ske! På de sociale medier er beboerens navn blevet nævnt, og man har uretmæssigt udpeget en mulig skyldig. Disse beskyldninger tager jeg kraftigt afstand fra. Sagen er meldt til politiet, som nu undersøger den alvorlige sag. For at beskytte beboeren og hendes familie og medarbejderne på institutionen, anmoder vi om, at man ikke deler navne og beskyldninger på facebook," siger Mimi Karlsen.
"Beboerne og deres familier skal være trygge og vi skal på ingen måde acceptere overgreb af personer i vores samfund. I en så alvorlig sag er der indsat ekstra assistance fra socialstyrelsen, for at sikre at døgninstitutions beboere, deres familiemedlemmer og personale får den rette information og behandling", siger Mimi Karlsen.

05-09-2022 knr.gl:

Multihandicappet fødte pludselig i fredags - nu er døgninstitution meldt til politiet

En multihandicappet kvinde på 23 år bor på handicapinstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq.
Hun er sandsynligvis blevet seksuelt misbrugt og gjort gravid, og i fredags fødte hun en dreng.
Politiet i Qaqortoq bekræfter at politiet har modtaget en anmeldelse om seksuelt misbrug på Ivaaraq. Distriktschef Søren Hansen vil dog ikke udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt, da der pågår en efterforskning.
Handicapinstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq har et meget alvorligt forklaringsproblem ifølge Maibritt Lothsen, der er mor til den multihandicappede.
Kamikpostens kommentar
Citat
Jeg vil fortælle alle i hele Grønland og verden, hvordan min datter er blevet behandlet på en handicapinstitution. Derfor vælger jeg at stå frem med mit navn, for jeg tager kraftigt afstand fra og er dybt bekymret for, hvordan de svært handicappede borgere i Grønland bliver behandlet. Derfor skal alle vide, hvordan min datter er blevet behandlet, siger Maibritt Lothsen.
Citat slut

05-09-2022 sermitsiaq.ag:

Fagforening ønsker arbejderboliger - der er til at betale

Borgere i Nuuk kan vente op til 15 år på en lejebolig i det offentlige. NSIP, som er SIK’s lokalafdeling i Nuuk mener, at det ikke er et gode nok vilkår for deres medlemmer. Derfor tager NSIP initiativ til en konference om emnet og løsningmulighederne.
Kamikpostens kommentar
Den eneste sikre vej er en plads i Landstinget. Der er ingen boligkø og huslejen betales af landskassen 😀

05-09-2022 knr.gl:

Ældretalsmand: Plejehjemsbeboerne i Upernavik er i livsfare

Beboerne skal flyttes, så de får flugtmulighed, hvis der skulle opstå brand. Men Avannaata Kommunia siger nej.
Elevatoren på plejehjemmet i Upernavik har været i stykker i to år.
Det har betydet, at seks beboere i kørestol ikke kan komme ud af bygningen, medmindre de bliver båret ned ad trappen fra anden sal, som er den øverste etage på plejehjemmet.
En af dem, Berthe Kristensen, har været uden for sit værelse to gang i løbet af to år.
Hvis elevatoren ikke kan repareres hurtigst muligt, må beboerne i kørestol flyttes, så de får bedre flugtmuligheder. Det nødvendigt at flytte de beboere, der ikke er så gangbesværede, til den øverste etage, siger hun.
Men det bliver klart afvist af kommunen.
- Alle beboerne i de forskellige afdelinger har hvert deres behov. Derfor giver det ikke mening af flytte rundt på beboerne, skriver Aviâja Madsen, der er direktør i Familieforvaltningen, i et skriftligt svar til KNR.

04-09-2022 knr.gl:

Fødestedsfadæse: Johanne og Paula er de første, der blev sendt til Nuuk

Paula Inuk Møller ville langt hellere have foretrukket at føde i Qaqortoq med cubansk personale end at føde i Nuuk.
- Absolut, jeg ville langt hellere have foretrukket at have min familie med, det er ligegyldigt om kirurgen er fra Cuba, siger hun.
Johanne Jakobsen fra Qaqortoq blev også ked af det, da hun fik at vide, at hun ikke kunne føde i sin hjemby.
- Jeg blev virkelig ked af det den dag, men måtte bare acceptere det, siger hun.
Kamikpostens kommentar
To forkælede kvinder 🙁
Hvilke områder skal pengene tages fra? - De seksuelt misbrugte børn for eksempel, eller de mange usunde, nedslidte boliger, eller alle de andre velkendte forsømmelser.
De skal være glade for, at der er råd til og mulighed for, at de kan blive sendt et sted hen, hvor de kan føde under trygge vilkår.

03-09-2022 sermitsiaq.ag:

Chefredaktøren anbefaler: Tiden kalder ikke på et større bloktilskud

Danske og udenlandske politikere står i kø for at give enorme summer og stor moralsk opbakning til Ukraines uafhængighedskamp, men Grønlands uafhængighedskamp bliver ikke nævnt med et eneste ord eller handling, siger Aka-Mathilde Høegh Dam med direkte adresse til de danske folketingsmedlemmer.
De danske parlamentarikere fra Enhedslisten til Det konservative Folkeparti, som deltog i borgermødet i Nuuk, er alle tilhængere af rigsfællesskabet, men de peger samtidig på selvstyreloven fra 2009, som sikrer Grønland og grønlænderne ret til uafhængighed.
Kamikpostens kommentar
Det virker som om Aka-Mathilde Høegh Dam er tæt på at ærgre sig over, at Grønland ikke udsættes for den samme russiske sønderbombning, som den der finder sted i Ukraine
Det skal hun huske at takke USA for 🙂

03-09-2022 www.kamikposten.dk:

Om den grønlandske pensionslov

Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i andre udlande.
Denne gruppe får ikke udbetalt pension fra Grønland på trods af, at de i mange år har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland og således bidraget positivt til den grønlandske husholdning

02-09-2022 dk.siumut.gl:

Der er behov for debat om, at Tasiilaq og dens bygder bør blive en selvstændig kommune: Vi skal have demokratiet tilbage

Man kan ikke sammenligne forholdene i Nuuk og Tasiilaq, og myndighederne respekterer ikke vores forskellighed og afsides beliggenhed, og man vil ikke indse, ej heller anerkende det.
Borgerservicen er bureaukratisk og styres af systemet og er efterhånden meget upersonlig, servicen skal igen have borgerne i centrum.
Betjeningen af børn, unge og familier bliver administreret som i vest og er slet ikke egnet til forholdene her, og det er fuldstændigt uacceptabelt. Vi må lave en administration tilpasset livsstilen og kulturen her, og vi er ikke sat i verden til at være tilskuere og blive svigtet.

02-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Naalakkersuisut: Yderligere styrkelse af samarbejdet

Medlemmerne af Naalakkersuisut har som ambition at styrke og udvikle deres tværgående samarbejde.
Naalakkersuisut har oprettet et koordinationsudvalg samt 3 koordinationsenheder til at koordinere Naalakkersuisut´s politiske opgaver og målsætninger. Formålet et at sikre, at koalitionsambitioner opnås.
Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede: ”Ved at styrke vores tværgående samarbejde i Naalakkersuisut vil vi styrke de politiske målsætninger, og som altid er fokus at forbedre forholdene for befolkningen. Med de nye arbejdsgange forventer jeg at vi kan arbejde mere målrettet med vores politikker”.
Koordinationsenhederne vil også være fora hvor der skabes synergi og der sikres fremdrift af de politiske ambitioner.
Kamikpostens kommentar
Múte Bourup Egede gør sig selv mere og mere overflødig med sit ligegyldige sludder

02-09-2022 sermitsiaq.ag:

Regn og blæst giver aflyste fly på stribe

Air Greenland har fredag aflyst alle fly ind og ud af hovedstaden.
Det er især uvejrsskyerne i højden med kraftige vinde med risiko for turbulens og overisning, der er årsagen til at al flyvning er indstillet til og fra Nuuk i dag, skriver Air Greenland i en opdatering om situationen fredag eftermiddag.
Kamikpostens kommentar
Og det forsvinder, når den nye lufthavn åbnes? 😀

02-09-2022 sermitsiaq.ag:

Efter kritik af fødestedslukning: - Vi har ikke hurtige løsninger

Sundhedsvæsenet arbejder hårdt på at rekruttere det nødvendige personale, men det er ikke muligt, at de bare direkte kan varetage opgaver i Sundhedsvæsenet. Vi ved fra eksempel Island, at de har introduktionsforløb på op til 2 år, når der ansættes sundhedspersonale fra andre lande

02-09-2022 www.kamikposten.dk:

Nu rejser jeg tilbage til Danmark

Jeg føler mig ikke på nogen måde tilkaldt. Jeg søgte og fik en stilling, som Grønlands Hjemmestyre havde opslået. Jeg var til ansættelsessamtale og blev ansat, præcis som hvis jeg havde søgt en stilling i Ishøj
Kamikpostens kommentar
En artikel fra 1998, der kunne være skrevet i går 😟
Læs også Plastikblomster i det grønlandske landskab www.kamikposten.dk

02-09-2022 sermitsiaq.ag:

Svend Hardenberg om vandkraftprojekt: - Et gearskifte på samfundsøkonomien

Og Svend Hardenberg har store planer. Foruden vandkraftværket skal der bygges en aluminiumsfabrik med henblik på at udnytte den udvundne energi bedst muligt.
- Det er skabelsen af op til 1.500 højtbetalte og stabile arbejdspladser. Det bliver et gearskifte på samfundsøkonomien. Vi ved allerede nu, at vi kommer til at booste den interne omsætning i landet med mellem halvanden og to milliarder om året i ekstra omsætning.
Svend Hardenberg har foreslået Anlægs- og Råstofudvalget, at man alene bør vælge at konkurrenceudsætte Tasssartuup Tasersia, fordi vandkraftpotentialet, så vidt det er oplyst, endnu ikke har fået en egnet projektansøgning.
Kamikpostens kommentar
Artiklen i Sermitsiaq.ag kan koges ind til dette afsnit i teksten:
Citat
I maj blev det meldt ud, at Naalakkersuisut har en plan om at sende flere potentialer til vandkraftværker i udbud for at tiltrække projekter til at udnytte disse store ressourcer.
Beslutningen blev truffet i kølvandet på efterårssamlingen i 2021, hvor Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut at lave en plan for at markedsføre vandkraftpotentialerne. Det er i den forbindelse, at Naalakkersuisut udskrev en konkurrence.
Ikke desto mindre kom det som en overraskelse for Inuit Delvelopment Company ApS, som siden er blevet opfordret til at melde sig ind i kampen til den planlagte konkurrenceudsættelse.
Men det ønsker Inuit Delvelopment Company ApS ikke.
Citat slut

Det handler kun om, at Inuit Delvelopment Company ApS ikke vil konkurrenceudsættes. Det kunne jo vise sig, at andre kan gøre det både billigere og bedre, med et større afkast til Grønland 🙂

01-09-2022 www.dr.dk:

Russisk oliechef, der har kritiseret Putins krig, er pludselig død

Olieselskabet har udsendt en meddelelse, hvor der står, at Ravil Maganov er gået bort "efter alvorlig sygdom", hvilket de udtrykker stor beklagelse over.
Flere russiske medier og nyhedsbureauet Reuters citerer imidlertid kilder for at sige, at den 67-årige Maganov er død efter at være faldet ud af et vindue på sjette sal på et hospital i Moskva, hvilket ikke har været muligt for DR at bekræfte.
Maganov er ifølge BBC den seneste af en række højt placerede forretningsfolk i Rusland, der er døde under mystiske omstændigheder.

01-09-2022 natmus.dk:

De første folk i Arktis

Udviklingen af de særlige måder at leve på, der blev nøglen til bosættelsen i de arktiske dele af Alaska, Canada og Grønland, må søges 5-6000 år tilbage i egnene omkring Beringstrædet mellem Sibirien og Alaska. Fra Alaska spredte de arktiske folk sig til det nordligste Canada og Grønland i to bølger.
Den første indvandring fandt sted for over 4500 år siden og kaldes samlet for den før-inuitiske indvandring.
Den anden spredning af arktiske folk fra Alaska til det østlige Arktis fandt sted for cirka 800 år siden. Disse fangersamfund - af arkæologerne betegnet Thule-kulturen - er de direkte forfædre til inuit i Grønland og Canada.

31-08-2022 sermitsiaq.ag:

For stort fokus på dansk-krav på uddannelser: »Det kan virke direkte besynderligt«

Der kan være store ændringer på vej i uddannelsessektoren: - Man har indrettet sig efter krav, der giver mening i Odense eller Berlin, men som ikke nødvendigvis løser opgaven i Grønland, lyder det fra Naaja Nathanielsen.
Kamikpostens kommentar
At Naaja Nathanielsen synes, at det kan virke syret, er underligt. Hun er dansksproget uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet 2001.
Uddannelsen har hun fået gratis, og hun har kun kunnet gennemføre uddannelsen, fordi hun er dansksproget.
Hun taler ikke grønlandsk, det skulle hun så lære, for at kunne gennemføre en uddannelse i det system hun ønsker sig. Det har ingen gang på jorden. Alternativet til dansk vil være engelsk, og det vil blive uddannelser, der koster penge til både læreanstalter og uddannelsesstøtte, som under det nuværende system betales af Danmark.

31-08-2022 sermitsiaq.ag:

USA på konference i Nuuk: - Vi kan bringe sikkerhed til regionenPå den netop afsluttede konference The Arctic Circle Greenland Forum deltog USA med en delegation. Delegationsleder Douglas Jones lagde særlig vægt på, at USA vil være garant for sikkerheden i Arktis, hvorfor stormagten øger sin tilstedeværelse.
Kamikpostens kommentar
Sådan har det altid været.
Grønland er først og fremmest beskyttet takket være USAs tilstedeværelse på Thule Air Base, som man hos de folkevalgte betragter som en indtægtskilde, der kaster alt for lidt af sig.

At forlange betaling for placeringen af Thule Air Base i området syd for Thule fjeldet svarer til, at jeg ville kræve en årlig pladsleje, hvis naboerne kom og spurgte, om de måtte sætte et skilt op uden for vores hæk, om at der var naboovervågning i området.
Hvis jeg svarede, at det måtte de ikke, og i hvert fald kun hvis de betalte en årlig leje for den plads skiltet optog, ville de gå grinende bort, og jeg ville blive rubriceret som områdets landsbytosse.
Ikke mindst fordi jeg – ligesom Grønland – ville få en gratis fordel af skiltningen om, at området var nabo-overvåget.

Grønland bør løfte sig ud af rollen som et antropologisk frilandsmuseum og mentalt træde ind i rækken af lande med internationalt overblik og forstå, at et ligeværdigt militært samarbejde kan være nødvendigt for at sikre Grønlands suverænitet, både som en del af Rigsfællesskabet, og senere, hvis man i Grønland måtte beslutte sig for det, som et selvstændigt land.

At stille et meget beskedent og ellers ubrugt areal til rådighed for Thule Air Base er et let overkommeligt bidrag til den fælles sikkerhed. Det koster ikke Grønland en krone.

Alligevel er der nogen, der ligefrem vil have penge for det
Pladsleje for Thule Air Base

29-08-2022:

Jeg kan ikke forstå, at ansvarsbevidste politikere vil bruge 2 millioner samt det løse på et kontor ved Nato

Grønland får da ingen indflydelse på noget, men der er nogle der får en loppetjans, måske lidt typisk.

29-08-2022 sermitsiaq.ag:

Kirurg-mangel: Qaqortoq lukker som fødested for resten af året

Det er ikke lykkedes at ansætte de rette læger i Sydgrønland, og derfor kan Qaqortoq Sygehus ikke være fødested resten af året. Gravide henvises derfor til Nuuk.
Sundhedsvæsenet forsøger fortsat med alle midler at ansætte en kirurg med kompetencer til fødselsberedskabet.
Alle de berørte familier vil ifølge Naalakkersuisut få direkte besked fra Sundhedsvæsenet.

27-08-2022 dk.siumut.gl:

Opret en protektor for handicappede

Servicering af handicappede i Avannaata Kommunia er ikke tilfredsstillende. Det er kommunalbestyrelsens opgave at etablere en protektor. Samtidig bør der gennemføres kurser for interesserede
– Vi har i efterhånden i mange år været vidne til, at serviceringen af handicappede har været svag i Avannaata Kommunia. Og i de senere år har der i medierne også været historier om sager om svigt af de handicappede.
Det er kommunalbestyrelsens opgave at ansætte en handicapombudsmand jævnfør § 24 i landstingslov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.
Mennesker med handicap, og de personer der har ansvaret for de handicappede, skal være bekendt med deres muligheder for beskyttelse, deres rettigheder og adgang til at klage.
Derudover bør der etableres et handicapråd, således at de handicappede og deres pårørende bliver hørt omkring deres daglige vilkår, meninger og budskaber!

27-08-2022 knr.gl:

Erlas barnebarn blev mobbet: Nu har hun lavet en ny forening

Erla Vinthers barnebarn, Minik Gunnadal, flyttede fra Sverige til Grønland. Han skulle begynde i skole i Nuuk, men endte på skadestuen.
- Jeg blev skubbet, og jeg blev sparket i skridtet. Jeg havde det rigtig dårligt, fordi jeg blev mobbet så meget.
Det fortæller Minik Gunnadal, der i dag er ni år.
Han var flyttet til Nuuk fra Sverige, men det blev ingen nem skolestart på Atuarfik Samuel Kleinschmidt.
Kort efter skolestarten gik det helt galt. 18. december 2020 endte han på skadestuen.
Hans bedstemor, Erla Vinther, blev ringet op af Miniks forældre.
- Jeg blev ringet op af forældrene, som stod nede på skadestuen på Dronning Ingrids Hospital, fordi mit barnebarn var udsat for vold. Han havde det meget dårligt og havde blå mærker. Det var den dag, jeg besluttede, at jeg skulle lave en forening mod mobning, siger Erla Vinther.
Minik Gunnadal flyttede tilbage til Stockholm sammen med sine forældre. Men han er meget glad for, at "Tamattaasa" er kommet i gang i Grønland.
- Jeg er bare glad. Måske behøver andre ikke at opleve det, jeg gjorde, siger han til KNR.
Han har det godt nu og har fået flere venner, end han havde i Nuuk, fortæller han.
- Jeg har fået flere venner her, jeg kan godt lide det, og skolen er bedre her.

27-08-2022 knr.gl:

Mælkebøtten om anbringelse af nul til treårige: Behovet er rigtig stort

Mælkebøtten er et sted, hvor børn og unge fra tre til 12 år kan blive udredt både socialt og psykologisk. Det er for, at man kan finde den rette placering af børnene.
- Vi forsøger at lave helhedsløsninger i samarbejde med forældrene, sagsbehandleren, skolen og daginstitutionen, sådan at barnet får det bedste tilbud fra starten. På den måde kan vi forhåbentligt på sigt undgå de mange anbringelser forskellige steder, siger Kirsten Ørgaard.
På et tidspunkt fandt personalet dog ud af, at der manglede anbringelsessteder til de børn, som var blevet udredt. Der var simpelthen ikke plads til dem på de andre institutioner i Grønland. Derfor blev de enige om at oprette deres egne.
Derfor er der nu to boenheder, som hedder Ilasiaq og Allu. Der bor i alt 26 børn.
Kamikpostens kommentar
Sidder de og skammer sig i landsstyret og Landstinget?
Nej det har de ikke tid til. De tænker kun på de helårsboliger, som de har besluttet at bygge og stille til rådighed for Landstinget, så de kan blive næsten lige så godt stillet som medlemmerne af landsstyret har været siden hjemmestyret blev indført i 1979.
Det er, hvad de folkevalgte bruger penge, tid og tanker på ☹️

26-08-2022 folkogsikkerhed.dk:

Styrkelse af vores arktiske profil: Folk & Sikkerhed Grønland

Folk & Sikkerhed er meget stolte over at kunne meddele, at foreningen har oprettet et lokalt netværk i Grønland. Forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik berører hele Rigsfællesskabet.
De senere år har Grønland og det øvrige arktiske område i stigende grad oplevet en betydningsfuld plads i det sikkerhedspolitiske spil, men i en tid med øgede stormagtsrivaliseringer bliver det politiske landskab tit mudret for borgeren, og det kan være svært at finde rundt i informationer om de forskellige emner. Derfor er stærke folkeoplysende foreninger såsom Folk & Sikkerhed vigtige. Vi bringer viden og debat ud i samfundet på et folkeligt niveau. Som forening er vi nemlig medlemsstyret, og derfor er vi i Folk & Sikkerhed et fællesskab af borgere for borgere. Sammen er vi fælles om at skabe en mere tryg verden. I dette vigtige arbejde er viden og information afgørende.

24-08-2022:

Naaja Nathanielsen vil bruge to millioner kroner om året til et selvstyrekontor i NATOs hovedkvarter

 

24-08-2022 sermitsiaq.ag:

Bloktilskud krydser historisk milepæl: Rekordbeløb fra staten

Statens økonomiske pipeline tegner sig for over halvdelen af indtægterne til landskassen. Mere end der kommer ind i skatter. Men kan bidraget øges endnu mere?
- Kan man gå til staten og bede om flere penge?
- Den idé ligger ikke i mine kort. Det har jeg ikke planer om. Men det er selvfølgelig interessant at se på, hvor pengene til landskassen kommer fra i dag. Hele 58 procent er overførsler udefra, svarer Naaja Nathanielsen.

24-08-2022 sermitsiaq.ag:

Landsstyret afventer endnu en redegørelse om store efterslæb

Vedligeholdelsesefterslæb på milliarder af kroner præger vigtig infrastruktur som boliger, energiforsyning og lufthavne her i landet.
Problemerne er velkendte fra flere redegørelser, men der er endnu ikke vedtaget en politisk plan for, hvordan regningen for efterslæbene skal betales.
Kamikpostens kommentar
Problemet er velkendt og det er voldsomt stort. Det ved alle.
Naaja Nathanielsen bør gøre det synligt ved at indsætte det i finansloven som en gældspost med et anslået beløb, der vil være på adskillige milliarder kroner.
Hidtil har det bare været noget, som man helst ikke talte om 🙁
Læs denne vurdering, som alene handler om boligefterslæbet:
Fremtidssikring af grønlandske boliger kræver milliardinvestering

24-08-2022 knr.gl:

Oppositionspartier: Intet nyt i forslag til finanslov

Demokraterne og Naleraq har dog selv ingen bud på, hvordan deres egne forslag skal finansieres.
- Jeg ser intet nyskabende. Alt det, vi kender fra tidligere, som ikke har nogen god effekt, fortsætter som det plejer.
Det siger formanden for Naleraq, Pele Broberg.
Kamikpostens kommentar
Det er som sædvanligt bare det rene brok:
Citat
Demokraternes plan til forhandlingerne er, at gøre livet i landet og livet som virksomhedsejer lettere. Men hvordan dét skal finansieres, har de ingen klare planer om.
- Vi må finde sparekniven, vi må spare på nogle af de syv milliarder kroner, vi giver i omkostninger. Der må spares på nogle områder, siger Jens-Frederik Nielsen.

Naleraq vil forsøge at ændre finansloven, så den giver mere direkte til borgerne og partiets politik. Men hvordan dét skal gøres, og hvordan dét skal finansieres helt konkret, kan de ikke sige.
- Jeg kan ikke lægge alt på bordet lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer frem efter koordinering, når efterårssamlingen i Inatsisartut er kommet i gang, siger Pele Broberg.
Citat slut

23-08-2022 naalakkersuisut.gl:

Overførsel af kvote til jollesegmentet

Fiskeriet efter hellefisk i forvaltningsområde 47, Diskobugten, Upernavik og Uummannaq, med fartøjer over seks meter reguleres ved hjælp af individuelle omsættelige kvoter (IOK). Med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af de omsættelige kvoter, er der åbnet mulighed for, at årskvotemængder til en vis grad kan flyttes imellem årene.
Dette betyder, at licensindehaverne efter 15. november kan tage forskud på næste års kvote, hvis der er behov herfor.
Kamikpostens kommentar
Kvoteforvaltning ved brug af en slap kalender-elastik, der når langt ind i 2023 😃

23-08-2022 sermitsiaq.ag:

Derfor afsættes der millioner til Nato-kontor

Så når der sker noget i det område, skal vi ikke have filtreret det igennem en masse andre. Så er det os selv, der får informationen med det samme. Det er enormt vigtigt, når tingene går hurtigt, og det gør de på det her område.
- Så for at sikre at vores synspunkter bliver hørt og få adgang til hurtig information, bliver der afsat penge til det område.
Ifølge vil man med en udsendt medarbejde kunne få oplysninger fra Nato hurtigere og "uden filter".
Kamikpostens kommentar
Gad vide hvad der foregår hovedet Naaja Nathanielsen?
Hun plejer ellers at virke som et fornuftigt menneske.
Hvad er det for oplysninger en udsendt medarbejder vil kunne få hurtigere og ”uden filter”. Og hvad er det for et filter hun tænker på?
Naaja Nathanielsen er hoppet i med begge ben i forestillingen om Grønland som et selvstændigt land af stor betydning for NATO, USA, FN, Kina og alt muligt andet.
Den bedste beskrivelse af Grønlands betydning ude i den store verden har jeg fået af lagtingsmand Jakúp Olsen fra Færøerne, som vi fulgtes med, da jeg på vegne af Landstinget deltog i som observatør ved FN's 51. Generalforsamling i New York.
Der var ingen, der kendte noget til Grønland, så jeg spurgte Jakúp Olsen, om det var det samme med Færøerne.
Det var det, så han sagde, at han kom fra Danmark, det var er flere som vidste hvor og hvad var 🙂
De to årlige millioner kroner for at få noget at vide ”uden filter” ville være bedre brugt på de mange seksuelt misbrugte børn i hjemme i Grønland.

22-08-2022 ia.gl:

Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe hilser nye tiltag for børn og uddannelse velkommen i forslaget til finanslov 2023

Inuit Ataqatigiits Inatsisartut-gruppe er meget tilfreds med Naalakkersuisuts forslag til finanslov for næste år, der blev fremlagt for offentligheden i dag den 22. august.
“Især tiltagene målrettet børn er gruppen særdeles tilfreds med, for eksempel de planlagte forbedringer på børneafdelingen på Sana, der har været forsømt i en del år. Gruppen er meget tilfreds med, at der nu endelig sker noget mærkbart på dette område.”, siger IA’s finansordfører Hans Aronsen.

22-08-2022 knr.gl:

Naaja Nathanielsen: Finanslov er meget, meget stram - med fokus på børn og unge

Jeg mener, det er et rigtig skridt på vejen. Der bliver sat penge af til selvmordsforebyggelse – jeg tror ikke, vi behøves at bruge tid på at sige, at det er et problem, vi skal til livs, siger Naaja Nathanielsen.
Landsstyret vil også afsætte penge til behandling af psykisk sårbare børn og unge med et landsdækkende børneafsnit. Det skal nedbringe ventetiden på psykiatrisk hjælp.
Og så vil landsstyret regulere satsen på børnepenge, som ikke er blevet ændret i mange år. Det betyder, at især enlige forældre vil få flere penge i hånden.
- De ting er for mig noget, der ligger i ulighedsbekæmpelse, siger Naaja Nathianielsen.
Egentlige skattelettelser til lavindkomstfamilier bliver der dog ikke tale om. I stedet barsler landsstyret med en skattereform, som efter planen skal fremlægges til foråret næste år.

22-08-2022 knr.gl:

Københavnsk borgmester: Vi er ikke gode nok, så vi her for at lære

Det er folk, som ikke længere har tilknytning til familien, der er røget ud af uddannelsessystemet, arbejdsmarked og fællesskabet.
Blandt dem findes også mange unge grønlændere, som har svært ved at leve op til de store krav, samfundet stiller i forhold til uddannelse og job:
- Jeg hørte under mit ophold, at det er en stor udfordring, når man er ung og bor i en af de mindre byer eller bygder og skal flytte mange gange, hvis man skal tage en uddannelse. Samtidig skal man skabe nye fællesskaber og være langt væk fra familien, siger Karina Vestergaard Madsen.
Ifølge socialborgmesteren er det netop den slags viden, som skal med hjem til København, så man har en bedre forståelse for de mennesker, man står overfor.

20-08-2022 knr.gl:

Astrid Krag i Grønland: Børnene er det vigtigsteDe to beslutningstagere skal følge op på de 16 anbefalinger og de 80 millioner kroner, som Danmark afsatte i 2019, efter DR viste dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder” om voldsomme sociale forhold i Tasiilaq.
Dokumentaren viste massiv omsorgssvigt, seksuelle overgreb og vold mod børn og unge – og myndigheder, der ikke greb ind.
- Det er klart, at det her handler jo om at sørge for en tryggere opvækst for de grønlandske børn, som i dag vokser op med overgreb og krænkelser som en del af deres virkelighed. Sådan skulle det jo ikke gerne være for nogen børn, og derfor er det selvfølgelig børnene, der er det vigtigste, siger Astrid Krag til KNR.
Kamikpostens kommentar
Astrid Kragh citeres for:
Det er meget vigtigt at have en forståelse for, at der er nogle særlige forhold i Grønland, der gør sig gældende. Det er jo geografien, afstande og familiekulturer, som gør, at man ikke bare kan tage løsninger, som fungerer i Danmark og sige, at 'nu skal de også bare fungere på samme her'.
- Derfor er noget af de vi seneste, at vi har åbnet op for, at der kan være en større lokal frihed her end vi måske havde tænkt i starten. Det synes jeg er positivt, at man har efterspurgt, fordi det viser jo, at man lokalt tager det alvorligt og tager det på sig, siger ministeren.
- Men mit indtryk er nu når jeg både snakker med mine kolleger her og hører fra de medarbejdere, der arbejder med det i Grønland og når jeg læser rapporten, at nu er man ved at være godt på vej med alle initiativer, og det er selvfølgelig glædeligt.
Citat slut

Har Astrid Kragh overhovedet talt med nogen de mennesker, der er blevet seksuelt misbrugt, hvor der hverken har været folkevalgte eller offentligt ansatte til stede?
Af artiklen fremgår det kun, at hun bare ladet besnakke af de ansatte i det offentlige system

------------------------------------------------------------------------
Snakken mellem de to fiskere i jollerne er fra dengang dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder” blev vist. Siden er Asii Chemnitz Narup blevet medlem af landsstyret. Det fik en brat ende, da Sermersooq kommune røg ud i en økonomisk katastrofe.
Nu hygger hun sig som medlem af Landstinget med at sende ligegyldige §37-sprøgrsmål til landsstyret:
På hvilke måder og med hvilke metoder fører landsstyret tilsyn med virksomhedernes og myndighedernes overholdelse af sprogpolitikken

20-08-2022 knr.gl:

Grønland får første kvindelige ph.d. i geologi

Selvom Majken Djurhuus Poulsen er glad for kunne forske i dette område, har hun til tider også følt sig isoleret under ph.d. arbejdet, fortæller hun.
- Jeg synes, at det har været en udfordring at sidde alene i Grønland, hvor ens vejleder er i udlandet, og alle ens geologiske kollegaer er langt væk. Nogle gange har jeg følt mig meget isoleret, og jeg skulle virkelig række ud efter de andre for at diskutere noget eller spørge til ting, for det har man brug for, siger hun.

20-08-2022 knr.gl:

På søndag klokken 11 går internet og mobildata i dvale syd for Nuuk

Og sådan bliver det i de næste to uger. Men Tusass ved ikke præcist, hvor længe reparationen kommer til at vare.
- Det kommer til at afhænge af vind, vejr og logistikforhold. Tusass vil løbende præcisere tidspunktet for, hvornår reparationen er overstået, og hvornår der igen kan åbnes for trafikken i søkablet, meddeler selskabet.
Egentlig skulle reparationen være gået i gang i aften.

19-08-2022 naalakkersuisut.gl:

Sundhedsvæsenet beklager forlængede rejsetider for patienter

Udover at ruteflyvningerne har været svært tilgængelig for patienter og personale, så har Air Greenlands ambulanceflyver (King Air) også været ramt af teknik mange gange i løbet af sommeren, hvilket har haft betydning for det akutte beredskab.
”For Sundhedsvæsenet er King Air en meget vigtig brik i logistikken. Først og fremmest til kritiske evakueringer, men også til overflytning af patienter. Det er et stort problem, når vi ikke har den til rådighed som planlagt, hvilket betyder at rejsekoordinatorer må finde andre løsninger indenfor det i forvejen begrænsede beredskab ” understreger Tina Amondsen

19-08-2022 naalakkersuisut.gl:

Aftale om næste forsvarsforlig

Citat Vivian Motzfeldt
”Jeg er glad for, at vi har formaliseret inddragelsen af Grønland i det næste forsvarsforlig. Det er vigtigt, at vi deltager i lyset af det sikkerhedspolitiske situation. Forsvaret, herunder Arktisk Kommando, udfører livreddende opgaver i Grønland. Opgaver der kun er blevet flere af det seneste år. Jeg ser frem til at vi skal indgå i en dialog med Forsvarsministeren og Folketinget om løsningen af disse opgaver i fremtiden.”
(Her til højre ses en femtedel af Grønalands eget forsvar).
Kamikpostens kommentar
Hvad har Grønlands folkevalgte af tanker om forsvaret af Grønland?
Det nævnes ikke med et ord i koalitionsaftalen.
”forsvaret” i Grønland handler kun om statslig assistance, når der opstår problemer til søs og i fjeldet, eller når strømmen til Nuuk fra Buksefjorden svigter. Det har ikke noget forsvar at gøre. Som udgangspunkt er det Grønlands eget ansvar at løse den slags opgaver
Engang imellem forlyder det skinhelligt fra de folkevalgte, at de lægger vægt på et afmilitariseret arktis og ikke ønsker at bidrage med unge grønlændere til noget, der har med rigets forsvar at gøre.
Aki-Matilda Høegh-Dam har et helt specielt syn på forvarets opgaver i Grønland:
Udover tilstedeværelsen ved nationaldagen har Aki-Matilda Høegh-Dam spurgt forsvarsministeren til Arktisk Kommando patruljering langs kysten.
- Kan ministeren da redegøre for, hvorfor Arktisk Kommandos skibe, som egentlig kun skulle patruljere langt udenfor den grønlandske kyst, langt væk fra bybilledet, er begyndt at patruljere så ofte så tæt på byerne, lyder spørgsmålet.
Hertil svarer Forsvarskommandoen, at patruljemønstret ikke har ændret sig, og at det blandt andet handler om at være til rådighed i forbindelse med redningsaktioner:
Forsvaret til Aki-Matilda: Var til stede efter ønske fra kommunen

18-08-2022 dk.siumut.gl:

Fokusområde Paamiut; som sædvane floskler uden indhold

Paamiut er nævnt med flotte ord i samarbejdsaftalen for valgperioden 2021-2025 som et fokusområde. Det er som sædvanlig tomme ord – endnu engang. Vi kan ikke blive ved med at blive betragtet som nogen, der skal styres fra Nuuk

18-08-2022 sermitsiaq.ag:

Mimi Karlsen om aborttal: Man er fælles om at dyrke sex

Når der er tale om p-piller og spiral er det jo meget kvinden, der påtager sig ansvaret for at beskytte sig mod uønsket graviditet. Men man er jo fælles om at have sex, anfører Mimi Karlsen, der gerne vil diskutere mandens rolle også.
- Vi skal diskutere det fælles ansvar. Hvis man er sammen om at dyrke usikker sex, bør man også være fælles om konsekvenserne. Men det havner jo ofte hos kvinden, siger landsstyremedlem for sundhed.
Kamikpostens kommentar
Er det en opfordring til, at manden tager aborten hver anden gang 🙂

18-08-2022 naalakkersuisut.gl:

Forslag om stigning i beskæftigelsesfradraget trækkes

Høringsperioden bidrog med en række gode input, der gav anledning til forskellige rettelser af de oprindelige lovforslag. Tak til dem der gav sig tid til at sende høringssvar.
Desværre må jeg konstatere, at der ikke er politisk opbakning til pakken. Det ærgrer mig selvfølgeligt, da jeg fortsat mener at det er den rigtige vej at gå. Men sådan er politik og jeg tager situationen til efterretning.
Arbejdet med skattereformen fortsætter og jeg ser frem til at kunne fremlægge noget mere om dette over de kommende måneder. På Landstingets efterårssamling vil jeg derfor ikke fremlægge ændringen af motorafgifterne, ændringen vedrørende rentefradraget og forslag til landstingslov om rentetilskud, som oprindeligt planlagt.

17-08-2022 sermitsiaq.ag:

Historisk få danskfødte: Nielsen og Jensen er rejst hjem

Der var engang, hvor danskere for alvor strømmede nordpå. I de år var Grønland et slags Klondyke for de tilkaldte. Mulighedernes land. De fleste var jyder, og de havde hver især deres grunde til at forlade Danmark. Nogle var blevet arbejdsløse, andre var eventyrlystne eller håbede måske på at slippe billigere i skat.
Selvfølgelig var der også dem, der var trætte af det pandekageflade fædreland med ligusterhække, og regler for det meste og i stedet var drevet mod Grønlands naturpragt, gæstfrihed og skønne mennesker, skriver avisen AG.
Kamikpostens kommentar
Hvorfor nævner sermitsiaq.ag ikke det, som alle ved er den væsentlige forklaring:
Som bosiddende i Danmark skal man blot lytte til de to grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget – især Aki-Matilda Høegh-Dam – samt den offentlige debat i Grønland.
Så forsvinder interessen for at arbejde i Grønland hurtigere end en flue fra en fluesmækker.

16-08-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøsk lakseproducent køber fly for styrke USA-eksport

-Det er et nyt kapitel i færøske eksporthistorie, hvor laksen kan komme på markeder et døgn efter at de har svømmet i de færøske fjorde. Kunder på det israelske og amerikanske sushi marked efterspørger ferske varer, og med denne rute får vores kunder den mest ferske vare, siger Regin Jacobsen.
FarCargo oplyser, at der skal ansættes 10 medarbejdere i forbindelse med flyvningen, og man satser på at det bliver færøske piloter, som sidder i cockpittet.
På hjemvejen vil FarCargo tilbyde færøske og udenlandske virksomheder at købe plads til fragt til Færøerne.

15-08-2022:

Så hedder det MF i Danmark og ingenting i Grønland

 

15-08-2022 www.dr.dk:

Partierne gør klar til valg: Søren Pape Poulsen vil være statsminister

Den konservative leder Søren Pape Poulsen har netop meldt sig på banen som statsministerkandidat.
Samtidig er de øvrige partier i fuld gang med at gøre klar til et kommende folketingsvalg. Det skyldes, at Radikale Venstre har truet med at vælte regeringen, hvis ikke statsminister Mette Frederiksen udskriver valg inden Folketingets åbning 4. oktober.

14-08-2022 knr.gl:

Dansk sundhedsminister om spiralskandalen: Uforståeligt og uforsvarligt

Vi skal have en grundig og værdig undersøgelse, som kan give svar på de mange spørgsmål, som kvinderne den dag i dag stadig har. Hvem traf beslutningen, hvorfor gjorde de det, hvor mange fik det. Der er mange tusinder af unge kvinder, som fik det opereret op, med store konsekvenser for fødselstallet mange steder i Grønland. De svar skal vi have, og så mødes Danmark og Grønland bagefter, og finder ud af, hvad det næste skridt bliver, siger Magnus Heunicke.
Kamikpostens kommentar
Heunicke ved ikke hvad han vrøvler om.
Opsætning af en spiral er ikke en operation
Citat fra lex.dk – Den Store Danske - prævention
Spiraloplæggelse foregår i tilslutning til en almindelig gynækologisk undersøgelse, ved at spiralen anbringes i sammenfoldet stand i et tyndt plasticrør, der føres gennem livmoderkanalen ind i livmoderhulen. Ved at skyde et tyndt stempel gennem røret udfoldes spiralen i livmoderen. For at sikre tilstrækkelig kobberafgivelse skal kobberspiraler udskiftes med 5-7 års interval.
Citat slut
Prævention

14-08-2022 www.kamikposten.dk:

Nogle tanker

Dernæst kommer spiralsagen. Var det ikke en hjælp til de unge piger og kvinder, der ville passe lidt bedre på sig selv. Jeg, og måske mange flere ville havde ønsket, at der havde været lidt mere oplysning i Danmark omkring det at få opsat en spiral. Mange ulykkelige sager. Min skolekammerats storesøster begik selvmord, grundet hun var gravid, og nok ikke kunne overskue dette. På mit arbejde har jeg oplevet unge piger der blev indlagt med svangerskabsforgiftning, grundet deres svangerskab skulle holdes hemmeligt. De skulle så senere i graviditeten sendes langt væk for at føde, og barnet skulle så gives bort

13-08-2022 sermitsiaq.ag:

Grønland skal tage initiativet

Landsstyret bør opfordre den danske regering til at indføre digital tinglysning i Grønland nu, mener formanden for den grønlandske advokatforening.
I dag er det sådan, at der nemt kan gå adskillige måneder, efter at en bolighandel er indgået, til tinglysningen er på plads. Ofte flytter folk ind i et nyerhvervet hus eller lejlighed, uden at papirerne er tinglyst.
- Digital tinglysning er en fordel – dels på grund af de store afstande, dels fordi det vil spare vores kunder for mange penge. Med digital tinglysning forkortes sagsbehandlingstiden væsentlig, så alt papirarbejdet er på plads ved overtagelsen af ejendommen, har Grønlandsbankens privatkundedirektør Jesper Malling Sørensen tidligere fortalt til Sermitsiaq.

13-08-2022 sermitsiaq.ag:

Politikere dybt berørte: Lover udredning færdig til 2024

Kommissoriet skal ligge klar og midler afsat til september, og det er allerede nu aftalt, at undersøgelsen af spiralsagen skal være færdig inden udgangen af 2024.
- Af hensyn til de berørte kvinder og deres familier og for samtidig at sikre transparens i arbejdet, vil der løbende blive udarbejdet opdateringer, således at der vises fremskridt i arbejdet, oplyser landsstyremedlem for sundhed, Mimi Karlsen under pressemødet.
Kamikpostens kommentar
Palaveren i Grønland er opstået på grund af uvidenhed om Grønlands nyere historie, næret af en rodfæstet mistro til Danmark.
Mistroen er desværre understøttet bredt i den danske presse og hos folk i Danmark, der har gjort kritikken af Danmark i forhold til Grønland til en levevej.
Kommissoriet skal være færdigt til oktober. Herefter igangsættes arbejdsgrupper, der kan holde gryden i kog i årevis.
Det bliver ulideligt at følge 😟

12-08-2022 www.ral.dk:

Kundesupport flytter

Følgende afdelinger flytter: Kundesupport, Key Account Managers, Eksportfrys, Claims og Data Quality.
Flytningen sker 12. august 2022 mellem kl. 12:00 og 16:00, hvorfor kundesupport mail og telefon 70 15 00 vil være lukket fra kl. 12:00 og resten af dagen.
Hovednummeret til Royal Arctic Line A/S 34 91 00 vil have normal åbningstid mellem 08:00 -16:00.
For spørgsmål vedrørende gods, kan kunderne kontakte de lokale havne, som vil være behjælpelige.
For bookinganmodninger kan lokale havne ligeledes være behjælpelige.
Royal Arctic Line A/S’ Kundesupport følger meget godt med i bookinganmodninger og henvendelser til kundeservice og vil stå klar mandag i de nye lokaler.
Kunder vil efter flytningen stadig kunne kontakte Kundesupport på mail og telefon.

12-08-2022 sermitsiaq.ag:

100 gange større risiko for meningitis: Dengang babyerne døde

Han vidste god besked: I årene 1969 til 1975 rejste Bengt Zazhau-Christensen nemlig om sommeren på fast turné rundt i Grønland som børnelæge og konsulent for sundhedsvæsenet. Her kom han tæt på patienterne og deres levevilkår.
- Årsagerne til den store spædbørnsdødelighed er blandt andet meningitis og lungebetændelse samt kolerine (kolera). Sygdomme, som danske spædbørn så godt som ikke dør af, skrev Bengt Zachau-Christensen i artiklen – og uddybede:
- Men også antallet af fødselsskader og ulykker er højt, tre gange hyppigere end de danske normer. Tilmed er der i den øvrige barnealder en betydelig større dødelighed i Grønland end i Danmark, nemlig 5 gange så høj.
Kamikpostens kommentar
Journalist Kassaaluk Kristensen skriver ikke noget om levevilkårene i ”den onde kolonitid”.
Dengang foregik kontakten mellem byer og bygder pr skib, båd, jolle eller kajak. Folk boede i telte om sommeren og i tørvehuse om vinteren. Det er den væsentlige forklaring på den store spædbørnsdødelighed og forskellen i forhold til Danmark.
Det var derfor Bengt Zazhau-Christensen i årene 1969 til 1975 om sommeren blev sendt på fast turné rundt i Grønland som børnelæge og konsulent for sundhedsvæsenet. Her kom han tæt på patienterne og deres levevilkår.
Før ham blev der også sendt speciallæger til Grønland for ar belyse problemerne og finde løsninger.

12-08-2022 knr.gl:

Lars-Emil Johansen om Landsrådets rolle i spiralskandalen: Vi vidste ingenting

På Landsrådsmødet, som KNR har læst referat fra, skulle de grønlandske politikere give lovhjemmel til, at piger under 15 år kunne få vejledning i svangerskabsforebyggende metoder uden forældrenes samtykke, hvis de har født eller fået en abort.
Spiralerne blev ikke nævnt på mødet, men den nye lov gjorde det muligt for piger at få vejledning i prævention som eksempelvis spiral.
Og selvom spiralerne på dette tidspunkt allerede havde været anvendt i syv år i Grønland, husker Lars-Emil Johansen ikke, at Landsrådet havde kendskab til den omfattende spiralkampagne.
Kamikpostens kommentar
Der er sikkert meget Lars-Emil Johansen "ikke husker" fra de år, før han gik på afvænning 😀

10-08-2022 sermitsiaq.ag:

Byggeri af politiker-boliger skydes i gang

Selvom Landstinget ikke oplyser den forventede pris på boligerne, så kan man få en indikation af projektets størrelse, fordi der i finansloven for 2022 er afsat 4,1 millioner kroner til indkvartering af Inatsisartut-medlemmerne om året i de kommende år.
Et beløb i den størrelsesorden vil i fremtiden gå til Illuut som lejebetaling for de nye boliger. Huslejen skal dække renter og afdrag, som Illuut A/S skal afholde til projektet samt driftsudgifter.
Kamikpostens kommentar
Det kommer til årligt at koste Landskassen to millioner kroner pr landstingssamling.
I de to lange perioder, hvor der ikke er landstingssamling, vil boligerne forventeligt blive udlånt til venner og bekendte og/eller fremlejet til den lokale markedspris. Den indtægt bliver der næppe betalt skat af.
Det er lige lovligt smart fundet på ☹️

10-08-2022 www.ral.dk:

Anløbet af Maniitsoq med Irena Arctica rejse 228 er annulleret

Royal Arctic Lines må desværre melde at reachstackeren i Maniitsoq er ude af drift.
Derfor er anløbet af Maniitsoq med Irena Arctica rejse 228 annulleret og skibet er sejlet direkte sydover på sin rute.
Mary Arctica rejse 228 tager efter sin rotation i Nordgrønland retur til Nuuk og laster godset til Maniitsoq og en reachstacker fra Nuuk.
Herefter sejler Mary Arctica til Maniitsoq og losser og laster alt gods der var planlagt på rejse 228 og tager retur til Nuuk.
Dette betyder at godset til Maniitsoq er forsinket til den 11. august 2022. For eksport ud af Maniitsoq kommer godset til Nuuk og når Tukuma 232.
Fragtbreve for godset bliver opdateret.

09-08-2022 naalakkersuisut.gl:

Informationer til borgere om radon ifm. nyt forskningsprojektI et indslag torsdag den 4. august i KNR-nyhederne efterlyste lokaludvalgsformanden fra Narsaq forståeligt nok information og vejledning fra eksperter om radon.
Departementet fra Boliger og Infrastruktur ønsker i den forbindelse at gøre borgerne i Narsaq og resten af landet opmærksomme på den eksisterende tilgængelige information om radon. På hjemmesiden byginfo.gl findes der information på grønlandsk og dansk om radon, hvordan man måler radon i sit hus, og hvad man kan gøre for at mindske radonindholdet i sit hjem. Der er blandt andet tre videoklip, der fortæller om emnet, og der kan hentes pjecer med yderligere information.
Materialet er fremstillet som led i en informationskampagne i 2013, hvor pjecerne blev omdelt til alle husstande i de sydgrønlandske byer.

09-08-2022 knr.gl:

Spiraloffer om ministerbesøg fra Danmark: En undskyldning vil betyde meget

Da hun var 17 år, blev hun gravid, og hendes forældre bad hende om at få en abort. Efter aborten havde hun vedvarende smerter i underlivet, men ifølge lægen var der ikke noget galt med hende.
Kamikpostens kommentar
Citat
På trods af flere forsøg med fertilitetsbehandling lykkedes det ikke Inge Thomassen at blive gravid igen. Derfor ønsker hun nu politisk handling i sagen.
- Det er vigtigt, at alle os, der i livet har haft de vilkår, får en undskyldning og en erstatning, siger hun.
Citat slut
Det drejer sig - som altid - kun om at få plattet staten for penge 😕

09-08-2022 sermitsiaq.ag:

ICC-formand hylder "ny" menneskeret

I dag 9. august er international dag for oprindelige folk, og den anledning benytter ICC-formand Sara Olsvig til at glæde sig over vedtagelsen af en ny resolutionen i FN.
Resolutionen handler om menneskeretten til et rent, sundt og bæredygtigt miljø og blev vedtaget i FN den 28. juli.
Kamikpostens kommentar
Sara Olsvig kan jo starte i det små med at få landsstyret og Landstinget til at arbejde med at leve op til menneskeretten til et rent, sundt og bæredygtigt miljø, som blev vedtaget i FN den 28. juli 🙂
Hvordan går det forresten med de menneskerettigheder, der skal beskytte børnene mod misbrug. Lever Grønland stadigvæk ikke op til dem?

09-08-2022 sermitsiaq.ag:

Sundhedsminister på vej til Grønland for at drøfte spiralsagMen det er ikke kun spiralsagen, der står til at blive undersøgt i det historiske forhold mellem Danmark og Grønland.
9. juni offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen (S), at parterne var enige om en udredning, som skal dække perioden fra Anden Verdenskrig og frem til i dag.
Fokus er de væsentlige politiske beslutninger, begivenheder og øvrige forhold, der har præget udviklingen af Grønland og befolkningen samt forholdet mellem selvstyret og Danmark.
Kommissoriet skal være færdig til oktober 2022. Politikere og embedsmænd skal indtil da diskutere, hvad der skal undersøges, da det endnu er uklart.
Kamikpostens kommentar
Om det meste af det, der skal undersøges, er der udgivet grundige rapporter.
Alligevel er der pisket en stemning op blandt de folkevalgte i Grønland.
Palaveren i Grønland er opstået på grund af uvidenhed om Grønlands nyere historie, næret af en rodfæstet mistro til Danmark.
Mistroen er desværre understøttet bredt i den danske presse og hos folk i Danmark, der har gjort kritikken af Danmark i forhold til Grønland til en levevej.
Kommissoriet skal være færdigt til oktober. Herefter igangsættes arbejdsgrupper, der kan holde gryden i kog i årevis.
Det bliver ulideligt at følge.
Læs her et eksempel på, hvad der kan forventes. Det er skrevet af Ulrik Pram Gad, som er en af de mange, der har gjort Grønland til en levevej:
Citat
Først et par eksempler på TKs [Thorkild Kjærgaards] retoriske figur, bedømt ikke på deres historiske nøjagtighed (jeg er hverken historiker eller jurist), men på deres politiske virkning.
Citas slut
Ulrik Pram Gad erklærer, at han hverken er historiker eller jurist. Her er hans overskrift om Thorkild Kjærgaard:Thorkild Kjærgaards bjørnetjeneste til rigsfællesskabet

06-08-2022 sermitsiaq.ag:

Ny hjemløsetælling skal sætte gang i politiske diskussioner

Hjemløsetællingen er bestilt af Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og er udarbejdet af et hold bestående af fire forskere og tre studentermedhjælper alle fra Ilisimatusarfik. Hjemløsetællingen bliver den første ud af flere, da den første tælling handler om at få tilpasset metoden, så der kan tælles igen.
Engangstælling giver nemlig kun et overblik over, hvor mange hjemløse, der er i Grønland, og for at få mere fast data, skal der tælles igen - og igen. Det fortæller Steven Arnfjord, der er lektor ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik på Ilisimatusarfik og en del af forskerteamet.
Kamikpostens kommentar
Hvor svært kan man gøre det til at være 🙂
En hjemløs er én hjemløs for meget. Det er boliger, der skal bygges, og ikke en føljeton af rapporter, der skal skrives!

06-08-2022 jyllands-posten.dk:

Vi skal være stolte over den lave abortgrænse i Danmark

Og i vores skøre tid, hvor WHO spiller skak med intetheden, det onde, det umenneskelige og foreslår helt at droppe den øvre tidsgrænse for aborter – ja, så er der god grund til, at vi både lykønsker os selv med, at vi var foregangsland for den frie abort i 1973 – og foregangsland nu ved at fastholde abortgrænsen på 12 uger. For på det tidspunkt må kvinden have bestemt sig for, hvad hun vil. Og et foster er altså det, det ligner: et menneskebarn – med ret til liv. Uanset hvilken mærkelig tid vi lever i.

06-08-2022 sermitsiaq.ag:

Chefredaktøren anbefaler: Base i Beijing

En frihandelsaftale er primært sigtet mod vores vigtige fiskerieksport, som jo også er en af hovedårsagerne til, at vi er i Kina med en repræsentation. Kina udgør for Grønlands fiskeindustri det største marked uden for EU, og tegner sig for en samlet eksport på cirka 1,7 milliarder kroner i 2021. Men dertil kan også andre eksportvarer såsom sælskind, is og vand, design med videre måske blive omfattet.
Kamikpostens kommentar
Den eksport, som Grønland har til Kina, vil på et tidspunkt blive brugt til at afpresse Grønland 🙁
Det siger alt om de folkevalgte i Grønland, at de overhovedet kan tænke på at handle med en diktaturstat som Kina. Det samme gælder Rusland, der styres af en håndfuld folkemordere 😟

06-08-2022 naalakkersuisut.gl:

Ændring af kvoter for jollefiskerne

Ændring af kvartalskvoter i forvaltningsområde Diskobugten for august – september.
Landsstyret har den 4.. august tilpasset kvartalskvoterne for jollerne i forvaltningsområde Diskobugten, da kvoterne for hellefisk er ved at være opfisket. Det betyder at fiskeriet kan fortsætte.
Kvartalskvoten for 3. kvartal er blevet tilpasset efter at der er flyttet 393 tons fra 4. kvartal.
Fristen for at opfiske kvotefleks mængder overført fra 2021 for fartøjer i Diskobugten, Upernavik og Uummannaq var 30. juni. Efter modtagelse af alle logbøger, er den uopfiskede kvotefleks ved at blive opgjort og flyttet tilbage til 2021. Derfor vil Naalakkersuisut i løbet af august måned tage stilling til om den uopfiskede kvotefleks mængde fra 2021 skal flyttes til jollesegmentet jf. muligheden i § 7, stk. 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri.

05-08-2022 sermitsiaq.ag:

Syg familiefar får ikke hjælp

Det var en normal decemberdag på arbejde som arbejdsmand i et byggefirma i Nuuk, da 52-årige Knud Serritzlev blev svimmel. Han havde en måned tidligere været forbi Dronning Ingrids Hospital, fordi han følte sig skidt tilpas. Lægerne kunne ikke se, hvad eller om han fejlede noget, og Knud Serritzlev blev sendt hjem med besked om at drikke rigeligt med vand og tage nogle panodiler. Men den dag i december, kunne han mærke, at der var noget helt galt.
Knud Serritzlev blev indlagt på hospitalet i 14 dage, uden at lægerne fandt ud af, hvad han fejlede. Igen blev han sendt hjem og efter nytår, var han tilbage på stilladserne som arbejdsmand. Hans helbred blev dog ved med at forværres, han havde svært ved at trække vejret, og Knud Serritzlev insisterede denne gang på at blive grundigt undersøgt.

05-08-2022 jyllands-posten.dk:

Slut med kinaskak og russisk roulette

Det er tydeligt, at både Rusland og Kina er regimer, der ikke ønsker at spille efter de samme demokratiske spilleregler, som vi gør. De har deres egen dagsorden kombineret med en opfattelse af, at man kan true sig til udvidelse af landområder. De ønsker ikke, at deres tilgang skal ødelægges af det, der i deres øjne er vestlig slaphed og manglende styr på befolkningerne. De tyr uden at blinke til eliminering af enhver form for indre trusler og folkeligt oprør, mens indbyggerne fastholdes i et jerngreb af statskontrollerede medier og kontrol. Faktum er, at den tilgang netop er forskellen på vores frie samfund og deres totalitære regime

02-08-2022 naalakkersuisut.gl:

Nukissiorfiit overtager forsyningen af el, vand og varme i Kangerlussuaq, Narsarsuaq og Qaarsut

Aktiverne forbliver selvstyrets ejendom, da begge selskaber er nettostyrede. Driftsansvaret flyttes dog ressortmæssigt fra Departement for Bolig og Infrastruktur til Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Påvirkede medarbejdere på de forskellige steder er gjort bekendt med overdragelsen og har fået tilbud om at blive overført til Nukissiorfiit i forbindelse med overdragelsen. De berørte forbrugere vil også modtage information om overdragelsen inden årsskiftet.

02-08-2022 knr.gl:

50 år efter lukningen af Qullissat: Sammenholdet er her endnu74-årige Thorkild Jeremiassen, der er født og opvokset i byen, var en af de sidste beboere.
Han husker tiden op til lukning af byen som en af de værste oplevelser i sit liv. I takt med at flere og flere beboere forlod kulminebyen, tog alkoholen sit tag i ham.
Så meget at rejsen fra Qullissat en junidag i 1972 forsvandt i alkoholens tåger.
- Jeg har haft en meget stor vrede mod myndighederne og Landsrådet, der besluttede at lukke byen, siger Thorkild Jeremiassen.
Kamikpostens kommentar
”Åh, nej, endnu et af disse skabelonskrifter om den brutale danske kolonimagts nedtromling af den forsvarsløse grønlandske befolkning. Det orker jeg næsten ikke”, tænkte jeg efter at have læst indledningen til bogen ”Qullissat - byen der ikke vil dø”.
Jeg tog modstræbende fat på det trælse job.
Jeg lagde først bogen fra mig igen, da bogen var læst.
Det er den bedste bog om det grønlandske samfund, jeg nogen sinde har læst.

Kuupik Kleist bliver spurgt om, hvad man kan lære af Qullissat, og han svarer, at Qullissat viser, at det godt kan godt kan lade sig gøre at opbygge en storindustri, hvor der er beskæftiget mange mennesker, og at forskellige folkeslag godt kan leve og arbejde side om side.
Helt aktuelt er guldminen ved Nanortalik lukket og omkring 70 mennesker har mistet deres arbejde. Hvad ville Kuupik Kleist have gjort som formand for landsstyret i den sag, som den danske regering ikke gjorde i Qullissat?
Aleqa Hammond har intet gjort, og borgmesteren i Sydgrønlands Kommune, Jørgen Wæver Johansen, klager kun over de skatteindtægter kommunen nu ser ud til at tabe og de sociale udgifter kommunen forventeligt nu pålægges. De 70 fyrede medarbejdere og deres familier er helt åbenlyst kun en kommunal byld i bagen.
Kuupik Kleist siger om lukningen af Qullissat: ”Den beslutningsproces som fandt sted var fuldstændig uacceptabel”, og siger om fremtidige lukninger: ”Forinden skal der tages nogle grundige snakke, debatter og overvejelser for og imod. Sådan et sted som Grønland har det meget stor betydning, hvilken geografisk lokalitet man er født og opvokset i”.
En gennemlæsning af ”Qullissat - byen der ikke vil dø” viser, at det var netop den opskrift, der forud for lukningen af Qullissat blev fulgt til punkt og prikke gennem mange år. Men det er med Kuupik Kleists egne ord fuldstændigt uacceptabelt.

Qullissat – byen der ikke vil dø

01-08-2022 sermitsiaq.ag:

Lovforslag skal bane vej for Nukissiorfiit-bestyrelse

Nukissiorfiit er en såkaldt nettostyret virksomhed i Selvstyret. Det betyder blandt andet, at Naalakkersuisut udpeger direktionen og virksomheden er direkte underlagt politisk ledelse, samt at Landskassen hæfter direkte for virksomheden.
Nu er det ambitionen, at der skydes et ledelseslag ind i virksomheden mellem direktionen og politikerne i Naalakkersuisut. Det skal ske i form af en bestyrelse, viser et lovforslag, som Naalakkersuisut har sendt i høring.
Kamikpostens kommentar
Dette vers af Johan Herman Wessal (1742–85) er en glimrende beskrivelse af, hvad der foregår i landsstyret i denne sag:
„Pigerne i Magle-Ølse
Forstaar at lave herlig Pølse;
Man sætte Ølse for, man sætte Ølse bag,
Pølsen beholder dog sin Smag.”

01-08-2022 knr.gl:

Paven kalder handlinger mod Canadas oprindelige folk for et ’kulturelt folkedrab’

For mange oprindelige folk er det allervigtigste at få hvad der kaldes ’The Doctrine of Discovery’, eller ’opdagelsesdoktrinen’, erklæret for ugyldigt og slettet.
Det er et dokument, der stammer helt tilbage fra ca. 1493, formuleret af den daværende pave som et slags blueprint for kolonialismen. Det blev brugt i århundrede som grundlaget for kolonialismen, idet det tillod kristne folk at tage områder beboet af ikke-kristne.
Det gav simpelthen Europæiske kristne lov til at overtage land og udrydde dem, der boede der.
Dokumentet blev således brugt som den lovlige og moralske tilladelse til at besidde store dele af Nord og Syd Amerika, Afrika og Australien. Og undertrykke eller dræbe de folk, der allerede boede der.
Kamikpostens kommentar
Det er Grønlands lykke, at man fra dansk-norsk side har placeret Grønland som et tilknyttet land med egen indre lovgivning om egne anliggender, akkurat som man har gjort det med Færøerne og Island. Det skete, da Erik den Røde i 984 bosatte sig Sydgrønland
Da Hans Egede ankom til Grønland var det med et påbud om at fastholde det princip.
Citat
Så hvad gjorde man, når et af menighedens medlemmer fik et tilbagefald og begik et hævnmord eller et par lystmord, og man ikke som i Danmark og Norge kunne straffe efter princippet om øje for øje og tand for tand? Jo, man idømte alternative straffe.
Det kunne være udelukkelse fra Herrens Bord, altså udelukkelse fra at gå til alters. Eventuelt forbundet med forbud mod at vise sig i kirken en vis periode. Forbud mod at deltage i den overdådigt iscenesatte julegudstjeneste eller i påskegudstjenesten, som i løbet af 1700-tallet blev en vigtig social begivenhed i Grønland, kunne være en slem streg i regningen og måtte mane selv det mest forhærdede tidselgemyt til eftertanke.
Missionæren kunne også alliere sig med købmanden eller udstedsbestyreren, der på KGH's vegne stod for det økonomiske samkvem med den indfødte befolkning, og få straffen skærpet med udelukkelse fra butikken i en periode.
Sådan gik det til, at sager, som i 1700-tallets Danmark-Norge typisk endte med hårde og langvarige straffe, hvis ikke de ligefrem kostede den skyldige livet, i Grønland blev bilagt med et forbud mod at vise sig i butikken og i kirken i en kortere eller længere periode fulgt af en formaning til den formastelige om at holde sig på dydens smalle vej.
Citat slut
Landsmænd

31-07-2022 jyllands-posten.dk:

Ukrainsk kornmastodont meldes dræbt i russiske angreb

Den ukrainske rigmand Oleksiy Vadatursky og hans kone, Raisa, er dræbt i russiske angreb natten til søndag.
Det oplyser Vataliy Kim, guvernør i den sydlige havneby Mykolajiv, søndag.
74-årige Oleksiy Vadatursky er grundlægger og ejer af selskabet Nibulon, som er en af Ukraines største producenter og eksportører af korn.
Han og konen blev dræbt, da et russisk missil ramte deres hjem i Mykolajiv. Det rapporterer ukrainske medier.

31-07-2022 knr.gl:

Medie: Turismen i Ilimanaq gavner ikke de lokaleFaktisk består de lokales andel af turismen i Ilimanaq blot af ”en håndfuld rengøringsassistenter, et par husudlejere og jollefiskere som til tider sejler med krydstogtsturister,” skriver Sermitsiaq.
Kamikpostens kommentar
Det er da kolde kontanter til en håndfuld rengøringsassistenter, et par husudlejere og jollefiskere.
Set ude fra kan det næppe være anderledes. Men hvad forstår journalisten, Christine Hyldahl, sig på den slags 🙂

31-07-2022 sermitsiaq.ag:

Hvorfor er der helt stille om Grønlands mange udsatte og misbrugte børn? 

30-07-2022 sermitsiaq.ag:

Giv os børnene tilbage

Blandt initiativtagerne til aktionerne i Danmark og i Grønland er Qupalu Platou, Petrine Høegh og Ivalo Knudsen, der mener, at de grønlandske politikere gør alt for lidt for de grønlandske familier i Danmark, der får tvangsfjernet deres børn til danske familier, hvorved børnene mister deres sprog og kulturelle identitet.
Kamikpostens kommentar
Børnene gives ikke til danske familier. De bliver enten placeret på en institution - akkurat som man gør det i Grønland. Eller man forsøger at finde en plejefamilie, som først bliver undersøgt nøje og efter en godkendelse kan blive brugt som plejefamilie.
Plejefamilien er ikke dansk. Den er det bedste man har kunnet finde, så det kan lige så godt være en grønlandsk familie bosiddende i Danmark, eller bosiddende i Grønland.
Det er plat at gøre det til et problem. De sociale myndigheder arbejder grundigt med børnenes bedste for øje, og de er pålagt en vidtgående tavshedspligt af hensyn børnene og børnenes familie.

28-07-2022 sermitsiaq.ag:

Sisimiut Museum genskaber inuits jagtmetoderDer foregår en gravning lige udenfor Sisimiut Museum i disse dage. Et arbejde, der tager lang tid og som kræver det bare næver.
Sisimiut Museum arbejder på at rekonstruere et tørvetelt fra for 4.500 år siden. Det oprindelige tørvetelts ruiner findes i UNESCO-området Aasivissuit/Nipisat, hvor inuit har haft rensdyrjagtsteder for 4.500 år siden.
- Vi arbejder blandt andet på at rekonstruere et telthus, talut som var hegn til at fange rensdyr med, rævefælder, forskellige vardesystemer og hoppestier, fortæller museumsleder Dorthe Katrine Olsen til Sermitsiaq.AG.
Kamikpostens kommentar
Inuit indvandrede fra Sibirien over det nordligste Canada og ankom til Grønland i 1200-tallet. Nordboerne indvandrede til Sydgrønland i år 984. De tidligere folkeslag var ikke inuit.
Citat
Inuit, officiel fællesbetegnelse for arktiske folk i Alaska, Canada, Grønland og Sibirien, der tidligere har været kendt som "eskimoer", hvilket nu anses som værende forældet og nedsættende. Betegnelsen inuit blev vedtaget i 1977 på Inuit Circumpolar Conference og omfatter de indfødte folk, der taler sprog af den eskimoiske sprogfamilie, og hvis fjerne forfædre menes at være indvandret fra Asien via øerne i Beringsstrædet.
Citat slut
Hvilken sprogfamilie de tidligere indvandrede tilhørte vides ikke.
Inuit

28-07-2022 sermitsiaq.ag:

Anna W. springer ud i privatsygepleje

Anna Wangenheim sidder i familie- og sundhedsudvalget i Landstinget og er tidligere landsstyremedlem for Sundhed. Politisk har hun primært arbejde for sundhed, og reformering af sundhedsområdet. Hun påpeger, at politiske tiltag for at gøre systemet mere fleksibelt kan tage længere tid, men mener, at hun kan udfordre sundhedssystemet ved at starte en virksomhed.
Tager tid at ændre systemet
- Det er rigtigt, at jeg som politiker kan gøre meget for at ændre systemet. Men så skal jeg have flertallet i Landstinget bag mine forslag. Jeg indrømmer gerne, at det har jeg ikke tålmodighed til, siger hun og fortsætter:
- Så længe, vores sundhedssystem kun har fokus på det offentlige, så er det begrænset, hvor meget sundere borgerne kan blive. Jeg vil udfordre det offentlige, og starte en enkeltmandsvirksomhed for borgernes sundhed, siger hun

27-07-2022 sermitsiaq.ag:

Frelsens Hær mangler donationer

Frelsens Hær holder dørene åbent for hjemløse fra tirsdag til fredag, så hjemløse kan få et varmt måltid mad hele sommeren igennem, hvor andre organisationer holder lukket. Det er første gang, at Frelsens Hær holder åbent om sommeren.
I går tirsdag kunne de frivillige ikke tilbyde alle hjemløse mad, da der ikke var blevet doneret mad nok. Det mad, der var i huset var ikke nok til at mætte de omkring 80-100 hjemløse, der kom.
- Jeg valgte at skrive på en facebookside om, at Frelsens Hær ikke har nok mad til de hjemløse, da vi har langt flere hjemløse på besøg her i sommerferien. Borgernes reaktion er virkelig overvældende. Vi er taknemmelige for de donationer, vi får, siger frivillig Else Bergethe Thorsen til Sermitsiaq.AG.

27-07-2022 sermitsiaq.ag:

RAL gør hvad de kan for at få kunderne med – men det kniber stadig

Et andet og måske endnu større problem er ifølge kundechefen det IT-system, der bruges i Aarhus.
Det spiller simpelthen ikke ordentligt sammen med RAL´s egne systemer, og det giver problemer i forhold til de større erhvervskunder, som bruger containere.
- Der kan ske fejl hvor containerne ikke er klar ved bestillingstidspunktet, og så kræver det at de chauffører der kommer med godset, skal tage kontakt til vores medarbejdere som kan hjælpe med at løse sagen på stedet. Det er ikke altid de er villige til det, da det jo ikke er deres primære opgave, men det kan altså afhjælpe en del, siger kundechefen.

22-07-2022 www.ral.dk:

BAF/CAF 1. august 2022

Royal Arctic Lines brændstofpriser er fortsat stigende og udviklingen på valuta er ligeledes opadgående.
Royal Arctic Line justerer derfor olie- og valutakurstillægget fra nuværende tillæg i juli på 29,54% til:
30,73%. pr. 1. august 2022.
Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse.
Justeringen af satsen betyder, at hvis søfragt og håndtering koster 2.000 kroner, så skal der betales 614,60 kroner i olie- og valutatillæg.
Royal Arctic Line tjener ikke på olie og valutatillægget som udelukkende bruges for at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.

22-07-2022 sermitsiaq.ag:

Sara Olsvig bliver ny international formand for ICCSara Olsvig er Ph.d.-stipendiat ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik i afdelingen for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi på Center for Udenrigs- & Sikkerhedspolitik Nasiffik.
Hun er tidligere formand for IA, tidligere formand for rådet for menneskerettigheder og har siddet i både Landstinget og Folketinget.
Sara Olsvig er blevet valgt til en fireårig periode frem til 2026. Det blev aftalt at afholde et fysisk møde i Ilulissat næste år fordi Fordi ICC’s 14. generalforsamling blev afholdt virtuelt. Samtidig blev det fastlagt at ICC’s 15. generalforsamling afholdes i Canada i 2026
kamikpostens kommentar
Sara Olsvig er en politisk vandrepokal gennem snart mange år 🙂
I 2007 foreslog hun, at bloktilskuddet blev aftrappet med 10 millioner kroner om året.

22-07-2022 sermitsiaq.ag:

Mineselskab skylder over en million kroner: - De lokale må væbne sig med tålmodighedGreenland Ruby har i månge år haft gæld til indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat.
I 2016 overtog selskabet foruden rubinminen i Qeqertarsuatsiaat en bindende samarbejdsaftale, også kaldet IBA-aftale.
Selskabet forpligtede sig med aftalen til årligt at betale 250.000 kroner til en kulturel og social fond til gavn for indbyggerne. Indbetalingen skal - ifølge aftaleteksten - ske, indtil minen afvikles.
Kamikpostens kommentar
Det er ualmindeligt tåbeligt og typisk for den politik, der føres i Grønland, at indbygge et stort årligt bidrag til støtte for den lokale kultur i Fiskenæsset i aftalen. Det har intet med drift af en virksomhed at gøre og er dømt til at ende galt 🙁

21-07-2022 knr.gl:

Mindeord om Dissing: Povl lærte mig, at tekster ikke behøver at være lagkage for ørerne

Juaaka Lyberth (IA) er lokalpolitiker i Kommuneqarfik Sermersooq, og han kendte Povl Dissing privat. I et mindeord skriver han:
- I min tid i København spillede jeg meget som folkesanger og for børn og optrådte på forskellige biblioteker og spillesteder. Det var de steder, jeg lærte Povl Dissing at kende.
- Hvil i fred og jeg ønsker dig sange og kærlighed - håber kaffen snart er klar, der hvor du end befinder dig.
Juaaka Lyberth har oversat "Svantes Viser" til grønlandsk. Bogen udkom i 2019

20-07-2022 naalakkersuisut.gl:

Store mængder vandkraftdata frigives for at tiltrække investorer

Områderne er tidligere blevet undersøgt af det amerikanske selskab Alcoa i forbindelse med deres forundersøgelser af vandkraftværk til produktion af grøn elektricitet til forsyning af en aluminiumssmelter.
Offentliggørelse af de store datamængde fra Alcoa vil være med til at øge interessen hos potentielle investorer og dermed tiltrække flere til at byde på at udnytte de store ressourcer.
Som led i konkurrenceudsættelsen opfordrer Selvstyret nu investorer til at udarbejde projektforslag og byde på de to vandkraftpotentialer i en åben og gennemsigtig proces. De to potentialer er tidligere vurderet til at kunne levere minimum 800 MW grøn strøm, men kapaciteten forventes at være endnu større som følge af klimaforandringerne.

20-07-2022 sermitsiaq.ag:

Journalistik uden grænser ?Kamikpostens kommentar
Det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Det handler om annonceindtægter fra det offentlige?

20-07-2022 sermitsiaq.ag:

Manglende dybde på sejlrenden kan koste krydstogtanløbDet er Renoveringsstyrelsen i Grønlands Selvstyre som varetager sandslugningen, og Qeqqata Kommunia har siden 2019 gjort opmærksom på nødvendigheden af dette arbejde med blik for den kommende krydstogtssæson. Desværre er der endnu ikke foretaget sandslugning, hvilket kan få store konsekvenser for dette års rekordsæson, oplyser ACB.
For at afhjælpe flaskehalse af krydstogtskibe ved Kangerlussuaq, sejles passagerer, besætning og forsyninger med mindre både og pram. En dybere havn ville gøre udskiftningen nemmere og hurtigere, påpeger Jesper Schrøder.

18-07-2022 sermitsiaq.ag:

Jacob Nitter: Vi kunne ikke have undgået denne situationDårligt vejr, manglende kapacitet, forsinkede reservedele, flaskehalse ved serviceeftersyn og coronasygemeldinger har alt sammen været med til at Air Greenland den seneste tid har været alvorligt udfordret med at få trafikken til at glide, men det det handler bare om prioriteringer mener Naleraqs Formand Pele Broberg. Det afviser direktøren i Air Greenland.

- Vi kunne ikke have undgået denne her situation, siger Jacob Nitter. Dagevis med tåge langs hele kysten og udfordringer med teknik og manglende reservedele, ingen ledig kapacitet til indleje fra Europa samt udfordringer med overnatningskapacitet oveni. Det er vel det man kalder den ”perfekte storm”, siger direktøren.

16-07-2022 jyllands-posten.dk:

Af hjertet tak til sundhedsvæsenet

Jeg huskede det hele, da jeg forleden eftermiddag gik med Inger i hånden på Holbæk Sygehus efter hendes styrt over parasolfoden. Og jeg kom i tanke om en klumme, jeg lovede mig selv at skrive dengang, sidste sommer, da hendes lillebror kom til verden tre måneder for tidligt. Et lille sammenfoldet mirakelbarn på 849 gram. Efter to en halv måned på Neonatal Afdelingen på Riget og Holbæk Sygehus kom vi hjem, det blev hverdag med hamsterhjul, gulvvask og gøremål.
Kamikpostens kommentar
I Danmark har vi et sundhedsvæsen, der virker.
Det ved man godt i Grønland, og mange vælger derfor at flytte til Danmark, når der virkelig er brug for det.

16-07-2022 www.dr.dk:

Datatilsynet: Danske skoleelever må ikke bruge Chromebooks

Tilsynet har igennem længere tid haft fokus på brugen af Chromebooks og Google Workspace i kommunerne, hvor mange elever bruger systemet hver dag.
Tilsynet har i første omgang haft fokus på Helsingør Kommune, som i september 2021 fik et påbud om at foretage en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet har nu på baggrund heraf konkluderet, at elevernes data kan risikere at blive udleveret til Google eller andre tredjeparter til brug for markedsføring, og det er i strid med GDPR-reglerne på flere punkter.

14-07-2022 jyllands-posten.dk:

Politikere skal – ligesom alle andre – have lov til at blive klogere

Drop snakken om løftebrud. For det er dybt skadeligt, hvis vi låser politikerne til løfter, der måske gav mening engang, men som er blevet overhalet af virkeligheden.
Jeg forventer, at vores politikere agerer i forhold til den virkelighed, der er – og ikke hvordan de engang troede, virkeligheden ville se ud. Jeg ville faktisk blive meget skuffet, hvis vores politikere i stedet lod hånt om realiteterne og traf de forkerte beslutninger – alene af frygt for at blive anklaget for løftebrud.
Så låser vi ikke bare vores politikere, men også deres mulighed for at agere klogt i de situationer, der opstår, når verden ændrer sig.
Alligevel skal man høre anklagerne om løftebrud vælte ned over Mette Frederiksen. Mest latterligt bliver det fra Venstre, hvor Sophie Løhde hoverende håner løftebruddet – samtidig med, at hun siger, at det er den rigtige beslutning at sænke beløbsgrænsen, hvilket Venstre har ønsket længe. Hun kritiserer altså regeringen for at træffe en beslutning, som Venstre har talt for. Det er bizart.

14-07-2022 sermitsiaq.ag:

Antal aborter falder for tredje år i træk

Nye tal viser, at færre vælger at få en abort. Men der er stadig flere aborter end fødsler, oplyser Landslægeembedet. Fødselstallet er det laveste siden Anden Verdenskrig.
Den samlede abortkvotient er omkring fem gange så høj i Grønland, som i de øvrige nordiske lande.

13-07-2022 atassut.gl:

Gratis pasningsordningHvorfor skal familierne egentlig betale for at få passet børn? Atassut Nuuk stiller et stort spørgsmåls tegn ved dette.
Det er gratis at gå i folkeskole, og det er gratis at uddanne sig videre. Er man fyldt 18 år, får man enten uddannelsesstøtte eller elevløn for at tage en uddannelse.
Hvad ville det koste at lade de 0-6-årige passet gratis, som de ovennævnte øvrige tilbud der er til vores børn og unge.
For det er jo ikke gratis at have en hel administration, til opkræve pengene osv. fra familierne. Så hvis man skar denne administration ned, hvad ville de økonomiske konsekvenser være for den samlede økonomi. Det vil Atassut Nuuk arbejde for at få undersøgt, og søge muligheden for at gøre det gratis, at få børnene passet i Kommuneqarfik Sermersooq.
Lad os gøre det bedre – Atassut Nuuk

13-07-2022 sermitsiaq.ag:

Grønland har glemt os

Dagligt holder 30-40 grønlændere til i Naapiffik. Stedet er drevet af Kirkens Korshær i Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune, og er primært et værested for udsatte grønlændere. En medarbejder fra Det grønlandske Hus har også sin gang i huset og med de ny puljepenge fra Socialstyrelsen, skal der arbejdes for en ekstraordinær indsats på at løfte den gruppe af grønlændere, som har det allersværest med at komme ud af et misbrug og måske også løfte den enkelte fra gaden og ind i en lejlighed til en bedre tilværelse.
Men det er en svær gruppe at arbejde med, det er ofte traumatiserede mennesker, som drikker på følelser, og set udefra, er det en ond cirkel, som er vanskelig at bryde, fortæller Tanja Nielsen.
Kamikposten kommentar
De ser da ud til at hygge sig, og de vil næppe permanent tilbage til Grønland, men måske gerne en tur derop, hvis nogen betaler returbilletten 🙂

13-07-2022 jyllands-posten.dk:

Kritikken af Mette Frederiksen vidner om en stendød oppositionSom enhver kunne have forudsagt, blev Mette Frederiksen frikendt af Minkkommissionen. Hun vidste ikke, at loven blev brudt og blev ikke advaret. Da advarslen kom, sikrede hun med det samme at kommunikationen til avlerne blev korrigeret. Hun gjorde sin pligt.
Har hun et politisk ansvar for at processen gik så stærk, at fejlen ikke blev opdaget? Naturligvis har hun det, og vi bør påskønne hendes resolutte handlen. Hvis ikke hun havde handlet øjeblikkeligt, var der både en teoretisk risiko for verdenssundheden, men også en særdeles akut trussel mod al dansk fødevareeksport. Alene på grund af den voldsomme risikovurdering fra Statens Serum Institut, som vi var forpligtet til at dele med udlandet. I realiteten var det ikke Mette Frederiksen, der besluttede at aflive alle mink. Det gjorde Kåre Mølbak.
Ville det have gået helt så hurtigt, hvis Søren Pape havde været statsminister? Nej, Pape er kendt for at være en svag og ubeslutsom leder, og ja, i denne situation havde hans sløvhed formentlig reddet regeringen fra at begå et lovbrud. Men minkene ville alligevel være blevet aflivet.
Læs også
10. december 2020
Citat
Der var klar hjemmel i loven til at aflive alle mink, og regeringens handlede lovligt. Det konkluderer Tage Siboni, tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen, der selv var med til at skrive den lov, statsministeren kritiseres for at have brudt.
Citat slut
Der var hjemmel til at aflive alle mink – også de raske/

12-07-2022 naalakkersuisut.gl:

Rabiate ræve i Kangerlussuaq

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har på baggrund af mistanke om rabies undersøgt fem polarræve fra Kangerlussuaq. Fire ud af fem ræve var positive for rabies.
Rabies er en farlig sygdom, der smitter ved bid fra rabies-inficerede dyr, heriblandt ræve. Inficerede ræve vil typisk være mindre bange for mennesker og andre dyr, og der er derfor større sandsynlighed for, at de kommer ind i beboelsesområder. Rabies formodes at være udbredt over hele Grønland, så alle borgere bør iagttage følgende forholdsregler:
Myndigheden opfordrer alle borgere til at holde sig væk fra ræve og melde det til kommunen, hvis man observerer ræve i beboede områder. Hvis du bliver bidt af en ræv, skal du straks kontakte sundhedsvæsenet med henblik på rensning af sår og behandling. Hurtig behandling er altafgørende.

11-07-2022 sermitsiaq.ag:

Danmark arbejder på lovgivning om sanktioner i Grønland

Den danske regering har sendt et lovforslag i høring, som skal gøre det muligt at indføre sanktioner mod Rusland i Grønland inden for områder, der er rigsanliggender.
I foråret vedtog Landstinget en lov, som giver landsstyret lov til at indføre EU-sanktionerne her i landet, men den lov er ikke helt nok.
Nogle af sanktionerne skal nemlig gælde inden for såkaldte rigsanliggender, som den danske stat bestemmer over, og derfor arbejder den danske regering også på et lovforslag, som skal vedtages i Folketinget.
Lovforslaget er netop sendt i høring, og formålet er at kunne indføre sanktioner mod Rusland i Grønland inden det finansielle område, selskabs- regnskabs- og revisorområdet og sikkerhed til søs og luftfart.
Sanktionerne vil dog kun blive sat i kraft efter inddragelse af Selvstyret, skriver regeringen i lovforslaget

09-07-2022 naalakkersuisut.gl:

Udgået funktionalitet på mitid.dk skaber udfordringer

En funktionalitet på mitid.dk, der hidtil har givet borgere mulighed for at genaktivere MitID ved brug af NemID, kan ikke længere anvendes.
Tidligere var det eksempelvis muligt at få en ny PIN-kode eller aktiveringskode via mitid.dk ved brug af NemID. Det er dog ikke længere muligt.
Det er MitID partnerskabet, der ejer MitID, som har besluttet at fjerne denne funktion på grund af sager med svindel og for at borgerne kan færdes trygt på nettet.
Det har dog givet udfordringer for borgere i Grønland, der hverken har et pas eller bor tæt på en bankfilial.
Hvis borgeren har mistet sin MitID-app, f.eks. hvis telefonen er blevet væk kan man få en aktiveringskode til en ny MitID-app på en ny telefon. Det forudsætter dog, at man har grønlandsk eller dansk pas med chip. Hvis borgeren ikke har et pas kan borgeren forsøge at kontakte sin bank.
Hvis borgeren har glemt PIN-koden til MitID-appen eller adgangskoden til kodeviser eller kodeoplæser, så kan borgeren få en ny PIN-kode eller adgangskode ved at kontakte MitID-supporten. Det forudsætter dog, at borgeren har grønlandsk eller dansk pas eller kørekort, og at borgeren kan svare på CPR-spørgsmål. Hvis borgeren ikke har et pas eller kørekort kan borgeren forsøge at kontakte sin bank.

08-07-2022 sermitsiaq.ag:

Nuuks hjemløse mødtes torsdag og stiftede forening: Vil råbe politikerne op- Jeg synes, der skal oprettes en forening, så vi (hjemløse, red.) kan arbejde bedre sammen med kommunen og Landstinget, siger Karl Åge Pedersen.
Han vil kæmpe for flere ting. Det handler primært om forholdene på herbergerne. De skal forbedres, hvis det står til Karl Åge Pedersen. Foreningen skal i hans optik blandt andet arbejde for, at indlogerende får mere privatliv og sundere og bedre mad.
- Vi bor fem, seks og nogle gange syv mennesker i et lille rum. Det kan være ret ubehageligt, forklarer han.
Kamikpostens kommentar
I Grønland er man ligeglad med de hjemløse. De bliver først hjulpet, når de er flygtet til Danmark, og her bliver de godt modtaget - i modsætning til, hvad de to grønlandske medlemmer af Folketinget påstår 😡

08-07-2022 knr.gl:

Derfor er amerikansk og fransk kystvagtskib i NuukHos den amerikanske kystvagt er det fundamentalt at kunne samarbejde for at kunne holde det arktiske område så miljømæssigt stabilt som muligt.
- Ultimativt er vores mål at sikre, at Arktis forbliver sikkert og miljømæssigt stabilt. Det sigter vi efter og den eneste måde, vi kan opnå det, det er ved at samarbejde, siger presseofficer i den amerikanske kystvagt for det atlantiske område, Daniel A. Schrader.
Et sådant samarbejde er for eksempel fuldstændig afgørende, hvis der skulle opstå en situation, hvor et krydstogtskib kommer i havsnød, og der skal iværksættes en masseevakuering, og der samtidig opstår et stort olieudslip, forklarer han.
Og det er Camilla Schouw Broholm fra Arktisk Kommando helt enig i.
- Vi er her fra Arktisk Kommando, men vi ville få brug for hjælp fra vores samarbejdspartnere, lyder det fra presseofficeren.

07-07-2022 knr.gl:

Juridisk faderløs om stilhed fra den danske stat: Føler mig mindre værd som grønlænder

Anne Sofie Hardenberg var med til at sætte røre i vandene, da hun udkom med bogen "Kampen for en far" i 2009. Heri fortæller hun om, hvordan det var at vokse op som barn af en dansk far og grønlandsk mor uden retten til en far.
- Det har haft den betydning, at vi altid er kampklar, for man blev mobbet af både børn og voksne. De sagde ting som, at jeg ikke skulle tro, at jeg var noget. Og det har været ubehageligt. Specielt fra de voksne, fortæller Anne Sofie Hardenberg, der er født i 1948 og opvokset op hos sin mor og mormor i Qaqortoq.
Kamikpostens kommentar
Det er på ingen måde noget, som staten kan lastes for.
Det er et skammeligt træk i den ellers højt besungne grønlandske kultur: Grov mobning af børn med en ukendt dansk far.
Citat
Grønne sløjfer i håret på unge piger.
Det lyder umiddelbart sødt og uskyldigt. Det var det blot ikke for de piger, der var juridisk faderløse. Det var et tegn de skulle bære, så man kunne se, hvem de var.
- Enkelte har beskrevet, at juridisk faderløse piger skulle have grønne sløjfer i håret, så man kunne kende dem, står der i rapporten.
Og det er så langt fra den eneste form for diskrimination, som de juridisk faderløse har været udsat for.
- Holdningen til de juridisk faderløse og deres mor var tidligere præget af nedladenhed, diskrimination, stigmatisering, tabuisering og eksklusion.
- Dette kom til udtryk i den måde myndighederne forvaltede lovgivningen på, og den måde de juridisk faderløse blev mødt på i lokalsamfundet.
Og samfundets generelle holdning, smittede af på den måde, som deres skolekammerater behandlede dem på.
- I skolen blev de fleste drillet i mere eller mindre grad med at de ingen fader havde. De fleste er blevet kaldt skældsord som: ”Uersagaq”, ”Uersagarsuaq”, ”ataataqanngitsortsiut”, ”uersagapajuk”.
Citat slut
Skam, tavshed og forskelsbehandling

06-07-2022 greenupdate.dk:

Jurist bag loven: Der var hjemmel til at aflive alle mink – også de raskeDer var klar hjemmel i loven til at aflive alle mink, og regeringens handlede lovligt. Det konkluderer Tage Siboni, tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen, der selv var med til at skrive den lov, statsministeren kritiseres for at have brudt.

06-07-2022 knr.gl:

Landsstyret bakker op om juridisk faderløses erstatningskrav - men vil ikke presse DanmarkLandsstyremedlem Mimi Karlsen påpeger også de smertefulde konsekvenser den ulige lovgivning har haft for grønlandske familier.
- Især bedsteforældre tog sig af de børn, der ikke havde en far til at tage sig af dem. Hvis det var muligt, skulle bedsteforældrene også have fået erstatning, men nu er vi kommet så langt i historien, at det er de juridisk faderløse, der søger om erstatning. Det er på sin plads, siger Mimi Karlsen.
Kamikpostens kommentar
Hvad så med julemanden? Tænk på alle de gaver fra de ukendte fædre, som han gået glip af at bringe ud til de faderløse. Så skal han skal vel også have erstatning 😀

05-07-2022:

Tror du, at vi politisk nogensinde når op på højde med Danmark?

 

05-07-2022 dk.siumut.gl:

Vores kritiske infrastruktur er under pres

Jeg har rigtig svært ved at acceptere, at vores kritiske infrastruktur, som sundhedsvæsenet tilsyneladende har bundet sig op på ”kun én løsning” der sætter begrænsningerne for os som gør at vi føler denne utryghed og som er for mange spørgsmål om liv eller død. Det kræver mod og vilje at ændre et system, men det er folket der i sidste ende har magten til at ændre dette. Ved at udtrykke deres tanker om de nuværende tilstande – ikke dermed kritisere lægerne, sygeplejerskerne, jordemødrene og sundhedspersonalet. De arbejder i den ramme som er givet dem og hvis der ikke kommer flere ressourcer til, kan jeg være alvorligt bange for at utrygheden at manglen på så basal en ydelse som sundhedsydelsen, vil medvirke til en flugt fra Grønland. Og det er næppe det vi ønsker.
Kamikpostens kommentar
Inga Dóra G. Markussen, næstformand Siumut, skriver blandt andet:
Citat
Naturligvis må sproget være en hindring, men hvis vi tænker på driften af sundhedsvæsenet i en selvstændighedskontekst, så må vi tænke i sproget ind. På hvilket sprog, udover grønlandsk, hvor der er grønlandsktalende medarbejdere, kan sundhedsvæsenet drives? Det må være nærliggende at det bliver på engelsk.
Citat slut
Det der med selvstændighed er kun tom snak. Det er bruges kun til at tale skidt om Danmark. Siden Lov om Grønlands Selvstyre blev vedtaget i 2009, er der intet sket af betydning for at skabe den udvikling, der er en nødvendig forudsætning for at kunne blive selvstændige.
Der er mange i Danmark, der har de faglige kvalifikationer, som mangler i Grønlands sundhedsvæsen. I den forbindelse trænger det gamle mundheld sig på: ”Når bjerget ikke kommer til Muhamed, må Muhamed komme til bjerget”. Bjerget er Danmark, og løsningen er videoopkoblinger over over internettet.
Det er oven i købet muligt at gøre brug af de mange grønlændere i Danmark, der har en lægefaglig baggrund.
Det skal sættes i system, så man lokalt i Grønland har adgang til en liste over, hvem man kan ringe til, opdelt på lægefaglige specialer.

03-07-2022 sermitsiaq.ag:

Camp Kangiusaq blev indviet med manérAvaaraq S. Olsen kan allerede efter en halv time konstatere, at der er mange topkarakterer på vej til Camp Kangiusaq på TripAvisor. Hun kan ikke forestille sig et bedre, renere og mere værdifuldt sted at placere et overnatningssted end her.
- Og det er lige præcis den slags oplevelser vi i Nuuk skal tilbyde vores turister, siger borgmesteren, der er glad og stolt over at se et projekt som Camp Kangiusaq blive til virkelighed.

01-07-2022 sermitsiaq.ag:

Pele Broberg: Dansk dobbeltmoralDanmark skalter og valter med EU-udbud, så det giver flest mulige arbejdspladser til danske virksomheder, siger Pele Broberg.
Bestillingen af de nye patruljefartøjer uden EU-udbud samtidig med kravet om EU-udbud i Grønland, ryster landstingsmedlem og tidligere landsstyremedlem for udenrigsanliggender Pele Broberg, der mener, at EU-udbud svækker grønlandske virksomheders muligheder for at deltage i projekterne.
Kamikpostens kommentar
Har Pele Broberg undersøgt, om kravet om et EU-udbud er en del af Grønlands aftale med med EU?
Har Sermitsiaq.ag's journalister undersøgt det?