Kamikposten - Nyheder
Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 28. januar 2022

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
28-01-2022 stat.gl:

Uddannelse og beskæftigelse for unge 2020

Ved udgangen af 2020 var 5.090 eller 65 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. 28 pct. af de unge var aktive i uddannelse, og 37 pct. var i beskæftigelse.
Andelen af unge der hverken var uddannelsesaktive eller i beskæftigelse udgjorde 35 pct. i 2020. Andelen er faldet 3 procentpoint siden 2014. I samme periode er andelen af unge i beskæftigelse steget med 7 procentpoint, mens de unge i uddannelse er faldet med 3 procentpoint.

28-01-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøske politikere i nyt forsøg på at bryde RAL´s fragtmonopolMagnus Rasmussens forgænger, Helgi Abrahamsen, forsøgte sidste sommer at få en dialog med landsstyret om RAL´s eneret på sejladsen med fragt på Grønland.
Det blev ikke til noget, og siden 19. august har Magnus Rasmussen siddet på posten som landsstyremand for handel og erhverv. Han er ikke tilfredse med, at man ikke har kunnet finde en løsning.
– Sagen vender helt forkert. Det er principielt forkert, at grønlænderne værner om hjemmemarkedet, samtidig med at man konkurrerer på andre markeder, siger Magnus Rasmussen til Kringvarp Føroya.
Han henviser til, at færøske fragtskibe ikke må sejle på Grønland, mens grønlandske skibe godt kan besejle Færøerne.

27-01-2022 www.ral.dk:

Trofægods

Her kan du finde reglerne for at sende skind og andre jagttrofæer ud af Grønland.
Ugarvede skind fra hov- og klovdyr samt fugle til udstopning skal være ledsaget af originalt sundhedscertifikat udstedt af de grønlandske myndigheder/veterinærer. Derudover skal der udstedes CVED (dokumentation til EU: Common Veterinary Entry Document) til brug ved veterinærkontrol.
Ugarvede skind af isbjørn og andre truede dyrearter skal ledsages af original CITES-tilladelse til eksport- og import samt CVED til veterinærkontrol. Du kan læse mere om hvordan man får en CITES-tilladelse på Naturstyrelsens hjemmeside eller søge om en tilladelse hos Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Hvalknogler skal være ledsaget af original CITES-tilladelse til eksport og import og CVED til veterinærkontrol.
Ved forsendelse af ugarvede ræve- eller hareskind forlanges der kun CVED til veterinærkontrol.
Forsendelse af gevirer og knogler af rensdyr og moskusokser
Gevirer og knogler af hov- og klovdyr skal ledsages af originalt sundhedscertifikat udstedt af de grønlandske myndigheder/veterinærer.
Transport af trofægods i Danmark
Royal Arctic Line kan arrangere transport af trofægods i Danmark, men det må kun transporteres direkte til modtager, da frysehuse i Danmark ikke kan modtage trofægods.

27-01-2022 sermitsiaq.ag:

Færøerne kontra Grønland: Hvem får flest bygninger af Danmark?

Grønland får en anstalt, og Færøerne en politistation og en multihal. Men selvom danske penge gør stor gavn er der stadig en understrøm af skepsis: For øger danske penge afhængigheden?
Danske bevillinger er normalt knyttet til danske ansvarsområder. Men der er undtagelser. Blandt andet den ekstraordinære hjælpepakke på 80 millioner kroner til udsatte børn og unge, som folketinget bevilgede i 2019. Og senest corona-vaccinerne.
Men hvorfor var de gratis?
Det ønskede folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) afklaret og rejste spørgsmålet over for sundhedsminister Magnus Heunicke (S), da sundhedsområdet som bekendt har været hjemtaget siden januar 1992?
Kamikpostens kommentar
De bevillinger er i strid med Lov om Grønlands selvstyre, så det skal de to grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget ikke finde sig i. De skal fra Folketingets talerstol gøre opmærksom på, at det er ulovligt 😂
Læs også
De 80 millioner kan gøre en forskel for børnene
Folketing: 80 millioner afsat til kampen mod overgreb

27-01-2022 sermitsiaq.ag:

Parisaftale i høring: Ønsker færøsk model

Via den færøske model kan Grønland ifølge notatet selv bestemme, hvor vidtgående konsekvenserne af en klimaindsats bliver:
- De endelige samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilket klimabidrag Grønland selv fastsætter. Grønlands egne målsætninger kan udarbejdes med erhvervsliv og kommuner og vil kunne tage højde for behovet for økonomisk udvikling, herunder mulighederne forbundet med den grønne omstilling i Grønland, står der i notatet fra Selvstyret
Kamikpostens kommentar
Der var en grønlandsk tømrer, som jeg arbejdede sammen med for mange år siden, som kaldte Mùte B. Egedes parti for "Inuit Atagratis" 😄

27-01-2022 naalakkersuisut.gl:

Kommune Qeqertalik anmoder også om midlertidigt forbud for salg og udskænkning af alkoholKommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har afholdt ekstraordinært møde, hvor det blev besluttet at anmode Naalakkersuisut om at midlertidig lukke salg af alkohol i samtlige byer og bygder i Kommune Qeqertalik, i perioden 27. januar 2022 kl. 00:00 til 9. Februar 2022 kl. 00:00. Anmodningen imødekommes og er gældende fra midnat til og med 9. februar 2022.
Festerne medfører ofte en betydelig ressourcemæssig belastning ved Sundhedsvæsenet og hos politiet, i form af mange forskellige opgaver, som er direkte relaterede til en alt for høj indtagelse af alkohol.
Det drejer sig typisk om:
 • Husspektakler
 • Vold
 • Berusere i gadebilledet
 • Gadeuorden
 • Seksuelle overgreb
 • Spirituskørsel – herunder færdselsuheld med alkoholpåvirket fører

På baggrund af dette og den omfattende smitte med ukendte smittekæder, så har landsstyret besluttet at imødekomme anmodningen fra kommunalbestyrelsen i Qeqertalik og indfører et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fra midnat på natten mellem den 26. og 27. januar 2022 til og med 9. februar 2022.

26-01-2022 sermitsiaq.ag:

Forfatningskommission i afgørende faseRepublikken Grønlands grundlov er ved at tage form. Den bliver moderen til al anden lovgivning. Men hvordan skal den første sætning lyde? Kommissionens nye formand svarer på spørgsmål.
- Vores nye kommissorium er væsentlig forskellig fra det oprindelige kommissorium på det punkt, der vedrører involvering af befolkningen. Den del er nu taget ud af kommissoriet, og den opgave har landsstyret taget på sig. Hvordan de vil gribe arbejdet an, kan jeg ikke svare på, forklarer den nyligt tiltrådte kommissionsformand Kuupik V. Kleist.

26-01-2022 naalakkersuisut.gl:

PCR-test i forbindelse med indrejse fjernes

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland ændres til at være gældende til og med den 14. februar 2022.
Kravet om, at man skal fremvise en negativ PCR-test i forbindelse med indrejse fjernes. De øvrige krav ved indrejse beholdes i sin nuværende udformning. Er man syg skal vi naturligvis fortsat opfordre til, at man undlader at rejse.
Kravet om fremvisning af negativ PCR-test for uvaccinerede ved rejse internt i landet fjernes også.
Kravet om karantæne i 5 dage efter indrejse for uvaccinerede herboende bibeholdes dog fortsat, indtil man har en negativ test for covid-19. I stedet for PCR-test anbefales det, at man anvender en kviktest.

26-01-2022 naalakkersuisut.gl:

Midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i flere kommuner fra onsdag morgen

Landsstyret har fået anmodninger fra flere af landets kommuner om at indføre et midlertidig forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Anmodningerne imødekommes og er gældende i Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq fra midnat. Forbuddet er gældende i Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq til og med 9. februar 2022, og i Qeqqata Kommunia er forbuddet gældende til og med 1. februar 2022.

25-01-2022 sermitsiaq.ag:

MIO: Højere straf er ikke løsningen

Det er tabuadfærd, social kontrol og uformelle magtstrukturer, der hindrer beskyttelse af børn mod seksuelle krænkelser. Det påpeger børnetalsmanden, der ikke mener, højere straf er vejen frem.
Kamikpostens kommentar
Det er en integreret del af den højt besungne inuit-kultur 😡

25-01-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Nyt medlem i lagtingets udenrigsudvalg skaber tvivl om radar

Jacob Vestergaard fra Folkeflokken er lige blevet næstformand for udenrigsudvalget, efter at han frasagde sig posten som landsstyremand for udenrigsanliggender under tumulten om et oppositionsforslag, der blev vedtaget om homoseksuelle mødre.
Han sår tvivl om, hvorvidt Færøerne overhovedet har behov for en radar. I hvert fald er russerne ikke Færøernes fjende, har han sagt.
Jacob Vestergaard kræver noget til gengæld, hvis Danmark skal tilladelse til at opstille en radar på Færøerne, som NATO kan bruge. Han nævner en bedre frihandelsaftale med EU som eksempel, fordi de fleste EU-lande er med i NATO.
Kamikpostens kommentar
Et forklarende tilbageblik til dengang Rusland trængte ind på Krim:
Citat
I løbet af få dage i februar 2014 blev den ukrainske halvø Krim invaderet af prorussiske tropper, der overtog kontrollen med alle adgangsveje til halvøen. For nogle Krim-borgere var det et mareridt, der blev til virkelighed. For andre var det opfyldelsen af en længe ventet drøm om, at moder Rusland kom dem til undsætning for at vinde halvøen tilbage fra Ukraine
Cital slut
(Konflikten om Krim og Ukraine )
Fra europæisk side indførte man et stop for eksporten til Rusland af en række varegrupper, fordi Rusland i strid med alle regler havde annekteret Krim.
Rusland svarede igen med importforbud af en række varegrupper fra Europa. Det kostede Norge dyrt i indtægten af eksporten af laks til Rusland.
Uden hensyn til Ruslands ulovligheder, der havde udløst handelskrigen, overtog Færøerne ganske usolidarisk lakseeksporten og det har siden været en årlig milliardindtægt for Færøerne.
Både Færøerne og Grønland gik fri af et stop for eksport af fiskeprodukter til Rusland. Gæt selv hvorfor.

24-01-2022 sermitsiaq.ag:

Naleraq raser mod landsstyremedlem Mariane Paviasen

En model for at forbedre vedligeholdelsen af havnene er nu årsag til en tvist mellem Naleraq og landsstyremedlem for infrastruktur.
I et svar til Siumuts Aslak Jensen bebuder landsstyremedlem Mariane Paviasen (IA), at brugerbetaling, som det kendes fra Sikuki Harbour i Nuuk, skal udbredes til flere byer.

Ifølge Napaattooq skal afgifterne, som fiskerne betaler til Sikuki i Nuuk, afskaffes.
- Derfor kræver vi, at der straks opsiger aftale med Sikuki Harbour, om at jollefiskere og ejere af små fiskefartøjer skal indbetale afgifter til netop Sikuki Habour.
Jens Napaattooq vil ikke anvise, hvorfra pengene så skal komme til renovering af havnene rundt om i landet. Politikeren siger, at renoveringer skal prioriteres gennem forhandlinger om finansloven

24-01-2022 knr.gl:

Strømafbrydelsen i Nuuk: Problemerne hobede sig opTilslutningsarbejdet ville i normale betingelser være kompliceret, men nu står Nukissiorfiit på ukendt grund.
Her var kommunikationen vigtigt. Men kommunikationen i sig selv blev en stor udfordring, da mobilnetværket hos Tusass røg, og Nukissiorfiits egen radiokommunikation også faldt ud.
- Det betød at koblingspersonalet blev afskåret fra at kommunikere, og koblingspersonerne derfor måtte køre til kontrolrummet på nødelværket, for at modtage instruks, tage ud og udføre den, for herefter at måtte returnere til kontrolrummet, skriver Nukissiorfiit.
Politiet bistod senere med kommunikationsudstyr.
I over 14 timer skifter nødgeneratorerne med at være koblet ind og falde ud. Klokken 14.03 begyndte vandkraftværket, med hjælp fra nødgeneratorerne at forsyne igen, og byen bliver gradvist koblet tilbage til det
Kamikpostens kommentar
Hvis der havde været 20 graders frost, så havde det kostet menneskeliv og mindst et par milliarder kroner at udbedre de materielle skader. Man havde været nødt til affolke byen, mens det stod på 😟.
Læs også
Landsstyremedlem for energi: Dyr elopgradering bør ske de nærmeste år

24-01-2022 stat.gl:

Personer født i Grønland bosiddende i Danmark

I 2021 var der 16.740 personer som er født i Grønland bosiddende i Danmark.

23-01-2022 sermitsiaq.ag:

Naleraq: Den danske stat bør selv sørge for bolig til soldater

Boligmangel i hovedstaden er ikke noget nyt problem. Borgere kan vente op til 20 år for at få en bolig fra Ini eller Iserit A/S. Derudover er huslejen generelt meget dyr i hovedstaden.
Emanuel Nûko fra Naleraq er gået ind i boligdebatten. Han har sendt paragraf 37 spørgsmål til landsstyret, hvor han blandt andet spørger, om den danske stat har planer om at bygge boliger til sine egne soldater.
- Nuuk er stor mangel på boliger, og lokale borgere må vente i lang tid for at få en bolig. Hvis man uagtet dette forhold skal huse soldater i Grønlands Selvstyres udlejningsboliger, finder jeg løsningen som værende ikke passende. Fordi jeg mener, at soldaternes arbejdsgiver, den danske stat, selv må sørge for at huse sine egne folk, begrunder politikeren blandt andet sit spørgsmål.
Kamikpostens kommentar
Nûko fra Naleraq kunne havde spurgt Arktis Kommando om, hvor mange af selvstyrets udlejningsboliger, de beslaglægger.
Han ville få fortalt, at:
Citat
Arktisk Kommando oplyser til Sermitsiaq.AG, at de selv har forhandlet sig frem til de boliger, der bruges til personale i Nuuk via det private boligmarked. Det er altså ikke selvstyrets boliger, der benyttes til danske soldater
Citat slut
Det er et trist eksempel på den politiske dovenskab i partiet Naleraq 🙄

22-01-2022 knr.gl:

Siumut-formand efter dom mod Aslak Jensen: Vi afventer ankesagen

Formand for Siumut Erik Jensen siger, at partiet afventer ankesagen mod Aslak Jensen før der bliver taget stilling til partifællens fremtid i Siumut.
Beslutningen om en eventuel ekskludering af Aslak Jensen ligger desuden hos partiets lokalafdelinger, fortæller formanden.
- Hvis der skal ekskluderes nogen fra Siumut foregår det i tråd med reglerne, og det kan først ske gennem lokalafdelingerne, og det er sådan landet ligger nu, siger formand for Siumut Erik Jensen til KNR.
Kamikpostens kommentar
Det er ligegyldigt for alle andre end Siumut, hvad Erik Jensen mener om Aslak Jensens dom, som nu afventer en endelig afgørelse i Landsretten.
Det er lykkeligvis Landstinget, der til sin tid skal beslutte, om Aslak Jensen er værdig til fortsat at sidde i Landstinget, og her er Siumut heldigvis i mindretal 🙂

22-01-2022 sermitsiaq.ag:

Fra talsmand til iværksætter

Christina Johnsen sprang ud som iværksætter, da hun blev træt af politisk fnidder-fnadder.
Det har overhovedet ikke været nemt, for det er område jeg brænder for. Måske så meget, at jeg også brænder ud. Jeg synes bare, at det er rigtig svært at skabe forandringerne i samfundet, når vores rapporter, analyser, anbefalinger og tiltag gang på gang ignoreres på højere plan. Jeg er så ubeskriveligt træt, men jeg er meget afklaret. Jeg aner ikke, hvad jeg skal leve af - måske få et stort kørekort og rydde sne. For der kan man straks se resultaterne, skrev Christina Johnsen på Facebook.

21-01-2022 knr.gl:

Anna Wangenheim om børnekonventionen: Det bliver dyrere, hvis vi ikke starter tidligere

Medlem af Landstinget for Demokraatit, Anna Wangenheim er skuffet over landsstyrets svar til, hvorfor der endnu ikke er lavet en handlingsplan til at indlemme FNs børnekonvention i lovgivningen.
Det kan blive meget dyrt for Selvstyret og kræve flere uddannede fagfolk at indarbejde FN's Børnekonvention som landstingslov, siger landsstyremedlem for børn, unge og familier, Paneeraq Olsen (N).
Det udsagn skuffer Anna Wangenheim (D), der mener, at det er for ukonkret og at det ikke skal handle om kroner og ører.
- Jeg synes ikke, at man kan prissætte børnenes velfærd i denne her debat. Man kan sige, at prisen bliver langt højere, hvis ikke vi handler eller gør noget nu.

21-01-2022 sermitsiaq.ag:

Naleraq efterlyser beregning på lufthavne

Meldingen om en mulig ny afgift får koalitionspartiet Naleraq til at genfremsætte et krav om, at der skal laves en samfundsøkonomisk analyse af lufthavnsbyggerierne.
Ordfører Jens Napaattooq siger til Sermitsiaq.AG, at analysen skal laves, fordi politikerne har krav på at få et oplyst grundlag at træffe fremtidige beslutninger på, og borgerne har ret til at kende de økonomiske konsekvenser af landets største infrastrukturprojekter nogensinde.
Kamikpostens kommentar
Det eneste Múte B. Egede i sin nytårstale sagde om landets økonomi var:
Citat
Dette afspejler sig allerede i Finansloven. Det økonomiske grundlag er færdigbehandlet og formelt godkendt af et flertal, således at vi med støtte fra alle kan udføre de målsætninger vi har sat os for at realisere.
Citat slut

20-01-2022 sermitsiaq.ag:

GE er kritisk overfor udsigt til flyafgift

Det vil være uhensigtsmæssigt at indføre en solidarisk afgift på flybilletter for at dække et kommende millionunderskud i Mittarfeqarfiit, mener Grønlands Erhverv.
Vi forsøger at tiltrække efterspørgsel og stimulere vækst med de nye lufthavne. De kunder vi slås om, er meget mere prisfølsomme end flere af de kunder, vi ser i dag. De primære rejsende i og til/fra Grønland er netop landets egen befolkning, rejsende der ikke har mulighed for at vælge produktet fra. Nu skal vi til at vænne os til kunder, der har mulighed for at vælge os fra, hvilket landets egne borgere jo ikke kan, siger direktør i GE Christian Keldsen.

19-01-2022 sermitsiaq.ag:

Ændrer dato på pensionsudbetalinger

Flere ældre har oplevet at familiemedlemmer vil låne penge dagen før månedsløn, fordi de ældre som de eneste har fået deres penge før andre borgere.
Kommunen har modtaget henvendelser fra ældre og fagfolk, som arbejder med de ældre, om problemet.
- Det giver for de ældre en uhensigtsmæssig og urolig situation, som hermed søges undgået. Endvidere er problemet ofte, at mange af de ældre ikke får deres penge igen og kan være nødsaget til at søge om hjælp i kommunen

19-01-2022 sermitsiaq.ag:

Forsker-møde skal give forståelse for eksperimentbørnUdvalgsformand Aaja Chemnitz Larsen (IA) står bag mødet, hvor de tre forskere Einar Lund Jensen, Sniff Andersen Nexø og Daniel Thorleifsen skal mødes med udvalgets politikere.
Aaja Chemnitz Larsen siger til Sermitsiaq.AG, at formålet med mødet er, at give udvalgsmedlemmerne mere viden og indsigt i den alvorlige episode i den dansk/grønlandske historie.
Mødet kommer efter den seneste udvikling i sagen, hvor de overlevende fra eksperimentet har stævnet den danske stat med henblik på at få erstatning.
- Vi holder mødet for også at holde politisk bevågenhed på sagen, for det er nogen grelle ting, som børnene blev udsat for, siger Aaja Chemnitz Larsen.
Kamikpostens kommentar
Link til rapporten om de 22 børn:
www.kamikposten.dk
Citat
En vifte af forskellige aktører medvirkede til beslutningerne i forskellige led og niveauer, selv om den afgørende beslutningskompetence i de store spørgsmål lå i Grønlands Styrelse/Grønlandsdepartementet.
Citat slut

Det passer ganske enkelt ikke, at ”den afgørende beslutningskompetence i de store spørgsmål lå i Grønlands Styrelse/Grønlandsdepartementet”. Sagen, som den skulle det efter gældende lov, blev behandlet og tilpasset under forelæggelsen for de to landsråd. Og den blev godkendt af de to landsråd.
Havde de to landsråd sagt nej, var børnene ikke blevet sendt til Danmark.

De tre personer, der har udarbejdet beretningen nævner ikke direkte, at der var et flertal for beslutningen i de to landsråd. Det må man gætte sig til.

De har også en meget speciel opfattelse af baggrunden for Red Barnets og og Røde Kors tilstedeværelse i Grønland:
Citat
I Danmark stod Red Barnet og Dansk Røde Kors med behovet for at finde nye virkefelter, da deres arbejde efter krigen begyndte at klinge af. Begge fik øje på det store behov for hjælp i Grønland, hvor en indsats tilmed ville stille dem i et positivt lys i befolkningen.
Citat slut

Da krigen sluttede var der mange opgaver at løse, som det offentlige ikke tog sig af - ikke kun i Grønland, men også i Danmark
Personligt havde jeg glæde af i samme tidsrum, hvor de 22 børn blev sendt til Danmark, to gange at være anbragt på et børnehjem i Vedbæk, som blev drevet af Red Barnet. Det står for mig som trygge perioder i min tidlige barndom. Det handlede på ingen måde om ”et positivt lys i befolkningen”.

Valget af de tre personer, Einar Lund Jensen, Sniff Andersen Nexø og Daniel Thorleifsen, lugter for mig fælt af Grønlandsk politik, når den er værst, mere end af ønsket om at få udarbejdet en saglig rapport, der kan bruges andet end forsøg på at platte staten for penge.

19-01-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Efterretningstjeneste advarer om samarbejde med Rusland og KinaFærøerne skal passe på med at gøre sig alt for afhængig af Kina og Rusland, lyder advarslen fra Politiets Efterretningstjeneste, PET. På Færøerne er man opmærksom på problematikken.
Rusland importerer fisk fra Færøerne for omkring to milliarder kroner. Færøerne eksporterer også store mængder laks til Kina, og i 2019 åbnede en færøsk repræsentation Beijing.
I sidste uge udgav PET for første gang en rapport om spionagetruslen mod Danmark og rigsfællesskabet. Den indeholder en advarsel om, at færingerne skal være påpasselige i samhandelen med stormagterne.

19-01-2022 www.dr.dk:

Flere tusind i Danmark har et fremmedpas: Jeg føler mig skamfuld

Zaniab Al- ubboody blev født i Viborg for 22 år siden og har gået i skole i Nivå og på HF i Helsingør.
Men når hun skal rejse, har hun ikke det rødbedefarvede danske pas, men et gråt, hvor der med sorte blokbogstaver står FREMMEDPAS.
I linjen under er tilføjet med versaler: ALIENS´S PASSPORT.
- Jeg føler mig næsten skamfuld, når jeg står i kø i lufthavnen. Jeg kan ikke lide fremmedpasset. Jeg føler mig utilpas ved at vise, at jeg ikke er dansk. Hvorfor skal jeg have et fremmedpas, når jeg er født her, og mine danske veninder har et rødt pas? Det påvirker mig meget, siger hun.

18-01-2022 ina.gl:

Den nationale handlingsplan om at efterleve hele FN's Børnekonvention

§37 spørgsmål fra Anna Wangenheim:
Spørgsmål til landsstyret:
1. Hvornår forventer landsstyret at kunne offentliggøre den nationale handlingsplan om at efterleve hele FN's Børnekonvention, således som Landstinget pålagde landsstyret at gøre på efterårssamlingen 2020 (punkt 35)?
2. Kan landsstyret allerede nu oplyse om man forventer at skulle ændre på konkret lovgivning som følge af handlingsplanen?
3. Kan landsstyret allerede nu komme med et overslag over, hvor meget det vil koste at gøre handlingsplanen til virkelighed?
Kamikpostens kommentar
Spørgsmålet besvares af landsstyremedlem for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen.
Af svaret fremgår, at det med FN's Børnekonvention har hun ikke tænkt sig at gøre noget ved. Det gør hun først og fremmest med denne formulering:
Citat
Resultaterne af analyserne viste, at det kan have meget store konsekvenser for bl.a. økonomien, herunder finansloven samt et øget behov for kompetencer. Det blev estimeret, at Grønland skal forvente et årligt økonomisk efterslæb på ca. 300 mio. kr.
Citat slut
Paneeraq Olsen har ikke engang tænkt sig, at det i givet fald skal gennemføres med en bevilling på finansloven. Hun kalder det et økonomisk efterslæb.
Det kendervi godt. Det er på den måde man ikke gør noget ved alle de andre store problemer: Boligrenoveringen, energitjenesten, nedslidte skoler med meget mere.
Pengene går til lufthavnsbyggerier, forfatningskommissioner, "ambassader" og andre "vi bliver snart et selvstændigt land"-projekter 😡

ina.gl

14-01-2022 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand: Frygter for fester i hjemmeneBørnetalsmand Aviâja Egede Lynge er bekymret for, at flere børnefamiliers hjem i stedet kommer til at lægge rum til druk, fest og ballade til skade for børnene.
- Vi ved fra tidligere nedlukninger, at når værtshusene lukker, risikerer vi, at volden stiger i hjemmene, siger Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG. Hun understreger, at et alkoholforbud også kan være medvirkende til at begrænse coronasmitten, der i øjeblikket er tårnhøj.
Børnetalsmanden roser Qeqqata Kommunia for deres tiltag, fordi hun vurderer, at et alkoholforbud kan mindske følgevirkningerne af nedlukningen af serveringsstederne.
- Jeg har respekt for de erhvervsdrivende, for de skal tænke på deres forretning. Jeg taler på vegne af børnene. De kan ikke råbe op, og det er deres liv, det går ud over.

13-01-2022 www.ral.dk:

Operationen i Nuuk fortsætter trods Corona

Terminalen i Nuuk har været ramt af omfattende coronasmitte blandt terminalarbejderne.
Takket være hjælp fra andre afdelinger i selskabet, har det været muligt fortsat at ekspedere skibe i havn, og med flere der nu er raskmeldte er der umiddelbart ikke risiko for, at weekendens skibsoperation vil blive påvirket.
Dette gælder for så vidt også for operation af vore skibe på kysten.
På trods af effektive interne beredskabsplaner i Royal Arctic Line, er der dog fortsat risiko for smitte blandt medarbejderne, og situationen følges tæt.

13-01-2022 naalakkersuisut.gl:

Múte Bourup Egede udsætter møder

Formanden for landsstyret har udsat alle sine møder efter en pcr-test har vist, at han er smittet med corona.
Múte Bourup Egede er på tidspunktet i Danmark for at holde møde med statsminister Mette Frederiksen. Planen var også at han skulle deltage til Dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent samt holde møder med flere udenlandske ambassadører. Møderne er udskudt til han er raskmeldt.

13-01-2022 knr.gl:

PET: Spioner fra Rusland og Kina er en trussel mod Grønland

Spioner fra Kina og Rusland kan udføre cyberangreb mod visse danske, færøske og grønlandske myndigheder, står der i ny rapport, der udkommer i dag.
Vi ved det godt i forvejen, men nu har PET (Politets Efterretningstjeneste i Danmark) slået det fast med syvtommersøm: Spioner fra Rusland og Kina udgør en trussel mod Grønland, Færøerne og Danmark.
Det er konklusionen i en ny rapport, som udkommer i dag. Det er PET’s første rapport om spionagetruslen, og den er en samlet vurdering af den aktuelle trussel mod Rigsfællesskabet.
Ifølge PET ”er der en vedvarende trussel fra kinesisk og russisk efterretningsvirksomhed”.
Det vil sige, at spioner fra Kina og Rusland kan ”udføre cyberangreb mod visse danske, færøske og grønlandske myndigheder, beslutningstagere, virksomheder og forskningsinstitutioner,” står der i rapporten.
Kamikpostens kommentar
Heldigvis har USA åbnet et konsulat i Nuuk, der gør det muligt via en topsikret forbindelse at følge med i alt, hvad der foregår af fjendtlige aktiviteter på internettet i Grønland 🙂
Læs også
Vurdering af spionagetruslen mod Danmark
Truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Danmark er blevet mere markant, og i PET har vi i de senere år styrket vores kontraspionageindsats. Indsatsen består i at forebygge, efterforske og modvirke efterretningsaktiviteter udført af fremmede stater i Danmark og mod danske interesser i udlandet. Som et led i vores styrkede indsats offentliggør vi nu for første gang en samlet vurdering af den aktuelle trussel mod Danmark. Vurderingen er også relevant for Grønland og Færøerne.

13-01-2022 sermitsiaq.ag:

Seksuelle overgreb: Fem anmeldelser om ugen

Betegnelsen uhyggelig kan ikke siges at være en underdrivelse. I 2020 modtog politiet 1394 anmeldelser om vold. Det svarer til en stigning på 49 procent i forhold til året før. En udvikling, der altså desværre ikke har vist sig at være en undtagelse. Langt de fleste voldsepisoder sker typisk natten til lørdag, og alkohol har været involveret i hovedparten af sagerne. Et mønster, der ikke er nogen grund til at tro ikke skulle være gået igen i 2021.

10-01-2022 dk.siumut.gl:

Borgmestrene har tilbageholdt oplysninger om boligsagen i Sermersooq for kommunalbestyrelsen

Boligsagen i Sermersooq blev først forelagt kommunalbestyrelsen i et lukket møde den 5. marts 2020 første gang.
Sagen blev først forelagt kommunalbestyrelsen ti måneder efter boligsagens start, til trods for at hele kommunalbestyrelsen har ansvaret for den kommunale forvaltning, da tidligere og nuværende borgmestre har tilbageholdt oplysninger og har ageret udover deres beføjelser, for landsstyrets henvendelse har baggrund i § 47. Landsstyret fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder reglerne i denne lov og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med gældende offentligretlige regler. I henhold til denne lov vedrører det kommunalbestyrelsens forvaltning, og borgmestrene er forpligtet til at orientere hele kommunalbestyrelsen ved første lejlighed, da denne har ansvaret for forvaltningen.

10-01-2022 knr.gl:

Landsstyremedlem Kirsten L. Fencker har bedt om sygeorlov

Landsstyremedlem for sundhed, Kirsten L. Fencker fra Naleraq, har bedt om sygeorlov fra sit arbejde i landsstyret
Det skriver politikeren søndag aften på facebook.
Kirsten L. Fencker skriver i opslaget, at hun har været ramt af stress i slutningen af december, og at hun har fået et tilbagefald, efter hun er begyndt at arbejde igen.
- Der er p.t. en masse arbejde inden for mit område. Det kan jeg dog desværre ikke varetage på grund af mit helbred, skriver Kirsten L. Fencker blandt andet i opslaget.

10-01-2022 naalakkersuisut.gl:

Fiskeriseminarerne udsættes på ubestemt tid

Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst har besluttet at fiskeriseminarerne både i Ilulissat og Nuuk udsættes på ubestemt tid. Seminarerne er udsat på ubestemt tid på grund af smittespredning af covid-19 i landet.
Departementet for Fiskeri og Fangst vil melde ud, når covid-19 situationen i landet er forbedret, med henblik på at planlægge en ny dato for afholdelse af fiskeriseminarerne.
Fiskeriseminaret i Nuuk ville have fundet sted den 13. januar og den 19. januar 2022 i Ilulissat.

08-01-2022 sermitsiaq.ag:

Chefredaktøren anbefaler: Det er danskernes skyld

Kronikøren har en række meget konkrete oplevelser, der ikke kan afvises. For det er jo sandt, at der blandt nogle danskere eksisterer fordomme mod grønlændere. Det er heller ikke usandt, at en stor del af magteliten er dansk, taler dansk og/eller har en længerevarende uddannelse. Så kan man som læser være enig eller uenig i de øvrige påstande, eller synes at der mangler nuancer, men man kan ikke afvise hans oplevelser.
Kamikpostens kommentar
Det er akkurat lige så sandt, at der blandt mange grønlændere eksisterer fordomme mod danskere. Det forpester hverdagen for mange dansksprogede og koster Grønland dyrt i problemer med at skaffe og fastholde helt nødvendig arbejdskraft ude fra 🙁

07-01-2022 sermitsiaq.ag:

Agnethe modtager pris: Reddede sin mands liv

Agnethe J. Søholm er glad for at modtage prisen.
- Jeg vil gerne sige mange tak til Kalaallit Røde Korsiat for, at have fået lov til at tilegne mig værktøjer for, at kunne yde førstehjælp når som helst og hvor som helst. Jeg vil ligeledes tak sige mine forældre for, at have haft mig med ude i naturen fra barnsben af og derved lært mig, at tage et ansvar uanset en situations beskaffenhed, siger hun i meddelelsen.

07-01-2022 www.kamikposten.dk:

I uge 48 var der nedbrud i energiforsyningen i Grønland

I uge 48 var der nedbrud i energiforsyningen i Grønland, som medførte længerevarende strømsvigt for 19.000 borgere i Nuuk, svarende til 1/3 af den grønlandske befolkning, i knap en uge. Nedbruddet medførte, at der var ustabil adgang til el, vand og varme midt i en vinter, ligesom telefonnettet ikke kunne bruges. Konkret betød det, at nødberedskabet blev igangsat. Politiet skulle man f.eks. finde på gaden, hvis man havde brug for hjælp fra dem. Efter nedbruddet er det nu tid til evaluering af beredskabet. Vurderer regeringen og de danske myndigheder i Grønland, at hændelsen giver anledning til at styrke beredskabet og er der behov for at tilføre yderligere midler til at sikre dette?
Kamikpostens kommentar
Medlem af Folketinget og formand for Grønlandsudvalget, Aaja Chemnitz Larsen, stiller et spørgsmål uden så meget som at sandsynliggøre, at det sker på baggrund af et konkret problem, som politiet har forsømt at gøre noget ved.
Det fremgår klart af svaret fra justitsminister Nick Hækkerup, at der ikke har været noget at komme efter.
Man kunne ønske, at det af Nick Hækkerups svar også fremgik, hvad det har kostet af tid og penge at besvare Aaja Chemnitz Larsen ubegrundede spørgsmål.
Hvis det er det niveau, Aja Chemnitz Larsen er tilfreds med at arbejde på Folketinget, så bør hun træde ud af Folketinget og gøre plads til en, der kan gøre en positiv forskel for Grønland i Folketinget.

06-01-2022 sermitsiaq.ag:

Justus Hansen efterlyser handling fra landsstyret efter to drabssager

Efter to drab i Østgrønland indenfor en uge, råber Justus Hansen vagt i gevær. Landsstyret må på banen for at forbedre levevilkårene i øst. Drab er netop symptom på de problemer, der fortsat præger landsdelen, mener han.
Justus Hansen mener, at landsstyret må tage leveforholdene i Østgrønland mere seriøst end tilfældet er i øjeblikket.
- Folk har det dårligt, og det kan mærkes. Det går ud over børnene, og sorgerne druknes i alkohol og hash. Jeg savner handling fra landsstyret, inden problemerne bliver endnu større end de allerede er.
Kamikpostens kommentar
Endelig en politiker, der påpeger, at de store sociale problemer skal løses i og af Grønland 👍

06-01-2022 sermitsiaq.ag:

270 nye smittetilfælde onsdag

Knap 200 er fundet i hovedstaden. Fire er indlagt.
Der er fundet smitte i følgende 10 steder:
 • 10 i Thule Air Base
 • 35 i Ilulissat
 • 1 i Uummannaq
 • 2 i Aasiaat
 • 7 i Sisimiut
 • 2 i Kangerlussuaq
 • 14 i Maniitsoq
 • 197 i Nuuk
 • 1 i Narsaq
 • 1 i Qaqortoq

Embedet oplyser videre, at der er i alt fire indlagte, en i Ilulissat, en i Sisimiut og 2 i Nuuk, hvoraf den ene er indlagt på intensiv afdeling.

06-01-2022 knr.gl:

Afdelingschef om narhvalerne i Østgrønland: Det er et hasardspil

Siden november 2019 har NAMMCOS videnskabelige udvalg anbefalet, at der skal være nul fangst på narhvaler i Østgrønland.
Den anbefaling har landsstyret ikke fulgt.
For eksempel valgte landsstyret i oktober sidste år at give ekstra kvoter til at fange narhvaler i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
I december kom så kvoterne for 2022. Her har landsstyret besluttet, at der må fanges 15 narhvaler i forvaltningsområdet ved Tasiilaq, 15 narhvaler ved Kangerlussuaq og 20 narhvaler i forvaltningsområdet ved Ittoqqortoormiit.

05-01-2022 dk.siumut.gl:

Status på Corona: Det er svært at forlige sig med, at alt tilsyneladende går i vasken nu

Myndighederne har allerede regnet med, at smitten vil være på sit højeste i januar, og det er præcis på det grundlag, at der savnes mere struktur, som vil gavne os bedre, og noget som bør være kernen i landsstyrets arbejde og som de skal gå efter. Det jo trods alt landsstyret der sidder inde med informationerne og på tætteste hold fodres med data om situationen. Vi må derfor lade partier være partier for et øjeblik, og i stedet bane vejen for en bedre koordination og på denne måde hjælpe hinanden – i stedet for blot at bruge partiformændene som marionetdukker i spørgsmål der er afgjort på forhånd.
Denne verdensomspændende virus som også har godt tag i vort land har ikke noget partipolitisk tilhørsforhold. Derfor er det ønskeligt, om der gives plads til at indsamle forskellige holdninger og indgå kompromiser og lytte til hinanden. Gid vi så vidt muligt vil prioritere et trygt samfund, og ikke hvem der er mest fortræffelige til at sidde i en regering!
Nu er det nok – vi kan fra Siumut ikke acceptere, at alt tilsyneladende går i vasken nu.

05-01-2022 sermitsiaq.ag:

Nye lufthavne vil koste selskab millioner

Når de nye lufthavne i Ilulissat og Nuuk efter planen åbner i 2024, vil det slå et gevaldigt hul i kassen i Mittarfeqarfiit, der driver lufthavne og heliporte her i landet.
Antallet af passagerer i Kangerlussuaq ventes nemlig at blive minimalt, og samtidig overgår driften og dermed også indtægten fra lufthavnene i Nuuk og Ilulissat til Kalaallit Airports.
Kamikpostens kommentsr
Det velkendte problem med den eksplosive vækst i udgifterne til de tre nye lufthavne og de mistede indtægter ved driften af de gamle lufthavne er blandt de mange ting, som ikke nævnes med et ord i Múte Bourup Egedes nytårstale.

05-01-2022 knr.gl:

Opposition om nytårstale: Intet nyt i Mútes tale

De to oppositionsformænd giver talen en middel karakter.
Atassut er glad for at, velfærd fylder meget i formandens tale,men han mangler at høre, hvordan den skal finansieres. Derfor påpeger han, at formanden mangler at fortælle, hvordan landets skal tjene flere penge.
- Velfærd koster penge. Derfor mangler jeg visioner for fremtiden, hvad er målet? Hvad kan borgerne regne med?, siger Aqqalu C. Jeremiassen.
Heller ikke Demokraati klapper i hænderne af selvstyreformandens første nytårstale.
Formand Jens-Frederik Nielsen mener, at talen er direkte mangelfuld.
Konkret savner Jens-Frederik Nielsen at høre, hvordan landsstyret når de mål, de gerne vil opnå.
- Vi mangler at få sat ord på, hvordan vi som samfund skal udvikle os. Velfærden og selvstændigheden skal finansieres af erhvervet og eksporten. Vi har brug for de penge. Men hvordan tjener vi dem? Det mangler jeg at høre i nytårstalen, siger han.
Han mener, at talen hælder til den dårlige ende af karakterskalaen. De andre oppositionspartier, Siumut og Atassut, vurderer talen som middelmådig.
Kamikpostens kommentar
Det fiskeri, der virkeligt betyder noget, nævnes kun med en henvisning til de tilløb til vedtagelse af en fiskerilov, der er talt om i årevis og udsat gang på gang.
Der eksporteres store mængder torsk i frosne blokke til færdigbehandling uden for Grønland. Det er her de mange arbejdspladser og de stor indtægter ligger, hvis man kunne tage sig sammen til at opbygge en moderne fiskeindustri bemandet med lokal, stabil arbejdskraft. Det nævnes ikke med et ord,
Vælgerne har endnu engang fået en landsstyreformand med politikersnak i kakkelbordshøjde ☹️

05-01-2022 www.kamikposten.dk:

Vi siger tak til 2021 og siger velkommen til 2022

Vi har fra Atassut gang på gang ikke lagt skjul på at vi stadigvæk er en del af et rigsfællesskab. Vi skal derfor benytte os af alle de muligheder det samarbejde kan byde på, for at højne vores befolknings vilkår. Man kan ikke have et selvstændigt land uden et selvstændigt befolkning. Man kan jo ikke sige at vilkårene bliver bedre blot ved at træde ud af rigsfællesskabet. Man kan ikke blot sige, det er deres skyld at vi har det sådan i dag

04-01-2022 www.dr.dk:

Michelin-restaurant flytter til lille grønlandsk bygd

Flytningen sker i et samarbejde med World of Greenland og Hotel Arctic. Det er konceptet, at gæsterne har mulighed for at ankomme med fly til lufthavnen i byen Ilulissat, hvor de vil blive sejlet over fjorden til Ilimanaq. Her overnatter de i luksushytter og spiser gourmetmad med udsigt til isbjerge, der driver forbi i den UNESCO-beskyttede isfjord.

03-01-2022 www.kamikposten.dk:

Nytårstale 2022 Formanden for landsstyret Múte Bourup EgedeVi har nu passeret den mørkeste tid af året. Måtte vi ved fejringen af vintersolhverv og juledagene have oplevet kærlighed og sammenhold i familien og i samfundet som helhed. Og måtte den kærlighed og det sammenhold vi har oplevet, udmønte sig i fornyet styrke for dagene der kommer – og for vor fremtid
Kamikpostens kommentar
Citat
#Hvis vi skal have føde, er det fangerne og fiskerne, der må tilvejebringe dem, og der skal folk til for at bearbejde deres fangst.
#Vi er gode til det vi kan indenfor fangst og fiskeriområdet. Det er nødvendigt at vi udbygger indenfor dette største aktiv som vi har. Hvis vi skal opnå gode resultater indenfor de mål vi har sat os, så er det nødvendigt at vi udvikler på det vi er bedst til, nemlig fiskeriområdet.
#Fiskerne og fangerne der følger vore lokale værdier og sørger for at tilvejebringe fødevarer til os, og som tager på daglange fangstrejser for at vi kan bestå som et samfund.
Citat slut

Der er kun tre korte citater, der handler om fangst og fiskeri, i en meget lang nytårstale.
Det fiskeri, der virkeligt betyder noget, nævnes kun med en henvisning til de tilløb til vedtagelse af en fiskerilov, der er talt om i årevis og udsat gang på gang.

Der eksporteres store mængder torsk i frosne blokke til færdigbehandling uden for Grønland. Det er her de mange arbejdspladser og de stor indtægter ligger, hvis man kunne tage sig sammen til at opbygge en moderne fiskeindustri bemandet med lokal, stabil arbejdskraft. Det nævnes ikke med et ord,

Vælgerne har endnu engang fået en landsstyreformand med politikersnak i kakkelbordshøjde ☹️

02-01-2022 www.dr.dk:

Det danske pas har fået en designoverhaling: ’Harald Blåtand ville være enormt glad’

Det danske pas har fået "en opgradering af design- og sikkerhedselementer", meddeler Rigspolitiet.
- Et pas består af flere forskellige trykteknikker herunder blandt andet kobbertryk, offsettryk og silketryk samt forskellige sikkerhedselementer som farveskiftende blæk, vandmærker og linjestrukturer, skriver Rigspolitiet til DR Nyheder og tilføjer:
- Alle disse tryk og sikkerhedselementer er sat sammen på en kompliceret og velovervejet måde for at sikre, at det danske pas er nemt at verificere som værende ægte og svært at misbruge eller manipulere.

01-01-2022:

I aften åbnes 2022 med Múte B. Egedes nytårstale

 

01-01-2022 www.kamikposten.dk:

Det er en ære at kæmpe for lærernes vilkår

At blive valgt til formand er en stor ære. At være talsmand på vegne af medlemmerne og at kæmpe for at forbedre medlemmernes vilkår er en vigtig og glædelig opgave. Det er ligeledes vigtigt, at arbejde for at få organisationen til at have en vågen stilling i samfundet. Hele omverdenen har forventninger til organisationen, og arbejdet må udføres på en gennemtænkt måde.
Jeg har været medlem af bestyrelsen i otte år. Rigtig mange områder er blevet udviklet i løbet af disse otte år, og de arbejdsprogrammer der er dukket op i mellemtiden, har været med til at gøre formandskabet attraktivt

01-01-2022 www.kongehuset.dk:

Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2021

Det er altid en fornøjelse at komme rundt på de smukke øer, blive mødt med hjertelig gæstfrihed og mærke færingernes engagement og drivkraft. Det færøske samfund er inde i en imponerende udvikling. Jeg vil mindes mit besøg med stor taknemlighed.
Jeg sender mine nytårsønsker til alle på Færøerne med et varmt: Tak for i sommer!
Med glad forventning havde jeg set frem til sommerens besøg i Grønland; men også her kom coronaen i vejen. Det stort anlagte besøg kunne først lade sig gøre i efteråret og stærkt beskåret. Til gengæld blev de få dage i oktober en dejlig oplevelse, som jeg af hjertet takker for. Overalt blev jeg mødt med en hjertevarme og velvilje, som rørte mig dybt. Jeg vil gerne takke for de minderige dage og sender mine varmeste nytårsønsker til alle i Grønland.
Kamikpostens kommentar
Ikke et ord om udviklingen i Grønland. Hverken om engagement eller drivkraft 🙄

01-01-2022 www.ral.dk:

Ændring af starttidspunktet for momspraksis for visse transportydelser

Med henvisning til vor nyhedsinformation udsendt den 29.1.22021 om indførelse af ny momspraksis for visse transportydelser til og fra EU, er vi blevet gjort opmærksom på, at Skattestyrelsen i Danmark den 21.12.2021 har valgt at udsende et nyt styresignal, som ændrer virkningstidspunktet til den 1. juli 2022.

Beslutningen om at udskyde implementering til den 1. juli 2022 , er at Skattestyrelsen finder, at transportbranchen befinder sig i en særligt vanskelig situation i forbindelse med implementeringen af praksisændringen som følge af den ændrede EU-praksis, da forskellige gennemførelsestidspunkter i EU-landene skaber udfordringer for transportbranchen i forbindelse med it-systemer, der skal anvendes i en række forskellige europæiske lande. Samtidig har transportbranchen skulle håndtere en række andre udfordringer, fx Brexit, der også har betydning for forretningsgange og it-systemer. I lyset af denne særlige situation har Skattestyrelsen derfor fundet det rimeligt at ændre virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST.

Vi takker for at være gjort opmærksom på den danske Skattestyrelses beslutning om udskydelse truffet i absolut sidste time inden ikrafttrædelse og henviser i øvrigt til nedenstående link fra Skattestyrrelsen i Danmark.
www.skat.dk

30-12-2021 knr.gl:

Navneændring til Tusass kostede 3,8 millioner kroner

Pengene er primært brugt af et færøsk PR-bureau.
Navneændringen fra Telepost til Tusass kostede 3,8 millioner kroner.
Det fremgår af et paragraf 37 svar til Naleraqs Emanuel Nûko, der har stillet spørgsmål om navneskiftet til Naalakkersuisut.
- Ser man isoleret på de omkostninger, der relaterer sig direkte til navneskiftet, udgør de 3,8 millioner kroner, oplyser Tusass tilbage.
Der har også været nogle omkostninger til blandt andet maling af bygninger og udskiftning af profiltøj. Det er dog nogle omkostninger, der ville være kommet uanset om navnet blev ændret eller ej, skriver Tusass.
3,6 millioner af de 3,8 millioner kroner er brugt på ekspertise og ydelser udefra, skriver selskabet videre.
- Omkostningerne er primært anvendt på PR-bureauet Sendistovan fra Færøerne, som ledelsen har vurderet værende den bedste leverandør med succesfulde erfaringer med at gennemføre lignende opgaver, skriver Tusass.
Kamikpostens kommentar
Det afgørende problem svares der ikke på: Hvorfor har man placeret ordren på Færøerne og ikke lokalt hjemme i Grønland ?
3,6 millioner kroner er alt for mange penge for et intetsigende navn og et nyt logo.
Det lugter langt væk af en vennetjeneste . Fra Tele-Posts færøske direktør til vennerne hjemme på Færøerne 😡

30-12-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøsk regeringskrise rammer radarJacob Vestergaard har før sået tvivl om nødvendigheden af radaren. I maj i år udtalte han, at færinger ikke har problemer med, at russere er i færøsk havområde eller luftrum.
Jacob Vestergaard og andre i Folkeflokken har også udtrykt ønske om, at Færøerne skal have noget til gengæld, hvis man giver Danmark tilladelse til en militær flyovervågningsradar. Det kunne være en bedre handelsaftale med EU.
Statsminister Mette Frederiksen har afvist dette ønske.
– De to diskussioner – som begge er meget relevante, sikkerhedspolitik på den ene side og handelspolitik på den anden side – har ikke noget med hinanden at gøre, men vi vil gerne fremme begge sager, sagde Mette Frederiksen 13. april.

30-12-2021 www.ral.dk:

Ny momspraksis for visse transportydelser

På baggrund af en EU-dom fra 2017 ændres dansk praksis for momsfri levering af transportydelser, der vedrører import eller eksport af varer til/fra EU. Praksisændringen betyder, at underleverandører ikke længere kan fakturere transportydelser uden moms.
EU-Domstolen har i sag C-288/16, L.C, tilbage i juni 2017 truffet afgørelse om, at der ved levering af en transportydelse vedrørende transport af varer på tværs af EU's ydre grænser (import eller eksport), kun kan faktureres uden moms, når transportydelsen faktureres direkte til afsenderen eller modtageren af de transporterede varer.
Dette harmonerer ikke med den hidtidige danske praksis, da denne har været sådan, at alle leveringer af transport på tværs af EU's ydre grænser kunne faktureres momsfrit, uanset hvem kunden var.

27-12-2021 www.dr.dk:

Seks grønlandske 'eksperimentbørn' får nej til erstatning og må gå rettens vejSeks grønlandske børn, der i dag er voksne, har fået nej af staten til erstatning, efter at de i 1951 blev sendt til Danmark som en del af et opdragelsesforsøg, og derfor vil børnene nu gå rettens vej.

Det oplyser advokat Mads Pramming, der repræsenterer de seks, til P1 Morgen.

- Når de afviser kravet og beder os om at gå til domstolene, er det det samme som i udgangspunktet at sige, at man ikke skylder nogen noget, og at det er noget, der skal løses ved domstolene, siger Mads Pramming.

26-12-2021 storymaps.arcgis.com:

Grønland 1721-2021I år er det 300 år siden, at koloniseringen af Grønland blev indledt. Der er sket meget siden Hans Egede indledte missionen i 1721. Befolkningen er mangedoblet og blevet mere sammensat. Erhvervsgrundlaget er ændret og tilpasset verdensmarkedet. Inuits oprindelige forestillingsverden er udvidet med kristendommens værdier og skikke. Fra at være koloni har Grønland i dag selvstyre og har opnået retten til selvbestemmelse og det grønlandske folk anerkendt i henhold til folkeretten.
Læs også
Hans Egede. Kongelig missionær i Grønland
I hvert fald turde det - også i verdenshistorisk sammenhæng - være noget af en præstation at have skabt grundlaget for, at Grønland i dag kan stå frem som en levedygtig del af den moderne verden. Den bitre smag man kan få i munden i USA og i resten af den amerikanske verden - i sidste ende en stor europæisk koloni - ved tanken om de indianere, der levede her, og de navnløse forbrydelser, der er begået for at skaffe dem af vejen og give plads for den hvide mand og hans civilisation, har man ikke i Grønland. Hollænderne og englænderne stod på spring og afgav prøver på, hvordan de ville gribe sagen an, hvis de kom til. Men takket være Hans Egede skete det ikke. I Grønland kan man - også som europæer - trække vejret frit

25-12-2021 www.ral.dk:

Udlevering af LCL frys og køl i Danmark

I fortsættelse af nyhed fra den 14. oktober 2021, vil Royal Arctic Line henlede opmærksomheden på de nye udleveringsadresser i Danmark.

Disse vil være gældende for skibsrejsen med Dettifoss rejse DET201, for LCL frys og køl sydgående, som skal bookes med destination POD Aarhus i stedet for Aalborg.

LCL FRYS fra Grønland skal afhentes hos:
Agri-Norcold
True Møllevej 8
8381 Tilst

LCL KØL fra Grønland skal afhentes hos:
Frode Laursen
Petersmindevej 5-7
8362 Hørning

Åbningstider for begge lokationer vil være dagligt kl. 07.00 til kl. 14.00

23-12-2021 sermitsiaq.ag:

Ilulissat Røde Korsiat uddeler rekordmeget julehjælpÅret 2021 er ved at synge på sidste vers. Julehyggen spreder sig og forskellige velgørende organisationer har i disse dage travlt med at uddele midler til familier og ældre som ikke har så meget. Ilulissat Røde Korsiat har uddelt julehjælp for 350.000 kroner fra Qasigiannguit til Siorapaluk.

23-12-2021 sermitsiaq.ag:

Stort sort marked for sejlads i KujalleqDer er over 5.700 medlemmer i facebook-gruppen Aqqutissaq – Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq il. il. Der kan folk skrive, hvis de vil have et lift til Qaqortoq fra Narsarsuaq, eller fra Nanortalik til Qaqortoq eller til Narsaq.
Den bliver hyppigt brugt, også her op til jul og på dage hvor vejret er ustadigt, er der nogle der skal sejle frem og tilbage mellem Narsaq og Qaqortoq som sælger en plads for 200 kroner pr voksen og 100 kroner for et barn under 13 år.
- Det er meget normalt. Nogle fortæller, at der er mere end ti personer i en båd. Vi har et billede, hvor der var 16 passagerer, der ankom til Qaqortoq i en åben jolle. De havde ingen redningsvest på og der var børn med, siger Anguteeraq Høegh-Olsen der ejer Greenland Sagalands til Sermitsiaq.AG

22-12-2021 dk.siumut.gl:

Forskning med udgangspunkt i Østkysten må begynde

Omsorgssvigt af børn, anbringelser af børn, seksuelle overgreb og krænkelser, selvmord, mord, misbrug af alkohol og euforiske stoffer, boligmangel og mange andre forhold har Østkysten betydelige erfaringer, også forskningsmæssigt. I statistisk sammenhæng er Østkysten det hårdest ramte område. Hvis vi kan styrke vores vidensgrundlag for hele landet som sådan via et videns center på akademisk niveau, vil vi alle uden tvivl blive klogere, ikke mindst hvis et evidensbaseret forskning kan etableres med udgangspunkt i lokalsamfundene og på den lokale viden.
Derfor går jeg for tiden rundt med tanken om at indbringe et sådant forslag til forårssamlingen i Landstinget. Ved at etablere et socialvidenskabeligt forskningsmiljø, kan vores målsætninger om forbedringer i tilstandene måske komme hurtigere i mål, og basere sig mere på faktisk viden og et sagligt grundlag.

21-12-2021 www.fmi.dk:

Dansk-amerikansk militært forskningssamarbejde

På mødet talte de to chefer om det militære forskningssamarbejde mellem USA og Danmark. Samarbejdet har høj prioritet og forventes at blive øget i fremtiden. Kontreadmiral Selby understregede, at forskningssamarbejdet med Danmark i Arktis har stor betydning for USA, og takkede for det danske forsvars store deltagelse i samarbejdet, bl.a. med fly og skibe fra Arktisk Kommando.
Meget af forskningssamarbejdet med amerikanerne finder sted i rammen af det multinationale forskningssamarbejde ICE-PPR, som er forkortelsen for "International Cooperative Engagement Program on Polar Research".
Det er et militært forskningssamarbejde, der har til formål at udvikle materiel og procedurer til brug i Arktis og Antarktis. Den danske deltagelse i dette forskningssamarbejde koordineres af FMI og udføres bl.a. af Arktisk Kommando. Ud over Danmark og USA deltager også Canada, Norge, Finland, Sverige og New Zealand i samarbejdet.

21-12-2021 nukissiorfiit.gl:

Planlagt mindre reparation på transmissionslinjen til vandkraftværket i Buksefjord

Nukissiorfiit har, ved dagens helikopterinspektion af transmissionslinjen mellem Nuuk og vandkraftværket i Buksefjorden, konstateret tre yderligere overfladiske brud på den allerede beskadigede transmissionslinje. Brudene er overfladiske og kan IKKE på nuværende tidspunkt give anledning til strømafbrydelse.
Disse brud har ikke været synlige i forbindelse med den seneste reparation, da kablet på dette område har været dækket af et tykt lag is. Denne is er, siden den udførte reparation, smeltet så bruddene er blevet synlige og der er altså ikke tale om, at den udførte reparation er brudt op.
Nukissiorfiit vil reparere bruddet i morgen, hvilket betyder at forbindelsen til vandkraftværket afbrydes midlertidigt.
I denne periode vil byen blive forsynet fra nødelværket i Nordhavnen.
Der er tale om en planlagt nedlukning af vandkraftværket og Nukissiorfiit forventer ikke nogen forstyrrelser af forsyningen til byen mens arbejdet pågår.
De løbende helikopterinspektionerne af transmissionslinjen til vandkraftværket i Buksefjord, er iværksat netop for, at mulige mindre brud kan blive observeret og repareret før de kan udvikle sig og give anledning til kortslutning og afbrydelse af strømforsyningen. Derfor er det IKKE kritisk eller overraskende, at Nukissiorfiit har konstateret yderligere mindre brud på transmissionslinjen.
Helikopterinspektionerne gennemføres hver 14. dag og yderligere efter hver storm. Denne procedure fortsætter indtil kablet er repareret permanent, hvilket forventeligt sker i sommeren 2022.

20-12-2021 dk.siumut.gl:

Corona får gode kår til at spredes

Døren er ikke bare på klem for at corona kan spredes vidt omkring, døren er åbnet på vid gab. Mens resten af verden har travlt med at stramme op på corona restriktioner, går vi den stik modsatte vej. Foran et af de mest rejseintensive perioder her op til jul, har vi droppet rejserestriktionerne

20-12-2021 knr.gl:

Halibut Greenland: Produktion kan blive presset

Hvis kvoten bliver fisket op før 2022 slutter, kan det betyde, at produktionen på Halibuts fabrik i Ilulissat stopper.
Hvis det sker, risikerer fabriksarbejderne nemlig at stå uden arbejde, vurderer direktøren.
- Hvis der sker det, så giver det mange udfordringer. Så vil der ikke længere være beskæftigelse til vores medarbejdere, som vi ellers ville kunne beskæftige hele året.
- Så må vores dygtige og stabile medarbejdere flytte til andre virksomheder, siger Erik Sivertsen.
Kamikpostens kommentar
I forvejen har landsstyret besluttet at gange den kvote med tre, som Naturinstituttet har anbefalet. Og man har ændret månedskvoterne til årskvoter.
Det betyder, at Naturinstituttets anbefalede kvote forventeligt er opfisket i det tidlige forår.
Den stærkt oppustede kvote, som landstyret har besluttet sig for, vil forventeligt være opfisket i god tid, før man den 1. august har givet sig selv lov til at uddele månedskvoter, ”hvis det bliver nødvendigt for at sikre, at der er hellefiskefiskeri resten af året”.
På jævnt og forståeligt dansk betyder det, at kvoteringen af hellefisk er afskaffet fra 2022 og forventeligt i al tid fremover.
Direktør for fiskeriselskabet Halibut Greenland, Erik Sivertsen, behøver ikke at bekymre sig. Hans bekymring for sine ansatte har givet Landsstyret endnu et argument for bare at fiske løs 😡
Læs også
Men nu har landsstyret besluttet, at lempe forvaltningen fra nytår, så fiskeriet styres med en årskvote i stedet for.
Og det er Knud Markussen ikke særligt tilfreds med.
Han vurderer, at hele kvoten bliver fisket hurtigt op, når den nye og lempeligere forvaltningsmetode bliver indført. Han frygter, at fiskerne vil fiske hele årskvoten op i løbet af sommeren, hvor der med midnatssol er længere fiskedage, og hvor fiskeriet går rigtig godt.
- Det er meget ærgerligt at, månedskvoten er blevet afskaffet. En ting er sikker: Vi har fået fisket hele kvoten op til sommer. Der er altid mange jollefiskere her i byen om sommeren, siger Knud Markussen.

19-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Skuffelse over kriminalforsorgsforlig

Medlem af landsstyret Naaja H. Nathanielsen udtaler:
”Jeg er skuffet over, at det faglige- og fysiske efterslæb i Grønland ikke er blevet prioriteret højere ved flerårsaftalen. Det er nu mit håb, at de nødvendige tiltag vil blive prioriteret og finansieret på anden vis. Landsstyret værdsætter de tiltag der er medtaget i flerårsaftalen, men det samlede billede efterlader et indtryk af, at der ikke er forståelse for vilkårene i Grønland. Landsstyret skal understrege, at ansvaret for en tilfredsstillende standard ligger hos Justitsministeren i Danmark”.
Kamikpostens kommentar
Naaja Nathanielsen har som tidligere leder af fængslet i Nuuk et indgående kendskab til kriminalforsorgens problemer. Det gælder både praktiske problemer med anstalterne, hvor der mangler pladser til de dømte, som derfor i mere end et år kan gå omkring i den by eller bygd, hvor de er dømt for deres lovovertrædelser. Det gælder også i de sager, der drejer sig om vold og seksuelt misbrug.
Naaja Nathanielsen kender også problemerne med mangel på uddannet personale.
Hun må derfor mere en nogen anden i Grønland vide, at det er problemer, som det selv med den mest målrettede indsats vil tage år at løse.

Hvad har hun tænkt sig at gøre ved det? - Åbenbart Ikke andet end at understrege, at ”ansvaret for en tilfredsstillende standard ligger hos Justitsministeren i Danmark”.

Hvorfor bidrager hun ikke konstruktivt med forslag til at løse problemerne?

Tag for eksempel den kroniske mangel på kommunefogeder. Det problem skal løses ude i den enkelte bygd af de mennesker, der bor der. Opgaven som kommunefoged skal gøres til et borgerligt ombud, som man er forpligtet til at påtage sig, hvis man bliver udpeget.
Hvis ikke man i bygden kan udpege en person, må det blive kommunens opgave, og hvis ikke kommunen kan finde ud af det, må det blive en opgave for selvstyret og i sidste ende for landsstyret.
Problemet kan ikke løses af justitsministeren. Det ved Naaja Nathanielsen udmærket.

Problemet med de omkring 70 dømte, der går frit omkring, der hvor de har begået forbrydelsen, kan løses ved at aftale med justitsministeren, at den del af dem, der er dømt for personfarlig kriminalitet kan sendes til afsoning i et dansk fængsel.

Justitsministeren er justitsminister for hele kongeriget og ikke kun for Grønland. I Danmark er der alvorlige hændelser med myrderier på åben gade. Det handler om bander og narko.
I fængslerne trues fængselspersonalet og dets familier af de indsatte.

I Grønland bør de folkevalgte skrue ned på kravene til justitsministeren. I stedet skal de tage fat på Grønlands grundlæggende problemer. Det er ikke nogen naturlov, at den fængselsgivende kriminalitet er omkring fire gange så høj pr. indbygger som i Danmark. Hvis man kan få den fængselsgivende kriminalitet bragt ned i omfang, vil det i sig selv give plads i anstalterne helt gratis.
Og Grønland vil blive et bedre sted at bo.

19-12-2021 sermitsiaq.ag:

Ny stab: Pengene findes senere

Den nye afdeling skal arbejde for at inddæmme smitten af coronavirus. Det optimale tiltag for at inddæmme smitten vil være at indsætte flere analysemaskiner til tests de steder, hvor der er ukontrolleret smitteudbrud.
Landsstyremedlem for sundhed Kirsten L. Fencker forklarer, at det ikke kan lade sig gøre, da der er behov for bioanalytikere på stedet, der kan håndtere maskinerne.

19-12-2021 da.uni.gl:

Sidste udkald - grønlandske dialekter som sproglig kulturarvKøbenhavns Universitet har i samarbejde med Ilisimatusarfik, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og Nationalmuseet i Danmark fået 3,8 millioner kroner fra Augustinusfonden til et forskningsprojekt omkring indsamling, analyse og formidling af grønlandske dialekter.
Projektet har til formål at indsamle, analysere og formidle grønlandske dialekter gennem et tværfagligt samarbejde mellem grønlandske og danske institutioner.
Grønlandsk er et underudforsket sprog, og der er ikke forsket meget i, hvordan grønlandsk tales i forskellige egne af landet og i forskellige aldersgrupper. Samtidig tyder meget på, at de grønlandske dialekter er ved at forsvinde, fordi mange unge grønlændere tilpasser deres sprog til det vestgrønlandske standardsprog.

19-12-2021 www.tv2nord.dk:

Nordjysk kaptajn hjælper forskere op til toppen af Grønland

Minus 25 grader, bælgmørkt og en landingsbane bestående af is er forholdene, som møder forskeren Kirsten Christoffersen, da hun lander på Station Nord.
Hun er en af fire forskere, der er taget med Air Transport Wing fra Aalborg Flyvestation til Station Nord, hvor Arktisk Kommando har en base, men også hvor Villum Research Station, som drives af Aarhus Universitet, ligger.
- Jeg skal op og tilse noget udstyr og hente noget data med hjem, fortæller Kirsten Christoffersen om, hvorfor hun skal op til basen, der ligger godt 1700 kilometer nord for polarcirklen.

17-12-2021 sermitsiaq.ag:

Over 30 grønlændere sidder i anstalt på ubestemt tid

Antallet af forvaringsdømte, det vil sige anbragte, der ikke har en tidsbestemt dom, var på over 30 sidste år. 21 af dem sidder i Grønland, mens resten stadig har ophold på Herstedvester Fængsel i Danmark. Antallet af forvaringsdømte er for højt, mener Naaja H. Nathanielsen.
Vi er omkring 56.000 indbyggere her i landet, Danmark har 5 millioner indbyggere, og så vidt jeg har forstået, har de kun omkring 60 forvaringsdømte.
Kamikpostens kommentar
Det hører med til historien, at den fængselsgivende kriminalitet beregnet i forhold indbyggertallet er cirka 4 gange højere i Grønland sammenlignet med Danmark 😡

17-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Ny repræsentationschef

Jens Heinrich tiltræder stillingen som repræsentationschef i Grønlands Repræsentation i København den 1. januar 2022.
Jens Heinrich, som er 48 år, kommer fra en stilling som specialkonsulent på Repræsentationen, hvor han det sidste halve år har fungeret som repræsentationschef.
”Det glæder mig at vi har fået ansat en faglig stærk profil med indgående kendskab til Grønlands Selvstyre og med en bred erfaring. Vi glæder os til det kommende samarbejde med Jens”, siger Muté Borup Egede, Formand for landsstyret og landsstyremedlem for Udenrigsanliggender.
Jens Heinrich har ph.d. grad i arktisk kultur-, sprog- og samfundsforhold fra Ilisimatusarfik. Det er ligeledes fra Ilisimatusarfik han i 2004 blev cand.mag. i kultur- og samfundshistorie.

17-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Når livet ændrer sig på et splitsekundIllorsuit ligger meget tæt på de farlige fjeldområder. Her vil der kun gå 12-13 minutter før bølgerne rammer. I Qaarsut, Niaqornat, Uummannaq, Saattut, Ukkusissat og Ikerasak vil man også blive påvirket ved et større fjeldskred. Her vil der gå 23-38 minutter før bølgerne rammer og bølgerne vil være lavere. Denne viden blev selvfølgeligt delt med befolkningen og landsstyret afholdt borgermøder i alle de berørte bosteder hurtigt derefter.
Konsekvensen af dette er at myndighederne fraråder, at man opholder sig i området. Det betyder også, at landsstyret ikke kan etablere offentlige serviceydelser i området. Det skyldes, at vi som myndighed har en ufravigelig pligt til at sørge for et trygt arbejdsmiljø for vores ansatte. Derudover er landsstyret forpligtet til at handle, hvis der er fare for børn under 18 år.

17-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Bedre og mere effektiv sagsbehandling i sociale sager

Handicaptalsmanden og Børnetalsmanden påpeger langsom sagsbehandling i kommunerne. Det er en stor udfordring for kommunerne, at der er mange sager og begrænsede personaleressourcer. Derfor er Selvstyret i gang med at støtte kommunerne til bedre sagsbehandling og et nyt digitalt sagsbehandlingssystem.

17-12-2021 www.ral.dk:

Royal Arctic Line justerer olie- og valutakurstillægget

Royal Arctic Line justerer pr. 1. januar 2022 olie- og valutatillægget (kendt som BAF/CAF, bunker and currency adjustments factors) til 13,6 %.
Tillægget er på nuværende tidspunkt på 6,3 %.

16-12-2021 www.geus.dk:

Geologiske kort over Grønland er nu gratis tilgængeligeAlle udgivne geologiske kort over Grønland samt de geologiske tværsnit i Disko–Nuussuaq området i Vestgrønland er nu frit tilgængelige via GEUS’ Dataverse-portal

16-12-2021 knr.gl:

Nukissiorfiits energidirektør siger op: Det har ikke noget at gøre med strømafbrydelsen

Kaspar Mondrup blev ansat som Nukissiorfiits energidirektør maj sidste år. Dermed nåede Kaspar Mondrup at være energidirektør i et år og syv måneder.

Det tog omkring 8 måneder for Nukissiorfiit at finde en ny energidirektør dengang.

15-12-2021 dk.siumut.gl:

Landsstyret kan ikke arbejde ud fra misforståelser

Det ansvarlige landsstyremedlem, Inuit Ataqatigiits Naja Nathanielsen, forsøger til offentligheden at forklare sig med, at de havde troet at pengene skulle bruges til Illorsuit, og at landsstyret af den grund afviste initiativet. Forsøget på en forklaring og en undskyldning er end dog meget underligt; hvad har landsstyret bildt sig ind, at penge skal anvendes til? Skal landsstyret nu forsøge at styre, hvad foreninger og godtfolk skal beskæftige sig med? Og hvad rager det landsstyret, hvad befolkningen beskæftiger sig med i foreningsregi?
Kamikpostens kommentar
Inden siumutformanden, Erik Jensen, kommer alt for godt i gang med løgnagtige påstande, bør han læse det forrige indlæg på Siumuts hjemmeside. Det er skrevet af Aki-Matilda Høegh-Dam og handler om den aftale, hun har indgået med finansminister Nicolai Wammen.
Her står der ordret, at pengene skal anvendes til en genåbning af bygden Illorsuit. Der nævnes intet om penge til foreningsarbejde:
Citat
Landsstyret afviste en hjælpepakke på 2 millioner kroner over 4 år til Illorsuarmiut med begrundelsen, at landsstyret ikke vil støtte indbyggerne med at vende tilbage til bygden Illorsuit.
I den praktiske del af slutprocessen, hvor regeringen af hensyn til samarbejdet med landsstyret skulle indbringe grønt lys fra selvstyret, blev der givet rødt lys fra landsstyret. Vi mødte en mur. Vores hjerte stoppede et øjeblik og vi troede faktisk ikke på beskeden: Landsstyret afviste at yde hjælp til Illorsuarmiut. Det var faktisk uforståelig i første omgang, så vi bad om et skriftligt svar. Landstyret vil ikke støtte, at Illorsuarmiut vender tilbage til bygden Illorsuit, stod det sort på hvidt som en begrundelse.
Citat slut
Læs teksten her:
Landstyret vil ikke støtte, at Illorsuarmiut vender tilbage til bygden Illorsuit
dk.siumut.gl/

15-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Kvoterne for kystnæst hellefisk for 2022 fastsat

Landsstyret fastsatte den 9. december 2021 de kystnære hellefiskekvoter for forvaltningsområde 46 og 47 for 2022.
Kamikpostens kommentar
Af den tilknyttede oversigt kan man – område for område – se, hvad rådgivningen lyder på, hvad der blev indberettet som opfisket i 2021 og hvad landsstyret har besluttet som kvoter i 2022.

Man har ikke talt kvoterne sammen, naturligvis fordi, det er pinligt, men desværre ikke uventet, vanvittigt uforsvarligt.
 • Rådgivningen fra Naturinstituttet lyder på 10.419 tons hellefisk.
 • I 2021 er der blevet indberettet 31.359 tons hellefisk.
 • Og landsstyret har beslutte sig for et samlet fiskeri i 2022 på 29.980 ton hellefisk plus frit fiskeri i Østgrønland.

Der er tale om en tredobling af af det indberettede fiskeri for 2021 og det planlagte fiskeri i 2022 i forhold til Naturinstituttets rådgivning.
Den afsluttende tekst, sætter en tyk streg under hykleriet:
Citat
Landsstyret vedtog endvidere, at der ikke laves kvoteforhøjelser i løbet at året.
Landsstyret besluttede desuden, at afskaffe brug af månedskvoter i jollesegmentet i forvaltningsområde 47. Dog, kan landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst genindføre månedskvoter i jollesegmentet fra den 1. august 2022 og året ud, hvis dette findes nødvendigt for at sikre helårs fiskeri.
Citat slut
😡

15-12-2021 www.dr.dk:

Flertal vil erklære Inger Støjberg uværdig som medlem af Folketinget

Hvis Støjberg bliver erklæret uværdig til at fortsætte i Folketinget, mister hun sit mandat. I stedet vil det gå til den suppleant, der blev valgt i hendes kreds ved det seneste Folketingsvalg - da hun stillede op for Venstre.
Umiddelbart ville Venstre altså stå til at overtage det mandat, de mistede, da Støjberg meldte sig ud af partiet.
Men suppleanten, der står til at komme ind, hvis hun takker ja til at overtage mandatet, hedder Gitte Willumsen, og hun er heller ikke medlem af Venstre længere. Hun sidder i dag i byrådet i Silkeborg for De Konservative.
Takker Gitte Willumsen nej til mandatet, hedder næste suppleant på listen Anders G. Jacobsen. Og han er - tro det eller ej - heller ikke længere medlem af Venstre. Han er i dag medlem hos De Radikale, der altså også potentielt kan overtage mandatet.

15-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Længere svartider på PCR-test i forbindelse med rejse fra Danmark til Grønland

En negativ PCR-test, der er maksimalt 48 timer gammel inden afrejse, er et krav ved rejse fra Danmark til Grønland, uanset om man er færdigvaccineret eller ej. Har man ikke en negativ test, vil man blive afvist i Kastrup lufthavn.
Svartiderne på PCR-test i Danmark varierer, og det anbefales at man lader sig teste ved Rigshospitalet, hvis det er muligt i forhold til ens tidsplan.
Hvis man glemmer at lade sig teste før afrejse, har du mulighed for at få udført en PCR-test i de private testcentrer, der udfører PCR-test i og omkring Kastrup Lufthavn, hvor der er kortere svartider. Bemærk dog, at man selv afholder udgifterne, hvis man lader sig teste ved disse teststeder

15-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Fiskeriaftaler på plads

Der er indgået fiskeriaftaler med Rusland, Norge og Færøerne for 2022. Grønland har bevaret de høje mængder af pelagiske arter i færøsk farvand som man fik forhandlet igennem sidste år, men måtte gå ned på torsk og kuller i Barentshavet pga. nedadgående rådgivning. Norge og Rusland måtte derimod gå ned på rødfisk i Østgrønland også pga. af nedadgående rådgivning.

Protokollerne for 2022 fastlægger samarbejdet samt det grønlandske fiskeri i norsk, russisk og færøsk farvand, og det norske, russiske og færøske fiskeri i grønlandsk farvand

15-12-2021 knr.gl:

Politikere om boligsagen: Der mangler brikker i puslespillet

Den 9. november satte Selvstyrets Tilsynsråd en stopper for, at kommunen må indgå nye langtidslejekontrakter med private virksomheder, hvor kommunen genudlejer boligerne som almene via Iserit.
Det er en praksis, som kommunen har anvendt siden 2015 for at skaffe nye boliger i byen. Tilsynsrådet har dog konkluderet, at den praksis er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.
Fordi der er tale om langtidslejekontrakter fortsætter det med at koste kommunekassen millioner. For eksempel har ordningen kostet kommunekassen 11 millioner i 2020, 17 millioner i år og koster kommunen 27 millioner til næste år.

14-12-2021 knr.gl:

Forening misser millioner på grund af misforståelse

Og her ligger grunden til, at Selvstyret afviste støtten fra den danske finanslov.
Selvstyret havde nemlig forstået det sådan, at pengene skulle gå til aktiviteter i selve Illorsuit.
Det forklarer landsstyremedlem for finanser Naaja Nathanielsen (IA):
- Jeg kan godt forstå, hvis det her forvirrer folk - at det kan se ud, som om landsstyret har noget imod, at man giver penge til Peqatigiiffik Illorsuarmiut. Det er vi selvfølgelig kede af, hvis det er det indtryk, man får, siger hun og fortsætter:
- Dét, vi ikke kan støtte fra landsstyrets side, er aktiviteter, der finder sted i selve Illorsuit og aktiviteter, der går på genåbning af bygden. Og det handler om, at det er et fareområde.

Men ifølge Aki-Matilda Høegh-Dam (S) var pengene ikke øremærket til genåbning af bygden.
Pengene skulle blot støtte foreningen og dens medlemmer.
Kamikpostens kommentar
Det, Aki-Matilda Høegh-Dam siger til KNR, passer ganske enkelt ikke.
På Siumuts hjemmeside kan man læse følgende:
Citat
I den praktiske del af slutprocessen, hvor regeringen af hensyn til samarbejdet med naalakkersuisut skulle indbringe grønt lys fra selvstyret, blev der givet rødt lys fra naalakkersuisut. Vi mødte en mur. Vores hjerte stoppede et øjeblik og vi troede faktisk ikke på beskeden: Naalakkersuisut afviste at yde hjælp til Illorsuarmiut. Det var faktisk uforståelig i første omgang, så vi bad om et skriftligt svar. Naalakkersuisut vil ikke støtte, at Illorsuarmiut vender tilbage til bygden Illorsuit, stod det sort på hvidt som en begrundelse.
Citat slut
Det kan læses i sin fulde længde her:
Der står intet om, at pengene skulle gå til en forening

14-12-2021 stat.gl:

De økonomisk udsatteEn person betegnes som økonomisk udsat, hvis personens indkomst i en treårig periode hvert år ligger under en given kritisk indkomstgrænse. Med dette publikationen oplistes resultater, hvor indkomstgrænsen for at være økonomisk udsat fastsættes til 50 pct. af medianindkomsten. I statistikbanken findes opgørelser, hvor indkomstgrænsen sættes til 60 pct.
I tilknytning til Grønlands Statistiks indkomststatistik udgives allerede tidsserier for en række internationalt anerkendte mål for indkomstulighed.
Gini-koefficienten, at Risk of Poverty-rate og 80/20-ratio er tre forskellige ulighedsmål, der med forskelligt fokus beskriver en indkomstfordeling. De tre fordelingsmål beskriver hvert deres område af indkomstfordelingen:

 • Gini-koefficienten er et mål for fordelingen af alle indkomsterne, mens
 • målet for den relative fattigdom (at-risk-of-poverty rate) fokuserer på de laveste indkomster, og
 • ratio-80/20 beskriver forholdet mellem de højeste og de laveste indkomster.

Kamikpostens kommentar
Det hører med til vurderingen af fattigdomsgrænsen, at områderne i Grønland med de laveste indtægter også er de områder, hvor man i videst mulige omfang lever af fiskeri og fangst til eget forbrug.
Det betyder, at man er disse områder er knap så dårligt stillet, som det ellers fremgår af fattigdomsanalysen

14-12-2021 knr.gl:

Nukissiorfiit mangler penge, men må vente på afklaring

Kalistat Lund, landsstyremedlem for energ,i løfter ikke sløret for, om priserne på strøm, vand og varme skal stige, eller hvor pengene, som kan styrke Nukissiorfiits økonomi, ellers skal komme fra.
Nukissiorfiit anslår selv, at der er behov for at investere 200 millioner kroner hvert år for at sikre forsyningssikkerheden i Grønland.
Sidste år blev der dog kun investeret 38 millioner kroner i vedligeholdes af eksisterende anlæg.

14-12-2021 jyllands-posten.dk:

Mandag den 13. december var en god dag for det danske demokrati

Det var en god afgørelse, der faldt i Rigsretten mandag. Den fastslår, at ministeren er øverste chef for sin forvaltning. Den fastslår, at der ikke er nogen bagatelgrænse for lovlighed. Selv om der er pokker til forskel på at cykle over for gult og at stjæle en million, er de to ting – og det bliver vi mindet om – kendetegnet ved det samme: at de er ulovlige. Og så fastslår dommen, at det er og bliver Folketinget, der definerer rammerne for en regerings magtudøvelse.

13-12-2021 knr.gl:

Nukissiorfiit om Nuuk: Det er et kapløb mellem vækst og forsyning

Nukissiorfiit har generelt et stort behov for at opdatere anlæg og nødforsyninger. Det skrev selskabet i årsrapporten for 2020.
- Forsyningssikkerheden er dog under stigende pres, da Nukissiorfiits økonomi sætter alvorlige begrænsninger for det nødvendige vedligeholdelsesarbejde samt nødvendige reinvesteringer, skrev selskabets ledelse og uddybede:
- Nukissiorfiit oplever derfor mange nedbrud, hvor årsagen kan spores tilbage til manglende vedligehold og teknisk forældet udstyr.
Samtidig er meget af Nukissiorfiits udstyr så gammelt, at der ikke længere produceres reservedele.
Nukissiorfiit anslår selv, at der er behov for at investere 200 millioner kroner i eksisterende anlæg hvert år for at sikre forsyningssikkerheden i Grønland.
Virkeligheden er dog langt fra det scenarie. Sidste år investerede Nukissiorfiit kun 38 millioner kroner i reinvesteringer, hvilket svarer til 19 procent af det vurderede årlige behov.

12-12-2021 knr.gl:

Greenland Minerals vil søge nye muligheder – uden for Grønland

Landsstyrets uranforbud har gjort, at det australske mineselskab vil ud af Grønland. Desuden er den administrerende direktør igennem mange år, John Mair stoppet i selskabet.
Det australske mineselskab, Greenland Minerals, har minimale chancer for, at deres mineprojekt ved Kuannersuit kan komme i gang.

11-12-2021 www.ral.dk:

Telefoner i Nuuk ude af drift

Grundet Tusass´ manglende forbindelse til telefoni på Aqqusinersuaq i Nuuk er Royal Arctic Lines telefoner desværre ude af drift.
Dette har medført at der på nuværende tidspunkt ikke kan ringes til eller fra Royal Arctic Line.
Vi opfordrer vore kunder til at rette henvendelse til kundeservice via mail.

09-12-2021 knr.gl:

Naaja Nathanielsen ønsker flere pladser i anstalterne

Lige nu går 70 dømte personer frit rundt i samfundet, fordi der ikke er plads på landets anstalter til at afsone.
Det kunne KNR skrive i november, og den problematik er ikke ny.
Faktisk er problemet kun steget i løbet af sidste år, og Naaja H. Nathanielsen (IA) har gjort det til en mærkesag at få bragt det tal ned som landsstyremedlem for justitsområdet.
Derfor var det på dagsordenen, da hun havde sit første fysiske møde med den danske justitsminister Nick Hækkerup (S) i sidste uge.
- Det kræver noget mere kapacitet i anstalterne at løse det, og det ønske har vi fremført, siger hun til KNR om mødet.
Kamikpostens kommentar
At skaffe flere pladser i anstalterne er noget, der tager tid og koster mange penge. Det samme gælder problemet med at skaffe medarbejdere.
Hvis det virkeligt er noget som Naaja Nathanielsen ønsker en løsning på, og ikke bare er uforpligtende snak, så kan hun foreslå, at de 70 dømte personer, der nu går frit omkring på gaderne, sendes til Danmark til afsoning, mens der i Grønland skaffes de nødvendige pladser og uddannet personale.
Men det drejer sig måske mere om mangel på politisk vilje end hensynet til de skadelidte, der kan møde de dømte på gader og steder og er skrækslagne for endnu engang at blive udsat for vold og seksuelle overgreb?

09-12-2021 filmcentralen.dk:

Inuit1940, 76 min., Speak
"Inuit" (grønlandsk for mennesker) er optaget 1938-39, og er en enestående og vigtig film af flere grunde. For det første er den som tidlig Kodachrome farvefilm i Grønland vigtig rent filmhistorisk. For det andet viser den gennem en række unikke optagelser en livsform (klædedragt, konebåd, skindtelt osv.), der bare få år senere var næsten forsvundet. Jette Bang kom så at sige i sidste øjeblik, og gjorde det muligt for danskere og grønlændere at lære noget om Grønlands nyere kulturhistorie. Selv om skindteltet, konebåden, kvindernes hårtop osv. ikke anvendes mere, har den grønlandske fangerkultur stadig stor værdi i det nutidige Grønland. Filmen kan derfor også fortælle noget om den kulturelle baggrund for aktuel politik i Grønland. Filmen begynder med fåreavl i Sydgrønland og fortsætter hele vejen op ad vestkysten for at slutte i Thuledistriktet.
Denne version er genudgivelsen fra 1984 med ny pålagt speak.

08-12-2021 sermitsiaq.ag:

Fåreholdere har manglet telefonforbindelse i 21 dageSara Lundgaard Jensen har valgt at skrive til Tusass offentligt på Facebook, da hun føler afmagt i forhold til at få problemerne løst igennem Tusass’ kundeservice.

- Jeg føler at man hos jer bare lukker øjnene og håber problemerne forsvinder af sig selv. Vi har her i Qanisartuut ikke haft mulighed for at ringe i 15 dage nu, da vores telefon ikke virker. Jeg har henvendt mig hos kundeservice flere gange uden nogen som helst positiv feedback. Men andre fåreholdere har ikke haft telefonforbindelse i flere måneder, skriver fåreholderkvinden blandt andet til Tusass.
(Bemærk: foto er bygden Igaliku)
Kamikpostens kommentar
Tusass erkender fejl og sender helikopter
Tak til facebook. Bestemt ikke til Tele-Post 😡
Efter Sermitsiaq.AG har været i kontakt med Tusass om fåreholdernes forbindelser, så har Tusass’ lagt sig fladt ned og har onsdag morgen sendt en helikopter afsted til fåreholderstederne.
Den ene af de fåreholdere, der har oplevet problemer er Sara Lundgaard Jensen, som onsdag morgen kan ringe fra sin fastnetstelefon igen.
- Nu har vi endeligt fået telefonforbindelse efter 21 dage. Men det er ikke første gang at Tusass kommer med helikopter hertil. I dette år har de været her to gange. Så må vi bare håbe på, at vi ikke får afbrydelser i længere tid, siger fåreholderen, som lyder til at være lettet, men stadigvæk frustreret.

08-12-2021 sermitsiaq.ag:

Forsyningssikkerhed: »Foruroligende stort efterslæb«De alvorlige strømafbrydelser er et wakeup-call for politikerne. For efterhånden som usikkerheden sneg sig ind på børn og voksne i kulden og de mørkelagte lejligheder, steg et stort spørgsmålstegn til vejrs over Nuuk: Hvordan kan det her ske?
- Aldrig før i mine 50 år i Nuuk har jeg oplevet en situation som denne, skrev en af Nukissiorfiits kunder på energiselskabets Facebook-side.
Kamikpostens kommentar
Problemet er voldsomt, da det tilmed kun er Nukissiorfiit, der er i pressens rampelys.

Hvad med den offentligt ejede boligmasse, hvor der er et erkendt efterslæb på mange milliarder kroner?
Når der endeligt sker noget, så er det i form af bulldozer-renoveringer af etageejendomme, der ved normalt vedligehold kunne have holdt til mange års brug. En journalist skrev begejstret, at det gav en bedre udsigt til fjorden, som ejendommene ellers havde spærret for.

Hvad med de utallige, nedslidte skoler, der er ramt af skimmelsvamp?

Hvad med de mange, udelukkende grønlandsksprogede unge, der ikke kan gennemføre bare en simpel videregående uddannelse?
De må se passivt til, mens der importeres arbejdskraft til det, de ellers skulle leve af og stifte familie på.

Det er en leporelloliste af svigt, mens de folkevalgte opretter ”ambassader” både her og der og nu også i Kina.

”Tju hej, hvor det går” - desværre kun ned ad bakke 🙄
Læs også
Nukissiorfiit advarede mod huller i forsyningssikkerheden i foråret
I 2018 besluttede det daværende landsstyre ledet af Siumut at skære kraftigt ned på Nukissiorfiit lånemuligheder. Det blev politisk bestemt, at Nukissiorfiit økonomiske lånerammer blev reduceret fra 140 millioner kroner til 60 millioner kroner.
I samme ombæring fik Nukissiorfiit en servicekontrakt på 72,2 millioner kroner, men det beløb er blevet nedbarberet løbende, fordi landsstyret har vurderet, at Nukissiorfiit kan effektivisere sin drift, oplyser Nukissiorfiit i regnskabet for 2020.

08-12-2021 sermitsiaq.ag:

Boligsag koster to mio. kr. i revisor- og advokatbistand

Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq har samlet brugt omkring to millioner kroner på advokater og revisorer i striden om kommunens boligmodel.
Der er foreløbig afsat to millioner kroner på finansloven til at følge op på sagen. I forbindelse med en nylig rokade, er resortområdet Indenrigsanliggender, hvor tilsynet med kommunerne ligger, flyttet til landsstyremedlem Mimi Karlsen (IA).
Hidtil har det været landsstyremedlem Kirsten Fencker (N), der har haft det politiske ansvar, da nu tidligere landsstyremedlem og tidligere borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA) var inhabil.

07-12-2021 www.geus.dk:

Databaser på vej for grønlandsk grundfjelds op- og nedtureNår Indlandsisen smelter, hæves landet under den, og når isen vokser, mases landet ned. De hændelser kan aflæses i gamle, grønlandske sø-sedimenter og andre havniveauindikatorer, så som marine terrasser og deltaer, og oversættes til viden om, hvordan land- og havniveau vil ændre sig i fremtiden. Al den viden samles nu i to databaser i et projekt ledet af GEUS

07-12-2021 sermitsiaq.ag:

Så godt klarede økonomien sig i 2020

Grønlands Statistik oplyser, at fremgangen i 2020 var drevet af udviklingen i flere erhverv, hovedsageligt fiskeri, industri samt bygge og anlæg.
Coronapandemien har dog også gjort ondt i nogle brancher. Det gælder særligt i erhvervene transport samt hoteller og restauranter.
Bruttoværditilvæksten er et udtryk for produktionen i en branche og bygge- og anlægsbranchen oplevede den største vækst:
- I kædede værdier steg værditilvæksten således til 2.045 mio. kr. i 2020 fra 1.901 mio. kr. året før. Stigningen er på 143 mio. kr., eller 7,5 pct, skriver Grønlands Statistik
Kamikpostens kommentar
Såvel Grønlands Statistik som journalisten på Sermitsiaq, Thomas Munk Veirum, læser redegørelsen, som fanden læser biblen.
Værdien af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen afhænger ikke af den aktuelle opgørelse. Den afhænger af, at den investerede kapitale på et tidspunkt om nogle år har genereret et overskud. Og her er der sorte udsigter, især for de igangværende og den planlagte lufthavn i Sydgrønland

Citat
I efteråret 2019 påbegyndtes arbejdet med anlæggelsen af lufthavnen i Nuuk og aktuelt er halvdelen af de nødvendige sprængninger gennemført. Arbejdet er nu så langt fremskredent, at opførelsen af terminalbygninger kan påbegyndes. I efteråret 2020 blev anlægsarbejdet for lufthavnen i Ilulissat påbegyndt og forventes at blive færdigt sidst i 2024. Dårligt vejr og coronasituationen har forsinket projektet med op til 12 måneder. Den samlede finansieringsplan for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat var oprindeligt på lidt over 3 mia. kr. I dette beløb var der ikke blevet taget højde for Kalaallit Airports International’s yderligere finansieringsbehov på 900 mio. kr. til såvel anlæg (ca. 728 mio. kr.) samt driftsudgifter til start på lufthavnene (ca. 140 mio. kr.), se afsnit 2.1.
Citat slut
Investeringer

07-12-2021 sermitsiaq.ag:

Minister: Arbejdet med banerenovering har været sat i beroDet er nu lidt over to år siden, at der blev indgået en overordnet aftale mellem landsstyret og den danske regering om Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq Lufthavn, når de to nye atlantlufthavne står klar til brug i 2024.
Den danske regering har sagt, at Forsvaret skal bruge lufthavnen, og det ligger i kortene, at det også er Danmark, der skal betale for en eventuel renovering af den aldrende landingsbane.
Kamikpostens kommentar
Det eneste, der ligger i kortene, er de knap 3 milliarder kroner, som Grønland siden 1991 har modtaget gennem bloktilskuddet til vedligehold af ”den aldrende landingsbane”. De penge er forsvundet ned i Landskassens sorte hul og brugt til alt muligt andet 😡

07-12-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Lagmanden i NATO’s hovedkvarter: Sikkerheds- og forsvarspolitik fylder mere på Færøerne

Bárður á Steig Nielsen har i flere taler erklæret, at Færøerne er en del af Vesten. Det budskab blev gentaget i Bruxelles.
– Det er nødvendigt at vise ansigt af og til, og det er også et af formålene med dette møde. Det handler også om at sige, at vi er en del af Vesten. Også at vi ser os som et fuldgyldigt medlem og få de fordele, som vi kan få ud af det, sagde Bárður á Steig Nielsen til Kringvarp Føroya.

06-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Naaja Nathanielsens julegaveønsker til justitsministeren

På mødet fremsatte Naaja H. Nathanielsen ønske om, at Grønland tilgodeses i de pågående forhandlinger om kriminalforsorgen, særligt med hensyn til beskæftigelsesindsatsen i anstalterne og vedrørende arbejdsvilkår for de ansatte.
Herudover fastholdt landsstyremedlemmet ønsket om, at der sker en forhøjelse af foranstaltningsrammen i kriminalloven fra 10 til 16 år, så der bliver mulighed for at idømme længere foranstaltninger ved de alvorligste forbrydelser

06-12-2021 sermitsiaq.ag:

DK-Finanslov: Millionbeløb til socialt arbejde i Grønland

Blandt andet afsættes der 2,4 mio. kr. i perioden 2022-2023 til det danske Nationale Sorgcenter med henblik på at yde tilskud til en sorglinje i Grønland i en to-årig forsøgsperiode. Sorglinjen skal bidrage til selvmordsforebyggelse i Grønland.
Derudover gives der 16,9 millioner kroner til et pilotprojekt med såkaldte børnehuse. Husene skal tilbyde børnevenlig og tværfaglig udredning af børn, der har været udsat for overgreb.
Kamikpostens kommentar
Bevillingen er i strid med Lov om Grønlands Selvstyre, hvor man kan læse følgende:
Citat
Kapitel 3
Økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten
§ 5. Staten yder Grønlands Selvstyre et årligt tilskud på 3.439,6 mio. kr., jf. dog § 8, stk. 1. Beløbet er angivet i 2009-pris- og -lønniveau.
Stk. 2. Tilskuddet reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år.
Citat slut

Og så er bevillingen et pinligt eksempel på de to folketingsmedlemmers ulyst til, at Grønland skal klare sig på en påstået vej mod selvstændighed.
De arbejder - lige som de øvrige medlemmer af landsstyret og Landstinget ud fra princippet om den fremstrakte hånd og den knyttede næve 😡
Her er Atassut den beskedne undtagelse. De vil gerne Rigsfællesskabet.

05-12-2021 www.information.dk:

Dansk koloniherrementalitet i Grønland viser sig også som korruption og nepotisme

For nylig kom korruptionen igen i søgelyset, da en tidligere kommunaldirektør og en miljø- og anlægsdirektør er blevet anmeldt for mistanke om økonomisk kriminalitet og mandatsvig. Den ene af dem er i forvejen kendt for at have forvaltet offentlige midler ulovligt. Den slags historier medfører ikke den forandring, man kunne ønske. For de passer på hinanden. Derfor fortsætter deres korruption og nepotisme, når de bliver ansat i et andet firma, en anden styrelse eller kommune gennem kontakterne i deres korrupte netværk.
Kamikpostens kommentar
Der er ikke tale om dansk koloniherrementalitet. Det handler om plat og svindel, der kun kan stoppes, hvis det bliver opdaget og gerne også skrevet om.
Jeg har gennem mange år kunnet iagttage det, både om ansat i det offentlige, som privat, selvstændig næringsdrivende, som medlem af landstinget og som redaktør for Nuuk Ugeavis og senere som redaktør af hjemmesiden atagu.gl, der i 2008 blev ændret til www.kamikposten.dk.
Ulovlighederne har ikke noget at gøre med, om det er danskere eller grønlændere, der begår ulovlighederne. Det er desværre lige så almindeligt forekommende i begge grupper, som det er i den dansk-grønlandske gruppe og blandt færinger.
I de milde tilfælde er der tale om ”vennetjenester”. I de grove tilfælde er der tale om kriminelle handlinger.
Et særligt problem udgør pressen, der ofte vender det døve øre og det blinde øje til og kun nødigt taler eller skriver om det.

05-12-2021 knr.gl:

Fund af gammel dagbog gemmer på glemt skatI forbindelse med oprydningen i et brandsikkert skab falder arkivchef på Arktisk Institut, Jørgen Trondhjem, uventet over en gammel dagbog fra 1761. Bogen viser sig at gemme på intet mindre end en ægte enhjørning.
Forfatteren bag er Hans Egedes søn, Niels Egede, der for præcis 300 år siden kom med sin far til Grønland. Åbner man dagbogen og går på opdagelse i de gamle sider, finder man hurtigt et iøjnefaldende håndtegnet kort over den oprindelige koloni Egedesminde, som Niels Egede selv grundlagde i 1759.
Og det er ikke bare et helt almindeligt kort, som Niels Egede har tegnet. Kortet er nemlig forsynet med soldater, der bevogter kolonien samt alle de vigtigste dyr i området – inklusiv enhjørningen.

05-12-2021 www.dr.dk:

Når en tsunami rammer GrønlandDe er i fuld gang med en storstilet redningsaktion. For 21 personer mangler stadig at blive fundet ude i landskabet.
På denne dag i november er aktionen en del af en træningsøvelse, hvor blandt andet et fiktivt bryllup er blevet ofre for den pludselige flodbølge. Men scenarierne udspringer desværre af bitre erfaringer fra virkeligheden.
I 2017 brækkede et kilometerstort stykke af et fjeld i Karrat Fjorden i Grønland.
Dele af fjeldet og enorme mængder af jord styrtede i vandet og skabte en bølge, der rejste sig i svimlende 90 meters højde.
Med 200 kilometer i timen kom bølgen brusende, og da den otte minutter senere fik kontakt med landjorden, rev den frådende strøm to bygder op med roden.

04-12-2021 sermitsiaq.ag:

Efter strømafbrydelse: Vi skal se hvad vi kan gøre bedre

Flere lokale entreprenører har udlånt deres benzingeneratorer til flere vigtige virksomheder i Nuuk. Blandt andet til fødevareforsyningen, men også til Tusass.
For at undgå et helt nedbrud af telekommunikationen i fremtiden, skal Tusass overveje at investere i flere benzindrevne generatorer, der skal sikre strøm og dermed forbindelse til flere, lokale sites, der har datacentre, og som dermed sikrer forbindelser til mobil, telefon og internet.
- Vi må erkende, at hvis man skal håndtere så alvorlig en strømafbrydelse som den her har været, så skal vi faktisk udbygge mere. Vi kan sikkert have nogle flere generatorsystemer på de mest kritiske steder, hvor man har datacentre, siger Kristian Reinert Davidsen.
Kamikpostens kommentar
Så falder der vel flere opgaver af til færøske virksomheder.
Intet er så galt, at det ikke også er godt for nogen 😒
Opgaven med at ændre Tele-Posts navn og logo har færingen Kristian Reinert Davidsen givet til et færøsk firma. Det er en opgave,som kunne være løst af grønlandske firmaer - forventeligt til et noget mere beskedent beløb, end de 3,6 millioner det foreløbigt har kostet Tele-Posts kunder.
Navneskifte for millioner

04-12-2021 sermitsiaq.ag:

Selvstændighed: Grønland har viljen, Færøerne har pengeneHvis man tager GDP som målestok for velstanden, mænger færingerne sig med verdens mest velstående med godt 64.000 dollar pr. indbygger (2019), hvilket er på linje med rige lande som USA og Singapore. Tallet for Danmark er 60.000 dollar.
Færøerne har altså – i modsætning til Grønland – en økonomi, der burde gøre det muligt at løsrive sig og blive selvstændigt. Alligevel sker der ikke rigtigt noget på den front. Hvorfor?

04-12-2021 www.forsvaret.dk:

Nuuk plaget af strømsvigt: Arktisk Kommando har bl.a. støttet med helikopter, køretøjer og teknikofficererArktisk Kommando har stillet køretøjer og chauffører til rådighed for beredskabet, og kan f.eks. anvendes til at transportere samfundskritisk personel til og fra arbejde. Også teknikofficerer fra inspektionsskibet Vædderen har været indsat for at assistere med at få tilkoblet andre energikilder til dagligvareforretninger i Nuuk.
Den manglende strøm har betydet, at supermarkederne har måttet kassere større mængder dagligvarer på grund af manglende kølekapacitet. Det kan blive problematisk, da det selvsagt er tidskrævende at få varer til Nuuk.

04-12-2021 www.dr.dk:

Farvel til varme, lys og internetTirsdag morgen vågnede Nicoline Nyberg Eriksen i en usædvanligt kold og mørk lejlighed i Grønlands største by, Nuuk.
- Vi havde ingen varme, ingen strøm og intet internet. Alt lys i de omkringliggende lejligheder og alle gadelygter var slukket, og vi kunne ikke orientere os om situationen, siger Nicoline, der er juridisk praktikant ved Grønlands Politi.
Efter et stormvejr i starten af ugen røg strømforsyningen til hele Nuuk sent mandag aften. Det har betydet, at byens cirka 19.000 indbyggere har været uden varmt vand, elektricitet og varme ad flere omgange i løbet af den forgangne uge.

Kamikpostens kommentar
Det mest interessante på ovenstående billede er den lille røde tekst i venstre side lige under billedet: teksten UDLAND.
Hvis Grønland var udland, så ville ”Farvellet til varme, lys og internet” ikke være noget der kunne klares i løbet af et par dage. Det ville være en permanent katastrofe.

03-12-2021 sermitsiaq.ag:

Strømmen er tilbage på fuld kraft i Nuuk

Vores eksperters første vurdering var, at det ville tage op til uger at reparere kablet, grundet de vanskelige arbejdsforhold, men en meget veltilrettelagt indsats i et samarbejde mellem Nukissiorfiit og Air Greenland, har resulteret i, at en midlertidig reparation har kunnet gennemføres allerede i dag, fortæller Energidirektør Kaspar Mondrup.

03-12-2021 sermitsiaq.ag:

Politimester efter strømsvigt: Måske er vi blevet for magelige

Politimesteren erkender, at kommunikationen altid kan blive bedre i sådan en krisesituation, hvor især de første timer kan være kaotiske.
- En af de ting, der blev ændret i løbet af de første døgn, var befolkningens adgang til de mere tekniske detaljer omkring strømnedbruddet, som blev kommunikeret fra Tusass og Nukissiorfiit. Den slags skal vi huske, på trods af vi kører en central kommunikation fra beredskabet, som sidder her på politigården, siger han.
Bjørn Tegner Bay sender en opfordring ud til befolkningen om at få fat i den der radio, der kan stå i skabet til en mørk dag med strømnedbrud, så man altid har adgang til myndighedernes krisekommunikation.
- Men hvis KNR´s systemer også går ned, og der ikke kan sendes radio, så har vi jo stadig muligheden for at bruge højtalere på gadehjørnerne, slutter politimesteren.

02-12-2021 knr.gl:

Nukissiorfiit: Fejlen er fundet, men det kan tage dage eller uger

Der er fejl på kabellinjen omkring 30 kilometer fra buksefjorden. Helikopteren, der tog ud for at finde fejlen, er fløjet hjem igen.
Indtil da vil strømforsyning køre på ren diesel fra Nukissiorfiits nødkraftværk i Nuuk. Energidirektøren forklarer på pressemødet, at man slukkede for strømmen fra vandkraftværket til hovedstaden natten til torsdag, fordi selskabet i samarbejde med Arktisk Kommando skulle inspiceret kablerne.
Og det vil det altså blive ved med, fordi det kræver, at strømmen er slukket for at ordne fejlen

02-12-2021 naalakkersuisut.gl:

Strømafbrydelser i NuukNukissiorfiit arbejder på højtryk for at løse de driftsmæssige udfordringer.
Strømudfaldene sker fordi der sker kortslutninger på linjen mellem vandkraftværket i Buksefjorden og Nuuk. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke om der er defekt i linjeføringen og det vil naturligvis blive undersøgt, når vejret tillader det. Faren for kortslutning stiger i vejrforhold hvor temperaturerne er lige under nul grader med slud, høj luftfugtighed og stærk vind. Det er de vejrforhold vi har oplevet de sidste dage.
For at sikre en mere stabil elforsyning er nødelværket i Nuuk taget i brug. Det kan dog ikke alene sikre mod nye strømudfald i nogle dele af byen. Nukissiorfiit underretter løbende om udviklingen.
Når situationen er stabil, vil fokus være på at finde ud af, hvad der kan gøres for at få forebygge lignende situationer. Landsstyret vil i dialog med alle Landstingets partier se på hvorledes vi kan skabe de nødvendige økonomiske og tekniske rammer for Nukissiorfiit, så de kan imødegå lignede situationer i fremtiden.

02-12-2021 www.ral.dk:

Ændringer for Siuana Arctica rejse 143På grund af store godsmængder er planen for Siuana Arctica 143 (Orange linje) ændret.
Når Siuana Arctica er færdig lastet i Qasigiannguit sejler skibet mod Upernavik Kujalleq, Kangersuatsiaq, Upernavik, Innaarsuit, Nutaarmiut, Aappilattoq, Upernavik og tilbage til Qasigiannguit.

02-12-2021 knr.gl:

Kalistat Lund vil granske nedbrud: Jeg forstår utilfredsheden

Kalistat Lund vil også bruge anledningen til at sikre, at et lignende nedbrud eller ikke sker i andre dele af landet.
- Jeg vil kræve at få alle informationer udleveret, og så vil jeg tage initiativ til at sikre forsyningssikkerheden - ikke alene i Nuuk men på hele kysten - og undersøge hvilke handlemuligheder, der er ved nedbrud, siger Kalistat Lund.

01-12-2021 knr.gl:

Nukissiorfiit: Nuuks el afhænger af gammelt nødkraftværkDa vandkraftværket i Buksefjorden var nyt, var det ikke unormalt, at der var udfald, og at det gamle dieselkraftværk måtte overtage.
Dengang var Nuuk dog meget mindre, hvorfor der skulle produceres meget mindre energi til byen.
De sidste mange år har strømmen af energi fra Buksefjorden dog flydt jævn og sikkert. Derfor er det gamle dieselkraftværk, som i dag skal forsyne Nuuk med strøm i nødstilfælde, ikke blevet teste i årevis.
Det fortæller Kaspar Mondrup, der er energidirektør i Nukissiorfiit:
- Det har ikke været brugt som nødkraftværk i mange år, og det er meget kompliceret at få startet.
Kamikpostens kommentar
Den 9. august 2010:
I nat ankom et specielt skib til Nuuk. Ombord er en meget særlig last, nemlig et kæmpestort nyt motor- og generatorsæt til Nordhavnen Elværk i Nuuk.
Ifølge Nukissiorfiit drejer det sig om Grønlands største sæt nogensinde. Og dét siger ikke så lidt.
Hele sættet vejer 358 ton og er mere end 18 meter langt, mere end fem meter bredt og næsten seks meter højt. Det svarer sådan cirka til et enfamiliehus i to etager.
I løbet af de kommende dage skal motor- og generatorsættet transporteres til byggepladsen i Nordhavnen i Nuuk, og det er en kompliceret affære at flytte noget så stort.
For det første er asfalten flere steder forstærket, ligesom der er fjernet lygtepæle og luftledninger.
Fotoet ovenfor er elværket, før det kæmpestore, nye motor- og generatorsæt til Nordhavnen Elværk i Nuuk blev anskaffet og opført.
Læs artiklen her Største gods ankommet

01-12-2021 sermitsiaq.ag:

1 million tandbøjlekroner samlede støv i 2020

Sermitsiaq.AG har talt med en familie i Sisimiut, der ønsker, at landsstyret opretter et rejsehold af specialtandlæger, der skal betjene børn i andre byer, så tilbuddet kan gælde for alle børn i landet.
- Landsstyret har ikke behandlet spørgsmålet om etablering af et landsdækkende tilbud om behandling med tandbøjler, lyder det fra Kirsten L. Fencker i et skriftligt svar.
Departementet for sundhed har tidligere estimeret at et landsdækkende tilbud på tandregulering med tandbøjler vil koste mellem 15-20 millioner kroner årligt. Forebyggende tandregulering, hvor man trækker sunde tænder ud, er vurderet til at koste omkring 2-3 millioner kroner.

30-11-2021 knr.gl:

Mobildækning i hele landet er ude af drift

Tirsdag morgen er mobildækningn i hele landet ude af drift.
Det oplyser Tusass til KNR.
Enkelte steder kan dækningen opstå sporadisk, men hele landet er påvirket.
Teleselskabet kommer til at prioritere samfundskritiske funktioner først, når det bliver muligt at genoprette forbindelsen.
Hvis folk skal i kontakt med politiet, skal man derfor opsøge dem fysisk, oplyser Grønlands Politi.
Hvis man har brug for at komme i kontakt med sundhedsvæsenet i Nuuk, skal man også møde fysisk op, fortæller ledende regionslæge Jesper Olsen.
Han kan dog ikke fortælle mere om, hvordan det forholder sig andre steder i landet. Det er KNR ved at undersøge.

29-11-2021 sermitsiaq.ag:

Hul i lov tages op på ministermøde

Det "hul" i lovgivningen Tuba påpeger, vedrører underretning fra danske kommuner til grønlandske kommuner. Den danske servicelov fastsætter i §152 regler om kommunernes indbyrdes underretningspligt. Serviceloven er ikke gældende for Grønland, hvorfor reglen om kommunernes indbyrdes underretningspligt ej heller er gældende, forklarer Paneeraq Olsen og fortsætter:
- Jeg vil gerne opfordre til, at Danmark tager initiativ til at få tilpasset deres lovgivning.
Kamikpostens kommentar
Det er ikke noget som man fra dansk side skal tage initiativ til.
Det har siden Hans Egede kom til Grønland været en lov i Danmark, at man ikke må blande sig i Grønlands indre anliggender. Det betyder at initiativet om ændringer i lovgivningen skal komme fra Grønland, som er repræsenteret i Folketinget med to medlemmer valgt ind fra Grønland. Men da de helt åbenlyst ikke kender opgavefordelingen, er man ved at forbigå dem i både Grønland og i Danmark.
Aaja Chemnitz Larsen kæmper for, at Danmark skal betale en erstatning til de 22 børn, der blev sendt Danmark efter den lovpligtige godkendelse i de to daværende landsråd.
Aki-Matilda Høegh-Dam spilder tiden med at slås for, at Danmark fortsat skal betale til Grønland efter, at Grønland er blevet et selvstændigt land 😄
Læs lidt om Grønlands historie
Grønlands retsvæsen i langsom forvandling

29-11-2021 knr.gl:

Boligsag: Økonomiudvalg blev forbigået seks gange på fem år

På det tidspunkt var det Asii Chemnitz Narup, der var borgmester i kommunen, og som den øverste chef for administrationen, skrev hun under på de tre erhvervslejekontrakter. Det skete altså uden, at kontrakterne var blevet godkendt på forhånd af Økonomiudvalget.
Asii Chemnitz Narup trak sig tirsdag som landsstyremedlem for finanser og indenrigsanliggender på baggrund af Tilsynsrådets kritik.
Hun savner fortsat oplysninger fra Tilsynsrådet og har selv søgt aktindsigt i sagen. Derfor vil hun først udtale sig, når hun ved noget mere.
Derudover er der to tilfælde, hvor borgmesteren slet ikke har underskrevet en erhvervslejekontrakt og en allonge. Det gælder er kontrakt med Nuuk City Invest i januar 2019 og en allonge, der blev tiltrådt i april 2020.
De to eksempler har ifølge Tilsynsrådet heller ikke været behandlet i Økonomiudvalget

29-11-2021 naalakkersuisut.gl:

Skridt til øget beskyttelse af ofre og politireform

Lovforslagene er resultatet af et tæt samarbejde med justitsministeriet om et løft af justitsområdet, men det stopper ikke her. Landsstyret vil fortsat arbejde for at skabe forbedringer på området og er derfor netop nu i gang med at udarbejde ”Visioner og Prioriteringer”, der skal afspejle de ønsker, som landsstyret har til udviklingen. Det er i den forbindelse vigtigt, at prioriteringerne er dynamiske og hele tiden afspejler befolkningens ønsker. landsstyret vil derfor i højere grad søge at inddrage civilsamfundet og relevante organisationer i det videre arbejde.

Lovforslagene skal behandles i Folketinget for at kunne blive endeligt vedtaget, og dette forventes at ske i starten af det nye år.

28-11-2021 sermitsiaq.ag:

Pengene hentes hos Tusass og Air Greenland

Det ekstra udbytte, som man henter i Tusass, har man sat til 150 millioner kroner over tre år. Det kan man jo teknisk set godt gøre, men Tusass bliver så indvævet i den samlede grønlandske økonomi, at det er det samme som at indføre en ny afgift, siger Per Nikolaj Bukh, der også har kigget ned i Tusass’ regnskaber.
– De leverer nogle fine regnskaber og betaler et stabilt udbytte til selvstyret hvert eneste år. Det kan de gøre, fordi de har monopol og derfor kan sætte priserne efter, hvor meget de vil tjene. Skal de nu levere et yderligere overskud til selvstyret, så er der kun den mulighed, at priserne sættes op. Alternativt kan de selvfølgelig gældsfinansiere beløbet, men det har den samme effekt, for det kan de ikke blive ved med år efter år.

28-11-2021 www.kamikposten.dk:

Det misrøgtede Grønland - eller hvordan Selvstyret forhindrer økonomisk udviklingSom det går nu, kan det bedst beskrives som en social katastrofe, iværksat af Selvstyret og med Folketinget som bagmand og garant for evig fortsættelse. Men Grønlands befolkning har fortjent bedre

28-11-2021 knr.gl:

Fond sender penge til biologiuddannelse på IlisimatusarfikGrønlands Naturinstitut er nemlig blevet tildelt 10 millioner kroner af Aage V. Jensen Naturfond, og en del af pengene skal gå til opstarten af den nye biologiuddannelse.
Det glæder biolog og kommende leder af den nye biologafdeling på Ilisimatusarfik, Aviaja Lyberth Hauptmann.
- I en del år har det jo været en drøm og en plan at få skabt en biologi-uddannelse ved Ilisimatusarfik, og det er jo helt oplagt når vi i vores samfund bygger vores økonomi på er vores naturressourcer, og vi lever i et samfund, hvor mennesker har en tæt relation til naturen.
- Så det er helt oplagt at have en biologiuddannelse i Grønland, siger Aviaja Lyberth Hauptmann, som altså skal stå i spidsen for at stable den nye uddannelse på benene.

27-11-2021 www.kamikposten.dk:

Baggrund for Atassuts exit som støtteparti

Hvorfor har de blå grønlandske partier altid samarbejdet med de røde partier? Det ender altid med at man må tilpasse sig de store røde partiers værdier. Da muligheden om at to højrefløjspartier kan samarbejde, greb vi dette særlige mulighed

27-11-2021 jyllands-posten.dk:

Når Mette Frederiksen bliver frikendt, står de borgerlige tilbage som usle populister

Og så er kampagnen mod Mette Frederiksen ikke mindst udtryk for borgerlig svaghed. Enhver kan se, at Søren Pape ikke har nogen politiske idéer. At JaKob Ellemann-Jensen ikke har nogen politiske visioner. De aner ikke, hvad de skal med magten, hvis de får den. De burde naturligvis bruge deres tid på at udvikle politik. Vise danskerne, at der er et borgerligt alternativ. At der er muligheder for at gøre Danmark til et bedre land. Hvorfor i alverden skulle vi ellers ønske dem ind i regeringskontorerne?
I stedet for at udvikle politik satser Pape og Ellemann-Jensen på at slide Mette Frederiksen op. Hun taber næppe næste valg. Men måske det næste igen. Hvis bare de fører en populistisk negativ kampagne imod hende i tilpas mange år, skal det nok lykkes til sidst. Det er ikke en strategi, Danmark er tjent med. Det skader både demokrati og borgerlighed, og de to herrer skulle skamme sig over det desperate, populistiske forsøg på at lyve og skandalisere sig til magten.

26-11-2021 knr.gl:

Naaja Nathanielsen om ny post: Jeg er fuld af gå-på-mod

Men resten beholder Naaja Nathanielsen. Så hvordan vil hun gå til den opgave?
- Det vil jeg gå til på samme måde, som jeg har gjort hidtil. Det handler om at gå rigtig struktureret til sit arbejde og være klar på, hvad man ønsker at udvikle inden for hvert område og kunne følge op på de ting. Det handler rigtig meget om struktur og selvfølgelig, at man er villig til at lægge de timer i det, der skal lægges i det.
Du er ikke nervøs for, at noget af det bliver glemt?
- Så ville jeg aldrig have sagt ja til så mange områder, hvis det var, fordi jeg troede nogle områder ville blive mindre prioriteret.

26-11-2021 naalakkersuisut.gl:

Status og indsatser i UpernavikEkstra analysemaskine og ekstra personale til sundhedscenteret er nogle af de tiltag der sker i Upernavik.
Coronasituationen udvikler sig hele tiden. Restriktionerne, der blev indført med den sidste bekendtgørelse i søndags, er et forsøg på at sætte en brat stopper for smittespredningen i Upernavik og Nuuk. Der har siden været en dialog mellem erhvervslivet, kommunerne, politiet og landslægeembedet, samt partiformændene omkring hvordan restriktionerne kan tilpasses og forbedres.
Følgende yderligere restriktioner indføres i Upernavik og de tilhørende bygder, foreløbigt gældende i op til 14 dage:
 1. Der indføres et forsamlingsloft på maksimalt 20 personer. Dette træder i kraft klokken 18 i dag.
 2. Der indføres myndighedsflyvninger i Upernavik og tilhørende bygder. Det betyder, at det kun er personer som udfører relevante og vigtige funktioner, der tillades udrejse. Dette træder i kraft klokken 00.00 mellem søndag og mandag.26-11-2021 sermitsiaq.ag:

Islandsk model undersøges

Forhold som journaliseringssprog, tolkning og jobtilbud til ægtefæller skal afklares, uanset om sundhedspersonalet kommer fra Cuba eller et andet ikke-nordisk land, lyder det fra Kirsten L. Fencker.
Hun understreger, at hvis det skal blive en succes med udenlandsk sundhedspersonale, der for eksempel kun taler engelsk, så er det vigtigt, at ordningen ikke belaster de faste medarbejdere:
- Disse medarbejdere er afgørende for at sundhedsvæsenet fungerer, og de yder hver dag en stor indsats for at hjælpe borgere over hele landet. Derfor skal nye ordninger også udvikles med tanke på og i samarbejde med medarbejdere og ledere i Sundhedsvæsenet

26-11-2021 sermitsiaq.ag:

Lav en selvmordsstrategi med de ungeVi har fokuseret på retten til psykisk hjælp i to år nu. Men det er som at tale til en mur, når vi forsøger at råbe politikerne op. Derfor laver vi nu en ekspertgruppe blandt unge, som skal beskrive, hvad for nogle behov der er. Så vil vi sende anbefalinger til landsstyret. Selvstyret har lavet en strategi før uden at inddrage de unge, og vi skal sikre, at de unges stemmer bliver hørt, afslutter Aviâja Egede Lynge

25-11-2021 knr.gl:

Atassut og Demokraatit vil have opgør med 40 års socialistisk styre

Der er brug for et samlet borgerligt alternativ til de venstreorienterede partier i Landstinget. Det mener Atassut og Demokraterne, der indgår et formelt samarbejde.
Grønland har været styret af røde partier lige siden Hjemmestyrets start i 1979. Det vil Demokraatit og Atassut gerne ændre på. Vi vil markere, at der rent faktisk findes liberale politikere herhjemme, som gerne ser et opgør med mere end 40 års socialistisk styre.
Samarbejdet er indgået samme dag, som Atassut trak sig som støtteparti til koalitionen, der består af Inuit Ataqatigiit og Naleraq.
Begge partier har ellers selv været med i koalitioner med røde partier. Senest har Demokraatit siddet i koalition med Siumut, mens Atassut var i koalition med Siumut for få år siden.
Men nu skal der altså fokuseres på at skabe en borgerlig højreorienteret opposition.

25-11-2021 sermitsiaq.ag:

Tilsynsråd lægger nye oplysninger frem

Det fremgår, at væsentlige kritikpunkter er rettet mod sager fra Asii Chemnitz Narups borgmestertid. Tilsynsrådet noterer desuden, at kommunen aktivt har modarbejdet tilsynets arbejde.
Kommuneqarfik Sermersooq har efterspurgt begrundelserne for Tilsynsrådets skarpe kritik af kommunen. Efterspørgslen er blevet efterkommet, da Sekretariatet for Tilsynsrådet tidligere på ugen har sendt et brev til kommunen, hvor kritikpunkterne udspecificeres.
Det ni sider lange dokument blev tilføjet dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde tirsdag eftermiddag, og det viser, at et kritikpunkt, der specifik handler om borgmesterens ageren, er rettet mod sager fra tidligere borgmester Asii Chemnitz Narups (IA) embedsperiode.
Kamikpostens kommentar
Det kan meget vel vise sig, at Asii Chemnitz Narups udtræden af landsstyret ikke kun skyldes boligsagen, men også konsekvenserne af hendes ansættelse af Lars Møller-Sørensen som kommunaldirektør.
Lars Møller-Sørensen var bestemt ikke uberygtet, da han blev ansat, og som det nyeste har Sermersooq Kommune set sig nødsaget til at ham til politiet.
Kommunen mener, at de to forhenværende topembedsmænd er skyld i flere millioner spildte skattekroner. Det fremgår af materiale, som Sermitsiaq.AG er kommet i besiddelse af.
Ifølge oplysningerne har den tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen indgået en tvivlsom aftale med en virksomhed om levering af en række ydelser til kommunen, som ikke er fundet sted
Se også dette klip om Lars Møller-Sørensens ageren, før han blev ansat i Sermersooq Kommune.

24-11-2021 sermitsiaq.ag:

Landsinget holder ekstra møde

Finansloven blev vedtaget tirsdag og markerede afslutningen på efterårssamlingen.
Natten til onsdag er politikerne dog blevet indkaldt til såkaldt ekstrasamling. Ekstrasamlingen bliver ganske kort med ét møde, som er i dag onsdag.
Begrundelsen for indkaldelsen er ændring i samarbejdet i koalitionen

24-11-2021 dk.siumut.gl:

Inuit Ataqatigiit har ikke styr på Sermersooq

I et opsigtsvækkende interview til KNR den 15. november siger tidligere borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq for Inuit Ataqatigiit, Asii Chemnitz Narup, at kommunen godt vidste, at den højtflyvende strategi med 30.000 indbyggere i Nuuk i 2030 ikke holdt vand. Den tidligere borgmester, der om nogen stod forrest i den strategi, beklager sig over, at der i hendes borgmesterperiode var en voldsom tilflytning til kommunen, og i særdeleshed til Nuuk, som førte til øget efterspørgslen på de få og ofte alt for dårlige boliger.
En politik som den nuværende borgmester og koalitionspartnere også hylder. Man holdt ligefrem kaffemik udenfor Brugsen da tallet nåede de 19.000. Hvad var der at fejre? Jeg kan ikke se fornuften i det. Rent infrastrukturelt er hovedstaden under et massivt pres.
Kapaciteten på Lægeklinikken og Tandlægeklinikken kan ikke følge med, og det går især ud over de, som har mindst i pengepungen. De har ikke råd til at tage den private tandlæge. Så er der vejene og den laaaange trafikprop, der udfolder sig hver morgen og eftermiddag. Og sidst men ikke mindst mangler vi boliger. Alt sammen noget der er til at føle på og se. Vi oplever det jo næsten hver dag som borgere. På den anden ende siger stemmen i telefonen: Du er nummer 71 i køen – ventetiden er gratis. Som om.
Læs også
Inuit Ataqatigiit har ikke styr på Sermersooq

23-11-2021 knr.gl:

81 ud af 104 nye smittetilfælde er i Upernavik: Meget omfattende smitte i byen

Fra mandag klokken 12 til tirsdag klokken 12 er der fundet i alt 104 smittede med coronavirus i Grønland.
De fleste af dem blev konstateret i Upernavik, hvor der er fundet 81 smittetilfælde. Der er således konstateret meget omfattende smitte i byen. Over en ud af 5 af de testede viste sig at være smittede, og ligesom i de andre byer med smittesprednig er det i høj grad børn der er smittet.

23-11-2021 naalakkersuisut.gl:

Múte om Asii’s beslutning: Det er selvfølgelig beklageligt

Formanden for landsstyret, Múte Bourup Egede beklager Asii Chemnitz Narups beslutning om at trække sig tilbage som landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender.
”Vi kender Asii Chemnitz Narup som en dygtig, målrettet og visionær person og derfor er det selvfølgelig beklageligt at hun trækker sig fra posten som landsstyremedlem. Jeg respektere dog hendes valg. I den korte periode hun har siddet på posten har hun landet en ganske fornuftig finanslov med stor opbakning fra flertallet af partierne, hvilket er blevet taget godt imod af befolkningen.
Jeg vil gerne takke hende for indsatsen og ønske hende det bedste,” siger Múte Bourup Egede.
Naaja H. Nathanielsen bliver landsstyremedlem for Finanser, Råstoffer, Ligestilling og Justitsområdet. Indenrigsområdet overtages af Mimi Karlsen der i forvejen har Sociale Anliggender og Arbejdsmarked. Mariane Paviasen bliver landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

23-11-2021 sermitsiaq.ag:

Boligsagen koster en plads i landsstyret

Asii Chemnitz Narup meddeler tirsdag, at hun trækker sig som medlem af landsstyret på grund af tilsynsrådets kritik om boligsagen, der tog sin begyndelse i Kommuneqarfik Sermersooq i hendes tid som borgmester.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede har nu enestående mulighed for at sikre en særdeles kompetent person som landsstyremedlem med ansvar for økonomien.
Det er Naaja H. Nathanielsen, som er medlem af landsstyret med ansvar for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling. Hun har i den korte tid, hun har været aktiv i politik vist sig som en fornuftig, vidende og flittig politiker 🙂

23-11-2021 www.kristeligt-dagblad.dk:

Hanne var lærer for grønlandske børn: Vi troede, de blev reddet, da de blev sendt til Danmark. Vi tog fejl

”Danmark begik mange fejltagelser i Grønland, og eksperimentet var en stor fejl. Det er godt, hvis de nulevende kan få erstatning. Det var et skrivebordseksperiment planlagt af embedsmænd, der bestemt ikke var børnepsykologer. Jeg hørte om eksperimentet, da jeg var i Grønland. Jeg fik at vide, at de fleste af børnene var forældreløse. Dengang betragtede vi deres ophold i Danmark som en slags redningsaktion for forældreløse børn, som kom fra bygder med meget primitive levevilkår. De fik nu en chance for at få en uddannelse. Vi havde stor respekt for den grønlandske kultur og mente, at grønlænderne kun kunne komme til at styre landet, hvis de lærte dansk, for dansk var vejen til en uddannelse,” fortæller Hanne Thrane.

Hun mener ikke, at eksperimentet kan undskyldes, men savner, at debatten om eksperiment-børnene også belyser de kummerlige sociale forhold, der var baggrunden for ønsket om at skabe udvikling i Grønland.

23-11-2021 www.ral.dk:

Endnu en operation på Sydpolen for Royal Arctic LineFor Royal Arctic Line og den rutinerede besætning ombord på Malik Arctica er der langt fra tale om en ny opgave. Siden 2007, hvor Naja Arctica sejlede den nye forskningsstation Neumayer Station III på vegne af det tyske forskningsinstitut Alfred Wegener Institut (AWI), har rederiet på nær en enkelt sæson hvert år været beskæftiget med et skib ved Antarktis når vinteren og isen har lagt sig omkring Grønland. Således har søsterskibet til Malik Arctica, Mary Arctica, forsynet den norske station Troll fast de seneste 12 sæsoner, hvor også den tyske og belgiske station i enkelte tilfælde har været anløbet.

22-11-2021 www.forsvaret.dk:

Øvelse i Arktis gav uvurderlig viden under udfordrende forholdSammen med kolleger fra blandt andet Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet har Forsvaret de sidste par uger trænet sammen i Sydgrønland. Øvelsen Arctic Light skulle træne Arktisk Beredskabsstyrkes evne til at samarbejde under naturkatastrofer.
Forsvaret leverer dagligt en stor og specialiseret del af beredskabsarbejdet i Arktis og ved Grønland og Færøerne i øvrigt med det formål at øge trygheden for grønlandske og færøske borgere og andre, der færdes i regionen.
Med 300 deltagere skabte Arctic Light-øvelsen en unik ramme for at træne koordinationen mellem tilkaldte enheder fra hele Rigsfællesskabet og USA.

20-11-2021 www.dr.dk:

Beder om millioner i støtte: Stort opslagsværk risikerer at lukke

Er du en af de 1,2 millioner danskere, der hver måned klikker ind på lex.dk, hvis du for eksempel lige skal finde ud af, hvad et boblerev er, og hvor det ligger i Danmark?
Så kan det være slut fra næste år.
Lex.dk, som er en samkørsel af flere store danske opslagsværker – og som i øvrigt er gratis at benytte – risikerer nemlig at løbe tør for penge allerede i 2022.
Det skyldes, at der i finanslovsudspillet fra regeringen ikke er afsat midler til at videreføre opdateringen og driften af lex.dk.
Læs mere her
Vi har alle sammen spørgsmål om verden hver eneste dag. Vi vil gerne vide mere. Redaktionen bag lex.dk arbejder på at opdatere den store pulje af artikler i Den Store Danske, hvor du finder nogle af svarene. Samtidig arbejder redaktionen bag Trap Danmark på at færdiggøre Trap Danmark 6. udgave, som også er tilgængelig på lex.dk

19-11-2021 knr.gl:

Skolebørn holdt fri i 70 timer på kun to månederFolkeskolen i Narsaq har over 170 elever. En normering på 23 lærere, hvor 18 af dem er besat. Udover de 18 lærere underviser fire pædagoger og fire vikarer.
Trods det har elever i 6. klasse tilsammen holdt fri i 70 timer i september og oktober.
Det har forældrene regnet ud.
- Det er elendigt. Det oplevede vi ikke, da vi boede i fem år i Nuuk. Det er underligt, at komme her. Det er ren elendighed at have en skoleelev og bo i Narsaq, og vi kan ikke bare rejse, fortæller Birgitte Rothaús Johnsen.

18-11-2021 knr.gl:

Fire partier er enige om finansloven

Der er fundet penge til en ny lufthavn i Qaqortoq, hellefiskeafgiften skal fjernes, alderspensionen skal forhøjes og afgifter på forskellige varer bliver også fjernet.
Inuit Ataqatigiit, Naleraq, Atassut og Demokraatit er blevet enige om finansloven til næste år. Hele fire partier.
Og det er ikke en kort aftale. Det er i hvert fald lykkes for landsstyremedlem for finanser, Asii Chemnitz Narup (IA) at finde penge til de forskellige krav, som partierne har stillet.
Partierne er blandt andet blevet enige om en finansieringsplan af en 1.500 meter lang landingsbane i Qaqortoq. En forhøjelse af alderspensionen.
Hellefiskeafgiften skal i 2022 sættes ned fra fire til nul procent. Og så skal der en optælling af narhvaler i Østgrønland.

18-11-2021 sermitsiaq.ag:

Finanslovsforhandlinger går i hårdknude

Hvis Siumut fastholder sit exit fra forhandllingerne, ser det nu svært ud for koalitionen at lande et bredt flertal for næste års finanslov, da Siumut er det næststørste parti med 10 medlemmer af Landstinget. Siumut-formand Erik Jensen siger dog, at partiet fortsat vil overveje at stemme for den samlede finanslov.
Kamikpostens kommentar
Erik Jensen opfatter godkendelsen af ”parisaftalen” for så alvorligt et problem, at han ikke vil lade Siumut godkende finansloven
Sådan kan man kun agere, når man intet ved om almindelige menneskers kamp for en tålelig tilværelse i Grønland 🙄

17-11-2021 naalakkersuisut.gl:

Forhøjelser af krabbekvoter i tre forvaltningsområderLandsstyret besluttede i dag, den 17. november 2021, at kvoterne i forvaltningsområderne Nuuk-Paamiut, Sisimiut kystnært og Diskobugten-Uummannaq for 2021 skal forhøjes.

Følgende kvoter i forvaltningsområder forhøjes:
 • Nuuk-Paamiut, kystnært: 100 tons
 • Nuuk-Paamiut, havgående: 100 tons
 • Diskobugten – Uummannaq: 100 tons
 • Sisimiut, kystnært: 150 tons

Forvaltningsområderne Disko-Uummannaq og Sisimiut Kystnært har været lukket, da kvoten er opfisket. Forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut kystnær har kvoterest på 51 tons per 9. november, og havgående kvote er opfisket, så forvaltningsområdet er lukket.

17-11-2021 knr.gl:

Nedrivning af blokke giver beboere bedre udsigtDet er de to boligblokke, Blok J og Blok K, der er i fem etager, som skal rives ned. I Blok J er man allerede godt i gang, og det er til glæde for Ole Hansen, fordi det giver ham og hans familie en flot udsigt, de ikke havde før.
- Det er dejligt med en ny udsigt, jeg glæder mig til, Blok K også bliver revet ned, fortæller han.
Kamikpostens kommentar
Det er den mest fladpandede journalistiske tilgang til den skandale, det er at rive boligblokke ned, alene fordi de ikke løbende er blevet vedligeholdt.
Det hus, som Hans Egede fik bygget, da han flyttede til Nuuk, står her stadig efter snart 300 år.
Disse boligblokke kunne have været brugbare i lige så mange år 😡

17-11-2021 sermitsiaq.ag:

Forfatning først i brug om 50 år

Aqqalu Jerimiassen gik hårdt til værks:
- Forfatningskommissionen er en farce, et symbolpolitisk skinarbejde, der er skabt til at skabe et billede på, at man arbejder for selvstændigheden. Vi må se det i øjnene. Selvstændighed kommer ikke af at lave dokument til 5 millioner kroner om året. Selvstændighed kommer fra at bruge vores penge fornuftigt i dag. Og så kan man jo til den tid, hvor vi rent økonomisk er i stand til at klare os selv, lave en smuk forfatning der rent faktisk passer til den tid, vi engang befinder os i, tordnede han fra talerstolen.

17-11-2021 sermitsiaq.ag:

Nekrolog over Grønlands olieeventyr

Grønland er det land i verden, hvor der er stoppet flest penge i olieefterforskning, uden at der er kommet en produktion ud af det.
Selskaberne nåede at poste 13-14 milliarder kroner i boringer og geofysiske undersøgelser i form af blandt andet seismik, inden de forduftede, og drømmen om et olieeventyr afgik ved en stille død.
- Så mange penge er formentlig ikke investeret noget sted i verden, uden at der er kommet en produktion ud af det, siger Christiansen, der er geolog og har eget nyetableret konsulentfirma, flemming G.C.

16-11-2021 sermitsiaq.ag:

Jens Salling: Penge betyder altDet kan godt være, at der ikke var meget at rutte med i mit barndomshjem. Men jeg voksede op i et meget trygt og kærligt hjem. Det oplevede jeg som knægt. Man var jo ikke blind for, hvad der foregik i hjem, hvor der blev drukket. Det har mine søskende og jeg været forskånet for, pointerer Jens Salling.
- Og så var det sgu befriende dejligt, at der heller ikke blev røget i vort barndomshjem, fastslår han og knytter næven for at understrege budskabet.

16-11-2021 sermitsiaq.ag:

Studie vækker opsigt: Fast læge sænker dødelighed

Regionslæge Lone Hove i Nuuk finder undersøgelsens resultater opsigtsvækkende. Hun mener, at den underbygger det, som mange læger allerede ved: At tilknytning til egen læge fremmer sundheden.
Hun håber, at undersøgelsen også vil vække genklang og debat blandt politikere i Grønland. Regionslægen mener nemlig, at udviklingen i sundhedsvæsenet et gået den forkerte vej de senere år:
- Jeg har været her i fem år, og i den tid er vi gået fra otte speciallæger i Nuuk til fire og en halv til knapt 20.000 mennesker. Vi kan ikke overkomme at følge patienterne på den måde, vi gerne vil. Min bekymring går på alle regioner i Grønland.
- Derfor er det en væsentlig undersøgelse, fordi Norge visse steder har forhold, der er sammenlignelige med Grønland. Vi har i den grad svært ved at tiltrække læger, siger Lone Hove til Sermitsiaq.AG.

15-11-2021 sermitsiaq.ag:

Kofod slår fast: Der er taget højde for folkeretten

Afvisningen fra Kofod har fået folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) til at stille opfølgende spørgsmål til ministeren.
Politikeren vil have en vurdering af, om udenrigsministeren har taget højde for 'Danmarks forpligtelser under FN pagtens bestemmelser, der fastslår, at medlemslande med kolonier skulle hjælpe kolonierne med at udvikle selvstændighed og danne frie politiske institutioner.'
Kammikpostens kommentar
Det gælder for de to grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget, at det drejer sig om evindelige forsøg på at platte Danmark for penge.
Aktuelt arbejder Aaja Chemnitz Larsen for at skaffe de 22 børn ( og i næste ombæring sikkert også deres arvinger) en kontant erstatning udredt af statskassen, fordi børnene i 1952 blev sendt til Danmark efter en godkendelse i de to daværende Landsråd.
Aki-Matilda Høegh-Dam vil ændre Grønland til et selvstændigt land, men - vel at mærke - med en påstået ret til et fortsat bloktilskud fra Danmark i al evighed🙂

15-11-2021 stat.gl:

Eksport af fiskeprodukter januar til oktober

Rejer
Eksportværdien af rejer er fra januar til oktober 2021 faldet med 8,8 pct., svarende til 175 mio. kr. Faldet skyldes primært et prisfald på 7,8 pct., idet mængderne er faldet med 1,1 pct.
Hellefisk
Eksportværdien af hellefisk er faldet med 24,6 pct., svarende til 294 mio. kr. Mængderne faldt med 15,9 pct., og den gennemsnitlige kilopris faldt med 10,4 pct.
Torsk
Eksportværdien af torsk er samlet set faldet med 12,5 pct., hvilket svarer til 47 mio. kr. Mængderne er steget med 1,5 pct., og den gennemsnitlige kilopris er faldet 13,8 pct.

14-11-2021 sermitsiaq.ag:

Navneskifte for millioner

Færøsk reklamebureau og udenlandske leverandører fik opgaverne, da TelePost skiftede navn til Tusass.
Det har været vigtigt, at udrulningen af navneskiftet er foregået økonomisk ansvarligt. Den største del af pengene kommer således fra vores almindelige vedligehold og drift. Vores mange bygninger males med den nye, blå farve nogenlunde i takt med, at de trænger maling, og i takt med, at de lokale malerfirmaer har tid i deres kalender. Vi har længe forberedt udskiftningen af arbejdstøj til vores medarbejdere, hvilket også er en betydelig post, og vi er allerede gennem de seneste par år lige så stille begyndt at bruge Tusass-navnet mere, oplyser direktøren
Kamikpostens kommentar
Det havde været økonomisk ansvarligt at beholde det gamle navn og logo.
Det her lugter langt af en vennetjeneste, som skal betales over teletaksterne.
Det havde været på sin plads at spørge kunderne, før plattenslageriet blev sat i værk 😡

13-11-2021 natur.gl:

Ny æra i grønlandsk havforskningTarajoq er Grønlands nye forskningsskib og Grønlands Selvstyres hidtil største investering i forskning. Skibet åbner nye muligheder for både grønlandsk og international forskning i Arktis og peger fremad i overvågningen af reje- og fiskebestande og klimamæssige ændringer i havmiljøet. Tarajoq nu er færdig og på vej til Norge, hvor værftet vil gennemføre støjmåling af skibet. Efterfølgende vil Tarajoq sejle til Færøerne for at få fiskeredskaber om bord.
Tarajoq er designet specielt til at sejle og arbejde i arktiske farvande. Det topmoderne, 61 meter lange skib kan med sin størrelse og udrustning sejle længere nordpå og udføre langt flere typer af forsknings- og miljøopgaver, end det tidligere har været muligt. Både teknisk og ambitionsmæssigt afspejler Tarajoq betydningen af havets levende ressourcer for det grønlandske samfund.

13-11-2021 sermitsiaq.ag:

900 unge grønlændere får pakke med ”Min grundlov”

Folketingets formand har ved en fejl sendt brev, tegneserie og grundlov til cirka 900 grønlændere. Nu er en undskyldning på vej.
Fejlen blev opdaget undervejs, da folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam kontaktede Folketingets administration og spurgte, hvad meningen var. Hun havde selv fået samme spørgsmål fra en ung grønlænder, der netop havde modtaget pakken med tegneserie og ”Min grundlov”.
Kamikpostens kommentar
Aki-Matilda Høegh-Dam vil forventeligt kræve, at Folketinget tilbyder de stakkels 900 modtagere af grundloven gratis psykologhjælp, så de kan hjælpes til at komme sig over chokket 😀

12-11-2021 www.brs.dk:

Beredskabsstyrelsen kan indsættes til miljøopgaver i ArktisI øvelsen skal et olieudslip tæt ved kysten inddæmmes, og til den opgave er to af Beredskabsstyrelsens lægtvandsfartøjer sejlet til Nuuk for at støtte.
Lægtvandsfartøjerne, der er specialbyggede til at opsamle olie ved forureninger, har aldrig været indsat i et arktisk miljø før, så den sidste uges træning har givet værdifuld erfaring.
- Vores mål var blandt andet at afprøve Beredskabsstyrelsens evne til at indsætte den relevante kapacitet i Grønland. Det har været en vellykket og meget lærerig øvelse - også på trods af minus 15 grader, et nyt og ukendt miljø at sejle i og de andre udfordringer, der følger med, når man indsætter en ny kapacitet i Arktis, siger sektionschef Martin Vendelbo, der til daglig er stabschef ved Beredskabsstyrelsen Sjælland og i øvelsen har fungeret som øvelseschef for Beredskabsstyrelsen.

12-11-2021 naalakkersuisut.gl:

Fartøjer i forvaltningsområde 47 kan fiske i hele området og tage forskud på næste års kvoteFartøjerne som ejer individuelle omsættelige kvoter (IOK) på hellefisk i forvaltningsområde 47; Uummannaq, Upernavik og Diskobugten kan fiske deres kvoter i hele forvaltningsområde 47. Dette betyder at har én fartøjsejer fortsat kvote tilbage, men fiskeriet for fartøjer er opfisket i ét forvaltningsområde, så kan fartøjet fiske resten af deres kvote i de to andre forvaltningsområder inden for område 47.
Kamikpostens kommentar
Der er ulykkeligvis ikke loft over politisk stemmefiskeri. Det har der været i mands minde, og det tordner bare derudaf 😡

12-11-2021 sermitsiaq.ag:

Udvalg skal tage stilling til mulig 'greenwashing'Skal Kommunearfik Sermersooq fortsat betale omkring 50.000 kroner om året for en certificering med fokus på bæredygtighed? Det spørgsmål skal kommunens økonomiudvalg tage stilling.
Kommuneqarfik Sermersooq er kunde hos virksomheden EarthCheck, der arbejder med certificering af Nuuk som en bæredygtig turistdestination.
Samarbejdet kulminerede foreløbig i september, hvor kommunen i en pressemeddelelse udnævnte Nuuk som den første bæredygtige hovedstad i verden med henvisning til en rapport fra EarthCheck.
Den påstand har dog udelukkende baggrund i, at Nuuk er den eneste hovedstad, som EarthCheck har arbejdet med. Det har DR-radioprogrammet Detektor og KNR afdækket.
Det er faldet medlem af Udvalg for Erhverv og Økonomi, Inga Dóra G. Markussen (S), for brystet, som har rejst sagen i udvalget

11-11-2021 www.forsvaret.dk:

Fra storm til havblikDen største øvelse i Grønland siden 2016 nærmer sig sin slutning. De første tre-fire dage ventede hovedparten af beredskabsstyrken med at komme den fiktive katastroferamte bygd Qoornoq til undsætning. Men meget realistisk for Grønland, forhindrede vejret ingeniørsoldater, hjemmeværnsfolk og beredskabsfolk i at komme til Nuuk og videre ind i Godhåbsfjorden.

10-11-2021 sermitsiaq.ag:

Forældre ønsker tandlægerejsehold

Hvorfor skal børn betale prisen for at være født med skæve tænder, når alle andre sundhedstilbud i Grønlands sundhedsvæsen er gratis? Det spørger en gruppe forældre fra Sisimiut, der ønsker et rejsehold med tandlæger.

10-11-2021 www.ral.dk:

Takstændring på paller

Råvarepriser på det internationale marked for handel med træ har i det seneste år oplevet markante stigninger. Stigninger som nu desværre også rammer Royal Arctic Line, hvor vi har oplevet en prisstigning på 70% på indkøb af paller.

Vi ser os derfor nødsaget til at regulere vore takster for salg og leje af paller gældende fra 1. december 2021 til følgende takster:

Pris for køb af en palle kr. 260,-

Pris for leje af palle kr. 95,-

10-11-2021 sermitsiaq.ag:

Milliard-investeringer vedtagetEfter en kort tredjebehandling vedtog Landstinget tirsdag nye vandkraftinvesteringer for op mod 3,1 milliarder kroner.
Pengene skal landsstyret låne, og investeringerne skal sikre udvidelse af Buksefjorden Vandkraftværk til forsyning af Nuuk og et nyt vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat.
Med de nye projekter forventes andelen af offentlig vedvarende energi at stige fra de nuværende 70 procent til hele 90 procent. Det er dog ikke landets samlede energiforburug, der er tale om.
Kamikpostens kommentar
Nationalbanken:
Citat
Den offentlige gæld er stigende – om end fra et lavt udgangspunkt – hvilket vil øge selvstyrets risikoeksponering betydeligt på få år. De offentligt ejede selskaber varetager en lang række samfundskritiske aktiviteter, som ikke kan undværes. I tilfælde af økonomiske problemer kan de ikke lukkes ned, og det vil være nødvendigt at holde aktiviteterne kørende. En uforudset, negativ økonomisk udvikling i et eller flere af disse selskaber kan derfor få store konsekvenser for landskassen. Den øgede risikoeksponering understreger vigtigheden af, at ejerskabet i de selvstyreejede aktieselskaber udøves på en måde, som skaber sunde og professionelle virksomheder. Det har derfor skabt opmærksomhed, at der i de senere år har været stor udskiftning i bestyrelserne i flere af selskaberne.
Citat slut
Voksende gæld og reformbehov

10-11-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Nordensminister udelukker fuldt medlemskab i Nordisk Råd

Færøerne har fire gange forsøgt at blive fuldgyldigt medlem af Nordisk Råd. Helsingforsaftalen har som regel været brugt som argument for, at det ikke kan lade sig gøre. Aftalen siger, at kun selvstændige nationer kan blive medlemmer.
I 2016 blev den danske grundlov også brugt som en forhindring for fuldt færøsk fuldt medlemskab. Nordisk Råds præsidium sagde dengang, at Færøerne og Danmark må finde en løsning.
Nu fem år senere siger Flemming Møller Mortensen, at muligheden for fuldt medlemskab er undersøgt flere gange, og konklusionen er, at Helsingforsaftalen og grundloven står i vejen.

09-11-2021 knr.gl:

Udvalgsflertal vil have folkeafstemning om uranlov

Hvis vi fortsætter på den måde (med forbud og ikke forbud red.), skader vi landets troværdighed. Med en folkeafsteming kan vi sikre, at befolkningens mening bliver hørt, og vi får sagen afgjort en gang for alle, siger Aqqalu Jeremiassen til KNR.

08-11-2021 sermitsiaq.ag:

Penge-plan for lufthavn efterlysesEn af de helt store knaster i årets finanslovsforhandlinger er at finde lidt over en milliard kroner til finansiering af en lufthavn med 1500 meter landingsbane i Qaqortoq.
Under andenbehandling af finanslovsforslaget fredag fyldte lufthavnen en del i debatten, men der var ingen konkrete forslag fremme, i forhold til hvordan politikerne vil finde de mange penge.

05-11-2021 knr.gl:

GE savner viden om Parisaftalens konsekvenser for Grønland

Christian Keldsen mener, at det potentielt er store ændringer, som skal ske, hvis Grønland for alvor, skal få barberet CO2-udledningen ned.
Eksempelvis er det nuværende bosætningsmønster udfordrende, hvis man vil sænke CO2-udledningen, fordi langt de fleste mindre byer og bygder får energi fra generatorer, der kører på fossile brændstoffer.
- Aftalen kommer nok til at røre ved noget, som vi ellers har berøringsangst med, og som er kerneværdier i vores samfund, siger han og konstaterer: Det store arbejder begynder nu

05-11-2021 slks.dk:

2. verdenskrigs kultursporDen tyske besættelse af Danmark 1940-45 efterlod sig mange fysiske spor i landskabet. Mest kendt er nok rækken af bunkere på den jyske vestkyst, som hav og blæst i årenes løb har kastet rundt med, så de nu ligger som forladte klodser spredt på stranden. Verdenskrigens kulturspor er imidlertid mere end det.
De tyske betonanlæg vidner om et mørkt kapitel af danmarkshistorien, men det betyder ikke, at de helst skal glemmes. Også de mørke kapitler rummer en vigtig erindring, og derfor bør vi tage vare på mindesmærkerne fra 2. Verdenskrig. Ingen af de tyske anlæg er fredede efter bygningsfredningsloven, og de er endnu for unge til at blive beskyttet som fortidsminder efter museumsloven.

04-11-2021 www.altinget.dk:

Karsten Hønge: Storpolitiske koldfronter i Arktis kræver modernisering af Rigsfællesskabet

International politik er som et spil skak, hvor man ikke kan forstå hvert enkelt træk isoleret. Den naive spiller uden overblik ender som snack for de store.
Det er kun et par år siden, at Kina vedtog en arktisk strategi, hvori landet definerer sig selv med det nyopfundne og absurde begreb “nærarktisk stat”. Men Kina har gennem mange år forsøgt at sætte foden i døren til Grønland og Færøerne.
Hvis vi ikke står sammen, risikerer Rigsfællesskabet og lavspændingen i Arktis at blive sat skakmat. Vi skal insistere på, at de oprindelige folks interesser er i centrum.

04-11-2021 sermitsiaq.ag:

Asii: Her er de store knaster i forhandlinger om finansloven

Asii Chemnitz Narup spår hårde afsluttende forhandlinger om næste års finanslov.
Her nævner Asii Chemnitz Narup følgende:
 • finansieringen af fjernelse af hellefiskeafgift
 • anlæg af 1500 meter landingsbane i Qaqortoq
 • forbedringer for alders- og førtidspensionister
 • enopretning af Nukissiorfiits økonomi
 • dertil kommer flere mindre ønsker partierne har fremsat

Særligt finansieringen af en lufthavn med en 1.500 meter landingsbane i Qaqortoq kan blive en hård nød at knække for politikerne, da projektet ifølge en rapport vil koste lidt over en milliard kroner.

04-11-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne lukker delvist ned igenSmitteeksplosionen på Færøerne er så stor, at myndighederne indfører nye restriktioner, som minder om en ny nedlukning. Coronapas ved indrejse til Færøerne er et af værktøjerne.
En regulær smitteeksplosion har ramt det færøske samfund. 2. november var der fundet 76 nye smittede og tilsammen er 729 smittede. 11 covid-19-syge er i øjeblikket indlagt. Smitteudbruddet begyndte 23. oktober.

04-11-2021 sermitsiaq.ag:

Grønlandisering eller globalisering: Et vidne gik på talerstolen

Der er knap 8 milliarder mennesker på jorden. 56.000 bor i Grønland. Så det er vigtigt at lære sprog. Men ifølge politikerne mindst lige så vigtigt, at de unge blive undervist på deres eget sprog.
Den 35-årige Atassut-formand er født i 1986 og begyndte sin skolegang i 1992, hvor grønlandiseringen var i fuldt flor. Konsekvensen af den politik oprullede han i glimt – og som et slags vidnesbyrd – da han gik på talerstolen under årets første, hede sprogdebat i Landstinget.
- På min skole fik vi først dansk på skemaet i 3. klasse. Det var højst to timer. Den grønlandisering satte sig spor. Sprogkundskaberne har aldrig været så lave blandt unge som i den periode, sagde han
Læs også
Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe

04-11-2021 www.kamikposten.dk:

Højkonjunktur og stor mangel på arbejdskraftDen øgede risikoeksponering understreger vigtigheden af, at ejerskabet i de selvstyreejede aktieselskaber udøves på en måde, som skaber sunde og professionelle virksomheder. Det har derfor skabt opmærksomhed, at der i de senere år har været stor udskiftning i bestyrelserne i flere af selskaberne.
Selvstyret ejer samlet set 14 aktieselskaber. Det drejer sig bl.a. om fiskerikoncernen Royal Greenland, flyselskabet Air Greenland, dagligvarekoncernen KNI, rederiet Royal Artic Line og teleselskabet TELE Greenland. Disse selskaber står for en stor del af den samlede produktion og værdiskabelse i landet
Læs også
Renoveringsefterslæb i det offentlige stiger med 500.000 kroner om dagen
Fremtidssikring af grønlandske boliger kræver milliardinvestering
DTU vil have bedre forståelse af byggeri i ekstremt klima

03-11-2021 www.forsvaret.dk:

Katastrofeøvelse i GodthåbsfjordenLige nu forhindrer uvejr i Godthåbsfjorden at øvelse Arctic Light for alvor kan komme i gang. Størstedelen af beredskabsstyrken som ankom til Grønlands internationale lufthavn Kangerlussuaq mandag, forventes først at blive indsat torsdag.
Bygden Qoornoq, der de næste to uger foregiver at være en bygd, som efter et fjeldskred er ramt af en flodbølge, er indtil videre undsat af soldater fra Jægerkorpset, som er indsat via inspektionsskibet Vædderen.
Bygden ligger 80 kilometer fra Nuuk og er i dag et sommerhusområde for borgere i Nuuk.

03-11-2021 www.kamikposten.dk:

Man er ikke rigtig grønlænder, når man ikke råber om selvstændighed

Selvstændigheden er blevet til et mål i sig selv, og mellemstykket noget der kommer bagefter. Man vælger at starte med skorstenen først, i målet om at bygge et hus, når man bør bygge fundamentet først. Et stærkt fundament i denne allegori er befolkningen – hvis nogen skulle være i tvivl

03-11-2021 www.dr.dk:

Grønlandsk forfatter skriver historie med selvmordsroman og revser politikerne i takketale ved prisshowI romanen følger man en ung kvinde de sidste måneder, inden hun begår selvmord. Og de mange selvmord i Grønland var netop hovedtemaet for Korneliussens takketale:
- Jeg har skrevet talen til børn og unge derhjemme. I er grunden til, at jeg har fået denne her pris. Vi har den højeste selvmordsrate i verden, sagde hun og fortsatte:
- Vi har et system, der svigter jer gang på gang, når I allermest har brug for hjælp. De fralægger sig ansvaret - et ansvar, der bliver pålagt jer. Selvom I ikke ved, om I kan holde natten ud. Denne her er til jer, der kan finde styrken til at leve en ekstra dag. Fordi I håber, at dagen i morgen bliver bedre. Og at der måske denne gang er nogen til at tage vare på jer, lød det blandt andet fra 31-årige Korneliussen.

02-11-2021 naalakkersuisut.gl:

Grønland tiltræder Paris-aftalen

Selvom Grønland ikke skal forpligte sig til en bestemt CO2 reduktion, ønsker Naalakkersuisut at tage et medansvar for at bekæmpe den globale klimakrise. Derfor har Naalakkersuisut besluttet at stoppe olieefterforskning i Grønland og i stedet har valgt at fremme udnyttelse og markedsføring af landets vedvarende energi (vandkraftressourcer mm)

02-11-2021 www.dr.dk:

FN hiver dinosaur og Jack Black op på talerstolen for at sætte fokus på klimakrisenDet er ikke hvem … eller rettere, hvad som helst, der er gået på talerstolen til klimatopmødet i Glasgow.
En video med en animeret dinosaur, der holder en kamptale med budskabet om, at ’vi skal ikke vælge udryddelse’, er gået viralt.
Det er heller ikke, hvem som helst der står bag videoen.
FN har i en ny klimakampagne allieret sig med kendte skuespillere fra 35 forskellige lande, der lægger stemme til dinosauren Frankie.
I Danmark er det Nikolaj Coster-Waldau, der fra dinosauren rømmer sig i mikrofonen, mens den engelsksprogede version har Jack Black i rollen.
Selvom man let kan komme til at trække på smilebåndet over, at en dinosaur advarer imod en udryddelse af sin egen art - og at han taler af erfaring - er der alligevel en alvorlig pointe gemt i budskabet.
Kamikpostens kommentar
Den slags finder man kun på, hvis ikke man har saglige argumenter 🙄

02-11-2021 www.kamikposten.dk:

Rigsfællesskabet er det bedste bud på fremgang

Ja, selvfølgelig kan det gøres bedre. Jeg kender ikke nogen samfundsstruktur, til dato, som har fundet den gyldne vej. Men den nordiske model er nok den mest attraktive samfundsmodel, men også en bekostelig en. Det skal vi som en del af rigsfællesskabet arbejde for at bevare og udvikle videre på, så vi i fremtiden kan stille vores borgere endnu bedre, både i uddannelse, arbejdsliv og levestandard

01-11-2021 via.ritzau.dk:

Aarsleffs overtagelse af aktier i Permagreen Grønland A/S er godkendt

Per Aarsleff Holding A/S meddelte den 6. maj 2021, at vi havde indgået aftale om at overtage 70 % af aktierne i entreprenørselskabet Permagreen Grønland A/S.
Overtagelsen var betinget af de grønlandske konkurrencemyndigheders godkendelse. Denne godkendelse har vi i dag den 1. november modtaget fra de grønlandske konkurrencemyndigheder.
Overtagelsen gennemføres formelt den 17. november 2021.

01-11-2021 knr.gl:

Ventelisten til anstalten vokser

Hvordan det arbejde, som Justitsministeriet har sat i gang går, ved Naaja Nathanielsen ikke. Hun ser dog frem til at få en tilbagemelding fra Nick Hækkerup, fortæller hun.
Der er gået et år, ventelisten er ikke faldet. Vil du løfte pegefingeren over for ministeren?
- Jeg vil i hvert fald dykke ned i listen og finde ud af, hvorfor det er sådan. Når jeg ikke kender alle detaljer, så er det for tidligt at pege fingrer.
- Men hvis jeg oplever, at der ikke har været skred i tingene, og at tingene ikke har været løftet, så er det klart, at så er det grundlag for kritik, siger Naaja Nathanielsen.
Kamikpostens kommentar
Den bedste løsning ligger lige for: man arrangerer det således, at de personer, der er det største problem, sendes til straksafsoning i Danmark.

01-11-2021 dk.siumut.gl:

Siumuts udmelding omkring sin grundsætning

En af de første ting man havde oppe på mødet i forbindelse med den første overskrift, var Partiets traditioner og de forskellige ting der er sket gennem tiden som overskrifter. At Siumut som politisk bevægelse betragtet, var kommet ud på et forkert slædespor var samtlige deltagere enige om; individualiseringen havde taget over og enkeltindivider var begyndt at følge deres egne slædespor på må og få, og det var begyndt at fylde for meget i det samlede billede, som en konsekvens heraf gik det udover den politiske bevægelses mål – den fælles målopfyldelse skete ikke længere fyldestgørende – det var nu blevet til, at enkeltpersoners egne interesser var begyndt at veje tungere end fællesskabet.
Det er derfor sandsynligt, at man netop som følge af disse årsager, de folkevalgte indbyrdes, var begyndt at lægge mærke til, at man fandt Siumut samarbejdsvanskelig.

01-11-2021 sermitsiaq.ag:

KNI-skandalen årsag til nyt Múte-initiativ

Det var også Deloitte, som ikke formåede at opdage en bevidst manipulation med opgørelsen af lagerværdierne, hvilket medførte, at man blev nødt til at nedskrive egenkapitalen med 60 millioner kroner alene for dette forhold. Et andet forhold var uberettigede tilbageførsler af afskrivninger, som havde stået på siden 2014/15, der kostede selskabet yderligere 52 millioner kroner. Et helt tredje forhold var uberettigede transaktioner internt i selskabet, der blandt andet har medført, at datterselskabet Neqi A/S gik fra en positiv egenkapital på knap syv millioner kroner til at have en negativ egenkapital på knap 30 millioner kroner.

01-11-2021 knr.gl:

Betændt boligsag: Lejer savner sine rettigheder

Birte Nielsen undrer sig derfor over, at hun og de øvrige 416 lejere i de omstridte boliger, som Kommuneqarfik Sermersooq har lejet fra private investorer, ikke har en mulighed for at kunne klage til boligklagenævnet.
- For hvis man vil klage over en behandling, man har fået fra sin udlejer, har andre lejere hos offentlige udlejningsboliger mulighed for at kunne klage. De er nemlig berettiget til at kunne klage til boligklagenævnet, mens vi bliver betragtet som lejere hos private, og derfor ikke indgår i boligklagenævnets målgruppe, siger hun

31-10-2021 sermitsiaq.ag:

Upernavik: landsstyret hæver hellefiskkvote med 900 tons

Landsstyret finder det på ingen måde hensigtsmæssigt at forhøje kvoten, men mener at det vil være socialt uansvarligt at efterlade jollefiskerne i Upernavik og deres familier uden indtægtsmuligheder resten af året, da lovgivningen endnu ikke er ændret, skriver departementet.
Kamikpostens kommentar
Den 12. oktober meddelte Aqqaluaq B. Egede følgende:
Citat
Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst, Aqqaluaq B. Egede, har den 12. oktober tilpasset månedskvoterne for jollerne i forvaltningsområde Upernavik, da kvoterne for hellefisk er opfisket. Det betyder at fiskeriet kan fortsætte og ikke lukker den 13. oktober.
Månedskvoten for oktober er blevet tilpasset efter at der er flyttet 173 tons fra november og 188 tons fra december til oktober måned.
Cita slut
Det fik denne kommentar i Kamikposten:
Citat
Det er Aqqaluaq B. Egede i en nøddeskal 😟
Nu bliver kvoterne for november og december måned formindsket med i alt 361 tons.
Et par dage før 1. november finder Aqqaluaq B. Egede på et nyt svindelnummer for at tækkes sine jollefiskervælgere 😄
Cita slut
Og sådan kom det til at gå ☹ Ikke et par dage før, kun få timer før 1. november 🙂
Aqqaluaq B. Egede er ikke egnet til hverken en post i landsstyret eller en plads i Landstinget 😡
Læs gså
Aqqaluaq B. Egede: landsstyret er klar over, at situationen er meget kritisk

30-10-2021 sermitsiaq.ag:

Narhvalfangst truer Grønlands internationale omdømmeMads Peter Heide-Jørgensen, professor og dr.scient. ved afdelingen for pattedyr og fugle på Grønlands Naturinstitut, der er medlem af Nammcos videnskabelige komité, går lige til sagen:
- Grønland taber anseelse ude i verden på sagen om narhvalerne efter den grønlandske regering midt i oktober har hævet 2021-kvoterne på narhval ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. At regeringen fortsat giver fangerne lov til at fange narhvaler i Sydøstgrønland går stik imod Nammcos anbefalinger

30-10-2021 www.dr.dk:

Kort efter første afhøring landede en potentiel bombe i minkkommission: Var der alligevel hjemmel til at aflive alle mink?

Notat fra bisiddere for statsminister og departementschef sår tvivl om den manglende hjemmel til at aflive dyr.
På overfladen kunne det lyde som en henkastet bemærkning, men fredag sendte det en potentiel bombe ind i hele granskningen af minksagen.
Da den første afhøring var ovre, og der var udsigt til en kort pause, oplyste formanden for minkkommissionen Michael Kistrup, at kommissionen havde modtaget en e-mail med en "fortolkning" af Lov om hold af dyr.
Afsenderne var i sig selv opsigtsvækkende.
Det var nemlig en række bisiddere for nogle af sagens absolutte nøglepersoner, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, hendes departementschef Barbara Bertelsen og stabschef Martin Justesen. Bisiddere fungerer som en slags forsvarsadvokater for vidnerne under afhøringerne i kommissionen.
Kamikpostens kommentar
Citat
LOV nr 1106 af 21/12/1994
Lov om zoonoser

§ 1. Lovens formål er at beskytte menneskers sundhed ved at iværksætte foranstaltninger mod forekomst af zoonotiske smitstoffer hos dyr, i animalske levnedsmidler og i andre produkter af dyr.
Stk. 2. Foranstaltningerne kan omfatte forebyggelse, overvågning, kontrol og bekæmpelse af zoonotiske smitstoffer i forbindelse med dyrehold.
Stk. 3. Loven omfatter både dyr, der er i menneskelig varetægt, herunder akvakulturdyr, og vildtlevende dyr samt produkter af dyr.
...
§ 8. Ved aflivning eller påbud om fjernelse af dyr og ved destruktion, tilintetgørelse eller bortskaffelse af foder, æg, mælk og lign. produkter yder staten ejeren en erstatning, der svarer til dyrenes eller produkternes værdi, samt en erstatning til hel eller delvis dækning af det herved opståede driftstab.
...
§ 12. Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har, i det omfang varetagelsen af de i loven omhandlede opgaver kræver det, til enhver tid mod legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter.
Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Landbrugs- og fiskeriministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.
Citat slut

Da sagen om aflivning af alle mink var helt oppe at køre, var en person, som havde været med til at skrive loven om zoonoser, ude med en melding om, at loven om zoonoser ikke indeholdt noget om geografiske begrænsninger. Et påbud kunne omfatte hele Danmark. Det ville i givet fald være lovligt
Hvorfor har hverken journalister eller oppositionen i Folketinget fulgt op på den udmelding og nærlæst Lov om zoonoser?
I stedet bliver forbuddet mod mink konsekvent omtalt som "den ulovlige beslutning" ?
Læs loven her
Lov om zoonoser

29-10-2021 sermitsiaq.ag:

To personer tilbageholdt i sag om 7,7 mio

Onsdag oplyste Toldstyrelsen i Danmark, at man midt i oktober har fundet 7,7 millioner i kontanter blandt frysegods i Grønlandshavnen i Aalborg.
Hvorvidt pakkerne kom fra Grønland, ville man ikke oplyse på daværende tidspunkt, men sagen blev overgivet til Grønlands Politi, som allerede har anholdt og sigtet to personer i sagen.