Kamikposten - Nyheder
Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Søndag den 27. november 2022

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
26-11-2022 sermitsiaq.ag:

Halvdelen af alle boliger skal renoveres

Finansloven giver landsstyret lov til at optage et lån på 1,5 milliarder kroner til at renovere selvstyreejede boliger. Behovet er dog langt større, mener lektor ved DTU.
Der er mange mindre huse, der trænger til istandsættelse, og selvom at det er selvejet boliger, så kan mange boligejere ikke selv løse problemerne, fordi de ikke kan få et boliglån, og måske heller ikke ved, hvordan de skal gribe det an.
Det er muligt at få offentlige lån til renovering i mindre byer og bygder, men Tove Lading fremhæver, at de offentlige låneordninger ikke er tilstrækkelige. De er for svære at håndtere, for ufleksible og beløbene kan være for små. Det er både et finansielt problem, men også et socialt problem. Når hun kigger på hele Grønland, konstaterer lektoren, at der er problemer.
- Det er uanset, om det er på den høje eller lave del af renoveringsskalaen, så er det ikke noget, man kan skattefinansiere, for det er simpelthen for dyrt. Og hvis man ikke finder en løsning eller reel strategi, bliver problemet kun større, vurderer Tove Lading.
Kamikpostens kommentar
Det har hverken landsstyre eller Landsting tænkt sig at gøre noget ved.
Foslaget om at give landsstyret lov til at optage et lån på 1,5 milliarder kroner til at renovere selvstyreejede boliger, er det rene hasard. Det vil være et lån med renter og renters rente, som skal betales tilbage af mennesker, der for hovedpartens vedkommende ikke engang er født endnu.
Problemet er velkendt og langt større. Sådan lød det fra Tove Lading i 2018:
Regningen kan nå op på et tocifret milliardbeløb, hvis der skal udføres den nødvendige renovering af boligerne i Grønland. Det vurderer lektor Tove Lading fra DTU Byg. 
”Det er et meget, meget råt overslag. Måske koster det 6, måske 12 eller 18 milliarder kroner. Hovedsagen er, at behovet for renovering er meget stort. Og det bliver ikke mindre med tiden, når man skubber problemet foran sig. Nogle boliger skal rives ned, nogle skal renoveres. Der er brug for langsigtede løsninger, som rækker 20-30 år frem i tiden":
Fremtidssikring af grønlandske boliger kræver milliardinvestering

24-11-2022 www.ral.dk:

Ekstraordinært sidste anløb af Tasiilaq bliver med Nanoq ArcticaI forbindelse med en Piteraq i Tasiilaq i september 2022 opstod behovet for udskiftning af over 120 vinduer. Desværre kunne disse vinduer ikke leveres til oprindeligt sidste skib til Tasiilaq. Royal Arctic Line har derfor valgt at indsætte et ekstra anløb. Oprindeligt var dette anløb planlagt til at være med Irena Arctica, men af operationelle hensyn er dette ikke muligt med så lidt gods ombord. Derfor er anløbet nu ændret til Nanoq Arctica som vil anløbe fra Nuuk.
Grundet usikkerheder omkring vejrforholdene på denne tid af året, er det ikke muligt at angive et præcist anløbstidspunkt, men der er forventet afgang fra Nuuk den 4. december og håbet er at skibet kan være i Tasiilaq omkring den 7. december. Grundet de vejrmæssige usikkerheder, er det ikke hensigtsmæssigt at medtage ferskvare i samme omfang som tidligere meddelt.

23-11-2022:

Sikke et held, at vi sin tid lærte både dansk og noget om verden uden for Grønland

 

23-11-2022 www.dr.dk:

Kontroversiel færøsk fiskeriaftale sender et 'tæt på uspiseligt' signal til EU

Det her er udenrigspolitik og i lyset af, hvad der sker i Ukraine lige nu, handler det for Europa og Vesten om at have et sammenhold og en fælles front mod Rusland, siger Jens Ladefoged Mortensen.
- Det er ikke, fordi Færøerne bryder nogle aftaler, men de sender et politisk signal, som er tæt på at være uspiseligt for Europa.

23-11-2022 www.dr.dk:

Færøerne vil fortsætte kontroversiel fiskeriaftale med Rusland

Det er uden tvivl det eneste rigtige at gøre i den her situation for Færøerne, og jeg er glad for, at alle partier i Lagtinget, på nær et, er med ombord og ser fornuften og det rationelle i, at det her er det eneste rigtige at gøre, siger Árni Skaale.
Ifølge Árni Skaale vil den færøske regering allerede i morgen torsdag indlede forhandlinger med Rusland om en ny fiskeriaftale for det kommende år. Ministeren forventer, at de to lande kan præsentere en ny aftale nu på fredag.
kamikpostens kommentar
Da Norge i sin tid afbrød fiskeriaftalen med Rusland på grund af Ruslands ulovlige annektering af Krim, trådte Færøerne til og overtog Norges salg af rejer til Rusland.
I forhold til Rusland er Færøernes moral så slap som en luders bukseelastik ☹

23-11-2022 sermitsiaq.ag:

Partier er delte i spørgsmålet om at ændre regler for stemmeret til Landstinget

Fra koalitionspartiet Siumut sagde ordfører Kuno Fencker således:
Citat
Vi har nogle folk, der ikke har lært vores sprog, som muligvis vil rejse snart igen, og som ikke har planer om at være borgere. Vedkommende kan være med at bestemme vores fremtid. Det eneste krav, man har, er dansk statsborgerskab og bopæl i Grønland i et halvt år. Er det ikke meget lidt?
Citat slut

23-11-2022 sermitsiaq.ag:

Direktør om mulig jule-strejke: - Under maksimalt presAir Greenland er sat under maksimalt pres, efter at kabinepersonalets fagforening har meddelt første strejkevarsel, og en potentiel konflikt kan bryde ud op til jul. Direktøren fortæller, at Air Greenland ikke har varslet lockout for at sende et tydeligt signal om, at selskabet ønsker en forhandlingsløsning.

23-11-2022 knr.gl:

Erhvervsdrivende: Vi er dybt afhængige af udenlandsk arbejdskraft

Tager man fra Paamiut mod nord, kommer man til Nuuk, hvor caféen Pascucci ligger i det ene hjørne af Nuuk Centeret.
Caféen er ejet af Krissie og Michael Winberg. De har også oplevet, at det kan være svært at finde lokale, som vil tage et arbejde i caféen.
- Vi har haft en intension om, at den skal være drevet med lokal arbejdskraft, men det har vist sig at være rigtig, rigtigt svært. De seneste år har vi ingen lokale ansøgere overhovedet! Vi søger og søger og søger, men vi kan bare ikke få nogen, siger Krissie Winberg.
I dag er store dele af personalet hos Pascucci udlændinge. Derfor er arbejdssproget engelsk, og kunderne må acceptere at bestille deres mad og drikke på engelsk, hvis de skal betjenes.
- Vi vil helst servicere vores kunder på eget sprog, men det kan ikke lade sig gøre. Der er ingen ansøgere. Hvis vi vil køre vores café, så er vi nødt til at hente hjælp udefra, siger Krissie Winberg.

19-11-2022 sermitsiaq.ag:

Flere unge skal i uddannelse og beskæftigelseI finansloven for 2023 er der afsat penge til at flere unge af en årgang skal påbegynde og færdiggøre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Det er nødvendigt, at indsatserne arbejder på tværs af sektorer og myndigheder. Det anses for afgørende, at der i 2023 igangsættes konkrete tiltag, og at der følges op på tidligere evalueringer for at få afklaret, om allerede igangsatte tiltag har effekt. Parterne bag aftalen forventer hurtig fremdrift i 2023 herunder også nye anbefalinger frem mod finanslovsforslaget for 2024 med henblik på yderligere prioriteringer på området.
Kamikpostens kommentar
Helt forventeligt indgår de manglende danskkundskaber ikke i overvejelserne. Så det kommer man ikke nogen mærkbare vegne med. Og hvis det endeligt blev taget alvorligt, så ville det tage mange år, før det begynder at virke ☹

18-11-2022 knr.gl:

Ombudsmand: Qeqqata Kommunia har begået talrige og meget alvorlige fejl

Kommunens håndtering af en sag om støtte til et barn er en af de mest alvorlige inden for det socialretslige område i rigtig mange år.
I perioden 8. november 2017 til 14. maj 2020 modtog kommunen otte underretninger om barnet, der kun var ni år, da sagen begyndte.
For eksempel underrettede en psykolog kommunen om, at barnet var vendt tilbage til et mindre udviklet stadie i den psykologiske udvikling.
Kommunen er også blevet underrettet af en overlæge, om barnets selvmordstanker og selvskadende adfærd.
Alle underretninger kommer fra fagfolk, som var bekymret for barnets mentale helbred og tilstand.

17-11-2022 sermitsiaq.ag:

Politiker: Tilflytteres stemmeret bør begrænses

Siumuts Doris J. Jensen mener, at tilflyttere skal have bopæl i Grønland i to år, før de må stemme til landstingsvalg. Landsstyret ønsker ikke at begrænse statsborgere yderligere end de 6 måneder, som det er tilfældet i dag. - De skal være med til at udvikle samfundet på lige fod med resten af befolkningen, lyder det fra Landsstyret.
Kamikpostens kommentar
Modviljen overfor danskere er deværre pinligt velkendt i såvel landsstyre som Landsting.
Det er kun, når man forsøger at platte staten for penge ud over det, som Grønland har ret til ifølge Lov om Grønlands Selvstyre, at man holder lav profil om modviljen overfor danskerne 🙁
For folk fra Grønland, der flytter til Danmark, gælder det fra dag et, at "Danske statsborgere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, har valgret til folketingsvalg, folkeafstemninger og andre valg".
Den regel burde også gælde i Grønland for tilflyttere fra Danmark.

16-11-2022 natur.gl:

Hellefisk i deres gydeområdeDavisstrædet er hellefiskens primære gydeområde i Vestgrønland og også et område med stort kommercielt fiskeri efter arten. Netop her har Naturinstituttets sidste trawltogt i år (i grønlandsk farvand) fundet sted. Togtets primære formål var at overvåge bestanden af udenskærs hellefisk i Vestgrønland. Alle hellefisk, der blev fanget, blev kønsbestemt og længdemålt, og der blev udtaget øresten til aldersbestemmelse samt indsamlet vævsprøver. Vævsprøverne bruges til at undersøge genetiske forskelle imellem hellefisken her og andre steder i Grønland og Nordatlanten. I oktober måned, hvor togtet fandt sted, har området været domineret af hanner. Det skyldes, at de fleste hunner først ankommer til området senere, når gydningen går i gang i perioden fra december til marts. På trods af dette fangede vi dog enkelte store kønsmodne hunner på 16-18 kg. Alderen på disse fisk kender vi ikke endnu, men de ældste hellefisk, man kender til, er over 50 år.

16-11-2022 dk.siumut.gl:

Siumut kræver, at Inuit Ataqatigiit ransager sig selv

Spørgeren fra Inuit Ataqatigiit, Kristian Jeremiassen, kom med et voldsomt angreb mod Siumut fredag den 11. november under anden behandlingen af punkt 7, forslag til finansloven for 2023.
Vedkommende fremkom med urigtige oplysninger og med en meget vred tone, og sagde blandt andet, at “desværre dannede vi koalition med Siumut. Vel at mærke desværre”[1]. Kristian Jeremiassen, som er formand for Anlægsudvalget for Inuit Ataqatigiit, udtalte i den forbindelse en påstand om, at der er intentioner om at nedrive boliger i Qasigiannguit til næste år. Jeg vil fra Siumut på det kraftigste fastslå, at det ikke er sandt!
Denne meget kritiske udtalelse til offentligheden betragter Siumut som en alvorlig hændelse, der ikke blot kan passeres med en undskyldning.

15-11-2022 sermitsiaq.ag:

Naaja Nathanielsen om finanslovsaftale: Et godt fundament for videre samarbejde

En bred aftale om landets "husholdningsbudget" er en god start når der skal laves skattereform og sundhedsforlig, mener Naaja Nathanielsen, som er glad for de fem underskrifter på dagens finanslovsaftale.
Kamikpostens kommentar
Naaja Nathanielsen har haft en vigtig indflydelse på finanslovsforhandlingerne. Det kan man læse dette afsnit af Politisk-Økonomisk Beretning 2022 om Prioriterede indsatser
Det er første gang, at de sørgeligt velkendte, store renoveringsefterslæb beskrives så indgående.
Næste skridt må være, at de kommende finanslove indeholder gældsposter, for de skønnede udgifter for renoveringsefterslæbet.
Først når det sker, så vil man kunne se i tørre tal, hvor ringe det står til med Grønlands økonomi.

14-11-2022 sermitsiaq.ag:

Ingen stramniger: Mimis påkrævede stramninger fandtes i forvejenLandsstyremedlem Mimi Karlsen har i en pressemeddelelse som reaktion på anholdelsen af en mand i Ivaaraq-sagen skrevet, at hun har krævet stramninger i institutioner. Men stramningerne består af en påmindelse om eksisterende regler.
En uvildig undersøgelse er sat i gang i starten af november. Den uvildig undersøgelse skal klarlægge forholdene i selvstyreejede og kommunalt ejede døgntilbud for personer med handicap.
Undersøgelsen forventes at blive færdig til august næste år, hvor afrapportering vil blive offentliggjort
Kamikposten kommentar
Det går helt "efter bogen", sådan arbejder landsstyret 🙁
Tre forhold undersøges. Undersøgelsen forventes at blive færdig til august næste år 🙁
Der er snart brug for en undersøgelse af, hvor mange undersøgelser, der er i gang, og en liste over, hvor forsinkede de er med at blive færdiggjort 🙂
Klokken slår, tiden går, evigheden forestår, mens lønnen fortsat klikker ind på kontoen for medlemmerne af landsstyret og Landstinget.
Hvad blev der vedtaget af lovgivning på den snart overståede efterårssamling, som kommer almindelige mennesker til gode?
Hvad er der vedtaget, som kommer især de mange udsatte grupper til gode?

12-11-2022 knr.gl:

Kritik af finanslov fra GE: Der skal et samarbejde til

Naalakkersuisut fokuserer for meget på egne politiske ambitioner, ligesom de fokuserer for meget på at tilfredsstille de politiske partier i Inatsisartut. Politikerne glemmer, at det omgivende samfund er en vigtig brik i puslespillet om finansloven, lyder kritikken fra Grønlands Erhverv.
Men også tiltag for at bekæmpe den sociale ulighed optager Grønlands Erhverv:
- Vigtigst af alt: vi har lige p.t. fokus på arbejdet med den sociale ulighed, og det kan vi ikke se sker, lyder det fra direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen.
Keldsen efterlyser i den forbindelse uddannelsestiltag og løft af folkeskolen.

12-11-2022 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand utilfreds over kommende handlingsplan

Eksisterende tiltag er blevet beskrevet i handlingsplanen. Vi har igennem flere rejser dokumenteret i alt 19 artikler, som Grønland ikke efterlever. Disse problemområder bliver der ikke refereret direkte til i handlingsplanen, så vi ved ikke, hvad Landstinget, landsstyret, kommuner, bygder, byer, politiet, sundhedsvæsenet, skolen, familier, forældre og det enkelte borger skal gøre for at de 19 artikler bliver efterlevet i landet

10-11-2022 sermitsiaq.ag:

Sermersooq har spillet højt spil

Landsstyret skal tage stilling til, om Kommuneqarfik Sermersooq må optage et lån på 1,25 milliarder kroner. Reelt er der dog ikke mange alternativer, for byggerierne er i stor udstrækning i gang eller allerede udført. Kommunen og Selvstyret er i samme båd, siger professor i økonomistyring.
Ifølge Per Nikolaj Bukh fremstår situationen nemlig som om, at Kommuneqarfik Sermersooq har lavet 'selvbetjening', hvilket sender et uheldigt signal til de andre kommuner. Derfor kan Naalakkersuisut vælge at opstille en alternativ løsning, der indebærer modkrav til kommunen.

09-11-2022 sermitsiaq.ag:

SIK efterlyser svar: Hvad skal der ske med familierne i Kangerlussuaq?Fagforeningsformand Jess G. Berthelsen går nu ind i debatten om Kangerlussuaqs fremtid. Bygden kan se frem til store forandringer, når den nye lufthavn i Nuuk forventeligt tages i brug i efteråret 2024.
Derved forventes hele atlanttrafikken at overgå til Nuuk, og det er endnu uafklaret, i hvilken form Kangerlussuaq skal videreføres, og det er derfor også uklart, hvor mange medarbejdere der vil være brug for i og omkring lufthavnen.
Derfor må politikerne nu på banen og komme med svar på, hvordan de 475 borgere i Kangerlussuaq skal forholde sig, mener formand for fagforeningen SIK:
- Siden dengang man begyndte at planlægge de nye landingsbaner for 5 år siden, har vi alle vidst, at der vil blive ændringer for deres liv i Kangerlussuaq. Alligevel har vi endnu ikke hørt, hvad man har tænkt sig at gøre ved arbejderfamilierne i Kangerlussuaq.

09-11-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne skal til valg i decemberDet var ventet efter en dramatisk dag i går i færøsk politik. På lagtingsmødet i dag bad lagmanden, Bárður á Steig Nielsen (Sambandspartiet), om ordet, fordi han havde en særlig meddelelse.

– Jeg er kommet til konklusion, at jeg ikke har den parlamentariske grundlag bag mig, og derfor udskriver jeg valg til at være torsdag 8. december, sagde lagmanden på talerstolen.

Bárður á Steig Nielsen siger til Kringvarp Føroya, at han har brugt dagen i dag for at undersøge, om det var muligt at fortsætte året ud, så finansloven kunne blive vedtaget. Men det var der ikke stemning for.

09-11-2022 www.kamikposten.dk:

Tværtimod sikres danske og færøske borgere fri adgang til Grønland

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister

06-11-2022 www.youtube.com:

Ærlig talt

Og hvem, der så bliver statsminister, det er det alt for tidligt at pege på ..

05-11-2022 knr.gl:

Efter brok: Blå partier har tidligere sikret magten med et grønlandsk mandat

Kort før jul i 2016 tilbød Venstre daværende løsgænger i Folketinget, Aleqa Hammond, at hun kunne få formandsposten i Grønlandsudvalget på én betingelse: At hun ikke stemte imod Løkkes borgerlige regering i sager, der ville kunne vælte den - også kaldet i kabinetspørgsmål.
Det accepterede Aleqa Hammond.
Regeringen bestod dengang af Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti - nøjagtig de samme partier, som nu kritiserer støtten til rød blok fra de grønlandske mandater.
Sagen vakte dog stor kritik efterfølgende, da det kom frem, at daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) til en nytårskur i Lemvig fik sagt:
- Vi har sikret os stemme 91 ved at købe en grønlænder. Et af de grønlandske mandater har vi gjort til formand for Grønlandsudvalget mod, at hun så ikke stemmer mod regeringen i afgørende spørgsmål.
Kamikpostens kommentar
Aftalen gik ud på, at Aleqa Hammond blev formand for Grønlandsudvalget mod, at hun til gengæld ikke ville vælte regeringen i tilfælde af et mistillidsvotum fra oppositionen i Folketinget.
Den aftale forbavsede mig, og fortalte mig mere om Lars Løkke Rasmussen end om Aleqa Hammond.
Sagen er, at Aleqa Hammond aldrig ville finde på at stemme for et mistillidsvotum, der kunne vælte Lars Løkke Rasmussens regering. Hvis den endte i udskrivning af valg, ville hun jo ryge ud af Folketinget.
Det gik dengang op for mig, at Lars Løkke Rasmussens personlige magtbegær og pleje af personlige interesser er større end hans evne til at agere politisk rationelt.
Andre hændelser både før og efter tegner samme billede af Lars Løkke Rasmussen.

03-11-2022 dk.siumut.gl:

Hvorfor vil Siumut samarbejde med Socialdemokratiet?

Samarbejdet med Socialdemokratiet betyder ikke, at det vil foregå uden krav fra vores land. Der er stadig meget arbejde der skal gøres, ikke mindst hvad angår sikringen af rettigheder for vores frænder der er flyttet til Danmark.

Derfor fastholder Siumut sine målsætninger og retning, og kravene vil blive stillet som ufravigelige i det tilfælde, Siumut har en afgørende indflydelse i regeringsdannelsen i Danmark.
 • At arbejde med og afslutte statens problematiske handlinger under og efter kolonitiden.
 • At retssikkerheden er ens for alle, uanset hvor man bor.
 • At forskelsbehandling på baggrund af fødested helt skal ophøre.
 • At arbejdet med at realisere Selvstyreloven i næste valgperiode også sker med hjælp fra vores medlemmer af Folketinget.
 • At det grønlandske folk i Danmark ikke forskelsbehandles, og at deres rettigheder stadfæstes i alle henseender.
 • En stabil økonomi og forsyning på trods af krigen i Europa.03-11-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Anna Falkenberg nyvalgt, Sjúrður Skaale genvalgt

Det socialdemokratiske Javnaðarflokkurin og det borgerlige Sambandsflokken genvinder deres folketingsmandater ved mandagens fremrykkede folketingsvalg på Færøerne.
Det betyder sikkert genvalg til Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokkurin og nyvalg til Anna Falkenberg fra Venstres søsterparti.
Anna Falkenberg er særdeles bekendt med folketingsarbejdet som kontorleder i godt tre år for sin bedstefar, Edmund Joensen, som ikke genopstiller.
Hun får et kanonvalg over forventning, når man spørger lagmand Bárður á Steig Nielsen fra Sambandspartiet. Det er anden gang, at en kvinde fra Sambandspartiet og i det hele taget Færøerne vælges til folketinget

03-11-2022 www.forsvaret.dk:

10 år med Arktisk KommandoOprettelsen af Arktisk Kommando (AKO) betød færre ansatte og rykkede kommandoen tættere på befolkning og lokale myndigheder i Grønland og Færøerne. I de sidste ti år er de ansatte vokset i tal sammen med Arktis geopolitiske betydning.

03-11-2022 sermitsiaq.ag:

Aaja Chemnitz understreger: Vores mandat er ikke gratis

De nordatlantiske mandater kan sikre Mette Frederiksen et rødt flertal i Folketinget – skulle hun ønske det. Men IA´s mandat bliver ikke billigt forsikre Aaja Chemnitz overfor Sermitsiaq.AG, da resultatet for valget både i Grønland og Danmark ligger klar.
Aaja Chemnitz har inden valget lavet en liste over ti krav, som hun håber at få igennem ved regeringsforhandlingerne, men det vigtigste bliver at få indflydelse, der hvor det betyder noget.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsens betingede støtte til Mette Frederiksen bliver en tikkende bombe. Hvis hun udløser den, rejser det en Tsunami af kritik - ikke kun i Danmark men også (hjemme?) i Grønland. Selv vil hun være færdig i politik, og hun vil ikke blive savnet for sin ligegyldige indsats for Grønland i Folketinget.

02-11-2022 sermitsiaq.ag:

Aaja Chemnitz: Løkke ringede på valgnatten

Aaja Chemnitz oplyser til Sermitsiaq.AG, at Moderaternes formand Lars Løkke ringede til hende på valgnatten for at høre, om hun kunne støtte en ren blå regering. Det kan hun ikke da flere partier ligger for langt fra det værdisæt IA læner sig op af.
- For mig at se er det ikke en mulighed, for vi kan ikke pege på Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne som parlamentarisk grundlag for en regering, som vi kan se os selv i, siger hun.

02-11-2022 politi.gl:

62-årig mand anholdt for voldtægt på en institution i Qaqortoq

Grønlands Politi har tirsdag anholdt og sigtet en 62-årig mand for voldtægt begået mod en dengang 22-årig multihandicappet kvinde, som bor på institutionen Ivaaraq i Qaqortoq.
Personalet opdagede, at kvinden var gravid, da hun i starten af september fødte et barn. Da kvinden ikke har noget talesprog og ikke selv kan gå, antages det, at hun ikke har kunne give sit samtykke til samleje. Politiet efterforsker derfor sagen som voldtægt.
Et DNA-match mellem den anholdte og barnet er det afgørende bevis, der nu har ført til anholdelse af manden, forklarer politikommissær Julie Senderovitz Bendtsen, der er efterforskningsleder i overgrebssektionen i Grønlands Politi.

01-11-2022 knr.gl:

Grønland øger sikkerheden over for cyberangreb

Selvstyrets IT-system er kommet under overvågning af Forsvarets Center for Cybersikkerhed. Riskoen for et cyberangreb i Grønland er "meget høj", siger analysechef.
Ifølge analysechef Mark Fidel hos Center for Cybersikkerhed er der en ekstra fordel i, at grønlandske myndigheder er beskyttet af centret og ikke blot af selvstyrets egen IT-afdeling.
For Center for Cybersikkerhed modtager informationer fra Forsvarets Efterretningstjeneste om særlige trusler og metoder, som både private hackere og stater bruger til at ramme et netværk.

31-10-2022 sermitsiaq.ag:

Mimi Karlsen: Vil ikke forholde sig til to modstridende svar om kræftpatienter

Mimi Karlsen er chef for sundhedsvæsenet, herunder visitationsnævnet. Det giver anledning til at spørge om, hvorvidt hun har tillid til visitationsnævnet eller ej - nu hvor landsstyremedlemmet siger, at sundhedsvæsenet som udgangspunkt tilbyder eksperimentel behandling, mens visitationsnævnet siger det stik modsatte.
Kamikpostens kommentar
Der er kun et medlem af landsstyret, der dur til noget, det er Naaja H. Nathanielsen. Resten af medlemmerne opfører sig som gæster i en grønlandsk udgave af "Halløj på badehotellet" (Fawlty Towers) 🙂

31-10-2022 knr.gl:

Statsministeren: Grønland har fået mere at skulle have sagt i udenrigspolitikkenSom alle tidligere danske statsministre henviser Mette Frederiksen til grundloven, når snakken falder på, hvor langt man kan gå i forhold til at give Grønland eller Færøerne mere selvbestemmelse i udenrigspolitikken.
I grundlovens paragraf 19 står nemlig, at Folketinget bestemmer kongerigets udenrigspolitk.
- Helt generelt, når vi tilrettelægger udenrigs- og sikkerhedspolitikken, skal det ske i respekt for grundloven, siger Mette Frederiksen og tilføjer, at før drøftelser om vetoret for Grønland overhovedet kan komme på tale, skal eksperter i grundloven først og fremmest vurdere det.
- Det lyder umiddelbart som om, der er nogle ting, der i hvert fald vil skulle afklares i forhold til det forslag, siger Mette Frederiksen til KNR.
Kamikpostens kommentar
De folkevalgte i Grønland lider af storhedsvanvid.
Hvis man i Grønland vil have mere indflydelse på det, der foregår uden for Rigsfællesskabet, så har den mulighed stået åben siden 2009, hvor lov om Selvstyre blev vedtaget.
Siden da har man gjort sig mere og mere afhængig af flere penge fra Danmark..
Man lyver om "kolonitiden". Man opfinder stadig ting, som man vil have undskyldninger og erstatninger for, og den grønlandske presse er politikernes logrende skødehund, der bare ligger i kurven og vil have flere kødben 😡

29-10-2022 iafolketingimi.dk:

Aaja Chemnitz Larsens 10 krav til en dansk regering


 1. Velfærd: Vi skal fortsat bekæmpe seksuelle overgreb på børn, herunder nye børnehuse – 70 mio.kr.
 2. Velfærd: Kollegie til førsteårsstuderende i København – 11 mio. kr.
 3. Velfærd: Frit sygehusvalg og adgang til kræftpakker, herunder et evt. patienthjem i Jylland og pleje hos pårørende – 35 mio. kr. årligt
 4. Velfærd: Ny tilsynsenhed under Arbejdstilsynet, oplysningskampagne og landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse – 2 mio. kr.
 5. Velfærd: Oprettelse af politistation i Kangaatsiaq
 6. Ligeværd: Lige løn for lige indsats til betjente – 12-15 mio. kr. årligt
 7. Ligeværd: Historisk udredning følges til dørs, herunder undskyldning og erstatning
 8. Erhverv: Turismeudvikling via udbygning af lokal infrastruktur – 10 mio. kr.
 9. Udenrigs- & sikkerhedspolitik: Øget overvågning af luftrummet, cybersikkerhedsøvelser og kurser samt forskning
 10. Udenrigs- & sikkerhedspolitik: Stil krav om dual use ved udbygning i Grønland – internettet til hele landet

Kamikpostens kommentar
Krav nr 1 er en opgave for Selvstyret (70 millioner kr).
Krav nr 2 er en opgave for Selvstyret (11 millioner kr).
Krav nr 3 er en opgave for Selvstyret (35 millioner kr årligt).
Krav nr 4 er en opgave for for staten. Hvordan den skal løses og hvad det må koste afgøres af Arbejdstilsynet.
Krav nr 5 er en opgave for staten. Justitsministeriet beslutter om der er behov for en politistation i Kangaatsiaq.
Krav nr 6 er en opgave for staten. Justitsministeriet vurderer, hvad der er ligeløn, og hvad der ekstraudgifter for betjente, der udstationeres fra Danmark.
Krav nr 7 er en igangsat, overflødig undersøgelse af velkendte emner, der allerede er grundigt undersøgt. Alligevel kræver Aaja Chemnitz Larsen allerede nu både undskyldninger og erstatninger.
Krav nr 8 er en opgave for Selvstyret (10 millioner kr).
Krav nr 9 er en opgave for staten. Opgaverne besluttes i henhold til Grundloven i Det udenrigspolitiske Nævn.
Krav nr 10 er en opgave for Selvstyret.

Aaja Chemnitz Larsen er pinligt uvidende trods sine mange år i Folketinget

29-10-2022 knr.gl:

Forskere rejser landet rundt: Knap 500 mennesker er hjemløseEt forskerhold fra Ilisimatusarfik har henover sommeren lavet en hjemløsetælling i 11 byer i Grønland - den første af sin slags i landet.
Fra Qaanaaq til Nanortalik og fra Nuuk til Ittoqqortoormiit har de besøgt væresteder for hjemløse og sneget sig ind i opgange om natten for at se, hvor mange mennesker, der lå og sov på trappeafsatserne.
Kamikpostens kommentar
Alle, der ikke går sovende gennem livet, ved at problemerne for de hjemmeløse er både tunge og omfattende. Det behøver et forskerhold fra Ilisimatusarfik ikke rejse Grønland rundt for at bekræfte sig selv og hinanden i. Det har været spild af tid og penge.
Kommer det de hjemløse til gavn? - Nej det er glemt igen om uge ☹️

26-10-2022 knr.gl:

Finansloven er forsinket for 10. år i trækSvarene fra Naalakkersuisut kommer enkeltvis til udvalget, og i den forbindelse har vi indset, at vi ikke vil være i stand til at overholde tidsfristerne for hvornår, vi skal være færdige med betænkningen. Det er derfor, vi er blevet enige om mere tid til arbejdet, siger formanden for Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalget Hans Peter Poulsen (Siumut) til KNR.

Landsstyremedlem for Finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), afviser dog, at hun har svaret for sent på udvalgets spørgsmål.
- Aktuelt har jeg besvaret alle Finansudvalgets spørgsmål. Jeg har lige fået dobbelttjekket med udvalgets udvalgssekretær, og der ligger ikke noget ubesvaret fra mig. Måske er der tale om en misforståelse?
Naaja H. Nathanielsen henviser til, at hun fik Finansudvalgets spørgsmål den 15. september, hun svarede den 14. oktober, og at hun ikke har fået yderligere spørgsmål fra udvalget.
Kamikpostens kommentar
Naaja H. Nathanielsen forsøger at lave en holdbar finanslov
Citat
Det fremstår med al tydelighed, at der i de kommende finanslove bør prioriteres midler til vore fælles faciliteter; boliger, lufthavne, energiforsyning samt havne. Disse faciliteter er vi alle, både borgere og erhvervsliv, afhængige af og de udgør en kritisk ramme om vores samfund. Hertil kommer at det skal sikres, at vi fremover vedligeholder vores fælles faciliteter, så der ikke igen sendes en regning videre til de næste generationer
Ciat slut
Det vil Siumut ikke finde sig i, de vil fastholde finansloven som et politisk tag-selv-bord.
Det triste i denne sag er - oh skræk - om Naaja H. Nathanielsen vil overveje, om det fortsat er pukleriet værd og i stedet vælger at forlade den synkende skude.

Politisk-Økonomisk Beretning 2022

26-10-2022 www.kamikposten.dk:

Politisk-Økonomisk Beretning 2022

Det fremstår med al tydelighed, at der i de kommende finanslove bør prioriteres midler til vore fælles faciliteter; boliger, lufthavne, energiforsyning samt havne. Disse faciliteter er vi alle, både borgere og erhvervsliv, afhængige af og de udgør en kritisk ramme om vores samfund. Hertil kommer at det skal sikres, at vi fremover vedligeholder vores fælles faciliteter, så der ikke igen sendes en regning videre til de næste generationer

25-10-2022 www.kamikposten.dk:

Pressemeddelelse fra gruppen 'Pension fra Grønland

Jeg har på den baggrund nu fået undersøgt og bekræftet, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention også gælder for Grønland og grønlandske forhold.
Menneskerettighedsdomstolen har i en sag mod Ukraine, der blev afgjort i 2013, afgjort, at det er ulovligt, når hele den optjente pension bortfalder alene pga. bopæl, hvilket den hele optjente pension gør i henhold til den grønlandske lovgivning.
Der nægtes mig enhver pension fra Grønland til trods for 27 optjeningsår udelukkende med begrundelse i min bopæl i Filippinerne
Læs også
Om den grønlandske pensionslov
Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i andre udlande.
Denne gruppe får ikke udbetalt pension fra Grønland på trods af, at de i mange år har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland og således bidraget positivt til den grønlandske husholdning

24-10-2022 knr.gl:

Opråb: Grønland mangler 120 læger

Grønlands Lægeforening kan faktisk pege på 120 gode grunde til, at det står så skidt til.
Det er nemlig det antal fuldtidsansatte, som lægerne mangler. Lige nu er der omtrent 120 fuldtidsansatte læger, men det tal skal altså fordobles.
- Vi har mindre end halvdelen af læger, hvad vi burde have, fortæller Hans Christian Florian Sørensen, der er formand for Grønlands Lægeforening.
- Det er 466 indbyggere per læge i Grønland mod 164 indbyggere per læge i Danmark. Løsningen er ikke, at der skal være tre gange så mange læger i Grønland – men, at vi rammer noget, der ligner 300 indbyggere per læge, skriver han i en mail til KNR.
I Nuuk mangler der 75 procent af speciallæger. Samtidig er der kun to fastansatte ledende regionslæger, hvor der egentlig skal være fem.

23-10-2022 sermitsiaq.ag:

Dystert billede af handicapområdet: Massive og komplekse problemer

Anja Hynne Nielsen finder det bekymrende, at unge mennesker ikke kan få plads på et passende botilbud. Hun mener, at problemerne med fejl og manglende rets­sikkerhed i handicapsager ikke kun skyldes kommunale svigt og mangel på uddannede socialrådgivere.
- De er først og fremmest ud­tryk for en årelang nedprioritering af området både politisk og økonomisk. Vi taber unge mennesker, inden de kommer i gang med livet. Unge, som kunne få en uddannelse, et job, en bolig – et selvstændigt liv, siger Anja Hynne Nielsen.
Kamikpostens kommentar
Det er ligesom med de mange misbrugte og udsatte børn. Politikerne tænker kun på nye lufthavne og på bygning af gratis helårsboliger til de medlemmer af Landstinget, der ikke bor i Nuuk. Når de boliger er indflytningsklare, flytter de ellers fastboende i Nuuk forventeligt ud på kysten for også at komme til at bo gratis i Nuuk

22-10-2022 sermitsiaq.ag:

Formand for Grønlands Lægeforening: Plat og populisme af værste skuffe

Hans Christian Florian, som er formand for Grønlands Lægeforening, er fortørnet over Naleraq, som vil trumfe en enkeltsag igennem med tanke på, at politikere inklusiv Jens Napaattooq i årevis har udsultet sundhedsvæsenet.
Hans Christian Florian understreger sin dybeste medfølelse for Naja Zeeb Pedersen, men synes, det er horribelt, at Jens Napaattooq vil trumfe beslutningen igennem.Hans Christian Florian ønsker ikke at kaste sig ud i et større skænderi, men han er fortørnet over, at Jens Napaattooq fremhæver en kendt enkeltsag, som alle har sympati for, når sundhedsvæsenet er udsultet. Han synes, at det er en god ting, at sundhedsvæsenet er hjemtaget, men hvis man vil være "herre i eget hus", så må man også tage vare på sit sundhedsvæsen.
- Det kan ikke nytte noget, at Danmark skal overtage, fordi vi ikke selv kan finde ud af det. Det er ansvarsfralæggelse - og man skulle have opprioriteret sundhedsvæsenet i tide

20-10-2022 www.ral.dk:

Sidste indleveringsfrist for julegodsFryse- og almindeligt gods til Danmark

18-10-2022 natur.gl:

Fiskeriundersøgelse ud for ØstgrønlandPå årets togt i Østgrønland blev der i alt foretaget 74 trawlslæb, og længderne blev målt på ca. 15.000 fisk, mens øresten og/eller DNA-prøver blev taget fra omkring 1.300. De fem tons blåhvilling, som var årets største fangst, bestod af ca. 36.000 individer. Blåhvilling var derfor den mest talrige fisk, vi fangede, efterfulgt af dybhavsrødfisk, som vi fangede 6.506 individer af. Vi fangede også 3.118 skolæst (nordlig skolæst og almindelig skolæst), 1.180 hellefisk, 525 stor rødfisk og 49 af arten lille rødfisk. I alt blev der på årets hellefisketogt i Østgrønland fanget 22 tons fisk fordelt på 97 forskellige fiskearter

17-10-2022 sermitsiaq.ag:

Valgkamp i krigens skygge

Siumut og IA ønsker begge at bibeholde Grønland så neutralt som muligt. Men der er forskel - både i praksis, identitetsmæssigt og i signalværdien til omverdenen - om Grønland skal være et selvstændigt NATO-land eller under Danmarks paraply. Det er et vitaminfyldt spørgsmål til vælgerne at tage stilling til, fordi det samtidig rammer ned i en global krisestiuation, siger Christian Schultz-Lorentzen.
Kamikpostens kommentar
Overskriften burde have været "Valgkamp i uvidenhedens skygge"- og det gælder både folketingskandidaterne og Sermitsiaqs chefredaktør, der tror at Grønland kan forhandle sig til en særstatus i NATO.
Grønland er ikke medlem af NATO. Det kan Grønland først ansøge om at blive, hvis Grønland en gang i en fjern fremtid har forladt Rigsfællesskabet og er blevet et selvstændigt land.
Helt forventeligt forestiller man sig i Siumut, at man hverken skal bidrage med militær magt eller et eget forsvarsministerium. Præcis som Island har gjort det 😀

17-10-2022 knr.gl:

Grønlandske studerende er afgørende for historisk udredning

Der skal satses på unge, grønlandske forskerstuderende, hvis den historiske udredning af det dansk-grønlandske forhold ikke skal ende som en bunke værdiløst papir, mener leder ved Ilisimatusarfik.
Spiralkampagnen, de juridisk faderløse og eksperimentbørnene er bare de seneste eksempel på, at den dansk-grønlandske historie gang på gang popper op i den offentlige debat.
Kamikpostens kommentar
Her har vi en leder af Institut for Kultur, Sprog & Historie ved Ilisimatusarfik, der ikke ved, at "Spiralsagen" er opfundet af nogle journalister på Danmarks Radio. Der nedsat en dansk-grønlandsk arbejdsgruppe, der skal bruge to år på at finde ud af, hvad der er foregået.
Lederen, Inge Høst Seiding, ved heller ikke, at sagen om "de juridisk faderløse" er grundigt undersøgt af en gruppe fagfolk. Redegørelsen kan læse her Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974.
Det samme gælder sagen om "eksperimentbørnene", hvor redegørelsen kan læse her Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951
Det ville være godt for Grønland, hvis de fagfolk, der ansættes på Ilisimatusarfik faktisk vidste noget om de fagområder, de er ansat til at bestride.

17-10-2022 dk.siumut.gl:

Lad os slå det fast: Grønland er medlem af NATO

Grønland er medlem af NATO, fordi Danmark i 1949 var et af de stiftende medlemmer af forsvarsalliancen. På det tidspunkt var vi en koloni uden demokratisk indflydelse i spørgsmål vedrørende vores land, endsige udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
Siumut mener derfor, at tiden er inde til, at vi gennem vores parlament selv beslutter, om vi skal blive fuldgyldigt medlem af NATO og ikke blot som et bilag til den beslutning, Danmark tog i 1949.
Siumut forestiller sig, at vi ville positionere os selv som Island, det vil sige, at vi ville være medlem af NATO med alle de pligter og rettigheder det indebærer, uden dog at bidrage med hverken militær magt eller et eget forsvarsministerium. Præcis som Island har gjort det.
Kamikpostens kommentar
Grønland er ikke medlem af NATO. Det kan Grønland først ansøge om at blive, hvis Grønland en gang i en fjern fremtid har forladt Rigsfællesskabet og er blevet et selvstændigt land.
Helt forventeligt forestiller man sig i Siumut, at man hverken skal bidrage med militær magt eller et eget forsvarsministerium. Præcis som Island har gjort det 😀

16-10-2022 naalakkersuisut.gl:

Múte: Vi vil være med på den globale scene

”Inatsisartut besluttede i 2018 at påbegynde byggeriet af nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Vi er nu halvvejs færdige i Nuuk, og vi er spændte på at realisere de muligheder, der følger med forbedret infrastruktur. Vi vil gerne have vækst i Grønland. Alle er velkomne, hvis man respekterer og lytter til os,” sagde Múte Bourup Egede blandt andet.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede, husk at respekt er ikke noget man kan kræve. Det er noget man skal gøre sig fortjent til 😀

14-10-2022 sermitsiaq.ag:

Fire ud af fem partier ønsker sundhedshjælp fra Danmark

Fire ud af fem partier mener, at Grønland skal række ud til Danmark for at samarbejde om et løft til sundhedsvæsenet her i landet, selvom det er et hjemtaget område. Det kom frem under et vælgermøde torsdag.
Demokraatits kandidat Anna Wangenheim, mener at Grønland og Danmark burde finde enighed i samarbejdet omkring sundhed.
- Vi skal finde måder at samarbejde med Danmark på, for at forbedre ydelser på sundhedsområdet. Et bredere samarbejde betyder kke nødvendigvis, at vi binder os mere fast til Danmark og Rigsfællesskabet. Som et selvstændigt land skal vi også kunne samarbejde med andre lande, sagde Anna Wangenheim under valgdebatten i Nuuk torsdag aften.
Kamikpostens kommentar
Citat
Et bredere samarbejde betyder ikke nødvendigvis, at vi binder os mere fast til Danmark og Rigsfællesskabet. Som et selvstændigt land skal vi også kunne samarbejde med andre lande, sagde Anna Wangenheim under valgdebatten i Nuuk torsdag aften
Citat slut
Anna Wangenheim går lige et skridt længere, hun vil både blæse og have mel i munden 😩

13-10-2022 naalakkersuisut.gl:

Erklæring om det fremtidige samarbejde mellem Grønland og IslandI dag underskrev Formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir en erklæring i Reykjavik om fremtidigt samarbejde mellem de to lande. Heri bekræfter ministrene deres forpligtelse til yderligere at styrke og udbygge de bilaterale forbindelser mellem Grønland og Island.
”I disse usikre tider er det vigtigt at arbejde sammen med venner om at løse de udfordringer, vi deler. Sammen kan vi forme fremtiden til gavn for både de grønlandske og islandske folk. Jeg er glad for at bekræfte vores forpligtelse til at arbejde sammen og ser frem til en lysere fremtid."
- Hr. Múte B. Egede, Formand for Naalakkersuisut

11-10-2022 knr.gl:

Digitaliseringsstyrelsen i Danmark om MitID: Der er taget særlig hensyn til grønlandske forhold

Indtil nu er det kun Kommuneqarfik Sermersooq, der er certificeret til at kunne betjene sine borgere og udstede MitID.
Adam Lebech bekræfter dog, at der er certificering på vej til de øvrige kommuner, men han erkender, at kommunerne først skal leve op til uundvigelige krav, før de kan få certificeringen:
- Det skyldes de sikkerhedskrav, der er, når det er til denne løsning. De skal leve op til høje internationale standarder, og det er en forudsætning for at blive godkendt som myndighed, og det er rigtigt, at det ikke er alle kommuner, der er færdig med den proces, forklarer Lebech.
Men mens fire ud af fem kommuner i Grønland er i gang med at blive godkendt til at kunne hjælpe deres borgere, har det offentlige, nemlig selvstyret og kommunerne, mulighed for at vente med at gå bort fra NemID til juni næste år, mens bankerne er tvunget til at droppe NemID allerede den 31. oktober:
- Man må ikke bruge NemID til bank, når det er til at købe på nettet fra den 31. oktober. Så hvis man har et problem, det vil sige, at hvis man ikke kan komme igennem de modeller, der er, så har man muligheder for at kontakte sin egen bank med henblik på alternative muligheder, siger Adam Lebech.

11-10-2022 www.dr.dk:

Nasa har med succes slået en asteroide ud af kursDet var første forsøg nogensinde på at teste, om vi mennesker kan ændre en asteroides bane. Det kan nemlig blive nødvendigt, hvis en farlig asteroide en dag har kurs mod Jorden.
Nu har Nasa netop offentliggjort de første beregninger fra forsøget, der går under navnet DART (Double Asteroid Redirection Test). Og det er lykkes at ændre banen meget mere, end forventet.

10-10-2022 knr.gl:

Múte B. Egede om Pape: Han er respektløs over for Grønland

Ifølge formanden for landsstyret har Pape et nedværdigende syn på Grønland.
Det kan blive meget svært for landsstyret at samarbejde med Søren Pape Poulsen, hvis den konservative folketingskandidat bliver valgt som Danmark næste statsminister.
Sådan lyder det fra formanden for landsstyret Múte B. Egede (IA), efter at Pape har sammenlignet Grønland med et uland.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede citeres for følgende."Ifølge formanden for landsstyret er det ingen hemmelighed, at Grønland har sociale problemer. Og dem taler man om, mener han".
Og det er desværre det eneste han gør.
Handler gør han ikke 🙁
Og så er Múte B. Egede god til spille fornærmet, når muligheden byder sig 🙂

08-10-2022 sermitsiaq.ag:

Dansk udvalg bekymret for indsats for børn og ungeGrønlandsudvalget skriver i et brev til socialminister Astrid Krag, at der er en opfattelse af, at en stor del af de 80 millioner kroner, Danmark giver i støtte, er endt langt fra slutbrugerne.
- Der er ingen tvivl om, at man i Tasiilaq gør et stort arbejde. Der er heller ikke tvivl om, at den særlige bevilling på 80 mio. kr. til udsatte børn og unge i Grønland er nødvendig.
- Vores samtaler med borgere og fagpersoner tegner dog et billede af, at der er et stort arbejde forude. I Tasiilaq har man efter det oplyste indstillet tre initiativer; familiebehandling, værested og sagsbehandlingshjælp, og der er en opfattelse af, at en stor del af de 80 mio. kr. er endt langt fra slutbrugerne, skriver udvalget til socialministeren.

07-10-2022 sermitsiaq.ag:

Børne- og Undervisningsudvalget: Elever skal holde fast i det danske sprog

Dansk er nøglen til mange grønlandske elevers videre skolegang, hvorfor det er vigtigt, at børnene holder fast i det, mener Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Formanden understreger, der er fuld respekt for at uddannelsesområdet er et hjemtaget område.
Anders Kronborg (S), formand for Børne- og Undervisningsudvalget, uddyber over for Sermitsiaq.AG, at det er vigtigt at være realistiske.
- Det er klart, at hvis man skal igennem et skolesystem i Danmark, så foregår undervisningen på dansk. Det gør det alt andet lige sværere for grønlandske børn, hvis de skal til Danmark for at tage en gratis uddannelse og ikke kan dansk.
Kamikpostens kommentar
Mangelfuldt kendskab til dansk og engelsk
Emnet er så politisk kontroversielt, at man i rapporten ikke tør have en mening om det.
Det har til gengæld Per Langgård, der er en af de fremmeste kapaciteter, hvad angår det grønlandske sprog. Han siger:
CITAT
Vi har en ung generation, som er produkter af en skole, der overhovedet ikke fungerer. Det betyder, at mange ikke kan dansk, og det skaber et problem, som vi kan se blandt de studerende. Mange mennesker kan fyre 500 danske sætninger af, som lyder overbevisende. Det kan man klare sig fint med på værtshuse eller i butikken, men når du kommer på universitetet og skal kende forskel på akademiske termer, så er der et kæmpe problem.
CITAT SLUT

07-10-2022 knr.gl:

Landsstyremedlem Erik Jensen: Stor boligreform under opbygning

Men hvad boligreformen kommer til at indeholde, vil Erik Jensen ikke uddybe over for KNR endnu.
Én ting kan han dog sige:
- Jeg ved i hvert fald, at landsstyret ikke har planer om at hæve huslejen til næste år, siger han.
Og det er Danmark, der bør betale for det enorme renoveringsarbejde. Det sagde Erik Jensen til KNR tidligere i år.
- Vi kan løse problemet ved et samarbejde mellem Selvstyret og kommunerne, hvorefter vi kan komme med et krav til staten om, at de skal være med til at betale, sagde Erik Jensen.
Og forklaringen på, hvorfor den danske stat skal tage del i efterslæbsgildet ligger blandt andet i de store hvide blokke, som Erik Jensen har udsigt til fra hans kontor i Selvstyretårnet i hovedstaden.
De blokke blev som så mange andre bygget af den danske stat tilbage i 1960’erne og 1970’erne, da man tvangsflyttede folk fra bygderne til Nuuk og andre byer. Blokkene er nu i forfald.
Kamikpostens kommentar
Det gælder forventeligt også den bygning Hans Egede opførte, da han flyttede fra Håbets Ø til den nuværende placering i Kolonihavnen.
Grønland vil kun Danmark som en pengemaskine.
Der er ingen vilje blandt de folkevalgte i Grønland til at blive et selvstændigt land. Det drejer sig kun om at svine Danmark til og på alle måder forsøge at platte staten for penge ud over det lovfæstede, dyrtidsregulerede blokstilskud.
Da en udtræden af rigsfællesskabet kun kan besluttes af befolkningen i Grønland, må vi i Danmark finde os i at blive svinet til ud fra det ene løgnagtige påfund efter det andet. Det eneste man fra dansk side kan gøre, er at overholde loven om selvstyre og fastholde, at der ikke må bevilges penge til Grønland ud over bloktilskuddet. Det kan tvinge Grønland til at kræve loven om selvstyre ændret, og den ændring kan kun gennemføres af Folketinget ☹️

06-10-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Afgørelse om russisk fiskeriaftale udskydes til efter møde med Norge

Lagmand Bárður á Steig Nielsen mødes i oktober med den norske statsminister for at drøfte fiskerisamarbejdet med Rusland. Derefter skal de færøske partier igen mødes for at vurdere, om samarbejdet med Rusland skal fortsætte.

06-10-2022 www.dr.dk:

Røde Kors mangler varmt tøj til vinteren: De forventer, at efterspørgslen bliver stor

Bladene drosler af træerne, og de stigende priser kan få mange til at ryste som et espeløv.
Men med de kolde måneder for døren råber Røde Kors nu op.
De mangler varmt tøj til vinteren.
- Lige nu ser det ud til, at vi kommer til at skuffe mange mennesker, som håber at kunne købe deres vintertøj brugt og på den måde spare på udgifterne, siger chef for Røde Kors Genbrug, Tina Donnerborg.
Forklaringen er, at meget vintertøj i foråret er blevet sendt til Ukraine, og en del tøj er også uddelt til de børn og voksne, der er flygtet til Danmark fra krigen.
Tina Donnerborg forventer, at efterspørgslen bliver særligt stor i år på grund af de stigende priser på alt fra energi til fødevarer.
Røde Kors opfordrer derfor folk til at kigge i gemmerne efter varmt tøj, man kan undvære.

03-10-2022 knr.gl:

Efterspørgslen er enorm - alligevel står der over 100 boliger tomme i Nuuk

Det skyldes, at boligerne er for slidte eller er ubebolige på grund af skimmelsvamp. Derfor står de tomme og venter på en større renovering, eller er under istandsættelse.
Og sådan står de rungende tomme i gennemsnitligt halvandet år.
Det er et problem, erkender landsstyremedlem for boliger, Erik Jensen fra Siumut.
- Det er selvfølgelig en udfordring i hele landet, for vi har et kæmpe vedligeholdelsesefterslæb på selvstyrets udlejningsboliger på mellem 2,1 og 2,3 milliarder. Det her er også et bevis på, at vi bliver nødt til at gøre en stor indsats på politisk niveau, siger Erik Jensen.
Til sammen har selvstyret og landets kommuner et renoveringsefterslæb på 3,7 til 3,9 milliarder kroner

30-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Danmark og Grønland indgår aftale om udredning af ”Spiralsagen”

Den uvildige udredning gennemføres så vidt muligt af grønlandske og danske uvildige eksperter inden for en tidsperiode på 2 år. Der skal indgå institutioner eller fagpersoner fra både Grønland og Danmark i arbejdet.

Fra 1960’erne og frem fik grønlandske kvinder og unge piger opsat svangerskabsforebyggende spiral i sagen, der i medierne har været omtalt som ”Spiralsagen”. Nu er Grønland og Danmark enige om et kommissorium for en uvildig udredning, der bl.a. skal belyse ”Spiralsagens” omfang og beslutningsprocessen bag.
Den danske regering og Naalakkersuisut ønsker, at der udarbejdes en uvildig udredning af den såkaldte ”Spiralsag” og den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis, der blev gennemført over for grønlandske piger og kvinder, i Grønland, og for grønlandske elever i Danmark på for eksempel efterskoler.
Udredningen skal søge at afdække den historiske kontekst for praksissen fra 1960 frem til og med 1991, hvor Grønland hjemtog sundhedsområdet. Den skal yderligere søge at afdække beslutningsforløbet bag og den konkrete gennemførelse af initiativet, og vil i den forbindelse også inddrage de berørte kvinder og deres oplevelser gennem vidneberetninger. Udredningen skal desuden afdække det retlige, sundhedsfaglige og administrative grundlag på daværende tidspunkt for opsætning af spiraler og den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis.
Kamikpostens kommentar
Stor ståhej for ingenting - ud over en klækkelig løn til de involverede "eksperter" 😁

30-09-2022 sermitsiaq.ag:

Ærgerlig butiksejer: - Det er en falliterklæringDorit Olsen har akut brug for en kvalificeret medarbejder. Hun kender en veluddannet kvinde i 30'erne, som er villig til at arbejde for hende, men det tillader manglen på institutionspladser ikke.
Dorit Olsen forklarer, at selvom hun helst så, at det var den 37-årige kvinde, som blev hendes nye medarbejder, så er det nået til et punkt, hvor hun er nødt til at lede efter en anden.
- Det er svært at få kvalificerede medarbejdere. Her har jeg én, der kan og vil, men som ikke har muligheden. Det er da en falliterklæring, siger hun og tilføjer:
- De siddende politikere har et ansvar at komme op med nogle løsningsforslag. De (studerende efter endt uddannelse, red.) kommer ikke hjem, for hvad skal de gøre med børnene og boligen, spørger Dorit Olsen, som mener, det er et samfundsproblem.

30-09-2022 jyllands-posten.dk:

Tudeprins! Mens verden frygter en storkrig, er Joachim i oprør, fordi hans unger ikke længere skal være prinser og prinsesser

Den danske dronningemoder, Margrethe, er en klog dame. Hun har set, hvilken vej vinden blæser – og det er altså ikke i en retning, der betaler for bunkevis af blåblodede samfundssnyltere med alt, hvad det indebærer af bolig- og bistandshjælp på steroider til de kongelige poder.
Det, der kan undre, er, hvor lidt situationsfornemmelse Joachim har. Han har et arbejde, hvor han repræsenterer Danmark. Men forstår han overhovedet, hvad det betyder?

30-09-2022 www.forsvaret.dk:

Videolink gør redningskursus både billigere og bedreVideotransmitteret undervisning sparer flyrejsen og medarbejdernes fravær, når Arktisk Kommandos medarbejdere er på kursusbænken via video-link fra Danmark. Mindst 15.000 kroner spares pr. kursist.
“Det er en kæmpe fordel for os at afvikle de her kurser via video-link fra underviserne i Danmark. Ikke bare sparer vi dyre flybilletter, vi skal også undvære vores nøglemedarbejdere i kortere tid, fordi vi ikke behøver, som hidtil, at sende dem til Danmark i længere tid. Nu kan de blive her i Nuuk.”
Sådan siger chefen for operationscentret i Arktisk Kommando kommandørkaptajn, Michael Hjorth om de SAR Mission Coordinator (SMC) kurser, som operatørerne i Arktisk Kommandos operationscenter skal igennem. Et kursus, der gør dem i stand til at lede redningsoperationer på havet i det enorme land.
Kurserne bliver gennemført af Center for Taktik under Søværnet, og som noget nyt er man begyndt at transmittere undervisningen på kurset for de danske SMC-operatører til Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk, så kursisterne i Grønland også kan følge med. Det betyder, at operatørerne i Grønland sparer rejsen til Danmark.

29-09-2022 dk.siumut.gl:

Møde med minister om aflønning af politibetjente

– Forhandlingerne skal naturligvis foregå mellem forhandlingsparterne, men jeg mener også her, at vi har et ansvar for at gøre op med de strukturer, som stammer fra fødestedskriteriet, der har gjort ligestilling umuligt for forhandlingsparterne, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.
– Det er simpelthen ikke i orden, at grønlandske betjente alene bliver nægtet lige lønvilkår, på grund af det levn af et kolonialistiske system som har ødelagt forholdet mellem os til at starte med. Men jeg ved, at vi kan, og skal, lave om på dette, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.
Kamikpostens kommentar
Det har intet med "kolonitiden" at gøre.
Lønforskellen fastholdes efter ønske fra Grønland om, at staten ikke må være lønførende i Grønland, fordi det kan medføre kostbare lønstigninger i de overenskomster, som selvstyret og kommunerne indgår.
Staten forsøger blot at overholde aftalen.
Det er Grønlands egne folkevalgte Aki-Matilda Høegh-Dam skal forhandle med 😀

29-09-2022 knr.gl:

Naaja Nathanielsen forventer mådehold i finanslovsforhandlingerne

Førstebehandlingen af landsstyrets finanslovsforslag udløste en seks timer lang debat.
Landsstyremedlem for Finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), er glad for forståelse fra partierne og ser fortrøstningsfuldt på de kommende forhandlinger om finansloven.
Den blev førstebehandlet i tirsdags i Landstinget.
- Rammerne omkring erhvervslivet. Den stigende inflation og forbrugernes købekraft. Selvfølgelig også arbejdsstyrken fremadrettet, fremtidige indtægter til landskassen. Der var mange emner på, og jeg tror på, at partierne vil være mere præcise på, hvad de mener, der skal ændres på finanslovsforslaget, siger Naaja H. Nathanielsen.

29-09-2022 sermitsiaq.ag:

Læge: Kun shitstorme får politikere på banen

Ledende regionslæge Peter Vedsted retter en sønderlemmende kritik mod politikerne, der bærer ansvaret for et underfinansieret sundhedsvæsen. Politikerne dukker hovedet og lader i al for høj grad sundhedspersonalet stå for skud.
- I al den tid, jeg har været i Grønland, har jeg hilst på mange danske politikere, som har været heroppe i andre sammenhænge, men jeg mangler stadig at hilse på et grønlandsk landsstyremedlem for Sundhed, som er her for at tale med os, som er sundhedsvæsenet. Der har da immervæk været et par stykker af slagsen i min tid som regionslæge. Og det er utilfredsstillende.

29-09-2022 ia.gl:

Finanslov i en global krisetid – svære tider venter

Der er næppe tvivl om, at inflation og altså stigende priser på brændstoffer og fødevarer i den kommende lange tid vil vokse som problem også her i Grønland. Og med voksende priser på brændstof risikerer vi også at flytrafikken og turismen i den kommende tid påvirkes. Der er ingen tvivl om, at vi lever i en globaliseret økonomi, som også påvirker Grønland. Det kommer vi til at tage endnu mere højde for i vores finanspolitik i årene fremover.
Kamikpostens kommentar
I Asii Chemnitz Narups mentale osteklokke er det hele de andres skyld. Ikke et ord om den gennem mange år stærkt voksende økonomiske katastrofe, som ligger i den manglende renovering af alt fra boliger til skoler, børnehaver, havneanlæg, elværker og så videre og så videre.
Det figurerer heller ikke som en gældspost i finansloven.
Den uundgåelige dag det eksploderer, vil det nok også være de andres (Danmarks) skyld 😡

29-09-2022 ia.gl:

Vigtige overvejelser fra Økonomisk Rådsom folkeskolen

Asii Chemnitz Narup, IA’s ordfører for finans, siger:
-Jeg er helt enig med Økonomisk Råd i, at vores uddannelsespolitik bliver helt, helt afgørende for at vi har kvalificerede medarbejdere nok til landets arbejdsmarked – og dét kræver at vi starter med folkeskolen. Langt flere skal gennemføre en ungdoms- og siden videregående uddannelse, men det starter med at man forlader folkeskolen med både kompetencerne og lysten til at komme videre i uddannelsessystemet.
Kamikpostens kommentar
Ikke et ord om nødvendigheden af at lære dansk op til et niveau, hvor man sprogligt har mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse

28-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Landsstyremedlem for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen, har besøgt Tromsø i Norge

Tromsø har mange paralleller med de udfordringer, jeg arbejder med på social- og sundhedsområdet. Byen ligger langt mod nord og langt fra hovedstaden. Den har en spredt befolkning med mange forskellige nationaliteter og landets urfolk, Samerne. Det er derfor relevant, at vi søger inspiration i håndteringen af de udfordringer, vi også møder i Grønland. Norge er et forgangs land, og kan derfor tjene som et godt eksempel, på alle de projekter som får et positivt udfald.
I mit møde med lederne fra universitetshospitalet UNN blev jeg blandt andet oplyst om de tiltag, man har iværksat for at sikre, at borgerne, der bor langt fra byerne, modtager behandling og forebyggende tiltag, f.eks. ved brug af digitale løsninger.
Læs også
Telemedicin har vi haft i mange år
Når udvikling af telemedicin startede netop i Nordnorge så skyldes det et ønske om at skaffe en mere lige adgang for befolkningen til sundhedsvæsenet. Vi har præcis det samme problem hos os: Omkring halvdelen af tiden på Dronning Ingrids Hospital går med at reparere på befolkningen i Nuuk - selv om Nuuks indbyggere kun udgør 20% af den samlede befolkningen.

28-09-2022 www.royalgreenland.gl:

Vi sender unge talenter ud i verden

En rejse ud i verdenen giver både en føling af virksomheden som et internationalt selskab, og samtidig udvikler det talenternes kompetencer, mener Koncern HR Chefen i Royal Greenland.
Udover at give AU-elever fra Akademiuddannelsen på Niuernermik Ilinniarfik mulighed for et praktikophold i udlandet hvert år, har Royal Greenland et internt uddannelsesakademi.
- Vores håb er at de får udvidet deres horisont. Hvis man kigger på Royal Greenland som et internationalt hele, så er Grønland en mindre del af det store billede. Alene dét at være i praktik i vores afdeling i Svenstrup, giver et helt nyt billede af vores virksomhed i den internationale scene, fortæller Koncern HR Chef, Christian Laursen.

28-09-2022 sermitsiaq.ag:

Grønlandske studerende i udlandet: Omkring halvdelen vender hjemTilbage i 2015 forsøgte Kommuneqarfik Sermersooq at lokke grønlandske studerende i udlandet tilbage til Grønland efter endt uddannelse. Nye tal viser, at strategien tilsyneladende har været forgæves.
Kamikpostens kommentar
Endnu en journalist, der ikke forstår, hvor Grønland er placeret i forhold til Danmark.
Grønland er ikke et selvstændigt land og bliver det forventeligt aldrig. Grønland er en del af Rigsfællesskabet, selv om man siden 12. juni 2009 har haft mulighed for at træde ud af Rigsfællesskabet.
Defor er det politisk ønsketænkning, når man i Grønland kalder Danmark for "udlandet".
En ordenlig journalist ville ikke underkaste sig den form for ønsketænkning, men den slags journalister finder man ikke i Grønland 😒

27-09-2022 sermitsiaq.ag:

Nordiske erfaringer er vigtig for udredning mellem Grønland og DK

Ifølge Astrid Nonbo Andersen viser forskning, at det er vigtigt for dem, der har været udsat for overgreb, at den fulde sandhed kommer frem. Men processen med at afdække sandheden kan også genoplive gamle traumer:
- Det kan være retraumatiserende at aflægge vidnesbyrd for en kommission. Krav om tilgivelse og forsoning kan virke intimiderende. Og afdækningen af historien kan forstærke spændinger mellem befolkningsgrupper, hvis der ikke bliver taget vare på vidnerne, og hvis der ikke er en reel politisk opfølgning på resultaterne, skriver Astrid Nonbo Andersen.
Kamikpostens kommentar
Al det vrøvl om behovet for forsoning er noget som aktivt holdes i live af forskere som Astrid Nonbo Andersen, der har gjort det til en levevej.
Der er ikke foregået noget i Grønland, som i folkeretlig forstand er undertrykkelse.
Læs her om resultatet af Forsoningskommissionens arbejde:
Citat
En 62 siders damebrevkasse til 10 millioner kroner. Det er, hvad der er kommet ud af Forsoningskommissionens anstrengelser gennem tre år med at finde dokumentation for apartheidlignende tilstande i forholdet mellem Danmark og Grønland.
Opgaven er nu afsluttet med en redegørelse for resultatet af Forsoningskommissionens arbejde.
Det glade budskab er, at man ikke har været i stand til at finde noget, der bare ligner apartheidlignende tilstande.
Det banale budskab er, at det har oplyste mennesker altid vidst
citat slut
Under en tung dyne af vrangforestillinger

27-09-2022 www.ral.dk:

Forbedring af situationen på Århus havnSituationen på Århus Havn er opstået på grund af pludselige og uforudsete ændringer i den generelle efterspørgsel, der har påvirket de globale forsyningskæder kraftigt. Således er der ophobning af importcontainere på flere større havne i Europa, herunder også Århus Havn. Dette har givet store udfordringer for containerflowet på havnen i Århus til gene for rederiernes kunder, og dermed også for Royal Arctic Lines kunder.

27-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Økonomisk hjælpepakke til landbrugserhvFinans- og Skatteudvalget har på baggrund af en indstilling fra Naalakkersuisut besluttet, at finansieringsstøtten til landbrugserhvervet forhøjes med 5 mio. kr. i 2022. Forhøjelsen af finansieringsstøtten skal sikre, at erhvervet kommer bedst muligt gennem krisen, der er forårsaget af ekstraordinære høje priser på gødning og foder.
Tilskud til de enkelte landbrugere vil blive udbetalt efter ansøgning til puljen og på baggrund af de officielle indhandlingstal på lam og kvæg fra slagterierne.

27-09-2022 knr.gl:

Unges råd til strategi mod selvmord: Lettere adgang til hjælp og værktøjer til svære samtaler

- Når der er så mange, der begår selvmord, har vi et behov for, at de, der ikke har de højeste uddannelser eller som ingen uddannelse har, kan tage kurser om selvmordsforebyggelse. Hvis vi alle påtager os ansvaret, kan det betyde, at vi redder menneskeliv.
Men man kan ikke sige hvad som helst til én, der går med tanker om at slutte livet.
Kun hver tredje i Qamani-projektet føler, at de har værktøjerne til at tale med deres venner, når de er kede af det.
En af hovedanbefalingerne er derfor, at unge som gamle lærer at tale med en selvmordstruet person.
- De unge ønsker værktøjer til, hvordan de kan snakke med deres venner, der er kede af det eller har selvmordstanker, lyder en af anbefalingerne i MIO-rapporten

27-09-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Politisk pres for at afbryde fiskerisamarbejdet med Rusland

Landsstyremand for udenrigsanliggender, Jenis av Rana fra det kristne Midterpartiet, mener derimod, at man skal stoppe alt samarbejde med Rusland, efter at de vil indsætte yderligere 300.000 mand i krigen mod Ukraine.
– Jeg mener, at vi skal stoppe alt samarbejde med Rusland. Jeg ved godt, at de russiske sømænd, som er med skibene på Færøerne, er uskyldige, som de fleste russere er. Men vi kan ikke bruge det som undskyldning for at intet at gøre, siger Jenis av Rana til nyhedsportalen In.fo

25-09-2022 knr.gl:

Naaja Nathanielsen om inflationspakke: Ikke ideelt, men nødvendigt

30 millioner kroner. Så meget fik landsstyret i går godkendelse af Inatsisartuts Finans- og skatteudvalg til at lægge til side til RAL, for at sætte en dæmper på de stigende fødevarepriser.
De 30 millioner kroner er ikke finansieret og bliver taget direkte fra landskassen. Det giver underskud på bundlinjen.
- Den bliver finansieret på samme måde som hjælpepakkerne ved corona, og det vil sige, at vi ville kunne se det i slutningen af året på underskuddet, siger landets kassemester.
Underskuddet er noget, som skatteborgerne her i landet skal betale for. På spørgsmålet om, hvem pengene bliver taget fra, siger Naaja Nathanielsen:
- Det er sådan set os allesammen, for der bliver færre penge til andre tiltag. Men jeg håber også, at vi kan være enige om, at det her er et område vi allesammen er berørte af, så det er også et rigtigt sted at bruge pengene lige nu, siger Naaja Nathanielsen.

22-09-2022 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmanden: Børneattester er ikke nok

Vi har haft sager i MIO, hvor der har været voldtægt på børn, hvor man stadigvæk har sagt, at der ikke er beviser nok, fortæller Aviâja Egede Lynge.
Hun nævner også, at seksuelle krænkelser i Grønland opretholdes af et meget stærkt tabu og en social kontrol, der gør, at mange voksne hjælper hinanden.
- Derfor tænker jeg, at det er for nemt, som tilsynsenhed at gå ud og sige, at man bare skal have flere børneattester for, at sikre døgninstitutions Ivaaraq’s sikkerhed i fremtiden, siger hun.
Kamikpostens kommentar
Aviâja Egede Lynge har ret i sine indvendinger.
For de mange, der gennem årene fulgt livets skæve gang i Grønland, er det indlysende, at politikere og ansatte i de mange problemramte institutioner samt fagområder og pinligt mange journalister bruger det velkendte abekattekneb: "ikke se, ikke høre, ikke tale".
Her lades alt håb ude ☹️

20-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Flere selskaber udviser interesse for at investere i vandkraftSelskaberne skal være klar til både at investere i selve vandkraftanlægget, og i en eller flere industrier, som kan udnytte den klimavenlige strøm fra vandkraftanlægget.
Selskaberne skal konkurrere om at opnå retten til at udnytte ressourcerne. Konkurrencen skal sikre, at Grønland kan indgå en aftale med den investor, som har det bedste projekt, og som giver den bedste aftale for Grønland.
Det er en stor beslutning, når vi en dag vælger et selskab, som vi gerne vil have til at udnytte vores store vandkraftpotentialer. Derfor er det vigtigt, at vi gør det rigtigt og ordentligt. Vi skal kunne leve med den beslutning mange år ud i fremtiden, udtaler landsstyremedlem for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.
Selve udvælgelsesprocessen starter først fra midten af 2023 og løber ind i 2024. Processen gennemføres som dialogbaseret konkurrence, hvor bud fra alle selskaber behandles og vurderes på en fair måde og i en gennemsigtig proces.

19-09-2022 knr.gl:

Børnetalsmand: Hellere en forsinket strategi mod selvmord end en plan til skuffen

Men risikerer vi ikke, at endnu flere tager deres eget liv, mens vi venter på en meget forsinket strategi?
- Det sker allerede. Og det har det gjort i rigtig mange år. Og vi har ikke formået i Grønland at stoppe det. Derfor er mit svar, at vi nødt til at lave en rigtig, rigtig god strategi, der virker, for at vi kan begynde at mindske antallet af selvmord, siger Aviâja Egede Lynge.
26. september udkommer MIO med en rapport og en video fra projektet "Qamani", hvor en stribe unge fortæller om deres tanker og anbefalinger til forebyggelse af selvmord.
Håbet er, at politikere og embedsmænd vil tage input herfra med i arbejdet med selvmordsforebyggelse.
Kamikpostens kommentar
Uanset Aviâja Egede Lynges imponerende indsats som børnetalsmand, så ender det forventeligt som en plan til skuffen. De folkevalgte, der kunne gøre en forskel, har kun sig selv i tankerne 😡

18-09-2022 knr.gl:

En tredjedel af vores børn bliver ikke vaccineret

Alt for mange følger ikke vaccineprogrammet for børn. Derfor er grønlandske børn i unødig risiko for at blive smittet med flere livstruende sygdomme.
Det kan i værste fald føre til dødsfald, varige mén og skader. Alligevel ryger der hvert år hundredvis af børn ud af det grønlandske børnevaccinationsprogram.

18-09-2022 sermitsiaq.ag:

Få grønlændere ansat ved PituffikKun 16 procent af de ansatte i Vectrus Services ved Pituffik er fra Grønland. Det er langt fra det politiske mål om, at 50 procent skulle være fra Grønland. Medlem af Folketinget for IA udtrykker bekymring og ønsker en redegørelse over arbejdsforholdene forud for ny servicekontrakt.
Kamikpostens kommentar
Hvad Aaja Chemnitz Larsen "hører fra flere sider" plejer ikke at være særligt grundigt undersøgt.
For eksempel var der i oktober 2017 - august 2019 10 lærlinge under uddannelse på Thule Base.Hvor mange er der i dag?
Aaja Chemnitz Larsens "frygt" kombineret med redaktionens ugidelige lethed er en giftig blanding 🙁

17-09-2022 knr.gl:

Mimi Karlsen: Multihandicappede kan ikke flyttes andre steder hen

Landsstyremedlem for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen, understreger, at hun ikke kan udtale sig om enkelte personer og sager, men samtidigt forklarer hun, at såfremt beboere på døgninstitutionerne for de handicappede skal flyttes fra deres opholdssted, så kræver det meget stor forberedelse forud for flytningen.
- Vi taler om en meget stort problemstilling. Hvis de multihandicappede er blevet passet og plejet på bestemte bosteder i flere årrækker, så har personalet også specialiseret sig i at passe og pleje den enkelte beboer. De har indhøstet store erfaringer, ligesom de har været igennem kompetencegivende kurser for netop at kunne yde optimal pasning og pleje.
Kamikpostens kommentar
Det personale, der af Mimi Karlsen beskrives som ansatte, der har høstet store erfaringer og været igennem kompetencegivende kurser for netop at kunne yde optimal pasning og pleje, de var ikke i stand til at opdage, at Maibritt Lothsens datter var gravid, før fødslen gik i gang.
Så ringe står det til fra top til bund i Selvstyrets institutioner for stærkt handicappede.
Pårørende til de handicappede bør forlange, at de stærkt handicappede flyttes til institutioner i Danmark.
Mindst en gang årligt skal der bevilges betalt mulighed for, at den stærkt handicappede og de pårørende kan ses og vedligeholde kontakten.

17-09-2022 dk.siumut.gl:

Handicappede er beskyttede ved lov, men vi har fået bevis for, at den lovfæstede beskyttelse ikke virker efter hensigten. Det er totalt uacceptabelt

Befolkningen i landet er rystet, der er vrede og beskyldninger i luften. Alle peger fingre ad hinanden og efterlyser de ansvarlige. Det er hårdt, at der tages affære så sent, og det kan ikke accepteres, det ændrer vort syn totalt. Det er nu, der skal ske ændringer. Det er dit og mit ansvar.

16-09-2022 sermitsiaq.ag:

Prioriteringen vækker undren

Kim Kielsen: - Jeg står på mål for min støtte til Projekt Tuulliit.
I den allerseneste tid står manglen på kollegieboliger i Nuuk, som forhindrer studerende i deres studiestart, og en folketælling blandt de mange hjemløse i Nuuk højt på den offentlige dagsorden.
I denne debat, blandt andet på de sociale medier, bliver Projekt Tuullit skarpt kritiseret for at forkæle politikerne, mens studerende og hjemløse står tilbage uden tag over hovedet.
Kamukpostens kommentar
Det er ikke et projekt, der forkæler politikere. Det er som altid politikerne, der rager til sig uden hensyn til de massive problemer i samfundet, der bare vokser år for år. Og det går hårdt ud over de svagest stillede.
Det sidste stød i troværdigheden er den frygtelige sag på Ivaaraq, hvor klager er blevet negligeret i årevis. De ansvarlige har vidst det, men har ikke gjort det, de er valgt til eller ansat til 🙁
Der er gode grunde til, at de bedst uddannede, de syge, de ældre og de fattigste uden udsigt til egen bolig vælger at flytte til Danmark
Hver fjerde person født i Grønland har på den måde sikret sig et bedre liv.

15-09-2022 sermitsiaq.ag:

Forælder til tidligere beboer i Ivaaraq: Myndighederne kender til flere sager

En mor til en tidligere beboer på Ivaaraq stillede samme spørgsmål, da hendes datter i 2016 lå med et brækket lårben i 16 dage, før stigende feber fik personalet til at reagere.
Redaktionen har set dokumentation på sagen og korrespondance med ledelse på institutionen, kommune og selvstyre med klager om mistanke om vold og overgreb på datteren.
Moren ønsker at være anonym for datterens skyld, men hun står frem, fordi hun mener, at myndighederne ikke har taget tidligere sager alvorligt, og at de har misligholdt deres inberetningspligt ved mistanke om vold og overgreb på beboere.

15-09-2022 knr.gl:

Maibritt Lothsen: Min datter skal ikke tilbage til Ivaaraq

Moderen til den unge multihandicappede kvinde, der pludselig fødte den 2. september, kræver, at hendes datter ikke længere skal opholde sig på Ivaaraq. Men hun har fået at vide, at en flytning til Danmark er eneste alternativ.
- Jeg har fået at vide, at der ikke er alternative muligheder for min datter her i vores land. De har forklaret, at der ikke er andre institutioner, der kan passe på multihandicappede, der bruger ble, og at den eneste mulighed er at sende min datter til Danmark, fortæller Maibritt Lothsen til KNR.

14-09-2022 sermitsiaq.ag:

Udfordringer med tidlig pension

Den såkaldte Arne-pension kan være svær at få for grønlændere i Danmark og danskere, der har arbejdet i Grønland. Det er utilfredsstillende, mener Aaja Chemnitz.
Lad os sige, at du er 61 år gammel, bor i Danmark og har været på arbejdsmarkedet i 44 år, altså siden du var 17 år gammel, så giver Arne-pensionen dig ret til tre år med tidlig pension, såfremt det kan dokumenteres.
Men det er ikke altid lige til.
Det kan nemlig være til hinder, hvis du som grønlænder er bosiddende i Danmark, fordi din tidligere arbejdsindsats i Grønland tilsyneladende kan være svær at dokumentere eller omvendt, hvis danske borgere har arbejdet i Grønland
Læs ooså
Om den grønlandske pensionslov
Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i andre udlande.
Denne gruppe får ikke udbetalt pension fra Grønland på trods af, at de i mange år har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland og således bidraget positivt til den grønlandske husholdning
Vi er en gruppe af personer, der arbejder i Grønland og pensionister, som alle har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland; nogle af os i mange år, jeg selv i 27 år og en af mine ligestillede kolleger i 43 år.
Vi pensionister har det tilfælles, at vi ikke længere bor i Grønland eller EØS, nogle af helbredsgrunde andre fordi vi har familie i de lande, hvor vi nu bor, og som følge heraf ikke modtager pension fra Grønland.
Grønland har en gensidig aftale med de nordiske lande og EØS om pension, men denne aftale medfører ikke en forpligtelse for Grønland til ikke at udbetale grønlandsk optjent pension til borgere bosat i andre lande end disse.

13-09-2022 www.kamikposten.dk:

SIK-overenskomsterne på plads

Forbedringerne koster samlet set 128,2 mio kr. Det svarer til, at den samlede lønsum på SIK-området stiger med 8 %. Resultatet sendes nu til afstemning hos SIK’s medlemmer skal derefter godkendes af begge parter. Efter en godkendelse vil selve lønnen blive reguleret med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2022

13-09-2022 jyllands-posten.dk:

Du gamle, du frie – der er lang vej, for du er kun nået til første del af værdikampen

Det er svært at se, hvordan svenske politikere skal få genrejst Sverige, selv om de har smidt den superhumanistiske asylpolitik og hele barmhjertighedsbaduljen på historiens mødding.
Så, du gamle, du frie, der er lang vej endnu. Du er kun nået til første del af værdikampen, der ganske enkelt handler om at opretholde lov og orden, standse indvandringen, slå ned på kriminaliteten, rive beton ned, sende folk hjem. Anden del handler om jer selv, selvopgøret. Hvad er der tilbage i Sverige at leve på, når ideologien er død? Hvem er I? Hvad er jeres væsens rod? Hvad kommer I af? Hvor er jeres historiske efterklang – hvor er jeres hjertelyd? Jeg håber, I kan finde den – ellers har I tabt.

13-09-2022 sermitsiaq.ag:

Professor om inuit-register: Det er grønlandske inuits ret og ansvar

De indfødte grønlændere valgte ikke, hvilke andre der ville komme til at bo i deres land og endda ende med at dominere dem politisk og økonomisk i århundreder. Grønland var med andre ord koloniseret, forklarer Rachael Lorna Johnstone.
Kamikpostens kommentar
Der er mange slags professorer. Den mest kendte i Danmark er "professor Tribini" der optrådte på Dyrehavsbakken.
Nu har vi også professor Rachael Lorna Johnstone, der optræder på Grønlands Universitet 😀
For at forstå Grønlands situation skal man gå helt tilbage til Erik den Rødes ankomst til Grønland i 984. Her blev Grønland indlemmet i det, der senere blev det norsk-danske kongerige. Grønland blev sidestillet med Færøerne og Island med egen indre lovgivning i henholdsvis Lagtinget, Altinget og Landstinget.
Da Hans Egede ankom til Grønland var det med et påbud om at respektere befolkningens indre leveregler.

12-09-2022 knr.gl:

Landsstyremedlem : Landet er ikke klar til de store lufthavne

Landsstyremedlem for Infrastruktur siger, at han mener, at Grønland først er klar til de store lufthavne, den dag der er flere hoteller og restauranter.
- Derfor haster det med, at selvstændige virksomheder og selskaber går i gang med at bygge, siger Erik Jensen.
Genvurdere
Men at der står fine restauranter og hotelbygninger klar på to år, er ikke en realistisk tanke. For byggebranchen mangler i forvejen personale.
Hvis de selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan opfylde landsstyrets behov - nemlig nye hoteller og restauranter - må de folkevalgte revurdere situationen .
- Hvis de selvstændige ikke bygger hoteller, må vi fra politisk side genvurdere, hvad vi så gør, siger Erik Jensen.
Kamikpostens kommentar
Erik Jensen kan lige nå at sætte de milliarder, der kommer til at mangle, ind på finansloven for 2023 😀😀😀

12-09-2022 sermitsiaq.ag:

Sådan har tilsynet vurderet Ivaaraq

I 2020 var der anført 12 beboere og 46 ansatte inklusivt ledelsen og vikarer.
- Tilsynet vurderede, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i forhold til døgntilbuddets målgruppe og pædagogiske metoder.
Døgninstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq er en døgninstitution for børn og voksne med vidtgående fysisk og psykisk handicap med behov for massiv hjælp og støtte.
Kamikpostens kommentar
Med 46 ansatte inklusivt ledelsen og vikarer samt løbende udgifter ved drift og vedligehold af bygning og udgifter patientpleje og daglig bespisning af disse 12 patienter, vil det nok være billigere at sende disse mennesker til Danmark.
Som medlem af sundhedsudvalget oplevede jeg de forhold i Danmark, som man sikrede alle, også de grønlandske patienter.
Det er en politisk skandale, at man "hjemtog" disse patienter. Alle med indsigt vidste, at det ville resultere i et stærkt forringet liv for disse stakkels mennesker 😕

12-09-2022 knr.gl:

Afgående regionslæge: Udenlandske læger løser ikke alle problemerne

Læger vil gerne være et sted, hvor det er spændende at arbejde. Der har politikerne ikke rigtigt investeret så meget i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er simpelthen blevet for lav en standard til, at det er spændende arbejde, og så bliver det svært at rekruttere, siger Peter Vedsted.
- Vi bliver udfordret, når det er alvorligt, for så står vi i kø til at få lavet en CT-scanning, skopi eller vævsprøve. Også når det er noget, man kan dø af. Der er folk, der ikke kan bevæge sig i flere år, mens de venter på at komme til. Vi kan ikke levere det, som borgerne forventer, og det presser lægerne.
Hvorfor kan man ikke levere det?
- Vi har ikke faciliteterne til at levere den standard i Grønland. Det er en politisk beslutning. Investerer man mere, vil vi have de muligheder.

11-09-2022 knr.gl:

Niviaq Korneliussen: Vi bør have fokus på selvmord hver eneste dag

Det er flere år siden, hun først blev opmærksom på selvmordsproblematikken i Grønland.
Niviaq Korneliussen rejste rundt i landet og underviste unge i at udtrykke sig på skrift. Under flere af rejserne oplevede hun, at nogle af hendes elever forsøgte at begå selvmord. Og da hun forsøgte at skaffe hjælp til de unge, oplevede hun et system, hvor der ikke var hjælp at hente.
Efter at hun udkom med ”Blomsterdalen”, der har selvmord som omdrejningspunkt, har mange unge henvendt sig til hende.
- Når jeg rejser rundt til de forskellige byer og snakker med unge - man kan næsten ikke kalde dem for unge, fordi de ikke er særlig gamle - så er der nogle, der fortæller mig, at de har selvmordstanker, og at de ikke rigtig får noget hjælp, siger Niviaq Korneliussen og fortsætter:
- Hver eneste gang er det en evig fortælling om, at systemet svigter dem.

10-09-2022 sermitsiaq.ag:

Ekstremt pres på 80 11 11

Jesper Olesen fortæller, at der både blandt sygeplejersker og læger kun er halvdelen af behovet opfyldt. Sygeplejerske-staben mangler 12 personaler, hvor det optimale er 25, og iblandt lægerne er der mangel på seks af slagsen.
- Hvis vi kunne skaffe flere folk, så gjorde vi det jo. Der er så stor mangel på læger, at vi kunne få jobs hvor som helst i hele Skandinavien, men vi har valgt at være i Grønland, fordi vi kan li’ at være her, siger Jesper Olesen.

09-09-2022 knr.gl:

Aaja Chemnitz efter arbejdsulykke: Danmark lever ikke op til sit ansvar

Men Aaja Chemnitz er ikke i tvivl om, at Arbejdstilsynet i Grønland er økonomisk underprioriteret.
- Når jeg taler med for eksempel fagforeninger er der en stor bekymring for, at Arbejdstilsynet ikke er mere aktivt, end det er.
Hun understreger, at virksomhederne selv har ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø, også via Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsgivere er repræsenteret. Men det er Arbejdstilsynet, der skal føre kontrollen.
Kamikpostens kommentar
Det står hvem som helst frit for at ringe til arbejdstilsynet, hvis der foregår noget som ser farligt ud. Det har jeg selv i min tid gjort et par gange. Man behøver ikke at platte statskassen hver gang man øjner en mulighed 😀

08-09-2022 sermitsiaq.ag:

Stor deltagelse ved dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde

Folketingsmedlem Karsten Hønge (SF), der også deltog roste initiativet til afholdelse af mødet. Han mener blandt andet, at årsagen til de mange udsatte grønlændere i Danmark skal findes herhjemme i Grønland.
- Mange flytter fra Grønland til Danmark, fordi man har alt for mange ting at kæmpe med hjemme i Grønland. De er på flugt, fordi livet gør ondt. I Grønland er der desværre en iskold og ulig social virkelighed.

08-09-2022 sermitsiaq.ag:

Landstinget behandler 84 punkter til efterårssamlingen

Efterårssamlingen er planlagt til at vare fra den 23. september frem til og med den 24. november, oplyser Inatsisartut i en pressemeddelelse.
Her skal Inatsisartut behandle i alt 53 punkter fremsendt af medlemmer i Inatsisartut og i alt 31 nye punkter fra Naalakkersuisut.
Inatsisartuts formandskab meddeler, at der vil være tre ugentlige mødedage i tidsrummet klokken 10-17.00, tirsdag, onsdag og torsdag.
En enkelt uge vil der være fire mødedage, mens en uge vil være med en enkelt mødedag
Kamikpostens kommentar
Efter en kort gennemlæsning af den fremlagte dagsorden må jeg konkludere, at det bliver endnu en landstingssamling, der ryger direkte i den store grønlandske glemmebog.
De store, alt for velkendte problemer i samfundet får endnu et år til at vokse sig større i 😞
Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

08-09-2022 jyllands-posten.dk:

Når vinden blæser, skal det dæleme udnyttes

I slutningen af 1800-tallet var Askov Højskole nær Vejen i Sydjylland centrum for en energiteknologisk revolution. Højskolelæreren og fysikeren Poul la Cour (1846-1908) byggede dengang Danmarks første strømproducerende vindmølle og optimerede sit vingedesign med aerodynamiske beregninger, der overgik selv pionererne Wilbur og Orville Wright, som samtidig var i færd med at opfinde flyvemaskinen i USA. Ikke nok med, at Poul la Cour opdagede, at en vindmølle skulle have færre vinger for at ydre bedre – han indså også hurtigt det problematiske i, at vinden nogle gange lægger sig, og så producerer vindmøllen ikke længere strøm. Derfor koblede han sin vindmølle til et såkaldt elektrolyseanlæg, som kunne spalte vand i brint og ilt ved hjælp af strøm, når vinden drev møllen rundt. Og når blæsten så stilnede af, kunne energien bundet i brinten bruges til at oplyse elevfløjen på Askov Højskole.

06-09-2022 knr.gl:

Naaja Nathanielsen om finanslov: Man kan ikke gøre alle tilfredsNaaja Nathanielsen anser nemlig pengene, som bliver brugt på landets børn og unge nu, som en investering for fremtidens Grønland.
- De her initiativer til børn og unge giver altså penge i kassen. Jeg tror også man skal passe på med ikke at se økonomi i et meget snævert syn, men også se på, at det at man giver penge til de børn, der lige nu kæmper, giver nogen voksne, der er mere harmoniske når de engang bliver voksne og gøre at de er i bedre stand til at gå ind at bidrage, siger Naaja Nathanielsen.
Landsstyret afsætter penge til behandling af psykisk sårbare børn og unge med et landsdækkende børneafsnit. Det skal nedbringe ventetiden på psykiatrisk hjælp for landets børn og unge.
Landsstyret budgetterer med, at driften for det afsnit bliver 8,7 millioner kroner om året.
Kamikpostens kommentar
Det bliver så spændende, om Landstinget imødekommer Naaja Nathanielsens forslag så meget, at hun orker at fortsætte i politik

06-09-2022 sermitsiaq.ag:

Transparancy med løftet pegefinger til landsstyret

Landsstyret skal være mere gennemsigtig, hvad angår nye ansættelser.
Sådan lyder opfordringen fra Transparency International Greenland (TGI).
Organisationen, der arbejder for at bekæmpe korruption, har konstateret, at der er sket en udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer i flere af Selvstyrets aktieselskaber.
Det er sket uden transparens. Og det er skadeligt for troværdigheden, lyder kritikken fra Karen Heilmann Lennert, formand for TGI.

05-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Mimi: Overgreb anmeldt til politiet

En sag florerer lige nu på de sociale medier, hvor en beboer på et landsdækkende døgntilbud, uventet har født et barn.
Landsstyremedlem for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen siger: "Det der aldrig nogensinde må ske, er sket i en af vores handicaptilbud. En beboer har født et barn uden nogen forudgående tegn på graviditet. Det er en dybt tragisk situation, som vi i Naalakkersuisut er meget kede af og som vi tager meget alvorligt. Sådan noget må ikke ske! På de sociale medier er beboerens navn blevet nævnt, og man har uretmæssigt udpeget en mulig skyldig. Disse beskyldninger tager jeg kraftigt afstand fra. Sagen er meldt til politiet, som nu undersøger den alvorlige sag. For at beskytte beboeren og hendes familie og medarbejderne på institutionen, anmoder vi om, at man ikke deler navne og beskyldninger på facebook," siger Mimi Karlsen.
"Beboerne og deres familier skal være trygge og vi skal på ingen måde acceptere overgreb af personer i vores samfund. I en så alvorlig sag er der indsat ekstra assistance fra socialstyrelsen, for at sikre at døgninstitutions beboere, deres familiemedlemmer og personale får den rette information og behandling", siger Mimi Karlsen.

05-09-2022 knr.gl:

Multihandicappet fødte pludselig i fredags - nu er døgninstitution meldt til politiet

En multihandicappet kvinde på 23 år bor på handicapinstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq.
Hun er sandsynligvis blevet seksuelt misbrugt og gjort gravid, og i fredags fødte hun en dreng.
Politiet i Qaqortoq bekræfter at politiet har modtaget en anmeldelse om seksuelt misbrug på Ivaaraq. Distriktschef Søren Hansen vil dog ikke udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt, da der pågår en efterforskning.
Handicapinstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq har et meget alvorligt forklaringsproblem ifølge Maibritt Lothsen, der er mor til den multihandicappede.
Kamikpostens kommentar
Citat
Jeg vil fortælle alle i hele Grønland og verden, hvordan min datter er blevet behandlet på en handicapinstitution. Derfor vælger jeg at stå frem med mit navn, for jeg tager kraftigt afstand fra og er dybt bekymret for, hvordan de svært handicappede borgere i Grønland bliver behandlet. Derfor skal alle vide, hvordan min datter er blevet behandlet, siger Maibritt Lothsen.
Citat slut

05-09-2022 sermitsiaq.ag:

Fagforening ønsker arbejderboliger - der er til at betale

Borgere i Nuuk kan vente op til 15 år på en lejebolig i det offentlige. NSIP, som er SIK’s lokalafdeling i Nuuk mener, at det ikke er et gode nok vilkår for deres medlemmer. Derfor tager NSIP initiativ til en konference om emnet og løsningmulighederne.
Kamikpostens kommentar
Den eneste sikre vej er en plads i Landstinget. Der er ingen boligkø og huslejen betales af landskassen 😀

05-09-2022 knr.gl:

Ældretalsmand: Plejehjemsbeboerne i Upernavik er i livsfare

Beboerne skal flyttes, så de får flugtmulighed, hvis der skulle opstå brand. Men Avannaata Kommunia siger nej.
Elevatoren på plejehjemmet i Upernavik har været i stykker i to år.
Det har betydet, at seks beboere i kørestol ikke kan komme ud af bygningen, medmindre de bliver båret ned ad trappen fra anden sal, som er den øverste etage på plejehjemmet.
En af dem, Berthe Kristensen, har været uden for sit værelse to gang i løbet af to år.
Hvis elevatoren ikke kan repareres hurtigst muligt, må beboerne i kørestol flyttes, så de får bedre flugtmuligheder. Det nødvendigt at flytte de beboere, der ikke er så gangbesværede, til den øverste etage, siger hun.
Men det bliver klart afvist af kommunen.
- Alle beboerne i de forskellige afdelinger har hvert deres behov. Derfor giver det ikke mening af flytte rundt på beboerne, skriver Aviâja Madsen, der er direktør i Familieforvaltningen, i et skriftligt svar til KNR.

04-09-2022 knr.gl:

Fødestedsfadæse: Johanne og Paula er de første, der blev sendt til Nuuk

Paula Inuk Møller ville langt hellere have foretrukket at føde i Qaqortoq med cubansk personale end at føde i Nuuk.
- Absolut, jeg ville langt hellere have foretrukket at have min familie med, det er ligegyldigt om kirurgen er fra Cuba, siger hun.
Johanne Jakobsen fra Qaqortoq blev også ked af det, da hun fik at vide, at hun ikke kunne føde i sin hjemby.
- Jeg blev virkelig ked af det den dag, men måtte bare acceptere det, siger hun.
Kamikpostens kommentar
To forkælede kvinder 🙁
Hvilke områder skal pengene tages fra? - De seksuelt misbrugte børn for eksempel, eller de mange usunde, nedslidte boliger, eller alle de andre velkendte forsømmelser.
De skal være glade for, at der er råd til og mulighed for, at de kan blive sendt et sted hen, hvor de kan føde under trygge vilkår.

03-09-2022 sermitsiaq.ag:

Chefredaktøren anbefaler: Tiden kalder ikke på et større bloktilskud

Danske og udenlandske politikere står i kø for at give enorme summer og stor moralsk opbakning til Ukraines uafhængighedskamp, men Grønlands uafhængighedskamp bliver ikke nævnt med et eneste ord eller handling, siger Aka-Mathilde Høegh Dam med direkte adresse til de danske folketingsmedlemmer.
De danske parlamentarikere fra Enhedslisten til Det konservative Folkeparti, som deltog i borgermødet i Nuuk, er alle tilhængere af rigsfællesskabet, men de peger samtidig på selvstyreloven fra 2009, som sikrer Grønland og grønlænderne ret til uafhængighed.
Kamikpostens kommentar
Det virker som om Aka-Mathilde Høegh Dam er tæt på at ærgre sig over, at Grønland ikke udsættes for den samme russiske sønderbombning, som den der finder sted i Ukraine
Det skal hun huske at takke USA for 🙂

03-09-2022 www.kamikposten.dk:

Om den grønlandske pensionslov

Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i andre udlande.
Denne gruppe får ikke udbetalt pension fra Grønland på trods af, at de i mange år har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland og således bidraget positivt til den grønlandske husholdning

02-09-2022 dk.siumut.gl:

Der er behov for debat om, at Tasiilaq og dens bygder bør blive en selvstændig kommune: Vi skal have demokratiet tilbage

Man kan ikke sammenligne forholdene i Nuuk og Tasiilaq, og myndighederne respekterer ikke vores forskellighed og afsides beliggenhed, og man vil ikke indse, ej heller anerkende det.
Borgerservicen er bureaukratisk og styres af systemet og er efterhånden meget upersonlig, servicen skal igen have borgerne i centrum.
Betjeningen af børn, unge og familier bliver administreret som i vest og er slet ikke egnet til forholdene her, og det er fuldstændigt uacceptabelt. Vi må lave en administration tilpasset livsstilen og kulturen her, og vi er ikke sat i verden til at være tilskuere og blive svigtet.

02-09-2022 naalakkersuisut.gl:

Naalakkersuisut: Yderligere styrkelse af samarbejdet

Medlemmerne af Naalakkersuisut har som ambition at styrke og udvikle deres tværgående samarbejde.
Naalakkersuisut har oprettet et koordinationsudvalg samt 3 koordinationsenheder til at koordinere Naalakkersuisut´s politiske opgaver og målsætninger. Formålet et at sikre, at koalitionsambitioner opnås.
Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede: ”Ved at styrke vores tværgående samarbejde i Naalakkersuisut vil vi styrke de politiske målsætninger, og som altid er fokus at forbedre forholdene for befolkningen. Med de nye arbejdsgange forventer jeg at vi kan arbejde mere målrettet med vores politikker”.
Koordinationsenhederne vil også være fora hvor der skabes synergi og der sikres fremdrift af de politiske ambitioner.
Kamikpostens kommentar
Múte Bourup Egede gør sig selv mere og mere overflødig med sit ligegyldige sludder

02-09-2022 sermitsiaq.ag:

Regn og blæst giver aflyste fly på stribe

Air Greenland har fredag aflyst alle fly ind og ud af hovedstaden.
Det er især uvejrsskyerne i højden med kraftige vinde med risiko for turbulens og overisning, der er årsagen til at al flyvning er indstillet til og fra Nuuk i dag, skriver Air Greenland i en opdatering om situationen fredag eftermiddag.
Kamikpostens kommentar
Og det forsvinder, når den nye lufthavn åbnes? 😀

02-09-2022 sermitsiaq.ag:

Efter kritik af fødestedslukning: - Vi har ikke hurtige løsninger

Sundhedsvæsenet arbejder hårdt på at rekruttere det nødvendige personale, men det er ikke muligt, at de bare direkte kan varetage opgaver i Sundhedsvæsenet. Vi ved fra eksempel Island, at de har introduktionsforløb på op til 2 år, når der ansættes sundhedspersonale fra andre lande

02-09-2022 www.kamikposten.dk:

Nu rejser jeg tilbage til Danmark

Jeg føler mig ikke på nogen måde tilkaldt. Jeg søgte og fik en stilling, som Grønlands Hjemmestyre havde opslået. Jeg var til ansættelsessamtale og blev ansat, præcis som hvis jeg havde søgt en stilling i Ishøj
Kamikpostens kommentar
En artikel fra 1998, der kunne være skrevet i går 😟
Læs også Plastikblomster i det grønlandske landskab www.kamikposten.dk

02-09-2022 sermitsiaq.ag:

Svend Hardenberg om vandkraftprojekt: - Et gearskifte på samfundsøkonomien

Og Svend Hardenberg har store planer. Foruden vandkraftværket skal der bygges en aluminiumsfabrik med henblik på at udnytte den udvundne energi bedst muligt.
- Det er skabelsen af op til 1.500 højtbetalte og stabile arbejdspladser. Det bliver et gearskifte på samfundsøkonomien. Vi ved allerede nu, at vi kommer til at booste den interne omsætning i landet med mellem halvanden og to milliarder om året i ekstra omsætning.
Svend Hardenberg har foreslået Anlægs- og Råstofudvalget, at man alene bør vælge at konkurrenceudsætte Tasssartuup Tasersia, fordi vandkraftpotentialet, så vidt det er oplyst, endnu ikke har fået en egnet projektansøgning.
Kamikpostens kommentar
Artiklen i Sermitsiaq.ag kan koges ind til dette afsnit i teksten:
Citat
I maj blev det meldt ud, at Naalakkersuisut har en plan om at sende flere potentialer til vandkraftværker i udbud for at tiltrække projekter til at udnytte disse store ressourcer.
Beslutningen blev truffet i kølvandet på efterårssamlingen i 2021, hvor Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut at lave en plan for at markedsføre vandkraftpotentialerne. Det er i den forbindelse, at Naalakkersuisut udskrev en konkurrence.
Ikke desto mindre kom det som en overraskelse for Inuit Delvelopment Company ApS, som siden er blevet opfordret til at melde sig ind i kampen til den planlagte konkurrenceudsættelse.
Men det ønsker Inuit Delvelopment Company ApS ikke.
Citat slut

Det handler kun om, at Inuit Delvelopment Company ApS ikke vil konkurrenceudsættes. Det kunne jo vise sig, at andre kan gøre det både billigere og bedre, med et større afkast til Grønland 🙂

01-09-2022 www.dr.dk:

Russisk oliechef, der har kritiseret Putins krig, er pludselig død

Olieselskabet har udsendt en meddelelse, hvor der står, at Ravil Maganov er gået bort "efter alvorlig sygdom", hvilket de udtrykker stor beklagelse over.
Flere russiske medier og nyhedsbureauet Reuters citerer imidlertid kilder for at sige, at den 67-årige Maganov er død efter at være faldet ud af et vindue på sjette sal på et hospital i Moskva, hvilket ikke har været muligt for DR at bekræfte.
Maganov er ifølge BBC den seneste af en række højt placerede forretningsfolk i Rusland, der er døde under mystiske omstændigheder.

01-09-2022 natmus.dk:

De første folk i Arktis

Udviklingen af de særlige måder at leve på, der blev nøglen til bosættelsen i de arktiske dele af Alaska, Canada og Grønland, må søges 5-6000 år tilbage i egnene omkring Beringstrædet mellem Sibirien og Alaska. Fra Alaska spredte de arktiske folk sig til det nordligste Canada og Grønland i to bølger.
Den første indvandring fandt sted for over 4500 år siden og kaldes samlet for den før-inuitiske indvandring.
Den anden spredning af arktiske folk fra Alaska til det østlige Arktis fandt sted for cirka 800 år siden. Disse fangersamfund - af arkæologerne betegnet Thule-kulturen - er de direkte forfædre til inuit i Grønland og Canada.

31-08-2022 sermitsiaq.ag:

For stort fokus på dansk-krav på uddannelser: »Det kan virke direkte besynderligt«

Der kan være store ændringer på vej i uddannelsessektoren: - Man har indrettet sig efter krav, der giver mening i Odense eller Berlin, men som ikke nødvendigvis løser opgaven i Grønland, lyder det fra Naaja Nathanielsen.
Kamikpostens kommentar
At Naaja Nathanielsen synes, at det kan virke syret, er underligt. Hun er dansksproget uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet 2001.
Uddannelsen har hun fået gratis, og hun har kun kunnet gennemføre uddannelsen, fordi hun er dansksproget.
Hun taler ikke grønlandsk, det skulle hun så lære, for at kunne gennemføre en uddannelse i det system hun ønsker sig. Det har ingen gang på jorden. Alternativet til dansk vil være engelsk, og det vil blive uddannelser, der koster penge til både læreanstalter og uddannelsesstøtte, som under det nuværende system betales af Danmark.

31-08-2022 sermitsiaq.ag:

USA på konference i Nuuk: - Vi kan bringe sikkerhed til regionenPå den netop afsluttede konference The Arctic Circle Greenland Forum deltog USA med en delegation. Delegationsleder Douglas Jones lagde særlig vægt på, at USA vil være garant for sikkerheden i Arktis, hvorfor stormagten øger sin tilstedeværelse.
Kamikpostens kommentar
Sådan har det altid været.
Grønland er først og fremmest beskyttet takket være USAs tilstedeværelse på Thule Air Base, som man hos de folkevalgte betragter som en indtægtskilde, der kaster alt for lidt af sig.

At forlange betaling for placeringen af Thule Air Base i området syd for Thule fjeldet svarer til, at jeg ville kræve en årlig pladsleje, hvis naboerne kom og spurgte, om de måtte sætte et skilt op uden for vores hæk, om at der var naboovervågning i området.
Hvis jeg svarede, at det måtte de ikke, og i hvert fald kun hvis de betalte en årlig leje for den plads skiltet optog, ville de gå grinende bort, og jeg ville blive rubriceret som områdets landsbytosse.
Ikke mindst fordi jeg – ligesom Grønland – ville få en gratis fordel af skiltningen om, at området var nabo-overvåget.

Grønland bør løfte sig ud af rollen som et antropologisk frilandsmuseum og mentalt træde ind i rækken af lande med internationalt overblik og forstå, at et ligeværdigt militært samarbejde kan være nødvendigt for at sikre Grønlands suverænitet, både som en del af Rigsfællesskabet, og senere, hvis man i Grønland måtte beslutte sig for det, som et selvstændigt land.

At stille et meget beskedent og ellers ubrugt areal til rådighed for Thule Air Base er et let overkommeligt bidrag til den fælles sikkerhed. Det koster ikke Grønland en krone.

Alligevel er der nogen, der ligefrem vil have penge for det
Pladsleje for Thule Air Base

29-08-2022 sermitsiaq.ag:

Kirurg-mangel: Qaqortoq lukker som fødested for resten af året

Det er ikke lykkedes at ansætte de rette læger i Sydgrønland, og derfor kan Qaqortoq Sygehus ikke være fødested resten af året. Gravide henvises derfor til Nuuk.
Sundhedsvæsenet forsøger fortsat med alle midler at ansætte en kirurg med kompetencer til fødselsberedskabet.
Alle de berørte familier vil ifølge Naalakkersuisut få direkte besked fra Sundhedsvæsenet.