Kamikposten - Nyheder
Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Tirsdag den 24. maj 2022

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
23-05-2022 sermitsiaq.ag:

Professor om kæmpe-lån: Myndighederne er nødt til at rydde op

Nu ligger NCD-projektet i ruiner, og kommunen arbejder på en redningsaktion, som ikke bare kommunalbestyrelsen skal godkende men også landsstyret.
Per Nikolaj Bukh vurderer, at kommunen vil få opbakning fra Selvstyret:
- Hvis det var en mindre ting, kunne Selvstyret måske sige, at det var kommunens eget problem, og at den selv må bringe det i orden.
- Men det er der ikke tale om her. Myndighederne kan ikke ignorere det, siger Per Nikolaj Bukh.
Ifølge Sermersooqs forvaltning vil NCD komme i alvorlige økonomiske problemer inden udgangen af året, hvis ikke der gribes ind.

23-05-2022 sermitsiaq.ag:

Efter NCD-kaos: Sermersooq vil låne 1,25 milliarder kroner

Problemerne i NCD understreges i sagsfremstillingen til dagens møde i kommunalbestyrelsen. Her står der, at der heller ikke er styr på NCD's øvrige byggerier:
- Der er endnu ikke indgået lejeaftaler for ibrugtagne anlæg, hvorfor kommunen endnu ikke har betalt leje herfor. Der er heller ikke afregnet 30 pct. i udbetaling for de allerede ibrugtagne bygninger. Da der endnu ikke er indgået en bindende aftale om kommunens leje af den nye byskole, har det heller ikke været muligt for NCD A/S at indgå en aftale om en endelig finansieringsløsning af skolen, skriver forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq.

20-05-2022 www.ral.dk:

Ændringer af sejlplaner for MLQ217, SIU217, IRE217 og MLK217

Is forholdene i Nordgrønland tillader at vi nu kan forsøge at anløbe Uummannaq samt Upernavik distriktet.
Malik Arctica skal bryde isen for Maleraq Arctica til Uummannaq by med rejse 217, og hvis forhold er til det, bryde is ind til Ikerasak, Saattut samt Ukkusissat.
Malik Arctica sejler sydover når isen er brudt, hvor Maleraq Arctica losser og laster gods i nævnte by og bygder.
Samtidig, sejler Siuana Arctica mod Upernavik by samt Aappilattoq for at losse og laste gods.
Da der stadigvæk er is på ruten, ligesom der stadigvæk er vinter is ved Uummannaq er planerne med forbehold for ændringer.
For at Malik Arctica kan afhjælpe is forholdene i Nordgrønland, betyder det at anløb af Sisimiut på rejse 217 bliver overtaget af Irena Arctica.
Det betyder anløb af Irena Arctica til Paamiut, Narsaq, Qaqortoq samt Nanortalik bliver forsinket med en dag.
Irena Arctica genanløber Nuuk sydgående for at sikre eksporten når atlantskibet rejse nr. 218 for sydgående.
Stor is i Sydgrønland samt prognoser om dårligt vejr langs vestkysten giver forbehold for justeringer af planen.
Planerne for Maleraq Arctica, Siuana Arctica, Malik Arctica samt Irena Arctica kan ses på www.ral.gl .

20-05-2022 sermitsiaq.ag:

Vedtaget: landsstyret skal anmode om ny politistation

Forslaget blev vedtaget torsdag i Landstinget, og det betyder, at landsstyret pålægges at at rette henvendelse til den danske regering om, at der hurtigst muligt oprettes en politistation i Kangaatsiaq.
Manden bag forslaget, landstingsmedlem Hans Aronsen (IA) var særdeles tilfreds:
- Det er på tide, vi får en myndighed i Kangaatsiaq, som vi kan henvende os til, når vi oplever situationer, hvor der er nødvendigt, sagde Aronsen på talerstolen.
Landstingets kommentar
Citat
Politimesteren har blandt andet oplyst til udvalget, at der de seneste fem år har været 16 sager anmeldelsessager om året i Kangaatsiaq. Og i gennemsnit har der været 1,5 sag om året, der har krævet, at politiet rykkede ud til byen
Citat slut

19-05-2022 sermitsiaq.ag:

Efter hård kritik: Sermersooq vil undersøge lån for over 100 mio. kr.

Den anbefaler således, at der laves en ny it-politik, så det bliver muligt at fremskaffe mail-materiale, som tidligere direktører har sendt. Konkret skriver forvaltningen:
- Sagen har givet anledning til at der bør fastsættes en praksis for nulstilling (tomning) af PC´er, mobiler og iPads der har tilhørt direktører, herunder it-politik for backup af mailkorrespondance, således det efterfølgende er muligt at finde denne frem (gælder principielt også sms´er mv.).
Gennem forvaltningsrevisionens rapport rettes der gentagne gange kritik af den tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, men revisor gør udtrykkeligt opmærksom på, at han ikke har haft adgang til den tidligere kommunaldirektørs mailkorrespondance.
Læs også
To direktører stopper i Kommuneqarfik Sermersooq

19-05-2022 naalakkersuisut.gl:

Den menneskelige faktor og vejen mod holdbarhed, vækst og velfærd i finanspolitikkenVi er en lille økonomi og er få mennesker sammenlignet med næsten alle andre nationer. Samtidig er vi af rent geografiske årsager nødt til at basere organiseringen af samfundets opgaveløsning på ø-drift. Efter temperament og politisk observans kan man vælge at begræde eller glæde sig over disse grundlæggende forhold, der udgør udgangspunktet for alle indsatser og videreudvikling.
Som landsstyremedlem med ansvar for finansområdet er min tilgang at tage udgangspunkt i de faktiske realiteter og fokusere på muligheder og potentialer i arbejdet med at løse samfundets strukturelle udfordringer. Vi bliver som samfund nødt til at foretage vanskelige valg og fravalg. Vi kan ikke alt på en gang, og slet ikke i et tempo, hvor store dele af befolkningen ikke kan følge med eller stilles over for krav der ikke kan mødes.
Kamikpostens kommentar
For det første er Grønland ikke en nation. Grønland er – ligesom Færøerne - en oversøisk del af Kongeriget Danmark, med et vidtgående selvstyre.
I Naaja H. Nathanielsens beskrivelse af vilkårene for at udvikle Grønland undlader hun at nævne den mest afgørende faktor, nemlig den kendsgerning, at 25% af den i Grønland fødte befolkning har valgt et emigrere til Danmark.
Det er mennesker, der følger den sunde fornuft og flytter til et område med bedre levevilkår end dem, der er udsigt til i Grønland. Sådan har mennesker altid gjort, også den gruppe, der kalder sig selv inuit
At forbigå den kendsgerning lover ikke godt for de tiltag man politisk vil igangsætte i Grønland

18-05-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Den amerikanske flåde drager nytte af færøske havneTo amerikanske ubåde og en destroyer har benyttet sig færøske havnefaciliteter i købet af de sidste to uger.
Der går normalt meget lang tid mellem amerikanske krigsskibes besøg på Færøerne. I 2019 var destroyeren “USS Cook” på Færøerne, og det var første gang i 30 år, at et amerikansk krigsskib lagde til på Færøerne.
Nu er falder besøgene hyppigere. Tirsdag (17. maj) var der to skibe fra den amerikanske flåde på Færøerne.
Den atomdrevne ubåd “USS John Warner” dukkede op lige udenfor Tórshavn. Et besætningsmedlem skulle indlægges på hospitalet, og en båd sejlede ud til ubåden for at hente det syge besætningsmedlem

16-05-2022 sermitsiaq.ag:

Efter møgsager: Kommune vil lægge NCD i graven

Ved at lægge selskaberne Iserit og NCD sammen vil kommunen sikre mere transparens og have dermed bedre styr på, hvor kommunens penge bliver brugt i byggeriet, lyder det på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.

- Dette gør vi for at sikre fuld transparens med, hvad pengene i vores kommune bruges til. Samtidig er det blevet klart, at løsningen hvor kommunen selv låner penge i stedet for NCD, er både billigere og mere effektiv.

- Sidst men ikke mindst styrker vi boligområdet ved både færre omkostninger, og et styrket og mere robust boligselskab der sikrer tag over hovedet til kommunens borgere, begrunder borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) sit forslag.

16-05-2022 www.ral.dk:

Annullering MLQ216 SIU216Den planlagte anløb med Siuana Arctica fra Aasiaat til Upernavik og bygderne Upernavik Kujalleq, Kangersuatsiaaq, Aappilattoq, Innaarsuit og Nutaarmiut, rotation SIU216 er annulleret.
Det samme for Maleraq Arctica fra Qasigiannguit til Uummannaq og bygderne Saattut og Ukkusissat er den første planlagte rotation MLQ216 annulleret.
Annullering af rejserne skyldes, at vestisen på ruten mod Uummannaq og Upernavik stadig er for tyk til at vores skibe kan bryde igennem.
Vi holder løbende øje med isforholdene i områderne, og kigger på mulige løsninger, der kan afhjælpe situationen.
Vi vil løbende orientere om udviklingen.

16-05-2022 sermitsiaq.ag:

Professor: Grønland bør selv stå for efterforskningen af spiral-sag

Hvis der bliver sat en undersøgelse i gang af spiralkampagnen, vurderer juraprofessoren, at det kan blive nødvendigt med et bredere perspektiv i stedet for kun at kigge på spiralkampagnen.

Det siger hun med henvisning til de øvrige sager, der har tæret på forholdet med Danmark og Grønland - eksperimentbørnene, de juridisk faderløse og sager om tvungne bortadoptioner.

- Det giver ikke mening at blive ved med at kigge på en sag ad gangen. Der har været en forsoningskommission. Måske det er på tide med en sandhedskommission, siger hun.
Kamikpostens kommetar
Her har vi ”en professor” der arbejder på Ilisimatusarfik, som ikke ved, at sagen om ”eksperimentbørnene” og sagen om de juridisk faderløse” er blevet grundigt undersøgt og afvist som grundløse, og de ”tvungne bortadoptioner” som fortsat kun er løse påstande.
Det er et pinligt indblik i det manglende faglige niveau på Grønlands Universitet, og Sermitsiaq journalistens bundløse uvidenhed.

Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

16-05-2022 grmotiver.dk:

Grønlands motiver

Ny hjemmeside med mulighed for at få duge, puder, badeforhæng, sengetøj, tasker, pins og meget mere med skønne motiver fra Grønland.

15-05-2022 ia.gl:

Overtagelse af tidens bestemmelseI dag har Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede og Transportminister Trine Bramsen underskrevet at Grønland kan overtage tidensbestemmelse.

Det betyder at Grønland kan lovgive og bestemme almindelig tidsstandard og tidszoner i Grønland. Ved lov i 1989 om sommertid overtog Grønland retten til at indføre sommertid i Grønland, men ikke fastsættelse af almindelig tidsstandard og tidszoner.

15-05-2022 knr.gl:

I Ittoqqortoormiit har de løst lærermanglen: Nu er der for mange lærereDer er 13 lærere på Ejnar Mikkelsen Skole i Ittoqqortoormiit. 10 af dem er uddannet på lærerseminariet - og dermed er skolen eksempel på, at man godt kan få uddannede lærere til Østgrønland.
I Tasiilaq mangler der 22 uddannede lærere på skolen. Men i det nordlige Østgrønland, i Ittoqqortoormiit, er lærersituationen helt anderledes. Der er der faktisk flere lærere, end skolen har brug for, og derfor arbejder nogle af dem i Majoriaq.
- Lærersituation er meget god i dag, siger Jonathan Petersen, der er skoleinspektør i Ittoqqortoormiit.
Der er 13 lærere på Ejnar Mikkelsen Skole i Ittoqqortoormiit. 10 af dem er uddannet på lærerseminariet, en studerer på en decentral læreruddannelse i byen, og to er timelærere.

14-05-2022 knr.gl:

Råd for menneskerettigheder: Danmark har krænket grønlændernes menneskerettighederDer kan måske have været tale om det, der betegnes som forbrydelser mod menneskeheden, da den danske stat opsatte spiral i grønlandske piger og kvinder uden deres samtykke.
Det vurderer Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag:
- Den tvangsmæssige indsættelse af spiraler kan muligvis karakteriseres som værende i strid med menneskerettighederne – eller eventuelt som forbrydelser mod menneskeheden

13-05-2022 sermitsiaq.ag:

Grønland i en ny tid

De kommende lufthavne vil skabe et infrastrukturløft i Grønland, der får betydning for verdens opmærksomhed på Grønland og Grønlands opmærksomhed på verden, siger tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der gæster Future Greenland i næste uge.
Kamikpostens kommentar
Når Lars Løkke har sat gang i dette projekt i en aftale med Kim Kielsen, og selv dukker op i Grønland, før pengene er behandlet og vedtaget i Folketinger, så er der noget som lugter – af magtbegær og pleje af personlige interesser, og det står i vejen for evnen til at agere politisk rationelt.
Pengene til de to atlantlufthavne skal være med til at sikre, at Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte som statsminister efter det Folketingsvalg, der kan komme når som helst, senest den 17. juní 2019.
Nyeste meningsmåling fra Voxmeter giver Rød Blok 51,5%. Lars Løkkes blok ligger på 48,1%. Det betyder, at de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget kan få afgørende indflydelse på, hvem der bliver den næste statsminister.
Så derfor dukker Lars Løkke Rasmussen personligt op i Grønland med en check, der er dækningsløs, indtil Folketinget har besluttet at bevilge pengene.
Læs også
Hvor er bøffen

12-05-2022 sermitsiaq.ag:

Direktør-drama: Jens B. Frederiksen er fyret

I en kortfattet pressemeddelelse oplyser bestyrelsesformand for Nuuk City Development, Ole Jakobsen, torsdag eftermiddag, at bestyrelsen i Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S (NCD) har valgt at stoppe samarbejdet med administrerende direktør Jens B. Frederiksen og finans- og vicedirektør Peter Christiansen.
Læs også
To direktører stopper i Kommuneqarfik Sermersooq

12-05-2022 knr.gl:

Nu er det på skrift: Grønland skal med i forhandlinger om ForsvaretDet burde ikke være nødvendigt at få ned på papir, mener landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S).
Nemlig at Grønland skal inddrages i forhandlinger, der vedrører Grønland og Arktis.
Alligevel står der nu i den aftale, som Vivian Motzfeldt og forsvarsminister Morten Bødskov underskrev i København tirsdag, også kaldet "arktisk kapacitetspakke": Nemlig, at Grønland skal være med i de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.
Kamikpostens kommentar
Det eneste Grønland bidrager med, er snak. Det er hverken værnepligt eller militært udstyr. Som en af mine gamle, grønlandske venner formulerede det: "Det er Inuit Atagratis" 🙂

11-05-2022 naalakkersuisut.gl:

Staten overskred kvinders ret til egen kropDR’s podcastserie “Spiralkampagnen” beskriver et umenneskeligt og uacceptabelt overgreb på op imod 4.500 kvinder fra 1965-1975. Der er tale om halvdelen af alle fødedygtige kvinder, som helt ned til 13 års alderen fik indsat spiral. Mange af disse indgreb skete uden samtykke fra barnet eller fra forældrene og var del af statens familieplanlægningsprogram.

kamikpostens kommentar
Sikke en energi disse tre folkevalgte pludseligt udviser. Det ligner næsten begejstring 🙂
Det er det også, for det handler ikke om aktuelle problemer, der som bekendt tårner sig op.
Det handler om fortiden, og det hele er statens skyld. Det er politikerbingo med håb om store kontante gevinster 🙂

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen udtaler: “Jeg tager stærkt afstand fra statens overgreb på kvinderne, og jeg vil gerne sende mine dybeste medfølelse til alle kvinderne, som var involveret eller påvirket af statens daværende spiralkampagne. Vi skylder kvinderne hurtig adgang til behandling for senfølger, da jeg ved mange har fået reaktiveret det traume det var dengang, nu hvor det hele er kommet frem”.

Landsstyremedlem Mimi Karlsen bakker op om behovet for en udredning: “ Fra landsstyrets side mener vi kampagnen var fejlslagen og vi ønsker alle dele af sagen oprullet, så vi kan få klarlagt hvad der er op og ned. Fra min side vil jeg gerne anerkende kvindernes kamp og takke dem for at stå frem, selvom det må have været hårdt. Det er en barsk, men nødvendig historie, at få frem i lyset.

Landsstyremedlem for Finanser og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen udtaler: “Spiralkampagnen er eksempel på en objektivisering og politisering af kvindekroppen, der er helt utilstedelig. At kampagnen har omfattet børn under 18 år og piger der ikke var seksuelt aktive finder jeg grusomt. Jeg støtter en redegørelse af forløbet. Vi må rundt i alle hjørner og sikre os, at der ikke er flere ufortalte historier der gemmer sig. Vi må gøre op med enhver politik, hvor kvinder fratages ansvar og medbestemmelse over egen krop”.

10-05-2022 Enighed om principperne for Arktis Kapacitetspakke i Grønland:

Enighed om principperne for Arktis Kapacitetspakke i GrønlandAftalen iværksætter de initiativer fra den politiske aftale om Arktisk Kapacitetspakke, der skal etableres i Grønland. Målet med kapacitetspakken er at styrke indsatsen i Arktis og Nordatlanten både militært og civilt. For Grønland gælder det blandt andet en basisuddannelse med fokus på beredskab i Kangerlussuaq, der skal styrke grønlandske borgeres mulighed for at deltage i forsvaret af Grønland og højteknologiske kapaciteter til overvågning og mere tilstedeværelse i Grønland. Der vil ligeledes blive set på, hvordan Forsvaret vil anvende Air Greenlands fly uden for rammen af Arktis Kapacitetspakke.

10-05-2022 naalakkersuisut.gl:

Selskaber inviteres til at investere i Grønlands største uudnyttede vandkraftpotentialer

Det er historisk, at vi nu melder ud, at vi vil tiltrække investorer og konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraftpotentialer. Målet er, at de vandkraftressourcer, som vi ikke selv skal bruge til forsyning af vores egne byer og bygder, kan blive brugt af andre. Dermed er vi med til at bidrage til den grønne omstilling og sikre ny indtjening til vores land, udtaler landsstyremedlem for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund
Læs også
Redegørelse om rammevilkår for realisering af
storskalaerhvervsprojekter i Grønland
www.kamikposten.dk

10-05-2022 knr.gl:

Aqqaluaq B. Egede: Landsstyret støtter op om undskyldning til juridisk faderløse

Aqqaluaq B. Egede mener også, at juridisk faderløse bør få en kompensation for den ulige lovgivning.
- Vi kan ikke måle menneskeværd på forskellig vis. Og jeg mener derfor som den ansvarlige på området, at de juridisk faderløse må få samme behandling som eksperimentbørnene, siger han.
Kamikpostens kommentar
Aqqaluaq B. Egede ved ikke noget om de sagsområder, han har raget til sig i tidens løb. For tiden er han landsstyremedlem for Råstoffer og Justitsområde, og heller ikke her ved han noget som helst.
Hvis han kan læse, så bør han bruge tid på at læse ”Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974”. Han skal nok søge hjælp hos et tålmodigt mennesker, der læse og forklare teksten for ham
Af udredningen fremgår det, man fra dansk side uden held siden 1914 har har forsøgt at overtale de politiske myndigheder i Grønland til at indføre regler om børns retsstilling i Grønland.
Mht. arveloven gjaldt det konkrete hensyn til de særlige forhold især den umiskendelige grønlandske modstand mod en ubegrænset arveret til børn født uden for ægteskab. De fandt den i alvorlig strid med grønlandsk mentalitet og tankegang; og med den grønlandske familiestruktur, hvor alle bidrog til frembringelsen af et bos værdier - i modsætning til børn født uden for ægteskab. Og der blev taget højde for disse indvendinger i lovens endelige udformning.
Det lykkedes først 1962. Hvor loven blev vedtaget af Nordgrønlands og Sydrønlands Landsråd. Hermed blev det udelukkende Grønlands ansvar

www.kamikposten.dk

09-05-2022 knr.gl:

Hvor mange ansatte i Selvstyret skal tale grønlandsk? IA og Siumut er uenigeInuit Ataqatigiit er ikke uenig i, at grønlandsk er det officielle sprog, som der står Selvstyrelovens paragraf 20. Og sproget skal da også blive det dominerende indenfor selvstyret, mener Mariia Simonsen, der er medlem af Landstinget for IA.
I dag er der mange af de ansatte, der primært taler dansk.
- Der er et fem år gammelt cirkulære, der handler om ansættelser. Dér er det et krav, at direktører og vicedirektører om muligt behersker det grønlandske sprog og har viden om den grønlandske kultur. Landsstyret arbejder på at føre den bestemmelse ud i livet, siger Mariia Simonsen.
Kamikpostens kommentar
Aqqalu Petersen, onsdag d. 8. oktober 1997:
Citat
Vi skal vedkende os de sider i den grønlandske kultur og historie og bruge dem til at styrke danskundervisningen til glæde for de kommende generationer. Er man rimelig god til dansk, bliver det også nemmere at tilegne sig andre sprog, inklusive engelsk. Ikke kun fordi det danske sprog i disse år bliver endog meget stærkt præget af engelsk, men også på grund af det nære slægtsskab mellem de to sprog.
Der er ingen tvivl om, at taberne i fremtiden - også i et grønlandsk uddannelsessystem - vil komme fra de bogligt svage og rent grønlandsk sprogede familier. Derfor er det tvingende nødvendigt, at det danske element, der er så stor en del af vores kulturhistorie styrkes i vores folkeskole og ikke kun ved de såkaldte sprogskoler, der må betragtes som rene lappeløsninger. Sprog er som så meget andet en integreret del af vores kultur, en kultur der selvfølgelig skal udtrykkes i hele vores uddannelsessystem fra folkeskolen og opefter. Vi må ikke lade "dinosaurerne" (frit citeret efter Per Langgaard), en gruppe af hovedsageligt grønlandske mænd i 40 og 50 års alderen på ledende poster i det grønlandske samfund og med bygderomantikken frisk i hovedet og tilmed et traumatisk forhold til det danske sprog og Danmark, udelukke de kommende grønlandske generationer fra verdenssamfundet. Verden bliver hastigt mindre i takt med revolutionen i telekommunikation. En udvikling vi naturligt skal deltage i og hvor vi vil have brug for ikke kun grønlandsk, men i høj grad for det danske sprog.
Citat slut
www.kamikposten.dk
Læs også
Til gengæld forstår vi ikke helt, at den grønlandsksprogede del af befolkningen ikke tilslutter sig koret af kritiske røster mod folkeskolen. Vi så meget gerne, at alle forældre i dette land var lige ambitiøse på deres børns vegne.
VORE FÆRØSKE BRØDRE har for længst vist vejen: Her har man længe afsat alle tilgængelige økonomiske ressourcer til folkeskolen, og dermed sikret, at flest mulige kan tage en videregående uddannelse. Samtidig har man udnyttet det danske uddannelsessystem til det yderste, og dermed sikret det færøske samfund en solid uddannelsesmæssig basis.
Hos færingerne handler det nemlig ikke om romantisk nationalisme. Her satser man på længere sigt benhårdt på suverænitet på rent færøske præmisser.
Her har man for længst erkendt, at et solidt uddannelsesniveau er et samfunds vigtigste ressource
www.kamikposten.dk

08-05-2022 naalakkersuisut.gl:

Udvikling af samarbejde mellem landsstyremedlem for Sundhed og Region Hovedstaden ved Formand Lars Gaardhøj

Hovedfokus i samarbejdsaftalen mellem Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Region Hovedstaden er naturligvis udvikling af det gode patientforløb for grønlandske patienter, der sendes til behandling i Danmark. Derudover er aftalen centreret om rekruttering af Sundhedspersonale - en udfordring, der fylder i hverdagen i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, men som dog også er en udfordring i Region Hovedstaden.
Kamikpostens kommentar
Ikke et ord om telemedicin, hvor man kan inddrage en specialist i Danmark direkte på en videoopkobling til en patientundersøgelse hvor som helst i Grønland.
Telemedicin har vi haft i mange år

08-05-2022 ufm.dk:

Optagelse af grønlandske ansøgereUddannelsesinstitutionen skal optage en grønlandsk ansøger uden om adgangsbegrænsningen, hvis vedkommende ansøger herom. Ansøgeren skal dokumentere, at vedkommende opfylder de optagelseskriterier, der fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Kriterierne er fastsat af ministeriet efter indstilling fra Grønlands Selvstyre."

08-05-2022 www.ral.dk:

Tømning af frysehuse i nord

Frysehusene i Qeqertaq og Saqqaq blev tømt for 14 dage siden men Ivalu Arctica måtte opgive sit anløb af Oqaatsut pga. af issituationen. Nu er Ivalu Arctica igen på vej til Oqaatsut og vil forsøge at anløbe bygden, så det fyldte frysehus kan blive tømt og fiskerne i området igen kan indhandle deres fisk.

Issituationen har været særlig udfordrende denne vinter grundet Vestisen. Det har umuliggjort flere anløb, bl.a. i Diskobugten. Issituationen er fortsat en udfordring og første røde anløb til både Uummannaq og Upernavik området er foreløbig udskudt med en uge. Røde anløb betyder, at Royal Arctic Line kun sejler såfremt is- og vejrforhold samt godsmængder tillader det. Dette er markeret som røde anløb i Royal Arctic Lines sejlplan som findes på www.ral.gl

07-05-2022 sermitsiaq.ag:

Konference: Det handler om at få folk ud af hjemløshed

Aaja Chemnitz Larsen efterspørger mere viden hos fagfolk omkring den grønlandske kultur og handlemønstre.
- I Danmark er der behov for større viden hos fagfolk om vores kultur og handlemønster. Flere, som vælger at flytte fra Grønland til Danmark bør forberede sig inden spontan flytning og overveje at skrive sig op til lejlighed udenfor Købehavn og de større byer. Her er bedre hjælp at få boligmæssigt, siger hun.
I Grønland er der boligmangel, og her mener Aaja Chemnitz Larsen en løsning kan være, at der søges støtte hos interesserede fonde, så der kan bygges boligfællesskaber med social vicevært for at hjælpe folk ud af hjemløshed.
Kamikpostens kommentar
Hvad gør Grønland ved dette problem, der udspringer af forfærdeligt ringe vil levevilkår for en stor gruppe mennesker i Grønland?
Grønland gør ingen ting. Anstændige folkevalgte i Grønland ville bevilge de millioner kroner det årligt koster at et integrere disse fattigdomsflygtninge fra Grønland i Danmark. Det ville blandt andet indebære, at der er folk, som har større viden ”om vores kultur og handlemønster”. De ville også kunne skære igennem, når det er oplagt sludder, det der med kultur og handlemønstre 🙂

Grønland gør ingenting. Heller ikke for de mennesker hjemme i Grønland, der som sidste udvej får skaffet en billet til Danmark
Her foreslår Aaja Chemnitz Larsen, at der søges støtte hos interesserede fonde, så der kan bygges boligfællesskaber med social vicevært for at hjælpe folk ud af hjemløshed.
Så dybt kan en folkevalgt i Grønland synke ☹️

06-05-2022 knr.gl:

Aaja Chemnitz Larsen: Samarbejdet skal fortsætte i Arktis - også med Rusland på sigt

Selv om alle aktiviteter i Arktis Råd er sat på pause på grund af Ruslands invasion af Ukraine, skal samarbejdet i Arktis fortsætte - også med Rusland i fremtiden, mener Aaja Chemnitz Larsen (IA).
Der er stadig stærkt brug for, at landene i Arktis samarbejder - også selv om der er krig i Ukraine.
Kamikpostens kommentar
Og hvis Rusland kommer tilbage i Arktisk Råd og ikke får sin vilje, er det så Grønland, der bliver det næste Ukraine?

06-05-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøsk sanktionslov udvandes inden vedtagelsenFærøerne har sagt, at man vil følge EU´s sanktioner, og med den generelle hjemmel er det ikke nødvendigt for landsstyremanden at gå i lagtinget med et lovforslag fra gang til gang.
Nu viser det sig, at lagtinget ikke er parat til at give en generel hjemmel til landsstyremanden.
Mellem første og anden behandling har landsstyreflertallet i udenrigsudvalget lavet et ændringsforslag. Det siger, at hvis sanktionerne omfatter fiskerisamarbejdet eller eksporten til Rusland, så skal det laves som separate lovforslag og skal behandles i lagtinget. Ændringsforslaget blev vedtaget ved andenbehandling.

05-05-2022 www.dr.dk:

Susanne er adopteret og gjorde alt for ikke at blive fundet. Men en dag lå der et brev fra GrønlandSelv kan Susanne også mærke, at der er sket en kæmpe forandring med hende, siden hun kastede det uåbnede brev fra sin grønlandske familie i skuffen og lod det ligge i mange år uden at svare.
- At møde min "biofamilie" har gjort mig mindre hård. Jeg har haft paraderne så meget oppe hele mit liv med min adoption og Grønland, at det lige så stille og roligt bredte sig til alt muligt andet, siger Susanne.
- Det har ændret mig. Jeg er stadig dansk – men jeg er også fra Grønland. Jeg kan mærke det grønlandske i mig nu, og det er noget, jeg er stolt af.

05-05-2022 www.dr.dk:

EU-præsident vil sælge russiske aktiver og bruge pengene på Ukraine

Charles Michel, præsident for Det Europæiske Råd, kommer nu med en ganske vidtgående idé. Det skriver Ritzau.
I stedet for blot at indefryse russiske aktiver, mener Michel, at EU bør beslaglægge og sælge aktiverne for herefter bruge det indtjente til at genopbygge Ukraine.
Sådan siger Michel i et interview med Interfax–Ukraine, ifølge nyhedsbureauet AFP.
– Personligt er jeg overbevist om, at det er meget vigtigt ikke blot at indefryse aktiver, men også at beslaglægge dem for at gøre dem tilgængelige for at genopbygge landet, siger han.
USA har tidligere luftet samme i dag om at beslaglægge og sælge russiske aktiver.

05-05-2022 knr.gl:

Professor om opsigtsvækkende boligrapport: Mængden af problemer er markant

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, (IA) siger til KNR, at de beslutninger, som rapporten kritiserer, blev taget før hendes tid som borgmester.
Charlotte Ludvigsen kalder rapporten for omfattende og forklarer, at kommunen siden sommeren 2021 har været i gang med at rydde op i administrationen af boligområdet.
- Alle de beslutninger, der er blevet taget, er sket før min tid, og jeg har ikke siddet i økonomiudvalget, så jeg har ikke været med til at træffe de her beslutninger, siger Charlotte Ludvigsen.
Alt er dog ikke sket, før hun blev borgmester i foråret 2019.
Hun skrev selv under på et dokument, som ikke havde været behandlet i Økonomiudvalget, i november sidste år.
Dokumentet var et tilsagn om et lån på 20 millioner kroner til kommunens boligselskab Iserit. Pengene skulle bruges til at købe ejendomme i 2025.
Dengang sagde Charlotte Ludvigsen til KNR, at det var daværende kommunaldirektør, Lars Møller-Sørensen, der ikke havde sat hende godt nok ind i, hvad det var, hun skulle skrive under .

04-05-2022 www.ral.dk:

Royal Arctic Lines nybygningsprogram er afsluttet

I dag har Royal Arctic Line modtaget bygdeskibet Tilioq Arctica som det sidste skib i det omfattende nybygningsprogram som startede til 2017.
Bygdeskibet Tilioq Arctica er designet til bygdesejladsen i Grønland som vi kender fra Angaju, Aqqaluk og Anguteq Ittuk.
Skibet er med nyere teknologi og en moderne motor med bedre brændstoføkonomi, og stævnrør uden olie, med en særlig type composit som vil blive kølet af søvand.
Det nye skib giver også besætningen på 6 personer bedre forhold ombord, for eksempel med eget toilet og bad på eget kammer.
”Vi er stolte af at være kommet i mål med skib nr. 6 inden for 2 år. En så stor udskiftning af flåden på så kort tid, har krævet mange ressourcer og fleksibilitet fra alle involverede.
Vi glæder os til tage skibene i brug, skibe som Grønland kan have glæde af mange år frem, siger Head of fleet management i Royal Arctic Line, Anders Bay Larsen.
Tilioq Arctica navngives i Narsaq i august.

04-05-2022 sermitsiaq.ag:

Borgmester om alvorlig kritik: Overraskende og omfattende

Et andet opsigtsvækkende kritikpunkt i revisionen er omtalen af en sag hvor en direktør i kommunen har omgjort en beslutning i forvaltningen. Direktøren omgjorde beslutningen til fordel for en bygherre, men der ligger ikke et notat om, hvorfor beslutningen blev omgjort.
Det kan være tegn på bedrageri, lyder vurderingen fra professor ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, som har kigget på sagen på foranledning af Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med den tidligere direktør, men han ønsker ikke at udtale sig for nuværende. Heller ikke tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen ønsker for nuværende at udtale sig om forvaltningsrevisionen.

03-05-2022 sermitsiaq.ag:

Professor om forvaltningsrevision: - Den værste jeg nogensinde har læst

Kommuneqarfik Sermersooq har fået gennemført en revision af forvaltningen af kommunens boligområde, og den offentliggjorte rapport oplister en lang række kritikpunkter.
Sermitsiaq.AG har forelagt rapporten for professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, der forsker i økonomistyring og offentlig ledelse.
Han mener, at antallet af kritikpunkter mod kommunen er overvældende:
- Jeg har læst i hundredvis af revisionsrapporter, og det her er den værste, jeg nogensinde har læst, siger Per Nikolaj Bukh.

03-05-2022 www.ral.dk:

Maleraq Arctica rejse MLQ214 er annulleret

Første tur med Maleraq Arctica fra Qasigiannguit til Uummannaq og bygderne Saattut, Ukkusissat er rotationen MLQ214 annulleret.
Annullering af rejsen skyldes, at vestisen på ruten mod Uummannaq ikke muliggør sejlads på nuværende tidspunkt.
Rejsen er i forvejen markeret som rødt anløb, det vil sige, at anløbet først bliver foretaget, såfremt isen og vejrforholdene tillader dette.

03-05-2022 sermitsiaq.ag:

Kritik hagler ned over Sermersooq - politiker føler sig svigtet

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar til sagen fra borgmester Charlotte Ludvigsen (IA). Borgmesteren har hidtil fastholdt, at kommunens omstridte boligmetode var billigere, end hvis kommunen selv skulle opføre boligerne.
Sermitsiaq.AG arbejder også på en kommentar fra de to tidligere direktører i kommunen, som er genstand for en række kritikpunkter i revisionsrapporten.
Læs også
To direktører stopper i Kommuneqarfik Sermersooq

03-05-2022 knr.gl:

Efter lærerflugt: Udvalgsformand rejser til Tasiilaq for at snakke løsningerJuaaka Lyberth, der er formand for kommunens børne- og skoleudvalg, planlægger at tage til Tasiilaq for at holde dialogmøde med borgerne om lærersituationen.
Datoerne er endnu ikke på plads, men planen er klar.
Formanden for kommunens børne- og skoleudvalg, Juaaka Lyberth (IA) vil til Tasiilaq for at tale med lærere og ledelse om situationen på Tasiilami Alivarpi

03-05-2022 knr.gl:

Landsstyremedlem om lærermangel i Tasiilaq: Det er ikke acceptabelt

Det er Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, der udbyder læreruddannelsen. Den kan man læse i Nuuk, men man kan også vælge at læse uddannelsen som fjernstudie. Det betyder, at man som studerende kan blive boende uden for Nuuk.
Og det er noget, som Peter Olsen hæfter sig ved.
- Der i dag mulighed for at uddanne sig til lærer uden nødvendigvis at skulle forlade sin hjemby. Jeg håber, at dem, der er interesserede, vil benytte sig af denne mulighed, siger han til KNR.
Det kræver en GUX-eksamen at blive optaget på læreruddannelsen.
Har man ikke en GUX-uddannelse, kan man godt læse en såkaldt E-GUX også uden at forlade sin hjemby. Den tager to år
Kamikpostens kommentar
Derfor har jeg bedt mine embedsmænd om at lave en aftale med kommunerne, så vi kan samarbejde om at løse problemerne, siger Peter Olsen 🙂
Det betyder, at der ikke sker noget som helst 🙁
Fjernundervisning

03-05-2022 sermitsiaq.ag:

Revisor: Problematisk at NCD-projekter er påbegyndt uden politisk godkendelse

Alt hvad NCD har lavet er sket efter anmodning fra kommunen, siger Jens B. Frederiksen.
Han siger videre, at alle projekter er godkendt af selskabets bestyrelse. Formanden i bestyrelsen af den til en hver tid siddende kommunaldirektør.
Læs også
To direktører stopper i Kommuneqarfik Sermersooq

02-05-2022 sermitsiaq.ag:

Revision med hård kritik: Aftaler er "usædvanligt gunstige for udlejer"

Rapporten konkluderer blandt andet, at nogle af aftalerne med de private investorer er usædvanligt gunstige for investorerne - blandt andet fordi, at kommunen har forpligtet sig til at aflevere boligerne i samme stand efter årevis leje.
Det vil sige, kommunen skal renovere boligerne til nyopført, når kommunen ikke vil leje boligerne længere, selvom lejekontrakterne gælder i mindst ti år.
Læs også
To direktører stopper i Kommuneqarfik Sermersooq

01-05-2022 www.kristeligt-dagblad.dk:

DNA-analyse vidner om vikinge-forbindelser fra Grønland til Kyiv

Fragmenter fra hvalros-kranier, der blev fundet på en udgravning ved Dniepr-flodens bredder i Kyiv, viser sig at stamme fra området omkring Grønland og det østlige Canada
Nye DNA-analyser vidner nemlig om en mere end 4000 kilometer lang og sammenhængende handelsrute fra Grønland i vest til Ukraines hovedstad i øst. Det skriver det amerikanske tidsskrift Science.
DNA-analyserne blev for nylig foretaget på arkæologiske fund, som allerede i 2007 blev udgravet af den ukrainske arkæolog Natalia Khamaiko og hendes hold i Kyiv, tæt på Dniepr-flodens bredder.
Dengang fandt arkæologerne spor fra et handelsknudepunkt fra det tidspunkt, hvor vikingerne sejlede de ukrainske og russiske floder tynde. I et jordlag, der kunne dateres til 1100-tallet, fandt arkæologerne både guldtråd, glasfragmenter, et jernsværd og tusindvis af dyreknogler, inklusive ni fragmenter af hvalros-kranier.

30-04-2022 sermitsiaq.ag:

Politisk pres mod Polar Seafood vokser: - Træk jer ud af Rusland

Polar Seafood skal gøre som andre vestlige firmaer og trække sig ud af Rusland, siger Siumuts formand Erik Jensen til Sermitsiaq.
Mens en række store vestlige virksomheder, herunder danske Carlsberg, Arla, Mærsk, Danfoss og Jysk, har meddelt, at de forlader Rusland, så holder Polar Seafood stadig gang i produktionen af fiskeprodukter til det russiske marked. Rusland har tidligere været koncernens næststørste marked på sin fabrik.
Råvarerne er russiske og kinesiske.

30-04-2022 knr.gl:

Renoveringsefterslæbet er vokset til 2,3 milliarder kronerDerfor ønsker landsstyremedlem for boliger, Erik Jensen, at Selvstyret ikke skal være alene om at betale efterslæbet.
Han vil nemlig lave en aftale, hvor også den danske stat skal punge ud for at løse problemet.
- Vi kan løse problemet ved et samarbejde mellem Selvstyret og kommunerne, hvorefter vi kan komme med et krav til staten om, at de skal være med til at betale, siger Erik Jensen.
Kamikpostens kommentar
Erik Jensen aner tydeligvis ikke ikke noget om, hvad det vil koste at renovere den offentligt ejede boligmasse. Det agter han heller ikke at fordybe sig i, for han vil forsøge at få staten til at betale 😃

Regningen kan nå op på et tocifret milliardbeløb, hvis der skal udføres den nødvendige renovering af boligerne i Grønland. Det vurderer lektor Tove Lading fra DTU Byg.
”Det er et meget, meget råt overslag. Måske koster det 6, måske 12 eller 18 milliarder kroner. Hovedsagen er, at behovet for renovering er meget stort. Og det bliver ikke mindre med tiden, når man skubber problemet foran sig. Nogle boliger skal rives ned, nogle skal renoveres. Der er brug for langsigtede løsninger, som rækker 20-30 år frem i tiden.
Boligrenovering vil koste milliarder

29-04-2022 sermitsiaq.ag:

Ombudsmand kommer med kraftig opsang til kommuner

Jeg oplever flere gange hvert år, at borgere oplyser, at de har følt sig presset af deres kommune til at underskrive en samtykkeerklæring til anbringelse af deres barn uden for hjemmet. Nogle borgere oplyser i den forbindelse, at kommunen har tilkendegivet, at de ikke vil få lov til at se deres barn under anbringelsen, at samværet vil blive begrænset, eller at der vil gå længere tid, før de kan få deres barn hjem igen, hvis de pågældende borgere ikke underskriver en samtykkeerklæring,

29-04-2022 atassut.gl:

Forkastelse på ubrugeligt grundlag

Man begrunder forkastelsen med at der er igangsat et tiltag der kunne minde om Atassuts forslag. Det er et ubrugeligt grundlag. Skal det så være således at alle der gerne vil foreslå og igangsætte ting der kunne minde om andre tiltag altid skal forkastes? Landsstyrets eget forslag handler desværre kun om børn, mens Atassuts forslag gælder for alle, inklusiv voksne.
Derfor står vi fra Atassut Ungdom bag Aqqalu Jerimiassen og bakker op.

29-04-2022 knr.gl:

Landsstyret skubber forslag om Paris-aftale til efteråret

Da Múte B. Egede var i Skotland i november til FN’s klimatopmøde sidste år, gjorde han det klart overfor hele verdenen, at Grønland skulle være med i Paris-aftalen.
Aftalen handler om, at lande forpligter sig til at fremlægge nationale planer for at mindske udledningen af CO2.
Læs også
Parisaftalen bør undersøges grundigt/

Atassut ønsker se en konsekvensanalyse for den aftale, som vil binde Grønland mange årtier frem:
 1. Hvilke konsekvenser vil denne indtræden have en effekt på vores erhvervsliv.
 2. Hvilke konsekvenser det have på vores samfundsøkonomi.
 3. Hvilke konsekvenser vil det have for borgernes hverdag.
 4. Har selvstyret ressourcerne til at kunne implementer disse tiltag.29-04-2022 www.dr.dk:

Er færingerne gået i økonomisk fiskenet? Havne med russiske skibe er 'politisk farligt'

Forud ligger nemlig en fortælling om torsk, laks, sild og makrel, der via geopolitikkens kringlede veje endte med at indbringe østaten mange penge. Faktisk rigtig mange penge.
I forbindelse med annekteringen af Krim og den efterfølgende handelskonflikt mellem Rusland og Vesten, forbød Rusland import af fødevarer fra EU og Norge - men altså ikke Færøerne.
På et halvt år havde færingerne solgt fisk for 700 millioner til russerne, og Hagstova -Færøernes svar på Danmarks statistisk - anslår, at Rusland i dag står for op mod en fjerdedel af al den fisk, man eksporterer.

29-04-2022 knr.gl:

Udvalgsformand om lærerflugt fra Tasiilaq: Det er alvorligtFormand for kommunens skoleudvalg, Juaaka Lyberth, ser med bekymring på lærermanglen i Tasiilaq. Der er brug for dialogkaffe, mener han.

27-04-2022 sermitsiaq.ag:

Samarbejdsproblemer er skyld i at Kuupik trækker sig

Atassuts formand Aqqalu Jerimiassen sagde flere gange, at kommissionen aldrig har opnået noget, og at millioner af offentlige kroner bare er blevet spildt. Det kan Kuupik V. Kleist ikke genkende, men til gengæld forklarer han, at der er udfordringer, som skal løses:
- Jeg blev skuffet, da der blev sagt, at kommissionen er uanstændig. Det er ikke korrekt. Kommissionen arbejder med at et udkast til lovforslag til selvstændighed. Man kan bede om at se forslaget, men kommissionen vil jo først vise den, når alle aftaler er sat på plads

27-04-2022 www.ral.dk:

Royal Arctic Line har skiftet regnskabssystem

I løbet af weekenden har Royal Arctic Line skiftet regnskabssystem for hele selskabet. Det er en stor ændring. Det nye system blev taget i brug i går mandag den 25. april 2022. Opstart og brug af det nye system går indtil videre helt som forventet og vi kan modtage indbetalinger og betale vore regninger. Da det er et nyt system kan der være lidt forsinkelse i spørgsmål vedrørende betalinger her i de første par dage og i de første par uger kan dele af vores fakturering se lidt anderledes ud.
Der er ingen ændringer i forhold til booking, betaling af fragt og godsudlevering.

27-04-2022 atassut.gl:

Vi skal have skærpet foranstaltningerne til seksuelle krænkelser

Fra Atassut Ungdom er vi enige med Aqqalu C. Jerimiassen.
Koalitionspartierne har netop nedstemt forslaget om at have skærpet foranstaltningerne for seksuelle krænkelser.
Det kan vi ikke acceptere fra Atassut Ungdom, for det er uacceptable kriminelle handlinger der har ødelæggende effekter resten af livet.
Det var tydeligt under valgkampen og alle vælgere husker, at alle partier var enige om at det var noget man ikke ville kæmpe om indbyrdes som partier. Det gav man hånden på. Hvor er dette løfte? Gælder det ikke længere? Hvis arbejdet allerede er igangsat, skal man så nedstemme alle andre forslag om samme emne?

26-04-2022 naalakkersuisut.gl:

Múte om Forfatningsarbejdet: Beklagelig situation

”Det er en meget beklagelig situation. Vi har fulgt Forfatningskommissionen arbejde og vi må erkende, at vi må lægge os fladt ned og beklage at det ikke går helt efter planen med kommissionens arbejde,” siger formanden for landsstyret Múte Bourup Egede.
”Vi er i dialog med alle partier om mulige løsninger for kommissionens videre arbejde. Landsstyret følger Landstingets beslutninger, og det er Landstinget alene der kan ændre lovgivningen”, siger formanden for landsstyret.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede er pinlig i sit forsøg på at vælte problemet over på Landstinget.
Han er - som altid - både meningsløs og holdningsløs 😅

26-04-2022 sermitsiaq.ag:

Forfatningskommissionen: Formand trækker sig

Det er ikke på grund af den nye koalition eller noget politisk, at jeg har valgt at trække mig tilbage. Jeg vil ikke uddybe noget, før jeg har hørt forslag til Landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges til at standse kommissionsarbejdet i Forfatningskommissionen, siger Kuupik V. Kleist til Sermitsiaq.AG.
Kuupik V. Kleist henviser her til et forslag fra Atassut, som skal andenbehandles i Landstinget i dag. Partiet vil have standset kommissionens arbejde, da partiet anser det som spild af penge. Forslaget blev førstebehandlet i efteråret, men fik ikke opbakning af de øvrige partier.
Kuupik V. Kleist blev formand for kommission ved nytår, hvor han overtog posten efter Siumuts Ineqi Kielsen, som derefter blev næstformand for Forfatningskommissionen.

26-04-2022 sermitsiaq.ag:

Samling genstarter: Siku-blocken, oversvømmelse og forfatnings-kommission på programmet

Blandt de sidste punkter på dagens program er et andet forslag fra Atassut fra partiformand Aqqalu C. Jerimiassen. Forslaget går ud på at nedlægge Forfatningskommissionen.
- Vi må se det i øjnene. Selvstændighed kommer ikke af ved at lave dokument til 5 mio. Kr. om året. Selvstændighed kommer fra at bruge vores penge fornuftigt i dag, skriver Atassut-formanden om forslaget.
Også her er der tale om en andenbehandling, og der er udsigt til, at forslaget falder med et brag, da der er stor opbakning til kommissionen fra de øvrige partier.

26-04-2022 knr.gl:

Robert kender markedet: Royal Greenlands stenbider-pris på 22 kroner er passende

Grønlandske producenter er nødt til at bruge konserveringsstoffer i højere grad end andre, fordi produktionen af stenbiderrogn ligger så langt fra markederne. Rognens kvalitet er derfor også ringere end helt friske rogn, vurderer Robert Møller.
Han fortæller, at frisk stenbiderrogn kan koste hundredvis af kroner kiloet i danske auktionshuse. Robert Møller kan derfor godt forstå de grønlandske fiskere, der ønskede den slags priser. Men:
- Der er meget lidt saltindhold i deres produkter, cirka blot fire procent. Og så ender de måske i butikkerne samme dag. De har ikke ligget på kølelager i lang tid, og så skal de ikke fragtes over lange afstande, siger han.
Derfor foretrækker forbrugerne frisk rogn, og prisen afspejler sig i efterspørgslen, forklarer Robert Møller.

25-04-2022 naalakkersuisut.gl:

Jagtbeviset skal betales senest den 2. majDer er i forbindelse med ansøgning om licenser til kvoterede arter, herunder rensdyr og moskusokser, krav om, at man forud for ansøgningstidspunktet skal have boet mindst to sammenhængende år i Grønland inden for de sidste 10 år. Dette gælder dog kun for fritidsjægere.

25-04-2022 sermitsiaq.ag:

Mor til afdød baby: Det er uforståeligt

Moderen undrer sig over, at hele familien, inklussiv onkler og tanter samt bedsteforældre måtte komme ind til skadestuen efter babyens død til trods for, de ikke er testet for corona.
- Hvordan kan det være så nemt at komme ind i skadestuen for at sige farvel til vores lille pige, når det var så besværligt at bede om hjælp da hun var i live, spørger hun.
Landsstyremedlem for Sundhed, Mimi Karlsen, har overfor Sermitsiaq.AG oplyst, at udrednings- og behandlingsmulighederne i børneafdelingen vil blive undersøgt af departementet for sundhed, ligesom flere andre behandlingsmuligheder undersøges.

24-04-2022 knr.gl:

Historiker: Grønlands Landsråd var imod ligestilling for juridisk faderløse

Det er værd at bemærke, at forslaget om at lave en lovgivning ligesom den danske, som gav børn født uden for ægteskab navn og arveret efter deres far, kom fra Danmark, men blev blankt afvist af Grønlands Landsråd, siger historiker Sniff Andersen Nexø.
Hun tilføjer, at Grønlands Landsråd ikke havde beslutningsret, og dermed kunne den danske regering godt indføre lovgivning uden om Landsrådet. Derfor er det også den danske stat, der i sidste instans var ansvarlig for den manglende ligestilling for juridisk faderløse.
Kamikpostens kommentar
Som noget af det første, da Hans Egede ankom til Grønland, blev det besluttet, at man fra dansk side ikke måtte blande sig i Grønlands indre anliggender. Det var allerede gældende i forhold til Færøerne, der har et Landsting, og i forhold til Island, der havde et Samting.
Thorkild Kjærgaard har en glimrende beskrivelse af forbuddet mod at blande sig i Grønlands indre anliggender:
Citat
Så hvad gjorde man, når et af menighedens medlemmer fik et tilbagefald og begik et hævnmord eller et par lystmord, og man ikke som i Danmark og Norge kunne straffe efter princippet om øje for øje og tand for tand? Jo, man idømte alternative straffe.
Det kunne være udelukkelse fra Herrens Bord, altså udelukkelse fra at gå til alters. Eventuelt forbundet med forbud mod at vise sig i kirken en vis periode. Forbud mod at deltage i den overdådigt iscenesatte julegudstjeneste eller i påskegudstjenesten, som i løbet af 1700-tallet blev en vigtig social begivenhed i Grønland, kunne være en slem streg i regningen og måtte mane selv det mest forhærdede tidselgemyt til eftertanke.
Missionæren kunne også alliere sig med købmanden eller udstedsbestyreren, der på KGH's vegne stod for det økonomiske samkvem med den indfødte befolkning, og få straffen skærpet med udelukkelse fra butikken i en periode.
Sådan gik det til, at sager, som i 1700-tallets Danmark-Norge typisk endte med hårde og langvarige straffe, hvis ikke de ligefrem kostede den skyldige livet, i Grønland blev bilagt med et forbud mod at vise sig i butikken og i kirken i en kortere eller længere periode fulgt af en formaning til den formastelige om at holde sig på dydens smalle vej.
www.kamikposten.dk
Citat slut

Det er derfor ikke korrekt, når Sniff Andersen Nexø tilføjer, at ”Grønlands Landsråd ikke havde beslutningsret, og dermed kunne den danske regering godt indføre lovgivning uden om Landsrådet. Derfor er det også den danske stat, der i sidste instans var ansvarlig for den manglende ligestilling for juridisk faderløse”.
Det var besluttet, at man fra dansk side forelagde alt, der angik den interne grønlandske retsopfattelse, for Grønlands styrende organer til behandling og godkendelse.
Blev et forslag ikke godkendt, så bortfaldt det.
Grønlands Landsråd havde og det senere Landsting har derfor de fakto beslutningsret, og dermed det afgørende ansvar 🙂

22-04-2022 dk.siumut.gl:

Hvem stadfæster grønlændere som Inuit-folk

19-årige Nivi vil videreuddanne sig i Canada, men er i dag forhindret i at have et lettere studieliv i Canada, fordi Nivi er dansk statsborger og kan ikke dokumentere at være grønlænder eller Inuk.
Derfor spørger medlem af Folketinget Aki-Matilda Høegh-Dam, Siumut, udenrigsminister Jeppe Kofod hvilken myndighed kan bevise de unge studerendes etnicitet.
”Idet at alle grønlændere har automatisk dansk statsborgerskab, kunne de canadiske myndigheder ikke påvise at Nivi skulle være Inuk – da vi på papir, er værende danske.”
Og derfor står vi med et problem nu, hvor udenrigspolitik, som i 300 år har været styret i Danmark af Danmark, ikke giver lige muligheder til de grønlandske Inuit, der ønsker at interagere med den globaliseret verden og sine nabolande som Canada. Canada, som blot er 16 km væk fra Grønland – hvilket svarer til den samlede længde af Øresundsbroen, og alligevel har vi endnu ikke sikret bedre diplomatiske bånd for at Inuit fra begge sider kan have de samme muligheder, påpegede Aki-Matilda Høegh-Dam i sin tale til Folketinget torsdag.
Kamikpostens kommentar
I Rigsfællesskabet sorteres befolkningen ikke efter race.
Det kan man først gøre i Grønland den dag man er trådt ud af Rigsfællesskabet. Det har man kunnet beslutte sig for siden den 21. juni 2009. 🙃

22-04-2022 naalakkersuisut.gl:

Jeg tror på biologiske undersøgelser

Jeg må desværre beklage, at mine ord: ”at jeg tror fast på biologernes biologiske undersøgelser”, er blevet fjernet i indslaget.
Jeg fornemmer, at pressen fokuserede på, og havde en overskrift, hvor de fremførte, at jeg er ikke godtagende for biologernes budskaber, og er imod.
Jeg vil understrege, at det jeg har sagt i Nordgrønland, er baseret på de udsagn vi fik fra fiskerikoncernen, mere er der ikke. Jeg vil endvidere pointere, at landsstyret ikke vil trodse de biologiske undersøgelser, understreger landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst, Karl Tobiassen
Læs også
Ny naalakkersuisoq trodser biologiske undersøgelser: Hellefisken i Ilulissat vokser

22-04-2022 sermitsiaq.ag:

TIG kritiserer landsstyret for omgang med licensansøgninger

Erik Jensen som har siddet som landsstyremedlem for fiskeri og fangst har udtalt, at en post-it til embedsværket om en ansøgning, der skal behandles hurtigt, ikke er et problem.
- Jeg har skrevet folks navn og personnummer på en gul seddel og givet embedsfolkene og bedt dem behandle sagen hurtigst muligt. Derefter har administrationen behandlet sagerne på effektiv måde, lød forklaringen fra Erik Jensen, som mener, han har ageret efter bogen.
Men den går ikke mener bestyrelsen i TIG

- Transparency International Greenland mener, at det er en uskik, at politikere går ind i verserende sager eller ansøgninger - også selvom det blot er for at formidle, at enkelte ansøgere venter på svar, lyder det fra TIG´s bestyrelse.

22-04-2022 sermitsiaq.ag:

Borgere demonstrerer mod dårlige forhold for ældre

Borgere i Qasigiannguit kræver bedre forhold for de ældre og stabile medarbejdere på alderdomshjemmet. Borgmester Ane Hansen oplyser, at kommunen arbejder på at ansætte flere uddannet personale.
Generelt er der mangel på personale, og de ældre får dermed ikke nok hjælp og støtte i hverdagen.
- Ved lønningsdag er der stor mangel på personale. De ældre bliver nedprioriteret. Forholdene har ikke ændret sig, selvom vi igennem flere år har gjort kommunen opmærksom på problemet. Nu viser vi vores utilfredshed med denne demonstration, fortæller Erik Sørensen.
Læs også
Ældretalsmanden kan godt forstå at de ældre borgere i Qasiannguit laver en demonstration, om deres utilfredsstillende vilkår.
Ældretalsmanden har rettet henvendelse til Kommune Qeqertalik, den 4. April, på baggrund af at en helt ny medarbejder blev sat til at varetage en nattevagt alene i Qasigiannguit alderdomshjem den 18. Marts. Men til dags dato har Ældretalsmanden ikke fået et eneste svar på sin henvendelse. Den 1. April har Ældretalsmands sekretariat haft en samtale med medarbejderen der har haft nattevagt alene, umiddelbart efter har Ældretalsmanden rettet henvendelse til Kommune Qeqertalik, for at få svar på 9 spørgsmål.
Ældre borgere i Qasiannguit laver en demonstration

21-04-2022 sermitsiaq.ag:

Forening råber vagt i gevær over barnedødsfaldLandsstyremedlem for Sundhed, Mimi Karlsen (IA) vil ikke kommentere direkte på de omtalte sager, men hun fortæller at der skal igangsættes analyser af, hvordan børneområdet skal forbedres.
- I dette arbejde skal relevante fagpersoner inddrages, så vi får de bedst mulige løsningsforslag, siger Mimi Karlsen til Sermitsiaq.AG.

21-04-2022 knr.gl:

Nyt landsstyremedlem trodser biologiske undersøgelser: Hellefisken i Ilulissat vokser

Karl Tobiassen fra Siumut, der er nyt landsstyremedlem for fiskeri, mener, at hellefiskene ved Ilulissat er blevet større, selvom de seneste biologiske undersøgelser viser helt modsatte resultater.

20-04-2022 naalakkersuisut.gl:

Må du sælge madvarer på Facebook?

Svaret er både ja og nej.
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland får ofte henvendelser fra befolkningen omkring privat salg af kager, sushi, hjemmelavet marmelade, diverse retter med mere på Facebook.
”Der er en bagatelgrænse på maximalt 10 gange om året, af en samlet varighed på 30 dage. Det vil sige at man eksempelvis kan sælge kager 10 gange om året fordelt på 3 dage. Hvis man sælger mere end 10 gange på et år kan man blive politianmeldt og få en bøde, siger Inge Lise Rask fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden.
”Det er vigtigt altid at have en god personlig hygiejne, når man arbejder med fødevarer. Man har stadig ansvaret for, at ens mad ikke gør folk syge. Derfor skal man eksempelvis vaske hænder inden man laver mad og vaske hænder mellem håndtering af råvarer og tilberedningen”, siger Inger Lise Rask.

20-04-2022 knr.gl:

KNAPK kunne ikke presse prisen op på stenbiderrogn: Vi var nødt til at acceptere detKoncernen ville give 22 kroner per kilo rogn, mens KNAPK krævede mere. KNAPK ville have helt op til 53 kroner per kilo. Det selvstyreejede selskab, Royal Greenland, er den største modtager af stenbiderrogn med dens flere indhandlingssteder rundt i landet.
Derfor kunne erhvervsfiskeriet efter stenbidere og dens gyldne rogn ikke starte.
Men i løbet af 2. Påskedag, mandag, var de blevet enige. Indhandlingsprisen blev altså til 22 kroner og en krone i bonus per kilo stenbiderrogn.
Ikke bedre end sidste år
Det lykkedes altså KNAPK kun at forhandle sig til én krone mere.
Indhandlingsprisen, som KNAPK og Royal Greenland er blevet enige om, er faktisk lavere end sidste år. Sidste år lå prisen mellem 21 og 24 kroner per kilo.
Formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen forklarer, at han ikke kunne presse indhandlingsprisen yderligere op.

19-04-2022 naalakkersuisut.gl:

Gode muligheder for staycation i Grønland i 2022I 2020 og 2021 indgik landsstyret en aftale med en række fagforeninger om en udvide anvendelse af feriefrirejser.
Normalt kan en feriefrirejse kun benyttes til transport Men i den udvidede aftale kunne man også booke overnatninger her i landet, så længe man ikke overskred den maksimale beløbsgrænse. Den maksimale beløbsgrænse er det beløb en rejse mellem Grønland og København koster.
Erfaringerne med den udvidede anvendelse af feriefrirejsen har været gode og det er derfor med glæde at der er indgået aftale med en række fagforeninger om, at ordningen kan fortsætte i 2022.

18-04-2022 knr.gl:

Grønlænderne ønsker ikke flygtninge fra Ukraine

Den store flygtningestrøm er den største i Europa siden anden verdenskrig, alligevel svarer 47,4 procent af respondenterne nej til, at Grønland skal modtage flygtninge fra Ukraine. 26,2 procent ser derimod gerne, at der kommer flygtninge fra Ukraine til Grønland.
Spørgsmålet er blevet stillet som en del af KNR’s lytter- og seerundersøgelse i slutningen af marts og starten af april.
- Emnet om, hvorvidt Grønland skal tage imod flygtninge, har været debatteret i flere år. Derfor har vi stillet spørgsmålet, siger nyhedschef i KNR Alice Sørensen .
Kamikpostens kommentar
Gennem mange år er det folk født i Grønland, der er flygtet til Danmark. Så man kan roligt slå ud med armene og porten op.
De, der måtte komme, vil hurtigt flytte væk igen.
25% procent af den i Grønland fødte befolkning er flyttet eller flygtet til Danmark.
En helt speciel, men fåtallig del af dem sviner Danmark til fra Danmark 🙂

18-04-2022 sermitsiaq.ag:

Vi er blevet mere selvbevidste om retningen: Skal løfte Grønland mod nye mål

Jeg tror da, at den venstreorienterede tænkning har præget mig: lighed og kampe mod social ulighed. At være der for andre og bidrage til fællesskabet. Jeg synes også, at det taler ind i en gængs grønlandsk måde, at man er der for hinanden og hjælper hinanden, siger han.
Nu er Jens så blevet repræsentationschef i København. Et job, han glæder sig til at komme mere ind i.
- Det er en spændende stilling, hvor man er i berøring med en hel masse ting, der sker i Danmark og i forhold til omverdenen og selvfølgelig på vegne af Grønland og fremme de grønlandske interesser, siger Jens Heinrich, der i forvejen kender til arbejdet i repræsentationen, eftersom han har arbejdet der de sidste tre år som konsulent, senest som konstituereret repræsentationschef.
Kamikpostens kommentar
I Kamikposten huskes Jens Heinrich mest for sine besindige tilkendegivelser i denne udgave engang i 2014 eller 2015 af Deadline på dr.dk:
Citat
Fra den danske presses side oplever man ofte en nærmest racistisk nedladenhed over for de folkevalgte i Grønland. Dette eksempel kunne iagttages i en Deadline udsendelse, hvor Adam Holm interviewer den grønlandske historiker Jens Heinrich. Jens Heinrich havde forklaret, at mange af de ting. som forsoningskommissionen skulle undersøge, var besluttet i fuld enighed med for eksempel de daværende Landsråd. Hvortil Adam Holm siger: Jamen, var det ikke bare sådan nogle "Onkel Tom typer"
Jeg var ved at falde ned af stolen. Jeg har personligt kendt enkelte af disse "onkel Tom typer". Adam Holm når dem ikke til kanten af kamiksålen.
Hans spørgsmål er et pinligt eksempel på indgroet automatracisme.
Citat slut
Opfattelsen af de "koloniale overgreb" er opstået i Danmark og holdes i live i Danmark. Og den understøttes i Grønland af politikere som Lars-Emil Johansen og Aleqa Hammond.

Grønland er godt tjent med Jens Heinrich som ny repræsentationschef 🙂

17-04-2022 sermitsiaq.ag:

Født i Qullissat – endte i Danmark: Jeg er begge dele

Og om Susanne Nissen er grønlandsk eller dansk er stadig ikke rigtig noget, hun kan svare entydigt på.
- Jeg tager det bedste fra begge kulturer og lever med det. Det er nok rigtig svært at forklare, men når nogen i Danmark dummer sig, plejer jeg altid at sige: ’Det er da godt, man kun er halvt dansk’, og det samme sker, hvis det er en fra Grønland, som har gjort noget, så siger jeg, ’godt, man kun er halvgrønlandsk’, siger hun.

16-04-2022 knr.gl:

Aaja Chemnitz Larsen: Juridisk faderløse fortjener en undskyldning

Den danske stat bør give en undskyldning og kompensation til juridisk faderløse i Grønland, mener Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.
Tidligere på måneden kom det nemlig frem, at en gruppe af de juridisk faderløse, som er født uden for ægteskab og uden retten til en far, har i sinde at stævne den danske stat. De ønsker en undskyldning og økonomisk kompensation fra staten for de manglende rettigheder.
Aaja Chemnitz Larsen har gennem årene været optaget af sagen om de juridisk faderløse.
Kamikpostens kommentar
Det var i Grønland man var imod arveretten. Det ved enhver. der har læst og forstået "Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974".
Enten har Aaja Chemnitz Larsen ikke læst udredningen, eller hun har ikke forstået den - eller hun har ikke villet forstå den 🙁
Citat
For arverettens vedkommende var der tale om, at lovgivningen først og fremmest blev tillempet holdningen blandt flertallet af de grønlandske landsrådsmedlemmer, som ad flere omgange både i Faderskabsudvalget og under samlingerne havde givet udtryk for en meget stor modstand mod, at børn født uden for ægteskab skulle arve på lige fod med ægtebørn – fordi det stred mod grønlandsk tankegang og familiemønstre. Det var danske myndigheder med det Grønlandske Lovudvalg i spidsen, der tog initiativ til og pressede på for at få etableret arveret for børn født uden for ægteskab. Den grønlandske tilslutning afhang dels af muligheden for at begrænse arveretten; og af, at der kun kunne arves efter fædre, ikke efter bidragspligtige.
Citat slut
De evindelige forsøg på at få snablen ned i Statskassen begrundes gennem et spind af løgne, tilvalgt uvidenhed og politisk dovenskab hos de folkevalgte i Grønland
Læs også
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

15-04-2022 jyllands-posten.dk:

Efter Rusland kommer Kina. Måske

Det er på tide, at den vestlige verden fjerner dele af sin samhandel med totalitære og udemokratiske stater og i stedet vælger handelspartnere, der har det samme værdisæt som os selv. Indien f.eks.
Den vestlige verden har allerede en handelspartner, der med støtte og styrkede investeringer fra danske og europæiske virksomheder på sigt vil kunne levere en meget stor del af det, som Kina er garant for i dag. Indien er verdens største demokrati, og landet spiller allerede en vigtig rolle for demokrati og stabilitet i hele Asien. Indien har et meget stort potentiale, og landet er frem for alt allerede et erklæret demokrati med et værdisæt, der ligner vores. Særligt nu må den vestlige verden ikke deponere sin handlekraft og velstand i hænderne på ikke-demokratiske lande som Kina. Vi har brug for troværdige samarbejdspartnere, som kan garantere vores forsyningskæder – også i krisetider. Derfor er det også vigtigere end nogensinde, at EU og Indien indgår den længe ventede frihandelsaftale mellem verdens to største demokratier.

15-04-2022 www.ral.dk:

Ændring af olie- og valutatillæg pr. 1. maj 2022

Royal Arctic Line justerer pr. 1. maj 2022 olie- og valutakurstillægget (kendt som BAF/CAF, bunker, and currency adjustments factors) til 23,25%.
Nuværende tillæg ligger på 14,92%.
Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse.
Justeringen af satsen betyder, at hvis søfragt og håndtering koster 2.000 kroner, så skal der betales 465 kroner i olie- og valutatillæg

14-04-2022 maritimedanmark.dk:

RAL og Eimskip udvider nu samarbejdetEimskip Denmark ser frem til samarbejdet med Royal Arctic Line omkring modtagelse og pakning af alle tørgods/stykgodsforsendelser til/fra Grønland.
”Opgaven er en naturlig udvidelse af vores mangeårige Nordatlantiske ekspertise indenfor godshåndtering, udført med optimal beliggenhed direkte på Aarhus Havn, af medarbejdere med høj anciennitet, som er en afgørende faktor for en tilstrækkelig og fleksibel kapacitet”, siger Jesper Sandahl, Managing Director, Eimskip Denmark.
Ind- og udlevering af stykgods har hidtil været håndteret på Royal Arctic Lines egne faciliteter i Aalborg, men med udgangen af juni måned vil Royal Arctic Line ikke længere anløbe Aalborg i rutefart, derfor flyttes stykgodshåndteringen i lighed med andre godstyper til Århus havn.
Tidspunkt for endelig flytning af stykgods samt indleveringsfrister vil blive meddelt senere.

13-04-2022 sermitsiaq.ag:

Tilioq om ny koalitionsaftale: Ikke et ord om de handicappede

Handicaptalsmanden sætter spørgsmålstegn ved, om koalitionen har glemt at nævne personer med handicap eller om landsstyret ingen ambitioner har om at løfte området.
- Det er iøjnefaldende, at mennesker med handicap, rettigheder for mennesker med handicap eller handicapområdet ikke er nævnt med et ord. I koalitionsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq fra sidste år indgik et helt afsnit om hensigter på handicapområdet samt om at Tilioqs økonomiske rammer skal være tidssvarende, siger handicaptalsmanden, Anja Nynne Nielsen.

13-04-2022 www.ral.dk:

Åbningstider i påsken

Hermed oversigt for åbningstid for pakhuset og gaten i Nuuk hen over påsken. Udlevering af gods som vil ankomme med Bruarfoss rejse 212

12-04-2022 sermitsiaq.ag:

Selvstyre-messe skuffer deltagere

Grønlands Erhverv deltog på messen, og arbejdsgiverorganisationen er kommet skuffet hjem.
- Vi er selvfølgelig kede af, at der ikke kom flere. Vi har jo brugt midler til messen. Det koster omkring 15.000 kroner for at deltage, og så er der billetter og hotelovernatninger, siger sekretariatschef i GE, Karsten Lyberth-Klausen, til Sermitsiaq.AG.
Selvstyret genkender problemet. Formålet med messen er at tiltrække flere færdiguddannede grønlændere tilbage til landet. En arbejdsgruppe har lavet en evaluering af messen og lover, at de arbejder for at øge fremmødet til næste år.
Kamikpostens kommentar
Skåret ind til kernen, så et det interessen hos de færdiguddannede grønlændere i Danmark, der mangler😕

12-04-2022 naalakkersuisut.gl:

Stigning i alderspension fastholdes

Ved vedtagelsen af Finansloven for 2022 blev der aftalt at gennemføre stigning i alders- og førtidspensionen. Der blev afsat 15 mio. kr. på Finansloven i 2022 og 30 mio. kr. fra 2023. De planlagte stigninger forventes behandlet og vedtaget på forårssamlingen 2022, når Landstinget fortsætter forårssamlingen på den anden side af påske.
Førtidspensionister og alderspensionister kan derfor forvente at pensionerne vil stige fra d. 1. juli 2022, hvis lovforslagene vedtages.

12-04-2022 naalakkersuisut.gl:

DemonstrationDet sagde landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Karl Tobiassen, uden for Landstingets bygning, til KNAPK-demonstranterne, som er imod prisforhandlingerne mellem Royal Greenland og KNAPK.
”Jeg håber, at parterne snarest muligt kan indgå en prisaftale, som er tilfredsstillende for begge parter. Som det er nu vil Karl Tobiassen ikke blande sig i prisforhandlingen. Jeg har dog stor forståelse for parternes ståsted: ikke at give og vil have flere penge for kiloprisen”.

12-04-2022:

Vi har russiske tilstande i pressen

 

11-04-2022 sermitsiaq.ag:

Politi: Pas på med efterfesterneNår festen fortsætte natten igennem, så overnatter nogen eller falder simpelthen om med risiko for at blive udnyttet. Vi oplever eksempler på både mænd og kvinder, der føler sig udnyttet, fordi de først vågner, når den seksuelle akt er i fuld gang.
Vagtchefen fortæller videre, at folk typisk har været så berusede, at de ikke har været i stand til at sige fra. Det kan udvikler sig til blufærdighedskrænkelse eller decideret voldtægt.
- Hvis man forgriber sig med på én, der er voldsomt beruset, så er det sidestillet med voldtægt, siger Søren Bendtsen

10-04-2022 www.dr.dk:

100 blodige dage, der forandrede Ukraine for altid

I modsætning til os andre, der ikke har været i nærheden af noget, så har de jo rent faktisk skullet kæmpe fysisk for deres selvstændighed, deres demokrati og deres fremtid – og for ikke at komme under Putin. Det ukrainske folk er blevet hærdet i ild. Det er der ingen tvivl om.

09-04-2022 danmarkshistorien.dk:

Uddrag af 'Instrux for Grønland': "Om Giftermaal", 19. april 1782

Den 19. april 1782 udsendte Den Kongelige Grønlandske Handel en instruks for driften af Grønland i forsøget på at reorganisere den grønlandske handel. I instruksen med den fulde titel Instrux hvorefter kiøbmændene eller de som enten bestyre handelen eller forestaae Hvalfanger-Anlæggene i Grønland, i Særdeleshed, saavelsom og alle de der staae i handelens Tieneste i almindelighed, sig for fremtiden have at rette og forholde blev der fastsat regler for bl.a. europæiske mænds omgang med grønlandske kvinder

09-04-2022 sermitsiaq.ag:

Jess Svane: Lad den danske stat betale for vandkraftværkerne

Jess Svane mener, at den danske stat i stedet for at stille spørgsmålstegn ved finansieringen skal gå ind og finansiere det hele, og se Grønland som en del af kongeriget, så Grønland selv kan eje vandkraftværkerne.
Når Danmark tænker grønt og endda bruger Grønland ude i verden til at melde ud om, hvor meget grøn energi de har, hvorfor kan de så ikke bare betale for det hele, og se Grønland som en del af deres eget land, og ikke stille spørgsmålstegn ved det. Så kan vi selv bygge vandkraftværket og landet kan selv eje vandkraftværket, siger han til Sermitsiaq.

08-04-2022 sermitsiaq.ag:

Tasiilaqs ungecenter må dreje nøglen om

Kommuneqarfik Sermersooq kan ikke overtage den del af Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq, som kommunen i en periode har drevet som ungecenter med plads til seks unge i døgninstitution.
- I vores optik er det, fordi aftalen er udløbet, og vi ikke kan fortsætte i de lokaler, vi har haft, da Socialstyrelsen skal bruge dem til de mindre børn, fortæller direktør for børn og familie i Kommuneqarfik Sermersooq Martha Abelsen til Sermitsisaq.AG.
Kamikpostens kommentar
Martha Abelsen er en af de alt for mange politiske vandrepokaler, der bevæger sig fra det ene vellønnede job til det næste uden at magte noget, der er værd at nævne.
Nu skal det igen gå ud ove børnene i Tasiilaq 😡
Martha Abelsen om omsorgssvigt og misbrug: Vi skal anstrenge os nu

08-04-2022 sermitsiaq.ag:

Politiet: Virksomheder overholder reglerne for udenlandsk arbejdskraft

Myndighederne kontrollerede udlændingenes identitet, arbejds- og opholdstilladelser, arbejdskontrakter og skatteforhold. Der var ingen sigtelser af hverken arbejdsgivere eller medarbejdere.
- For at sikre, at reglerne bliver overholdt, og forebygge social dumping vil Grønlands Politi sammen med de øvrige myndigheder foretage lignende kontroller fremover, siger politikommissæren i en pressemeddelelse.

08-04-2022 www.ral.dk:

Tukuma Arctica rejse 211 forsinket

Tukuma Arctica rejse 211 er forsinket i sin ankomst til Nuuk, grundet for kraftig stormvejr i den sydlige del i Grønland.

07-04-2022 www.kamikposten.dk:

Vi får ikke tandbehandling i bygder

Eftersom der gik flere år uden tandlæge/tandplejebesøg, har vi i foregående år ved forespørgsel til Departementet for Sundhed fået tilbagemelding, at begrundelsen for at tandlæger/og tandplejere ikke kommer på besøg skyldes, at logi her i Kangerlussuaq er for dyrt

07-04-2022 www.kamikposten.dk:

Mennesket i centrumDet er meget sørgeligt at vi mister mange menneskeliv, lad os søge hjælp fra Staten og sammen løfte vores sundhedsvæsen. Hvis vi kan lave milliardaftale med staten om vandkraftværker, så kan vi i det mindste også gøre det samme med vores sundhedsvæsen

07-04-2022 www.ral.dk:

Nanortalik kan ikke anløbes på grund af storis

anoq Arctica rejse 210 kan på grund af storisen ikke sejle igennem til Nanortalik.
Skibet returnerer til Qaqortoq i dag hvor gods til Nanortalik bliver losset og vil med det først mulige anløb med rejse 211 blive bragt til Nanortalik.

07-04-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne klar til at tage imod 200 ukrainske flygtninge

Magnus Rasmussen oplyser, at man ikke har det fulde overblik over antallet af ukrainerne i øjeblikket, fordi de er på Færøerne som turister.
Røde Kors på Færøerne oplyser dog, at man har kendskab til 40 ukrainerne, som er kommet til Færøerne siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.
Forslaget om at give 200 ukrainerne opholdstilladelse har opbakning i lagtinget og forventes vedtaget i denne uge.
Åben for flere
Tallet 200 er nævnt specifikt i forslaget, fordi det er vurderinger, hvad Færøerne kan klare, men det kan komme på tale at øge antallet senere.
– Hvad tiden kommer til at vise, ved vi ikke. Tallet 200 kan vi skrue på, og det kan sikkert lade sige gøre at tage imod flere. Vi mente, at det fornuftigt at have et antal i forslaget, da vi ikke har nogle erfaringer på området.

06-04-2022 www.kamikposten.dk:

Fælles samfundsopgaver skal ske efter retssamfundets principper – også i Sermersooq

Borgmesteren må nu til at vise sine lederevner, hun må tage mod til sig og forklare sine fejl, ligesom hun jo gjorde da hun ganske behændigt sprang over den lange coronavaccinations kø. Eller ligesom da hun trådte frem og undskyldte for, at hun havde lånt 20 millioner kroner ud til Iserit A/S og brugt sin borgmestertitel til, at underskrive udenom Økonomiudvalget. Vil hun nu endnu engang blot tørre sine egne fejl af på embedsmændene? Vil hun nu igen til at anmelde de ansatte til politiet

06-04-2022 sermitsiaq.ag:

Vi har brug for politisk stabilitet

Under Aviâja Egede Lynges tid som børnetalsmand, har der i alt været syv forskellige landsstyremedlemmer i løbet af syv år.
- Vi bruger rigtig meget tid på at informere, når der kommer en ny landsstyremedlem. Derudover så er politikernes målsætninger også forskellige, så deres prioriteringer kan være forskellige. Vi ønsker derfor stabilitet. Hvis ikke der er stabilitet, hvordan vil man så bruge vores anbefalinger, spørger Børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge

06-04-2022 knr.gl:

Politisk iagttager: En slugt elefant baner vejen for stabil koalitionNyt landsstyre med landets to store partier kan give politisk ro, vurderer Kaj Kleist, der er tidligere topembedsmand.
Kamikpostens kommentar
Ud fra deres koalitionsaftale at dømme bliver koalitionen lige så verdensfjern og ude af trit med sin egen befolknings ønsker og påtrængende konkrete behov, som vi har kunnet se det siden hjemmestyrets indførelse i 1979 ☹️
For vores land og dets befolkning

06-04-2022 sermitsiaq.ag:

Politiet kæmper med travlhed på sjette døgn

Vagtchefen tilføjer, at det massive drikkemønster også påvirker en række af politiets fokusområder indenfor forebyggelse, børn og unge og personfarlig kriminalitet.
- Det her drikkeri har skadelige følgevirkninger på børn og unge. De er i større risiko for at blive udsat for overgreb, og de har måske ikke et trygt hjem og går i stedet ud på gaden om natten, hvor de bliver mere udsatte, siger Søren Bendtsen.

05-04-2022 sermitsiaq.ag:

Lov om Rusland-sanktioner på vej

Forslaget i sig selv indfører ikke nogen sanktioner, men giver altså landsstyret lov til at gøre det. Derfor er de præcise økonomiske konsekvenser af lovforslaget også uklare. Men i materialet til lovforslaget, står der følgende:
- Det forventes, at virksomheder og organisationer sætter al eksport, handel og samarbejde med Rusland og det russiske marked i bero, indtil der skulle komme afklaring på eller ophør af konflikten.

05-04-2022 www.dr.dk:

EU-Kommissionen indleder proces, der kan skære i EU-midler til Ungarn

EU-Kommissionen vil sætte en proces i gang mod Ungarn for ikke at overholde EU's retsstatsprincipper.
Det oplyser kommissionens formand, Ursula von der Leyen.
Det er første gang i EU's historie, at processen sættes i gang. Den kan i yderste konsekvens føre til, at der bliver skåret i udbetalingerne fra EU-budgettet til Ungarn.
Tiltaget kommer blot to dage efter, at Viktor Orban blev genvalgt som premierminister.
Ungarn strides med EU om emner som kvinderettigheder, LGBT-rettigheder, migranter, mediefrihed og retssystemer.

05-04-2022 knr.gl:

Her er det nye landsstyre


 • Formand for landsstyret: Múte Bourup Egede (IA)
 • Erik Jensen (Siumut): landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur og viceformand for landsstyret.
 • Naaja Nathanielsen (IA): landsstyremedlem for Finanser og Ligestilling.
 • Aqqaluaq B. Egede (IA): landsstyremedlem for Råstoffer og Justitsvæsen:
 • Mimi Karlsen (IA): landsstyremedlem for Børn, Unge, Familier og Sundhed
 • Peter P. Olsen (IA): landsstyremedlem for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
 • Kalistat Lund (IA): landsstyremedlem for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
 • Vivian Motzfeldt (Siumut): landsstyremedlem for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel.
 • Karl Tobiassen (Siumut): landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
 • Jess Svane (Siumut): landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Den nye koalition betyder også et comeback til Kim Kielsen (Siumut), der bliver formand for Landstinget

04-04-2022 www.dr.dk:

Tatiana lå ni timer på gaden i Butja, før hun fik hjælp - ved siden af lå hendes dræbte ven

50-årige Tatiana Palamarchuk begynder at ryste, når hun tænker tilbage på den 5. marts.
På det tidspunkt boede hun i et hus sammen med sin mand i forstadsbyen Butja, som ligger 30 kilometer fra Ukraines hovedstad, Kyiv.
En normalt "smuk, grøn by", hvor hun plejede at arbejde som skolelærer og har levet godt halvdelen af sit liv.
Men der er vendt op og ned på alt, og lørdag den 5. marts er der kampe i gaderne mellem russiske og ukrainske soldater.

04-04-2022 www.kamikposten.dk:

For vores land og dets befolkningFællesskab giver styrke og som en del af den globale verden, er det nødvendigt med størst muligt bagland for at forsætte ledelse af landet. Koalitionen vil sætte forbedringen af den grønlandske befolknings levevilkår og frihed på højsædet – for vores lands og dets befolkning
Kamikpostens kommetar
Det er en samling floskler på Knold og Tot niveau 🙂
Læs også
Vindmølleproducenten Vestas vil trække sig fra Rusland

04-04-2022 sermitsiaq.ag:

Siumut og IA er klar til at lægge uenighederne væk: Indgår ny koalition

Dele af samarbejdsaftalen er:
 • Der skal udformes en turismelov
 • Åben regeringsførelse
 • Grønlandsk sprog skal prioriteres i selvstyrets administration
 • Frihed til borgerne
 • Lov om fiskeri fortsættes med inddragelse af befolkningen
 • Landsstyret viderefører arbejdet frem til selvstændighed
 • Ligeværdighed for befolkningen, uanset race, seksualitet og religion

Parterne understreger, at der er flere andre emner udover de nævnte i samarbejdsaftalen, som parterne vil arbejde for i den resterende valgperiode. Her forklarer Erik Jensen, at der også er andre emner som sundhedsvæsenet og uddannelse, som parterne er enige om.

04-04-2022 knr.gl:

Naleraq forlader koalition

Hans Enoksen, der er formand for Naleraq, bekræfter til KNR, at partiet forlader koalitionen.
- Hvis de ikke vil være sammen med os, kan vi ikke tvinge dem til det, siger Hans Enoksen.
Ifølge ham er Naleraq blevet smidt ud af koalitionen.
Hverken formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede, og formanden for Siumut, Erik Jensen, har bekræftet oplysningerne.

03-04-2022 www.dr.dk:

Ligene ligger i Butjas gader efter russiske styrker har forladt byen

Ifølge byens borgmester er flere end 300 indbyggere blevet dræbt i byen Butja.
Normalt forbinder man gaderne i en søvnig forstad med halvtomme gader prydet med en masse parkerede, familievenlige biler.
Sådan ser billedet på ingen måde ud i Butja, der er en af Kyivs yderste forstæder.
I stedet flyder gaderne med smadrede, nedbrændte militærkøretøjer og lig, efter de russiske styrker har forladt området, som nu igen er på ukrainske hænder.
Det viser billeder samt de beretninger, som de første medier bringer fra Butja.

02-04-2022 knr.gl:

Konflikten afblæst: Air Greenland og flymekanikerne er enigeAir Greenland og Dansk Metal har for kort tid siden underskrevet en aftale om en ny overenskomst. Derfor er den varslede konflikt afblæst.
Air Greenland og Dansk Metal er efter langstrakte forhandlinger nået til enighed om en ny overenskomst for flymekanikerne.
Dermed kan mange nervøse flypassagerer ånde lettet op. Den varslede konflikt er afblæst, og alle kan alligevel komme ud at rejse.

02-04-2022 sermitsiaq.ag:

Manglen på sundhedspersonale er konstant

For eksempel er der i øjeblikket 12 medicinstuderende på bacheloruddannelsen og fem på kandidatuddannelsen. Men typisk bliver kun halvdelen færdig. Og af de færdiguddannede rejser halvdelen ikke hjem til Grønland igen, ifølge erfaringer fra De grønlandske Huse i Danmark.
Til sammenligning var der i Færøerne 123 læger under uddannelse i 2017 og der bliver hvert år optaget 24 elever på sygeplejeskolen med en gennemførelsesprocent tæt på 100. I Grønland bliver der optaget 14 sygeplejersker på Ilisimatusarfik, hvoraf 60 procent gennemfører uddannelsen, påpeger Sundhedskommissionen i sit debatoplæg ”Et bedre sundhedsvæsen – men hvordan?” som blev præsenteret på et pressemøde torsdag sidste uge.

02-04-2022 www.dr.dk:

Frygt for, at tiden er ved at løbe ud for Mariupols indespærrede befolkning: 'Forestil dig at leve og færdes blandt lig'

Siden den russiske invasion af Ukraine den 24. februar er der formentlig ikke nogen byer, der har mærket mere til krigen end havnebyen Mariupol.
Byen, der er blevet beskrevet som "helvede på jord", har været belejret af russiske styrker siden krigens begyndelse, og indbyggere oplevede hurtigt at blive afskåret fra basale fornødenheder som strøm, vand, varme og mad.
- Vi er løbet tør for adjektiver til at beskrive de rædsler, som Mariupols indbyggere har været ude for, lyder det i dag fra Internationalt Røde Kors ifølge BBC.
I går advarede organisationen om, at "tiden er ved at løbe ud", hvis man skal nå at hjælpe byens desperate indbyggere.

01-04-2022 sermitsiaq.ag:

Juridisk faderløse sagsøger staten

Endnu en sag mod den danske stat for overtrædelse af grønlandske børns menneskerettigheder er på vej. Nu vil de juridisk faderløse have en undskyldning og erstatning.
Kamikpostens kommentar
Det er det sædanlige vrøvl, der går ud på at kradse penge ud af Statskassen :-(
Det var i Grønland, der var modstand mod arveretten. Først i begyndelsen af 1960-erne blev det muligt at gennemføre en lov om arveret:
Citat
For arverettens vedkommende var der tale om, at lovgivningen først og fremmest blev tillempet holdningen blandt flertallet af de grønlandske landsrådsmedlemmer, som ad flere omgange både i Faderskabsudvalget og under samlingerne havde givet udtryk for en meget stor modstand mod, at børn født uden for ægteskab skulle arve på lige fod med ægtebørn – fordi det stred mod grønlandsk tankegang og familiemønstre. Det var danske myndigheder med det Grønlandske Lovudvalg i spidsen, der tog initiativ til og pressede på for at få etableret arveret for børn født uden for ægteskab. Den grønlandske tilslutning afhang dels af muligheden for at begrænse arveretten; og af, at der kun kunne arves efter fædre, ikke efter bidragspligtige.
Citat slut

01-04-2022 www.ral.dk:

Mary Arctica - status på anløb af Diskobugten

Mary Arctica har for nuværende søgt sydover, grundet risikoen for at sætte sig fast i skruninger i vestisen som lige nu ikke kan forceres.
Royal Arctic Line er i tæt dialog med DMI, der løbende fremsender friske satellitbilleder og vejrmeldinger.
Vores vurdering er lige nu, at der med vindforholdene over de næste 24 timer kan opstå sprækker i isen, der kan gøre det muligt for Mary Arctica at sejle igennem isen og dermed videre mod Aasiaat. Det er derfor besluttet at Mary Arctica skal blive i området de næste 48 timer og afvente evt. muligheder for at sejle videre mod Diskobugten.
Vejrforholdene gør det pt. ikke muligt at overflyve området med en helikopter, hvilket ellers har været planen.

01-04-2022 uni.gl:

Grønlandsk socialpolitik & sociale forhold - en tekstsamling

De sidste årtier har vi i Grønland været vidner til en positiv velfærdsmæssig udvikling i befolkningen. Men, når man kigger nærmere på udviklingen, så lader den til kun at gælde for visse dele af befolkningen, alt imens andre dele af befolkningen skal kæmpe mere for at få dagligdagen til at hænge sammen - både socialt og økonomisk. Det handler grundlæggende om landets forståelse af fordelingen af velfærdsniveauet. Velfærdsdiskussionen fungerer som denne tekstsamlings overordnede tema med sociale forhold og socialpolitik som det gennemgående tematiske grundlag.

01-04-2022 da.uni.gl:

Medarbejderperspektiver på sundhedspraksis i Grønland efter Sundhedsreformen 2010

Undersøgelsens formål er at afdække frontmedarbejdernes perspektiver på forandringer af praksis som følge af reformen og komme med input til, hvordan reformens tiltag kan ændres og forbedres, således at hensigterne med reformen i højere grad end nu kan indfries. I rapporten peger medarbejderne på muligheder og barrierer for at gennemføre reformens formål - blandt andet i forhold til at styrke den primære sundhedstjeneste, at styrke befolkningens lige adgang til sundhedsydelser gennem telemedicin og dialog med borgerne, at fremme rekruttering og fastholdelse af personalet, og at forbedre det tværsektorielle samarbejde med kommunerne.

01-04-2022 da.uni.gl:

Det store svigtSe, det kunne lyde som titlen på en dårlig roman fra 1970'erne. Men den bagvedliggende historie handler om, hvordan samfundet og systemet her i Grønland udviser et monumentalt svigt og manglende ansvar for generation efter generation af børn i grundskolen.

Når vi her til lands laver lovgivning, der berører skolelivet for de mere end 7000 folkeskoleelever - så sker det på baggrund af afgangskarakterer og resultater fra trintest. Det er udgangspunktet for Uddannelsesplanen og for de bekendtgørelser, der sætter rammerne for elevernes skoleliv.

Så lad os begynde med karaktererne: på tværs af stort set alle fag (grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og så videre) ses et jævnt ringe resultat - det landsdækkende gennemsnit ligger pænt under middel. Et forsigtigt skøn peger på, at elever der forlader folkeskolen ikke har opnået det udbytte af ti års undervisning både de selv har krav på, og vi som samfund har et ønske om.

31-03-2022:

Hvad har du tænkt dig at skrive som Årets Aprilsnar?

 

31-03-2022 www.dr.dk:

Nikita er russisk læge og taler dansk: Gik imod Putin og har nu søgt asyl i Danmark

Nikita og Anna forholder sig helt stille bag døren til deres hjem, mens naboer i opgangen dukker frem og fortæller politiet, at parret nok har nattevagt på sygehuset og først er hjemme næste dag.
Få dage før episoden har Rusland invaderet Ukraine, og den 29-årige russer Nikita Simonsen, der har en dansk stedfar, ved, at han og hans kone nu er nødt til at flygte ud af landet.
- Alle mine drømme var smadret. Jeg vidste, at der nu var et liv før krigen og et liv efter krigen.

31-03-2022 www.kamikposten.dk:

Udstødt i eget land

Vi har mange landsmænd, der har god en uddannelse, der er integreret og er med til at løfte vores samfund, folk som har levet hele livet her i Grønland og har god forståelse for vores levevis og historie. Alligevel behandler vi dem som andenrangsborgere, der ikke er velkomne i eget land

31-03-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Ukraine vil belønne Færøerne for at sanktionere Rusland

Det færøske landsstyre har meddelt, at man vil følge EU´s sanktioner mod Rusland. Endnu har EU ikke sat fødevarer på listen og havneblokeringer på listen, så landsstyret har ikke sat en boykot i kraft endnu.
Nogle lakseproducenter har dog gjort som mange andre europæiske virksomheder og droppet sine handelsaftaler med russere. Bakkafrost og Hiddenfjord har stoppet sin eksport til Rusland og skal finde andre markeder. Sidste år eksporterede færøske laksevirksomheder for omkring en milliard kroner til Rusland.
De færøske virksomheder – sammen med andre i Vesten – skal belønnes, hvis de vil sælge til Ukraine i stedet for, mener Mykhailo Vydoink.
Læs også
Danmark vil hjælpe Færøerne ind på andre markeder

30-03-2022 www.dr.dk:

Ukraine modtager panserværnsvåben og anti-luftskyts fra USA

Nye amerikanske våbenleverancer er begyndt at rulle ind i Ukraine.
I løbet af det seneste døgn er de første seks ud af omkring 30 leverancer ankommet til Ukraine, siger talsmand i det amerikanske forsvarsministerium, John Kirby.
- Materiel kommer ind i Ukraine hver eneste dag, også i løbet af de seneste 24 timer, siger han ifølge CNN.
Pentagon-talsmanden understreger, at USA prioriterer den slags våben, "vi ved, at ukrainerne behøver allermest" inklusive panserværnsvåben og anti-luftskyts.

30-03-2022 www.dr.dk:

ANALYSE Skuespillere og falske flag: Den russiske propaganda er Syrien om igenRami Zayat er i dag flygtet ud af Syrien og arbejder med it i et europæisk land. Men da han var i Aleppo, arbejdede han som fotograf for blandt andet det internationale nyhedsbureau Reuters.
- Det minder utroligt meget om, hvad jeg oplevede der. Jeg blev beskyldt for, at mine billeder af civile ofre var iscenesat, og at det i virkeligheden var skuespillere. Jeg var der selv og så tingene ske, men det er en klassisk måde at bortforklare drab på civile på, siger den tidligere fotograf.

30-03-2022 knr.gl:

Sundhedskommissionen: Sundvæsenet mangler 800 millioner kroner til renovering og nybyggeri

De folkevalgte, altså Landstinget og landsstyret, skal sætte dette på prioriteringsliste, sagde Ulrik Blidorf.
Det er dog ikke tid lige nu, mener landsstyremedlem for Sundhed, Kirsten Fencker 👎.
- Vi tager det indtil videre til efterretning. Den endelige rapport bliver fremlagt sidst på året, og det er først dét, vi politisk skal debattere, hvad kommissionen er nået frem til, siger Kirsten Fencker.
Kirsten Fencker oplyser derfor, at eventuelle bevillinger til sundhedsvæsenet fra landsstyret tidligst kan debatteres ved Landstingets forårssamling i 2023.
Læs også
Demokraatit om renovering for 800 millioner: Kom nu i gang

30-03-2022 knr.gl:

Tasiilami Alivarpi mangler 40 uddannede lærere: Far er bekymret

Kommuneqarfik Sermersooq har lavet et særligt tilbud for lærerne i Østgrønland, fordi problemet med lærermangel har været stort lang tid. Det har bare ikke hjulpet - der mangler stadig lærere.
Lærerne i Østgrønland har en frirejse hvert år, og hvis de har arbejdet tre år træk, får de også en særlig udbetaling fra kommunen. Og ikke nok med det:
- Hvis de vælger at være lærere i bygder, så bidrager kommunen også til husleje, siger fagchef for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, Riikki Grønvold.
- Men vi får altid opsigelser. Det er fordi, at Østgrønland er afsidesliggende og svært at komme til med familien.

29-03-2022 www.ral.dk:

Mary Arctica rejse 209Efter nøje vurdering af vestisen i den nordlige del af Grønland vil feederskibet Mary Arctica på sin nuværende rejse 209 gøre et nyt forsøg for at sejle gennem vestisen til Diskobugten.
Skibet vil medbringe alt gods til Aasiaat, Ilulissat og Qasigiannguit som står i Nuuk fra tidligere annullerede rejser

28-03-2022:

Hvad skal der ske med ham den russiske præsident og massemorder?

 

28-03-2022 knr.gl:

Landsstyremedlem om Greenland Minerals ønske: Voldgiftsag er helt uden for skiven

Men det respekterer selskabet ikke, når det anmoder om at gå til en dansk voldgiftsret, siger Naaja H. Nathanielsen.
- Jeg mener ikke, at man anerkender, at det her er et grønlandsk anliggende og hører hjemme i et grønlandsk retssystem og ikke en dansk voldgiftsret.
Hun forventer derfor, at en voldgiftsret i Danmark vil afvise at tage sagen ind.

28-03-2022 sermitsiaq.ag:

Ingen hjælp at hente til Nivi RosingDepartementschefen for Udenrigsanliggender, Mininnguaq Kleist uddyber:
- Man kan godt bevise at hun er grønlænder, men der hvor det bliver svært er, at man er Inuit. Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt kan jeg udtale mig. Som lovgivningen er nu, så må vi ikke skrive under på noget, der kan gøre forskel på folk på en måde, hvor den forskel der kan være giver nogle fordele, som andre ikke kan få, forklarer departementschefen for udenrigsanliggender.
Kamikpostens kommentar
Den økonomiske støtte som Nivi Rosing forsøger at skaffe sig adgang til gælder for personer, der er født i Canada. Det svarer til de særordninger i Danmark, der gælder for personer, der er født i Grønland.
Nivi Rosing er dansk statsborger. Hun er ikke canadisk statsborger. Mere indviklet er det ikke 🙂

28-03-2022 www.dr.dk:

Tibetkommissionen: Nu vil han have undersøgt, hvorfor ministre og embedsmænds mails ikke blev udleveret

Men efter kommissionen i december 2017 havde afleveret sin beretning, viste det sig, at kommissionen aldrig havde fået adgang til mails fra politiets øverste ledelseslag og andre myndigheder involveret i de omstridte kinesiske statsbesøg.
Dermed var konklusionerne mere eller mindre givet på forhånd, mener Henrik Oryé.
- Da jeg bliver sendt hjem og hører, at Udenrigsministeriet, Statsministeriet og de øverste politilederes mails ikke er blevet undersøgt – at de ikke er afleveret til kommissionen, mens vi andres er, og at man ligesom accepterer det, der bliver krænkelsen jo total.
- Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så er der jo ingen grund til at sætte det hele i værk. Så er det jo bare at sætte skydeskiven på mit bryst og så sige: ’Nak ham!’, siger Henrik Oryé.

28-03-2022 finans.dk:

Mineselskaber støttet af Jeff Bezos og Bill Gates vil begynde boringer i Grønland efter "elbils-metaller"

Selskabet KoBold Metals meldte ud torsdag, at de nu vil begynde boringerne i det såkaldte Disko-Nuussuaq-projekt på den grønlandske vestkyst. Målet er at udvinde sjældne metaller, som blandt andet bruges i produktionen af elbiler.
KoBold Metals arbejder på projektet sammen med det britiske Bluejay Mining, som har den danske geolog Bo Stensgaard i spidsen, og selskabet har ligeledes støtte fra nogle af verdens mest prominente erhversmænd. De amerikanske multimilliardærer Jeff Bezos og Bill Gates har begge investeret i KoBold Metals, og det samme har Bloomberg-stifteren Michael Bloomberg.

27-03-2022 www.kamikposten.dk:

Alle kan redde liv – hvis de lærer hvordan

Hvad gør du, hvis du overværer et trafikuheld, eller hvis dit barn kommer slemt til skade?
Hvad gør du, hvis din ven eller kollega pludselig falder om med hjertestop?
Det skal 17 nye førstehjælpsinstruktører ud at vise efter at de har deltaget i et 80 timers kursus i Kalaallit Røde Korsiat

27-03-2022 jyllands-posten.dk:

Hvorfor forsvandt vikingerne pludselig fra Grønland?Da befolkningen i Østerbygden var på sit højeste, bestod den af omkring 2.000-2.500 indbyggere. De ryddede jorden for buske og dyrkede græs, som deres husdyr, blandt andet køer, geder og får kunne spise af, og de fangede hvalrosser og handlede med elfenben, der i Europa blev brugt til at lave højt værdsatte og værdifulde kunstværker, som kun de rigeste havde råd til.

24-03-2022 sermitsiaq.ag:

Betænkning: landsstyret bør ikke sagsbehandle licenser

Manglende armslængde i forvaltningen er uheldig, når det drejer sig om at forhindre forskelsbehandling og at undgå begunstigelse af nogle borgere eller erhvervsfolk med eksempelvis fiskerilicenser.
Netop derfor foreslog kommissionen oprettelsen af en såkaldt licensstyrelse, der fjerner sagsbehandlingen af licensansøgninger fra landsstyret

23-03-2022 jyllands-posten.dk:

Med ukrainerne oplever vi noget helt nyt: Flygtninge, der vil arbejde

Næ, de går tilsyneladende op i helt andre jordnære ting, såsom at overleve i værdighed, sådan som f.eks. den 41-årige fodermester Olesya Yermolenko, som JP har talt med, fordi hun pukler på højtryk for at hjælpe ukrainske flygtninge i job i landbruget, primært i Jylland.

Ukraines ambassadør Mykhailo Vydoinyk siger noget interessant i et interview med avisen. Han beder os om ikke at integrere hans landsmænd. For hvis de bliver danskere, hvem skal så genopbygge Ukraine? Ambassadøren er taknemmelig for den velvilje, danskerne har mødt flygtningene med, men vi behøver ikke lære børnene dansk endnu. Ja, i hans øjne er de slet ikke flygtninge, men midlertidigt fordrevne personer.

Sådan taler en ambassadør for et stolt land. Det er svært ikke at beundre de blågule. De lærer os noget, vi har fortrængt i årtier. Ikke bare de røde, men langt ind i de blå rækker. Én afgørende ting: at der er forskel på folk.

22-03-2022 www.kamikposten.dk:

En regeringsførelse baseret på løgne må ikke finde indpas

Mistænkeliggørelsen af landsstyremedlemmer for fiskeri de sidste 20 år med, at der blot med en opringning blev uddelt licenser til fiskeriet, som landsstyremedlem for fiskeri udmeldte i Ilulissat, er nu blevet til en løgn fra formanden for Fiskeriudvalget

22-03-2022 www.kamikposten.dk:

Vil pengene komme til at flyde i stride strømme når vi opnår selvstændighedGang på gang hører vi befolkningen sige at pengene kommer til at flyde i stride strømme, når vi opnår selvstændighed og ikke længere er en del af Danmark. Da vi ofte høre om det, vil vi gerne vide om det egentlig passer, og hvis det gør hvordan vil det i praksis talt lade sig gøre. Og hvad er det for nogle penge

21-03-2022 knr.gl:

Børnetalsmand: landsstyret har ikke lyttet til unge med selvmord tæt inde på livetBørnetalsmand Aviâja Egede Lynge kritiserer, at landsstyret ikke har været gode nok til at inddrage unge i deres tidligere forebyggelsesstrategi mod selvmord.
Selvmord blandt unge har længe været et af de mest presserende problematikker i Grønland og er det fortsat.
Derfor er det problematisk, at landsstyret ifølge Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge ikke har inddraget unge i den tidligere strategi for selvmordsforbyggelse.
- Jeg synes, at det er dybt kritisabelt, og også dybt bekymrende, at når vi ser på den sidste strategi for selvmordsforebyggelse fra 2013 til 2019, så har man stort set ikke hørt dem, det handler om, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og fortsætter:
- Vi står nu i 2022, hvor landsstyret først skal til at lave en hel ny strategi. Vi står med nogle tal, der ikke har ændret sig, og vi står samtidig med et stigende antal selvmordstrusler.

21-03-2022 sermitsiaq.ag:

I dag ringer klokken ind for Landstinget

Landstinget er klar til at debattere forskellige emner i salen.
Således har medlemmer i Landstinget fremsendt i alt 25 forespørgselsdebatter.
Blandt andet ønsker Atassut at debattere, hvordan kunst i højere grad kan accepteres som et erhverv, mens Naleraq ønsker at få vished om partiernes synspunkter på hvem, en grønlænder er.
Hos Inuit Ataqatigiit er der fokus på, hvordan det kan sikres af fødende og deres familie kan få god service når de skal føde udenfor deres bosted, mens Demokraatit ønsker at tale om faderens rolle ved aborter.
Det største oppositionsparti Siumut ønsker at debattere om, hvordan arbejdet med at hjemtage ansvarsområder fra Danmark skal startes.
Kamikpostens kommentar
Sådan blev det beskrevet i 2002:
"Landstinget har en inderlig ulyst til at diskutere de påtrængende problemer, som alle i Grønland kan konstatere ved blot at se ud af vinduet. I stedet ynder landstingsmedlemmerne at diskutere emner i timevis, som intet har med den grønlandske virkelighed at gøre."
Sådan er det stadigt her i 2022 😨

20-03-2022 filmcentralen.dk:

Med Leo Hansen paa ØstgrønlandFilmoptagelse af Østgrønlands natur og dyreliv. Leo Hansen fortæller om sin rejse til Grønlands Østkyst 1934-1936. Skibet Gustav Holm forlader Københavns Havn i juli 1934, gør et kort ophold i Akureyri på Island og ankommer til Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) i Grønland d. 24. Juli 1934. Her læsses slædehunde ombord og videre går det nordpå. Kæmpe isfjelde og isbræer passeres. D. 1. august lægger skibet til ved Ella Ø, hvor Lauge Kochs ekspeditionshus 'Ørnereden' ligger.

19-03-2022 emu.dk:

Forsvaret af Grønland

Selvom det militære forsvar af Grønland officielt er én af Forsvarets opgaver, er Forsvaret ikke i stand til at forsvare Grønland alene. Forsvaret af Grønland forventes derfor fortsat varetaget af både USA og Danmark. Forsvaret varetager meget forskelligartede opgaver, såsom at håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet og overvåge det grønlandske territorium, samt en række kystvagtsrelaterede opgaver, såsom søredning, miljøovervågning og forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion og søopmåling. I Danmark forvaltes disse opgaver typisk af forskellige myndigheder, men på grund af de store afstande i Grønland er det mere effektivt, at Forsvaret står for dette, når man alligevel er til stede i området.

19-03-2022 www.geus.dk:

Da Narsaq fik en ny vejEftersøgningen af uran i Kvanefjeldet førte til forsøgsminedrift i perioderne 1958–1962 og 1978–1981.
I alt blev 4700 tons malm transporteret til Risø, hvor der blev bygget store ­autoklaver til uranudvinding via udludning under højt tryk og høje temperaturer.
I Grønland var der ingen begejstring for projektet, og ganske som i Danmark skabte selv den mindste risiko for at blive udsat for ioniserende stråling en frygt i befolkningen, som ikke altid var rationelt begrundet.
Modstanden var også stærk i havnebyen Narsaq i Sydgrønland, hvorfra uranmalmen skulle udskibes.

18-03-2022 knr.gl:

Efter statsministerbesøg: Intet fælles fodslag om Forsvaret endnu

Kapacitetspakken har ellers tiltrukket sig stor opmærksomhed her i landet.
Særligt i sommer hvor forhenværende landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Pele Broberg fra Naleraq, tog afstand fra det danske ønske om at styrke Forsvarets militære kapaciteter i Grønland.
Kamikpostens kommentar
Det er ganske ligegyldigt, hvad landsstyret og Landstinget mener om Forsvaret. De bidrager hverken med penge, udstyr, mandskab eller indsigt i de opgaver, der skal løses 😕

18-03-2022 sermitsiaq.ag:

Aaja ville i dialog om børnelægers kritikDet er ikke kun børnelæger, der har prøvet at råbe politikerne op om forholdene for børn, der har behov for behandling på Dronning Ingrids Hospital.
Også Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har sendt et brev til daværende landsstyremedlem for Sundhed, Anna Wangenheim (D) og rakt hånden ud til dialog. I brevet skriver hun, at hun vil hjælpe til for at forbedre kvaliteten af behandlingsmuligheder for børn i Grønland i det omfang hun kan, fra Folketinget.
- Jeg synes, det er meget ærgerligt, at man fra politisk hold ikke har prioriteret sådan en henvendelse fra børnelæger, der selv kommer med mulige løsninger i forhold til problematikken, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

18-03-2022 www.ral.dk:

Royal Arctic Line justerer olie- og valutakurstillægget

Royal Arctic Line justerer pr. 1. april 2022 olie- og valutakurstillægget (kendt som BAF/CAF, bunker, and currency adjustments factors) til 15%.
Nuværende tillæg ligger på 13,6%.
Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse.
Justeringen af satsen betyder, at hvis søfragt og håndtering koster 2.000 kroner, så skal der betales 300 kroner i olie- og valutatillæg.
Hvis der skulle være spørgsmål angående BAC/CAF, er I velkommen til at rette henvendelse til vores kundesupport på kundeservice hos ral gl

18-03-2022 sermitsiaq.ag:

Flere sårbare grønlandske kvinder kommer i Reden

Medarbejderne i Reden er, selv om de er vant til det, overrasket over, at så mange grønlandske kvinder har brug for en hjælpende hånd. Vi har oplevet, at der er kvinder, som kommer fra Grønland direkte til os.
- Det har naturligvis også noget at gøre med, at Odense er en storby med alt, hvad det indebærer.
Tit og ofte er det, når mørket falder på, at de forskellige sårbare kvinder får brug for et trygt sted at være.

17-03-2022 sermitsiaq.ag:

Juridisk faderløse: Vi har stadig et hængeparti med staten

I starten af 00’erne blev kampen indledt for at de juridisk faderløse i Grønland kunne opnå samme rettigheder i forhold til faderskab og arv, som andre børn født uden for ægteskab.
Kampen bar frugt og adskillige år senere, i 2014, trådte en lov i kraft, der sikrede de juridisk faderløse ret til at starte en faderskabssag og, når det er fastslået, arveret efter faren og hans slægt, samt ret til at tage hans efternavn.
Læs også
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab
Mht. arveloven gjaldt det konkrete hensyn til de særlige forhold, især den umiskendelige grønlandske modstand mod en ubegrænset arveret til børn født uden for ægteskab. De fandt den i alvorlig strid med grønlandsk mentalitet og tankegang; og med den grønlandske familiestruktur, hvor alle bidrog til frembringelsen af et bos værdier - i modsætning til børn født uden for ægteskab. Og der blev taget højde for disse indvendinger i lovens endelige udformning
Kamikpostens kommentar
Tida Ravn har ikke et hængeparti med staten, hun har højst et hængeparti med de folkevalgte i Grønland, der siden 1904 og op til begyndelsen af 1960-erne har modsat sig en arveret.
Men hun er stærkt interesseret i at kradse nogle kontanter ud af forløbet, og her har staten følt sig presset i forhold de 22 børn, der i 1951 blev sent til Danmark, så det tror hun også kan lade sig gøre for "de juridisk faderløse".

17-03-2022 historielab.dk:

Hvem kom først til Grønland?Mange grønlændere mener, at de – og ikke danskerne og Danmark – har ret til Grønland. En væsentlig begrundelse er, at grønlænderne var de første, der bosatte sig i landet. Det er historikeren Thorkild Kjærgaard, der fra 2002 til 2016 var ansat på Grønlands universitet, ikke enig i. I en kronik i Weekendavisen skrev han bl.a.:
”De første, som formåede at bide sig fast og bosætte sig i Grønland […] var nordboerne, som med den norsk-islandske høvding Erik den Røde i spidsen slog sig ned i Sydgrønland i slutningen af 900-tallet. Herfra bredte de (nordboerne) sig op langs vestkysten i det siden Kristi fødsel folketomme land. […]
Et par århundreder efter at nordboerne havde etableret sig i det sydlige og sydvestlige Grønland […] (kom inuitterne) [… ] et succesfuldt erobrerfolk, til Grønland. […] Inuit havde intet de tidligere ur-amerikanske beboere (fx Independence- og Saqqaq-kulturen) i Grønland at gøre […]
Der er ingen samtidige vidnesbyrd om konflikter mellem inuit og nordboerne […].
Dermed ikke sagt, at det var presset fra inuit, der var årsag til nordboernes forsvinden fra Grønland i løbet af 1400-tallet […]. (Nordboernes forsvinden var snarere) en konsekvens af den massive affolkning, der ramte Europa i 1400-tallet som følge af Den sorte Død.”

17-03-2022 sermitsiaq.ag:

Kvoter overskredet med 100 tons

Fiskeriet efter hellefisk i Diskobugten er lukket frem til og med den 31. marts, da den første kvartalskvote i området er opfisket.
Men rejefiskernes forening, SQRK, hvor Henrik Sandgreen er formand, og hvor der nu også er medlemmer der fisker efter krabber og hellefisk, har bemærket, at den opfiskede mængde hellefisk overstiger kvartalskvoten i Diskobugten.
- Vi har fra SQRK’s side lagt mærke til, at man i Diskobugten har opfisket 100 tons mere udover kvartalskvoterne i forhold til den beregnede kvote for joller, skriver SQRK med Henrik Sandgreen i spidsen.

17-03-2022 knr.gl:

Aqqaluaq B. Egede: Vi skal finde en anden løsning end individuelle kvoter

Landsstyremedlem for fiskeri slår fast, at individuelle kvoter til jollefiskere ikke er hans kop the.
Fiskerikommissionen anbefaler, at der skal være færre jollefiskere. Og kvotesystemet skal laves om, så fiskerne får deres egne kvoter at råde over.
Men landsstyremedlemmet for fiskeri er ikke enig.
- I spørgsmålet om individuelle omsættelige kvoter, så ligger landsstyrets grundlæggende mening og Fiskerikommissionens anbefalinger om det langt fra hinanden, siger Aqqaluaq. B Egede (Inuit Ataqatigiit) til KNR.
Kamikpostens kommentar
Det bør ende med, at Fiskerikommissionens anbefalinger bliver gjort til gældende lov, og Aqqaluaq B Egedes stemmefiskeri afvises.

16-03-2022:

Man kan bestemt godt beklage andres gerninger

E-mail fra en læser: jeg mener ikke man skal undskylde andres gerninger, men man kan bestemt godt beklage andres gerninger

16-03-2022 naalakkersuisut.gl:

En rejse, der har fokus på forbedringsmuligheder og øget samarbejde i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

I sidste uge var landsstyremedlem for Sundhed Kirsten L. Fencker i Danmark. Under opholdet blev Det Grønlandske Patienthjem, Sundhedsvæsenets rekrutteringsenhed, Steno Diabetes Center Købenahavn, Novo Nordisk Fonden samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup besøgt.
Formålet med besøgene var at styrke de allerede etablerede samarbejdsflader, diskutere de eksisterende vilkår samt finde inspiration til tiltag, der vil kunne bidrage til forbedrede forhold for patienterne i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

15-03-2022 sermitsiaq.ag:

Tidligere landsstyremedlem kendte også til kritik fra børnelæger

Det er ikke nok med et møde med børnerettihedsinstitutioner, mener tidligere landsstyremedlem på området og Demokraatits sundhedsordfører, Anna Wangenheim.
- Med al respekt for den kreative opgaveløsning kan vi desværre nu konstatere, at enkeltsager og frustrerede forældre hober sig op og man tyr sig igen til brandslukningspolitik ved at igangsætte analyser, snarere end at forholde sig til fakta, skriver hun i en pressemeddelelse.

14-03-2022 knr.gl:

Qaqortormiut om eksperimentbørnene: landsstyret behøver ikke at undskylde

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), har netop undskyldt overfor nulevende seks eksperimentbørn. Skal landsstyret også sige undskyld? Qaqortormiut siger nej.
Folk vi mødte i Qaqortoqs gade, anser det for hensigtsmæssigt at statsministeren gav en officiel undskyldning til de resterende 6 eksperimentbørn fra 1951 her i Nationalmuseet i onsdags. De mener også, at Naalakkersuisut ikke har grund til, at give en undskyldning
Kamikpostens kommentar
Som noget af det første, da Hans Egede ankom til Grønland, blev det besluttet, at man fra dansk side ikke måtte blande sig i Grønlands indre anliggender. Det var allerede gældende i forhold til Færøerne, der har et Landsting, og i forhold til Island, der havde et Samting.
Efter gældende lov blev forslaget derfor fremlagt til behandling i Nordgrønlands og Sydgrønlands Landsråd. Her blev forslaget debatteret, tilrettet, udbygget og godkendt.
Var det ikke blevet godkendt, så var børnene forblevet hjemme i Grønland og havde levet for lud og koldt vand i de halvandet år, der gik før Røde Kors' Børnehjem i Godthåb var indflytningsklart.
Det skal Grønland undskylde for. Danmark har intet at undskylde.
I stedet stedet for et minuts stilhed bør der afholdes en uges landesorg for den måde Grønland behandler nutidens "eksperimentbørn" i Grønland på :-(

13-03-2022 hojskolebladet.dk:

Tidløst budskab om at forbinde sig står hugget i sten i Nuuk

Christian Rosing er født i 1944 i Grønland og er grønlænder dybt ind i sindet. I 1958 flyttede familien til Danmark, fordi faderen, Nikolaj Rosing, skulle repræsentere det grønlandske landsråd i Folketinget. I dag bor Christian Rosing på Sydfyn omgivet af frodige landskaber, så langt øjet rækker. Her er højt til himlen og god plads til at anvende det værktøj, en billedhugger skal bruge. Jeg mødte ham dér på en forårsagtig novemberdag i 2020.
Rosing betegner sig selv som en naturalistisk og autodidakt kunstner. Han har stor forkærlighed for sten og kalder sig for ”sten-rig”. Stenmæssigt er ”Havets Moder” den største skulptur, han har udført.

12-03-2022 knr.gl:

Statsminister om Grønlands-tur: Overgreb mod børn har topprioritet

Statsministeren understreger, at der ikke noget, "der virker fra den ene dag til den anden", mens formanden for landsstyret, Múte B. Egede, ved samme pressemøde sagde, at nogle indsatser virker - uden at oplyse hvilke.
- Vi er nødt til at sige, er, at der er mange ting, der er lykkedes. Det skal man huske at sige.
Han mener, at der er tale om et langt, sejt træk for at nedbringe antallet af overgreb mod børn. Men han erkender også, at der skal mere eller andet til end i dag.
- Men der er også nogle ting, hvor vi skal kigge ind ad og sige: Det har nok ikke ændret noget. Så vi skal nok ændre nogle ting, som vi plejer at gøre, så man på den måde gør en indsats bedre, end den vi gør i dag, sagde Múte B. Egede.
Kamikpostens kommntar
På forårssamlingen, der indledes mandag den 21 marts er der 177 punkter til behandling.
Ingen punkter handler om konkrete indsatser for de misbrugte børns levevilkår.
Der er beskedne tre punkter som med lidt god vilje kan betegnes som opfordringer til at belyse problemerne:
 • Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne :
  Pkt. 66: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der afdækker om lovgivningen i tilstrækkelig grad sikrer at børn anbragt uden for hjemmet samt disses forældre bliver behandlet i overensstemmelse med FN´s Børnekonvention.
 • Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut:
  Pkt. 77: Forslag til forespørgselsdebat, omkring hvordan vi i samfundet kan bidrage til at Grønland kan efterleve FN´s børnekonvention nr 2- ”man må ikke diskriminere” og hvordan vi kan sikre at udsatte børn føler sig inkluderet i samfundet.
 • Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne:
  Pkt. 121: Forslag til forespørgselsdebat, omkring hvordan vi i samfundet kan bidrage til at Grønland kan efterleve FN´s børnekonvention nr 2- ”man må ikke diskriminere” og hvordan vi kan sikre at udsatte børn føler sig inkluderet i samfundet.

Kort sagt: Der gøres intet konkret på forårssamlingen for at bedre udsatte børns levevilkår.

Det beskriver Múte B. Egede med disse ord: ”Vi skal nok ændre nogle ting, som vi plejer at gøre, så man på den måde gør en indsats bedre, end den vi gør i dag" 🙁

12-03-2022 knr.gl:

Et minuts stilhed for eksperimentbørnene i Nuuk på tirsdag

Der vil være et minuts stilhed for de 16 aføde eksperimentbørn på tirsdag i Katuaq.
Der var tårer, og der var kram, da Kristine Haraldsen, Stine Heinesen, Eva Illum, Emil Jensen, Gabriel Schmidt og Helene Thiesen som de sidste seks sidste nulevende eksperimentbørn i onsdags fik en længe ventet undskyldning af statsminister Mette Frederiksen.
Kamikpostens kommentar
De 22 børn blev sendt til Danmark, fordi det blev godkendt af Nordgrønlands og Sydgrønlands Landsråd.
Var det ikke blevet godkendt, så var børnene forblevet hjemme i Grønland og havde levet for lud og koldt vand i de halvandet år, der gik før Røde Kors' Børnehjem i Godthåb var indflytningsklart.
Det skal Grønland undskylde for. Danmark har intet at undskylde.
I stedet stedet for et minuts stilhed bør der afholdes en uges landesorg for den måde Grønland behandler nutidens "eksperimentbørn" på 🙁

11-03-2022 sermitsiaq.ag:

Krig i Europa: Polar Seafood holder russisk produktion kørendeSå længe tyskerne bliver ved med at sende 500 millioner dollars om dagen til Rusland for betaling af gas, er det svært for Polar Seafood at se, hvorfor vi skal tage risikoen for at tabe mange penge, altså et betydeligt millionbeløb i egenkapital, siger Henrik Leth.

11-03-2022 sermitsiaq.ag:

Sikkerhedspolitiske forhandlinger skal begynde i denne måned

Det er klart, at det sætter nogle tanker i gang, at et land i 2022 ikke respekterer et andet lands suverænitet og selvbestemmelsesret. Det er en ny verdensorden. Vi har kæmpet i mange år for suverænitet og selvbestemmelse i Grønland, og at de værdier ikke bliver respekteret sætter nogle tanker i gang.
Kamikpostens kommentar
De folkevalgte i Grønland – med Múte B. Egede som formand for landsstyret – minder mere og mere om en grønlandsk underafdeling af Enhedslisten.
Grønland har ikke ”kæmpet i mange år for suverænitet og selvbestemmelse”. Den mulighed har Grønland haft siden 12. juni 2009, hvor Lov om Grønlands Selvstyre trådte i kraft.
Her kan man i Kapitel 8 læse:
Citat
Grønlands adgang til selvstændighed
§ 21. Beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.
Stk. 2. Træffes beslutning efter stk. 1, indledes der forhandlinger mellem regeringen og Naalakkersuisut med henblik på gennemførelse af selvstændighed for Grønland.
Stk. 3. En aftale mellem Naalakkersuisut og regeringen om gennemførelse af selvstændighed for Grønland skal indgås med samtykke fra Inatsisartut og skal godkendes ved en folkeafstemning i Grønland. Aftalen skal endvidere indgås med samtykke fra Folketinget.
Stk. 4. Selvstændighed for Grønland indebærer, at Grønland overtager højhedsretten over Grønland.
Citat slut
I juni måned har Grønland i 13 år kunnet melde sig ud af Rigsfællesskabet og blive et selvstændigt land 😄
Hvor længe skal vi vente, før I beslutter jer?

11-03-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Danmark vil hjælpe Færøerne ind på andre markederHvis Færøerne mister det russiske marked, er Danmark parat til at gøre alt for at finde nye markeder, lover udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde i København med den færøske landsstyremand for udenrigsanliggender, Jenis av Rana (Miðflokkurin).
Den færøske udenrigsminister har lige været i Danmark for at mødes med udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Morten Bødskov (S) om den aktuelle situation i Ukraine og opstillingen af en militær luftovervågningsradar på Færøerne.
Jeppe Kofod og Jenis av Rana drøftede sanktionerne mod Rusland, og Færøerne har sagt, at de står sammen med Vesten. Det kan betyde, at Færøerne mister en fjerdedel af sin eksport, som havde en værdi af 2,3 milliarder sidste år.
Jeppe Kofod siger, at Danmark står til rådighed med at hjælpe Færøerne at finde andre markeder.

10-03-2022 www.kamikposten.dk:

Kalaallit Røde Korsiat landsindsamling for krigsofrene i UkraineKom så Grønland - Giv lidt og få meget tilbage. Her kan vi som et selvstændigt Grønland vise at vi også hjælper vores medmennesker i verden i nød, ved at vi allesammen giver et valgfrit beløb vil det til sammen blive et større beløb som kan hjælpe børn og voksne i Ukraine. For eksempel er 210 kroner nok til mad i en måned til et barn

10-03-2022 sermitsiaq.ag:

Mùte påtaler utilfredshed overfor danske ministre

Statsminister Mette Frederiksen har ikke overholdt aftalen om at inddrage Grønland i vigtige sikkerheds- og udenrigspolitiske forhold, mener formanden for landsstyret, Múte B. Egede.
Han er oprørt over, at statsministeren søndag præsenterede et historisk løft af dansk forsvar, uden at Grønland har været inddraget.
- Arktis blev nævnt flere gange på pressemødet søndag, og det er imod vores princip om "intet om os uden os", uddyber Múte B. Egede overfor Sermitsiaq.AG og siger videre:
- Det er den aftale, der er lavet og hele ideen bag kontaktudvalget. Der har man en fælles platform, hvor man fra hver sit udgangspunkt inddrager hinanden og giver hinanden indsigt. Det er ikke sket her.
Kamikpostens kommentar
Aftalen om kontaktudvalget skal siges op, så vi kan blive fri for Múte B. Egedes skabagtigheder.
De fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget har i forvejen en særlig ret til at blive hørt i alle Folketingets udvalg, hvis der er noget på dagsordenen som vedrører henholdsvis Færøerne eller Grønland.
Aalborg kommune har for eksempel 211.000 indbyggere. Det er mindst 4 gange så mange som i Grønland og kommunens indvalgte folketingsmedlemmer har ingen særlige adgangsrettigheder. Det har resten af de 175 øvrige medlemmer af Folketinget, der er valgt i Danmark, heller ikke.
Når der arbejdes med forslag til ny eller ændret lovgivning, så bliver områder, der kan blive påvirket af forslaget, inddraget og hørt i lovgivningsarbejdet. Det vil Grønland også blive, hvis det skønnes relevant.

10-03-2022 sermitsiaq.ag:

Behandlinger for børn skal forbedres

De tre børnelægers bekymring går blandt andet ud på, at der ikke er ansat en børnelæge som overlæge i børneafsnittet i Dronning Ingrids Hospital. På nuværende tidspunkt er der ansat en almen læge som overlæge på området.
- Overlægen på området er en grønlandsk almen læge. Jeg finder det som en god løsning, at overlægen har kendskab til det grønlandske kultur og levemåde. Overlægen samarbejder med de nødvendige speciallæger, der kommer fra Danmark, og får dermed input til børnenes behandlingsmuligheder den vej, forklarer Kiista L. Fencker.
De speciallæger, der kommer til Grønland for at arbejde i kortere perioder får ligeledes input fra deres grønlandske kolleger omkring kultur og samfundets struktur. På den måde går viden ikke tabt, når læger kommer til landet for at behandle patienter, forklarer Kiista L. Fencker
Kamikpostens kommentar
Ikke et ord om de indlysende fordele ved telemedicin, hvor en højtuddannet specialist uden for Grønland kan deltage i en videokonference med det relevante sundhedspersonale på det aktuelle sted i Grønland, hvor patienten befinder sig.
Det vil naturligvis være endnu et selvskabt problem, hvis den højtuddannede specialist uden for Grønland også skal have kendskab til grønlandsk kultur og samfundets struktur, før videokonferencen kan gennemføres
Læs også
Telemedicin har vi haft i mange år

10-03-2022 knr.gl:

Tidligere eksperimentbarn: Grønland bør også sige undskyld

Da den danske regering i 2020 skriftligt sagde undskyld til eksperimentbørnene, begyndte snakken, om hvorvidt Grønland også skulle tage et medansvar og sige undskyld.
En historisk udredning af sagen viser nemlig, at Grønlands landsråd i sin tid bakkede op om eksperimentet - 19 ud af 23 medlemmer stemte for.
Men det daværende landsstyre med Kim Kielsen (S) i spidsen mente ikke, at landsstyre skulle undskylde for Landsrådets rolle i sagen om eksperimentbørnene.
Nu bliver spørgsmålet så bragt op igen i kølvandet på, at den danske statsminister ansigt til ansigt sagde ordet, undskyld – Skal Múte B. Egede gøre det samme?
Kamikpostens kommentar
Danmark skulle aldrig have sagt undskyld.
Alle regler mellem kongeriget Danmark og Grønland er blevet overholdt, da aftalen blev fremlagt, behandlet, udbygget og vedtaget i de to landsråd ☹️

09-03-2022:

Mette Frederiksens undskyldning er et pinligt eksempel på indgroet automatracisme

Den danske presse og pinligt mange politikere opfatter de folkevalgte i Grønland som "Onkel Tom"-typer. Nu har Mette Frederiksen vist sig at tilhøre denne flok af folk, der betragter grønlændere som laverestående mennesker ☹️

09-03-2022 sermitsiaq.ag:

Bank med klar opfordring: Følg fiskerikommissionens anbefalingerFiskerikommissionens og ikke mindst de biologiske anbefalinger bør følges i fiskeripolitikken, mener Grønlandsbanken.
En bæredygtig forvaltning indebærer blandt andet, at landstyret bør stoppe sin praksis med kraftige overskridelser af de biologiske anbefalinger, mener Grønlandsbanken:
- For indenskærs hellefiskfiskeri og torskefiskeri er det fortsat tilfældet, at der er et betydeligt overfiskeri. Den biologiske rådgivning for både hellefisk og torsk er reduceret for 2022 i forhold til 2021. Det betyder, at kvoten for det indenskærs hellefiskfiskeri er 94% højere end den biologiske rådgivning, og for indenskærs torskefiskeri 120% højere end rådgivningen, skriver banken.
Grønlandsbanken hæfter sig ved, at Fiskerikommissionen forventer et kollaps i det kystnære fiskeri efter hellefisk i løbet af de næste fem år, hvis ikke forvaltningen ændres. Det vil føre til økonomiske tab for både fiskere og samfund, lyder vurderingen.

09-03-2022 jyllands-posten.dk:

Ruslands krig har vist os venstrefløjens egentlige projekt

Nu står vi med resultaterne af venstrefløjens energipolitik i hele Europa: Den atomkraft, der kunne forhindre både udslip af CO2 og afhængighed af den vestlige verdens fjender, har vi ikke. Til gengæld har vi en superusikker energipolitik, der nødvendiggør, at vi fylder kasserne hos alverdens diktatorer.

08-03-2022 www.geus.dk:

Historiske ekspeditionsfilm fra GrønlandFilm fra historiske geologiske ekspeditioner til Grønland er blevet digitaliseret og senere klippet og redigeret til små udvalgte videoer. De fire film kan ses på Geocenter Danmarks filmkanal Underground Channel.

08-03-2022 www.ral.dk:

Mary Arctica rejse 206 annullerer anløb af Diskobugten

Mary Arctica rejse 206 kan desværre ikke anløbe Aasiaat, Qasigiannguit samt Ilulissat på grund af vest isen.
Rejsen er i forvejen markeret som rødt anløb, det vil sige, at anløbet først bliver foretaget, såfremt isen og vejrforholdene tillader dette.
Is kortet viser tydeligt, at vest isen spærrer vejen fra Sisimiut op til Diskobugten, og det kolde luft fortsætter mange dage frem endnu.

08-03-2022 naalakkersuisut.gl:

Landsstyret accepterer ikke manglende involveringDe danske partier blev i går enige om at styrke den danske sikkerhedspolitik. Landsstyret var ikke orienteret forinden udmeldingen og har ikke været inddraget.
”Konsekvenserne for Grønland er dermed heller ikke kendte og det er endnu ikke klart for landsstyret om Arktis og Grønland har været drøftet af de danske partier.
Jeg vil tage dette forhold op under mit møde med den danske statsminister. Landsstyrets holdning er fortsat klart, at Grønland skal inddrages i forhold vedr. Arktis og at en tæt dialog er nødvendig på områder der fortsat er under dansk ansvarsområde. Vi blev sidste år enige om at etablere et fælles kontaktudvalg, netop for at undgå for sen eller mangelfuld inddragelse af landsstyret. Det er mit ønske at kontaktudvalget prioriteres og arbejdet påbegyndes set i lyset af de seneste udviklinger”, siger formanden for landsstyret Múte Bourup Egede.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede har storhedsvanvid og manipulerer med sandheden.
Det er ikke ”de danske partier”, der er blevet enige om at styre ”den danske sikkerhedspolitik”.
Der regeringen og Folketinget i Kongeriget Danmark, der er blevet enige om udkastet til en ny sikkerhedspolitik for kongeriget.
Den skal fremlægges, behandles og vedtages i Folketinget. Her kan de to folkevalgte medlemmer fra Grønland ytre sig på linje med de 177 andre medlemmer af Folketinget.
Under sådan en behandling er det kutyme af forhøre sig hos de parter i kongeriget, der kan blive berørt af udkastet til den nye sikkerhedspolitik. Det vil nok især være Bornholm, der ligger tættest på Putins Rusland.
Hvis Múte B. Egede har særlige ønsker til den nye sikkerhedspolitik, så kan han kontakte de to grønlandske medlemmer af Folketinget.
Læs også
AFPRØVNING I GRØNLAND
Grønlandske mænd og kvinder fra 18 år med bopæl i Grønland kan blive afprøvet til værnepligtsuddannelsen i Grønland, hvor de unge kan indgå aftale om værnepligtsuddannelsen med det samme. Værnepligtsuddannelsen finder sted i Danmark.

OBS: Den planlagte værnepligtsafprøvning i juni 2021 er desværre aflyst.
(Den blev aflyst af Múte B. Egedes landsstyre) 🙃

07-03-2022 www.facebook.com:

Røde Kors Grønland - Landsindsamling

Landsindsamling 🇬🇱🇺🇦
Ukraine er under angreb og befolkningen er drevet på flugt. Angrebene er voldsomme og rammer befolkningen, både børn og voksne.
Røde Kors nødhjælpsarbejdere fra flere lande er allerede i gang og fortsætter hjælpearbejdet i Ukraine – og bliver, så længe der er brug for hjælpen.
Behovet er enormt!
❤️Støt med et valgfrit beløb på kontonummer 6471-1589609
❤️Hver en krone i denne indsamling går ubeskåret til Dansk Røde kors hjælpearbejde i Ukraine

07-03-2022 sermitsiaq.ag:

Børnelæger råber vagt i gevær

Der er mangel på fagligt uddannet personale på børneområdet, såvel børnelæger og børnesygeplejersker. Der mangler udstyr til at overvåge og behandle de sygeste børn. Der mangler en uddannelse i basispædiatri blandt yngre læger, der står forrest til at behandle børn, der kommer til sundhedsvæsenet.
Det er bare nogle af pointerne fra de tre børnelæger, Lene Hesse Rasmussen, Ayesha Kadira og Eva Møller, der sammen har skrevet en bekymringsskrivelse til sundhedsledelsen, landsstyremedlem for sundhed, landslægen, børnetalsmanden, folketingsmedlemmer og social- og indenrigsminister i Danmark.

07-03-2022 knr.gl:

Ny lov: Ofre kan få besked, hvis gerningsmanden er i medierne

Ofre kan i fremtiden få besked, hvis gerningsmanden medvirker i medierne eller løslades. Men kun hvis de selv beder om det.
Mennesker, der har været udsat for et overfald, frygter ofte at se deres gerningsmand igen.
Snart bliver det dog muligt at få besked, hvis en person, som er dømt for personfarlig kriminalitet, medvirker i programmer i radio, tv eller dagblade i Grønland. Det gælder, hvis gerningsmanden har en fremtrædende rolle i programmet eller i den trykte historie.
Meddelelsen kan også ske, hvis den dømte er på uledsaget udgang eller bliver sat på fri fod efter endt foranstaltning.
Det sker med en større lovpakke, som et enigt Landsting vedtog i efteråret, og som Folketinget nu behandler. Den skal blandt andet sikre bedre beskyttelse af ofre og vidner i kriminalsager.

07-03-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne vil lukke havne for russere

Landsstyret melder klart ud, at Færøerne vil lukke havnene for russiske skibe, hvis EU også gør det. Det kan få store økonomiske konsekvenser for Færøerne.
Lige nu er årstiden ikke den rette for russiske skibe på Færøerne, men i april plejer antallet af russiske skibe at vokse i færøske havne, hvor de bunkrer og omlaster.
Imidlertid er det usikkert, om russiske skibe får lov til at komme i havn på Færøerne. Landsstyret har meldt ud, at man vil stå sammen med Vesten i sanktionerne mod Rusland på grund af krigen mod Ukraine. Storbritannien har indført forbud for russiske skibe at anløbe havne, og i EU overvejes det samme.
På Færøerne undersøger man i øjeblikket, om et lignende forbud skal gælde for Færøerne

06-03-2022 knr.gl:

Dokumentar om unge i Tasiilaq: Næste generation skal ikke opleve det, vi har oplevet

Vi hører kun om unge, der bliver misbrugt, begår selvmord eller forsøger på det, siger Eino Taunajik. Han spiller hovedrollen i en ny dokumentar om Tasiilaq.
Hvis ikke den næste generation skal opleve det, vi har oplevet i vores tid, bliver vi nødt til at gøre noget.
Så klart budskabet i en ny dokumentarfilm, som viser unges liv i Tasiilaq. De drømmer om en fremtid og et godt liv i i den østgrønlandske by.

05-03-2022 emu.dk:

Grønland Lidt skolehistorieDet er blevet hævdet, at Grønland var det første land i verden, hvor hele den voksne befolkning kunne læse. Den slags er vanskeligt at efterprøve, men de kristne missionærer og senere præster, der begyndte deres virke med Hans Egedes ankomst til landet i 1721, lagde fra starten vægt på at forkynde på grønlandsk og at lære folk at læse religiøse tekster. Det menes, at læsning derfor var alment udbredt allerede i begyndelsen af 1800-tallet. I Danmark blev skolepligten indført i 1814, men man regner med, at det først var i 1830’erne, at hele befolkningen kunne læse.
I 1847 begyndte Seminariet i Godthåb (Nuuk) at uddanne kateketer, en slags læreruddannede degne, der kunne undervise børn i kristendom og de almindelige skolefag. Uddannelsen omfattede ét år på et seminarium i Danmark.

05-03-2022 knr.gl:

Polar Seafood ramt af sanktioner

Grønlands største privatejede virksomhed Polar Seafood bliver nu også påvirket af de internationale handelssanktioner, der har ramt Rusland som en hammer efter invasionen af Ukraine.
For selvom der på nuværende tidspunkt ikke er indført sanktioner, som er målrettet eksporten af fødevarer til Rusland, så betyder udelukkelsen af Rusland fra de internationale kapitalmarkeder og finansielle marked, at det er meget vanskeligt at gøre foreretninger i Rusland.
Det siger bestyrelsesformand i Polar Seafood Henrik Leth til KNR:
- Vores salg til Rusland er stort set gået i stå, da vi ikke har sikkerhed for, at vi kan få vores penge.

04-03-2022 knr.gl:

Forfatningskommissionen dropper at samle folks input til ny forfatningTidspres og corona skubber kommissionens borgerinddragelse væk fra forfatningsarbejdet. Det skriver Forfatningskommissionen.
Man skal ikke forvente at møde forfatningskommissionen ansigt til ansigt.
Landsstyret har nemlig droppet planen om at møde den menige menneske ude på kysten.
Kamikpostens kommentar
Det er nok for at undgå at skulle beskrive den totale mangel på interesse hos det menige menneske ude på kysten for at møde forfatningskommissionen ansigt til ansigt 😄

04-03-2022 sermitsiaq.ag:

Ikke tiden til kommunalt medejerskab af lufthavne- Hvis kommunerne bliver medejere, frygter jeg, om de kan klare opgaven. Jeg synes ikke, tiden er inde til, at kommuner skal være medejere af lufthavnene, men det er vi nødt til at diskutere, hvis det er det, de gerne vil.
Mariane Paviasen henviser til, at ikke bare er det omkostningstungt at drive mange af lufthavnene, men der er også opbygget et stort vedligeholdelsesefterslæb i Mittarfeqarfiit. Ifølge selskabets seneste årsrapport beløber efterslæbet sig til omkring en milliard kroner.

04-03-2022 sermitsiaq.ag:

Meget, meget højt drabstal

Politiet har travlt med at opklare forbrydelser. Kriminaliteten er høj. Men politiet opdager måske også lettere forbrydelserne, fordi politiet har øjne og ører mange steder.
I Grønland begås 8 gange så mange kriminelle forhold som på Færøerne. Og der sker seks gange så mange anmeldelser af vold som i Danmark. Der er dog ikke nødvendigvis tale om en helt »retfærdig« sammenligning, da mørketallet i Grønland måske er mindre end i andre lande, fordi det er sværere at skjule volden i de små samfund.
Kamikpostens kommentar
Netop i de små samfund, i bygderne, er politiet ikke til stede. Dér er der kun kommunefogeder, som i en række tilfælde er foged for flere geografisk adskilte bygder.

03-03-2022 knr.gl:

Politikerne: Grønland er endnu ikke klar til at modtage flygtninge fra UkraineMere end 600.000 mennesker er de sidste seks dage flygtet fra det krigshærgede Ukraine.
Færøerne har allerede meldt ud, at de er parate til at tage imod flygtninge på de små øer midt i Atlanterhavet.
Grønland vil dog ikke melde så krystalklart ud endnu. Både Formanden for landsstyret og samtlige formænd i partierne herhjemme vil gerne hjælpe, men vil have tid til at diskutere spørgsmålet først.

03-03-2022 www.dr.dk:

Brutal russisk lejehær er i Ukraine, vurderer eksperter: 'De er simpelthen en lille minihær'

Tilbage i 2017 begyndte en video at cirkulere på internettet.
En video, der viser en syrisk krigsfange, som brutalt får knust både arme og ben med en forhammer af en gruppe russisktalende soldater, inden de skærer hovedet af ham og brænder liget i den syriske ørken.
De fire russiske mænd menes at være en del af det berygtede russiske militærfirma "Wagner Group". En gruppe, der de sidste årtier har kæmpet i blandt andet Ukraine, Syrien, Sudan, Libyen og Den Centralafrikanske Republik.
Og en gruppe, der på trods af, at Putin nægter, at hans stat bruger tropperne, på mystisk vis altid ser ud til at dukke op, når Rusland har behov for militære muskler uden et russisk flag på uniformen.
Og nu ser det ud til, at gruppen også er dukket op i Ukraine. Det vurderer flere eksperter, DR Nyheder har talt med.
- Det har jeg hørt fra troværdige kilder, så det ville ikke overraske mig, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved DIIS.

02-03-2022 dk.siumut.gl:

Kommissionens betænkning skal danne grundlag for lovgivningsarbejdet

Landsstyremedlemmet for Fiskeri kom via KNR den 1. marts med den udtalelse, at Fiskerikommissionens arbejde ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at udarbejde en ny fiskerilov. Siumut finder udtalelsen for bekymrende.
Hvis der med udtalelsen menes, at alle høringsparter endnu ikke er hørt, kan vi sagtens forstå argumentet. Men landsstyremedlemmets udtalelse i KNR synes at have den ramme, at Fiskerikommissionens betænkning i sig selv ikke er tilstrækkelig til at danne et grundlag for det videre arbejde.
Denne udtalelse er mildt sagt underlig. Hvad end kommissionen er fremkommet med i deres arbejde, vil betænkningen under alle omstændigheder nok ikke stille alle tilfreds.

02-03-2022 www.kamikposten.dk:

Hvad bruges dine skattekroner til

Har du nogensinde tænkt på hvad dine skattekroner bruges til? I virkeligheden ender op til 70-80% af dine indtægter i landskassen i form af skatter og afgifter.
Alligevel må vi bare nøjes med pamoler når vi prøver at tage ned til lægen, fordi vores sundhedsvæsen er så hårdt presset. Hvor mange mennesker er gået bort på denne måde

01-03-2022 knr.gl:

Tidligere eksperimentbarn om erstatning: Det krævede en god flaske rødvin til maden

Nu har de seks også det tilfælles, at der snart tikker en erstatning ind på bankkontoen, og Eva Illum har gjort sig nogle tanker om, hvad hendes andel skal bruges til.
- Ja, det kunne jo være en tur til Grønland for eksempel.
Samtidig har familien et sommerhus, der godt kunne trænge til en omgang:
- Det kunne jeg godt tænke mig i levende live at opleve, at det bliver gjort lidt større med et ekstra gæsteværelse og lidt modernisering. Nu må vi jo se, hvad pengene rækker til, siger Eva Illum.
Kamikpostens kommentar
"Nu må vi jo se, hvad pengene rækker til" 🙂
Ja, ellers må vi jo kræve, at erstatningen sættes i vejret.
Var der nogen, som kom til at tænke på "Konen i muddergrøften" ?
Læs mere her
Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

01-03-2022 knr.gl:

Aqqaluaq: Kommissionens betænkning er ikke nok til at lave ny fiskerilovKommissionens medlemmer har arbejdet i to år og har brugt seks millioner kroner fra landskassen. Men deres arbejde er ikke tilstrækkelig til, at politikerne kan lave en ny fiskerilov, mener Aqqaluaq B. Egede.
- Jeg vurderer, at det er ikke nok til at arbejde med en ny lovgivning, siger landsstyremedlem for fiskeri, Aqqaluaq B. Egede (IA) til KNR.

01-03-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Landsstyret afviser at stoppe delfinjagt

Den færøske regering vil ikke imødekomme ønsket fra lakseopdrætterne om at stoppe delfinfangst. I stedet for skal Færøerne overbevise omverdenen, at jagten er bæredygtig.
Landsstyret har drøftet sagen om stop af delfinfangst på et landsstyremøde, og konklusionen er klar: Myndighederne ikke vil gribe ind lovmæssigt for at stoppe delfinfangst.
Landsstyremanden for fiskerianliggender har derimod fået til opgave at overbevise kritikerne ude i verden om, at Færøerne har ret til at udnytte havets ressourcer.

28-02-2022 www.dr.dk:

Russisk ambassade påpeger historiske bånd i debat om gadenavn

Københavns teknik- og miljøborgmester har bedt om at få undersøgt om gaden, hvor den russiske ambassade i Danmark ligger, kan omdøbes til Ukrainegade, men nu reagerer ambassaden.
Her slår de fast, at gadens navn, Kristianiagade, er et gadenavn med en historie.
- Det er værd at minde om, at Kristianiagade er navngivet efter Norges hovedstad, og navnet symboliserer de historiske bånd og det gode forhold mellem Danmark og Norge, skriver ambassaden i et kort skriftligt svar til Ritzau.
Baggrunden for navneændringen til Ukrainegade er Ruslands invasion i nabolandet Ukraine.
Kamikpostens kommentar
Den russiske ambassade skal ikke blande sig i den dansk-norske historie. De skulle hellere forsøge at forklare sig i forhold til forbindelsen mellem Danmark og Rusland, og her vil det folkemord, som Rusland i disse timer og dage udsætter befolkningen i Ukraine for, blive husket i Danmark og i resten af den civiliserede del af verden i al tid fremover 🥵

27-02-2022 naalakkersuisut.gl:

Nye kort over det åbne land på vej

I forbindelse med Nykortlægningsprojektet produceres flere forskellige nye data og kort over Grønland:
 • En webtjeneste med satellitfotos over hele landet, som er tilgængelig allerede nu.
 • Et topografisk kort over det åbne land i størrelsesforhold 1:50.000, der skal erstatte G250-kortene
 • Et skærmkort til brug som baggrundskort for forskellige GIS-applikationer til brug i f.eks. offentlig administration og planlægning.
 • Forskellige typer data, bl.a. ortofotos, højdemodel og vektordata.

Læs mere her
Nykortlægning af Grønland

26-02-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne parat til at sanktionere RuslandFærøske myndigheder er parat til at boykotte Rusland og miste milliardindtægter, erklærer landsstyret. Færøerne vil også tage imod ukrainske flygtninge, hvis det bliver nødvendigt.
Lagmand Bárður á Steig Nielsen (Sambandspartiet) og landsstyremand for udenrigsanliggender Jenis av Rana fordømmer Ruslands angreb på Ukraine.
De har også talt om, at Færøerne muligvis er parat til at boykotte Rusland, hvis det skulle være nødvendigt. Onsdag aften havde Jenis av Rana et møde med udenrigsminister Jeppe Kofod.
Fredag (25. februar) rådførte lagmanden og landsstyremanden sig med udenrigsudvalget om opbakning til landsstyrets linje – og det har de fået.

26-02-2022 sermitsiaq.ag:

Naaja Nathanielsen: Mere realisme og færre vidtløftige mål

I dag er der to aktive mineprojekter i Grønland, og der er ikke udsigt til, at en hær af nye projekter kommer i gang med eksport af råstoffer lige foreløbig. Alligevel er landsstyremedlem for finanser, råstoffer, justitsområdet og ligestilling Naaja Nathanielsen, tilfreds; for mineselskabernes forundersøgelser og efterforskning bidrager med vigtig viden om vores lands ressourcer.
– Tidligere strategier på det her område var ret vidtløftige og satte høje mål for, hvor mange råstofprojekter, der skulle i gang. Det kommer jeg ikke til. For det første er det her område meget bestemt af verdensmarkedspriserne. For det andet er aktiv minedrift ikke det eneste parameter i vores råstofstrategi; det handler også om indsamling af rådata. Vores land er ikke afdækket, og vi har brug for at blive klogere på vores ressourcer. Vi oplever, at der er et lige så stort arbejde i at formidle data og fakta til potentielle investorer, som der er i at finde ressourcerne i undergrunden, siger Naaja Nathanielsen til Sermitsiaq.

25-02-2022 naalakkersuisut.gl:

Grønland tilslutter sig sanktioner mod Rusland

Torsdag den 24. februar var der ekstraordinær EU-topmøde i Bruxelles og på mødet blev landene enige om at gennemføre en række sanktioner mod Rusland. Sanktionerne er koordineret med USA, Canada, Norge, Japan, Syd Korea, Australien samt Storbrittanien. Grønland tilslutter sig sanktionerne der blandt andet vedrører Ruslands finansielle sektor, energi sektor samt transportsektor.
Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede: ”Jeg fordømmer på det kraftigste Ruslands handlinger mod den ukrainske befolkning. Det er meningsløst og derfor vil vi gerne vise vores solidaritet med den ukrainske befolkning ved at tilslutte os de internationale sanktioner mod Rusland”.
EU landenes sanktioner er delt i 6 elementer som er:
1) Finansielle sanktioner
2) Energi
3) Transport
4) Eksportkontrol og eksportfinansiering
5) Visafri adgang til diplomater
6) Person sanktioner

24-02-2022 sermitsiaq.ag:

Múte om Ruslands angreb: Grønland er klar til at sanktionere

Grønlands Erhverv oplyser, at Grønland har haft en indtægt på omkring 580 millioner kroner i 2021 på eksport til Rusland.
Folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz Larsen har overfor Sermitsiaq.AG nævnt eksemplet på sanktioner som stop af salg af fisk til Rusland, men at det ikke vil ramme Rusland så hårdt.
Formandens departement har igangsat en høring blandt virksomhed, der handler med Rusland.
- Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, hvilke økonomiske konsekvenser, der kan være. Derfor har vi igangsat en høring i erhvervslivet, især for de virksomheder der har en større handel med Rusland, for at høre, hvilke konsekvenser der kan være, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

24-02-2022 sermitsiaq.ag:

Polar Seafood holder skarpt øje med Ukraine-krise

Vi oplyser ikke de konkrete salgstal, men Rusland er et vigtig marked, så derfor er situationen bekymrende. Grønland har gennem de senere år, været de eneste der kunne eksportere rejer til Rusland. Hvis denne eksport bremses af sanktioner, så skal rejerne afsættes på andre markeder, hvilket kan påvirke prisen på rejer generelt.
- Foreløbig er det hele dog spekulationer. Vi har endnu ikke noget konkret at forholde os til, men vi følger udviklingen tæt, lyder det fra Henrik Leth.

24-02-2022 sermitsiaq.ag:

Politikere om angreb: Uacceptabelt og virkelig skidt

I forhold til hvorvidt hun mener, at Grønland ikke skal gå med i sanktioner mod Rusland, siger Aaja Chemnitz Larsen:
- Det er helt op til landsstyret, men det er vigtigt at gå forsigtigt frem. Det man ser ske i Ukraine, tror jeg ikke kommer til at påvirke samarbejdet i Arktis.
- Sanktioner kan være stop for salg af fisk, men det vil ikke ramme Rusland særlig hårdt. Jeg synes man skal tænke sig rigtig godt om og koordinere med Danmark.
Med hensyn til hvordan Grønland skal navigere i situationen, siger Aki-Matilda Høegh-Dam, at det nu er vigtigt, at både landsstyret og den danske regering følger situationen tæt og inddrager parlamenterne.

24-02-2022 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøsk fordømmelse uden trussel om sanktioner

I sin skriftlige erklæring siger lagmanden ikke noget om, hvorvidt Færøerne vil være med til at sanktionere Rusland.
Færøerne eksporterer fisk for mellem to og tre milliarder kroner til Rusland. Tilsammen fylder eksporten til Rusland en fjerdedel af al færøsk eksport.
Til Kringvarp Føroya har Bárður á Steig Nielsen sagt, at Færøerne ikke har fået nogen henvendelse om være med til at sanktionere Rusland.
Landsstyret har haft kontakt med den danske regering om situationen, og sagen er også drøftet i sikkerhedsrådet på Færøerne.
– Som jeg har forstået det, så er det ikke planen at boykotte madvarer, så det er ikke aktuelt for os, siger lagmanden til Kringvarp Føroya.
Læs også
18. januar 2022:
Den færøske landsstyremand for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, siger, at har hørt advarslerne fra PET, og at han har haft to eller tre møder med PET siden han blev landsstyremand i 2019.
Landsstyremanden siger, at den nye rapport næppe vil få Færøerne til at revidere sine handelsforbindelser med Rusland. Det er en advarsel, som Færøerne flere gange har hørt før.
– Vi er bevidste om, at vores position i Nordatlanten gør, at der er stor interesse for os, siger Jenis av Rana til Kringvarp Føroya, dog uden at uddybe, hvornår man kan gøre sig for afhængig af blandt andet Rusland.
Efterretningstjeneste advarer om samarbejde med Rusland og Kina/

23-02-2022 naalakkersuisut.gl:

Grønland åbner op for krydstogtsturisme

Endnu en Corona-restriktion forsvinder. Fra den 2. marts vil der igen muligt at indrejse til Grønland med skib for personer, der er færdigvaccineret eller bosiddende her i landet. Hidtil har passagerskibe kun måtte anløbe Grønland, hvis skibet har været til havs i 14 dage, uden at anløbe havne i udlandet, Færøerne eller Danmark eller modtage passagerer herfra. Fiskeskibe er dog undtaget krav om vaccinationsdokumentation.
Ved åbne for passagersejlads allerede nu vil landsstyret sikre, at dette år krydstogtssæson ikke bliver påvirket af Coronarestriktioner. Med de nye regler er den eneste rejsebegrænsning at personer, der ikke bor i Grønland, skal være færdigvaccineret før ankomst til Grønland. Den restriktion gælder foreløbigt frem til den 2. juni 2022.

23-02-2022 knr.gl:

Forsker: Debatten om Jim Lyngvild-billeder er sund for osForskeren pointerer, at den grønlandske kultur har været under stor påvirkning udefra, og dét, som vi i dag har kærest, kommer ikke her fra landet.
- Det, som vi har kært i den grønlandske kultur, er ting, som er kommet til Grønland udefra og på den måde er Grønland under europæisk indflydelse.
- Som for eksempel nationaldragten. Det stof, vi bruger, og perlerne er alt sammen ting fra andre lande. Julestjernen og juletræet også. Alt det, som er en del af den grønlandske kultur i dag, har fundet vej til Grønland gennem inspiration fra andre lande. Derfor synes jeg, at kunstnerisk frihed og frihed i kultur er meget vigtigt, siger Rosannguaq Rossen.

23-02-2022 dk.siumut.gl:

ESU svinder kraftigt ind

Man har tidligere kunnet opnå tilskud via ESU i forbindelse med køb af ny fiskebåd hvor 75 – 84 procent af prisen dækkes med erhvervstilskud. Man har fra Landsstyrekoalitionen besluttet at nedtrappe denne ordning.
Jeg synes det er ærgerligt, at man skærer denne ordning helt ind til benet, især med tanke på, at fiskeriet stadig er vort lands økonomisk set vigtigste og bærende erhverv.
Man vil dermed samtidig opleve, at vort lands vigtigste erhverv ude i yderdistrikterne for så vidt angår udviklingen af fiskerierhvervet, skæres helt ind til benet fra politisk hold. Jeg mener, at man ved at skære så kraftigt i støtten vil starte med at ramme jollefiskerne meget hårdt, hvilket sker velvidende om, at en masse familier i landet økonomisk set har dette erhverv som grundlag.
Her må man også betænke hvordan indhandlingssituationen visse steder i landet allerede halter ganske meget bagefter og rent økonomisk er spændt meget hårdt for i forvejen, og da udenskærs fiskeriet der tjener gode penge i forvejen, allerede på mange måder styrer indhandlingssituationen. Så jeg bekymret på jollefiskernes vegne, fordi det ligger lige for at forestille sig, hvordan man som følge af nedskæringerne vil kvæle erhvervet langsomt men sikkert. Landsstyrekoalitionen har indtil dato ikke haft andre udmeldinger om, hvad der ellers skal gøres.

22-02-2022 sermitsiaq.ag:

Folketingsmedlemmer: Grønland skal kunne samarbejde med andre landeDebatten om hvem der har ret til at designe tøj med sælskind har været heftigt den seneste tid. Jim Lyngvild er blevet anklaget for at misbruge den grønlandske kultur i sine billeder af sælskindsdesign. De grønlandske Folketingsmedlemmer mener, at udstillingen er en vigtig promovering af sælskindsprodukterne.

22-02-2022 sermitsiaq.ag:

Protest: Vil ikke overtage misligholdt områdeSelvstyret og Mittarfeqarfiit har misligholdt miljøområdet i Kangerlussuaq, mener Qeqqata Kommunia.
Derfor har kommunen indgivet et høringssvar med hård kritik af en bestemt del af et lovforslag, som skal definere Mittarfeqarfiits fremtid.
- Mittarfeqarfiit og Grønlands Selvstyre har misligholdt miljøområdet i Kangerlussuaq siden 1992, og der bør findes en samlet løsning på denne miljøoprydning, inden renovation og driften af dumpen overdrages til Qeqqata Kommunia, lyder det skarpt i høringssvaret fra kommunen.

22-02-2022 sermitsiaq.ag:

Tre anmeldelser om voldtægt på et døgn

I weekenden fik Grønlands Politi tre anmeldelser om voldtægt. Anmeldelserne indløb fra lørdag eftermiddag og frem til søndag formiddag, fortæller vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen.
Med de tre sager er Grønlands Politi oppe på 26 sager om voldtægt indtil videre i år.

22-02-2022 sermitsiaq.ag:

Sundhedsordfører: Flere skal udredes online

Første paragraf i Landstingets forordning om sundhedsvæsenets ydelser omtaler, at sundhedsvæsenet skal ”tilstræbe en ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser uanset bosted”. Og her mener Agathe Fontain, at den digitale, fjernkonsultation med redskabet Pipaluk, bør benyttes i højere grad end det er tilfældet i dag.
Hun fortæller, at hun har den oplevelse, at fjernkonsultation med en læge via Pipaluk har været benyttet meget før. Via onlinekonsultation er der også mulighed for at tilsende billeder, så specialisten får en fornemmelse for sygdomsforløbet.
- Det er på sin plads at styrke sådan et konsultationsmåde, så vi kan bruge vores specialister i sundhedsvæsenet fuldt ud og for hele landet, siger Agathe Fontain.
Kamikpostens kommentar
Tirsdag d. 4. juni 1996:
Når udvikling af telemedicin startede netop i Nordnorge så skyldes det et ønske om at skaffe en mere lige adgang for befolkningen til sundhedsvæsenet. Vi har præcis det samme problem hos os: Omkring halvdelen af tiden på Dronning Ingrids Hospital går med at reparere på befolkningen i Nuuk - selv om Nuuks indbyggere kun udgør 20% af den samlede befolkningen.
Læs denne rapport fra 1996
Telemedicin har vi haft i mange år
Også især dette
Læs også dette fra 1996:
Hud-poliklinik over telenettet
Sundhedsudvalget fik demonstreret samarbejdet mellem Tromsø og Kirkeness om diagnosticering og behandling af hudsygdomme. Der er en ugentlig kontakt mellem Tromsø og Kirkeness, hvor patienterne i Kirkeness-området indkaldes til konsultation, som så foregår i et telebaseret samarbejde mellem patienten og den praktiserende læge i kirkeness og specialisten i Tromsø.
Ud over et almindeligt videokonferenceudstyr, kræver en telekonsultation hos hudspecialisten et videokamera af høj kvalitet, fordi en korrekt farvegengivelse er vigtig for en god diagnose. For at få ekstra gode billeder benytter man sig af still-billeder. Det betyder at man vælge at foretage en billedoverførsel med en særlig stor opløsning fra udvalgte områder af huden.
Hud-poliklinik over telenettet