Kamikposten - Nyheder
Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Torsdag den 25. april 2024

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
24-04-2024 dk.siumut.gl:

Genopret den standard som Narsarsuaq engang havdeAf Anders Olsen, medlem af Inatsisartut:
Med tanke på, at Narsarsuaq som lufthavn i mange år har fungeret godt, samt at rejsendes og beboeres service har været af god kvalitet, mener jeg, at den kvalitet, der nu er forringet, bør genoprettes til sit tidligere niveau.
Mange timers ventetid med en kiosk i lufthavnen der er lukket og med få varer, værelser på hotellet der er af dårlig standard, kommunikationsfaciliteter der er forældede, mangelfuld udvalg af madvarer på hotellet, fastboende i Narsarsuaq der ikke må spise på hotellet, forsyningen af fødevarer i Pilersuisoq der er begrænset, pakker og fragt som strander i Narsarsuaq i mange dage, patient- og sygetransport der har meget at ønske tilbage og mange andre daglige udfordringer skal adresseres meget snart.

24-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Regionslæge til Tusass: - Det er værre end skidtRegionslæge Hans Chr. Florian Sørensen fra Tasiilaq forstår ikke, hvorfor Tusass ikke laver en satellitløsning med hjælp fra Inu:it og StarLink, da det har vist sig, at de kunne levere en upåklagelig løsning.
Telestyrelsen valgte forleden, at politianmelde Inu:it for brud på Tusass’ eneret, da man i et projektforløb etablerede en StarLink-satellitløsning for Sundhedsvæsenet på østkysten.
Regionslægen fortæller her om sine oplevelser i vinter:
- Overraskende fik vi på sygehuset i Tasiilaq opsat StarLink her i vinteren. Jeg så intet på tryk eller mail, men der var to teknikere, der satte systemet op. Det kørte næste dag fuldstændigt knast-frit. Vi kunne tilgå Cosmic (det nationale EPJ journal system) så hurtigt, at jeg tænkte, at vores argumenter om at beholde det gamle Aesculap nu smuldrede.
- Der var så god forbindelse - helt uden afbrydelser at jeg følte at NU var der nye tider. Men så opstod der ballade om StarLinks legalitet. Og to dage senere var vores forbindelse sat tilbage til Tusass.
Hans Chr. Florian Sørensen mener, at Telestyrelsens politianmeldelse af Inu:it er latterlig, da “det er almen viden, at der er StarLink-abonnenter her i Tasiilaq, som surfer og downloader med fin hastighed”.
- Siden har det været værre end skidt. Vi spilder oceaner af tid på dårlig netforbindelse, og det skaber selvfølgelig frustrationer, når vi ved, at det kan gøres bedre.
Kamikpostens kommentar
Redaktøren på Kamikposten har gravet lidt i selvstyrets lov om Tussas´s eneret på at give adgang til internettet. Den eneret er tidligere blevet undersøgt og afvist. Det vil en advokatundersøgelse derfor ende med at konkludere. Så kom bare an 🙂

24-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Naalakkersuisut bakker op om selvstændigheds-afstemningUdover at behandler paragraf 21 skal redegørelsen og så rumme en vurdering af 'under hvilke rammer en principiel folkeafstemning om Grønlands selvstændighed og statsdannelse kan foregå', som Aqqalu C. Jerimiassen foreslår.
Naalakkersuisut er grundlæggende enige i, at der bør afholdes en afstemning, der alene har til hensigt at afklare, om befolkningen bakker op om denne principielle beslutning eller ej.
- Dette for at give et politisk klart mandat til vejen frem mod selvstændighed fra befolkningen. Dette er anbefalelsesværdigt for de politikker og tiltag, der skal gennemføres på grønlandsk side i vejen hen imod selvstændighed, skriver landsstyremedlem Vivian Motzfeldt.
Første af to afstemninger
En anden og endegyldig afstemning kan først finde sted, når vilkårene for selvstændighed er afklaret, oplyser Vivian Motzfeldt

23-04-2024 knr.gl:

Liberal politiker: Fiskeriloven giver urimelig fordel til Royal Greenland

- I fortiden havde Royal Greenland monopol, og det gav lave indhandlingspriser sammenlignet med, når der er konkurrence på markedet, påpeger Aqqalu C. Jeremiassen.
Han frygter altså, at den nuværende særstatus for Royal Greenland vil gå for hårdt ud over landets private
Aqqalu C. Jeremiassen mener, at det vil det være en bedre forretning for landskassen at sætte markedskræfterne fri og satse på skatteindtægterne derfra:
- De private er altid meget bedre til at tjene penge på fiskeriet. Royal Greenland opbygger ikke overskud, men gæld lige nu, og de skal bruge al deres overskud til at dække gælden, lyder det fra politikeren.

23-04-2024 knr.gl:

Grønland er ude af takt med tiden

Det mener Qupanuk Olsen, som har startet en underskriftindsamling, der kæmper for at få skruet urene tilbage.
Samtidig skal sommertiden afskaffes, så man følger solens naturlige rytme året rundt.
- Det føles ikke naturligt, at solen ikke står på sit højeste, når klokken er 12. I dag står den på sit højeste lidt i 14.30. Det er forkert for vores kroppe, at tiden er så forskudt, siger Qupanuk Olsen

22-04-2024 www.kamikposten.dk:

Gustav Holms konebådsekspedition til Ammassalik 1883-85Bogen er baseret på gamle skrifter om konebådsekspeditionen, som Leif Aidt har samlet og genfortalt i et let læseligt sprog og med glimrende illustrationer udført af Jette Jørgensen.
Det første jeg hæftede mig ved, da jeg tog fat på at læse bogen, var en beskrivelse af, hvordan grønlændere med to konebåde padlet af mænd, med lange lanser kunne nedlægge en grønlandshval, som kunne veje op til 100 tons og være op til 18 meter lang.
Det viser, hvad mennesker formår, når de arbejder sammen, og det vel at mærke uden de hjælpemidler vi i dag tager for givet.

22-04-2024 knr.gl:

Inu:it om politisag: Vi ville bare spare sundhedsvæsenet for ekstra omkostninger

Telestyrelsen har politianmeldt Inu:it for at sælge en teletjeneste. Ifølge virksomheden selv handlede de i god tro.
Sagen er nemlig den, at det kun er Tusass, der her i landet må sælge teleinfrastruktur og teletjenester til brugerne. Altså dig og mig.
Inu:it fortæller nu, at der var tale om et pilotprojekt med sundhedsvæsenet. Ifølge virksomheden har sundhedsvæsenet nemlig haft problemer med forsinkelser på forbindelsen på østkysten siden efteråret.
Kamikpostens kommentar
Kan selvstyret overhovedet blande sig i, hvor man henter sit internetsignal?
Det kunne være på sin plads få det undersøgt af en med viden om den slags forbud. Det er ellers kun diktaturstater, der finder på den slags 😁

22-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Ekspert om tvangsanbringelser: Kan være i strid med konventioner

Cirka 750 børn bor uden deres forældre i Grønland. 400 af dem hos plejefamilier. Resten på børnehjem og på døgninstitutioner. I en del tilfælde er børnene tvangsfjernet det vil sige anbragt imod forældrenes vilje.
I Grønland har vi ikke gratis advokatbistand til forældre, der står overfor en tvangsfjernelse af deres barn. Vi har en ankeinstans i det Sociale Ankenævn, der dog udelukkende behandler sager på skriftligt grundlag og uden mulighed for advokatbistand til klager, medmindre de selv betaler for det. En sag kan principielt indbringes for retten, og der kan søges fri proces, men det sker i realiteten meget sjældent.

22-04-2024 knr.gl:

Politikerne snakker om bæredygtigt fiskeri. Så skal vi fiske mindre, siger institutAnbefalingerne om at fiske færre hellefisk indenskærs har naalakkersuisut for eksempel ikke fulgt i en del år.
- Det gør man ikke helt, for det er et meget stort fiskeri med mange forskellige aktører, og der er mange ting, der skal falde på plads, svarer Helle Siegstad.
I år ligger anbefalingen fra Grønlands Naturinstitut for eksempel på 5.215 tons hellefisk i Diskobugten. TAC’en, som er den årlige kvote naalakkersuisut fastsætter, ligger på over det dobbelte – 10.600 tons.

22-04-2024 www.kamikposten.dk:

Nogle tanker

Dernæst kommer spiralsagen. Var det ikke en hjælp til de unge piger og kvinder, der ville passe lidt bedre på sig selv. Jeg, og måske mange flere ville havde ønsket, at der havde været lidt mere oplysning i Danmark omkring det at få opsat en spiral. Mange ulykkelige sager. Min skolekammerats storesøster begik selvmord, grundet hun var gravid, og nok ikke kunne overskue dette. På mit arbejde har jeg oplevet unge piger der blev indlagt med svangerskabsforgiftning, grundet deres svangerskab skulle holdes hemmeligt. De skulle så senere i graviditeten sendes langt væk for at føde, og barnet skulle så gives bort

21-04-2024 www.kamikposten.dk:

Det misrøgtede Grønland - eller hvordan Selvstyret forhindrer økonomisk udvikling

Med loven om Grønlands Hjemmestyre i 1979 afleverede Danmark et velfungerende samfund til de grønlandske politikere i Landstinget, dog med én enkelt alvorlig undtagelse. Grønlandsministeriet havde ikke udmatrikuleret landet, så der var ikke privat ejendomsret til grundarealer eller landbrugsjord.

Begrundelsen for ikke at udmatrikulere var angiveligt, at der er plads nok, så det burde være unødvendigt. Men argumentet holder ikke, for der er netop ikke plads nok. Grønland er stort, men der er kun meget få steder der er egnet som grundareal for et velfærdssamfund. I praksis er det kun arealer der er vejtilgængelige fra en helårs isfri dybtvandskaj og/eller fra en lufthavn for større fly der repræsenterer en samfundsværdi. Og da vejanlæg og vandledninger i klipper under arktiske forhold er meget dyre, giver det sig selv, at den plads der er til rådighed er begrænset.

19-04-2024 www.kamikposten.dk:

LandsmændGrønland fremstår i dag ikke bare som den sundeste, den bedst uddannede, den mest velhavende og den mest selvbevidste af de arktiske nationer, men også som den eneste af de mange amerikanske first nations, som har formået at bevare sit sprog og danne sin egen regering

19-04-2024 knr.gl:

Et år efter Aki-Matilda Høegh-Dams grønlandske tale: Siumut laver online simultantolkning fra Folketinget

Det vil koste 40 millioner kroner at få tolkekabiner i Folketinget, siger Folketingets formand. Men fredag bruger Siumut en app til simultantolkning, som ikke kræver ombygning.
Vi kan ringe sammen på tværs af kloden og sende live billeder og lyd fra en rumstation.
Så selvfølgelig kan man have direkte simultantolkning fra ét sted i verden til et andet.
Sådan er tankegangen for Kim Ludvigsen, som i 2014 stiftede selskabet Interprefy, der tilbyder online simultantolking via en app.
- Det er en platform, man logger sig ind på, hvad enten man er en speaker, en tolk eller en bruger. Og det, der er specielt ved vores løsning, er, at tolkene er remote. De kan sidde hvor som helst i verden, siger han til KNR.
Kim Ludvigsen er dansk og bor i Schweiz, hvor selskabet er etableret. Det har omkring 5.000 freelance-tolke tilknyttet verden over og har ifølge stifteren blandt andre FN og EU Kommissionen foruden en række globale sportsforbund som kunder.
Og fredag sørger selskabet for at simultantolke under statsministerens årlige redegørelse om rigsfællesskabet i Folketinget, så det bliver tolket fra dansk til grønlandsk.

17-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Mine medlemmer ville dø af sultSIK-formand Jess G. Berthelsen har fulgt med i den ballade, det har udløst, at sundhedsansatte skal betale mellem 10.700 og 17.800 kroner i månedlig husleje – plus for forbrug – for en lejlighed i Sanas nye boligtårne ved Qatserisut i Nuuk.
SIK organiserer også personalegrupper i sundhedssektoren, som drømmer om at finde en bedre og større bolig. Blandt andet portørerne og ansatte i sygehuskøkkenet, oplyser Jess G. Han afskriver dog på forhånd de nye boligtårne som en løsning for dem.
- Mine medlemmer ville dø af sult, hvis de skule flytte ind sådan et sted. Alt, hvad de har tjent efter at have betalt skat, ville gå til lejligheden. Efter at have betalt husleje ville der overhovedet ikke være penge tilbage til daglige fornødenheder, siger han.

16-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Advokatundersøgelse om arbejdsforhold igangsættes

At blive kaldt ind til en "to minutters samtale" af overordnede og komme ud efter en timelang afhøringslignende og meget intimiderende "samtale" med en advarsel i hånden, uden på nogen måde at have mulighed for at tilkalde en tillidsrepræsentant.
At blive krævet samlebåndsarbejde på betænkninger, hvor ledelsen kræver en kort betænkning som muligt og som er skrevet på så kort tid som muligt før et givent udvalg overhovedet er begyndt at arbejde med et givent punkt, som Inatsisartut har sendt til udvalgsbehandling.
Det er to af de mange eksempler som kommer fra beretninger fra tidligere medarbejdere som enten er blevet fyret eller selv har måttet bukke under for det pres de har været udsat for.

16-04-2024 knr.gl:

Studenterforening i Danmark får igen tilskud

Foreningen har til formål at samle og hjælpe grønlandske studerende i Danmark. Blandt andet, hvis de oplever ensomhed og hjemve under studiet. Og derfor er det meget vigtigt med tilskuddet, fortæller næstforpersonen.
Aviaaja Lennert Olsen glæder sig også over, at det årlige tilskud betyder, at foreningen igen kan begynde at lave arrangementer, som kan samle grønlandske studerende, der oplever kulturelle barrierer i Danmark.
På nuværende tidspunkt er der 700 grønlandske studerende i Danmark, og ud af dem er cirka 60 studerende medlem af foreningen.

16-04-2024 knr.gl:

Najaaraq Møller: Hvorfor har unge ikke ret til eksamener på grønlandsk?Det bør være muligt for alle landets børn og unge at gå til eksamen på grønlandsk eller få hjælp til oversættelse ved eksamen. Det mener Siumuts Najaaraq Møller, der kræver, at den nye eksamensbekendtgørelse også bør inkludere landets gymnasier.
Fra den 1. august i år er studerende på landets videregående uddannelse nemlig sikret sproglig hjælp, hvis de skal til mundtlig eksamen på dansk. Det fremgår af den nye eksamensbekendtgørelse.
Det betyder, at en tosproget underviser eller anden relevant person sidder med ved eksamen, så den studerende kan få hjælp til oversættelse.
Kamikpostens kommentar
Nu må de to grønlandske medlemmer Folketinget tage sig sammen. De studerende på uddannelse i Danmark skal vel også have ret til tolkehjælp 🤩🤩🤩

15-04-2024 knr.gl:

Skal Grønland have en straffelov i stedet for kriminallov - og hvad er forskellen?

Der bliver afsagt alt for milde domme i sager om personfarlig kriminalitet. Det mener Demokraatit, som vil have afskaffet kriminalloven og i stedet indføre en straffelov. Men hvad er forskellen? Bliv klogere her.
Skal domstolene dømme ud fra grovheden af en forbrydelse - eller ud fra, hvordan gerningsmanden bedst muligt undgår at begå ny kriminalitet?
Det er hovedspørgsmålet, når politikerne i Inatsisartut i morgen tirsdag skal debattere et beslutningsforslag fra Demokraatit.
Partiet foreslår, at Grønland i fremtiden skrotter sin kriminallov og i stedet indfører en straffelov.
Det er nødvendigt, fordi foranstaltningerne i kriminalloven ifølge Demokraatit er alt for lave, særligt når det kommer til personfarlig kriminalitet. Det gælder for eksempel ved seksuelle overgreb, vold, drab og drabsforsøg.
Men hvad er egentlig forskellen på en kriminallov og en straffelov?

14-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Børn af grønlandske forældre tvangsbortadopteres i Danmark

I Danmark blev der over to år (2022 og 2023) tvangsbortadopteret 82 børn. Heraf havde fem af børnene grønlandske forældre. Det viser en opgørelse fra Ankestyrelsen udarbejdet til medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz.
”Ankestyrelsen oplyser, at der i 2022 og 2023 i alt var 82 sager i Danmark, hvor et barn blev tvangsbortadopteret, herunder 37 sager i 2022 og 45 sager i 2023. I fem af de 82 sager med udfaldet tvangsbortadoption var mindst én af barnets forældre født i Grønland. Det er ikke muligt at opgøre tvangsadoptionerne per år i 2022 og 2023, da det bryder med Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik og hensynet til, at læseren af en tabel ikke må kunne opnå viden om enkeltpersoner.”, står der i svaret, der har været to måneder undervejs.
Kamikpostens kommentar
Der er meget de to grønlandske medlemmer af Folketinget ikke forstår.
I denne sag om bortadopterede børn går det helt galt.
Man lægger vægt på, at 82 børn er bortadopteret, heraf 5 børn, hvor mindst en af barnets forældre er født i Grønland.
For normalt tænkende mennesker det helt andre ting, der tæller: Hvad har de 82 børn været udsat for, der fører til, at de er fjernet fra familien? - I nogle sager kan det være forældre med et stofmisbrug, det kan være druk, det kan være vold mod barnet og det kan være, at barnet blevet misbrugt seksuelt
Det er en tung beslutning at fjerne et barn, og det sker kun, hvis myndighederne har sikret sig, at det er til barnets bedste 🤨

13-04-2024 knr.gl:

Efter fem måneder: Stadig ingen kørestolsrampe ved værested

Fire trin på en trappe har afholdt 47-årige Poul Lauge fra at komme på værestedet Orniffik for handicappede i Qaqortoq.
Han har spastisk lammelse og sidder i kørestol. Og selvom værestedet er for ham, kan han ikke komme ind.- Jeg er stoppet, jeg gider ikke mere, fortæller han.
- I tre år har jeg ikke været på Orniffik, fordi jeg ikke kan gå op af trapperne.
De fire trin betyder, at Poul Lauge ikke kan komme på værestedet. Til dagligt bor han på plejehjem, fordi kommunen ikke har et andet botilbud til ham. På grund af trapperne op til Orniffik omgås han derfor ikke med andre på sin egen alder.
Da KNR bragte en historie om Poul Lauge første gang i november sidste år, lovede Kommune Kujalleq, at problemet ville blive løst i 2024.

13-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand: Ny patient-erstatningslov skal forbedresDerudover er børnetalsmanden betænkelig ved en formulering i bemærkningerne til lovforslaget. Bemærkningen handler om, at Landslægeembedet skal vurdere indkomne klager og lave en sagsfremstilling til Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn.
I bemærkningen står, at "Landslægeembedets sagsbehandling skal herved sikre, at grønlandske klager bliver vurderet ud fra forholdene i Grønland."
Formuleringen bekymrer Aviâja Egede Lynge:
- Hvad mener de med det? Skriver man så, at man skal lige huske, at Grønland ikke har så mange læger? Det er en stor magt at give til Landslægeembedet, siger hun.
Aviâja Egede Lynge har fredag foretræde for Familie- og Sundhedsudvalget i Inatsisartut, hvor hun vil forelægge sine synspunkter.

12-04-2024 knr.gl:

Dansk socialminister anerkender frustration i anbringelsessager af grønlandske børn

Der er endnu ikke set skyggen af de nye tests, som skal bruges til at vurdere grønlandske forældre i anbringelsessager.
Socialministeren har nu givet tilsagn om, at der skal laves en tidsplan for arbejdet med testene.
Samtidig understregede hun, at kommunerne allerede er forpligtede til at tage hensyn til både sprog- og kulturforskelle i anbringelsessager.
- Det har vi selvfølgelig sagt så højt, vi kunne, så kommunerne ved det, men også så man er klar over det som familie, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.
KNR ville gerne have spurgt socialministeren om, hvad man det seneste år har gjort for at skabe nye forældretests, og om ministeren ønsker at stoppe brugen af de nuværende forældretests i anbringelsessager med grønlandske forældre.
Kamikpostens kommentar
Glem alt det der med forældretest. Hver sag kræver en skræddersyet løsning i forhold til problemets art og den aktuelle grønlænder eller grønlandske familie.
Det kan være alt fra et spørgsmål om, hvor man får fornyet et pas, til hvordan man får hjælp til at få dækket en tandlægeregning, hvordan man får hjælp i en sag, hvor en kommune vil fjerne et eller flere af familiens børn, eller rådgivning i forhold til sygehusvæsenet eller en forfalden gæld eller et boligproblem - listen er endeløs
De mange forskellig problemer kan bedst løses ved at oprette et døgnbemandet center, der som den vigtigste opgave kan stille tolkning rådighed for kommuner, lægehuse, sygehuse og andre, der har brug for simultantolkning til og fra dansk og de tre sprog i Grønland: Thule-eskimoisk, østgrønlandsk og vestgrønlandsk
Tolkene skal, udover at kunne tolke, have viden om de problemer, som udsatte grønlændere kan løbe ind i.
Personalet behøver ikke at befinde sig i centeret, det skal bare være muligt at koble dem op på en internetforbindelse, så det er lige meget, hvor de bor.
Både staten, kommunerne, sundhedsvæsenet og Grønlands selvstyre har en interesse i at finansiere sådan et center.

11-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Akut behov for en indsats for at rette op på problemerneFagforeningen Djøf har ved skriftlig henvendelse og på flere møder med ledelsen for Bureau for Inatsisartut påpeget, at der er akut behov for en indsats for at rette op på problemerne med arbejdsmiljøet.
Djøf har ved skriftlige henvendelse i august 2023 og på efterfølgende møder med ledelsen for bureauet for Inatsisartut påpeget, at der er akut behov for en indsats for at rette op på problemerne.
Djøf undrer sig over formanden for Inatsisartut, Mimi Karlsens, forespørgsel om, hvor de ansattes fagorganisationer er blevet af, hvis der vitterligt er så store arbejdsmiljøproblemer på Inatsisartuts bureau:
- Det undrer os, at Mimi Karlsen er blevet bibragt den opfattelse, at vi som fagforening ikke har reageret og rejst problemerne over for Bureau for Inatsisartut. Det er ikke i overensstemmelse med virkeligheden
Kamikpostens kommentar
Det er indlysende klart, at hverken landsstyre eller Landstingets Bureau fungerer. Rækken af sager, der forsvinder på uforklarlig vis vokser måned for måned. En forklaring kan være, at Landstingets Bureau er tømt for kompetente medarbejdere 😡

11-04-2024 knr.gl:

Debat om fiskeriloven: Man er ved at begrave fiskerne levendeNaalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (Siumut), har hele tiden stået fast på, at det ikke er naalakkersuisut plan at reducere antallet af kystnære fiskere.
Det samme gjorde han i dag klart fra talerstolen i Inatsisartut.
- Nogle siger, at naalakkersuisut vil eliminere fiskerne, så de skal arbejde på landjorden. Men det passer jo overhovedet ikke, siger han og fortsætter:
- Vi vil gerne give fiskerne mulighed for at få et arbejde på landjorden, efter de har været fiskere. Men det er jo op til den enkelte, hvad de vil.
Men slår man op i naalakkersuisuts egne bemærkninger til fiskeriloven på side 27, kan man læse, at den samlede reduktion i beskæftigelse forventes at svare til op til 480 årsværk.
Altså forudser naalakkersuisut selv, at fiskeriloven vil resultere i en reduktion af fiskere.

11-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Læger advarer mod udskamning på sociale medier

Ifølge lægerne er der allerede eksempler på, at vigtige medarbejdere forladt det grønlandske sundhedsvæsen på grund af udskamning på sociale medier:
- Og vi faste medarbejdere, som er tilbage, overvejer ligeledes hyppigt, om det er værd at blive i Grønland med vores familier, som også bliver berørte, lyder det fra lægeudvalget.

11-04-2024 knr.gl:

KNAPK: Man har vildledt fiskerne, og vi godkender ikke lovenSkiltene er skrevet færdige, og kampråbene pudset af. Formanden for fiskeriforeningen KNAPK har intet godt at sige om fiskeriloven og de ansvarlige bag. Så nu skal der demonstreres
På pressemødet afviste Kim Kielsen kritikken og kaldte forskernes kritik for en skræmmekampagne.
- Sådanne ytringer, som siges for at forvirre, er slet ikke på sin plads. Det vil jeg gerne slå fast. Det er vigtigt, at enhver fisker kan leve trygt i sit arbejde under fiskeriloven. Det er ikke vores plan i naalakkersuisut at reducere antallet af kystnære fiskere, sagde han dengang.
Det mener Nikkulaat Jeremiasen er vildledende. For nærlæser man naalakkersuisuts egne bemærkninger til fiskeriloven, står der, at der vil ske en reduktion i beskæftigelsen inden for fiskerierhvervet.
- Det er modsigende, siger Nikkulaat Jeremiassen og tilføjer:
- Forskerne forstår forslaget ligesom os. Det er meget farligt at sige noget, der slet ikke er sandt.
Kamikpostens kommentar
Billedet over teksten er fra Saattut, hvor der er travlt med indhandling af hellefisk fra de lokale jollefiskere

11-04-2024 knr.gl:

Fiskeriloven: Polar Seafood frygter for dem selv, for erhvervet og for Grønland

I centrum af Nuuk på den travleste gågade – tæt på tøjbutikkerne, banken og biblioteket – ligger Grønlands største privatejede virksomhed.
Med omkring 500 medarbejdere fordelt i hele landet på i alt seks fabrikker og diverse trawlere er Polar Seafood Greenland en stor fisk i landets absolut største erhvervssektor.
Men på hovedkontoret i Nuuk er der ikke god stemning for tiden.
Bent Salling, der har været direktør i virksomheden siden 20. april sidste år, er bekymret.
De dybe panderynker skyldes fiskeriloven, der blandt andet lægger op til, at Polar Seafoods kvoteloft i rejefiskeriet skal ned på 20 procent af de samlede rejefiskeri i Vestrønland.
Det betyder, at de skal sælge aktier eller medejerskab svarende til cirka otte procent af den totale tilladte fangstmængde (TAC).
- Vi forstår godt, hvis man synes, at Polar Seafood er blevet for stor. Men det kommer til at betyde, at vi ikke kan opretholde de arbejdspladser vi har i Grønland. Og det kommer til at have store konsekvenser for de kommuner, hvor fabrikkerne ligger, lyder det fra direktøren.
Virksomheden har to rejefabrikker, der ligger i Kommune Qeqertalik og Kommunerafik Sermersooq.

10-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Uberettigede fyringer og psykisk vold mod ansatte

Når jeg læser de betænkninger, bureauet fremstiller i dag, må jeg konstatere at Bureauet er fagligt dødt. Det faglige miljø, kreativitet og originalitet, som engang var bureauets stolthed og varemærke, er tabt. Takket været en gennemført inkompetent og lad mig sige det lige ud, ofte ondskabsfulde og smålige ledelse.

10-04-2024 knr.gl:

Aki-Matilda Høegh-Dam: Der er fortsat tale om svigt i anbringelsessager af grønlandske børnDe nuværende tests er nemlig blevet kritiseret i en VIVE-rapport fra 2022 og af flere organisationer for ikke at tage højde for grønlandsk kultur, når man vurderer grønlandske forældre i anbringelsessager.
Og det kan ifølge fagfolk fører til afgørende misforståelser i anbringelsessagerne. I dag bliver fem gange så mange børn fra grønlandske familier i Danmark anbragt uden for hjemmet i forhold til børn fra danske familier.
Kamikpostens kommentaer
Det giver ingen mening at sammenligne børn fra grønlandske familier i Danmark anbragt uden for hjemmet i forhold til børn fra danske familier.
Man skal sammenligne børn fra grønlandske familier i Danmark anbragt uden for hjemmet i forhold til børn i grønlandske familier hjemme i Grønland 🙁

09-04-2024 knr.gl:

Maannguaq drømmer om et barn – men hun tør ikke helt at glæde sig endnu

Naalakkersuisut fremlagde i august sidste år deres forslag til en finanslov. Her var der afsat 8,7 millioner kroner til fertilitetsbehandling i Danmark. Pengene var dog pludselig forsvundet igen, da vi nåede januar. Uden at hverken Agathe Fontain eller naalakkersuisoq for finanser Erik Jensen (Siumut) kunne give en forklaring på hvorfor. De lovede dog, at pengene nok skulle findes igen. Et løfte, der altså er blevet indfriet nu.
Alligevel tør Mannguaq Birch og hendes kæreste ikke rigtigt at tro på det. Det usikre forløb har nemlig også gjort dem usikre.

09-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Krigen styrkede følelsen af fællesskab

Flagene går i dag på halvt i det officielle Grønland. Sådan har det været i mange år. Den 9. april er en mærkedag. Det var den dato, det nazistiske Tyskland i 1940 rullede over grænsen og besatte Danmark. En tid med verdenskrig, der også fik stor og fremadrettet betydning for Grønland.
Da båndene til Danmark blev kappet, åbnede sig et nyt vindue sig ud mod verden. Grønland kom ud af sin hidtidige isolation som koloni. Den officielle danske politik og målsætning med udviklingen i Grønland havde indtil da været at modne landets befolkning til at kunne leve på lige fod med resten af verden.
Tiden og dagen viste sig at være den 9. april.
Amerikanerne var snart massivt til stede i Grønland. På rekordtid blev der anlagt 17 militærbaser. Samtidig sørgede amerikanerne og canadierne for at forsyne befolkningen med daglige fornødenheder under den fem år lange krig. Det skete som betaling for den kryolit, der blev brudt i minen i Ivigtut i Sydgrønland. Kryolit blev brugt til fremstilling af aluminium, der blev anvendt i produktionen af krigsfly på de amerikanske fabrikker.
- Under krigen opstod der en ny politisk bevidsthed, der startede ønsket om en slutning på kolonitiden – en frigørelsesproces fra Danmark.
- Blandt nogle administratorer og nogle få grønlændere finder man spredte udsagn og udtalt stolthed over, at Grønland under krigen kunne klare sig selv uden Danmark.
Kamikpostens kommentar
Citat
Grønland fremstår i dag ikke bare som den sundeste, den bedst uddannede, den mest velhavende og den mest selvbevidste af de arktiske nationer, men også som den eneste af de mange amerikanske first nations, som har formået at bevare sit sprog og danne sin egen regering
Citat slut
Thorkild Kjærgaard: Landsmænd
www.kamikposten.dk

08-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Indsats mod dyre roaming-priser er strandet i SelvstyretDet kan være en dyr fornøjelse at benytte sin grønlandske mobiltelefon i EU-lande, idet roamingprisen ikke er EU-reguleret for Tusass-kunder, da Grønland ikke er medlem af EU.
- EU-reguleringen af roamingpriserne omfatter ikke Grønland. Hvis reguleringen også skal omfatte Grønland, skal EU i givet fald vedtage specifikke regler herfor. Udgangspunktet for et initiativ i den retning må være, at Naalakkersuisut selv udtrykker ønske herom, skriver Lars Aagaard.
For over to år siden kontaktede den danske regering Naalakkersuisut for at høre, om man skulle lave en fælles henvendelse til EU for at få særlige grønlandske regler, der forhindrer de europæiske teleselskaber i at tage skyhøje roamingpriser. Men henvendelsen fra regeringen er aldrig besvaret af Naalakkersuisut.

08-04-2024 naalakkersuisut.gl:

Grønland står fortsat over for en betydelig cybertrusselCenter for Cybersikkerhed vurderer fortsat at truslen for cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj mod Grønland.
I vurderingen af cybertruslen mod Grønland analyserer Center for Cybersikkerhed fem hovedpunkter – cyberspionage, cyberkriminalitet, destruktive cyberangreb, cyberaktivisme og cyberterror.
Cyberspionage dækker over hackere, som går efter at stjæle informationer fra it-systemer eller andre elektroniske enheder. Her vurderede Center for Cybersikkerhed igen i år truslen til at være meget høj.

05-04-2024 knr.gl:

I dag starter forårssamling: Her er tre nedslag, du skal være opmærksom påEndnu en følelsesladet debat kan der blive 24. april. Der skal Siumuts Kuno Fencker nemlig stå i spidsen for en debat, der tørt og teknokratisk hedder: ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at naalakkersuisut pålægges at etablere en kommission med det formål at gøre brug af paragraf 21 i selvstyreloven”.
Men det er også en potent debat. For det kan være et lille spinkelt skridt mod et selvstændigt Grønland.
- De skal debattere, om de skal starte en dialog med staten, hvor man drøfter Grønlands suverænitet. Det kan fremme processen med, at Grønland bliver en selvstændig suveræn stat. Grønlands fremtid vil også blive diskuteret, siger Ineqi Kielsen.
Kamikpostens kommentar
Lov om Grønlands selvstyre
Citat
Kapitel 8
Grønlands adgang til selvstændighed
§ 21. Beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.
Stk. 2. Træffes beslutning efter stk. 1, indledes der forhandlinger mellem regeringen og Naalakkersuisut med henblik på gennemførelse af selvstændighed for Grønland.
Stk. 3. En aftale mellem Naalakkersuisut og regeringen om gennemførelse af selvstændighed for
Grønland skal indgås med samtykke fra Inatsisartut og skal godkendes ved en folkeafstemning i Grønland. Aftalen skal endvidere indgås med samtykke fra Folketinget.
Stk. 4. Selvstændighed for Grønland indebærer, at Grønland overtager højhedsretten over Grønland.
Lov
Citat slut
Lov om Grønlands Selvstyre

05-04-2024 knr.gl:

IMAK: Fjernundervisning i Maniitsoq er realistisk, men sætter visse kravMen selvom den digitale fjernundervisning måske kan lette lidt på lærermanglen, må man ikke tro, at den helt kan erstatte fysisk tilstedeværelse af en "voksen" i klasselokalerne, understreger Elna Heilmann også.
- Der skal stadig være en kvalificeret person til stede i klasseværelset. Og det kræver samtidigt også, at underviseren på fjernundervisning er læreruddannet og har erfaring med at undervise på distance, påpeger hun.
Samtidig kræver det en god støtte til de lærere, som trods alt stadig arbejder på skolen.
- Hvis de lærere, der er tilbage i Atuarfik Kilaaseeraq, skal fortsætte deres arbejde, skal de så vidt muligt skånes for belastning og støttes så godt muligt. Man skal lytte til dem, når fjernundervisningen tages i brug.

04-04-2024 www.sermitsiaq.ag:

Selskaber har fordoblet gælden over fem år

Grønlandsbanken har i forbindelse med deres årsregnskab for 2023 også set på gældsniveauet og forventer, at det vil stige i de kommende år.
- Dette skyldes i høj grad den forventede lånoptagning til vandkraftværkprojekterne, der forventes påbegyndt i 2025. Indregnes disse, vil gældsniveauet fra 2024 stige og ende på 9,2 mia. kr. i 2026. Grønland øger således sin risikoeksponering betragteligt i løbet af ganske få år gennem denne øgede gældsætning. Derudover skal det fremhæves, at den planlagte gældsopbygning ikke modsvarer det reelle investeringsbehov, idet der er et vedligeholdelsesefterslæb i offentligt ejede boliger og infrastruktur. Det vil kræve investeringer af samme størrelsesorden, som de nuværende investeringer i infrastrukturen at indhente dette efterslæb, fastslår landets største bank.

03-04-2024 knr.gl:

Naalakkersuisoq kalder nuværende regler for anbringelser "formålsløse"Aqqaluaq B. Egede understreger, at kommunerne lige nu følger og har fulgt den gældende lovene på området – hvilket udstiller, at der netop er brug for nye af slagsen.
- Deraf kan man udlægge, at disse love kan være for formålsløse og mangler klare regler. Vi har simpelthen brug for klare regler, det har vi forstået, og derfor er vi i gang med lovarbejdet, siger han og fastslår, at det er hans klare ambition at gøre op med problemerne:
- Vi må alle tilstå, at loven vedrørende akutanbringelser af børn hidtil har været for uklar. Det skal der rettes på, så problemer med anbringelser ikke opstår igen.
Aqqaluaq B. Egede mener, at der er behov for nye regler for anbringelser af landets børn og unge. Men ændringerne har lange udsigter, indrømmer han.
Kamikpostens kommentar
Aqqaluaq B. Egede er nok landsstyrets største syltekrukke, i tæt konkurrence med Erik Jensen og nogle flere - ingen nævnt ingen glemt 🙁

03-04-2024 naalakkersuisut.gl:

Erik Jensen har udtrukket ti vindereNaalakkersuisut er i gang med at undersøge, hvad der har betydning for, hvor vi gerne vil bo. I februar og marts har der været en spørgeskemaundersøgelse på najugaq.gl. Der var mulighed for at deltage i en lodtrækning om ti gange 1.000 kr. til køb i en dagligvarebutik.
I dag har Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Erik Jensen udtrukket de ti heldige vindere.
De ti vindere bor i Narsaq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og Tasiilaq. De får direkte besked fra Grønlands Selvstyre.
Kamikpostens kommentar
Endeligt noget som Erik Jensen kan finde ud af. Når han ikke længere er valgt til noget i politik, kan han nok blive formand for en bingoklub et sted i en mindre by eller en bygd.
Læs også dette bidrag fra Erik Jensen:
Citat
Vores viden i dag omfatter blandt andet det, at mange af vores grønlandske landsmænd er blevet tvangsflyttet fra deres hjem og bygder til andre steder, at børn er blevet sendt til Danmark for at blive “daniseret” som et eksperiment, og ikke mindst at et stort antal grønlandske kvinder har været udsat for præventionsmidler uden deres vidende for at forhindre dem i at få børn, og under påskud af at begrænse den grønlandske befolkningstilvækst. Det er chokerende!
dk.siumut.gl/
Citat slut

01-04-2024 knr.gl:

Najaaraq Møller efter svar om akutanbragte: Vi mangler en handlingsplan nuDet er bekymrende, at der lige nu ikke er nogen konkret plan for, hvordan man bedre kan håndtere akutanbragte børn her i landet. Det mener Najaaraq Møller, der er medlem af Inatsisartut for Siumut.
Reaktionen kommer, efter at hun har fået svar på en række spørgsmål om akutanbringelser, som hun har stillet til naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq B. Egede (IA).
Hun er nemlig langt fra tilfreds med svarets indhold:
- Aqqaluaq B. Egede s svar er for tyndt. Der er ikke nogen rigtige planer for, hvad der skal ske med omsorgssvigtede børn i vores land. Der er så mange anbringelser i vores land, men jeg kan ikke se i svaret, at man tænker systematisk, siger Najaaraq Møller om svaret.
- Hvis det - som, vi alle mener, er alvorligt - ikke skal ske igen, så skal vi have styr på reglerne. Sådan at man ikke kan sætte børn i projektanbringelser i så lang tid, og samtidig skabe rammer for beskyttelse af børn, lød det dengang fra Aqqaluaq B. Egede.
Af svarene på hendes spørgsmål fremgår det blot, at der nu er fremsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, ”hvordan sagsbehandlingsområdet kan forbedres i den offentlige forvaltning”.

31-03-2024 www.theguardian.com:

Breaking newsNåja H.(Klaphat red.) Fantaliensen, medlem af mandsstyret med ansvar for lighed til alle. Hun vil ligestille mænd og og kvinder i spiralsagen. Mænd skal også have adgang til at blive hørt, få en undskyldning og det ultimative mål: en personlig erstatning på 300.000 kroner.
Kamikpostens kommentar
Det må være en aprilsnar, men i Grønland holder politikerne aprilsnar året rundt, og det er ganske normalt, at et medlem af landsstyret gør sig selv til grin, også i en engelsksproget avis, der intet ved om Grønland, men gerne vil kolportere ”en god historie” 🙂

29-03-2024 www.sermitsiaq.ag:

En ny læge stopper

Yderligere en læge har sagt sin stilling op i sundhedsvæsenet på grund af den høje husleje for de nye personaleboliger i Nuuk. Det oplyser en velorienteret kilde til AG.
Dermed har i alt tre læger valgt at forlade deres job. To af lægerne har allerede været omtalt AG de seneste uger, og nu dukker der altså bekræftede oplysninger op om en ny opsigelse.
Situationen vækker bekymring i sundhedsvæsenet og Selvstyret, fordi det åbenbart er svært at få sat en effektiv prop i udsivningen af nøglepersonale, der enten ikke har råd til – eller ikke ønsker – at betale cirka 10.700 til knap 18.000 kroner for 2-, 3- og 4-værelses lejligheder.

27-03-2024 www.sermitsiaq.ag:

1000 procent dyrere lejlighed

Nikolaj Heinrich har boet i den samme lejlighed i Nuuk i mere end fem årtier. I den tid er hans husleje steget med intet mindre end 1000 procent. Det er alt for groft, siger han. Dengang i 1972 betalte han 825 kroner om måneden i husleje. I dag ligger den på 8.314 kroner. Det må siges, at være en markant stigning på næsten 1000 procent.- Det er alt for meget. Jeg håber, at der vil komme ændringer i boligpolitikken, siger den 86-årige pensionist, Nikolaj Heinrich.
- Dengang fik vi oplyst, at vi automatisk ville blive ejere af lejeboligen efter 30 år. Dermed ville vi slippe for husleje. Sådan gik det ikke, fordi vi fik Hjemmestyre. Hvis vi stadig var under det danske rige, ville vi allerede i 2002 været blevet ejere af vores lejlighed, siger Nikolaj Heinrich, der naturligt nok ærgrer sig.

27-03-2024 knr.gl:

Grønlandsbanken om ny skattereform: Finansieringen forekommer lidt løsSkal Martin Kviesgaard pege på en svaghed, er det primært finansieringen – eller manglen på samme.
- Finansieringen forekommer lidt løs. Der skal i hvert fald laves nogle tiltag for at sikre, at finansieringen er på plads, for ellers vil pengene mangle i landskassen næste år, pointerer han.
Naalakkersuisut regner med, at reformen vil koste 360 millioner kroner og skal gælde fra 1. januar næste år. Men de penge vil altså mangle i landskassen, hvis naalakkersuisut ikke finder ud af, hvor pengene skal komme fra.
- Man skal sikre sig, at man har finansieringen, da det ellers er helt tydeligt, at der så ellers vil mangle nogle penge i landskassen i 2025.

26-03-2024 knr.gl:

Atassut: Koalitionens skattelettelser er valgflæsk

”Lad os gøre Grønland til et bedre sted” lyder titlen på naalakkersuisuts nye skattereform. En ambition, det er svært at være uenig i.
Alligevel er der ingen af de øvrige partier i Inatsisartut, som ønsker at bakke op om den nye reform. Fra oppositionen lyder det nemlig samstemmende, at reformen er underfinansieret og ikke tager hånd om problemet med, at det offentlige bruger flere penge, end der reelt er råd til.
- Tager jeg i Pisiffik eller Brugseni for at købe en sodavand, så betaler jeg 2,90 kroner per flaske i emballageafgift. De penge bliver nu givet tilbage til borgerne, ved at man øger beskæftigelsesfradraget. Man flytter bare pengene fra den ene lomme til den anden, siger Atassut formanden.
Samme kritik kommer fra formændede for Naleraq og Demokraatit, hvor både Pele Broberg (N) og Jens-Frederik Nielsen (D) siger til KNR, at man bare ”flytter penge fra en lomme til en anden”.
Som en del af finansieringen vil naalakkersuisut også hæve arbejdsmarkedsafgiften med en procent, hvilket er en afgift, som bliver pålagt de grønlandske virksomheder.

25-03-2024 www.sermitsiaq.ag:

Hvad tror du er problemet på universitetet? 

25-03-2024 www.sermitsiaq.ag:

Universitets-ansatte bag hård kritik af bestyrelsen

Ansatte på Ilisimatusarfik retter en skarp kritik imod bestyrelsen, som de mener står bag en frygtstyrende kultur, hvor man detailstyrer og står bag en ukonstruktiv rå omgangstone. Bestyrelse kan ikke genkende kritikken.
Et ukendt antal ansatte på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har følt sig nødsaget til at skrive et såkaldt bekymringsbrev til uddannelsesdepartementet, fordi man er vidne til uro mellem den øverste ledelse og bestyrelsen.
Via en aktindsigt er det lykkedes Sermitsiaq.AG at få indsigt i bekymringsbrevet, som er et nødråb til departementet om at tage action over for bestyrelsens ageren.
Forholdene på universitetet er øjensynligt så giftigt, at de ansatte ikke tør sætte deres navne på bekymringsbrevet, og de forklarer det således:
- Situationen er nu så tilspidset på Ilisimatusarfik, at vi ikke er trygge ved at sætte vores underskrifter på denne bekymringsskrivelse.

22-03-2024 knr.gl:

Forsker: Nyt projekt skal styrke samarbejdet om hjemløseDet var den samme forsker, der tilbage i 2022 lavede den første hjemløsetælling i landet. Den viste, at der dengang var 491 hjemløse i landet. 258 af dem befandt sig i Kommuneqarfik Sermersooq, og 156 af dem befandt sig i Nuuk.
- Der er mange grupper af hjemløse. Der er også mange kategorier af det. Der er nogle, hvis de fik en bolig og et trygt sted at bo, ville de kunne komme videre i livet allerede nu, siger Steven Arnfjord og fortsætter.
- Og så er der nogle, der har nogle massive problemstillinger omkring sig, hvor boligen ville være en stor støtte koblet til terapeutisk og social hjælp, siger Steven Arnfjord.
Kamikpostens kommentar
Endnu et par forskere, der har gjort det til en levevej, at frede de folkevalgte, som bruger det til at bortforklare, hvorfor der ikke sker noget, fordi det er ved at blive undersøgt.
Det vil nok vare et par år, og det spildes der 4,8 millioner kroner på 😁

22-03-2024 www.dr.dk:

Mette Frederiksen: Israel skal tillade mindst 500 daglige lastbiler med nødhjælp til GazaDet er Israels ansvar, at den humanitære situation i Gaza er katastrofal, siger statsministeren.
Statsministeren anerkender, at Israel har ret til at forsvare sig selv mod terrororganisationen Hamas, der angreb Israel den 7. oktober, hvilket udløste krigen.
- Selvfølgelig har Israel ret til at forsvare sig selv mod en terrororganisation. Og den opbakning til Israel, den står der stadigvæk. Men det er Israels forpligtelse at sadle om nu, siger Mette Frederiksen.
Kamikpostens kommentar
Mette Frederiksen kan kan ikke være uvidende om, at den måde at opføre sig på overfor palæstinenserne har fundet sted fra dag ét for den internationale anerkendelse af staten Israel. Man startede med at smide 780.000 palæstinensere ud af Israel, og sådan er det fortsat helt op til i dag med blandt andet ulovlige og meget voldelige israelske bosættelser på Vestbreden.
Vil Mette Frederiksen også gøre op med det?
Antallet af omkomne israelere efter Hamas angreb i oktober 2023 er for ingenting at regne, sammenholdt antallet af omkomne palæstinensere siden staten Israel blev oprettet og op til i dag, hvor mere end 30.000 palæstinensere har miste livet, og tallet stiger dag for dag 🙁

21-03-2024:

Israel er en stat

Kamikpostens kommentar
Opfatter Mette Frederiksen Israel som en stat eller en jødisk højborg, hvor alt er tilladt?

21-03-2024 knr.gl:

Politikerne råber op om langsom administration og demokratisk dvale

Najaaraq Møller fra Siumut er enige i, at det er ærgerligt, at man ikke svarer paragraf 37 spørgsmål til tiden. Når man kigger på spørgsmålene, står der altid i bunden, at man skal svare spørgsmålene indenfor 10 arbejdsdage.
- Når vi sender spørgsmål, kan vi være nødt til at stille spørgsmål igen for at få svar. Vi kan vente en måned eller længere, og det kan resultere i, at vores forslag til Inatsisartut-samlingen skal rykkes til efterårssamlingen, da det ikke kan nås ved denne, siger Najaaraq Møller fra Siumut.

21-03-2024 knr.gl:

Tiltalt for Narsaq-skyderi har råbt om hjælp i årevisOpvæksten for den 21-årige tiltalte i Narsaq-sagen har været fuld af omsorgssvigt, selvmordsforsøg og politibesøg. Han måtte selv bede om at blive anbragt som 17-årig.
I alt har politiet noteret 67 hændelser omkring moren og 76 hændelser omkring faren. Det kan omfatte alt - lige fra klager fra naboer over støj til voldsepisoder.
I alt har politiet noteret 67 hændelser omkring moren og 76 hændelser omkring faren. Det kan omfatte alt - lige fra klager fra naboer over støj til voldsepisoder.
Udpluk fra politiets notater om tiltalte og hans familie:
En af dem er en episode, hvor den tiltalte mand er tre år og sammen med en ældre søskende på seks år cykler bange og frysende rundt for at lede efter deres mor, som er på druk i byen. Imens er faren hjemme.

21-03-2024 knr.gl:

Arktiske Kommandos skibe kan nu - endelig - sejle igenSiden 1. februar har to af forsvarets inspektionsskibe ligget stille i havnen i Nuuk. De har nemlig ikke kunnet sejle, fordi de begge to har store problemer med hjælpemotorerne.
Men nu kan Lauge Koch og Ejnar Mikkelsen igen passe deres job med at hjælpe andre skibe i nød, foretage fiskeriinspektioner og håndhæve rigsfællesskabets suverænitet.
- Arktisk Kommando og vores samarbejdspartnere har i lang tid arbejdet benhårdt på at løse udfordringerne på de to inspektionsfartøjer, og nu kan vi glæde os over, at de atter kan sejle ud for at løse deres maritime opgave, siger kommandørkaptajn Brian Jensen.
- Det lange ophold i Nuuk og processen med at få udbedret enhederne har stillet store krav til de berørte besætninger. Der er fra deres side blevet demonstreret stor omstillingsparathed, hvilket har været meget værdsat, siger fra Arktisk Kommando.

20-03-2024 knr.gl:

Williams Café tilbyder varme og mad til hjemløse: Her er meget trygt for os

De kolde vintermåneder kan være hårde for os alle, men uden fast bopæl er det ekstra hårdt.
Det er virkeligheden for en stor gruppe mennesker i Nuuk. Mange af dem søger mod værestedet Williams Café i Frelsens Hær i løbet af dagen for at få mad og varme.
Her er fyldt med liv og godt humør hos de fleste, som spiller Olsen, mens andre har kastet sig over lidt guitarspil.
I sofaen i de fyldte lokaler sidder tre og sover, mens en enkelt også sover på gulvet.
- Det betyder rigtig meget, fordi vi hjemløse mangler et sted, hvor vi kan komme ind og få varmen. Og her kan vi også spise, siger Nukannguaq Kleist, der selv kommer meget i Frelsens Hær.
Nukannguaq Kleist har været hjemløs i to år, hvor hun kom tilbage til Nuuk fra Danmark. Hun har haft forskellige jobs i den tid, men ingen bolig.

16-03-2024 www.sermitsiaq.ag:

Vi har fremført bekymringenGrønlands Lægeforening har allerede haft møde med Sundhedsledelsen for at fremføre bekymringen over det høje huslejeniveau i de nye personaleboliger i Nuuk.
- Vi er klar over, at Sundhedsledelsen nok ikke har mulighed for selv at løse problemet. Men hvis ikke problemet løses politisk, ender det i allerhøjeste grad med at blive et problem for hele sundhedsvæsnet, fastslår formand for Grønlands Lægeforening, Charlotte Mumm Ring.
- Det er huslejepriser, som ligger langt over, hvad boligadministrationen hidtil har oplyst om - og hvad der hidtil har været praksis, bemærker hun.
- Problemet er, at det er en take it - or leave- it-model, hvor en afvisning af en bolig til den høje husleje betyder, at en anden bolig ikke vil blive anvist, siger Charlotte Mumm Ring.

15-03-2024 knr.gl:

Pressemøde før åbning af nyt EU-kontor: Her er de vigtigste punkter

Det sidste store emne på mødet var råstoffer.
Både Urusla von der Leyen og Mette Frederiksen understregede, hvor vigtige råstoffer er for Europa, og at de håber, at det er muligt at danne samarbejde med Grønland.
Grønland råder over 25 ud af de 34 råstoffer, som EU har kategoriseret som strategisk vigtige.
Også Muté B. Egede kom ind på emnet, hvor han gjorde det klart, at Grønland byder EU velkommen til at investere i råstoffer.
Men hvis ikke de er interesseret, så er der nok andre, der skal være det.
- Interessen (for råstoffer, red.) vokser hurtigt. Alle i verden har behov for at investere på det her område, siger formanden for naalakkersuisut.
Kamikpostens kommentar
Det eneste Múte B. Egede kan finde ud af er den fremstrakte og den knyttede næve.
Når han føler trang til at påpege, at "hvis ikke de (EU red.) er interesseret, så er der nok andre, der skal være det", så er det noget der bliver husket af formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, og det vil lynhurtigt få indflydes på EUs pengestrøm til Grønland, hvis Múte B. Egede ”finder andre, der skal være det” 😄

14-03-2024 www.sermitsiaq.ag:

Endnu en læge giver op

Endnu en fastansat læge vil sige sit job op i sundhedsvæsenet og rejse retur til Danmark, fordi hun ikke har råd til at blive boende i Nuuk.
Og vi kan sagtens klare os med tre værelser, så vi blev efter et møde med sundhedsledelsen tilbudt at gå et rum ned i størrelse, hvilket medfører en husleje på cirka 15.000 kroner plus forbrug. Men dette er stadig for dyrt for os, forklarer Amalie Sahl og forklarer om familiens forhold, at også andre aspekter presser budgettet.
- Vi har aktuelt ikke kunnet få en institutionsplads i Nuuk, så min mand går hjemme og passer vores to børn. Selvom jeg som nyuddannet læge får en udmærket løn, er det ikke nok til både at betale så høj en husleje og være eneforsørger. Huslejen er dobbelt så høj som det, vi har betalt for vores andelslejlighed i Danmark, tilføjer hun.

14-03-2024 www.sermitsiaq.ag:

Minister: Ulige magtforhold bidrager til racisme

Den danske regerings handlingsplan mod racismeforventes offentliggjort inden sommerferien. Det lovedeminister Kaare Dybvad Bek på et samråd i fredags, hvor hansamtidig medgav, at ulige magtforhold bidrager til racismemod grønlændere i Danmark.
Ventetiden fik fredag i sidste uge Inuit Ataqatigiits Aaja Chemnitz samt medlemmer af Folketinget fra partiet Alternativet til at indkalde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek i samråd om sagen.
Ministeren medgav, at det er et særligt problem med racisme mod grønlændere i Danmark, fordi det ikke kan adskilles fra det historiske forhold, der er imellem Grønland og Danmark.
– Derfor er det på mange måder en særskilt del af den racisme, der bliver udøvet i Danmark, og jeg håber at handlingsplanen udover konkrete initiativer også kan være med til at starte en mere grundlæggende debat om de fordomme og den racisme, som grønlændere i Danmark møder, sagde ministeren.
kamikpostens kommentar
Alle vi grønlandske og dansk-grønlandske familier i Danmark ved, at det er noget vrøvl, som især holdes i live af de to grønlandske medlemmer af Folketinget. Hvis de overhovedet har kontakt med grønlændere i Danmark, så er det nok kun de støjende grupper, der ses på åbne steder i byerne København, Odense, Aarhus og Aalborg. De grupper udgør kun en beskeden brøkdel af de 25% af folk født i Grønland, der har bosat sig i Danmark 🙂

14-03-2024 knr.gl:

Grønlandsk retssag bliver flyttet til Aarhus, men hvorfor?

Selvom retssagen skal foregå i et dansk retslokale, er alt andet som det vil være, hvis sagen skulle køre i Kujalleq Kredsret.
Dommeren, domsmændene, forsvar, anklager og tolk bliver alle fløjet til Danmark til sagen, fortæller anklageren.
På den måde er det kun det geografiske, der er ændret fra Grønland til Danmark.
Og hvis anklagemyndigheden får medhold i deres påstand, skal den tiltalte forblive i Danmark på R3 i Risskov. Anklager Martin Strandby Nielsen går nemlig efter at få den 21-årige dømt til anbringelse på et dansk psykiatrisk hospital på ubestemt tid.
Altså en dom efter paragraf 157, som man dømmer psykisk syge og mentalt retarderede efter i Grønland.

13-03-2024 knr.gl:

Færre anmeldelser om seksuelle overgreb sidste år – og et kæmpe fald i beslaglagt hashGrønlands Politi har netop offentliggjort sin årlige statistik med tal for sidste års kriminalitet. Og der er fald på to af de store tunge poster: Nemlig beslaglæggelse af hash og seksualforbrydelser.
Sidste år blev der anmeldt 587 sager om seksuelle forbrydelser til Grønlands Politi.
Det er det laveste tal i fire år.
Seksuelle forbrydelser er for eksempel voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Der er også færre anmeldelser om seksuelle overgreb på børn.
Det er positivt, mener politidirektør Bjørn Tegner Bay, men tallene er stadig er alarmerende høje:
- Grønlands Politi kommer fortsat til at have stort fokus på sagerne om seksualforbrydelser, for sammenligner vi anmeldelsestallene for seksualforbrydelser med de andre politikredse, så er der stadig lang vej for os, siger han med henvisning til, at anmeldelsestallet i Grønland er cirka 6,4 gange højere end i de øvrige politikredse i rigsfællesskabet.

13-03-2024 knr.gl:

Behandlingsdommenes bagside – en udvisning i slowmotion

Når vi herhjemme ikke kan rumme de psykisk syge eller mentalt retarderede kriminelle, kan det ifølge Annemette Nyborg Lauritsen skyldes én ting:
- En institution til de psykisk syge og de mentalt retarderede skal Grønland selv betale, fordi vi har hjemtaget sundheds- og socialområdet. Derimod betalte Danmark for den lukkede anstalt, fordi vi ikke har hjemtaget justitsområdet. Det kan være derfor, man ikke har haft behov for at råbe lige så højt om de svageste kriminelle.
- Men det er vigtigt at have fokus på, for det er frygteligt at se på dem, der forsvinder ud af landet, og som ingen vil rigtig tage ansvar for, siger Annemette Nyborg Lauritsen.

12-03-2024 sermitsiaq.ag:

Hjælp til synshæmmede på vej tilbage

Medlem af Inatsisartut, Aqqalu C. Jerimiassen sagde til Sermitsiaq.AG, at han endnu ikke har modtaget besvarelsen af et § 37 spørgsmål, vedrørende rådgivning til blinde og synshæmmede, som han fremsendte siden den 28. november 2023.
Aqqaluaq B. Egede forklarer, at § 37-spørgsmålet længe har været fremsendt til Naalakkersuisut. Men spørgsmålet blev i første omgang sendt til det forkerte departement, og ikke til Departementet for Børn og Unge.
Kamikpostens kommentar
Sikke en gang sludder. Hvad var det for et forkert departement spørgsmålet blev sendt til, og hvorfor blev det ikke videresendt til Aqqaluaq B. Egede?
Aqqalu C. Jerimiassens § 37-spørgsmål er antageligt arkiveret direkte i den sorte, altid åbne arkivskuffe ved siden af Aqqaluaq B. Egedes kontorstol 🙂

12-03-2024 knr.gl:

Nyt i Manumina-sagen: Politiet venter på svar fra LandslægenDet er nu ni måneder siden, at Manumina mistede livet efter en simpel operation på Dronning Ingrids Hospital. Og forældrene har stadig ikke fået svar på, hvordan det kunne ende så galt.
- Det viser sig, at politiet er færdige med deres efterforskning. Politiet oplyste os, at det eneste, de mangler, er en lægelig vurdering fra Landslægen. Men vi står stadig her ni måneder efter hendes død og spørger, hvordan kunne det ske?
Det er på trods af at Landslægen lovede et hurtigt svar til Manuminas forældre, da de få dage efter hendes død i sommeren 2023, indgav en klage til Landslægen personligt.
- Han lovede os, at det er en hastesag. Han ville melde tilbage så hurtigt som muligt og komme med en redegørelse. Men nu er der gået ni måneder, og vi har ikke modtaget noget som helst, siger Frederik Olsen og fortsætter:
- Fra da vi politianmeldte sagen og lavede en patientklage til Landslægen, er der aldrig kommet et svar.
Kamikpostens kommentar
Landslægen må være under politisk pres. Der er nogen, som ikke vil sætte det skarpe lys på skandalen om et simpelt kirurgisk indgreb, der kom til at koste Manumina livet.
Det eneste almindelige mennesker kan lære af denne sag er, at en flugt ud af Grønland til snart sagt ethvert område uden for Grønland er bedre og mere sikkert end af lade sig behandle i Grønlands sundhedsvæsen. 🙁

10-03-2024 knr.gl:

Naalakkersuisoq om nye spiralsager: Vil ikke pege fingre ad naalakkersuisut

Mindst 15 kvinder her i landet har fået ufrivilligt prævention, efter at Grønland overtog sundhedsområdet efter Danmark i januar 1992. Det viser en ny redegørelse om spiralsagen, som Landslægeembedet netop har offentliggjort. Og i det notat har kvinder også indberettet om ufrivillig præventionsbehandling i senere tid.
- Kvinderne er nu i gang med at få behandlet deres klagesager. Det kan meget vel ende med erstatningssager, men vi ved det ikke endnu, siger naalakkersuisoq for justitsområdet og ligestilling Naaja H. Nathanielsen (IA).
Organisationer som Rådet for Menneskerettigheder, ICC og FN har tidligere anbefalet at også perioden efter 1992, hvor Grønland overtog sundhedsområdet skal undersøges i en udredning.
Kamikpostens kommentar
Det går kun ud på platte staten for penge. Det er ikke landskassen, der skal plattes. Med 15 kendte sager - og der kan sagtens dukke flere op - så vil det koste landskassen mindst 4.5 millioner kroner, så det kommer ikke til at ske 😀

10-03-2024 sermitsiaq.ag:

Atassut kræver folkeafstemning om selvstændighed

Skal vi have selvstændighed eller ej?
Det skal befolkningen svare på, mener formanden for Atassut, Aqqalu C. Jerimiassen:
- Det er på tide at bryde denne onde cirkel og lægge spørgsmålet direkte i hænderne på befolkningen.Vi har brug for en folkeafstemning om selvstændighedsspørgsmålet, så vi en gang for alle kan afslutte diskussionen.
- Selvstændighed og statsdannelse. Det føles ofte som om, det er det eneste politiske emne i Grønland. Vi har i årtier været fanget i en gentagen og polariseret debat om selvstændighed. Debatten har skabt splittelse blandt befolkningen og har taget opmærksomheden fra mange alvorlige emner, vi burde have diskuteret, siger Aqqalu C. Jerimiassen.
Kamikpostens kommentar
Der ingen af de folkevalgte i Grønland, der ønsker selvstændighed. Det er kun bragesnak, som er trættende at høre på. Det går kun ud på at platte Danmark for penge, og det lykkes desværre alt for ofte, hvor én gang er en gang for meget 🙁

09-03-2024:

Kvindernes kampdag

 

08-03-2024 sermitsiaq.ag:

Bank bekymret over manglende fremskridt på uddannelsesområdetUddannelsesniveauet for den nye unge generation har stort set været konstant de sidste 20 år, og det giver panderynker fra et samfundsøkonomisk synspunkt, lyder vurderingen i Grønlandsbankens årsrapport.
I forhold til andre lande har Grønland en relativt høj andel af befolkningen, der har folkeskolen som højeste uddannelse. Det er et efterslæb, som skal indhentes, men det går ikke hurtigt nok:
- Sammenlignes uddannelsesniveauet med uddannelsesniveauerne i Danmark og EU er det særligt bekymrende, at statistikkerne ikke tyder på, at Grønland er ved at indhente dette efterslæb, skriver Grønlandsbanken og fortsætter:
Banken pointerer også, at der er et problem i forhold til at holde på højtuddannede grønlændere.
- Ud af de 247 grønlændere, der færdiggjorde en lang videregående uddannelse i 2020, bor 81 i udlandet i 2023 – svarende til hver tredje, skriver banken, der anbefaler, at man gør mere for, at unge, der har læst i udlandet, vender retur til Grønland.
Kamikpostens kommentar
Banken synger med på den hykleriske sang, at Danmark en del af udlandet, Det er Danmark ikke. Danmark er en del af Rigsfællesskabet. Det er derfra det årlige bloktilskud med meget mere kommer. Det burde være indlysende for banken 🙂

07-03-2024 sermitsiaq.ag:

Åbent samråd: Lovudvalg kræver svar om forfatningsproces

I alt fem emner har Lovudvalget fokus på, bliver det oplyst af udvalgets formand Anders Olsen, der i en pressemeddelelse lister spørgsmålene op på følgende måde:
  1. Naalakkersuisut nævner i deres svarnotat til 1. behandlingen af beslutningsforslagene vedr. udkastet til en forfatning (EM2023/49 og EM2023/74), at de vurderer, at ’vi står med et solidt men ufærdigt udkast til en forfatning’. Udvalget ønsker, at Naalakkersuisoq kommer med en uddybende forklaring på, hvilke punkter Naalakkersuisut særligt betragter som ufærdige.
  2. Naalakkersuisut skriver endvidere, at ’de allerede har igangsat et arbejde for at skrive Forfatningskommissionens betænkning i et letforståeligt sprog’. Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for dette arbejde og status herpå.
  3. Naalakkersuisut skrive også, at ’det er afgørende, at befolkningen inddrages og får medbestemmelse’. Udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af Naalakkersuisuts planer for, hvorledes denne inddragelsesproces skal ske.
  4. Udvalget konstaterer, at Naalakkersuisut meget gerne ser, ’at medlemmerne af Forfatningskommissionen foretager en rundrejse i landet for at møde befolkningen’. Som udvalget skriver i sin betænkning, finder udvalget det betænkeligt, såfremt medlemmerne af Forfatningskommissionen skal stå for drøftelserne med befolkningen, idet kommissionen er nedlagt. Udvalget vil derfor gerne høre Naalakkersuisuts planer for disse debatmøder, og hvem der skal stå for disse?
  5. Udvalget ønsker at blive gjort bekendt med tidsplanen for det forestående arbejde med borgerinddragelse og debatter med befolkningen07-03-2024 dk.siumut.gl:

Der er stor mangel på læger, og oveni er det for dyrt at skaffe boliger

I den seneste periode har sundhedsvæsenet været hårdt presset, og oveni det er det blevet ramt af yderligere problemer, primært på grund af meget høje omkostninger ved boliger for ansatte. Hvis situationen fortsætter på denne måde, vil vores evne til at have læger blive ekstremt udfordret. Der er specifikt tale om en højt kvalificeret læge, som er stærkt efterspurgt i Grønland, men på grund af disse forhold er blevet nødt til at overveje endda at forlade landet.
Som noget ubemærket blev disse boliger godkendt af alle partier i Inatsisartut, det grønlandske parlament, i finansudvalget, og nu står det klart, at beslutningen, selvom den var velment, ikke var den bedste på grund af de meget høje omkostninger ved boligerne.
Derfor, fordi problemet er meget alvorligt, opfordrer jeg hermed til et samarbejde om en særlig indsats, nemlig at Finansudvalget i Inatsisartut og Naalakkersuisut for Finanser skal arbejde på at finde en løsning.

06-03-2024 knr.gl:

IA raser over ukampklare inspektionsskibe - og forlanger nyeOg nu har Mariane Paviasen fået nok. Hun forstår ikke, hvorfor Danmark prioriterer at bidrage til verdens krige, når Rigsfællesskabets egen grænse end ikke kan patruljeres.
- Den danske stat bidrager nærmest uendeligt med våben til krigen i Ukraine. Set i det lys føler vi os forsømte, siger hun.
- De ansvarlige myndigheder må snarest sikre, at materiel til forsvar samt sikkerheden af vores land er up to date. Det rækker ikke, at man stolt melder ud, at man donerer krigsvåben, mens man på den anden side ikke engang kan leve op til sit ansvar.

06-03-2024 sermitsiaq.ag:

Brud på internationale konventioner skal afdækkes i spiralskandale

Naalakkersuisut vil ikke afvente forskergruppen, men mener at der er behov for at afdække spiralskandalen yderligere.
Landslægeembedet har onsdag offentliggjort informationer om de indberetninger, embedet har modtaget i forbindelse med spiralskandalen.
Landslægeembedet har også været i egne arkiver og konstaterer blandt andet, at ved udgangen af 1970 havde hele 3.821 kvinder fået anlagt spiral og fortsat havde den, svarende til 46% af alle kvinder i aldersgruppen 15-49 år.
Embedet konstaterer også, at fertiliteten i perioden fra 1966 til 1975 faldt fra i gennemsnit næsten syv børn for hver kvinde i aldersgruppen 15-45 år til 2.4 børn i gennemsnit.
Kamikpostens kommentar
Spiralerne blev ikke sat op for at "reducere den grønlandske befolkningsvækst". Det er et typisk journalistisk påfund, som er blevet taget godt imod hos politikere, der ikke kan fordrage danskerne - bortset fra de penge, man kan platte dem for.
Spiralerne var tiltænkt meget unge piger for at beskytte dem mod uønskede graviditeter, der kunne spolere pigernes muligheder for at gennemføre en uddannelse ud over folkeskolen.
Opsætning af en spiral er en anerkendt form for prævention mod graviditet især, hvis alternativet har været en abort.
Det har flere gange været nævnt, at der har været gennemført en aborter efterfulgt af opsætning af en spiral. I de sager har det nok været aborten, der har skabt problemer.
I disse år foretages der flere aborter, end der fødes børn, Hvor bliver brokkeriet fra politikerne af over den måde at misbruge sundhedsvæsenet på?
Hvis det lykkes for FN´s Torturkommission at komme igennem med fortolkningen, at opsætning af en spiral kan være tortur, så åbnes der for en ladeport af påstande om tortur. For eksempel, at børn har fået trukket en tand uden bedøvelse og/eller at forældrene ikke er blevet spurgt om tandudtrækningen.
Velkommen til den virtuelle landsby ”Brokkerup”

OVENSTÅENDE KOMMENTAR BLEV OGSÅ SAT IND PÅ ARTIKLEN I SERMITSIAQ.
DEN KOM KUN TIL STÅ DER I ET PAR TIMER.
HVIS MAN VIL VIDE, HVAD DER FOREGÅR I GRØNLAND SKAL MAN IKKE LÆSE GRØNLANDSK PRESSE 😄

06-03-2024 sermitsiaq.ag:

Stærkt efterspurgt læge planlægger at rejse: Har ikke råd til huslejen

Det er dét, der ikke må ske. - Jeg kan ikke finde lejlighed, der er til at betale, siger erfaren specialist, som ellers kan spare landskassen for betydelige udgifter til patientrejser.
Speciallæge Thomas Sonne føler sig nødsaget til at sige sit job op på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk per 31. maj og planlægger at vende tilbage til Danmark, fordi han ikke længere har noget at bo i til den tid.
Han er en af de sundhedsansatte, som må melde pas i forhold til at betale for en af de nye og dyre personaleboliger på Qatserisut i Nuuk, som AG skrev om i sidste uges avis. Udmeldingen vækker stærk bekymring – også hos andre faggrupper.
Ken Jensen oplyser, at der blandt hans egne medlemmer, sygeplejerskerne, ligeledes er frustration og fortørnelse at spore over huslejeniveauet for de 90 lejligheder på Qatserisut. De må hoste op med knap 11.000 kroner for en toværelses og næsten 18.000 kroner for en fireværelses. Plus forbrug.

06-03-2024 knr.gl:

Tidligere soldater i Sirius-patruljen vil have flere grønlændere i mandskabetI fremtiden skal der være flere grønlændere i Sirius-patruljen, hvis det står til de danske og grønlandske politikere.
Det er et af budskaberne, når naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, sammen med den danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag præsenterer det forsvarsforlig, som skal danne rammen for kongerigets forsvar af Arktis i fremtiden.
Droner, torpedoer og uddannelse udgør en stor del af oprustningen. Samtidig skal Grønland i højere grad selv stå for sit forsvar til lands, til vands og i luften.
Et af de helt konkrete forslag, som findes i forliget, er flere grønlændere i Sirius-patruljen.
Kamikpostens kommentar
Det har altid været muligt for mænd fra Grønland at søge optagelse i Sirius-patruljen. Når der indtil nu kun har været en mand fra Grønland i patruljen, så er den nærliggende forklaring befolkningens størrelser i henholdsvis Grønland og Danmark. I forhold til Grønland findes der i Danmark 100 gange flere unge mennesker med fysik, eventyrlyst og interesse for at søge ind i Sirius-patruljen. Det kan politiske ønsker ikke lave om på 🙂

05-03-2024 sermitsiaq.ag:

ISI: Behov for at kikke på hjælp til personer med synshandicap

Hvorfor er der ingen, der tager problemet alvorligt?
Det spørger næstformand i foreningen for blinde og synshæmmede ISI, Hans Peter Larsen.
Foreningen kommer sammen med rettighedsintitutionen Tilioq efter det er kommet frem, at et medlem i Inatsisartut stadig venter på et svar omkring støtte til børn og unge med synshandicap.
Atassuts formand, Aqqalu Jerimiassen, har den 28. november 2023 sendt et paragraf 37 spørgsmål til den ansvarlige Naalakkersuisoq, Aqqaluaq B. Egede (IA), hvor han ønsker at vide hvad Naalakkersuisuts planer er omkring hjælp til børn og unge med synshandicap under deres skolegang og uddannelse.
Kalenderen siger nu den 5. marts 2024, altså over tre måneder siden spørgsmålene er sendt, og svaret er endnu ikke modtaget.
Kamikpostens kommentar
Aqqaluaq B. Egede er en uduelig og ugidelig politisk plattenslager, der ikke arbejder for andre end sig selv. Han er en skamplet i det politiske landskab 😡

05-03-2024 knr.gl:

Politisk opbakning til de 143 kvinder, der stævner den danske stat

Siumut, IA og Atassut bakker kvinder fra spiralsagen op i, at de skal trække den danske stat i retten og kræve millionerstatning.
Kamikpostens kommentar
Når det det gælder om at platte Danmark er der altid solid politisk opbakning.
Det klæder Demokraterne og Naleraq, at de ikke er med i opbakningen

05-03-2024 storymaps.arcgis.com:

NordafarEn lang beretning om Nordafar på grønlandsk og engelsk. Meget rigt illustreret.
Nordafar var en havn og et landanlæg for fiskeriet efter torsk, der ligger i en lille fjord syd for Nuuk. Navnet Nordafar er en sammensætning af norsk, dansk og færøsk

04-03-2024 dk.siumut.gl/vi-skal-sige-ja-og-ikke-nej-til-okonomiske-muligheder/:

Vi skal sige ja til økonomiske muligheder

Vi skal gøre brug af sjældne jordarter, inklusivt andre vigtige materialer, på en måde, der ikke skader menneskers sundhed, naturen og miljøet. Det er en eftertragtet vare. Som land har vi et medansvar til at bidrage med hvad vi har og levere vores del. Vi og vores globale partnere skal begynde at adressere de behov vi har.
Lad os holde inde med vores tornerosesøvn, tage et ansvar og gøre brug af vores økonomiske potentialer – det er trods alt den fjerde erhvervssøjle vi taler om.

04-03-2024 sermitsiaq.ag:

Demokraterne: Ny ejerskabspolitik er en farce

Vi valgte at gå med i forliget for at kunne øve indflydelse. Vort ønske var at sikre, at udbytterne fra de selvstyreejede selskaber blev så lave som overhovedet muligt til gavn for forbrugerne, oplyser Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.
Han peger på, at eksempelvis Tusass A/S igennem flere år har afleveret ekstraordinært store udbytter, som skulle gå til at finansiere de nye atlantlufthavne. Siden 2016 har telekoncernen således afleveret mere end 700 millioner kroner i udbytte.
- Det har jo kostet mobil- og internetkunderne store beløb i ekstraordinært høje takster, og det skal ikke fortsætte, fastslår Demokraternes formand, der mener, at rammevilkårene bag det politiske forlig slet ikke bliver effektueret i en ny ejerskabspolitik.

04-03-2024 sermitsiaq.ag:

Ubetalt gæld til de forkerte kan udløse en livsfarlig tur til Grønland

I løbet af de seneste fem år er der sket en voldsom stigning i sager om smugling af narkotika til Grønland.
I 2019 blev fem personer taget med narko i tolden. Året efter var det syv. I 2021 steg det til 14, og så i 2022 eksploderede antallet af anholdte smuglere til 60, mens der i 2023 blev anholdt 40 personer. Det viser tal fra Grønlands Politi.
TV2 Østjylland har de seneste dage fortalt historien om Dennis Ovesen fra Aarhus, der i 2022 døde i flyet på vej mod Grønland, da der gik hul på flere klumper med kokain, som den 33-årige østjyde havde slugt før afrejsen.
Efter hans daværende kærestes overbevisning skete det i et forsøg på at komme ud af en gæld, han ikke kunne betale.

04-03-2024 knr.gl:

Institut for Menneskerettigheder: Spiralsag er af historiske dimensioner

Stor i omfanget af personer, grov i krænkelserne og historisk i indholdet.
Det er nogle af de ord, som Marya Akhtar, juridisk chef ved Institut for Menneskerettigheder i Danmark, sætter på den stævningssag, som 143 kvinder fra Grønland nu har rejst mod den danske stat i spiralsagen.
- Der er tale om en ganske stor og principiel sag. Sagen handler om menneskerettighedskrænkelser af historiske dimensioner. Både i forhold til antallet af potentielle ofre, og hvor systematisk de krænkelser, som man mener, der har været, er.
Kamikpostens kommentar
Det handler ikke om at få ret. Det handler kun om at platte statskassen for penge, og som tiden går, bliver det mere og mere klart, at der ikke er noget at komme efter.
Det er blandt ikke fastlagt, hvor mange spiralopsætninger, der er gennemført i én arbejdsgang, hvor der først er gennemført en abort.
I modsætning til en spiral, der blot føres op til livmoderen, så er en abort et kirurgisk indgreb, der kan gå galt og medføre blødninger og gøre langvarig skade.
Det er pinligt og uforståeligt i dagens Grønland, at der årligt gennemføres flere aborter, end der fødes børn 🙁

04-03-2024 sermitsiaq.ag:

Fly: Stort prisfald mellem hovedstæder

Det er muligt at bestille flybilletter på Air Greenlands hjemmeside efter den nye fartplan, hvor der flyves direkte fra København til Nuuk og retur.
Et pristjek afslører, at der er flere tusinde kroner at spare, når man vælger en flyrejse direkte mellem de to hovedstæder i Grønland og Danmark.
Kamikpostens kommentar
Den begejstrede journalist glemmer at oplyse, hvad det vil koste, hvis man ikke skal til og fra Nuuk, men bor et andet sted i Grønland. Hvad koster det at overnatte i Nuuk pr. døgn pr. familiemedlem i forhold til de udgifter man i dag må betale i Søndre Strømfjord?

04-03-2024 knr.gl:

Se de flotte fotos: Årets bedste undervandsfoto er taget i TasiilaqBilledet kaster et sjældent lys på efterladenskaberne ved de lokales hvalfangst i Tasiilaq.
- Hvalen bliver trukket op på stranden under højvande, og mange familier samles for at skære spæk og kød af ved lavvande. Næsten hele hvalen bliver fortæret, men højvandet trækker skelettet tilbage i havet, og resterne kan findes på lavt vand, hvor forskellige dyr og fisk plukker knoglerne rene, lyder det i billedbeskrivelsen.
Vinderbilledet er blevet udvalgt blandt i alt 6.500 billeder, forklarer formanden for dommerkomiteen, Alexander Mustard, der også selv er undervandsfotograf og tidligere marinebiolog.

03-03-2024:

Hvad er forskellen på de to massemordere?

 

02-03-2024 sermersooq.gl:

Forsøgsboliger åbner dørene for hjemløse borgereNyt boligprojekt fra Naalakkersuisuts Hjemløsestrategi er klar til at give hjemløse et sted at bo. 15 hjemløse flytter ind i et nyt pilotprojekt, som er et samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Naalakkersuisut. Pilotprojektet er første forsøg på Housing First i Grønland, og skal samle værdifuld viden og erfaringer til lignende projekter i andre kommuner.
Den 29. februar 2024 flytter de første beboere ind i et nyt boligprojekt som Kommuneqarfik Sermersooq og Naalakkersuisut i samarbejde har etableret. Boligprojektet giver en gruppe hjemløse borgere et sted at bo. Forsøgsordningen er en del af Naalakkersuisuts Hjemløsestrategi, som har til formål at sætte en ny retning for arbejdet med hjemløshed og svær social udsathed. Konceptet tager udgangspunkt i Housing First, hvor det er formålet, at der skabes ro og stabilitet omkring borgeren, ved at tilbyde dem et fast sted at bo for en længere periode.

02-03-2024 sermitsiaq.ag:

Albatros holder fast i Kangerlussuaq– Mennesker, der betaler 50.000 kroner for en rejse, er ikke glade for at sove i en gymnastiksal, siger bestyrelsesformand og stifter af Albatros Travel.
Selv om Nuuk International Airport åbner sidst i 2024, holder rejsegiganten Albatros Travel fast i Kangerlussuaq som ind- og udskiftningshavn for selskabets krydstogter – og vil også anbefale kollegerne i branchen at gøre det samme.
Det siger bestyrelsesformand og stifter af Albatros Travel Søren Rasmussen. Albatros Travel er en af de helt store aktører på det grønlandske marked for grupperejser og krydstogter.

29-02-2024 knr.gl:

Sort spiral har ramt Avalak: - Vi risikerer at lukke heltRod i regnskaberne. En lukket pengekasse hos selvstyret. Nedlagte lokalforeninger i Aalborg og Odense. Og over to millioner kroner frosset inde på den danske finanslov.
I 2020 stoppede Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke den årlige bevilling til Avalak, som i 2019 år lød på 404.000 kroner.
Årsagen er, at foreningen ikke har kunnet redegøre for alle deres udgifter i årene op til 2020 på grund af manglende kvitteringer.

28-02-2024 knr.gl:

Aki-Matilda Høegh-Dam rokker sig ikke - meteoritten skal hjemFor omkring hundrede år siden begyndte vestlige videnskabsmænd nemlig at tage store stykker af meteoritten med sig hjem, og derfor kan de opleves på museer i både New York og København.
Spørger man Siumuts medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam, skal det dog snart være slut med, at Grønlands kulturarv skal agere trækplaster for andre landes museer.
- Meteoritterne skal hjem hurtigst muligt. De skal hjem til avannaarsua (det allernordligste). Det er et ønske fra befolkningen deroppe, da meteoritterne har en stor betydning for dem, siger hun til KNR.
- Hvis der er nogen faciliteter og opbevaringsmuligheder, som kræver forbedring, så er det en opgave, vi som politikere må tage på os.
- Selvfølgelig er der nogen ting, som kræver bedre forhold, men der er også genstande så som meteoritterne, som sagtens kan komme hjem i morgen, siger hun.
Kamikpostens kommentar
Aki-Matilda Høegh-Dam tager det for givet, at de genstande som ikke kan hjemtages, fordi der ikke er plads til dem og ikke er viden til at passe dem, kan fortsætte med stå gratis i Danmark, USA og andre steder. Sådan behøver det ikke at være.
Der bør indføres en pris for at opbevare dem uden for Grønland, og det kan dreje sig om store beløb.
Der bør laves en samlet oversigt over de genstande, som Aki-Matilda Høegh-Dam på Grønlands vegne ønsker at hjemtage.
I Danmark og andre steder kan man derefter meddele, at alt på listen hjemsendes til Grønland her og nu, og det man ikke magter at hjemtage, kan efter aftale med Grønland plejes og passes efter en regning for udgifterne ved at opbevare dem 🙂

27-02-2024 sermitsiaq.ag:

Chokerende begravelse: - Kisten gik i stykker under begravelsen

- Grunden til at vi vælger at fortælle om den chokerende begravelse, præstens ligegyldighed over hændelsen og kistens meget ringe kvalitet samt det tilfældige "indpakning" med et enkelt lagen er, at vi for alt i verden vil undgå andre bliver udsat for lignende.
- Vores mor er meget mere værd, end hvad hendes afdøde krop blev udsat for. Vores sidste minde om vores mor skal ikke være, at hun ligger tilfældigt på jorden omringet af ødelagte kisterester, som præsten ellers lagde op til. Derfor har vi rettet en henvendelse til både borgmesteren og biskoppen og bedt dem om at være opmærksom på, hvad vi blev udsat for, fortæller datteren, hvis navn er redaktionen bekendt.
Flere borgere i Qaqortoq og som kender til hændelsesforløbet har overfor familien tilkendegivet, at de har været udsat for samme problem.
Sermitsiaq.AG har dokumentation på hændelsen og arbejder på at indhente kommentarer fra borgmester Stine Egede og biskop Paneeraq Siegstad Munk.

26-02-2024 sermitsiaq.ag:

Tidligere lærere i Maniitsoq bryder tavsheden: Vold og dårlig ledelse er grund til opsigelser

De lærere, som Sermitsiaq.AG har været i kontakt med, nævner flere ting, som den fungerende skoleinspektør ikke har nævnt. Blandt andet dårlig ledelse der påvirker arbejdsmiljøet i negativ retning og psykisk samt fysisk vold i skolen bliver nævnt.
- For eksempel blev jeg bedt om at undervise efter, en elev havde udøvet fysisk og psykisk vold mod mig. Jeg var stadig berørt, da jeg blev bedt om at undervise.
- Jeg synes, at skolen ingen tilstrækkelige redskaber havde til at reagere på en sådan voldelig situation.
Den tidligere lærer, som Sermitsiaq.AG kender identiteten på, oplyser at voldsepisoden til dels er årsag til opsigelsen, da skolen ikke har reageret på hændelsen tilstrækkeligt nok. Vedkommende er stadig påvirket af hændelsen i dag.

26-02-2024 knr.gl:

Spiralskandalen: Staten udsætter svar på erstatningskrav

Den danske stat vil foreløbig ikke tage stilling til et krav om erstatning fra Naja Lyberth og resten af de godt 140 ofre for spiralskandalen, som er gået sammen i en arbejdsgruppe.
Det oplyser Naja Lynge til DR. Hun er en af de mange kvinder, der som 14-årig fik opsat spiral uden sin eller sine forældres samtykke.
I radioudsendelsen P1 Morgen i dag siger Naja Lyberth:
- Vi ønsker, at regeringen tager os alvorligt. Og den har faktisk allerede sagt nej.
- Gennem vores advokat har vi fået at vide gennem Kammeradvokaten, at staten ønsker, at vi venter til efter udredningen af spiralsagen. Men det er jo det samme som at sige nej. Men vi vil ikke vente.
Kamikpostens kommentar
Det handler ikke om at få ret. Det handler kun om at platte statskassen for penge, og som tiden går, bliver det mere og mere klart, at der ikke er noget at komme efter.
Det er blandt andet ikke fastlagt, hvor mange spiralopsætninger, der er gennemført i én arbejdsgang, hvor der først er gennemført en abort.
I modsætning til en spiral, der blot føres op til livmoderen, så er en abort et kirurgisk indgreb, der kan gå galt og medføre blødninger og gøre langvarig skade.
Det er pinligt og uforståeligt i dagens Grønland, at der årligt gennemføres flere aborter, end der fødes børn 🙁

24-02-2024 sermitsiaq.ag:

Atassut: Drop den kommunistiske tilgang og åbn op for det frie marked

Aqqalu C. Jerimiassen fik hænderne på tastaturen, da Telestyrelsen meddelte, at de vil gå på jagt efter personer i Grønland, der ulovligt benytter udenlandske udbydere af satellitinternet.
Formanden mener, at dette er en påmindelse om, at Grønland, i lighed med Cuba og Nordkorea, har lovgivning om, hvordan borgerne kan kommunikere med omverdenen.
Vores forbud har ikke til formål at overvåge borgerne. Det skal bare sikre, at Naalakkersuisut til hver en tid kan beskatte borgernes forbrug af teleydelser ekstra gennem udbytte fra Tusass. Det er politisk belejligt, men jeg mener, det er på tide at se på, hvad det koster borgerne.
- Vores forbud har ikke til formål at overvåge borgerne. Det skal bare sikre, at Naalakkersuisut til hver en tid kan beskatte borgernes forbrug af teleydelser ekstra gennem udbytte fra Tusass. Det er politisk belejligt, men jeg mener, det er på tide at se på, hvad det koster borgerne.
Aqqalu C. Jerimiassen tager Østkysten og Nordgrønland som et eksempel. 
- Borgerne på Østkysten og i Nordgrønland betaler i dag 800 kroner for 2 mb internet. For de samme penge kunne de have fået 150 mb hos en international udbyder, hvis det havde været lovligt. Disse borgere skal være heldige, hvis de kan have en FaceTime-samtale med deres familie i en anden by.
Han peger på, at personer, der befinder sig uden for Teles dækning, er i dag tvunget til at bruge Iridium-telefoner til 50 kroner i minuttet for at kommunikere med omverdenen, når de kunne have haft fuld forbindelse.

24-02-2024 www.polarfronten.dk:

Nye kapitler i nordboernes historieEt lille, urørt hjørne af nordbokirkegården ved Gardar i bunden af Igaliku Fjord i Sydgrønland fangede allerede i 2019 forskernes opmærksomhed. I en tid med stadigt flere og bedre antropologiske og naturvidenskabelige analyser nærede folk fra de to nationalmuseer i København og Nuuk et spinkelt håb om at finde frisk skeletmateriale på den store kirkegård ved det gamle bispesæde, hvor henved 2.000 nordboere blev stedt til hvile over en periode på 250 år.

Desværre har andre været på færde her, hvor de første udgravninger fandt sted i 1835 og en noget nær totaludgravning i 1926. Men heldet tilsmilede forskerne bag de seneste udgravninger, og der blev fundet hele 58 nye skeletter på små 12 m2.

23-02-2024 knr.gl:

Siumut Nuuk stemmer i: Partiet mangler en klar linje

Uroen ulmer i Siumut, hvor baglandet bestemt ikke er tilfredse med partiet i koalitionen. Her mangler en retning, mener Qarsoq Høegh-Dam.
Siumut Nuuk mener nemlig ikke, at toppen af partiet følger deres egen linje og holder, hvad de lover baglandet.
- Hvis der ikke kommer nogle radikale ændringer i forhold til dialogen mellem baglandet og helheden i Siumuts førte politik, så bliver det ikke bedre, og det bliver ikke en bedre fremtid for Siumut, siger Qarsoq Høegh-Dam.
Ifølge Qarsoq Høegh-Dam peger alle pile på Siumuts formand Erik Jensen, når snakken falder på de dårlige resultater i koalitionen.
Kamikpostens kommentar
Hvad mener hans søster Siumuts folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam, om den svada?
Qarsoq Høegh-Dam er velkendt i både politik og en dom i en sag for euforiserende stoffer:
Citat
Sermitsiaq.AG kunne 14. april fortælle, at manden, der fik fjerde flest stemmer hos Siumut ved valget, er tidligere dømt i en sag om euforiserende stoffer. Det har nu fået den konsekvens, at han trækker sig fra sin plads i Inatsisartut, før han endnu er indsat officielt.
Citat slut
sermitsiaq.ag

23-02-2024 sermitsiaq.ag:

Borgmestre og Naalakkersuisut: Ny strukturkommission på vej

Stort set alle steder i landet råber flere efter en model, hvor man på lokalt plan har sine beslutningstagere i nærheden og ikke mange hundrede kilometer væk, som tilfældet er i dag, hvis altså man ikke lige bor i samme by som borgmesteren.

22-02-2024 knr.gl:

Lars-Emil Johansen: Koalitionen driver dag-til-dag-politik

Faktisk peger Lars-Emil Johansen paradoksalt nok på koalitionens størrelse, som en af de største hæmsko for samarbejdet mellem Siumut og IA. For selvom det er godt at være den største dyr på savannen, så kan det også gøre én doven:
- Der er to muligheder ved at have et stort et flertal. Man kan udrette mange store og nye ting, som for eksempel nye erhvervsmuligheder. Eller man kan føle sig tryg og drive dag-til-dag-politik. Desværre er det det sidste, der gælder, siger Lars Emil Johansen.

21-02-2024 knr.gl:

Museum har intet valg: Har udlånt unikt dinosaurskelet i mere end et årtiGrønland ejer nogle af verdens fineste dinosaurfossiler. Alligevel bliver de udstillet i Danmark. De grønlandske museer magter nemlig ikke selv opgaven.
At skelettet ligger i Danmark irriterer Siumuts folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam.
I en pressemeddelelse har hun tidligere udtalt:
"- De grønlandske værdier skal tilbage til Grønland. Alle offentlige besiddelser skal hjem til Grønland. Forskellige dinosaurfossiler, som for eksempel dinosaurarten Issi Saaneq."
Frem til oktober sidste år har de østgrønlandske dinoknogler været udstillet på Geocenter Møns Klint. Nu er den 10-årige låneaftale dog udløbet, og knoglerne er pakket ned og sendt til Naturhistorisk Museum i København.
I en mail til KNR skriver museet, at der ”ingen planer er for skelettet, men at man vil opbevare det indtil, der er plads i Grønland.”

21-02-2024 www.kamikposten.dk:

Om bogen Krise uden alternativ

Den bog Niels Højlund udgav i 1972 har en titel, der er så rammende for forholdet mellem Grønland og Danmark, at titlen har fået sit eget liv: tre ord og alt er sagt.
Jeg har som redaktør og udgiver af Kamikposten flere gange brugt titlen til at beskrive forholdene både i Grønland og i samarbejdet mellem de to områder af Rigsfællesskabet.
En læser af Kamikposten har efter mange år i Grønland i en mail sendt denne beskrivelse:
"En gang i mellem så undrer jeg mig over, at det går så dårligt i Grønland, som det gør. Er det lederne, der ikke har evnerne, på en måde tror jeg det.
Vi har jo et land mere i Rigsfællesskabet Færøerne, et stolt folk, veluddannede, et viljestærkt folk, der har vækst og en vilje til at klare sig selv. De piber ikke, som man gør i Grønland. Jeg tror, de kunne klare sig uden Rigsfællesskabet, men jeg ville virkelig blive ked af det, hvis de meldte sig ud.
Hvorimod Grønland, hvor ville det være en lettelse for mange hvis de meldte sig ud af rigsfællesskabet. Danmark skulle ikke mere høre på alt deres utilfredshed, vi skulle ikke mere bruge en masse penge på Grønlændere, der kommer til danske hospitaler, fordi deres eget ikke fungerer. Der skulle ikke bruges penge på uddannelse af grønlændere på danske skoler, militær o.s.v., og det årlige bidrag. Og ikke mindst, så skulle Danmark ikke høre alt det brok fra 55000 mennesker, der koster Danmark en formue om året."

21-02-2024 da.uni.gl:

3-årigt forskningsprojekt tildeles 4,8 millioner til forbedring af hjemløses vilkår

"Vi er taknemmelige for den betydelige og generøse bevilling og støtte fra OAK Foundation Denmark - og vi ser frem til at skabe reelle forandringer i samarbejde med vores lokalsamfund," udtaler centerleder Steven Arnfjord.
Projektets initiativer er designet til at sætte mennesker berørt af hjemløshed i centrum og fremme en selvstændig livsførelse gennem rollemodeller, uddannelse og udvikling af relevante tilbud. Principper om inddragelse og medejerskab over egne fremtidsforløb vil være hjørnestenen i projektets tilgang.
Hele forløbet vil blive dokumenteret for at bidrage til praksisrettede, langsigtede løsninger. Det vil ikke kun gavne Kommuneqarfik Sermer­sooq, men også inspirere andre kommuner til at implementere lignende initiativer efter afslutningen af projekt Ilaassaagut.
Kamikpostens kommentar
Det er gang nummer hvad? - at der igangsættes en undersøgelse af hjemløshed. De eneste, der har fået glæde disse undersøgelser er de forskere, der lever af den slags. De hjemløse er fortsat hjemløse, med undtagelse af dem, der er flygtet ud af landet og har fået et sted at bo og penge til dagen og vejen i Danmark 😡

20-02-2024 sermitsiaq.ag:

Opposition raser over politikeres VM-fest

Det er sympatisk nok, at Erik Jensen vil heppe på vores nationale helte, når de spiller VM, men det må han gøre hjemmefra som os andre, hvis ikke han har nogle officielle forpligtelser, fastslår Jens-Frederik Nielsen over for Sermitsiaq.AG.
Han understreger, at der jo er tale om, at Erik Jensen ”hiver penge ud af borgernes lommer”.
- Derudover er det jo sørgeligt at se, at håndboldforbundet umiddelbart efter VM kommer med et opråb om flere midler, da deltagelsen har været endog meget dyr. Det står i skærende kontrast til, at vi har brugt flere hundrede tusinde kroner på at sende politikere og embedsfolk afsted, fastslår Jens-Frederik Nielsen, der mener, at Erik Jensen må i gang med at betale de 8.279 kroner til Selvstyret.

20-02-2024 knr.gl:

Forskerhold fundet til historisk udredning af forholdet mellem Danmark og Grønland

Daniel Thorleifsen er direktør ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, og Tenna Jensen er centerleder ved Ilisimatusarfik.
Tenna Jensen er også leder for udredningen af spiralskandalen.
Det er naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt (Siumut) og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, der sammen har udpeget forskningsledelsen.
- Vi ser frem til igangsættelsen af den historiske udredning med udpegelsen af ledelsen. Kendskabet til vores sprog, vores historie og forskning er til stede i forskningsledelsen, siger Vivian Motzfeldt.
Kamikpostens kommentar
Det bliver interessant at følge med i, hvor meget disse to topledere i Grønlands Selvstyre vil kunne holde i næsen i Grønlands nyere historie og ikke lader sig påvirke af deres ansættelsesforhold.
Man kunne som den ene leder have valgt Thorkild Kjærgaard, der nu bor i Danmark, men som en årrække har forsket i Grønlands historie på Ilisimatusarfik
www.kamikposten.dk

20-02-2024 knr.gl:

Skader, skimmel og skadedyr truer Grønlands kulturarvPå iskolde, fugtige og utætte loftsrum ligger Grønlands kulturarv og forgår. Det er den barske realitet på mange af landets museer.

Museerne er nemlig ofte placeret i gamle, fredede bygninger, som godt nok er smukke, men slet ikke egner sig til opbevaring af museumsgenstande.

Alligevel slår Aki-Matilda Høegh-Dam, der sidder i Folketinget for Siumut, nu igen på tromme for, at grønlandsk kulturarv skal hjemtages fra udlandet. Det gælder blandt andet dinosaurskeletter og den tonstunge meteorsten ”Agpalilik”, der i dag befinder sig på danske museer.
Kamikpostens kommentar
Hvad med den meteorsten, der står på et museum New York forsynet med en skiltet tekst ”Home at last” (Endeligt hjemme)-
Lige netop i disse dage har vort eget Grønlands Landsmuseum (jeg ikke døje det der pompøse navn Grønlands Nationalmuseum) modtaget endnu en sending ting, som gennem årene er indsamlet eller opkøbt i Grønland og taget med tilbage til Danmark af forskellige KGH-folk og andre.

Der gøres meget ud af disse hjemtagninger til Grønland. Tingene vender tilbage hvor de hører til.

Det er også godt nok, så længe vi husker på to ting: Bortset fra jernmeteoritterne fra Savissivik og templet fra Ægypten og nogle få andre uforgængelige ting, så eksisterer mange af disse sjældne ting kun idag, fordi de i sin tid blev samlet ind og bragt bort til europæske og amerikanske museer. Den grønlandske etnografiske samling på American history of Natural History ses hver dag af flere mennesker end der er gæster på vort eget nationale Landsmuseum på et helt år. Og jeg er lige ved at tro, at det samme - på en god dag - gør sig gældende for den grønlandske etnografiske samling på Nationalmuseet i København Grønland har en række passive ambassader for sin fortid - og en reklame for sin eksistens og sin nutid - stående rundt omkring på kloden. Jo flere ting vi får held til at hjemtage, jo mindre interessant bliver det at besøge disse "ambassader".

19-02-2024 sermitsiaq.ag:

Mor til drabsdømt: Jeg har gentagne gange bedt om hjælp til min datter

Moren ville gerne vide, hvad hendes datter fejlede og har derfor gentagne gange henvendt sig til kommunen for at få hjælp til sin datter, men blev altid afvist. Hun prøvede dog en anden måde.
- Jeg blev rådet af nogle jeg kender, om at tage kontakt til sygehuset. Hun blev undersøgt for ADHD. Men i følge lægen, havde hun det ikke. Jeg kontaktede lægen igen i januar sidste år med ønske om udredning til austime, fortæller moren.
En måned efter moren henvendte sig til sygehuset begik datteren et drab. Efter drabet blev hun undersøgt i Danmark, hvor hendes hjerne blev scannet. Der fandt man ud af, at hun har medfødt arvelig hjerneskade, fortæller moren med tårer i øjnene:
- Hvis hun havde fået hjælp for længe siden, kunne det her måske blevet undgået.
Hun understreger, at det ikke skal være en undskyldning til drabet, men forklarer, hvor meget det kan gå galt, hvis man ikke får hjælp i tide.

19-02-2024 knr.gl:

Hvem skal være arktisk ambassadør? Nu nærmer svaret sigNøjagtig samme melding kommer fra Departement for Selvstændighed og Udenrigsanliggender, der er ansvarlig for den grønlandske del af forhandlingerne.

Men her løfter man også sløret for, at der snart kan være yderligere nyt i sagen:

- Vi forventer at komme tættere på et svar vedrørende Arktisk Ambassadør-titlen senere i marts, medmindre der bliver behov for yderligere drøftelser, lyder det fra Vivian Motzfeldt (Siumut), der er naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender i et svar til KNR.
Kamikpostens kommentar
Vivian Motzfeldt glemmer behændigt, at den arktiske ambassadør har Arktis og Nordamerika som arbejdsområde. Her kræver Nordamerika langt mere grundig indsigt end Arktis.

18-02-2024 sermitsiaq.ag:

Paradoksalt vokseværk: Indlandsisen smelter og Grønland vokserNogle steder er Grønlands grundfjeld vokset helt op til 20 centimeter i perioden 2013 til 2023, og vokseværket på det grønlandske landkort vil fortsætte, påpeger forskerne.

»Det er en ret voldsom landhævning, for hvis man fremskriver udviklingen, bliver det op til to meter over de næste 100 år. Det betyder, at Grønlands kystlinje vokser, og der vil opstå nye skær og øer,« siger Danjal Longfors Berg, som er ph.d.-studerende på DTU Space og førsteforfatter til det nye studie.

Han påpeger, at Grønlands nylige vokseværk også har ren praktisk betydning for blandt andet byggeri, skibsfart og udarbejdelsen af land- og søkort.
Kamikpostens kommentar
Grønland har hævet sig i takt med ,at indlandsisen er afsmeltet siden den sidste istid for 12.000 år siden.
Fotoet ovenfor er taget for omkring fyrre år siden af området ved havnen vest for Søndre Strømfjord. Her kan man se en tidligere strand måske en 50-60 meter over havniveauet 🙂