Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Lørdag den 29. april 2017

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
28-04-2017 sermitsiaq.ag:

Udskiftning i topledelsen i Royal Arctic Line

Royal Arctic Line skal have ny økonomidirektør. Bent Ole Baunbæk er pludselig fortid som CFO efter knap syv år.
Omstændighederne omkring Bent Ole Baunbæks ophør i virksomheden er et anliggende mellem virksomheden og Bent Ole Baunbæk, som vi ikke ønsker at oplyse om, fremgår det af en mail, som Royal Arctic Line har sendt til Sermitsiaq.AG. Dermed er det uvist, om der er tale om en afskedigelse eller frivillig fratrædelse.
Kamikpostens kommentar
Når en økonomidirektør, der har siddet i jobbet i syv år, pludselig får sparket, så er det ikke en sag mellem ledelsen og direktøren.
Hvis tingene var foregået efter eget ønske eller i gensidig forståelse, så var det sket med en begrundelse og et annonceret opsigelsesvarsel.
Ud fra de udmeldinger, der er kommet fra den administrerende direktør, Verner Hammeken, om planlagte omlægninger og nye strategier, så er det muligvis økonomidirektøren, der har sagt fra og derefter er blevet fyret.
Ejerkredsen - befolkningen i Grønland - har krav på en fyldestgørende forklaring på, hvad der har ført til Bent Ole Baunbæks pludselige fratræden.

28-04-2017 www2.forsvaret.dk:

Forsyningsassistent til Arktisk Kommando (Genopslag)

Arktisk Kommando har hovedkvarter i hovedstaden Nuuk i Grønland. Vi har et forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne og en forbindelsesofficer på Thule Air Base i Nordvestgrønland. Herudover har vi enheder på baserne i Kangerlussuaq, Station Nord, Mestersvig samt på Flyvestation Aalborg. Slædepatruljen SIRIUS hører også under Arktisk Kommando, og her udspringer operationerne fra Daneborg, der er en station i verdens største nationalpark i Nordøstgrønland.

28-04-2017 www.egmontfonden.dk:

Langt fra Slagelse

”Jeg troede, at folk i Grønland havde det dårligt. Primært socialt, fordi det er sådan, de er herhjemme. De grønlændere, jeg har mødt, ud over mine yngste søskende, har haft det svært. Min mor og min ældste søster havde svært ved at komme ind i det danske samfund, de bor i en dyr lille lejlighed og har altid økonomiske problemer. Men da jeg mødte min familie i Grønland, fandt jeg ud af, at verden er helt anderledes for dem,” forklarer Anna Karina.

27-04-2017 iafolketingimi.dk:

Ordførerindlæg om ligeværdig værnepligt i Rigsfællesskabet

Politisk mener vi at Grønland skal repræsenteres i de kommende forsvarsforligsforhandlinger, så vi sikrer at Grønland høres i Kongerigets fælles Forsvars- og Sikkerhedspolitik, som udføres i Grønland. Det er til gavn for alle, at vores viden sikrer at vi får mest muligt Forsvar i Grønland for pengene. Vi mener også at Landstinget skal høres, når Danmark på vegne af Rigsfællesskabet går i krig.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen er et utroligt vrøvlehoved.
I ovenstående citat fra hendes tale afslører hun tre fatale misforståelser om forsvaret.

1. Grønland ER repræsenteret i Kongerigets fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. Grønlands to medlemmer i Folketinget har det samme niveau af indflydelse som de øvrige 177 medlemmer af Folketinget.
Hvis Grønland ud over det skal have en særlig repræsentation, så skal det vel også gælde for Færøerne og de fem regioner i det geografiske Danmark.
Sikke en rodebutik, det vil udvikle sig til. Det er heldigvis ikke muligt i forhold til Grundloven
Ifølge Grundloven er det folketinget, der alene er besluttende myndighed for Kongeriget Danmark.

2. Hvad er det for penge fra Grønland, som skal sikre mest muligt forsvar for Grønland?
Pengene til forsvaret kommer fra skatter og afgifter i Danmark. Der kommer ikke en krone fra hverken Grønland eller Færøerne.

3. Det er ikke Danmark, der på vegne af Rigsfællesskabet går i krig. Det er Kongeriget Danmark, som består af Grønland, Færøerne og Danmark, der går i krig.
I daglig tale bruges betegnelsen Rigsfællesskabet for Kongeriget Danmark.

27-04-2017 knr.gl:

Avalak: - Vi har brug for begge sprog

Organisationen for grønlandske studerende i Danmark maner til besindighed i debatten om det grønlandske sprog. Grønland er allerede multikulturelt, og der er brug for dansk, så de unge kan tage en uddannelse, skriver foreningens formand.
Formanden mener, at politikerne bør sætte alt ind på at styrke uddannelsesområet og via den vej give flere mulighed for at bidrage:

- Mio påtaler i sine afrapporteringer at børnekonventionen ikke overholdes. Selvstyrets egen afrapporteringer omkring uddannelsesområdet påviser at folkeskolen ikke er stærk nok. Disse faktorer har indvirkning på de vilkår vi står med i samfundet.
Disse vilkår forplanter sig ifølge formanden til grønlandske studerende i Danmark med den konsekvens, at studerende dropper ud af deres uddannelse, fordi de ikke er godt nok forberedt.

27-04-2017 www.nuuktv.gl:

Asii protesterer

Kommunalbestyrelser kan ikke indrette deres møder efter Landstingets samlinger, siger borgmester Asii Chemnitz Narup fra Kommuneqarfik Sermersooq.
Det signalerer disrespekt for det kommunale selvstyre, og det har jeg det rigtigt skidt med fra landets ypperste folkevalgte. (læs: Lars-Emil Johansen)
Kamikpostens kommentar
Her bekræftes det endnu engang, at det ikke er muligt at bestride både et borgerligt ombud som medlem af Landstinget og et borgerligt ombud som medlem af en kommunalbestyrelse.
For Sermersooq kommune er arbejdsbyrden antageligt større end arbejdsbyrden i Landstinget.

27-04-2017 politiken.dk:

Der var så meget alkohol i min krop. Så tænkte jeg: Du er sgu ved at dø!

»Med al respekt for skiftende danske ministre så står deres engagement og viden slet ikke mål med, hvad grønlandske politikere selv kunne gøre ... Og ikke fordi jeg føler storhedsvanvid på Grønlands vegne, men Danmark ville jo ligesom have en anden vægt udenrigspolitisk uden Grønland, ikke?«.
Kamikpostens kommentar
Det man bør hæfte sig ved i dette interview med Lars-Emil Johansen er, at han aldrig har haft et almindeligt arbejde.

Det mest almindelige er, at folkevalgte har erhvervserfaring fra et arbejde i den offentlige sektor. Dertil kommer enkelte, der har arbejdet i fiskeriet, men ellers er der et iøjnefaldende underskud af politikere med erhvervserfaring fra den private sektor.

For Lars-Emil Johansen er det særlig grelt. Han er ikke kun levebrødspolitiker. Han er livstidspolitiker.

Det nævnes i interviewet, at han blandt andet har været vicekoncernchef i Royal Greenland.
Den ansættelse husker jeg godt. Så vidt jeg i sin tid kunne blotlægge forløbet, så var det en ansættelse, han som politiker fik presset sig selv ind i.
Jeg spurgte i Royal Greenland, hvad de dog kunne bruge ham til, og fik at fortalt, at de havde sat ham at besvare ansøgninger om sponsorstøtte fra idrætsforeninger og lignende.
Det var i øvrigt før og under den ansættelse, at han opfandt og gennemtvang Puisi-projektet.

Han havde også i en periode skaffet sig ansættelse som forstander på arbejderhøjskolen i Qaqortoq. Også det blev kun et kortvarigt sidespring, før han vendte tilbage til politik.

Lars-Emil Johansen gjorde sig pinligt bemærket i Danmark, da han hævdede, at Danmark uden Grønland kun var en udvækst på nordsiden af Tyskland.
Det var også fra Folketingets talerstol han påstod, at Danmark modtog 13 hemmelige milliarder kroner om året fra USA som betaling for Thule Air Base.
Hvis det havde sin rigtighed, så ville han i disse tider have fremhævet det som en sikker indtægt, når Grønland vælger at udtræde af Rigsfællesskabet. Det har han ikke gjort, for han ved godt, at det er en ondsindet løgn.

Han ved antageligt også udmærket, at Grønland aldrig af egen fri vilje vil vælge at udtræde af Rigsfællesskabet.
Hans og hans ligesindedes fjendtlige holdning over for Danmark er en gratis omgang for ham selv og hans egne. Den har kun til formål at sikre deres politiske magt internt i Grønland.

Lars-Emil Johansens afsluttende bemærkning om ”den anden politiske vægt Danmark ville have uden Grønland” udstiller demagogen Lars-Emil Johansen som det han er: Et politisk tågehorn i et farvand, hvor tågen er selvskabt.

I Danmark betyder det ikke noget, hvad Grønland måtte give Danmark af ekstra udenrigspolitisk vægt. Grønland og arktis er en opgave for Kongeriget Danmark, der skal løses. Så enkelt er det.

Hvis Grønland træder ud af rigsfællesskabet, så har Danmark ikke længere den opgave at løse. Det har Folketinget besluttet, og det fremgår klart af loven for Grønland om selvstyre, med den indbyggede adgang for Grønland til at træde ud af rigsfællesskabet.
Mere betyder den ekstra politiske vægt ikke.

For Grønland er Lars-Emil Johansens politiske vægt en katastrofe.

26-04-2017 naalakkersuisut.gl:

Nedjustering af aktiviteten i NUNAOIL A/S

I de seneste år er der sket betydelige ændringer i den globale olieindustri. Dette har blandt andet medført, at interessen for olieefterforskning i Grønland er faldet. Derfor er olieefterforskningsaktiviteterne i dag, lavere end det man havde forventet og håbet på for nogle år tilbage. Som konsekvens af den faldende aktivitet i olieefterforskning har ejerne og bestyrelsen, i bred enighed, besluttet at nedjustere aktiviteten i NUNAOIL A/S.

26-04-2017 knr.gl:

Demokraterne sender Rosing uden for døren

Randi Vestergaard Evaldsen bekræfter overfor KNR, at landstingsgruppen oplever problemer med samarbejdet, og at Michael Rosing derfor er blevet frataget sine ordførerskaber, ligesom han mister sine poster i Landstingets udvalg.
Det er en beslutning, der er truffet af partiets hovedbestyrelse samt de tre øvrige medlemmer af Landstinget, Randi Vestergaard Evaldsen, Nivi Olsen og Justus Hansen.
Kamikpostens kommentar
Hvem skal så stille de vel gennemtænkte §37- spørgsmål, som er Michael Rosings kendemærke ?
Nu bliver det medvind på cykelstierne og større rum i madbakkerne.
Først mistede Demokraterne i Landstinget Tillie Chile Martinussen. Og nu har man sat Michael Rosing uden for indflydelse :-(
Tilbage sidder tre dobbeltjobbere, medlemmer af både Landstinget og Sermersooq kommunalbestyrelse.

26-04-2017 sermitsiaq.ag:

Forfatningskommissionen er nu på plads

Forfatningskommissionen er nu parat til at trække i arbejdstøjet. Som ventet er Vivian Motzfeldt (S) formand. Ane Hansen (IA) bliver næstformand.
Arbejdet med en grønlandsk forfatning er et vigtigt skridt på vejen mod selvstændighed. Det er et arbejde for fremtiden og en af de vigtigste forberedelser til at blive en selvstændig stat, skriver landsstyremedlem for selvstændighed, Suka K. Frederiksen.
Kamikpostens kommentar
Folk med bare en lille smule mere samfundsforståelse end Suka K. Frederiksen, ville pege på økonomi, uddannelsesniveau og andre solide forudsætninger for et selvstændigt land.
Kan man spise en forfatning som morgenmad for eksempel?
Hvor mange paragrafer i forfatningen koster det at bygge et hus, en skole eller et sygehus?

26-04-2017 knr.gl:

Olsvig godkender Ane Hansens dobbeltpostInuit Ataqatigiit vil ikke have dobbeltmandat hos deres borgmestre. Så klar var udmeldingen før kommunalvalget. Bagefter er det blevet lidt mere mudret, da Ane Hansen blev valgt ind som formand for overgangsudvalget i Qaasuitsoq Syd.
Her bliver hun lønnet og har ansvar som en borgmester. Alligevel fortsætter hun i Inatsisartut året ud, ind til hun fra starten af 2018 formelt bliver indsat som borgmeter.
Partiets formand Sara Olsvig ser dog ikke noget problem i den sag, og henviser til, at Ole Dorph fortsat er borgmester.
- Qaasuitsoq Kommunea har i forvejen en borgmester. En borgmester, der skal være i sit embede året ud og Overgangsudvalget i Qaasuitsoq Kujalleq er endnu ikke engang konstitueret sig.
Kamikpostens kommentar
Naturligvis ser Sara Olsvig ikke noget problem det politiske dobbeltjobberi. Det har hun jo selv eksdelleret i.
December 2013: Sara Olsvig oppebærer fuld løn fra såvel Landsting som Folketing for sit politiske arbejde. Det arbejde omfatter også læsning af udredninger, som hun selv har været med til at bestille. Alligevel kræver hun fra Folketingets talerstol, at der via den danske finanslov bevilges ”en form for kompensation til de juridisk faderløse”.
Læs mere her
En rådden tradition for erstatningskrav

26-04-2017 sermitsiaq.ag:

Kuupik Kleist til Kim Kielsen: Udskriv valg

Den interne uro i Siumut og den tilsvarende i landsstyret har uden tvivl besværliggjort arbejdet for formanden for landsstyret. Den manglende opbakning i sit eget parti har svækket Kim Kielsen i hans politiske arbejde og i hans resultater i landsstyret, vurderer Kuupik Kleist til AG.
Kamikpostens kommentar
Fra øverste etage i selvstyrebygningen kan man fra landsstyreformandens kontor lade tankerne hvile på den trappe Aasi Chemnitz Narup lod opføre efter Artic Winter Games.
Det er selvstændighedsbevægelsens Jakobstige. Den når fem-seks trin op mod det himmelske, og fortsætter man opad og udad, falder man ned på den hårde klippe.
Det ved Kim KIelsen godt. Det ved han modstandere ikke - eller gør de og er de bare ligeglade?

26-04-2017 www.nuuktv.gl:

Kielsen gør det retteSiumuts Ungdomsafdeling kan godt forstå Kim Kielsens regeringsrokade da han sikkert har god grund til det. SIS formanden er da sikker på at Siumuts formand har lavet regeringsrokaden fordi han ønsker at arbejde for hele landets ve og vel.
Kamikpostens kommentar
Er Lars-Emil Johansen med på en lytter?

26-04-2017 www.nuuktv.gl:

Siumut trænger til oprydning

Politisk kommentator Axel Ingemann Jeremiassen mener, at Siumuts nuværende splittelse skyldes, at Kim Kielsen blev indsat som partiformand under en ekstraordinær generalforsamling og fortsatte med hovedbestyrelsen, der blev valgt under Aleqa Hammonds formandsperiode.

26-04-2017 sermitsiaq.ag:

Landsstyret fyrer Henrik Leth i utide

Erhvervsmanden Henrik Leth er blevet fyret med omgående virkning fra Grønlands Statistiks bestyrelse.
Når bestyrelsesformanden lægger vægt på, at politiske fyringer af bestyrelsesmedlemmer er et problem i et statistikbureau, skyldes det, at bureauet skal være neutralt og uafhængigt.
- Vi må have diskuteret om vores lov er klar nok til at hindre sådan noget. Jeg vil umiddelbart mene at loven burde forhindre, at man kan afsætte nogen i utide uden særdeles gode begrundelser. Og hvis den nuværende lov ikke kan forhindre det, må vi kigge på det og foreslå nogle lovændringer, siger Vøgg Løwe Nielsen.
Kamikpostens kommentar
Med den klare udmelding varer det nok heller ikke længe, før bestyrelsesformanden, Vøgg Løwe Nielsen, også bliver fyret.
Læs også
National katastrofe

25-04-2017 Koalitionen tager sig af udvalgsposterne:

Koalitionen tager sig af udvalgsposterne

Udvalgene er opdelt i to størrelser med henholdsvis fem og syv medlemmer. Posterne bliver fordelt efter det d'hondtske princip, og det betyder, at koalitionen qua sit store flertal helt har kunne undgå medlemmer af oppositionen i femmandsudvalgene, mens oppositionen er repræsenteret med ét medlem i de udvalg, der har syv medlemmer.

25-04-2017 sermitsiaq.ag:

200 millioner drøftet i næsten tom sal

Det er dog ikke småpenge, som der er brugt ekstra sidste år. Samlet set har det fået underskuddet til at stige fra omkring 60 millioner til anselige 260 millioner kroner.
Hovedparten af beløbet kan forklares med, at Selvstyret har skudt 200 millioner kroner i aktiekapital ind i Kalaallit Airports. Derudover er der så sent som i december skudt yderligere 94 millioner ind i selskabet, men denne gang i form af et lån, således at man forventer at få de penge tilbage igen. I alt er der således skudt 294 millioner kroner ind i det nye selskab.
Læs også
Grønlands økonomi

24-04-2017 naalakkersuisut.gl:

Rokering i landsstyretI forbindelse med udnævnelse af Erik Jensen som nyt landsstyrmedlem blev der samtidig ændret i landsstyremedlemmerne ansvarsområder.

24-04-2017 sermitsiaq.ag:

Vittus vil vælte Kim Kielsen

Vittus Qujaukitsoq forlader landsstyret i vrede, fordi Kim Kielsen ville fjerne udenrigsområdet fra ham. Han vil samtidig forsøge at vælte Kim Kielsen af formandsposten på det kommende landsmøde i Siumut.
Vittus Qujaukitsoq fortæller også, at der har været en åben strid mellem ham og formanden om så vigtige emner som forsvarspolitik og rigsfællesskabet.

24-04-2017 knr.gl:

Comeback og rokader i landsstyretMandag er store rokadedag i landsstyret. Vittus Qujaukitsoq forlader sine områder. Suka K. Frederiksen overtager udenrigsområdet, mens Hans Enoksen overtager erhverv, arbejdsmarked og energi.
Karl Kristian Kruse får dermed comeback i stolen som ansvarlig for fiskeri og fangst her i landet. Han forlod samme post i maj måned sidste år. Det er altså mindre end et år siden, at han forlod landsstyret med argumentet om, at han ville have bedre tid til sine familie.

24-04-2017 www.royalgreenland.gl:

Meddelelse om borgermøde i ManiitsoqRoyal Greenland får 19 nye medarbejdere fra Kina ansat på fabrikken i Maniitsoq, og i den forbindelse inviteres borgerne til et informationsmøde, hvor der vil blive fortalt om baggrunden for ansættelsen af disse medarbejdere. Borgermødet afholdes mandag den 24. april kl. 19.00-20.45 i forsamlingshuset.

Med håb om stort fremmøde

24-04-2017 sermitsiaq.ag:

Vittus Qujaukitsoq: Jeg forlader landsstyretLandsstyremedlem for erhverv, arbejdsmarked, handel, energi og udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq oplyser på sin Facebook, at han trækker sig tilbage som medlem af landsstyret.
Kamikpostens kommentar
Det er forklaringen på, at mani fredags "ikke kunne nå", at godkende Erik Jensen som nyt landsstyremedlem i fredags.
Er det for meget at håbe, på, at Lars-Emil Johansen i samme ombæring trækker sig som formand for Landstinget?
Læs også:
Kim Kielsen på dobbeltarbejde

24-04-2017 knr.gl:

Løkke frygtede Kina og USA i Grønland på samme tidDet var for stor en sikkerhedspolitisk risiko, når Danmarks tætteste allierede, USA, også er til stede i Grønland - og som nation er geografisk tæt på Grønland, siger en kilde tæt på Løkkes beslutning.
- Det bør være åbenlyst for enhver, at Danmark ikke kan have to supermagter til at lege gemmeleg i Grønland. Jeg tror heller ikke, at USA vil finde sådan en situation morsom.

24-04-2017 jyllands-posten.dk:

Populisme er blevet et skældsord på linje med fascismePå en eller anden måde er det lykkedes DR, Enhedslisten, De Radikale, autonome kredse og ubehjælpsomme journalister at få begrebet ”populisme” gjort til et skældsord, der placerer ”den slags” på linje med fascisme og nazisme.
Populisme betyder egentlig folkelig, og det er netop det folkelige, der støder monopolinstitutioner, elitære grupper og politiske partier, der har en forestilling om, at de selv sidder på det rigtige og det gode og svarene på samfundets problemer. Almindelige mennesker lider ifølge den opfattelse af alle mulige vrangforestillinger, der lægger den rigtige forståelse hindringer i vejen.

Redegørelse om rigsfællesskabet 2017

Indsigt - Justitsministeriet og Lars Løkke Rasmussen skriver:
Om Grønlands offentlige finanser:
Grønland har inden for selvstyreordningens kompetencefordeling ansvaret for den økonomiske politik og beslutter selv, hvordan det offentlige budget finansieres. Det er regeringens politik, at staten ikke garanterer for grønlandsk låneoptag.

23-04-2017 www.b.dk:

»Du må klare dig selv« – det er vejen fremHan kom til Aarhus som barn med sine forældre og fortæller herom: »Vi blev viklet ind i integrationsindustrien, pædagoger, socialrådgivere, psykologer. Det er faktisk en barsk måde at blive taget imod på, for systemet involverede ikke vores forældre. Det satte dem ned og gav dem førtidspension eller kontanthjælp, for de var jo skadede. De fik at vide, at de havde traumer og eftervirkninger. Så jeg voksede op omgivet af pædagoger og socialrådgivere. Vi havde jo ikke en chance for at møde almindelige danskere i de omgivelser i Gellerup.«
Interviewet viser, at problemet med integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet måske er selve velfærdsstatens integrationsindustri med alt for meget velfærdsstats-vat.

23-04-2017 jyllands-posten.dk:

Det er værd at overveje at lukke institutioner for uvaccinerede børn

Vi fik selvfølgelig også mæslinger, røde hunde, kighoste og fåresyge. Det har vel gennem min barndom tilsammen betydet et par måneders sygdom; det gik, også fordi mødrene var hjemmegående, men sådan er det ikke i dag.
Hver gang min mor hørte om et sygt barn, blev jeg slæbt til smitning, ligesom alle de andre børn på vejen. Jeg ville have foretrukket vaccination, selvom jeg også fik de ubehagelige som f.eks. kopper (alle ældre har et synligt ar på overarmen som følge heraf). Min oplevelse er generelt, at sygdommen er langt værre end den helt ubetydelige risiko for bivirkninger.

23-04-2017 ing.dk:

Dynamikken i Grønlands isstrømme er en joker for klimaetEt af de forhold, som forskere har været uenige om, er hvor stor den grønlandske iskappe har været i Eem-tiden, hvor temperaturen typisk var fem grader højere end i dag.
Ud fra visse klimamodeller vil man forvente, at iskappen stort set ville være væk, men overalt, hvor de danske iskerneforskere har boret efter is de seneste ca. 40 år i Grønland, har de fundet spor af is fra seneste mellemistid

22-04-2017 www.nuuktv.gl:

DobbeltmandaterBlandt alle Landstingets medlemmer er 16 af dem også medlemmer af kommunalbestyrelserne, men det er ikke kun det, for nogle af dem har oven i købet et andet arbejde ved siden af.
Kamikpostens kommentar
Anthon Frederiksen er muligvis det mest uvidende medlem af Landstinget, men konkurrencen er stor.
Der er medlemmer vi kun hører fra, når de har fået, hvad de selv opfatter som et lyst indfald. Det slår de ind på stavepladen og fremsender det som §37- spørgsmål til landsstyret.
Læs leporellolisten af spørgsmålene her:
§ 37 Spørgsmål

22-04-2017 www.kamikposten.dk:

Hvorfor stemte Dansk Folkeparti nej til Loven om Selvstyre?Søren Espersen har et indgående og mangeårigt kendskab til Grønland, takket være sin dansk-grønlandske familie, bosiddende i Grønland, og han kan have givet Dansk Folkeparti den vægtige grund til at stemme nej til selvstyreloven, at forestillingen Grønland som et selvstændigt land er en idé, der ikke kan baseres på nogen former for afsæt i den virkelige verden.
Det er en respektfuld begrundelse. Folketinget har påtrængende opgaver med aktuelle problemer, og der er ingen grund til at forplumre arbejdet med lovgivning, der ikke vil få praktisk betydning i den tid, det er muligt at danne sig en mening om.
Kamikpostens kommentar
Her ved starten af forårssamlingen kan det være på sin plads at erindre lidt om, hvad den højt besungne selvstændighed drejer sig om – set ude fra, set fra Danmark.

22-04-2017 www.sumut.dk:

BoghandelVores boghandel har et bredt og stort udvalg af bøger om Grønland og arktiske forhold generelt samt materialer til undervisning i grønlandsk.

21-04-2017 knr.gl:

Ane Hansen bliver i Landstinget året ud

Ane Hansen har tidligere meldt ud, at hun trækker sig fra Landstinget, når hun får sin borgmesterkæde. Det agter hun stadig.
- Jeg fortsætter i Landstinget denne samling ud og trækker mig senest ved udgangen af året, siger formanden for overgangsudvalget til KNR.
Ane Hansen forklarer overfor KNR, at hun ønsker at lave en ordentlig overlevering. Hun træder allerede nu ud af finansudvalget, men og vil løbende afvikle flere af sine øvrige udvalgsposter
Kamikpostens kommentar
En af mine grønlandske venner omdøbte allerede i begyndelsen af 1980-erne partiet Inuit Ataqatigiit til Inuit AtaGratis.
Han var meget klart opfattende. Sådan er det stadigvæk her 37 år senere.

For dem, der følger med i det, der slipper ud om Landstingets arbejde, er svært at se, hvorfor Ane Hansen ikke kan stoppe med det samme, uden at samfundet af den grund skulle gå glip af noget som helst.
For hendes eget vedkommende kan det kun være lønnen, der afgør hendes beslutning om at hæve løn som medlem af Landstinget og honorar for diverse udvalg i de resterende otte måneder af 2017.

21-04-2017 www.kni.gl:

Ny transportkontrakt for importen af brændstofferKNI A/S, Polaroil har med skibsmægler assistance fra Maersk Broker, København indgået en 5 årig transportaftale med det tyske rederi German Tanker Shipping der skal dække Polaroils kommende transportbehov i forbindelse med import af brændstoffer. Brændstofferne skal fortsat lastes fra det svenske raffinaderi Preem i Gøteborg og losses til Polaroils importtankanlæg i Kangerluarsoruseq, Nuuk og Sisimiut, samt een årlig brændstofforsyning til Kangerlussuaq.

21-04-2017 iafolketingimi.dk:

Aaja til børne- og socialministeren: Vi skal målrette vores sociale indsats bedre i fællesskab

Aaja forklarer: ”Vi er nødt til at kende målgruppen og derfor opfordrede jeg ministeren til at sikre, at der kommer nye tal på hvor mange udsatte grønlændere, der er i Danmark. Tidligere tal er for flere år siden og de er usikre. Når bl.a. de grønlandske huse melder, at der er et stigende antal socialt udsatte grønlændere i Danmark, er det vigtigt, vi ved dette med sikkerhed.”
Kamikpostens kommentar
Skal der ikke gøres noget for de udsatte grønlændere? - Jo da, men først når de er flygtet til Danmark. Det medfører udgifter for Danmark, men heldigvis også betydelige besparelser i Grønland.
Moral for Aaja Chemnitz Larsen er som elastik i metermål.

21-04-2017 naalakkersuisut.gl:

Nakuusa er for alle i Grønland - uanset sprog, nationalitet og kulturI påskedagene bragte en Facebook-status, skrevet på en personlig Facebook-side, stor debat på Facebook og Sermitsiaq.ag. Opslaget, der er skrevet af en medarbejder ansat i projektet Nakuusaa, opfordrer i hårde vendinger og med skældsord dansktalende grønlændere til at lære det grønlandske sprog.
Samarbejdsparterne bag Nakuusa, landsstyremedlem Sara Olsvig og generalsekretær i UNICEF Danmark, Steen M. Andersen, har modtaget en række henvendelser, hvor man vil vide, om udtalelserne også dækker Nakuusa'sholdninger.

21-04-2017 knr.gl:

Dobbeltmandater kan lukke LandstingetHele 16 af de 31 medlemmer i Landstinget er nemlig også medlemmer af de nye kommunalbestyrelser, fortalte formanden for Landstinget, Lars Emil Johansen fra talerstolen i salen, da han holdt sin indledende tale på samlingens første dag.
Kamikpostens kommentar
Det virkelige problem er den tid, der er brug for som medlem af Landstinget. Det er et fuldtidsarbejde, som kun meget få i Landstinget leverer.
Resultatet er derefter.

21-04-2017 www.royalgreenland.gl:

38 kinesere ansættes i Royal GreenlandDe 38 tilkaldte kinesere skal fordeles og ansættes i tre byer, hvoraf 19 ansættes i Maniitsoq, ti i Qasigiannguit og ni i Uummannaq.
- Vi er forhåbningsfulde og tror på, at de vil udføre det arbejde, de bliver ansat til, så produktionen på fabrikkerne kan blive vedvarende, og fiskerne kan indhandle deres fangst mærkbart hurtigere og uden synderlig ventetid, siger koncern HR chef Søren Olsen Damgaard.
Kamikpostens kommentar
Med stærke skridt bevæger Grønland sig ned af den stejle vej mod øget uselvstændighed.
Der mangler ikke arbejdskraft i Grønland. Der mangler folk, der gider at passe deres arbejde - også om mandagen og efter lønningsdagen, hvor de kun har travlt med at omsorgssvigte deres børn.
Det hvad har de tænkt sig at gøre ved det i landsstyret og i Landstinget? - De lover medvind på cykelstierne.

21-04-2017 knr.gl:

Atassut vil undersøge mulighederne for ny vejDen nye borgmester i Qeqqata Kommunia vil arbejde for at vejprojektet fra Sisimiut til Kangerlussuaq skal blive til virkelighed. Selvom Atassut er med på idéen er de bekymrede for prisen.
En grusvej på 6 en halv meters bredde er estimeret til at koste 300-400 mio. kr.
Og hvis den desuden skal asfalteres på dele af strækningen kommer det til at koste 400-500 mio. kr.
Kamikpostens kommentar
Den vej har amerikanerne mindst to gange tilbudt at bygge for egen regning
Sidste gang det blev tilbudt, var det Jonathan Motzfeldt, der sagde nej

21-04-2017 www.tv2fyn.dk:

Mads har brugt 52 måneder i Siriuspatruljen: Måtte skyde en isbjørn i nødværgeNormalt er de danske specialstyrker og eliteenheder udsendte til verdens brændpunkter og aktuelle krigszoner. Men patruljeringen på Nordøstgrønland har ganske anden karakter.
- Det er en anden opgave, men bestemt en relevant opgave. Der er meget fokus på Arktis for tiden, men det er ikke en taktisk opgave, hvor man møder en fjende som sådan. Fjenden i Nordøstgrønland er typisk den barske natur, kulden og de kraftige storme - og ikke mindst det dyrevildt man møder deroppe. Og isbjørne, siger Mads Wørmer.

21-04-2017 www2.forsvaret.dk:

Erfaren befalingsmand - Banjermester til NordatlantenInspektionsskibene har et varieret sejladsmønster med fokus på suverænitetshåndhævel-se, fiskeriinspektion, søredning og en lang række andre myndighedsopgaver. Sejladsen foregår typisk i færøske og grønlandske farvande, men operationsområdet er i øvrigt en meget stor del af Nordatlanten og Arktis. Vi løser en alvorsfuld opgave, til tider under svære vilkår, men vi er stolte af vores arbejde, vi kerer os om sammenholdet og vi har det sjovt. Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling. Tjenesten er stabil og du kender datoer for sejlads og frihedsafvikling i et nøje fastlagt mønster henover kalenderåret

19-04-2017 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand: Der skal konkrete planer på bordetHelt konkret efterlyser Aviâja Egede Lynge nogle fremgangsmåder fra de nyvalgte politikere, så der er sikkerhed for, at der kommer til at ske noget. Det gælder især områderne for særligt udsatte børn og unge.
Hun gør desuden opmærksom på, at kommunalpolitikerne af lov er forpligtet til at skabe gode rammer og gribe ind, hvis de ikke er der.
Kamikpostens kommentar
Og det er ikke gjort med Kørekort til sytten-årige

19-04-2017 naalakkersuisut.gl:

Lukning af fiskeri efter torsk i Danas Banke

Der skal herved gøres opmærksom på, at for at beskytte den vestgrønlandske torskebestand er Danas Banke, defineret som området mellem 62°N - 63°N, øst for 52°W, indtil 3 sømil uden for basislinjen er lukket for alt fiskeri efter torsk i gydeperioden1. april - 31. maj.

19-04-2017 www.nuuktv.gl:

Ny landstingsbygningLandstingsbygningen er nu igen til debat under landstingssamlingen, der starter på torsdag.

19-04-2017 www.royalgreenland.gl:

Succesfuld udvidelse af strategisk platform og meget solidt resultatDet høje investeringsniveau, som følge af de strategiske initiativer, afspejles i en noget forøget netto rentebærende gæld, som ved udgangen af året udgjorde 1,3 milliarder kroner mod 1,1 milliarder kroner i seneste regnskabsår. Heroverfor står en egenkapital på nu 1,4 milliarder kroner og en soliditet på 32 %, så Royal Greenland er på alle måder en finansiel stærk koncern.
Forventningerne til 2017 er, at selskabets positive udvikling gennem de seneste seks år fortsætter. På 12 måneders basis forventes således et højere resultat i 2017. Investeringsniveauet vil også fortsat være højt, hvorfor det forventes, at den netto rentebærende gæld i løbet af 2017 vil stige til omkring 1,6 milliarder kroner.

19-04-2017 knr.gl:

Man kan altså godt være grønlænder uden at kunne sproget

Jeanette Holding er dansksproget grønlænder i Nuuk, og hun kan godt forstå, at eksempelvis studerende forlader landet eller ikke kommer tilbage på grund af identitetskonflikten om det grønlandske sprog.
Eksempel på debatniveauet i Grønland
Vera Geisler:
"Goossh... hvor er jeg træt af de dansk talende såkaldte grønlændere.... De siger at de er grønlændere fra sjælen og helt ind til røvhullet har jeg nær sagt... men alt andet end at kunne sproget er de grønlændere... Men det er dem selv, der har lavet barriere til grønlænderne, da de selv har valgt sproget fra... Så forvente de at vi grønlandsk talende grønlændere skal tale til dem på deres eget valgte sprog, så de kan føle sig velkommen. Vi er ikke to sproget land, de er dem selv der har tvunget os til at lære dansk, vi var tvunget til at lære dansk, for at overhovedet at være noget som de siger, ellers var vi ingenting, når man ikke kan dansk... De måtte vi høre 100 gange da vi gik i folkeskolen" i 80érne."
Kamikpostens kommentar
Indlægget gengivet oven for er typisk for debatniveauet i Grønland.
Ikke mærkeligt, at de bedst uddannede grønlændere i stigende omfang vælger Grønland fra.
Der er ikke nogen ude fra, der har tvunget nogen i Grønland til at at lære dansk. Det er et internt grønlandsk anliggende, lige som det i sin tid var et internt grønlandsk anliggende da man i sin tid valgte dansk til.
Læs også
En politikerskabt katastrofe

18-04-2017 sermitsiaq.ag:

Demokraterne vil give kørekort til 17-årigeI et åbent $37-spørgsmål til landsstyret spørger Randi Vestergaard Evaldsen, medlem af Landstinget for Demokraterne, om landsstyret vil tage kontakt til den danske stat med henblik på at tilslutte sig forsøgsordningen, hvor unge får kørekortet ét år før end normalt.
Kamikpostens kommentar
Det er Randi Vestergaard Evaldsen, forkvinden for Demokraterne, medlem af Landstinget og nu også medlem af kommunalbestyrelsen i Sermersooq, der har plukket den første forårsblomst til sin egen buket af påtrængende problemer i samfundet.

Det næste bliver vel et forslag om bødestraf for ikke at bruge hundeposer under slædekørsel, eller et forbud mod dårligt vejr i weekenderne.

Det sidst nævnte vil være af interesse for den akademiske medarbejder, der skal bruge den kommende weekend til at besvare spørgsmålet på vegne af landsstyret.

Med mindre naturligvis, at landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, vælger personligt at tage sig af spørgsmålet ved at rejse ned til et møde om sagen med den danske trafikminister, Ole Birk Olesen.

Velkommen i klubben af dyrt betalte, politiske landsbytosser.

18-04-2017 illvid.dk:

Jagten på Franklins dødsskibMest opsigtsvækkende var fundet af et dokument underskrevet af Francis Crozier, kaptajnen på HMS Erebus. Dokumentet var dateret den 25. april 1848 og beskrev, hvordan begge skibe var blevet forladt efter at have været frosset fast i isen siden september 1846, og at de 105 overlevende planlagde at begive sig sydpå.
Især en note i marginen af dokumentet sprang i øjnene. Her stod: “Franklin døde den 11. juni 1847”.

18-04-2017 www.b.dk:

Den rette profil

Tre såkaldte profilgymnasier optager de fagligt stærkeste elever fra folkeskolen. Et profilgymnasium tilbyder en helt særlig uddannelse, som bygger på faglige forudsætninger hos eleverne.

17-04-2017 videnskab.dk:

Klimaforskere bygger ishaller med ballonerI 2012 fik vi bygget en prøveballon, der var 15 meter lang og 4,2 meter i diameter. Så lavede vi en udgravning, der var en smule mindre end det, ballonen gerne ville være. Den oppustede ballon lå i udgravningen som pølsen i et pølsebrød, og så blæste vi sne på og byggede taget op.
Efter tre dage vendte vi pumpen om, sugede ballonen tom og trak den ud. Resultatet var en støbt snehule.
I årene efter holdt forskerne godt øje med snehulen ved NEEM-boringen i det nordvestlige Grønland. I 2015 kunne de konstatere, at den stadig holdt formen. Så fik de blod på tanden.

16-04-2017 www.tilliem.dk:

Der skal være plads til alle

Jeg ønsker mig et samfund hvor vi diskuterer og debatterer åbent og ærligt, kritisk og gennemtænkt.
Hvor det ikke er forbundet med fare at sige sin mening.
Fare for at blive forfulgt på de sociale medier - eller i virkeligheden.
Hvor voksne og børn ikke mobbes og bagtales.
Hvor der er plads til alle, uanset hvilken triviel fordom vi måtte slæbe rundt på i forhold til hinanden.