Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 21. februar 2020

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
20-02-2020 atassut.gl:

Landsstyret ønsker ingen konkurrence

Det er beklageligt at landsstyret er intolerante for udvikling af vores vigtigste erhverv i Grønland. Sigguk A/S i Uummaannaq har fået afslag om at starte en fabrik.
Men grundet RG og Avanna seafood A/S tilstedeværelse i Uummannaq har landsstyret ikke ment det var på sin plads at åbne en tredje fabrik. Det er ærgerligt, da de 2 eksisterende fabrikker primært indhandler hellefisk, men at fiskerne ved der er en meget stor bestand af torsk. Da det er torsk og lodder de primært ønsker at producere, vil det kun være til gavn for både de lokale, men også for vores samfund generelt.

20-02-2020 klimarealisme.dk:

Jordens kulstofkredsløbKulstof er en afgørende bestanddel i alle organismer på Jorden, og det indgår i de fossile brændstoffer og i flere drivhusgasser. Samtidig er der stor politisk opmærksomhed om netop kulstofkredsløbet, som derfor behandles nærmere her.

20-02-2020 www.royalgreenland.gl:

Held i uheld

Alexander Dahl og Heidi Henningsens uddannelsesstart fik en uventet drejning, da den drømmeuddannelse de skulle i gang med blev udsat. Royal Greenland kom nogle af de unge til undsætning, og gav dem en praktikplads i virksomhedens kontor i Danmark
I slutningen af august 2019 var Alexander Dahl, Heidi Henningsen og andre forventningsfulde unge klar til at begynde på Niuernermik Ilinniarfiks bacheloruddannelse i International Handel og Marketing samt Økonomi og Ressourcestyring. Et par dage inden studiestart fik de dog den nedslående besked, at uddannelsen ikke kunne igangsættes fordi bevillingen til uddannelsen ikke var på plads. Midlerne skulle først findes på Finansloven for 2020, og den proces ville tage nogle måneder. Hvis, og når midlerne blev bevilget, så ville det betyde måtte de unge vente i knap fem måneder på uddannelsens start.

20-02-2020 www.berlingske.dk:

Er Færøernes skatteskandale lagt i tavshedens grav

Færøerne har deres helt egen skandale – skattesagen. Den har hvirvlet så meget snavs frem, at kritikken mod toppen i det færøske samfund tog til. Men pludselig er sagen lagt død. Den kritiske presse på Færøerne har fået tænderne trukket ud, og den danske politimester tøver med at tage stilling til sagen.
Færøernes medier gik kritisk til værks. Blandt andet nyhedschefen Liljan Weihe på den nationale TV-station, Kringvarp Føroya, TV-stationens graverjournalist Jan Lamhauge og medredaktør Barbara Holm på avisen Sosialurin. Alle disse tre fremtrædende journalister på Færøerne er imidlertid i dag fjernet fra deres poster, og den ulmende skattesag lagt i »tavshedens bunke.« Måske i håb om, at den forsvinder af sig selv.

20-02-2020 www.ral.dk:

Ekstraordinær åbent for gate og pakhus fra Nuka Arctica 2007

Gaten og pakhuset i Nuuk holder ekstraordinært åbent, søndag den 23. februar 2020.
Pakhuset er kun åbent for udlevering fra kl. 8.00-12.00 med udlevering af kølevarer fra Nuka Arctica 2007 samt gods fra tidligere anløb.
Gaten holder åbent fra kl. 8.00-12.00.

20-02-2020 knr.gl:

Opsang fra en jollefisker til politikere: Tænk på den næste generation

Antallet af licenser til fiskeri efter hellefisk i det kystnære fiskeri er nemlig steget med næsten det dobbelte de sidste ni år. Helt konkret fra 1043 licenser i 2010 til 1849 licenser i 2019.
Men trods af stigningen har kun 23 procent af licenshaverne ifølge Fiskerikommissionen formået at indhandle hellefisk, så deres overskud i 2018 svarede til den gennemsnitlige personindkomst på 245.000 kroner.

19-02-2020 www.kamikposten.dk:

Pensionister betaler for nye lufthavne

Det er igen de gamle og samfundets svageste som betaler for de nye lufthavne, groft sagt. Og de kommer ikke til at generere den ventede indtjening, så ikke alene gældsætter vi os tungt, og fører overbudspolitik i landstinget; vi undskylder os også med alt muligt for at skumme fløden til at finansiere de her lufthavne

19-02-2020 sermitsiaq.ag:

Fiskeriudvalg: Mistillid til Immanuelsen

Stolen under landsstyremedlem for Fiskeri Jens Immanuelsen vakler, efter at et flertal i fiskeriudvalget har erklæret sin mistillid til ham.
Demokraternes Steen Lynge mener, at det er forkert at begynde at blande sig og stille krav til Fiskerikommissionens arbejde.
I en mindretalsudtalelser siger Demokraterne følgende:
- Demokraterne finder det vigtigt at fiskerikommissionen får arbejdsro og til sidst kommer med anbefalinger til forslag til den kommende fiskerilov. Der vil være rigelig mulighed for Landstinget at forholde sig til disse anbefalinger og som flertallet kan støtte eller forkaste.
- Samtidig er det et godt tegn at landsstyrett ikke kommer med udmeldinger om faste politiske krav eller ønsker om bestemte konklusioner fra fiskerikommissionen.

19-02-2020 sermitsiaq.ag:

Nuuk slipper alligevel ikke for øjebæDen primære årsag til, at vi etablerer master med indflyvningslys, er, at vi på den måde kan forbedre regulariteten med seks procent, præciserer Peter A. Wistoft over for Sermitsiaq.AG.
Han afviser, at spørgsmålet om master eller ej er et spørgsmål om at leve op til sikkerhedskravene, stillet af Trafik- og Byggestyrelsen.
Kamikpostens kommentar
Det er underligt ligegyldigt at kalde konstruktionen en 'øjebæ'.
Det havde været relevant, at påpege risikoen for at store stykker is kan falde ned fra den metalkonstruktion, der går hen over vejen. Det kan være livsfarligt at køre på vejen under blæst og tø. Når den er opført som planlagt, kan vi kun vente på ulykker, der kan koste menneskeliv.

19-02-2020 iafolketingimi.dk:

Afklaring efterlyses: Usikkerhed om fremtidigt SAR-helikopterberedskab i Grønland er uholdbart

Behovet for et effektivt SAR-beredskab i Grønland er kun stigende. De seneste fem år har der i gennemsnit været 79 årlige SAR-operationer i Grønland. Hvad angår helikopterberedskabet løses opgaven af 1 helikopter udstationeret i Kangerlussuaq og 1 helikopter i Qaqortoq. De dækker tilsammen et areal på 2 mio. km². Store områder i det nordligste Grønland og Østgrønland er altså ikke dækket af et landbaseret SAR-helikopterberedskab. Til sammenligning står 4 helikoptere til rådighed for eftersøgning, redning og ambulanceflyvning i Danmark, hvis areal blot udgør 42.933 km².
Kamikpostens kommentar
De beboede dele af Grønland svarer i areal til Jylland nord for Limfjorden, så efter Aaja Chemnitz Larsens logik skulle én SAR-helikopter gøre Grønland fuldt ligestillet med Danmark.
De nævnte 4 helikoptere i Danmark betjener 5,6 millioner indbyggere.
Indbyggertallet i Grønland er 56.081.

19-02-2020 knr.gl:

Million til undervisning om Grønland går tabt

Fordommene om Grønland og grønlændere står i kø i Danmark. Men det skulle 25 millioner kroner i den danske finanslov være med til at ændre på i 2019 og årene fremover.
De første millioner blev sat i spil sidste år, og mens der har været stor interesse for nogle af pengene, så er det gået mindre godt med et af initiativerne.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at puljen kun fik to ansøgninger, der ikke opfyldte kravene for at kunne modtage penge.
Kamikpostens kommentar
Det passer ikke, at fordommene om Grønland og grønlændere står i kø i Danmark.
Det passer derimod, at hetzen i KNR mod Danmark med denne artikel på knr.gl er en pinlig kendsgerning.
Det fremgår af artiklen, at de to grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget synger med på melodien i stedet for at passe deres arbejde med at sikre, at de 32 sagsområder, som nok aldrig bliver 'hjemtaget', løbende tilpasses forholdene i Grønland.

19-02-2020 sulesam.gl:

Demokrati er samtale

Landsstyret agter tilsyneladende ikke, at lytte til den store menneskemængde, som i den seneste tid har demonstreret imod de markante afgiftsforhøjelser.
Det er et meget nemt synspunkt at antage, når man – som Kim Kielsen – ikke selv skal tænke i, hvordan næste måltid sikres. Det er dyrt at bo i Grønland. Landsstyret mener tilsyneladende, at det skal blive endnu dyrere. Eliten skal jo sikres penge til lufthavnspakken, forfatningskommissionen, nye boliger til politikerne og andre prestige-projekter der er helt unødvendige.
Dette er tiltag, som ikke kommer de almindelige borgere til gode – og slet ikke de aller fattigste. Således skabes der en endnu dybere social slagside, via den økonomiske politik som den nuværende koalition fører.

18-02-2020 sermitsiaq.ag:

Kielsen: Forslag om Selvstyre-ejet bank skal undersøges

Som formand for Siumut mener Kim Kielsen, at der er grundlag for at få undersøgt, hvad der er af plusser og minusser ved at etablere en bank, der hører under Selvstyret.
- Når der er en undersøgelse, har vi noget, som vi fælles kan forholde os til og eventuelt træffe beslutninger ud fra, siger Kim Kielsen, der ikke er bekymret for, at debatten og en undersøgelse vil være ugunstig for investorers lyst til at smide penge i det grønlandske samfund.

17-02-2020 www.ral.dk:

Ændringer i Irena Arcticas rejse 2006

På grund af kraftig vind i sydgrønland, er rotationen på feederskibet Irena Arctica 2006 ændret

Ankomst
  • 17. februar kl. 17:30 Nanortalik
  • 18. februar kl. 12:00 Qaqortoq
  • 18. februar kl. 19:00 Narsaq
  • 19. februar kl. 19:00 Paamiut
  • 20. februar kl. 10:00 Nuuk

Med forbehold for ændringer.

17-02-2020 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand: Seksuelle overgreb begås i alle samfundslag

Børneorganisationen MIO’s arbejdsmetode baserer sig på inddragelse og handler om, at lade borgerne komme til orde og fortælle hvad de har på hjerte
- Vi møder en del borgere med høje positioner i samfundet. Det kan være folk med gode jobs og i stillinger som har betydning for andre mennesker. Det kan også være familiers overhoveder. Ofte får vi fortalt, at der ingen problematikker som seksuelle overgreb er. Men når vi så taler med andre borgere fortroligt, er det noget helt andet vi får at vide, fortæller Aviâja Egede Lynge.
Kamikpostens kommentar
Det er velkendt for alle, der som familie har boet nogle år i Nuuk, og som har haft børn i vuggestue, børnehave og folkeskolen. Vi ved udmærket, at det ikke har specielt meget at gøre med druk og fattigdom. Vi er mange, der kan sætte navne på krænkere, der ikke afsløres på grund af krænkerens sociale status eller position til at dække over den viden, der er i lokalsamfundet.
De folkevalgte ved det også, ofte fra deres egen familie og vennekreds.
Det er bekvemt at bortforklare det som selvforskyldte hændelser i socialt stærkt udsatte familier.
Det er en skammelig og fuldt bevidst ansvarsfralæggelse.

17-02-2020 www.berlingske.dk:

Ups! Telefondata afslører, hvordan Rusland udførte snigmord i Europa

Ved hjælp af et sandt puslespil af telefondata er det tilsyneladende lykkedes det undersøgende medie Bellingcat at kortlægge de tætte forbindelser mellem en anklaget morder i et tysk fængsel og den russiske efterretningstjeneste FSB.

16-02-2020 sermitsiaq.ag:

Fleischer: Selvstyret skal have egen bank

Siumuts Henrik Fleischer mener, at Selvstyret skal etablere sin egen bank, så man på den måde kan ”lette borgernes velfærdsmæssige forhold på det økonomiske område”.
Kamikpostens kommentar
Johan Lund Olsen, der nu hæver løn som sekretariatschef for Forfatningskommissionen, har i 1998 foreslået, at der indføres "Grønlandsk valuta og egen Nationalbank". Han guldkorn kan du læse her: Grønlandsk valuta og egen Nationalbank

16-02-2020 www.dr.dk:

Trumps værste fjende kendt skyldig i afpresning

I hårde vendinger kritiserede Michael Avenatti igen og igen Donald Trump i et hav af optrædener på tv, hvor han alene i 2018 optrådte ikke mindre end 200 gange på kanaler som CNN og MSNBC.
Michael Avenatti blev en slags kæledægge for modstanderne af Donald Trump, der så en mand, der ikke var bange for noget og da mindst af alt at sige den siddende republikanske præsident lodret imod.
Nu kan han se frem til op mod 40 års fængsel, efter han fredag blev dømt for at have forsøgt at afpresse den amerikanske sportsudstyrsgigant Nike for ikke mindre end 20 millioner dollars.

15-02-2020 www.berlingske.dk:

Pippi Langstrømpe fylder 75 år: Det var slet ikke meningen, hun skulle være verdensberømt

Men egentlig var det slet ikke meningen, at det skulle ende med verdensberømmelse. Pippi blev til ved et tilfælde, fortæller Astrid Lindgrens barnebarn Olle Nyman til Berlingske. Faktisk var det Olle Nymans mor, Karin, der i 1940erne bad sin mor, Astrid Lindgren, fortælle en historie. Den skulle handle om en pige med det improviserede navn »Pippi Langstrømpe«.
»Så min mormor fortalte løs som ren underholdning for min mor og hendes venner«, fortæller Olle Nyman.

15-02-2020 www.berlingske.dk:

Mette Frederiksen taler om tillid, der slår revner – men danskernes tilfredshed med demokratiet har aldrig været større

»De små rige lande i Europa, lande som Danmark, Luxembourg og Schweiz, har en kombination af, at de succesfuldt har integreret sig i den globale økonomi, de har relativ lav indkomstulighed, og de har et mere responsivt politisk system, fordi landene har proportional repræsentation – eller som i Schweiz, direkte demokrati,« siger han.
Netop vores repræsentative demokrati med lave spærregrænser og mindretalsregeringer fremhæver Foa som en af de helt store forskelle mellem Danmark og eksempelvis USA og Storbritannien.

14-02-2020 sermitsiaq.ag:

Oliestrategi: Landsstyret satser på olieboringer til lands

Det er første gang, at landsstyret sætter fokus på muligheden for at onshore efterforskning.
Onshore olieaktiviteter er på ingen måde nyt i de arktiske lande. I Canada er der tjæresand, hvor man udvinder olie fra sandet, og i Alaska er der boretårne mens Rusland udnytter store olie og gasforekomster i Sibirien. I de områder er der både større og mindre selskaber, der er aktive.
Kamikpostens kommentar
Ak ja, hvad ved en journalist på Sermitsiaq.AG om det.
Der var olieefterforskning på sydsiden af Nuussuaq-halvøen i 1995. Man fandt ikke noget.

14-02-2020 sermitsiaq.ag:

IA: Efterskolerapport afslører behov for tidlige indsats

Den viden som rapporten giver os, understøtter endnu engang behovet for en nationalhandlingsplan, og især om behovet for tidlig indsats. Inuit Ataqatigiit har i flere år arbejdet for vedtagelse af netop en national handlingsplan, da dette vil være med til at forholde os til de problemstillinger, der vedrører det enkelte barn og dets nærmeste. At have barnet i centrum, uden at barnet bliver en kastebold mellem flere systemer.
Kamikpostens kommentar
Man bør i Grønland kræve, at den enkelte elev skal bestå en prøve i flydende dansk både talt og skrevet, før vedkommende - betalt af Landskassen - bliver sendt på uddannelse i Danmark.
Det vil få problemet til at forsvinde som dug for solen.

13-02-2020 www.dr.dk:

Grønland lancerer offensiv oliestrategi: 'Vi har samme ret som andre

At strategien ligger højt på den grønlandske dagsorden understreges af landsstyreformand Kim Kielsens rejseaktivitet de seneste par uger, hvor han har forsøgt at gøre sine hoser grønne for olieindustrien:
- Så længe en stor del af verdens energiforbrug bliver dækket af olie og gas, har Grønland samme ret som alle andre til at udvinde og eksportere olie og gas, lød det fra landsstyreformand Kim Kielsen, da han i sidste uge åbnede et event om olieudvinding i den amerikanske olieby Houston i Texas.
Rundturen er fortsat i denne uge, hvor Kim Kielsen har holdt oplæg for olieselskaber i London.

13-02-2020 sermitsiaq.ag:

Selvstyret lever ikke op til løn-aftale

AK-formanden Dina Olsen kalder det ”uacceptabelt”, at Selvstyret ikke lever op til den arbejdstidsaftale, man har indgået.
Den 19. oktober 2019 indgik AK og Selvstyret en arbejdstidsaftale på erhvervs- og brancheskole-området, som ville give faglærerne et lønløft på 8.000 kroner månedligt, som skulle udbetales ved udgangen af januar 2020, samt i slutningen af december for faglærer med forudbetalt løn

13-02-2020 knr.gl:

Vi bliver flere mennesker i landet

I 2019 steg indbyggertallet herhjemme med 89 personer, hvor der året før var 115 personer mere kommet til.
I alt bor der nu 1.246 udenlandske statsborgere i landet. Det er særligt statsborgere fra Filippinerne (373) og Thailand (208), der trækker tallet op. I alt er der 109 flere end for et år siden med statsborgerskab i et af de 2 lande, og de udgør nu 47 procent af alle udenlandske statsborgere i Grønland.
Læs også
89 flere i Grønland
I gennemsnit er 392 flere personer flyttet fra Grønland end til, hvert år gennem hele perioden. I 2019 blev der foretaget 2.310 indvandringer og 2.609 udvandringer. Nettoudvandringen i 2019 blev derfor på 299 personer, en god del lavere end det gennemsnitlige årlige antal nettoudvandringer siden 1993:

13-02-2020 knr.gl:

Kielsen vil genoplive olieinteresse - afviser at det før er mislykket

Den nuværende beskatningsmodel har været utiltrækkende for selskaberne, siger Kim Kielsen.
- Hvis vi skulle gøre det mere attraktivt, måtte vi gøre noget, og vi har set på, hvad andre lande gør, lyder det fra formanden, der understreger, at Grønland bør finde andre indtægtskilder end fiskeriet.
- Vi må opsøge flere muligheder for at tjene penge. Og dér skal vi bane vej for at tjene penge på landets ikke-levende ressourcer, siger Kim Kielsen

12-02-2020 www.ral.dk:

Ekstraordinær åbent for gate og pakhus fra Irena Arctica 2006

Lørdag den 15. februar 2020 vil gaten og pakhuset I Nuuk holde ekstraordinært åbent.
Pakhuset er kun åbent for udlevering fra kl. 8-12 med udlevering af kølevarer fra Irena Arctica 2006 samt gods fra tidligere anløb.

12-02-2020 fgb.dk:

Årsager til grønlandske efterskoleelevers frafald

Hvert år tager ca. 300 grønlandskeunge på efterskole i Danmark. Selvom frafaldet er faldet de sidste fire år fra knap 20% til omkring 17%,er der stadig for mange af disse unge, der ikke gennemfører deres efterskoleår. Formålet med denne undersøgelse er derfor at belyse, om det er muligt at identificere de kommende efterskoleelever, som har størst risici for at droppe ud af efterskolen eller at determinere, hvilke faktorer, der har en hhv. positiv eller negativ indvirkning på de unges frafald. Således, at vi sammen med andre interessenter såsom Efterskoleforeningen og De Grønlandske Huse i fællesskab kan udvikle yderligere tiltag, som kan støtte disse elever både før og under deres efterskoleophold.F.eks. ved at forberede dem bedre inden de rejser på efterskolen og ved at kunne tilbyde en mere målrettet støtte undervejs i efterskoleforløbet.

12-02-2020 sermitsiaq.ag:

Kriminalforsorgen: Det går fremad, men langsomt

Kriminalforsorgsdirektør Naaja Nathanielsen siger, at hun holder vejret indtil en aftale om et lønløft til anstaltsbetjentene er endelig underskrevet
Ved årets finanslovsforhandlinger i Folketinget blev der afsat ekstra midler til at løfte lønnen for anstalts- og politibetjente. Pengene er dog endnu ikke blevet udmøntet, da forhandlingerne i justitsministeriet trækker ud på grund af uenighed mellem de to grønlandske folketingsmedlemmer.

10-02-2020 sermitsiaq.ag:

DF: Krav om værnepligt i hele rigsfællesskabet

Sjúrður Skaale sidder stadigvæk i folketinget, og han har ikke ændret mening.
- Jeg forstår godt grundtanken, fordi Færøerne bliver forsvaret af NATO og betaler ikke noget for forsvaret. Men så længe Færøerne ikke har nogen indflydelse på, hvad Danmark gør, når det gælder at sende folk i krig, så kan jeg ikke støtte forslaget, siger Sjúrður Skaale, folketingsmedlem for Javnaðarflokkurin.
Kamikpostens kommentar
Det er ikke Danmark, der sender folk i Krig. Det er Kongeriget Danmark, der fastlægger forholdet til NATO. I det forhold har Sjúrður Skaale lige så meget indflydelse som ethvert andet medlem af Folketinget.
Så det vrøvl, at det er Danmark, der sender folk er krig, fortæller kun, at enten er Sjúrður Skaale småt begavet eller også lyver han.

10-02-2020 iafolketingimi.dk:

Aaja Chemnitz Larsen støtter SIKs ønske om lige løn for lige indsats

”Jeg er helt på linje med SIK og mener, at staten bør sikre lige løn for alle sine ansatte uanset hvorhenne i Rigsfællesskabet de bor. Det er fødestedskriteriet om igen og hører ingen steder hjemme. Jeg mener det er en vigtig sag, som der selvfølgelig skal findes en løsning på. Her er det også vigtigt landsstyret anerkender, at der er et behov for lige løn for lige indsats.” lyder det afslutningsvist fra Aaja Chemnitz Larsen. Aaja Chemnitz Larsen har stillet spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup såvel som til skatteminister Morten Bødskov, for at få sat gang i sagen.
Kamikpostens kommentar
Der er ingen slinger i valsen, når pengene i givet fald skal hentes i statskassen.
Hvorfor skal skolelærere, socialpædagoger og og viceværter med mange flere, som er ansat i det offentlige i Grønland ikke også have danske lønninger?
Og hvorfor skal privatansatte i ikke have samme løn, som de offentligt ansatte i Grønland? - Man kunne jo starte med de ansatte i de selvstyreejede virksomheder.
Svaret ligger lige for. Her skal pengene hentes i Landskassen. Det vil ikke engang være nok at hæve pensionsalderen til 100 år, for her skal pengene gå til de nye lufthavne.
Grønlands største problem er uduelige politikere.

10-02-2020 knr.gl:

Mange børn bliver ikke undersøgt efter seksuelle overgreb

Det er politiet, der kan bede sundhedsvæsnet om at lave en personundersøgelse - også kaldet en retslægelig undersøgelse - af et barn efter et overgreb.
Det kan dog først ske, når overgrebet er blevet anmeldt til politiet.
Og hos politiet erkender man, at der sjældent bliver bestilt en retslægelig undersøgelse af et krænket barn.
Faktisk sker det "i meget få sager", fortæller vicepolitikommissær ved Grønlands Politi, Rune Nielsen. Ofte er det nemlig for sent.
- Der går ofte lang tid fra overgrebet har fundet sted, og til det bliver anmeldt. Og så er der ofte al for flygtige spor på barnet. De er simpelthen væk, siger han

09-02-2020 www.berlingske.dk:

Så langt ind i sindet på os må intet herredømme komme

Venstrefløjen går ikke længere kun ind for planøkonomi. Nu vil den også centralt planlægge den menneskelige bevidsthed og samfundets ellers uformelle strukturer. Kravet om kollektivt at styre menneskers bevidsthed og livsvalg har rod i den normkritiske identitetspolitiske venstrefløjsstrømning, og den er farligere end selv de skæveste, nedarvede strukturer.
Vores livsvalg ikke gennemsnitligt neutrale, netop fordi vi alle er påvirkede af de millioner af bestanddele, der danner det enkelte menneske. Dig og mig. Med al vores bias, nedarvede eller overleverede strukturer gennem tusinder af år, via venner, familie og forfædre, med vores fikseringsfejl, med vores biologisk eller socialt påvirkede beslutninger og valg. Men er det omvendt ikke netop deri, den enkeltes frihed består? At vi har lov at være dem, vi er?
Læs også
Vi finder os i ting, som vi for 20 år siden ville anse for umulige

08-02-2020:

Hvad synes du om det, der foregår i Nuuk?

 

08-02-2020 sermitsiaq.ag:

Kim Kielsen: Olie og gas kan blive vores indtægtskilde

Formanden for landsstyret Kim Kielsen har gennemført et markedsføringsfremstød i USA.
- Det er vigtigt, at landsstyret arbejder på at styrke Grønlands indtjeningsmuligheder, så vi kan styrke levevilkårene over alt i Grønland. Udnyttelse af olie og gas kan potentielt bidrage vores erhvervs- og indtægtsgrundlag.

08-02-2020 sermitsiaq.ag:

Nyt studie: Vandstanden stiger hurtigere og hurtigere

Vandstanden i verdenshavene er steget med 7,5 centimeter de seneste 30 år, og over de næste 100 år kan vi formentlig lægge yderligere 70 centimeter til.
Sådan lyder konklusionen i ny dansk forskning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Kamikpostens kommentar
Den sag er der flere meninger om:
Største undersøgelse til dato: Atollerne er ikke blevet mindre
Altså, ud af de 709 øer har
73,1 % haft stabilt areal
15,5 % haft voksende areal
11,4 % haft mindsket areal
Dertil kommer, at ingen atol-øgruppe som helhed har haft mindsket areal. I opgørelsen regnes ændringer på under 3% i størrelse for disse små øer for stabilt areal.
Disse resultater svarer til en tidligere opgørelse, lidt mindre McLean & Kent 2015 [2] der så på 12 atol-øgrupper med i alt 244 øer. De konkluderede at 72,6% havde stabilt areal, 19,2% voksende areal og 8,2% mindsket areal.

07-02-2020 sermitsiaq.ag:

IA: Minister-svar er uacceptabelt

IA’s landstingsmedlem Sofia Geisler stod sidste år bag et beslutningsforslag om at få hævet foranstaltningsrammen for seksualforbrydelser. Det undrede hende, at Martha Abelsen i sit svarnotat pludselig drejede diskussionen over mod, at der skulle indføres et strafferetligt system, der svarer til det danske med anstaltsanbringelser, der blev hævet til 16 år.
- Sagen burde handle om, hvorfor der i dag dømmes foranstaltninger fra 30 dages anstaltsanbringelse og op til 5 års anstaltsanbringelse for seksuelle overgreb, når kriminalloven rent faktisk giver mulighed for et skærpet foranstaltning, siger Sofia Geisler til Sermitsiaq.AG

07-02-2020 www.berlingske.dk:

Læge advarede om virus: Hospital erklærer ham død

I stedet for at blive takket for sin indsats fik han en reprimande af politiet i Wuhan. Og det har kinesiske brugere på Weibo ikke glemt, skriver South China Morning Post.
- Reprimanden af doktor Li vil for altid være en skamplet på Kinas historie. Doktor Li advarede offentligheden med livet som pris. Wuhans politi har stadig ikke tilbagekaldt reprimanden, selv efter hans død, skriver en Weibo-bruger ifølge det kinesiske medie.

05-02-2020 ia.gl:

Har landsstyret opgivet at forbedre de ældres levevilkår

Under valgkampen har vi hverken hørt Siumut eller Nunatta Qitornai udtrykke mål om at forringe folks levevilkår. For det var dem der højt og helligt lovede at arbejde for forbedring af befolkningens levevilkår. Men det skulle vise sig, at de var klar til at forringe serviceringen af borgerne. Nu vil de tage de allerede bevilgede midler fra pensionisterne og bruge pengene for at pynte på deres regnskaber.
Mange ældre ønsker en pensionisttilværelse i vores land. Men der er også mange der får et stadigvæk større ønske om at forlade vores land, fordi de har en opfattelse om, at de der kan få en bedre tilværelse. Hvis vi kun skal leve en gang, hvem vil så ikke stræbe efter et bedre og lettere liv? Hvis vores land ikke skal ende som et af de hårdeste lande at leve i, må vi politikere arbejde så befolkningen atter igen skal føle optimisme.

05-02-2020 www.youtube.com:

Her kan du se Grønlands Politis oplysningskampagne om seksuelle overgreb indtalt på østgrønlandsk 
Se også
På nordgrønlansk
På vestgrønlandsk
Anmeld seksuelle overgreb

04-02-2020 sermitsiaq.ag:

Professor advarer: Pas på øget ulighed

Økonomien buldrer derudaf, men hvis der ikke gennemføres reformer i det grønlandske samfund vil store samfundsgrupper blive efterladt på bagperronen, mens et mindretal høster gevinsten.
Torben M. Andersen påpeger, at reformer er nødvendige, hvis man har et ønske om at skabe en selvbærende økonomi.
- Hvis man ønsker at være selvbærende vil det også medføre, at der er mindre ulighed i samfundet, siger Torben M. Andersen, der også peger på et andet og meget ømt punkt: udvandringen fra bygder til byer.
Kamikpostens kommentar
Forhåbentligt har Torben M. Andersen også påpeget det endnu større problem, at flere og flere af de bedst uddannede vælger at bosætte sig uden for Grønland.

04-02-2020 www.tv2lorry.dk:

Ny skole indviet på Rigshospitalet: Lærere klar til at undervise på flere sprog

Skolen på Rigshospitalet er både til danske, færøske og grønlandske børn, der i nogle tilfælde er nødt til at rejse flere måneder i træk til Danmark for at modtage behandling. På den måde sikrer man sig nu også, at både de indlagte og de medrejse søskende får den bedst mulige skolegang samtidig.
- Ved at samle vores afdelinger kan vi bedre dele børnene op i grupper efter alder, faglig formåen og faglig aktivitet. Samtidig kan børnene også i langt højere grad end tidligere møde andre børn på samme alder og med samme type af lektier eller faglige udfordringer, siger Lone Stisen, der er er leder af skolen på Rigshospitalet.

03-02-2020 sermitsiaq.ag:

Prognose: Økonomien i enorm vækst

Det er lufthavnsbyggerierne, den generelle investeringslyst i boligbyggeri og forhøjede rejekvoter, der ligger til grund for den høje prognose, oplyste Anders Møller Christensen fra Økonomisk Råds formandskab under Økonomisk Råds temaseminar på Hotel Hans Egede lørdag.
Kamikpostens kommentar
Lufthavnsbyggerierne har ikke noget med økonomisk vækst at gøre. Byggerierne er en investering baseret på et håb om, at det vil give økonomisk vækst. Hvis det ender galt, så hedder det økonomisk misvækst.
Boligbyggeriet er noget samfundet har råd til i det omfang de produktive erhverv har leveret overskud, der muliggør byggeriet.
Kun de forhøjede rejekvoter kan give økonomisk vækst, og det kun, hvis rejebestanden ikke overfiskes af de forhøjede kvoter.
Forventningen om en økonomisk vækst hænger i et net med store huller.

02-02-2020 sermitsiaq.ag:

Illuut skal finde en ny direktør

Jette Larsen, direktør for det selvstyreejede Illuut A/S, har opsagt sin stilling.
- Vi har for lang tid siden besluttet at vi skal blive gamle i Danmark, hvor vi har det meste af familien og har derfor forberedt os en del år, siger Jette Larsen, der er gift med geolog Ole Christiansen.
Parret har derfor købt et hus i Skanderborg, hvor de allerede »føler sig hjemme«.

02-02-2020 www.berlingske.dk:

Sådan mørklagde Kina coronavirussens udbrud

Allerede i begyndelsen af december opdagede kinesiske sundhedsmedarbejdere den første person, der var smittet med coronavirussen.
Siden har coronavirussen spredt frygt over hele verden, mens antallet af smittede og døde vokser dag for dag.
Kina er blevet mere og mere isoleret. Flyselskaber i hobetal indstiller alle afgange til landet, og millionbyer ligger øde hen.
Men nu tyder det på, at reaktionen kommer alt for sent. Og at de kinesiske myndigheder modarbejdede og mørklagde sundhedsfolks arbejde med virussen, da den først blev opdaget.

01-02-2020 sermitsiaq.ag:

Múte kræver handling: Opsvinget er blevet sløset bort

IA’s partiformand Múte B. Egede har fremlagt syv velfærdsmål, der skal sikre en bæredygtig grønlandsk økonomi og en holdbar plan for velfærden.
Múte B. Egede er stærkt kritisk over sidste års efterårssamling, hvor landsstyret under voldsomme offentlige protester sammen med Demokraterne forhøjede afgifterne på en række varer.
- Dybest set mener jeg, at afgiftsstigningerne ikke bare ramte os i form af prisen på vores sukker, alkohol og cigaretter. Afgiftsstigningerne afslørede mest af alt den stilstand og den desperation der dominerer landsstyret. At borgerne siden har protesteret og er gået på gaden tolker jeg derfor som en langt mere grundlæggende – og sund – reaktion: En tydeliggørelse af, at koalitionen har udspillet sin rolle. Og at nye kræfter må til.
Vores velfærd halter i alvorlig grad, og selv en mindre økonomisk tilbagegang i verdensøkonomien kan trække tæppet væk under mange af vores fremtidige muligheder for handling. Derfor er min opfordring til landsstyret og hele Landstinget, at den kommende samling må og skal byde på noget andet, fastslår lederen af det største oppositionsparti.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede skriver: ”selv en mindre økonomisk tilbagegang i verdensøkonomien kan trække tæppet væk under mange af vores fremtidige muligheder for handling”.
Det tæppe er revet væk, og gulvet under tæppet er også væk. Resterne af Grønlands økonomi ligger spredt på den nøgne klippe. Den videre færd fremover skal finansieres med stigende afgifter og penge flået ud af de selvstyreejede virksomheder og, hvad man i landsstyret i de mørke nattetimer ellers kan finde på af triks og fiduser.
Og det skyldes ikke ”en mindre tilbagegang i verdensøkonomien". Det skyldes lufthavnsbyggeriet. Hvad har det kostet Landskassen indtil nu, og hvad vil det koste i de kommende år? Det ved de nok ikke engang landsstyret.
Det er et - for de folkevalgte i Landstinget og for hele befolkningen - et ukendt antal milliarder kroner.
Landsstyret opfører sig som en fuld mand med et kreditkort, han har fundet på en bænk.
Et flertal af medlemmerne i Landstinget har affundet sig med dette økonomiske skyggespil.
Det er Grønlands største skandale og største problem. Det er ikke muligt at planlægge noget som helst og slet ikke til de syv velfærdsmål, som Múte B. Egede foreslår for de kommende 10 år frem til 2030.
Læs hele Múte B. Egedes oplæg her

01-02-2020 iafolketingimi.dk:

Tiden er inde til dobbelt statsborgerskab i Grønland

Hvis du som udlænding i Grønland ønsker at blive dansk statsborger, kan det kun lade sig gøre, hvis du samtidig giver afkald på dit oprindelige statsborgerskab. Et skridt, som de fleste af os nok vil være forsigtige med at tage, da der trods alt er tale om et ganske drastisk valg, som ikke mindst involverer en del følelser, og hvad nu hvis arbejde og privatliv i Grønland alligevel ikke flasker sig?
Grunden er, at man i juni 2014 indsatte et territorialt forbehold for Grønland i ændring af lov om dansk indfødsret – og det er man fortsat med siden. Derfor gælder ændringerne i indfødsretsloven ikke for Grønland, medmindre de sættes i kraft ved en kongelig anordning. Og hverken Regeringen eller landsstyret har tilsyneladende fundet anledning til at opdatere de grønlandske regler inden for de seneste år, hvilket betyder, at den sidst gældende lovændring stammer fra 2013, mens dobbelt statsborgerskab altså har været muligt opnå i Danmark siden september 2015.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen blev første gang valgt i i Folketinget den 18. juni 2015.
Hun har således haft snart 5 år til at gøre opmærksom på problemet.
Det er de to grønlandske folketingsmedlemmers vigtigste opgave at tale Grønlands sag i alle relevante anliggender i Folketinget.
Desværre har Aaja Chemnitz Larsen valgt at interessere sig mere for de grønlændere har bosat sig i Danmark end for sine egne vælgere hjemme i Grønland.