Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 24. november 2017

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
24-11-2017 sermitsiaq.ag:

Motzfeldt vil være arbejdende formand

Det viser sig, at det er Forfatningskommissionen, der har udtrykt ønske om at formanden for Forfatningskommissionen indtræder som arbejdende formand, og det er øjensynligt i den forbindelse, at embedsboligen nævnes i tekstanmærkningen til finansloven for 2018.

23-11-2017 sermitsiaq.ag:

Regningen for ensprissystem kommer senere

Der syntes således ikke, at være nogen regning for prisnedsættelsen. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Og det er det faktisk også. Der er nemlig en regning, den kommer blot på et senere tidspunkt, siger Anders Møller Christensen fra Nationalbanken.
En del af prisnedsættelsen er nemlig finansieret ved, at man forlænger tilbagebetalingstiden for de lån, som Nukissiorfiit har hos Selvstyret.
- Det svarer i virkeligheden til, at man optager er nyt lån, siger Anders Møller Christensen til Sermitsiaq.AG.

22-11-2017 knr.gl:

Det er ikke finansloven 2018, der skal gøre os selvstændige

Aqqaluaq B. Egede efterlyser konkrete kritikpunkter fra oppositionen. Hvad mangler i, spørger han sine politiske modstandere?
- Der er afsat penge til særlig indsats til udsatte børn, inklusion af de handicappede i samfundet, og der er afsat midler til drift af misbrusbehandlingscenter, samt til decentrale uddannelser, siger han.
I 2018 og 2019 budgetterer finansloven med et overskud på cirka 11 millioner kroner, mens der i 2020 og 2021 er budgetteret med underskud. I alt giver det over en fire-årig periode et overskud på 800.000 kroner i landskassen.
Kamikpostens kommentar
Det er åbenbart heller ikke de tre efterfølgende finanslove, der skal gøre Grønland selvstændigt.
I løbet af de næste fire år budgetteres der i finanslovene med et samlet overskud på 800.000 kr.

En hjemtagelse af de resterende godt 30 sagområder fra Danmark vil koste op mod 2 milliarder kroner i etablering og skønsmæssigt godt en milliard kroner i årlig drift.
Dertil kommer, at indtægterne fra Grønlands eget erhvervsliv skal vokse til et niveau, hvor det kan erstatte det årlige bloktilskud på knap 4 milliarder kroner, samt udgifterne ved at overtage de opgaver, der i dag løses af det danske forsvar, justitsområdet med domstole, politi og fængselsvæsen, samt alle de opgaver, der klares af Udenrigsministeriet.
Endelig skal der findes en erstatning for den gratis adgang til de videregående uddannelser i Danmark.

Her hjælper det ikke meget, at Aqqaluaq B. Egede fremhæver følgende ”lyspunkter” i den nedtop vedtagne finanslov for 2018:
CITAT
Selvstændighed indføres ikke gennem finansloven for 2018, men vejen mod selvstændighed kræver at samfundet arbejder børnenes sag, og at de unge får bedre muligheder og resten af befolkningen har gode betingelser.
CITAT SLUT
Aqqaluaq B. Egede snakker om millioner. Vejen til et selvstændigt Grønland handler om milliarder - år efter år efter år, i al tid fremover.

21-11-2017 www.royalgreenland.gl:

Ene grønlænder i italiensk gymnasium

Jeg lærer tysk, fransk, italiensk og engelsk på gymnasiet. Jeg får også undervisning i matematik, idræt og fysik. Vi er cirka 500 elever i alt, og jeg er den eneste fra udlandet, mens alle andre er italienere, siger Aviaja Odgaard Lynge.
Aviaaja bruger 40 minutter på at komme til sin skole, fordi hun tager færgen til en anden ø for at komme i skole.
To gange om ugen mødes hun med andre AFS elever, der også bor i Italien, hvor de får undervisning i italiensk.

21-11-2017 www.royalgreenland.gl:

Fremgang i filetproduktionen i Kangaatsiaq

Royal Greenlands fabrik i Kangaatsiaq, der tidligere kun producerede torsk i blokke, har siden fabrikken i maj 2015 fik installeret en filetlinie øget produktionen af både fileter og hele frosne torsk. Indhandlingen af råvarer til fabrikken er også øget gevaldigt i de seneste år.
- Indhandlingen af torsk er øget gevaldigt siden jeg kom til Kangaatsiaq i slutningen af 2013. Således blev der i 2013 indhandlet 400 tons torsk imens der i 2016 blev indhandlet 1.900 tons torsk, siger Abia Thorsteinsen.

21-11-2017 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen nægter at svare Demokraterne

Det er på den baggrund min opfattelse, at spørgsmålene falder uden for de retningslinjer for behandling af spørgsmål til landsstyret, som fremgår af Landstingets Forretningsorden, oplyser Erik Jensen og tilføjer, at han har tilslutning fra formanden for landsstyret Kim Kielsen.
I retningslinjerne hedder det, at "spørgsmålet skal være kort og bestemt affattet og ledsaget af en begrundelse", oplyser Erik Jensen.
Kamikpostens kommentar
Det er pinligt, men desværre ikke overraskende, at sådan en stribe meget relevante spørgsmål afvises med henvisning til formalia i Landstingets forretningsorden.
En retskaffen politikere ville oplyse, at spørgsmålene ville blive besvaret, men at det på grund af opgavens omfang ikke kunne klares inden for de gældende 10 arbejdsdage.
Der ville derfor på et senere tidspunkt komme et fyldestgørende svar på de mange spørgsmål.
Spørgsmålene fra Demokraterne kan læses her.
Erik Jensen svar foreligger kun på grønlandsk.

21-11-2017 www.ga.gl:

LærlingemarkedspladsTænk dig godt om, hvor du gerne vil studere henne.
Du få nemlig et nyt liv og nye venner som kan blive dine venner for livet!
Du er Grønlands fremtid, og Du er med til at udvikle vores land.

20-11-2017 sermitsiaq.ag:

Demokraterne: Selvstændighed og fattigdom

Den førte politik fra de tre partier betyder, at vi aldrig nogensinde bliver økonomisk selvbårne, og at vi i uendelig mange år vil være afhængige af bloktilskuddet fra Danmark, Er det virkelig det I ønsker? Det er da ellers ikke det I normalt giver udtryk for, når I holder jeres flammende taler om, at Grønland uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed, sagde Nivi Olsen, der tilføjede:

- Med mindre I da vil ændre dette udråb til, at Grønland uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed og fattigdom.

20-11-2017 cvrapi.dk:

Må der drives privat virksomhed i Vivian Motzfeldts nye tjenestebolig?DIREKTØR
Jørgen Wæver Johansen
c/o Postbox 450
Taparfik
3920 Qaqortoq

PV GREEN APS
Binavne
Photo Voltaics Greenland ApS (PV Green ApS)
Photo Electric ApS (PV Green ApS)
PV Arctic ApS (PV Green ApS)
Aretic Solar Cooperation ApS (PV Green ApS)
Solar Power ApS (PV Green ApS)

20-11-2017 knr.gl:

Sidste dag i Landstinget

På denne sidste dag skal politikerne stemme om en række lovforslag, der har været meget omdiskuteret. Efterårssamlingen er blevet forlænget og afsluttes dermed først i dag, selvom politikerne skulle have været færdige torsdag i sidste uge efter planen.

Forslaget rummer også en lovændring, der formentlig betyder at PFA Soraarneq kan flytte sine pensionsportefølje på over én milliard kroner ud af Grønland.
Flytningen vil medfører en engangsindtægt til landskassen på mellem 200 og 400 millioner kroner. Begge ændringer er vigtige for finansieringen af de nye lufthavne.

19-11-2017 sermitsiaq.ag:

Kommuner forhindres i at forsinke lufthavnsbyggeri

De store lufthavnsprojekter i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq skal ikke forsinkes med en kommunal indblanding, hvor der kan herske tvivl og uenigheder om plangrundlaget for etableringen af de nye lufthavne.
Ved at ophøje landsplandirektivet til at have retsvirkning som en kommuneplan undgår man forsinkelser, fremgår det af finanslovsaftalen for 2018, hvor finansieringen og etableringen af de nye lufthavne beskrives.

19-11-2017 www.sisa.gl:

SISA ...hele Grønlands pensionskasse

SISA er ejet af medlemmerne og skal derfor ikke levere et overskud til aktionærerne. Missionen er at levere attraktive pensionsordninger til organisationer og erhvervsliv i Grønland, med det bedst mulige afkast og den lavest mulige risiko.

SISA blev etableret i 1999 som pensionskasse for medarbejdere ansat på SIK overenskomst, men i dag tilbydes pensionsordninger indenfor alle fagområder og til alle typer virksomheder.

Mere end 200 virksomheder i Grønland indbetaler pensionsbidrag til SISA. Vi modtager godt 200 millioner kroner i pensionsbidrag om året og forvalter en pensionsformue på 3 milliarder kroner. Både pensionsbidrag og pensionsformue er kraftigt stigende, og markedet for pensionsordninger er i stærk vækst. SISA har cirka 35.000 medlemmer, hvor 16.000 er aktivt betalende, 1.000 er pensionister og resten er hvilende medlemmer.

19-11-2017 jyllands-posten.dk:

Skal dommere være dynamiske?

I en juridisk sammenhæng bruges ordet ”dynamisk” imidlertid oftest med en noget anden betydning end i dagligsproget. Allerede ordbogen kan lede på vej, for her hedder det, at ”dynamisk” også kan betyde »virkende ved egen kraft«. Det kan jo være fint nok. Dommeren skulle jo nødigt slæbes på arbejde. Men grundloven sætter dog en grænse for dommerens egen virkekraft. »Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven«, står der i grundloven. Det er ikke dommeren, der skriver loven. Dommeren skal finde ret, ikke opfinde ret. Og det er netop opfinderiet, den aktuelle diskussion drejer sig om.

18-11-2017 www.kamikposten.dk:

Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/S

Overskud i forsyningsselskaber som fx Tele Greenland er ikke samfundsmæssigt ”frie” midler. Et overskud kunne anvendes på andre områder, fx til takstnedsættelser, som ville gavne både forbrugere og erhvervsliv.
Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/S.
Det er problematisk, at projekterne planlægges uden fuldt overblik over disse afledte konsekvenser for de offentlige finanser. Samlingen af rentable og ikke­rentable aktiviteter i samme selskab er også problematisk og giver manglende gennemskuelighed, hvor de overskudsdækkende aktiviteter medvirker til at finansiere de underskudsgivende.
De aktuelt gode konjunkturer giver en mulighed for at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til, at de tre lufthavnsprojekter kan igangsættes, men på sigt belastes de offentlige finanser.

18-11-2017 knr.gl:

Fiskerilov sendt i udvalg efter lang debat

Ikke uventet gav Siumut og Partii Naleraq den klareste opbakning til lovforslaget. Inuit Ataqatigiits ordfører Hans Aronsen havde dog flere forbehold. I sin ordførertale sagde Aronsen blandt andet, at IA krævede, at en ny fiskerilov ikke ville gå ud over landets økonomi.

Demokraterne fandt det uacceptabelt, at landsstyret ikke har præsenteret positive effekter af lovforslaget, og at det fortsat er meget usikkert, hvad loven vil betyde for samfundet.

Michael Rosing spurgte blandt andet Siumuts ordfører, hvem der skal have de kvoter, som landsstyret vil omfordele, blandt andet med henvisning til fiskeriudvalgets betænkning fra foråret om ændringen af fordelingsnøglen mellem det havgående og kystnære rejefiskeri til 50/50.
Demokraterne fandt det uacceptabelt, at landsstyret ikke har præsenteret positive effekter af lovforslaget, og at det fortsat er meget usikkert, hvad loven vil betyde for samfundet.
Michael Rosing spurgte blandt andet Siumuts ordfører, hvem der skal have de kvoter, som landsstyret vil omfordele, blandt andet med henvisning til fiskeriudvalgets betænkning fra foråret om ændringen af fordelingsnøglen mellem det havgående og kystnære rejefiskeri til 50/50.

17-11-2017 knr.gl:

Landsstyret vil afsætte penge til embedsbolig til Vivian Motzfeldt

Pengene kan kommissionen blandt andet bruge til løn til medlemmerne, styrkelse af sekretariatet og en embedsbolig i Nuuk til formanden, Vivian Motzfeldt, skriver landsstyret i sit forslag til næste års finanslov.

17-11-2017 www.royalgreenland.gl:

Rejemel fra Grønland er efterspurgt

Da det for tiden går rigtigt godt med indhandlingen af rejer, går det dermed også godt med produktionen af rejemel.
Når der for eksempel indhandles 68 tons rejer, bliver de til 20 tons færdigproducerede rejer, mens de resterende 40 tons bliver produceret til rejemel, forklarer Frank Nicolaisen.
- Når de indhandlede rejer er blevet skrællet, sorteres skallerne fra og overføres via maskinen til produktion af rejemel. Hvis for eksempel skallerne vejer 40 tons, produceres der tre tons rejemel siger, Frank Nicolaisen.

17-11-2017 www.kni.gl:

Indhandling fra Neqi A/S resulterer i flere dyr og mere kød

Årets indhandling til Neqi A/S i Narsaq sluttede ultimo oktober 2017. Indhandlingen begyndte medio september og har således varet i ca. halvanden måneds tid.
Indhandlingen af det samlede antal lam og får er på det højeste niveau indenfor den seneste tre årige periode, ligesom mængden i kg. ligeledes er højere i 2017 end i de to foregående år

16-11-2017 iafolketingimi.dk:

Hjemløshed – en udfordring vi kan og skal til livs

Antallet af hjemløse i Grønland har i en årrække været stigende. I oktober 2016 viser en opgørelse at der var 700 hjemløse personer i Grønland. Tallet er steget med knap 200 siden 2008. Størstedelen af de 700 hjemløse bor hos familie, venner eller bekendte og kan betegnes som ’sofasurfere’.
Vores hovedstad Nuuk har over de seneste år oplevet en voldsom befolkningstilvækst, og i dag huser byen over 17.000 indbyggere. Trods vedvarende boligbyggeri er ventetiden på en offentlig bolig i Nuuk over 20 år. I Nuuk vurderes det at der er 200-250 hjemløse og siden februar i år har der været 72 pladser på byens to nødherberger. Dette tal steg fra 36 pga. den store efterspørgsel. Andre byer, hvor der er mange hjemløse er Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat. Her er indsatsen for hjemløse ofte mangelfuld, eksempelvis er der ikke formuleret nogen strategier på området

16-11-2017 knr.gl:

Forvaringsdømte skal kunne fortryde flytning til Nuuk

Forvaringsdømte skal kunne fortryde, at de bliver flyttet fra Danmark til den nye anstalt i Nuuk. Det mener lovudvalget i Landstinget, som også ønsker, at der stadig skal være særlig service til grønlandske indsatte i Herstedvester Fængsel.
Kamikpostens kommentar
Det mener Lovudvalget kun, fordi det forventes at være en gratis omgang for Grønland.
Efter mange års brokkerier over, at særligt farlige fanger fra Grønland er blevet indsat i Herstedvester, må det i givet fald være en udgift for Grønland, hvis fanger, der er "hjemtaget" til Grønland, fortryder og gerne vil tilbage til de "menneskeretskrænkende vilkår" i Danmark.
Men så langt rækker den menneskekærlige omsorg nok alligevel ikke - hverken i Lovudvalget eller i Landstinget som helhed.

16-11-2017 sermitsiaq.ag:

Stop for teleliberalisering bliver til lov

Tele-Posts monopol på mobil- og fastnettelefoni skal nu skrives ind i loven.
De tre koalitionspartier bakker op om forslaget. Kun Demokraterne og Michael Rosing (UP) er imod.

16-11-2017 socialpolitisk-forening.dk:

Oplæg til folkemøde om hjemløshed i Nuuk – november 2017

At man skal til at tage en båd eller en flyver til Nuuk og måske endnu længere til noget ukendt København eller Aalborg er ikke en holdbar socialpolitisk strategi. Vi lærer som samfund ikke at løse problemerne, hvis vi ekspedere dem videre. Det skæve og det besværlige skal kunne rummes herhjemme det må være både et politisk og et fagligt udgangspunkt på det videres arbejde på hjemløsheds-og fattigdomsområdet.
Hjemløshed i Grønland forsvinder ikke i morgen. Men i morgen kan vi skabe sociale strategier – social planlægning i et samarbejde mellem politik, marked, den åndelige og den frivillige sektor.

16-11-2017 sermitsiaq.ag:

Kielsen åbnede ny fiskefabrik

Det glæder os at kunne udvide vores forretning. Det er det, vi allerhelst vil: skabe vækst og nye arbejdspladser - til gavn for samfundet, sagde Henrik Leth, der ikke kunne undlade at lade en bemærkning falde vedrørende den nye og fiskerilov, der skal til behandling første gang i morgen torsdag. Han fandt det betænkeligt, at de politiske planer truer grundlaget for fiskerierhvervet, men ambitionerne ville Polar Seafood bevare.

16-11-2017 sermitsiaq.ag:

Forlig om finansloven 2018 indgået

De tre koalitionspartier har underskrevet en aftale vedrørende finansloven for 2018.
Det er finansordførerne fra Siumut, Partii Naleraq og Inuit Ataqatigiit, der sammen med landsstyremedlem for finans og skatter, Aqqaluaq B. Egede, her sidst på eftermiddagen satte deres underskrifter på aftalen.
I følge en kilde Sermitsiaq.AG har talt med gik det pludselig hurtigt med at få aftalen landet.
Kamikpostens kommentar
Det er et skammeligt amatørteater, landsstyret og koalitionen har opført i denne efterårssamling, med tilsidesættelse af selv de mest basale principper for demokratiets spilleregler.
Det er efter sigende gået hurtigt med at få sat underskrifter på aftalen, for det kan man jo gøre rundt om et bord.
Problemerne kommer væltende, når finansloven i løbet af 2018 møder den virkelige verden uden for landsstyrets og Landstingets mødelokaler.
Der bliver nok at skrive om, og meget som man vil forsøge at holde skjult for den undrende offentlighed.

15-11-2017 www.information.dk:

Ordet ’grønlænderstiv’ fastholder fordommene

Ordet og begrebet ’grønlænderstiv’ kommer nu i Den Danske Ordbog. Et ord, som står i modsætning til NUKIGA’s arbejde med at skabe nye fortællinger om Grønland. Vores holdning til det nye ord er nemlig, at det bringer en masse unødvendig negativ stigmatisering med sig og dermed fastholder en skadende fordom om grønlændere.
Kamikpostens kommentar
Der bor godt 15.000 mennesker i Danmark, som er født i Grønland. Hovedparten af disse mennesker er der ingen som lægger mærke til. Det gjorde man i højere grad i meget gamle dage, men ikke for det negative, kun fordi, de så anderledes ud, og de blev og bliver stadigvæk mødt med en venlig nysgerrighed.
I dagens Danmark er der et mylder af folk i gadebilledet, der er indvandret fra den store verden, så det med det nysgerrige er der ikke så meget af mere, men folk møder stadig hinanden med venlighed på tværs af sprog og fremtoning.

Mennesker, der bruger ord som 'grønlænderstiv', er heldigvis en meget lille gruppe, som er kendetegnet ved et ubehageligt nedladende syn på alle, der skiller sig ud. Det kan være ”de rige svin”, ”perkerne”, ”jøderne”, de 'grønlænderstive' også videre dybt ned i den brune sovs.

Nu er ordet 'grønlænderstiv' blevet optaget i Den danske Ordbog og forsynet med en passende varedeklaration. Det har hidset nogle mennesker op, der her får en mulighed for at fremhæve, hvor gode og rettænkende mennesker de er. Men i dette spørgsmål bør man gribe fat ved ondets rod.

.Man bør fokusere på et af de fænomener, der holder liv i dette meget negative syn på folk fra Grønland.
Fænomenet er velkendt i de større danske byer. Det er små grupper af folk fra Grønland, der holder til på steder, hvor mange mennesker kommer forbi i deres dagligdag. Blandt disse mange mennesker er der også folk, som får bekræftet deres fordomme – i dette tilfælde mod grønlændere – og bruger ordet 'grønlænderstiv'.

Mange flere mennesker registrerer blot, at det de ser, er en gruppe mennesker, der lever af offentlig hjælp og som hos de sociale myndigheder er kendte for ikke at vil tage mod den hjælp, som de tilbydes. De vil kun have socialhjælpen og hvad de ellers skan trække ud af kommunekassen af kontanter.

Hvis disse grupper blev henvist til knap så iøjnefaldende opholdssteder, og kommunerne gjorde brug de lovgivne muligheder for at gøre kontanthjælpen betinget af et aktivt samarbejde om at lære dansk, gennemføre en uddannelse og komme ud af et eventuelt misbrug, så ville meget blive anderledes og mærkbart bedre - ikke mindst for gruppen af ”udsatte grønlændere”.
Og ordet 'grønlænderstiv' ville blive et væmmeligt ord, som nogen brugte i gamle dage.

15-11-2017 viborg-folkeblad.dk:

Mere end hver fjerde grønlænder er på offentlig forsørgelse

- Lovgivningen er sådan set ens, uanset om man er fra Thisted, eller om man er fra Grønland, men målgruppen her har jo nogle særlige problematikker, der handler om kultur, forklarer Charlotte Burvil.
Hos jobcentret har man blandt andet konstateret sproglige barrierer med begrænsninger i såvel dansk som grønlandsk, en anden tidsopfattelse i forhold til aftaler, et uddannelsesniveau, der er lavere end det, som de formelle kompetencer antyder, og selvmedicinering i form af misbrug på grund af psykiske lidelser.

15-11-2017 www2.forsvaret.dk:

Nu ryddes der op i Grønnedal

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har igangsat arbejdet med at fjerne affald og bygninger i Grønnedal.
Som det første fjernes nu en stor mængde ikke-farligt affald, som ved Forsvarets fraflytning i 2012 blev oplagt i to bygninger. Ligeledes fjernes 14 containere med jern- og metalskrot og brændbart affald, hvor også selve containerne destrueres, da de ikke længere må anvendes til oversøisk transport.

14-11-2017 knr.gl:

De lokale kan mærke hellefiske-krisen

Der er stor nedgang i fiskeriet af hellefisk i Diskobugten og Ilulissat. KNR har lagt vejen forbi Ilulissat og Uummannaq, og her kan man mærke konsekvenserne af den negative udvikling på hellefiskefiskeriet i Diskobugten.

14-11-2017 sermitsiaq.ag:

Hastelov kan koste kommune 135 millioner kroner

Følger man forslaget om bruttoskat på 35%, vil det give Selvstyret et provenu op til 182 mio. kr., fremgår det af svaret, hvilket vil sige, at Selvstyret har givet de udenlandske investorer en skatterabat på 36 millioner kroner alene for den ene lufthavn, hvis samtlige medarbejdere kom fra udlandet.
Kamikpostens kommentar
Man må sådan set i princippet gå ud fra, at skatterabatten vil gøre prisen for opførelse af lufthaven i Nuuk 36 millioner billigere i buddet fra et firma ude fra i forhold til et firma i Grønland.
Det er en erhvervsfjendtlig politik over for lokale firmaer.
Mange af de opgaver, der skal løses kan udmærket løses af lokale firmaer med lokal arbejdskraft, hvor man supplerer med ansatte ude fra til udvalgte opgaver.
Nu skal de lokale firmaer også konkurrere med en lavere personskat til ansatte i virksomheder tilkaldt ude fra.

14-11-2017 sermitsiaq.ag:

Sara Olsvig: Handicappede får rettigheder

Overordnet er det nye lovforslag et skift fra, at personer med vidtgående handicap har mulighed for hjælp, til at personer med handicap får rettigheder, skriver landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig (IA), i en pressemeddelelse.
Kamikpostens kommentar
Den eneste ændring med dette forslag er, at landsstyret nu vil tvinge sig selv til at overholde de regler og den forpligtelse, som man hidtil haft som erklæret hensigt :-(

13-11-2017 sermitsiaq.ag:

Hastelov: Høringssvar skal laves på under syv timer

Kommunerne har kun fået knap syv timer til at komme med indsigelser til hasteloven, som skal førstebehandles senere i eftermiddag i Landstinget og endelig vedtages på torsdag, hvor forslaget skal tredjebehandles.

13-11-2017 www.kamikposten.dk:

Grønland må radikalt ændre kurs i folkeskolen

I den senere tid har der samstemmende fra mange kredse lydt den klagesang, at den grønlandske folkeskole har fejlet, er kørt helt af sporet, er uden struktur og strategi, synker stadig dybere i negativ elevadfærd, manglende motivation og engagement og meget mere. Den nyligt udkomne evalueringsrapport om folkeskolereformen fra Eva viser, at det står rigtig grelt til på mange fronter inden for folkeskolens verden.
Læs også
Lærer: Vi skal have kurser i selvforsvar
Vi skal vide, hvad vi skal gøre, når et barn er udadreagerende, så vi hverken skader barnet eller bringer os selv i en farlig situation, fortsætter Nivi Egede Lund.

13-11-2017 videnskab.dk:

Bjergkæden Lomonosovryggen blev foldet for 470 mio. år siden

Nyt dansk studie kommer med et bud på, hvordan og hvornår den kæmpemæssige bjergryg Lomonosovryggen blev skabt.
Jo mere af dette Argon, man finder i en prøve, des ældre er den – og dermed kan Argon-indholdet i mineralerne afsløre, hvor lang tid der er gået, siden mineralerne blev dannet, forklarer Christian Knudsen.
»Ved at måle på indholdet af det nydannede Argon kan vi få en alder på mineralerne. Fordi mineralerne blev dannet ved bjergkædefoldningen, kan alderen afsløre, hvornår foldningen skete. Det, vi finder, er, at begivenheden skete for 470 millioner år siden,« siger Christian Knudsen.

12-11-2017 sermitsiaq.ag:

Professor kalder hovedstads-analyse for "uholdbar"

Ser man til sammenligning på de seneste 10-12 år i Nuuk, så er byen vokset med godt 2.000 personer. Det tal er i høj grad præget af, at man har centraliseret en række opgaver i forvaltningen. Det vil sige, man har trukket opgaver fra andre steder i Grønland til Nuuk. Dertil har man haft nogle store byggeopgaver og anlæg af en ny havn i Nuuk samtidig med, at man har forsømt vedligeholdelse af boliger i en række bygder og mindre byer igennem en årrække. Det har gjort, at byggeindustrien er vokset i Nuuk. Væksten er således drevet af politiske prioriteringer. Der er dermed ikke tale om en vækst som følge af øget fiskeri, minedrift eller andre primære erhverv.

12-11-2017 sermitsiaq.ag:

Umådeligt svært at besætte cheftandlæge-job

Det er generelt svært at besætte tandlægestillinger i Grønland. Langt de fleste stillinger er besat med korttidsansatte og/eller nyuddannede tandlæger. Kravene til stillingen som cheftandlæge er højere end en almindelig tandlægestilling og dermed begrænses ansøgerfeltet også. Landsstyret mener ikke det har været sværere at besætte den omtalte stilling end andre lederstillinger i sundhedsvæsenet, mener landsstyremedlem for sundhed

11-11-2017 sermitsiaq.ag:

Børn skammer sig over forældres hashmisbrug

Det var også været meget tydeligt for rejseholdet at se, hvilke konsekvenser hashmisbruget har for børnene fysisk og psykisk. Det gjaldt både i bygderne og i byerne.
- Når børnene har henvendt sig til os, har de fortalt os, at de er utrygge i hjemmet, og at de er bange, at de mangler mad eller mangler nogle at snakke med. Vi har også mødt børn, der fortalte om, at der sker vold, når forældrene begynder at mangle hash og at de gerne vil flytte hjemmefra, fordi de ikke vil bo hos forældrene, siger Aviâja Egede Lynge.
Kamikpostens kommentar
Jeg tror, at Grønland har sat sig mellem to stole: Den ene stol er Selvstyret, som man har det i dag med alle de mange alvorlige problemer og den åbenlyse politiske mangel på lyst og evne til at løse dem . Den anden stol er muligheden for at træde ud af Rigsfællesskabet og blive et selvstændigt land.
Grønland kommer aldrig tilbage til det, der mere og mere ligner ”de gode gamle dage”.
Det vil man modsætte sig i Danmark.
Læs også
Grønland kommer aldrig tilbage til det, der mere og mere ligner ”de gode gamle dage”