Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Mandag den 29. august 2016

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
28-08-2016 sermitsiaq.ag:

Exit Hammond - Eller historien om et forudsigeligt politisk selvmord

Med tanke på partiets kynisk populistiske tilgang til politik – og fruens skamløse evne til at omstille sig enhver tænkelig lejlighed bare det gavner egen position eventuelt med dubiøse løgne – så er det bestemt ikke usandsynligt at hun vender tilbage til partiet og bidrager til partiets magt med flere tusinde stemmer. Lystløgnere og bedragere har altid muligheder for nye landvindinger.

28-08-2016 www.nuuktv.gl:

Nuuk TV 26. august 2016AWG sekretariat vil bestemme over skatteydernes penge.

28-08-2016 www.fmn.dk:

Forsvarsminister i Grønland: Vi styrker vores rolle i ArktisForsvarsminister Peter Christensen besøger Grønland fra den 27. august til den 1. september 2016. Rekruttering af grønlandske unge til Forsvaret og en ny beredskabsaftale er blandt emnerne for besøget.
Ved Forsvarets Informationsdag i Nuuk den 29. august 2016 afholdes et pressemøde med forsvarsminister Peter Christensen, hvor også repræsentanter fra Arktisk Kommando og Forsvaret deltager.

27-08-2016 www.ral.dk:

Sidste anløb til QaanaaqTil orientering så er Arina Arctica 1634 årets sidste anløb til Qaanaaq, som afgår fra Nuuk den 29. august 2016.
Sidste indleveringsdato fra Qaanaaq er den 2. september 2016.

27-08-2016 knr.gl:

IA vil have mulighed for at kræve folkeafstemning

Et mindretal i Landstinget skal kunne kræve en folkeafstemning om et lovforslag, hvis de kan samle minimum en tredjedel af medlemmerne i Landstinget. Det mener Inuit Ataqatiqiit, der har stillet et forslag om det til Efterårssamlingen.
Inuit Ataqatiqiit har ikke opgivet forsøget på at få en folkeafstemning om udvinding af uran i Grønland.
Læs også
Grønlandsk toppolitiker vil blæse på resultatet af en folkeafstemning

27-08-2016 www.inatsisartut.gl:

Klart krav om oprydning og uvildig undersøgelse af forureningsfarerSamtidig peger udvalget på, at der ud over Camp Century findes en række andre forladte militære anlæg rundt omkring i Grønland. Disse anlæg må også forventes at være udsat for en forandret forureningsfare på grund af klimaforandringerne. Anlæggene vidner ikke blot om Grønlands geopolitiske betydning under 2. verdenskrig og gennem den kolde krig, men også om datidens helt utilstrækkelige fokus på at fjerne miljøtrusler i forbindelse med nedlukning af baser og installationer. Grønlands krav skal være klart; der skal ryddes op.
Kamikpostens kommentar
Justus Hansen er formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg.
Justus Hansen kommer fra Tasiilaq og må kende til den nedlagte luftbase ved Ikateq.
Det er ikke sikkert han har besøgt den og set den med egne øjne, så for at vise noget, som han måske har set, er fotoet oven for fra en bygd i speedbådsafstand fra Tasiilaq, hvor dumpen kan ses fra vandet, når man sejler forbi.

Ud fra de nye billeder – taget af en amerikansk fotograf på den nedlagte amerikanske luftbase - så er der den afgørende forskel på bygdedunpen og luftbasen, at der på bygdedumpen er både forurenende og miljøfarlige stoffer, ligesom der sikkert også er en betydelig smitterisiko for alvorlige sygdomme fra almindeligt husholdningsaffald og lokumstømning.

På Ikateq drejer det sig vist mest om rustent jern, og det ligger langt fra alfarvej.

Hverken den grønlandske befolknings eget udbredte svineri og mangel på seriøs affaldshåndtering eller rester fra de nedlagte amerikanske baser har noget med udenrigs- eller sikkerhedspolitik at gøre. Og grønland har ikke et større behov for sådan et udvalg i Landstinget, end vi har her i Nordjylland, hvor Kamikposten skrives.
Det er en sag for Folketinget og Rigsfællesskabets regering.
Men når man i Landstinget ikke ønsker at beskæftige sig med Grønlands rigtige problemer, så kan man jo for eksempel sidde i et Uderings- og sikkerhedspolitisk Udvalg og gå i flyverskjul med selvopfundne problemer.

Formålet er i denne sag er da og så kun at udstille amerikanerne som de onde, og danskerne som deres villige hjælpere.

Det fortsatte behov for amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland vil først blive klart for de folkevalgte i Grønland den dag amerikanerne beslutter sig for at lukke Thule Air Base. Og det vil øjeblikkeligt resultere i et krav om erstatning i milliardklassen fra Danmark.

For det er, hvad grønlandske folkevalgte er verdensmestre i: At give nogen andre skylden og kræve erstatning

27-08-2016 jyllands-posten.dk:

Vås og konventioner

Man har udviklet en praksis, der principielt giver millioner af mennesker mulighed for at få fast ophold i Danmark, hvis de bare kan komme hertil. Det kunne måske gå for 70 år siden, da flygtningekonventionen kom til verden, og transport var vanskelig. I dag kan alle i princippet stå her i morgen.
Hvordan er det så kommet så vidt? Det er det, fordi der har været kredse, der har haft en interesse i, at det er blevet sådan – undertiden drevet af smukke, men komplet naive tanker om at redde verden, men nok mere af jordnære økonomiske interesser og en branding af sig selv som frelste politisk korrekte menneskekærlige humanister.

26-08-2016 knr.gl:

Tidligere partisekretær vil sagsøge Aleqa Hammond

Kenneth Rasmussen blev fritstillet midt i maj i år efter knap ni måneder som partisekretær i Siumut i Folketinget.
Det skete, efter der var opstået uoverensstemmelser mellem ham og Aleqa Hammond, blandt andet i forbindelse med en rejse til Nuuk under Arctic Winter Games.

25-08-2016 sermitsiaq.ag:

Job-boom i selvstyretUnder personaleoversigten fremgår således, at der i 2015 var 4.182 ansatte i selvstyret, og det tal er i år vokset til 4.297 ansatte.
Ifølge finanslovsforslaget for 2017 vil det yderligere stige til 4.358 ansatte. Altså en samlet stigning på 176 medarbejdere på to år.
Kamikpostens kommentar
"Justus Hansen påpeger, at problemet er, at det altid udløser enorme ramaskrig, når der bebudes nedskæringer".
Her tager Justus fejl.
Problemet er, at der er sekundlim på landsstyretaburetterne. Ikke mindst på de fire taburetter, der kunne gøre en forskel.

Her er et andet citat fra Justus Hansen fra den 11. august: " Vi vil effektivisere den offentlige sektor, og vi vil skabe rammerne for flere private arbejdspladser".
Her siger han lige det modsatte, så det der med at være "langt forbi status quo", må være på vejen tilbage til start.
Hele teksten kan læses her: Vi er allerede langt forbi status quo

24-08-2016 knr.gl:

Bo Lidegaard: Aleqa-sag er godt håndteret af SiumutDet var et vigtigt træk af Siumut, da partiet onsdag valgte at sætte Aleqa Hammond på porten.
Det mener Bo Lidegaard, historiker og tidligere chef for dagbladet Politiken med et mangeårigt kendskab til Grønland.
- Den omstændighed, at Siumut har ekskluderet hende, viser jo, at partiet finder, at det, der er sket, er uacceptabelt og uforeneligt med den tillid, det jo er udtryk for, når man er del af et parti, siger han til KNR.
Kamikpostens kommentar
Hvor var daværende chefredaktør for Politiken, Bo Lidegaard, henne, da Siumut valgte at opstille Aleqa Hammond til Folketinget knap et halvt efter, at hun blev fældet som formand for landsstyret for omfattende svindel?
Kamikpostens husker ingen advarsler eller løftede pegefingre fra Bo Lidegaard i den anledning.
For andre iagttagere med et mangeårigt kendskab til Grønland var det fuldt forudsigeligt, at det også måtte gå galt i Folketinget.

Neden for kan du linke til en anmeldelse af bogen "Balladen om Grønland". Bogen er skrevet af Martin Breum, der i bogen fremstår som begejstret beundrer af Aleqa Hammond.

Anmeldelsen udkom den 26. september 2014, dagen før det blev afsløret, at Aleqa Hammond havde lænset Landskassen for store pengebeløb.
Læs her
Balladen om Aleqa Hammond

24-08-2016 sermitsiaq.ag:

Aleqa mister over halvdelen af budgettet

Som løsgænger får Aleqa Hammond væsentligt færre penge til rådighed til at hyre konsulenter, sekretærer og studentermedhjælpere, end hun havde med et parti i ryggen.
Sådan ser den nye virkelighed ud for politikeren, der tirsdag blev ekskluderet af Siumut som følge af hendes misbrug af sit folketingskreditkort.
Som en konsekvens af, at hun bliver løsgænger, skal hun i tilgift udarbejde et afviklingsregnskab for Siumutgruppen til Folketingets administration, da parti-gruppen nu ikke længere eksisterer.

24-08-2016 videnskab.dk:

Forsker: Danmark skal støtte Grønlands løsrivelseUden rigsfællesskabet ville Danmark være en mikroskopisk plet på det udenrigspolitiske verdenskort.
Men hvis danske politikere ikke passer på, kan Danmark miste den indflydelse, det giver at være tæt forbundet med Grønland, siger lektor Ulrik Pram Gad fra Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.
Han forudser, at grønlænderne løbende vil kræve mere og mere selvstændighed.
Kamikpostens kommentar
Første gang vi hørte det, var fra Lars-Emil Johansen, da han som medlem af Folketinget fra talerstolen sagde noget i denne retning: ”Uden Grønland er Danmark bare en udvækst på toppen af Tyskland”.

Ulrik Pram Gad udtrykker det samme, bare lidt mere diplomatisk: ”Uden rigsfællesskabet ville Danmark være en mikroskopisk plet på det udenrigspolitiske verdenskort ”.
Sådan kan det gå, når man gør Grønland til en del af sin levevej.

Det er et velkendt synspunkt hos enkelte landspolitikere, men især hos embedsmænd i det danske regeringsapparat, samt en del forskere, der har specialiseret sig i blandt andet Grønland og Arktis.

For at kridte banen op mener Ulrik Pram Gad , at ”Rigsfællesskabet kan kun bestå, hvis danske politikere aktivt støtter grønlændernes løsrivelses i stedet for at kæmpe imod”.
Der nævnes naturligvis ingen politikere ved navn. Det ville også være svært, da det samlede Folketing med en velkendt undtagelse, har stået bag vedtagelsen af ”Lov om Grønlands Selvstyre”.

Den velkendte undtagelse er Søren Espersen, der via sin familiemæssige tilknytning til Grønland, ved, at et en udtræden af Rigsfællesskabet vil ende som en katastrofe for Grønland.
Den opfattelse er han ikke alene om. Den er fælles for størstedelen af de mennesker, der har tilbragt mere end et kort karriereophold i Grønland.

”Lov om Grønlands Selvstyre” medførte ikke blot en stærk udbygning af det hjemmestyre, som blev indført i 1979. Den rummer også en køreplan til opnåelse af faktisk selvstyre og en udtræden af Rigsfællesskabet.

Hvor er det Ulrik Pram Gad mener, at man fra dansk side kæmper imod?

Blandt jævne dagligdagsdanskere betyder Grønland i Rigsfællesskabet ikke ret meget. Og med de sidste års voksende afstandtagen til Danmark fra Grønlandske politikere, med den nu ekskluderede Aleqa Hammond som bannerfører, er det kommet så vidt, at en folkeafstemning i Danmark om Grønlands udtræden af Rigsfællesskabet kunne komme ud med et resultat, der ville chokere Ulrik Pram Gad og hans eventuelle meningsfæller.

Den ville vise, at porten står på vid gab!
Læs også
Lov om Grønlands Selvstyre

24-08-2016 www.dr.dk:

S smider også Hammond på porten

Jeg har her til aften (tirsdag. red) fået oplyst, at vores søsterparti i Grønland, Siumut, har opsagt samarbejdet med folketingsmedlem, Aleqa Hammond, og at Aleqa Hammond har meddelt, at hun ønsker at fortsætte som løsgænger i folketinget.
- Dermed vil hun også skulle udtræde af den socialdemokratiske folketingsgruppe, da medlemskab heraf betinger medlemskab af Siumut, skriver Henrik Sass Larsen i en kommentar.

23-08-2016 knr.gl:

Kim Kielsen: Derfor smed vi Aleqa ud af partiet

Det handler ikke om beløbet, men om at AH gentagne gange har misbrugt offentlige midler. Derfor har en enig hovedbestyrelse i Siumut opfordret til at Aleqa Hammond selv trækker sig fra Folketinget, så førstesuppleanten kan tage over. Samtidig har HB besluttet, såfremt Aleqa Hammond fortsætter i Folketinget, skal hun ud af partiet, udtaler Kim Kielsen i en pressemeddelelse.

23-08-2016 sermitsiaq.ag:

Aleqa Hammond: Det er mit eget valg at forlade Siumut

Aleqa Hammond, der efter en sag om misbrug af kreditkort er ekskluderet fra sit parti, bliver i Folketinget.
- Jeg har lovet at kæmpe for de sager, jeg tror på, og er valgt med stor opbakning. Så jeg vælger at fortsætte, og dermed har jeg selv valgt at blive løsgænger. Så det er mit eget valg at forlade Siumut, siger Aleqa Hammond.
Kamikpostens kommentar
De sager Aleqa Hammond tror på, er at rage til sig på andres bekostning og på begge sider af lovens grænser for, hvad hvad man må.
Så naturligvis fortsætter hun i Folketinget. Alternativet er almindeligt ærligt arbejde, og det er der næppe mange muligheder for, at nogen vil betro hende.
Hun tror nok selv, at det lyder bedre, hvis hun hævder, at hun selv valgte at gå.

23-08-2016 sermitsiaq.ag:

Aleqa Hammond ekskluderet af Siumut

Partiets hovedbestyrelse besluttede på et møde kort efter middag at ekskludere Aleqa Hammond, der ud over at være folketingsmedlem også er tidligere partiformand og formand for landsstyret

23-08-2016 www.royalgreenland.gl:

Kinesisk kunde på besøgEn af Royal Greenlands kunder i Kina, Alimex Seafood A/S, var i starten af juli på besøg på flere af Royal Greenlands fabrikker. Den administrerende direktør i Alimeq Seafood A/S Kun Song havde ønsket at se på Royal Greenlands produktion af hel frossen torsk i Sisimiut, Sarfannguit, Maniitsoq og Nuuk. Kun Song var tilfreds og imponeret over Royal Greenlands produkt og kvalitet

23-08-2016 knr.gl:

Danske politikere freder Aleqa

Aleqas misbrug af Folketingets kreditkort får ingen betydning for samarbejdet på Christiansborg, lyder det fra flere danske partier.
Kamikpostens kommentar
Der er vist ingen i Folketinget, der har samarbejdet med Aleqa Hammond om noget af betydning, så det er billig snak.
Et samarbejde med Socialdemokratiet vil kun blive aktiveret, hvis Aleqa Hammonds stemme skulle blive nødvendig som tungen på vægtskålen.

23-08-2016 sermitsiaq.ag:

Aaja håber på flere penge til udsatte grønlændere i DanmarkUnder dagens møde blev ligeledes diskuteret, hvordan grønlændere i Danmark kan deltage i demokratiske råd, for eksempel Rådet for Socialt Udsatte, Integrationsrådet mv. Folketingsmedlemmet opfordrede ministeren til at indgå dialog med repræsentanter for grønlændere i Danmark i behovet for en styrket indsats.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen agerer ligesom alle hendes forgængere i Folketinget: Det er sjovere at slås for en sag, når det er andre, der skal betale.
Selv de mest udsatte grønlændere i Danmark har det bedre i Danmark, end de ville have det i Grønland. Det er jo derfor de er flygtet til Danmark.
De grønlandsk valgte folketingsmedlemmer har ikke noget politisk mandat til at blande sig i forhold, der angår de godt 15.000 grønlændere, der har valgt at bosætte sig i Danmark. De fleste vil i øvrigt gerne have sig frabedt at ”blive hjulpet”.
De har heller ikke på noget tidspunkt oplevet at være blevet hjulpet.

Aaja Chemnitz Larsen er det hidtil mest arbejdsomme folketingsmedlem indvalgt fra Grønland.
Vi mangler kun, at hun begynder at arbejde for sine vælgere hjemme i Grønland i de mange sager, som Folketinget arbejder med, der på den eller den anden måde er relevante for befolkningen i Grønland. Men det skal nok komme.

Når alt kommer til alt, er Aaja Chemnitz Larsen den bedste repræsentant for Grønland i Folketinget i de sidste mange, mange år.

Aleqa Hammond er en skandale, der vil overskygge alt, hvad Aaja Chemnitz Larsen kan bidrage med af positive ting.

22-08-2016 sermitsiaq.ag:

Siumut tager afstand fra Aleqas bilagssag

Det understreger Siumut i en første reaktion i forbindelse med folketingsmedlemmets bilagssag. Partiets afstandtagen kommer i en pressemeddelelse efter et forretningsudvalgsmøde mandag.
Partiformand Kim Kielsen oplyser desuden, at partiets hovedbestyrelse skal drøfte sagen, når Siumut har modtaget flere oplysninger i sagen.
Læs også
Kim Kielsen på dobbeltarbejde
Tænksomme medlemmer af Siumut bør arbejde for at bestyrelsen udskiftes med folk, der nyder almindelig tillid i samfundet. Det gør hverken første eller anden næstformand.

22-08-2016 sermitsiaq.ag:

Vestergaard om Hammond: Det er et Siumut-anliggende

Jeg ved som sagt ikke, hvad der er op og ned i denne sag. Og jeg kan og vil ikke blande mig i, hvad andre partier gør, og hvordan de agerer i sådanne situationer.

Men vi har nultolerance overfor misbrug af offentlige midler i Demokraterne. Var det sket i mit parti, havde vi ekskluderet det medlem.

22-08-2016 sermitsiaq.ag:

Hammond til møde på Borgen

Aleqa Hammond (S) har mandag været til møde med Folketingets administration.
Her har folketingspolitikeren fået besked på, at de 12.983 kroner, som hun har brugt af Folketingets midler til privat forbrug, bliver trukket fra hendes næste lønudbetaling.

22-08-2016 knr.gl:

Aleqa erkender forbrug af Folketings-kreditkort

Jeg har nogle udståender, som jeg skal have snakket med Folketingets Administration om, som jeg synes, er meget vigtigt at få belyst ordentligt. Jeg har bedt om at få holdt møde med administrationen, således, at det ikke foregår hen over medier eller andre instanser, men det bliver face-to-face-snak.

Sådan siger folketingsmedlem Aleqa Hammond fra Siumut til KNR.
Kamikpostens kommentar
Aleqa Hammond fortsætter med sine løgnehistorier. Nu vil hun snakke med Folketingets administration om sine udeståender.

Der er næppe noget at snakke om.
Af den mail Ekstrabladet har offentliggjort fremgår det, at hendes udstående vil blive trukket i hendes folketingsvederlag her ved månedsskiftet:

CITAT
'Vi har en idé om, at du er kommet til at bruge dit folketingskort i stedet for dit eget private kort, idet du har et ret stort forbrug på netop dit folketingskort.'
'Jeg har indsat herunder de poster, som henviser til et privatforbrug, og det bliver vi nødt til at trække. Det drejer sig om et samlet beløb på 12.983,10 kroner', skriver administrationen til Hammond.
CITAT SLUT

Så med mindre Aleqa vil forsøge at få udskudt trækket i sit vederlag, så er der ikke noget at snakke om

22-08-2016 sermitsiaq.ag:

Siumut Ungdom i kritik af Hammond

Som formand for Siumut Ungdom, vil jeg på vegne af vores mange medlemmer påpege, at vi unge ikke accepterer økonomisk bedrageri, skriver han.
- Vi ønsker ikke, at betroede folkevalgte gør den slags.

22-08-2016 knr.gl:

Total tavshed fra AleqaKNR har dagen igennem forsøgt at komme i kontakt med Aleqa Hammond for at få hendes kommentar til sagen.
Knap 13.000 kroner har Siumuts medlem af Folketinget handlet ind for til private formål ifølge Ekstra Bladets dokumentation.

22-08-2016 www.linkedin.com:

Grønlands Politis nye 'operative nerve' er nu taget i brug”For den enkelte betjent betyder det et bedre arbejdsmiljø, bedre prioritering af opgaverne og større sikkerhed. For borgerne i Grønland betyder vagtcentralen, at politiet konsekvent er tilgængeligt. Den betyder, at man kan kommunikere med politiet, uanset om man taler grønlandsk, dansk eller engelsk,” siger Jens Henrik Højbjerg, rigspolitichef.
Rigspolitichefen uddyber det med, at de få politibetjente i de små samfund ikke skal forstyrres i utide med unødvendige opkald – for eksempel om natten, at vagtcentralens screening af henvendelser frigør tid og energi til de politiopgaver, der kræver en indsats her og nu, og at der i vagtcentralen er et centralt overblik i forhold til, hvor der er patruljer på opgave – og hvor der er ledige ressourcer.

22-08-2016 www.fiskerforum.dk:

Russisk Trawl fanger rigtig mange makrel»Polar Amaroq« slæber et 2200 meter langt trawl, lavet i en kombination af »hex« og »diamant-masker«, som »Polar Amaroq« fik som nyt i 2015 af den russiske producent Fishering Service (FS).
I år, har det pelagiske fartøj fra Grønland, fået tilføjet trawlet en 160 meter »mave« og en 77 meter »fangstpose«, begge lavet af otte paneler og tids nok til at komme med i dette års makrel-fiskeri.
Den grønlandske trawler gjorde det rigtig godt ved sidste års makrelfiskeri, men med de nye ændriner omkring trawlet, har dette års fiskeri været fremragende og »Polar Amaroq« bliver dermed det mest succesfulde pelagiske fartøj i Grønland for andet år i træk.

21-08-2016:

Gratis reklame?

Nu har Siumut igen skaffet Grønland gratis "reklameplads" i de fleste danske medier. Her er det Danmarks Radios tekst-TV

21-08-2016 ekstrabladet.dk:

Folketings-politiker shoppede for skattekroner

Afsløring: Den grønlandske folketingspolitiker Aleqa Hammond har brugt sit folketings-kreditkort på privat shopping for 12.000 kroner. Tidligere har hun været anmeldt for underslæb for 204.000 kroner.
Kamikpostens kommentar
Det var jo kun et spørgsmål om, hvornår og hvordan det måtte blive opdaget - ikke om det måtte ske.

Det forudså Parcafolket allerede da hun blev stillet op som kandidat i 2015.

20-08-2016 www.royalgreenland.gl:

Mangel på arbejdskraft i PaamiutI starten af sæsonen oprettede vi ellers et dag-og aftenhold. Men da der skal være 30 medarbejdere i et hold og vi ofte manglede op til en tredjedel af bemandingen, kunne vi ikke opretholde et to hold-skift. Derfor har vi kørt med et daghold hele sommeren. Selvsagt kunne vi ikke producere på fuldt blus, derfor har vi indfrosset mere end halvdelen af det indhandlede, siger fabrikschefen

20-08-2016 www.fonyhedsbureau.com:

Befolkningstallet fortsætter med at slå rekordEt af problemerne for Færøerne har været, at unge som tager til udlandet for at læse eller arbejde ikke vender tilbage. Det ser også ud til at vende. For andet år i træk er nettotilflytningen, som er forskellen mellem fraflytning og tilflytning, positiv. Det har den ikke været de sidste 10 år

19-08-2016 naalakkersuisut.gl:

Randi mødes med MP Pension, Siemens og MT HøjgaardFinansiering og projektering af nye landingsbaner var på dagsorden, da Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, mødtes med konsortie-gruppen bestående af MP Pension, Siemens og MT Højgaard. Tilstede var derudover en repræsentant fra Kalaallit Airports A/S og Nextpartners.
Kamikpostens kommentar
Den ukendte joker i dette spil er Nextpartners.
  • Hvad er det for en størrelse?
  • Hvad kan de, som nogen har brug for i denne sammenhæng?
  • Hvem har inviteret dem med til mødet?
  • Hvem betaler for deres medvirken?

Deres hjemmeside er indholdsløst ordflom, og der er ingen referencer til tidligere vel gennemførte opgaveløsninger..

Se Nextpartners hjemmeside her

Kamikposten efterlyser hermed alle oplysninger, der kan kaste et lys over deres tilstedeværelse ved mødet, og den personkreds, der står bagved Nextpartners.
Send i givet fald en mail til Kamikposten

19-08-2016 knr.gl:

Forsker: Lad affaldet i Camp Century liggeDet er alt for risikabelt og besværligt at grave det gifte affald op nu, fordi det ligger indkapslet 65 meter under isen. I stedet bør man vente mindst 50 år, til snelaget over basen ventes at være mindsket markant, før end man fjerner affaldet, mener Dir van As.

19-08-2016 sermitsiaq.ag:

Ikke en krone afsat til lufthavnene i Ilulissat, Nuuk og QaqortoqLandsstyret stiftede i juli det nyeste skud på stammen af de 100 procent selvstyreejede selskaber, Kalaallit Airports A/S, og der bliver nu projekteret og regnet på anlæggelsen af de tre landingsbaner, ligesom der skal sikres en sund økonomi i driften af de nye lufthavne.
- Dertil kommer ikke mindst, at der skal tilvejebringes en finansiering af projekterne, understreger landsstyrets formand Kim Kielsen (S).
Kamikpostens kommentar
At forestille sig, at der ikke skal stilles Landskassegaranti for den forventede investering på mellem to og tre milliarder kroner i de påtænkte landingsbaner er dybt naivt, men politisk set bekvemt og nødvendigt, hvis projektet skal presses igennem Landstinget. Den forventelige garantistillede burde fremgå af finanslovsforslaget.

Finanslovsforslaget er – som det har været det i mange år – et skønskriveri, der ikke har ret meget med den grønlandske virkelighed at gøre.
Lige i disse dage er der fokus på de mange åbne lossepladser, hvor man med jævne mellemrum brænder det affald, som ikke i mellemtiden er blæst væk eller skyllet ned i det nærmeste vandløb.

Natrenovationen hældes i bedste fald direkte i havet.

Sådan har det være i umindelige tider, og det vil der næppe blive ændret på.

Den alvorligste mangel i finansloven er det efterslæb, der er i den offentligt ejede bygningsmasse og infrastruktur. Det ligger på den gale side af 10 milliarder kroner. Det klares med et særligt grønlandsk begreb, der hedder bulldozerrenovering.

19-08-2016 kritiskdebat.dk:

Kvanefjeldsprojektet: Miljø-, sikkerhedsrisiko og demokratisk tilbageslag?Hvis nogen for få år siden havde hævdet, at et uranmineprojekt, der efterlader mere end dobbelt så meget radioaktivt mineaffald, som der hidtil er produceret i USA og Canada tilsammen og ikke lever op til miljøkravene i EUs mineaffaldsdirektiv, ville blive gennemført med de grønlandske og danske myndigheders aktive medvirken, ville påstanden være blevet afvist som fri fantasi. Ikke desto mindre er dette kendetegnende for det sydgrønlandske Kvanefjeldsprojekt. Måden, hvorpå projektet bliver presset igennem, har svækket det grønlandske civilsamfund og undergraver befolkningens miljørettigheder. Herudover er der indikationer for, at ejerforholdene i det selskab, der forventes at modtage en minelicens, udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko.

18-08-2016 knr.gl:

Planer for dumpene er urealistiskeDer er ikke et forbrændingsanlæg i Uummannaq, hvilket betyder, at røgen ved afbrænding ufiltreret driver ind over byens drikkevandszone.
- Det er dybt problematisk, og her arbejder vi som sagt på at finde en løsning hurtigst muligt i samarbejde med Miljødepartementet, skriver Søren Lindenhann til KNR.
Læs også denne 17 år gamle beretning
Der skal være så smukt i Grønland

18-08-2016 www.nuuktv.gl:

Drukture er fællesskabBørn i Tasiilaq og Kuummiut der sulter, flygter fra deres hjem, fordi deres forældre har en stor drukkultur, som de ikke kan styre

18-08-2016 knr.gl:

Hold øje med affaldet på Camp CenturyWilliam Colgan fortæller, at basen i øjeblikket befinder sig cirka 35 meter under overfladen, og at det derfor vil være meget bekosteligt at fjerne forureningen nu. Desuden er forureningen sikkert indkapslet i isen uden at være til fare for miljøet.
Der bør dog holdes øje med den forladte base, da der er betydelige mængder giftigt affald, hvor miljøgiften PCB er den mest alvorlige.
- Vi ved, at der er omkring 9200 tons materiale begravet ved Camp Century, så selvom kun en lille del - eksempelvis én procent indeholder PCB, så vil det stadigvæk være en stor mængde PCP, siger William Colgan.
Kamikpostens kommentar
Der ligger lige så meget materiale på jerndumpen for enden af landingsbanen i Nuuk.
Det er kun begravet under et lag sand og.grus, så det kan der gøres noget ved her og nu og ikke først om 75 år.
Men det sker naturligvis ikke, for det skal Grønland selv betale.
Fotoet oven for er Godthåb Bådforening areal til klubhus og oplæg af både. Det ligger på en gammel dump dækket af et lag skærver og grus. 2 gange i døgnet trænger tidevandet ind og vasker ukendte gifte ud af den overdækkede losseplads.

18-08-2016 knr.gl:

Brug flere penge på folkeskolenSkal der bruges flere af landskassens penge, skal de bruges på folkeskolen - ikke på nye støtteordninger, lyder det fra Demokraternes medlem af finansudvalget, Tillie Martinussen, der er i gang med dette års finanslovsforhandlinger.
- Vi er simpelthen nødt til at gøre noget, og vi ved, at folkeskolen virkelig trænger til at blive revideret og løftet, så hvis vi skal investere noget ekstra nogen steder hen, så skal vi fokusere det på børn og unge, siger Tillie Martinussen fra Demokraterne.
Læs også
Mangelfuldt kendskab til dansk og engelsk

17-08-2016 jyllands-posten.dk:

Det alt for unge folketing»Jeg tror, man bliver mere seriøs, hvis man har prøvet, at det ikke bare kommer flyvende til én. At man har været ude at tjene sine egne penge, og at man ikke bare bliver taget ind som minister, selv om man kun har betalt B-skat og kun har været på SU,« lyder et andet budskab fra Pia Kjærsgaard. Det ultimative eksempel herpå er partihopperen Thor Möger Pedersen, der som 25-årig blev hentet ind som skatteminister i den første regering under statsminister Helle Thorning-Schmidt og dermed blotlagde det parlamentariske armod.

16-08-2016 knr.gl:

Tålmodigheden er opbrugt: Fjern affaldetBygden Tasiusaq, som ligger nord for Upernavik, er blevet til en stor skraldespand. Det oplyser frustrerede beboere fra bygden, der i en længere periode har stået og manglet en skraldemand og en natrenovationsarbejder.
- Skraldet har hobet sig så meget op, at det nu kun ligger fem meter udenfor vores hus, siger Daniel Løvstrøm fra Tasiusaq.
Kamikpostens kommentar
Hvis befolkningen i Tasiusaq ikke selv kan holde rent i bygden, så er der også i Tasiusaq et eller andet grundlæggende galt.
Hvor mange arbejdsføre kvinder og mænd i bygden er på offentlig hjælp?
Billedet ovenfor er fra Tasiusaq i midten af 1990-erne. Dengang var det en mand og en kvinde, som klarede affaldshåndteringen.

16-08-2016 www.nuuktv.gl:

Børnene i Nuuk stjæler mad fra bådene i IggiaaDet er hovedsageligt mad der stjæles. Ikke dyrere ting som skydevåben og kikkerter.
Og tyverierne begås mestendels af børn.

16-08-2016 www.information.dk:

USA’s rustne arv i GrønlandDet tog Ken Bower tre forsøg over seks dage i en spinkel glasfiberbåd at nå frem gennem labyrinten af is til den flade slette blandt sneklædte bjerge ved Ikateq Fjord, 50 km nordøst for Tasiilaq, Østgrønlands største by – engang bedre kendt som Ammassalik.

Landskabet, der mødte den amerikanske fotograf, var som en scene taget ud af en dystopisk undergangsfilm: Tusindvis af rustne olietønder strøet langs kysten. En håndfuld, lige så rustrøde, lastbilvrag, nedsunkne i gruset.

(fotoet ovenfor er ikke fra Ikateq Fjord, men fra en lille ø syd for Nuuk, hvor skibsvrag er henlagt efter kommunens anvisning)
Kamikpostens kommentar
Allerede det første afsnit i artiklen siger noget om problemets alvor: Hvis”den rustne arv” ligger så fjernt fra alfarvej, byer og bygder, at fotografen skal bruge tre forsøg over seks dage for at nå frem til stedet, så er problemet på det nærmeste ikke-eksisterende.

Hvis man forestillede sig, at USA og Danmark i fællesskab eller hver for sig gav Grønland alle de penge, der skulle til for at rydde op efter de militære installationer, så ville pengene i stilhed blive brugt til alle mulige andre og meget mere påtrængende opgaver.

I Grønland opfatter man ikke de militære efterladenskaber som noget nævneværdigt problem. Syd for Nuuk ligger der ved Marraq en nedlagt landingsbane. I indenskærsruten kommer man tæt forbi den, men da den ligger oppe bag en skrænt få meter fra stranden, så kan man ikke se noget fra båden.

Jeg kender ikke nogen fra mine mange år i Nuuk, der har ulejliget sig med at ankre op, for at gå op og besigtige efterladenskaberne, selv om det er en gåtur på måske kun 50-100 meter, før man står ved den ene ende af det, der måtte være tilbage af landingsbanen. Det ville have taget den amerikanske fotograf en god times tid i en speedbåd at nå fra Nuuk til Marraq – i første forsøg.

Den i disse dage meget omtalte Camp Century ligger et par hundrede kilometer inde på indlandsisen øst for Thule Air Base. Der er ingen oplysninger om , hvor dybt resterne af anlægget i dag ligger under isen: 10, 20, 50 eller flere meter? Alene det at finde ud af, hvor og hvor dybt under isen resterne befinder sig kan løbe op i millioner af kroner. Og i tid, før området eventuelt bliver isfrit, gættes der på 75 år.
Typisk for retorikken opgøres de efterladte mængder ikke i tons, men i liter, for så ser det tusinde gange så voldsomt ud.

Det værste svineri er efter de miljøreligiøses opfattelse Thule Air Base. Der ophørte man i 1987 med at sejle det ikke-giftige affald (rustne biler, tomme tønder osv.) ud af Grønland. Det blev herefter deponeret på baseområdet. Sådan er det gået for sig i nu 29 år.

Hvorfor er det ikke sag for den amerikanske fotograf?
Thule Air Base kan man nå frem til direkte fra USA med et af deres militærfly, og deponeringen af affald kan beses og fotograferes på en god gammeldags spadseretur. Og så er der - i modsætning til de andre forladte steder i Grønland - tale om affaldsmængder, der bare vokser og vokser, selv her i vores meget miljøbevidste tider.

Hvorfor der ikke bliver gravet i den sag, kan du læse mere om her: Aftalt forurening mod et årligt milliontilskud
Læs også
Amerikanske forsvarsanlæg på Grønland