Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Søndag den 28. maj 2017

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
27-05-2017 www.b.dk:

Gratisternes tid i NATO rinder ud

Nu er gratisternes tid i NATO ved at rinde ud. Donald Trump gider ikke høre på forklaringer om, at Danmark altid er villig til at stille op med det – lille – forsvar, vi har tilbage. Størrelse betyder faktisk noget. Og skal Trump forsvare USAs militære udgifter overfor sine skatteydere, skal europæerne pinedød også forklare deres skatteydere, at den amerikanske sikkerhedsgaranti er fundamentet, som deres velfærdssamfund bygger på. Og ja, statsministeren bør medgive overfor de danske skatteydere, at den seneste store besparelse på forsvaret var kortsigtet og uklog.
KJamikpostens kommentar
Fotoet er fra juni 2000, hvor Finansudvalget besøgte Thule Air Base. Vi står på molen og hyggesnakker med to af de grønlandske ansatte på basen
Læs også
Nato-hykleri i Europa
Se hvad Nato-landene bruger på deres forsvar

27-05-2017 www.nuuktv.gl:

KvotebankHandlen med rejekvoter burde være gennemsigtig og tilgængelig for alle, mener fiskeriorganisationen KNAPK’s formand Henrik Sandgreen.

27-05-2017 politiken.dk:

Hvornår dør de sidste af Grønlands ’ny’ mennesker?

Saxgrens arktiske bedrift er fotokunst i verdensklasse, fuldt på niveau med det antropologiske fotografis mester, Sebastiao Salgado, og den foreløbige kulmination på en karriere, hvor interessen for det sociale, fremmede og marginaliserede altid har været i fokus.
’Ultima Thule’ har forord af Minik Rosing, og i et medfølgende lille hæfte sætter Henrik Saxgren selv ord på den taknemmelighed, som mødet med den vitale, men uddøende fangerkultur, der kan blive et af de første ofre for den globale opvarmning, har rejst i ham.
Kamikpostens kommentar
Det er sikkert en glimrende bog. Det er knapt så glimrende, at ”den globale opvarmning” får skylden for, at fangerkulturen næppe vil overleve mange år endnu.
Det har intet med global opvarmning at gøre. Den globale opvarmning har blot gjort ”sommertilværelsen” lidt længere og gjort ”vintertilværelsen” tilsvarende kortere.
Årsagen er stigende krav fra fangerbefolkningen om adgang til moderne faciliteter som helårshuse, sygehus, alderdomshjem, skoler, butikker med alskens forbrugsgoder og luksusvarer, elektricitet til lys og madlavning, samt telefon, radio og TV med meget mere.
Pengene til alt dette er kommet udefra, og der skal år for år mere og mere til.
Det har også været nødvendigt at bygge en lufthavn, så man med få timers varsel kan evakueres til behandling på et sygehus i eller uden for Grønland.
Det er ikke noget, der har kunnet anskaffes med indtægter fra et liv som fanger. Men døden skal have en årsag, og det er ikke altid den rigtigeDet er ikke noget, der har kunnet anskaffes med indtægter fra et liv som fanger. Men døden skal have en årsag, og det er ikke altid den rigtige, der gives.
I dette tilfælde er årsagen ikke den globale opvarmning.

26-05-2017 sermitsiaq.ag:

Siorarsiorfik på rette vej

Mit håb er derfor, at landsstyret og Landstinget vil bakke op om de initiativer, der skaber vækst. For selvom Kommuneqarfik Sermersooq, og i øvrigt også de øvrige kommuner, stort set ikke skylder penge væk, så kan vi ikke låne penge til investeringer uden selvstyrets opbakning, pointerer Asii Chemnitz Narup.
Kamikpostens kommentar
”Så kan vi ikke låne penge til investeringer uden selvstyrets opbakning”.
Det er velkendt politisk girafsprog, der skal skjule, at det drejer sig om garantier for de lån, der skal hentes uden for Grønland til høje renter og med hemmeligholdte klausuler, hvis lånene ikke afdrages som aftalt.
Her efterlyses 'selvstyrets opbakning'. Hvis den ikke gives, så ender regningen hos børn og børnebørn i Sermersooq Kommune
Med 'selvstyrets opbakning' ender regningen hos børn og børnebørn i hele Grønland.

Aasi Chemnitz Narup anslår projektet til at koste mellem 4 og 5 milliarder kroner.
Hvis vi antager, at pengene skal tilvejebringes og afbetales over 30 år, så vil det som annuitetslån koste følgende antal millioner kroner om året:

Som rentefrit: 150 millioner kr.
Med en rente på 1%: 174 millioner kr.
Med en rente på 2%: 200 millioner kr.
Med en rente på 3%: 230 millioner kr.
Med en rente på 4%: 260 millioner kr.
Med en rente på 5%: 293 millioner kr.

Jeg har svært ved at se, hvordan kommunen vil kunne overkomme bare et rentefrit lån med et afdrag på 150 millioner kr. om året i 30 år. Hvor skal de ekstra 150 millioner kr. komme fra?

Det er i den forbindelse uden betydning, om det samlede projekt igangsættes i etaper. Hvis hver enkelt etape skal lånefinansieres, så vil den årlige udgift i begyndelsen blive mindre, men en finansiering over 30 år, for hver enkelt etape, vil ikke gøre de samlede udgifter mindre, de vil blot forfalde til betaling over en længere samlet årrække.

Der er som udgangspunkt kun et sted at hente pengene. Det er i byen Nuuk.
For de beløb, der hentes over skatten, er det - ud over Nuuk - Paamiut Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, der skal betale.
I det omfang, der stilles penge til rådighed fra Landskassen, er det alle i Grønland, der skal betale af på lånene.

26-05-2017 knr.gl:

Bestyrelsesformand overvejede at smutte i protest

Konklusionen blev dog, at hensynet til arbejdet i Grønlands Statistik vægtede højere. Og formanden og Henrik Leth, der på det tidspunkt var næstformand blev enige om at de ikke begge kunne forlade bestyrelsen samtidig.
I mailen skrev formanden desuden, at det er betænkeligt for troværdigheden at afsætte medlemmer i utide. Og at Henrik Leth ikke af sig selv ville trække sig fra sin post i bestyrelsen, så landsstyret måtte afsætte ham med en meddelelse.
Kamikpostens kommentar
En hændelse som denne har den alvorlige sideeffekt, at seriøse og fagligt velfunderede personer vil tænke sig grundigt om, når landsstyret har brug for kompetente medlemmer til deres mange bestyrelser.
Blandt politiske venner og rygklappere vil der til gengæld være alt for mange, der gerne vil lukkes ind i varmen til arbejdsfri møder og gode honorarer

26-05-2017 www.royalgreenland.gl:

Masilik indsat som indhandlingsskib

Fiskere i Sisimiut og Sarfannguit indhandler skiftevis til Royal Greenlands fabrik i Sisimiut, Sarfannguit og Masilik. Fiskernes indhandlingsplan er tilrettelagt i samarbejde med bundgarnsudvalget, så fiskerne i området har ens vilkår og indhandler skiftevis til fabrikkerne i Sisimiut, Sarfannguit og Masilik, siger Ove Rosing Olsen.

26-05-2017 www.kamikposten.dk:

Kampen om sproget

Når der er tid til det, bliver der her på Kamikposten ryddet op i gamle artikler fra tiden med Atagu.gl
Et stort arbejde med at opdatere "Analysen af sprogdebatten i Grønland" er nu fuldført. Den ligger i menupunktet "indsigt" under titlen "Kampen om sproget".

25-05-2017 www.ral.dk:

Anløb af Thule Airbase i 2017

Vi får mange henvendelser fra kunder omkring anløb af Thule Air Base i 2017.
Royal Arctic Line har ingen kontrakt med US Air Force for besejlingen i år, men kan henvise til Shipping.dk, som er agent for rederiet: Schuyler Line Navigation Company LLC, der besejler Pituffik fra Fredericia.

25-05-2017 www.royalgreenland.gl:

MSC certificering er stort for Royal Greenland

MCS certificering af hellefisk fra udenskærsfiskeriet dækker fire trawlere – heraf Royal Greenlands trawlere Sisimiut og Tuugaalik.
Certificeringen dækker med tilbagevirkende kraft og således er fangsten fra hele 2017-sæsonen MSC. Dog vil det lille blå/hvide logo først dukke op på Royal Greenlands emballager i løbet af efteråret, når der igen landes udenskærs fisk til fabrikkerne.

25-05-2017 socialstyrelsen.dk:

Vær med til at afprøve overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere

Socialstyrelsen er på vej med en ansøgningspulje om udvikling og afprøvning af overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark. Der afholdes et informationsmøde 1. juni i Odense. Alle interesserede er velkomne.
Formålet med projektet om overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark er at udvikle og afprøve en metode, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere, så målgruppen i højere grad profiterer af den sociale indsats, kommunerne yder.

25-05-2017 www.fiskerforum.dk:

Ny grønlandsk krabbebåd fra Vestværftet

Torsdag i sidste uge stævnede skipper Jens Peter Larsen fra Nuuk i Grønland, ud i Nordsøen fra den vestjyske Havneby Hvide Sande og satte kurs og fart mod Vestgrønland, hvor det nye fartøj skal fiske snekrabber samt hellefisk og torsk i sæsonen.
Fiskeriet bliver primært efter snekrabber, ned langs vestkysten til det sydlige af Grønland. Snekrabber som fanges i de mere end 1100 krabbetejner, som fartøjet råder over og når denne fangstsæson går på held, rigges der om til Auto-langline fiskeri med 16.000 kroge efter både hellefisk og torsk. Indimellem foregår torskefiskeriet også tæt på land på 10 til 12 favne med bundgarn.

25-05-2017 www.nuuktv.gl:

Kystfiskere afhængige

Fiskerne af den kystnære flåde har gjort sig afhængige af de to fiskerikoncerner, der ejer den største andel af det grønlandske fiskeri.

25-05-2017 www.nuuktv.gl:

Fiskerne udkonkurreret

Fiskerne i det kystnære rejefiskeri er gået lige så stille ud af fiskeriet, fordi de sælger deres licenser for 10-15 kroner pr.kilo til de to store koncerner, siger formanden fiskeri- og fangstorganisationen, KNAPK, Henrik Sandgreen.

25-05-2017 maritimedanmark.dk:

Se atomubåd bryde gennem isen

Atomdrevne ubåde opererer fortsat i stort antal under den arktiske iskappe. Nogle steder er isen tynd nok til, at ubådene kan bryde op til overfladen. Videoen herunder indeholder optagelser af to amerikanske angrebsubåde der bryder gennem isen.

24-05-2017 naalakkersuisut.gl:

Nye regler sikrer bedre beskyttelse af havet mod forurening

Det er derfor vigtigt, at vi passer på og værner om havet, idet vi skal huske, at vi låner naturen af de kommende generationer. Landsstyret finder det vigtigt både at forebygge forurening og slå hårdt ned, når der er skibe, der forurener havmiljøet eksempelvis med olie.
Kamikpostens kommentar
Gælder loven også denne skibskirkegård, som Sermersooq Kommune har oprettet, dengang den hed Nuuk Kommune? Den ligger i en lille fjord ved Angisunnguaq en halv snes kilometer sydvest for Nuuk.

24-05-2017 naalakkersuisut.gl:

Patienter fra Ittoqqortoormiit til kontrol og behandling i Island og Danmark

Patienter fra Ittoqqortoormiit vil blive tilbudt de samme behandlinger og kontroller, men blot af enten islandske eller danske læger. Der kan desuden etableres grønlandsk tolkebistand såfremt patienterne ønsker det. Den grønlandske koordinator i Island vil tilsvarende Det Grønlandske Patienthjem i Danmark bistå den praktiske planlægning med eksempelvis ophold imellem og/eller efter indlæggelsesperioder.

24-05-2017 sermitsiaq.ag:

Performance om tvangsflytning af børn

Historien om de 22 børn, der i 1952 blev tvangsflyttet til Danmark, danner udgangspunkt for en forestilling om identitet, splittelse og rodløshed.
Kamikpostens kommentar
Det er Sermitsiaqs og journalisten Walter Turnowskys sædvanlige journalistik. Den foregår pinligt ofte i gulvsprækkehøjde.
Historien er meget mere tragisk, men ikke for børnene.
Grønland var i årene før ”flytningen til Danmark” blevet ramt af en landsdækkende tuberkuloseepidemi. Epidemien havde gjort mange børn forældreløse. Andre børn have kun enten far eller mor tilbage.
Det fik antallet af børn, hvor det offentlige skulle træde og hjælpe, til at vokse ud over, hvad der var plads til i de eksisterende børnehjem og hvad man ellers havde af anbringelsesmuligheder hos nærtstående familiemedlemmer og fremmede familier, der tilbød at træde hjælpende til.
Meget af arbejdet blev udført af Red Barnet.
Det var Red Barnet, der pegede på, at man kunne sende nogle af disse børn på ophold i Danmark. Der var i forvejen mange velstillede familiers børn, der blev sendt på længerevarende ophold hos familier og bekendte i Danmark, så de kunne lære dansk og dermed blive rustet til senere at gennemføre en videregående uddannelse.

PS:Fotoet er fra den landsrådssal, hvor grønlandske myndigheder sagde god for forslaget fra Red Barnet.
Hvordan det blev sat i værk for de 22 børn, kan man læse mere om her:
"Den danske stat brugte grønlandske børn som forsøgskaniner"

24-05-2017 sermitsiaq.ag:

Eksklusionssag på vej i Demokraterne

Mens uroen hos Demokraterne fortsætter, arbejdes der i kulissen på at stifte et nyt parti med appel til de vælgere, der ønsker et mere liberalt Grønland inden for rigsfællesskabet.

24-05-2017 knr.gl:

Vittus Qujaukitsoq er ny formand for Siumut Nuuk

Vittus Qujaukitsoq er valgt som ny formand for Siumuts lokalafdeling i Nuuk. Det skriver Lars-Emil Johansen, på sin Facebook-side.

Vi ønsker at bevare rigsfællesskabet

Indsigt - Lars Løkke Rasmussen og Statsministeriet skriver:
Både på Færøerne og i Grønland er der grupper i befolkningen, for hvem det ikke er tilstrækkeligt, og som har et andet mål. De ønsker selvstændighed. Hvis et flertal på Færøerne eller i Grønland en dag beslutter sig for det, vil regeringen naturligvis respektere beslutningen. Men vi vil også beklage den.

23-05-2017 guidetogreenland.com:

Nyt firma vil øge turismen

Det nystartede firma »Guide to Greenland« vil gøre det nemt for turister at finde de mange tilbud Grønland byder på.
Firmaet »Guide to Greenland« startede sidste efterår i Nuuk, med de fire partnere Hans Jørgen Mørch, Martin Madsen, Niels Jacobsen og Mads Nordlund.

23-05-2017 da.uni.gl:

Professorerne Anne Merrild og Rachael Johnstone besøger Sydgrønland i maj 2017

De vil mødes med borgere og repræsentanter for kommunen og erhvervslivet, herunder fårehold, minedrift, turisme og Narsaq bryggeri.

23-05-2017 jyllands-posten.dk:

Vi ønsker at bevare rigsfællesskabetMen ingen dansk regering kan sætte sig ud over grundloven – heller ikke i den gode viljes tjeneste. Til gengæld er vi altid parate til at arbejde sammen med Færøerne og Grønland om at løse de udfordringer, som rigsfællesskabet kan give.
Både på Færøerne og i Grønland er der grupper i befolkningen, for hvem det ikke er tilstrækkeligt, og som har et andet mål. De ønsker selvstændighed. Hvis et flertal på Færøerne eller i Grønland en dag beslutter sig for det, vil regeringen naturligvis respektere beslutningen. Men vi vil også beklage den.
Kamikpostens kommentar
"Vi ønsker at bevare rigsfællesskabet".
Det skal statsministeren jo sige, men han står i Danmark mere og mere alene med synspunktet.
Den hadske retorik - ikke mindst fra grønlandske politikere og kommentatorer i den grønlandske presse har gjort en voksende del af befolkningen i Danmark grundigt trætte af konstant at blive mødt af den fremstrakte hånd og den knyttede næve.

Og hvis Sara Olsvigs forslag for halvandet år siden om at få bloktilskuddet nedsat med 10 millioner kroner årligt var blevet til noget, så kunne befolkningen i Danmark se frem til at skulle høre på det brokkeri i de næst 344 år. Det er 48 år mere end den tid, der er gået, siden Hans Egede ankom til Grønland.
Læs også
IA foreslår nedtrapning af bloktilskud

22-05-2017 www.inatsisartut.gl:

Selvstændighed og den økonomiske fremtid for vort land

Hvis det nuværende niveau for velfærd og borgerservice skal opretholdes, når vi bliver selvstændige, så kræver det rundt regnet at vi forbedrer vores nuværende samfundsøkonomi med omkring 5 milliarder kroner om året. Hvad vil landsstyret gøre for at sikre en forbedring af økonomien i den størrelsesorden?

22-05-2017 www.check-in.dk:

Air Greenland-direktør fratræder øjeblikkeligt

Der har været flere udfordringer i Air Greenland på det seneste. Eksempelvis den aktuelle sag om købet af en Sikorsky-helikopter, der endnu ikke er kommet i drift to år efter købet. Helikopteren blev anskaffet i 2015, da Air Greenland vandt en Search and Rescure (SAR) beredskabsaftale i EU-udbud via Forsvarskommandoen. Aftalen løber i 2016 og 2017 med mulighed for et års forlængelse.
Samtidig med aftalen investerede Air Greenland i den omtalte Sikorsky S-61N helikopter fra 1979, som tidligere havde fløjet for den irske kystvagt og således var indrettet med det rigtige udstyr. I sidste uge kom det dog frem, at arbejdet med klargøringen af helikopteren var stoppet, og at helikopteren således endnu ikke har har været på opgave mere end 16 måneder inde i den 24 måneder lange SAR-kontrakt.

21-05-2017 naalakkersuisut.gl:

Forfatningskommissionen holder sit første møde

Det grønlandske folk skal være med til at beslutte hvordan staten skal se ud, for eksempel hvordan demokratiet skal formes er noget alle skal bidrage til. Vi er et lille folk, og for at forhindre at vi bliver et minoritet, er det vigtigt at sikre vores demokrati.
Muligheden for at blive medlem af Forenede Stater som et anerkendt stat som andre stater, ligesom NATO er en mulighed i forhold til forsvar, blev også diskuteret.
Kamikpostens kommentar
Man kan ikke sikre mindretalsbeskyttelse uden at tilsidesætte demokratiet. Det ser vi i dagens Grønland.

I et demokratisk land har alle borgere samme rettigheder. Sådan er det ikke i det grønlandske selvstyre, hvor vestgrønlandsksprogede har rettigheder, som ikke respekteres i forhold til de sproglige mindretal. Det gælder for eksempel retten til undervisning på modersmålet.
Det rammer befolkningen i Thule områddet, befolkningen i Østgrønland og det dansksprogede mindretal.
Til gengæld svigter man de ikke-dansksprogede, når det kommer til nødvendige sprogkundskaber, for at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Muligheden for at blive medlem af De forenede Stater (USA) er interessant af flere grunde. For medlemmerne af Forfatningskommissionen er den interessant, fordi den giver anledning til rejser til udlandet.

Første mål bliver forventeligt Hawaii.
For det første er staten Hawaii er en øgruppe, der ligger langt ude til havs, langt borte fra USA. Det er lige som med Danmark i dag.
For det andet er Hawaii et turistparadis, som man vil hævde, at man også kan lære noget af. Så det bliver nok til et længere ophold.

Et andet og mere relevant rejsemål kunne være de tidligere Danskvestindiske Øer. Men her vil man opdage, at øerne godt nok er en del af USA, men at de ikke har stemmeret i USA's lovgivende forsamlinger. De har kun én repræsentant og det er kun med taleret.
Desuden er landet meget fattigt, med en stor og voksende arbejdsløshed. Det ligner til forveksling de forudsigelige vilkår i det selvstændige Grønland, man hævder at bevæge sig hen i mod. Så det skal der nok ikke kastes for meget lys over i Forfatningskommissionens arbejde.

Billedet oven for til højre viser en væsentlig af Grønlands samlede våbenarsenal: Én synlig og muligvis to tildækkede signalkanoner fra handelsstationen under Thule-fjeldet.
Det vil være Grønlands beskedne bidrag til NATO, hvis man søger om optagelse.

20-05-2017 www.nuuktv.gl:

Rejebaroner bliver større

De store fiskeriselskaber som Polar Seafood og Royal Greenland kontrollerer også hovedparten af den kystnære rejekvote gennem datterselskaber.

18-05-2017 www.royalgreenland.gl:

Bygdeanlæg nyder godt af større fryselagre

Bygdeanlæg og fiskere i Uummannaq distrikt nyder godt af, at Royal Greenlands fabrik i Uummannaq efter en renovering og ombygning nu har større frysekapacitet. Bygdeanlæggene i Saattut, Nuugaatsiaq, Ukkusissat og Ikerasak, der plejer at lukke for indhandling og produktion på grund af fyldte fryselagre i løbet af marts eller april måned, har i år haft mulighed for at transportere større mængder færdigvarer til fryselagrene i Uummannaq. Derfor indhandler de lokale fiskere fortsat til deres respektive anlæg, og cirka tres fabriksmedarbejdere fortsat i arbejde

Det er ganske vist!

Indsigt - Esben Skytte Christiansen skriver:
For at komme i nærheden af Mandela og få del i hans stråleglans, havde LEJ fundet på den kuriøse idé, måske i en rus – begejstringens rus, förstås – at rejse til Sydafrika for at udnævne Mandela til årets julemand for 1996. Grønland var jo julemandens bolig. Verdens mest berømte politiske fange skulle nu gøres til en harmløs Santa Claus, et faktisk ret så betegnende sindbillede på Illorsuit-drengens politisk banale tankegang. Alt er dybest set kun gøgl uden egentlig substans.

18-05-2017 iafolketingimi.dk:

Grønland har behov for handlinger

I Grønland handler det om at vi skaber bæredygtig og mere holdbar vækst i takt med at samfundet udvikler sig. Det for mig allervigtigste er, at skabe lokale jobs og lokal engagement. Det kræver at vi har kompetencerne som arbejdsgiverne efterspørger.
Det høje frafald på knap 50 % hos grønlandske studerende i både Grønland og Danmark er en af de største hindringer. Men det kan og skal lade sig gøre, at uddannelsesniveauet stiger i hurtigere hast end i dag.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz holdt en af åbningstalerne ved Future Greenland, den 8. maj 2017.
Meget høfligt udtrykt var det tanker i tomgang, hun serverede for de mange fremmødte.
Selv da hun fremhævede, at det høje frafald på knap 50 % hos grønlandske studerende i både Grønland og Danmark er en af de største hindringer, undlod hun at nævne samfundets største problem: den manglende indlæring af fremmedsprog, som er en absolut betingelse for at kunne gennemføre de uddannelser erhvervslivet efterspørger.

18-05-2017 sermitsiaq.ag:

Størst ulighed i Nuuk

I Statistisk Årbog fra 2016 beskrives de rigeste som:
40 til 44 år gamle mænd
Født uden for Grønland
Bosiddende i en by i Kommuneqarfik Sermersooq
De fattigste er:
15 til 19 år gamle kvinder
Født i Grønland
Bosiddende i en bygd i Qaasuitsup Kommunia
Kamikpostens kommentar
Nu skal de tilkaldte igen stå for skud.
Der er hovedsageligt tale om veluddannet arbejdskraft, som er tilkaldt fra Danmark til opgaver. som ikke kan besættes med lokal veluddannet arbejdskraft, fordi man trods trods 38 års hjemmestyre og senere selvstyre ikke har formået at uddanne nok af dem.
Og i det omfang, det er lykkedes, har mange af dem valgt at bosætte sig i Danmark. En del af dem, fordi de som hovedsageligt dansksprogede er blevet mobbet ud af landet.

Og så er de jo heller ikke de rigeste.
Blandt de rigeste i Nuuk finder man borgmester Asii Chemnitz Narup og de tre honorar-narkomaner fra Demokraterne, Randi Vestergaard Evaldsen, Nivi Olsen og Justus Hansen.
Man finder også Lars-Emiil Johansen som Siumut-udpeget formand for Landstinget, og man finder hele Landsstyret.

Men døden skal jo have en årsag, og den er sjældent den rigtige.

18-05-2017 politiken.dk:

Tak Danmark, fordi en enlig mor med seks børn kan spare op til et hus i Rødovre ved at arbejde som rengøringsassistent

En sensommerdag i 1999 meddelte min mor, at vi skulle flytte til Danmark. Selv om jeg ikke forstod en dyt af, hvad Danmark, monarki og flyvemaskiner betød, husker jeg tydeligt, at jeg havde en følelse af lettelse. En lettelse over, at vi endelig skulle væk fra elendigheden, krigen, undertrykkelse og utrygheden. Opkaldet fra Danmark var vores fribillet til paradiset.

Selv om forestillingen om paradis ikke stemte helt overens med de grå københavnske gader, var det ikke mindre mirakuløst, da Danmark tog imod mig og min familie med åbne arme.

17-05-2017 videnskab.dk:

Hvad betyder det at bo i et af verdens rigeste lande?

»Det er ikke misvisende at kalde Norge et af verdens rigeste lande, fordi velstanden ikke er ekstremt skævt fordelt. Jeg ville være mere betænksom, hvis det kun var nogle få, som fik adgang til velstanden,« mener Halvor Mehlum.
Det er vigtigt at holde tungen lige i munden, hvis vi skal sammenligne lande på denne måde. Målingerne er i sig selv svære at gennemføre.
Og det er klogt at huske på alt dét, der ikke bliver fanget af FN's, Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds statistikker.

17-05-2017 knr.gl:

Landsstyret trækker Vittus' FN-klage tilbage

I et brev til FN-rapportøren for rettigheder for oprindelige folk skriver Suka K. Frederiksen at landsstyret ser sig nødsaget til at trække klagerne tilbage på grund af unøjagtigheder.
Landsstyret kan desuden ikke bakke op om de informationer, der indgår i klagematerialet og derfor beder landsstyremedlemmet for udenrigsanliggender om at få trukket klagen tilbage.
Kamikpostens kommentar
Kajakken nederst til højre i billedet er ganske vist på vej ned mod FN-bygningen, men det er ikke Suka K. Frederiksen der svinger pagajen.

17-05-2017 sermitsiaq.ag:

Bygdeboer: Vi har også en fremtid

De lever jo af bloktilskud i byerne. Vi kan ellers selv her i Saattut, men gang på gang bliver der sat begrænsninger til os, der gør, at vi ikke kan udvikle os yderligere. Fiskeriet er det vigtigste hverv, men på en helt åbenlys måde hæmmes udviklingen i det område. Landskassen kunne have tjent masser af penge på fisk, indhandlet fra bygderne, men det sker bare ikke, påpeger Apollo Mathiassen.

17-05-2017 sermitsiaq.ag:

RAL mister sejlads til Pituffik

Fremover skal der sejles fra Fredericia og ikke fra Grønlandshavnen i Aalborg, og antallet af ture kan meget vel være flere. Det fremgår af en offentliggørelse af kontrakten på US Departement of Defense hjemmeside. Den maksimale rammeaftale lyder på 8,5 millioner dollars eller omkring 57 millioner danske kroner.

Hos Royal Arctic Line undrer man sig over rammen, som åbenbart er dobbelt så høj, som Royal Arctic Lines tilbud lød på og væsentligt højere end de tidligere år.
Kamikpostens kommentar
Efter alt det bøvl omkring opgaven med at servicere Thule Air Base, er det forventeligt, at amerikanerne lægger alle de opgaver uden om Grønland, som ikke er bundet af specifikke aftaler med Rigsfællesskabet.
Læs også
Kielsen: Vittus gik enegang til FN

17-05-2017 sermitsiaq.ag:

Politisk kommentator: Krisen i Demokraatit er meget problematisk

Politisk kommentator Naja Paulsen mener, at dobbeltmandaterne er et problem.
- Jeg synes, at det er et problem, når der er så mange tunge sager, at man så både skal sidde i Landstinget og kommunalbestyrelsen. Alene arbejdet i en kommune er i sig selv en kæmpe opgave at tage fat på, for der er så mange problemer. Så det er et problem, for der er nok at lave hver sit sted, siger Naja Paulsen.

16-05-2017 www.information.dk:

Grønland klager over Danmark til FN

Grønlands fyrede udenrigsminister Vittus Qujaukitsoq har inden sin afgang indklaget Danmark til FN for at svigte sit ansvar for oprydning efter USA’s militære anlæg. Landsstyret kan dog ende med at trække klagen tilbage.

I et brev til daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) den 24. oktober 2016, som Politiken citerede fra, truede Vittus Qujaukitsoq med at bringe sagen for FN sammen med dilemmaet om udbyttet af Thule-basen.

Grønlands landskasse har siden 1971 nydt godt af indtægter fra servicering af Thule-basen, men kontrakten for den kommende årrække er gået til et dansk datterselskab af den amerikanske koncern Exelis.
Kamikpostens kommentar
Martin Breum, der har skrevet artiklen, har gjort skriverier og foredrag om Grønland til en levevej.
Det sidste afsnit i teksten oven for er en typisk Martin Breum formulering:

”Grønlands landskasse har siden 1971 nydt godt af indtægter fra servicering af Thule-basen, men kontrakten for den kommende årrække er gået til et dansk datterselskab af den amerikanske koncern Exelis.”

Martin Breum burde vide (og det gør han sandsynligvis også), at Exelis Services som et dansk aktieselskab er underlagt præcis den samme lovgivning, som var gældende for Greenland Contractors, og som ville være gældende for de øvrige tilbudsgivere på opgaven med at servicere Thule Air Base.
Exelis Services vil derfor genere den samme indtægt for de ansatte og Landskassen, som ville kunne forventes af enhver anden dansk virksomhed, der havde vundet kontakten.

Forskellen er, at Exelis Services tilbød at løse opgaven for omkring en tredjedel af det, Greenland Contractors havde budt ind med.

Det her er eksempel på, hvad Kamikposten kalder 'fordrejede nyheder' - eller på nudansk: 'Fake News'.

16-05-2017 sermitsiaq.ag:

Drømmen om 200 kilometer grusvej går ind i ny fase

En delegation fra Qeqqata Kommune med Malik Berthelsen i spidsen tager onsdag til Nuuk for at overbevise flere landsstyremedlemmer om, at de skal putte penge i kommunens ambitiøse vejprojekt mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
Kamikpostens kommentar
Den vej har amerikansk militær flere gange tilbudt at bygge gratis. Den sidste gang var det Jonathan Motzfeldt, der sagde nej.
Der er betydeligt mere fornuft i at bygge en vej mellem Sisimiut og Kangelussuaq end at bygge atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat.
Mens de to atlantlufthavne vil koste flere milliarder kroner at bygge, så kan en asfalteret vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq bygges for 600 millioner kroner.
Sisimiut er den nordligste åbentvandsby. Det vil betyde meget for både turisme, fiskeriet og de landbaserede erhverv at få stabile sammedagsforbindelser med verden uden for Grønland.

16-05-2017 journalista.dk:

Selvstyret betalte for samtalebog med Lars-Emil Johansen

Ansøgningen blev afsendt fra Mediehuset Sermitsiaq.AG til Selvstyret i slutningen af juni 2016, eller næsten 3/4 år før udsendelsen af ”Den utæmmelige”. Her i fortæller man fra mediehusets side, at bogen blandt andet skyldes et ønske om, at der skabes en fælles hukommelse for de ændringer, som Grønland har gennemgået under Lars-Emil Johansens tid i politik.
Af korrespondancen mellem Selvstyret og Mediehuset Sermitsiaq.AG fremgår, at man også har forsøgt at finde finansiering til projektet andre steder. Men samtidig vil man også ansøge Selvstyret, hvilket beskrives som ”naturligt”.

15-05-2017 videnskab.dk:

Inge Lehmann forskede til hun fyldte 99 - men blev ignoreret i Danmark

Det var den danske seismolog, Inge Lehmann, der i 1936 påviste, at Jorden har en fast indre kerne. Hendes forskningskarriere begyndte i 1928, og hun udgav sin sidste videnskabelige artikel som 99-årig. Særligt i udlandet fik Inge Lehmann sin velfortjente anerkendelse og hæder for sit banebrydende forskningsarbejde.
Som chef for den seismologiske afdeling ved Geodætisk Institut bestod Inge Lehmanns opgave i at organisere arbejdet ved de seismologiske stationer i København, Ivitutt og Ittoqqortootmitt (Scoresbysund), samt aflæsning og analyse af seismogrammer, så ankomsttidspunktet af de seismiske bølger kunne publiceres i internationale årsbulletiner.

15-05-2017 www.hjv.dk:

Pionerrolle i Grønland

Hjemmeværnet får en væsentlig pionerrrolle i Grønland. Som led i en forsøgsordning skal Hjemmeværnet være med til at realisere Grønlands Frivillige Styrke. Der er tale om et pilotprojekt, som udspringer af Folketingets ønske om at styrke det samlede arktiske beredskab.
”Det er et super spændende projekt, der emmer af pionerånd. Vi skal i Hjemmeværnet gå forrest og puste liv i en helt ny frivillig beredskabsorganisation tilpasset grønlandske forhold,” forklarer chef for Hjemmeværnskommandoens Studie- og Udviklingsafdeling, major Ulrik Skytte.