Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Onsdag den 23. maj 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
23-05-2018 sermitsiaq.ag:

206 teenagere måtte gennem en abort

24 piger i alderen 14-15 år fik en lovlig abort i 2016, viser seneste, publicerede tal fra Landslægeembedet. I alt fik 206 piger og unge kvinder under 20 år foretaget en abort det år. Det skriver avisen AG.

Modsat tidligere er der dog ingen 12-13-årige i statistikken; dem har der ellers været et par stykker af de tidligere år.
Læs mere her
Statistik om aborter

23-05-2018 sermitsiaq.ag:

Vil slække oversættelseskrav

Formanden for Landstinget, Hans Enoksen, ønsker nye arbejdsgange i Landstinget, der blandt andet betyder, at forslag ikke nødvendigvis skal fremsættes på dansk.
Der står i selvstyreloven, at det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland. Men situationen er alligevel den, at et forslag til Landstinget ikke kan blive optaget på̊ dagsorden, hvis forslaget ikke er oversat til dansk. Det kan ikke passe, at Landstinget skal arbejde under disse forhold. Det er noget, jeg vil tage op i samarbejde med andre partier i Landstinget, siger Hans Enoksen til avisen AG

22-05-2018 www.kamikposten.dk:

Et luftkastel som politisk bestillingsarbejde

De 4 dage var sandsynligvis nøje valgt for at medierne ikke skulle have tid til at finde alle fejlene i ”analysen”, men blot se på de facit analysen forsøger at give. Dette lykkedes over al forventning. Således gengav både Sermitsiaq og KNR ”analysens” facit adskillige gange lige inden valget, uden at forholde sig kritisk til den. Dette på trods af at enhver journalist ved få minutters læsning burde kunne finde de første alvorlige fejl.
Læs også
Narsarsuaq står til at blive heliport
Hverken Kangerlussuaq eller Narsarsuaq kommer til at fortsætte, hvis politikerne beslutter sig for den økonomisk mest fordelagtige model for en fremtidig lufthavnsstruktur. Det fremgår af bemærkningerne til den lov om de anlæg af de nye lufthavne, som Inatsisartut skal behandle 28. maj.
Mittarfeqarfiit får behov for tilskud
Hvis både Kangerlussuaq og Narsarsuaq bliver omdannet til heliporte, så kan underskuddet begrænses til 60 millioner kroner. Hvis Kangerlussuaq videreføres med en 1.500 meter bane, så stiger behovet for tilskud til 75 millioner.

20-05-2018 knr.gl:

Henrik Fleischer forlader Partii Naleraq

- Hvis jeg skal fortsætte mit videre arbejde i politik, så føler jeg, at jeg er nødt til at gå videre, skriver han lidt kryptisk i meddelelsen.
Med Henrik Fleischers udmeldelse af Partii Naleraq er koalitionens spinkle flertal på 16 mandater potentielt i fare.

20-05-2018 www.altinget.dk:

Danmark er en småstat mellem stormagter i Arktis

Grønlands enorme areal gør lige så lidt en nordisk småstat til arktisk stormagt, som Australien eller Canadas endnu større arealer gør disse mellemmagter til stormagter.
Læs også
Vivian Motzfeldt, er vært for højniveaumøde i anledning af 10-året for Ilulissaterklæringen
Lande sender b-hold til Ilulissat

18-05-2018 sermitsiaq.ag:

Naivt og dumt at droppe dansk

Det her er en personlig kommentar: Jeg synes, at man fra grønlandsk side er godt dum, hvis man ikke bruger de gratis uddannelser, man kan få i Danmark. I hele den engelsksprogede verden er uddannelse markedsbelagt. Det gælder både i England, New Zealand, Australien, Canada og USA. De steder koster det kassen at få en uddannelse. Så hvorfor ikke opfatte det som en gave, at der er gratis uddannelser i Danmark, siger Anne Holmen.

18-05-2018 jyllands-posten.dk:

Hold skarpt øje med den grønlandske forfatningskommission

Den er smækfyldt med kattelemme, som har til formål at “snyde” befolkningen og diskriminere minoriteter.
Den Grønlandsk-danske selvstyrekommissions betænkning ville i 2008 ikke fastlægge, hvornår det mandat, der igangsætter selvstændighedsprocessen, er givet. Man mente, det var et indre grønlandsk anliggende. Dermed er det, når de grønlandske myndigheder fastslår, at den grønlandske befolkning vil være selvstændig, at processen påbegyndes. Der er i redegørelsen for forfatningskommissionens nedsættelse argumenteret stringent for, hvorfor selvstyret repræsenterer det grønlandske folk, selv om fx. Vittus Qujaukitsoq, slet ikke var folkevalgt, men hentet ind udefra ved sidste valg.

18-05-2018 www.kni.gl:

Oil Terminal Manager eleverne på ekskursion til Danmark og Sverige

Modul II er ligesom Modul I ret omfattende, og er måske alt for kompakt. Det vil blive revurderet til næste Hold skal på ekskursion. Programmet har været for tæt og der skal være bedre planlægninger herunder i forhold til tolkning.
Sikkerhed, lagerhåndbog og driftsinstruktion var nogle af temaerne på Modul II.
I Sverige Göteborg besøgte man Preem´s olieraffinaderi og IIS´ laboratorium.
I Danmark underviste og præsenterede en lang række af Polaroil´s tætte samarbejdspartnere, herunder Rederiet H.M. Simonsen fra Svendborg, Maersk Broker, Malik Supply og Kosan Gas. Force, Bureau Veritas, Uno X, ADR, Marstal Navigationsskole og Ommen & Moller deltog også i gennemførelsen af Modul II. Derudover besøgte delegationen Oiltankings enorme terminal i Kø-benhavn.

18-05-2018 www.royalgreenland.gl:

Royal Greenland er skyld i byens øgede velstand

Dét siger kommunalbestyrelsesmedlem i Qeqqata Kommunia, Karl Lyberth fra Maniitsoq. Med disse ord henviser Karl Lyberth til den øgede gennemsnitlige personindkomst på 22 procent, der er sket for befolkningen i Maniitsoq, siden Royal Greenland i 2014 startede indhandling af levende torsk, der fanges af lokale fiskere i Maniitsoq området, og produceres til det delikate og prisvindende produkt Nutaaq Cod på Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq

17-05-2018 www.information.dk:

Regeringen drøfter kinesiske lufthavne med landsstyret

Regeringen vil drøfte med Grønlands landsstyre, om vor fælles sikkerhed og udenrigspolitik påvirkes, hvis en prækvalificeret kinesisk entreprenør bygger tre lufthavne i Grønland.
Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som torsdag drøftede sagen med Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget.
- Vi har en løbende drøftelse med grønlænderne om det spørgsmål. Hvis der er sikkerheds- og udenrigspolitiske aspekter i det, så er det klart, at det er noget, rigsfællesskabet skal forholde sig til, siger Anders Samuelsen.

17-05-2018 www.kamikposten.dk:

Dementi: Royal Arctic Line har ikke gået tiggergang

Overskrifterne og forsiderne har ikke hold i fakta, og er potentielt skadelige. AG burde have forelagt artiklen inden udgivelse. I Royal Arctic Line’s opfattelse er sådanne overskrifter og forsider uden belæg i fakta årsag til unødig uro i samfundet. Man kan få det indtryk at bankerne ikke er med os. Det er de i allerhøjeste grad.
Læs også
RAL på knæ for tysk bank

17-05-2018 ekstrabladet.dk:

Kreditkortfusker belønnes med vigtig formandspost

Det er sædvane i Grønland, at ministre søger orlov fra parlamentet, og den mulighed har Vittus Qujaukitsoq benyttet sig af. Vittus Qujaukitsoq, der opnåede 698 personlige stemmer ved valget, er udnævnt til minister for råstoffer, arbejdsmarked, forfatningsspørgsmål og selvstændighed i den nye koalition mellem partierne Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai.
Det efterlader pladsen til Aleqa Hammond, der fik anden flest stemmer i Nunatta Qitornai og dermed som supplant erstatter sin formand. Den tjans kan hun se frem til at få 41.854 kroner om måneden for før skat i følge KNR. Hertil kommer, at Aleqa Hammond i forvejen har en årlig indtægt fra Folketinget, hvor hun har siddet siden 2015, på 719.663 kroner.

16-05-2018 borsen.dk:

2018: Største tilvækst i Arktis havisvolumen set i mange år

På bare ét år – siden 14 maj 2017 - kan vi konstatere at Arktis havisvolumen er vokset med hele 1800 kubik kilometer.
Dette svarer til ca. 85 cm ny is med et areal på størrelse med Grønland. Og det er den største positive ændring set på et enkelt år.
Således er det Arktiske havisvolumen nu tilbage på 2008 niveau. Ingen kan forudsige udviklingen herefter – ligesom ingen har forudset denne ret markante tilvækst af Arktis havisvolumen i år.

15-05-2018:

På vej med 75 tons levende torsk


Her er skibet "Maniitsoq" på vej ind til Maniitsoq med 75 tons levende torsk i lasten, hentet fra bure i fjordene ved Nuuk.

15-05-2018 videnskab.dk:

Nu er der hul igennem: Radioteleskop i Grønland er taget i brug

Et kæmpestort radioteleskop på 12 meter er blevet installeret ved Thule-basen, hvor det skal være med til at fange silhuetten af et sort hul.
Med EHT vil forskerne prøve at tage billeder af to store sorte huller, nemlig det sorte hul i midten af vores egen galakse, Mælkevejen, og det langt større sorte hul i centrum af galaksen M87.
Teleskopet i Grønland skal peges i retning af M87, hvor et sort hul med en masse som seks milliarder sole gemmer sig.
Andre teleskoper i Chile og på Hawaii rettes i samme retning, og når flere teleskoper placeret langt fra hinanden arbejder sammen, skulle det være muligt at skabe et billede af det sorte hul.

14-05-2018 www.royalgreenland.gl:

Nuuk fiskere indhandler levende torsk

Vi er starter foreløbig med de fem i fiskere i Nuuk. Alt efter hvordan det går og hvordan interessen er fra fiskernes side, skal vi måske udvide fiskeri og indhandling af levende torsk i Nuuk området, siger Sten Sørensen.
Brøndbåden ”Maniitsoq” der kan laste cirka 85 tons levende torsk af gangen, hentede i lørdags, den 12. maj de første levende torsk fra fiskernes flyttebure i Kapisillit - og Ameralik området. ”Maniitsoq” fik lastet cirka 75 tons levende torsk der blev transporteret fra fjordene i Nuuk området til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq.
Sten Sørensen siger, at de inden for de næste 14 dage håber på, at udlevere de første ti flyttebure til fiskere i Sisimiut.
- Vi håber at vi i løbet af sæsonen 2018 kan udvide fiskeriet i Nuuk og Sisimiut området til 20 flyttebure i hvert område, siger Sten Sørensen der slutter med at sige:
- Vi ønsker at kunne udvide fiskeriet af levende torsk helt op til Kangaatsiaq området, og det vil vi arbejde videre med i år.

14-05-2018 sermitsiaq.ag:

Børnene kan ikke vente 25 år mere

Den 11. maj var det 25 år siden Grønland tiltrådte FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Siden tiltrædelsen i 1993 har Grønland foretaget en lang række lovændringer, kampagner og vidensdeling på området. Men alle disse tiltag er langt fra nok, lyder vurderingen fra børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.
Efter 25 år med FN’s Børnekonvention opfordrer hun befolkningen såvel som politikere, til at søge efter nye løsninger på de massive omsorgsproblemer, som mange børn dagligt lever med. En mulighed er at se på hvad FN’s Børnemkomité har givet af anbefalinger til Grønland gennem 25 år.
Kamikpostens kommentar
Nu skal der jo lige først bygges – er det 10 nye lufthavne? - hvoraf de to skal overflødiggøre en af verdens mest driftssikre lufthavne, Kangerlussuaq.
Der skal vel også bygges en ny pompøs bygning til Landstinget, og endelig er der luftet planer om boliger i Nuuk til de 31 medlemmer af Landstinget. De kan jo ikke gå rundt under landstingssamlingerne som hjemløse, henvist til at vansmægte på byens hoteller.
Hver ting til sin tid, så de næste 25 år kan sagtens komme til at gå med mere snak og mindre eller slet ingen handling – for børnene altså.

14-05-2018 da.uni.gl:

Unge til FN: Put sprog ind i SDGerne

Ved sessionen bragte de unge fokus på den manglende fokus på bevarelsen af sprog - og brugte det grønlandske sprog og deres forskelligheder som eksempel. Dette blev bragt op, da de syntes, at forskellighederne skal officielt anerkendes.
Disse forskelligheder er byernes unikke dialekter og de tre sprog (Nordgrønlandsk-Thuleområde, Vestgrønlandsk og Østgrønlandsk).
Kamikpostens kommentar
Internationalt opererer man blandt sprogforskere med tre grønlandske sprog: thule-eskimoisk, vestgrønlandsk og østgrønlandsk.
Det svarer helt til, at man opererer med tre skandinavistiske sprog: dansk, norsk og svensk.
De tre unge mennesker har således international videnskabelig opbakning til deres synspunkt.
Internationale konventioner giver oprindelige folk dobbelte sprogrettigheder. De har ret til at blive undervist på deres eget sprog, og de har ret til at blive undervist i et sprog, der giver adgang til videregående uddannelser.
Det betyder i praksis for Grønland, at
 • Befolkningen i Thule-området har ret til at blive undervist på thule-eskimoisk og i dansk.
 • Befolkningen i Vestgrønland har ret til at blive undervist på vestgrønlandsk og i dansk.
 • Befolkningen i Østgrønland har ret til at blive undervist på østgrønlandsk og i dansk.

Sådan har det været i mange år, ud at nogen har gjort noget ved.
Ikke før Grønland fik selvstyre. For da blev der taget fat om problemet. I Kuupik Kleists tid som formand for landsstyret blev problemet løst ved at omdefinere Thule-eskimoisk og østgrønlandsk til dialekter af vestgrønlandsk.
Det skete ikke med afsæt i en ændret opfattelse internationalt af de tre sprog. Det synes man ikke var nødvendigt, for man havde sine egne sprogforskere, der godt vidste, hvem der havde ansat dem, og, hvor lønnen kom fra:

CITAT
I dagens Grønland kan man ønske sig, at folkeskolen arbejder endnu mere for at sikre bevarelsen af sproget. UNESCO’s rapport fra 2009 fastslår, at der er fare for at Thuledialekten og den østgrønlandske dialekt forsvinder, og at den vestgrønlandske dialekt står svagt. Man kan diskutere om sproget virkelig er i fare, men en ting står klart: Vi har som folk et ansvar og er forpligtet i forhold til bevarelsen sproget. Det vil sige, at hvordan end sproget har det, så er vi forpligtet til at udvikle det og sikre det fra at uddø. I dagens Grønland står det enhver frit for at bruge sin egen dialekt i det talte sprog, men på skrift har alle pligt til at følge retskrivningsreglerne .
CITAT SLUT
Kilde: ”Det grønlandske sprog i dag” skrevet af Katti Frederiksen og Carl Christian Olsen
Oqaasileriffik /Grønlands Sprogsekretariat
(På Forsoningskommissionens anmodning blev rapporten færdig i december 2017)
Læs bestillingsarbejdet her:
Det grønlandske sprog i dag

13-05-2018 www.dr.dk:

Fik kun 171 stemmer: Aleqa Hammond får alligevel plads i Grønlands parlament

Den tidligere landsstyreformand og nuværende folketingsmedlem Aleqa Hammond får plads i det grønlandske landsting, Inatsisartut.
Ved det nylige valg i Grønland fik den tidligere stemmesluger blot 171 personlige stemmer, hvilket ikke var nok til at blive valgt ind i første omgang.
Fredag aften kom det dog frem, at Vittus Qujaukitsoq vil søge orlov fra landstinget, hvilket er sædvane, hvis man som han bliver udnævnt som minister. Det oplyser KNR, Grønlands svar på DR.
Kamikpostens kommentar
Sådan beskrives grønlandsk politik i Danmark :-(

12-05-2018 www.kamikposten.dk:

Uddrag af debatten i Folketinget ved første behandling af Lovforslag nr. 225

Inger Støjberg:
"Igen må jeg sige med al respekt: Det virker, som om man lidt nu bare ønsker at køre en eller anden konflikt op, der simpelt hen ikke eksisterer. Den eksisterer ganske enkelt ikke – jeg beklager, at jeg må sige det så firkantet".

Her kan du læse et uddrag af debatten med de indlæg, der drejer sig om grønlænderes fortsatte adgang i Danmark til gratis undervisning i dansk.
Læs også
CITAT
”Der er ingen tvivl om, at det er dybt urimeligt at grønlændere bosiddende i Danmark bliver sidestillet med udlændinge. Jeg er meget uforstående overfor, at grønlændere, som er danske statsborgere, kan blive underlagt et lovforslag der forringer deres muligheder som grønlændere i Danmark”.
CITAT SLUT
Grønlandske borgere i Danmark sidestilles med udlændinge

12-05-2018 fodevarewatch.dk:

Royal Greenlands "laksetorsk" er tæt på afgørende resultat

Ligesom med laks anbringes nutaaq-torskene i store bure på åbent hav og hentes af skibe, der sejler dem til kystbyen Maniitsoq, hvor de ifølge direktøren afstresses i kar, før de slagtes. "Det er de samme grundlæggende ting, der ligger bag nutaaq – altså en håndtering, der gør, at du ikke skader fisken, og at den ikke bliver stresset. Det giver målbart bedre kød. Både i tekstur og visuelt, men også i forhold til, at der kommer mindre dryp, når du har frosset den ned, og tøer den op igen," siger Mikael Thinghuus videre. FødevareWatch har tidligere beskrevet, hvorfor koncernen trods umiddelbare forudsætninger for lakseproduktion, holder sig ude af den produktion.

12-05-2018 knr.gl:

Aleqa Hammond får plads i Landstinget

Vittus Qujaukitsoq vil søge orlov fra Landstinget, bekræfter han fredag over for KNR. Så selv om Aleqa Hammond personligt fik et dårligt valg til Landstinget, kan hun nu alligevel se frem til en plads i salen. landstingsmedlemmerne bliver godkendt under Landstingets konstituerende møde den 15. maj.

11-05-2018 sermitsiaq.ag:

Her er de nye medlemmer af landsstyret


 • Formand for landsstyret, Kim Kielsen (S)
 • Landsstyremedlem for Kommuner, Infrastruktur og næstformand for landsstyret, Simon Simonsen (S),
 • Landsstyremedlem for Finanser, Skatter, Pele Broberg (PN)
 • Landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Familie Justitsvæsen, Anthon Frederiksen (PN)
 • Landsstyremedlem for Erhverv, Handel og Energi, Aqqalu Jeremiassen (A)
 • Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst, Landbrug, Erik Jensen (S)
 • Landsstyremedlem for Uddannelse , Kultur, og Kirke, Vivian Motzfeldt (S)
 • Landsstyremedlem for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen (S)
 • Landsstyremedlem for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsområdet Vittus Qujaukitsoq (QN)10-05-2018 www.ral.dk:

Et år med store, men nødvendige forandringer

Årets resultat bærer præg af vor nødvendige forandringsproces. Det forventede driftsresultat på DKK 15 til 25 millioner før skat som meddelt ved sidste årsrapport blev ikke mødt, og resultatet før skat blev et underskud på 7,5 millioner. Dermed blev Årets Resultat efter skat et underskud på DKK 6,6 millioner (2016: overskud på DKK 97,6 millioner). Sidst der var et underskud i selskabet var i regnskabsåret 2014 (DKK -14 millioner).
Resultatet betegnes som ikke-tilfredsstillende, omend indenfor det forventelige, når de særlige operationelle udfordringer tages med i betragtning oven i de store, men nødvendige forandringer, der er igangsat
Læs mere her
Årsrapport 2917