Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Onsdag den 19. september 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
18-09-2018 sermitsiaq.ag:

Se listen over lufthavnenes regularitet

Top 11-listen
 1. Kangerlussuaq: 99,8 pct.
 2. Ilulissat: 94,5 pct.
 3. Nuuk: 89,9 pct.
 4. Aasiaat: 89 pct.
 5. Qaanaqq: 88 pct.
 6. Sisimiut: 88 pct.
 7. Paamiut: 85 pct.
 8. Qaarsut: 81 pct.
 9. Upernavik: 81 pct.
 10. Maniitsooq: 79 pct.
 11. Narsarsuaq: 78-89 pct.18-09-2018 www.demokraatit.gl:

Det er for nemt, Doris

Landsstyremedlem for Sundhed Doris Jakobsen var hurtig med at kommentere det kræftstudie, der blandt andet viser, at risikoen for at dø af kræft er dobbelt så stor her i landet som i resten af Norden. Hendes kommentarer virker som om, at de er trukket i en automat. Det er simpelthen for let bare at sige, at vi skal forebygge og at vi skal håbe på, at den kræftplan der blev igangsat i 2014 virker. Vi er nødt til at tage det her problem meget mere seriøst. De konstante budgetrokeringer og den manglende bemanding i Sundhedsvæsenet har i mine øjne betydet, at det er stort set umuligt at udvikle og effektivisere. Måske er det derfor, at Doris vælger den nemme løsning ved blot at pege på for eksempel forebyggelse som en løsning på problemet?

18-09-2018 ia.gl:

Kræftdødeligheden bør formindskes

At mange i kysten trods utallige lægebesøg ikke får den korrekte diagnose bør rettes snarest muligt, således at man sikrer hurtigere og tidligere tidspunkt diagnose for kræft. Dette bør efter vores mening betyde, at landsstyret snarest muligt bør sikre opstramning af procedure for undgå netop for sådanne tilfælde.

18-09-2018 standby.dk:

Grønlandsk luftfart uden facitliste

Striden om fremtidens lufthavne er en varm kartoffel. Selvstyret vil have lufthavnen i Nuuk udvidet til at tage store oversøiske fly med forlænget start- og landingsbane. Der er bare den hage, at beregninger synes at vise, at lufthavnen på grund af vejrliget ikke kan benyttes 25 procent af året.
Det er en alt for ustabil satsning. I modsætning til den store og veludstyrede lufthavn i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), som på grund af beliggenhed og vindforhold kan beflyves året rundt.
Amerikanerne har bygget lufthavnen, og kan formentlig bestemme, hver gang der skal ændres noget på grund af den strategiske placering med en lufthavn i Nordatlanten, som altid skal kunne bruges

18-09-2018 www.fmn.dk:

Kongeriget Danmark inklusive Grønland byder amerikansk hensigtserklæring om forsvarsinvesteringer i Grønland velkommen

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, og USA har en lang fælles historie baseret på venskab og samarbejde. Gennem årene har Kongeriget Danmark, herunKongeriget Danmark, inklusive Grønland, og USA har en lang fælles historie baseret på venskab og samarbejde. Gennem årene har Kongeriget Danmark, herunder Grønland, bidraget til at beskytte gensidige sikkerhedsinteresser og delt de risici og det ansvar, der er fulgt med. Kongerigets bidrag har været baseret på en gensidig forståelse af, at USA's militære tilstedeværelse i Grønland i størst muligt omfang skal komme Grønland og det grønlandske samfund til gavn.
Den 17. september offentliggjorde det amerikanske Forsvarsministerium en "Hensigtserklæring om forsvarsinvesteringer i Grønland". Erklæringen illustrerer et meget interessant potentiale for fremtidigt samarbejde, og Kongeriget Danmark, inklusiv Grønland, hilser den velkommen.er Grønland, bidraget til at beskytte gensidige sikkerhedsinteresser og delt de risici og det ansvar, der er fulgt med. Kongerigets bidrag har været baseret på en gensidig forståelse af, at USA's militære tilstedeværelse i Grønland i størst muligt omfang skal komme Grønland og det grønlandske samfund til gavn.

17-09-2018 www.ft.dk:

Samråd om aftale med den grønlandske regeringsleder Kim Kielsen om finansiering af forlængelse af landingsbaner

Statsministeren har i den forgangne uge indgået en aftale med den grønlandske regeringsleder Kim Kielsen om finansiering af forlængelse af landingsbaner i 2 navngivne lufthavne i Grønland. På den baggrund bedes ministeren
oplyse:
 • Hvad er baggrunden for denne aftale, når det grønlandske selvstyre endnu ikke har besluttet sig for, hvilken model for forbedring af infrastrukturen de ønsker?
 • Statsministeren udtalte i 2017, at udvidelsen af landingsbanerne forekom urealistiske for det grønlandske samfund og den grønlandske økonomi, hvorfor har regeringen ændret holdning til det?
 • Hvad forventer ministeren, at den danske stat kan opnå gennem en delfinansiering af udbygningen af de 2 lufthavne?
 • Hvilken indflydelse mener ministeren, at regeringen kan få ved at indgå i finansieringen?
 • Hvad er årsagen til, at ministeren ikke har drøftet eller forelagt den ikke uvæsentlige økonomiske disposition med relevante udvalg - eller direkte med Folketinget - før han indgik aftalen med den grønlandske regeringsleder?16-09-2018 sermitsiaq.ag:

Jeg skammede mig over, at verden var indrettet sådan at en gammel kone syntes, at hun skulle give blomster til et syvårigt barn

Når hun alligevel beskriver tiden som relativt harmonisk, så skyldtes det at denne hverdagsracisme var en fuldstændig indgroet del af tankesættet, som få satte spørgsmålstegn ved.
- Den gamle dame med blomsterne viser jo, at det ikke var sådan at danskerne var racister og grønlænderne var antiracister. Alle mennesker var ligesom enige om, at den forskel, der var mellem grønlændere og danskere var et hierarki, at der var en etage der var finere end den anden.
Kamikpostens kommentar
Blomsterne fra den gamle kone er nok snarere udsprunget af en taknemmelighed for de ting fra Danmark, som danskernes tilstedeværelse havde ført med sig: varer ude fra i butikken, et skolevæsen og et sundhedsvæsen med meget mere.
Men det har en pige på syv år nok ikke kunnet gennemskue.

16-09-2018 www.kamikposten.dk:

Digitalt maritimt arkiv

Jeg har derfor i årevis – dog desværre uden held - forsøgt at gøre "Det blå Danmark" opmærksom på, at der faktisk ikke findes et egentligt Digitalt Maritimt Arkiv, der bevarer og formidler digitaliserede arkivalier fra den danske handelsflåde uanset hvor de sejlede - et maritimt arkiv hvori der også kan opbevares/formidles sømandens beretninger/erindringsbøger/fotos og evt. gamle smalfilm/videofilm fra en svunden tid i den danske handelsflåde inden det bliver for sent, og materialet går tabt ved sømandens dødsfald

15-09-2018 www.raeson.dk:

Kina har store ambitioner om strategiske investeringer i Grønland. Ser vi en vasalstat i vente

Mattis’ analyse understreger den politiske logik i de kinesiske investeringer og slår fast, at det er dyrt at fattes penge i relationen med Kina, da der nemt løber politiske renter på. Usikkerheden omkring rentabiliteten i lufthavnsprojektet gør det sandsynligt, at Grønland på et tidspunkt er nødsaget til at genforhandle vilkårene. Hvis udbuddet vindes af Kina, får kineserne dermed direkte og afgørende indflydelse på den grønlandske regerings evne til at finansiere sikkerhed og service til borgerne. En situation, der stærkt udfordrer Grønlands evne til at handle på egen hånd.

15-09-2018 www.kamikposten.dk:

Et politisk svigt i særklasse

Midt i al den snak om ekstraordinær støtte fra staten til lufthavnsprojektet i Grønland har der ikke været nogen opmærksomhed på Grønlands muligheder for at forrente og afdrage de beløb, der stilles til rådighed.
Hvis man som regneeksempel kigger på et annuitetslån på 4 milliarder kroner, der afdrages årligt over 40 år til en rente på 2%, så skal der fra den årlige finanslov betales 142 millioner kroner i hvert af de kommende 40 år.

14-09-2018 sermitsiaq.ag:

Pele Broberg: Vi blev holdt for nar

Senest har Kielsen jo selv indrømmet, at det er embedsfolk, der har forfattet aftalen mellem Kielsen og Løkke. Kielsen har ikke sikret sig sit baglands opbakning til, hvilke politiske ønsker embedsfolkene skal arbejde ud fra. Han har blot ladet embedsfolkene bestemme, hvad der skal stå på det papir, han skrev under på i mandags. Det fortæller noget om enevældlignende forhold fra Kielsens side, ligesom det fortæller noget om hvor meget magt, han uddelegerer til sine embedsfolk, forklarer Pele Broberg (PN).

14-09-2018 knr.gl:

Palle Jerimiassen ryster på hoved af IAs forslag

Lufthavnspakken skal bygges i etaper, og man skal starte med at bygge en længere landingsbane i Nuuk. Det mener Inuit Ataqatigiit, der her til formiddag præsenterede et nyt udspil de nye lufthavne.
Men borgmester i Avannaata Kommunia har ikke meget tilovers for forslaget om, at man skal vente med bygge den nye lufthavn i Ilulissat.

14-09-2018 www.kamikposten.dk:

Infrastrukturen skal ændres – Et mere fornuftigt udspil

Inuit Ataqatigiit:
Kommuneqarfik Sermersooq er klar, og vores land er klar. Vi anerkender, at Nuuk i høj grad er lokomotiv for resten af landet.
Vi skal skabe indtægter fra anlæggelsen af en 2200m bane i Nuuk, også så vi kan bruge overskuddet herfra til at forbedre trafikforholdene i resten af landet. Grønland har brug for et Nuuk i vækst.

13-09-2018 www.royalgreenland.gl:

Fiskere i Kullorsuaq fordobler indhandling af hellefisk

Jeg er godt tilfreds med udviklingen i Arctic Fish Greenland A/S fabrik i Kullorsuaq. Siden vi startede aktieselskabet i samarbejde med fiskere i Nuussuaq og Kullorsuaq samt Royal Greenland A/S i 2017 har vi arbejdet på, at forbedre fiskernes fiskeredskaber samt udvikle fiskefabrikkens faciliteter, så fiskerne kan få mulighed for at indhandle flere fisk. Selv om vi endnu har mål der skal arbejdes på, for at forbedre fiskeriet og for at forbedre fabrikkens faciliteter, så er vi godt på vej, siger formand for fanger-og fiskerforeningen APPK i Kullorsuaq og medejer hos Arctic Fish Greenland A/S, Themothæus Petersen fra Kullorsuaq.

13-09-2018 sermitsiaq.ag:

Kielsen forlader kaos og tager på jagt

Siumuts partiformand og formand for landsstyret Kim Kielsen er taget på rensdyrjagt i Paamiut på et tidspunkt, hvor flere udråber den politiske situation som kaotisk.
Det er samtidig uvist, hvornår Kim Kielsen har tænkt sig at indfinde sig i Nuuk igen.
Mikael Petersen, partisekretær i Siumut, forklarer til KNR, at Kim Kielsen ”tænker bedst, når han er alene”.

13-09-2018 sermitsiaq.ag:

IA's lufthavnspakke: Start med Nuuk - kortere bane i Ilulissat

Byg lufthavnene den ene efter den næste for at undgå overophedning
Start med en 2200 meter bane i Nuuk. Indtægterne skal bruges til at bygge de næste lufthavne
Ilulissat skal have en kortere bane end 2200 meter, men på den nye placering og med mulighed for forlængelse på et senere tidspunkt.
Kamikpostens kommentar
I virkeligheden ønsker man i landsstyrekoalitionen ikke det totale lufthavnsprojekt gennemført. Man ønsker kun, at lufthavnen i Nuuk udbygges til atlantlufthavn og bliver eneste ind- og udfaldsvej for Grønland.
Læs om det her
Hvad er der i vente, hvis ingen stopper vanviddet?

13-09-2018 knr.gl:

Pas på Grønland i forhandlingerne med Danmark

Ind til nu har det politiske forløb bag aftalen ikke været i orden fra Kim Kielsens side, mener Aaja Chemnitz Larsen.
- I forhold til at gøre et godt politisk håndværk er det selvfølgelig vigtigt, at særligt Landstinget, men også landsstyret, er blevet orienteret om det her. Især om et spørgsmål, der er så vigtig som lufthavnspakken, som er noget, vi har drøftet politisk gennem mange, mange år. Jeg synes, kritikken (af Kim Kielsen, red.) er på sin plads.

13-09-2018 sermitsiaq.ag:

Stemte imod aftale: For mange uafklarede elementer

Min beslutning har ikke noget at gøre med, hvor jeg kommer fra, men det har at gøre med, at jeg mener, at der er for mange uafklarede elementer i aftalen, ligesom jeg mener, at der prioriteres forkert, når man vil bruge så mange penge på projektet, penge der i stedet kunne bruges til at forbedre borgernes levestandard i hele Grønland, forklarer Erik Jensen (S)

13-09-2018 ia.gl:

Man kan ikke forhale politisk stabilitet

Landstinget har ikke holdt et ordinært møde i snart et helt år. Der er en masse arbejde der venter på, at blive taget hånd om, men en uklar politisk linje bundet fra dårlig ledelse og koordinering har sendt os, Landstinget og ikke mindst hele samfundet til en uvis fremtid. I disse dage er alt nærmest gået i stå.
Landstinget skal holde efterårssamling allerede om 15 dage og den øverst ansvarlige, Formanden for landsstyret har først inviteret til politiske forhandlinger 1 uge før samlingen starter. Imens står alt politisk arbejde stille, for man ved ikke om man skal tage landsstyret seriøst i det daglige politiske arbejde, når man nu ved, at der enten kommer en helt ny koalition eller et valg lige om lidt.

12-09-2018 www.kamikposten.dk:

Politisk sabotage på højeste niveau

I virkeligheden ønsker man i landsstyrekoalitionen ikke det totale lufthavnsprojekt gennemført. Man ønsker kun, at lufthavnen i Nuuk udbygges til atlantlufthavn og bliver eneste ind- og udfaldsvej for Grønland.
Når lufthavnen i Nuuk står færdig, så berostilles resten af projektet med henvisning til, at det bliver for dyrt for Grønland at gøre det færdigt.

12-09-2018 knr.gl:

Erik Jensen afviste at støtte Løkke-aftale i landsstyret

Erik Jensen befinder sig som flere andre medlemmer af Siumut og landsstyret i en klemme mellem landsstyrets ønske om at opføre nye lufthavne og deres bagland i Qeqqata Kommunia.
I Qeqqata Kommunia ser man ikke opførslen af nye lufthavne som en positiv ting, da det med stor sandsynlighed vil betyde, at lufthavnen i Kangerlussuaq vil blive nedskaleret med mange tabte jobs til følge.
Foruden Erik Jensen fik landsstyremedlem for finanser, Pele Broberg, ført til referat, at han ikke støtter aftalen med den danske statsminister.

12-09-2018 www.natur.gl:

Seminar for fiskeriets aktører

Forvaltere, biologer og repræsentanter fra rederier og organisationer var til seminar på Naturinstituttet tirsdag den 11. september. Her blev talt om biologisk rådgivning, kvoter og forvaltningsplaner, samt hvad der skal til for at få et fiskeri certificeret som bæredygtigt (MSC Marine Stewardship Council).
Sustainable Fishery Greenland (SFG) arrangerede mødet. Formanden for SFG Lisbeth Schönemann-Paul er tilfreds med mødet og glæder sig over den store interesse med næsten 40 deltagere. Seminaret er arrangeret for at gøre deltagerne klogere på principperne for rådgivning af fisk- og skaldyrsbestandene i det grønlandske fiskeri og hvordan det danner grundlag for forvaltningen.

12-09-2018 naalakkersuisut.gl:

Replik vedrørende Kangerlussuaqs rolle som alternativlufthavn

Man skal huske på, at beregninger viser, at hvis vi får etableret to nye atlantlufthavne, vil indenrigsflyvningen blive reduceret med 43 procent.
Det skyldes hovedsageligt, at de rejsende slipper for at anvende Kangerlussuaq lufthavn som mellemstation, inden de fortsætter ud til deres slutdestination. Derved begrænses problemstillingen en del, som Air Greenland opstiller.
Til slut vil jeg slå fast, at der endnu ikke er truffet beslutning om Kangerlussuaq lufthavns fremtidige rolle i en eventuel ny lufthavnsstruktur – det er en politisk
beslutning, der skal tages stilling til senere, når der er taget stilling til om der skal anlægges nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat.
Kamikpostens kommentar
For seriøse investorer er det vigtigt at vide, om man fortsat skal holde Kangerlussuaq åben som lufthavn, eller om den kan nedgraderes til heliport.
Hvis de to planlagte lufthavne skal drives i konkurrence med Kangerlussuaq, så er udsigten til en rentabel investering markant ringere, end hvis Kangerlussuaq neddrosles til en heliport.
For alle andre steder i Grønland end Nuuk og Ilulissat, er det afgørende vigtigt at vide, om man fortsat kan rejse ind og ud af Grønland via den meget vejrstabile lufthavn i Kangerlussuaq, eller om det skal foregå via en ny lufthavn i Nuuk (og i sommerhalvåret via en ny lufthavn i Ilulissat).
Læs også
Lakmusprøven: Kangerlussuaq som heliport eller lufthavn

12-09-2018 ia.gl:

Inuusuttut Ataqatigiit opfordrer til ikke at være en del af koalitionsforhandlingerne

Vi er midt under en meget voldsom politisk turbulens. Partii Naleraqs exit er for os forståeligt og nok delvist selvforskyldt.
Nu når de eksisterende koalitionspartier skal ud og genforhandle aftaler med de andre partier sender Inuusuttut Ataqatigiit en opfordring om, at vores parti ikke bare skal ’hoppe i’ til forhandlingsrunderne.
Opfordringen begrunder vi med, at det nuværende landsstyre har haft grundlæggende og uløste problemer med dårlig ledelse og samarbejdsproblemer koalitionspartierne imellem.
Inuusuttut Ataqatigiit mener derimod at det nu er på tide, at etablere en stabil og handlekraftigt politisk ledelse. Landets unge ønsker en politisk leder der udviser lederevner, som formår at samarbejde bredt over partierne, som evner og lyst til at gå på kompromis, især i en tid med så store sager der skal træffes beslutninger om.
Med de seneste udmeldinger in mente, mener Inuusuttut Ataqatigiit ikke at den nuværende formand for landsstyret besidder de ovenstående kvalifikationer.

11-09-2018 ia.gl:

En meget uklar og ufærdig aftale

Vi vil dog også slå fast, at det vi kan se nærmere har karakter af en hensigtserklæring end en egentligt aftale. De nærmere forhold og vilkår er der ikke indgået håndgribelige aftaler om. Det står klart igennem hele dokumentet og gør, at det er en meget uklar og ufærdig aftale. I det hele taget gør dette, at hele seancen i går virker som en farce.

11-09-2018 www.kamikposten.dk:

Hvorfor dukker Lars Løkke Rasmussen pludseligt op i Grønland med 1,6 milliarder kroner i baglommen

Jeg husker, da Venstre overraskende indgik en aftale med Aleqa Hammond, efter et hun var blevet valgt ind i Folketinget på Siumut-stemmer, og derefter smidt ud af Siumut for fuskeri med sit betalingskort udstedt af Folketinget.
Aftalen gik ud på, at Aleqa Hammond blev formand for Grønlandsudvalget mod, at hun til gengæld ikke ville vælte regeringen i tilfælde af et mistillidsvotum fra oppositionen i Folketinget.
Den aftale forbavsede mig, og fortalte mig mere om Lars Løkke Rasmussen end om Aleqa Hammond.

11-09-2018 jyllands-posten.dk:

Lufthavnsstrid og partiexit kan kaste Grønland ud i nyvalg

Men også andre aspekter af lufthavnsprojektet har vakt partiets modstand. Rasmus Leander Nielsen forklarer, at en af Partii Naleraqs mærkesager er forsvar for interesser i "udkantsgrønland" og modstand mod centralisering til storbyen Nuuk.
- Naleraq har blandt andet været imod en stor udvidelse af landingsbanerne i lufthavnen i Nuuk. Partiet frygter, at udvidelsen vil få konsekvenser for bygden Søndre Strømfjord, hvor lufthavnen i dag fungerer som indgangsport til Grønland, siger han.

10-09-2018 naalakkersuisut.gl:

Udtalelse efter møde mellem statsministeren og Formanden for landsstyret

Der budgetteres med et egenkapitalindskud i det grønlandske lufthavnsprojekt på niveauet 2,8 mia. kr., hvoraf staten som medejer indskyder 700 mio. kr. til anlæggelse af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Herudover søges der en låneramme i Den Nordiske Investeringsbank på 450 mio. kr., som staten stiller garanti for. Og endelig yder staten lån på op til 450 mio. kr., begge ligeledes til anlæggelse af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

10-09-2018 naalakkersuisut.gl:

Ressort ændringer i landsstyret

Landsstyremedlem for Finanser Pele Broberg og landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Justitsområdet Anthon Frederiksen udtræder af landsstyret.
Som følge af Anthon Frederiksens udtræden af landsstyret overgår det politiske ansvar for Sociale Anliggender og Justitsområdet til landsstyremedlem for Sundhed og Forskning Doris Jakobsen Jensen, Siumut.
Som følge af landsstyremedlem Pele Brobergs udtræden overgår det politiske ansvar for Finanser til landsstyremedlem for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq, Nunatta Qitornai.

10-09-2018 knr.gl:

Dansk Folkeparti: Løkkes tilbud skal holde Kina ude

Dansk Folkeparti støtter ikke planen om lufthavnsbyggerierne i Grønland, men bakker alligevel den danske regering op i at investere danske skattekroner i projektet. Det sker for at holde kinesiske investorer ude af Grønlands infrastruktur.
- Sagen er, at det er den mulighed, der er, for at holde et kommunistisk diktatur i Kina ude af Grønland. Den pris betaler vi gerne, siger Søren Espersen.
Han mener, at politikerne i Landstinget må acceptere, at rigsfællesskabets udenrigs- og sikkerhedspolitik styres i Folketinget og hos regeringen.
Kamikpostens kommentar
Det er noget sludder.
I henhold i § 19 i Lov om Grønlands Selvstyre kan regeringen indbringe sagen for et nævn til tvistløsning, og indbringelsen kan få straksvirkning, indtil nævnets afgørelse foreligger
CITAT
Kapitel 6
Tvistløsning
§ 19. Opstår der mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne tvivlsspørgsmål om selvstyrets kompetence i forhold til rigsmyndighederne, kan regeringen eller Naalakkersuisut beslutte at forelægge spørgsmålet for et nævn, der består af 2 medlemmer, der udpeges af den danske regering, 2 medlemmer, der udpeges af Naalakkersuisut, samt 3 af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, af hvilke den ene udpeges som formand.
Stk. 2. Er de 4 medlemmer, der er udpeget af regeringen og Naalakkersuisut, enige, er sagen endelig afgjort. I modsat fald afgøres sagen af de 3 højesteretsdommere.
Stk. 3. Nævnet kan beslutte at suspendere den vedtagelse eller beslutning, som er forelagt nævnet, indtil nævnets afgørelse foreligger.
CITAT SLUT
Hvis nævnet når frem til, at der er begrundet bekymring for at give kineserne den påtænkte adgang til Grønland, så bliver det forbudt.
Læs mere her
Lov om Grønlands Selvstyre

10-09-2018 sermitsiaq.ag:

Samarbejdspartiet ønsker en IA, A, D og SAM koalition

Tillie Martinussen mener, at de øvrige partier trænger til en plads på bænken.
I disse timer arbejde Kim Kielsen (S) på at skabe et nyt flertal bag et Siumut-ledet landsstyre. Både IA og Demokraterne er mulige koalitionspartnere.
Men de to partier bør kigge en helt anden vej, mener Samarbejdspartiet.
Den sprængte koalition burde have dannet sig et bedre overblik fra starten, spillet med åbne kort, og have vidst hvad de gik ind til.
- Det bør være slut med denne børnehave, og ind må de voksne træde og sørge for – med rolig hånd – at lede landet, siger Tillie Martinussen

09-09-2018 knr.gl:

Partii Naleraq har forladt koalitionen

I den underskrevne koalitionsaftale står der blandt andet, at der skal arbejdes for forbedringer inden for ældreomsorg, skolevæsenet, sundhedsvæsenet og ikke mindst forhold, der vedrører pædagogerne, og der er endnu ikke taget vare om disse ting, selvom forholdene er yderst kritisable, hvor der trods af disse problemer, udelukkende sættes ressourcer af til projekteringen af lufthavnene.
Vi mener, at der er øget fokus på at finansiere lufthavnsprojekterne, på bekostning af tiltag, der har til formål at forbedre de mindrebemidledes levevilkår.
Kamikpostens kommentar
Det er en holdning, der er at forstå. Og det er beundringsværdigt, at der sættes handling bag.
Den eneste kedelige virkning af beslutningen er, at Pele Broberg ikke fortsætter som landsstyremedlem for økonomi. Han har i den korte tid, han har siddet der, vist sig at være et fornuftigt menneske med klare udmeldinger (så han var nok alligevel blevet sat fra bestillingen i løbet af den kommende efterårssamling).

09-09-2018 sermitsiaq.ag:

Koalitionen sprængt: Partii Naleraq trækker sig fra landsstyret

Partii Naleraq har netop indkaldt til pressemøde her klokken 15.30.
Her meddeler partiformand Hans Enoksen, at partiet trækker sig fra koalitionen.
Det er uenigheden om lufthavnspakken, der får partiet til at tage dette skridt.
Især er partiet utilfreds med, at den danske stat nu vil være med til at finansiere lufthavnene.
Partiets politiske ordfører, Jens Napaattooq fortalte i går til Sermitsiaq.AG, at Partii Naleraq under ingen omstændigheder kan acceptere et dansk medejerskab af Kaalallit Airports.

09-09-2018 ia.gl:

Kielsen har noget han skal forklare

Det overrasker os, at Formanden for landsstyret torsdag eftermiddag overfor Landstingets Finans- og Skatteudvalg gav udtryk for, at de samtaler han har med den danske regering om mulige bidrag til lufthavnsfinansieringerne endnu ikke har båret frugt, hvorefter vi fredag formiddag læser i medierne, at statsministeren ankommer mandag for at holde pressemøde med Kielsen om selvsamme emne. Det overrasker os desværre ikke, at processen er præget af hemmelighedskræmmeri og ret rodet.

08-09-2018 knr.gl:

Partii Naleraq raser over mulig dansk lufthavnsstøtte

Men det er Partii Naleraq ikke tilfredse med, siger politisk ordfører Jens Napaattooq.
- Vi, i Partii Naleraq, kan slet ikke acceptere, at vi er nået til et punkt, hvor der skal inddrages penge fra Danmark, siger han.
Der er endnu ikke indgået en aftale om et dansk økonomisk bidrag til lufthavnspakken, men hvis det sker, så vil der komme en kraftig reaktion fra Partii Naleraq, siger ordføreren.

07-09-2018 sermitsiaq.ag:

Vrede over dansk indblanding i lufthavne

Dette viser hvor meget danskerne ønskede at beholde vores land og dens værdier og hvor meget det ønsker at få en del af kagen. Dette viser endvidere hvor meget man ønsker at fortsætte med at nedtrykke samfundet

07-09-2018 sermitsiaq.ag:

Dansk Finanslov: IA vil arbejde for udsatte grønlændere

Som del af de kommende forhandlinger, så tillægger Inuit Ataqatigiit de kommende satspuljeforhandlinger en stor betydning og der vil fra vores side blive lagt en masse kræfter i at bidrage med løsninger rettet mod sårbare borgere fra Grønland, da denne gruppe er stærkt stigende, sagde Aaja Chemnitz Larsen (IA) i sin tale.
- Vi har igennem de seneste mange måneder været rundt i Danmark og besøgt herberger, væresteder, socialøkonomiske virksomheder og meget mere for at bevare pulsen på virkeligheden.
Kamikpostens kommentar
Som udgangspunkt har de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget ikke noget politisk mandat til at blande sig i interne danske anliggender.
De grønlændere, der bor i Danmark, har samme rettigheder som alle andre danske statsborgere, der bor i det geografiske Danmark. De er et internt dansk anliggende. Det gælder også den gruppe mennesker, der er flygtet fra Grønland.
Det er den gruppe, Aaja Chemnitz Larsen kalder ” sårbare borgere fra Grønland”. Deres problemer skulle og skal i al tid fremover løses hjemme i Grønland.

Aaja Chemnitz Larsen er valgt på stemmer i Grønland og forventes at tage sig af de 32 sagsområder, der ”endnu ikke er hjemtaget”.
Det er forvaltningsområder, der som udgangspunkt gælder for det geografiske område Danmark og det geografiske Grønland.
Der sker løbende ændringer i disse forvaltningsområder i takt med, at samfundet ændrer sig.
Når der er tale om lovændringer, så træder de kun i kraft for Grønland efter ønske fra Grønland og forelæggelse og godkendelse i Landstinget.
Andre ændringer sker efter forhandlinger og beslutninger i Folketinget, men mange ændringer foretages administrativt. Det sker inden for rammerne af diverse bekendtgørelser i forhold til gældende love.
Det er ikke i alle tilfælde, at man i regeringen, Folketinget eller ude i de mange administrative område har den fornødne indsigt i, hvad det i givet fald kan få af betydning for Grønland.
Der ligger derfor en pligt og et stort arbejde for de to grønlandsk valgte folketingsmedlemmer i at følge med i alt, hvad der vedtages, som kan have betydning for Grønland. Det er kun de to grønlandske medlemmer, der som udgangspunkt forventes at havde den nødvendige viden om forholdene i Grønland.

Når Aaja Chemnitz Larsen har brugt de sidste måneder på at rejse rundt i Danmark, fordi...
CITAT
”Det er vigtigt for mig, at komme ud og møde de mennesker, der er udsatte og de fagpersoner, der til dagligt arbejder med udsatte grønlændere. Målet er at kunne følge udviklingen og få inputs til, hvilke mål jeg bør arbejde for at få gennemført i Folketinget. I sidste ende handler det om, at de politiske beslutninger der bliver truffet, skal kunne mærkes af de grønlandske borgere i Danmark” udtaler folketingsmedlemmet.
CITAT SLUT
… så tilsidesætter hun den nødvendige, løbende kontrol af de 32 sagsområder, der har betydning for befolkningen hjemme i Grønland.
Hun passer kort sagt ikke sit arbejde.
Læs også
Aaja besøger forskellige sociale instanser i Danmark

06-09-2018 naalakkersuisut.gl:

Forslag til fiskerilov er meddelt til tiden

Netavisen Sermitsiaq. AG skriver torsdag, den 6. september 2018 blandt andet at landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug ikke har nået at indlevere forslag til fiskeriloven inden kl. 12.00 fredag den 24. august til Landstingets bureau.
Dette er ikke korrekt, eftersom Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, har sendt efteranmeldelsen den 23. august 2018 til landsstyrets(?) formandsskab.

06-09-2018 sermitsiaq.ag:

Øretæve til Erik Jensen fra formandskab

Hvis man ikke når tidsfristen for indlevering af forslag til Landstingets samlinger er der mulighed for at efteranmelde. Det har landsstyret gjort ugen efter, men et enigt formandskab har afvist at sætte den omstridte lov på dagsordenen, hvilket blev besluttet i sidste uge.
Der er imidlertid flere forklaringer på, hvorfor Landstingets formandskab har afvist efteranmeldelsen. Sermitsiaq.AG erfarer, at det er faldet formandskabet for brystet, at de normale procedurer ikke har været fulgt med blandt andet en høringsrunde. Desuden har Erik Jensen ikke involveret det nye fiskeriudvalg om planen på noget tidspunkt.

06-09-2018 ia.gl:

Inuit Ataqatigiit er klar til efterårssamlingen

Bedre og mere fleksible boliger til unge, studerende og ældre, socialøkonomiske virksomhed, oprettelse af kunstfond samt kunstværksted, fastsættelse af fattigdomsgrænsen er blot få eksempler af mange flere forslag Inuit Ataqatigiit har stillet som forslag til Landstingets efterårssamling.
To store emner skal behandles til efterårssamlingen, nemlig lufthavnspakken og forslag til finanslov 2019. Til trods for disse to store emner kommer til at overskygge efterårets debat, finder Inuit Ataqatigiit det vigtigt, at man bevarer fokus på at lette tilværelsen for den enkelte borgere.
Samlet set er målet for Inuit Ataqatigiit beslutningsforslag til Landstingets efterårssamling, at borgeres velfærd bliver bedre stillet end det vi har i dag. Det er afgørende er at vi sætter ord til politisk handling, fra det udgangspunkt er vi klar til at tage arbejdstøjet på til efterårssamlingen.
Kamikpostens kommentar
Det værste er ikke den nuværende koalition med de mennesker, man har lukket ind på betydende poster. Først og fremmest Vittus Qujaukitsoq og Aleqa Hammond. Det eneste positive, der kan siges om det, er, at de to i sig selv blokerer for lån ude fra til Múte Bourup Egedes lufthavnspakke.
Det værste er, at der ikke er noget fornuftigt alternativ til koalitionen.
Her er hvad Múte Bourup Egede lægger vægt på ud over lufthavnspakken og en finanslov, der giver landsstyret fuldmagt til at gå på jagt i vigtige dele af finansloven efter penge til det fata morgana, som Múte Bourup Egede kalder lufthavnspakken.
Her er, hvad Múte Bourup Egede fremhæver som ting af betydning på den kommende efterårssamling:
CITAT
Bedre og mere fleksible boliger til unge, studerende og ældre, socialøkonomiske virksomhed, oprettelse af kunstfond samt kunstværksted, fastsættelse af fattigdomsgrænsen
CITAT SLUT
Hvad med de hjemløse?
Hvad med de misbrugte børn, der er henvist til at skjule sig i gymnastiksale og lignende bygninger, når lønnen går op i hash, øl og stærk spiritus omkring lønudbetalingsdagene?
Hvorfor skal de børn ikke have permanente muligheder for at komme væk fra misbrug og omsorgssvigt?
Hvorfor skal disse børneflygtningelejre ikke erstattes af regulære børnehjem?
Hvad med den velkendte stribe af andre alvorlige problemer?
Hvor er Inuit Ataqatigiits anstændige og empatiske menneskesyn?

06-09-2018 jyllands-posten.dk:

Klogt af præsident Trump at ruske op i EU

Vesten har lidt modstræbende accepteret hans kritik af dens samlede manglende indbetaling til Nato. Danmarks forsvarsminister mener som bekendt, at kvaliteten af vort forsvar og vort engagement i internationale opgaver mere end opvejer vort manglende Nato-bidrag.
Donald Trump har – på sin normale direkte facon – også kritiseret EU for at have haft for store fordele gennem årene af samhandelen mellem USA og EU. Danmark har haft et overskud i 2017 på samhandelen med USA på godt 36 mia. kr. Hvad har overskuddet så ikke været for Tyskland og andre af de større EU-eksportører til USA? Det er helt oplagt, at hvis man skal have Donald Trump ind i en fornuftig dialog, skal det baseres på et økonomisk samhandelsforhold til gavn for både USA og EU.