Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 29. maj 2020

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
29-05-2020 knr.gl:

Kielsens nye koalition: Demokraterne træder ind

Demokraterne kommer til at få en del ansvarsområder med det nye koalition.
Steen Lynge bliver landsstyremedlem for Udenrigsanliggender og Energi.
Anna Wangenheim bliver landsstyremedlem for Sundhed.
Landsstyremedlem for Erhverv og råstoffer bliver Demokraternes partisekretær, Jens Frederik Nielsen.

28-05-2020 knr.gl:

MIO's rejserapport: Alvorlige problemer med at beskytte børn mod overgreb i Qeqertalik

Der fortælles blandt andet om børn helt nede i 10-års alderen, der udtrykker ønske om at dø. Udover psykisk vold, som en andel af børnene er udsat for, så er der også problemer med, at nogle børn ikke får nok at spise i perioder.
En fagperson beretter om mangel på personale i Aasiaat kommune, selvom der tilsyneladende er problemer med børns sundhed:
- Der mangler en sundhedsplejerske i byen. Der er stor brug for tidlig indsats her. Holdningen i Aasiaat er, at en sundhedsplejerske ikke kan betale sig, fordi der er så få børn.

28-05-2020 knr.gl:

Tuberkulose i bygd: Dreng på seks år er smittet

Tuberkulose er en smitsom infektionssygdom, som har været i stigning i Grønland fra midten af 80’erne og til 2010.
I 2010 toppede tuberkulose-forekomsten med 115 nye tilfælde svarende til cirka 205 tilfælde per 100.000 indbyggere.
I 2018 diagnosticerede man 49 tuberkulose tilfælde i Grønland.

27-05-2020 sermitsiaq.ag:

Nuuk: Røde Kors slår egen rekord

Ved den årlige generalforsamling blev det oplyst, at genbrugsbutikken har slået sin egen rekord med det største salg nogensinde på 1,4 millioner kroner.
- Genbrugsbutikken er afdelingens største aktivitet og indtægtskilde og herigennem indtjenes blandt andet til julehjælpen, der med støtte også fra Nunafonden i 2019 uddelte for i alt 576.250 kroner. Julehjælpen gik til enlige forsørgere og børnefamilier, der på denne måde fik støtte til en god jul.

27-05-2020 sermitsiaq.ag:

Ny handlingsplan for børns rettigheder vedtaget

Børnekonventionen er en øm tå for politikerne, da en analyse tidligere har vurderet, at det vil koste omkring 320 millioner kroner, hvis Grønland skal indarbejde Børnekonventionen i lovgivningen.
Sagen har været til behandling i Familie- og Sundhedsudvalget, og her giver politikerne landsstyret medhold i, at det ikke kan lade sig gøre at indarbejde Børnekonventionen fuldt ud på grund af omkostningerne.
Men udvalget holder fast i, at der skal laves en plan for, hvordan man over tid kommer i mål med at efterleve Børnekonventionen.
Kamikpostens kommentar
Politikernes kynisme i både Landsting og landsstyre kender ingen grænser. Det er ikke et spørgsmål om penge, det har det aldrig været. Det er et spørgsmål om mangel på anstændighed og omsorg for børn, der ikke kan beskytte sig selv mod grove omsorgssvigt og seksuelle overgreb.
At et flertal af vælgerne ikke for længst har skiftet ud i de folkevalgte og indsat et flertal af hæderlige, omsorgsfulde og anstændige mennesker i Landsting og landsstyre er sørgeligt, og det er også med til at forklare, hvorfor 25% af de i Grønland fødte mennesker har fravalgt Grønland og bosat sig i Danmark. Hertil kommer et ukendt antal mennesker, der har valgt at bosætte sig uden for Rigsfællesskabet.
Som W.C. Fields kunne have udtrykt det: ”Greenland is fit for neither man nor beast”.
Læs også
Flere penge til forebyggelse af seksuelle overgreb.
Over 70 % af de hjemløse i dag, har været udsat for overgreb af seksuel karaktér som børn
Den lader vi lige stå lidt. Jeg lover jer, at de også fylder i mange andre statistikker vi har, af den uheldige slags. Det afføder altså ikke blot smerte for enkelte individer, hvilket er slemt nok, men har store konsekvenser for hele samfundet.
Det burde være indlysende at pengene er brugt bedst, ved forebyggelse og ved, at vi tager hånd om ofrene først og fremmest.
Det skaber en livslang sårbarhed, en livslang problematik i forhold til at indgå sunde relationer, og ødelægger grundlæggende tilliden til voksne i opvæksten, samt kærlige mennesker igennem hele livet. Det smukkeste i verden er kærlighed og seksualitet, og evnen til at knytte sig til andre.
Det er dette grundlæggende vilkår for at være menneske, der ødelægges ved seksuelle ovegreb.

26-05-2020 www.ral.dk:

Ændring af rotation Irena Arctica 2021Der er oprettet genanløb af Nuuk på feederskibet Irena Arcticas kommende rejse 2021, da der er store godsmængder sydgående.
Efter Qasigiannguit anløbes Nuuk, hvor skibet bliver lastet med gods til Paamiut, Narsaq og Qaqortoq.

26-05-2020 sermitsiaq.ag:

Jens Immanuelsen: Jeg har ikke hævet stenbiderkvoten

Udvalget finder det stærkt kritisabelt og uacceptabelt, at landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug har tildelt ekstra kvoter for stenbiderfangst, selvom han vidste, at der var risiko for at bringe MSC certificeringen i fare. Udvalget finder beslutningen uansvarlig og uacceptabel, lyder det i udtalelsen, som er underskrevet af Jens Immanuelsens partikollega Henrik Fleischer, som er formand for udvalget.
Men den kritik vil Jens Immanuelsen ikke have hængende på sig. I en pressemeddelelse understreger han, at det slet ikke er hans ansvar, at kvoten er blevet hævet.
Kamikpostens kommentar
Den undskyldning har Jens Immanuelsen lært af Kim Kielsens forklaring på, hvorfor det ikke var hans ansvar, at han ikke mødte op til den spørgetime, han var indkaldt til:
CITAT
”Det skal præciseres, at det ikke var Naalakkersuisut der aflyste spørgetimen. Naalakkersuisut har lagt mange arbejdstimer ind i forberedelsen. Vi havde faktisk set frem til at spørgetimen.” siger Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.
CITAT SLUT

26-05-2020 naturtanken.com:

Nyt projekt skal skabe overblik over Grønlands natur og klimaEt nyt projekt skal indsamle og formidle viden om Grønlands natur og klima gennem udgivelsen af en guidebog og digitale produkter. Naturguiden vil indeholde beskrivelser og nyeste fakta om Grønlands natur, geologi, klima, biodiversitet, dyre- og planteliv m.v. En tilhørende hjemmeside vil bestå af emneopdelte sider og en søgbar guide for dyr og planter.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem flere organisationer, og baserer sig på den nyeste viden fra Grønlands Naturinstitut (Pinngortitaleriffik), samt danske og internationale universiteter. En redaktionsgruppe med eksperter fra bl.a. Pinngortitaleriffik, DTU og Aalborg Universitet bidrager til bogens faglige indhold. Bogen vil blive udgivet på Gyldendals Forlag.

25-05-2020 knr.gl:

Turistråd i Ilulissat: Ingen gider starte ferien med hjemmekarantæneDe skal desuden i karantæne fra ankomst og frem til, at der er et negativt testresultat.
Og sådan er der formentlig ikke mange turister, der gider starte deres ophold, vurderer Arne Nieman, der er formand for Tuistrådet i Ilulissat.
- Selvfølgelig vil folk ikke betale tusindvis af kroner for at sidde inde på et hotelværelse og kukkelure. Den side af sagen vil i hvert fald betyde, at jeg er sikker på, at der ikke vil komme nogen herop, for hvem vil sidde isoleret i fem dage? Det er der jo ingen, der vil, siger han.

25-05-2020 om.lex.dk:

Danske opslagsværker er gjort frit tilgængeligeVi har alle sammen spørgsmål om verden hver eneste dag. Vi vil gerne vide mere. Redaktionen bag lex.dk arbejder på at opdatere den store pulje af artikler i Den Store Danske, hvor du finder nogle af svarene. Samtidig arbejder redaktionen bag Trap Danmark på at færdiggøre Trap Danmark 6. udgave, som også er tilgængelig på lex.dk.
Verden bevæger sig, og hvad der var rigtigt og aktuelt sidste år, er det ikke nødvendigvis i år.
Opdateringen af Den Store Danske og driften af portalen lex.dk finansieres af en bevilling på Finansloven. Bevillingen er på i alt 23 millioner kr. og dækker perioden 2019-22.
Kamikpostens kommentar
Der er oprettet en ny kategori Opslagsværker på Kamikpostens hjemmeside i menupunktet "Steder på nettet" med links til de ni leksika.

24-05-2020 www.berlingske.dk:

I stedet for at grave det skjulte frem har journalistikken været som en snurretop under coronakrisen

Sundhedskrisen er i mine øjne blevet håndteret særdeles flot, men der vil altid være behov for den kritiske journalistik, der graver de ekstra spadestik. Og selvfølgelig har der både været truffet svært forståelige beslutninger, givet vildledende informationer til offentligheden, som vi så det med værnemidler, og talt i tåger, som vi oplevede det med test og testudstyr.
Men pressens skift fra at give medvind til at optræde kritisk har langt fra været en entydig succes.
Indtil nu er det alt for ofte blevet til den lette løsning med at stille et spørgsmål i dag og det modsatte i morgen. Fra »Hvorfor åbner I ikke for flere sektorer og brancher?« til »Er der ikke alt for stor risiko ved at åbne for hurtigt?«. Og ind imellem med så kort interval, at det nærmest har været en journalistisk snurretop. Der er gode journalistiske undtagelser, hvor spaden har været taget i brug, men de fylder for lidt.
Jeg bliver ikke klogere af Rasmus Modsat-journalistik uden indsigt og faglig dybde eller journalist-interviewer-journalist om dennes gætterier. Højst irriteret. Og indimellem meget irriteret.

24-05-2020 www.berlingske.dk:

Bestseller om menneskehedens historie er både mageløs og mislykketHvorfor gik Rom under? Hvorfor er havet ud for Australiens vestkyst fuldt af grundstødte skibe? Hvorfor endte en bestemt gruppe af pattedyr i vores landbrug og ikke alle de andre?
»Oprindelse« af britiske Lewis Dartnell stiller spørgsmålene og giver svarene.
Forfatteren er astrobiolog med speciale i planeten Mars og dens muligheder for liv. Han flytter med »Oprindelse« sit fokus ned på planeten Jorden og dens lige så gådefulde mennesker.
Man læser mammutværket lynhurtigt og bliver klogere på alt mellem himlens stjerner og jordbundens forhold.

23-05-2020 knr.gl:

Syreanlæg og dæmning med radioaktivt affald: Mineselskab mangler svar på 19 miljøspørgsmål

Hvordan bliver miljøet påvirket af syreanlæg og udsivning af forurenet vand? Det har Greenland Minerals endnu ikke svaret på i Kuannersuit-projektet ved Narsaq.
I marts lød det fra både naalakkersuisoq for Råstoffer Vittus Qujaukitsoq (NQ) og mineselskabet Greenland Minerals, at der var fremskridt i Kuannersuit-mineprojektet i Sydgrønland.
Det lød nemlig, at det kun var et spørgsmål om få uger, før Greenland Minerals ville sende ”en endelig VVM-redegørelse” (Vurdering af Virkning for Miljøet). Det lød også, at projektet kunne bevæge sig ind i den næste fase – nemlig en offentlig høring.

23-05-2020 naalakkersuisut.gl:

Landsstyret var klar til spørgetimen

”Det skal præciseres, at det ikke var landsstyret der aflyste spørgetimen. Landsstyret har lagt mange arbejdstimer ind i forberedelsen. Vi havde faktisk set frem til at spørgetimen.” siger formanden for landsstyret Kim Kielsen.
Idet Formanden for landsstyret i forvejen havde partilederrunden, hvilket der var afsat 3 timer til, besluttede landsstyret, at landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen skulle stille op til spørgetimen på vegne af landsstyret.
Kamikpostens kommentar
Det er pinlig udenomssnak.
Et velkendt og passende øgenavn for Kim Kielsen er ”Tavse Kim”.
Kim Kielsen har naturligvis været klar over den stormflod af spørgsmål, han ville blive udsat for ved denne eneste lejlighed, der er på denne samling for at få ham i direkte tale. Det har han blokeret for ved ikke at møde frem og i stedet sende Karl Frederik Danielsen.
Nogen i Landstinget bør rejse et mistillidsvotum, så det kan blive lagt for dagen, om der stadig er flertal for Kim Kielsens landsstyre. Der er jo ligefrem Siumutmedlemmer i Landstinget, der har udtrykt tvivl om Kim Kielsens evner til at lede landet på betryggende vis.

23-05-2020 qeqqata.gl:

Qeqqata Kommunia har brug for flere plejefamilier

Lige nu er der 16 plejefamilier i hele Qeqqata Kommunia. Kommunen vil gerne have i alt 25 plejefamilier, fordi der er børn, der har behov for at blive anbragt akut.
- Vi vil gerne have plejefamilier, som er klar til ar modtage børn akut. Det er bedst, når man har familier, som hele tiden er klar til at modtage akut.

23-05-2020 www.kamikposten.dk:

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i Grønland

Vi behøver ikke at tage hinanden i hånden og synge salmer sammen. Vi kan nøjes med almindelig pli og respekt, og at lade være med at nedlade os til kritik og had som ikke har noget med politik at gøre.
Vi er her alle sammen for befolkningens skyld. De stoler på os, sætter deres tillid til os, og regner med, at vi i alle henseender, gør vores aller-ypperste – hvert eneste enkelte individ herinde – for, at skabe et samfund og rammer for dem, som er allerbedst.
Lad os sammen leve op til dette, og begynde at arbejde ligesom andre parlamenter i verden med demokrati; åbent, ærligt, med særligt skærpet ansvar til magthaverne, og ved KUN at fortroligstemple sager som er af sikkerhedsmæssig særlig karaktér, og efter udbud – som i lufthavnspakken – frigive alle materialer og dokumenter

23-05-2020 sermitsiaq.ag:

Beslutning: Træk tænder for at rette gebisset

Landsstyret har besluttet sig for den billigere løsning omkring tandregulering. For at forebygge skæve tænder, skal nabotænder fjernes, så der er bedre plads.
Landsstyret opererer med to forslag. Den ene lyder på, at omkring 20 millioner kroner skal findes, så alle børn i landet får lige tilbud om bøjlebehandling. Pengene er dog ikke fundet i forhandlinger for finansloven til 2020, lød det i en pressemeddelelse i forgårs.
Merudgift ved opretholdelse af behandling med tandbøjler er beregnet med tre specialtandlæger, der har 250 rejse- og opholdsdage per år, samt indkvartering, materialer og meget mere.
Kamikpostens kommentar
Hvis ønsket var der hos de folkevalgte, ville 20 millioner kroner årligt til et landsdækkende arbejde med tandbøjler sagtens kunne findes. De første 7 millioner kroner kunne findes ved at nedlægge forfatningskommissionen.
Grønland har et landsstyre og et Landsting, der arbejder for egen fornøjelse, skæg og ballade og ryggen til befolkningen.

22-05-2020:

Kim Kielsen nægter at møde frem i Landstinget

 

22-05-2020 sermitsiaq.ag:

Ingen forklaring på forøget stenbiderkvote

Landsstyret har hævet den samlede kvote for stenbider stik imod anbefalinger fra fiskeriets parter og organisationer. Årsagen er svær at finde.
Kamikpostens kommentar
Igen en forkert overskrift. Det handler ikke om stenbiderfiskeri men om stemmefiskeri.
Man skal bare forstå den måde, hvorpå samfundet vanrøgtes af koalitionen og støttepartiet.

22-05-2020 sermitsiaq.ag:

Corona-kurvøse på vej til Grønland

Forsvaret placerer modul til evakuering af syge Covid-19 patienter i Grønland.
Danmark står klar på sidelinjen til at assistere, hvis Corona-epidemien rammer Grønland hårdere end i første bølge, når samfundet i de kommende måneder åbner forbindelserne til omverdenen. Regeringen, sundhedsmyndighederne og Forsvaret har sammen med Selvstyret planlagt, hvordan man kan bidrage, hvis presset på det grønlandske sundhedsvæsen bliver for massivt.

22-05-2020 sermitsiaq.ag:

Danielsen droppet til spørgetime

Formandskabet for Landstinget har ved denne samling fremsat ønske om, at spørgetimen i salen blev holdt af formanden for landsstyret selv, da det er en kort samling, og der ikke er lagt andre spørgetimer på dagsordenen.
Men til dagens planlagte spørgetime valgte formanden at trække sig i sidste øjeblik og i stedet sende landsstyremedlem for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen.
Den gik bare ikke. Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger takkede Formandskabet nej til suppleanten og spørgetimen blev droppet.
Kamikpostens kommentar
Hvorfor lyder overskriften:"Danielsen droppet til spørgetime", når den skulle gengive det faktiske forløb og lyde således:"Kim Kielsen nægter at møde op"?
Forklaringen er det pres, som pressen lader sig styre af. Man bider ikke den hånd, der fodrer en, og slet ikke, hvis det er chefen for det hele og herunder affodringen og selvstyrets annoncer, det handler om.

22-05-2020 www.berlingske.dk:

Florence Nightingale fylder 200: Verdens sejeste menneske vaskede hænder

Florence Nightingale fylder 200 år. Den britiske sygeplejerske reddede tusinder med sund fornuft og en ny brug af statistik.
Hun blev kendt som »den hvide engel« og »The lady with the lamp«.
Tusinder har gennem årene overlevet skudsår og sygdomme på grund af hendes ideer.
Florence Nightingale ville være fyldt 200 år i tirsdags og blev mindet på hospitaler over hele verden.
Sansen for tal viser sig effektiv i sig selv: Hun kigger på kolonnerne over dagens levende og døde med nøgterne øjne – for »vi lærer kun af vores fejl«, siger hun. Florence Nightingale ender derfor også som lidt af en stjerne inden for medicinsk statistik og bliver optaget i briternes Royal Statistical Society som den første kvinde nogensinde.

21-05-2020 naalakkersuisut.gl:

Sundhedsvæsen og kommune indleder tæt samarbejde i QaanaaqSundhedscenteret og alderdomshjemmet i Qaanaaq ligger fysisk tæt på hinanden. Det betyder at faciliteter og personaleressourcer kan deles med stor gensidig gevinst.
”Det er helt nødvendigt at vi samarbejder på tværs af sektorerne for at give borgere og patienter en bedre service. Derfor er jeg rigtig glad for at sundhedsvæsenet og kommunen nu har et fundament for organiseringen og realiseringen af samarbejdet i Qaanaaq” siger Martha Abelsen.
Kamikpostens kommentar
I modsætning til den skandaløse beslutning om at forringe børnetandplejen for i stedet at kunne finansiere byggeriet af tre overflødige lufthavne, så er denne nyhed om, at Martha Abelsen er fløjet til Ilulissat for at blive fotograferet sammen med partikammeraten bogmester Palle Jermiassen blevet bragt på landsstyrets hjemmeside.
Læg især mærke til den voldsomme begejstring.
Den aftale de har indgået handler om at koordinere arbejdsopgaverne for ældre borgere mellem sygehuset og alderdomshjemmet i Qaanaaq.
Det er en beslutning, der i et normalt, civiliseret samfund ville være indgået mellem de lokalt ansatte på sygehuset og alderdomshjemmet og eventuelt blive meddelt henholdsvis sundhedsstyrelsen og den kommunale forvaltning i Ilulissat.
Men fint, dyrt og totalt overflødigt skal det være.

21-05-2020 sermitsiaq.ag:

Behandling af børns skæve tænder stoppes helt

Jeg ville naturligvis ønske, at vi her og nu havde pengene og specialtandlæger nok til at tilbyde behandling med tandbøjler overalt i Grønland. Men på grund af mange andre vigtige opgaver i sundhedsvæsenet, har vi politikere ikke kunnet finde pengene til landsdækkende bøjlebehandling på finansloven for 2020, siger landsstyremedlem for sundhed, Martha Abelsen (S) i en pressemeddelelse.
Kamikpostens kommentar
Det gamle udtryk ”Vi giver den en tand til” er for børn og fattige folk nu ændret til ”Vi tager en tand mere”.
Det har ikke noget at gøre med sundhedsvæsenet. Der ville være penge nok, hvis ikke man havde sat gang i det overflødige lufthavnsbyggeri. Befolkningen må ikke engang kende de samlede udgifter ved byggeriet.
I Landstinget må man nøjes med at gætte på, at de er store, og antageligt større end i sin tid budgetteret, ligesom de forventede, øgede indtægter fra turisme har være urealistisk høje, og med corona-krisen antageligt vil være helt uden betydning i en årrække.

21-05-2020 www.altinget.dk:

Boganmeldelse: Bo Lidegaard er gidsel af sin egen velsmurte pen

Bo Lidegaards biografi om den danske diplomat og eventyrer Henrik Kauffmann er fremragende, hvor den er bedst. Men går Bo Lidegaard for langt i sin stræben efter det gode plot, så det går ud over historiske forklaringer og analysernes holdbarhed?
Den samlede vurdering af bogen er således temmelig blandet. Den er fremragende, hvor den er bedst. Den skaber nogen usikkerhed med hensyn til bæredygtigheden af en række centrale konklusioner om dansk udenrigspolitik, når de sættes i relation til Lidegaards øvrige forfatterskab. Den er næsten pinlig, når der spekuleres på tyndt grundlag over Kauffmann-familiens private forhold.

21-05-2020 sermitsiaq.ag:

Vittus: Sådan skal corona-regning betales

En lang række af offentlige byggeprojekter må holde for, så Landskassens økonomi stå imod coronakrisen.
Landsstyret har således sendt en indstilling til udvalget om tilbageførsler af midler fra Anlægs- og Renoveringsfonden på i alt 541,3 millioner kroner.
Vandkraftprojekterne sorterer under forsynings- og energiselskabet Nukissiorfiit, og landsstyret foreslår at fjerne yderligere stor beløb til investeringer under selskabet.
I alt foreslår landsstyret at fjerne 311,2 millioner kroner fra Nukissiorfiits anlægsområde.
Men med den nuværende økonomiske situation er der et uomtvisteligt behov for at anvende midlerne til at styrke selvstyrets finansielle situation på kortere sigt, og det vurderes ikke som realistisk eller hensigtsmæssigt at igangsætte yderligere store anlægsprojekter i de nærmeste år, hvor de nye lufthavne er under opførelse, hedder det i Vittus Qujaukitsoaqs oplæg.
Kamikpostens kommentar
Det er de nye lufthavne, der som den store landstingsvedtagne, årlige udgift i de næste 30-40 år blokerer for al vedligehold og udvikling.
Det er Corona, der får skylden

20-05-2020 www.kamikposten.dk:

Første spadestik til håndtering af ny Coronavirus

Men vi ser helst ikke, at vi sparer på sundhedsvæsen, byggerier og uddannelse.
Til gengæld ønsker vi, at man også benytter lejligheden til, at se på, om vi kan skabe en mere effektiv socialsektor, mere målrettede programmer til børn og unge, og ser, om vi kan omdanne administrativt tunge områder til lettere administrérbare muligheder i denne tid.
Befolkningen i vort smukke land, og det meste af menneskene i resten af verden har vænnet sig til, at vi lever og arbejder anderledes. Det skal vi også her i Salen

20-05-2020 www.kamikposten.dk:

COVID-19 Strategi

Til trods for, at der er åbnet op for virksomhedskritisk personale er der store interesser fra erhvervslivet for fri bevægelighed mellem Grønland og Danmark samt mellem Grønland og udlandet. Mange af virksomhederne er afhængig af transport af personale mellem landene. Hertil er der omkring 6.000 borgere, der er bosiddende, men ikke er født i Grønland, hvor 1300 ikke er danske statsborgere. Ud over de 6000 der mange personer, der har familier i Danmark alle på anden vis har en stor tilknytning til Danmark, hvorfor det må forventes at flere ønsker at rejse til Danmark i den kommende tid

19-05-2020 knr.gl:

Mere udstyr er bestilt: Det skal være muligt at teste for corona på kysten

Snart vil fem nye apparater, som man kan bruge til at analysere test for coronavirus, efter planen lande i Grønland. De første skal til Ilulissat, Sisimiut og Qaqortoq.
Til at starte med skulle alle coronavirus-prøver sendes til Danmark, før der kom svar.
Så blev det muligt at analysere testene i Nuuk, men snart skal det - efter planen - være muligt at teste endnu flere steder i landet.
(Eller som journalist på KNR, Anne Meisner Synnestvedt, dramatiserer det: på verdens største ø).

19-05-2020 sermitsiaq.ag:

Partier: Ændring i lov vil svække demokratiet

Derfor er det uklart, hvorvidt det er en lempelse eller en skærpelse af adgangen til information, fortæller Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet.
-Der er ikke nogen tvivl om, at vi ser med stor skepsis på det her. Juristerne i Inatsisartut vurderer, at det er en skærpelse af pligten til at svare, men mon ikke man politisk vil bruge det som en undskyldning for ikke at svare, når man ikke ønsker det, siger hun til Sermitsiaq.AG
I forslaget skal der tilføjes følgende:
Stk. 2. Naalakkersuisut er ikke forpligtet til at besvare et spørgsmål, hvis:
  1. Naalakkersuisut ikke er i stand til at tilvejebringe oplysninger til brug for besvarelsen,
  2. tilvejebringelse af oplysninger til brug for besvarelsen ville kræve et betydeligt forbrug af tid og ressourcer, eller
  3. de ønskede oplysninger er omfattet af tavshedspligt.

Pele Broberg fra Partii Naleraq er harm over, at man med rettelserne forsøger at indskrænke åbenheden.

19-05-2020 www.royalgreenland.gl:

Avataq slår rekorden

I går mandag den 18.maj 2020 lossedes der hele 903 tons rejer fra trawleren Avataq i Sisimiut. Det er den største fangst af rejer på en tur og dermed rekord i Grønlands fiskerihistorie
- Det kommer ikke som en overraskelse, at vi en dag ville fiske meget mere end de 400-500 tons vi normalt fisker per tur. I dag blev det så til en realitet. Vi har en last på 903 tons rejer som vi losser nu her i Sisimiut. Det er en rekordfangst, siger skipper på Grønlands største trawler, Jógvan Tróndarson, under losningen.
Avataq er Royal Greenlands og Grønlands største trawler, da den har en lastekapacitet på 2.850 kubikmeter, en længde på 82,3 meter og en bredde på 18 meter. Og så kan trawleren både fiske efter hellefisk og rejer. Med så stor en lastekapacitet var det kun spørgsmål om tid hvornår man ville fiske så store mængder som tilfældet blev på den sidste tur.

19-05-2020 sermitsiaq.ag:

Mobiler og bredbånd bliver sikkerhedspolitik

Færøerne har hjemtaget området, som dækker telekommunikation, men alligevel bliver der arbejdet på at lave en tværgående lov mellem Danmark og Færøerne. Det oplyser lagmand Bárður á Steig Nielsen, Sambandspartiet.
Han siger, at færinger i fremtiden skal vænne sig til, at telekommunikation bliver en integreret del af sikkerhedspolitik, som er Danmarks ansvarsområde.
- Det er afgørende, at vores infrastruktur er sikker. Vi vil gøre alt det vi kan for at den nye lov giver os den nødvendige sikkerhed. Vi vil også tage hensyn til, at der er tale om et overtaget sagsområde, som dog i storpolitisk sammenhæng kan blive sikkerheds- og forsvarspolitik, siger lagmanden.

19-05-2020 knr.gl:

Landslægen inden genåbning: Vi er langt bedre forberedt denne gang

Det er op til politikerne at beslutte, hvor stor en risiko, de er villige til at tage. Men landslægen har forståelse for, at man nu arbejder hen imod en genåbning.
- Vi kan selvfølgelig godt se, at det har vidtgående konsekvenser, hvis Grønland bliver ved med at være lukket, så et eller andet skal der jo ske. Rent sundhedsfagligt er der jo ikke nogen risiko lige nu, men sådan kan det ikke fortsætte, siger Henrik Hansen.

19-05-2020 www.information.dk:

Engang boede der 225 mennesker på øgruppen Hirsholmene. I dag bor der kun ét: 78-årige Jørgen NielsenJulius er den mest omgængelige af de to. Han er så vant til øens eneste faste beboer, at han næsten lader sig klappe. Jørgen Nielsen sørger også særligt godt for ham.
»Hver morgen får han hårdkogt æg, pillet selvfølgelig og med en strimmel bacon viklet omkring. Da han kom tilbage første gang i år fik han røget laks og hårdkogt æg og tun i olie. Og til hans fødselsdag, den dag, han blev ringmærket, der fik han mørbradbøffer med kartoffelmos og sovs med champignon på en stor tallerken og så med et lille dannebrogsflag oveni. Du skal ikke komme og påstå, jeg har økuller,« griner han.

18-05-2020 sermitsiaq.ag:

RGs bestyrelse bad om ikke at betale udbytte

Formanden for det største oppositionsparti, IA, Múte, B. Egede, der tidligere i sin karriere var selvstændig erhvervsdrivende, langer hårdt ud efter landsstyret
Årsagen er, at Landstinget ved at læse Sermitsiaq i sidste uge og ikke fra landsstyret fik at vide, at Royal Greenland, slipper for at betale et udbytte på 134 millioner kroner til selvstyret.
Jeg synes det er pudsigt og kritisabelt med sådanne sager for eksempel beslutningen om, at Royal Greenland ikke skal betale udbytte, tages af landsstyret uden om Landstinget.
Kamikpostens kommentar
Grønlands selvudnævnte enehersker - med støtte fra egne rækker og taburetklæberne i Demokraterne - har tillagt sig en adfærd, der er helt ude af trit med det demokrati og den lovgivning, der ellers er Kongeriget Danmarks adelsmærke.

18-05-2020 naalakkersuisut.gl:

3 ugentlige Atlantflyvninger fra 1. juni 2020

Grønlands Selvstyre har indgået en aftale med Air Greenland om, at der fra 1. juni 2020 vil bliver gennemført 3 ugentlige atlantflyvninger mellem Kastrup lufthavn og Kangerlussuaq
For at sikre, at der sker flyvninger mellem Danmark og Grønland har Selvstyret indgået en aftale med Air Greenland. Gennem aftalen sikres det, at der bliver tre ugentlige flyvninger mellem Danmark og Grønland.

I forbindelse med indgåelse af aftalen har Grønlands Selvstyre også benyttet lejligheden til at tale med Air Greenland om den usikkerhed og frustration, som mange borgere i øjeblikke oplever i forhold til allerede købte restriktive billetter.

Aftalen om tre ugentlige atlantflyvninger træder i kraft den 1. juni 2020 og løber foreløbigt til den 15. juli 2020. Aftalen kan derefter forlænges.
Vedrørende allerede købte restriktive billetter
Landsstyreedlem for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen udtaler:

"Betingelser for de forskellige billettyper er et kommercielt forhold, som udelukkende ligger hos Air Greenland. Air Greenland følger de love og retningslinjer, som gælder for området.

Det er dog naturligt, at det er et spørgsmål, som vi har talt om, da forholdene omkring mulighed for refusion af restriktive atlantbilletter er noget, som i øjeblikket er aktuelt for mange borgere, på grund af den meget usædvanlige situation med COVID-19.

Både jeg og Air Greenland har fuld forståelse for, at mange borgere føler sig usikre på situationen ude i verdenen.

Jeg er glad for at kunne oplyse, at Air Greenland nu ser på muligheder for at komme de borgere i møde, som har købt restriktive atlantbilletter, og som enten ikke har mulighed for at rejse eller ikke ønsker at rejse på nuværende tidspunkt.

Air Greenland har oplyst, at ændringerne for de restriktive atlantbilletter vil kunne ske fra den 22. maj kl. 8.00. –Ændringen kan ikke ske tidligere af systemmæssige forhold.

Den aftale, som vi har indgået med Air Greenland, vil også være med til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som det vil have for Air Greenland at ændre på betingelserne for nogle billettyper.

Air Greenland vil selv udsende mere information om disse forhold."

17-05-2020:

Jeg tager det første fly til Danmark

Tør du lande i Kastrup med al den corona i København?

17-05-2020 knr.gl:

USA tror, de kan købe grønlænderne med støtteDer var udbredt skepsis om den amerikanske investering i Grønland på 83 millioner kroner, da Folketingets Grønlandsudvalg havde åbent samråd om sagen i fredags.
Enhedslistens Christian Juhl havde indkaldt til samrådet.
- Det kan jo opfattes som en slags imperialistisk handling, at man gerne vil købe grønlænderne, sagde han.
- Jeg er helt overbevidst om, at Grønland og grønlænderne ikke lader sig købe.

Han var dog langt fra den eneste USA-skeptiker til samrådet.
Karsten Hønge fra SF huskede de andre på, at 83 millioner kroner blegner i forhold til de tabte indtægter fra servicekontrakten i Pituffikbasen, som det amerikanske selskab Vectrus nu har vundet. Og beløbet er også peanuts i forhold til de 3,9 milliarder kroner, som Danmark giver i bloktilskud.
Kamikpostens kommentar
Både Christian Juhl og Karsten Hønge har siddet så mange år i Grønlandsudvalget, at deres uvidenhed om de faktiske forhold i Grønland er dybt pinlig.
Enhedslistens Christian Juhl havde indkaldt til samrådet.
Det kan jo opfattes som en slags imperialistisk handling, at man gerne vil købe grønlænderne, sagde han.
- Når man ikke kan købe Grønland, så kan man måske købe grønlænderne med støtte, sagde han med henvisning til, at USAs præsident, Donald Trump, sidste år ville købe Grønland.

Grønland kan hverken købes eller sælges, ved Donald Trump udmærket. Donald Trumps tilbud skal ses som en kommentar til Danmarks friløb i Nato, hvor bidraget skulle være på 2%. I 2018 var det på 1,21%
CITAT
USA vil "tage sig af" lande med afsæt i handel eller "på en anden måde", hvis de ikke opfylder deres forpligtelser til forsvarsudgifter, sagde han ifølge avisen The Independent under Nato-topmødet i London.
Donald Trump tilføjede, at det ikke er fair, hvis Nato-allierede skal hjælpe med at forsvare lande, der ikke bruger mindst to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvaret, sådan som landene har aftalt.
CITAT SLUT

Karsten Hønge fra SF huskede de andre på, at 83 millioner kroner blegner i forhold til de tabte indtægter fra servicekontrakten i Pituffikbasen, som det amerikanske selskab Vectrus nu har vundet. Og beløbet er også peanuts i forhold til de 3,9 milliarder kroner, som Danmark giver i bloktilskud.

Det var ikke det amerikanske selskab, der vandt kontrakten. Det var Greenland Contractors, der tabte kontrakten, fordi de tre andre tilbudsgivere var billigere. Det laveste bud kom fra et dansk aktieselskab Vectrus Services A/S, som ejes af det amerikanske selskab Vectrus.

Ud over at Christian Juhl og Karsten Hønge lufter deres uvidenhed, så bærer journalist Ivik Kristiansen hos KNR ved til uvidenhedens bål ved at viderebringe disse uvederhæftigheder.

Trump bruger handelstrusler for at få Nato-bidrag op

17-05-2020 www.berlingske.dk:

Mette Frederiksen er for alvor trådt ud i verdenDe færreste havde troet, at Mette Frederiksen ville markere sig i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Men de kommer nok til at revidere deres opfattelse
Det er sjældent, at statsminister Mette Frederiksen roses af lederskribenter hos Berlingske og Politiken. I hvert fald på samme tid.
Men det skete, da hun i onsdags gjorde det klart, at regeringen vil fremlægge initiativer, der skal beskytte kritisk dansk infrastruktur. Uden at nævne Kina og den kinesiske telekæmpe Huawei ved navn var signalet ikke til at gå fejl af: Huawei lukkes næppe ind som leverandør til 5G-netværket i Danmark og Rigsfællesskabet.

15-05-2020 naalakkersuisut.gl:

Ny aftale om Atlantflyvninger på vejI forbindelse med strategien for genåbning af Grønland arbejder Selvstyret i øjeblikket på en aftale, som skal sikre regularitet i atlantbeflyvningen mellem Kastrup Lufthavn og Kangerlussuaq.
Departementet for Boliger og Infrastruktur oplyser, at man forventer, at der ligger en aftale klar med Air Greenland i starten af den kommende uge.

15-05-2020 www.kamikposten.dk:

Atassuts forslag til forårssamlingen: der er behov for at revurdere kommunalreformen

Kun Nuuk udvikles, der er kun fokus på Ilulissat, Qaqortoq prioriteres for meget, hvorfor kun Sisimiut? Vi bliver ikke hørt i Uummannaq, der bliver ikke gjort noget for os i Østgrønland, vi er kun tilskuere, befolkningen i de yderdistrikter mindskes! Vi fra Ilulissat er trætte af at blive sat til side, udviklingen i Nuuk forværrer atter udviklingen på kysten

15-05-2020 sermitsiaq.ag:

Departement-opgør koster en kvart millionOpgøret mellem erhvervsdepartementet og finansdepartementet om obligatorisk pensionsordning kostede omkring en kvart million skattekroner i advokatsalærer.
Kielsen slår fast, at han vurderer, at departementerne hver især havde ret til at bestille vurderingerne.

15-05-2020 www.facebook.com:

Endelig har jeg lidt fri

Dorthe Rosing er fuldstændig uenig med SIK-formanden om udefrakommende arbejdskraft. Hun har gode erfaringer med asiatere, som er ansat på præcis samme vilkår som lokale. De er med til at nedbringe hendes arbejdstid til et tåleligt niveau.

14-05-2020 naalakkersuisut.gl:

Landsstyrets åbningsstrategi

Den 18. marts lukkede Grønland for flyrejser ind og ud af landet for at forhindre en epidemi i samfundet. Siden har der været lempelser på restriktioner for indenrigsrejser og udrejser. Nu præsenterer landsstyret sin indstilling til åbningsstrategi
For at sikre åbenhed omkring åbningsstrategien og for en bred politisk behandling, er åbningsstrategien meldt som redegørelse til forårssamlingen. Herefter vil landsstyret vurdere bemærkningerne fra forhandling og den endelige strategi præsenteres.

14-05-2020 naalakkersuisut.gl:

Seneste nyt ang. fornyelse af Kongerigets arktiske strategiKongerigets nuværende arktiske strategi udløber i udgangen af 2020. Udarbejdelsen af en fornyet arktisk strategi er igangsat og der arbejdes på, at en udkast til strategien lægges til godkendelse hos landsstyret, den danske regering og Færøernes Hjemmestyre i udgangen af i år. Der er dog risiko for, at strategien færdiggøres på et senere tidspunkt end den oprindelige tidsplan, grundet COVID-19 pandemien.

14-05-2020 sermitsiaq.ag:

Grønland køber 5.000 covid-19 testsæt

De nye test er særligt anvendelige, da de kan analyseres i det testapparat, vi allerede har i Nuuk, som hovedsagelig anvendes til undersøgelse for tuberkulose. Derudover er testmetoden mere simpel, end den vi bruger lige nu, og man vil modtage svar på prøven allerede inden for en time, siger Henrik L. Hansen.
Novo Nordisk Fonden har doneret 2,8 millioner kroner til brug for test af COVID-19 i Grønland, og det er fra denne pulje penge, der er allokeret midler til betaling af de 5.000 testsæt. Første del af testene er netop ankommet til Nuuk og er lige taget i brug.
Der er indtil nu foretaget 1.520 COVID-19-tests i Grønland.

14-05-2020 www.kamikposten.dk:

Hvorledes sikrer vi en bredt funderet, overordnet strategi for håndtering af ny Corona-virus; sundhedsmæssigt

Vi skal ikke sminke Finansloven for lånte penge, eller udsætte byrden, og håbe på det bedste. Vi skal trimme, beskære, forhandle og arbejde hårdt her i Tinget, for, at sikre en bredt funderet strategi, både økonomisk, sundhedsmæssigt og menneskeligt. Det er på tide vi deler byrden og tager hårdere fat

14-05-2020 www.kamikposten.dk:

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i GrønlandDemokratiet i vores land er noget meget værdifuldt som vi skal passe godt på. For det danner grundlag for, at en enkelt person ikke kan styre vores land, og at vi alle skal være sammen og styre samt tage ansvar for vores land. Demokratiet skal i sin styreform værne om mindretallet samt flertallets politiske styring af landet. Det demokrati, der er vores grundlag, er vores nationale identitet

14-05-2020 sermitsiaq.ag:

Landsstyret sætter MSC-certificering over styrForeningen Sustainable Fisheries, som består af en lang række rederier og fiskerivirksomheder, meldte klart ud i deres høringssvar, at de ikke bakker op om en kvoteforhøjelse.
MSC-certifikatet på stenbider er afgørende for salget og indtjeningen på stenbiderrogn. Mistes MSC-certifikatet resulterer det i tabt fortjeneste for det samlede erhverv, herunder fiskerne.
Læs også
Kort genåbning for indhandling af stenbiderrogn i område 1C og 1D

13-05-2020 www.berlingske.dk:

Mette Frederiksen trækker nye grænser i fejden mellem Kina og USA: Coronakrisen har vist os, hvor sårbare vi er

Statsminister Mette Frederiksen går om kort tid igang med et lovgivningsarbejde, der én gang for alle skal sætte nogle hegnspæle op omkring det, man kalder kritisk infrastruktur i Danmark. Og intet bliver som før, slet ikke forholdet til Kina.
Kina og telegiganten Huawei bliver ikke nævnt med et eneste ord på statsminister Mette Frederiksens (S) kontor, selv om det interview, Berlingske har fået med hende, drejer sig om en af de varmeste konflikter, som Vesten i øjeblikket har med den kinesiske regering.

13-05-2020 sermitsiaq.ag:

Kielsen freder Svanes enegangKim Kielsen, der er formand for landsstret, kalder samarbejdet godt og konstruktivt, selv efter at Erhvervs- og Finansdepartementet har bekriget hinanden via skatteyderbetalte advokat-undersøgelser.
Kammeradvokaten konkluderede, at Svane blandt andet havde handlet i strid med forretningsordenen for landsstyret, da han bestilte advokatfirmaet DLA Piper til at vurdere Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pensionsordning.
Med andre ord blandede Jess Svane sig simpelthen i noget, der lå uden for hans ressortområde.
Den vurdering deler formanden for landsstyret, Kim Kielsen, ikke. I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG gør Kim Kielsen opmærksom på, at det er formanden for landsstyret, der bestemmer, hvordan ressortområderne fordeles

13-05-2020 www.kamikposten.dk:

Hvordan kan vi som land kan optimere retten til at bestemme forhold, hvad angår forsvarspolitik, sikkerhedspolitik og udenrigspolitik

Den nuværende konstruktion for Rigsfællesskabet er isolatorisk og dermed en spændetrøje for vort lands udvikling. Vi skal derfor indlede et arbejde for at få en samlet grønlandsk strategi og indgå forhandlinger med Danmark, men også med USA for at vi som et særegent folk med eget land kan få bestemmelsesret for forhold, der gælder vort land. Også selv om det måtte blive i en anden konstruktion af rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne

12-05-2020:

Til minde om dengang der kom krydstogtskibe til Grønland

Velment vejvisning

12-05-2020 sermitsiaq.ag:

Demokraterne: Rigsfællesskabet er en spændetrøje

Partiet kalder den nuværende konstruktion for Rigsfællesskabet en spændetrøje for Grønlands udvikling:
- Vi skal derfor indlede et arbejde for at få en samlet grønlandsk strategi og indgå forhandlinger med Danmark, men også med USA for at vi som et særegent folk med eget land kan få bestemmelsesret for forhold, der gælder vort land. Også selv om det måtte blive i en anden konstruktion af rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne, skriver Demokraterne.
Kamikpostens kommentar
En spændetrøje er en trøje eller jakke af solidt stof med lange ærmer som kan bindes i kors over brystet eller på ryggen, eller fastgøres til en seng eller stol, sådan at brugerens bevægelser hindres. Spændetrøjer har traditionelt været brugt på urolige fanger og psykiatriske patienter.
Spændetrøje

12-05-2020 naalakkersuisut.gl:

Uddannelsesrejser til genåbnede uddannelser i Danmark

Det er op til hver enkelt uddannelsesinstitution, hvordan den gradvise åbning håndteres, og den præcise genåbningsdato kan variere fra sted til sted, og dermed have betydning for afrejsetidspunktet. Derfor anbefales det, at man kontakter sin skole eller uddannelsessted for at få mere præcise oplysninger om genåbning og afklare rejsedato.
Derefter skal man kontakte den uddannelsesenhed, hvor man normalt bestiller ens uddannelsesrejser, for vejledning og eventuel rejsebestilling. Det frarådes selv at bestille billetter, men anbefales i stedet, at dette sikres via din uddannelsesenhed.

12-05-2020 sermitsiaq.ag:

Svane får hård kritik af Kammeradvokat

En anmodning om en juridisk udtalelse er naturligvis forbundet med en økonomisk udgift, som Departementet for Erhverv næppe har bevillingsmæssig hjemmel til at afholde, skriver advokat Karsten Hagel-Sørensen i sin vurdering.
Advokaten afslutter sin vurdering med en yderligere kritik, hvor han henviser til, at landsstyremedlem for erhverv kunne have drøftet problematikken med resten af landsstyret, inden han bestilte undersøgelsen hos DLA Piper.
Det, at Svane bestilte undersøgelsen, strider imod en grundlæggende pligt til samarbejde mellem landsstyrets medlemmer, fremgår det også af Kammeradvokatens bemærkninger.

12-05-2020 www.weekendavisen.dk:

TordenhuggetJeg havde indstillet mig på, at der ikke i dag var nogen fisk, men så skete det. I skumringstimen med fuldkommen havblik kom et tordenhug. Jeg vidste med det samme, at den, jeg havde på krogen, var ganske særlig. Og der gik heller ikke lang tid, før den sprang. Og den var stor. Bremsen på mit hjul hylede, og det samme gjorde jeg. Efter et par minutters kamp fik jeg halet den ind på land, og jeg sank udmattet ned på knæ ved siden af fisken. Foran mig lå den perfekte fisk. 62 centimeter lang.
Kamikpostens kommentar
Det er det samme i Grønland. Både som levevej og som fornøjelse

11-05-2020 sermitsiaq.ag:

RG kasserer fem tons stenbiderrogn

Ustabil og manglende arbejdskraft har længe været et problem for Grønlands fiskeindustri. I april måned betød det, at flere tons frisk stenbiderrogn røg i ”skraldespanden” i stedet for ud til forbrugerne.
Royal Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at det skete lige omkring lønudbetaling d. 24. april og lønudbetalingen ved månedsskiftet.
Kamikpostens kommentar
Det er en del af Rigsfællesskabet, hvor man bilder sig selv og hinanden ind, at vejen er banet mod fuld Selvstændighed.

11-05-2020 sermitsiaq.ag:

Forårssamling: Samarbejdspartiet vil tale økonomi

Når samlingen starter på fredag vil Samarbejdspartiet have en debat om, hvordan finanserne skal håndteres nu og efter coronakrisens ophør.
Tillie Martinussen understreger, at befolkningen har været gode til at gøre deres for at håndtere krisen ved at overholde regler og restriktioner, og hun mener, at nu må politikerne i Landstinget stå sammen og tage ansvar for fremtiden efter krisen.
- I de lande vi sammenligner os med, sætter parlamentarikere og partier sig til forhandlingsbordet på tværs af partiskel og accepterer deres uenigheder, imens de arbejder sammen om at finde løsninger i erkendelse af, at alle i hele samfundet rammes af konsekvenserne af coronavirus. Det skal vi også gøre her, siger hun.

11-05-2020 www.altinget.dk:

Lektor: USA er ikke ved at købe GrønlandDet er ikke i USA’s interesse at splitte Rigsfællesskabet. USA får reelt set både i pose og i sæk i dag. Danmark og Grønland har accepteret, at USA får alle sine militære interesser i Grønland opfyldt. Så længe at Grønland er en del af Rigsfællesskabet, slipper USA for at skulle dække de ganske betydelige omkostninger, der er forbundet med at drive en velfærdsstat i Arktis. Amerikanerne får hvad de skal bruge, mens danskerne dækker regningen. Hvorfor skulle USA ønske at ændre ved dette?
Kamikpostens kommentar
Der er det særlige ved Grønland i forhold til Færøerne og Danmark, at Grønland er omfattet af USAs Monroedoktrin fra 1823 samt en erklæring fra den amerikanske regering til den danske regering, hvori amerikanerne anerkender Danmarks højhedsret til Grønland. Den blev givet i forbindelse med salget af Dansk Vestindien til USA:
CITAT
I forbindelse med denne dags undertegning af konventionen angående afståelsen af De dansk-vestindiske Øer til Amerikas Forenede Stater, har den undertegnede udenrigsminister for Amerikas Forenede Stater, behørigt bemyndiget af sin regering, æren at erklære, at Amerikas Forenede Staters regering ikke vil gøre indsigelse overfor den danske regering, hvis den udvider sine politiske og økonomiske interesser til hele Grønland.
Robert Lansing.
New York, 4. august 1916
CITAT SLUT

Ved slutningen af Anden Verdenskrig blev der indgået en aftale mellem USA og Kongeriget Danmark om USAs adgang til at opbygge nødvendige militære anlæg i Grønland til sikring af Grønlands suverænitet i forhold til Monroedoktrinen. Senere er aftalerne blevet en del af NATO (en international organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af Atlanterhavet).

Kort fortalt betyder det, at forsvaret af Grønland ligger i faste rammer inden for NATO. Hvis de rammer brydes vil USA overtage det territoriale ansvar for Grønland. Det vil sige: blive indlemmet som en del af USA.

Det er i det lys, at man skal se den sidste tids debat om forholdet mellem USA, Grønland og Kongeriget Danmark.

Nøgternt set betyder det, at Grønland af USA er militært beskyttet med en styrke, som Danmark ikke vil kunne levere. På samme tid er befolkningen som en del af Kongeriget Danmark sikret borgerlige rettigheder på et skandinavisk niveau.
Læs også
Hvis København lå i Grønland

11-05-2020 www.krk.gl:

Kalaallit Røde Korsiat sætter fokus på psykisk førstehjælp

Siden stiftelsen i 1863 har førstehjælp været en af Røde Kors’ kernekompetencer og Røde Kors har tilbudt førstehjælpsuddannelse i Grønland siden 1973.

Derfor er vi stolte af at kunne præsentere et vigtigt førstehjælpskursus: Psykisk førstehjælp. På kurset lærer man hvordan man kan gøre en forskel når et andet mennesker pludselig udsættes for et traume, krise eller sorg, hvor man som borger kan være med til at gøre en forskel.
Når mennesker mister én, der står dem nær, kommer ud for et ulykkestilfælde eller en anden voldsom begivenhed, vil de fleste opleve en række stærke reaktioner. Dette kursus giver viden og kompetencer til hvordan man kan hjælpe sine venner, familie, kollegaer eller andre. Dette er væsentlige kompetencer som er vigtige at have både i krisesituationer og i samfundet generelt.
Kallalit Røde Korsiat uddannede i marts måned instruktører i psykisk førstehjælp, som kan undervise i dette på egne arbejdspladser, men også for Kalaallit Røde Korsiat. Det er en ny satsning som vi glæder os meget til at komme ud med.
Velkommen til Kalaallit Røde Korsiat

10-05-2020 jyllands-posten.dk:

FBI afsløret i uhyggeligt magtmisbrug i kampen mod Trump

Inden vi kommer til detaljerne, så lad os lige huske baggrunden. Det er i selv mildest talt opsigtsvækkende, at FBI undersøgte og overvågede Trumps præsidentkampagne og dens mulige samarbejde med russerne om at blande sig i valget. Den udløsende faktor var det såkaldte Steele-dossier - et skandaløst smædeskrift finansieret af det demokratiske parti.
Det svarer til, at PET havde aflyttet Martin Rossens samtaler op til seneste folketingsvalg, inspireret af en rapport skrevet af en privatdetektiv finansieret af Venstre. Hvis det var sket tvivler jeg på, at PET havde eksisteret i dag.

10-05-2020 sermitsiaq.ag:

Chefredaktøren anbefaler: Covid-19 presser frie medier

Corona-krisen har ramt verdens uafhængige medier med en utrolig kraft.
Reklameindtægterne er styrtdykket, og der er udbredt bekymring for, at situationen kan føre til avisdød og nyhedsørkener. Skrækscenariet er, at hele regioner i fremtiden vil mangle journalister til at holde øje med magthaverne og rapportere om, hvad der sker i lokalsamfundene.
Også i Grønland mærkes krisen.
Kamikpostens kommentar
Corona-virusen bliver grebet med begejstring som figenblad for mange ting. I denne sag til at fjerne opmærksomheden fra en mundlam presses afhængighed af offentlige tilskud og annonceindtægter.
Et aktuelt eksempel er den ihærdighed redaktionen på sermitsiaq.ag udviste til nogle kommentarer Per Berthelsens skrev i sermitsiaq.ag.
Per Berthelsen skrev jo ikke andet end, hvad ethvert seriøst medie ville bringe som en tophistorie. Hvorfor sker det ikke i Grønland?
Det burde være sket allerede da Nuuk City Development blev fundet på og etableret. Det er jo en del af den kommunale tekniske forvaltning, der er flyttet i en kommunalt ejet selskab, der kan fastsætte sine helt egne regler, lønninger og adfærd uden at de folkevalgte i kommunalbestyrelsen har hverken indsigt i eller viden om, hvad der foregår i selskabet.
I Danmark ville det ikke bare være en sag for Ekstrabladet, det ville være en sag for alle medier. Den ville blive enevendt og faktatjekket i alle større medier, og der ville forventeligt rulle hoveder.
Corona, min bare.
Læs mere om den sag her:
En sag for Ekstrabladet

10-05-2020 sermitsiaq.ag:

Rejepriser kan kollapse under coronaRejeeksportører er ramt af prisfald på verdensmarkedet på op til 30 procent. Men bunden er ifølge rederidirektør Carl Christensen muligvis ikke nået endnu. Og hvis de lave priser varer ved, kan det ramme meget hårdt i Grønland, vurderer økonomiprofessor.
Kamikpostens kommentar
Også Torben M. Andersen misbruger corona-virusen til at sløre de grundlæggende problemer i Grønlans økonomi.
Eksperten Torben M. Andersen, formand for Økonomisk Råd, glemmer som altid den gæld, der er oparbejdet i form af manglende vedligehold af Selvstyrets etageboliger og rækkehuse, elværker, vandværker, havneanlæg osv osv.
I Selvstyrets etageboliger og rækkehuse er der oparbejdet en gæld på rundt regnet 5 milliarder kroner, som det vil koste at gennemføre det nødvendige vedligehold.
Det er at betragte som et lån i den selvstyreejede boligmasse på 5 milliarder kroner. Så Grønlands gæld er ikke relativ lav på 230-250 millioner kroner., den er på 230-250 millioner kroner plus 5 milliarder i den selvstyreejede boligmasse, svarende til 5,25 milliarder kroner. Hertil kommer, hvad der ellers måtte ligge af udskudte renoveringer i Selvstyrets andre ejendomme og anlæg. Det er nok yderligere 5 milliarder kroner.
Faktarapport - Byer
Læs også
Gå ikke glip af Steen Spores kommentar til artiklen på sermitsiaq.gl