Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 5. marts 2021

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
04-03-2021 sermitsiaq.ag:

Voldsom prisstigning på byggematerialer

Med prisstigninger på mellem 20 og 30 procent bliver det langt dyrere at bygge huse og ejendomme. Det er markedet for trælast, stål, krydsfiner og andre byggematerialer, der er ramt, oplyser Grønlands Erhverv i en nyhedsmail til sine medlemmer.
Kombineret med stigende oliepriser, hvor Royal Arctic Line eksempelvis pr 1. marts har hævet fragtpriserne med 6,1 procent, så står samfundet over for en stor ekstraregning, som i sidste ende skal betales af borgerne.

04-03-2021 knr.gl:

Borgmester op til kommunevalget: Selvstyret bremser vores udvikling

Der er søgning mod Nuuk, og der er nu 18.800 mennesker i hovedstaden, mens der nu er 1913 mennesker, der søger bolig gennem kommunens boligselskab.
- Det er en høj prioritet, at vi skaffer boliger til alle. Til de unge, der stadig bor hos deres forældre, til de mindre familier, og til de ældre samt at bygge et hjemløsecenter, siger Charlotte Ludvigsen.
Kommuneqarfik Sermersooq genudlejer boliger for at sikre, at der er boliger for boligsøgerne.
Men Selvstyret er kritisk overfor lovligheden i kommunens praksis og meldte kommunen til Kommunernes Tilsynsråd.

04-03-2021 sermitsiaq.ag:

4.500 kroner om måneden

De fattiges barske livsvilkår er på vej op på den politiske dagsorden under valgkampen. Grundtaksten til de mindrebemidlede betyder »sult og afsavn«, mener politiker.
Kamikpostens kommentar
Politikerne hader det problem. De kan ikke undgå at tage det op i valgkampen, for vælgerne ved af mange års erfaring, at det er uspiseligt valgflæsk.
Den 7. april, dagen efter valget, er det glemt. Det eneste, der høres, er de indvalgte politikeres øffen og grynten for at komme så tæt på fodertruget som muligt.
Både de indvalgte og de vælgere, som de har lovet guld og grønne, ved at sådan kommer det til at forløbe. Vælgerne har kun et ord for det: politikerlede.
Den eneste vej til et bedre liv for de fattige familier i Grønland er at flygte til Danmark 🙁

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

Siumut-profiler: Lufthavne skal bygges

Kim Kielsen og tre andre Siumut-profiler inddrager lufthavnene i valgkampen og mener, at det er totalt misvisende af IA at kalde lufthavnsbyggerierne for en ”Sprængfarlig bombe i valgkampen”.
De slår fast, at de tre nye lufthavne vil skabe vækst ”i hele samfundet”. En ny lufthavn i Ilulissat vil eksempelvis også gavne Aasiaat, Qasigiannguit og bygderne rundt om Diskobugten, mens lufthavnen i Qaqortoq vil smitte af på Nanortalik og Narsaq, mener de fire siumuttere.
I indlægget kommer de fire politikere ikke ind på, om de er parat til at smide et ekstra millionbeløb ind i lufthavnsprojektet i Qaqortoq, der i forvejen ikke er samfundsøkonomisk rentabel.
Kamikpostens kommentar
De kommer heller ikke ind på merudgiften på 900 millioner kroner til det igangværende lufthavnsbyggeri.
Coronasmittens ødelæggende betydning for den forventede stigning i turismen nævnes ikke med et ord.
I Kim Kielsens kreds af politikere er penge ikke noget man taler om, det er noget man bruger.
Når det er gået helt galt, så vil man med løgn og fordrejelser af historien forsøge at presse Danmark til at dække underskuddet.

03-03-2021 www.weekendavisen.dk:

Løb for livetMeget taler for, at slæden er et af menneskets ældste transportmidler. Længe før hjulet var opfundet, rejste mennesker gennem Arktis med slæder og hunde. Et forskningsprojekt undersøger nu grønlandshunden – for at redde den og landets traditionelle kultur for fremtiden.

03-03-2021 naalakkersuisut.gl:

Lukning af kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i Diskobugten den 07.03.2021

Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler hermed, at månedskvoten for marts, for kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i det kvoterede forvaltningsområde Diskobugten, er ved at være opfisket og lukkes pr. 07.03.2021.
Lukningen gælder kun for licenser, der ender på 47-JK i forvaltningsområde Diskobugten. Bemærk at man heller ikke må benytte snescooter, hundeslæde og ATV’ere til at fiske med.
Søndag d. 7. marts 2021 kl. 23.59 bliver derfor også den sidste indhandlingsdag og alle redskaber skal være taget op på det pågældende tidspunkt.
Fiskeriet åbner igen d. 1. april 2021.

03-03-2021 knr.gl:

Arctic Winter Games 2022 udskudt

Det ærgrer Grønlands Idrætsforbund.
- Det er yderst beklageligt, at Arctic Winter Games 2022 er blevet udsat, da AWG for mange af vores unge atleter bruges som springbræt til at deltage i internationale konkurrencer.
- Det er ligeledes et sted, hvor de kan indhøste vigtig erfaring, der kan udvikle dem sportsligt. Og ikke mindst et rum til at få fantastiske oplevelser ved at være en del af den sportslige og kulturelle udveksling mellem unge i Arktis, som udgør en helt central del af Arctic Winter Games.
Det siger formand for Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann i en pressemeddelelse

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

IA går til valg: Alle skal opleve fremgang

Inuit Ataqatigiit vil under valgkampen fokusere på velfærd og en bedre tilværelse for alle, uanset om man bor i bygd eller by. Partiet understreger, at midler til anlægsopgaver og boligprojekter skal skydes ud til kommuner, for på den måde at skabe vækst i alle dele af landet.
- Ved at skabe aktivitet i landet kan vi gøre omsætningen større, og lade den være en katalysator for landets udvikling, siger han og fortsætter:
- En stabil udvikling skaber også muligheder for støtte til de svageste i samfundet. Vores politik er, at ingen skal lades i stikken i udviklingens navn, siger Múte B. Egede.
Han understreger, at partiet står for gode rammer for familier og erhverv både på kommuneplan og landsplan, og at familie og erhverv hænger uløseligt sammen.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede strør med løs hånd løfter ud til alle, fra høj til lav, fra nord til syd og videre øst om og op til nord igen.
Til gavn for alle, men pinligt ukonkret og nok mest til gavn for sig selv og sine.
En af mine venner, en grønlandsk tømrer, omdøbte i begyndelsen af 1980-erne i en nøgtern og skarp analyse Inuit Ataqatigiit til Inuit Atagratis.
Intet har ændret sig i de fyrre år, der er gået siden da 🙂

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

Bank: Boligstrid kan koste investeringer

Som eksempel på hvad usikkerheden om rammevilkårene har af betydning bliver PensionDanmark nævnt. Det danske pensionsselskab med mange milliarder i pengekassen har trukket følehornene til sig, da en konflikt mellem Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq brød ud i lys lue sidste efterår.

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

Sermersooq freder pukkelhvaler i Nuuks fjord

Det er Michael Rosing, der tilbage i 2019 kom med et forslag om at frede det store havdyr i Nuuks fjorde. Og han glæder sig over kommunalbestyrelsens beslutning:
- Jeg er meget glad for beslutningen. Det er første gang, at vi freder dyr på baggrund af dyrenes rekreative værdi og deres værdi i turismen. Det er et stort skridt, siger Michael Rosing, da Sermitsiaq.AG taler med ham efter kommunalbestyrelsen.

02-03-2021 atassut.gl:

Fordomme overfor fødested bør mindskes mest muligt

Ove Thomassen
landstingskandidat for Atassut


Det er alt for indlysende hvor meget vi igennem partierne, tilsidesætter folk med et andet sprog i vores samfund, det gælder både nationalitetsmæssigt og identitetsmæssigt.

Det er kun på sin plads at byde alle velkommen til vores land. Enhver der har noget at byde på i Grønland, uanset hvor man stammer fra, og hvilket sprog man taler.

I måden vi diskuterer politik på, er det vigtigt at vi ændrer vores måde at betragte de dansksprogede borgere med en grønlandsk identitet, fremfor at give dem en følelse af, at de ikke er velkomne og er uønskede. Vi bør i stedet hjælpe dem og opmuntre alle til at lære grønlandsk, med en velkommende og venlig tone.

I vores udvikling som samfund, bør vi erkende at vi, rent uddannelsesmæssigt, til stadighed mangler kompetencer til at bemande samtlige ansvarsområder med grønlandsksprogede. Disse er skatteydere, der ligesom alle andre bidrager godt til landskassen.
Kamikpostens kommentar
Citat
I måden vi diskuterer politik på, er det vigtigt at vi ændrer vores måde at betragte de dansksprogede borgere med en grønlandsk identitet, fremfor at give dem en følelse af, at de ikke er velkomne og er uønskede
Vi bør i stedet hjælpe dem og opmuntre alle til at lære grønlandsk, med en velkommende og venlig tone.
Citat slut
Det var de dansksprogede med grønlandsk identitet.

Hvad med de dansksprogede med dansk identitet?
Citat
I vores udvikling som samfund, bør vi erkende at vi, rent uddannelsesmæssigt, til stadighed mangler kompetencer til at bemande samtlige ansvarsområder med grønlandsksprogede.
Disse er skatteydere, der ligesom alle andre bidrager godt til landskassen.
Citat slut
De dansksprogede med dansk identitet er her kun i mangel af bedre, og så er de jo skatteydere og bidrager godt til landskasse.

Sikke et samfundssyn 

Hvad med de mange børn, der kun lærer grønlandsk i skolen og som opdrages til ikke at kunne lide de dansksprogede?
Hvilke planer har Atassut for at hjælpe dem ?
Læs her om en politikerskabt katastrofe
Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe

02-03-2021 knr.gl:

Siumut melder klart ud efter kritik: Bakker op om Kuannersuit

Spørgsmålet om Kuannersuit og uran generelt er et væsentligt emne i valgkampen. Men en stemme på en kandidat fra Siumut er ikke nødvendigvis en stemme på ja til udvinding af uran.
- Det er ikke sådan, at man melder sig ud af Siumut, hvis man siger nej til uran. Der er rigtig mange gode Siumutmedlemmer, som har en anden mening i forhold til dette emne, og sådan er det med mange medlemmer langs kysten. Det må være op til dem, hvis man vil melde sig ud af Siumut på grund af uenighed om et emne, siger Erik Jensen.

02-03-2021 sermitsiaq.ag:

Selvstyret tvinger KNR til at fjerne film

Men i et svar fra Selvstyret til KNR, vurderer Selvstyret, at filmen er i strid med lovgivning om reklamer og sponsorering i radio og tv. Selvstyret skriver i sit svar blandt andet:

- I den konkrete reklame gøres seerne opmærksom på nødvendigheden af, at der føres en langsigtet og bæredygtig fiskeripolitik. Seerne opfordres samtidig indirekte til at tage stilling til spørgsmålet om fiskeribestanden med fokus på bestemte elementer og konsekvenser af den førte fiskeripolitik.
Kamikpostens kommentar
Det er ikke kun i Kina, Nordkorea og i andre diktaturstater der lægges grænser på ytringsfrihed og folkeoplysning.
Det foregår også i Grønland.
I "Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for
Forfatningskommissionens arbejde" kan man læse, at Folkets rettigheder i forhold til staten Grønland vurderes på disse områder:
 • Statsreligion og religionsfrihed
 • Hvor langt rækker ytringsfriheden?
 • Hvem ejer naturresurserne?
 • Hvor langt rækker individets ret i forhold til samfundets interesser?

Så det kan ligefrem ophøjes til lov i den planlagte forfatning for Grønland 🙁

PS: Jeg satte kommentaren ind på sermitsiaq.ag. Den blev straks fjernet

02-03-2021 www.aalborg.dk:

Valg i Grønland - Aalborg Kommune

Brevstemmer til Inatsisartut, kommunal-, bygdebestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalget i Grønland den 6. april 2021.
Grønlandske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl i Grønland, har mulighed for at brevstemme i Danmark fra den 1. januar 2021 til Inatsisartut, kommunal-, bygdebestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalget i Grønland den 6. april 2021.
I Aalborg Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg.
For at mindske smitte med covid-19 tager Borgerservice kun imod borgere, der har bestilt tid hjemmefra.
Du kan bestille tid til at brevstemme på telefon 99 31 18 20
Der er ingen sidste frist for at afgive brevstemme. Brevstemmen skal dog være kommet frem til valgstedet i Grønland inden afstemningens afslutning på valgdagen den 6. april 2021 kl. 20:00 for at komme i betragtning.
Medbring legitimation
Du skal medbringe sygesikringsbe­vis, kørekort, pas eller lignende. Har du modta­get valgkort, bedes du tage det med.

02-03-2021 www.ral.dk:

Tukuma Arctica på værft opholdVores atlantskib Tukuma Arctica skal på et værft ophold i Denmark i perioden marts frem til april 2021.
Derfor bliver Mary Arctica og Malik Arctica ændret til atlantskibe så længe Tukuma Arctica er på værft.
Ændringerne på rejse 110 frem til rejse 113 (rød linje) betyder at skibene Malik- og Mary Arctica afgår fra Aalborg om tirsdagen.
Derfor bedes de kunder der skal indleverer kølevarer, bananer, eksplosiver og hele containere, i at indlevere gods hvis muligtm mandagen senest kl 12:00 til Royal Arctic Line i Aalborg.
På baggrund af ovenstående er der nu lavet en tilretning af masterplanen for 2021, første halvår, både i rød-, mørkegrøn- og lysegrøn linje, som er vedhæftet med på mailen.
Opdateret masterplan for 2021 vil kunne ses på vores hjemmeside, fra i morgen, 2. marts 2021.

01-03-2021 knr.gl:

Voldsanmeldelser er steget med næsten 50 procent på et år

Det er især antallet af voldsanmeldelser som bekymrer politiet.
- Personfarlig kriminalitet er stadig en stor udfordring - særligt seksuelle overgreb og vold. Den kriminalitet, som er tilknyttet landets socialt forankrede problemer, er stigende i en grad, der er yderst bekymrende, skriver politimesteren.
Samlet set er antallet af anmeldelser i Grønland dobbelt så høj som i Danmark og ni gange højere end på Færøerne.

01-03-2021 knr.gl:

IA går til kamp for klimaet: Grønland skal med i Parisaftalen

Arktis er et af de steder, hvor klimaforandringerne er til at føle på.
Temperaturen stiger, isen smelter og også dyrelivet kan ændre sig i fremtiden, hvor der kan komme nye dyr til, som forvrænger fødekæden.
Men klimaforandringerne giver også nye muligheder, hvor der for eksempel kan komme mere trafik i havet omkring Grønland som følge af en større trafik gennem Nordvestpassagen.
Uanset hvad er det noget, som Grønland skal være på forkant med, mener Inuit Ataqatigiit.
Múte B. Egede ser også gerne, at Grønland får en større stemme i internationale sammenhænge. En måde, det kan gøres på, er, at Grønland melder sig ind i det internationale klimasamarbejde som Parisaftalen
Kamikpostens kommentar
Peter Thårup Høegh var som Godthåbs borgmester i sin tid på besøg i en stor by i Canada. Han blev ved hjemkomsten interviewet i Godthåb TV og spurgt, hvad der havde gjort det største indtryk på turen, Det var det højhus, som hotellet lå i. Der boede i huset lige så mange mennesker, som der var indbyggere i Godthåb 🙂
Grønland er ved at implodere i selvskabte problemer. De problemer snakker Múte B. Egede ikke om. Han ser hellere, at Grønland får en større stemme i internationale sammenhænge 🙁

28-02-2021:

Er der nu valg igen?

 

28-02-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Vi er enige om vores politik

Siumuts politikere har igennem længere tid udsendt forskellige signaler, der har skabt forvirring om der er enighed i partiet. Men formanden for partiet Erik Jensen understreger, at alle Siumut-kandidater stiller op om den samme politik.
Kamikpostens kommentar
Det gør de jo tydeligvis ikke 😀

28-02-2021 www.ral.dk:

Information til vores kunder

Den indirekte besejling mellem Grønland og USA, Canada, England, Færøerne, Holland og Norge ophører på papiret. Det betyder at Royal Arctic Line ikke længere varetager transporten i samarbejde med Eimskip til og fra de ovennævnte lande.

Indtil nu har det været muligt at booke gods fra ovennævnte lande via Eimskip og på et Royal Arctic Line fragtbrev, som dækkede hele destinationen. Dette medførte til tider udfordringer med skader, transittid, samt diverse omkostninger som Royal Arctic Line dækkede.

Fra den 1. marts 2021, vil det stadig være muligt at få transporteret gods fra og til de ovennævnte destinationer, dog uden om Royal Arctic Line. Det bliver derfor op til kunderne selv at vælge en mulighed for at få godset til Grønland, enten ved hjælp af en speditør eller via Eimskip, ligesom hvis det var fra hvilken anden destination ude i verden.

Når gods ude fra Royal Arctic Lines netværk transiteres via Island, modtager Royal Arctic Line godset på et nyt fragtbrev med rederiets fragtbestemmelser og betingelser.

Royal Arctic Line arbejder på, at omkostninger der har været forbundet med ovennævnte ruter kan være med til at reducere søfragten mellem Grønland og Island. Der arbejdes ligeledes på at styrke de havne der anløbes på den røde linje: Helsingborg, Aarhus, Torshavn og Reykjavik, således det derigennem bliver lettere at få gods til og fra Grønland. Dette kan lade sig gøre enten direkte fra de nævnte havne eller via det netværk som havnene er forbundet med via de agentaftaler vi løbende indgår.

Gods der på nuværende tidspunkt er i transit via Eimskip netværket, modtager vi naturligvis som tidligere.

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte Royal Arctic Lines kundeservice.

28-02-2021 maritimedanmark.dk:

Store olieselskaber flygter fra Arktis

Interessen for at lede efter olie- og gas i de arktiske egne, er faldet markant de seneste år. Kun syv selskaber deltog i den sidste udbudsrunde, hvor den norske regering udbød 125 nye blogge i Barentshavet. Ved en tilsvarende udbudsrunde i 2013 deltog 26 selskaber.

27-02-2021 sermitsiaq.ag:

Nuuk: To grove overfald på en nat

Siden fredag eftermiddag har politiet i hele Grønland rykket ud til disse sager:
 • Husspektakler: 25
 • Husspektakler med børn: 2
 • Voldssager: 8 (fem i Nuuk)
 • Berusere: 12
 • Spirituskørsel: 2
 • Gadeuorden: 9
 • Uønskede personer: 8

- Vi har haft travlt, og stort set alle opgaver har været alkoholrelateret hændelser, ligesom vi ser hver lønningsdag, lyder det fra Julie Senderovitz.

27-02-2021 sermitsiaq.ag:

Múte B. Egede om lufthavne: Sprængfarlig bombe i valgkampen

Politikerne fra IA, Naleraq og Demokraterne er stærkt bekymrede over stærkt øgede udgifter til lufthavnsbyggerier i Nuuk og Ilulissat.
Det er de grønlandske skatteyderne og brugere af lufthavnene, der kommer til at betale slutregningen med ekstraudgifterne, når projekterne er bygget og lufthavne er i sat drift. Det fastslår IA-formanden, Múte B. Egede, overfor avisen Sermitsiaq.
– I valgkampen bliver debatten om lufthavnene en politisk sprængfarlig bombe på tværs af partierne. IA har lige fra starten sagt, at det ville være bedst at bygge lufthavnene i etaper og ikke på en gang. At de tre projekter alligevel bliver kørt på en gang, kan vi nu se de økonomiske konsekvenser af.
Læs også
Lufthavnspakkens samfundsøkonomiske implikationer
Tilbageførelser vedr. anlægsinvesteringer er et andet finansieringsbidrag. Hvorvidt dette kan disponeres til andre forhold afhænger af årsagen til tilbageførelsen. Hvis det skyldes manglende igangsættelse, forsinkelse eller udsættelse af projekter, vil en sådan anvendelse kunne lede til et større vedligeholdelsesefterslæb. Det er velkendt, at der over tid har ophobet sig et vedligeholdelsesefterslæb på anlægsområdet

27-02-2021 sermitsiaq.ag:

Meget bekymrende hash-misbrug

41 procent af de kvindelige patienter røg jævnligt hash. 56 procent af mændene. Hvilket er langt mere end, det er tilfældet for resten af befolkningen. Til sammenligning er der i »normalbefolkningen« 9 procent grønlandske kvinder og 15 procent mænd i Grønland, som er hashmisbrugere.
Ifølge læge Ane Storch Jakobsen kan der oveni købet være yderligere faktorer på spil, som gør det ekstra problematisk at misbruge hash for personer med en skizofreni-diagnose.
– Hash´en i Grønland er ofte af dårligere kvalitet end i for eksempel Danmark, fordi den er vanskelig at smugle ind i landet og derfor muligvis ofte »fortyndes/forurenes« med tilsætningsstoffer, som kan gøre stoffet endnu mere skadeligt og i hvert fald uforudsigeligt.

26-02-2021 forsvaret.dk:

Vellykket vaccinetogt for Arktisk Kommando i GrønlandArktisk Kommando har gennemført sin første assistance i forbindelse med at få vaccineret borgere i Grønland mod covid-19. Det skete, da inspektionsfartøj Knud Rasmussen tog sundhedspersonale og vacciner ombord fra Nuuk til Paamiut og Qeqertarsuatsiaat.
Søen var livlig og vinden stærk, og på grund af det relativt lave vand måtte den store motorbåd, SAR-fartøjet i vandet ved Qeqertarsuatsiaat, for at få mand og grej helt ind til kajen. Men vaccineret blev der – 223 borgere primært over 65 år i Paamiut og 90 indbyggere på 16 år og derover i Qeqertarsuatsiaat har nu fået første stik.
”Jeg ved, hvor svært det kan være at komme fra A til B i Grønland. Jeg synes derfor, vi er privilegerede at få lov til at hjælpe med at løse denne opgave og gøre en forskel i arbejdet for at modvirke covid-19,” fortæller skibschef på Knud Rasmussen, orlogskaptajn Clemens Vest Hansen.

26-02-2021 knr.gl:

IA vil stoppe Kuannersuit-projektet, hvis de får magten efter valget

Projektet er nu så langt, at det er i offentlig høring, som slutter 1. juni.
Der har også været holdt borgermøder i Sydgrønland.
Men er formanden for IA slet ikke bekymret for, om en brat afslutning af det kan skade Grønlands omdømme, svarer Múte B. Egede:
- Selskabet har i forbindelse med, at de fik efterforskningstilladelsen, fået indskærpet, at de ikke skal regne med at få en udnyttelsestilladelse.

26-02-2021 sermitsiaq.ag:

Næstformanden bakker op om Erik Jensens udflytningsplanerBorgmesterkandidaten har også en anden bekymring, hvis ikke man fordeler nogle af de administrative arbejdspladser lidt ud over landet.
- Vi har jo i forvejen en kæmpe udfordring med boligsituationen i Nuuk. Jeg tror kun, den bliver værre, når den nye lufthavn står klar.
Derfor er Inga Dora Markussen klar til at se på, hvilke områder der kan flyttes ud af hovedstaden.
- Det kunne for eksempel være landbrugsadministration ned til Sydgrønland eller gældsinddrivelse et sted på kysten.
- Lad os tage en åben debat om det i stedet for at gå i forsvarsposition, når nogen nævner muligheden, slutter hun.
Kamikpostens kommentar
Inga Dora Markussen har blikket stift rettet mod administrative arbejdspladser. Hun nævner ikke med et ord de produktive arbejdspladser, hvor den merværdi skabes, der skal finansiere den offentlige sektor.
Der mangler ikke politikere af Inga Dora Markussens type.
Det der mangler, er folkevalgte med solid viden om det produktive erhvervsliv, og om vigtigheden af at gøre brug af de lokale virksomheder i stedet for at hente arbejdskraft og virksomheder ind ude fra.
Det mest skræmmende eksempel er den måde arbejdet med de nye lufthavne er grebet an på.
Hovedparten af arbejdet kunne udføres af lokale entreprenør- og byggevirksomheder med lokal arbejdskraft, suppleret med folk ude fra til løsning af opgaver, der kræver viden og erfaring, som ikke findes lokalt.
I stedet er landsstyret og Landstinget filtret ind i uigennemskuelige krav om merbevillinger i milliardklassen.

Generelt i Grønland bør man politisk satse på en fiskeindustri, der oparbejder fangsten til efterspurgte færdigvarer, i stedet for at eksportere den som frossen fisk i blokke.
”Made in Greenland” skal gøres til et varemærke, som efterspørges af kræsne forbrugere uden for Grønland.

25-02-2021 socialstyrelsen.dk:

Udsatte grønlændere profiterer af CTI og frivillig støtte

Der skønnes at være i omegnen af 1.500 socialt udsatte grønlændere i Danmark. Erfaringerne viser, at der er tale om en differentieret målgruppe med meget forskellige og komplekse støttebehov.
En del af borgerne får ikke tilstrækkelig gavn af de hjælpemuligheder, som kommuner, regioner og civilsamfundet tilbyder, fordi de har svært ved at tage imod indsatser over længere tid og dermed ikke får et kontinuerligt forløb.

25-02-2021 www.ral.dk:

Royal Arctic Line justerer olie- og valutakurstillægget

Royal Arctic Line justerer pr. 1. marts 2021 olie- og valutatillægget (kendt som BAF/CAF, bunker and currency adjustments factors) til 3 % mod i dag, hvor p.t er på -3 %.
Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse. Bunkersprisen har siden midten af 2020 været stigende, og den nuværende bunkerspris giver anledning til et tillæg på 0,71 %, mens valutadelen giver anledning til et tillæg på 2,05 %.
Stigningen i bunkerspriser i sidste halvdel af 2020 betyder desuden, at Royal Arctic Line har penge til gode hos kunderne. Dette tilgodehavende vil blive udlignet over 12 måneder og bidrager med et tillæg på 0,38 %.

25-02-2021 atassut.gl:

Lad vær med at flytte skoler, blot for at flytte dem

Vi skal flytte service områder til kommunerne, tættere på befolkningen i stedet for at det hele samles i det kæmpemæssige centrale administration, lad os få befolkningen til at føle medansvar og mere ejerskabsfølelse.
Kamikpostens kommentar
Et intetsigende indlæg i debatten 🙁
Hvorfor står der ikke noget om, hvilke forvaltningsområder, der kan udflyttes og hvad den forventede positive effekt det vil have ud - over "mere ejerskabsfølelse" 🙂

25-02-2021 knr.gl:

Demokraterne og Nunatta Qitornai vender tomlen op for milliardlån

Grunden til, at Kalaallit Airports ønsker at kunne låne næsten en milliard kroner mere, er nye krav til byggeriet.
Kravene er blandt om security og indflyvningslys. De 900 millioner kroner svarer til en tredjedel af selskabets egenkapital.
Kamikpostens kommentar
Citat
Men ifølge rammeloven for lufthavnspakken fra 2018 finansierer Kalaallit Airports selv byggeri af lufthavne ved egenkapital og optagelse af lån.
- Lånoptagelse er således ikke noget aktionærerne skal godkende, men orienteres om. Først hvis eventuelle långivere ønsker, at der skal stilles garantier for de ydede lån, inddrages landsstyret, som kan give garantien med godkendelse af Landstingets Finans- og Skatteudvalg, lyder det uddybende i et skriftsligt svar fra Departementet for Infrastruktur.
Citat slut
Og Landstingets Finans- og Skatteudvalg har tavshedsligt - også i forholdet til de øvrige medlemmer af Landstinget 🙁
Det bliver mere og mere uhyggeligt og ubegribeligt.

24-02-2021 www.royalgreenland.gl:

Qaanaaq-fiskere bor i hytter på isen under fiskeriI år er hellefiskefiskeriet i Qaanaaq kommet godt i gang. Byens fiskere fanger gode mængder hellefisk 70 kilometer inde i fjorden, hvor fiskerne bor i hytter, som står på isen, under fiskeriet.
Fra fiskeriet og hytterne transporteres fangsten i bil til Inughuit Seafood A/S’s fabrik i Qaanaaq, hvor hellefisken produceres til hale-og hovedkappede hellefisk.
- Indhandlingen af hellefisk er bedre i forhold til indhandlingen på samme tid sidste år, så jeg er forhåbningsfuld for, at fiskeriet i Qaanaaq-området vil gå godt i år, siger anlægsleder i Inughuit Seafood’s fabrik i Qaanaaq, Ujuut John Olsen.

24-02-2021 knr.gl:

Martha Abelsen genopstiller ikke til Landstinget

Når Grønland har været til valg 6. april, er der med garanti én politiker, der rykker ud af sit kontor i landsstyret.Og det er Martha Abelsen (S), som er landsstyremedlem for sociale anliggender, familie justitsområdet og sundhed.
- Nej, jeg stiller ikke op til Landstinget igen, siger hun til KNR.
Hun vil nemlig gerne være borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.
Kamikpostens kommentar
Martha Abelsen har ikke været opstillet til Landstinget ved sidste valg. Hun er blevet udpeget til medlem af landsstyret af Kim Kielsen.

24-02-2021 sermitsiaq.ag:

Hvorfor skal Danmark have halvdelen?

Vi overlader ordet til Jens Nappaattooq, som i landstingssalen rejste emnet over for Kim Kielsen, Erik Jensen og Aleqa Hammond, og ikke rigtigt fik noget klart svar fra nogen af dem:
– Vi skal have gang i økonomien, og mange vil gerne tjene penge på minedrift. Men halvdelen af indtægterne går til Danmark, og den ordning skal ændres, sagde han med henvisning til selvstyreloven fra 2009.
Kamikpostens kommentar
Denne artikel i sermitsiaq.ag er skrevet af ”Redaktionen”. Det betyder, at ingen i redaktionen kender indholdet af Lov om Grønlands Selvstyre 🙁
Det er pinligt, men desværre ikke overraskende, at det først et godt stykke nede i kommentarerne er en læser, der henviser til loven om Grønlands selvstyre.
Her findes forklaringen i lovens paragraf 8:
Citat
Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. § 7, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75 mio. kr.
Citat slut
Det faglige niveau i sermitsiaq.ag's redaktion er chokerende lavt.
Læs loven her
Økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten

24-02-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne og Grønland skal analysere udfordringer i Arktis

Både Færøerne og Grønland får plads i en ny analysegruppe, som den danske regering har nedsat. Analysegruppen skal identificere udfordringer og konsekvenser i forbindelse med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation.
Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet meddeler, at de nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab skal kortlægges. Det regelbaserede internationale samarbejde er udfordret og stormagtsrivaliseringen er tilbage. Det kan have konsekvenser for hele rigsfællesskabet.

24-02-2021 sermitsiaq.ag:

Klar til kæmpe comeback: Derfor stiller jeg op

Oven på en periode med absolut stilhed omkring Asii Chemnitz Narup begyndte hun for et par måneder siden igen at blande sig i den politiske debat og skrive kritiske indlæg om Siumuts politik og ledelseskrise.
Det fik avisen AG til for et par dage siden at tage kontakt til hende.
- Der spekuleres i, om du vil lave et comeback i politik og stille op som kandidat til Inatsisartut? Har du besluttet dig.
– Ja, jeg har besluttet mig. Og jeg er kandidat. De senere års udvikling har været fortvivlende på mange måder. Det kan jeg ikke bare sidde stille og se på, når det er mine børns og børnebørns fremtid det gælder, lød svaret fra Asii Chemnitz Narup.
Kamikpostens kommentar
Mage til fedterøvsjournalistik allerede i overskriften 🙁
En hæderlig og fagligt velfunderet journalist ville for det første have spurgt den tidligere borgmester, hvorfor hun pludseligt forlod borgmesterposten midt i en valgperiode, og fulgt det op med et spørgsmål, om hun kan finde på at gøre det samme igen, hvis hun bliver valgt ind i Landstinget.
Skal hendes påståede ”kæmpe comeback” kun bruges til at skaffe Inuit Atatigiit stemmer og så farvel igen?
Journalisten undlader et hvert tilløb til at spørge Asii Chemnitz Narup om hendes politiske visioner.
Asii Chemnitz Narup slipper afsted med at sige ”Alle niveauer i politik har deres muligheder og begrænsninger”.
Jeg kender Asii Chemnitz Narup fra min år i Landstinget og synes derfor, at det er godt, at hendes en linies politiske vision slutter med ordet 'begrænsninger'

23-02-2021:

Politikerne har bevilget sig selv flere millioner kroner, der skal brændes af fra nu af og til 6. april

 

23-02-2021 ia.gl:

Erik Jensens splittelse er farlig for Grønland

Som skatteboger i Nuuk bliver jeg irriteret over at blive beskyldt for at være usolidarisk. Vi med stolthed bidrager i højt grad til resten af landets udvikling. Hvert år betaler vi omkring 300 millioner kroner i direkte udligning til de øvrige Grønland og hvis vi tager den overpris som Nuuk-borgere betaler i EL, vand, varme, fragt, telefoner og internet for at holde priserne nede i de øvrige bosteder, så ligger Sermersooq’s bidrag omkring 1 milliard. Nuuk som hovedstad løfter altså resten af landet og det vil blive sværere for os hvis så stort antal arbejdspladser flyttes ude af byen.

23-02-2021 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand bekymret over stigende alkohol og voldJeg er meget bekymret over de seneste tal fra Politiet. Alkoholmisbrug i hjemmet er en af de hyppigste årsager til mistrivsel hos børn. I MIO fortæller børnene om deres oplevelser af de voksnes adfærd. De fortæller, at de bliver bange og utrygge, når de voksne drikker

23-02-2021 knr.gl:

Siumut vil udskyde afklaring om Kuannersuit til efter valget

Kuannersuit er et særskilt projekt, fordi det ligger så tæt på befolkningen, og der er rigtig mange følelser. Derfor er det en diskussion, vi skal tage i partiet - det er ikke kun uran, der er også thorium og flour. Jeg vil gerne se i høringssvarene, hvordan man forholder sig til det.
Kamikpostens kommentar
Det skal jo helst ikke skade tilliden til partiet, at vælgerne ved noget om, hvad partiet står for.
Hvis Erik Jensen tror, at vælgerne er komplette fjolser, så har han tilbragt for meget tid med indgroede siumutpampere og for lidt tid med normale mennesker.
Hvis valget står mellem tavse Kim og en tumpet Erk Jensen, så finder vælgerne grønnere græsgange længere væk fra fodertruget 🙂

23-02-2021 sermitsiaq.ag:

Forsvaret dropper info om SAR-indsatser

Forsvaret er stoppet med at opdatere sine døgnrapporter, hvor den grønlandske befolkning kan blive opdateret om vigtige SAR-operationer. Sagen ender nu på forsvarsministerens bord, fordi IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen kræver en forklaring.
Aaja Chemnitz Larsen har nu bedt forsvarsminister Trine Bramsen om en forklaring. Folketingsmedlemmet stiller to konkrete spørgsmål til ministeren:
 • Hvad er årsagen til dette?
 • Hvornår vil Forsvaret opstarte døgnrapporterne for aktivitet i Grønland igen?

Kamikpostens kommentar
Det billige brok
Forsvaret har erstattet sine døgnrapporter med en nyhedsside, hvor alle relevante nyheder bringes.
Det har Aaja Chemnitz Larsen ikke af sig selv fundet ud af, så nu skal forsvarsministeren ind og spilde tid på at svare på ”skandalen” 🙁

23-02-2021 knr.gl:

Lufthavne: 900 millioner kroner lån giver partier panderynker

Der er tale om et lån på svimlende 900 millioner kroner. Det skal sikre, at selskabet kan leve op til nye krav om lufthavnsdrift. Det har direktør i Kalaallit Airports Holding, Jens Lauridsen, meldt ud.
Kamikpostens kommentar
Pressen i Grønland holdes i en meget kort snor. Det gælder den offentligt ejede Grønland Radio, men det står faktisk endnu være til med Sermitsiaq og Grønlandsposten, der har hovedparten af annonceindtægterne fra selvstyret (læs: landsstyret) og de selvstyreejede selskaber, samt fra kommunerne - her især Sermersooq kommune og dens kommunalt ejede selskaber.
Det er et af Grønlands største problemer.
I denne sag om de 900 millioner kroner forsøger direktøren for lufthavnsskandalen at bilde pressen ind, at det skyldes nye krav om lufthavnsdrift. Det er vistnok noget med indflyvningslys og den slags. Det ligger lige for at bede om en oversigt over disse ”nye” krav. Hvorfor spørger journalisterne ikke ind til sagen?
Det er noget med, at man ikke bider den hånd, der fodrer en 🙁

22-02-2021 knr.gl:

Jens-Frederik Nielsen om bombetrusler: Det var rigtigt at blive væk fra borgermøder

Selvom manden ærgrer sig over at have lavet videoen på Facebook, føler han også, at han er blevet gjort til en syndebuk for, at politikerne blev væk.
- For mig føles det lidt som om, at man har brugt mig som en undskyldning. Landsstyret har ligget på lur og ventet på, at noget kunne gå galt. Det var jo bare tænkt som satire, og politimesteren har sagt, at der ikke er noget at være bekymret for, siger han.

22-02-2021 knr.gl:

Fårebombetrusler: Jeg ærgrer mig meget over den ballade, det har skabt

Alle kender hinanden i Narsaq, og det gør politimanden, som hentede mig, også. Han kom smilende og sagde: "Den video, du lavede, er ikke blevet taget godt imod." Der blev jeg chokeret, siger manden.
Og så blev han kørt til politistationen og forklarede, hvad han sagde i optagelsen.
Derefter skrev han under på en ransagningskendelse af hans hjem, fordi politiet ville undersøge hans lejlighed.
- De ville lede efter fårebomber, siger manden.

22-02-2021 www.kni.gl:

Neqi skaber arbejdspladser

Gennem 2020 har Neqi formået at skabe flere arbejdspladser, hvor de i gennemsnit har fået syv flere medarbejdere.
På et borgermøde arrangeret af Kommune Kujalleq og Neqi A/S i december 2019 blev der givet håndslag på, at man fra Neqis side ville arbejde på at sikre flere arbejdspladser – også uden for slagtesæsonen. Fra kommunens side blev det lovet af man ville hjælpe med at sikre en stabil arbejdsstyrke – især i slagteperioden.
Nu er 2020 gået, og Neqi har fået øget medarbejdertallet med syv.
Stigningen skyldes bl.a. en større indhandling af lam og får i 2019 i forhold til 2018 samt indkøbet af islandsk lammekød i sommeren 2020.

21-02-2021 ing.dk:

Ville beton ikke give stærkere veje i Grønland?I de fleste grønlandske byer anvendes asfalt, dels på grund af slidstyrken, men også fordi det er den økonomisk set bedste løsning, da hovedbyerne i forvejen råder over et asfaltværk med lokalt udvundet granit, som tilsættes en bitumen.
Når levetiden alligevel ofte er kortere end andre steder i Europa, så skyldes det først og fremmest, at den trafik, som der tillades, ofte er meget hård ved vejene.

21-02-2021 www.weekendavisen.dk:

Første stik

Et bundt dollarsedler indsmuglet i en bamse og et tilfældigt møde ved en kopimaskine. Ydmygelser, afslag, forbigåelser og modvillige investorer. Mod alle odds skabte Katalin Karikó og Drew Weissman grundlaget for coronavaccinen.
Indtil sidste år vidste kun ganske få mennesker, hvem Katalin Karikó er. I dag kaldes hun »coronavaccinens mor«, »kvinden, der kan redde verden« og »en af de mest indflydelsesrige forskere på kloden«. Den ungarskfødte biokemikers forskning har lagt grunden til BioNTech/Pfizers og Modernas coronavacciner og skabt milliard­indtægter til disse biotekselskaber og deres investorer.

20-02-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Her er udflytningsplanen

Der er flere administrative ting, som befinder sig bedst ude i kommunerne. Lad mig nævne fordelingen af eksempelvis styring af arealer uden for byzoner f.eks. også tildeling af koncessioner. Her har man en større lokal viden ude rundt om i kommunerne. Ja, hvorfor skal nogle embedsmænd i centraladministrationen styre reglerne om fårehold og landbrug. Det vil sydkommunen langt bedre kunne administrere, fastslår Erik Jensen og peger på et helt andet område:
- Når det gælder styring af boligområdet bør det ske ude i kommunerne. Det er her, man ved, hvor behovet er, mener Siumut-formanden, der har angivet en helt ny retning for det gamle parti.
Kamikpostens kommentar
Citat
Hvorfor skal nogle embedsmænd i centraladministrationen styre reglerne om fårehold og landbrug. Det vil sydkommunen langt bedre kunne administrere, fastslår Erik Jensen og peger på et helt andet område: når det gælder styring af boligområdet bør det ske ude i kommunerne. Det er her, man ved, hvor behovet er, mener Siumut-formanden, der har angivet en helt ny retning for det gamle parti.
Citat slut
Antageligt uden at opdage det, så afslører Erik Jensen kun det, vi andre godt ved i forvejen, at landsstyret overlader de konfliktunge opgaver til tilfældige embedsmænd, og når det ikke går som ønsket, så er det embedsværkets skyld.
Selv bruger medlemmerne af landsstyret tiden på interne partikonflikter og medlemmernes lokale særinteresser.
Det problem med Landsstyremedlemmernes særinteresser vil Erik Jensen flytte ud til kommunalbestyrelserne. Det gælder især boligområdet med det mange milliarder kroner store renoveringsefterslæb, der en-to-tre skal finansieres af de kommunale pengekasser.
Så kan medlemmerne af landsstyret og Landstinget endeligt slappe af med det, de er bedste til: sludre og vrøvle nogle timer hver dag under de to årlige landstingssamlinger 😀

20-02-2021 knr.gl:

Justus Hansen: Dårlig styr på lufthavnsøkonomien fra start

Tidligere formand for Anlægsudvalget i Landstinget, Justus Hansen, mener ikke, at der har været styr på økonomien bag Nuuk og Ilulissat lufthavne fra start.
Det var et på alle måder dyrt ønske, som politikerne i Anlægsudvalget i Landstinget for nyligt blev orienteret om:
Nemlig at Kalaallit Airports International A/S (KAIR) - med accept fra det afgående landsstyre - har fået lov at undersøge markedet for lån op til 900 millioner kroner til Nuuk og Ilulissat lufthavne fra 2023/2024.
Beløbet svarer til knap to tredjedele af Grønlands samlede sundhedsudgifter på et år.

20-02-2021 iafolketingimi.dk:

Gør hjemløshed til et valgtema

Vores arbejdsmarked er meget gammeldags og firkantet. Vi er vant til 40 timer om ugen, og meget sjældent hører vi om folk på deltid. Men hvad med at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor der også er socialt frikort, småjobs og større brug af fleksjobs? Løsningen til at få personer ud af hjemløshed skabes både af politikere, af arbejdsgivere og af os alle som samfund.
Lad bekæmpelse af hjemløshed blive et centralt tema for kommende valg. Hjemløshed løser ikke sig selv, men bliver faktisk kun værre, hvis vi lader stå til.

20-02-2021 naalakkersuisut.gl:

Landsstyrets funktion efter udskrivelse af nyvalgDer er udskrevet ekstraordinært valg til Landstinget den 6. april 2021, og det medfører, at landsstyret fremover skal virke som fungerende, indtil det nyvalgte I Landsting vælger nyt landsstyre.
Landsstyret er politisk ansvarlige for arbejdet i regeringen, men når der er udskrevet valg til Landstinget, ændres landsstyrets virke i regeringen. Landsstyret kan herefter ikke træffe politiske beslutninger, ligesom der ikke kan træffes administrative afgørelser af større rækkevidde.

Hvad må og ikke må det fungerende landsstyre?
Det fungerende landsstyre fortsætter deres arbejde på grundlag af deres bemyndigelser og sikrer forretningernes uforstyrrede førelse. Embedsværkets bistand til landsstyret skal efter udskrivelsen af valg være politisk neutral. Dette gælder også for deltagelse i møder, som kun sker på embedsmandsniveau, medmindre mødets eller sagens karakter nødvendiggør politisk deltagelse.
Henvendelser til og fra pressen sker via departementschefen. Korrespondance med virksomheder, organisationer og borgere m.v. besvares som almindeligt, men kun på embedsniveau.
Der må ikke udsendes nye offentlige høringer om forslag til landstingslove, bekendtgørelser, redegørelser mv. Offentlige høringer, der allerede er udsendt, færdiggøres iht. deres egne høringsfrister.

19-02-2021 sermitsiaq.ag:

Grønlandsk råd har talt for FN

Hvert femte år har Rådet for Menneskerettigheder taletid hos FN´s kvindekomité. Med taletiden får rådet mulighed for at bringe landets største udfordringer frem for komitéen, hvorefter FN med baggrund i de fremlagte emner sender konkrete anbefalinger til blandt andre landsstyret om, hvad der skal forbedres.
Formand for Ligestillingsrådet Kathrine Bødker talte på vegne af Rådet For Menneskerettigheder i Grønland.
Formanden for Rådet for Menneskerettigheder, Sara Olsvig, siger til Sermitsiaq.AG, at man begynder at se et øget fokus på sexchikane og sexisme i Grønland.
- Fra Rådet for Menneskerettigheder anbefaler vi en bred indsats, så alle er klar over, at disse handlinger er diskriminerende mod kvinder
Kamikpostens kommentar
Formanden for Ligestillingsrådet siger dit
og formanden for Rådet for menneskerettigheder siger dat 🙂
Det er akkurat som med forfatningskommissionen.
Der sludres og vrøvles, og alle ved at det er spild af tid og penge 🙁

19-02-2021 sermitsiaq.ag:

Forfatningskommission får et år ekstraDermed ser det ud til, at det langstrakte forløb med Forfatningskommissionen, der har været igennem et omtumlet forløb, vil koste skatteyderne yderligere et millionbeløb.
I 2021 er der afsat knap to millioner kroner til Forfatningskommissionens arbejde. Det fremgår af referatet fra landsstyremødet, at man nu vil indarbejde de nye ekstraomkostningerne til kommissionens arbejde i den kommende finanslov for 2022.
Læs også
Det grønlandske janusansigt
Med god grund har den verdensberømte geolog og grønlænder Minik Rosing for nylig sagt, at 1970ernes konstruktion af fortællingen om den undertrykte og udnyttede grønlænder har skadet Grønland mere end noget andet i nyere tid. Nærmere bestemt er adressen for Minik Rosings kritik de strømninger, der oprindelig udgik fra antiimperialistiske og antikolonialistiske miljøer i København og siden har bredt sig ikke bare til stort set alle grønlændere, men også til den danske offentlighed, der andægtigt læser Kim Leines romaner, hvor hovedbudskabet er, at grønlændere og danskere er som ild og vand. Jo før de skilles, desto bedre.

19-02-2021 knr.gl:

Børnetalsmand og politiet: Vold blandt børn er en bekymrende tendens

Væltet omkuld og sparket mere end femten gange. For halvanden uge siden blev en 14-årig dreng overfaldet på åben gade i Nuuk af en gruppe jævnaldrende unge.
Den voldsomme sag står dog ikke alene. Det fortæller børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, der den seneste tid har modtaget et stigende antal henvendelser om børn, der overfalder børn.
En tendens, der bekræftes af Grønlands Politi.
- Vi har bemærket, at vi ser flere grove sager om vold blandt unge i forhold til tidligere. Det er yderligere tydeligt, at unge i højere grad filmer og deler videoer af episoderne på sociale medier. Udover at det er ubehageligt for de forurettede at få delt videoer af voldsepisoder, er det også ulovligt og strafbart, lyder det fra Mikkel Høj Svendsen, der er chef for forebyggelse og analyse hos Grønlands Politi.

18-02-2021 sermitsiaq.ag:

Sydlufthavn skal barberes

I et svar til IA’s Aqqaluaq B. Egede skriver Karl Frederik Danielsen, at bevillingsrammen på 2,1 milliarder kroner til de tre lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq ikke er og heller ikke forventes at blive overskredet.
Den udmelding står i skærende kontrast til de udtalelser, som Kalaallit Airports direktør Jens Lauridsen gav til Sermitsiaq.AG den 5. februar. Her fastslår direktøren, når vi alene ser på økonomien i sydlufthavnen, at det vil være naivt at tro, at den nye budrunde vil holde sig inden for de budgetter, selskabet opererer med.

18-02-2021 knr.gl:

KAIR vil låne næsten en milliard ekstra til lufthavne

Kalaallit Airports International ønsker at låne op til 900 millioner kroner ekstra til lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Det svarer til en budgetoverskridelse på næsten en tredjedel.
Byggeriet af nye lufthavne i landets to største byer ser pludselig ud til at blive meget dyrere end forventet.
Kalaallit Airports International A/S, som driver lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, har nemlig bedt om at låne op til 900 millioner kroner ekstra på det finansielle marked - udover det nuværende samlet beløb på tre milliarder kroner.
Men står det til politikerne i det nu også afgående Anlægsudvalg i Landstiger, bør godkendelsen til et ekstra lån ikke blive givet med ét.

18-02-2021 sermitsiaq.ag:

Ambivalent holdning til KinaKina betragtes ikke som en trussel i sig selv i internationale forbindelser, men samtidig ønsker grønlændere ikke nødvendigvis et øget samarbejde med supermagten eller se for mange udenlandske investeringer fra Kina. På den anden side er gode økonomiske forbindelser at foretrække, så der er blandede signaler om, hvordan Kina opfattes af den grønlandske befolkning.

18-02-2021 nordjyske.dk:

Hvalros strandet ved mole i Nordjylland

Selv om bølgerne ved Vorupør lige nu er iskolde, er en ung hvalros kommet under væsentlige varmere himmelstrøg end der, hvor dyret normalt er på hjemmebane. Hvalrossen er nemlig kommet til Vorupør.

17-02-2021:

Hvad stemmer du på til valget?

 

17-02-2021 sermitsiaq.ag:

Der er ingen erstatningsansvarI aftalen om efterforskningstilladelse ved Kuannersuit til Greenland Minerals er der et tillæg, hvor der står følgende:
- Hvis rettighedshaveren ansøger om meddelelse til tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer, jf. punkt 301, kan landsstyret frit og uden nogen grund eller af enhver grund afvise ansøgningen. Ansøgningen kan blandt andet afvises på grund af en politisk eller forvaltningsmæssig beslutning om ikke at meddele tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer. En afvisning af ansøgningen medfører ingen forpligtelser og ikke noget ansvar, herunder ikke noget erstatningsansvar, for Grønlands Selvstyre, landsstyret eller Råstofdirektoratet.
Retten til at afvise Greenland Minerals gælder fortsat, lyder svaret i alle fire paragraf 37 spørgsmål.

17-02-2021 knr.gl:

Så ligger datoen fast: Vi skal til valg 6. april

Tirsdag efter påske skal Grønland til stemmeboksene for at stemme til tre valg.
Efter fem timers pause fra dagens møde i Landstinget har politikerne nu endelig en dato klar - Grønland skal til valg til Landstinget tirsdag 6. april.
Det er samme dag, hvor der også er kommunalvalg og valg til menighedsrådene.
- Nu er afstemningen er afsluttet. Forslaget er vedtaget, og dermed er valget udskrevet, sagde Landstingets nu tidligere formand, Vivian Motzfeldt fra Siumut.

16-02-2021:

Det hedder ”mig selv først”

 

16-02-2021 naalakkersuisut.gl:

Aviâja Egede Lynge fortsætter som Børnetalsmand

Landsstyret har besluttet at udpege Aviâja Egede Lynge som Børnetalsmand frem til 2025
Stillingen som børnetalsmand har været slået op, og landsstyret finder, at Aviâja Egede Lynge er den bedst kvalificerede ansøger, som bedst matcher landstingslovens bestemmelser om Børnetalsmanden og Børnetalsmandens opgaver og kompetencer.

16-02-2021 sermitsiaq.ag:

KAIR vil optage ekstralån på 900 mio. kr.

Økonomien i de to lufthavnsprojekter i Nuuk og Ilulissat er så udfordret, at Kalaallit Airports International A/S arbejder på at få optaget et lån på 900 millioner kroner. Det fremgår af en orientering, som Inatsisartuts Anlægsudvalg mandag fik præsenteret af Kalaallit Airports International A/S, og som Sermitsiaq.AG er i besiddelse af.
Da den danske stat gik ind og blev medejer af byggeriet af de to lufthavne var den økonomiske ramme fastsat til 3 milliarder kroner. Budgetoverskridelsen er dermed på 30 procent
Læs også
Et luftkastel som politisk bestillingsarbejde
De 4 dage var sandsynligvis nøje valgt for at medierne ikke skulle have tid til at finde alle fejlene i ”analysen”, men blot se på de facit analysen forsøger at give. Dette lykkedes over al forventning. Således gengav både Sermitsiaq og KNR ”analysens” facit adskillige gange lige inden valget, uden at forholde sig kritisk til den. Dette på trods af at enhver journalist ved få minutters læsning burde kunne finde de første alvorlige fejl

16-02-2021 knr.gl:

Ny direktør i Grønlandsk Hus: Danske politikere skal vide mere om grønlændereJeg synes, man generelt ved for lidt i Danmark om Grønland, det gælder også i det politiske system. Det gælder sådan set på alle niveauer, siger hun.
Og det er en af hendes opgaver at være med til at ændre, føler hun.
- Min opgave er blandt andet at gøre opmærksom på de ting, der er vigtige at vide, hvis vi gerne vil have succes med at leve sammen og skabe gode forhold for borgere fra Grønland i Danmark.
Kamikpostens kommentar
Det noget sludder 🙁
Det er i Grønland problemerne opstår. Man gør bare ikke noget ved dem.
De folkevalgte i Grønland ved udmærket, at mange familier i Grønland lever under så kummerlige forhold, at man skal langt ned i Afrika for at finde noget, der ligner.
Både i Grønland og i Danmark er der folk, som trækker offerkortet og påstår at det - i dette tilfælde - er danske politikere, der ved for lidt om "grønlandsk kultur".
Hvis Nauja Bianco ønsker at gøre noget ved de problemer, så skal hun ikke arbejde som direktør for Det grønlandske Hus i Odense. Hun skal flytte til Grønland og arbejde med problemerne, hvor de opstår.

15-02-2021:

Sikke et spektakel. Hvad skændes de om?

 

15-02-2021 sermitsiaq.ag:

Landstinget kan udskrive valg tirsdag

Når Landstinget mødes til Vintersamling tirsdag, vil valg til Landstinget være på dagsordenen. Forslaget fra fire partier, der blev offentliggjort tidligere i dag med kravet om valg, er allerede sat på dagsordenen på samlingens første dag.

Landet har brug for at bygge broer, og situationen lige nu er uholdbar, derfor fremlægger vi dette lovforslag. Vi kan ikke undgå et valg, da det politiske situation er uholdbar, påpeger de fire partier i deres forelæggelsesnotat, som tidligere i dag, mandag bedt formandskabet i Landstinget om at optage et lovforslag til behandling på Vintersamlingen.

15-02-2021 www.ral.dk:

Fortsat forsinkelse på Nanoq Arcticas rejse 103Da reservedele ikke kunne nå frem planmæssigt er Nanoq Arcticas igangværende rejse 102 yderligere forsinket (Lysegrøn linje).
Denne forsinkelse påvirker også Nanoq Arcticas næste rejse 103.
Derfor indsættes Irena Arctica rejse 103 til Nuuk for sydgående, hvor den laster alt gods til Sydgrønland som Nanoq Arctica rejse 103 skulle have været retur i Nuuk for at laste.

15-02-2021 sermitsiaq.ag:

Fire partier står bag valgkravI forelæggelsesnotatet begrunder Inuit Ataqatigiits, Demokraatits, Partii Naleraqs og Atassuts medlemmer af Landstinget på følgende måde, hvorfor de ønsker et valg i utide, hvilket Siumut ikke mener er ønskeligt.
- På vegne af Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Partii Naleraq og Atassut skal vi hermed fremlægge forslag til landstingslov om ekstraordinært valg til Landstinget.

15-02-2021 ina.gl:

Der er 188 dagsordenspunkter på vintersamlingen 

15-02-2021 knr.gl:

Siumut: Det er ikke tid for et valg

Vi mener fra Siumut ikke, at det er en ønskelig vej, at man alene som følge af et enkelt partis interne problemer udskriver et valg i utide, skriver partiet og tilføjer:
- Vi vil derfor fra Siumut komme med en afværgedagsorden, når der stilles et mistillidsvotum op med udgangspunkt i, at vedtagne og åbne politiske sager bør fortsætte og ikke bare skal stoppes midt i det hele.

13-02-2021 sermitsiaq.ag:

Børneadoption var et tag selv-bord

Alfred Dam var selv med til at flytte 22 børn fra et børnehjem i Østgrønland til Danmark. Lærere ved en lokal skole havde lavet en undersøgelse, der viste, at børn i området led stor nød. Det kom frem i den danske presse, og danske politikere forlangte handling. Derfor blev børnene anbragt på forskellige børnehjem i Danmark.
Dengang så han det som den bedste løsning. Siden har han fortrudt. For han har truffet og hørt om flere af børnene siden. Og mange af dem fik store vanskeligheder.
- Jeg har siden hen været fortvivlet over, at vi fjernede de børn. De kom jo aldrig tilbage til Grønland. Jeg har været formand for regeringens udvalg om Christiania i mange år og har derfor truffet nogle af dem i den sammenhæng. Det var ikke kønt, siger Alfred Dam.
- Men, siger han: det havde også været skidt at lade dem blive.

13-02-2021 www.royalgreenland.com:

Royal Greenland øger investeringerne i det Nordamerikanske marked

Som en naturlig forlængelse af de sidste års investeringer i råvarer og produktion i bl.a Canada og Chile, øger Royal Greenland nu også investeringerne i firmaets salgs – og marketingaktiviteter på det Nordamerikanske marked.
Firmaets salgskontor i Boston, Massachusetts, blev etableret i 2018 og det er med udgangspunkt i de stærke resultater fra de første år, at Royal Greenland nu udvider aktiviteterne.

13-02-2021 ina.gl:

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at fremlægge en redegørelse, der undersøger økonomiske fordele såvel som ulemper ved at Selvstyret etablerer finansielle virksomheder, hvori Selvstyret har en bestemmende indflydelse, herunder en fiskeribank, en kreditforening, et pensionsselskab samt et forsikringsselskab. Undersøgelsen bør især fokusere på, hvad en etablering af ovennævnte finansielle selskaber vil forudsætte i form af f.eks. indskud af offentlig kapital og menneskelige ressourcer.
Medlem af Landstinget Henrik Fleischer, Siumut.
Kamikpostens kommentar
Det citerede dagsordenspunkt er et godt eksempel på niveauet i Landstinget: et gammelt gigtplaget øg, der en gang imellem hives op at stå og ud af stalden 😀

12-02-2021 sermitsiaq.ag:

IA tager teten for at få udskrevet valg

Vi kan ikke komme udenom, at et mistillidsvotum først giver mening, hvis der er et flertal, der støtter det. Vi forholder os til, at et flertal i Inatsisartut har udtrykt ønske om at få luften renset, siger partiformanden for landets største oppositionsparti, der i en dugfrisk meningsmåling fra Grønlands Universitet spåes til at overhale Siumut ved et kommende valg.
Demokraternes formand Jens-Frederik Nielsen fastslår over for Sermitsiaq.AG, at der ikke skal herske tvivl om, at de vil have et valg.
- Den nuværende situation er ikke holdbar, fastslår Demokraternes partileder, der efter skilsmissen med koalitionspartnerne pointerer, at partiet ikke skal betragtes som et støtteparti.

12-02-2021 knr.gl:

IA stormer frem i ny meningsmåling

Siumut går en smule tilbage tilbage, og Demokraatit er styrtdykket siden valget i 2018.
Hvis der var valg i morgen, ville Inuit Ataqatigiit blive landets største parti med 38,4 procent af stemmerne.
Det svarer til, at IA alene ville sætte sig 13 af de 31 pladser i Landstinget

12-02-2021 forsvaret.dk:

Arktisk Kommando er klar til at hjælpe med vaccineuddeling i GrønlandIs, hårdt vejr og store afstande kan blive en udfordring for distribueringen af covid-19-vacciner til befolkningen i Grønland. Derfor forbereder Arktisk Kommando sig på at assistere med at deployere vacciner og sundhedspersonale ud med skibe og helikoptere.

12-02-2021 sermitsiaq.ag:

Borgmester om Kuannersuit: Vil have fakta på pladsBorgmesteren understreger, at minedrift er okay, så længe det ikke forurener miljø, fødevarer, landbrug og menneskers sundhed.
- Så snart det bliver farligt, så har Siumut Sydgrønland og kommunen aldrig været for. Lige siden jeg blev borgmester, har jeg altid sagt til landsstyret, at jeg ikke var tilhænger af et kemisk anlæg ved minen.
Det har krævet løbende kommunikation at holde landsstyret opdateret om kommunens holdning, understreger borgmesteren.
- Landsstyret skal lytte til borgerne og os, der bor her i Sydgrønland. Der har været så mange forskellige landsstyremedlemmer for råstoffer, siden jeg blev borgmester. Hver gang der er kommet en ny, har jeg sendt tidligere udmeldinger og korrespondance til vedkommende, for at vise, hvor vi står som kommune, siger Kiista P. Isaksen.

12-02-2021 www.ral.dk:

Yderligere forsinkelse på feederskibet Nanoq Arctica 102

Nanoq Arctica har forsat teknik, og er derfor yderligere forsinket på sin igangværende rotation, lysegrøn linje.
Det forventes at skibet kan afgå fra Narsaq i morgen fredag 12/2 kl. 21:00.

11-02-2021 sermitsiaq.ag:

GE og SIK: Løs boligsagen i fordragelighedDa Selvstyret indgav sagen til kommunernes tilsynsråd har et dansk pensionsselskab set sig nødsaget til at trykke på pauseknappen og afvente sagens udfald, før selskabet kan investere på boliger og infrastruktur i Nuuk.
- Det er yderst skadeligt for investeringslysten, ikke alene i Nuuk, men i hele Grønland. Vi har alle brug for politisk stabilitet, Så venligst sæt jer ved forhandlingsbordet og få skabt ro til glæde og gavn for NSIP’ og Nuummi Sulisitsisut’s medlemmer – ja, for hele samfund, opfordrer de to organisationer.

11-02-2021 knr.gl:

Valgrygter svirrer: Det kan partierne selv gøre på vintersamlingen

Kommer der så et punkt på dagsordenen, der giver anledning til en mistillidsafstemning, sker der følgende, hvis der er flertal for mistilliden mod landsstyret:
- Hvis et forslag til mistillid mod enten Formanden for landsstyret eller det samlede landsstyret vedtages, træder det samlede landsstyre tilbage.
- landsstyret fungerer dog som et såkaldt forretnings-landsstyre, indtil et nyt landsstyre er valgt.
- Hvis et mistillidsforslag vedtages, kan Formanden for landsstyret desuden vælge at udskrive valg til Landstinget.

11-02-2021 www.kamikposten.dk:

Aftale om en arktis-kapacitetspakkePartierne noterer sig, at der uden for pakken er afsat midler til renovering af landingsbanen i Kangerlussuaq inden for Forsvarsministeriets ramme, hvilket er til gavn for både Forsvaret og Grønland

11-02-2021 sermitsiaq.ag:

Alkoholkampagner har slået fejlLedende regionslæge i Nuuk er frustreret over det store alkoholforbrug ved lønudbetalinger. Det belaster skadestuen med opgaver, der er pådraget i beruset tilstand. Vi bevæger os i den forkerte retning, siger formand for Alkohol- og Narkotikarådet.

11-02-2021 iafolketingimi.dk:

Fraflytning kræver politisk selvindsigt og erkendelse

Derfor er det en afgørende og helt indlysende opgave, at få flere grønlændere i Danmark i fodfæste og i arbejde. I dag er det kun 33 procent i den arbejdsdygtige alder, der er i arbejde. I Aalborg er det 26 procent der er i arbejde. Desværre har den danske regering afvist vores ønske om at få penge til en målrettet indsats for at få flere grønlændere i arbejde, og de særlige barrierer, der kan være for grønlændere i Danmark, tages der således ikke hånd om.
Kamikpostens kommentar
Naturligvis har regeringen afvist ønsket om at få penge til en målrettet indsats. Problemet er skabt i Grønland, så det er ikke Danmark, der skal betale. Grønland sparer penge, hver gang mennesker på offentlige ydelser flygter til Danmark.
De penge skal ikke spares, Besparelsen skal anstændigvis sendes til tilflytterkommunen i Danmark, så længe tilflytterne modtager offentlig hjælp.

10-02-2021 ia.gl:

En nødvendig debat

Først og fremmest må vi stærkt beklage, at et forslag til forespørgselsdebat af principielt karakter om forskelle på krav i forbindelse med adgang til samfundsejede ressourcer i pressen har fået et overskrift, der i den grad forvrænger intentionen med forslaget.
Det har givet læseren et indtryk af, at Inuit Ataqatigiit ønsker at fjerne kvoter fra fiskerne, hvilket ikke kan blive mere forkert.
Vi respekterer pressen for dens formål og virke. Men vi vil stærkt anbefale, at pressen også anerkender sin egen ansvar, i alle situationer, og især i debatter, der er nødvendige, men som kan blive drejet i en hel anden retning på grund af et overskrift, der er strammet så meget, at det alene har til hensigt at skabe opmærksomhed.

10-02-2021 www.kamikposten.dk:

Blind vej brolagt med gyldne løfter

Efter valget falder alt tilbage på den stejle vej ned mod en selvstyrebankerot.
Når den indtræffer, så er det også Danmarks skyld. Danmark skulle aldrig have givet Grønland – først hjemmestyre og siden selvstyre

10-02-2021 sermitsiaq.ag:

Atassut går til højre – Siumut til venstre

De overordnede store forskelle i den politiske retning, hvor Siumuts seneste landsmøde i november angav en mere venstredrejet retning, forklares som årsag til, at Atassut har sagt nej til at indgå i en koalition med den nuværende mindretalskoalition.
- Vi kan nu ikke undgå et valg, bliver det fastslået af Aqqalu C. Jerimiassen.

10-02-2021 forsvaret.dk:

Bedre redningshelikoptere i GrønlandArktisk Kommando har fået rådighed over en ny redningshelikopter af typen EC225 - en videreudvikling af den kendte Super Puma, som på en lang række parametre er bedre end forgængeren. I samarbejdet med Arktisk Kommandos sejlende enheder giver den nye helikoptertype et bedre udgangspunkt for eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland.
”Den gamle S61-helikopter (Sikorsky s-61, red.) har tjent Grønland godt, men den er ved at være gammel. Den nye helikopter-type har nogle helt klare forbedringer, som gør samarbejdet omkring redningsmissioner mere effektivt,” udtaler kaptajnløjtnant Morten Havbæk Brandt, der er chef på inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, og som har sejlet i de grønlandske farvande i 13 år.

09-02-2021:

Jeg kan kun få øje på én dernede

 

09-02-2021 knr.gl:

Siumuts formand stopper forhandlinger med andre partier

Kim Kielsen fortsætter som formand for landsstyret- i hvert fald indtil vintersamlingen starter på tirsdag.
Der er alle politikerne i Landsstyret samlet i Nuuk.
Det er interessant, for der får Kim Kielsen mulighed for fredsommeligt at trække sig og give stafetten videre. Men et flertal i Landstinget kan også vende vende sig mod ham og erklære mistillid – og så bliver der valg.
Og Erik Jensen vil ikke sige andet, end at det, der skal ske nu, "er op til Landstinget".
- Men hvis der kommer et valg, så er vi ikke bange, siger han.

08-02-2021 sermitsiaq.ag:

Urani Naamik efter andet borgermøde: Drop forbrugsfestenVi skal leve på en bæredygtig måde, og jobs og udvikling i Sydgrønland skal ikke ske på bekostning af naturen, siger Grethe G. Nielsen.
- Udviklingen og muligheder for nye arbejdspladser og projekter her i syd er sat på standby på grund af usikkerheden om mineprojektet ved Kuannersuit. Der er jo ingen, der vil investere i fiskeri eller landbrug, når de er bange for at minen ødelægger det hele om 10 år siger hun

08-02-2021 sermitsiaq.ag:

Partii Naleraq afviser Siumuts frieri

Med den åbenlyse udmelding fra Nunatta Qitornai om ikke at ville deltage i et bredt samarbejde, og at Siumut fortsætter koalitionssamarbejdet, betyder det der ikke er vilje til, at formanden for landssstyret træder tilbage og agerer forretningslandssyre til en ny aftale eller et valg er udskrevet.
- Derfor kan Partii Naleraq ikke deltage i nogen yderligere samtaler, med denne kaotiske politiske sammensætning, siger Pele Broberg.

08-02-2021 naalakkersuisut.gl:

Landsstyret fortsætter som mindretalsregering

Formanden for landsstyret, Kim Kielsen, meddeler:
” Vi har haft et godt og respektfuldt samarbejde, og derfor ærgrer det mig at de trækker sig fra koalitionen og samarbejdet stopper her. Jeg har fuld forståelse over situationen og håber at det konstruktive samarbejde kan fortsætte i Landstingssalen.”
Ansvarsfordeling bliver således:
Formanden for landstyret, Kim Kielsen skal have Udenrigsanliggender og Energi som ansvarsområde.
Landsstyremedlem for Finanser, Vittus Qujaukitsoq skal have Erhverv og Mineralske Råstoffer som ansvarsområde.
Landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen skal have Sundhed som ansvarsområde.

08-02-2021 knr.gl:

Efter Demokraatits dramatiske exit: Kielsen udskriver ikke valg

Tirsdag i næste uge - 16. februar - starter vintersamlingen i Landstinget. Der mødes alle politikerne i Landstinget i Nuuk.
De har den mulighed, at de kan lave et flertal mod Kim Kielsen og Siumut. Det skal ske under en debat, som Kim Kielsen har fremlagt. Hvis politikerne i den situation kan erklære deres mistillid til Kim Kielsen - og der er et flertal i Landstinget for det - så bliver der valg.
Lige nu sidder Siumut og Nunatta Qitornai på 12 mandater ud af 31 i Landstinget.
For at have flertal skal man altså kunne mønstre 16 mandater.
- Det er selvfølgelig muligt for andre at danne et flertal mod os. Der er bare ingen melding om, at et flertal ikke har tillid til koalitionen lige nu, siger Kim Kielsen.

08-02-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen inviterer også Atassut og PN

Det er ikke kun landets største oppositionsparti, IA, der skal til forhandlingsbordet med Erik Jensen. Både Atassut og Partii Naleraq er indbudt til møde, erfarer Sermitsiaq.AG

08-02-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen går i forhandling med IA

Det vil være tosset andet end at møde op og se, hvad vi politisk vil blive præsenteret for af den nye ledelse i Siumut, fastslår Múte B. Egede.
Der er imidlertid to meget afgørende punkter, som skal være på plads, hvis IA vil træde ind i en koalition.
- Vi har et ufravigeligt krav om, at Kuannersuit-projektet skal stoppes, bliver det understreget af IA-formanden.
Et andet forhold ligger ham lige så meget på sinde, hvis oppositionspartiet skal ind og bære et landsstyreansvar

08-02-2021 knr.gl:

Demokraterne forlader koalitionen

Selv om Demokraterne forlader koalitionen, betyder det ikke nødvendigvis, at der bliver valg lige nu.
Det hele er nemlig op til landsstyrets formand Kim Kielsen.
Han kan vælge at trykke på valgknappen - men han kan også fortsætte i en mindretalskoalition med Nunatta Qitornai, som han har gjort siden valget i 2018.
Demokraterne kom først med i koalitionen 29. maj sidste år.

08-02-2021 sermitsiaq.ag:

Pensionist-flugt ærgrer IMAKIMAK er bekendt med, at flere og flere lærere med tjenestemandspension vælger at flytte til Danmark, når arbejdslivet sluttes og pensionisttilværelsen i Grønland banker på.
- Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Sådan behandler man ikke mennesker, der har gjort en stor indsats for at opbygge det grønlandske samfund, lyder det kontant fra formanden for IMAK, Birthe Møller Therkildsen i en pressemeddelelse.
Det seneste tal fra Grønlands Statistik viser, at andelen af gruppen med folkepension, der flytter til Danmark, øges jævnt over årene.

08-02-2021 knr.gl:

Kuannersuit: Kinesisk selskab kommer ind ad bagdørenOver 90 procent af verdens udvinding af sjældne jordarter sker i dag i Kina. Men med 12,5 procent af ejerandelen i GME, vil Shenghe ikke få den største gevinst ud af en mine i Kuannersuit.
Til gengæld får selskabet noget andet, som ikke kan måles i kroner, øre eller yang; nemlig viden om råstoffer i Arktis.
- De opnår erfaring ved at arbejde uden for Kina, som de kan bruge til noget, siger Jesper Zeuthen.
Og når GME er afhængig af specialviden, kan Shenghe - potentielt - styre tempoet i udvindingen af de sjældne jordarter i Kuannersut.
Kamikpostens kommentar
Fotoet er fra Kim Kielsens besøg med nære venner i Kina

08-02-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne fået officiel forespørgsel om militær radar

Alt har tydet på, at Danmark vil sætte en militær radar til flyovervågning op på Færøerne, men selv har forsvarsministeren Trine Bramsen (S) ikke sagt, at Danmark har rettet en direkte forespørgsel til Færøerne.
Hun har udtalt, at en radar er det bedste værktøj, hvis man vil overvåge fly, og at det kan komme på tale, at en radar blive sat op på Færøerne.
Men nu har det færøske landsstyre fået en henvendelse fra den danske regering. Det bekræfter landsstyremand for udenrigsanliggender Jenis av Rana i et skriftligt svar til Aksel V. Johannesen, lagtingsmedlem og tidligere lagmand.

06-02-2021:

Når penge ikke er noget problem

 

06-02-2021 sermitsiaq.ag:

Råstofekspert: Utroværdig rapportJeg må sige, at jeg havde ventet en rapport, der i højere grad leverede nogle svar på forhold, som har væsentlig betydning for miljøet. Jeg har derfor måtte råbe vagt i gevær over for kommunen, selvom det selvfølgelig er dem, der træffer de politiske beslutninger i sidste ende.
– Jeg mener helt overordnet, at det er problematisk, at det er mineselskabet, der fører pennen i redegørelsen, og ikke en uafhængig konsulent. Jeg er klar over, at uafhængige konsulenter som Orbicon og GHD har udarbejdet dele af rapporten, men sammenskrivningen har selskabet stået for, og dermed mister rapporten noget af sin troværdighed. For når man sætter ulven til at vogte moskusokser, så er der en risiko for, at det ikke går som planlagt, siger Ole Christiansen.

06-02-2021 knr.gl:

Borgmester siger nej til syreanlæg ved Kuannersuit

Anlæggene skal ifølge landsstyremedlem for råstoffer, Jens Frederik Nielsen (D), sikre, at så stor en del af mineralerne fra minen som muligt bliver forarbejdet i Grønland.
For at gøre det nemmere at fragte de dem, vil Greenland Minerals bygge to syreanlæg.
De to syreanlæg skal bruges til forarbejdning af de omkring tre millioner ton malm, der forventes at blive hentet ud af minen hvert år.
Anlæggene skal bruge mellem 100.000 og 300.000 ton kemikalier og reagenser hvert år.
På den måde kan der skabes flest mulige arbejdspladser og indtægter til landskassen.
Det skal dog vel at mærke ikke gå ud over hverken miljø eller sundhed, har landsstyremedlem Jens Frederik Nielsen sagt.
Men fordelene skal vægtes med ulemperne, mener Kiista P. Isaksen. Hun fortæller, at kommunen har gjort det klart i løbet af de sidste års møder med landsstyret, at der er meget, som kommunen ikke er rede til at ofre

06-02-2021 knr.gl:

Borgermødet i Narsarsuaq præget af bekymring om Kuannersuit

Efter adskillige miljø- og sundhedsmæssige spørgsmål sluttede borgermødet klokken 21.40.
En sidste bemærkning fra en borger lød på, at han ikke ser borgermødet som et borgermøde, fordi politikerne ikke var med.

05-02-2021 sermitsiaq.ag:

Sydlufthavn vil udløse ekstraregning

Dermed er der tre muligheder tilbage, hvis lufthavnsbyggeriet skal i gang:
 • Politikerne beslutter at skyde flere penge i selskabet
 • Projektet bliver beskåret, så det bliver billigere
 • Eller en kombination af de to ovenstående muligheder

For ikke at miste tid har Kalaallit Airports Domestic allerede lavet en plan B og en liste over, hvordan man kan foretage besparelser. Jens Lauridsen nævner blandt andet, at der i sparekataloget indgår elementer som udformningen af terminalbygningen og det udstyr, som lufthavnen skal anvende.

05-02-2021 gst.dk:

Flere elektroniske søkort på vej til Grønland

Efter et vellykket pilotprojekt i 2018/2019 begynder Geodatastyrelsen i 2021 at udgive nogle særlige elektroniske søkort, der i lighed med almindelige ENC og nyudgivne papirkort er tilpasset moderne GPS-navigation, men indeholder færre informationer. ENC’erne betegnes internt i Geodatastyrelsen som Basis ENC, og skal bidrage til at forbedre sejladssikkerheden i Grønland.
Brugerne skal være opmærksomme på, at Basis ENC kun indeholder de mest nødvendige oplysninger, herunder nye præcise dybdedata, ny georefereret kystlinje og de informationer, der er nødvendige for sikker navigation, som eksempelvis fyr, båker og kabler. Det kan derfor være nødvendigt at have et papirsøkort med ombord, hvis man vil navigere i områder, hvor der ikke er indsamlet nyere søopmåling.

04-02-2021:

Hvad tror du der sker her på Landstingets vintersamling?

 

04-02-2021 www.kamikposten.dk:

Et personligt tilbageblik på årene 1966-2021Op til julen 1966 var jeg flad og gik derfor ind på studenternes arbejdsanvisning. Lokalet var propfyldt. Hver gang der blev råbt et job op, så blev der også råbt op fra hele flokken af fremmødte.
Da det blev annonceret, at man søgte en studentermedhjælper i Ministeriet for Grønland, blev der helt stille. Ingen meldte sig, og jeg kunne forsigtigt sige, at det job ville jeg gerne have.
Det blev starten på et livsvarigt arbejde for og i Grønland.

04-02-2021 ia.gl:

Landsstyret har ikke modet til at møde befolkningen

Derfor må befolkningen i Sydgrønland tage til takke med embedsmænd, der bliver sat til at forsvare jer, og det selskab, som gør alt for at tegne et billede af at en mine i Kuannersuit er den bedste løsning.
Må vi igen erindre landsstyret om, at det i loven står, at høringsperioden skal forlænges, såfremt det ikke er muligt at gennemføre de offentlige høringer på en hensigtsmæssig måde, eller landsstyret ikke kan deltage i møderne. Vi ser derfor frem til en forlængelse af høringsperioden.
Eller noget der er endnu bedre. Nemlig at stoppe det uforsvarlige projekt, der både skaber utryghed og splittelse i samfundet.

04-02-2021 knr.gl:

Kommunalpolitikere i Syd kan ikke genkende udlægning fra landsstyret

Landsstyret holder sig væk fra de fem borgermøder om de kontroversielle mineprojekt ved Kuannersuit for ikke at skabe utryghed blandt befolkningen i Sydgrønland.
Det forklarede landsstyremedlem for erhverv og mineralske råstoffer, Jens Frederik Nielsen (D), tirsdag på vegne af ham, Kim Kielsen og Jess Svane, der ellers skulle have været med til borgermøderne.
Den virkelighed kan to af kommunens prominente politikere dog ikke genkende. Det fortæller Simut-medlem af kommunalbestyrelsen og borger i Narsaq, Karla E. Bisgaard.
- Det er en dårlig løsning. Når politiet har sagt, at de trygt kan komme her som folkevalgte, så synes jeg, at de burde have kommet hertil og deltaget i borgermøderne, siger hun.

04-02-2021 www.berlingske.dk:

Disney vil gøre opmærksom på kontroversielle børnefilm. Hvorfor egentlig ikke

At film og serier er tilgængelige, er i øvrigt ikke det samme som, at vi er tvunget til at se dem. Man kan faktisk vælge at se noget helt andet. En af Disneys mange pæne og politiske korrekte genindspilninger for eksempel. Man kan også tage et spil Matador. Så længe man undlader at smide et foto af det på de sociale medier.

04-02-2021 www.udeoghjemme.dk:

Børnehjemmet reddede mit liv

Jeg var rædselsslagen og ville ikke hjem, og betjentene lyttede opmærksomt til mig. De blev enige om at køre mig til et socialkontor i stedet. Vi var næsten lige ankommet, da en medarbejder fortalte betjentene, at min mor var lige på trapperne. Aldrig i mit liv har jeg været så bange. Da mor kom, begyndte hun at jagte mig rundt på kontorerne, mens hun råbte og skreg. Der måtte fem mennesker til at holde hende væk fra mig, så rasende var hun. De fik fjernet mor fra mig og jeg sad som forstenet tilbage. Nogle timer senere fik jeg at vide, at jeg kunne komme på børnehjem. Jeg havde ikke noget andet valg, så jeg satte mig ud i bilen, der skulle køre mig derhen. Jeg var så ked af det hele og vidste ikke, hvad der ventede mig.

04-02-2021 sermitsiaq.ag:

Hvor havner radioaktivt thorium

Trods GM’s op mod 3000 siders miljøredegørelse savner Ole Christiansen svar på håndteringen af det radioaktive affald.
- Der er tre gange så meget thorium som uran i Kuannersuit. Spørgsmålet er, hvad Greenland Minerals gør med de 3000 tons thorium om året, som bliver til overs, når GM har lavet et koncentrat af sjældne jordarter. Skal der deponeres thorium i Taseq søen? Det skriver GM ikke ret meget om i deres VVM-rapport, siger Ole Christiansen.

04-02-2021 sermitsiaq.ag:

Kritikken hagler ned over forslag

Forslaget om at samle MIO, Tilioq, Ældretalsmanden, Ligestillingsrådet og Grønlands Råd for Menneskerettigheder under et tag og kalde det for Menneskerettighedskommissionen får den kolde skulder fra nærmest alle sider.

Listen over kritikpunkterne er lang:
 • Manglende inddragelse
 • Et tab for samfundet
 • Rådgivning og vejledning bortfalder
 • En spareøvelse
 • Flere opgaver for samme midler
 • Borgerhenvendelser glemmes
 • Kommuner får den tunge opgave
 • Konsekvensberegning for samfundet mangler03-02-2021:

Personer, der har viden om adoptioner fra Grønland til Danmark

 

03-02-2021 www.royalgreenland.gl:

Skolepraktikanter på fabrik

Fem skoleelever fra Atuarfik Ukaliusaq, til daglig kaldet USK, valgte at komme i skolepraktik på Royal Greenlands fabrik i Nuuk i dagene fra den 18. til og med den 29. januar 2021. De unge er meget glade for deres praktikophold på fabrikken, hvor de blandt andet fik lært hvor vigtigt kvalitet betyder under produktion af fisk.

- Det var interessant og lærerigt. Jeg fik lært en masse om forarbejdning, produktion, frysning, pakning og videresalg af fiskeprodukter. Vi hyggede os også gevaldigt i arbejdstiden, og blev godt modtaget af vores arbejdskolleger på fabrikken, siger 16-årige Viiveeraq Lyberth

02-02-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne søger om optagelse i verdenssundhedsorganisationen WHO

Det er Sundhedsministeriet på Færøerne, som nu har taget beslutningen om, at Færøerne skal gøre et forsøg, fordi det kan styrke det færøske sundhedssystem på alle fronter – især nu hvor koronapandemien hærger over hele verden.

Covid-19-pandemien gør det endnu mere relevant at blive en del af det internationale samfund med vores egen stemme i WHO, siger landsstyremand for sundhedsanliggender, Kaj Leo Holm Johannesen.

01-02-2021 knr.gl:

Politiet garanterer fuld sikkerhed om borgermøder i Sydgrønland

Der er ingen tvivl om, at når der er en trussel mod forsamlingsfriheden, en politisk debat og en høringsrunde, så er det noget, vi tager virkelig alvorligt.
- Derfor reagerede vi også med det samme. Med ret kort frist havde vi en anholdt i sagen. Vi føler, at denne her har vi fuldstændig styr på, siger politimester Bjørn Tegner Bay.
I det hele taget har der ikke været alvorlige trusler mod sikkerheden omring borgermøderne, lyder det fra politimesteren. Han påpeger også, at politiet holder nøje øje med arrangementerne.

01-02-2021 ia.gl:

Vores Land skal ikke styres fra udlandet

Partiet Siumut er delt i flere fraktioner og desværre kan vi ikke se hvad den nye formand og hovedbestyrelse er i stand til at udøve. Dette selv om den nye næstformand har haft en velbegrundet udmelding om udskydelse af høringen, men uden resultat. Hvad angår vores frustrationer føles det nu som en undvigemanøvre som kun skaber falske forhåbninger. For nu har man valgt at se helt væk fra de menneskelige aspekter i sagen og udelukkende er begyndt at fokusere på penge og magt.
Hvor er den nye formand? Hvad mener han i det hele taget?

01-02-2021 knr.gl:

Selvfølgelig skal Grønland sidde med, når Grønland bliver drøftet

Selvfølgelig skal Grønland sidde med, når Grønland bliver drøftet, eller Arktis bliver drøftet, og det gør det i mange forskellige sammenhænge. Man er ved at finde sine ben, og lad os få den her klare praksis, som, jeg tror, vil gøre, at der ikke er usikkerhed om, hvornår Grønland skal med, og hvornår Grønland ikke skal med, siger Aaja Chemnitz Larsen.
Kamikpostens kommntar
De fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget har som de eneste ret til at side med i alle udvalg, når der drøftes sager af betydning for henholdsvis Færøerne eller Grønland.
Aaja Chemnitz Larsen skal bare passe sit arbejde og rapportere hjem til Landsstyret og Landstinget, når er noget, som man i Grønland har brug for at have en mening om 🙂

31-01-2021 sermitsiaq.ag:

Trusler kan forlænge høringsperiode

Fredag indløb der ifølge Selvstyret trusler om bomber og anvendelse af våben i forbindelse med de kommende høringsmøder i Sydgrønland rettet mod landsstyret. Det fik landsstyremedlem for råstoffer Jens-Frederik Nielsen til at meddele, at landsstyrets medlemmer ikke ville deltage i de planlagte borgermøder på grund af trusselsbilledet.
- I begrunder jeres fravær med at I føler jer truet eller at der har været trussel mod jer, på hvilken lov grundlag har I valgt ikke at deltage til disse høringer, og hvordan lyder disse trusler som I har modtaget, spørger IA-kommunalpolitikeren i det åbne brev.

30-01-2021 knr.gl:

For 300 år siden gik Hans Egede i land: Grønlænderne ville ikke belæres af en excentrisk qallunaaq

I sommer blev Hans Egede hovedperson i en livlig debat, der handlede om, hvorvidt statuen af ham i Nuuk skulle fjernes eller ej. Og Simon Mølholm Olesen fulgte med.
- For mig var det interessant at opleve så mange mennesker i Grønland og Danmark, der tog livtag med den fælles historie. Den slags sker vist sjældent for emner fra 1700-tallet. Mit indtryk er, at folk blev klogere på den historie, der har formet Grønland i de sidste 300 år. Det er både godt og vigtigt. Jeg håber, at vi benytter noget af 300-året for Egedes ankomst til at blive endnu klogere på vores historie.

30-01-2021 www.dr.dk:

Et 'afskyeligt' mysterie: Forskning kaster nyt lys over arter, der trodsede Darwins evolutionsteori

Vi fandt de her én- til-to millimeter store blomster. De var så små, at du ikke kunne se dem med det blotte øje. Men i et elektronmikroskop kunne vi tydeligt se, at det var ældgamle blomsterplanter, siger hun og fortsætter:
- De var omkring 120 millioner år gamle og hørte til en mere basal form for blomsterplanter, end dem Darwin i sin tid studerede, der var 20 millioner år yngre. På den måde kunne vi vise, at der altså var sket en tydelig udvikling. Blomsterplanterne opstod ikke fuldt udviklede fra den ene dag til den anden.

30-01-2021 sermitsiaq.ag:

Polarisering provokerer mig

Hjemvendt til Grønland besluttede Anna Wangenheim sig for at melde sig ind i Demokraterne.
Hun blev i 2017 valgt som regionsformand for Demokraatit Vest/Kitaani, og i 2018 stillede hun op til valget til Landstinget.
Det var en grænseoverskridende oplevelse at stille op og blive eksponeret og vurderet ”fra top til tå,” husker hun, der fik 52 stemmer.
Og selv om Anna Wangenheim drømte om at blive landsstyremedlem for sundhed på et tidspunkt, kom det bag på hende, at hun allerede i efteråret 2020 skulle afløse Martha Abelsen på posten som landsstyremedlem for sundhed, da Demokraterne gik ind i koalitionen.

30-01-2021 ia.gl:

Formanden for SIK blander Inuit Ataqatigiit i diskussionen om Siumut´s ønske om udsættelse af høringer i Kuannersuit, som Inuit Ataqatigiit ikke kan sidde overhørig

Vores forståelse af en lønmodtagerorganisation er, at den varetager medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. Derfor er det af stor interesse for os at vide, hvor mange medlemmer SIK har inden for mineindustrien. Vi vil også gerne vide om SIK tjekker forholdende for minearbejderne, og dermed også kontrollere, at der ikke sker en forringelse af vilkårene.
Det vil klæde en lønmodtagerorganisation at varetage sine medlemmers interesser inkl. lønmodtagere, der endnu ikke er organiseret. Uanset hvilke partifarve disse må have. Det vil klæde en formand for en lønmodtagerorganisation at fremme dialog, og ikke fremme splittelse.
Det vil være også på sin plads at Forbundsformandens skulle arbejde for sine medlemmer i stedet for Kuannersuit investorer.

29-01-2021 www.dr.dk:

Efter 300 år spøger han stadig i Grønland: Nuuk dropper al fejring af Hans Egedes ankomst

Spørger man Aaja Chemnitz Larsen, der sidder i Folketinget for grønlandske Inuit Ataqatigiit, tvivler hun på, at det bliver sidste gang, den dansk-norske præst debatteres.
- Det viser med al tydelighed, at debatten om Hans Egede ikke er slut. Vi kan ikke fornægte vores fortid, siger hun.
Kamikpostens kommntar
Aaja Chemnitz Larsen kender ikke noget til Grønlands fortid.
Selv et beskedent kendskab til grundige historiske udredninger viser, at både de ”juridisk faderløse” og de 22 børn,der for 70 år siden blev sendt til Danmark, foregik efter gældende regler og i fuld åbenhed. Det var godkendt af de grønlandske besluttende myndigheder.
En undersøgelse af de mange adoptioner fra Grønland til Danmark vil vise det samme,
Og forsoningskommissionen endte som en omrejsende damebrevkasse 😕
Læs også
Lov om Grønlands Selvstyre
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974
Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951
Under en tung dyne af vrangforestillinger

29-01-2021 sermitsiaq.ag:

Grønland fængsler utroligt mange: Intet land i Vesteuropa er i nærheden

Rigsfællesskabets to fængselsløse samfund er meget forskellige. Mens Grønland nærmest sender sine kriminelle borgere ind i anstalterne på samlebånd, er det færøske fangetal et af de laveste i verden.
– Færøerne har blot 21 indsatte blandt 100.000 indbyggere. Grønland har 225 indsatte. Et særdeles højt fangetal. Intet land i Vesteuropa kommer i nærheden af det grønlandske fangetal, påpeger den førende, akademiske ekspert i det grønlandske anstaltsvæsen, Annemette Nyborg Lauritsen, der er lektor på Ilisimatusarfik.

29-01-2021 dk.siumut.gl:

Vi har brug for at stå sammen

I Sydgrønland er borgerne – ikke mindst i byen det drejer sig om splittede i to dele; på den ene side har tilhængerne fokus på at der vil komme en masse penge i Landskassen ligesom der vil blive skabt en masse arbejdspladser – på den anden side frygter modstanderne at, der vil ske en forurening som vil gå ud over deres sundhed hvis minedriften iværksættes. Der har været foretaget adskillige høringer, ligesom også landsstyret allerede har meddelt igennem medierne at de har planer om at ville afholde høringer.

29-01-2021 sermitsiaq.ag:

Koalitionen overlever ikke Siumuts kursskifte

Den nu siddende koalition er i dyb krise efter Vivian Motzfeldts debatindlæg om Kuannersuit-projektet. Formanden for landsstyret Kim Kielsen kan ikke længere genkende sit parti og Demokraatit vil bruge de kommende dage til interne drøftelser om koalitionens situation.
Koalitionen overlever ikke Siumuts kursskifte

27-01-2021 sermitsiaq.ag:

Her brister sundheds-drømmen

Analysen viser, at der er meget begrænsede muligheder for at flytte tilbuddene til Grønland. Den største barriere er befolkningsgrundlaget, idet 56.000 personer er alt for lidt til at kunne etablere udredning og behandling på højt specialiseret niveau. Det vil hverken økonomisk eller fagligt set være forsvarligt, skriver Departementet for Sundhed i redegørelsen.

27-01-2021 sermitsiaq.ag:

D-formand: Ansvaret for oprydning ligger hos Immanuelsen- Landsstyremedlemmet har det overordnede ansvar, men man må huske på, at det her er en administrativ sag. Derfor mener jeg kun, at han skal drages politisk til ansvar, hvis han ikke formår at få rettet op på dette administrative rod, fastslår Jens-Frederik Nielsen og tilføjer:
- Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi fra Demokraatits side ser ganske alvorligt på sådanne sager. Vi kræver naturligvis, at Jens Immanuelsen stiller sig i spidsen for, at de kritisable forhold bliver udbedret.
Kamikposten kommentar
Naturligvis ser Jens-Frederik Nielsen og resterne af Demokraterne alvorligt på sagen. Den kan ende med et valg 😃

27-01-2021 knr.gl:

Landsstyremedlem Jens-Frederik Nielsen (D): God idé med syreanlæg i Kuannersuit

De to syreanlæg skal bruges til forarbejdning af de omkring tre millioner ton malm, der forventes at blive hentet ud af minen hvert år.
Anlæggene skal bruge mellem 100.000 og 300.000 ton kemikalier og reagenser hvert år.
Selve syreanlægget vil koste Greenland Minerals 1,01 milliard kroner at bygge. Til sammenligning anslår selskabet at det vil koste 696,5 millioner kroner at bygge en ny havn, hvorfra de sjældne jordarter og andet indhold fra minen skal sejles væk.
Landsstyret vil nemlig gerne have, at en stor del af bearbejdning af råstofferne skal finde sted her i landet.
Kamikpostens kommentar
Den holdning er der forhåbentligt ingen, der tager alvorligt. Demokraterne ryger forventeligt ud af Landstinget ved det valg, der kan blive udskrevet allerede på vintersamlingen, der indledes 15. februar, så der er lykkeligvis sat en tidsfrist på vanviddet 🙂

26-01-2021 ia.gl:

Landsstyrets ringeagt af borgerne er uacceptabelt

Borgerne er blevet svigtet om udbredelse af vigtig information. Man tænker slet ikke på samfundets ordblinde, man tænker slet ikke på de borgere der ikke har adgang til internet, man tænker ikke på de ældre og gangbesværede og ikke mindst tænker man slet ikke på fåreholdere og de borgere der bor i områder med dårlige kommunikationsforhold. Man ved at mineprojektet vil få store og negative konsekvenser for hele landet, dog har man slet ikke tænkt på, at foretage høringer i resten af landet.

26-01-2021 sermitsiaq.ag:

Stenbidersagen munder ud i lovændringEt lovforslag skal nu tydeliggøre revisionsudvalgets ret til at foretage juridisk-kritiske revisionsundersøgelser og at indhente oplysninger og materiale fra landsstyret. Forslaget kommer som konsekvens af stenbidersagen, hvor revisionsudvalget havde problemer med at få udleveret dokumenter.
Under efterårssamlingen havde formand for Landstinget, Vivian Motzfeldt, sit hyr med at få landsstyret til at udlevere dokumenter, der skulle hjælpe Revisionsudvalget med at undersøge Kielsens håndtering af sagen om, hvorvidt han var inhabil, da landsstyret tog beslutning om at hæve stenbiderkvoten, mens Kielsen selv lejede sin båd ud til en fisker i stenbiderfiskeriet.
Kamikpostens kommentar
Der var ikke noget at misfortolke, som skal forsøges løst med en lov.
I et skandinavisk demokrati var Kim Kielsen blevet afsat.
Det, der foregik, skal man helt ned til det mafiaplagede Italien for finde paralleller til i EU.
Man kan også vende blikket mod en lang række diktaturstater - Kina som et passende eksempel 😧

26-01-2021 knr.gl:

Nuuk dropper al markering af 300-året for Hans Egedes ankomst

Fra 2,7 millioner kroner til nul. Kommuneqarfik Sermersooq markerer alligevel ikke 300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland.
200-året blev fejret med det allerførste besøg af den danske kongefamilie.
250-året blev markeret med opførelsen af en ny kirke i Nuuk centrum.
Men 300-året for kolonisatoren og missionæren Hans Egedes ankomst til Grønland skal der ikke gøres noget nummer ud af.
I hvert fald ikke i kommunalt regi.
Det har Kommuneqarfik Sermersooq besluttet.
Kamikpostens kommentar
Så må vi jo se, om dronningen og hendes børn og børnebørn dukker op, når det hele er aflyst 🙂

26-01-2021 check-in.dk:

Landingsbane i Kangerlussuaq skal renoveres i 2023Selv om landingsbanen i Kangerlussuaq står over for en gennemgribende renovering om nogle år, blev der allerede i sommeren sidste år gennemført arbejde på banen. Et mandskab på syv personer brugte tre måneder på at renovere banen, oplyser driftsselskabet Mittarfeqarfiit/Grønlands Lufthavne.
”Da vi havde lært udstyret at kende, gik det hurtigt med arbejdet. Banen er blevet meget pænere og bedre at køre på. Før måtte vi sænke farten, når vi eksempelvis brugte sweeperen på grund af ujævnheder og nu kan vi bare køre uden at sænke farten,” lød det.
Til arbejdet blev der anvendt flere ton asfalt for at reparere de værste skader forårsaget af permafrost, der – som navnet antyder – er permanent frossen jord. Lappeløsningerne er dog slet ikke nok og derfor nødvendigt med en større renovering.
I oktober 2015 blev det vurderet af Grønlands Lufthavne, at det vil koste op mod to milliarder kroner at reparere landingsbanen og en række andre presserende reparationsopgaver i Kangerlussuaq-lufthavnen. En udgift, som Forsvaret tidligere har bundet sig til at afholde.
Kamikpostens kommentar
”Det vil koste op mod to milliarder kroner at reparere landingsbanen og en række andre presserende reparationsopgaver i Kangerlussuaq-lufthavnen. En udgift, som Forsvaret tidligere har bundet sig til at afholde.”
Det svarer til det beløb, som selvstyret har modtaget siden 1991 i det årlige bloktilskud til løbende vedligehold af landingsbanen. De penge er brugt til alt muligt andet 😕

26-01-2021 atassut.gl:

Vi kræver en afstemning

Det er befolkningen der skal bestemme om der skal drives minedrift der indeholder uran, ikke partierne. Vi kræver derfor fra Atassut, at befolkningen i Sydgrønland under demokratiets navn skal til stemmeurnerne – ikke partier, men mennesket i centrum. For det er dem der vil mærke konsekvenserne direkte.
Kravet om en afstemning bringer vi op fra Atassut netop fordi spørgsmålet om uran ikke har partifarve, og bør bestemmes af folk, når det er så stort et emne med et principielt karakter. Det er folks fremtid vi taler om, arbejdspladser, økonomi, dyrehold, sundhed samt naturen og miljøet.
Når man skal beslutte noget så omfattende, er det meget vigtigt at der skal være en grundig høring og information til folk, som de skal kunne beslutte ud fra. Hvis landsstyret værdsætter demokratiet, så er det vigtigt at komme i gang med det forberedende arbejde til en afstemning.

Således er budskabet fra Atassut samlede hovedbestyrelse. Med respekt for folks og individets frihed og forskellige synspunkter.

25-01-2021 sermitsiaq.ag:

Fiskeriskandale: Halibut-afslag kan ikke dokumenteres

Deloitte oplyser, at det ikke har været muligt for departementet at fremsende nogen form for skriftlig dokumentation for afslaget til Halibut Greenland, da ”der ikke er udarbejdet et sagsnotat eller anden skriftlig dokumentation”
Det er heller ikke lykkedes Deloitte at få skriftlig dokumentation for, hvorfor Maniitsoq Fisheries ApS fik reserveret kvoter til hellefisk i Nordvestgrønland, som først udstedes efter selskabets fusion med Sigguk A/S.
- Maniitsoq Fisheries ansøgte ikke om licens til havgående fiskeri for 2020, bemærker Deloitte.

25-01-2021 www.berlingske.dk:

Er USA på vej ind under et nyt jerntæppe

Vi kalder det »cancelkultur« – men hvad er det egentlig? Det er som udgangspunkt en gruppes arbejde for at fjerne meningsmodstandere ved hjælp af en iboende trussel om social, kulturel og økonomisk udstødelse. Den, der gør det, har forladt argumenterne og debatten og er trådt ind i det postdemokratiske, hvor der kun er én acceptabel mening.

Måske er vi ved at gøre den opdagelse, at et liberalt samfund sagtens kan nære det totalitære. Markedet er ingen garant for åndsfrihed. Den woke kapitalisme viser så udmærket, hvordan tidsånden, som vi i disse dage måske snarere skulle kalde »Det Ny Jerntæppe«, fint kan overkomme at lukke meningsfriheden ned uden staten.

25-01-2021 knr.gl:

Grønland beholder sine egne adoptivbørnSiden Hjemmestyrets start har Grønland bremset alle adoptioner ud af landet. Grønlandske børn skal vokse op med en forståelse af sin egen kultur, vurderer tidligere formand for Adoptionssamrådet.
Børn, der har behov for at vokse op i en anden familie end deres biologiske, forbliver i dag i Grønland.
For siden 1978 er adoptioner ud af Grønland så godt som bremset helt. Det viser oplysninger fra Grønlands Adoptionssamråd.
Adoptionssamrådet blev nedsat i 2010 og hører sammen med adoptionssamrådet under Rigsombuddet i Grønland.
Og siden 2010 har samrådet afvist alle ansøgninger om at adoptere børn ud af landet. Det forklarer Morten Nornild, der var formand for Adoptionssamrådet fra 2010 til efteråret 2019.
- For at adoptere et barn fra Grønland i dag vil det kræve, at du er omfattet af den grønlandske jurisdiktion, og at du dermed som ansøger selv bor i Grønland, siger han til KNR.
Kamikpostens kommentar
Kravet om at man skal være bosat i Grønland for at kunne adoptere et barn i Grønland, er en politisk korrekt, men tåbelig beslutning, der går ud over børnenes muligheder for en vellykket adoption.
25% af den i Grønland fødte befolkning har valgt bosætte sig i Danmark. Det betyder at hundredvis af familier i Danmark med nær familie i Grønland er afskåret fra at adoptere børn fra Grønland. Det kan tilmed være børn, som er en del af deres familie, som på den måde kunne få et bedre liv uden at miste kontakten til familien.
Det man ofte ser i Grønland er, at børn ikke adopteres, men anbringes i familiepleje med et stort offentligt tilskud. Det er dyrt for samfundet og utrygt for barnet og plejefamilien, da plejeaftalen kan ophæves af både det offentlige (for at spare penge) og af barnets mor og eller far, som sådan set ikke vil have barnet hjem, men kun vil have fingrene i det månedlige børnetilskud 🙁

25-01-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Folketingspartier bakker op om militær radar på Færøerne

Lige siden det kom frem, at regeringen arbejdede med planer om at opstille en militær radar på Færøerne, har Trine Bramsen lagt vægt på, ingen afgørelse er truffet endnu. Det er op til forsvarsforligskredsen og de færøske myndigheder at afgøre.
I kapacitetspakken skal der bruges 1,5 mia. kr. til overvågning, styrke forsvarets indsats i Arktis og tilstedeværelse i området.
Der er et hul, som gør, at det er svært at overvåge ulovlig flytrafik ved Færøerne. En militær radar er det bedste værktøj.
– Når det handler om flytrafik, og det er meget hurtige fly som f.eks. kampfly, er en radar den bedste teknologi, sagde Trine Bramsen 10. december sidst år efter et samråd om overvågning i Nordatlanten.

24-01-2021 www.kamikposten.dk:

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Mht. arveloven gjaldt det konkrete hensyn til de særlige forhold, især den umiskendelige grønlandske modstand mod en ubegrænset arveret til børn født uden for ægteskab. De fandt den i alvorlig strid med grønlandsk mentalitet og tankegang; og med den grønlandske familiestruktur, hvor alle bidrog til frembringelsen af et bos værdier - i modsætning til børn født uden for ægteskab. Og der blev taget højde for disse indvendinger i lovens endelige udformning

23-01-2021 Partii Naleraq: Immanuelsen skal trække sig:

Partii Naleraq: Immanuelsen skal trække sig

Vi er blevet betragtet som nogle, der bare vil brokke os. Men nu har vi igen bevis for, at der ikke administreres efter de regler og love, som et demokratisk samfund er bygget på. Hvis det skal give nogen form for mening, at man får lavet undersøgelser, der er så klar i sin konklusion som denne, så må og skal det have konsekvenser for de politisk ansvarlige. Hvis Jens Immanuelsen ikke vil tage sit gode tøj og gå, så peger pilen mod landsstyret, der tydeligvis ikke har ønsket, at administrationen skulle foregå efter reglerne, siger Jens Napaattooq.

23-01-2021 sermitsiaq.ag:

Fiskeriskandale: Erik Jensen er tavs - næsten

Selv om Erik Jensen, som formand for revisionsudvalget kender skandalen i fiskeridepartementet til mindste komma, så ønsker han ikke at udtale sig om sin holdning som formand for Siumut.
- Jeg ønsker ikke at udtaler mig om sagen, før vi får den drøftet i Siumuts 12 mand store hovedbestyrelse, oplyser Erik Jensen.
Kamikpostens kommentar
Det drejer sig ikke om politik udtænkt og gennemført for landets bedste. Det handler kun om, hvem der skal skære kagen ud og fordele den til vennerne - Kim Kielsen eller Erik Jensen 🙁

22-01-2021 knr.gl:

Revisionsudvalget rejser skarp kritik af fiskeridepartement

Revisorselskabet Deloitte har set nærmere på arbejdsgangene i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. På den baggrund bliver der rejst kritik for særligt to punkter.
Overraskende og yderst kritisabelt.
Sådan lyder bemærkningerne fra Landstingets Revisionsudvalg, efter det har behandlet to rapporter, der dykker ned i arbejdet i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
I to rapporter har revisorselskabet Deloitte zoomet ind på departementets behandling af fiskekvoter og licenser, og det giver anledning til kritik.

22-01-2021 ia.gl:

Jens-Frederik Nielsen: er borgermøderne blot et proforma

Vi må minde landsstyremedlemmet om, at han ikke kun repræsenterer sit parti, men hele befolkningen, i spørgsmålet om etableringen af et af verdens største miner af denne karakter. Men om formanden for Demokraatit lægger vægt på at høre befolkningens mening må stå i det uvisse.
Indtil videre ser det ud til, at borgermøderne for Demokraatit´s formand blot er et proforma, og at den endegyldige beslutning er taget, uanset borgernes holdninger.

22-01-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Forhandlingerne genoptages under vintersamlingen

– Vi har ikke nogen afgørende nyt om forhandlingerne, men jeg kan fortælle, at vi har haft gode møder, som vi bør fortsætte, når Landstinget samles i forbindelse med vintersamlingen. Vi har også nogle interne opgaver i Siumut, som vi skal have løst forinden og vores opdaterede målsætninger er nu ved at være på plads, fortæller Erik Jensen (S) til Sermitsiaq, men han fortæller ikke hvad det er for nogle interne opgaver, der skal løses først.

22-01-2021 knr.gl:

Alvorlig krise i eksport til Kina: Hellefisk og rejer for millioner hober sig opNye omfattende restriktioner i Kina sætter en prop i fiskeeksporten. Det er et kæmpe problem, lyder det fra branchens største aktører, der har varer strandet for store millionbeløb.
Kina har løbende skærpet reglerne, som fiskeselskaber skal leve op til, når de eksporterer til det enorme land. Det hele som en konsekvens af covid-19 pandemien.
Senest har nye regler fra nytår sat en prop i den grønlandske eksport til landet, der er den største aftager af hellefisk og skalrejer

22-01-2021 sermitsiaq.ag:

Michael Rosing stopper i politik

Løsgængeren i hovedstadskommunen, Michael Rosing, har besluttet, at han ikke vil stille op til kommunalvalget den 6. april. Ej heller et kommende valg til Landstinget.

Med et smil i øjet fortæller han, at beslutningen forhindrer ham i at ødelægge hans personlige rekord, som går ud på, at det aldrig er lykkedes ham at blive valgt direkte ind i hverken kommunalbestyrelsen eller Landstinget. Derimod har han markeret sig via suppleantposter i lands- og kommunalpolitik.

21-01-2021:

I morgen er en særlig dag

 

21-01-2021 www.ral.dk:

Irena Arctica rejse IRE052Irena Arctica rejse IRE052 (lysegrøn linje) afsejler Nuuk på et tidligere tidspunkt, og anløber således de nordlige byer et døgn tidligere end den oprindelige sejlplan.

Planen for Irena Arctica rejse IRE 052 (lysegrøn linje) ser nu sådan ud:
 • 23 januar Afgår Nuuk Kl. 07:30
 • 23 januar Ankomst til Maniitsoq Kl. 15:00
 • 24 januar Ankomst til Sisimiut Kl. 08:00
 • 25 januar Ankomst til Aasiaat Kl. 07:00
 • 25 januar Ankomst til Ilulissat Kl. 20:00
 • 25 januar Ankomst til Qasigiannguit Kl. 16:30
 • 28 januar Ankomst til Nuuk Kl. 07:0021-01-2021 www.kamikposten.dk:

Faxe Kondi og Grønlands Idrætsforbund fejrer 50 års samarbejdeDet er i år 50 år siden, at Grønlands Idrætsforbund og Faxe Kondi første gang indgik en aftale om at udbrede idræt og idrætsfællesskabet i hele Grønland. Det store jubilæum fejres med gode historier fra tidens løb og derudover har Faxe Kondi udviklet specialdesignede Faxe Kondi etiketter, som vil være på i hele 2021 og en ny tøjkollektion fra den kendte grønlandske designer Bibi Chemnitz

21-01-2021 knr.gl:

Fiskeindustrien vader ind i 2021 med mørke udsigter

Desuden har fiskeriet herhjemme fået en kæberasler i form af en stor told på torsk og kogte og pillede rejer til England på 20 procent. En direkte konsekvens af brexit, der trådte i kraft ved nytår.
En told som konkurrerende lande som Canada, Norge og Island vel og mærke ikke er ramt af, fordi der er indgået handelsaftaler med de lande og Storbritannien.
- Det giver et problem i forhold til vores konkurrencedygtighed i landet, konkluderer Henrik Leth. Storbritannien er verdens største marked for netop kogte og pillede rejer.

20-01-2021 naalakkersuisut.gl:

Status på arbejdet om Kangerlussuaqs fremtidPrincipaftalen af 18. september 2019 mellem regeringen og landstyret om Forsvarets fortsatte brug af lufthavnen fastslår følgende:
”Med henblik på fortsat at kunne løse Forsvarets opgaver i det arktiske område er der behov for, at Forsvarets fly fortsat kan anvende Kangerlussuaq lufthavn.
Landsstyret og regeringen er på den baggrund enige om, at Forsvaret fortsat skal kunne være til stede og anvende lufthavnen i Kangerlussuaq, og at lufthavnen fortsat skal kunne anvendes af civile fly under almindeligt gældende vilkår. Endvidere er der enighed om, at det grønlandske ejerskab til lufthavnen ikke ændres, og at der igangsættes et fælles arbejde med henblik på at udarbejde en model for, hvordan lufthavnen kan stilles til rådighed for Forsvaret.”

Om landingsbanen:
En vigtig del af arbejdet er behovet for en større renovering af landingsbanen i Kangerlussuaq.
Forsvaret har tilkendegivet, at de også fremover har behov for at beflyve lufthavnen med de nuværende flytyper og derfor har behov for en banelængde på 2500 meter. På samme vis arbejdes der med at kvalificere de beflyvningsbehov, som det amerikanske forsvar har, samt det fremtidige civile beflyvningsbehov.
Det forventes, at renoveringen kan igangsættes ved udgangen af 2023.
Lufthavnen vil kunne anvendes til både civil trafik og militært brug – ligesom i dag.

19-01-2021 sermitsiaq.ag:

Stort mineprojekt sendt i høring

Mineprojektet ligger i et bjergrigt terræn, hvor den nærmeste by er Ittoqqortoormiit cirka 185 km sydøst for Malmbjerget.
- Det nærmeste sted med infrastruktur er det danske forsvars station ved Mestersvig omkring 30 km nordøst for forekomsten ved Malmbjerget. Station Mestersvig har en grusbelagt landingsbane til al slags vejr, der er velegnet til B-737/Hercules C-130 flyoperationer. Beliggende nær landingsbanen og tilgængelig ad en vej, er den gamle havneplads (Nyhavn), der tidligere blev brugt til forsendelse af bly- og zinkkoncentrat fra den tidligere Blyklippen mine, fremgår det af høringsmaterialet.

19-01-2021 forsvaret.dk:

Z-team i Grønland for at undervise stationsspecialisterNormalt vil både dropzoner og midlertidige landingsbaner ligge på land. Men de seneste par år har Z-team fra Operationsstøtteeskadrillen ved Air Transport Wing Aalborg ved flere lejligheder trænet på sø- og havis i Grønland.
Målet med det er at kunne oprette og drive landingsbaner på is og sluttelig at kunne få en C-130 til at lande på sikker vis på det frosne hav.
Fra den 3. – 11. december 2020 var Z-teams opgave at lave styrkemåling på is-sålen på Arktisk Kommandos Station Nord landingsbane i det nordligste Grønland, og samtidig måle friktion på banen samt at foretage præcise målinger af banens længde og bredde. Formålet er i sidste ende at kunne forbedre flyvesikkerheden på Station Nord.

18-01-2021 sermitsiaq.ag:

Finansudvalget afviser gælds-manøvre

Landsstyret har anmodet Finans- og Skatteudvalget om at få overført 90 millioner kroner fra Anlægs- og Renoveringsfonden til at inddæmme gælden i lufthavnsselskabet Mittarqarfiit.
Uanset om at der er tale om en budgetneutral tillægsbevilling, så har medlemmerne af Finans- og Skatteudvalget sat hælene i og afvist ansøgningen fra landsstyret.
- Udvalget finder, at overførslen ikke er i overensstemmelse med formålet med anlægsfonden.
Indstillingen blev derfor afvist.

18-01-2021 naalakkersuisut.gl:

Grønlands Repræsentation i ReykjavíkGrønland og Island deler en lang fælles historie, som går over 1000 år tilbage og hvor de tydlige spor kan ses og opleves den dag i dag.
Kamikpostens kommentar
Og i de første 200 år var Grønland kun beboet af nordboere indvandret fra Island 🙂

17-01-2021 www.ral.dk:

Royal Arctic Line: Der er langt flere muligheder for eksporten end førRoyal Arctic Lines strategi om at gøre Grønland til en del af det globale logistiknetværk giver muligheder der ikke er set før. Muligheder der konstant kan videreudvikles for at gøre det let at handle med Grønland.
Vi har nu faste forbindelser både syd- og nordgående mellem Sverige, Danmark, Færøerne, Island og Grønland. Hver uge. Hele året. Det har vi aldrig haft før.
Det betyder at eksporten kan finde vej til både EU og ikke EU-områder uden nødvendigvis at skulle via et EU-land. Fra Grønland til UK via Island er et eksempel herpå.
Det giver større muligheder for Grønland at eksportere direkte til aftagerlandene end nu, hvor grønlandsk produktion sælges ud af Danmark som danske produkter. I mange tilfælde uden anden forædling end distributionspakning af containere. En direkte eksport giver mulighed for en højere fleksibilitet, mere direkte promovering af Grønland og i visse tilfælde lavere toldsatser og større mulighed for fortjeneste og endda også mulighed for at flytte visse arbejdspladser til Grønland.
Vi er kun i starten af denne udvikling som på sigt vil give Grønland bedre muligheder for at skabe værdi af eksporten. Der er stadig mange nye handelstekniske ting i en verden der konstant forandrer sig og meget nyt at lære, både for vore eksportører men også for Royal Arctic Line.
Vi er stolte over at være en del af denne udvikling og vil til enhver tid se på hvordan vi kan understøtte den yderligere, og vi glæder os til sammen med vore eksportkunder at drage maksimal nytte af de nye muligheder.

15-01-2021 www.mit.gl:

To nye helikopterflyvepladserSarfannguit og Itilleq er blevet godkendt som helikopterflyveplads af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Mittarfeqarfiit varetager nu 13 lufthavne og 46 helikopterflyvepladser.
Lufthavnschef i Sisimiut, Bo Olsen: ”Tidligere har helikopterne måttet lande på fodboldbanen og nu kan de lande på en rigtig helikopterflyveplads”.
De nye helikopterflyvepladser har en diameter på 20 meter, så de kan anvendes til Air Greenlands nye indkøbte helikoptere. Det har været vigtig for Mittarfeqarfiit, at placere helikopterflyvepladserne så tæt som muligt på bygderne. Mittarfeqarfiit har dog kunne ikke efterleve dette i Sarfannguit, da Trafikstyrelsen har krav til indflyvningsforhold, som skal efterleves.
Udover de to har Mittarfeqarfiit genåbnet Arsuk efter mindre renovering og flyttet helikopterflyvepladser i Niaqornaarsuk, Ammassivik og Narsarmjiit. I Upernavik området, har vi også flyttet helikopterflyveplads i Upernavik Kujalleq og etableret strømforbindelse, så de ikke længere skal forsynes med generator.

15-01-2021 www.royalgreenland.gl:

Ny fabrik i Nuussuaq åbnetArctic Fish Greenland A/S’s nye fabrik i bygden Nuussuaq er åbnet. Havet i området er nu iset til, og i dag, den 14. januar 2021, er første produktionsdag på fabrikken. Dermed er 15 nye fabriksmedarbejdere fra bygden startet på deres allerførste arbejdsdag i dag

- Fabrikken stod klar til produktion den 1. december 2020, men der har været ustadigt vejr i området. Men nu da havet endelig er iset til, og nogle fiskere indhandlede i går, kan vi endelig komme i gang. I dag torsdag er vores første produktionsdag, og dermed startede 15 nye medarbejdere på deres første arbejdsdag på fabrikken i dag, siger direktør i Arctic Fish Greenland A/S, Frederik Olsen.

14-01-2021 knr.gl:

Sexchikanesag: Omstridt partisekretær skal 60 dage i anstalten

Den tidligere partisekretær i Siumut og Partii Naleraq er i dag blevet dømt af Sermersooq Kredsret. Manden nægter sig skyldig.
Mikael Petersen, tidligere partisekretær i Siumut og Partii Naleraq, er i dag torsdag blevet dømt i retten. Han var anklaget for fire forhold af blufærdighedskrænkelser.
Der er tale om en ubetinget dom.
Mikael Petersen nægter sig skyldig og har anket dommen.

14-01-2021 stat.gl:

Hurtige eksporttal

Fald på 6,1 pct. i eksportværdien
Den samlede eksportværdi i 2020 var på 4.761 mio. kr. I forhold til 2019, er der tale om et fald på 307 mio. kr., svarende til 6,1 pct.
Prisfald
Årsagen til faldet i eksportværdien, er fald i kilopriser af de vigtigste arter. Kiloprisen for rejer faldt med 6,13 kr. (-15,1 pct.), torsk med 1,68 kr. (-6,2 pct.) og hellefisk med 3,02 kr. (-7,6 pct.). Ændringerne kan yderligere specificeres på bearbejdningsgrad af de enkelte arter i tabellerne 1 til 3.

14-01-2021 www.kamikposten.dk:

Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

I 1998 udkom Tine Brylds bog I den bedste mening om 22 grønlandske børn, der i 1951 blev sendt til Danmark. Hovedparten af børnene vendte efter knap halvandet år tilbage til Grønland og blev anbragt på det ny-opførte børnehjem i Godthåb, mens seks af børnene blev i Danmark og blev adopteret af danske familier. Bogen beretter om børnenes oplevelser, og hvordan deres liv senere formede sig

13-01-2021 knr.gl:

Erik Jensen forhandler i Nuuk: Fredeligt formandsskifte, status quo eller valg

Heller ikke de andre koalitionspartier vil være interesserede i et valg, vurderer Birger Poppel:
- Som jeg vurderer situationen og på baggrund af de meningsmålinger, der blev offentliggjort for kort tid siden, står hverken Demokraatit eller Nunatta Qitornai til at få et særligt tilfredstillende valg. De vil i bedste fald stå til status quo. Derfor tror jeg, modviljen er stor over for et valg.
Der er dermed meget på spil under forhandlingerne.

12-01-2021 www.kamikposten.dk:

Et forår uden fysiske grønlandsmesterskaber

Med den nye bekendtgørelse fra Grønlands Selvstyre, der trådte i kraft den 5. januar, forlænges restriktionerne omkring forsamlinger på tværs af kommunegrænser frem til og med 30. april. Dette betyder bl.a. at Grønlandsmesterskaber i traditionel forstand ikke kan afholdes i denne periode.
Foråret er en sæson, der typisk er præget af aktivitet på tværs af landet, da mange forbund afholder Grønlandsmesterskaber (futsal, badminton, langrend, håndbold, alpin, bordtennis, volleyball, arctic sport, snowboard). Det bliver anderledes igen i år, da de forlængede restriktioner betyder, at der fortsat er forbud imod arrangementer, hvor deltagerne indrejser fra andre kommuner.

12-01-2021 ia.gl:

Erik Jensen: Vil du gennemføre en folkeafstemning vedr. Kuannersuit

I 2013, ved åbningen af Efterårssamlingen, sagde daværende formand for landsstyret, Aleqa Hammond (S) blandt andet, at landsstyret ønskede at høre de sydgrønlandske borgeres holdning til spørgsmålet om en mine, der involverer udnyttelse af radioaktive mineraler som biprodukt. Samt at uanset at en folkeafstemning om Kuannersuit-projektet i Sydgrønland vil være vejledende, så vil landsstyret tillægge resultatet af folkeafstemningen afgørende betydning for landsstyrets beslutning om at der i det hele taget vil kunne tillades minedrift på Kuannersuit involverende udnyttelse af radioaktive mineraler som biprodukt.
Det må i sagens natur være et udtryk for et mål for Siumut, at partiet ønsker at inddrage befolkningen i Sydgrønland i spørgsmålet om et evt. mine i Kuannersuit / Kvanefjeldet, der kan og vil få stor betydning for lokalsamfundet, men også for hele landet, såfremt den igangsættes.
Den vejledende folkeafstemning er til dags dato ikke blevet fulgt op med et konkret handling.

11-01-2021 sermitsiaq.ag:

Så meget køber Selvstyret i udlandetSelvstyrets indkøb af varer og tjenesteydelser uden for Grønland er i 2019 blevet opgjort til godt 284 millioner kroner. Alene sygeplejeartikler og medicin kostede knap 50 millioner kroner.
Kamikpostens kommentar
Her overser såvel politikere og journalister en nok så stor udgiftspost: de mange patienter, der sendes til udlandet for at modtage kostbare behandlinger.
Tænk på, hvor mange penge, der kunne spares ved at gå over til lokale shamaner, trolde og hekse, der ellers kunne få gang i gryder og besværgelser 😃

10-01-2021 www.dr.dk:

Grønland vil hente 1.000 corona-strandede borgere hjem fra Danmark11 særfly skal hente strandede grønlændere hjem.
Omkring 1.000 grønlændere strandede ifølge det grønlandske netmedie Sermitsiaq i Danmark, da Selvstyret lukkede for flytrafikken, men nu har Selvstyret ændret holdning, og man vil med 11 særflyvninger over de næste 14 dage fragte folk hjem hurtigst muligt.
Årsagen er, at den mere smitsomme, engelske variation af coronavirus nu spreder sig i Danmark, oplyser den grønlandske landslæge.

10-01-2021 sermitsiaq.ag:

Eksperimentbarn: Det blev gjort i den bedste mening

Jeg har aldrig haft brug for en undskyldning. Nu har jeg jo fået brevet fra statsminister Mette Frederiksen, og så er det såmænd fint. Jeg er helt klar over, at de grønlandske politikere også har et ansvar for det, der skete for os 22 børn. De var med i beslutningen og troede jo på, at det ville være en god investering for samfundet at sende os til Danmark.
- Jeg har haft og har stadigvæk et godt liv. Jeg kom til Danmark igen som 18-årig. Var sygeplejeelev i to år. Mødte min mand. Vi blev gift. Var i Godhavn i syv år. Uddannede mig først til lægesekretær og senere til socialrådgiver. Eva Illum er gift med Finn Illum, tidligere gennem 28 år forstander for Det Grønlandske Hus i Odense. De har to voksne sønner og tre børnebørn.

10-01-2021 www.berlingske.dk:

Anmeldelse: Lad os være ærlige – »1984« er et bjerg af kedsomhed, og de færreste har læst den

George Orwells roman »1984« er mere interessant at læse som sociologibog end som skønlitteratur. Og selv Orwell kunne ikke i selv sine værste mareridt forestille sig to ting ved samtiden, som vi finder helt naturlige.
En klassiker er en roman, som de fleste kender, men de færreste har læst. Sådan lyder Mark Twains definition, og den passer perfekt på George Orwells »1984«, som netop er kommet i en glimrende nyoversættelse. Jeg har selv flittigt henvist til romanen, men faktisk aldrig evnet at gennemføre læsningen af den før nu. »1984« er nemlig et bjerg af kedsomhed.
Romanen, der udkom første gang i 1949, har fået nærmest mytisk status, og vi kender alle henvisningerne til Big Brother, newspeak og hvordan uhæmmet overvågning truer frihed, kærlighed og demokrati. »1984« har haft så stor gennemslagskraft, at den endda to gange har været på bestsellerlisten i det 21. århundrede – efter 11. september og efter indsættelsen af Trump som præsident – og mange har oprørt viftet med den under politiske debatter, for uh, nu var det hele ligesom »1984«.

08-01-2021:

Hvorfor er der helt stille om de mange udsatte og misbrugte børn?

 

07-01-2021 www.kamikposten.dk:

Støvet viden

Læren om pollen, sporer og andre mikroskopiske, organiske organismer kaldes palynologi, hvilket på græsk skulle betyde noget hen ad 'læren om støv'. Måske ikke noget synderligt blæret navn, men alligevel meget rammende, når man tænker på det ofte gule eller orange støv-agtige materiale, der sidder på støvdragerne i en lilje. Eller de imponerende skyer af gult støv, man kan sende ud i verden ved at ryste udvalgte grantræers grene

06-01-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Vigtige forhandlinger på vejNår jeg er forsigtig med at udtale mig kategorisk om, hvad der vil ske, så skyldes det hensynet til den demokratiske proces, hvor man skal forholde sig til, hvad et flertal i Landstinget kan støtte op om, fortæller Erik Jensen og understreger:
- Jeg er jo kun formand for ét parti, der ikke har flertallet i Landstinget

06-01-2021 knr.gl:

Minister afviser at åbne anstalt i Kangerlussuaq

Og med kun 21 domsfældte på ventelisten er der ingen grund til at genåbne en midlertidig anstalt i Kangerlussuaq, vurderer han.
- På baggrund af det aktuelle antal domfældte på ventelisten, er det kriminalforsorgens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at genetablere anstalten i Kangerlussuaq, skriver han til Grønlandsudvalget.
Kamikpostens kommentar
Det ligger lige for at sende dem til Danmark til afsoning.

06-01-2021 www.kamikposten.dk:

Danske legepladser til grønlandske bygderBudgettet for legepladsen i Alluitsup Paa lyder på ca. 65.000 kr. Arealet, hvor legepladsen skal etableres, er stillet til rådighed af Kujalleq Kommune, som også har påtaget sig monteringen med hjælp fra lokale frivillige. Og rederiet Royal Arctic Line har sponsoreret en væsentlig del af fragten til Grønland, oplyser civilingeniør Hans M. Janus fra Hørsholm Rotary Klub, der har været formand for arbejdsgruppen bag legepladserne.

04-01-2021 www.zetland.dk:

Grønland er i gang med at bryde spiralen for seksuelle overgreb. Nu sætter Danmark ind med endnu et værktøj

Alligevel tillader Jonna Ketwa sig at være en smule optimistisk. Efter at have arbejdet som psykolog i mere end 20 år med sager om omsorgssvigt og overgreb konkluderer hun nemlig, at det går den rigtige retning. Hun var lige flyttet tilbage til Grønland, da en national oplysningskampagne i begyndelsen af 00’erne var med til at nedbryde tabuet om seksuelle overgreb. Hun mærker, fortæller hun, at stigmatiseringen bliver mindre, og modet til at tale om udfordringer bliver større. Der er kommet et tættere samarbejde mellem organisationer og myndighederne. “Det er rart, at der er samlede kræfter, der vil det her til livs,” siger hun. “Ellers kan vi behandlere rydde op og rydde op og rydde op, uden at det knækker kurven.”
For Aki-Matilda Høegh-Dam er det nye politiforlig med til at stadfæste, at Danmark stadig har et ansvar for de store sociale udfordringer i Grønland. “Det handler om forsoning og at kunne stole på hinanden igen,” siger hun. “Det her er et skridt i den rigtige retning.”
Kamikpostens kommentar
Med Aki-Matilda Høegh Dam er det for evigt Danmarks skyld.
Det selv om de groveste og længstvarende former for seksuelt misbrug foregår i bygder, hvor der ikke er danskere til stede, som kan gribe ind.
Det er den fremstrakte hånd og den knyttede næve, der er sat ind faste rammer i forhold til Danmark. At danske journalister i Danmark labber det vrøvl i sig uden at stille bare et enkelt kritisk spørgsmål,det er kun med til at forstærke danskerhadet ☹

04-01-2021 sermitsiaq.ag:

Mænd: 40 pct. af en årgang bryder loven

En ny analyse fra Justitsministeriet viser, at 40 procent af mændene, der er født i 1991, på et tidspunkt har overtrådt kriminalloven. For kvinderne er det 21 procent.
Der er stort set lige meget kriminalitet i Danmark og Grønland, hvis man kigger på antallet af anmeldte forbrydelser i forhold til befolkningens størrelse.
I Grønland begås der dog mere personfarlig kriminalitet, da seksualforbrydelser fylder 10 gange mere i statistikken og voldsforbrydelse fire gange mere.
Derudover er der relativt set langt flere i Grønland, der har været på kant med loven.
Det viser en analyse fra Justitsministeriet i Danmark.

02-01-2021 www.kamikposten.dk:

Fra Grønland til gadenOg det er hårdt. Alt det der med at prøve at få hjælp og prøve at få et sted at bo, det er meget hårdt, hvis man ikke kan dansk. Hvis man ikke kan ordentligt dansk, så kan man hurtigt komme helt derned og blive ligeglad. Og der er mange af dem, der bare har gjort sådan. Kan jeg se. Ja, de mister deres drømme i systemet, fordi det er så hårdt for dem at flytte.
Man skal først planlægge det. Man skal ikke bare rejse og forvente, at man bliver hjulpet. Man skal selv, kunne selv snakke. Og forstå, ik? Hvis man ikke er så god til dansk og ikke har noget indskud til lejlighed, så skal man lade være. Fordi det er rigtigt hårdt.“
(Kvinde, 59 år)

31-12-2020 www.ral.dk:

Mary Arctica forsinket efter hændelse

Grundet en berøring af bunden under indsejling til Nuuk tirsdag aften, er der efter dykkerundersøgelser det meste af onsdagen, desværre blevet nødvendigt at udføre reparationer inden skibet kan sejle videre. Vi forventer at dette sker den 1/1-2021.

30-12-2020 dk.siumut.gl:

Siumut støtter talsmændene

Børnerettighedsinstitutionen MIO, Handicapinstitutionen Tilioq og æ, som har talsmændene for henholdsvis børn og unge, de handicappede og de ældre skal fortsætte uændret, mener Siumuts forretningsudvalg i hovedbestyrelsen. Dermed undsiger partiet landsstyrets lovforslag som netop er sat i høring. I forslaget vil landsstyret sammenlægge de tre institutioner sammen
Ligestillingsrådet og Rådet for Menneskerettigheder. Men ingen har efterspurgt denne ændring, i alt fald ikke hos landsstyrets arbejdsgiver, Landstinget.
- Det er svært at få øje på hvor idéen om at sammenlægge tre ganske velfungerende institutioner under en paraply som Grønlands Menneskerettighedskommission, hvor topstyring og centralisering bliver rådende. Den er ikke efterspurgt af Siumut og står ikke i koalitionsaftalen med Nunatta Qitornai og Demokraatit, siger Erik Jensen, formand for Siumut.

30-12-2020 www.berlingske.dk:

Når en drabsmand får en advokat af staten, mens anklageren »kun« er betjent, er det til fordel for forbryderen

Landsstyremedlem for justitsområdet, Martha Abelsen, Institut for Menneskerettigheder (IMR) og en forsker ved Grønlands Universitet har en opfattelse af, at flere juridiske anklagere i kredsretterne vil tippe retssikkerheden. Tallene tyder dog i højere grad på, at retssikkerheden muligvis er skævvredet til fordel for den tiltalte, og til ulempe for ofrene.


I Sermersooq har man retningslinjer for, at der bør være juridiske forsvarere, når der er tale om grov og kompliceret kriminalitet. Det mener jeg også bør gælde for anklagemyndigheden, hvor det lokale politi så fortsat kan fungere som anklager i de mindre og ukomplicerede sager.
Ideelt set burde forsvarer, dommer og anklager alle være jurister. Da dette har lange udsigter mener jeg, at anklageren bør være juridisk uddannet i sager om grov og kompliceret kriminalitet, f.eks. i voldtægts- og drabssager, samt i sager om overgreb mod børn.

29-12-2020 www.kamikposten.dk:

VII Krise uden alternativDette er et link til det afsluttende kapitel i bogen:

Vi kommer kun ud af dette formynderi ved at sige, at den opgave vi tog på os i 1950 nu er løst. Vi lovede at indhente årtiers udviklingsefterslæb ved en stor og gennemtænkt indsats. Vi har indfriet vort løfte. Et spørgsmål står ubesvaret tilbage: er der fisk i havet til den moderne industri, som efter planerne skulle bære det hele? Vi kan ikke besvare dette spørgsmål i dag, men de bange anelser truer mere og mere med at tage overhånd over den optimisme, som bør komme ethvert forsøg til gode
Kamikpostens kommentar
Nu er hele bogen "Krise uden alternativ" lagt ind på Kamikposten.dk. Foreløbigt indtil forlaget Gyldendal afgør, om det er noget, som de kan acceptere.
(Foto: Fiskenæsset 1969)

29-12-2020 www.ral.dk:

Åbningstider for gate og pakhus i Nuuk

29. december Kl. 08:00 – 16:00
30. december Kl. 08:00 – 16:00

31. december - 3. januar Lukket

04 januar Kl. 08:00 – 16:00

28-12-2020 sermitsiaq.ag:

Sådan ville stemmerne fordele sig i dag

Demokraatit, Nunatta Qitornai og Samarbejdspartiet går tilbage, Siumut og IA går frem, mens Atassut og Partii Naleraq er tæt på status qou i en ny meningsmåling om, hvor befolkningen ville sætte deres kryds ved valg til Landstinget

28-12-2020 naalakkersuisut.gl:

Behandlinger med tandbøjler genoptages i 2021

Behandlingstilbuddet vil gælde ud fra formelle fastsatte visitationskriterier for at sikre en ensartet og rettidig udvælgelse af de børn og unge, der har indikation for behandling med tandbøjle.
En forudsætning for at kunne tilbyde bøjler i behandlingen af børn og unge med sådan et behov, er at behandlingen foregår de steder hvor der er faglige ressourcer til at varetage den nødvendige opfølgning af behandlingsforløbene. Dette for at minimere risikoen for uhensigtsmæssig behandling.

28-12-2020 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøernes højkonktur har toppet

Selv om højkonjunkturen har toppet, så er den færøske økonomi sund. 95 procent af eksporten er fisk, men i forhold til før kan fiskeriet deles op i tre særskilte sektorer: 1) havbrugene, 2) det pelagiske fiskeri og 3) bundfiskeriet.
Dvs. rammes bundfiskeriet af dårlige priser eller fiskeri, så kan de andre sektorer holde eksporten oppe. Samtidig har erhvervene været dygtigere til at udvide, hvor de kan afsætte deres varer, både i form af geografi og produkttyper.
Nationalbanken vurderer, at den færøske økonomi er mere robust i dag end for 10-15 år siden.

26-12-2020 sermitsiaq.ag:

Demokraatit bløder vælgereJens-Frederik Nielsen er da også godt klar over, at upopulære politiske beslutninger, koster stemmer.
- Vi har været med til at tage nogle svære men nødvendige beslutninger om adfærdsregulerende afgifter, da finansloven for i år skulle vedtages, det har helt sikkert kostet os nogle vælgere, erkender formanden.
Han understreger, at partiet er et sted, hvor de skal finde sig selv igen og finde fodfæste.
Kamikpostens kommentar
Et parti som Demokraterne kan ikke gå i koalition med Siumut og Vittus Qujaakitsoq med følgeskab af Aleqa Hammond. Det er et forræderi overfor Demokraternes partiprogram og de mennesker, der har stemt på partiet.
Det skal man nok være adjunkt ved Samfundsvidenskab på Ilisimatusarfik for ikke at fatte 😄
Læs også
Demokraternes parti- og principprogram

26-12-2020 knr.gl:

Rigsfællesskabet blænder snart op for ny strategi for Arktis

At Arktis forbliver et lavspændingsområde skal Ilulissat-erklæringen fra 2008 være med til at sikre, lyder det fra Steen Lynge:
- Vi har jo Ilulissat-erklæringen, hvor vi har aftalt, at uenigheder skal løses ved brug af internationale regler, samarbejde og dialog. Det skal landsstyret slå til lyd for over for vores rigsfæller, men også de andre lande i det arktiske område, siger Steen Lynge.
Kamikpostens kommentar
Udover en stribe kaffebordsfloskler bidrager Grønland ikke med noget som helst 🙂

26-12-2020 sermitsiaq.ag:

GE: Virksomheder er ikke skyld i manglende lærepladser

Ifølge direktøren oplever virksomhederne generelle problemer, såsom at de unge kommer med meget dårlige karakterer fra skolen, ringe færdigheder i forhold til at passe et fast job og det kan også være svært for virksomhederne at fastholde de unges interesse.
- Faktum er, at man som lærling eller praktikant skal være klar til at indgå og deltage i arbejdet i en virksomhed, siger Christian Keldsen

25-12-2020 www.ral.dk:

Tukuma Arctica rejse 049På grund af dårligt vejr mellem Island og Grønland, er Tukuma Arctica rejse 049 (rød linje) forsinket med sin ankomst til Nuuk.
Det forventede ankomst til Nuuk er nu sat til 26. december 2020, kl. 17:00
Udleveringen af hele containere (FCL) vil være klar til den 27. december, og kølegods (stykgods) vil også være klar til udlevering sammennævnte dag.
Åbningstiderne for Nuuk gate samt pakhus vil se således ud:
Nuuk Gate 27. december Kl. 08:00 – 20:00
Nuuk Pakhus (kølestykgods) 27. december Kl. 10:00 – 12:00
Med mulighed for udvide åbningstiden, efter behov

24-12-2020 www.kamikposten.dk:

Krise uden alternativ

Niels Højlund:
En analyse af dansk grønlandsdebat
Ønsket om at skrive denne bog opstod, da det i sommeren 1969 blev mig klart, at jeg ikke kunne fortsætte mit arbejde i Grønland ud over den 2-års periode, som jeg kontraktligt var forpligtet til. Det grønlandske samfund, hvis problemer og vanskeligheder gennem en halv snes år havde optaget mig stærkt, ville snart glide i baggrunden for mig. Inden da måtte jeg forsøge at samle mine erfaringer og overvejelser til en helhed

24-12-2020 naalakkersuisut.gl:

Opførelse af standardkollegier i 5 byer

Etableringen af de 524 sengepladser vil være første etape af i alt tre etaper af kollegiebyggerier. Projektet baserer sig på et standardprojekt, der indeholder 4 forskellige bygningstyper afhængigt af den specifikke målgruppe. I første etape er det kun 3 af bygningstyperne, der indgår. Projekterne i de enkelte byer er sammensat af de forskellige bygningstyper og i forhold til standardprojekterne er de kun justeret for særlige stedspecifikke forhold såsom terræn og adgang til forsyninger. Etape 2 og etape 3 vil ligeledes basere sig på samme standard dog med indarbejdelse af erfaringer og forbedringsforslag fra første etape.

24-12-2020 sermitsiaq.ag:

Nitter: Et år på godt og ondtAir Greenland står ved indgangen til 2021 med en helt særlig udfordring, der intet har med corona-pandemien at gøre.
- Den allerstørste udfordring bliver implementeringen af de to nye helikoptertyper H225 og H155. Det er altid en enorm opgave at indfase nyt materiel. Det er ikke som at købe en ny bil, så det er virkelig noget, der kræver stram styring og en masse dygtige mennesker, der arbejder tæt sammen, afslører Jacob Nitter Sørensen, der samtidig vil have et vågent øje på medarbejdernes trivsel.

23-12-2020 sermitsiaq.ag:

Departementschef om kritik: Vi forhandler med EU

Forhandlingerne er ifølge departementschefen tæt på at være på plads.
- Vi er nået langt i forhandlingerne og har været det længe. Der har dog været nogle uenigheder mellem EU og de danske myndigheder undervejs. Det eneste, vi mangler at forhandle helt på plads nu, er en kvote på lodde.
- Vi har sagt, at vi vil have førsteret på halvdelen af den loddekvote vi får. Resten kan vi forhandle med EU om, slutter Jørgen Isak Olsen.

23-12-2020 sermitsiaq.ag:

Så mange grønlandske børn anbringes i DK

Omkring syv procent af grønlandske børn i Danmark er anbragt uden for hjemmet, viser et nyt notat for Social- og Indenrigsministeriet.
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) oplyser til Sermitsiaq.AG, at i Grønland er cirka 4,5 procent af alle børn anbragt hos plejeforældre eller på døgninstitutioner.
- Vi ved ikke, om det fuldt ud er muligt at sammenligne tallene – dels ved vi ikke om tærsklerne for at anbringe børn i Danmark og Grønland generelt er forskellige. Dels ved vi ikke, om de familier, der flytter til Danmark gennemsnitligt er dårligere stillede end de, der bliver i Grønland, oplyser Karen Margrethe Vendelbo Dahl, senioranalytiker i VIVE.
Hun gør opmærksom på, at der kan være en gruppe børn i Grønland, som efter standarderne i de danske kommuner, ville være blevet anbragt. Der kan også være tale om, at familier med få ressourcer flytter til Danmark, hvis de eksempelvis har svært ved at få en bolig i Grønland.

22-12-2020 sermitsiaq.ag:

Tidligere landsstyremedlem for fiskeri: Fiskerne kvæles af forvaltninger

Karl-Kristian Kruse mener, at nedsættelse af kvoter i de eksisterende forvaltningsområder Disko, Uummannaq og Upernavik samt afskaffelse af kvotefrie zoner vil få negative konsekvenser for fiskerne.
- Så har man for indenfor det kystnære TAC 47-område nedsat kvoten med 1683 tons hellefisk og det vil få negative følger for alle fiskere og medføre stor mangel på fangst, men endnu værre er de fiskere ramt, der ligger udenfor det optegnede område, hvor hellefiskefiskeriet er helt ophørt, og hvor der ellers fiskes omkring 4000 tons hellefisk, tordner han i en pressemeddelelse.

22-12-2020 naalakkersuisut.gl:

Fornyelse af installationer i Selvstyrets flerfamiliehuse

På mange af Selvstyrets boliger er der et påtrængende vedligeholdelsesefterslæb, hvor flere bygningsdeles levetid er på grænsen til at være udløbet. Den største enkelt-faktor risiko i forbindelse med naturlig nedbrydning af bygninger og bygningsdele er vand. Når der sker skade på vand- og afløbsinstallationer er der stor risiko for følgeskader, som gør at lejligheder og hele boligblokke i værste fald kan blive ubeboelige i kortere eller længere tid.
I en erkendelse af dette, er der derfor nu afsat midler til at forny vand- og afløbsinstallationer i de flerfamiliehuse, der er vurderet særligt udsatte for risikoen for skader. Denne indsats skal ses som et led i en samlet handleplan for fornyelse af faldstammer og afløb i Selvstyrets boligmasse. I første fase vil der være tale om knap 1000 husstande, der vil blive omfattet af nærværende indsats.

22-12-2020 www.fonyhedsbureau.dk:

Verdens første undersøiske rundkørsel åben for trafik

Et af Færøernes største byggeprojekter står nu færdigt. Det er en 11,2 kilometer lang undersøisk tunnel som binder de to største øer på Færøerne, Eysturoy og Streymoy, sammen.
Tunnelen forventes fundamentalt at ændre infrastrukturen på Færøerne og vil have stor indflydelse på andre forhold. Turen fra Thorshavn, hvor tunnelen starter i udkanten af. og til byerne Runavík og Strendur bliver forkortet fra 55 km til 17 km.

21-12-2020 www.ral.dk:

Ændring af rotation Nanoq Arcticas rejse NNQx047

Når Nanoq Arctica rejse NNQX047 er færdig i Tasiusaq skal skibet sejle til Upernavik og skal være der frem til ankomst af Mary Arctica rejse 048.
Mary Arctica rejse 048 sejler til Upernavik for at assistere Nanoq Arctica rejse NNQx047 med at få vinterforsyningerne frem. Hvis isen tillader prøver Mary Arctica og Nanoq Arctica til Kullorsuaq.
Hvis det ikke lykkedes at bryde is indtil kajen skal godset losses af skibet ved iskanten i Nuussuaq.

20-12-2020 www.berlingske.dk:

Den store danske læge var hemmelig agent

Som ung student blev en lovende Peter Ludvig Panum sendt til Færøerne, hvor en mæslingeepidemi rasede. Man anede dengang ikke, at der var en sammenhæng mellem sygdomme på den ene side og forurenet vand og urenheder på den anden. Peter Panums opdagelser på Færøerne brød med den gamle lægevidenskab, og en helt ny verden åbnede sig. Peter Panum og hans kollegaer afslørede mikroorganismers betydning for smitte og nødvendigheden af at undgå smitte fra menneske til menneske.

19-12-2020 sermitsiaq.ag:

Ekspert, advarer: Grønlandske lufthavne kan sprænge budgettet med to milliarder

Der er stor fare for, at økonomien i byggerierne af lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq løber løbsk og ender som en økonomisk katastrofe. Det mener Kalaallit Airports’ tidligere projektdirektør, Johannes Ehmanns.
Jeg vurderer, at prisen på lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq tilsammen vil blive mellem 5,5 og 6 milliarder kroner, hvis Kair ikke kan styre projekterne, og hvis selskabet ikke ændrer sin projektledelse, rådgivere og udbudsmetoder eller filosofi.
Kamikpostens kommentar
Det er vi mange, der har forventet allerede før lufthavnsfantasteriet blev vedtaget som en lov i Landstinget. Det kunne man forudsige uden brug af så meget som en gammeldags kugleramme.
Lufthavnsfantasterierne udspringer som så meget andet i Grønland af politisk storhedsvanvid kombineret med det velkendte sikkerhedsnet, at ham staten nok ender med at betale for vanviddet. Ellers ved vi godt, at vi bare skal forlange en undskyldning 😃

18-12-2020 naalakkersuisut.gl:

Ny rapport om kriminalitet og lovovertrædere i Grønland

I rapporten beskrives kriminalitetsudviklingen i Grønland, dens art og omfang samt lovovertræderes geografiske og demografiske fordeling. På baggrund af data fra Grønlands Statistik gennemføres analyser af lovovertræderes sociale forhold i relation til foranstaltningens og kriminalitetens art, til køn og alder samt i forhold til en sammenlignelig del af befolkningen. Endvidere gennemføres på de nævnte områder komparative analyser med henblik på at anskueliggøre, på hvilken måde og i hvilket omfang kriminaliteten i Grønland adskiller sig fra det, der ses i Danmark.

Et af rapportens væsentligste fund er, at omfanget af henholdsvis kriminallovsovertrædelser i Grønland og straffelovsovertrædelser i Danmark stort set er det samme, men at kriminaliteten i Grønland er betydeligt mere udbredt i befolkningen, end tilfældet er i Danmark, hvor færre registreres, men til gengæld for flere lovovertrædelser. Dette mønster afspejler sig også i, at lovovertræderes sociale forhold i højere grad ligner befolkningens i Grønland, end tilfældet er i Danmark.

Rapporten er udarbejdet efter opdrag fra Rådet for Grønlands Retsvæsen.

18-12-2020 www.ral.dk:

Ændring af rotation Mary Arctica rejse 048

Nordfeeder Mary Arctica rejse 048 (mørkegrøn linje) sejler til Upernavik for at assistere Nanoq Arctica med at få vinterforsyningerne frem.
I den forbindÆndring af rotation Mary Arctica rejse 048 else vil skibet anløbe Qasigiannguit før Ilulissat inden det fortsætter mod Upernavik.

18-12-2020 stat.gl:

Offentlige finanser2019

Social beskyttelse er det største område under kommunerne, og omfatter udgifter til sociale velfærdsforanstaltninger som forsorg for familier, børn og unge, handicappede og ældre, herunder institutioner, boliger, forebyggelse m.m. samt en række kontante ydelser ved sygdom, invaliditet og arbejdsløshed samt ydelser til boligsikring, revalidering, social førtidspension, alderspension m.m. I 2019udgjorde udgifterne til social beskyttelse 3.006mio. kr. svarende til 51,4pct. af de samlede kommunale udgifter.

18-12-2020 sermitsiaq.ag:

Handlingsplan bliver essentiel for jobsøgende

Kommuner skal i højere grad arbejde med handlingsplaner og opfølgning på ledige, som modtager sociale ydelser. Det skal ske for at sikre, at de overholder krav, der stilles til dem.
jobsøgningsydelse skal ikke kun være hjælp fra kommunen i form af penge. Der skal også være tilbud og aktiviteter, som den ledige være villig til at tage imod.
Disse er:
 • At tage imod relevant anvist job
 • Jobtræningstilbud
 • Opkvalificering
 • Aktivt søge relevante stillinger
 • Møde op til aftale møder ved Majoriaq18-12-2020 knr.gl:

Nyt herberg i Ilulissat slår dørene op i dag

I dag slår Avannaata Kommunia dørene op for et ny herberg til de hjemløse i Ilulissat.
Det er tale om seks containere, som er blevet bygget om. Der er lagt et tag over dem, og facaderne er blevet beklædt med træ.
Containerherberget har fire rum, to badeværelser, en fælles stue og køkken.
Her kan der være otte overnattende med to sovepladser i hvert rum.

17-12-2020 pov.international:

Problemet med de grønlandske eksperimentbørn peger tilbage på Grønland

Med sin undskyldning til 22 grønlandske børn har Mette Frederiksen kun givet mere næring til den grønlandske offermentalitet. Man kan frygte, at fjendtligheden mod Danmark står i vejen for, at grønlænderne vender blikket indad, når de skal finde årsagen til landets mange sociale problemer.
Over en tredjedel af personer født i 1995 eller senere er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Hvert femte barn har været udsat for seksuelt misbrug. Nogle steder i Østgrønland gælder det for hver andet. Grønlandske unge har verdensrekorden i selvmord, som ikke overraskende hænger sammen med en opvækst med vold, overgreb og alkoholisme.
Desværre virker det til, at grønlænderne ikke ser bjælken i eget øje, så længe de fokuserer på splinten i broderlandets ditto. Undskyldninger fra Danmark fastholder grønlændere i forestillingen om, at andre har ansvaret for deres selvforskyldte problemer.

15-12-2020 www.gucca.dk:

Ligestilling Uden Lighed

Det var et chok for de fleste danskere, da Grønlands Landsråd i 1972 bad Ministeriet for Grønland om at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for, at Grønland kunne få mere selvstyre. Da de to grønlandske folketingsmedlemmer kort efter antydede, at man skulle afholde en folkeafstemning i Grønland om tilhørsforholdet til Danmark, opfattede mange danskere det som utaknemmelighed over al den hjælp og støtte, Danmark gennem tiden havde ydet Grønland. Men har denne hjælp monstro været et misforstået forsøg på at hjælpe et folk, der ikke selv mente, det havde brug for hjælp? Er der tale om gavmildhed eller imperialisme?

15-12-2020 iafolketingimi.dk:

For Inuit Ataqatigiit er sagen egentlig ret ligetil: sagsbehandlingstiderne i Grønland skal ned

I 2018 tog det i gennemsnit 419 dage at behandle en kriminalsag i Grønland. I Danmark tog det 136 dage. Det vil sige 3 gange hurtigere.
De hurtigste sager om seksuelle overgreb mod børn under 15 år, der bliver behandlet i kredsretterne i dag, bliver afviklet et sted mellem 60 og 94 dage. Det tager altså mellem 2 og 3 måneder. Og unge kriminelle under 18 år, kan i dag forvente, at deres sag bliver færdigbehandlet efter mellem 89 og 285 dage. Altså kan det tage op til næsten 1 år.
Bag al det fakta, er der liv der står på hold. Børn, der møder deres overgrebsmænd på gaden og unge mennesker, der venter i umenneskeligt lang tid, før de kan komme på rette spor. Det bliver vi nødt til at tage hånd om.

15-12-2020 www.royalgreenland.gl:

Ny Tasiilaq overdraget

Den nye Tasiilaq er, ligesom den nu solgte trawler af samme navn, en pelagisk trawler der skal fiske blåhvilling, lodde, sild og makrel i grønlandsk, islandsk og færøsk farvand.
Den nye trawler har omtrent 50 procent større produktionskapacitet end gamle Tasiilaq, og har en lastkapacitet på 2600 kubikmeter, der både kan køle -og fryse fangster.
Udover større fiskerikapacitet, er besætningens opholds- og arbejdsbetingelser også forbedret.
Den nye trawler, der kan have en besætning på op til 25 mand, sejlede fra Færøerne den 9. december 2020, og fisker nu blåhvilling i færøsk farvand.

15-12-2020 knr.gl:

Stramning i fiskeriet: Fiskerorganisation er bekymret for næste år

Erik Lange vurderer, at fiskerne efter stramningen i fiskeriet vil vælge at flytte til bosteder, hvor indhandlingsstederne konkurrerer hårdere om hellefisken med bedre pris til fiskerne til følge. Fiskerne er allerede stimlet sammen i Diskobugten og Uummannaq område, fortæller han:
- Indførelse af nye forvaltningsområder betyder også, at hellefisk fiskere vil stimle endnu mere sammen end i dag, siger Erik Lange.
Derfor efterlyser han nye kvotefordeling hos jollefiskerne, hvis joller er mindre end 6 meter lange. Det vil give et mindre hektisk fiskeri, mener han. I dag har disse fiskere en fælles kvote.

15-12-2020 www.fonyhedsbureau.dk:

Coronarestriktioner på Færøerne strammes før jul

Landsstyret præsenterede mandag (14. december) nye restriktioner, der tager højde for, at op til 4000 mennesker kommer fra Danmark til Færøerne op til jul. Det er i øvrigt det halve af det normale.
Julegæsterne, i fleste tilfælde studerende, kommer fra områder, hvor smitten er høj, og derfor er det nødvendigt at stramme grebet.

13-12-2020 www.fonyhedsbureau.dk:

Forsvarsministeren til Færøerne at forhandle om militær radar

En militær radar er det eneste, som kan opdage fremmede fly i færøsk luftrum, men det er svært at sætte en radar op, hvis færingerne ikke vil. Det fastslår forsvarsminister Trine Bramsen (S), som i begyndelsen af det nye år tager til Færøerne for at mødes med landsstyret.

11-12-2020 knr.gl:

Skal Grønland sige undskyld? Ja, siger Aaja Chemnitz Larsen

KNR har forsøgt at få Kim Kielsen, der er formand for landsstyret, til at svare på, om Grønland også bør sige undskyld til eksperimentbørnene.
Det har han ikke svaret på. Han har i stedet sendt KNR videre til Martha Abelsen (S), der er landsstyremedlem for sociale anliggender. Og hun siger, at udredningen skal oversættes til grønlandsk, før den skal diskuteres i Landstinget

- Jeg er helt uenig. Jeg mener, at Mette Frederiksen og Kim Kielsen – eller hvem der nu bliver formand for landsstyret i det nye år – bør tage en snak om, om der er flere ting i vores fælles historie, som vi er nødt til at rette op på, siger Aaja Chemnitz Larsen.
- Hvis der ingen undskyldning kommer fra Grønland, er det et signal om, at undskyldningen udelukkende er en dansk beslutning, og at Grønland var involveret. Og sådan var det jo ikke.

11-12-2020 www.fonyhedsbureau.dk:

MSC: Summen af nationale kvoter fører til overfiskeri

For Færøerne kan det være heldigt, fordi Færøerne stadig væk har adgang til det russiske marked, som EU og Island ikke har. Dvs. at vi kan sælge vores silde- og makrelprodukter til Rusland for en mulig højere pris end en MSC-vare i Europa, siger Pól Huus Sólstein.

11-12-2020 maritimedanmark.dk:

Flere sejladser via Nordøstpassagen

Antallet af skibe der vælger at sejle nord om Rusland, på vej til eller fra Asien, er steget markant i 2020. Det fremgår af en opgørelse foretaget af Centre for High North Logistics som viser, at 331 skibe har benyttet den arktiske rute i år, mod 277 skibe i samme periode sidste år.

10-12-2020 www.kamikposten.dk:

EMAIL FRA EN LÆSER

Det har kun handlet om at svine Danmark til
Det er jo den rigtige overskrift. Jeg mener jeg har sat mig rimeligt meget ind i sagen om disse børn der blev sendt til Danmark. Som jeg har læst det, var det et fælles anliggende, for at disse børn måske kunne bliv bedre rustet til igen at komme hjem til Grønland, og forhåbentligt klare sig godt i deres fremtidige liv. Men nej, det er igen igen de danskere, der er skyld i det hele.
Nu kommer den Danske Stats Minister så med en undskyldning, men nu er det jo lige før det heller ikke er nok. Nej der skulle nok følge en lufthavn med. Men Grønland vil ikke undskylde, men nej det kan de ikke, på en måde forstår jeg det godt, for hvis man bare har en lille smule medmenneskelighed, så må man langt ind i sjælen have det virkeligt dårligt med at der i 2020 går så mange børn rundt på Grønland under så ringe vilkår.
En gang i mellem så undre jeg mig over det går så dårligt i Grønland som det gør, er det lederne der ikke har evnerne, på en måde tror jeg det.
Vi har jo et land mere i Rigsfællesskabet Færøerne, et stolt folk, veluddannede, et viljestærkt folk det har vækst og en vilje til at klare sig selv. De piver ikke som man gør i Grønland, jeg tror de kunne klare sig uden Rigsfællesskabet, men jeg ville virkelig blive ked af det, hvis de meldte sig ud.
Hvorimod Grønland, hvor ville det være en lettelse for mange hvis de meldte sig ud af rigsfællesskabet, Danmark skulle ikke mere høre på alt deres utilfredshed, vi skulle ikke mere bruge en masse penge på Grønlænder der kommer til Danske hospitaler fordi deres eget ikke funger, der skulle ikke bruges penge på uddannelse af grønlænder på danske skoler, militær o.s.v og der årlige bidrag. Og ikke mindst, så skulle Danmark ikke høre alt det brok fra 55000 mennesker der koster Danmark en formue om året

10-12-2020 knr.gl:

Aqqaluk Lynge: Eksperimentbørn bør få erstatning

Jeg tror, at Staten igen har et problem her. Når der bliver tale om en erstatning, opstår der et problem. Jeg mener, at der bør gives en erstatning til de resterende eksperimentbørn, at der bør ske en vurdering omkring de berørte, som er døde, siger Aqqaluk Lynge.
Hvor stor den erstatning skal være, vil han dog ikke vurdere.
- Erstatning for svie, smerte og afsavn - det kan jeg slet ikke måle, siger han.
Kamikpostens kommentar
Og det er naturligvis ham staten, der skal betale. Det er jo, hvad det hele tiden har handlet om 🙂

10-12-2020 menneskermedmere.dk:

Fra Grønland til gaden

"Det, jeg tror, der sker, sådan som jeg har oplevet det på min egen krop, ik? Hvis jeg drak, så tror jeg også, jeg ville ende som dem hurtigt. Fordi det er hårdt at prøve at flytte herned. Fordi, jeg har ikke haft noget tanke om overhovedet, at det ville være så hårdt. Jeg troede, at hernede, når man kommer herned, vi er jo i vores dåbsattest, der står jo, at vi er danske statsborgere. Så tror jeg, når vi flytter herned, at de vil tage vare på os, som de gør derhjemme. At vi ville blive behandlet som ligemand her. Men, det jeg mærker, det gør vi ikke.
Og det er hårdt. Alt det der med at prøve at få hjælp og prøve at få et sted at bo, det er meget hårdt, hvis man ikke kan dansk. Hvis man ikke kan ordentligt dansk, kan man hurtigt komme helt derned og blive ligeglad. Og der er mange af dem, der bare har gjort sådan. Kan jeg se. Ja, de mister deres drømme i systemet, fordi det er så hårdt for dem at flytte.
Man skal først planlægge det. Man skal ikke bare rejse og forvente, at man bliver hjulpet. Man skal selv, kunne selv snakke. Og forstå, ik? Hvis man ikke er så god til dansk og ikke har noget indskud til lejlighed, så skal man lade være. Fordi det er rigtigt hårdt.“
(Kvinde, 59 år)

10-12-2020 ia.gl:

Statsministeren undskyldte – endelig kan vi trække vejret igen

Inuit Ataqatigiit er utroligt glade for at vores repræsentanter har gennem et godt stykke indsats har været med til at opnå den undskyldning der nu er blevet givet. Problemet har i mange år kastet skygger over det politiske arbejde, hvor staten har ageret som en “kolonimagt og slaveejer”, men har nu indrømmet misgerningen gennem en officiel undskyldning.

10-12-2020 knr.gl:

Skal Selvstyret sige undskyld? Martha Abelsen afviser

Jeg anser sagen for at være lukket. Udredningen mangler stadig på grønlandsk, men den er der på dansk. Undskyldningen har vi også fået fra Mette Frederiksen. Så der slutter sagen, siger Martha Abelsen.

09-12-2020 www.fonyhedsbureau.dk:

50 millioner af den danske finanslov til Færøerne

De to færøske folketingsmedlemmer har forhandlet sig til næsten 50 millioner kroner på den danske finanslov.
Den danske finanslov for 2021 er kommet på plads, og traditionen tro falder nogle af pengene til Færøerne og Grønland.
I fællesskab har de fire nordatlantiske folketingsmedlemmer forhandlet sig frem til, at 26,8 millioner kroner bliver afsat til en filmspulje. Formålet er at give støtte til dokumentarfilm om rigsfællesskabet, som kan øge om kendskabet til Færøerne, Grønland og Danmark.

09-12-2020 knr.gl:

Eksperimentbarn: Undskyldning skal fejres med mattak og tørfisk

Undskyldningen kommer, fordi Helene Thiesen blev fjernet fra sin familie i Nuuk i 1951. Hun kan sagtens huske, hvad der skete, selv om det er 69 år siden.
Hendes familie var gået med hende ned til kolonihavnen for at sige farvel sammen med en stor gruppe mennesker.
Et stort skib lå til kaj, og den dag blev hun og fem andre børn fjernet fra deres familier og sejlet til Danmark. I alt 22 grønlandske børn.
- Vi kiggede op på vores forældre, og de vinkede til os. Men jeg kunne ikke vinke. Jeg var så ked af det. Jeg spekulerede på hvorfor. Hvorfor lader de mig rejse?, spørger Helene Thiesen, der dengang var syv år gammel.
Kamikpostens kommentar
Helen Thiesen blev ikke fjernet fra sin familie. Det var hendes forældre, der lod hende rejse.
Det er det centrale spørgsmål: Hvorfor lod forældrene hende rejse?
Det er forældrene, der for mange år siden, da hun vendte tilbage til Nuuk, skulle have forklaret hende, hvorfor de lod hende rejse.
Hvorfor skal den danske stat undskylde for det?

08-12-2020 www.stm.dk:

Undskyldning til de 22 grønlandske børn, som blev sendt til Danmark i 1951

Statsminister Mette Frederiksen udtaler i anledning af offentliggørelsen af udredningen:

”Jeg har fulgt sagen i mange år, og jeg bliver stadig dybt berørt over de menneskelige tragedier, den rummer. Hensynet til børnene blev sat til side. Så de mistede båndene til deres familier og slægt, deres livshistorie, til Grønland og dermed til deres eget folk.

Vi kan ikke ændre på det, der er sket. Men vi kan tage ansvaret på os og undskylde over for dem, som vi burde have passet på, men svigtede.
Kamikpostens kommentar
På side 13 i Udredningen kan man læse følgende om levevilkårene i Grønland, der førte til beslutningen om at sende børnene et år til Danmark:
Citat
Den høje dødelighed i Grønland var udbredt blandt småbørn, men særlig udpræget i bestemte aldersklasser af voksne, hvor dødeligheden kunne være mere end fire gange så stor som i Danmark. Dødeligheden var særligt høj for mændenes vedkommende og skyldtes primært ulykkestilfælde i forbindelse med et farefuldt erhverv på havet. Dødsfald som følge af ulykkestilfælde og dødsfald af tuberkulose var således et særkende for landet sammenlignet med forholdene i andre lande.
Middellevetiden i perioden 1946-1951 (i gennemsnit for nyfødte drenge og piger) var for mændenes vedkommende på 32,2 år og for kvinderne 37,5 år Den høje dødelighed, ikke mindst blandt de mandlige forsørgere, havde stor indflydelse på livsbetingelserne for de grønlandske familier og sociale forhold, som herskede i landet før 1950, herunder for landets børn.
I 1950 var der 3.486 drenge og 3.503 piger under 12 år i hele Grønland ud af en befolkning på i 22.581. En opgørelse i 1950 viste, at der var 1284 forsørgerløse børn i hele Grønland dette år. Således var der i 1950 et betydeligt antal børn, der stod uden deres biologiske forældre. I det traditionelle grønlandske samfund drog de pårørende eller pladsfællerne selv omsorg for børnene, idet hele familien betragtede sig som forpligtet til at tage sig af forældreløse slægtninge. Alle i bygdesamfundet påtog sig ansvaret kollektivt. Den Juridiske Ekspedition, som i 1948-49 rejste i Grønland for at beskrive sædvane og retspraksis, beskrev, at forældreløse oftest blev optaget i huset dels hos slægtninge, dels hos fremmede, med eller uden bevilling. Også børn, hvis forældre vanskeligt ved at klare deres underhold, kunne sættes i pleje. Ikke sjældent sås det også, at plejeforhold etableredes for at hjælpe bedsteforældre eller andre som fx. nødlidende enker.
Plejeforhold blev stiftet blot ved aftale mellem de interesserede parter, og undertiden skete det også, at børn midlertidig blev taget i pleje efter indbyrdes aftale mellem plejeforældre og barnets naturlige forældre uden myndighedernes indblanding. Retsvirkningen af det uformelle plejebarnsforhold var, at de biologiske forældre sædvanligvis ved et uformelt plejeforhold når som helst kunne kræve barnet tilbage.
Citat slut
Læs udredningen her:
Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951
Kim Kielsen har ret
Det er værd at bemærke, at Kim Kielsen ikke føler, at der er noget at undskylde for:
Citat
Formand for landsstyret Kim Kielsen udtaler i anledning af offentliggørelsen af udredningen:
”Det rører mig dybt at læse om skæbnen for de 22 børn. Deres særlige opvækst fik store konsekvenser for deres forhold til familien og samfundet og ikke mindst for deres identitet som grønlændere.
Nu her, snart 70 år senere, står vi med Selvstyre, og samarbejdet mellem Danmark og Grønland har udviklet sig meget. I dag står vi som ligeværdige parter, som i fællesskab kigger tilbage i historien og mærker og ser følgerne af datidens politiske beslutninger.
Vi har og vil altid lære af vores fælles historie, både de gode og de triste sider af historien”.
Citat slut
For en gangs skyld har Kim Kielsen ret. Der er ikke noget at undskylde.

08-12-2020 www.berlingske.dk:

Så voldsomt har gældsskandalen i Danske Bank udviklet sig

Siden sensommeren 2020 har TV 2 og Berlingske afsløret et omfattende gældskaos i Danske Bank. Fejl i systemer og data har betydet, at banken år efter år har opkrævet store summer fra talrige sårbare bankkunder, der slet ikke skyldte de pågældende beløb. Det har især vakt opsigt, at landets største bank har kendt til de fejlagtige opkrævninger i mange år – uden at gribe ind. Det har også udløst heftig debat, hvorfor banken aldrig bredt oplyste kunder og aktionærer om sagen. De måtte i stedet høre om gældsskandalen gennem medierne.
Sagen omfatter efterhånden et længere forløb, som blandt andet involverer domstole, skattemyndigheder, Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden, ejendomsmæglerkæden Home, inkassofirmaer og mange andre.

07-12-2020 sermitsiaq.ag:

Ekstraregninger truer Grønlands megaprojekt

Vi har ikke gjort noget som helst op. Vi drøfter mange forskellige sager med Munck, så derfor kan jeg ikke give dig et tal. Og jeg vil ikke begynde at gætte, når vi endnu ikke har lagt tallene sammen, siger Jens Lauridsen.
Kamikpostens kommentar
Tillykke med den nye formand, som ikke kan lægge tal sammen 🙂
Han må have gået i en skole, der er ringere end folkeskolen i Grønland, hvor sådan en skole ellers måtte findes. Giv den stakkels mand en kugleramme og et aftenskolekursus i husholdningsøkonomi.

07-12-2020 knr.gl:

500 er på venteliste – og det overrasker Neriuffiit Kattuffiat

Der er store geografiske forskelle, når det gælder ventetiden. Hurtigst går det i Nuuk, hvor patienter i gennemsnit venter 46 dage, mens patienter andre steder i landet risikerer at skulle vente i over et år.
Derfor skal de 2,8 millioner kroner, som er afsat, blandt andet bruges til at oprette et rejsehold bestående af tre sygeplejersker og en speciallæge, der skal foretage kikkertundersøgelser af patienter i Ilulissat og Qaqortoq.

07-12-2020 sermitsiaq.ag:

Hjemløs forbrændt ved skur-brand

Politiet formoder, at branden er startet, fordi en hjemløs mand har brugt et gasblus i skuret:
- Han har forsøgt at slukke branden, og derfor har han fået forbrændinger på hænderne. Han kan formentlig se frem til et retsligt efterspil, siger Karl Jørgen Lennert.
Han formoder, at den hjemløse har brugt gasblusset for at kunne holde varmen.
Det udbrændte skur ligger ifølge politikommissæren en vejsbredde fra boligblokken, og derfor frygtede man en overgang, at ilden kunne få fat i boligblokken.
Kamikpostens kommentar
At en hjemløs er nødt til at overnatte i et skur og holde varmen med et gasblus, det er Grønlands socialpolitik i en nøddeskal 😟
Hundredvis af mennesker, inklusive politi og socialmedarbejdere har vidst, at der boede en hjemløs i skuret ved en boligblok.

07-12-2020 www.kristeligt-dagblad.dk:

Politiker: De grønlandske børn, der blev sendt til Danmark, har ventet på en undskyldning i alt for mange år

Forskerne er færdige med deres arbejde, og udredningen bliver offentliggjort inden længe. Når den foreligger, og uagtet dens anbefalinger, har statsminister Mette Frederiksen (S) lovet at komme med en undskyldning til de børn, som var del af eksperimentet.
Kamikpostens kommentar
Mette Frederiksen har naturligvis ikke lovet at komme med en undskyldning uanset anbefalingerne i udredningen.
Den undskyldning, der vil komme kan forventeligt læses her:
Danmark, sig undskyld
Danmark undskylder over for det grønlandske folk, at vi ikke i sin tid modsatte os et forslag om at give en gruppe underprivilegerede børn, som levede på kanten af samfundet, chancen for en social opstigning.
Forslaget opstod i Grønland og blev behandlet og godkendt i Grønlands Landsråd, så vi handlede i god tro og tillid til at det var et gennemtænkt forslag uden forudseelige negative bivirkninger. I dag kan vi se, at Danmark aldrig skulle have støttet det forslag

06-12-2020 sermitsiaq.ag:

Dansk finanslov: Flere tiltag gavner Grønland

Vi har haft nogle gode møder med Finansministeriet, og vi glæder os over, at vi har kunnet finde fælles fodslag om vores prioriteringer, så stor ros til Nicolai Wammen og tak også til vores kollegaer i Folketinget, IA, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin, siger Aki-Matilda Høegh Dam, Siumut, i en pressemeddelelse.

Siumut har under forhandlingerne haft stort fokus på at styrke trivslen blandt grønlandske patienter på Patienthjemmet i København, som er hårdt ramt af restriktioner som følge af pandemien
Læs også
Det grønlandske janusansigt
At beskrive det skandinaviske element som illegitimt er en forløjet undsigelse af Grønlands historie, som har udløst en selvstændighedsdiskurs, der tvinger grønlænderne til at fornægte en del af sig selv – så sandt som der ikke findes nogen grønlænder, der ikke har Danmark i sindet og dansk-norsk blod i årerne. Det er i denne forskruede identitetspolitik, man finder roden til de gigantiske problemer, der har tårnet sig op for Grønland de seneste årtier, og som har været ved at tvinge samfundet i knæ.
Det ville være en stor velsignelse for Grønland at få begravet denne udefrakommende, dybt skadelige gøgeunge

06-12-2020 www.heroldsvarehus.dk:

Her kan du købe en grønlandsk julestjerne

Her kan du købe en grønlandsk julestjerne 🥰

04-12-2020 www.royalgreenland.gl:

Fiskere får udleveret bonus inden jul

Mere end 100 fiskere der har indhandlet levende torsk til brøndbåden ”Maniitsoq”, får udbetalt samlet 3 millioner kroner i bonus i uge 50 2020
Mere end 100 fiskere fra Paamiut i syd til Sisimiut i nord, der har indhandlet levende torsk får udbetalt bonus alt efter hvor mange tons de har indhandlet.
Da fiskeri af levende torsk var på sit højeste i juli måned, og ventetiden for at få hentet fisk var lang, var det nødvendigt at få produktionshjælp af trawler Sisimiut i cirka 14 dage.
- Det betød at vi kunne koncentrere os om at bruge kræfterne til at få lavet filet både på fabrikken i Maniitsoq og ombord på trawler Sisimiut. Det var nogle hektiske uger, men resultatet blev godt, og vi fik produceret en masse torskefilet til glæde for vores kunder, siger Sten Sørensen.
Jens Abelsen er godt tilfreds med at skulle modtage en bonus op til jul.
- Mine tre besætningsmedlemmer og jeg, samt kutteren skal dele bonus’ en. Det er dejligt at vi kan få lidt ekstra penge, for penge har man altid brug for. Jeg skal bruge nogle af pengene til nyt udstyr til båden, siger Jens Abelsen, og fortsætter:
- Denne bonus motiverer helt sikkert til fiskeri af levende torsk i 2021, så jeg glæder mig allerede til næste år.