Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Søndag den 19. januar 2020

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
18-01-2020 www.berlingske.dk:

Kina forsøger at lægge pres på svenske medier

Kinas ambassade i Stockholm har adskillige gange de seneste to år kontaktet svenske medier for at kritisere deres dækning af det store land i øst.
Det viser en kortlægning foretaget af SVT Nyheter på DR's svenske søsterkanal.
Den kinesiske ambassadør, Gui Congyou, har fået besked om at møde op i udenrigsministeriet i Stockholm tirsdag for at modtage en reprimande.
»Vi som suveræn stat kan ikke acceptere nogen form for trusler,« siger udenrigsminister Ann Linde.

17-01-2020 atassut.gl:

Forfatningskommissionen er nu blot til pynt

Hvis projektet er gået i stå grundet at det var for urealistisk eller, at det blot er til for udsmykning, så er det netop blevet tid til, at revurdere eksistensen af Forfatningskommissionen, – og vurdere om vi fortsat virkelig vil bruge flere millioner på det.
Når skatte udgifterne og afgifterne øges konstant, – Vil vi virkelig gerne bruge så mange økonomiske ressourcer på Forfatningskommissionen, der ikke fører til noget?

17-01-2020 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmanden: Landsstyrets kommende Familiepolitik er ustruktureret og uden sammenhæng

Ved gennemlæsning af den Nationale handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn og høringsmaterialet til Familiepolitikken samt Inuuneritta III, ærgrer det mig at der ikke er taget højde for de 19 artikler i Børnekonventionen, som jeg tidligere har argumenteret for, at Grønland ikke efterlever; og som jeg gennem inddragelse af lokalbefolkning, er nået frem til. Jeg ærgrer mig over, at MIO’s arbejde ikke benyttes i sammenhæng til Familiepolitikken, lyder det i høringssvaret.

17-01-2020 sermitsiaq.ag:

Oppositionen indkalder Vittus i samråd om pensioner

Hvad er op og ned på skattesagen om den obligatoriske pensionsordning. Det mener en samlet opposition, at befolkningen har krav på at få at vide.
- Da det ser mere og mere grumset ud i skattesagen om den obligatoriske pensionsordning indkalder et samlet opposition landsstyret til et åbent samråd, hedder det i en fælles meddelelse underskrevet af partiformændene Mûte Bourup Egede (IA), Hans Enoksen (PN), Aqqalu Jerimiassen (A) og Tillie Martinussen (Sam).
- Derved vil vi sikre, at borgernes hverdag ikke bliver ramt skævt i en tid, hvor landsstyret allerede i stor stil henter penge direkte fra borgernes lommer.

17-01-2020 sermitsiaq.ag:

Ildsjælen Ann: Heldigvis er der masser af ting jeg ikke kan

Ved prisoverrækkelsen var naturligvis også børn fra børnehjemmet med, og lige så selvfølgeligt optrådte de også ved arrangementet.
- Jeg har netop genset optagelserne fra prisoverrækkelsen, hvor de unge helt selvstændigt går op på scenen og optræder. Jeg bliver helt glad, når jeg genser dette. Grønland bør være stolt over, hvad disse unge kan præstere.

16-01-2020:

Hvad får dine to fætre tiden til at gå med i landsstyret og Landstinget?

 

16-01-2020 sermitsiaq.ag:

Vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut sendt til høring

Qeqqata Kommunia ønsker at etablere en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, og det er netop blevet sendt i høring.
Vejen er endnu ikke projekteret, men det skønnes, at der skal gennemføres sprængning af fjeld tre steder på strækningen. Ifølge planen vil der således etableres op til ti rastepladser med toiletforhold og affaldsindsamling.

16-01-2020 jyllands-posten.dk:

De nuværende klimaændringer er helt overvejende naturlige

De seneste tre årtiers klimaforskning har udviklet sig som en global forskningsboble med 4000-5000 forskere og endnu flere i politik-, fly-, hotel- og kongresbranchen.
Nutidens dominerende klimahypotese bygger på forestillingen om, at atmosfærens CO2-indhold styrer atmosfærens temperatur. Men heri er kun et mindretal af de atmosfæreforskere enige, der selv har studeret årsagssammenhængene mellem CO2 og temperatur. For eksempel viser iskærnestudierne, at temperaturen stiger, før CO2 stiger. Eller at temperaturen og CO2 svinger samtidigt. Det bryder med kausalprincippet om, at årsager går forud for virkninger. Og det bryder med kausalprincippet om, at når flere parametre svinger samtidigt, er det andre årsager, der frembringer denne samvarians. Studier af tiden før istiderne viser endnu klarere, at der ingen sammenhæng er mellem temperatur og CO2. Skræmmende, at CO2-myten alligevel fremstår som en nagelfast kendsgerning.

16-01-2020 www.ral.dk:

Royal Arctic Lines flagskib er nu leveret til rederiet

Det 2150 TEU store containerskib Tukuma Arctica, der også er Royal Arctic Line A/S’s største atlantskib, er i dag onsdag den 15. januar 2020 blevet leveret til rederiet af skibsværftet Guangzhou Wenchong Shipyard i Kina. Royal Arctic Line er således klar til at gennemføre sit samarbejde med islandske Eimskip – et samarbejde, der åbner op for markeder til og fra hele verden med ugentlige forbindelser til Grønland.
Samsejladsen indledes i andet kvartal af 2020, hvor Tukuma Arctica, der er tegnet af designfirmaet Deltamarin med hovedkvarter i Finland, forventes at ankomme Nuuk for første gang den 17. april. Herefter skiftes Eimskip og Royal Arctic Line til at anløbe Grønland hver uge, året rundt, hvilket vil sige, at Royal Arctic Lines røde flagskib Tukuma Arctica vil kunne ses i Nuuk hver tredje uge. De andre uger vil Eimskips nye 2150 TEU skibe Bruarfoss og Dettifoss anløbe Nuuk.

16-01-2020 knr.gl:

Seksuelle overgreb: Børn i Danmark bliver afhørt inden for tre uger

Hos Grønlands Politi har sager om seksualforbrydelser mod børn absolut højeste prioritet, oplyser ordensmagten.
Men trods bestræbelserne på at forkorte ventetiden på videoafhøringer af børn yderligere, er det ikke realistisk, at ventetiden i Grønland kan bringes helt ned på en uge, siger Bjørn Tegner Bay.
- På grund af vores infrastruktur, geografi og vejr vil det være vanskeligt at få tallet ned på de syv dage, som er målsætningen i Danmark. Men vi vil blive ved med at have fokus på at kunne gøre det så godt som overhovedet muligt - og meget gerne et godt stykke under 30 dage, siger han.
Grønlands Politi er desuden på vej med en kampagne, der skal lære børn om, hvor de voksnes grænser går, og som skal få børn til at anmelde seksuelle overgreb.

16-01-2020 www.weekendavisen.dk:

Apokalypsen er udsat

Men menneskeskabte klimaforandringer? De kommer ikke i nærheden af at tage alt liv af dage. Livet er noget af det mest robuste og modstandskraftige overhovedet i verden. Der er stjerner, der har levet i kortere tid, end der har været liv på Jorden. Selv bjerge forgår hurtigere end liv. Mount Everest er 60 millioner år gammelt – et spædbarn sammenlignet med cyanobakteriers tre milliarder år med at dele sig og herske over Jorden.
Så hvorfor siger FNs generalsekretær António Guterres, at »hvis vi ikke akut ændrer vores måde at leve på, bringer vi selve livet i fare«, og hvorfor bakker andre på talerstole ham op, som den demokratiske præsidentkandidat Elizabeth Warren, der har udtalt, at klimaforandringer er en »eksistentiel trussel«, der »truer alt liv på denne planet«? Er de magtfulde mennesker blevet smittet med apokalyptisk thunbergitis? For den er meget smitsom, skal jeg hilse og sige. Den giver høj feber.
Vi har brug for at blive mindet om, hvor robust livet er.

15-01-2020 www.ral.dk:

Ændringer i Malik Arcticas rejse 2001

På grund af forsinket ankomst af atlantskib Nuka Arctica rejse 2001 (Rød linje), og vejrmæssige udfordringer i Nordgrønland er rotationen på feederskibet Malik Arctica rejse 2001 (Grøn linje) ændret.
Der er oprettet genanløb af byerne Aasiaat og Sisimiut for sydgående, for lastning af gods.

14-01-2020 sermitsiaq.ag:

Islændinge skal levere firhjulstrækkere

Fra 2021 åbnes der en rute mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, kaldet Arctic Circle Road. Ruten vil være på omkring 150 kilometer.
Specialbyggede islandske firhjulstrækkere skal bruges i ruten. Det grønlandske firma Arctic Circle Carrier har nemlig i dag, mandag, indgået aftale med islandske Jakar i Reykjavik, at det islandske firma skal levere tre specielle Grønlandstyper af firhjulstrækkeren Ísar.
Læs også
Naturvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
Daværende Sisimiut Kommune og efterfølgende Qeqqata Kommunia har ønsket at realisere vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. En 2-sporet grusvej forventes at koste 3-500 mio. kr., hvilket der ikke er fundet finansiering til.
I stedet vil det være muligt for kommunen at igangsætte vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq som et naturvej med 3 meter bred vej, der med tiden kan opgraderes til en egentlig vej.

14-01-2020 knr.gl:

Børn bliver hurtigere afhørt om seksuelle overgreb

Rapporten kortlægger den foreløbige fælles indsats mellem Grønland og Danmark i hjælpen til udsatte børn og unge i Grønland.
Og den viser, at sagsbehandlingstiden hos Grønlands Politi - målt fra en person anmelder et overgreb på et barn under 15 år, og til barnet bliver videoafhørt - er faldet fra 106,7 dage, målt i de første fem måneder af 2018, til i gennemsnit 64,5 dage i 2019. Det er et fald i sagsbehandlingstiden på 42 dage fra 2018 til 2019.
Bag de kortere sagsbehandlinger er flere initiativer:
I alt råder Grønlands Politi i dag over 15 politiassistenter, som er uddannede til at videoafhøre børn om seksuelle overgreb, mens yderligere to betjente forventes uddannet i 2020. Desuden har 24 politiassistenter gennemgået uddannelsen "overgreb mod børn".

13-01-2020 www.berlingske.dk:

Johannes Riis: I fremtiden vil man forbavses over, hvor forløjet vores samtid den var

Hvad mener du med at »det hele skal bryde sammen«?
»At det hele imploderer. Men gudskelov er den unge generation begyndt at rette blikket ud mod verden og engagere sig, ikke mindst i klima- og miljødebatten. Det kan man sige meget om, men det er i hvert fald et tegn på, at de unge har forstået, at der findes andet i verden end blot dem selv.

Men man kan så være bange for, at hele ideen om »klimaapokalypsen« er så stor og abstrakt, at den hos de unge går hen og bliver reduceret til den rene idealitet. Men det er, som om mennesket til alle tider har en iboende trang til at have dommedag stående lige om hjørnet. I middelalderen og et godt stykke frem var det helvede, så var det atomkrigen, så var det ozonlaget, nu er det klimaragnarok. Og nu har vi så Greta Thunberg, som er næsten messiansk i sine udladninger. Jeg er absolut og på ingen måde »klimafornægter«, men hun minder mig om at gå i kirke 2. juledag.«

12-01-2020 maritimedanmark.dk:

Stadig flere siger nej til transport via Arktis

Arctic Shipping Corporate Pledge - der ønsker at fritage Arktis for kommerciel sejlads, får stadig flere medlemmer. Alene i denne uge har Ralph Lauren, Kuehne + Nagel, Puma, International Direct Packaging, Allbirds, Aritzia, Hudson Shipping Lines og Bureo tilsluttet sig initiativet.
De tilsluttede virksomheder giver via deres medlemskab afkald på at transportere gods via sårbare arktiske farvande.
Rusland har investeret store beløb i at åbne Nordøstpassagen for kommerciel skibstrafik.

12-01-2020 sermitsiaq.ag:

Havnebyggerier i Qaanaaq og Uummannaq

Anlæggelsen af læmole i Qaanaaq blev påbegyndt i 2018 og forventes færdig i 2020, og der er i finansloven afsat 33 millioner kroner til ét af de største projekter i i byen siden lufthavnsbyggeriet. Der har aldrig været havn eller pontonbroer i Qaanaaq, og læmolen har derfor mange formål, hvorfor placering og udformning er blevet udført i tråd med de ønsker, som de lokale brugere udtrykte på brugermøderne i Qaanaaq.
Jens Danielsen fra Qaanaaq, der er fanger og fisker og medlem i Landstinget, siger, at læmolebyggeriet allerede bliver velbenyttet af jolleejerne, ligesom han forventer, at fiskerierhvervet, der i de seneste år har været i rivende udvikling, vil få stor gavn af læmolen.

11-01-2020 sermitsiaq.ag:

6.628 borgere kommer i økonomisk klemme

Det forhold, at de mere end 6.000 borgere har udsigt til at skulle betale op til 50 procent direkte i skat, betyder at mange af disse borgere kommer til at have op til 4.500 kroner mindre at leve for om måneden. (Denne beregning er baseret på Grønlands Statistiks tal for skattepligtige indkomster for 2018).
Ser man på gennemsnitsindkomsten hos borgerne, er det penge, som man må antage at de berørte borgere kommer i alvorlige økonomiske vanskeligheder, eftersom de er forpligtet til at overholde deres faste udgifter.

11-01-2020 kunsten.nu:

Det hvide guld

Anne Haanings mangelagede og teknisk brillante videoinstallation Half Hidden på Den Frie afdækker et glemt og dunkelt kapitel i dansk kolonihistorie: Udvindingen af kryolit i Grønland. Grønlænderne anså det bløde, tunge og gådefulde mineral for at være besjælet. I dag er der intet tilbage af det. Videoen spørger bl.a. til, hvor ånderne mon forsvandt hen?

11-01-2020 dgh-aalborg.dk:

Regler ved køb af grønlandsk proviant (formidlingsvarer

I henhold til De Grønlandske Huses særtilladelse fra fødevaremyndighederne til at sælge ikke-EU-kontrollerede fødevarer, er det ikke tilladt for os at markedsføre grønlandsk proviant (formidlingsvarer). Derfor bliver der ikke reklameret for, hvilke varer vi har på lager, men man er altid velkommen til at ringe til butikken på +45 98146800.

10-01-2020 atassut.gl:

Det er dårlig smag at Parti Naleraq ikke ønsker at forsvare Grønlands suverænitet

Det er dårlig smag at Parti Naleraq ikke ønsker at forsvare Grønlands suverænitet, end ikke med flaget. Som Dansk statsborger, har man grundlovssikrede rettigheder, og de kommer ikke gratis.
Atassut mener det er på høje tid, at Grønlandske unge yder deres værnepligt, og gerne tager en uddannelse i forsvaret. Grønland ønsker at blive behandlet lige, som øvrige statsborgere i rigsfællesskabet, og forsvaret af denne er en del af det.

10-01-2020 naleraq.gl:

Erfalasorput - Vores flag

Dernæst taler dette for oprettelsen af en “Arctic Coastguard” her i landet, i stil med den Islandske model (Ja Island har ikke eget militær, men er stadig en republik).
Istedet for at suverinitetshåndhævelsen i landet såsom Sirius patruljen samt fiskeriinspektion er militære operationer, så lad os få oprettet en civilbaseret enhed der skal besættes med lokale. Selvom dette stadig skal finansieres af det danske forsvar, kan hjemmeværnsloven nemlig tilpasses så disse enheder ikke kan indsættes ved krig. På trods af de teknisk set hører under Forsvaret. Dette vil nemlig give os erfaring og opbygge et system der skal bruges når vi udtræder af det danske rigsfællesskab.
Kamikpostens kommentar
Det hele er bare noget vi leger - os, der snakker om at blive selvstændige. Derfor skal Danmark fortsat hoste op med pengene, da det ”teknisk set” hører under forsvaret.
Hjemmeværnsloven gælder ikke for Grønland, men det kan vi også bare lege, at den gør, for så risikerer vores ”Arctic Coastguard” ikke at skulle forsvare Grønland den dag det måtte blive nødvendigt.
Det trælse er, at man i Grønland ikke i nogen overskuelig fremtid vælger at udtræde af Rigsfællesskabet. En udtræden af Rigsfællesskabet er et rent Grønlandsk anliggende, sådan er Lov om Grønlands Selvstyre skruet sammen.
Så Grønlands politiske Børnehave – landsstyret og Landstinget (Brun Stue og Rød Stue) – kan uhindret lege videre.

09-01-2020 www.berlingske.dk:

Hvad nu, hvis Donald Trump har et rationale

Men derfor kan det jo godt være, at også denne mand, netop på grund af sin manglende ortodoksi, kan finde veje frem. Som han måske er ved at gøre det i form af en handelsaftale med Kina. Som han måske gør det i forhold til det allerede sanktionsramte Iran, hvor meget for tidligt det end er at konkludere noget på et tidspunkt, hvor Vesten indlysende på kort bane har fået sværere ved at agere i Mellemøsten, herunder i Irak. Men klogest er det vel at holde sindet åbent. Også for os europæere, der til tider med forbløffelse ser på, hvad USA under Trump er blevet til.

09-01-2020 www.berlingske.dk:

Om en uge trækker Microsoft stikket til Windows 7

Om mindre end en uge begynder det at blive risikabelt fortsat at bruge den næstmest udbredte udgave af Windows i Danmark. For da holder Microsoft op med at sikkerhedsopdatere Windows 7.
14. januar er skæringsdatoen, hvor det er slut med opdateringer. Datoen blev meldt ud allerede, da det blev lanceret i oktober 2009. Windows 7 har ikke i sig selv været opdateret med nye funktioner siden januar 2015, men erhvervskunder har kunnet købe yderligere fem års support, ligesom Microsoft lovede fortsat at sikkerhedsopdatere styresystemet frem til nu.

09-01-2020 iafolketingimi.dk:

Ringe sprogkundskaber må ikke være en hæmsko for Grønlands udviklingSer man på frafaldet i det første studieår for studerende i Danmark, er det generelle frafald cirka 15 procent, mens grønlandske studerende har et frafald på cirka 27 procent. Også her bliver manglende sprogkundskaber fremhævet som en del af udfordringen. Ligesom Ilisimatusarfik, har man i Danmark afsat midler til et opkvalificerende sprogforløb inden studiestart. Forløbet, som man har kaldt turbodansk, blev udbudt første gang i efteråret 2019, men ikke en eneste studerende tilmeldte sig.
”Grønlandsk er det vigtigste sprog for vores børn og unge, men hele grønlandiseringsbølgen de seneste årtier har bl.a. medført, at dansk og engelsk ikke er blevet prioriteret nok. Det er en skandale, hvis vi ønsker vores børn og unge skal have en uddannelse, og vi skal være et videnssamfund. Lige nu er vi ved at bygge lufthavne med kapacitet til at modtage en masse turister. Engelsk og dansk bliver helt centrale for at kunne opbygge turismeindustrien.”
Kamikpostens kommentar
Ved lov i 1979 afskaffede man den danskundervisning i folkeskolen, som Augo Lynge fik indført i begyndelsen af 1950-erne. Det er der intet i rapporten, der tillægger det nogen særlig betydning i forhold til de mange arbejdsløse uden formel uddannelse.
Loven af 1979 om grønlandsk som undervisningssprog medførte, at antallet af dansksprogede seminarieuddannede lærere over et kort åremål mindskedes og måtte erstattes med ufaglærte, grønlandsksprogede timelærere.
Det igangsatte en politikerskabt katastrofe, der stadig her 36 år senere handlingslammer folkeskolen.
Det kan du læse mere om her:
En politikerskabt katastrofe

09-01-2020 jyllands-posten.dk:

Vise mænd fra Østerland og Vesterland bøjer knæ for barnet i krybben. Tro og videnskab går hånd i hånd

Henrik Højlund: Betegnelsen ”vise mænd” angiver, at det efter al sandsynlighed drejede sig om astronomer fra ”Østerland”, mere præcist området, som i dag går under navnene Iran og Irak.
Fra ældgammel tid, længe før år 0, var der i det område af verden et overraskende indgående kendskab til astronomiske forhold. Man var i stand til at forudberegne stjerners og planeters ændrede positioner, længe før de fandt sted. Således findes der nogle lertavler fra det nuværende Irak, som viser et års forudsigelse af et fænomen, som af flere forskere anses for at have været det stjernefænomen, vi hører om i forbindelse med Jesu fødsel, og som altså fik disse vise mænd til at rejse mod vest, fordi astronomi på den tid blandedes sammen med astrologi. Man tillagde altså stjerners stilling en dybere betydning.

09-01-2020 www.ral.dk:

Nuka Arcticas og Malik Arcticas rejser ændret

På grund af dårlig vejr omkring Island, er det ikke muligt for Nuka Arctica rejse 2001 (NUK2001) at anløbe Reykjavik som planlagt.

For at minimere yderligere forsinkelser vil Nuka Arctica rejse 2001 (NUK2001) blive vendt i Nuuk, og tilbage til Aalborg, efter endt ekspedition.

08-01-2020 www.stm.dk:

Møde mellem statsministeren, lagmanden og formanden for landsstyret

Statsminister Mette Frederiksen udtaler efter mødet:
“Med øget internationalt fokus på Arktis og Nordatlanten får vores samarbejde i rigsfællesskabet en ny dimension. Den globale interesse kræver, at vi styrker dialogen og bliver endnu bedre til at arbejde på tværs af Danmark, Grønland og Færøerne. På dagens møde har vi derfor blandt andet drøftet det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område”.

06-01-2020 www.berlingske.dk:

Et ganske smalt farvand er allerede skueplads for en skyggekrig mellem Iran og USA

Det er blot 39 kilometer bredt, men også stedet, hvor de første skud kan blive affyret, såfremt konflikten mellem Iran og USA ender i egentlig krig.
Få steder i verden er så afgørende for verdensøkonomien som Hormuzstrædet ved indsejlingen til Den Persiske Bugt, og få steder er afstanden mellem fred og krig så begrænset som netop der. Mens USA har en større flåde i området, har Iran sine egne simple våben – og de er lavet af plastik.

05-01-2020 www.berlingske.dk:

Tvangsadoption og tvangsfjernelse: Læs på lektien, inden I fordømmer

Min påstand er, at de politisk korrekte holdninger ofte handler mere om voksnes rettigheder end om hensynet til, hvad der er bedst for børn. Og naturligvis er det svært at trække grænsen, for der vil altid være konkrete tilfælde, hvor et tvangsindgreb kan forekomme urimeligt for de enkelte forældre. Men modet til at træffe beslutninger og vælge fra og til er nødvendig. Jeg vil derfor gerne udfordre alle dem, der arbejder med at sikre børn en god start på livet, til at give gode forslag til, hvorledes dilemmaet mellem de voksnes retssikkerhed og børnenes krav løses.
Det er tydeligt, at der er lang vej at gå endnu, før vi har sikret alle børn en anstændig opvækst. Men vi har faktisk en forskningsbaseret ret sikker viden om, hvilken vej, der er den rigtige – og vi står oven i købet med en Børnekonvention i hånden, der fortæller os, hvilken prioritering, vi er forpligtet på: »Hensynet til barnets bedste interesse kommer i første række.«

03-01-2020:

Hvad skal firmaet hedde?

 

03-01-2020 atassut.gl:

Atassuts nytårsudtalelse

I 2019 har Atassut holdt generalforsamling, hvor et stort fremskridt blev taget, samt hvor Atassut kom tilbage til sine rødder – her er det vigtigt at alle hjemmehørende, både dansktalende og grønlandsktalende, bliver set som en helhed, i det samme vil vi også understrege, hvor vigtigt Rigsfællesskabet også er.
Vores lands erhverv er i fremdrift, og dets økonomi siges at være i bedring – det er så udbredt at bruge disse ord, hvis man skal komme med en forklaring herfor. Derudover er det første gang, at det står så skævt til, med hensyn til styrelse i landet. Fra Atassut vælger vi ikke at se bort fra den løsning der blev truffet i år 2019, nemlig at ofre befolkningen frem for økonomien – vi bad i nød om hjælp til de børn, der er i nød i dag, hvor landet til gengæld ville bruge en del af sine egne penge på tiltag for selvstændigheden. Et forhastet ønske om selvstændighed må standses, hvor det såkaldte børnenes år dermed kunne have været blevet realiseret – da man ved valg af prioriteringer brugte mange økonomiske ressourcer på selvstændighed, som ellers kunne have været brugt på tiltag for børnenes vilkår.

02-01-2020 naalakkersuisut.gl:

Kim Kielsens nytårstale 2020Sundhedsvæsenet har en afgørende betydning for samfundet. Mange steder i landet arbejder sundhedspersonalet alle dage og alle nætter, for at hjælpe samfundet med sine varme hænder.
Men vi glemmer alt for ofte at give det hårdtarbejdende sundhedspersonale, som er uundværlige for samfundet, lidt ros med på vejen.
Børn skal have en sund og sjov barndom, hvor de opdrages og vejledes til en god og tryg livsførelse.
I år fylder FN’s Børnekonvention 30 år. I den forbindelse har jeg, som formand for Naalakkersuisut, på Grønlands vegne genbekræftet Grønlands tiltrædelse til konventionen.
Sammen skal vi arbejde på at sikre, at alle vores børn skal opleve det at være barn som en tryg og glad start på livet.
Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke Børnetalsmanden for hendes beundringsværdige arbejde, og ligeledes vil jeg også takke børnenes panel/råd NAKUUSA for deres indsats for at sikre, at børn og unge bliver hørt i samfundsdebatterne.
Kamikpostens kommentar
CITAT fra Mette Frederiksens nytårstale
Når samfundet reagerer for sent. Eller slet ikke reagerer. Når vi tager for mange hensyn til de voksne. Så betyder det, at der er børn i Danmark, som vokser op med omsorgssvigt og vold.
Det kan vi ikke forsvare. Det skal vi ikke forsvare.
Og de børn, der allerede er anbragte. De fleste af dem fortæller, at de har det godt dér, hvor de bor nu. Men virkeligheden er også. At vi som samfund ikke altid er gode nok til at passe på dem.
Der kan være mange opbrud. Nye plejefamilier. Flere opholdssteder. Forskellige sagsbehandlere. Skoleskift.
Ikke bare én gang. Ikke bare to gange. Men mange gange. Prøv at forestille dig, hvordan det må være. At pakke skoletasken. Møde op i en ny klasse. Igen. Forsøge at lære ansigter og navne at kende. Spekulere over, om man måske finder en ven? Og være bange for at om lidt. Så bliver man måske flyttet endnu en gang.
Det er en tung bagage på spinkle skuldre. For tung.

Ligegyldigt hvor dårligt mennesker har det. Så vil vi alle sammen det bedste for vores børn.
Men i dag får nogle forældre for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag.
CITAT SLUT
Hvorfor er der ikke et ord i Kim Kielsens nytårstale om behovet for børnehjem, hvor børnene kan placeres i de år, som det kræver at skabe en tryg barndom? - Fordi det koster penge, snak alene gør det ikke.
Statsminister Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2020

01-01-2020 www.kamikposten.dk:

Vi er på vej mod nye tider

Det er kutyme at kigge tilbage på året der gik. Dage med glæde og modgang, er ovre. Det gamle år, som bragte mange erfaringer med sig, er forbi. Mens vores erfaringer defilerer forbi, så starter det nye år med nye spændende udfordringer. Nytåret der bringer nye muligheder.
Kamikpostens kommentar
Det første, der falder i tankerne ved læsning af denne nytårsudtalelse af formanden for Inuit Ataqatigiit, Mùte Bourup Egede, er titlen på en bog af Niels Højlund.
Bogen er desværre udsolgt, men bogens titel ”Krise uden alternativ” er stadig en uovertruffen beskrivelse Grønlands tilstand..
Kim Kielsen er med sikker hånd ved at køre Grønland ud i en katastrofe, der på et tidspunkt vil tvinge Danmark til at gå ind i omfattende genopretning af det grønlandske samfund på alle parametre.
Hvis vi kalder Kim Kielsen for krisen, så er Mutè Bourup Egede, som formand for Inuit Ataqatigiit, det manglende alternativ.
Denne nytårsudtalelse fra Múte Bourup Egede er en samling intetsigende, konkretløse floskler.

01-01-2020 stm.dk:

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2020Vi har et særligt ansvar for de børn, der har det allersværest. Børn, der har oplevet misbrug, vold og svigt.
I Danmark er der flere tusinde børn, som ikke kan bo hjemme hos deres egen mor og far. Fordi deres forældre ikke kan passe ordentligt på dem.
For nogle uger siden havde jeg besøg af nogle af de børn her på Marienborg.
Vi spiste æbleskiver og klippede julepynt. Det blev også til en gåtur i haven. Børnene havde gnist i øjnene. Krudt i bagdelen.
Vi hyggede os.
Men vi snakkede også om ensomhed. Om mobning. Og om hvordan det er, når rollerne byttes rundt. Når børn bliver voksne før tid og skal passe på de mindre søskende. På tom mave – fordi køleskabet er tomt.
Andre udsatte børn har fortalt det samme.
Om at føle sig tvunget til at skulle se de forældre, der har gjort én ondt. Og samtidig føle skyld over ikke at være hjemme. For hvem passer nu på far og mor?
Vi kan tale om det med en distance. Som gør, at det er til at holde ud – for os voksne.
Det vil jeg ikke gøre.
Jeg vil sige det, som det er. Uden omsvøb.
Når samfundet reagerer for sent. Eller slet ikke reagerer. Når vi tager for mange hensyn til de voksne. Så betyder det, at der er børn i Danmark, som vokser op med omsorgssvigt og vold.
Det kan vi ikke forsvare. Det skal vi ikke forsvare.
Kamikpostens kommentar
I dette link til Mette Frederiksens nytårstale, er fremhævet et afsnit, der i særlig grad handler også om børn i Grønland. Situationen for de børn, der har det allersværest - børn, der har oplevet misbrug, vold og svigt - er tusindfold mere alvorlig for børnene i Grønland forhold til resten af Rigsfællesskabet.
Det bliver interessant at høre, hvad Kim Kielsen i sin nytårstale har at sige om situationen for de børn i Grønland, der har det allersværest - børn, der har oplevet misbrug, vold og svigt.

01-01-2020 www.berlingske.dk:

Bengt Holst og hans familie blev truet på livet: »Det var fuldstændig ude af proportioner

En sand shitstorm ramte i 2014 Zoologisk Have i København, da giraffen Marius blev aflivet, parteret og smidt for løverne – og vreden spredte sig, takket være sociale medier, hurtigt verden over. Midt i stormen stod Bengt Holst og parrerede det massive had. »Shitstorme er en trussel,« siger han nu.
Holst understreger, at det overskriftssamfund, vi lever i, på ingen måder bidrager til en debat. Det puster til vores følelser, særligt de negative, og det er stærkt medvirkende til, at sådanne shitstorme opstår.
»Det bliver selvforstærkende. Det kan næsten ikke blive dramatisk nok efterhånden, alt skal beskrives med superlativer. Vi er på vej ind i en situation, hvor vi nærmest ikke kan overgå os selv længere.«

31-12-2019 jyllands-posten.dk:

Vi har brug for at tale journalistikken opFredag uddeles den fornemste journalistiske pris i Danmark, Cavlingprisen. Jyllands-Posten er blandt de nominerede – i en tid, hvor der virkelig er noget på spil for journalistikken i samfundsdebatten.
Og for nylig talte jeg med min kollega, som er forbundsformand for en fagforening i Tyrkiet, som fortalte, at censur paradoksalt nok ikke længere er et problem i Tyrkiet. Den er nemlig erstattet af selvcensur, fordi man har fængslet så mange journalister, at de fleste er begyndt at rette ind efter regeringens linje eller helt vælger at holde mund.
Det er en uhyggelig udvikling, som vi ikke må vende det blinde øje til. Derfor er jeg også glad for, at statsminister Mette Frederiksen i år har sagt ja tak til at deltage i Cavling-prisuddelingen. Hun er inviteret, fordi Statsministeriet i Danmark er pressens ministerium. Det varetager de overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår.

30-12-2019 www.berlingske.dk:

På trods af alle historierne om det modsatte, bliver verden mere lige, og antallet af ekstremt fattige falder

I 1990 var det 36 pct., det sige mere end hver tredje indbygger i verden, der levede for under ca. to dollar om dagen. I 2015 var det ti pct. I takt med at den ekstreme fattigdom er faldet, er børnedødeligheden også faldet. UNICEF har opgjort, at det i 1990 var ni ud af 100 børn, der døde, før de fyldte fem år. I dag er tallet faldet til fire ud af 100, det vil altså sige mere end en halvering.
​Desuden er indkomstforskellene mellem verdens indbyggere blevet mindre over de sidste 30 år. Den globale ulighed, når man betragter jordkloden som ét land, er faldet fra 68 pct. i 1988 til 62 pct. i 2013 målt ved Gini-koefficienten ifølge IMF. Det vil sige, at der er blevet mindre forskel mellem rig og fattig i verden.