Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Søndag den 18. marts 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
17-03-2018 sermitsiaq.ag:

Partii Naleraq vil have revurderet lufthavnspakken

Hans Enoksen er kommet i tvivl om, hvorvidt der er råd til at bygge to atlantlufthavne i Ilulissat og Nuuk og en regionallufthavn i Qaqortoq, fordi de samfundsøkonomiske konsekvensanalyser om de nye atlantlufthavne i Ilulissat og Nuuk og en regionallufthavn i Qaqortoq er endnu ikke fremlagt.
Det er disse analyser, der skal dokumentere, at investeringerne er til gavn for hele samfundet eller kun en del af samfundet.
Læs også
Grønland går en meget usikker tid i møde
Fremtidens vej for hele Grønland

17-03-2018 sulesam.gl:

Åbn grænserne for at sikre velfærd

Hvordan sikrer vi fremdrift i landet?
Uddannelse, uddannelse, uddannelse til vore egne – god folkeskole, ordentlige videregående uddannelser, og så at åbne op for vore grænser. Lad os byde tilkaldt arbejdskraft velkommen. Turismebranchen, sundhedsvæsnet og socialområdet er eksempler på erhverv der har kraftigt brug for kompetencer.
Ordentlig integration er vejen frem. Sprogkurser i hele landet, velkomstpakker, flere tværkulturelle aktiviteter der skal hjælpe med at integrere vore medarbejdere i lokalsamfundet og en holdningsændring kan vi nå langt med.
Kamikpostens kommentar
”Sprogkurser i hele landet”?
Er det de tilkaldte medarbejdere, der skal lære grønlandsk?
Som det står placeret i teksten, er det vist nok det, der menes og skal spildes penge på :-(
Det Grønland har brug for, er at gøre det normalt, at man som grønlænder behersker mindst et sprog flydende ud over grønlandsk.
Læs også
Grønlandsk som arbejdssprog er for dyrt

16-03-2018 sermitsiaq.ag:

Den store valgbombe udeblev

Partii Naleraq med Hans Enoksen i spidsen præsenterede på et ekstraordinært pressemøde den tidligere partiformand for Partii Inuit, Nikku Olsen, som kandidat for Partii Naleraq.
Forud for pressemødet havde Partii Naleraq udsendt en meget kryptisk pressemeddelelse, hvor man bebudede, at man ”ville samle politiske kræfter” og ”forkæmperne vil hermed høre sammen ind under et samlet politisk parti”.
Læs også
Formanden for Partii Inuit, Nikku Olsen, er blevet kendt uvalgbar i Landstinget

16-03-2018 knr.gl:

Nye partier godkendt og klar til valg

Valgnævnets Sekretariat kan oplyse, at både Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai hver opfylder betingelserne, da mindst 942 underskrifter opfylder kriterierne, hvorefter valgnævnet har godkendt partiernes gyldighed.

15-03-2018 www.natur.gl:

Forskningsskibet M/TR Pâmiut taget ud af drift

Pâmiut har, med sin yderst kompetente og erfarne besætning, gennem årene løst en meget vigtig opgave med de årlige opmålinger af landets vigtige fiskeressourcer – især rejer, torsk og hellefisk. Disse årligt tilbagevendende undersøgelser af fiskeressourcerne skal fortsættes, fordi langsigtede og uafbrudte undersøgelser – de såkaldte tidsserier – er af fundamental videnskabelig værdi for Grønland.

15-03-2018 www.demokraatit.gl:

Vi tager ansvar for fremtiden

Det er ingen hemmelighed, at Grønland i de næsten 40 år vi har haft Hjemmestyre og Selvstyre har haft et rødt parti til at stå i spidsen for vort land. Det kan i den grad mærkes. Det er som om, at der er blevet skabt en forventning om, at det er en samfundsopgave at detailstyre det enkelte menneskes liv. Men sådan bør og skal det ikke være.

15-03-2018 ufm.dk:

Bred enighed om fremtiden for Danmarks radioaktive affald

Forudsat at der ikke kan findes en international løsning, skal der på langt sigt etableres et dybt geologisk slutdepot i ned til 500 meters dybde på dansk grund som kan tages i brug senest i 2073. Konceptet vil blive tilpasset i lyset af eventuelle teknologiske fremskridt. Inden da gennemføres en grundig proces med blandt andet undersøgelser af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde, og nøje analyser af en række kriterier af både geologisk, fysisk og socioøkonomisk karakter. Under hele forløbet vil der blive lagt stor vægt på at inddrage relevante interessenter og kommuner.
Kamikpostens kommentar
Hvis der var bare den mindste smule vilje i Grønland til at samarbejde med Danmark, så havde man for år tilbage tilbudt, at det radioaktive affald i Risø kunne deponeres i skakterne i en af de nedlagte miner i Grønland.
Det meste af affaldet stammer fra den lukkede mine i Kvanefjeldet. Resten er lavradioaktivt affald, som for hovedparten stammer fra danske hospitaler.
En tilbageførsel til skakterne i Kvanefjeldet ville nok være for stærk kost at sluge for Grønland.
Men der er også nedlagte miner andre mere folkefjerne steder i Grønland, som kunne bruges. Bly- og Zinkminen ved Mestersvig falder i tankerne.

15-03-2018 www.radio24syv.dk:

Grønlands nye rigsfællesskabsparti

I mandags afleverede Grønlands nye parti ”Samarbejdspartiet”, de nødvendige underskrifter for at stille op til valg. Deres partiprogram slår sig på mottoet ”alle må yde, for at alle kan nyde”, og derudover er de qua deres navn, meget positive overfor Rigsfællesskabet. Til april når grønlænderne skal til valg, kommer de i høj grad til at stå overfor et valg om at stemme for hurtigere selvstændighed eller på mere samarbejde. Vi får en analyse af Palle Christiansen, tidl. grønlandsk minister for Demokraterne

15-03-2018 aarsskriftet-critique.dk:

Grønland: Nye vinde over fjeldene

Som rigsfællesskabsinteresseret dansker er der derfor gode grunde til at skænke det kommende landstingsvalg d. 24. april en tanke. Skønt Samarbejdspartiet næppe får et jordskredsvalg, så vil valgresultatet afgøre, om der i grønlandsk politik er grobund for det synspunkt, at rigsfællesskabet kan være noget positivt, man aktivt bakker op om og deltager i, eller om tidligere tiders fejl, kiv eller blot bevægen sig i hver sin retning fra begge sider har efterladt den port lukket.

14-03-2018 sermitsiaq.ag:

IA-formand: Fiskekvoter skal spredes mere demokratisk

Skal en virksomhed opbygge den kapacitet, der skal til for at udvikle sig til at blive verdensførende, så skal virksomheden kunne opbygge kapital og know-how. Det duer ikke med konkurser på stribe og usikkerhed om grundlaget fra år til år, skriver Sara Olsvig i en pressemeddelelse.
Hun slår fast, at fiskeriet skal foregå bæredygtigt, baseret på den bedst tilgængelige forskning samt viden hos lokale fiskere og fangere.

14-03-2018 iafolketingimi.dk:

I et land med så meget potentiale er det en katastrofe at der sker affolkning

I ivrigheden for at debattere selvstændighed, har vi glemt de nære ting. En bedre folkeskole, sundhedsydelser og tryg barndom for alle børn. Når det basale i samfundet ikke er på plads, så bliver en flytning fra Grønland nemmere at træffe beslutning om. For nylig besøgte jeg bl.a. herberget Sundholmen og Christiania. Det er skræmmende at så mange allerede socialt udsatte vælger Grønland fra i håbet om et bedre liv, men ikke får det. Langt de fleste klarer sig heldigvis godt når de flytter til Danmark. Samtidig er vi dog nødt til at spørge os selv om vi har indrettet velfærdssamfundet hensigtsmæssigt?
Kamikpostens kommentar
Det er vi jo mange, der har sagt i alt for mange år, uden at det er blevet taget højtideligt af de folkevalgte.
Læs også
Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe

14-03-2018 jyllands-posten.dk:

Alle skal føle sig godt tilpas i rigsfællesskabet

Ved siden af disse rationelle elementer indgår nogle psykologiske. Grønland føler sig trådt på af Danmark. Det skete, da Danmark hen over hovedet på grønlænderne flyttede fangerbefolkningen for at give plads til den amerikanske base i Thule.
Det skete, da det kom frem, at H.C. Hansen stiltiende gav USA lov til at have atomvåben på basen, mens han offentligt tilkendegav det modsatte. Det skete senest, da regeringen åbnede for, at Grønland mistede serviceaftalen på Thule til et amerikansk firma.
Kamikpostens kommentar
Allerede i årene før Thule Air Base blev anlagt, var befolkningen begyndt at fraflytte området, fordi fangsten i området svigtede. Den oplysning har jeg fra en, der som lille pige oplevede sin far sejle ud til de fjernere og fjernere steder med mulighed for fangst. Han var ejer af en motorbåd, og havde de øvrige fangere, deres udstyr og deres kajakker med på slæb.
Hendes konklusion var, at man under alle omstændigheder havde været nødt til at flytte efter fangsten, som man havde gjort så mange gange før.
Fraflytningen i forbindelse med anlæg af Thule Air Base blev ikke besluttet over en nat. Den skete efter længere tids drøftelser med Fangernes Råd om, hvor det var mest hensigtsmæssigt at anlægge en ny handelsstation.
Det har været anført som et særligt problem, at husene ikke var færdigbygget, da fangerfamilierne ankom til Qaanaaq. Derfor måtte de bo i telt sommeren over. Det er sådan en typisk dansk opfundet røverhistorie. Det var ganske normalt at bo i telte om sommeren. Det gør man stadig i Thule området. Fotoet her i linket er fra isen ud for Siorapaluk i sommeren 2000.

Der er beslutninger, som man i kritiske perioder er nødt til at holde hemmelige for den brede befolkning. Det er vigtigt at Folketinget – eventuelt et folketingsudvalg med udvidet tavshedspligt - er orienteret om sagen og har godkendt beslutningen.
Det gælder ikke kun tilladelsen til, at amerikanske atombombefly i undtagelsestilfælde kunne nødlande på Thule Air Base. Det gælder også beslutningen om, at der skulle bygges affyringsanlæg i Danmark til atombevæbnede raketter, mens raketterne blev placeret på den anden side af grænsen til Tyskland, hvorfra de, hvis der blev nødvendigt, hurtigt kunne køres op til affyringsramperne i Jylland.

Med hensyn til ”den tabte kontrakt” på Thule Air Base, så ville man ikke med dansk lovgivning i hånden kunne have forhindret, at udbuddet på opgaven blev vundet af Exelis Services.
Exelis var et dansk aktieselskab med en udenlandsk ejer. Det er underlagt præcis den samme danske lovgivning, som alle andre danske aktieselskaber (hvoraf mange har udenlandske ejere), og virksomheden afgav langt det billigste bud på opgaven.
Selv hvis Exelis Services ikke havde budt på opgaven, havde Greenland Contractors ikke fået kontrakten forlænget, da de havde afgivet langt det dyreste bud på opgaven.

13-03-2018 www.royalgreenland.gl:

Fremgang i fiskeri og produktion i Qaanaaq

VRoyal Greenland købte Arctic Greenfood’s anlæg og etablerede i et partnerskab med fiskere og fangere i Qaanaaq selskabet Inughuit Seafood A/S i 2013. På daværende tidspunkt blev der årligt indhandlet cirka 20 tons hellefisk, der siden er vokset fra 110 tons indhandlede hellefisk i 2014 til 193 tons i 2017.
- Siden 1. januar og frem til primo marts 2018 er der nu indhandlet 115 tons hellefisk. Da vi formoder at fiskeriet vil fortsætte frem til starten af juni, har jeg gode forhåbninger om godt indhandling også i år, siger Niels Ole Møller.

13-03-2018 knr.gl:

Lars-Emil ringede ud for sidste gang

- Det er selvfølgelig lidt vemodigt. Det er jo hele mit voksne liv. Jeg var 24, da jeg begyndte, og nu er jeg 71, siger han.
Trods vemodet siger den afgående formand selv, at det ikke er et sekund for tidligt, at han stopper.

13-03-2018 sulesam.gl:

Underskrifterne indsamlet

Vi vil gøre vort allerbedste for at leve op til den demokratiske ånd vi ydmygt har oplevet udfolde sig. Tak er et fattigt ord.
Nu skal vi bare have tjekket gyldighed. 🙂
Send endelig jeres sidste ind.
Vi opdaterer jer med nyheder om, om det lykkes os at stille op som helt nyt parti!
Sammen er vi bare stærkere!

13-03-2018 sermitsiaq.ag:

Kommentator: Klogt at regeringen blander sig udenom det grønlandske valg

Det er fornuftigt, og det er belært af skade over, hvordan man kan blive inddraget i valgkamp og grønlandske interne skænderier.
- I Grønland er der en selvstændighedsbevægelse, som er meget stærkere og mere artikuleret. Retorikken fra grønlandske politikere i forhold til Danmark er meget, meget skarp og i nogle tilfælde direkte uforsonlig, siger Hans Engell.

13-03-2018 sermitsiaq.ag:

Nu ligger det fast: Valget bliver 24. april

I sin fremlæggelse uddybede Kim Kielsen, at han ønsker at Landstinget kan konstituere sig i god tid før sommerferien.

- Det vil gøre det muligt for det nye landsstyre at forberede et finanslovsforslag for 2019 med reelt politisk indhold, ligesom det vil gøre det muligt at forberede andre vigtige forslag til behandling allerede under Landstingets efterårssamling.

13-03-2018 www.information.dk:

Har Grønland været en koloni

Hvad karakteriserer så en koloni? Forfatterne til Gads Forlags nye kolonihistorie har gjort rede for deres definition: Det handler om tid (det skal foregå i den moderne periode), der skal være en geografisk afstand mellem moderlandet og kolonien, der skal gælde andre regler end i moderlandet, og kolonisatorerne skal opfatte sig som væsensforskellige fra dem, de koloniserer.

Alle de kriterier er opfyldt i forhold til Grønland. Når man indfører Grundloven i Danmark, gælder den f.eks. ikke i Grønland, og man betragter grønlændere som et naturfolk, som er væsensforskellig fra europæere.
Kamikpostens kommentar
Søren Rud, historiker på Københavns Universitet citeres i artiklen for følgende betragtninger:
CITAT
Hvad karakteriserer så en koloni? Forfatterne til Gads Forlags nye kolonihistorie har gjort rede for deres definition: Det handler om tid (det skal foregå i den moderne periode), der skal være en geografisk afstand mellem moderlandet og kolonien, der skal gælde andre regler end i moderlandet, og kolonisatorerne skal opfatte sig som væsensforskellige fra dem, de koloniserer.
Alle de kriterier er opfyldt i forhold til Grønland. Når man indfører Grundloven i Danmark, gælder den f.eks. ikke i Grønland, og man betragter grønlændere som et naturfolk, som er væsensforskellig fra europæere.
CITAT SLUT

Ved at hævde, at det handler om tid (og at det skal foregå i den moderne periode) slipper man for at tage hensyn til, at Nordboerne bosatte sig i Grønland i 900-tallet og, at Grønland herefter har været betragtet som en del af Skandinavien. Sådan blev det også opfattet internationalt, som det for eksempel skete ved fredsforhandlingerne i Kiel i 1814.
Grønlænderne ankom først til Grønland godt 200 år senere end nordboerne.

Søren Rud fremhæver at Grundloven ikke kom til at gælde i Grønland. Han udlader at nævne, at det kom den heller ikke til på Island i fuldt omfang.
Der blev i 1871 i forlængelse af Grundloven vedtaget en lov om ”Islands forfatningsmæssige stilling i Riget”. Det forstærkede en allerede eksisterende form for islandsk selvstyre.

Citat fra bogen "Grønland – Den arktiske koloni" side 6:
CITAT
Når Færøerne og Island ikke behandles som kolonier, skyldes det, at selvom handel og andet samkvem med disse nordatlantiske besiddelser i lange perioder var organiseret ligesom i kolonierne, finder vi det væsentligere, at selve koloniseringen skete før den moderne europæiske kolonialisme, og at befolkningen her ikke kan siges i samme grad at være etnisk og kulturelt forskellig fra indbyggerne i Danmark-Norge.
Når Grønland omvendt behandles som en koloni, skyldes det, at vi lægger afgørende vægt på den reelt forekommende koloniale relation fra slutningen af 1700-tallet: Kun ganske få ansatte grønlændere stod under dansk lov, grønlændere havde ikke samme muligheder for uddannelse, fik ringere løn og blev i det hele taget set og behandlet som et 'naturfolk',der var etnisk og kulturelt helt forskelligt fra danskere og nordmænd.
CITAT SLUT

Når kun ganske få ansatte grønlændere stod under dansk lov, så er forklaringen, at man fra dansk-norsk og senere dansk side respekterede grønlændernes egne uskrevne regler som gældende lov for grønlænderne.
Akkurat som man gjorde det med islændinges egne love og uskrevne regler.

Citat fra bogen "Den islandske revolution" side 11:
CITAT
Uden en stærk centralmagt fungerede slægtskabet som et bærende element i samfundet. Jordejerne behandlede lovmæssige tvister på offentlige møder, og Altinget på Thingvellir (Tingvalla) blev en vigtig institution for islændingenes selvforståelse. Da den norske konge forsøgte at konsolidere sit nordatlantiske rige i 1260-erne, blev Island godt nok knyttet tættere til centralmagten, men opretholdt sine egne lovtekster.
CITAT SLUT

I både Grønland og på Island havde man i vidt omfang sin egen lovgivning, der havde forrang frem for den norske, den dansk-norske og senere den danske.

Sådan tillader man sig som historiker ved Københavns Universitet at håndplukke sine kort, så kabalen går op :-)

PS: Bogen ”Den islandske revolution” er skrevet af Søren Mentz og udgivet på Aarhus Universitetsforlag i serien 100 Danmarkshistorier.
Den koster 100 kroner.
For folk med interesse for Grønland er det spændende læsning. Side efter side går det op for en, at der i forholdet til Norge-Danmark og senere Danmark er forgået en forbavsende ens og og i store træk næsten samtidig udvikling i Grønland og på Island.

Alligevel hævder Søren Rud med mange andre, at Grønland har været en koloni, mens Island har været et biland.

Om islændinges syn på grønlænderne i 1904
I bogen ”Den islandske revolution” finder man på side 7 dette meget beskrivende afsnit om islændinges syn på grønlænderne i 1904:
CITAT
Fem år efter udstillingen i Paris forberedte Tivoli en lignende præsentation af Danmarks nordatlantiske dele og Dansk Vestindien. Planlæggerne af udstillingen var klar over, at de skulle tage hensyn til de forskellige kulturers særpræg. Derfor var udstillingens officielle titel da også det noget kringlede ”Dansk koloniudstilling (Grønland og Dansk Vestindien) samt udstilling for Island og Færøerne”.
Formålet var at fremme interessen for rigsfællesskabet, men tankerne bag faldt ikke i god jord i Island. I december 1904 bragte de københavnske aviser en erklæring fra studenterforeningen i Reykjavik. De studerende var villige til at arbejde for god forståelse mellem Danmark og Island, men de ville også modarbejde tiltag, som nedgjorde islændingene. De anså den kommende udstilling i Tivoli for et forsøg på at sidestille Island med naturfolk. Erklæringen fortsatte:
"Denne gang agter man at fremvise negre og eskimoer sammen med os. Dette anser vi for nedværdigende for vor kultur og vor nationalitet."
Erklæringen og lignende protester blev trykt i islandske aviser. Islændingene fandt udtrykket koloniudstilling beskæmmende, og det var nedværdigende, at udstillingen skulle vises i Tivoli.
CITAT SLUT
Læs også
Landsmænd
Da London trak på skuldrene

12-03-2018 sermitsiaq.ag:

Samarbejdspartiet: Så blev underskrifterne afleveret

Tillie Martinussen og Michael Rosing afleverede mandag middag knap 1100 underskrifter til godkendelse hos Kommuneqarfik Sermersooq, så det nystiftede parti Samarbejdspartiet kan komme på valgkortet.
Allerede lørdag mente de to, at man havde de nødvendige 942 underskrifter, men for en sikkerheds skyld brugte de to politikere også søndagen, så de havde en fornuftig margen at operere med, hvis der skulle optræde gengangere på listen.

09-03-2018 www.kamikposten.dk:

Valg. Om etnonationalisme og dumhed

Der er udskrevet nyvalg til landstinget. Man kan spørge sig selv, om det mon bliver et såkaldt skæbnevalg, for der er ingen tvivl om, at for en række partier vil spørgsmålet om selvstændighed, løsrivelse fra rigsfællesskabet, stå centralt i den politiske skrækpropaganda om den etniske offerrolle, de rene og ægte af blodet må udholde som følge af dansk undertrykkelse, disrespekt, nedværdigelse, misbrug og forhånelse, som er sådanne partiers næring og livsnerve

09-03-2018 www.kamikposten.dk:

Hvad skal der samarbejdes om

Det er ikke nok med et ønske om bredt samarbejde. Det har Grønland haft i flere år, men desværre om ligegyldige ting som Thule Air Base, den ubehøvlede holdning til Danmark og den ødelæggende besættelse af tanken om et snarligt selvstændigt Grønland.

08-03-2018 www.royalgreenland.gl:

Stabil frost godt for produktion af vintertørret fisk

Vi regner med at færdigproducere omkring 40 tons vintertørret torsk i år, hvilket er mere end sidste år, siger anlægsleder i Royal Greenlands anlæg i Kangaamiut, Kristian Larsen.
Det første parti vintertørret torsk blev sendt til forbrugerne allerede i december 2017, og endnu et parti på cirka 500 kilo er pakket ned og venter på at blive sendt til Royal Greenlands hjemmemarked i Nuuk, hvorfra det skal pakkes ned og sendes til forbrugere i hele Grønland.
- Lige i øjeblikket hænger cirka 36 tons fileteret torsk til tørring, og hvis frostvejret fortsætter, så bliver endnu et nyt parti snart klar til forsendelse. Jeg regner med, at vi kan fortsætte med at hænge fisk op til tørre frem til slutningen af marts der skal pakkes til færdige produkter i maj måned, siger Kristian Larsen.

08-03-2018 knr.gl:

Suka K. Frederiksen genopstiller ikke

Ved landstingsvalget i 2014 blev Suka K. Frederiksen valgt ind med 172 personlige stemmer. I valgperioden har hun blandt andet været medlem af landsstyret med ansvar for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.

08-03-2018 jyllands-posten.dk:

De ”rigtige” meninger dominerer den offentlige debat i en urimelig grad

Har det altid været sådan, eller er det blevet sådan, at der i de dominerende medier er rigtige og forkerte meninger til tidens forskellige spørgsmål, som medierne henholdsvis forsvarer eller bekæmper?
Er mediernes opgave at være kritiske, eller er deres opgave at kritisere?

07-03-2018 sermitsiaq.ag:

Samarbejdspartiet: Intens kamp mod uret

Det nye parti var onsdag eftermiddag i Nuuk Center for at indsamle underskrifter. Partiet mangler omkring 200 underskrifter, hvis de skal være på valgkortet.
Foreløbigt er de to de eneste, der er kandidater for partiet.
- Men der er omkring fem personer, der er interesserede i at stille op for partiet. Dem, vi har talt med, har ikke været indbladet i politik før, men har arbejdet i sekretariater og i partier, lyder det fra Tillie Martinussen, der ikke vil afsløre, hvem der er tale om.

07-03-2018 www.stat.gl:

Hver fjerde grønlænder bor nu i Danmark

Grønlands Statistik udgiver nu statistik for grønlændere i Danmark, som er personer som er født i Grønland med folkeregistrer adresse i Danmark. I 2017 boede der 16.370 personer i Danmark.
Kamikpostens kommentar
Afvandringen fra Grønland til Danmark har nået en ny milepæl. Nu er det hver fjerde grønlænder, der har bosat sig i Danmark.
I Grønland boede der ved årsskiftet 2017-2018 50.171 personer født i Grønland.
I Danmark boede der 16.370 personer født i Grønland.
Det betyder at 25% eller hver fjerde grønlandsk fødte har forladt Grønland til fordel for Danmark.

07-03-2018 siriuspatruljen.com:

Siriuspatruljen - Optagelsesprøve

Hvis du kan opfylde adgangskravene, kan du ansøge om at komme til optagelsesprøve.
Prøven indebærer en række fysiske, mentale og skriftlige tests, som du skal klare for at blive optaget.
Optagelsesprøve:
  • Styrketest (Coretest, niveau 4)
  • Løbetest minimum 2.750 meter på 12 minutter
  • Skriftlig test
  • Vandøvelse (ingen specifikke krav)
  • Samarbejdsopgaver
  • Orienteringsløb og march (ingen specifikke krav)
  • Interview med tidligere tjenestegørende ved Sirius
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse07-03-2018 www.kamikposten.dk:

Samarbejdspartiets vision for Grønland

Vi vil arbejde for en selvbærende økonomi baseret på frihed, viden, et solidt erhvervsliv og en plads i det globale samfund.
Samarbejdspartiet vil arbejde for retfærdighed og livskvalitet, bygget på brede politiske forlig og respekt for demokratiet.
Vi vil arbejde for en selvbærende økonomi baseret på frihed, viden, et solidt erhvervsliv og en plads i det globale samfund.

06-03-2018 naalakkersuisut.gl:

Cirkulære om landsstyrets virke

Et nyt cirkulære om landsstyrets virke efter udskrivelsen af valg til Landstinget er nu trådt i kraft.

06-03-2018 sermitsiaq.ag:

Vittus truer Danmark med sagsanlæg

Hvis USA vil have en base i Grønland, så må de opfylde vores krav. Og hvis Danmark ønsker, at vi er en del af Rigsfællesskabet, så har vi ligeledes en række krav.
Kamikpostens kommentar
DIPLOMATPRØVEN
Vittus Qujaukitsoq tilhører den slags opblæste politikere fra meget små områder, der kan bruges til diplomatprøven for ny ansatte i udenrigstjenesten i de lande de besøger.
Hvis man kan sidde ved et møde med Vittus Qujaukitsoq uden at fortrække en mine og uden en gang imellem at måtte forlade mødelokalet for at slippe af med den undertrykte latter, så har man bestået diplomatprøven.

06-03-2018 knr.gl:

Partier i kamp mod tiden

Det betyder, at hvis Landstinget beslutter, at valget skal finde sted den 17. april, så er der deadline på tirsdag i næste uge.
Selvom man hos Samarbejdspartiet på nuværende tidspunkt mangler at indsamle omkring 300 underskifter for at blive godkendt, så er man overbevist om, at man nok skal nå det.
- I forhold til spørgsmålet om et hurtigt valg, så gør det ikke en forskel for os. Vi er i fuld gang med at skaffe underskifter, siger Michael Rosing.
Læs også
Samarbejdspartiet
Du kan støtte vores opstilling til landstingsvalget med din underskrift hvis du er stemmeberettiget til landstingsvalget og ikke allerede har skrevet under for et andet parti

05-03-2018 knr.gl:

Kielsen udskriver valg

Formanden for landsstyret, Kim Kielsen, har netop udskrevet valg til Landstinget. Det skete på et pressemøde i landsstyrets presselokale. Valget skal afholdes den 17. eller 24. april.
Kamikpostens kommentar
Når Kim Kielsen udskriver valg nu, så er det udtryk for rettidig omhu.
Kuupik Kleist gjorde det samme forud for landstingsvalget i 2013. Kuupik Kleist udskrev valget den 31. januar 2013, og valget blev afholdt den 12. marts 2013.
Kim Kielsen har den 5. marts udskrevet landstingsvalget, som vil blive afholdt enten den 17. eller den 24. april.
Det går ud på at sikre arbejdsro i så lang tid som muligt før efterårssamlingen.
Efterårssamlingen er den store samling med de mange tunge forslag, der skal forberedes både administrativt og politisk.
Det var i sin tid Kuupik Kleists forklaring på den fremrykkede udskrivelse af valget. Og Kim Kielsen citeres på Sermitsiaq.ag for denne begrundelse: ”På den måde bliver der gjort rent bord, og de nye medlemmer, der bliver indvalgt, kan få mulighed for at sætte deres præg på den kommende finanslov. Det føler jeg er den politisk mest korrekte måde at håndtere situationen på, uddyber Kim Kielsen.
Det er godt politisk håndværk.