Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 16. november 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
16-11-2018 sermitsiaq.ag:

Nuuk-lufthavn: Øget støj og forurening udløser ny VVM-runde

Mindre end et døgn efter at et flertal har stemt en lufthavnspakke igennem, har miljødepartementet sendt en ny VVM-redegørelse i høring i forbindelse med anlæggelsen af den nye lufthavn i Nuuk.
Det fremgår ikke af landsstyrets hjemmeside, hvorfor beslutningen om en ny VVM-undersøgelse først offentliggøres dagen efter, at lufthavnspakken blev tredjebehandlet og besluttet efter flere timers debat i Landstinget.
Læs også
Fornyet høring af VVM-redegørelse for anlægsprojektet “Udvidelse af Nuuk Lufthavn”

16-11-2018 knr.gl:

Kielsen ærgrer sig over smal tilslutning

Jeg anskuer denne beslutningsproces som mange andre processer. Andre sager kommer herefter. Demokraternes formand Niels Thomsen sagde, at de er klar til at tage andre store beslutninger. Ja. Det er vi også i Siumut og jeg som formand for landsstyret. Men der bør være mere bred enighed om sådanne store beslutninger, sagde Kielsen.
Kamikpostens kommentar
Den største beslutning, der blev taget i går, er ikke den om lufthavnsbyggeriet.
Den største beslutning er den om alle de mange, alt for velkendte, alvorlige problemer i Grønland, som der i de næste mange år ikke bliver råd til at gøre noget ved.
Det tales der ikke om, det ligger bare som en tung dyne over Grønland.
Det er den dyne , som almindelige mennesker i Grønland i stigende omfang flygter fra.
De fleste bosætter sig i Danmark.
Det nåede sidste år op til, at 25 % af de mennesker, der er født i Grønland, har valgt at fraflytte Grønland og bosætte sig i Danmark.
Den fraflytning vil tage til i omfang efter gårsdagens fatale beslutning.

15-11-2018 sermitsiaq.ag:

Lufthavnspakke: Ændringsforslag afvist

Et flertal i Landstinget har afvist en anmodning fra Inuit Ataqaitigiit om at afbryde forhandlingen i salen, så der kan formuleres et ændringsforslag.
IA’s ordfører Aqqaluaq B. Egede havde foreslået, at lufthavnene skal bygges i etaper.
Kamikpostens kommentar
Kim Kielsen med sine udemokratiske, politiske stormtropper – med støtte fra Demokraterne (Niels Thomsens stormtropper) - tåler ikke engang en udveksling i Landstinget af synspunkter om andre måder at gribe lufthavnsprojektet an på.

15-11-2018 www.natur.gl:

Grønlands polarulv er unik

I Grønland findes verdens nok sjældneste og i videnskabelig forstand mindst kendte ulv – polarulven. I over hundrede år har det være omdiskuteret, om polarulven som selvstændig bestand vitterligt fandtes, eller om den blot var en del af de øvrige bestande af ulve i de arktiske egne. Nu slår et nyt studie fra Grønlands Naturinstitut og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet fast, at der eksisterer en lille og meget isoleret bestand af polarulve, som kun findes på Ellesmere Land og i Grønland.

15-11-2018 www.demokraatit.gl:

Nivi Olsen: Førskoleområdet er blevet svigtet gennem mange år

Det helt store problem herhjemme er dog, at vi ofte er nødt til at overlade vores børn til mennesker, der ikke har den rette uddannelse til at sikre, at vores børn bliver ført trygt, sikkert og lærerigt igennem de mange timer, som barnet opholder sig i daginstitution.
Jeg er ikke i tvivl om, at da ansatte er søde og kærlige, og at de gør deres bedste for at give vores børn en god dag. Men vi må erkende, at dette ikke er tilstrækkeligt.
Kamikpostens kommentar
CITAT
Vi har også brug for, at vores børn bliver korrekt stimuleret og gennem leg og læring bliver forberedt på at skulle starte i folkeskolen.
Her er der fra politisk side ikke blevet gjort ret meget de seneste mange år, da fokus har været på selve folkeskolen. Men ved I hvad? Vi kan ikke fikse problemerne i folkeskolen, hvis vi ikke samtidig løser problemerne på førskoleområdet.
CITATSLUT
Sikke en gang pladder at skrive, og så lige netop på den dag, hvor Kim Kielsen med sine udemokratiske, politiske stormtropper – med støtte fra Demokraterne (Niels Thomsens stormtropper) - har lagt en klam hånd på Grønlands økonomiske muligheder for de næste mange år.
Skulle de hensigtserklæringer, som har udgjort hovedparten af Grønlands poliske tiltag igennem de sidste mange år, blive til andet og mere end nedsættelse af arbejdsgrupper og kommissioner, så vil man løbe ind i den selvskabte betalingsmur, der opstår som en konsekvens af lufthavnsfantasien.
Man har med dagens vedtagelse af lufthavnsprojektet sat Grønlands udviklingsmuligheder tilbage til tiden før Hjemmestyrets indførelse i 1979.
Alt andet end lufthavnene vil afhænge af gaver ude fra: fondsstøtte og hastebevillinger gennem Folketingets finansudvalg og, hvad man ellers kan platte sig til.

15-11-2018 www.dr.dk:

Trods strid ventes Grønland at godkende lufthavnsudvidelser

Hvis man skal bruge, hvad der svarer til halvdelen af Grønlands bnp (bruttonationalprodukt, red.), skal der ret meget erhvervsudvikling til for at kompensere for det, siger Ulrik Jørgensen, professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.
Sammen med Kåre Hendriksen, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, har han flere gange påpeget, at der ikke er nogen reelle samfundsøkonomiske analyser af effekterne af byggeriet.
Frygten fra flere politikeres side er, at projektet ikke er rentabelt, og at afdragene på lånene vil være for store for Grønland.
Det er også et spørgsmål om centralisering i det store land ifølge Ulrik Jørgensen. Han peger på, at hovedstaden Nuuk bliver bedre betjent, mens andre dele af landet måske bliver dårligere betjent.
- Det fremmer de privilegerede Nuuk-beboere, skaber ikke erhvervsudvikling, og samtidig er der nogle alternativer, som måske i virkeligheden har et større potentiale, siger han.

14-11-2018 snm.ku.dk:

Kæmpekrater fra kilometer-stor jernmeteor fundet i Grønland

Et internationalt forskerhold under ledelse af forskere fra Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, har opdaget et gigantisk meteorkrater på 31 km i diameter begravet under indlandsisen i Nordgrønland. Det er første gang, at et krater af den størrelse er fundet under en af Jordens iskapper. I tre år har forskerne arbejdede på at bekræfte opdagelsen

14-11-2018 knr.gl:

Manglen på lokal arbejdskraft udfordrer Royal Greenland

Vi har de største problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft i fiskeriets højsæson, som typisk er i sommerperioden, siger Kommunikation og HR direktør i Royal Greenland, Jens K. Lyberth.
Ifølge virksomheden er det især på fiskefabrikkerne på land, at de er særligt udfordret med at finde lokal arbejdskraft.
Derfor har Royal Greenland haft stor gavn af udefrakommende arbejdskraft fra Fjernøsten, som har gjort det muligt at få fabrikkerne til at køre.

14-11-2018 sermitsiaq.ag:

Selvstyre-krumspring for at undgå ny lov

Dele af Selvstyret er i gang med at undergrave en kommende lovgivning, der har til formål at sikre, at opgaver af en vis beløbsstørrelse skal sendes i udbud, så man blandt andet sikrer konkurrencedygtige priser.
I en tekstanmærkning i finanslovsforslaget for 2019 er det lykkedes Departementet for Infrastruktur at få følgende ordlyd lagt ind på trafikområdet:
Fem virksomheder udpeges
”Landsstyret bemyndiges til at indgå aftaler med følgende eksterne samarbejdspartnere: Orbicon Arctic, Rambøll, Deloitte, Inuplan og Sweco for analyser og opgaver relateret til Grønlands infrastruktur”.
De nævnte virksomheder må glæde sig over ordlyden, fordi de slipper for at skulle konkurrere med andre kolleger i deres respektive brancher. For 2019 opererer finanslovskontoen med en bevilling til ”øvrige udgifter” på knap syv millioner kroner.

13-11-2018 sermitsiaq.ag:

Lufthavnspakken: Samarbejdspartiet stemmer blankt

Der er mange oplysninger, som udelukkende finansudvalgets medlemmer har fået, og som er fortrolige. Jeg finder det uansvarligt, at 31 medlemmer i Landstinget nu skal træffe så vidtgående en beslutning uden at det sker på et oplyst grundlag.
- Jeg mener ikke, at projektet som det ser ud i dag, er rentabelt. Jeg frygter af renterne og afdragene på lånene vil gøre os alle fattigere i løbet af få år.
Tillie Martinussen (Sam) kritiserer desuden, at fremtiden for Kangerlussuaq og Narsarsuaq fortsat er uafklaret.

13-11-2018 ia.gl:

Inuit Ataqatigiit holder fast på vores krav til rammerne for hele lufthavnspakken

Vi har i arbejdet med lufthavnspakken fået vores formodninger bekræftet, at vores kompromissøgende forslag til pakken har været realistiske. Trods det meget hemmeligholdte arbejde har vi nu fået vore bange anelser bekræftet. Man har med lufthavnene, som madding nærmest solgt al magt til staten.
Inuit Ataqatigiit støtter i bund og grund lufthavnsbyggerierne, men kan ikke acceptere det dårlige forhandlingsresultat, som koalitionen og deres støtteparti er nået frem til. Den store magt man har givet staten, er rent ud sagt en dårlig handel.

12-11-2018 sermitsiaq.ag:

Thomsen: Finanslov er for uambitiøs

Vores forventning er, at der inden 3. behandlingen stilles ændringsforslag, der indeholder besparelser og effektiviseringer i den offentlige administration. Disse besparelser og effektiviseringer skal være markante og skal generere et stort millionbeløb. Dette skal medvirke til, at vi til 3. behandlingen står med en finanslov, der opererer med et stort million overskud både for 2019 og for budgetoverslagsårene, sagde Niels Thomsen.
Niels Thomsen peger på, at det er nødvendigt med reformer på skatte- og afgiftsområdet samt på området for sociale ydelser med henvisning til at det ”altid skal kunne betale sig at arbejde”.

12-11-2018 sermitsiaq.ag:

Danmark får veto over bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports

Der kan ikke udnævnes en ny bestyrelsesformand for Kalaallit Airports uden at den danske stat nikker ja til personen. Sermtisiaq.AG erfarer, at det er et af punkterne i den ejeraftale for Kalaallit Airports, som formanden for landsstyret og den danske finansminister forhandler på plads.

Der indgås en ejeraftale med aktionærrettigheder, der som de væsentligste elementer indeholder bestemmelser om
 1. Principper for ejerskabet
 2. Vetorettigheder
 3. Ledelsessammensætning
 4. Forventninger til udbytte
 5. Ændringer i ejerandele samt ejersammensætning
 6. Informationsstrømme
 7. Tvistløsning
 8. Relationer mellem parterne og øvrige tredjeparter i overensstemmelse med principper om armslængde og markedsvilkår.09-11-2018 knr.gl:

Kielsen: Ingen grund til at behandle aktionæraftale i Landstinget

Landstinget bør se ejeraftalen for Kalaallit Airports, som landsstyret indgår med Danmark, inden lufthavnspakken bliver endelig vedtaget, mener IA.
Men Kim Kielsen mener, at landsstyret har mandat til at forhandle aftalen på plads uden indblanding fra Landstinget.
Kamikpostens kommentar
Hvis et flertal i Landstinget accepterer den fremgangsmåde, så er det i orden.
Hvis Landstinget ikke har givet sig selv muligheden for at debattere spørgsmålet og efterfølgende tage stilling til det, så er det ikke i orden.
Inuit Ataqatigiit bør forlange, at spørgsmålet tage op til forhandling i Landstinget.

I samme ombæring bør det tages op til behandling i Landstinget, hvad der vil ske, hvis det skulle vise sig, at de lån, der ydes fra Rigsfællesskabet til Selvstyret, ikke kan afdrages som aftalt.
Efter Kamikpostens beregninger kan det forventes, at der fra Landskassen skal afdrages med noget, der svarer til mindst 160 millioner kroner årlig over de kommende 30 år.
Hvis man nærlæser loven om selvstyre, så skal de forfaldne afdrag og renter modregnes i det årlige bloktilskud, hvis ikke de betales som aftalt.
Den årlige bloktilskud til Selvstyret er låst fast til:
CITAT
§ 5. Staten yder Grønlands Selvstyre et årligt tilskud på 3.439,6 mio. kr., jf. dog § 8, stk. 1. Beløbet er angivet i 2009-pris- og -lønniveau.
Stk. 2. Tilskuddet reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år.
CITAT SLUT

§ 5 kan komme som en chokerende overraskelse, hvis det ikke går som tilhængerne af lufthavnsprojektet forventer.

09-11-2018 naalakkersuisut.gl:

Status på implementering af droneregler

De danske droneregler snart kan forventes ændret, som følge af kommende EU-regler på området. Disse vil få forrang for de regler, der gælder i Danmark. EU-reglerne forventes i 2019.
Dermed er det mest hensigtsmæssigt at indføre det kommende regelsæt i Grønland i 2019, frem for det nuværende danske regelsæt, som står for at skulle udskiftes.
Dette betyder at BL 9-4 fortsat vil være gældende for Grønland indtil de nye regler kan træde i kraft – forventeligt i 2019.

09-11-2018 www.trafikstyrelsen.dk:

Nye regler om flyveledercertifikater for Færøerne og Grønland

Med BL’en gælder der fra den 1. januar 2019 ens regler om certificering af flyveledere og flyvelederelever i hele Rigsfællesskabet. De hidtil gældende regler for Grønland og Færøerne bliver derfor ophævet.

08-11-2018 sermitsiaq.ag:

Martha Abelsen: Ingen støtte til landsdækkende behandlingscenter for overgrebsofre

Martha Abelsen påpeger, at 'Saaffik' primært hjalp børn i Nuuk og kun i mindre grad børn udenfor hovedstaden. Derfor fungerer det ikke længere som børnecenter.
Kamikpostens kommentar
Jaså, der var noget, der virkede, men kun for sexmisbrugte børn i Nuuk.
Som Ritt Bjerregaard i sin tid formulerede det: ”Hvad ikke alle kan få, skal ingen have!”
Ikke et ord om, hvad den nye ansvarlige i landsstyret for området, Martha Abelsen, selv har af forslag til løsning af Grønlands mest voldsomme og livsødelæggende problem.
Det går jo også kun ud over mennesker, der først får stemmeret om mange år

08-11-2018 sermitsiaq.ag:

Demonstration mod lufthavnspakken

Naja Lund påpeger, at lufthavnspakken vil have store konsekvenser for Narsarsuaq og Kangerlussuaq.
- Det samme vil gælde for de byer, der har mindre landingsbane samt bygderne og fåreholderstederne. Infrastrukturen bliver forværret igen, hvilket er meget uacceptabelt, siger Naja Lund.

08-11-2018 sermitsiaq.ag:

IA frygter anbragte unge lades i stikken som 18-årige

For at begrænse de problemer, som medfører hjemløshed, flytning til udlandet samt andre og problemer, må der udarbejdes en strategiplan, der skal anvise nogle strategier for, hvorledes samfundet bliver bedre til at støtte denne særlige gruppe videre efter anbringelsestiden, så de bedre bliver klædt på til at kunne mestre eget liv, og udfordringerne i voksentilværelsen, lyder Mikivsuk Thomassens begrundelse for et forslag som Landstinget behandler i dag.

07-11-2018 knr.gl:

Tasiilaq-borgere: Prioritér professionel hjælp til børn, unge og familier

Direktøren for børne- og familieområdet, Martha Lund Olsen, fortalte i foråret, at kommunen har omorganiseret. Nu samler kommunen alle underretninger, så de bliver behandlet af socialrådgivere i Nuuk i samarbejde med de sagsbehandlere, der er i de forskellige byer.
Men borgerne i Tasiilaq har ikke mærket forbedringen, og der skal meget mere til, mener Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy:
- De skal prioritere professionel hjælp til børn og unge og familier, der har brug for det, siger Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy.
Borgmester Asii Chemnitz Narup anerkender, at der er udfordringer på det sociale område i Tasiilaq. Hun siger blandt andet til KNR, at det er nødvendigt at få et bedre samarbejde mellem kommunen, sundhedsvæsnet og politiet på området.

07-11-2018 ia.gl:

Afgørende formandsvalg venter Inuit Ataqatigiit

Det er ikke kun Inuit Ataqatigiit der skal have en ny leder. Hele Grønland har brug for en ny ledelse og en frisk start. Derfor er valget af en kommende partiformand i Inuit Ataqatigiit af enorm vigtighed, ikke bare snævert for IA-partimedlemmerne – men for hele landet. Der er brug for en sikker og inddragende ledelse af landet, der er brug for et folkestyre præget af god demokratisk regeringsførelse, fokus på at styrke de områder vi allerede har hjemtaget og en realistisk plan for at leve op til selvstyrelovens store potentiale for Grønland, siger Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for IA.

07-11-2018 sulesam.gl:

Kan vi stole på Selvstyret

Det er beskæmmende dårlig styring af overenskomst-områderne vi i disse dage og år er vidner til.
Pædagoger og socialpædagoger må kæmpe for at få en hverdag til at hænge sammen, og få kampgejst ind i egen fagforening, grundet flugten fra fagene. De kæmper en brav kamp og passer på vore børn hver dag.
SIK kritiserer – med rette – os politikeres prioriteringer, og udspil der er helt håbløst lave.
Sundhedskartellets fagforeninger, PK og PPK, har råbt højt og længe om grusomt forsinkede overenskomster der holder sygeplejersker, sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysioterapeuter og radiografer, kender ikke engang ordlyden af deres egen overenskomst – der er mange måneder forsinket – og har heller ikke set en krone endnu af det de mangler.

07-11-2018 www2.forsvaret.dk:

Ny aftale for redningshelikoptere i Grønland på plads

Air Greenland var i konkurrence med to andre kandidater, der ligeledes havde budt ind på helikopterberedskabet i 2019 og 2020. Den samlede vurdering af kvalitet og pris faldt ud til det grønlandske luftfartsselskabs fordel. Prisen har vægtet 60 procent og kvaliteten 40 procent.
Air Greenland A/S løser også i dag opgaven for Forsvaret med et helikopterberedskab i henholdsvis Kangerlussuaq og Qaqortoq. Den kontrakt udløber ved årsskiftet og erstattes altså af den nye to-årige aftale.
Ud over den to-årige periode fra 2019-2020 havde Forsvaret også udbudt helikopterberedskabet i Grønland for perioden 2021-2025. Men da alle indkomne tilbud oversteg den økonomiske ramme for kontrakten væsentligt, har VFK besluttet at aflyse udbuddet i denne omgang.

06-11-2018 www.ral.dk:

Havisen breder sig hastigt i Nordgrønland

Vestisen breder sig meget hurtigt i Baffinbugten og vinterisen i Uummannaq distrikt og Diskobugten kan risikere at danne sig forholdsvis hurtigt såfremt vind og vejr-situationen fortsætter som hidtil.
Vi forventer at kunne nå til Upernavik by og bygder på ”Vestlandia”-rejse nr. 1843, dog med forsinkelser, som skyldes forrige rejsers forsinkelser. Vi melder ud senere om vi kan realisere ”Vestlandia”-rejse nr. 1844, der også går til Upernavik og bygder.
”Pajuttaat”-rejser nr. 1843 og nr. 1844, til Uummannaq og bygder, forventer vi at kunne anløbe ifølge sejlplanen. Vi vil senere melde ud, om de to sidste rejser til Uummannaq og omegn med ”Pajuttaat”, med numrene 1845 og nr. 1846 – der er planlagt til afsejling hen mod slutningen af november – kan gennemføres.
Vi holder nøje øje med is- og vejrsituationen i distrikterne og vil gøre en ekstra indsats for at også de anløb, som i vores sejlplan er med forbehold for is- og vejrsituationen, gennemføres

06-11-2018 naalakkersuisut.gl:

Berigtigelse på baggrund af Sermitsiaq’s artikler om amerikanske investeringer

Der henvises til den lufthavnsrelaterede artikel i Uge 43 af Sermitsiaq, 'Uncle Sam kommer med...", samt Sermitsiaq’s online artikel “USA vil investere 1 milliard i ny Ilulissat-lufthavn” af 26. okt. 2018. I disse artikler står der bl.a., at USA er klar til at skyde i omegnen af én milliard kroner ind i medfinansiering af Ilulissat Lufthavn.
Departementet for Udenrigsanliggender har tidligere oplyst til pressen, at Grønland og Danmark løbende har været i kontakt med USA vedrørende mulige amerikanske lufthavnsrelaterede investeringer. Det er sket inden for rammerne af Permanent Committe, som er det forum, hvor Grønland, Danmark og USA drøfter amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.
Departementet for Udenrigsanliggender kan i denne forbindelse oplyse, at USA ikke over for Kongeriget har lagt sig fast på, hvor de ser eventuelle lufthavnsrelaterede investeringer placeret i Grønland, ej heller lagt sig fast på omfanget af disse eventuelle investeringer.
Departementet skal derfor venligst opfordre medierne til at kontakte de ansvarlige myndigheder i Grønland og Danmark for at søge verificering af eventuelle forlydender og fakta

06-11-2018 ia.gl:

Gør noget ved lægemanglen

Der vil altid være brug for lokale læger, såfremt der kommer et akut tilfælde eller ved en katastrofesituation, og disse læger kommer vi nu til at mangle i Qeqertalik. Det er bydende nødvendigt, at der arbejdes på en løsning for denne faretruende situation.
Året rundt ændrer vejret sig konstant i Diskobugten, og lige nu er mørketiden over os, og dermed også det ustabile vejrforhold. Det gør, at lufttrafikken såvel som sejladsen skaber vanskeligheder for os, og som folkevalgt bliver man sat tilbage med en magtesløshed, når der kun er en lille helikopter der ofte rammes af vejrliget, og transport med både at forlade sig på

05-11-2018 sermitsiaq.ag:

Åbent brev til Kim Kielsen: Ret op på sundhedssystemet

Der bliver mere og mere markante klager om sundhedsvæsenets yderst belastende betjening fra befolkningen langs kysten, hvor der er forlydender om at patienter, der ellers har behov for hjælp bliver sendt hjem, og det er blevet normalt at patienterne får udleveret smertestillende medicin.
- I flere tilfælde bliver de ikke engang undersøgt før de sendes hjem igen, og der har medført at der er flere der har fået en dødelig udgang. Der er derefter heller ikke foretaget yderligere undersøgelser af patienter, der har været syge i flere dage, og det har så efterfølgende fået meddelt at deres sygdom er så fremskreden, at de ikke længere kan få hjælp. Vi opfordrer til, at disse yderst belastende forhold, der hersker på sundhedscentrene langs kysten, snarest udbedres.
Kamikpostens kommentar
Med den kommende vedtagelse af lufthavnsprojektet bliver der ikke råd til andet end lappeløsninger uden påviselig virkning.
Med den planlagte finanslov for 2019 åbner man for at kunne lænse en lang række konti til vigtige samfundsopgaver for penge til brug for lufthavnsbyggerierne. Det kommer også til at blokere for den nødvendige udbygning af sundhedsvæsenet.
Helt aktuelt skylder man personale i sundhedsvæsenet en efterregulering for en overenskomstaftale, der blev indgået med virkning for lønudbetalinger siden 1.april 2016. Det drejer sig om mellem 30 og 40 millioner kroner. Har Selvstyret de penge, den dag man får snøvlet sig sammen til at underskrive overenskomsten?

Og det er kun noget i småtingsafdelingen, men det har alligevel haft store konsekvenser for fastholdelse af personalet og tilgang af nyt personale til erstatning for de fratrådte.
Nedslidt udstyr bliver der ikke råd til at erstatte med nyere og bedre udstyr, løbende udgifter til et stigende behov for medicin bliver der heller ikke råd til.
Behovene i sundhedsvæsenet er på alle områder voksende, men med lufthavnsprojektet er der lagt klam hånd på de penge, der ellers kunne bruges på at imødekomme disse behov.
R.I.P.

04-11-2018 www.dr.dk:

Stillehavsøgruppe stemmer om selvstændighed fra Frankrig

Der er kø ved de 284 stemmesteder i den lille øgruppe Ny Kaledonien, som ligger i Stillehavet, 1200 kilometer øst for Australien.
Her skal de 175.000 stemmeberettigede indbyggere beslutte, om øgruppen fortsat skal høre til Frankrig, eller om man vil være en selvstændig nation.
Ud fra meningsundersøgelser op til afstemningen, ser der ud til at være et solidt flertal på 63-75 procent for fortsat at være en del af det franske imperium.
Ny Kaledonien modtager årligt 1,3 milliarder euro (10 milliarder kroner) i tilskud fra den franske stat.
Læs også
Ny Kaledonien

03-11-2018 sermitsiaq.ag:

Borgmester Ane Hansen: Porten til Nordgrønland bliver svigtet

Dengang blev der i rapporten konkluderet, at der var mulighed for forlængelse af landingsbanen med op til 3000 meter til omkring 600 millioner kroner. Derudover var det påvist, at der ligeledes var mulighed og gode betingelser for anlæggelse af en ny havneanlæg, der skulle være tilknyttet en ny atlantlufthavn.
Derfor blev det allerede dengang påvist, at omkostningerne for byggeri af en ny atlantlufthavn samt en ny havn, ville være langt lavere, hvis byggeriet var placeret i Aasiaat i stedet for Ilulissat, mener Ane Hansen.
Kamikpostens kommentar
I årene 1995-2001 forspildte man i Landstinget to muligheder for at udbygge lufthavne.
Daværende landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsen blev pålagt at spare i sit direktorat. Det gennemførte han trods protester fra Paamiut og redaktøren for Kamikposten, der dengang var medlem af Landstinget.
For at gennemføre den pålagte besparelse på 20 millioner kroner stoppede Peter Grønvold Samuelsen færdiggørelsen af lufthavnen i Paamiut. Færdiggørelsen en halv snes år senere kom til at koste op mod 100 millioner kroner.
Borgmester Ane Hansen vil huske, at jeg dengang også talte for at udbygge landingsbanen i Aasiaat. En udvidelse til 1200 meter ville koste 40 millioner kroner. En udvidelse til 3000 meter ville koste omkring 600 millioner kroner.
En atlantlufthavn i Aasiaat kan besejles en meget større del af året end i Ilulissat og åbne mulighed for eksport af flyfriske fisk i meget større omfang, end det i givet fald vil blive muligt Ilulissat..
Nu gennemtvinger man en løsning i Ilulissat, der anslås at ville koste mere end en milliard kroner.

03-11-2018 www.royalgreenland.gl:

Rekordsalg af grønlandske fiskeprodukter

Royal Greenlands hjemmemarked har i de seneste år også introduceret nye fiskeprodukter på fodserviceområdet og har intensiveret deres deltagelse og synlighed på messer og foodfestivaler i Grønland.
- Vi har lanceret nye produkter som for eksempel glutenfri panerede torskestykker, samt intensiveret vores deltagelse i forskellige arrangementer i foodfestivaler og messer. Vore tiltag og større synlighed har naturligvis haft en indvirkning på det øgede salg af grønlandske fiskeprodukter, siger Malik Hegelund Olsen, og siger endvidere:
- Vi har en skare af loyale kunder som igennem løbende dialog har udviklet brugen af vore produkter, så de nu har mulighed for at have større udvalg af vores produkter på deres menukort, hvilket vi værdsætter meget

03-11-2018 jyllands-posten.dk:

Dansk grønlandspolitik er for præget af følelser

Christiansborg bærer en stor del af ansvaret for, at de grønlandske politikere er sluppet af sted med at nedbryde velfærdssamfundet.
I dag kan vi se, at de strukturelle problemer ikke er blevet løst, og som det ser ud nu, vil de ikke blive løst i den nærmeste fremtid. Uagtet styrer de ansvarlige ledere i Grønland i en kurs mod selvstændighed for fuld kraft, hvilket vi anser for dybt uansvarligt.
De mange menneskelige tragedier, som har været i konstant fokus hos medierne i Danmark, har selvfølgelig rørt mange og medført mange negative reaktioner. Når venstrefløjen i andre sammenhænge i forhold til andre lande uden for rigsfællesskabet retter skarp kritik af humanitære forhold, men samtidig undlader at kritisere samme forhold i Grønland – som er en del af rigsfællesskabet – er der tale om en dybt uansvarlig adfærd, hvor doktrinære tanker ikke helt passer til virkeligheden.
Derfor er der mere end nogensinde brug for, at der kommer lidt realisme fra dansk side i forhold til rigsfællerne i Grønland.

03-11-2018 www.ral.dk:

Vestlandia i ismasser ved Upernavik

Vi skal gøre vore kunder opmærksomme på, at issituationen i Upernavik distrikt udvikler sig hastigt.
Vi kan derfor ikke garantere Vestlandias anløb med rejsenumrene 1843 og 1844, som i vores sejlplan er med forbehold for is- og vejrsituationen.
Vi holder nøje øje med is- og vejr situationen i distriktet, og vil gøre en ekstra indsats for at de nævnte anløb gennemføres, såfremt isen og vejret tillader det.
Såfremt anløbene ikke kan gennemføres, vil gods sendt med disse rejser blive oplagt i nærmeste transithavn for kundens regning.
På billedet ses Minik Arctica i Kullorsuaq i dag den 2. november 2018, og foto er ved Søren Nuka Olsvig.

03-11-2018 ia.gl:

Magtbegær gør Kangerlussuaqs skæbne usikker

På grund af banens længde på 2810 meter har store fly fyldt med turister fra andre lande kunnet lande der. Hundeslædeturister, trofæjægere på hundeslæde efter moskusokser og rensdyr, ørredfiskere, indlandsisturister, krydstogtsturister som skal ombord på skibene, vandreturister som skal vandre til Sisimiut ect. Er man vidende om, at der er på vej ud til isen findes søer med sjældne arter? Der findes ikke andre steder af denne art på vores jord.
Ved I at Kangerlussuaq lufthavn er nr. 2 på verdensplan, hvad regularitet angår?
Denne beslutning fra Landstinget vil have den konsekvens, at alt dette langsomt vil forsvinde. Turisterne vil tage direkte til Nuuk, og i tre måneder af året til Ilulissat, og derfor vil den direkte rute til Kangerlussuaq ophøre, og turisterne vil blive nødt til at blive transporteret dertil med helikoptere.

02-11-2018 sermitsiaq.ag:

Kim om benzinforbrug: - Jeg er arbejdsskadet

Fra 1. januar 2017 til 1. maj 2018 havde disse tre politikere benzinindkøb, der samlet set løb op i:
 • Doris J. Jensen: 28.025,43 kr.
  – benzinindkøb til båd er fratrukket.
 • Kim Kielsen: 18.477,04 kroner
 • Sara Olsvig: 2.271,35 kroner

Månedligt gennemsnitsforbrug:
 • Doris J. Jensen: 1.751,59 kroner
 • Kim Kielsen: 1.154,82 kroner
 • Sara Olsvig: 141,96 kroner

Kamikpostens kommentar
Hvis man have forventet af landsstyrets formand, at han var et politisk fyrtårn, så bliver man klogere af at læse dette interview med Kim Kielsen og hans to støttepædagoger: ministersekretæren og departementschef Søren Hald Møller.
Konklusion:
Kim Kielsen er et svagt lysende, politisk vågeblus, der holdes tændt af lønnet medhjælp.
Læs mere her
Se Kim og Saras benzinforbrug
Det viser sig, at der er en meget stor forskel på, om man er IA-politiker eller tegner landets største parti Siumut, når det gælder behovet for at brænde benzin af.

02-11-2018 naalakkersuisut.gl:

Midlertidig ændring af fødselsbetjening i Region Disko

Region Disko har gennem længere tid haft udfordringer med at rekruttere fastansatte læger. Fra 1. februar 2019 råder Aasiaat Regionssygehus ikke længere over personale, som kan udføre kejsersnit og håndtere blødningskomplikationer i forbindelse med fødsler. Dermed lever sygehuset ikke op til sikkerhedskravene til et fødested, og derfor bliver der indført en midlertidig ændring af fødselsbetjeningen i Region Disko fra medio januar 2019.
Den midlertidige ændring af fødselsbetjeningen medfører, at gravide i Region Disko som er sat til at føde efter den 1. februar og som skulle have født på Aasiaat Regionssygehus vil blive overflyttet til Ilulissat Regionssygehus eller til Nuuk for at føde, da der her er de nødvendige kompetencer for fødsler.
Ordningen er midlertidig og vil blive evalueret efter et år. Selve evalueringen vil blive sat i gang når ordningen har fungeret i 10 måneder

02-11-2018 knr.gl:

Naleraq: Vi giver for meget indflydelse til Danmark

På talerstolen understregede Napaattooq flere gange, at Partii Naleraq finder aftalen om dansk medfinansiering af lufthavnene problematisk.
- Vi siger nej, for vi giver den danske stat meget mere indflydelse, og det står ikke mål med de bestræbelser, vi gør for at blive mere uafhængige, lød det blandt andet fra Napaattooq.
Kamikpostens kommentar
Jens Napaattooq har ret. Lufthavnsprojektet lammer al anden udvikling i Grønland i de næste 30-40 år.
Der bliver ikke råd til hverken løbende vedligeholdelse eller nye anlæg. Det vil gælde boliger, skoler, alderdomshjem og alle de mange andre ting som et samfund behøver for at fungere.
Med den planlagte finanslov for 2019 åbner man for at kunne lænse en lang række konti til vigtige samfundsopgaver for penge til brug for lufthavnsbyggerierne.
Det bliver umuligt at oparbejde en selvhjulpen økonomi i Grønland.
Det betyder, at penge fra Danmark til lufthavnsbyggeriet bliver de første af en endeløs række af tilskud fra Danmark til Grønland - så til nye boliger, så til bedre sygehuse, så til nye skoler, nye daginstitutioner, til nye alderdomshjem, til nye elværker, nye vandværker.
Grønland vil med stærke skridt bevæge sig tilbage til tilstanden før Hjemmestyrets indførelse, hvor man årligt var nødt til at presse ekstra bevillinger gennem Folketingets finansudvalg til endnu en uforudset udgift i Grønland.
Lufthavnsprojektet vil forvandle alle håb om øget selvstændighed til en blind vej ned i total afhængighed af velviljen fra skatte- og afgiftsbetalende borgere i Danmark.

01-11-2018 knr.gl:

Siumut Sisimiut: Kim Kielsen, træd tilbage

Siumut Sisimiut mener, at lufthavnsprojekterne er et udtryk for at man glemmer yderdistrikternes vanskelige forhold, både i forhold til erhverv og leveforhold.
- Dette er slet ikke Siumuts politik og har aldrig været det, fremfører Dorthea Isaksen, som altså derfor opfordrer Kim Kielsen til at trække sig som partiformand.

01-11-2018 knr.gl:

Folketinget støtter historisk aftale for grønlandske forvaringsdømte

Efter flere årtiers kamp støttede et bredt flertal i Folketinget torsdag lovforslaget, der skal give grønlandske forvaringsdømte ret til at afsone i Nuuk. Et forslag fra Aleqa Hammond om at forlænge fortrydelsesretten efter flytning møder dog modstand.

01-11-2018 www.dr.dk:

Kinesiske oliemastodonter overvejer at efterforske i Grønland

To store kinesiske olieselskaber har luftet interesse i at byde på olieefterforskningslicenser i Grønland.
Sådan lyder det fra det grønlandske Selvstyre, efter at den grønlandske landsstyremedlem for blandt andet energi, Aqqalu Jerimiassen, har mødtes med repræsentanter for statsejede China National Petroleum Corp, Kinas største olieselskab med over en million ansatte.
Han har også haft møder med Kinas tredjestørste olieselskab, China National Offshore Oil Corp, som ligeledes er statsejet. Det har uden held gennemført olieefterforskning i Island.
(foto: Olieefterforskning på Nuussuaq i 1990-erne)

01-11-2018 ing.dk:

Forsvaret satsede på nanosatellit: Nu vil de store lande lege med

Efter et par måneders indkøringsperiode har satellitten overvåget fly- og skibstrafikken i Arktis og ned til Færøerne og sendt data ned dagligt i en seks måneders periode, men i dag, den 31. oktober, er det slut med at modtage data. For så stopper Forsvaret projektet, og satellitten overlades til Gomspace.
»Alle vores forventninger er gået i opfyldelse. Nu skal DTU Space med bidrag fra os skrive en afsluttende rapport, som vi formentlig får inden for et par måneder, og så er vi klar til næste skridt,« siger Charlotte Havsteen, chef for Forsvarets Joint GeoMETOC Support Center i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, til Ingeniøren.

01-11-2018 www.natur.gl:

Samme mængde rejer som sidste år kan fanges i 2019

Bestandsstørrelsen beregnes på baggrund af rejefiskeriets fangster, fangster pr. træk i rejefiskeriet, beregnet størrelse af rejebiomasse ud fra biologiske undersøgelser samt mængden af de torsk, der forventes at spise rejer. Den Nordatlantiske Fiskeriorganisation(NAFO) anbefaler på baggrund af dette et fangstniveau på 105.000 tons i Vestgrønland.
Den østgrønlandske rejebestand er på et lavt niveau, og rejefiskeriet har været begrænset til et mindre område på Østkysten ligesom fangsterne har ligget på et lavt niveau i de år. Grønlands Naturinstitut har pga. manglende skibskapacitet ikke haft mulighed for at foretage undersøgelser på Østkysten de seneste to år. Rådgivningen er derfor uændret.

31-10-2018 sermitsiaq.ag:

Kielsen forstår ikke Saras afskedssalut

Formanden for landsstyret Kim Kielsen forstår ikke den kritik, som Sara Olsvig kom med om det politiske klima, da hun bebudede sin afgang og farvel til grønlandsk politik

31-10-2018 ia.gl:

Inuit Ataqatigiits mindretalsudtalelse vedrørene loven om lufthavne

Vi er ærgerlige over, at hverken andre partier eller landsstyret har indbudt til egentlige forhandlinger om lufthavnene. Vi mener udvalgsarbejdet har været præget af mangel på oplysninger og i øvrigt ikke har haft en karakter af forhandlinger. Det er vores opfattelse, at et bredt forlig indebærer enighed på tværs af koalition og opposition. Vi finder det utilstrækkeligt, at man i en så stor sag med så stor betydning for landet og samfundet ikke har ønsket at skabe et bredt forlig om lufthavnene. Det er vores opfattelse, at vi ellers ikke er langt fra hinanden, henset til, at der fortsat mangler informationer om dels Qaqortoqs regularitet og amerikanernes interesse i enten Kangerlussuaq eller andre lufthavne.

30-10-2018 sermitsiaq.ag:

Aaja om Saras afgang: Landstinget er en ungdomsklub

Jeg kan sagtens genkende Saras udtalelser om, at grønlandsk politik for tiden er ramt af en mangel på seriøsitet og saglighed. Befolkningen ved nærmest ikke, hvad morgendagen bringer. Der er mangel på konkrete resultater, og så stor udskiftning på centrale landsstyreposter, at det hele bliver præget af ustabilitet og mangel på kontinuitet. Der er for lidt fokus på at løse de reelle problemer, blandt andet de udfordringer, som folkeskolen står med, siger hun til AG

30-10-2018 www.ral.dk:

Royal Arctic Line genaktiverer den månedlige justering af olie- og valutakurstillægget

Per 1. november 2018, genaktiverer Royal Arctic Line den månedlige opdatering af olie- og valutakurstillægget, også kendt som BAF/CAF (bunker and currency adjustment factor), med en sats på 6%. CAF/BAF justeres normalt månedligt afhængigt af udviklingen på valuta- og oliemarkederne.
CAF/BAF har været 2% siden marts 2017. Royal Arctic Line har været i stand til at vente med justeringer indtil nu, da dollarkursen har været faldende under olieprisens stigning. Nu er prisen i DKK i mellemtiden tilbage på oktober 2014 niveau, hvor vi sidst så 6% CAF/BAF.

30-10-2018 www.ral.dk:

Sidste indleveringsfrist for julegods

Fryse- og almindeligt gods til Danmark :
Qasigiannguit 05. november
Tasiilaq 12. november
Uummannaq 12. november
Upernavik 14. november
Maniitsoq 15. november
Ilulissat 16. november
Qaqortoq 16. november
Paamiut 17. november
Nanortalik 19. november
Nuuk 20. november
Aasiaat 21. november
Sisimiut 21. november
Narsaq 23. november

29-10-2018 www.ral.dk:

Track & Trace fungerer igen

Vi satte en nyhed op i september om at der var uregelmæssigheder på vores Track & Trace, og at der derfor kan forekomme uoverensstemmelser.
Disse uregelmæssigheder er nu overstået, og Track & Trace fungerer igen som den skal.

29-10-2018 ia.gl:

Min tid i politik er forbi

Jeg har efter lange og dybe overvejelser besluttet at trække mig helt fra politik. Det betyder, at jeg trækker mig som formand for Inuit Ataqatigiit og som medlem af i Landstinget
Det politiske klima vi arbejder under gør, at politik er blevet for dyrt for mig personligt. Jeg vil gerne være mere end jeg i den seneste tid har kunnet være for mine børn, min kæreste og min familie og venner.
- For mig er konsekvensen, at min arbejdsplads ikke længere er en arbejdsplads jeg har lyst til at være på. Hverken på det fysiske plan, det personlige eller det mentale plan. I stedet for at trække det i langdrag og blive valgperioden ud eller samlingen ud, har jeg måtte indse, at politik er slut for mig nu. Det vil ikke være godt for mig personligt eller for mit parti, hvis jeg bliver.
Kamikpostens kommentar
Trist, men forståelig beslutning.
Jeg tog den samme beslutning i 2001. I årene siden har flere gjort det samme med tilsvarende begrundelser.
Sprogkritik slog hovedet på sømmet
Landstinget har en inderlig ulyst til at diskutere de påtrængende problemer, som alle i Grønland kan konstatere ved blot at se ud af vinduet. I stedet ynder landstingsmedlemmerne at diskutere emner i timevis, som intet har med den grønlandske virkelighed at gøre.

29-10-2018 ia.gl:

Aaja opfordrer på det kraftigste Folketinget og regeringen til at forbedre indsatsen for sårbare grønlændere i Danmark

Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem er udelukket fra selve forhandlingerne, og har derfor overfor de danske forhandlere understreget følgende behov blandt sårbare grønlændere i Danmark:
 • Et pilotprojekt i de 4-5 største danske kommuner, der sigter imod at få flere grønlændere i beskæftigelse.
 • Et to-benet rejsehold, der både arbejder terapeutisk med grønlandske borgere med traumer efter vold, overgreb og svigt, samtidig med at rejseholdet ved hjælp af en tilknyttet forsker, arbejder fokuseret på at bibringe viden om sårbare grønlænderes baggrunde og traumer. Et område der desuden er sparsomt belyst.
 • En generelt styrket og mere fagspecialiseret tolkning samt bedre koordination af tolkekorpset, således at den grønlandsk/danske samt dansk/grønlandske tolkning i Danmark foregår mere professionelt og kompetent.

Satspuljeforhandlingerne foregår netop i disse dage, og de kommende uger vil vise, om Inuit Ataqatigiits folketingsmedlems arbejde på området bærer frugt.
Kamikpostens kommentar
De problemer, som Aaja Chemnitz Larsen remser op, er skabt i Grønland.
Det drejer sig om mennesker, der er flygtet fra et omfattende svigt i Grønland. Det er noget, som det årlige bloktilskud og Grønlands egne indtægter skulle være brugt til at forebygge.
Det gælder traumer efter vold, overgreb og svigt, det gælder manglende uddannelse og det gælder behovet for tolkning.
Grønlændere bosat i Danmark har samme rettigheder til hjælp som alle andre statsborgere i Danmark. De problemer, som gruppen af udsatte grønlændere i Danmark har, der ikke kan løse af eksisterende hjælpemuligheder, må derfor anstændigvis løses gennem hjælp fra Grønland.
Man kunne i Grønland starte med at bevilge de penge til hjælp for de udsatte Grønlændere i Danmark, som man har sparet i Grønland ved, at de er flygtet.
Det er ikke en opgave for Folketinget. Det er en opgave for Grønlands Landsting.

27-10-2018 knr.gl:

Benzinkort-sagen ærgrer Kim Kielsen

KNR har derfor spurgt Kim Kielsen skriftligt, om han vil iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af det forbrug, for at se om der er sket et yderligere misbrug.
Her vil Kielsen fortsat afvente revisionsudvalgets betænkning:
- Når revisionsudvalget har vurderet sagen, skal det tage stilling til, hvad der videre skal ske. Det, mener jeg, er meget vigtigt. Jeg respekterer, at revisionsudvalget stadig arbejder med sagen, og ønsker ikke at udtale mig før arbejdet er tilendebragt. Og det er sådan, Inatsisartut arbejder, og den arbejdsform vil jeg følge. Og det har jeg tidligere understreget overfor KNR, skriver Kim Kielsen i en mail til KNR.
Kamikpostens kommentar
”Og det er sådan, Landstinget arbejder, og den arbejdsform vil jeg følge. Og det har jeg tidligere understreget overfor KNR, skriver Kim Kielsen i en mail til KNR.”

Det havde været den korrekte beskrivelse af forløbet, hvis Kim Kielsen havde sagt: ”Det er sådan Siumut arbejder, og den arbejdsform vil jeg følge”.

For det var ikke den originale rapport om Doris J. Jensens brug at benzinkortet, der blev fremlagt i landsstyret. Det var en censureret udgave af revisorrapporten, de fik til gennemlæsning, og vi mangler endnu af se, hvad der var bortcensureret i den rapport, som landsstyret fik af se.
Den var tilmed stemplet som fortrolig, så den måtte ikke nævnes udadtil, og der måtte ikke citeres fra den.

Hvem var de personer, som hjalp, overtalte eller pressede Kim Kielsen til at censurere rapporten, før den blev fremlagt i landsstyret? Og hvorfor skulle den holdes hemmelig?

Magtens tredeling
I Danmark er der på det statslige niveau en opdeling mellem den lovgivende magt (principielt Folketinget og kongen i forening), den udøvende magt (kongen, det vil sige regeringen og underorganer) og den dømmende magt (domstolene).

Grønlands Selvstyre er nok ikke juridisk bundet af den tredeling, der efter grundloven udtrykkeligt gælder på det statslige niveau.
Så der er nok ikke noget at komme efter, hvis det i Grønland foregår på den måde, at formanden for landsstyret har indført sit eget - for det øvrige landsstyre og for alle andre - ukendte kabinet, der for landskassemidler kan manipulere med de oplysninger, som formanden fremlægger i landsstyret med krav om hemmeligholdelse.

I Danmark ville det svare til, at en borgmester i en kommune havde opdaget, at en partikammerat i kommunalbestyrelsen havde misbrugt kommunekassen. Borgmesteren får på kommunens regning udarbejdet en revisorrapport om misbruget. Den rapport får han i en lukket kreds censureret, og den censurerede rapport fremlægges for den samlede kommunalbestyrelse. Den censurerede rapport er stemplet som fortrolig og er dermed ikke tilgængelig for andre end medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
Det ville næppe gå ret mange timer, før rapporten blev lækket til pressen. Når det efterfølgende blev opdaget, at der var blevet fremlagt en censureret rapport, ville borgmesteren blive afsat og antageligt også straffet for at have misinformeret kommunalbestyrelsen.

Der tales i den store verden uden for Grønland om pressen som den fjerde statsmagt. Den er i Grønland rent til grin
KNR er 100% finansieret over finansloven, og den trykte presse overlever kun i kraft af annoncer betalt af Selvstyret og de offentligt ejede selskaber.
Det har den virkning, som den slags har ...
Læs også
Benzinkortsagen viser med tydelighed forskellen på den regeringsledelse Inuit Ataqatigiit står for, og den Siumut står for
Det er ikke os i Inuit Ataqatigiit som har valgt at trække sagen i langdrag, eller har valgt at give det daværende Naalakkersuisut en ufuldstændig og fortroligtstemplet orientering, som ingen af os kunne gå videre med offentligt. Det var Kim Kielsens beslutning, ligesom det var Kim Kielsens beslutning ad to omgange at udpege Doris J. Jensen som Naalakkersuisoq, vel vidende at sagen, som naturligvis vil blive påtalt af Inatsisartuts Revisionsudvalg senest i forbindelse med behandlingen af Landskassens Regnskab for 2017, kunne koste hende posten.