Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Onsdag den 20. september 2017

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
19-09-2017 www.kamikposten.dk:

Jeg melder mig hermed ud af Demokraatit fra og med dags dato

En sådan beslutning er ikke nem og det er også med et tungt hjerte at jeg nu siger farvel til mange gode stunder i partiet. Jeg vil sige en stor tak til dem der kæmpede sammen med mig imod korruption og nepotisme, og for bæredygtighed, frihed og transparens.

Men nu kan jeg ikke længere stå inde for den politik Demokraatit fører. Der var en gang hvor jeg var stolt af at være Demokrat, det er snart længe siden. Listen over politiske tiltag som jeg ikke kan stå inde for er ganske lang, men lad mig komme med nogle få eksempler som illustrerer hvad det er jeg mener.

18-09-2017 www.kamikposten.dk:

Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/S

Dette reducerer ikke alene mulighederne for at oparbejde stødpuder til at klare vendinger i konjunkturerne, men indeholder også en risiko for en yderligere belastning af de offentlige finanser. Det rejser også spørgsmål om principperne for udtræk af overskud fra disse selskaber.
Overskud i forsyningsselskaber som fx Tele Greenland er ikke samfundsmæssigt ”frie” midler. Et overskud kunne anvendes på andre områder, fx til takstnedsættelser, som ville gavne både forbrugere og erhvervsliv.

18-09-2017 www.kamikposten.dk:

Grønlands økonomi 2017 - Sammenfatning

Den gunstige økonomiske udvikling må tilskrives særlige forhold, og er ikke et tegn på, at de underliggende strukturelle problemer er løst, eller udvikling af nye erhvervsmuligheder.

18-09-2017 www.kamikposten.dk:

Kontante udgifter til aktieselskaber

Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut.
Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.
Kamikpostens kommentar
Med dette forslag i Finansloven for 2018 forsøger landsstyret at tilrane sig en nærmest enevældig beslutningsmyndighed over det kommende lufthavnsbyggeri.
Det sker, hvis Landstinget accepterer landsstyrets ønske om ret til at lede selskabet uden pligt til at forelægge beslutningerne til behandling og godkendelse i Landstinget. Man behøver ikke engang at orientere Landstinget, hvis dette forslag godkendes..

Som det står skrevet:
”Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut.
Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.”

Derefter følger en opremsning af alt det Landsstyret enevældigt kan foretage sig med Kalaallit Airport A/S.
Mulighederne for en total gældsættelse er skræmmende grænseløse.
Hvor galt det kan gå, vil først blive klart den dag katastrofen måtte indtræffe, for det hele kan i mellemtiden foretages i den dybeste hemmelighed.

Kun et enkelt sted skrives der om en politisk beslutning. Det er uklart om den beslutning omfatter en behandling og godkendelse i Landstinget.

18-09-2017 sermitsiaq.ag:

Overgreb på børn under 12 skal dømmes som voldtægt

Det et dog ikke i alle tilfælde, at det i dag bliver dømt som voldtægt. I de tilfælde bliver overgrebet dømt efter andre paragraffer.
- Ændringen vil betyde, at det fremover vil blive betragtet som voldtægt også i de tilfælde, hvor der ikke er brugt vold eller trusler i forbindelse med overgrebet, forklarer Morten Nielsen.

18-09-2017 sermitsiaq.ag:

Aaja Chemnitz Larsen donerer penge til Najorti

Inuit Ataqatigiits medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen var fra 2012 til 2015 Grønlands børnetalsmand. I den rolle modtog hun Red Barnets Børnerettighedspris, som udover anerkendelsen bestod af kontante midler. Penge, som i første omgang blev doneret til fonden Ønskestjernen.

17-09-2017 sermitsiaq.ag:

Sermersooq trækker erhvervsarealer tilbage

Hans Henrik Winther Johannsen vurderer, at der er tale om cirka 20 erhvervsarealer rundt om i Nuuk, der arealmæssigt løber op i nærheden af 20.000 kvadratmeter.
Nogle af arealerne, kan han se, bliver typisk brugt til oplagring og ikke det oprindelige formål.
- Af hensyn til dem, der har et akut behov for at bygge erhvervslokaler, går vi nu i gang med at få ryddet op på dette område, siger stabschefen.

17-09-2017 knr.gl:

Hver anden arbejdsløs er ikke klar til at arbejde

Grønlands Statistik har efterfølgende valgt at offentliggøre tallene for de såkaldte matchgrupper. Her er de arbejdssøgende inddelt efter om de er klar til at komme i job. Om de kan blive klar til job med behandling eller aktivering, eller om de ikke kan arbejde.

Og tallene viser, at kun lidt over halvdelen af de 2151 arbejdssøgende i august, faktisk er klar til at arbejde.

17-09-2017 sermitsiaq.ag:

Kommune fjerner stopklods i byggesager

Fremover vil man isolere gravetilladelsen, så den ikke hænger sammen med støbe- og byggesagsbehandlingen.
Denne lille ændring kan få enorm stor betydning for bygherren, fordi han eksempelvis hurtigere kan komme i gang med at fjerne fjeld, planere eller på anden måde gøre arealet klar til de håndværkere, som skal anlægge selve byggeriet.

16-09-2017 www.nuuktv.gl:

Sæt fokus på folkeskolen

Vi har et kæmpe uddannelsesefterslæb. Selv om vi poster millioner af kroner i uddannelserne, er det stadig kun halvdelen af de 25 til 34 årige, der har folkeskolen, som deres højest opnåede uddannelse, som for 15 år siden.

16-09-2017 www.royalgreenland.gl:

Fremgang i første halvår af 2017

Den positive resultatudvikling bæres især af kerneaktiviteterne skalrejer og snekrabber, men også lagereje, stenbiderrogn og røgvarer er i fremgang. Især meget stærke markeder i Asien og Nordamerika samt en høj afsætning til Skandinavien har haft positiv indvirkning på resultatudviklingen.

16-09-2017 sermitsiaq.ag:

Spænding om valg af Landstingets formand

Her ventes det med spænding, om Siumut igen indstiller Lars-Emil Johansen til formand, efter at Kim Kielsen tidligere i juni udtalte til AG, at han fortryder, at han ikke har ”klippet snoren” til Lars-Emil. Kim Kielsen fortryder, at han har givet Lars-Emil for stor indflydelse, som det udtrykkes i artiklen. Formanden for Naalakkersuisut har været frustreret over, at Lars-Emil modarbejdede ham både internt i partiet og i salen.
Kamikpostens kommentar fra den 14. december 2014
Lars-Emil Johansen er blevet genansat som formand for Landstinget. Det sker på baggrund af et personligt stemmetal ved landstingsvalget på beskedne 0,7 procent af de afgivne stemmer.
Lars-Emil Johansens andel af de afgivne stemmer til Siumut er på beskedne 1,9 procent.
Lars-Emil Johansen er således båret ind i Landstinget på en bølge af overskydende stemmer fra Kim Kielsen.
For nyopstillede kandidater kan et personligt stemmetal på 193 være både glædeligt og forventeligt. Det er det ikke for Lars-Emil Johansen, der har været aktiv i politik siden 1971.
Det beskedne stemmetal kan kun opfattes som et vel gennemtænkt nej fra vælgerne.
Lars-Emil Johansen er af vælgerne dømt ude af politik.
Er det et problem at have Lars-Emil Johansen som formand for Landstinget?

15-09-2017 naalakkersuisut.gl:

Orienteringsrejse om uddannelse

Denne orienteringsrejse er givtig. Vi har fået mange gode kontakter og ikke mindst inspiration, som vi kan bruge til at forme vores uddannelsesreform til vores behov. Vi kan bruge mange af USA's erfaringer, herunder deres erfaringer med et to-sproget uddannelsessystem.
Orienteringsrejsen slutter i morgen.

15-09-2017 knr.gl:

Landstinget lover økonomiske reformer

Landsstyremedlem Aqqaluaq B. Egede forsikrede i Qanorooq torsdag, at landsstyret vil løse problemet:
- Vi skal gå bort fra at få offentlig pension, og vi forsøger at indføre en pension som man selv sparer op til, lød det blandt andet fra Aqqaluaq B. Egede.
Politikeren nævnte også, at en kommende skattereform og et muligt beskæftigelsesfradrag vil betyde en bedre sammenhæng i landets økonomi fremover.
Kamikpostens kommentar
Aqqaluaq B. Egede slutter sig hermed rækken af politikere, der altid er klar til at love ”en god løsning i morgen”.
Værst bliver det for fiskere og fangere, mest forfærdeligt bliver det ude i de mindre byer og i bygderne.
Disse grupper har ikke lønindtægter med indbyggede pensionsopsparinger.
Hvis den offentlige pension afskaffes, så tvinger politikerne disse mennesker til at flygte ud af landet for at få adgang til en folkepension.
Den adgang får man ved at flygte til Danmark, og pensionen er højere end, hvad man får i Grønland. Og den pension vil Aqqaluaq B. Egede afskaffe.
Kender Aqqaluaq B. Egede overhovedet noget til levevilkårene i sit eget land, Grønland?

15-09-2017 www.tv2nord.dk:

Aalborg har fået nok af morgenfester på Frederikstorv

Den store træscene på Frederikstorv i Aalborg bliver nu midlertidig fjernet, efter udsatte grupper af grønlændere og østeuropæere har brugt scenen som samlingspunkt for fester til langt ud på morgenen.
Flere af naboerne til Frederikstorv har klaget over, at grupperingerne sviner og larmer, og det har fået By- og Landskabsudvalget til at gribe til handling.
Kamikpostens kommentar
Det som folk i Danmark lægger mest mærke til, når de ikke ad andre veje ved noget om Grønland, er hændelser som den, der her beskrives af tv2nord.dk.
Det er kolossalt skadeligt - ikke bare omkring 15.000 fastboende grønlandsk fødte i Danmark, men også for Grønlands anseelse.
Uanset hvad der menes om årsagen til denne forstyrrende opførsel af små grupper af folk fra Grønland rundt omkring i de større byer i Danmark, skal der findes en løsning på problemet med disse støjende og ofte halv- og helfulde mennesker.

14-09-2017 knr.gl:

Katastrofen i Diskobugten fortsætter

Seneste tal fra GFLK viser, at jollefiskerne fra det kystnære fiskeri kun har indhandlet 2115 tons af årets kvote på 4100 tons frem til slutningen af august. Til sammenligning havde jollefiskerne indhandlet 3672 tons i samme periode sidste år.
Det er altså et fald på mere end 1500 tons, som de mange jollefiskere i Diskobugten har oplevet indtil videre.

14-09-2017 knr.gl:

Økonomisk Råd uddeler hård kritik

I den forbindelse konstaterer Økonomisk Råd, at landsstyret formentlig vil være fire år om at lave reformer i uddannelsessystemet, selvom blandt andet folkeskolens problemer er velkendte:
- Dette er en meget lang horisont i forhold til velkendte og meget væsentlige problemstillinger, ikke mindst i folkeskolen, skriver rådet.
Kamikpostens kommentar
Doris Jakobsen Jensen har ikke tid til den slags småting
Hun har nedsat en arbejdsgruppe, Arbejdsgruppen skal arbejde indtil sommeren 2019, hvor den skal aflevere den endelige anbefaling til Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.
I mellemtiden vil Doris Jakobsen Jensen fordrive tiden med interessante rejser ud i den store verden.
Lige nu er hun 10 dage i USA på orienteringsrejse om uddannelsessystemet over there

14-09-2017 www.nuuktv.gl:

Underretning ignoreret

Når borgere bruger deres underretningspligt overfor kommunen og anmelder et forhold, hvor der finder krænkelser sted, bliver de ikke hørt, selv om myndighederne påstår noget andet.

14-09-2017 www.nuuktv.gl:

Anmeld pædofile åbent

Politiet oplyser, at anmeldelser om seksuelle krænkelser mod børn, må ske åbent og ikke anonymt, både anmeldere og den krænkede må være parat til at vidne. Vi har her i Nanoq Media interviewet med to anonyme mødre, hvis døtre var blevet indfanget af pædofile afvigere, der manipulerede dem med seksuelt misbrug, vold og trusler.

14-09-2017 www.nuuktv.gl:

Siorarsiorfik under bordet

Kommuneqarfik Sermersooq har igen holdt lukket møde om Siorarsiorfik. Det fremgår af kommunens referat fra kommunalbestyrelsesmødet. Det eneste åbne møde, der har været er etableringen af et aktieselskab, hvor kommunalbestyrelsen har aftalt det på forhånd.

14-09-2017 www.business.dk:

Topøkonom fraråder Grønland at bygge tre nye lufthavne til milliarder

Projektet med etablering af nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq er ikke privatøkonomisk rentabelt, og projekterne kan derfor ikke dække renter og afdrag ved låntagning til etablering af de pågældende lufthavne. Projekterne kan derfor kun gennemføres med et kapitalindskud fra Selvstyret, men det øger risikoen for selvstyrets finanser. I gode år bør der ske en konsolidering for at kunne håndtere dårlige år. Dette sker ikke med det fremlagte finanslovsforslag, og derfor kan en vending i de økonomiske konjunkturer give store problemer for Landskassen, skriver rådet bl.a. i sin konklusion.

14-09-2017 slks.dk:

Kujataa – et subarktisk landsbrugsområde i Grønland

Middelalderens nordiske bønder i Grønland var meget driftige. De producerede forskellige mejeriprodukter og tog på lange fangstture nordpå efter hvalrostænder og isbjørneskind, som de byttede med jern og tømmer fra Europa. Senere kom Inuitfolket og det nyere grønlandske landbrug blev udviklet i mødet mellem øst og vest.
Senere var det sønner og døtre af inuitkulturens højtspecialiserede sælfangere, som påvirket af den dansk-norske kolonisation, tog det store spring fra fangere til bønder. Fælles for begge perioder var, at bønderne baserede deres landbrug på fjeldgræsning for husdyrene om sommeren, og at de dyrkede græs til vinterfoder på markerne i nærheden af gårdene, hvor de boede.

14-09-2017 www.djoefbladet.dk:

Danmark kan brænde sig på Nordpolen

Det er ingen hemmelighed, at der er centrale kræfter i Grønland, som arbejder for selvstændighed fra Danmark. Det vil derfor give mere mening også at pleje og forbedre forholdet til Grønland frem for kun at gå benhårdt efter Nordpolen. Det behøver ikke være enten eller – men hele grundlaget for, at vi kan agere som en arktisk nation, beror jo på, at Grønland er en del af Danmark.
Kamikpostens kommentar
Det fremgår klart af loven om selvstyre for Grønland, at grundlaget for at Danmark kan agere som arktisk nation bortfalder i det øjeblik Grønland måtte vælge at udtræde af Rigsfællesskabet.
Det har et massivt flertal i Folketinget vedtaget , så det er ikke noget Danmark kan brænde sig på.
Det har ikke noget at gøre med, at der er centrale kræfter i Grønland, som arbejder for selvstændighed fra Danmark. Det er i givet fald Grønland, der skal komme overens med Rusland. Det kan Grønland brænde sig på.

13-09-2017 jyllands-posten.dk:

I dag fejrer vi respekten for verdens oprindelige folk

Med erklæringen i hånden har oprindelige folk verden over mulighed for at kæmpe deres sag – og vinde:
I Peru har wampis-folket etableret sit eget selvstyre og kontrollerer nu et landområde på 1,3 millioner hektar land – med inspiration fra Grønland.

13-09-2017 www.nuuktv.gl:

Udsatte piger

Udnyttelsen og stalkingen af piger under 15 år kan få de helt store konsekvenser for de misbrugte. En mor kom lige i tide under datterens selvmordsforsøg.

13-09-2017 www.nuuktv.gl:

Myndighederne reagerede ikke

Forældrene til udnyttede piger fik ingen hjælp i måneder, når de henvendte sig til socialforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq

12-09-2017 www.royalgreenland.gl:

Fordobling af stenbiderrogn i Narsaq

- I år var det mærkbart, at der ikke var storis ved Narsaq. Vi fik faktisk ansat fem ekstra medarbejdere under rognsæson i år, fordi der blev indhandlet mere end dobbelt så meget i forhold til sidste år, siger Niels Sakariassen.
På grund af storisen plejer indhandlingsmængderne af rogn at være begrænset, men i år har der ikke været storis, hvilket er grunden til, at det er gået godt med indhandlingen, for der blev produceret 40 tons stenbiderrogn.

12-09-2017 sermitsiaq.ag:

Rederier optrapper fiskeri-drama

Dramaet om den nye fiskerilov fik i dag en ny dimension, da seks rederier i en fælles henvendelse til Kim Kielsen truer med at sagsøge Selvstyret, hvis det nuværende forslag til ny fiskerilov ikke skrottes.

12-09-2017 jyllands-posten.dk:

Hvis en stiv grønlænder larmer, er det helt i orden at give ham tæsk

Lørdag var jeg i forbindelse med Christianshavnerdagen til en stribe kommunalpolitiske paneldebatter på Christianshavns Torv. Det er et af de steder i København, hvor socialt udsatte grønlænderne samles. De fleste har et massivt alkoholproblem og i det hele taget er det en flok forhutlede mennesker, der for længst er braget igennem velfærdsstatens sikkerhedsnet.

De politiske debatter foregik i et telt, der var opsat lige præcis der, hvor grønlænderne plejer at sidde. Tilmed regnede det voldsomt, så ikke underligt var flokken af grønlændere kravlet i ly for regnen. Her sad de så mellem de lokale ildsjæle, der gerne ville høre noget om, hvad vi politikere vil gøre for de socialt udsatte, problemer med støj fra partybåde i havnen og planerne om et nyt bibliotek på Papirøen. Jeg røber ikke for meget ved at sige, at abonnenter og abonniner på Politiken og Dagbladet Information var stærkt overrepræsenteret – og altså så lige gruppen af berusede og højrøstede grønlændere.

12-09-2017 ing.dk:

Atoms for Peace – historien om Grønlands radioaktive undergrund

Tilbage står nu, at det australske firma (ganske vist med Kina som storinvestor), stadig er ved at gøre klar til udvinding af de sjældne jordartsmetaller i Kvanefjeld. Miljørapporter og analyser skal gøres færdige, og samtidig svinger prisen på både jordartsmetallerne - og i særdeleshed også uran - konstant, hvilket forstærker usikkerheden om, hvorvidt dette bliver endnu et kapitel i Kvanefjelds historie.
Læs også
Kvanefjeld
Sjældne jordarters metaller og uran i Kuannersuit (Kvanefjeld) ved Narsaq

11-09-2017 www.familiejournal.dk:

Naja er mønsterbryder

Min styrke har været, at jeg inderst inde vidste, at jeg nok skulle klare det. Jeg havde ikke for brug for, at andre definerede mig, selv om jeg nu engang var født i det miljø, jeg var. Måske var jeg mig det ikke bevidst de første tyve år af mit liv, men derfra har jeg egentlig altid selv troet på, at det nok skulle gå. Sikkert også fordi der trods alt har været nogle personer i mit liv, som har opmuntret mig og som har troet på mig. De har ikke nødvendigvis været rollemodeller, men de har kigget igennem mig og set, hvem jeg var, siger Naja.

11-09-2017 www.uni.gl:

Offentligt foredrag om 'danske mediefremstillinger af “grønlænderen“: kolonimagt, køn og seksualitet'

Det en kendt sag at man i mange danske sammenhænge stadig kan spore det koloniale perspektiv på Grønland. Grønland og grønlændere fremstilles eksempelvis ofte som anderledes og uciviliserede i danske beskrivelser, og det gælder indimellem også når der er et udtalt ønske om netop ikke at fremstille et kolonialt billede af Grønland og grønlændere.
Læs også
Historieløs Café Latte racisme
Kolonitiden - et historisk falsum

11-09-2017 www.boerneraadet.dk:

Grønlandske børn i Danmark står ofte uden for danske fællesskaber

Grønlandske børn, der flytter til Danmark, kan opleve store udfordringer med det danske sprog og en helt anden kultur. Det viser fortællingerne fra syv grønlandske børn i Børnerådets nye undersøgelse. Børnene oplever, at det er svært at få danske venner, og at det er en udfordring, at det danske fritidsliv er planlagt og fyldt ud med legeaftaler og faste fritidsinteresser.
Kamikpostens kommentar
Børnerådet har af Foreningen Grønlandske Børn fået udpeget seks piger og en dreng, der var mellem 11 og 15 år gamle, da de deltog i ekspertgruppemøderne.
Det er for det første stærkt betænkeligt, at gruppen kun er på syv børn.
I aldersgruppen 10-14 år boede der i Danmark på undersøgelsestidspunktet 172 drenge og 136 piger, som var født i Grønland og, hvor enten den ene eller begge forældre er født i Grønland.
Heraf har Foreningen Grønlandske Børn udpeget en dreng og seks af de piger, foreningen er i kontakt med. Mer skævt kan det næsten ikke blive.
Hvorfor har man ikke fundet børnene ved et tilfældigt udtræk fra Danmarks Statistiks befolkningsdatabase?
Ville resultatet af undersøgelsen have fået et andet udfald?
Det ville antageligt have givet et andet og mere positivt resultat :-)

Men det er sådan set godt nok, at man har udset sig en gruppe af børn, der forventeligt har større problemer end gruppen af de 11-15 årige grønlandske børn som helhed. For en gennemlæsning af den rapport, der et kommet ud af det, rejser lykkeligvis kun et spørgsmål:
Har grønlandske børn i Danmark ingen rigtige problemer?

Alvoren af de problemer, der beskrives i rapporten, vil man kunne finde i en hvilken som helst gruppe i Danmark på tilfældigt udvalgte børn i den aldersgruppe..

Det glædelige resultat af Børnerådets undersøgelse og rapport er, at grønlandske børn i Danmark ikke har problemer, der i alvor adskiller sig fra, hvad man finder hos alle børn i den aldersgruppe af unge teenagere :-)
Du kan læse rapporten her
Min mor ville have, at vi fik en god uddannelse og et bedre liv

10-09-2017 ing.dk:

Unikke mikroorganismer kan kommercialisere Grønlands kolde miljø

Det unikke ved mikroorganismerne, som er fundet i Grønland, er at deres naturlige habitat er meget koldt – og det trives de i. Derved har de i bund og grund de samme egenskaber som de enzymer, der i dag bruges – forskellen er bare, at de grønlandske enzymer kan gøre det ved en temperatur på 6-10 grader.
Det kan måske lyde som en brutal proces at høste disse mikroorganismer fra et område som Ikka-søjlerne, men det sker ifølge Peter Stougaard på en ganske stilfærdig måde. Der sendes en dykker ud til selve søjlerne, som knækker en lille tap af en af de cirka 1.000, som befinder sig i undervandsområdet.
Derefter bringes denne prøve tilbage til laboratoriet, hvor mikroorganismerne opformeres.
»Det er nok med den ene prøve til at videreformere de mikroorganismer, vi har brug for. De behøver aldrig at se skyggen af søjlerne igen,« siger Peter Stougaard.

09-09-2017 sermitsiaq.ag:

Færre er bedre end mange

Færre turister kan betyde flere indtægter i lokalsamfundet end mange, hvis det er de rigtige der kommer, vurderer Erik Bjerregaard.
Erik Bjerregaard opfordrer til, at politikerne bør genoverveje beslutningen om de forlængede landingsbaner.
Kamikpostens kommentar
Svend Junge havde lidt den samme opfattelse, da han etablerede sig med Hotel Hvide Falk i Ilulissat.
"Her laver vi billige tilbud på både billetter og hotelophold. Og hvad gør turisterne, de står nede ved pølsevognen og spiser sig mætte".

09-09-2017 www.fonyhedsbureau.com:

Lagmanden håber på værdig debat om forfatning

Den danske regering har givet et positivt om forfatningsforslaget, mener Færøernes lagmand. Oppositionen fortolker svaret anderledes.
Forslaget om en færøsk forfatning er kommet så langt, at lagtinget førstebehandler det senere i denne måned.
Samtidig spidser tonen i debatten til. Oppositionen er kritisk, men Aksel V. Johannesen(S), lagmand, ønsker bred enighed i lagtinget om forslaget.
Lars Løkke Rasmussen kritiserer forslaget for hverken at omtale relationerne mellem Danmark og Færøerne eller afspejle, at Færøerne i dag er en del af rigsfællesskabet med Danmark og Grønland.
Menneskerettighedsbestemmelserne i forfatningen svarer ikke til grundlovens ditto, påpeger Justitsministeriet i sit notat.
Det drejer sig bl.a. om personlig frihed, fængsling, forsamlingsfrihed og domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelser.
Læs mere her
Lars Løkke Rasmussens brev til lagmanden

09-09-2017 www.demokrat.gl:

§ 37: Arvelov

Arveloven er blot en ud af flere love, hvor vi her i landet står i den lidt mærkelige situation, at det danske folketing har vedtaget en ny lov på området, der ikke gælder for Grønland. I Grønland er det derfor fortsat den gamle lov, der gælder.

Det kan skabe en række uhensigtsmæssigheder, og det er derfor vigtigt, at vi her i landet er yderst opmærksomme på, hvorvidt vi via kongelig anordning bør indføre den nye danske lovgivning eller om vi skal benytte lejligheden til at hjemtage det pågældende område og lave vores egen lov.
Kamikpostens kommentar
Når en lov i Folketinget vedtages som ”ikke gældende for Grønland”, så er det, fordi der kan være dele af loven, der skal tilpasses ”særlige grønlandske forhold”.

Det betyder, at landsstyret får mulighed for at vurdere loven og meddele regeringen, om loven kan sættes i kraft for Grønland uden ændringer eller oplyse, hvilke ændringer, der skal foretages, før loven med de ønskede ændringer kan sættes i kraft for Grønland.

Før loven med eventuelle ændringer sættes i kraft for Grønland, skal Landstinget godkende udkastet. Der kan opstå noget ping-pong i den proces, men når det hele er faldet på plads, kan det færdige resultat fremlægges til vedtagelse i Folketinget med de nødvendige ændringer gældende for Grønland.

Det burde det tidligere landsstyremedlem og nuværende medlem af såvel Landstinget som Sermersooq kommunalbestyrelse vide alt om.
Det gør hun ikke, og så er det naturligvis det letteste at fyre et §37-spørgsmål af.
Det skaber mere opmærksomhed, og hvis Demokraternes vælgere er uvidende nok, så er alt godt.

08-09-2017 videnskab.dk:

Fund af rekordgammelt is kan løse gåder om istider

Exceptionelt rekordfund af 2,7 millioner år gammel is på Antarktis åbner nye vinduer til vigtig klimaviden.
Forskerne kan blandt andet bruge isen til at kaste lys på en grundlæggende gåde om, hvorfor istider i det hele taget opstod.
Tilbage i tiden var temperaturen varmere end i dag og blev gradvist koldere, indtil Jorden begyndte at gå ind i en fase med cyklusser af kraftige istider og varme mellemistider.
Det startede for omkring 2,6 millioner år siden og er stadig den fase, vi befinder os i, men ingen kan forklare, hvorfor det begyndte.

07-09-2017 asimi.gl:

Asimi

Asimi er din indgang til spændende viden om Grønlands natur. Du bliver også guidet gennem sjove aktiviteter og til oplevelser i naturen.

07-09-2017 www.nuuktv.gl:

De næste generationer skal betale

Siumut-gruppen i Kommuneqarfik Sermersooq var tøvende i deres adfærd da Siorarsiorfik projektet blev rullet op midt under den sidste kommunale valgkamp. Men de tøvede overhovedet ikke, da de var med til at etablere et aktieselskab der skal realisere projektet.

07-09-2017 www.nuuktv.gl:

Sermersooq får også sin Illuut

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet at etablere et aktieselskab, der skal sørge for milliardbyggeri i Nuuk. Kommunalbestyrelsens indskud bliver fire boligafdelinger i Nuuk.

07-09-2017 knr.gl:

Boliger for 1,3 milliarder flyttes til byudviklingsselskab

De mange boliger skal hjælpe med at finansiere byudviklingen i Nuuk.
- Når vi lægger dem over i et selskab, så får vi den fordel, at de kommer ud i det åbne, så man kan se, at her har vi en række boliger som har en ualmindelig høj værdi. Når de står i det kommunale regnskab, står de værdimæssigt til nul komma nul kroner, og der er ingen, der kan se værdien af dem, fortæller Lars Møller Sørensen, kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq.
Kamikpostens kommentar
De boliger er kun noget værd for eventuelle investorer, hvis investorerne får dem i pant som sikkerhed for betaling af afdrag og renter.
Det vil givet fald ske i al hemmelighed for borgerne i Nuuk, da det vil blive betragtet som en fortrolig aftale mellem det kommunalt ejede selskab og investorerne.
Katastrofen indtræffer først den dag, hvor pantet skal indfries og boligerne nu pludseligt ejes af nogen, der kan sætte huslejen som de vil for at få deres tilgodehavende hentet hjem.

07-09-2017 knr.gl:

190 nye boliger på vej i Nuuk

Der opføres ca. 100 nye boliger i Qinngorput og 90 nye i Qasigiannguit, Nødhavnen, hvor der også skal være en dagsinstitution og en skaterpark.
Det godkendte kommuneplantillæg gør det muligt at opføre de nye boliger i forskellige størrelser og ejerforhold. Bygningerne skal blandt andet rumme mindre boliger, primært til studerende og lavindkomstfamilier.

07-09-2017 sermitsiaq.ag:

Ny bygge-afgift skal finansiere kystvej til Siorarsiorfik

Uanset at det bliver en kystvej vil anlægsprisen løbe op i et trecifret millionbeløb. For at have penge til projektet er der forslag om at indføre en ny afgift på nye byggerier i kommunen. Det vil blive besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018.
Kamikpostens kommentar
„Pigerne i Magle-Ølse
Forstaar at lave herlig Pølse;
Man sætte Ølse for, man sætte Ølse bag,
Pølsen beholder dog sin Smag.“
(Johan Herman Wessel 1742–85)

Uanset hvad man i Sermersooq kommunes bestyrelse og forvaltning finder på af desperate finansieringsforslag, så ender regningen hos kommunens indbyggere.
I det omfang man måtte lykkes med at narre penge ud af Landskassen, så er det hele befolkningen i Grønland, der får regningen.