Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Onsdag den 15. juli 2020

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
14-07-2020:

Hvordan går det med knægtens flugt til Danmark?

 

14-07-2020 ekstrabladet.dk:

Danmarks største isproducent holder fast i 'Kæmpe Eskimo

Danmarks største isproducent, Premier Is, der også ejer Hjem-IS, holder fast i navnet 'Kæmpe Eskimo' til sin chokoladeovertrukne solbærflødeis.
Det oplyser kommerciel direktør Claus Dahlmann Larsen til Ritzau.
- For os er Kæmpe Eskimo nostalgi og navnet på en is, som forbrugerne elsker og har gjort det i mange år. Det har ikke til hensigt at krænke eller støde.
- Og vi har ikke fået nogen henvendelser overhovedet om det, siger han.

14-07-2020 sermitsiaq.ag:

Museum viser landets affald fremFinn Larsen fortæller, at han har gravet sig ned i de sidste 20-30 års tilstandsrapporter og handlingsplaner for affald og fulgt med i den offentlige diskussion.
-Jeg ved i dag mere om Grønlands affaldssituation som helhed end de fleste, og trods handlingsplanerne har jeg ikke kunnet se nogen forskel fra 2001 til 2019 – ud over at bjergene af blandet affald er vokset.
På billederne i udstillingen kan man se dumpe med koncentrerede bunker af flasker, batterier, træflis og baller af presset pap hist og pist mellem virvaret af madrester, olietønder, jernskrot, glasfiberbåde, asbest, fiskegarn, elektronik.
Læs også
Der skal være så smukt i Grønland
Tænk at efterlade fire tomme tønder med noget affald på en tilfrossen sø inde bag Isortoq. - Hvis affaldet var blevet smidt på lossepladsen midt i bygden Isortoq, så var der ingen som havde set det, endsige gidet skrive om det, eller tale om det, eller - for så vidt angår miljødirektoratet og de kommunale myndigheder - gidet reagere på det

14-07-2020 www.stat.gl:

Eksport af fiskeprodukter januar-juni 2020

Fald på 13,3 pct. i eksportværdien
Den samlede eksportværdi fra januar til juni 2020 var på 1.978 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år, er der tale om et fald på 303 mio. kr., svarende til 13,3 pct.

14-07-2020 www.fiskepleje.dk:

Fiskeri efter grønlændere reducerer størrelsen af den fremtidige gydebestandDanmarks Fiskeriundersøgelser har de senere år undersøgt adfærden hos grønlændere, når de om vinteren trækker fra havet og ind i vandløb. Undersøgelsen, som omfattede flere vandløb viste, at mere end 80 % af grønlænderne var mindre end 40 cm.
Kamikpostens kommentar
Når man nu ikke længere må kalde en meget populær is for en ”kæmpe eskimo”, så skal Danmarks fiskeriundersøgelser vel også meldes til politiet for at påstå, at ”mere end 80 % af grønlænderne var mindre end 40 cm”.

14-07-2020 www.ral.dk:

Malik Arctica rejse 2028 forsinket

Malik Arctica rejse 2028 er blevet forsinket ud af Aalborg, på grund af tekniske problemer.
Det betyder at Malik Arctica rejse 2028 vil blive 1 døgn forsinket under hele rejsen

14-07-2020 sameksistens.dk:

Makkannguaq: Jeg er først og fremmest grønlænder

Hun fortæller med et smil, at kolleger og beboere kalder hende Maggie. Det har hun lært at leve med, for ikke mange danskere tør binde an med at udtale hendes grønlandske navn. Men det opvejes af den interesse og positive nysgerrighed, som den 27-årige grønlænder oplever i hverdagen som social- og sundhedshjælper på et plejecenter i nabobyen Brejning.

– Danskerne er ret fantastiske mennesker, når man først har lært dem at kende. Selvfølgelig har jeg også mødt fordomme og nedladende holdninger. Men jeg er positivt overrasket over, at så mange gerne vil vide mere om Grønland. Som grønlænder er det vigtigt, at man tør snakke om fordomme. Medierne fokuserer meget på de negative ting som alkoholkultur. Jeg kan forklare, at det ikke er sådan, det hele ser ud. Der er også gode ting. Grønland er så meget andet end det negative.

13-07-2020:

Har Vittus Qujaukitsoq og hans stumtjener, Kim Kielsen, en plan for det de laver?

 

13-07-2020 sermitsiaq.ag:

Udvalg udsætter spareplan på 73 mio. krFinansudvalget sætter imidlertid hælene i, når det gælder den store spareplan og vil ikke umiddelbart godkende Naalakkersuisuts indstilling, der blandt vil skære:
 • 6,0 mio. kr. fra fiskeriudviklingspuljen
 • 9,1 mio kr. i tilskud til passagerbefordring
 • 2,0 mio. kr. til patientrejser og evakueringer
 • 3,0 mio. kr. til misbrugsbehandling
 • 1,5 mio. kr. i den særlige indsats på børne- og ungeområdet

Topscoreren er, at man vil skære i Bygningsdrift og Vedligeholdelse med 10 millioner kroner, selv om det er kendt, at man har et milliardstort efterslæb på gamle, nedslidte og skimmelsvamp-ramte bygninger. Listen af konti, der skal reduceres, er lang og selv uddannelsesområdet må vinke farvel til millionbeløb.
Læs også
Pensionister betaler for nye lufthavne
Det er igen de gamle og samfundets svageste som betaler for de nye lufthavne, groft sagt. Og de kommer ikke til at generere den ventede indtjening, så ikke alene gældsætter vi os tungt, og fører overbudspolitik i landstinget; vi undskylder os også med alt muligt for at skumme fløden til at finansiere de her lufthavne

12-07-2020 sermitsiaq.ag:

IMAK med hård kritik: De pynter på rapporten

Ud over den hårde kritik af processen, så er formanden frustreret over, at der nu lægges op til mere papirnusseri.
- Jeg er skuffet, rigtig skuffet. Jeg havde troet, at projektgruppen ville være fremkommet med konkrete forslag og ikke bare en masse papir, der ikke indeholder konkrete forslag. Det vi har brug for er, at man går fra ord på papir til konkret handling, og det ser desværre ud til, at det ikke vil ske indenfor en overkommelig fremtid, siger hun.
Birthe Møller Therkildsen mener, at den nuværende indsats efterlader aben hos lærerne frem for at tage fat og gøre noget ved problemerne.
- Det er ærgerligt, uforståeligt og en hån overfor os, der dagligt prøver at få folkeskolen til at fungere. Desto længere tid, der går, inden der komme rigtige forslag, desto sværere bliver det at rette op på uddannelsessystemet. slutter Birthe Therkildsen.
Læs også
Uddannelsesreform trækker i langdrag
En projektgruppe har brugt to år på at debattere forbedringer på uddannelsesområdet. Deres anbefalinger til handling er at nedsætte flere arbejdsgrupper, der skal finde ud af, hvordan anbefalingerne skal føres ud i livet.

12-07-2020 www.kamikposten.dk:

Kevin Costner-syndromet i NuukEt tiltrængt historisk tilbageblik:
Efter 38 år med hjemme- og selvstyre har Grønland en tuberkuloseepidemi, der er vokset støt siden 1980erne, 44 gange så mange seksualforbrydelser mod børn under 15 år per indbygger som i Danmark, og revisordokumentation for, at de sidste to regeringschefer stjal fra kassen.
Kigger man bare lidt nærmere på Grønlands historie vil man finde ud af, at den virkelige skandale i forholdet mellem Grønland og Danmark ikke er Thulesagen, fødestedskriteriet, lukningen af den ubeboelige mineby Qullisat eller tvangsopdragelsen af 22 inuitbørn i Danmark. De fire sager udgør stort set hele fundamentet i myten om nordboernes moralske gæld til inuitterne. Men menneskeligt, økonomisk, og politisk er den afgørende tragedie, at danske politikere har ladet sig narre og skræmme af den grønlandske elites brug af etnisk identitetspolitik. Faktuelt er der ingen sammenligning overhovedet mellem selv de største skandaler i kolonitidens behandling af inuitterne, og så den skade, den grønlandske politiske elite med den danske stats tavse velsignelse gennem både korruption og uduelighed har påført øens befolkning.

12-07-2020 www.kamikposten.dk:

John Sakeouse« - tolken ved mødet med thulefolketEt stykke meget lidt kendt grønlandshistorie:
Manden, der formidlede mødet i 1818 med det dengang ukendte thulefolk, hed Hans Sakæus, men efter sit ophold i Skotland underskrev han sig "John Sakeouse". Han var fra Diskobugten. I maj 1816 skjulte han sig om bord det skotske hvalfangerskib "Thomas and Anna" af Leith. Kaptajnen på skibet ville sætte den blinde passager i land igen. Men på sin indtrængende bøn om at blive om bord, fik han lov til det og kom til Leith, en havnebydel i Edinburgh i Skotland.

12-07-2020 www.kamikposten.dk:

Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/SEn rettidig advarsel, der blev overhørt:
I Finanslovsforslaget tolkes udbytter fra selvstyreejede selskaber og overskud i Landskassen imidlertid som ekstraordinære indtægter, der kan disponeres til anlæg af lufthavne (som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S, se nedenfor).
Dette reducerer ikke alene mulighederne for at oparbejde stødpuder til at klare vendinger i konjunkturerne, men indeholder også en risiko for en yderligere belastning af de offentlige finanser. Det rejser også spørgsmål om principperne for udtræk af overskud fra disse selskaber.
Overskud i forsyningsselskaber som fx Tele Greenland er ikke samfundsmæssigt ”frie” midler. Et overskud kunne anvendes på andre områder, fx til takstnedsættelser, som ville gavne både forbrugere og erhvervsliv.
Læs også
§ 37 spørgsmål om Lufthavne
Og der arbejdes fortsat i en tæt tåge af løgn og fortielser.

12-07-2020 qeqqata.gl:

Kontrakt for anlæggelse af ATV spor fra Kangerlussuaq mod Kangerluarsuk Tulleq (første fjord) er indgåetQeqqata Kommunia og MT Højgaard har indgået kontrakt om anlæggelse af første 21 km grusvej fra Kangerlussuaq mod Tasersuaq, og har d. 1 juli 2020 underskrevet aftale med MT Højgaard for anlæggelse af ATV-spor på 102 km. fra Tasersuaq mod Kangerluarsuk Tulleq.
Læs også
Sisimiut - Kangerlussuaq - et vejprojekt fra 1970
Det startede med, at amerikanerne lige efter krigen tilbød den danske stat en gratis vej, der skulle bygges mellem Kangerlussuaq og Sisimiut som en militærøvelse. Men den danske stat betakkede sig og tillod ikke, at en fremmed magt løste trafikproblemer i Grønland.

11-07-2020 sermitsiaq.ag:

GE til selvstyret om uddannelsesreform: Det går for langsomtGrønlands Erhverv kritiserer processen, der skal lede op til en egentlig uddannelsesreform og mener ikke, den afspejler opgavens betydning for landets udvikling.
Direktør i Grønlands Erhverv, Brian Buus Pedersen, undrer sig over, at der ikke prioriteres hårdere i forhold til at få igangsat tiltag, der kan rette op på de tre grundlæggende udfordringer, som er baggrunden for hele arbejdet med en uddannelsesreform:
 1. Kvaliteten af Folkeskolen
 2. At en stor gruppe unge ikke påbegynder en ungdomsuddannelse i forlængelse af Folkeskolen
 3. At mange elever ikke gennemfører en påbegyndt ungdomsuddannelse.

- Desværre er processen endt med at stå i vejen for den fokuserede og hurtige indsats, der er behov for, skriver GE i en kommentar til anbefalinger i den nye rapport.

11-07-2020 sermitsiaq.ag:

Er Grønland ved at snuble i sin egen råstofstrategi

Flere overskrifter i dagspressen drøfter Kommune Kujalleq og Grønland:
 • ”Kommunens økonomiske situation bekymrer Departementet for Finanser”.
 • ”Departementet for Finanser efterlyser svar på, hvordan Kommune Kujalleq skal klare sin situation”.
 • ”For Grønland er det uværdigt at være på støtten til evig tid”.

Det står i skarp kontrast til forløbet for Tanbreez-projektet, som allerede nu kunne have haft en Tanbreez-mine, hvis ikke myndighederne tøvede så meget. Myndighederne søger at gøre kagen større til fordel for Grønland, med risiko for at endnu et mineprojekt skrider i svinget.

10-07-2020 sermitsiaq.ag:

Uddannelsesreform trækker i langdragEn projektgruppe har brugt to år på at debattere forbedringer på uddannelsesområdet. Deres anbefalinger til handling er at nedsætte flere arbejdsgrupper, der skal finde ud af, hvordan anbefalingerne skal føres ud i livet.
Efter to års arbejde med aktørgrupper, referencegrupper og en styrende projektgruppe med seks medlemmer og en projektleder, ligger der nu en næsten 200 sider lang rapport klar, som skal danne grundlag for det videre arbejde med en uddannelsesreform.
Rapporten heder ”Et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem", og den indeholder en række anbefalinger, begrundelser og handlinger.
Under handlingerne er der mange steder lagt op til, at der nedsættes nye arbejdsgrupper, som skal konkretisere nogle af de anbefalinger, rapporten lægger op til.
Kamikpostens kommentar
Her lades alt håb ude.
I landsstyre og Landsting får de tiden til at gå med at lade nogen skrive rapporter som andre bygger korthuse. Korhusene bliver sjældent særligt høje, og de tager lang tid at bygge.
Bliver rapporterne læst? - Nej, de bliver kun skimmet af en enkelt journalist eller to. Hvis man et sted i en rapport skrev, at ”den første, der læser denne tekst” har vundet 10.000 kr., så ville det aldrig være en folkevalgt, der fandt og vandt pengene.
I denne rapport anbefaler man at bygge mange flere og mindre korthuse, det er det eneste nye i rapporten.
Tiden går, klokken slår og evigheden forestår. Og indtil da løber der penge ind på hver enkelt folkevalgts bankkonto måned efter måned, efterfulgt af en livsvarig pension.

10-07-2020 www.ral.dk:

Nanoq Arctica ankommet til Tasiilaq

Der var havblik i Tasiilaq da Royal Arctic Lines nyeste skib, Nanoq Arctica, anløb byen for første gang fredag morgen klokken 07:00.
Royal Arctic Lines medarbejdere og indbyggere i Tasiilaq bød Nanoq Arctica og dets besætning velkommen med kanonsalut, fyrværkeri og bilhorn.
Lige nu er Nanoq Arctica i gang med at blive tømt for friske varer og andet gods inden det skal navngives i eftermiddag klokken 14:00, hvor hele byen er inviteret til kaffebord og musik på havnen i Tasiilaq.

10-07-2020 sulesam.gl:

37 spørgsmål om Lufthavne

Der har længe været tilbageholdt mange dokumenter i lufthavnspakken, der har været stemplet fortroligt.
Nu ser vi, at lufthavnspakken er sat i gang, og der bør således ikke længere kunne tilbageholdes dokumenter fra offentligheden af hensyn til konkurrence-udsættelse.
Vi har derfor en række spørgsmål, som ligger os på sinde omkring rentabilitet, evt. fordyring af lufthavnspakken, evt. fordyring af lånoptag, m.fl.
Det er økonomisk definerende for en lang række år ud i fremtiden, hvorledes lufthavnsbyggerierne udvikler sig, og vigtigt for de kommende finanslove, at vide, hvad forventningerne er til eventuelle justeringer.

10-07-2020 www.berlingske.dk:

Dommere, direktører og embedsmænd skal lære at sige nej

Alle personer i høje stillinger finansieret af skattekroner bør gennemgå deres ansvar, forpligtelser og rettigheder. Dommere, folketingsmedlemmer, embedsmænd og direktører for offentlige institutioner skal lære at sige nej. Dernæst bør det føre til overvejelser i Folketinget, om vi ikke bør oprette en slags forfatningsdomstol eller grundlovsråd, som løbende og kritisk holder øje med alle glidninger væk fra grundlovens principper og de fineste demokratiske idealer.

Mette Frederiksen har blot gjort, hvad man kan forvente af en statsminister. Min kritik er ikke rettet mod hende, men mod alle dem, der gav efter. Det må ikke ske igen.

10-07-2020 natur.gl:

Grønland hæver sigDet vil måske overraske mange, at Grønland hæver sig millimeter for millimeter for hvert år. Det er fordi, at Indlandsisen igennem årtusinder har trukket sig tilbage og dermed frigjort landområderne for sin tyngde, så de langsomt rejser sig igen. Landhævningerne er et spændende naturfænomen, som dog kan give problemer i fremtiden for for eksempel jollesejlads eller havneanløb. Borgerne inviteres til at deltage i projektet kaldet Greenland Rising (Grønland hæver sig) og bidrage med deres erfaringer med fænomenet.
En gruppe forskere fra Columbia University i New York og Grønlands Naturinstitut i Nuuk vil i de kommende år kortlægge landhævningerne bedre og undersøge hvordan de måske kan påvirke dagligdagen i Grønland. Projektet er finansieret af den amerikanske forskningsfond, National Science Foundation, der støtter projekter, hvor videnskaben skal undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker dagligdagen i Arktis og knytte stærkere bånd mellem lokalsamfundet og forskningen.
Grønlands geologi og Indlandsisens udbredelse og tyngde har stor variation, ligesom i fortiden. Det er derfor forskelligt, hvor meget landet hæver sig i dag alt efter lokale variationer er påvirket af gletsjere og geologiske forhold. Detaljerede og konstante målinger med avancerede GPS-instrumenter har vist, at i Nuuk-området er tallet mindst og målt til 3,3 millimeter om året, mens det i Aasiaat er målt til næsten det dobbelte, 6,3 mm om året, og i Kullorsuaq endda 10,5 mm pr. år.
Kamikpostens kommentar
De landhævninger, der tales om, har altid kunnet iagttages i landskabet. Fotoet, som er indsat af Kamikposten, viser en tidligere strand højt hævet over det gamle anløbssted i bunden af Søndre Strømfjord.
Citat
En gruppe forskere fra Columbia University i New York og Grønlands Naturinstitut i Nuuk vil i de kommende år kortlægge landhævningerne bedre og undersøge hvordan de måske kan påvirke dagligdagen i Grønland.
Citat slut
Resultatet er forudsigeligt: Det vil ikke påvirke dagligdagen i Grønland. Ved Kullorsuaq vil landet hæve sig en meter på 100 år. Sådan har det nok også hævet sig i de sidste 12.000 år

10-07-2020 gst.dk:

Ny kurs for dybdedataindsamling

Dataindsamlingen vil være nemt for sejleren, idet der blot skal installeres en lille boks (datalogger) på skibet, der registrerer dybden under sejladsen. Ved en efterfølgende valideringsproces skal der sikres en tilstrækkelig god kvalitet af de indsamlede dybdedata, så de kan bruges som input til styrelsens ydelser.

I dag indsamler Geodatastyrelsens dybdedata med Forsvarets skibe, ligesom der sker en samling af dybdedata fra eksterne kilder såsom forskningsskibe og søopmåling på baggrund af tildelt tilladelse fra styrelsen. Dette vil fortsætte uændret fremadrettet.

10-07-2020 knr.gl:

Sociolog om døgninstitutioner: Behov for bedre samarbejde

Et barn har været udsat for grov forsømmelse i familien.
Kommunens socialarbejdere opdager det, fjerner barnet fra hjemmet og vil have en akutplads på en døgninstitution til barnet.
Kommunen indsender en ansøgning til myndighederne, men Selvstyrets visitationsenhed mener, at noget i ansøgningen ikke er lavet godt nok.
Ansøgningen sendes retur, og sådan går det frem og tilbage, mens barnet venter på at få et sted at bo, og langsomt får det værre.
Ovenstående er et tænkt eksempel på nogle af de vanskeligheder, der opstår i samarbejdet mellem de forskellige led på socialområdet, når det kommer til at hjælpe udsatte børn og unge.
Kamikpostens kommentar
I den artikel, der her linkes til, citeres landsstyremedlem Martha Abelsen for følgende:
Citat
Netop strategien om at holde sammen på familier og undgå at børn splittes fra deres forældre og søskende, bliver fremhævet af landsstyremedlem for sociale anliggender, Martha Abelsen (S).
- Måske er den bedste hjælp ikke at blive anbragt på en døgninstitution. Måske er den bedste hjælp at, far, mor og hele den nære familie får et løft, så de kan give det, barnet har brug for, siger Martha Abelsen.
Hun understreger, at man ikke har fjernet fokus fra at anbringe børn, hvis det er nødvendigt for barnets trivsel. Landsstyremedlemmet giver samtidig lovning på, at der skal kigges på samarbejdet mellem myndighederne.
- Heldigvis har samarbejdet altid været i gang. At det kunne være bedre og mere direkte, har man taget til sig. Det samarbejde skal forbedres, og det er med i den planlægning, som vi har i gang, siger Martha Abelsen.
Ifølge Martha Abelsen vil der i løbet af sommeren og efteråret blive arbejdet på en ny plan for døgninstitutionsområdet i samarbejde landets kommuner.
Citat slut
Med Martha Abelsen ved roret har Kim Kielsen den bedste garanti for, at der ikke sker noget. Og skulle det lykkes at søsætte en plan, så er Vittus Qujaukitsoq den bedste garanti for, at der ikke er penge til at gennemføre den.
Det sikreste for børnene er i al overskuelig fremtid at flygte til Danmark.

09-07-2020 www.dr.dk:

Kendte forfattere i fælles opråb: Drop nu al den udskamning og boykot

Jacob Mchangama mener, ligesom de 150 medunderskrivere af det åbne brev, at "cancel culture"-fænomenet kan skade den demokratiske debat.
- Det underminerer den frie og åbne debat. Og det bliver især kritisk, når det begynder at sprede sig til nyhedsmedier. Hvis journalister på verdens mest prestigefyldte medie, New York Times, ikke kan klare, at der bliver trykt kronikker, som de er dybt uenige i, hvad er så pointen med New York Times?, spørger han retorisk.

09-07-2020 www.ral.dk:

Dettifoss er nu sejlet ud af Aalborg

Det ene af Eimskips to skibe under samsejlingen med Royal Arctic Line, Dettifoss, er i dag gået ind i *VSA-sejlplanen med afsejling fra Aalborg.
Det har været nødvendigt at opdele starten på samsejlingen i to faser, fordi det ene af Eimskips to skibe, Brúarfoss, er forsinket på værftet i Kina. Første fase blev indledt da Tukuma Arctica gik ind i VSA sejlplanen den 10. juni, som Eimskips skib Dettifoss nu følger op på.
Royal Arctic Lines atlantskib Mary Arctica bruges som det tredje skib indtil anden og sidste fase af opstarten på samsejlingen påbegyndes den 28. oktober 2020, hvor Brúarfoss forventes at afgå Danmark mod Helsingborg, Frederiksstad, Aarhus, Torshavn, Reykjavik og Nuuk. Dermed vil alle tre skibe være i fart og Royal Arctic Lines samsejling med Eimskip være 100 procent i drift

09-07-2020 knr.gl:

Fra 12 til syv kroner: Prisen på torsk rasler ned

Støtten gælder indenfor turismen. Det er på tide, at vi også får støtte, siger Malaaraq Nielsen.
Udover at betale for brug af Sikuki Harbour, skal fiskerne også betale ved indhandling.
- For at sige det ligeud, så betaler vi dobbelt. Vi betaler, fra når vi lægger til, og når vi indhandler, siger NAPP's formand Vilhelm Egede.
Og der må findes en løsning. For der er ikke plads til flere fiskere, når priserne på fangsten er faldet, mener Malârak Nielsen.
- Vores økonomi ville være meget bedre, hvis vi havde indhandlingsskibe som før, siger han.

08-07-2020 sermitsiaq.ag:

Nyt hjemløsecenter skal etableres i Nuuk

Teltlejren vil være i drift frem til den 1. september, hvor de midlertidige boliger kan tages i brug. Den samlede pris for de midlertidige tiltag løber op i 4,6 millioner kroner.
Borgmester Charlotte Ludvigsen glæder sig over beslutningen:
- Jeg har et stort hjerte for de hjemløse, og at vi nu får bygget de boliger, vi skal bruge for at hjælpe dem videre i livet, er et politisk resultat, jeg er meget stolt af, siger Charlotte Ludvigsen, IA.
Det var på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 2. juni, at et flertal af politikerne traf beslutningen.
Siumut bakker ikke op
Siumut har tidligere kritiseret etableringen af teltlejren, som partiet mener er for dyr. Siumut har den holdning, at teltlejren skal lukkes hurtigst muligt, hvilket er forklaringen på, at partiet ikke kunne støtte den storstilede hjemløse-plan.
Kamikpostens kommentar
Det er klart - og i overensstemmelse med Siumuts afstumpede menneskesyn - at det er billigere for Grønland, når de hjemløse flygter til Danmark

08-07-2020 www.berlingske.dk:

USAs nye flirt med Færøerne bør få alarmklokkerne til at ringe: »Den store risiko er, at Rigsfællesskabet bliver splintret

»USA lægger pres på Rigsfællesskabet og Danmark for at få lukket det hul ved Nordatlanten. For eksempel ved at øge patruljeringen med danske krigsskibe i området. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre for Danmark at overvåge så stort et område; men vi skal prioritere det nordatlantiske område på en helt anden måde, end vi er vant til. Det tror jeg, at USA forventer,« siger Steen Kjærgaard:
»Det koster det hvide ud af øjnene. Og det er en stor udfordring i den danske prioritering af de militære ressourcer«.
Kamikpostens kommentar
USA arbejder på at skabe et stabilt flertal i Folketinget for at sætte Kongeriget Danmarks NATO-bidrag op til de aftalte 2%
Læs også
Verdenspolitikken har indhentet Færøerne
Netop balancen mellem fiskeri og storpolitik har tidligere dannet baggrund for konflikter mellem Færøerne og Danmark. Det skete i 2014 under Ukraine-krisen, da Danmark som EU-land deltog i sanktioner imod Rusland og blev ramt af en russisk boykot af fiskeriprodukter, der dog undtog Færøerne. Året efter opfordrede Danmark Færøerne til »ikke at udnytte situationen«, lyder det i analysen.

07-07-2020 www.royalgreenland.gl:

Levering af levende fisk går forrygendeLevering af levende torsk går forrygende i år. Det går så godt, at Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq, og brøndbåden Maniitsoq har udfordringer med at følge med. Derfor skal Royal Greenlands trawler Sisimiut nu følge brøndbåden Maniitsoq, når den indhandler levende torsk i fjordene. De levende torsk skal derefter losses over til trawleren, og produceres til fileter ombord
- Omkring 100 fiskere har i øjeblikket omkring 2000 tons levende torsk i net-bure på kysten, fra Maniitsoq i nord til Paamiut i syd. Da det er mange fisk, og strækningen lang, kan brøndbåden ”Maniitsoq” ikke følge med i at transportere fisken til fabrikken i Maniitsoq. Da fabrikken i Maniitsoq også kun kan producere mellem 300 og 400 tons om ugen, har vi fundet en anden løsning på, at få afsat de mange levende torsk, fortæller driftschef i Royal Greenland, Sten Sørensen

07-07-2020 www.berlingske.dk:

Morten Hesseldahl: Idiotisk identitetspolitik opløser fællesskabetMere vidtgående er en grønlandsk universitetsstuderende, Juno Berthelsen, der i Politiken forklarer, hvorfor det er fornuftigt at rydde op i fortiden: »At tage de statuer ned er ikke at slette historie. Det er at skabe historie«.
Man må nemlig gøre op med den danske racisme, som er et »dødalvorligt problem,« siger Berthelsen og klasker sit trumfkort på bordet: »Meget tyder på, at den senest har kostet en afrodansk mand livet i en skov på Bornholm.«
Racismen i Danmark er altså udbredt og systemisk og undertrykker alle ikke-hvide. Det er identitetspolitik kogt ned til sin egen idiotiske maggiterning, og konsekvensen er klar. Den betyder en opløsning af fællesskabet. Det dansk-grønlandske og i det hele taget.

07-07-2020 www.ral.dk:

Nanoq Arctica har hjemhavn i Tasiilaqs venskabsbyGrønland har ikke hjemtaget søfartsområdet, derfor er det ikke ligetil at sejle i rutefart mellem forskellige lande med grønlandsk flag, fordi der netop kræves et flag, der er anerkendt ifølge internationale konventioner. Derfor er Nanoq Arctica, der sejler i international fart, på dansk flag. For skibe, der kun sejler i Grønland, lægger Royal Arctic Line stor vægt på at have grønlandsk flag, og det er en omlægning som foregår i disse år. Skovshoved Havn blev valgt fordi Nanoq Arctica skal sejle i Tasiilaq-området og Tasiilaq har Gentofte som venskabsby.

07-07-2020 sermitsiaq.ag:

MSC gransker stenbiderkvotesag

MSC´s certificeringsbureauet (DNV) er i gang med at undersøge sagen, hvor landsstyret hævede TAC på stenbider med 204 tons. Parterne har fået en måned til at bevise, at det ikke har skadet fiskeriets bæredygtighed.

07-07-2020 www.kristeligt-dagblad.dk:

Hans Egede bør blive stående. Han var modstander af kolonisering

Dette er nogle ganske korte rids af Hans Egedes virke i Grønland og for grønlænderne.
Hvis jeg skal konkludere, hvad der er fakta om Egede, vil jeg pege på følgende:
 1. Hans Egede var en ærkemodstander af al kolonisering, også koloniseringen i Godthåb, men valgte at blive for at kunne fortsætte sin mission.
 2. Hvis Hans Egede ikke havde gennemført sin grønlandsmission, er det næsten sikkert, at Grønland var blevet en hollandsk koloni, og så havde man ikke været i tvivl om, at der var tale om en koloni.
 3. Hvis Grønland var blevet en hollandsk koloni, havde det grønlandske sprog ikke eksisteret i dag som det eneste levende inuitsprog.

Hans Egede bør blive stående både i Grønlands historie og som statue.

07-07-2020 naalakkersuisut.gl:

Kvote og fiskerisæson for laks i 2020

Landsstyret har fastsat en samlet kvote på 20,7 tons for både erhvervs- og fritidsfiskere i 2020, som vil blive udført som olympisk fiskeri i lighed med sidste års fiskeri.
Det vil sige at kvoten på 20,7 tons fiskes som én kvote for alle erhvervs- og fritidsfiskere som får tildelt lakselicens i 2020. Kvoten er i år 1,2 tons højere end i 2019.
Kvoten er fastsat i henhold til aftalen med North Atlantic Salmon Conservation Organisation, NASCO. Ifølge aftalen skal der kompenseres for overfiskeri i sidste års sæson, og da der var et overfiskeri på 9,3 tons i 2019 er der kompenseret for dette i kvoten for 2020.
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal gøre opmærksom på at der i 2020 kan fiskes efter laks fra 1. september til 31. oktober, eller indtil kvoten er opfisket.
Fiskerisæsonen i 2020 ligger altså 17 dage senere end i 2019. Dette for at sikre at fiskerne i de nordlige områder også får en chance for at fiske efter laks i 2020.
Fritids- og erhvervsfiskere skal have licens til fiskeri efter laks. Alle har rapporteringspligt. Fiskere der havde licens i 2019, som ikke overholdt rapporteringspligten, kan ikke få en licens til fiskeri efter laks i 2020.

07-07-2020 knr.gl:

To mere er sigtet for hærværk på Hans Egede-statue

Yderligere to personer er blevet sigtet i forbindelse med hærværket på statuen af den dansk-norske missionær Hans Egede i Nuuk. Det oplyser Grønlands Politi.
Der er tale om to kvinder, der er henholdsvis i midten af 20'erne og lige under 20 år. De blev sigtet i sidste uge, men mandag eftermiddag er det ikke muligt at få oplyst, hvordan de forholder sig til sigtelsen.
Natten til søndag 21. juni blev statuen malet over med rød maling, sprayet med traditionelle inuit-tatoveringer, og ordet "decolonize" - der betyder "afkolonisere" - blev skrevet på den.

06-07-2020 www.kamikposten.dk:

Derfor skal Grønland ikke med på et kolonihistorisk museumEn tragikomisk detalje er, at statue-skænderne, der har skrevet ordet decolonize på soklen, benytter sig af kolonisproget over alle kolonisprog: engelsk. Det sprog, som alle grønlændere i dag ville have talt, hvis ikke Hans Egede for nu snart 300 år siden havde revet Grønland ud af den vesteuropæiske kolonialismes griske fangearme

06-07-2020 reader.nordjyske.dk:

Lejlighederne falder i pris, hvis der bor for mange grønlændere. Derfor vil de have dem ud

Men det er ikke i Danmark, at livet begynder at gå skævt. De sociale problemer på Grønland skal måles på en helt anden skala end tilfældet er i Danmark. For langt de fleste er nedturen sat ind længe før, de lander i Københavns Lufthavn. For nogen er det hele livet, der har været noget lort, og der kan Danmark og Aalborg ligne en udvej.
Nogen tager bare afsted - uden egentlige planer om andet end at komme væk. Ellers essentielle ting som job og bolig er ikke på plads, men det siger mest noget om den situation, man gerne vil væk fra. Som alle andre borgere i rigsfællesskabet står det enhver frit for, hvor man vil bo.
- Det, at kunne komme på et herberg og få stillet en seng til rådighed og sådan set også være sikker på at få et dagligt måltid mad her i Danmark, er faktisk i nogle tilfælde en bedring af livskvaliteten i forhold til, hvad man kommer fra, sagde direktøren for Det Grønlandske Hus i Aalborg, Bo Albrechtsen, som en kommentar til en anden undersøgelse, der viste, at 27 procent af de hjemløse i Aalborg ved sidste optælling var af grønlandsk afstamning.

06-07-2020 www.ral.dk:

Nanoq Arctica er på vejRoyal Arctic Lines nyeste skib der skal betjene Tasiilaq, og som i fremtiden skal sejle i fast rutefart mellem den østgrønlandske by og Island er nu på vej fra Aalborg til Tasiilaq for at blive navngivet fredag den 10. juli.
Nanoq Arctica er bygget i en særlig isklasse, og er designet til minus 35 grader, og det kan laste 108 styks 20 fods containere. Nanoq Arctica har to kraner, hvoraf den forreste kan bruges til stævnoperationer som vi kender det fra Ivalo Arctica og Minik Arctica.
Nanoq Arctica anløber Tasiilaq for første gang torsdag den 9. juli og skal videre til Nuuk den 11. juli, hvor hun i første omgang skal sejle som feederskib mellem Nuuk og Sydgrønland. Det 74 meter lange skib begynder at sejle mellem Tasiilaq og Island, når Royal Arctic Lines opstart på samsejlingen med islandske Eimskip går ind i sin anden og sidste fase i slutningen af oktober 2020.

06-07-2020 iafolketingimi.dk:

Dagens Pituffik samråd: Aaja Chemnitz Larsen savner større åbenhed

Under dagens samråd udtalte Udenrigsministeren, at han deler ønsket om at Pituffik servicekontraktproblematikken ikke skal ske igen. Ministeren sagde, at det havde været et helt forfærdeligt forløb i forhold til den usikkerhed sagen havde skabt i Grønland, i relation til både arbejdspladser og skatteindtægter. Udenrigsminister Kristian Jensen understregede at der var en fælles interesse i, at dette ikke vil gentage sig. Åbenhed omkring, hvordan amerikansk militær tilstedeværelse konkret skal komme Grønland økonomisk til gavn, udeblev dog på dagens samråd. Spørgsmålet har en dansk-grønlandsk og amerikansk arbejdsgruppe ellers skulle finde svar på i godt et år.
Folketingsmedlemmet for Inuit Ataqatigiit vil fortsat være optaget af den fremadrettet proces, herunder de udfordringer der er i appelsagen fra bl.a. Exilis services A/S, som ellers vandt servicekontrakten ved seneste udbud, fortsat kører i det amerikanske retssystem, samt de udfordringer der kan være i forhold til at sagen skal i EU udbud.
Kamikpostens kommentar
Ikke alene er det agurketid. Hos Inuit Ataqatigiit i Folketinget har agurken i de seneste uger været mere end fem år gammel

06-07-2020 sulesam.gl:

Bedre forhold for pædagoger, socialpædagoger og medhjælpere

Forestil dig dette: Du er eneste barnemedhjælper i en bygd, du opdager at et barn mistrives, og det er din pligt at underrette kommunen om bekymringen. Men du bor i en lille bygd, og kender evt. familien til barnet. Hvordan håndterer du dette?
Eller: Du arbejder i en stor integreret institution i Nuuk. Du bliver som leder bekymret over, at I altid er alt for få på arbejde til at dække børnenes behov godt ind. I er normeret til 5, men er måske kun 2 faste og 2 vikarer der er tilknyttet løst. Du véd du ikke kan gøre andet end lige præcis at sikre driften fra dag til dag, og det udbrænder dig psykisk – men du er bange for at forlade din arbejdsplads og dine kollegaer, for hvad skal de gøre uden dig? Det er DE valg de står overfor derude.
Lige dér er der voldsomt behov for et velsmurt støtte-system

05-07-2020:

Fra den gengang der var nogen som synes, at det skulle fejres

 

04-07-2020 sermitsiaq.ag:

Har passet over 500 børn

Louise Zeeb tog til Uummannaq fra Qaarsut i februar 1960 for at hjælpe et familiemedlem, Kattaliiaraq Lange med hendes forberedelser til sit barns konfirmation. Louise Zeeb var på det tidspunkt knap 18 år og havde boet hos Kattaliiaraq Lange og hendes familie i Uummannaq, da hun nogle år forinden selv skulle konfirmeres i Uummannaq.
- Jeg ville hjælpe Kattaliiaraq Lange med det praktiske inden hendes barn skulle konfirmeres. Som rengøring af huset, vask og strygning af tøj. Og mens jeg hjælp hende, fik jeg arbejde på Sanatoriet. Så jeg hjælper hende endnu, siger hun og bryder ud i latter. Hun vendte nemlig aldrig hjem til bygden Qaarsut, der ligger cirka 20 km vest for Uummannaq.

04-07-2020 jyllands-posten.dk:

Hvis Grønland skal reddes, må grønlænderne stå sammen

Et sidste og mere aktuelt forhold er uafhængigheden, som flere stemmer taler for. Men hvor uafhængigt og velstående bliver Grønland, hvis Danmark er ude af ligningen? I så fald skal de 50.000 grønlændere selv betale for flåde og luftvåben til forsvar af øens enorme kystlinje og territorialfarvand, drive skoler, uddannelse, sundhed osv. Har grønlænderne mon tillid til, at deres hjemmegroede politikere vil stå stand imod rundhåndede tilbud om at blive forgyldte af geopolitiske stormagter til gengæld for indflydelse?

Hvis Grønland skal reddes, må grønlænderne stå sammen og huske på, at en stor del af befolkningen er af blandet blod og har rødder i inuit- og dansk kultur. Hvis Grønland bliver selvstændigt, vil selvstændigheden vare ca. 15 minutter og en ny kolonisering begynde. Vælg selv: amerikansk, kinesisk eller russisk. Sker det sidste, er det for sent at indse, at Hans Egede måske ikke var den værste tyran, Grønland kunne få.

04-07-2020 www.information.dk:

For os i Grønland er det uværdigt at være på støtten til evig tid. Derfor udvinder vi råstoffer

Kronikørerne mener også, at vi med et snuptag kan erstatte det danske bloktilskud med et ditto stort milliardtilskud fra EU. Men som sagt er vores mål ikke at udskifte en afhængighed af Danmark med en tilsvarende afhængighed af EU. Og selv om vi måtte ønske en sådan EU-aftale, vil det ikke være realistisk.
For at perspektivere ’letheden’ med at forhandle med EU, kan vi oplyse, at vi i øjeblikket forhandler med EU om en partnerskabsaftale, der har en værdi på i overkanten af 200 millioner kroner for Grønland. Forhandlingerne har nu stået på i over et år.
Til sammenligning udgør det årlige bloktilskud fra Danmark 3,8 milliarder kroner. Og med EU’s aktuelle udfordringer in mente virker kronikørernes idé måske sympatisk, men den har ikke gang på EU’s bonede gulve.
Kamikpostens kommentar
Du finder den kronik, der kommenteres, her:
Chefredaktøren anbefaler - Den nye arktiske strategi bør fokusere på fredning
Forskellige miljøorganisationer har skrevet en kronik i ugens udgave af avisen Sermitsiaq, der anbefaler, at den nye Arktiske Strategi skal koncentrere sig om fredning, og at man udfaser alle olie- og mineralaktiviteter

04-07-2020 naalakkersuisut.gl:

Kontaktoplysninger for borgere med behov for karantænefaciliteter

Følgende er gældende for borgere med behov for karantænefaciliteter, og for rejsende med destination uden for byer med sundhedscenter, samt rejsende til Qaanaaq og Østgrønland.

03-07-2020 www.ral.dk:

Krannedbrud i AalborgGrundet driftnedbrud af landkranen i Aalborg i går aftes, har det ikke været muligt at få lastet al gods med ombord på Tukuma Arctica rejse 025 ud af Aalborg.
Landkranen har været ude af drift samlet set 4 timer. Vi har rykket afgangen ud af Aalborg til senest mulige tidspunkt, for at få mest mulig gods med.
Vi har gennemgået det gods vi ikke nåede at laste. Der var kølegods som ikke var lastet. Disse bliver kørt til Århus og bliver lastet dér.
Det resterende gods, svarende til ca. 50 containere, vil blive flyttet til Dettifoss kommende rejse 028. Bookingerne vil blive rettet til, og berørte kunder vil modtage nye fragtbreve.
Vi beklager for de gener det har medført.

02-07-2020:

Det er ikke Rigsfællesskabet, der fejler noget

 

02-07-2020 sermitsiaq.ag:

Kim Kielsen nægter udvalg information om stenbidersagDe tre udvalgsmedlemmer understreger, at det er ethvert fagudvalgs pligt at føre tilsyn med, om landsstyrets forvaltning er inden for de rammer, som følger lovgivningen og god forvaltningsskik.
- Landsstyret hindrer vores arbejde i udvalget. Tilbageholdelsen og al den lukkethed, som ellers ikke er så overraskende med Kim Kielsens styre, leder til nogle konklusioner for os om, at der er noget rivende galt ved den beslutning, som Kim Kielsen stod i spidsen for, lyder det fra trekløveret.
Kamikpostens kommentar
Hvornår gennemtvinger Landstinget en genindførelse af de demokratiske spilleregler som gælder i resten af Rigsfællesskabet, i det øvrige Skandinavien og i resten af jordens civiliserede lande.
Allerede under forsamlingen burde Landstinget have sat Kim Kielsen stolen for døren, da han nægtede at møde op til en spørgetime, som han var indkaldt til. Hvis ikke det sker, så bør retsindige borgere købe et skilt til hænge op over indgangen til Landstingets bygning med teksten ”Her lades alt håb ude”.

02-07-2020 www.ral.dk:

Royal Arctic Line sejler til Sverige

Royal Arctic Lines samsejling med Eimskip rykkede endnu en milepæl frem, da rederiets skib Tukuma Arctica i dag torsdag den 2. juli 2020 lagde til i Helsingborg i Sverige. Her blev det lastet med gods, især til Island som jo er på sejlplanen hver uge, for derefter at sejle videre til Aarhus, Reykjavik og Nuuk, hvor det ankommer den 10. juli.
Endnu en milepæl nås når Eimskips Dettifoss afsejler Aalborg i næste uge den 8. juli, på sin første tur i samsejlingsregi. Således vil to af de tre skibe under VSA være i fart.
Shipspottere og andre vil kunne se Dettifoss for første gang sejle ind i Nuuk havn om morgenen fredag den 17. juli.

01-07-2020:

Der er godt med spaltefyld i aviserne i disse dage. ”Sælpølsen” og ”Mr Boxershorts” er på forsiden

 

01-07-2020 sulesam.gl:

Pædagoger skal have løn som fortjent

I landsstyrets strategiplan for området, står der, at vi skal understøtte en sund udvikling af børn, og at langt flere uddanner sig til pædagoger. Hvis det skal blive en realitet, er der behov for et markant lønløft.
Der er i dag en lønforskel på kr. 90.000 om året mellem pædagoger og lærere f.eks.

01-07-2020 fmn.dk:

Danske helikoptere støtter Islands beredskab

Forsvarets helikoptere vil flere gange i løbet af sommeren blive indsat i Nordatlanten for at støtte Island med eftersøgning og redningsaktioner.

01-07-2020 sermitsiaq.ag:

Aki-Matilda savner Kielsens opbakning

De første otte måneder af det nye liv som folketingsmedlem tilbragte Aki-Matilda Høegh-Dam næsten udelukkende i Danmark for at komme ind i sagerne. Under corona-nedlukningen var hun i Grønland. Det betød et tættere samarbejde med landsstyeret og medlemmer af Landstinget. Siumut-formand Kim Kielsen taler hun ikke meget med.

30-06-2020:

Grønlands kolonihistorie kan inddeles i syv epoker.

 

30-06-2020 sermitsiaq.ag:

Selvstyret hemmeligholder dokumenter i sag om inhabilitet

Sermitsiaq.AG har siden sagen om de forhøjede stenbiderkvoter i Maniitsoq og Nuuk forsøgt at få indblik i de oplysninger, der ligger til grund for beslutningen. Det er foreløbig endt i det ene afslag efter det andet.

30-06-2020 www.kamikposten.dk:

Forsoningskommissionen: en grønlandsk folkekomedie

Et tiltrængt historisk tilbageblik:
Da USA i 1823 formulerede den såkaldte Monroedoktrin, som erklærede hele den amerikanske halvkugle for USA’s interessesfære med en tilføjelse om, at europæiske kolonimagter, som allerede var etablerede, kunne beholde deres besiddelser, men at nye magter ikke ville blive tålt nogetsteds, trak man på smilebåndet i London. Hvis nogen ligefrem havde sagt, at Monroedoktrinen kunne få betydning for Englands adgang til Grønland, ville man have leet højlydt.

Ikke desto mindre var det lige præcis, hvad der skete, da USA, der i 1916 havde meddelt, at “den amerikanske regering ikke ville modsætte sig, hvis den danske regering udvidede sine politiske og økonomiske interesser til hele Grønland,” i 1920 med underforstået henvisning til Monroedoktrinen, nægtede at give Storbritannien forkøbsret, hvis Danmark skulle ønske at sælge Grønland. Et transatlantisk samarbejde havde udviklet sig mellem Danmark og Storbritanniens tidligere koloni USA, som i mellemtiden var blevet verdens stærkeste magt.
Døren til Grønland var ved at lukke sig for England, der ikke længere var ene om at bestemme i Nordatlanten. I 1940, ved begyndelsen af Anden Verdenskrig, smækkede den endeligt i. Det skete, dagen efter at englænderne uden først at informere USA havde besat Island, da præsident Franklin D. Roosevelt kaldte den britiske ambassadør i Washington Lord Lothian til Det Hvide Hus. Her lod en tydeligt irriteret præsident ambassadøren vide, “at han [Roosevelt] havde taget den britiske besættelse af Island til efterretning, og at han i den forbindelse ikke havde noget særligt at indvende, men hvis de [englænderne] forsøgte det samme kneb i Grønland, ville han blive meget vred.”
Det er næsten unødvendigt at sige, at englænderne siden den dag har holdt sig langt væk fra Grønland.

30-06-2020 videnskab.dk:

Forsker: Grønland er fortsat en dansk koloni

Vi danskere bilder os selv ind, at Grønland ikke længere er en dansk koloni. Først når vi får gjort op med den illusion, kan der ske en fælles udvikling af forholdet mellem Grønland og Danmark, konkluderer forsker i Grønlands kolonihistorie.
Læs også
Forsker: Nej, Grønland er ikke en koloni
I artiklen 'Forsker: Grønland er fortsat en dansk koloni' bragt 1. juni på ForskerZonen, argumenterer ph.d. i planlægning og projektleder i Grønlands Selvstyre Klaus Georg Hansen for, at Grønland fortsat er en koloni, og at man fra dansk side skal droppe »den krænkende kultur-evolutionistiske logik, der fortsat ser grønlandsk kultur og folk som mere eller mindre primitivt.«
Uheldigvis er Hansens argument baseret på misforståelser, og selv om hans mål er at styrke Rigsfællesskabet, har hans indlæg den stik modsatte effekt:
Det forstærker myter, der er med til at svække det dansk-grønlandske forhold.

30-06-2020 www.kamikposten.dk:

Kolonitiden - et historisk falsumEt tiltrængt historisk tilbageblik:
Man taler i 1700-tallet om kolonierne i Grønland og i Jylland, men det gør hverken Jylland eller Grønland til kolonier. Denne skelnen mellem “koloni” og “kolonier” opretholdtes omhyggeligt af den danske stat indtil Grønlands integrering i riget som et oversøisk amt 1953.
De foregående århundreders topografiske litteratur, der for hovedpartens vedkommende er forfattet af folk på samfundets top, vrimler med nedladende, i mange tilfælde rent ud hånlige beskrivelser af det jævne folk. Hør for eksempel, hvad de høje herrer på Koldinghus i Jylland havde at sige om omegnens bønder på samme tid som Hans Egede affattede den af Kim Leine citerede karakteristik af grønlænderne.
Anledningen var et forslag om indskrænkning af stavnsbåndet – det berygtede retsinstitut som regulerede og begrænsede bondebefolkningens frie bevægelighed – der var blevet sendt til høring fra København. Dette forslag om øget frihed for den jævne landbefolkning kunne amtmanden over Koldinghus med flere amter på ingen måde tilslutte sig. Allerede som det var nu forårsagede “den gemene mands almindelige slette opdragelse, umanerlige dovenskab, medfødte liderlighed og mangel på sund og fornuftig tænkemåde største nachdel og græmmelse. Erfarenheden – den bedste læremester – oplyser uden tvivl derhos, at nedrige gemytter allerbedst ved en slags tvang regeres, men ved uindskrænket frihed vorder (bliver) utæmmelige.” Og dog var disse bønder på Kolding-egnen ubetvivleligt landsmænd!

Det virkeligt interessante og aldeles bemærkelsesværdige ved Hans Egede og de andre høje herrer, som gennem årene har ytret sig om den almindelige grønlænder, er ikke, at de fra tid til anden falder ind i samtidens retorik, men derimod at de gennemgående har været venligere i deres beskrivelser af grønlænderne end af deres nærmeste landsmænd hjemme i Danmark og Norge. Således Hans Egede i sin berømte og til adskillige europæiske sprog oversatte grønlandsbeskrivelse fra 1741. I modsætning til danskerne, som lider af “utallige grove laster” fremholdes grønlænderne som ideal: “Deres begærlighed strækker sig ikke videre end til nødtørftige ting. Ved ikke af pragt og hovmod, hader og fortrykker ikke hinanden, ligesom de ej heller vindicerer (tilkæmper) sig nogen magt og herredømme over hinanden.” Og som om det ikke var nok, så slutter han skriftet af med følgende højstemte lovprisning af Grønland og grønlænderne: “O! I lyksalige folk! Hvad kan man i udvortes og timelige ting forønske Jer, som I ikke allerede har og besidder? Har I ingen rigdom? I trykkes ikke heller af fattigdom! Har I ingen overflødighed? I lider heller ikke af mangel! Er der ingen pragt og herlighed hos Jer at se? Der er ikke heller foragtelse (elendighed) at finde! Er der ingen herrestand? Der er heller ikke nogen slavestand! Hvad er sødere end frihed? Og hvad er lyksaligere end nøjsomhed?” Det eneste, I mangler, er "“Guds og hans Søns Jesu Kristi saliggørende kundskab.”

Landsmænd? Ja, og heldigvis for det, ville Hans Egede have tilføjet.

30-06-2020 bygtek.dk:

12-tals-student blev elev i grønlandsk byggemarkedNår Kirstine Vestergaard i øjeblikket tager på sine daglige gåture til og fra arbejdet i Stark, er det med synet af sne, der ligger på de høje sletter i Nuuk på Grønland. Det var næppe sådan, hun havde forventet, at hendes dagligdag ville være for fire år siden, da hun stod med huen i hånden fra handelsgymnasiet (HHX) i Odense. Planen var, at hun skulle bruge sit høje gennemsnit fra ungdomsuddannelsen til at søge ind på en længere videregående uddannelse. Men sådan gik det ikke

29-06-2020 sermitsiaq.ag:

Landsstyret undsagde egne departementerFlere departementer frarådede i høringssvar at forhøje stenbiderkvoten tilbage i maj. Alligevel besluttede landsstyret med Kim Kielsen i spidsen at forhøje den samlede kvote. En sag, hvor kammeradvokaten nu er i gang med at redegøre, om Kim Kielsen var inhabil i beslutningen.
Årets stenbiderfangst gik over al forventning i forvaltningsområderne Nuuk og Maniitsooq. Derfor ønskede KNAPK, at man overførte kvoter fra andre steder i landet for at forlænge fiskeriet i de områder.
Det endte i stedet med at landsstyret forhøjede den samlede TAC for stenbider fra 1159 tons til 1363 og derved satte MSC-certificeringen i fare ved at omgå forvaltningsplanen for fiskeriet.
Inden beslutningen blev taget, var oplægget i høring og både branchen og organisationer gav deres besyv med. Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i høringssvarene, og ingen af de mere end ti svar anbefaler en forhøjelse af den samlede kvote. Derimod er alle imod.
Kamikpostens kommentar
Kim Kielsen styrer Grønland, som var det hans egen bolsjebutik. Resten af landsstyret og Landstinget samtykker ved deres passivitet.
På den måde er Kina trængt helt ind i Grønlands politiske maskinrum.

29-06-2020 www.berlingske.dk:

Nyt stort vikingefund i Island rykker vikingebosættelse tilbage i tidenDet er Bjarni Einarssons vurdering, at langhusene blev brugt til midlertidige ophold i sommerprioden eller efteråret. Der er tidligere fundet en lignende vikingebosættelse ved L'Anse aux Meadows i Newfoundland i Canada, som er dateret til omkring år 1000 efter Kristus. Ifølge Bjarni Einarsson viser disse bosættelser muligvis, at der har været flere vikingebosættelser på begge sider af Atlanten. Først havde vikingerne sæsonbestemte lejre, og siden kom de permanente bosættelser.

29-06-2020 www.kamikposten.dk:

Sprogkritik slog hovedet på sømmet

Et personligt tilbageblik:
Sprogkritikken berørte personligt Anders Nilsson dybt, men grundlæggende var det holdningen i Landstinget, som fik ham til at tage sit medlemskab op til vurdering.- Landstinget har en inderlig ulyst til at diskutere de påtrængende problemer, som alle i Grønland kan konstatere ved blot at se ud af vinduet. I stedet ynder landstingsmedlemmerne at diskutere emner i timevis, som intet har med den grønlandske virkelighed at gøre.
- Der gik spæk i alt for mange af debatterne i Landstinget, husker Anders Nilsson.

29-06-2020 natur.gl:

De fleste bestande af havpattedyr har det godt i Grønland – med få undtagelserEn evaluering af de grønlandske havpattedyr konkluderer at de fleste bestande er stabile eller i vækst. Der er dog få bestande som er presset på grund af ikke bæredygtig fangst, og fremtiden er usikker for alle de arktiske havpattedyr på grund af klimaændringerne.

28-06-2020 sermitsiaq.ag:

Efterværn reddede Jane ud af ensomheden

Jane Østbjerg har lært de fleste praktiske ting, som tøjvask, madlavning og rengøring, mens hun boede på børnehjemmet. Men pludselig at skulle styre sin egen økonomi, betale regninger, og ordne ting med det offentlige det var hun ikke klædt på til.
- Det var meget forvirrende med alt det administrative i økonomien, og der var så meget, jeg skulle have i orden med kommunen, som jeg ikke anede, hvordan jeg skulle gøre. Det var godt, at der var nogen til at hjælpe mig, siger hun.
Hjælpen har givet pote, og nu klarer hun tingene selv.
- Jeg er ikke i systemet mere, så jeg har ikke brug for kommunen på samme måde. Nu ordner jeg mine ting via nettet. Jeg har et arbejde nu, og jeg synes selv, jeg har styr på det, siger Jane Østbjerg.

27-06-2020:

Er der også agurketid i Grønland?

 

27-06-2020 www.berlingske.dk:

I har verdensrekord i druk«: Danskere sender hadske beskeder til grønlandsk politiker efter statue-hærværk

Hun modtager hadske beskeder fra ophidsede danskere. Men som grønlandsk folketingsmedlem holder 23-årige Aki-Matilda Høegh-Dam fast i, at Hans Egede-statuen i Nuuk skal sendes på museum. For den dansk-norske missionær var en »grusom kolonisator«.
»Bloktilskuddet bruger vi til at understøtte det system af danske bureaukrater, som er blevet os påduttet fra Danmark,« siger Aki-Matilda Høegh-Dam, der er grønlandsk folketingsmedlem for Siumut.
Kamikpostens kommentar
Det der med hadske beskeder går tydeligvis begge veje. Fra Grønland kommer de blandt andre fra Aki-Mathilde Høegh-Dam.
Fra Danmark kommer de fra folk, som på Kamikposten med det samme de dukker op bliver slettet og indsenderen blokeres.
Det samme burde ske i den danske og den grønlandske presse.

26-06-2020 sermitsiaq.ag:

Peter Wistoft: Derfor stopper jeg

- En ting er sikkert: Jeg er i hvert fald ikke talblind, lyder det muntert fra topchefen, der stopper ved udgangen af september.
Kamikpostens kommentar
Der gik ikke mange timer, før det blev klart, hvorfor Peter Wistoft stopper.

26-06-2020 sermitsiaq.ag:

Kalaallit Airports skal have ny topchefAdministrerende direktør, Peter Wistoft, har efter eget ønske opsagt sin stilling i Kalaallit Airports Holding A/S, og i datterselskaberne Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S for at søge nye udfordringer i Danmark.

26-06-2020 www.kamikposten.dk:

Lufthavnspakkens samfundsøkonomiske implikationerEt tiltrængt historisk tilbageblik
På kortere sigt kan der være risiko for budgetoverskridelser. En ikke urealistisk negativ afgivelse på 5-10% vil som eksempel ud af en samlet anlægssum på ca. 3.6 mia. kr. belaste de offentlige finanser med 180-360 mio. kr. Dette er ganske betydelige variationer med store potentielle konsekvenser for Landskassen. Tilsvarende vil dårligere resultater i KAIR kunne skabe behov for kapitaltilførsel til selskabet. Det er uklart i hvilket omfang der i budgetlægningen for anlægsudgifter er indregnet tilstrækkeligt store ”budgetbuffers” til håndtering af uforudsete udgifter.
Som nævnt implicerer den valgte finansieringsmodel, at Selvstyret står med den fulde risiko ved hele lufthavnspakken. Denne risiko rejser i sig selv en række spørgsmål, men skal også ses i sammenhæng med den generelle risikoeksponering af de offentlige finanser samt tilpasningsmulighederne ved negative afvigelser. Som nævnt implicerer kapitalindskuddet og lånefinansieringen (garantien) en reduktion af handlerummet i forhold til andre negative hændelser. Den særlige struktur af økonomien med en stor afhængighed af fiskeriet (få arter) gør, at de potentielle udsving i den økonomiske udvikling og dermed de offentlige finanser er store. Dette er illustreret i figuren nedenfor. Figuren viser de udsving, der har været i de samlede indtægter til Selvstyre og kommuner fra indkomstskatter og importskatter m.m. (knapt 50% af de samlede offentlige indtægter) som følge af udsving i økonomien. Udsving i indtægtsgrundlaget på 100­-150 mio. kr. er ikke usædvanlige. Udsvingene i negativ retning er udfordringen. Hvis nedgangskonjunkturer forværrer de offentlige finanser i en situation, hvor stødpuderne er disponeret til lufthavne, vil der opstå alvorlige tilpasningsproblemer. I negative scenarier kan ikke alene KAIRs økonomi, men også andre Selvstyreejede selskaber blive påvirket negativt, og situationen kan blive ganske alvorlig.
Risikoen i forhold til negative hændelser kan reduceres betydeligt ved anlægge lufthavnene gradvist startende med de mest profitable først og/eller en revurdering af landingsbanernes længde. På den måde får de mest profitable dele af pakken en mulighed for at komme i drift, inden de mere udgiftstunge dele af projektet gennemføres

26-06-2020 www.ral.dk:

De Søfarendes Dag – De Uundværliges Dag”Vi har meget at takke alle vore søfolk for her i Royal Arctic Line. Nogle har haft forlænget eller ekstra udmønstringer, andre har fået forkortet deres friperiode for at kunne opretholde en normal forsyningslinje til Grønland. Karantæne periode ombord, ændring af procedurer og arbejdsgange, alt sammen en fysisk omstilling som har gjort det muligt at forsætte samfundet så normalt som muligt. Derfor må vi i det grønlandske samfund takke for den store indsats alle søfolk har udvist under corona-krisen”, siger Fleet Manager Anders Bay Larsen, Royal Arctic Line

25-06-2020 www.kamikposten.dk:

Flugten fra Grønland

Et tiltrængt historisk tilbageblik:
Da Grønland ved grundlovsændringen i 1953 blev en ligestillet del af Danmark som et amt, var der i landet ca. 25.000 indbyggere. Ved indførelsen af Hjemmestyre i 1979 var tallet steget til det dobbelte, især som følge af Danmarks indsats med at forbedre sundhedsforholdene, der betød en lavere børnedødelighed. Ved tildelingen af Selvstyre 30 år senere i 2009 var tallet steget med 12% til knap 56.000 indbyggere.

Befolkningstilvæksten var altså især sket i perioden på 26 år som et dansk amt, mens tilvæksten i hjemmestyreperiodens 30 år kun var på 20% heraf, samtidig med at antallet af danskere i samme periode reduceredes med op til 40%. Nu er der gået kun en halv snes år med Selvstyre, og den seneste opgørelse af befolkningstallet viser, at det stagnerer, er endda svagt faldende, så der i år er færre indbyggere i Grønland, end da Selvstyret blev indført.

Dette fald i befolkningens størrelse er jo den forkerte vej i landets sociale og økonomiske udvikling, og man kan fundere over, hvorfor det mon går den vej. Det kunne jo snildt hænge sammen med Selvstyrets politik. Folk stemmer simpelthen med fødderne. Mange, og det er ofte de bedst uddannede, finder ikke de aktuelle levevilkår tiltrækkende nok til at blive eller vende tilbage efter endt uddannelse. Landet er ganske enkelt for dårligt ledet, der er for store sociale og økonomiske problemer, og livsudsigterne er generelt for usikre. Boligsituationen er elendig, sundhedsforholdene skræmmende og uddannelsesniveauet for lavt. Meget virker aldeles perspektivløst. Selv klimaet gør knuder.

25-06-2020 www.berlingske.dk:

Groft sagt: Hans Egede er Hitler

De morer sig hjerteligt på P1 Morgen; det skal ikke være så surt alt sammen. Og de ler også meget. De samme gør dem, de interviewer. Tirsdag var en slags racismens dag dog uden et minuts stilhed. Som bekendt er statuen af Hans Egede i Nuuk blevet vandaliseret. I den anledning ringer de to værter ikke til en, der ved noget om Hans Egede, men til en grønlandsk skuespiller.

25-06-2020 www.kamikposten.dk:

Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe

Et tiltrængt historisk tilbageblik:
Augo Lynge var i 1950erne Grønlands førende politiske personlighed. Hans politiske tanker var bestemt af ønsket om at bringe grønlænderne ud af stagnation, fattigdom, uvidenhed og sygdom ved at udvikle samfundet til en moderne standard på alle områder. Den sikreste vej til dette mål var for Augo Lynge at integrere Grønland mest muligt i det danske rige og dermed opnå formel ligestilling mellem grønlændere og danskere.
Det indebar, at der skulle undervises i det danske sprog i den grønlandske folkeskole.
Takket være Augo Lynge blev der derved åbnet for den jævne grønlænders mulighed for at uddanne sig, side om side med mere velstillede grønlandske familiers børn, som havde haft den mulighed i generationer.
Det var den udvikling og mulighed for almindelige grønlændere, der blev lukket endeligt for i 1992.
Det ironiske er, at de politikere, der skabte et flertal for at gøre grønlandsk til undervisningssproget i den grønlandske skole, kan takke Augo Lynge for, at de selv nåede så langt, at de kunne komme til Danmark på videreuddannelse.
Det var dengang i 1960-1970-erne, hvor de under ”ungdomsoprøret” i Danmark også lærte, at de kom fra et land, der på det grusomste var undertrykt af kolonimagten Danmark.