Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 22. november 2019

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
22-11-2019 sermitsiaq.ag:

Afværgedagsorden fremsat af Kruse



Siumuts næstformand Karl-Kristian Kruse har fremlagt en afværgedagsorden, efter at Hans Enoksen har fremsat en mistillidsdagsorden.
Tillie Martinussen spurgte, hvad man skal ofre af integritet som parti.
- Vi skal lytte til befolkningen, som har valgt os ind, understregede Samarbejdspartiets leder.
- Uenighed er en ting. Men vi mener, at landsstyret undertrykker en ordentlig form, fastslog hun og håbede, at landsstyret vil være mere involverende og åben, hvis den overlever mistillidsdagsordenen.
Tillie Martinussen understregede, at det er tiden at høre befolkningen, der bør få lov til at gå til stemmeurnerne.

22-11-2019 sermitsiaq.ag:

Drama: Mistillid mod Kielsen

Mistilliden blev fremsat under behandlingen af Erik Jensens ansøgning om sin afsked som landsstyremedlem for Råstoffer og Arbejdsmarked. Punktet blev her til eftermiddag klemt inde i den lange dagsorden, som er Efterårssamlingens sidste dag.
Det er niende gang i indeværende valgperiode, at et landsstyremedlem har valgt at gå ud af landsstyret, mens antallet kommer op på 14, når rokader tælles med.

22-11-2019 jyllands-posten.dk:

Grønland giver ikke en krone ekstra til misbrugte børn

Mens Danmark giver 80 millioner til kampen om seksuelle overgreb på børn i Grønland.
Det grønlandske landstyre oplyser, at de vil afsætte 7,5 millioner kroner. Men det er ikke nye penge. Disse midler har gennem mange år været afsat til rejseholdsarbejdet, hvilket fremgår af Finanslovens konto. For 2019 er der afsat 7.604 millioner og for 2020 er beløbet sat ned til 7.402 millioner.
Læs også
Grønlands bidrag til hjælpepakken fra Danmark
Allerede igangværende indsatser vil blive koordineret og indgå i indsatsen. Landsstyret har derudover reserveret et beløb på finanslovsforslaget, som kan blive op til 7,5 mio. kr. årligt, til konkrete tiltag i forbindelse med en styrket indsats på det sociale område i Tasiilaq og resten af Grønland

22-11-2019 www.kamikposten.dk:

Koalition, forklar hvad ansvarlighed er

Er det at holde konsekvenserne for mega investeringer i infrastruktur for eliten skjult for både offentligheden og landstinget?
Er det ansvarlighed at sige til fagforeninger at de skal holde igen fordi vi indfører ikke nye afgifter og omkostninger for den almindelige lønmodtager?

22-11-2019 sulesam.gl:

Døvhed uden grænser

Man skal være usædvanligt tonedøv, hvis man ikke har hørt det ramaskrig der har ekkoet hele vejen over pladsen foran Landstinget i går, i flere andre byer og på Facebook.
Folk er ikke bare træt af afgifterne, de er trætte af politikere, af magtmisbrug, af at blive overhørt, af ønsket om at råbe op på vegne af vore udsatte.
Børn og unge, sundhedsvæsnet, boliger, hjemløse, traumatiserede, udsatte, unge under uddannelse, handicappedes vilkår, ældre der er alene og får dårlig mad og pleje… Vi kunne blive ved.
Befolkningen råber så højt og så voldsomt, fordi de ikke bliver hørt.
Det falder for døve ører. Desværre.
Der sker ingen ændringer, måske mest fordi de er bange for valg lige nu.
De regner med, at vedtage en række populistiske beslutninger snart, ændre i finanslovens prioriteringer, komme med en masse nyheder om tiltag der ikke rigtigt virker – og så regner de med business as usual.

22-11-2019 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen stopper - vil være S-formand

Erik Jensen har igennem længere tid ærgret sig over den ledelsesstil, som landsstyret har stået for.
- Jeg mener, at der er behov for at man er mere inddragende og sikrer et bredere samarbejde i grønlandsk politik. Det har været min agenda, og det vil jeg være garant for, siger Erik Jensen.

22-11-2019 knr.gl:

Flere klager over formandskabet i Landstinget



Klagerne blev sendt klokken seks om morgenen, og svaret på den første kom allerede klokken 10 samme dag. I svaret redegør formanden for Landstinget, Vivian Motzfeldt, for forretningsordenens punkter om mødelederens beføjelser og om, at medlemmer skal "undergive sig mødelederens afgørelser i alt, som vedrører overholdelse af god ro og orden".
I svaret tager formandskabet ikke stilling til Tillie Martinussens klage.
Situationen, hvor Tillie Martinussen blev afbrudt, er faldet flere for brystet.
Tillie Martinussen selv mener, det er hetz, og at formanden ikke ønskede at lægge øre til kritikken.
- At blive afbrudt i sin grundlovssikrede ret til at tale, blot fordi man kritiserer de prioriteringer, der er i finansloven på de svage og de udsattes vegne, det kan man ikke. Det er uhørt, og jeg har ikke hørt om, at det er sket nogensinde før i Landstinget, siger hun.
Kamikpostens kommentar
Andre steder på jorden fører den form for tilsidesættelse af folkestyret til blodige oprør.
Sikke en lykke, at Siumut og Vittus Qujaukitsoq ikke har magt til at indsætte hverken politi eller soldater mod de omfattende protester.

21-11-2019 sermitsiaq.ag:

Finansloven for 2020 er vedtaget

Torsdag stemte et flertal af Landstinget for den nye finanslov for 2020.
Siumut, Nunatta Qitornai og Demokraterne stemte torsdag den nye finanslov for 2020 igennem.
Med 13 stemmer for og 10 imod er finansloven for 2020 dermed vedtaget.

21-11-2019 sulesam.gl:

Prisen for elitens lufthavne kommer nu. Vores børns fremtid betaler

Endnu engang viser koalitionen deres rette ansigt med undskyldning om en balanceret finanslov.
Vi tager fra børn og alle de områder som har livsnødvendig brug for løft. Og giver dem til politikere som oven i købet får tavshedspligt, til nye meget dyre ansættelser overalt i offentlige selskaber og en masse andre tiltag der ikke duer.
Hvad de skal lave og for hvilke midler og med hvilke konsekvenser, er hemmeligt for almindelige mennesker.
Det er endvidere dybt forargeligt at man giver pensionister en regulering på den fyrstelige procentsats på 1,3 %. På den anden side laver man afgifter, nedskæringer øgede udgifter, som billetter når vi skal rejse, varmestigninger, dyr telefoni og internet, alt sammen noget der for længst har ædt denne stigning.
Hvorfor vil politikkerne i koalition ikke give de ældre en værdig alderdom, hvor der er lidt plads til at forkæle børnebørn?
Samarbejdspartiet har i flere omgangen prøvet at få koalitionen til at lytte på alternative måder at få balance, men blev i lighed med den øvrige opposition ignoreret i bedste fald.

21-11-2019 sermitsiaq.ag:

Fagforeninger tilslutter sig protestbølge

Fire fagforeninger, der repræsenterer knap 3.500 lønmodtagere, tilslutter sig nu protestbølgen over de afgiftsforhøjelser, der skal bringe Finansloven for 2020 i plus.
Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK), Lærernes fagforening i Grønland IMAK, Sundhedskartellet PPK og Atorfillit Kattuffiat (AK) mener, at de lønstigninger, der tidligere på året blev forhandlet på plads nu bliver spist op af højere afgifter.
- I år kunne flere fagforeninger skrive under på nye overenskomstaftaler, hvor lønnen blev forsøgt at blive tidssvarende. Nu bliver lønstigningerne ædt af afgifter. Landsstyret er nødt til at omprioritere, mener AK, NPK, PPK og IMAK

21-11-2019 sermitsiaq.ag:

Folketing: 80 millioner afsat til kampen mod overgreb

I forbindelse med den aftale om finansloven, som landsstyret og Demokraatit præsenterede i går, er der ikke umiddelbart afsat ekstra midler området.
- Hjælpen fra Danmark må ikke blive en sovepude for landstyret og kommunerne. Den skal bruges til at starte en vedholdende og langvarig indsats, hvor vi selv må løfte vores andel, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).
Kamikpostens kommentar
Landsstyret og koalitionen har ikke tænkt sig at løfte noget som helst til gavn for almindelige mennesker i Grønland.
Indtil nu er det 25% af den i Grønland fødte befolkning, der har taget konsekvensen af denne adfærd hos Siumut og dets støttepartier - de har fravalgt Grønland og bosat sig i Danmark.
Det er resultatet af den nordkoreanske politik, der føres af et flertal af Landstingets og landsstyrets medlemmer.

21-11-2019 atassut.gl:

Stop med at hente penge fra befolkningen, vi skal være bedre til at handle internationalt

Problemet er ikke at befolkningen betaler for lidt i skat eller at afgifterne er for lave. Det handler om at landsstyret har fejlet. Forhøjelse af afgifter, og at man henter penge fra borgernes lommer handler kun om at man prøver at lukke et stort sort hul i landskassen.

20-11-2019 ia.gl:

Udskyd vedtagelsen af finanslov yderligere

Landstinget har mulighed for at udskyde finansloven. Finansloven vil radikalt ændre vores lands børnepolitik. Familier med flere børn er dem der kommer til at blive ramt hårdest, og vores land vil blive den dyreste land i verden at leve i. Siumuts, Demokraatits samt Nunatta Qitornai´s forhøjelser af både takster og afgifter er på næsten 400 mio. kr.
Befolkningens demokratiske rettigheder og deres insisteren på at blive hørt om deres levevilkår kan landsstyret ikke blive ved med at overhøre. Man tager mange penge op af folks lommer. Dette viser at man bliver nødsaget til at lave Finansloven på ny. Man har end ikke afholdt samtaler med os om hvordan man ønsker at lave Finansloven. Alt arbejde blev udført bag lukkede døre.

20-11-2019 sermitsiaq.ag:

Bloktilskud: Borgmestre nægter at underskrive aftale



Landets borgmestre er så utilfredse med forløbet omkring bloktilskudsaftalen, at man nægter at underskrive en aftale. Den besked har Vittus Qujaukitsoq netop modtaget fra de fem borgmestre.
Kommunerne finder det uacceptabelt, at landsstyret igen har valgt at indarbejde en rammebesparelse på bloktilskuddet til kommunerne, uden at kommunerne tidligere i processen er blevet inddraget i forhold til det spørgsmål.
- Kommunerne finder det desuden betænkeligt, at et af Selvstyrets store driftsområder, sundhedsområdet, delvist friholdes, medens kommunernes store driftsområder, skole- og socialområdet ikke friholdes. Sådanne besparelser vil naturligvis gå ud over den borgerrettede service, skriver borgmestrene.

20-11-2019 sermitsiaq.ag:

MIO: Børn dækker over forældres svigt

I dag er det børnenes dag. Det er nemlig 30 år siden FN's børnekonvention blev vedtaget. Det skal blandt andet fejres i Katuaq, hvor formand for landsstyret, Kim Kielsen vil genbekræfte Grønlands forpligtelse til at leve op til konventionen.
Men alt for mange børn har absolut intet at fejre, fastslår børnetalsmand Aviâja Egede Lynge. Alene de officielle sagstal fra kommuner, rapporter fra tilsynsmyndigheden og politiet taler deres tydelige sprog om, at Grønland her 26 år efter underskrivelsen af børnekonventionen, stadig ikke tilnærmelsesvis sikrer børns rettigheder i det nødvendige omfang.
Kamikpostens kommentar
Formand for landsstyret, Kim Kielsen vil genbekræfte Grønlands forpligtelse til at leve op til konventionen.
Den mand har ikke skam i livet.

20-11-2019 sermitsiaq.ag:

Samarbejdspartiet trækker sig fra Forfatningskommissionen

Arbejdet har efter vor opfattelse ikke haft den værdi det tilskrives, og nu yderligere honoreres. Selvstændigheden er ikke lige om hjørnet, og bør slet ikke være det, skriver samarbejdspartiet i en pressemeddelelse.
Partiet mener, at pengene til honorering af medlemmer i Forfatningskommissionen kan bruges bedre.
- Nu har både vi og Anita Hoffer kunne konstatere, at Forfatningskommissionens medlemmer skal have vederlag og tidsfristen er blevet forlænget. Set i lyset af de øvrige politiske beslutninger om flere afgifter og vedtagelse af Ilanngaassivik, kan hverken vi eller Anita Hoffer være en del af forfatningskommissionen længere.

20-11-2019 atassut.gl:

Nej til vederlag

Spørgsmålet om hvor vidt Atassut skal sidde i forfatningskommissionen kan besvares meget klart og enkelt.
Atassut skal sidde der, med det for øje at Atassut kan sidde i opposition til det arbejde der foregår, og at se til at emnet ikke behandles letsindigt. De vælgere der ikke ønsker en forfatning udover grundloven lige pt skal også høres. Atassut ønsker ikke at modtage vederlag for den tid der bruges her, da Atassut i forvejen mener det er spild af gode ressourcer med sådan en kommission.
Men lad os nu hellere droppe kommissionen, og bruge pengene på skolemad, teater og medier. Der ville de gavne bedst.

20-11-2019 www.raeson.dk:

Tillie Chile Martinussen: Selvstændighedsfantasterne i Grønland drømmer om at sælge vores suverænitet til USA. Det er bundnaivt

Kære Danmark, Grønland og Færøerne: Grønland er ikke alene repræsenteret ved de to selvstændighedsdrømmere i den forgangne uges Deadline. Heller ikke selv om de er gode til brandtaler.
Selvfølgelig skal Grønland ikke blive selvstændigt, når der er så mange problemer at slås med for den almene grønlænder. Vi skal have selvstændighed i et tempo, hvor vi selv kan følge med, og det skal slet ikke ske på bekostning af vores råstoffer, vores sprog og kultur, vores stemmeret, eller vores frihed til at udvikle os.
Faktisk mener vi i Samarbejdspartiet ikke, at vi nogensinde skal forlade Rigsfællesskabet. Vi skal redefinere det, og vi skal begynde med selv at tage ansvar for de områder, vi har hjemtaget. Vi skal påtage os en voksen rolle og ikke pege fingre ad nogen, hvis indflydelse vi har fravalgt. Det skal være et samarbejde, hvor Grønland tager reelt selvansvar og forhandler sig til bedre forhold for vore borgere – under hensyntagen til, at vi er en del af Rigsfællesskabet, hvor vi erkender, at økonomisk ansvarlighed er en del af pakken.

19-11-2019 atassut.gl:

Afgifter vil ikke forbedre sundheden

Den nye finanslov for 2020 mangler ansvarlighed. Det vil kun medvirke til at vi spænder ben for os selv.
Man kan ikke sammenligne penge med folkesundhed. At man har begrundet afgifter for bedre folkesundhed viser blot at man mangler viden. Grønland har netop dumpet i forsøget på bedre sundhed.
Man bør tage stilling til at landsstyret nu blot agerer som nikkedukker, især nu hvor man har sat flere tiltag på pause. For sidste års mange tiltag under finansloven har vi ikke rigtig set noget resultat af. Nu kan man kun sige at der udføres autoritært styre.
Man kan ikke blive ved med at forhøje afgifter, det skal altså stoppe på et tidspunkt, for ellers kan vores økonomi ikke magte det. Man skal aldrig prøve at løfte sundheden på bekostning af folkets levestandard.

19-11-2019 www.ral.dk:

Royal Arctic Line kigger på bedre besejling af Østgrønland

Som det ser ud i dag, så anløber Royal Arctic Lines skibe Tasiilaq 10 gange per år. Det første anløb sker som regel, når det er muligt at komme igennem storisen ud for Tasiilaq i starten af juni måned, hvorefter Tasiilaq anløbes hver tredje uge, med et skib, som har mulighed for at komme i havn i Tasiilaq. Årets sidste skib anløber som regel i midten af november måned, hvorefter storisen begynder at sætte ind.
Vi har naturligvis, på baggrund af forespørgslen og underskriftindsamlingen, undersøgt mulighederne for et ekstra anløb i år.

19-11-2019 atassut.gl:

Det centrale magt forøges

De offentliges magt forstørres, folkets frihed indskrænkes. Det centrale magt tager overhånd, og folket bliver blot nikkedukker.
Det som skulle have have været beskæftigelses ”fradrag”, er nu som landsstyret fremlægger det blevet til beskæftigelses ”gave” for dem med lav- og mellemindkomst. ”Tak fordi du arbejder, her er penge i hånden, de burde række til hele året”.

19-11-2019 sulesam.gl:

Hvad er der galt med afgiftspakken – alternative løsninger

De stjæler slikket fra børn, for at give børn bedre velfærd? Nej. For at finansiere uddaterede og urentable lufthavne, som alligevel ikke skaber væksten som vi gerne vil have – ikke i den form vi har det den indtil nu i hvert fald.
Men hey! Det kan lige så godt være, at vi OGSÅ her mangler informationer, for landsstyre og støtteparti deler ingenting af de informationer man sædvanligvis gør i et demokrati.
Man skal kunne regne med sin ledelse af landet, så de ikke indfører pludselige og uigennemtænkte tiltag der udraderer investeringer for private og erhvervsdrivende.

19-11-2019 www.kamikposten.dk:

Et politisk svigt i særklasse

Problemet er skabt af et politisk flertal i Grønland, der ønsker at gennemføre et lufthavnsprojekt (og et byudviklingsprojekt i Nuuk). De to projekter koster hver for sig omkring 4 milliarder kroner.
De penge har man ikke, og så må man låne. Og hvis man ikke kan afdrage og forrente lånet, så er den velkendte men uudtalte forventning, at staten træder til og indfrier restgælden.
Hvis det lykkes denne gang, så lykkes det nok også næste gang og næste gang og næste gang igen.
Danske skatteborgere forventes at betale ved kasse ét, for ellers vil det blive beskrevet som endnu et bevis på, at det kolonistyre, der har udnyttet den underkuede oprindelige befolkning lige fra første dag Hans Egede satte sin fødder på den grønlandske klippegrund i 1721. stadigvæk fungerer og undertrykker Grønland.
Kamikpostens kommentar
Det vi ser i dag er indgående beskrevet for snart længe siden. Teksten, der her linkes til, er et nyhedsbrev fra Kamikposten den 15. september 2018.
Nu har Kim Kim Kielsen, Vittus Qujaukitsoq og Nivi Olsen manipuleret den første finanslov igennem, der er sønderskudt af lufthavnsprojektet.
Det vil bare blive værre og værre i de kommende mange år, fordi de opgaver, der ellers skulle løses, vil vokse sig større og større.
Løsningen for dem, det går mest ud over, er at flygte til Danmark.

15-11-2019 sulesam.gl:

Vi kan ikke være med mere

Det kan ikke passe, at børn ikke kan få tandbøjler, sundhedsvæsnet er i knæ, ældre ikke kan få forhøjelse af deres pension, og at vore medmennesker må gå uden mad til dagen og vejen, og uden stigninger på førtidspensionen. Landsstyret får ikke forhandlet lønninger rettidigt på plads for vort arbejdende folk, og vil indføre stramninger og afgifter.
Vi har gang på gang rakt hånden ud mod koalitionspartierne, og har gang på gang sagt at vi ønsker fokus på boligmanglen, skimmel i boliger, renovering, flere kollegier, bedre folkeskoler, et sundhedsvæsen i balance, hjælp til ofre for seksuelt misbrug, hjælp til udsatte børn og unge og deres familier, en styrket tandpleje og rimelige vilkår for pensionister og ældre der har slidt og slæbt hele deres liv.

15-11-2019 sermitsiaq.ag:

Oppositionen: Vi kan ikke være med længere

Oppositionen har nu forladt forhandlingerne til finansloven. Samtlige kompromisløsninger er ifølge de fire partier blevet afvist af koalitionen, og de kan ikke svare sig at, oppositionen kan være med til at underskrive finansloven til næste år.
Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Atassut og Samarbejdspartiet fastholder, at borgerne og velfærd glemmes, mens prestigeprojekter prioriteres i de næste fire år. Samtidig udtaler samtlige partier, at de ikke engang ved, hvordan finansloven kommer til at se ud, da koalitionen ikke giver relevante oplysninger videre.

13-11-2019 sermitsiaq.ag:

Ingen opjustering af pensionerne

Landsstyret har trukket et forslag om en tilpasning af pensionerne til prisudviklingen efter intern uenighed mellem landsstyret og Siumut-gruppen.
Flertallet i udvalget skal endelig understrege, og finder det stærkt kritisable i, at landsstyret end ikke har gennemført de nødvendige forhandlinger med henblik på at finde en løsning på finansieringsproblematikken i forhold til udvalgsflertallets opfordring til landsstyret om at fremsætte ændringsforslag til 3. behandlingen, hedder det i betænkningen fra udvalget

13-11-2019 atassut.gl:

Det tekniske samarbejde mellem Atassut og Koalitionen ophører

Vi har på nuværende tidspunkt, sat som den primære opgave, at fremme Atassuts politik. Det kan vi dog ikke, hvis vi står i en situation, hvor vi må ofre for meget, og blive fremstillet som nikkedukker.
Her er det primært på baggrund af, at Atassut i flere tilfælde bliver ført i en retning, som ikke støtter op omkring partiets politik, hvor vi fra Atassut har fået nok af at ofre den pris, som det har været på bekostning af.
Selvom vi ikke længere er med i Koalitionen, blev vi stadigvæk opfattet som en del af koalitionen, og vi vil nu benytte tiden til at tydeliggøre vores politik. Atassut skal ikke fremstå som et nikkedukke-parti igen. Vi skal med frihed ytre vore politiske holdninger, hvor vi har ret til at støtte eller forkaste forslag.

13-11-2019 sermitsiaq.ag:

Servicekontrakten på Pituffik er afgørende for et godt forhold til USA

Forud for mødet understreger Ane Lone Bagger, at USA's igangværende forsøg på et tættere samarbejde med Grønland bliver vanskelligt, hvis ikke der bliver fundet en løsning på problemet med servicekontrakten på Pituffik.
Kamikpostens kommentar
Det tabte beløb består af udbytte til det 100% selvstyreejede selskab Greenland Holding, og det består af selskabs- og personskatter til Landskassen.
Selskabet, der mistede kontrakten var Greenland Contractors.
Det 100% selvstyreejede selskab Greenland Holding ejede 33% af Greenland Contractors.
Den danske virksomhed MT Højgaard ejede 67% af Greenland Contractors.
Det er, hvad Aaja Chemnitz Larsen kalder "grønlandsk-dansk selskab".
De 200 millioner, som Aaja Chemnitz Larsen mener siden er blevet tabt hvert år, skyldes ikke et "amerikansk selskab".
Det skyldes, at der udover Greenland Contractors var tre andre virksomheder, der havde budt på opgaven, og deres bud var billigere end Greenland Contractors.
Greenland Contractors tabte opgaven, fordi deres bud var for højt.
Læs om det her

13-11-2019 www.royalgreenland.gl:

AU-elev: - Det er fedt at komme i praktik i udlandet

Hvis alt går efter planen skal han tage en del af sit praktikophold i Tyskland i foråret.
- Jeg er den eneste fra min klasse som kommer i praktik i udlandet. Royal Greenland er en international virksomhed, og derfor det er meget relevant for min uddannelse har få større indsigt i det internationale marked. Derfor bliver det også dejligt at jeg kan komme i praktik i salgskontoret i Tyskland, fortæller Niels Peter.
Praktikopholdet i udlandet udfordrer ham i hans personlige udvikling.
- Jeg får udfordret mig selv, da jeg møder masser af nye mennesker og nye opgaver. Det styrker min personlige udvikling, lyder det fra Niels Peter.
Hans praktikperiode i Danmark afsluttes 20.december 2019. Royal Greenland sørger for logi under opholdet.

12-11-2019 sermitsiaq.ag:

Forfalsket Bagger-brev skal så splid mellem Grønland og Danmark

Brevet er skrevet på brevpapir med landsstyrets brevhoved og fremstår som det var underskrevet af Ane Lone Bagger. Det skulle være stilet til senator Tom Cotton, som har været central i Donald Trumps planer om at købe Grønland.
De falske brev indledes med at skrive om tættere handelsforbindelser, fælles sociale- og handelsprojekter samt sikkerhedspolitisk samarbejde.
- Den succesfulde gennemførelse (af samarbejdsprojekterne) vil utvivlsomt være afhængig af graden af integration mellem USA og Grønland, hedder det i brevet.
Kamikpostens kommentar
Man kan undre sig over, hvad den eller de, der har skrevet det falske brev, har villet opnå med brevet.
Der står jo ikke noget i brevet, som ikke allerede har været sagt eller skrevet af grønlandske politikere og kendte debatører.
Som falsk nyhed er det således mesterligt lavet, og derfor politisk set uden betydning

11-11-2019 www.royalgreenland.gl:

Udbud

Herved udbydes opgaven med at bortskaffe fiskeaffald fra Royal Greenland A/S’ (RGs) fiskefabrik i Maniitsoq.
Affaldet skal transporteres til dumpning i havet ved Maniitsoq et sted, som er myndighedsgodkendt dertil. RG tilvejebringer fornøden godkendelse, og leverer kopi til den ansvarlige for fartøjet. Der må under ingen omstændigheder ske dumpning uden for det myndighedsgodkendte område.
Affaldet transporteres i kar med en vægt på indtil ca. 400 kg. Det skal ske med et fartøj, som er velegnet til formålet og har de fornødne myndighedsgodkendelser dertil, hvilket RG kan kræve dokumentation for.

11-11-2019 sermitsiaq.ag:

Stærkt kritisabelt forløb om finansloven

Det er ikke blot forhandlingerne - eller manglen på samme - mellem landsstyret og Partii Naleraq, som han er kritisk overfor. Også når det gælder arbejdet i finansudvalget, mener han, at man ikke har fået de nødvendige oplysninger og er blevet tvunget til at haste tingene igennem.
- Hele forløbet omkring finansloven er stærkt kritisabelt. Jeg har aldrig i min politiske karriere været ude for noget lignende. Det hastværk om landets finanser, som vi nu er tvunget ud i, er efter min mening helt uforsvarligt.

11-11-2019 sermitsiaq.ag:

Finansloven kan ikke behandles til tiden

Den endelige behandling af finansloven udsættes i en uge. Egentlig skulle den være foregået på torsdag.
En sådan udsættelse kan dog ikke uden videre lade sig gøre, da loven siger, at finansloven skal vedtages 15. november. Derfor skal Landstinget på sit møde i morgen hastebehandle et lovforslag, som betyder, at vedtagelsen af lige præcis næste års finanslov sker senest 21. november.

11-11-2019 nyheder.tv2.dk:

11.000 forskere advarede mod klimakrise - men flere var slet ikke klimaforskere

Den holdning bliver ikke delt af Kirsten Halsnæs, der er professor ved DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet, hvor hun rent faktisk forsker i klimaforandringer.
Hun kritiserer først og fremmest initiativtagerne til erklæringen.
Dernæst ser hun et problem i, at forskere, der ikke arbejder med klima, har brugt deres forskertitel til at give erklæringen troværdighed.
- Jeg synes, at videnskaben bliver misbrugt til at legitimere politiske dagsordener. Som forskere bør vi holde os på dydens smalle sti, hvor vi kun legitimerer det, vi selv har fagligt belæg for, siger Kirsten Halsnæs til Kristeligt Dagblad.
Hun skrev af samme grund ikke under på erklæringen og tilføjer, at de klimaforskere, som hun plejer at samarbejde med, heller ikke har skrevet under. Det skyldes, at indholdet af erklæringen er for politiseret.

10-11-2019 sermitsiaq.ag:

Finansudvalg: I skal spørge os først

Der er tilknyttet tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.11, som bemyndiger landsstyret til at indskyde midler i Fonden for Langsigtede Investeringer ved kontant kapitalindskud i Kalaallit Airports Holding A/S, dog maksimalt en milliard kroner. Udvalget ønsker indføjet, at dette sker med godkendelse i Finans­ og Skatteudvalget. Udvalget forventer landsstyrets ændrings­forslag herom i forbindelse med forslagets 2. eller 3. behandling, skrev Finansudvalget til landsstyret i forbindelse med behandlingen af Finanslovsforslaget 2020.

10-11-2019 jyllands-posten.dk:

Det må være slut med uklædeligt dobbeltspil: Grønland må vælge side – Danmark eller USA

Den værste af slagsen p.t. er Aleqa Hammonds ideologiske højrehånd, landsstyremedlemmet Vittus Qujaukitsoq, som er så tilpas arrogant, at han end ikke ønsker at fortælle hverken Landstinget, Folketinget eller offentligheden, hvor han rejser hen i embeds medfør, og hvem han holder møder med. Og som i hvert fald aldrig nogensinde kunne drømme om at fortælle nogen, hvilke forhåndsaftaler han på Grønlands selvstyres vegne har indgået med USA.
Jeg har nævnt det ved talrige lejligheder: Grønlandske politikere bruger uforholdsmæssigt megen tid på at forberede selvstændighed og uforholdsmæssig begrænset tid på at løse landets enorme sociale, sundhedsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer. Imens forværres forholdet mellem Grønland og Danmark, som rask væk ganske urimeligt beskyldes for alle tænkelige dårligdomme, hvilket i stigende grad irriterer selv folk, som er svorne tilhængere af rigsfællesskabet.
Men nu må det uklædelige dobbeltspil stoppe. Det er ikke fair, at vi i Folketinget og i regeringen på alle måder arbejder på at imødekomme ethvert grønlandsk forlangende, og at vi igen og igen søger at styrke Rigsfællesskabet, mens grønlandske landstingspolitikere er fuldstændig ligeglade; alt imens de begejstrede og på lette vinger sværmer ret frem imod det smukt skinnende lys fra New York.
Læs også
Hvis København lå i Grønland
Nøgternt set betyder det, at Grønland af USA er militært beskyttet med en styrke, som Danmark ikke vil kunne levere. På samme tid er befolkningen som en del af Kongeriget Danmark sikret borgerlige rettigheder på et skandinavisk niveau.
Det er, hvad man i Grønland i kraft af Lov om Grønlands Selvstyre har mulighed for at trække sig ud af. Kun for med det samme at blive indlemmet i USA på linje med De Vestindiske Øer.
Man skal være mere end almindeligt naiv, hvis man ikke kan forstå, at USA aldrig vil acceptere Kina, Rusland eller andre lande at etablere sig i Grønland. Det har USA ikke villet siden 1823, hvor Monroedoktrinen blev vedtaget.
Døren står på vid gab for udtræden af Rigsfællesskabet.
Aaja Chemnitz Larsen spørger: "Hvis København lå i Grønland, hvad ville man så mene om kineserne?"
Svaret er, at man ville mene det samme, som man hidtil har ment: at Grønland er bedst tjent med de rammer, der hidtil har været gældende.
Hvis Aaja Chemnitz Larsen sammen med Aleqa Hammond, Vittus Qujaukitsoq, Pele Broberg, Kim Kielsen og en række andre fantaster ikke vil indrette sig på det, så står døren på vid gab for udtræden af Rigsfællesskabet.

09-11-2019 sulesam.gl:

Finansloven: Selvstyret vil udkonkurrere de private med KNI

Landsstyret tænker ikke altid færdigt, i deres iver for at hjælpe borgere. I stedet ender vi med hovsa-løsninger der er totalitære og ikke gennemtænkte.
I finanslovsforslaget for i år, er der igen en fortsættelse af arbejdet med at få KNI sneget ind i alle byer i landet. KNI som har Landskassen som bundløs kreditkasse, hvis de fejlinvesterer.
Imens må Brugsen og de små lokale butiksindehavere af tøj, dagligvarer, hvidevarer, kosmetik, kiosker, og hvad der nu ellers er af gode private butiksejere derude, SELV møjsommeligt spare op af egne penge, når de vil investere i nye butikker, et nyt marked eller en ny by.
Brugsen beskæftiger f.eks. 500 medarbejdere, og har investeret 150 mio. kr. i Ilulissat, et sted hvor deres avance – altså det de tjener på at have butikken alt i alt, er meget lav.
Kamikpostens kommentar
”Landsstyret tænker ikke altid færdigt i deres iver for at hjælpe borgerne”.
Det udsagn bør lige stå og blinke, mens vi som læsere kan spekulere på, hvad det er for en iver for at hjælpe borgerne Tillie Martinussen kan få øje på :-(
I et indlæg på Samarbejdspartiet hjemmeside, der kun er en dag ældre end et indlæg, der her links til, skriver Tillie Martinussen følgende:
CiTAT
Det kræver en grundlæggende ændring af vor måde at tænke Finanslov på, at sikre flere penge til sundhedsvæsnet.
Vore borgere er frustrerede fordi der er for få penge at udføre arbejdet for.
Ligeledes med skoler, ældrepleje, social, børn og unge som er udsatte og handicappede.
Det forslår ærligt talt ikke, med de prioriteringer vi har i Finansloven.
CITAT SLUT
Hvad er det for en iver Tillie Martinussen kan få øje på?
Landsstyret lægger alle de sten på vejen, som kan hives op af grøften, for at hæmme det private erhvervsliv. Det gælder ikke kun de private butikker, inklusive Brugsen. Det gælder også hotelbranchen i Nuuk, som man vil fratage en årlig omsætning på fire-fem millioner kroner ved at opføre helårsboliger til Landstingets medlemmer.
Landsstyret fører en politik, der i Østtyskland blev afskaffet for 30 år siden, da muren faldt
Det fejres i dag i Europa. Den fortsætter i Grønland i bedste velgående. Den kaldes betonsocialisme.

09-11-2019 knr.gl:

Læger: Travlhed risikerer at gå ud over patienternes sikkerhed

Lægerne er enige med deres kolleger i, at der ikke er tid til at registrere fejl i behandlinger på sygehusene.
Først var det Det Grønlandske Sundhedskartel, der var bange for sikkerheden på sygehusene.
Sundhedskartellet er blandt andet sygeplejerskernes og jordemødrenes organisation. Kartellet mener nemlig, at der ikke er tid til at registrere fejl i behandlingerne. Og nu lyder samme bekymring fra lægernes fagforening.
Modsat Sundhedskartellet har man i Lægeforeningen dog ikke hørt om, at de ansatte er blevet bedt om bevidst ikke at lave registreringerne.

09-11-2019 sermitsiaq.ag:

Koalitionen i fare for at gå i opløsning

Siumuts medlemmer af Finansudvalget står sammen med oppositionen i kravet om alternativ finansiering af indførsel af en satstilpasningsprocent, der skal give især landets ældste økonomiske forbedringer.
Nu op til tirsdagens 3. behandling, viser det sig at landsstyret, ifølge flertallet i Finansudvalget end ikke engang har iværksat et arbejde for at imødekomme flertallets krav:
- Udvalget må konkludere, at det ikke er lykkedes landsstyret at finde finansiering til det ændringsforlag udvalget har opfordret landsstyret til at fremsætte til forslagets 3. behandling.
Der var end ikke igangsat et sådant arbejde. Udvalget finder dette stærkt kritisabelt, da det netop er af denne grund forslagets 3. behandling blev udsat til efterårssamlingen. Udvalget kan konstatere, at det der er uenighed om er, hvorvidt der skal ske automatisk regulering, sådan som landsstyret har foreslået, eller om der fortsat skal være mulighed for løbende regulering, når der er behov for dette. Det er det sidstnævnte, der er gældende i dag.

08-11-2019 www.ral.dk:

Sidste indleveringsfrist for julegods



Fryse- og almindeligt gods til Danmark

07-11-2019 sulesam.gl:

Landsstyret og støtteparti lægger op til at bryde Budgetloven

Det er ikke fordi vi pt. Ikke har pengene, men fordi vi bruger dem på det vi gør. Det er dét ordet prioriteringer dækker over.
Så næste gang forligsparterne ønsker at bilde os ind, at de ønsker bedre Sundhedsvæsen, velfærd, ældrepleje, bedre uddannelser, kollegier, boliger, eller andet – så spørg dem hvad de har prioriteret i stedet.
Så lad os lige slå fast med syvtommersøm, at ALLE partier der har underskrevet forliget om lufthavnene, og Finansloven for de sidste 3-4 år, er ansvarlige for, at prioriteringerne er som de er.

07-11-2019 videnskab.dk:

Grønlands indlandsis kan reagere hurtigt og uventet på klimaforandringer

Vores nye undersøgelser tyder på, at det er tilfældet. Havcirkulationen spiller tilsyneladende en endog meget stor rolle for gletsjernes udbredelse og tilbagetrækning.
Samtidig indikerer disse nye data også, at den grønlandske indlandsis kan reagere uventet – og hurtigt – på klimaforandringer.
Fremtidig forskning må fortælle, om denne usædvanlige reaktion af den grønlandske indlandsis kun gælder for visse dele af Vestgrønland, eller om det er generelt for det grønlandske isskjold.

07-11-2019 sermitsiaq.ag:

Landsstyret misbruger fortroligheds-stempel

Politiske dokumenter bliver i tide og utide stemplet fortroligt af Naalakkersuisut. Det er forklaringen på, at antallet af paragraf 37 spørgsmål i år er gået grassat. – Fortroligheds-stemplet bliver misbrugt, fastslår Pele Broberg.
Múte B. Egede kommer med et andet eksempel som også undrer Partiii Naleraq.
- Vedrørende lufthavnsaftalen og Kangerlussuaq er alt pålagt fortrolighed. Det er underligt, når man samtidig kan se, at Kangerlussuaq-delen i det danske folketing bliver behandlet i fuld åbenhed, siger IA-politikeren.
Múte B. Egede kommer med et andet eksempel som også undrer Partiii Naleraq.
- Vedrørende lufthavnsaftalen og Kangerlussuaq er alt pålagt fortrolighed. Det er underligt, når man samtidig kan se, at Kangerlussuaq-delen i det danske folketing bliver behandlet i fuld åbenhed, siger IA-politikeren.

07-11-2019 naalakkersuisut.gl:

Lukning af kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i Uummannaq og Diskobugten

Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler hermed at kvoterne for kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i forvaltningsområderne Uummannaq og Diskobugten er ved at være opfisket og derfor lukkes pr. 8.11.2019.
Lukningen gælder kun for licenser der ender på 47-JK i forvaltningsområderne Uummannaq og Diskobugten.
Fredag d. 8. november 2019 kl. 23.59 bliver derfor sidste indhandlingsdag og alle redskaber skal være taget op på den pågældende dag.
Forvaltningsområdet Diskobugten vil blive genåbnet for fiskeri d. 1. december 2019. Forvaltningsområdet Uummannaq vil være lukket året ud.

06-11-2019 hoeringsportalen.dk:

Høringer over BL 5-24 om operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med BL 5-24 indføre samme krav og vilkår til al kommerciel helikopterflyvning i Grønland, som gælder efter EU-reglerne om flyvning i "hostile environment".
Gældende EU-regler indeholder særlige regler for helikopteroperationer over "hostile environment" i forbindelse med erhvervsmæssig lufttransport.

Der stilles i øjeblikket ikke samme krav til danske/grønlandske operatører, andre EU-operatører og tredjelandsoperatører som opererer i Grønland, idet EU-reglerne alene er gældende for EU-operatører.

06-11-2019 www.inuks.dk/Hedtoft:

Kortfilm om M/S Hans Hedtoft får premiere i Qaqortoq ved stort arrangement på Campus Kujalleq

Den prisbelønnede kortfilm Hedtoft, som til sin snig-præmiere på Nuuk International Film Festival i september vandt pris for Bedste Kortfilm, vises på gymnasiet i Qaqortoq 4. december om aftenen. Filmen, som blev indspillet i sommers, handler om den smerte og de personlige konsekvenser som kom i kølvandet på tragedien for 60 år siden. Filmen er instrueret af Inuk Jørgensen, som senest har haft succes med kortfilmen Home, og indeholder sangen All Hope Abandon af indie-rock bandet Small Time Giants, som i øvrigt også har sine rødder i Qaqortoq.

Det har altid været meningen at filmen skulle vises i Qaqortoq, på grund af at dette var M/S Hans Hedtofts sidste havn, og for at filmens instruktør er fra den sydgrønlandske by. Det har også været planen helt fra begyndelsen at anvende Small Time Giants’ sang, som også omhandler Hans Hedtofts forlis.

Gymnasiets aula lægger rammen til denne premiere og udover selve filmen vil filmens hovedperson og forfatter til den aktuelle bog Sidste Afgang, Per Kunuk Lyberth-Lynge præsentere sin forskning når GUX Qaqortoq åbner dørene til arrangementet. Per Kunuk er i øvrigt barnebarn af Augo Lynge der som bekendt mistede livet da skibet gik ned.

Der vil være forudsalg af billetter til arrangementet.

05-11-2019 www.kamikposten.dk:

Nej, Grønland ønsker ikke at blive en del af USA

Resultatet af det øgede ansvar Grønland har taget, er et sundhedsvæsen i knæ, en social sektor vi ikke kan klare selv, stigende gab mellem rige og fattige, et skolesystem hvor over halvdelen ikke får en uddannelse, en boligmasse med massivt efterslæb, og en politisk elite der ønsker at bygge lufthavne alene, for at sikre en eller anden form for vækst – der er bygget på en businesscase, der er lige så dårlig som deres argumenter for, at indgå i samarbejde med USA på statsretslig plan

04-11-2019 jyllands-posten.dk:

Tom snak om en snarlig syndflod

Det hører til de absolutte sjældenheder, at en seriøs avis stiller en hel kronik til rådighed for nedladende og ensidig kritik af en enkelt navngiven forsker. Den ære er nu tilfaldet mig med Sebastian Mernilds kronik den 26/11 i Jyllands-Posten.
Hvis jeg skal skære den ejendommelige debat i Jyllands-Posten ud i pap, så handler den om, at jeg i min kronik (17/10) bl.a. bebrejdede IPCC, at man fravælger de mere end 2.000 århundredlange måleserier af vandstandsdata fra havne over hele kloden og erstatter de seneste 25 år af disse simple og derfor troværdige målinger med langt mere usikre satellitmålinger af oceanernes vandstand.

04-11-2019 sermitsiaq.ag:

Finansudvalg: Vi er stærkt udfordret

I forhold til det første finanslovsudspil fra landsstyret opererer man nu med et DA-underskud på 70,6 millioner kroner for hele finanslovsperioden frem til og med 2023. Det betyder, at der skal pilles en del ved finanslovsforslaget for at nå i plus.
Finansudvalget forudser, at det kan knibe med at have tilstrækkelig tid til at gennemgå de kommende forslag, som skal bringe samfundets budget i plus.
Kamikpostens kommentar
Det er Kim Kielsen, som vi lært ham at kende, og Vittus Qujaukitsoq, som Kim Kielsen og vi andre kender alt for godt.
De er dybt uansvarlige og kalkulerer kynisk med, at det nok skal gå, da alternativet for støttepartiet Demokraterne er udskrivning af valg, før lufthavnsbyggeriet i Ilulissat er påbegyndt.

04-11-2019 transporttidende.com:

Grusbane i Qaanaaq renoveret

Grusbanen i Qaanaaq er blevet renoveret, og det er Mittarfeqarfiits (Grønlands Lufthavne) egne ansatte, der selv har renoveret Grønlands nordligste grusbane.
- Før skulle vi have specialister til at lave opgaver som denne, men i år har vores egne ansatte stået for renoveringen, siger projektleder Erneeraq Zeeb.

04-11-2019 www.carlsbergfondet.dk:

Grønland og den globale sandkrise

For at opretholde den nuværende levestandard ind i 2030’erne mangler Grønland ca. 1 mia. kroner hvert år. Grønland er derfor nødt til at søge nye muligheder for at øge velstanden og har brug for at finde en måde hvorpå en økonomisk bæredygtig fremtid kan sikres.
Igennem vores forskning peger vi på at Grønland her har en unik mulighed for at etablere en sandmineindustri . Ved at indvinde materiale fra de voksende deltaer undgås flere af de ofte kontroversielle problemer der er forbundet med traditionel indvinding fra grusgrave, såsom støj- og støvforurening.

02-11-2019 www.dr.dk:

Her er mere end hver fjerde hjemløs grønlænder: 'Det er ikke noget, vi kan løse alene

Samarbejde med det grønlandske selvstyre kan måske løse hjemløse-problemer i Aalborg.
Hvorvidt de grønlændere, der kommer til Svenstrupgård, også var hjemløse, da de boede i Grønland, har Dennis Lindhardt ikke overblik over.
Men de fleste er plaget af psykisk sygdom eller misbrug, fortæller han.
- Det er ikke en pludselig opstået social begivenhed, der gør, at de havner her. Det er en opvækst og en langvarig periode af ens liv, der har været præget af komplekse problemstillinger.
På den lange bane er det klart, at der må man kigge mod Grønland. Det er jo der, borgeren har en barndom og vokser op.