Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Lørdag den 21. juli 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
20-07-2018 www.ral.dk:

Information til vores kunder

Vil du fremover modtage dine fragtbreve hurtigere, så udfyld denne blanket og send den til os på email eller aflever skemaet til personalet næste gang du henter dit gods.

20-07-2018 www.royalgreenland.gl:

Grønlandsk fiskeuge i Tysklands parlament

Royal Greenland arrangerede en kulinarisk oplevelsesuge i den mest betydningsfulde adresse i Tyskland, Deutsche Bundestag, da virksomheden fik mulighed for at holde "Grønlandsk event" med egne produkter. Gæsterne viste stor interesse for smagsoplevelser og ikke mindst for Grønland.
Omkring 1600 interesserede gæstede Royal Greenlands fremstød af sine produkter i parlamentsbygningen i Bremen, hvor der var arrangeret store blancher og bannere med motiver fra virksomhedens produkter og naturbilleder fra produkternes oprindelsesland, Grønland.

20-07-2018 da.uni.gl:

Indianernes hunde forsvandt, men den grønlandske slædehund lever

Blandt alle verdens hunde er vores moderne slædehunde tættest beslægtet med de nu uddøde indianske hunde, og de har fælles ældgamle forfædre ikke i Nordamerika, men i Sibirien. Dette sætter de Grønlandske slædehunde i et helt særligt lys, fordi mens både Alaskas malamut og husky hunde og de sibiriske huskies er opblandet med udefrakommende hunde, så har den Grønlandske hund været beskyttet mod opblanding.

19-07-2018 naalakkersuisut.gl:

Vivian Motzfeldt mødtes med EU´s Chefforhandler for Brexit

Selvom Michel Barnier ikke kunne garantere for, at Grønlands interesser vil blive afspejlet i et endeligt forhandlingsresultat, havde han stor forståelse for Grønlands budskaber og situation, og Barnier vil tage det op i forhandlingerne med Storbritannien.
Kamikpostens kommentar
Grønland er efter eget udsagn på vej mod selvstændighed. Hvorfor skal EU, som man ikke engang er medlem af, blandes ind i det?
EU's chefforhandler Michel Barniers svar er formuleret høfligt og diplomatisk.
Oversat til hverdagsdansk betyder det: ”I kan rende og hoppe”.
Læs også
EU opfordrer til at forberede sig på alle brexit-udfald
Under alle omstændigheder bliver Storbritannien om godt og vel otte måneder et såkaldt tredjeland i forhold til EU. Det vil sige uden de samme fordele som et EU-land.
Og derfor er "det af yderste vigtighed", at alle forbereder sig på den situation. Exit-aftale eller ej, advarer EU-Kommissionen.
- Det kræver en fælles indsats på EU-plan, nationalt plan og regionalt plan, som også omfatter især de erhvervsdrivende og andre private parter, skriver kommissionen.

18-07-2018 www.ral.dk:

Royal Arctic Line har underskrevet kontrakt om 2 bygdeskibe

De to nye bygdeskibe er designet til at operere ved bygderne og kan medtage frysepaller og containere. Desuden er krankapaciteten øget. Skibene bygges til grønlandsk flag og skibene er dimensioneret til at kunne operere effektivt i bygderne og med henblik på vedligeholdelse i Grønland. Leveringen af de to mindste enheder vil være i henholdsvis juni 2020 og februar 2021.

18-07-2018 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmanden: Systemet passer ikke til familierne

For Aviâja E. Lynge er det en central del af forklaringen på, hvorfor indsatsen overfor svigtede børn fungerer så dårligt.
- For at genskabe den stærke familie, mener jeg at vi er nødt til at gentænke hele vores tilgang til at løse problemer og måden at yde hjælp på. Vi er nødt til at tænke omvendt. Det vil sige, at vi bør tage udgangspunkt i hele familier og disse familiers kulturer og normer, fremfor at blive ved med at udbygge et system som ikke er lavet til dem.
Kamikpostens kommentar
Aviâja E. Lynge rammer et ømt punkt, når hun mener, at:
CITAT
For at genskabe den stærke familie, mener jeg at vi er nødt til at gentænke hele vores tilgang til at løse problemer og måden at yde hjælp på. Vi er nødt til at tænke omvendt. Det vil sige, at vi bør tage udgangspunkt i hele familier og disse familiers kulturer og normer, fremfor at blive ved med at udbygge et system som ikke er lavet til dem.
CITA SLUT

Når en gammel kulturs skikke skader andre end den, der holder traditionen i hævd, og det omgivende samfund stiltiende accepterer at det foregår – nærmest for øjnene af dem - så skal denne del af kulturen ændres.
Det gælder i denne sag det omfattende seksuelle misbug af børn.

I den oprindelige grønlandske kultur var der ingen seksuel lavalder.
I Danmark har man en seksuel lavalder på femten år. Den lov er også indført i Grønland.
Desværre er der åbenlyse problemer med at få den til at slå igennem i Grønland.
Det er en gammel tradition, der fortsat gives plads til at skade forfærdeligt mange børn.

Det er en indgroet del af den gamle grønlandske kultur og selvforståelse, der skal gøres op med. Det skal ske på højeste politiske plan i klart sprog fra Landstingets talerstol.

17-07-2018 naalakkersuisut.gl:

Forslag til ny aftale med EU

Europa-Kommissionen foreslår nu officielt, at Grønlands Partnerskabsaftale med EU skal sammenskrives med OLT-aftalen. Baggrunden for dette er en simplificering af EU’s aftale-kompleks, hvor der på nuværende tidspunkt er over 60 Eksterne Finansierings-Instrumenter (EFI – Grønlands partnerskabsaftale er en EFI), og hvor Europa-Kommissionen nu foreslår en halvering af aftalerne. Der er over 60 aftaler med forskellige krav og standarder, hvilket har gjort den administrative byrde for EU meget stor. Simplificeringen betyder også mere ensartede regler og rammer at administrere for EU.

17-07-2018 knr.gl:

Innaarsuit - medier fra hele verden følger med i dramaet

Bygdebestyrelsesformand Karl Petersen havde håbet på en reaktion, da han gjorde opmærksom på isfjeldet. Han er dog meget overrasket over for den store internationale opmærksomhed, da han havde et noget mindre målgruppe.
- Meningen var at få en reaktion fra KNR og beredskabsmyndigheden i Avannaata Kommunia, før der sker noget, lyder det fra Karl Petersen.
Kamikpostens kommentar
Det er et glimrende eksempel på fænomenet ”falske nyheder”, som faktisk er et større problem på de etablerede medier end på de sociale medier som facebook.
På facebook kan der skrives hvad som helst af hvem som, så der skal man være meget kritisk i forholdet til indholdet.
Det er lidt anderledes med de traditionelle medier. Her burde det ikke være nødvendigt at være helt så meget på vagt.
Det er det – desværre.
Hvad angår drivisen i Grønland og helt aktuelt det store isfjeld, der driver rundt ved Innaarsuit, så er det en ikke-historie, der er blæst ud af proportioner.
På KNR kaldes det et drama.
Bygdebestyrelsesformand Karl Petersens overraskelse er fuldt forståelig.
De, der bedst forstår risikoen og bedst ved, hvad der skal gøres, er bygdens egne indbyggere. Der er intet ved det store isfjeld, som man ikke kan forudse konsekvenserne af. Man flytter derfor op i fjeldet til faren er drevet over.
Det er også fornuftigt at informere beredskabsmyndigheden.
Resten er ”fake news”.
Læs også
Fabrikken i Innaarsuit evakueret
Fabrikken i Innaarsuit var indtil i går sen eftermiddag ikke omfattet af evakueringsområdet på grund af faren for kæntringen af isfjeldet ud for bygden.
- Vi havde indtil i går holdt vedvarende udkig efter isfjeldet, og vi have en evakueringsplan klar i tilfælde af en eventuel kæntring af isfjeldet. Efter vores vurdering, ligger fabrikken højt og ligger ikke i farezonen, men vi har fået at vide, at hvis vi bevæger os inden for fabriksområdet, vil vi blive sigtet for overtrædelse af politivedtægten, siger Flemming Andersen, der er driftschef for fabrikkerne i Upernavik og dens bygder og fortsætter:
- Vi har omkring 175 tons hellefisk på frostlager i Innaarsuit, hvoraf 167 tons er færdigvarer og otte tons halvfabrikata samt 31 tons er agn. Hvis vi ikke får lov til at føre tilsyn med vores fryselager, så vil frostvarerne ganske enkelt gå til grunde. Godt nok forlyder det, at Nukissiorfiit kan fjernbetjenes, men hvis olien slipper op, så kan vi risikere at miste vores frostvarer.

17-07-2018 sermitsiaq.ag:

ICC: Familier og oprindelig folks rettigheder på dagsordenen

Med udgangspunkt i blandt andet FN's erklæring om oprindelige folk fra 2007, skal det drøftes, hvad det betyder for retten fødevarer, land og kultur.
Kamikposten kommnentar
Mon Hjalmar Dahl og Aviâja E. Lynge husker at nævne, at man i Grønland har omdefineret thule-eskimoisk og østgrønlandsk fra at være oprindelige sprog til at være dialekter af vestgrønlandsk?
Det er såvel historisk som sprogligt ukorrekt. Det er to sprog, der udryddes af en lille men alligevel noget større sproggruppe, den vestgrønlandske.
Det er en tilsidesættelse af FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder, som er det vigtigste punkt på generalforsamlingen.

16-07-2018 www.royalgreenland.gl:

Landingsplaner hindrer økonomiske tab

Fiskerne havde i starten meget svært ved at acceptere indførelsen af brugen af landingsplaner og var tilbøjelige til at brokke sig, men har med årene vænnet sig til det, og nu anser de brugen af landingsplanerne som det mest naturlige. De har vænnet sig så meget til landingsplanerne, at når de lander fisk, plejer de samtidig at bestille tid til næste landing. Og takket være landingsplanerne har vi ikke haft udsmid af fisk siden 2014, siger fabrikschef Kirsten Kristensen Worm og forsætter:
- Det er især fiskere fra andre byer, vi desværre indimellem må afvise ved indhandlingen på baggrund af de regler, vi har indført i samarbejde med fisker- og fangerforeningen. Fiskere fra Uummannaq og dens bygder og jollefiskere andre steder fra har altid mulighed for indhandling. Og netop for at undgå overbelastet produktion og for at undgå forringet kvalitet af fisk, er vi nødt til at have landingsplaner for større både fra Ilulissat, Qasigiannguit og Sisimiut, der snildt kan lande tre-fire tons hver i en landing

16-07-2018:

Cannabis til sygdomsbehandling - underskriftsindsamling

Vi kræver/forlanger, at alle med kroniske sygdomme, ikke kroniske sygdomme og dem, der har kræft – de skal kunne få cannabis.

15-07-2018 naalakkersuisut.gl:

Tuberkulose i Sydgrønland

Tuberkulose er en infektionssygdom forårsaget af bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Sygdommen er en af de ti største dødsårsager verden over.
Bakterien slår sig fortrinsvis ned i lungerne, men kan sætte sig i alle organer inklusive knogler og
lymfeknuder. Det er kun lungetuberkulose, som er smittefarlig.
Tuberkulose i lungerne smitter ved, at en person med tuberkulose hoster eller spytter bakterierne op, hvorefter en anden indånder dem. Bakterierne bevæger sig i en meters afstand. En ud af ti udvikler aktiv tuberkulose efter at have været udsat for smitte. De sidste ni mærker ikke noget og de smitter heller ikke.
Hvis man drikker af samme flaske eller deler en cigaret/pibe er man i højrisiko for at blive smittet med Tuberkulose

14-07-2018 naalakkersuisut.gl:

Fastsatte fangstperioder og -kvoter for Betalingsjagt på Rensdyr og Moskusokser

Betalingsjagt på rensdyr og moskusokse er et erhverv i fremgang. Der blev i 2017 nedlagt 354 moskusokser og 138 rensdyr ved betalingsjagt. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor der kun blev nedlagt 236 moskusokser og 79 rensdyr. Betalingsjagt har i disse år medført følgende direkte indtægter til Landskassen.
Betalingsjagt kan iht. gældende bekendtgørelse udelukkende arrangeres af autoriserede arrangører, som har fast bopæl og er fuldt skattepligtige i Grønland. Kunderne er typisk europæiske eller amerikanske kunder, som er villige til at betale mange penge for at nedlægge eksotiske dyr, der er tilgængelige for betalingsjagt rundt omkring i verden. Jægerens interesse er typisk de store, gamle tyre, hvis trofæer skal bringes hjem fra Grønland.

14-07-2018 sermitsiaq.ag:

Længsel efter Grønland

Jukke Rosing kalder sig ”sosu-assistent by day. Kunstner by night”. For pengene tjener hun i et job, hun er utroligt glad for.
-Jeg kan godt lide dem, der ikke passer ind i en kasse. Dér bløder mit hjerte. For mig giver det god mening at hjælpe en udskældt gruppe med store sociale problemer. Jeg ved selv, hvordan det kan være ikke at have det skidesjovt. Jeg tror, de opfatter mig som oprigtig. En, der bekymrer sig om dem. Jeg skal være fakkelbærer – den, der lyser. Så må de selv gribe faklen senere, når de er parate.
Kamikpostens kommentar
Fotoet her oppe til venstre viser Jukke Rosing, da hun var en lille tænksom pige.

12-07-2018 www.royalgreenland.gl:

Mangel på arbejdskraft overbebyrder medarbejdere

Selv om vi producerer i to hold, så mangler vi stadig mange medarbejdere, hvis vi skal producere optimalt. Så på nuværende tidspunkt er vore stabile medarbejdere stærkt overbebyrdede, fordi de er nødsaget til at arbejde over fordi vi mangler folk. Det kan nu mærkes på deres kroppe, og de er simpelthen trætte, siger fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq, Kirsten Kristensen Worm, der fortsætter:
- Vi har ellers søgt flere medarbejdere igennem det lokale arbejdsmarkedskontor, og vi har også fået medarbejdere udefra fra Kina, Skandinavien og Østgrønland, men vi mangler stadig folk, derfor arbejder vore medarbejdere hård, for at følge med i fiskernes indhandling.

11-07-2018 jyllands-posten.dk:

Kinas nye Silkevej ligner en gældsfælde

Kinas nye Silkevej udvikler sig ofte til en gældsfælde for de involverede lande. Og Kina tager sig godt betalt, når gælden derefter skal inddrives.
Efter at have taget en række lån i en af Kinas største investerings- og udviklingsbanker endte den Sri Lankalske stat med at skylde over 6 milliarder kroner. Det lyder umiddelbart ikke af meget i et nationalbudget – men Sri Lankas er på blot 85 milliarder kroner. Og gælden til Kina var langt fra det eneste.
Sri Lanka krøb derfor til korset – landets da nyvalgte regering tog kontakt til Beijing og bad om en genforhandling af gælden. Men det, lød svaret, kunne der ikke blive tale om: Bordet fangede.
Med mindre selvfølgelig Sri Lanka var villig til slet og ret at overdrage Hambantotas nybyggede havn kvit og frit til Beijing. Så ville Bejing til gengæld annullere gælden.
Sri Lanka havde ikke meget andet valg. Efter en række forhandlinger blev havnen overdraget i december. Den er nu kinesisk territorium i de næste 99 år.
Kamikpostens kommentar
Dette rædselsfulde forløb for Sri Laka kan du læse om i Jyllandsposten.
Det kræver abonnement at læse artiklen.
Artiklen burde være pligtlæsning for de, der er tilhængere af lufthavnsprojektet
Hvis du ikke har abonnement og ikke tidligere har abonneret på Jyllandsposten, så kan du få adgang til at at læse artiklen for 1. krone ved at tegne et 30-dage abonnement.
Bemærk, at du selv skal opsige abonnementet igen, hvis du ikke ønsker fast at abonnerer på Jyllandsposten

11-07-2018 knr.gl:

Politimester: Det er et problem, at så mange bliver gjort fysisk ondt

Bjørn Tegner Bay fortæller, at han glæder sig over, at der bliver begået mindre kriminalitet af unge og, at det er lykkedes at sænke antallet af indbrud, tyverier og røverier.
Men hans blik bliver bekymret og stemmen lagt i et alvorligt toneleje, når snakken falder på mængden af vold, drab og seksualforbrydelser her i landet.
I 2017 blev der anmeldt 1280 tilfælde af vold, drab, drabsforsøg og seksualforbrydelser. Et tal, der aldrig har været højere.
- Det er en bekymrende tilstand, vi har i dag. Det går simpelthen den forkerte vej.

11-07-2018 www.fiskerforum.dk:

Grønlandske »opdræts-torsk« tæt på at være i mål

»Måden, vi håndterer fisken på, er i høj grad inspireret af måden, man håndterer norske laks på. Den store forskel er, at laksen i Norge bliver opdrættet fra den er ganske lille og er i fangenskab hele livet, hvor de grønlandske torsk er vilde og kun går i fangenskab i en kortere periode,« siger Mikael Thinghuus, der er direktør for Royal Greenland i en kommentar til planerne.
Arbejdsgangen håndteres med den nuværende flåde af brøndbåde, som henter nutaaq-torskene, der som de norske laks, går i store bure på det åbne hav. Her hentes de af brøndbådene, hvorefter de sejles ind til Maniitsoq, hvor de først afstesses i store kar, inden de slagtes og forarbejdes til videre salg.
Kamikpostens kommentar
Overskriften er misvisende. Der er ikke tale om, at torskene bliver opdrættet. De fanges i bundgarn og afleveres i Royal Greenlands torskebure. De fodres ikke i burene, tværtimod, så er det meningen at de skal skal tabe lidt af fedtet. Det giver en bedre kødkvalitet.

11-07-2018 www.job-i-staten.dk:

Forebyggelsesmedarbejder til Politistationen i Tasiilaq

Forebyggelsesområdet er en vigtig prioritet for Grønlands Politi. Særligt forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge er et område, som kræver vores opmærksomhed og samarbejde på tværs af forskellige myndigheder. Derfor bliver der nu afsat midler til at ansætte en forebyggelsesmedarbejder hos Politistationen i Tasiilaq.

09-07-2018 naalakkersuisut.gl:

Anthon Frederiksen besøger Sundholm i København

Anthon Frederiksen besøgte fredag den 6. juli Sundholm, der tager sig af en stor gruppe udsatte grønlandske borgere. ”Det er trist at se, at så mange udsatte grønlandske borgere tager til Danmark uden at kende forholdene tilstrækkeligt og derfor ender i hjemløshed og misbrugsproblemer. En stor del af gruppen ender på Sundholm og kommer næsten aldrig videre og desværre er der nogen der bliver misbrugere”.
Kamikpostens kommentar
Anthon Frederiksens kommentar burde have lydt:
”Det er ubærligt, at vi i Grønland har så ringe vilkår for de mest udsatte, at de tager til Danmark, hvor de oplever, at selv et liv på Sundholmen er at foretrække frem for det liv, som de har måttet nøjes med hjemme i Grønland”.
Hvorfor ser Anthon Frederiksen så tilfreds ud på det vedhæftede foto?
Er det ved tanken om alle de penge, der spares, når disse ulykkelige mennesker flygter til Danmark?

09-07-2018 standby.dk:

Grønlandsk lufthavnsprojekt i flyverskjul

Sandhedens time om den manglende investering til de planlagte byggerier på tre lufthavne, primært for at styrke erhvervstrafik til Nuuk og turismen til Ilulissat, nærmer sig.
Er det et fatamorgana – fordi det aldrig kan finansieres. Grønland magter det ikke, og Danmark vil ikke. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde dog i afslutningsdebatten i Folketinget, ”at Danmark rækker hånden frem, men udgifterne er beregnet til at koste over tre milliarder kroner, eller 20 procent af det grønlandske nationalprodukt.”
Bølgerne om lufthavnsudvidelserne (cirka 3,2 milliarder kroner) er gået højt. Skal grønlænderne ofre deres velstand med skoler, hospitaler og ældreforsorg for en lufthavnsplan, som langt fra ved, hvad den selv vil. Formentlig ikke, tyder det nu på. Men det må grønlænderne selv afgøre. Eller må de?

08-07-2018 sermitsiaq.ag:

Anthon svarer Tillie: - Vi respekterer det kommunale selvstyre

Blot at skrive, at man samarbejder med kommunen viser, at der i virkeligheden ikke er nogen plan for en målrettet indsats, sagde Tillie Martinussen torsdag til Sermitsiaq.AG.
Hun efterlyste derfor, at landsstyret sætter sig sammen med Kommuneqarfik Sermersooq, og udvikler en konkret plan for indsatsen.
Kamikpostens kommentar
Det har for nyligt været fremme i debatten om tatoveringer, at de unge kvinder, der lader sig tatovere i ansigtet, blot genopliver en del af den oprindelige grønlandske kultur. Det er den fra før Hans Egede kom til Grønland.
Det kan man have mange meninger om. Rockere i Danmark lader sig også tatovere i ansigtet for overfor alle og enhver at markere deres tilhørsforhold.
At lade sig tatovere er som udgangspunkt et personligt valg, som man kun skal blande sig i, når der er gode grunde til det. Det kan for eksempel være en nedre aldersgrænse.

Det er anderledes, når en gammel kulturs skikke skader andre end den, der holder traditionen i hævd, og dem i det omgivende samfund, der accepterer at det foregår – nærmest for øjnene af dem.
Her tænkes på det omfattende seksuelle misbug af børn.
I den oprindelige grønlandske kultur var der ingen seksuel lavalder.
I Danmark har man en seksuel lavalder på femten år. Den lov er også indført i Grønland.
Desværre er der åbenlyse problemer med at få den til at slå igennem.
Her er der ikke tale om, at unge kvinder genoptager en gammel tradition. Her er der tale om, at en gammel tradition fortsat gives plads til at skade forfærdeligt mange børn.
Alt har en forklaring. Det har den manglende indsats for at komme seksuelt misbrug af selv ganske små børn til livs også.
Det er en indgroet del af den gamle grønlandske kultur og selvforståelse, der skal gøres op med.