Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Tirsdag den 28. marts 2017

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
27-03-2017 sermitsiaq.ag:

Nyt Siumut-angreb på AsiiDer er en række forhold omkring finansieringseksperten, der er ansat uden en udbudsrunde, der giver anledning til stor bekymring. Bendix Consult hedder også Bendix Wine, og Per Bendix har oprindeligt stiftet selskabet med henblik på at handle med vine. Per Bendix solgte den fysiske vinhandel i 2007, men ifølge Erhvervs- og selskabsstyrelsen er formålet med Bendix Consult Aps stadig at handle med vine, skriver erhvervsmanden, der for første gang stiller op for Siumut i pressemeddelelsen, og henviser samtidig til et projekt i Køge Kommune, som Per Bendix ikke formåede at realisere.

27-03-2017 jyllands-posten.dk:

I Grønland står vi ved en skillevejPlanen består af boliger til alle samfundslag i Nuuk, ny skole, veje og daginstitutioner. På dét grundlag skaber vi en helt ny bydel i Nuuk, hvor vi i første omgang påtænker at bygge 1.600 boliger til små 4.000 mennesker. Grønlands økonomi og kommunens økonomi kan i dag ikke løfte planen selv. Men vi har grund til at tro, at der er muligheder i et OPP-samarbejde, bl.a. med danske aktører, og vi har en række tilkendegivelser, som gør, at vi tør tro på projektet. Alt sammen forventes det at løbe op i ca. 4,5 milliarder kroner.
Kamikpostens kommentar
En god grund til ikke at genvælge som Asii Chemnitz Narup som borgmester i Sermersooq Kommune ved valget den 4. april, finder du i det, som hun har skrevet i denne kronik i dagens udgave af Jyllandsposten.
Eller rettere: Du finder det ikke i det, hun har skrevet.
Der står ikke et ord om arbejdspladser.

Asii Chemnitz Narup har været borgmester i kommune siden 2008. Efter 8 år på posten er det endnu ikke gået op for hende, at det er produktive arbejdspladser, der skaber det økonomiske grundlag for ethvert samfund.
Det gælder også for Grønland, der ret beset består af 60-70 miniputsamfund.

Det er derfor, at hendes fremlagte forslag til 4-5 milliarder kroner ikke indeholder noget, som har været nævnt offentligt ud, om at forbedre mulighederne for at etablere arbejdspladser.

Det indeholder heller ikke byggeri af boliger, som kan betales af almindelige lønmodtagerfamilier. Det er en af de ting, man efterfølgende har måtte indrømme.
De boliger, der planlægges, er kun for folk med høje indtægter – for eksempel en borgmesterløn på knap en million kroner om året.

Jeg kan godt forstå, at hun gør alt for at blive genvalgt.

27-03-2017 19 skibe har det seneste år sejlet nord om Rusland:

19 skibe har det seneste år sejlet nord om RuslandProblemerne er mange.
Isen er uberegnelig, hvilket gør transporttiden via Nordøstpassagen langt mere usikker. Forsikringspræmierne er høje. Det meste af året kræves stadig en russisk isbryder, hvilket er kostbart og kompliceret. Kun skibe med forstærkede skrog kan foretage turen med relativt få restriktioner. På grund af den ringe havdybde kan de mest omkostningseffektive containerskibe ikke bruge Nordøstpassagen.

26-03-2017 www.tilliem.dk:

Hvorfor børn og Unge?

Tillie Martinussen: Udsatte børn har brug for vores hjælp. I dag!
Jeg mener, at når familien svigter, så er det til Grønlands allerbedste at det offentlige er i stand til at tage over, og tilbyde god og rettidig hjælp til både de udsatte børn og deres familier.
Vi har et alt for dårligt fungerende social-system, og er først lige begyndt at bryde tabuet omkring dét at vi har rigtigt, rigtigt mange borgere med ondt i sjælen – både børn og voksne.

26-03-2017 www.tilliem.dk:

Selvstændige skal have det bedre i Sermersooq

Selvstændige her i landet har det svært.
De betaler høje skatter, og de kæmper med at finde kompetente og stabile medarbejdere.
De virksomheder der er så dygtige at de ikke lever på nogen form for offentlige tilskud, straffes så med lange ventetider i kommunen, besværlige sagsgange i skat og så - trættende - videre.
Det kan vi altså gøre bedre!

26-03-2017 candidate.hr-manager.net:

Uddannelse til FIC-operatørHvad laver en FIC-operatør?
Som uddannet FIC-operatør skal du være med til at servicere lufttrafikken i grønlandsk luftrum. Du får en alsidig og spændende arbejdsdag, hvor du skal være med til at planlægge og koordinere flytrafikken.

Uddannelsen varer ca. 9 måneder og er bygget op af følgende moduler: 
• Et basisforløb i Sdr. Strømfjord, der har en varighed af ca. 2 måneder.  
• Et kursus- og træningsforløb i Nuuk, der har en varighed af 3 måneder.  
• Den praktiske del af uddannelsen i Nuuk, der en varighed af ca. 4 måneder.

26-03-2017 www.dbio.dk:

Flere unge i Grønland rammes af tuberkulose

Det er bekymrende, at der også er mange unge, som er smittede. Et højt antal smittede unge fortæller, at der er aktiv smittespredning i befolkningen, står der i National tuberkulose-strategi 2017-2021, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Departementet for Sundhed, Landslægeembedet og TB-Styringsgruppen.
I 2015 var der cirka 150 tilfælde pr. 100.000 af tuberkulose i Grønland. Den højeste rate i de seneste år var i 2010, hvor der var cirka 200 tilfælde. Blandt unge i alderen 15-24 år var TB-raten 232 i 2015. Alarmerende tal, som kendes fra udviklingslande, fremgår det af den nationale strategi.

26-03-2017 danmarkshistorien.dk:

Den danske mission til Grønland, 1721-1905Til forskel fra f.eks. missionen i Trankebar var den danske mission i Grønland ikke indledningsvist et statsforetagende, men blev igangsat af den dansk-norske præst Hans Egede og finansieret, efter mange forsøg og anstrengelser, af et privat handelskompagni, Det Bergen Grønlandske Compagnie (Bergenskompagniet). Bergenskompagniet fik monopol på handlen, samt frihed for told og afgifter, mod at støtte missionens arbejde i Grønland.

25-03-2017 sermitsiaq.ag:

Nauja Lynge: Jeg har levet som en hjemløs

Jeg tror ikke, det (selvstændighed red.) vil komme den almindelige grønlænder til gavn. Tvært i mod vil en lille elite lukrere på en hel nations forfald. Derfor skal befolkningen kende konsekvenserne ved løsrivelse. Og først når det er klart, kan man begynde at bygge en fremtid op, mener Nauja Lynge.

25-03-2017 sermitsiaq.ag:

National katastrofeUhæmmet populistisk retorik om selvstændighed, som er løsrevet fra en realistisk og langsigtet politik, leder blot opmærksomheden bort fra de alvorlige sociale og uddannelsesmæssige problemer, som vi må have løst, før det overhovedet er realistisk at tale om selvstændighed, advarede Henrik Leth, der trods kritikken fremhævede, at Grønlands Erhverv ikke blot står ude på sidelinjen og råber, men har ”en overvejende positiv dialog med selvstyret, departementerne og andre medier”.

25-03-2017 sermitsiaq.ag:

Anklage: Nuuk-borgmester førte alle bag lysetI flere sammenhænge har borgmesteren præsenteret projektet med en konkret fremlæggelse af investorgrundlaget, så tilhørerne har fået indtryk af, at man havde konkrete dialoger og var i reelt samarbejde med seriøse investorer, citeres kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S) for at sige i det åbne brev.
- Det er sket overfor kommunalbestyrelsen, og det er sket overfor offentligheden på pressemødet den 7. februar i Nuuk, hvor borgmesteren oplyste, ”at det storstilede byudviklingsprojekt skal varetages af et samlet konsortium”, uddyber Peter Davidsen.
Kamikpostens kommentar
Sagen oser langt væk at et desperat forsøg på at sikre sig stemmer nok til at kunne blive genvalgt som borgmester her efter kommunevalget den 4. april
Læs også
Sermersooqs projektkonsulent har kuldsejlet projekt i bagagen
Vi hørte den ene gang efter den anden, at folk var helt vilde for at gå ind i projektet, og det nærmest var at holde investorerne for døren og vælge den helt rigtige, siger Niels Rolskov.
Enhedslisten og Liberal Alliance var de eneste partier, som fra starten var modstandere af Køge Park-projektet, der ud over et fodboldstadion også skulle indeholde en såkaldt erhvervspark med forskellige virksomheder.

25-03-2017 sermitsiaq.ag:

Erhvervsliv: Vi mangler politisk lederskabI beretningsperioden 2015-2016 er behovet for gennemgribende reformer ikke blevet indfriet. Koalitionsaftalen mellem de tre partier peger ganske vist på mange af de opgaver, der lige nu skal løses for at bringe Grønland frem mod en sund og stærk økonomi - selve forudsætningen for den velfærd, vi ønsker. Men koalitionsaftalen afslører desværre samtidig, at Grønland på mange områder står i stampe rent politisk, samtidig med at verden omkring os forandrer sig i et hæsblæsende tempo, anføres det.
Læs også
Ny koalitionsaftale 2016-2018
Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed og denne proces kræver ikke alene politisk stabilitet, men også national samling. Parterne er enige om at fremføre forslag til ny forfatning ved udgangen af denne valgperiode.

25-03-2017 www.royalgreenland.gl:

Pris-og bonusaftale på stenbiderrogn indgåetMindsteprisen bliver: 24,50 per kilo stenbiderrogn
Der optjenes bonus på 3,0 kroner per kilo indhandlede rogn.
Bonus på stenbiderrogn kan udbetales tidligst fra den 1. juli og senest den 15. december 2017.
Bonus udbetalingen aftales stedvis, og udbetales til alle indhandlende fiskere stedvis på samme tid.
KNAPK informerer Royal Greenland om tidspunktet for udbetaling af bonus per indhandlingssted inden den 15. juli 2017.

25-03-2017 www.fmn.dk:

Principaftale om forureningsbekæmpelse i farvandene ved GrønlandForsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og landsstyremedlem for Selvstændighed, Natur, miljø og Landbrug, Suka K. Frederiksen har i dag indgået principaftale om forureningsbekæmpelse i farvandene ved Grønland.
"Vi er som en konkretisering af 1989-aftalen blevet enige om de grundlæggende principper for vores samarbejde om bekæmpelse af havmiljøforurening: Danmark hjælper Grønland med forureningsbekæmpelse, hvis Grønland beder Danmark om det. Og Danmark betaler omkostningerne, når der er tale om omfattende forurening," udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.
Læs mere her
Principaftale om forureningsbekæmpelse i farvandene ved Grønland

25-03-2017 www.kristeligt-dagblad.dk:

Maria Magdalene og Jesus på GrønlandDramaet omkring dem udspillede sig i en af klodens mest afsides egne, som man ellers ville kalde gudsforladt, hvad den viste sig ingenlunde at være, nærmere betegnet en 100 kilometer dyb fjord nord for Sukkertoppen, som betegnende nok bar navnet Evighedsfjorden. Dog ingenlunde for dens paradisiske kvaliteter. Dels er den næsten overalt kronet af stejle utilgængelige fjeldmasser, som kun få steder gør landgang mulig. Dels – og deraf det danske navn som danske kolonister har givet den – går den hele tiden i zigzag, og hver gang man rundede en pynt og så fjorden forsvinde forude og troede, at nu havde man nået bunden, kom der et nyt sving.

25-03-2017 faengselsforbundet.dk:

Grønland mangler anstaltsbetjente”Det er vigtigt, at Kriminalforsorgen i Grønland prioriterer anstaltsbetjentenes løn og arbejdsforhold. Det vil medføre større garanti for at fastholde uddannede og erfarne anstaltsbetjente, som har flere års erfaring inden for arbejdet med de indsatte,” sagde Peter-Frederik Jensen til høringen.
Han henviste til, at en uddannet anstaltsbetjent tjener cirka 18.300 kroner om måneden ved ansættelsen. En tilsvarende dansk fængselsbetjent uden for København starter på cirka 23.000 kroner.

24-03-2017 sermitsiaq.ag:

DF’er: Vi har flygtninge i Rigsfællesskabet

DF’eren, der sidder i Folketingets grønlandsudvalg, mener, at det er et kæmpeproblem, at grønlændere med sociale udfordringer søger lykken i Danmark.

- Det er et bevis på, at der er store sociale udfordringer i Grønland, når udsatte vil forlade kendte rammer for at tage til Danmark. Vore topfolk i Grønland og Danmark bør sætte sig sammen og få løst dette problem, siger Henrik Brodersen.

24-03-2017 sermitsiaq.ag:

Konsulentopgave i millionklassenOpgaven har ikke været i udbud, da der ifølge kommunen er tale om forberedende arbejde til en anlægs- opgave.
Derudover oplyser kommunen, at det ikke er deres vurdering, at der kunne opnås en besparelse ved at sende en specialiseret konsulentopgave som denne i udbud.
– For det første ville det være forbundet med betragtelige udgifter at udarbejde udbudsmaterialet. For det andet er der ikke mange aktører på markedet for OPP-relaterede konsulentydelser, skriver kommunen som begrundelse for, at opgaven ikke har været i udbud.
Kamikpostens kommentar
Det eneste vi nu kan vente på er, hvor mange år Per Bendix kan trække penge ud af kommunekassen, før kommunalbestyrelsen med Aasi Narup Chemnitz i spidsen bliver nødt at krybe til korset og bringe det hele til en brat afslutning.
Læs også
Sermersooqs projektkonsulent har kuldsejlet projekt i bagagen
Vi hørte den ene gang efter den anden, at folk var helt vilde for at gå ind i projektet, og det nærmest var at holde investorerne for døren og vælge den helt rigtige, siger Niels Rolskov.
Enhedslisten og Liberal Alliance var de eneste partier, som fra starten var modstandere af Køge Park-projektet, der ud over et fodboldstadion også skulle indeholde en såkaldt erhvervspark med forskellige virksomheder.

23-03-2017 da.uni.gl:

Socialrådgiveruddannelsen er igen truetDet handler ikke kun om en flytning, når landsstyret planlægger at undersøge, om socialrådgiveruddannelsen skal placeres ved et pædagogseminarium – i stedet for ved et universitet. Det handler om en decideret nedlæggelse - og så en ny oprettelse. Der er tale om en konkret faglig nedgradering og forværring samt et generelt pres på socialrådgivere som en af Grønlands mest centrale faggrupper. Det er det stik modsatte af, hvad marginaliserede grupper og udsatte familier har brug for lige nu.

23-03-2017 naalakkersuisut.gl:

Grønland stiller krav til fortsatte forbedringer på JustitsområdetLandsstyremedlmmet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig udtaler efter høringen "I forbindelse med selvstyreloven har vi en klar aftale om, at de sagsområder som endnu varetages af Danmark, skal bringes op på en standard, som tilsvarer standarden i Danmark. På Justitsområdet er der fortsat lang vej og derfor har det været vigtigt for mig at sætte fokus på nogle af de områder, hvor dette er tydeligst" og fortsætter "for at det ikke kun er ved lejligheder som disse, at Grønlands forventninger præsenteres, har jeg taget initiativ til, at der udarbejdes en grønlandsk strategi for Justitsområdet. Denne skal vise Grønlands prioriteringer, krav og forventninger til udviklingen på området."
Kamikpostens kommentar
Hvorfor er det lige, at det ikke skal tilsvare standarden i Grønland? - Det er naturligvis, fordi det er Danmark, der betaler.

Og udgiften pr. indbygger er endda særlig stor på grund af kriminaliteten, der på mange områder er særlig høj i Grønland, og på ingen måder tilsvarer niveauet i Danmark.

Det kan landsstyremedlemmet for ikke bare justitsområdet, men også for det meget mere problemfyldte område Sociale Anliggender, læse mere om i den rapport, som Aaja Chemnitz Larsen, hendes efterfølger i Folketinget har udarbejdet.

Der er rigeligt at tage fat på for landsstyremedlemmet for sociale anliggender.
Læs mere her: Sammen står vi stærkere

Straks-hjælp til ofre for seksuelt misbrug

Indsigt - Tillie Martinussen skriver:
Ofre for seksuelt misbrug skal have hjælp. Med det samme. Det er et af vores allerstørste problemer i landet. Hver 3. pige og hver 5. dreng i landet har været ude for uønsket seksuel kontakt, og rigtigt mange voksne lever i dag med senfølger efter seksuelle overgreb

23-03-2017 www.royalgreenland.gl:

Prisaftale på torsk nu på plads

Fisker og fanger organisationen KNAPK og Royal Greenland A/S har indgået en prisaftale på torsk.
Prisaftalen der er gældende fra 1. april 2017, er gældende frem til en ny aftale indgås, er gældende for alle Royal Greenlands anlæg i Grønland.
Til prisaftalen om torsk med hoved og indvolde er der en bonus på levering af torsk, med primært sigte på levering af levende torsk til Royal Greenlands fabrik Maniitsoq. Bonus'en der er en mængdebonus udbetales til december 2017.

23-03-2017 jyllands-posten.dk:

Et tryggere Grønland: Nye tiltag til et styrket justitsområdeVores retsvæsen er særegent med respekt for det samfund, det skal fungere i. Som politiker mener jeg, vi skal være proaktive og fremtidssikre vores samfund. Ønsker vi virkeligheden anderledes i fremtiden, må vi handle i dag. Fra Inuit Ataqatigiit mener vi ikke, at justitsområdet skal laves grundlæggende om, men at behovet for et servicetjek af området er presserende.
Kamikpostens kommentar
Med udgivlesen af "Et tryggere Grønland" og den netop afholdte høring i Folketingets Retsudvalg er Aaja Chemnnitz Larsen det første folketingsmedlem fra Grønland, der tager sit arbejde alvorligt.
Det har ellers - i alle de år jeg kan huske - hovedsageligt været tom snak og grundløse beskyldninger mod Danmark fra Folketingets talerstol - kombineret med et massivt fravær.
Aaja Chemnitz Larsen lover godt for fremtiden, mens Aleqa Hammond optræder som et levn fra den Lars-Emilske og Johan Lund Olsenske fortid.

Et tryggere grønland - Nye tiltag til et styrket justitsvæsen

Indsigt - Aaja Chemnitz Larsen skriver:
Udspillet er en samlet plan for at løfte justitsområdet, så det svarer til et moderne og stærk retssamfund under løbende udvikling. Effektiviseringer på justitsområder bør omfordeles til at sikre forbedringer, herunder et løft af kompetenceniveauet og rimelige løn- og arbejdsvilkår.

Det må Sermitsiaq.AG's læsere ikke vide om Lars-Emil Johansen

Indsigt - Anders Nilsson skriver:
Jeg er i den senere tid begyndt at kommentere på KNR's og Sermitsiaq.AG's hjemmesider, når jeg kunne bidrage med uddybende oplysninger. Det har nu fået en ende for så vidt angår Sermitsiaq.AG.

22-03-2017 sermitsiaq.ag:

Siumut Ungdom: Lars-Emil skader partiet

Siumut Ungdom blander sig nu i den strid, der er brudt ud imellem partiformanden Kim Kielsen, der også er formand for landsstyret, og Siumut-veteranen Lars-Emil Johansen, der er formand for Landstinget.
I Siumut Ungdom er vi af den overbevisning, at Partiet Siumut bør stå sammen, såfremt Vort Land skal gives det bedst mulige udgangspunkt for en god fremtidig udviklingsposition, hedder det i pressemeddelelsen fra ungdomspartiet, som slår fast, at de støtter og bakker op om Kim Kielsen.

Fiskerne må stå sammen

Indsigt - Hans Enoksen skriver:
Fiskerne føler sig som tilskuere for udefrakommende fiskefartøjer, der fisker i deres nærområde. Derfor har jeg opfordret dem til at stifte et selskab, som skal bane en vej for anskaffelse af et havgående fiskefartøj

21-03-2017 iafolketingimi.dk:

IA Folketingimi lancerer justitspolitisk udspilOnsdag den 22. marts afholder Folketingets Retsudvalg høring om justitsområdet i Grønland. Høringen er kommet i stand på foranledning af Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.
Inuit Ataqatigiit har i en årrække haft justitsområdet i Grønland som et fokusområde, og samme dag som høringen lancerer partiet et politisk udspil med 30 konkrete forslag til en styrkelse af området.
Kamikpostens kommentar
Jeg kommer til at tænke tilbage på min tid som student i Ministeriet for Grønland i slutningen af 1960-erne. Her havde jeg den glæde at lære en pensioneret provst fra Grønland at kende. Han arbejdede med kirkebøgerne fra Grønland og viste mig med et lunt smil optegnelsen for et barn, der var blevet døbt "Anaqqaaq", da det havde været en meget langvarig fødsel.

Det er, hvad der er ved at ske med Aaja Chemnitz Larsen – hun er begyndt at arbejde med det, hun er valgt ind i Folketinget for at udføre.

Det er de nordatlantiske folketingsmedlemmers primære opgave at arbejde med den lovgivning, der angår hele Rigsfællesskabet, og her agerer som vagthunde i forhold til de behov og problemer, der gælder Færøerne og Grønland.
De forventes i Folketinget at være de folkevalgte eksperter i Folketinget, der sikrer at lovgivningen også passer til forholdene i Nordatlanten.
Med denne høring har Aaja Chemnitz Larsen endeligt fundet sin plads som brik i puslespillet.

21-03-2017 www.fonyhedsbureau.com:

Magni Arge: København og SAS fylder for megetFærøernes og Grønlands luftfartsselskaber bliver ikke prioriteret på samme måde som andre store luftfartsselskaber. Det bør ændres - og diskussionen bliver taget på en konference på Christiansborg.
- Når luftfarten sættes på den politiske dagsorden deler Færøerne, Grønland og ”udkantsdanmark” ofte den samme skæbne: De bliver glemt og klemt mellem Københavns lufthavn og SAS og får højst prioritet som et nødvendigt onde, siger Magni Arge.
Kamikpostens kommentar
Uden at forklejne debatten er det nok sin plads at nævne, at hverken Air Greenland eller Atlantic Airways er "store luftfartsselskaber" - på trods af deres flotte engelske navne.

21-03-2017 nordkurs.org:

Sommerkurser i NordenMålet med Nordkurs er at give studerende i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøerne mulighed for at blive klogere på nordisk sprog, litteratur og kultur i løbet af sommeren.
Hvert år afholdes kurser over 3 uger i perioden maj-august, som arrangeres af forskellige universiteter i Norden.
'Behandlingen af ansøgningerne sker i perioden medio marts til primo april og I vil alle modtage besked fra landskoordinatorerne i jeres lande, om I har fået tildelt en plads og om evt. afslag. Når I er optaget på kurset vil I herefter - april/maj - modtage informationsmateriale om kurset fra de enkelte kursusledere og det er også dem, I skal henvende jer til om praktiske oplysninger og andre spørgsmål, der vedrører kurserne. Ved stipendiespørgsmål skal I henvende jer til landskoordinatorerne for jeres respektive lande. Landskoordinatorer og kursuslederes kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden under lande og de enkelte kurser

20-03-2017 www.ral.dk:

Irena Arctica kunne ikke anløbe ManiitsoqPå grund af kraftig vind, er det ikke muligt for Irena Arctica 1710 at anløbe Maniitsoq ved nordgående anløb.
På grund af store godsmængder til byerne i Diskobugten, vil godserne til Maniitsoq blive oplosset i Sisimiut.
Hvis is forholdene tillader det, vil Irena Arctica 1710 (rødt anløb) efter nordanløbet i Diskobugten, vil hun sejle tilbage til Sisimiut for sydgående, hvor godset til Maniitsoq vil blive lastet og efterfølgende losset af i Maniitsoq

20-03-2017 naalakkersuisut.gl:

Fælles i kampen om at vinde over tuberkulosenDet er vigtigt, at vi indser, at tuberkuloseproblemet ikke kan løses af sundhedsvæsenet alene. Sociale problemer som hjemløshed, alkoholmisbrug og manglende arbejde besværliggør gennemførelsen af den langvarige behandling mod TB. Trange boligforhold og dårlige sanitære forhold øger risikoen for smittespredning. Dårlig ernæring, alkoholmisbrug, rygning og lavt immunforsvar øger risikoen for TB smitte og TB sygdom.

20-03-2017 knr.gl:

EU skal intensivere oplysning om sælskindRigtig mange turister i Grønland ved ikke, at det er muligt at købe sælskind og tage det med hjem. Derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at der sikres en ordentlig oplysningsaktivitet, så mulighederne for eksport for Grønland kan fremmes.
Kamikpostens kommentar
Udflugt til EU for bannerførerne fra Grønlands antropologiske Frilandsmuseum.
Kan I ikke med det samme slå et slag for fåreholderne på de jyske heder, der passer får og strikker strømper, mens konerne derhjemme sidder og fletter sivsko?

Det har ikke noget med EU at gøre. Det drejer sig om fangst, oparbejdning og eksport af sælskind .

Allerede i 1970-erne, længe før Brigitte Bardot begyndte på sit eget medieshow om nedslagtning af nyfødte sæler ud for New Foundland, var efterspørgslen på sælskind for nedadgående.
Det skyldtes i et beskedent omfang en voksende modstand mod brug af pels til beklædning.

Den vigtigste årsag var dog fremkomsten af højisoleret overtøj af kunstprodukter. Dunjakker og andet overtøj, der kunne købes for en brøkdel af det en pels kostede, og som kunne maskinvaskes. Det overtog i løbet af få år markedet fra blandt andet produkter af sælskind.

I Grønland valgte man at give tilskud til indhandling af sælskind, fordi man håbede, at der igen kunne komme gang i efterspørgslen på sælskind. Det kunne der ikke.

Da jeg sad i Landstinget i de sidste år af 1990-erne, blev der puttet fem-seks tusinde landskassekroner i halen af hver eneste pels, der blev solgt. Og så vidt jeg husker, lå der mere end 250.000 usolgte skind på lager i Great Greenland.
Det er nu mere end 20 år siden.

Det årlige landskassetilskud har længe været på mere end 20 millioner kroner, og der er ingen udsigt til, at efterspørgslen på sælskind vil stige til et økonomisk bæredygtigt niveau. Og skulle det mod forventning ske, så vil udbuddet af sælskind fra andre og mere fattige områder på jorden vokse i takt med efterspørgslen. Prisen på verdensmarkedet vil derfor aldrig nå op på et niveau, hvor sælskindsproduktionen i Grønland bliver et selvhjulpent erhverv.

Al fornuft tilsiger, at de årlige godt 20 millioner kroner skal bruges til at hjælpe de fangerfamilier, der nu lever et udsigtsløst og meget fattigt liv. De skal hjælpes over i andre erhverv. Det mest nærliggende er fiskeriet.
Det vil kræve flytninger og erhvervsuddannelse.

Men sådan vil de folkevalgte det ikke, sælskindsproduktionen er en vigtig del af Grønlands kultur, mener de.

Det er den heldigvis ikke. Den vigtigste del af den gamle grønlandske kultur er paratheden til at flytte efter fangsten. Det er den parathed, der har gjort det muligt at overleve i tusinder af år i arktis.

Den parathed har de grønlandske politikere, der 1960-erne havde deres gang i det københavnske ungdomsoprør aldrig forstået. De lærte af venstrefløjen i Danmark at tænke i kolonimagt og tvangsflytninger, undertrykkelse og gridske danskeres udplyndring af Grønland.

Det var med den ballast de vendte hjem til Grønland. Det har holdt Grønland fast i en skruestik siden da.

19-03-2017 sermitsiaq.ag:

Lokalafdeling: Manglende realiseringer kan koste Kim Kielsen formandskabet

Vi kan ikke blive ved med at vente lufthavnsudvidelsen i Ilulissat. Hvis tingene ikke ændrer sig i de kommende måneder, vil det være meget usandsynligt, at formanden for Siumut (Kim Kielsen red.) fortsætter som partiformand, lyder det fra Bernhardt Olsen.
Kamikpostens kommentar
Kim Kielsen bør gøre det klart for disse vrøvlehoveder,
at han udskriver valg, hvis han afsættes som formand.
Et valg vil decimere Siumut og bringe Inuit Ataqatigiit ind i landsstyret . Det var tæt på at ske ved sidste landstingsvalg

Nogen må jo sætte udviklingen i gang…

Indsigt - Kim Kielsen skriver:
Borgmester Ole Dorph påstår også i samme artikel, at landsstyret har bremset planerne for forlængelsen af byens lufthavn. Hvad er det da for noget vrøvl? Tværtimod har det landsstyret i 2015 fået tilslutning til, at der nu skal bygges en international lufthavn i Ilulissat.

19-03-2017 www.dr.dk:

Smeltet Nordpol er ikke kun dårligt nyt: Kan give Danmark international magtDet kan sandsynligvis blive en strategisk fordel, hvis Nordvestpassagen mellem Canada og Nordpolen bliver isfri hele året.
Det mener USA-ekspert og historiker Mads Fuglede, som forudser, at en større del af verdens skibstrafik skal passere Syd- og Vestgrønlands kyster og dermed dansk farvand.
- Hvis man har mulighed for at lukke eller holde en passage åben, så spiller man som nation en afgørende rolle for den frie bevægelighed, siger han.
- Opstår der eksempelvis konflikter i verden, så er man en nation, som andre gerne vil holde sig gode venner med.
Kamikpostens kommentar
Den slags sludder kan kun komme fra en, der absolut intet ved om farvandet mellem Grønland og Canada.
Det er lige så tåbeligt som at påstå, at Danmark i samarbejde med Storbritannien kunne spærre for sejladsen i Vesterhavet.

Canada ville eventuelt kunne spærre for sejladsen i deres indre farvande, men det ville kræve en kolossal militær indsats, og hvis skulle være påkrævet med militær til at blokere for gennemsejlingen, så vil verden være i en situation, hvor det canadiske militær har mere påkrævende opgaver tættere på den beboede del af Canada.

Mads Fuglede henviser til Danmarks magt og betydning for gennemsejlingen til og fra Østersøen. Her er han også ude i det rene sludder.
Danmark vil i givet fald slet ikke have noget at forbyde en gennemsejling med.
Hvis vi kommer dertil, hvor det kunne være en idé at spærre for gennemsejlingen, vil Rusland for længst have sønderbombet os, og der ville ikke ligge to mursten oven på hinanden noget sted i landet.
Det ville der heller ikke i Grønland, hvis der skulle opstå den slags problemer i Davis Strædet.

Inuit Ataqatigiit har stillet klare krav i koalitionen

Indsigt - Sara Olsvig skriver:
Det vil klæde Formanden for Landstinget ikke at trække sit eget partipolitiske fnidder fnadder ind i det ellers så respektfulde hverv som formand for landets parlament. Jeg vil opfordre til, at Formanden for Landstinget udviser en større respekt for det landsstyre og for den fordeling af ansvarsområder som Landstinget har stemt for.

18-03-2017 sermitsiaq.ag:

Børn ryger hash med forældreDisse børn har ofte andre problemer, som pjækkeri, manglende omsorg i hjemmet og en udadreagerende adfærd eller sammenhold i mindre bandelignede grupper. De ældre børn lærer de yngre at ryge hash eller sniffe, og der fortælles om manglende ansvarstagen og konsekvens overfor disse børn fra forældrenes side.

18-03-2017 jyllands-posten.dk:

Hvorfor medierne burde tage Trumps kritik alvorligtDe har ment, at åbne grænser er den eneste vej frem. Og dermed har de tegnet et virkelighedsbillede, som forlangte demokratisk passivitet af den jævne amerikanske befolkning, som så, at dens livsvilkår blev forringet. Men et sådant krav er en illusion. Selvfølgelig må en betydelig befolkningsgruppe i et demokrati, som kommer i den situation, reagere politisk. Det er blot utroligt, at man lod det være op til Trump at italesætte denne reaktion. Det siger noget om blindheden i de herskende medier – deres ”fake news”.
Kamikpostens kommentar
I Grønland er der tilsvarende problemer. med medierne.

Det første problem er mediernes afhængighed af annonceindtægter fra Selvstyret, kommunerne og de offentligt ejede selskaber. Den afhængighed opstår af sig selv i hovedet på de enkelte medarbejdere som en bekymring for måske at miste jobbet.

Det næste problem er journalisternes faglige baggrund: Har de den fornødne indsigt i de stofområder, de arbejder med?
Alle grønlandsk uddannede mediearbejdere bør have mindst et år eller to under uddannelse eller arbejde uden for Grønland.
Og hovedparten af de journalister, der hentes ind ude fra er jo – hvis de suger til sig af indtryk - i virkeligheden på uddannelsesophold i Grønland i forhold til deres efterfølgende arbejde uden for Grønland. De begår helt forventeligt stribevis af elementære fejl i deres arbejde.

Der er én lysende stjerne på den grønlandske mediehimmel. Det er Elna Egede på Nuuk TV.
Hun laver fremragende journalistik, målrettet den almindelige borger i Nuuk. Grønland har brug for, at hun når ud til hele Grønland.

17-03-2017 knr.gl:

Kim Kielsen: Hvad skal man med fjender, når man har Lars-Emil?

Den første og største sikre taber i dette spil vil være os selv - partiet Siumut, lyder det fra partiformanden, der leverer en kraftig opsang til Lars-Emil Johansen, der forsøgte at blive formand for partiet i 2014, men tabte til netop Kielsen.
- Med den slags venner, hvad skal man så med fjender, spørger Kielsen, der mener, at de interne kampe sår tvivl om partiets politik og ledelse.

Ved Landstingsvalget i 2014 fik Lars-Emil Johansen 193 stemmer, mens Kim Kielsen fik 4608 personlige stemmer.

§ 37 - Spørgsmål: Koalitionspartierne stiller alt for mange spørgsmål

Indsigt - Michael Rosing og Randi Vestergaard Evaldsen skriver:
Somme tider virker det som om, at nogle af spørgsmålene udelukkende bliver stillet i håb om at opnå lidt omtale i medierne, da svarene kunne være fundet ved en simpel søgning på Google, i Finansloven eller ved at rette henvendelse til den relevante udvalgssekretær i Landstingets Bureau

17-03-2017 sermitsiaq.ag:

Lars-Emil Johansen langer ud efter Kim KielsenFløjkrigen i Siumut bliver stadig skarpere i tonen.
Jeg finder det kritisabelt, at mit parti har overladt velfungerende og vigtige ressortområder, som Departementet for Sociale Anliggender og Departementet for Fiskeri til andre partier, siger Lars-Emil Johansen til Sermitsiaq.
Det var som bekendt Lars-Emil Johansens samleverske Martha Lund Olsen, der meget mod sin vilje blev flyttet fra posten som landsstyremedlem for sociale anliggender. Det er nu IA-formand Sara Olsvig, der sidder på posten.
Kamikpostens kommentar
Det har ikke noget med fløjkrig at gøre. Det er Lars-Emil Johansen i en nøddeskal. Han er i gang med en personlig venindetjeneste.

Det meste kritisable, der er foregået i Siumut siden sidste landstingsvalg, var at udpege en af Siumuts absolutte tabere ved valget til formand for landstinget.

Kamikposten 14. december 2014:
”Lars-Emil Johansen er blevet genansat som formand for Landstinget. Det sker på baggrund af et personligt stemmetal ved landstingsvalget på beskedne 0,7 procent af de afgivne stemmer.
Lars-Emil Johansens andel af de afgivne stemmer til Siumut er på beskedne 1,9 procent.
Lars-Emil Johansen er således båret ind i Landstinget på en bølge af overskydende stemmer fra Kim Kielsen.
For nyopstillede kandidater kan et personligt stemmetal på 193 være både glædeligt og forventeligt. Det er det ikke for Lars-Emil Johansen, der har været aktiv i politik siden 1971.
Det beskedne stemmetal kan kun opfattes som et vel gennemtænkt nej fra vælgerne.
Lars-Emil Johansen er af vælgerne dømt ude af politik.”
Læs mere her:
Lars-Emil Johansen er af vælgerne dømt ude af politik www.kamikposten.dk

17-03-2017 amtsavisen.dk:

Usædvanlige fund i MunkdrupVi opererer med en vintertemperatur på et sted mellem minus 30 og minus 40 grader, mens sommeren kunne snige sig op på 10-12 plus-grader, forklarer Bo Madsen, der sammenligner klimaet med Grønland i dag.
Han mener, at de tre bopladser, som arkæologerne har fundet i Munkdrup, har været de nordligste bosteder, som sidenhen er blevet afløst af andre længere nordpå, efterhånden som isen slap sit tag. De er bare ikke fundet endnu.

16-03-2017 www.royalgreenland.gl:

Mindre produktion på grund af islægRejefabrik i Ilulissat lukkede ned for produktionen den 9. marts, imens Royal Greenlands fabrik i Qasigiannguit indhandler fisk i små mængder og producerer derfor én eller to dage om ugen. I Kangaatsiaq er filetproduktionen ved at gå i gang igen efter produktionsstop af fileter siden den 17. februar.

16-03-2017 www2.forsvaret.dk:

Bortløbne hunde blev fundetArktisk Kommando modtog sent søndag eftermiddag en melding fra Slædepatruljen SIRIUS om, at et slædehold under patrulje i det nordligste Grønland havde mistet sit hundespand. Uheldet skete, da et bindeled mellem hundespand og slæde knækkede. Hundene fortsatte med at løbe men uden slæden.
Meldingen fra slædeholdet afstedkom, at Arktisk Kommando straks gik i gang med at koordinere et større eftersøgningsarbejde efter de bortløbne hunde.

16-03-2017 www.jobunivers.dk:

Ny kommunaldirektør til Kommuneqarfik Sermersooq, GrønlandDer søges en markant kommunaldirektør, der evner at samle hele den kommunale organisations ca. 2.200 årsværk/ca. 3.000 fuldtids- eller deltidsstillinger.
Kamikpostens kommentar
3000 ansatte til at betjene knap 22.000 indbyggere?
Det er 63% flere end man bruger i Ishøj kommune med et tilsvarende indbyggertal. Det er 14% af befolkningen i Sermersooq kommune. I Ishøj er det 8,6 % af befolkningen.
Så den nye kommunaldirektørs primære opgave må være at skære antallet af ansatte ned med knap 1200.

16-03-2017 inussuk.info:

Der er en sammenhæng mellem nok kvalificeret arbejdskraft og et velfungerende uddannelsessystemNuuk og Ilulissat er de eneste byer i Grønland med befolkningstilvækst, med Nuuk som klar frontløber. Desværre er det en del af urbaniseringen, at en del af Nuuks nye borgere hverken er uddannede eller arbejdsparate.
Netop uddannelse er en akilleshæl. Nye offentliggjorte tal viser, at på landsplan dumper gennemsnitligt 31% i engelsk, 25% i dansk og 27% i problemregning fra folkeskolen. Kun 39% af befolkningen har gennemført en uddannelse over folkeskoleniveau.

16-03-2017 www.dr.dk:

Her er planen for uranminen i GrønlandOver hundrede millioner tons malm bliver brudt i minen, og langt det meste ender som affaldsproduktet tailings - en mudder-agtig konsistens, der primært består af knust malm, vand og de kemikalier, der er blevet brugt til at udvinde jordarter og uran.

De enorme mængder affaldsmudder skal efter planen placeres på bunden af en sø i området. Søen er dog langt fra dyb nok, så mineselskabet vil løbende opbygge to dæmninger, der bliver omkring 45 og 60 meter høje, for at holde på de store mængder tailings.

15-03-2017:

Kan illustrationer være kunst?

Kendetegnet for kunst er - efter min opfattelse - først og fremmest, at den vækker erindringer og følelser hos den, der betagter den.

15-03-2017 sermitsiaq.ag:

Dyster børnerapport får borgmester til at handle

Børnetalsmanden har fremlagt en dyster rapport om forholdene i den grønlandske sydkommune Kujalleq. Borgmester Jørgen Wæver Johansen er glad for rapportens anbefalinger og sætter børneseminar på dagsordenen
Kamikpostens kommentar
Ja, idéerne blomstrer her op til valget. Efter valget visner de lige så hurtigt.
Der skal jo også være noget at ville til næste valg.