Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Tirsdag den 24. maj 2016

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
24-05-2016 www.demokrat.gl:

Anderledes indsatser for at forebygge seksuelt misbrug af børn og unge?Vi er også nødt til at overveje, at krænkerne starter deres krænkelser på endog meget unge børn, hvorfor vi må tænke over nye måder hvorpå vi tidligt vi kan oplyse børn, alderssvarende naturligvis.
Vi bør intensivere undervisning af børn ikke blot i deres rettigheder, men i hvordan de passer på sig selv, og gentage til hudløshed at det aldrig kan være de børn der udsættes for seksuelt misbrug som på nogen måde bærer ansvaret for den skade de får.
Det er altid den voksnes skyld. Altid.

24-05-2016 knr.gl:

Hele landsstyret skal hashtestes

I dag vil samtlige medlemmer af landsstyret aflevere en urinprøve, som bliver testet for spor af hash. Det sker som en del af Doris Jakobsens indsatsplan mod hashmisbrug.
Landstingsmedlemmerne er også velkomne til at aflevere et bæger med gult, når personalet fra Dronning Ingrids Hospital kommer for at teste landets ledere klokken 14.15, men det er frivilligt.
Kamikpostens kommentar
Hvis man virkeligt mente det alvorligt, så var det langt mere alvorlige samfundsproblemer, der skulle testes for. Som for eksempel hustruvold og pædofili.
Men så er det lige pludseligt ikke ikke noget, man kan lave en cirkusforestilling ud af, som det man her spilder tiden med.

24-05-2016 knr.gl:

Ordstrid på Christiansborg om forfatningsarbejde- Rigsfællesskabet og Grundloven er for mig hver sin størrelse. Grundloven beskriver nogle ting og giver borgerne i riget nogle rettigheder, men Grundloven beskriver ikke konstruktionen i Rigsfællesskabet (…). Hvis vores forfatning skulle være inden for Grundlovens rammer, ville jeg være imod, for de er alt for stramme.
Skaale argumenterer med, at Rigsfællesskabet ikke er nævnt med et eneste ord i den danske grundlov. Samtidig er Grundloven på flere områder brudt, fx ved at både Færøerne og Grønland i dag har egne parlamenter.
Kamikpostens kommentar
Det kan så undre, at det færøske folketingsmedlem Sjurdur Skaale ved sin indtræden i Folketinget har underskrevet grundloven.
Og dog, der er jo stadig det årlige bloktilskud på godt 600 millioner kroner.
Det eneste, der holder Færøerne indenfor i Rigsfællesskabet er – bedømt ud fra Sjurdur Skaales fremfærd – det årlige bloktilskud. Resten er brokkeri og utilfredshed.
Det kan vi blive fri for at høre på, ved at fjerne bloktilskuddet til Færøerne fra finansloven.
Det er, hvad der binder Sjurdur Skaale og hans ligesindede til Rigsfællesskabet: politisk plattenslageri.

23-05-2016 naalakkersuisut.gl:

Nikolaj Jeremiassen er nyt medlem af landsstyretKarl-Kristian Kruse udtræder af landsstyret og Nikolaj Jerimiassen indtræder som nyt landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug

23-05-2016 videnskab.dk:

Forhistoriske grotter afslører Grønlands klimatiske historieI grotterne indsamlede Moseley og hendes team 16 prøver fra speleothemer; stenformationer, som er dannet meget langsomt af nedsivende regnvand og smeltet sne, der på vej ned gennem den overliggende kalksten har opløst og optaget calcium og er endt i grotten.
I dag er forholdene i det nordøstlige Grønland generelt for tørre til, at der bliver dannet speleothemer. Derfor kunne Moseley regne ud, at prøverne var meget gamle og endda ældre end Grønlands iskappe.
De foreløbige resultater antyder, at prøveemnerne blev dannet på forskellige tidspunkter for 220.00 til 500.00 år siden.

23-05-2016 knr.gl:

Journalisternes sprogfærdigheder til debat i LandstingetFor at kunne styrke det grønlandske sprog i den grønlandske nyhedsformidling er det vigtigt at styrke den masse, som kommer til at arbejde med den, nemlig nyhedsformidlerne og journalisterne, skriver Mimi Karlsen blandt andet som begrundelse for forslaget.
Kamikpostens kommentar
Der er stor forskel på det talte grønlandske.
Alt for ofte er der en uskøn og unødvendig indblanding af låneord fra dansk og engelsk.
Alt for sjældent høres et velformuleret grønlandsk med kun uundgåelige låneord fra andre sprog. Det er rart at høre på og lettere at forstå.
Deri er der ingen forskel i forhold til, hvad der høres på dansk.
Når det kommer fra journalister, er der tale om dårligt håndværk – eller rettere dårlig ordværk.

22-05-2016 videnskab.dk:

Forskningsprojekt bygger bro mellem forskere og grønlandske fangereKlimaforandringerne er ikke altid negative for fangerne. Fordi narhvalerne for eksempel har bevæget sig tættere på byen, slipper fangerne for at sejle så langt, som de skulle før i tiden – og det betyder, at de sparer penge til benzin.
Men overordnet set synes fangerne ifølge Mads Ole Kristiansen, at det er blevet mere udfordrende at være fanger i takt med ændringerne i klimaet. Især fordi fangstkvoterne ikke spiller sammen med de forandrede vejr- og isforhold.
»Fangerne er vant til et omskifteligt klima. Problemet er, at kvotesystemet ikke er ligeså fleksibelt, så kvoterne og det politiske system er et ligeså stort problem for fangerne, som klimaet er,« forklarer postdoc Janne Flora.

22-05-2016 sermitsiaq.ag:

Vi sejler stadig sten til verdens største klippeøPolitikerne vil fremme brugen af grønlandske byggematerialer, men entreprenørerne fortsætter med at importere udenlandske varer.
Den konkrete arbejdsopgave blev udstukket efter en debat i Landstinget, hvor Inuit Ataqatigiits Aqqaluaq B. Egede og Partii Naleraqs Per Rosing-Petersen støtter de entreprenører, der ønsker at anvende byggematerialer, fremstillet af landets egne ressourcer i stedet for importerede byggematerialer.
Kamikpostens kommentar
Den massive uvidenhed i Grønlands offentlige rum, skyldes ikke mindst en elendig presse.
Den artikel, der her linkes til, er skrevet af Sermitsiaqs redaktion, hvor blandt andre Poul Krarup har arbejdet som chefredaktør i flere årtier.

For at starte med overskriften, hvor det fremhæves som et vigtigt element i problemstillingen, at Grønland er verdens største klippeø.
Hvad har det med sagen at gøre? - Ingen ting overhovedet.

Den altovervejende del af Grønland er utilgængelig og totalt ubrugelig isørken. De isfri områder er for den nordligste halvdel sort nat og dyb frost med udbredt snedækning i en voksende del af året, jo længere man bevæger sig mod nord.
Så meget om ”verdens største klippeø”.

Og hvad er det så de to fortalere, Aqqaluk B. Egede og Per Rosing Petersen, forestiller sig af byggematerialer, der kan fremstilles i Grønland.
Er det cement? Er det mursten? Er det mørtel? Er det stolper og høvlede brædder? Er det vinduesglas? Listen er endeløs.

Som læser sidder man tilbage med centrale spørgsmål, som redaktionen burde have fundet svarene på. Hvorfor har de ikke gjort det?
Fordi de to fortalere ikke kan levere svarene, og det ved de – må man håbe - udmærket godt på Sermitsiaq, men hvad gør man ikke for at levere det, man sandsynligvis selv opfatter som en god historie? Her er jo en anledning til at kaste smuds på entreprenørerne, som for flertallets vedkommende er danskere.

Det er ikke byggematerialernes oprindelse, der er problemet. Det er den manglende vilje til at anvende lokale virksomheder. Og det gælder ikke bare byggebranchen, det er et generelt problem. Og det er stort, og dyrt for samfundet.

Her kunne landsstyret og Landstinget gøre meget for at sikre, at det med alle opgaver i den offentlige sektor og i de offentligt ejede virksomheder kan dokumenteres, at ingen opgaver lægges ud af Grønland, som kan klares af lokale virksomheder til en konkurrencedygtig pris
I den pris skal medregnes beskæftigelseseffekten og de skatteindtægter, der generes ved at købe lokalt, og det skal sammenholdes med de arbejdspladser og skatteindtægter, der mistes ved at placere opgaven uden for Grønland.

22-05-2016 sdfe.dk:

Satellitbilleder til landkortlægning af GrønlandEn vigtig aftale gør det nu muligt at bruge satellitbilleder til landkortlægning af Grønland i 1,5 meters opløsning.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre ved at gennemføre et pilotprojekt, som skal kortlægge godt 16 procent af den isfrie del af Grønland.
Pilotprojektet har nået en vigtig milepæl ved gennemførsel af et EU-udbud om indsamling af satellitbilleder samt produktion af ortofotos og en digital højdemodel (DEM) dækkende fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko – der udgør et areal på cirka 80.000 km2

21-05-2016 videnskab.dk:

Forskning i GrønlandDanmark har altid forsket meget i Grønland. Men hvordan ser det ud med Grønlands egen forskning? Og hvilke perspektiver tegner videnskaben for fremtidens Grønland?

21-05-2016 naalakkersuisut.gl:

Assistance til KujalleqDepartementet for Familie Ligestilling og Sociale Anliggender er i samarbejde med Kommune Kujalleq i gang med at udforme en konkret samarbejdsaftale, som forventes underskrevet snarest af Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen og Borgmester Jørgen Wæver Johansen.
Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. juni 2016 og løber til udgangen af november 2016.

21-05-2016 www.eu.dk:

Deltager Færøerne og Grønland i Schengen-samarbejdet?

Nej, Færøerne og Grønland deltager ikke i Schengen-samarbejdet.

Færøerne og Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, men er ikke omfattet af det danske EU-medlemskab og de forpligtelser, Danmark har påtaget sig i forhold til EU. Færøerne og Grønland har heller ikke som Norge og Island indgået en samarbejdsaftale med EU om Schengen.

Imidlertid indeholder den danske tiltrædelsesaftale til Schengen-samarbejdet en bestemmelse, hvorefter Danmark forpligter sig til at lade det danske politi udøve en effektiv personkontrol ved færøske og grønlandske grænser til lande uden for Schengen-samarbejdet, f.eks. Canada, så rejsefriheden mellem Danmark og resten af Kongeriget kan opretholdes. Færøerne og Grønland deltager også i det nordiske samarbejde om rejse- og pasfrihed uden at deltage i Schengen-samarbejdet.

21-05-2016 naalakkersuisut.gl:

Skibe bør ikke sejle mellem Grønland og CanadaI særdeleshed er jeg ængstelig for, om mineselskabet, som vil bryde zink- og bly i Citronfjorden i Pearyland, vil anvende sundet mellem Grønland og Canada som korridor for transport af mineraler.
Kamikpostens kommentar
Så langt man nu er i processen med at godkende minedriften i Citronenfjord, vil det nok være ansvarspådragende for Grønland, hvis man vil forbyde sejlads gennem strædet mellem Grønland og Canada og der ikke er andre muligheder for at sejle malmen ud af området.
Det kan blive dyrt for Grønland, og det skulle man havde tænkt på allerede, da der blev givet en efterforskningstilladelse.
Læs også
North Water Polynya

20-05-2016 www.jyllands-posten.dk:

Hvad var det, Lars Løkke så, da han besøgte Grønland?Professor emeritus Johannes Krüger fra Københavns Universitet mener, at den danske statsminister med denne uges besøg i Grønland deltager i et massehysteri om klimaet, der ofte er baseret på urigtige oplysninger.

20-05-2016 vejr.tv2.dk:

TV 2 VEJRET på Grønland: Sådan så Danmark ud for 20.000 år sidenFor ca. 20.000 år siden var istiden på sit højeste og iskappen dækkede et område, som nåede ned over stort set hele Danmark. Isranden - eller hovedstilstandslinjen - som var det vestligste og sydligste isen nåede frem gik tværs ned gennem Jylland.

20-05-2016 www.iafolketingimi.dk:

Ordførerindlæg til Rigsfællesskabsdebat 2016Rigsfællesskabet er et fællesskab, hvor der skal være respekt for, at de 32 sagsområder, som Danmark varetager på vegne af Grønland, prioriteres, løftes og optimeres.
På en lang række områder er dette desværre ikke tilfældet i dag. På det familieretslige område halter det efter med mere end 50 år gamle love. Samtidigt truer en udflytning af statslige arbejdspladser den dansk-grønlandske aftale om søkort over Grønlands barske farvande, som nu ikke færdiggøres til aftalt tid i 2018. Vi ser også en lang række grænsehindringer og barrierer mellem vores lande, samt et behov for en styrket inklusion af grønlændere i Danmark og større forståelse og viden om Grønland i det danske samfund.
Der er rigeligt at tage fat i.
Kamikpostens kommentar
Ja, der er rigeligt at tage fat på, så du skal bare smøge ærmerne op.
I er to folketingsmedlemmer, som skal varetage Grønlands interesser i Rigsfællesskabet, og du er den eneste af de to, der forsøger at klare opgaven. Det fortjener du tak for !

Opgaven er så stor, at du må alliere dig med noget sagkundskab i næsten hvert enkelt af de 32 ”ikke hjemtagne” områder.
Gør du ikke det, så spilder du Folketingets tid med dårligt gennemtænkte forslag.

Det gælder for eksempel din kritik af en mulig forsinkelse af reviderede digitale søkort.
Så vidt det er Kamikposten bekendt, var det de ansatte på den arbejdsplads, der skal flyttes fra København til Aalborg, som ”informerede” dig om ”katastrofen”.
I Grønland og i de kredse, der har erfaring og indsigt, anses det ikke for at være noget nævneværdigt problem. Det er et langt større problem, at de store krydstogtskibe, der sejler i de grønlandske farvande, kan gøre det uden at være konstrueret til denne sejlads; konstrueret uden isforstærkning overhovedet selvom der driver isskosser rundt i de farvande som de sejler i.
Du misbruger her tiden på dansk fagforeningspolitik.

Og så misbruger du tiden på ”inklusion af grønlændere i Danmark”. Det har du ikke noget politisk mandat til. Grønlændere, der flytter til Danmark, har nøjagtigt de samme rettigheder som alle andre danske statsborgere i Danmark. Og eventuelle problemer er et rent dansk anliggende, ligesom det i Grønland er et rent grønlandsk anliggende.
Som grønlandsk valgt politiker, bør du i stedet arbejde for, at folk i Grønland har så gode vilkår, at de ikke finder det fornødent at flygte ud af landet over hals og hoved.

Men der er – som du selv nævner det – masser at tage fat på. Og der er heldigvis mange, som gerne vil hjælpe dig i forhold til de 32 ”ikke hjemtagne” sagsområder. De fleste er kun et telefonopkald væk.

19-05-2016 videnskab.dk:

Grønlandske sten gjorde Minik Rosing verdenskendtBarndommens ophold i landet har givet ham en vis fordel, fortæller professoren.
»I forhold til andre forskere har jeg nok den fordel, at jeg ved, hvordan Grønland fungerer, så når jeg arbejder i Grønland, kender jeg smutvejene. Jeg ved også, hvordan man begår sig i naturen.«
»Når det er sagt, vil jeg nødig se mig selv som repræsentant for en etnisk gruppe eller en bestemt kultur. Det er der nok ingen, der vil. Man vil jo gerne bare se sig som sig selv,« siger Minik Rosing.

19-05-2016 knr.gl:

Grønland forstærker Tusks billede af klimaforandringerneUnder EU-præsident Donald Tusks besøg her i landet var klimaforandringerne det altoverskyggende tema.
Med de dugfriske oplevelser fra Grønland i baglommen vil han drage til G7-mødet i Japan i slutningen af maj og G20-mødet i Kina til september.
Her vil han over for EU plus verdens syv førende, industrialiserede nationer og dernæst de 20 største økonomier i verden tale for en hurtigere implementering af klimaaftalen fra Paris.
- De her erfaringer fra Grønland bliver meget brugbare som en form for argumentation under både G7- og G20 møderne.
Kamikpostens kommentar
Donald Tusks oplevelse foran isbræen minder mig om en beretning skrevet af den franske postflyver og forfatter til blandt andet ”Den lille prins”, Antoine de Saint-Exupéry .
Saint-Exupéry havde inviteret en af sine venner fra sine flyvninger i Sahara til Frankrig, og ville vise vand i større mængder end vennen, en beduinhøvding, nogen sinde havde set.
Så de kørte ud til et vandfald.
Høvdingen kiggede og kiggede og kiggede, indtil Antoine de Saint-Exupéry mente, at nu havde de brugt tid nok på det vandfald.
”Har du ikke snart set nok?” spurgte han.
”Jo, men jeg vil også gerne se, når de lukker for vandet”, forklarede høvdingen.

Bræerne i Grønland har kælvet de sidste 12.000 år, og det bliver de ved med i endnu mange tusinde år.

Beduinhøvdingen må være død for mange år siden, men vandfaldet i Frankrig vælter stadigvæk ud over bjergsiden

19-05-2016 sermitsiaq.ag:

Randi Vestergaard efterlyser ny debatkulturNår landsstyret kommer med et forslag, som vil gavne samfundet som helhed, betyder reformen som regel, at en minoritetsgruppe fratages visse økonomiske privilegier. Denne gruppe har ofte succes med at synliggøre, at der er tale om uretfærdigheder. Samtidig forbliver det store flertal, der oplever en marginal forbedring af reformen, tavse. De tager ikke debatten op med dem, der mister deres privilegier. Og i sidste ende resulterer det i en mediedækning, der ikke er retvisende.

19-05-2016 sermitsiaq.ag:

Urankritisk journalist fyret på KNR

Journalist Søren Lyberth mener han er blevet fyret på baggrund af sine personlige holdninger og en mindre fodfejl. KNR synes derimod at han har sat hele public service-stationens troværdighed på spil.
Under titlen 'aataa (bedstefar, red.) har været på arbejde' ses journalisten i gang med at dække urandemonstrationen 8. april i år med en af KNR’s karakteristiske blå mikrofoner i hånden.
Kigger man nøje efter, bærer han også det velkendte gule 'Uran Naamik' klistermærke på sin ene rygsækrem. Det er ikke faldet i god jord hos KNR-ledelsen.
Kamikpostens kommentar
Problemet i denne sag er, at KNR's ledelse lever i den vildfarelse, at KNR har en permanet troværdighed. Et medies troværdighed skal vedligeholdes gennem hvert eneste produkt hver eneste dag.
Et klistermærke på rygsækrem!
Der er nogen, der har haft luppen fremme. Det skulle vel ikke være en tidligere ølbrygger i Sydgrønland?

19-05-2016 videnskab.dk:

Forskere vil give grønlandske hjemløse en stemme

Det er dog ikke alle og enhver, som kan indlogere sig på herberget. For at få adgang skal man være registreret hjemløs, hvilket kræver, at man ikke må have arbejde, bolig eller familie i området, som man potentielt kunne bo hos. Selvom det måske umiddelbart lyder som rimelige krav, skaber det alligevel problemer, idet en kvinde, der flygter fra sin voldelige mand, dermed vil ende på gaden uden adgang til herberget

19-05-2016 www.soefart.dk:

Med Søværnet på patrulje langs isbjerge og hvaler vest for Grønland

Det var for et par år siden, da en lille speedbåd med fire unge mænd om bord kom i problemer. De var lidt for langt ude på søen, da motoren gik i stykker.
”Det er i sagens natur lidt farligt, så de ringede efter hjælp. Jollen tog vand ind, da vi fandt dem, og vi fik drengene om bord på skibet. De var utroligt taknemmelige og glade. I løbet af natten havde vi båden liggende på siden af vores skib, men næste morgen havde den taget så meget vand ind, at den var sunket,” siger Morten Køpke og tilføjer:
”Det var jo heldigt, at de ikke var i båden længere. Næste dag kom en af knægtenes mor ned med en stor købmandskurv med mad som tak for, at vi havde hentet hendes søn. Det er noget, man husker. Det giver varme. Og det giver også rigtig meget mening, når vi kan hjælpe befolkningen med isbrydning og anden assistance.”

18-05-2016 sermitsiaq.ag:

Foreslår sælfremstød på Arctic Circle-konference

Talsmanden for Inuit Sila-sælkampagnen i Nunavut foreslår, at politikerne på Arctic Circle-konferencen lægger pres på EU for at få gang i salget af sælskind.
Kamikpostens kommentar
Det ville hjælpe lidt på troværdigheden i budskabet, hvis demonstranterne på fotoet over artiklen var mødt frem i klæder af sælskind i stedet for det sædvanlige storcenterindkøbte overtøj.

18-05-2016 knr.gl:

Fællesforening Inuit vil tilbyde sprogundervisning i Danmark

Der er behov for undervisning i dansk og grønlandsk til grønlændere i mindre, danske byer, mener Fællesforeningen Inuit. Men hos De Grønlandske Huse kan man ikke fastholde grønlændere til undervisningen i storbyerne.

18-05-2016 www.information.dk:

Et nyt håb på Grønlands ’bagside’?Bygden Kulusuk har som resten af Grønland store potentialer: Østkystens bedste skole, egen lufthavn og daglige afgange til Island. Så hvorfor er det, at næsten ingen af de lokale forsøger at tjene penge på turisterne?

17-05-2016 sermitsiaq.ag:

Manglende søkort til debat i FolketingetInuit Ataqatigiits folketingsmedlem står sammen med Enhedslistens Christian Juhl og Magni Arge fra det færøske parti Tjodveldi bag dagens forespørgselsdebat.
- I sidste ende kan manglende søkort af grønlandske farvande betyde forskellen på liv eller død for grønlændere og for turister i Grønland.
Kamikpostens kommentar
Der er masser af ting, som er vigtigere end en forsinket opdatering af de digitale søkort. For eksempel brug af redningsveste og opmærksomheden rettet fremad i sejlretningen og ikke mod fotografen i den båd, der passeres i fuld fart.
Det kræver også noget sejlererfaring at kunne vurdere de forskellige risici ved at sejle i Grønland, hvad næppe nogen af de tre forslagsstillere er i besiddelse af.
De har nok bare fundet på noget at brokke sig over.

17-05-2016 knr.gl:

Vi bliver færre og færre her i landetGrønlands Statistik bekræfter i dag i en ny statistik at det samlede folketal i Grønland i de kommende 24 år, kan forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer til 52 til 53.000.
Der vil således i 2040 bo omkring 3.000 færre i Grønland end i dag, hvis der ikke sker uventede ændringer med hensyn til fertilitet - altså antallet af børn der fødes - samt dødelighed og ind- og udvandring.

17-05-2016 www.fonyhedsbureau.com:

Største befolkningsvækst i 14 år på FærøerneBefolkningstallet på Færøerne var 49.331 den 1. april i år. Det er 591 flere end 1. april sidste år. Væksten svarer til 1,2 procent, og er den største befolkningsvækst i 14 år. Det skriver Færøernes Statistik.
Årsagen til væksten er først og fremmest, at fraflytningen fra Færøerne er betydeligt mindre end for nogle år siden.
Tilflytningen til Færøerne er vokset lidt, og antallet af fødsler er stort set uændret de seneste fem år.

17-05-2016 videnskab.dk:

Mærkværdige vejrforhold i Europa koblet til Grønlands afsmeltningGrønland er verdens største ø og næsten fuldstændigt dækket af verdens næststørste iskappe. Knap 2.900.000 kubikkilometer vand er indeholdt i isen. Hvis al isen smeltede, ville det globale havniveau stige med syv meter.
Kamikpostens kommentar
Kamikposten har selv regnet på tidsrammen for afsmeltning af indlandsisen og er nået frem til samme resultat, som enhver nu kan få frem på en lommeregner.
Med en skønnet årlig nettoafsmeltning af indlandsisen på 400 kubikkilometer vil det vare 7.250 år før indlandsisen er forsvundet.
Det er almindeligt kendt at bjergmassiver "flyder som et skib" i det kontinent, de er en del af.
Grønland set på en globus ligner et skib, der ligger lavt, fordi er tungt lastet med is. I takt med isen bortsmeltning vil "skibet Grønland" løfte sig, og derved kompensere for den varslede stigning i havniveauet.
En stigning i hav niveauet på 7 meter i løbet af 7.250 år, svarer til 0,97 millimeter om året eller 9,7 centimeter på 100 år.

16-05-2016 www.sumut.dk:

Foredrag om satireTirsdag 17. maj kl 17.00 - kl 18.30
I forbindelse med udstillingen Grønlands Satire (14.april – 1. juni 2016) holder grønlandsjournalisten Steen Ulrik Johannessen foredrag om hvad satire er og hvad der er særligt ved den grønlandske Satire. Tegneren bag Parcafolket, Per Danker, vil også være til stede og supplere med fortællinger som sin tid i Grønland, Parcafolkets historie og sine oplevelser med reaktioner på hans satiriske tegninger.

13-05-2016 knr.gl:

Aaja: Behov for handlingsplan for inklusion af grønlændereDet er en samlet indsats over for grønlændere i Danmark, som blandt andet kigger på en sprogpolitik. Hvordan kan man sikre sprogundervisning på grønlandsk og dansk? Hvordan kan man sikre, at tolkebistand er nemmere? At der måske også er efteruddannelse af de tolke, som der er? Og at man også kigger på behovet for præster, som jo også har været nævnt rigtig mange gange.
Kamikpostens kommentar
Ja, det nytter jo ikke om at spørge hjemme i Grønland, hvordan man kan sikre sprogundervisning på grønlandsk og dansk, for der magter man det ikke. Det er blandt andet det, der giver "de udsatte grønlændere" i Danmark store problemer.
Jeg mindes ikke, at nogen fastboende grønlændere i Danmark har efterlyst undervisning i grønlandsk.
Skolesøgende grønlandske børn i Danmark har ret til at modtage undervisning i grønlandsk, selv om det ikke er noget, de har brug for. Hvis forældrene synes der er behov for det, kan de jo tale grønlandsk med dem derhjemme.
Mon ikke Aaja Chemnitz Larsen skulle nøjes med at passe sit arbejde i Folketinget, som går ud på fremlægge og sikre Grønlands interesser i de sagsområder, der sorterer under Rigsfællesskabet?

13-05-2016 knr.gl:

Dansk minister er skeptisk over for inklusions-forslagEllemann anerkender, at der er behov for at skabe bedre inklusion af grønlændere i Danmark. Men hun mener, at forslaget mest af alt ligner noget, der er set før.
- Jeg tror ikke nødvendigvis, der er brug for mere papir i det her arbejde (med inklusion af grønlændere i Danmark, red.).
- Vi har set gennem årene den ene rapport efter den anden er blevet sprøjtet ud. Nu har vi sådan set et ret solidt vidensgrundlag på nuværende tidspunkt på nogle af de her praksisnære, meget konkrete tilgange i forhold til at lykkes med indsatserne, siger Karen Ellemann til KNR.
Læs her en anmeldelse af en meget omtalt rapport
Et uskønt bestillingsarbejde
Det glade budskab i rapporten er, at Danmark overholder menneskerettighederne. Lovgivningen er i orden, og klagemulighederne er i orden. Det fremgår også af rapporten, at der ikke kunne opdrives eksempler på grønlændere i Danmark, der har fået tilsidesat deres menneskerettigheder af Danmark.

13-05-2016 naalakkersuisut.gl:

Replik til det åbne brev fra en række organisationerEn væsentlig andel de pensionsmidler, vi indbetaler her i landet, beskattes i andre lande. Det skyldes, at beskatningen sker ved udbetaling og ikke ved indbetaling. På grund af den store mobilitet inden for Rigsfællesskabet er der mange, som ikke bor her i landet, når deres pension skal udbetales. Konsekvensen er, at vi eksporterer skatteindtægter ud af landet.
Landsstyret har derfor foreslået, at beskatningen af pensioner fremover sker ved indbetalingen fremfor ved udbetalingen. Ordningen er sat sammen, så den påvirker den enkelte pensionsopsparer mindst muligt. En række organisationer har i et åbent brev af 11. maj 2016 imidlertid udtrykt sig kritisk overfor landsstyrets forslag.

13-05-2016 videnskab.dk:

Global opvarmning giver Thules befolkning nye mulighederI den isolerede grønlandske region Thule er fangere i fuld gang med at finde nye muligheder i en verden, hvor isen smelter, fortæller antropolog Kirsten Hastrup.
Opvarmningen accelererer voldsomt, og det påvirker deres fangstmuligheder og deres muligheder for at køre på hundeslæde mellem bygderne. Men de er enormt konstruktive og imponerende dygtige til at omstille sig til de nye klimatiske forhold. Deres fleksibilitet er meget imponerende.
Kamikpostens kommentar
Det burde ikke overraske en professor i antropologi med speciale i arktis.
Den grønlandske befolkning har – ligesom resten af de arktiske folk – gennem tusinder af år indrettet sig på, at temperaturen og skiftet mellem sommer og vinter er meget voldsomt.

For at sige det meget kort, så er det forklaringen på, at de har kunnet overleve i arktisk.
For beboerne i Thule området, som for befolkningen i resten af Grønland, er vinteren begyndt at blive lidt kortere og sommeren er blevet tilvarende længere. Man har et fuldt udviklet erhvervsmønster til begge levevilkår. Mange steder i Grønland har man tidligere flyttet efter årstiden mellem en sommerboplads og en vinterboplads.

Det er ikke kun udsving i klimaet, der har påvirket dette flyttemønster. Arkæologer har ved undersøgelser i Søndre Strømfjord opdaget, at tidspunktet for sommertogterne ind til jagtområderne i fjorden blev flyttet, da hvalfangerne dukkede op ved Vestgrønland. Man foretrak at være til stede ude i skærgårdsområderne i den periode, hvor det var muligt at komme i kontakt med hvalfangerne og byttehandle med dem.

13-05-2016 www.demokrat.gl:

Det er på tide med massiv folke-oplysning om forebyggelse af seksuelt misbrug af børn

Børn og unge er stadig udsat for seksuelt misbrug, og tallene for antal børn der oplever overgreb har desværre ikke ændret sig væsentligt siden vi begyndte at afholde statistik for området.
Seksuelle krænkelser i det hele taget er meget udbredt i vort samfund, og vi evner endnu ikke at knække disse tal væsentligt.
Der er igangsat en række initiativer på området, og der findes en række muligheder for hjælp.
Både for voksne der har slået hul på bylden, men også for børn og unge – og disses familier når katastrofen rammer.

13-05-2016 knr.gl:

1100 socialsager løses med hjælp fra SelvstyretSelvstyrets Centrale Rådgivningsenhed arbejder lige nu på højtryk sammen med Socialforvaltningen i sydkommunen Kujalleq med at behandle omkring 1100 socialsager.
Blandt dem er der lige nu 260 børne - og ungesager. Men dagligt løber der nye indberetninger ind om omsorgssvigt i kommunen.
Det er især i Narsaq, den er helt gal, fortæller formand for socialudvalget, Karla Bisgaard fra Siumut.

13-05-2016 naalakkersuisut.gl:

Fejllæsning skaber en fejlagtig historieNår noget er for godt, så er det oftest, fordi det er forkert. En læresætning, som AG’s tidligere BT-journalist burde overveje at tage til sig.

Med store skrifttyper frembruser han, at Naalakkersuisuts holdning er: ”Nej til ”køb grønlandsk””, der blev bragt i AG (uge 19) og på sermitsiaq.gl. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Lad mig forklare:

Fejlen består først og fremmest i en fejllæsning af det citat, som der bliver fremhævet i artiklen, der stammer fra mit svarnotat til FM2016/63. For god ordens skyld fremhæver jeg det igen:

”For så vidt angår ”køb grønlandsk” anbefalingerne bemærkes, at det ikke nødvendigvis vil have en ubetinget gavnlig samfundsmæssig påvirkning ukritisk at placere ordrer ved grønlandske virksomheder. Konkurrencemæssigt kan det medføre indsnævring af leverandørkredsen og højere priser. Desuden er det nødvendigt, at det grønlandske erhvervsliv i højere grad udvikles i en sund international konkurrence, hvor effektivitet, omkostningsreduktioner og innovation er de afgørende parametre”.
Læs også
Landsstyrets melding: Nej til 'køb grønlandsk'

13-05-2016 ninibiilmanndotcom.wordpress.com:

Langvarige løsninger søgesVi er mange som kunne hjælpe til inden for vores forskellige fag. Måske ikke decideret med socialt arbejde, men det kunne arbejde frivilligt som mentor, arrangere leder-netværks møder for at hjælpe folk i arbejde, være aktiv i et evt. grønlandsk råd, hjælpe de eksisterende foreninger med at samle penge ind, qua vores eget netværk, og jeg kunne blive ved med alverdens initiativer og tiltag.
Kamikpostens kommentar
Kamikposten har tidligere været inde på dette problem – i relation til De grønlandske Huse.
Det er påfaldende at værestederne for de udsatte grønlændere ikke ligger i De grønlandske Huse, men et eller andet afsides, andet sted i byen.
Når lejlighed bød sig, har jeg spurgt enkelte af de udsatte i Aalborg om de kommer i Det grønlandske Hus, og fået at vide, at de ikke er velkomne.
Når jeg spurgte til det i Det grønlandske Hus i København, fik jeg at vide, at ”at sådan ville de (de udsatte) helst have det”.
Sandheden er nok snarere, at ”sådan vil vi helst have det”.
De grønlandske Huse er et oplagt mødested mellem de mindst 80% velintegrerede tilflyttere fra Grønland og den lille gruppe tilflyttere, der behøver forskellige former for hjælp.
De fire grønlandske huse skylder offentligheden en redegørelse for, hvordan de arbejder med at skabe kontakt mellem disse to grupper af tilflyttere.
Hvis viljen er der – både i de fire huse og i de to grupper – kan det åbne helt nye muligheder for den lille gruppe af udsatte grønlændere.

12-05-2016 sermitsiaq.ag:

Udsatte grønlændere til debat på ChristiansborgMinisteren tilkendegav sin støtte for den gruppe af grønlændere, der får en svær start, samt tilhører gruppen af socialt udsatte i Danmark. Og desuden roste hun de forskellige organisationer, der bestræber sig på at forbedre vilkårene for denne gruppe borgere. Hun refererede desuden til regeringsgrundlaget ved at påpege, at regeringen så med alvor på inklusionsproblematikken.
Men, omvendt udvidede hun ansvaret til også at omfatte Selvstyret, når det gælder om at gøre noget for den gruppe af grønlændere, der oplever svære vilkår i Danmark.
Kamikpostens kommentar
Som danske statsborgere er ”de udsatte grønlændere” sikret på samme måde som alle andre danske statsborgere: De er sikret gennem den sociale lovgivning.
Som et nødvendigt supplement til den sociale lovgivning er der på Finansloven oprettet en satspulje beregnet for meget hårdt ramte personer med problemer, der ikke kan dækkes af den almindelige sociale lovgivning.
Det er til mennesker, der er ude i stofmisbrug, hjemløse alkoholikere, psykisk syge unge og en styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb etc.

Det er skammeligt, at der fra Grønland kommer borgere fra så ringe vilkår og som er så svagt udrustede både sprogligt og uddannelsesmæssigt, at man fra dansk side er nødt til at bruge af satspuljemidlerne i et forsøg på at bringe dem på fode.

Det selvstyrende Grønland bør tager ansvaret på sig og afholde udgifterne til denne gruppe grønlændere, der de facto er flygtet fra et Grønland, der har svigtet dem på alle leder og kanter.
Læs også
Udmøntning af satspuljen for 2016-2019

12-05-2016 videnskab.dk:

Grønlandsk drøm om at bryde kinesisk råstofmonopol rykker tættere påHvis selskabet kommer for sent i gang, må de lukke og slukke projektet i Kvanefjeld, for så bliver de overhalet af andre mineprojekter andre steder i verden. Der er 6-7 projekter, som er lige så langt fremme som GME’s projekt i Kvanefjeldet.

Forekomsten af uran i Kvanefjeld er samlet set stor, men lødigheden er lille og udgør kun en procent af steenstrupinmineralet.
Der er kun få steder i verden, hvor man udvinder uran med så lav lødighed som i Kvanefjeldet. Flere steder ville uranen i Kvanefjeld faktisk blive betragtet som affald,« siger Karsten Secher, som er forsker emeritus og i 1950erne var med til at lave de første geologiske undersøgelser af Kvanefjeldet for Grønlands Geologiske Undersøgelser (GGU).

12-05-2016 www.royalgreenland.gl:

Godt gang i QeqertarsuaqStørre indhandling af hellefisk i forhold til sidste år samt fortsat indhandling af fisk under rognsæsonen har medført, at ti faste medarbejdere i Royal Greenlands fiskefabrik i Qeqertarsuaq har fået flere arbejdstimer. Når indhandling af krabber starter i næste uge, vil fabrikken derfor ansætte ti nye medarbejdere

12-05-2016 sermitsiaq.ag:

Landsstyrets melding: Nej til 'køb grønlandsk'Konkurrencemæssigt kan det medføre indsnævring af leverandørkredsen og højere priser. Desuden er det nødvendigt, at det grønlandske erhvervsliv i højere grad udvikles i en sund international konkurrence, hvor effektivitet, omkostningsreduktioner og innovation er de afgørende parametre.

12-05-2016 knr.gl:

Flygtede efter 27 års voldeligt samliv

Akitsinnguaq Olsen frygtede for sit liv, da hun løb fra sin voldelige ægtemand. De sidste år var hans vold eskaleret i ekstrem grad.
Akitsinnguaq Olsen var en selvsikker kvinde med sine meningers mod, når hun fremførte sine synspunkter fra Landstingets talerstol. Men under de langærmede trøjer og halstørklæder gemte hun på en dyster hemmelighed. Den vold, der næsten fra begyndelse, havde været del af hendes ægteskab, var nu ved at komme helt ud af kontrol. Hendes mands misbrug af alkohol og hash var steget kraftigt.
Kamikpostens kommentar
Nu venter vi så bare på, at en eller flere af de mænd med erfaring i den form for adfærd, der måtte sidde i landsstyret og Landstinget, træder frem og fortæller den anden side af historien

12-05-2016 www.b.dk:

Vor tids stalinisterI 2008 kulminerede den såkaldte »Grønlænderjagt« i Gellerupparken ved Aarhus med, at ti grønlandske familier i al hast måtte hjælpes ud fra området af politiet efter i årevis at have været forfulgt af muslimske unge.
Dertil kom, at også enkelte grønlændere blev overfaldet uden grund og uden varsel i området. Det kunne ske hvor som helst, på en af stierne eller på vej til bussen fra Gellerup, eller ved de enkeltes hjem, hvor man formente dem adgang ved at afspærre opgangen. Denne racistiske voldschikane stod på i tre år, inden grønlænderne gav op og blev evakueret.

12-05-2016 naalakkersuisut.gl:

Landbrugets fremtid skal sikresTo rapporter vedrørende økonomien i den Grønlandske landbrug er udkommet.
Det ene dokument med titlen ”ESU- redegørelse for landbruget” er udarbejdet med henblik på at belyse erhvervets økonomiske situation.
Det andet dokument med titlen ”Målrettet støtte til det grønlandske landbrug” er udarbejdet med henblik på anbefalinger til hvordan den økonomiske støtte til erhvervet bedre kan målrettes ud fra de givne politiske målsætninger.

11-05-2016:

Noget om velfærd?

 

11-05-2016 politiken.dk:

Sammen kan vi give Grønlands børn og unge en tryg opvækstIngen er i tvivl om, at udfordringerne er til at få øje på. De fleste har set overskrifterne, f.eks. om at hvert syvende grønlandske barn vokser op i en familie med alkoholproblemer. At hver tredje grønlandske kvinde har været udsat for seksuelle overgreb. Og at Grønland har verdens højeste selvmordsrate. Vores budskab er, at vi tror på forandring. Og her er nogle gode grunde til det. For tabuet er på vej væk