Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Tirsdag den 25. oktober 2016

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
24-10-2016 knr.gl:

Vi er nødt til at planlægge fremtidens udfordringer i bygderneOg lige nu er der ingen bud på, hvad man skal gøre ved de bygder, der bliver affolket, siger Randi Vestergaard Evaldsen.

- Det er netop det, vi ikke har. Det er også derfor, at det er en diskussion, vi skal tage op: Hvad er det, vi skal, og hvordan skal vi imødegå det. For ved at tie stille eller ved ikke at snakke om det, så får vi ikke de ting vi skal have ind i den her idé eller planlægning, siger hun.

24-10-2016 knr.gl:

Grønlandske studerende må følge danske SU-reglerMen Nivi Olsen påpeger, at grønlandske studerende i Danmark allerede har luksuriøse forhold i forhold til mange andre steder i verden. Blandt andet kan de grønlandske studerende, der vender hjem efter endt uddannelse i Danmark, i dag allerede få refunderet en del af deres studielån af landskassen.
- Vi betaler hele deres uddannelse. De betaler nul kroner. Og så betaler vi også oveni deres lån, som de har brugt på til - jeg ved ikke hvad… computer, iPhones og rejser. Så jeg synes, at der er plads til at stramme op.

24-10-2016 ing.dk:

Hit-and-run forskning i Grønland og forskningsetik

Jeg kan være bekymret for, hvis man ikke prioriterer at inkludere grønlændernes interesser og det grønlandske forskningsmiljø blandt forskere i Danmark, og hvis man kommer til at give indtrykket af, at man bare ser Grønland som et sted at tage prøver og hente indigenous knowledge, så skader man både grønlændernes muligheder for at blive en større del af forskningen om Grønland. Samtidig risikerer man, at grønlænderne vil sætte flere restriktioner på hvem og hvordan danskere må forske i Grønland, hvilket jeg synes, ville være synd for alle.

Vi tror i Grønland ikke længere på, at vi kom fra planten som ravnen plantede i urtidens mudder, men vi tror, trods vores meget lille befolkningsstørrelse, at vi kan og bør være med til at udvikle den viden som bliver skabt om vores land og det folk vi er. Det kræver dog, at udenlandske forskere er villige til at inddrage de grønlandske interesser i deres forskning og at Grønland opstiller gode rammer for forskningen og samarbejdet herom.

23-10-2016 sermitsiaq.ag:

Studerende: Ulovlig udsmidning fra kollegierOgså forældre på barsel ryger ud af deres kollegiebolig. Her er lovgrundlaget ganske vist på plads, da det i kollegiebekendtgørelsen hedder, at 'midlertidig afbrydelse i form af orlov, herunder barselsorlov, anses for afbrydelse af uddannelse, således at retten til at bebo kollegieboligen også i disse tilfælde ophører'.

22-10-2016 ing.dk:

Danske containerbyggere kan få gennembrud i SverigeI Danmark er lignende projekter ikke mulige. I juni blev Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Dansk Folkeparti enige om, at planloven skulle åbnes for midlertidige bebyggelser. Ifølge aftalen skulle kommunerne fra januar 2017 kunne give tilladelse til midlertidigt byggeri i byudviklingsområder. Men det midlertidige byggeri måtte kun stå i tre år – dog med mulighed for forlængelse, hvis en dispensation ikke strider imod andre hensyn. En del oppositionspartier er imidlertid blevet enige om at kræve, at planloven skrives om, så midlertidigt byggeri får lov til at stå i ti år.
Kamikpostens kommentar
I Nuuk kunne man have brugt de boligcontainere, der var anskaffet til Arctic Winter Games, som boliger for hjemløse. Men sådan skulle det ikke være. Containerne blev solgt til et entreprenørfirma, er bruger dem til indkvartering af deres tilkaldte arbejdskraft.
Så de hjemløse må fortsat overleve fra dag til dag uden eget tag over hovedet.

I det mindste kunne man åbne lovgivningen for privat brug af boligcontainere. Men det ville afsløre, at problemet sagtens kan løses, når viljen er der.

21-10-2016 sermitsiaq.ag:

Glædelig skilsmisse mellem Halibut Greenland og Greenland Venture

Ifølge Greenland Venture har investeringsselskabet fået sin investering igen ikke mindre end 20 gange, når salgspris og de seneste års udbytte tælles sammen.
Indtjeningen skal - helt i tråd med Greenland Ventures formålsparagraf - bruges til nye investeringer i grønlandske virksomheder.

21-10-2016 www.ssi.dk:

For få kvinder i Grønland bliver screenet for livmoderhalskræft

Selvom antallet af nye livmoderhalskræftstilfælde pr. år har været faldende i Grønland siden 1970’erne, er forekomsten stadig dobbelt så høj som i Danmark. Vaccination mod HPV blev introduceret i det grønlandske børnevaccinationsprogram i udgangen af 2008 og forventes at reducere forekomsten af livmoderhalskræft i de kommende år - især blandt yngre kvinder, som er målgruppen for vaccination.

21-10-2016 sermitsiaq.ag:

Koalitionen splittet om ny parlamentsbygningDemokraternes Tillie Martinussen begrundede partiets modstand med, at i en tid, hvor for eksempel folkeskolen er under pres, har Grønland slet ikke råd til den type projekter. Atassuts Steen Lynge var ganske enig i de betragtninger.
Og det samme udgangspunkt havde Partii Naleraqs Anthon Frederiksen, lige som han også påpegede, at politikerne ikke kan være bekendt at overhøre de omfattende protester fra borgernes side i 2014, når det gælder byggeplanerne.

21-10-2016 www.ral.dk:

Dåb af Ivalo ArcticaLørdag den 22.oktober 2016 døbes Royal Arctic Lines nye bygdeskib, Ivalo Arctica, i Aasiaat.
Ivalo Arctica har Aasiaat som hovedhavn, en havn som også er den største transithavn for fiskerieksporten i Grønland.
Kamikpostens kommentar
Det er da vist et nyt skib i gammel retskrivning.

21-10-2016 knr.gl:

Flere chefer skal være dobbeltsprogede7 ud af 10 chefer og souschefer i selvstyret og i visse af de selvstyreejede virksomheder skal kunne det grønlandske sprog inden for en 10-årig periode. Det foreslår Inuit Ataqatigiits, Peter Olsen.
- Det at styrke det grønlandske sprog i administrationen – betyder at også vores sprog tager magten. Det er målsætningen, det er ikke spørgsmål om man er dansk eller grønlandsk, siger Peter Olsen til KNR.
Kamikpostens kommentar
Der er rigeligt med veluddannede grønlandsksprogede til at besætte samtlige chef- og souschefstillinger i Selvstyret og de selvstyreejede virksomheder. De bor bare ikke i Grønland.
Omkring 20% af den grønlandske befolkning har af forskellige grunde valgt at bosætte sig uden for Grønland.
En af forklaringerne er den måde, man behandler de dansktalende og de dobbeltsprogede på.
I Grønland er det en kvalitet i sig selv at være grønlandsksproget. Det er det ikke at kunne tale dansk.
Det er et politikerskabt problem for Grønland, der er voksende.

21-10-2016 ing.dk:

Gamle altaners bæreevne ruster væk bag betonlagetProblemet ved lige netop den her konstruktionstype er, at den bærende stålprofil kan korrodere inde under murværket. Og det er ikke altid, det giver synlige tegn på overfladen af betonen eller murværket i form af revner eller lignende. Det kan simpelthen være skjult inde i konstruktionen.
Kamikpostens kommentar
Vi boede i midten af 1970-erne i Blok 3 på Sletten i Nuuk. Her kunne vi med en kost feje det øverste af betonen væk. Så det med alderen er af mindre betydning. Det er vigtigere, at kvaliteten af betonen er høj.

21-10-2016 www.mm.dk:

Journalister og medier har behov for dyb selvransagelse

I dag er mediesamfundet globaliseret, og vi har ufattelig mange medier til rådighed. Via sociale medier bliver alle pludselig nyheds- og sandhedsbærere og udvikler dermed et postfaktuelt samfund. Men ingen varetager det faktuelle samfund. Vi kommer ud i en voldsom informationsforurening, hvor relevansen forsvinder i den nyhedsjournalistik, der skulle være en guide til at hjælpe os med at navigere i en stadig mere kompleks verden,

20-10-2016 www.royalgreenland.gl:

Ekstrakvote har stor betydningEn forhøjelse på 8.000 tons torsk i det kystnære fiskeri betyder, at mere end 300 medarbejdere i Royal Greenlands fabrikker og et stort antal leverandører, fiskerne fortsat kan arbejde og fiske i hele oktober - og november måned

20-10-2016 gymnasieskolen.dk:

Afskedigelsen sendte ham til Grønland

Casper Viderup Eriksen tog chancen og meldte sig frivilligt, da der skulle afskediges lærere. For ham betød det en ny start som lærer på et grønlandsk gymnasium.
”Jeg kan stadig blive lidt til grin blandt eleverne, når jeg har problemer med at udtale et grønlandsk navn,” siger han og griner selv, da han forsøger at give eksempler på den svære udtale.
”Men når de ser mig fejle, er det også en måde at gøre dem trygge ved at tale dansk til mig på,” siger Casper Viderup Eriksen og tilføjer:
”Jeg tager virkelig hatten af for eleverne. De skal jo undervises på et sprog, som ikke er deres første sprog. Det er svært for mange.”

19-10-2016 sermitsiaq.ag:

Per Rosing-Petersen: Fjern sommertidenMed hensyn til energiforsyningen er over 70 procent af vores forsyning baseret på vandkraft, så en benyttelse af sommertiden må bero på andre aspekter. Det er almen interesse for os at vide, hvorfor vi benytter sommertid, skriver han i sit forslag.

19-10-2016 sermitsiaq.ag:

Grønland kræver opgør med USA's baseanlægAf forslaget fremgår det, at hvis ikke der bliver fundet en model, hvor Grønland får flere penge ud af Thule Air Base, så er "en fortsat amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland ikke ønskelig".
Kamikpostens kommentar
Forhåbentligt tager amerikanerne dem på ordet og indleder en nedlæggelse af Thule Air Base.
USA kan indlede forhandlinger med Canada om at flytte over vandet til canadisk territorium.
Og i Grønland kan man begynde at regne på, hvad det vil koste Grønland at miste basen.

19-10-2016 www.royalgreenland.gl:

Udenlandsk arbejdskraft kommer til foråretDet er hensigten at de udenlandske medarbejdere skal flytte og blive i Grønland. Derfor har Royal Greenlands HR afdeling nu indledt de første nødvendige tiltag til rekruttering og modtagelse af de nye medarbejdere.
- Det er hensigten at vore udenlandske medarbejdere skal flytte til Grønland og arbejde på vore fabrikker under deres ophold i Grønland. Derfor har vi sat os grundigt ind i gældende love på området. Når vi finder de personer der vil flytte til Grønland skal vi søge om opholds-og arbejdstilladelser for disse, siger Søren Olsen Damgaard der understrejer, at de nye medarbejdere skal arbejde under lige vilkår som de hjemmehørende medarbejdere.

19-10-2016 sermitsiaq.ag:

Grønlandsbanken efterlyser mådehold på finansloven

2016 ender nok med overskud ligesom i 2015, men det er lidt ærgerligt og bekymrende, at forslaget til finanslov for 2017 kun lige akkurat viser overskud i en periode med optimale betingelser for fiskeri, turisme samt bygge- og anlægsområdet. Under så gunstige vilkår, hvor også arbejdsløshedskøerne bliver kortere, burde overskuddet være større. Det understreger med al tydelighed, at der er strukturproblemer, pointerer Martin Kviesgaard.

19-10-2016 knr.gl:

Politikere har prioriteret de større byerDet er ikke en naturlov, at folk flytter fra bygderne til de større byer. Det skyldes politiske beslutninger i de seneste år. Politiske beslutninger, som har prioriteret de større byer, siger to eksperter i bygdeudvikling.
Kamikpostens kommentar
Når forskning i Grønland er en levevej, og folk ophøjer sig selv og hinanden til eksperter, så kan det kun gå galt.
Læs her en anmeldelse af Kåre Hendriksens afhandling ”Grønlands bygder – økonomi og udviklingspolitik”, hvor anmelderen kun orkede at læse de første atten sider:
Grønlands bygder – økonomi og udviklingspolitik

19-10-2016 sermitsiaq.ag:

Departement truer GME på licensenDen slags ejerskifte skal landsstyret godkende, ikke mindst i sagen om det sydgrønlandske storskalaprojekt, som skal producere de strategiske råstoffer uran- og sjældne jordarter. Her vil Rigsfællesskabets øvrige alliancer sandsynligvis hæve øjebrynene noget, hvis et delvist statsejet kinesisk selskab pludselig står som hovedaktionær.

19-10-2016 videnskab.dk:

Hvem varetager egentlig den danske udenrigspolitik?Verden er fyldt med småstater, der konkurrerer om opmærksomhed, og hvis Danmark skal gøre sig noget håb om at gøre sig gældende på den internationale arena på områder, der har med danske nationale interesser at gøre, er det afgørende, at der eksisterer mindst én aktør, der midt i al kompleksiteten har overblikket over de mange forskellige internationale indsatser, som hver dag er med til at binde Danmark godt og grundigt sammen med verden. Den aktør er Udenrigsministeriet.

18-10-2016 www.nuuktv.gl:

Chefer og funktionærerLandsstyremedlem for boliger Knud Kristiansen er dobbeltmoralsk. Det mener landstingsmedlem Anthon Frederiksen, der har stillet et forslag om personaleboliger.

18-10-2016 knr.gl:

Plads til forbedringer hele vejen rundtI 2015 gik cirka 70 procent af folkeskolens afgangselever ud af folkeskolen, med et afgangsbevis med en eller flere karakterer, som ikke er tilstrækkelige, til at eleverne opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse.
Sådan indledes en ny rapport, der sætter fokus på, hvordan man kan støtte denne gruppe til at komme videre i skolesystemet.
Kamikpostens kommentar
Nivi Olsens mål er en folkeskole, som ikke koster så mange penge. Det udtrykker hun således: ”.. som meget gerne skulle mindske omfanget af ressourcer der skal afsættes til at samle unge op efter folkeskolen”.
Målet for den øverst politisk ansvarlige bør vel være, at afgangseleverne forlader folkeskolen med en solid ballast af viden, der sætter hver enkelt elev i stand til uden problemer at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Der er nu udarbejdet en rapport, der i sig selv understreger behovet for en bedre uddannelse - ikke bare hos eleverne, men helt op til toppen af systemet, hvor de mennesker befinder sig, der har forfattet rapporten.

Bogens titel er: ”Grundskolen af omveje”.
Det hedder det ikke. Det hedder: ”Grundskolen ad omveje”.
Bilag 4 i rapporten hedder: ”Ikke-boglig forløb”.
Det hedder det ikke. Det hedder: ”Ikke-bogligt forløb”.

Når man allerede i titel og indholdsfortegnelse kan finde elementære grammatiske fejl, så bliver der forventeligt brug for dansklærerens røde kuglepen mange steder i rapporten.
Læs rapporten her
Grundskolen af omveje

17-10-2016 imak.gl:

Engelsk som undervisningsprog?Det er derfor med stor forundring, at bestyrelsen for IMAK læser landsstyremedlem Nivi Olsens svar. Af svarnotatet fremgår det således, at landsstyret forventer at fremkomme med et ændringsforslag til folkeskoleloven til efteråret 2017 således, at engelsk bliver første fremmedsprog fra aug 2018 i stedet for dansk, som så bliver 2. fremmedsprog.
Forundringen skyldes 2 forhold – for det første, at landsstyret allerede har fastsat en dato for, hvornår engelsk bliver 1. fremmedsprog uden, at dette overhovedet har været drøftet med alle folkeskolens interessenter, dette selvom der gang på gang fra landsstyremedlem Nivi Olsen er lovet dialog.
Men endnu mere skyldes forundringen, at overskriften i svarnotatet er enslydende med forslagets titel om engelsk som undervisningssprog, mens lanssstyret i selve svarnotatet overhovedet ikke forholder sig til dette, men alene omtaler engelsk som 1. fremmedsprog og den nuværende status for dansk som andetsprog.

17-10-2016 www.natur.gl:

Dygtige skoleelever på praktik i NaturinstituttetTre elever fra Atuarfik Hans Lynge´s ældsteklasse i Nuuk oplevede at leve livet som biologer og forskere under deres 2 ugers praktik på Grønlands Naturinstitut. De tre dygtige elever, Bibi Lynge, Bilo Chemnitz og Silas Eldevig, der går på 10.A på Atuarfik Hans Lynge prøvede alt fra at være fiskeribiologer, pattedyrsbiologer og marinforskere, der tog vandprøver til stor hjælp for forskerne på Naturinstituttet. Eleverne har skrevet dagbøger, hvori de fortæller om deres forskellige aktiviteter under praktikopholdet. Bibi Lynge´s, Bilo Chemnitz´s og Silas Eldevig´s dagbøger og billeder kan nu læses og ses her:

9 fantastiske dage
Mine praktikdage i naturinstituttet
Jeg har været praktikant i Grønlands naturinstitut

17-10-2016 knr.gl:

IMAK er bekymretLærernes forening påpeger en række problemer ved allerede næste år at indføre engelsk som første fremmedsprog.
Hvordan sikres de nødvendige lærerresourser? spørger han og peger, at, der i dag er der ud af ca 1100 undervisere godt 100 fra andre lande, og det usikkert om de kan undervise på engelsk.
De 1000 grønlandske lærere vil også være udfordret, peger han på. I hvert fald viste evalueringen af folkeskolen, at der er stor mangel på grønlandske lærere, der kan overhovedet kan undervise i engelsk, for slet ikke at tale om at undervise i andre fag på engelsk.

17-10-2016 www.demokrat.gl:

Drop nu den bygning, IAOg det er ellers det parti, der i festlige sammenhænge kalder sig selv for de svages beskyttere. Man får jo næsten lyst til at spørge IA om hvordan et prestigebyggeri til mere end 300 millioner kroner går hånd i hånd med hårdt tiltrængt beskyttelse af vores børn og unge, der i dén grad har brug for vores beskyttelse?

16-10-2016 videnskab.dk:

Forskere risikerede livet på vild grønlandsekspedition

De danske forskere boede på Zackenberg Forskningsstation i tre uger, hvorfra de hver dag skulle ud i det sneklædte landskab og fange moskusokser.

»Vi bedøvede okserne med pile og satte sendere på dem, så vi kunne kortlægge deres vandreruter. Det betød, at vi slæbte 30 kg tungt grej på en pult hen over dynger af sne midt i ingenting,« forklarer Carsten Grøndahl, der var ekspeditionens dyrlæge og bedøvelsesskytte.
Forskerne havde blandt andet tunge iltflasker med for at kunne styre bedøvelsen, så okserne ikke mistede ilt og døde, mens de satte senderen på og tog blodprøver.

16-10-2016 usa-i-skolen.usvpp.gov:

National American Indian & Alaska Native Heritage MonthOveralt i verden har de oprindelige folk været underlagt kolonialisme og deres land er blevet erobret. Krige og sygdomme har gjort, at mange af disse folk er blevet kraftigt decimerede eller helt udslettet.
De er ofte blevet tvangsflyttet, og deres børn er blevet tvunget i skole med det formål at lære dem ”civiliserede værdier”.
I de fleste tilfælde har de europæiske kolonimagter ikke haft nogen forståelse for det meget anderledes værdisystem og syn på verden, som de oprindelige folk levede med. Det er faktisk kun inden for de seneste 20-30 år, at forskellige landes regeringer er begyndt at anerkende og forstå, hvilken skade den førte politik har gjort mod de oprindelige folk, deres kultur og deres levevis.
Læs også
Landsmænd
Grønland fremstår i dag ikke bare som den sundeste, den bedst uddannede, den mest velhavende og den mest selvbevidste af de arktiske nationer, men også som den eneste af de mange amerikanske first nations, som har formået at bevare sit sprog og danne sin egen regering.

15-10-2016:

Hvad skal vi leve af uden Danmark?

Kommentar fra en læser:
Man kan jo samtidigt smide Amerikanerne ud fra Thule, så kan fangerne få deres by tilbage så de igen kan få sat gang i fiskeriet og fangst

15-10-2016 sermitsiaq.ag:

Sætter turbo på selvstændighedsprocesIA's Aqqaluaq B. Egede og Partii Naleraqs Hans Enoksen går sammen for at gøre Grønland til en selvstændig stat
- Hvad venter vi på? Hvis vi tror på, at andre skal hjælpe os med at blive en selvstændig stat, så passer det ikke. Det er os selv, der skal tage initiativet og opnå at blive stat Kalaallit Nunaat, understreger de politikere i en fælles pressemeddelelse.
Kamikpostens kommentar
Endelig ser det ud til, at der sker noget.
Det er også, hvad et stærkt stigende antal mennesker i Danmark har ventet på: Slut med snak og brok, nu skal der handles.
Som det har udviklet sig siden 2009, hvor Grønland fik ”selvstyre”, er debatten og verbale udfald mod Danmark blevet mere og mere skingre. Ikke mindst blandt de folkevalgte i landsstyre, Landsting og de to medlemmer af Folketinget.

14-10-2016 www.iafolketingimi.dk:

Aaja inviterer til politiske kaffemøder i nordDer skal drikkes kaffe og snakkes politik de kommende dage. Som opfølgning på IA Folketingimis orienteringsrejse i Sydgrønland tidligere på året, har Aaja Chemnitz Larsen valgt at bruge Folketingets efterårsferie på at besøge Uummannaq, Saattut, Ilulissat og Aasiaat. Alle er velkomne til borgermøderne, som vil foregår på grønlandsk og dansk. Formålet med de politiske kaffemøder er at mødes med borgerne mod nord, høre hvad de har på hjertet og orientere om arbejdet som grønlandsk medlem af Folketinget.

14-10-2016 www.b.dk:

Grønland vil kræve betaling af USA»Det her kan de i Grønland glemme alt om. Det er udpugning og pengeafpresning, som ingen steder hører hjemme. USA har forsvaret og beskyttet Grønland i 75 år, blandt andet under Den Kolde Krig, og det skulle Grønland takke USA for. Amerikanerne har ved utallige lejligheder været Grønland – både hjemmestyret, selvstyret og grønlandske myndigheder – behjælpelige,« siger Søren Espersen.
Læs også
Der skal ryddes op på de militære anlæg i Grønland
Aftalt forurening mod et årligt milliontilskud

14-10-2016 sermitsiaq.ag:

GME vil ikke udlevere aftale til DepartementetDette afslår GME i sidste ende, og John Mair henviser til, at aftalen er fortrolig.
- Fortroligheden omkring sådanne aftaler er en almengyldig foretningspraksis, skriver John Mair.
Han fastslår samtidig, at en væsentlig årsag til at han ikke vil udlevere aftalen er, at han ikke stoler på, at departementet kan holde tæt.- Vi har ringe tillid til den grønlandske regerings evne til at bevare og beskytte fortroligheden af dokumenter, som ifølge australsk lov, skal forblive privat og fortrolig mellem GME og Shenghe.
Kamikpostens kommentar
Nu er det heldigvis sådan, at australsk lov ikke gælder i Grønland.
Men holdningen i GME er så rusten, at enhver tanke om at give dem licens til at udnytte noget som helst i Grønland må afvises.
Aftalen skal ikke kun udleveres til råstofdepartementet og landsstyret, den skal også gøres tilgængelig for den almindelige borger i Grønland.

Ud over dette stærkt betænkelige fifleri med en aftale, der kan give den kinesiske virksomhed Shenghe aktiemajoriteten i GME, så er det vigtigt at være opmærksom på uligevægten mellem Grønland og GME.
Uran og sjældne jordarter skal brydes i Grønland, med den forurening, det vil afstedkomme, og den skal oparbejdes af GME og Shunghe uden for Grønland. Det vil gøre det meget svært, for ikke sige umuligt, at afgøre, om Grønland får de penge ud af aktiviteterne, man har krav på ifølge koncessionen.
Det vil kun kunne sikres, hvis GME kun står for brydningen, og malmen, der brydes, udbydes frit på det globale marked og sælges til den højstbydende af virksomheder, der overholder alle internationale aftaler om oparbejdning og videresalg af de endelige produkter.

13-10-2016 www.soefartensledere.dk:

RAL-planer: stryger Dannebrog og udskifter danske besætninger med billig arbejdskraftSelvom det er meget bekymrende meldinger, der kommer fra Verner Hammeken er det da rart, at Royal Arctic endelig er kommet ud af busken med deres planer for samarbejdet med Eimskip og fremtiden for rederiet, siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere:
- Det er fortsat uklart, hvorvidt Royal Arctic Line mister omsætning og indtjening på samarbejdet med Eimskip - og dermed om Grønlands Hjemmestyre og Royal Arctic Line træffer de rigtige beslutninger, hvis løsningen fx betyder dyrere feedersejlads langs Grønlands kyst, siger han.- Vi har altid betragtet skibstrafikken mellem Danmark og Grønland som et indenrigs anliggende, hvor man ikke har ønsket andet end nationale rederier og dansk/grønlandsk arbejdskraft. Der er tale om en koncession og at den nu skal betjenes af skibe, indregistreret i Bahamas og med internationale besætninger, der arbejder under væsentligt ringere vilkår end man i Danmark finder acceptabelt, mener vi er en meget uheldig udvikling.

13-10-2016 www.justitsministeriet.dk:

Færøerne og Grønland tiltræder FN-protokol om overgreb mod børnFN’s børnekonvention blev i maj 2000 udvidet med en protokol om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi. Denne protokol blev ratificeret af Danmark den 24. juli 2003, men Færøerne og Grønland har hidtil været undtaget som følge af et territorialt forbehold.
Justitsministeriet har – i samråd med Færøernes Landsstyre og Grønlands Selvstyre – anmodet Udenrigsministeriet om at ophæve det territoriale forbehold for Færøerne og Grønland til protokollen. Forbeholdet er nu blevet ophævet.
Kamikpostens kommentar
Hjælper det børnene i Grønland?
Det gør det ikke, og det burde ikke være nødvendigt at blande FN ind i de problemer, børnene har i Grønland.
Problemerne har været kendt i mange år, og det er svært at få øje på viljen til at gøre noget for at afhjælpe dem. Det bliver kun ved snakken og i dette tilfælde et enstemmigt ”stærkt internationalt signal om, at man vil bekæmpe salg af børn, børneprostitution og børnepornografi”, som det formuleres i denne pressemeddelelse fra Justitsministeriet.
Det kan de flere tusinde ulykkelige, grønlandske børn så forsøge at trøste sig med.

12-10-2016 www.nuuktv.gl:

PatientventelisteDer er over 1.200 patienter der venter på, at blive opereret her i landet.
Landsstyremedlem for sundhedsvæsenet, Doris Jakobsen, mener, at ventelisten er nødvendig for at sikre, at lægerne har noget at beskæftige sig med.

12-10-2016 takeoff.dk:

Arktiske krydstogter farlige for sikkerhedenTero Vauraste, chef for det finske shippingselskab Arctia, advarer om, at der vil være meget lidt, myndighederne kan gøre, hvis et skib får problemer på grund af manglende infrastruktur: Nordvestpassagen er tusinder og tusinder af sømil med absolut ingenting”, siger han.
”Navigationen i de isfyldte farvande kompliceres af ringe satellitnavigation. Isen kan bevæge sig med fire-fem knob, men et skib risikerer at modtage satellitbilleder, som kan være 10-20 timer gamle”.

12-10-2016 www.shipowners.dk:

Arctic Circle sætter fokus på udfordringerne for arktisk skibsfartSejlads via Nordøstpassagens genvej har ikke levet op til de optimistiske forventninger. Det skyldes ikke mindst lave fragtrater og den lave pris på brændstof, som betyder, at gevinsten ved den kortere rute forsvinder som følge af bl.a. de vanskelige vejrforhold og is og de særlige krav til skibe, som sejler i disse områder.
Da stigningen i transit gennem Polarhavet ligger en årrække ude i fremtiden, skal tiden udnyttes rigtigt, så der sikres gode rammer for miljøet, skibstrafikken og de mennesker, der bor i Arktis,

12-10-2016 sermitsiaq.ag:

Atassut: Engelsk-plan kan blive kostbar fejlGrønland har ikke det nødven-dige antal engelsklærere til at løfte opgaven. Hvis vi gennemfører det her uden det nødvendige grundlag, vil det være at sætte Grønlands udvikling mange år tilbage. Og det kan Atassut ikke leve med, fastslår Steen Lynge.
Kamikpostens kommentar
Vejen mod løsrivelse bliver længere og længere, når fortalerne for selvstyre selv brolægger vejen med uforstandige hindringer.
Men det er jo et resultat af vælgernes valg i Grønland.

12-10-2016 www.b.dk:

Politiken skader medierne med sin selviscenesættelse

Vi har således ingen principper på spil her. Vi har derimod et forlag, som i sin markedsføring antyder, at en ny bog vil rumme hemmeligheder om PET’s arbejde. PET beder så om at måtte læse bogen før udgivelsen. Det siger forlaget nej til. Hvorefter PET beder en domstol om et fogedforbud, så PET får tid til at undersøge, om bogen faktisk bringer afsløringer, som kan skade Danmarks sikkerhed.