Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Onsdag den 12. maj 2021

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
12-05-2021 knr.gl:

Múte B. Egede om tsunamifare: Vi vil samarbejde med vores nabolande

Det grønlandske beredskab er klar. Men hvis det værst tænkelige skulle ske som det, der skete i 2017, er vi nødt til at hente hjælp udenfor landet, siger Múte B. Egede (IA), der formand for landsstyret
- Derfor er der rettet henvendelse til Danmark. Og så vil jeg have en samtale med den danske statsminister, hvor udgangspunktet vil være den nyeste viden. Derudover er der spørgsmålet om, hvordan vi kan samarbejde med vores nabolande om beredskabet, siger han
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede har ikke noget at snakke med 'nabolandet' Danmark om.
Ligesom Danmark som geografisk område ikke har noget at snakke med Grønland om.
Statsministeren er statsminister for Kongeriget Danmark, som omfatter de tre geografiske områder Danmark, Færøerne og Grønland.
Naturligvis vil man indenfor rigsfællesskabet yde al den hjælp, der er brug for. Sådan er indstillingen i Danmark.
Det er mere på Færøerne og især i Grønland, at det kniber med andet og mere end at nyde godt af rigsfællesskabet 😞

12-05-2021 knr.gl:

Ny risikovurdering for tsunami i Karrat Fjorden: 176 beboere får tilbudt flytningMyndighederne har dog ventet på en vurdering fra Det Norske Geotekniske Institut, som er eksperter i fjeldskred. Nu er vurderingen kommet, og det viser sig, at situationen kan udvikle sig mere kritisk, end først antaget.
Hvis det værst tænkelige sker, og det største ustabile fjeld i området falder i havet på én gang, risikerer cirka 176 beboeres hjem at blive ramt af tsunami-bølger.
Derfor får de berørte borgere mulighed for selv at vælge, om de vil blive boende eller få hjælp til at flytte. Det er en politisk beslutning.
Niaqornat og Qaarsut bliver hårdest ramt

11-05-2021:

Hvis vi havde hver sin telefon, så kunne vi ringe til hinanden

Tele-Post vil igen yde 25 mio. kr. ekstra i udbytte

11-05-2021 da.uni.gl:

Ilisimatusarfik indhenter flere penge til forskning i Grønland

Med mere eksternt finansieret forskning betyder det, at både forskere, politikere og vores studerende udvikler mere viden om aspekter og sammenhænge i det grønlandske samfund. Al denne nye forskning kan føre forbedringer med sig indenfor både samfund, kultur, uddannelses- og sundhedssystemet. Der er stadig brug for at øge forskningen på mange af de områder, Ilisimatusarfik arbejder med, og anskaffelsen af flere forskningsmidler er derfor en nødvendighed.

10-05-2021 sermitsiaq.ag:

Minister: Det skal være slut med skyhøje mobilpriser

Tele-direktøren understreger dog, at det ikke er en løsning på problematikken, at Grønland skal tilslutte sig EU's roamingregler.
- Vi ønsker ikke at tilslutte os EU-roamingreglerne, da regningen ville ende hos vores grønlandske abonnenter, hvis udenlandske teleselskaber og deres kunder skulle tilbydes priser, der er fastsat i Bruxelles, uden hensyntagen til de reelle omkostninger ved at drive og udvikle et mobilnetværk i Grønland, lyder forklaringen fra Kristian Reinert Davidsen.
Kamikpostens kommentar
Der mangler noget i Tele-Post direktør Kristian Reinert Davidsens forklaring.
Grønlandske mobilabbonnenter får gratis tilbudt et dansk telefonnummer, som man kan ringe til fra Danmark til danske abonnementspriser. Det betyder at man fra ethvert dansk abonnement med fri tale til et fast månedligt beløb kan ringe til Grønland og tale i timevis uden det koster noget 😀

10-05-2021 sermitsiaq.ag:

Minedrift kan påvirke sundheden i Narsaq

Det drejer sig ikke bare om grundstofferne thorium og uran, men tilsyneladende også som actinium, bly, cerium, hafnium, lanthan, mangan, niobium og tantal, som sammen med fluorid potentielt kan indtages via både drikkevand og luft.

– Udfordringen er, at der i dette projekt ses rigtig mange af de geologiske grundstoffer i meget høje koncentrationer, som folk i Narsaq risikerer at blive eksponeret for igennem drikkevand og luft, og mange af disse stoffer er så sjældne, at vi ikke ved nok om dem.

10-05-2021 www.kamikposten.dk:

Om spædbørnsdødelighed og mødredødelighed

Som led i bekæmpelsen mod spædbørnsdødeligheden i Grønland har man vedtaget WHO’s anbefalinger om et trygt/sikkert fødselsberedskab bestående af en jordemoder, en læge der kan udføre kejsersnit, personale til at assistere ved kejsersnit, en bioanalytiker og en operationsstue. Disse har været med til at bevirke, at spædbørnsdødeligheden og mødredødeligheden er faldet igennem årtierne
Læs også
Grønlands gravide bør ikke rejse for at føde

10-05-2021 siumut.gl:

Det er forbavsende at et Landsstyremedlem der skal arbejde for hele landet kun vil arbejde for sit lokale område

Det fremgår af artiklen at det nye medlem af Naalakkersuisut har besluttet sig for at arbejde mest muligt for det sted han kommer fra nemlig Aasiaat, fordi der er intet at misforstå i hans udtalelse til pressen: ”Vi skal udvikle Aasiaat til at blive større”, der er i denne forbindelse intet sagt omkring udviklingen af alle de andre byer herhjemme.
Det nye landsstyremedlem melder ud, at Aasiaat får et kæmpe kulturhus, en Musikskole og at GUX i Aasiaat skal udvikles.
Det er forbavsende at et Landsstyremedlem der skal arbejde for hele landet kun vil arbejde for sit lokale område hvor han selv kommer fra og det minder mere om en utidig indblanding i den kommunale byrde- og ansvarsfordeling.

09-05-2021 sermitsiaq.ag:

Det er dyrt at drive mine i Grønland

Greenland Ruby har længe været i økonomiske vanskeligheder. Siden 2017 har selskabet hvert år fået tilført kapital fra moderselskabet LNS Mining. Seneste melding lyder, at et amerikansk finansieringsselskab nu skal rejse pengene til den fortsatte udvinding af rubiner.

08-05-2021 iafolketingimi.dk:

Aaja drønærgerlig over DFs forslag om udrejsecenter

Først og fremmest kan man påpege at udlændinge området er et dansk ansvarsområde, og at man bør finde løsninger på udfordringerne selv og ikke ved at placere et udrejsecenter i Grønland.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen har stadig ikke forstået, at Folketinget ikke er et dansk anliggende.
Det er i Kongeriget Danmark – også kaldet Rigsfællesskabet – at Folketinget har det lovgivende ansvar for de tre geografiske områder Danmark, Færøerne og Grønland.
Det også derfor, at der sidder fire nordatlantiske, fuldgyldige medlemmer indvalgt i Folketinget 🙂

Og så burde Ajaa Chemnitz Larsen have vigtigere ting at beskæftige sig med end Dansk Folkepartis forslag om et udrejsecenter for afviste asylansøgere placeret i Grønland. Ud over Dansk Folkeparti er det kun Aaja Chemnitz Larsen og Aki-Matilda Høegh-Dam, der tager forslaget alvorligt.

Der er to grunde til at forslaget ikke bliver til noget.
For det første vil det blive alt for dyrt og rent praktisk tæt på umuligt at få sådan et center til at fungere i Grønland.

Den anden grund er den velkendte holdning i Grønland om kun at nyde og absolut ingen ting at yde i forhold til resten af Rigsfællesskabet.

08-05-2021 knr.gl:

Ja til minedrift men nej til uran og KuannersuitDer er allerede i forhold til af Greenland Minerals planlagt offentlig høring i forbindelse med deres udnyttelsesansøgning, og den vil jeg selvfølgelig medvirke til at færdiggøre, siger Naaja Nathanielsen i en pressemeddelelse.
Tilbage i 2013 afskaffede Landstinget nultolerance for uranudvinding her i landet. Det åbnede blandt andet op for, at der kunne udvindes uran i Kuannersuit.
Men nultolerancen for radioaktive mineraler, heriblandt uran, kan være på vej tilbage.
- Koalitionen forventer at kunne fremlægge forslag til en nul-tolerancepolitik i indeværende år og ser frem til at drøfte denne med Landstinget, siger Naaja Nathanielsen.

07-05-2021 sermitsiaq.ag:

Naaja Nathanielsen vil have samtykkelovgivning

Ifølge den nye lovgivning er det strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. I dag vil der ikke nødvendigvis være tale om voldtægt i tilfælde, hvor en person siger nej til sex.
Efter den gældende voldtægtsbestemmelse karakteriseres det nemlig først som voldtægt, hvis gerningsmanden for eksempel har brugt vold eller trusler om vold, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

07-05-2021 ina.gl:

Landstingets ekstraordinære samling 2021

2. mødedag, fredag den 7. maj 2021, kl. 11:00:

Forslag til landstingsbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2022 fastsættes således:
 1. Personfradrag kr. 48.000 (år)
 2. Standardfradrag kr. 10.000 (år)
 3. Skattefrit beløb for B-indkomst kr. 5.000 (år)
 4. Fradrag begrænset skattepligtige kr. 1.000 (år)
 5. Fælleskommunal skat 6%06-05-2021 www.royalgreenland.gl:

Royal Greenland finder nye veje i det hårdeste år i firmaets nyere historie

2020 var et særdeles vanskeligt år for Royal Greenland, men der er grund til en vis optimisme for 2021.
Til trods for en betydelig indsats har Royal Greenland A/S ikke kunnet afbøde de økonomiske virkninger af den markedstumult og heraf følgende lavere salgspriser, som skyldtes Covid-19 pandemien.
Royal Greenland oplevede et historisk omsætningsfald på 9%, som er forårsaget af faldende salgspriser på selskabets kerneprodukter; i løbet af 2020 faldt salgspriserne for skalrejer, kogte & pillede rejer og hellefisk således alle mellem 15% og 20%.
Royal Greenland A/S ordinære resultat før skat for 2020 var et underskud på 44 mio. DKK. Hertil kommer tab i forbindelse med udskiftning af en pelagisk trawler på 15 mio. DKK, så det samlede underskud beløber sig til 59 mio. DKK før skat, hvilket selvsagt er utilfredsstillende - også selvom det skyldes en pandemi.

06-05-2021 knr.gl:

ICC: Vi skal beskytte vores dialekter bedre her i landet

Oprindelige folks sprog er i kraftig tilbagegang, fordi det ikke bliver brugt. I stedet dominerer det engelske sprog. Der er også sket et tilbagefald i oprindelige folks kultur. Målet er, at både sprog og kultur skal styrkes igen. Det er en del af oprindelige folks rettigheder, siger Tukumminnguaq Nykjær Olsen til KNR.
Der er behov for, at beskytte dialekterne bedre her i landet, påpeger hun.
- Vi mener fra ICC, at vi må beskytte dialekterne i landet. For eksempel har vi været i Østgrønland. Der fandt vi ud af, at de ikke engang kan holde gudstjeneste på østgrønlandsk
Kamikpostens kommentar
Det er kun i Grønland man definerer thule-eskimoisk og østgrønlandsk som dialekter af vestgrønlandsk. I internationale sprogfora defineres de tre 'dialekter' som tre særskilte sprog.
Det er kun for at slippe udgiften ved at undervise i tre sprog, at man i Grønland har nedgraderet de tre sprog til dialekter. Det er i strid med internationale aftaler, som man fra Grønlandsk side ellers har arbejdet aktivt for at indgå.

06-05-2021 knr.gl:

Medlem af landsstyret: Grønlands gravide bør ikke rejse for at føde

Som kvinde og som mor kan jeg ikke forestille mig, at min mand ikke kunne være med til mine fødsler. Det, der skulle være den mest glædelige begivenhed for familier, bliver berørt af, at man som gravid skal forlade sit hjem, sin trygge base. Så det er dét, vi vil arbejde på - at prøve så meget som muligt at give mulighed for en lokal fødsel, siger Kirsten Fencker til KNR
Kamikpostens kommetar
Det almindelige mennesker betragter som en tryghedsskabende mulighed, anser et sentimentalt medlem af landsstyret for en urimelig forskelsbehandling 😟

06-05-2021 siumut.gl:

Vi skal i fællesskab vende den negative spiral

Der vil selvfølgelig være personer, som vil kritisere mig og Siumut for, at vi har haft muligheden for at løse disse problemer, mens vi sad ved magten. Det kan også være sandt, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er blevet gjort tiltag eller andet for at løse disse problemer.

Jeg er derfor helt enig i Politimesterens forord til statistikken, hvor han har skrevet, at det vigtigste af alt, er at det både er et fælles og individuelt ansvar at løfte i folk.
Så fra Siumut rækker vi hånden ud til de øvrige partier, instanser og ikke mindst rollemodellerne i befolkningen, så vi i fællesskab får vendt den negative spiral, hvilket vi som samfund så inderligt har brug for.

05-05-2021 sermitsiaq.ag:

Mindeord: Carl Juhl

Erhvervsmanden Carl Juhl er død tirsdag. Kommuneqafik Sermersooqs borgmester, Charlotte Ludvigsen sender i den anledning sine mindeord.
Personligt har jeg kun mødt Carl Juhl få gange. Jeg oplevede ham som en charmerende og sympatisk mand. En ting jeg altid har bemærket, er hvordan både hans ansatte og den brede offentlighed altid har set op til Carl Juhl.
Han har været et forbillede for mange og vil forhåbentlig være det længe endnu. Den driftighed, virkelyst og optimisme han repræsenterede, er fuldstændig central for at vi kan møde fremtiden med styrke, åbenhed og smil.
Min tanker går i dag til familien og de mange mennesker som Carl Juhl igennem et langt liv har knyttet tætte bånd til.
Ære være Carls Juhls minde.

05-05-2021 www.berlingske.dk:

Vestager vil give EU magt til at blokere udenlandske opkøb

EU skal kunne give bøder og ultimativt afvise udenlandske opkøb med statsstøtte i ryggen, siger forslag.
Kina har længe været i EU-landenes fokus. Kina har gjort store opkøb i Europa de seneste år.
Hos Dansk Industri ser man forslaget fra EU-Kommissionen som et godt tiltag.
»Vi har tidligere været skeptisk overfor denne slags tiltag, fordi vi troede og håbede, at Kina ville drosle sin statsstøtte ned i takt med, at deres økonomi udviklede sig. Vi må desværre konstatere, at det nærmest er det modsatte, der er sket. Det skaber en uholdbar situation for danske og europæiske virksomheder, og derfor er det godt, at EU nu kommer på banen med dette forslag,« siger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.

05-05-2021 sermitsiaq.ag:

Hotelkongen Carl Juhl er død

Erhvervsmanden Carl Juhl er efter kort tids sygdom død den 4. maj på Rigshospitalet.
Carl Juhl nåede i sit 77 år lange liv mere end de fleste og har i en særlig grad sat sit fingeraftryk i Grønland sammen med partneren Helge Tang i hotel- og restaurationsbranchen og som investor i flere ejendomsselskaber.
Oprindeligt var Carl Juhl uddannet maler. Født i Horsens tilbage i 1944, hvor han opvoksede i yderst beskedne kår i et indremissionsk hjem. Malerfaget førte ham til Sisimiut, hvor han hurtigt blev kendt som en driftig og initiativrig erhvervsmand.
Det var også i Sisimiut, at han i 1976 mødte Helge Tang, og grundstenen for et usædvanligt forretningsmæssigt partnerskab og venskab blev grundlagt.

04-05-2021 www.ral.dk:

LCL køle- og frysegodshåndtering flyttes til Århus

Fra den 1. november 2021, vil LCL køle- og frysegods til og fra Grønland skulle indleveres eller afhentes i Århus.

Med indlevering af LCL køle- og frysegods i Århus mindskes transittiden til Grønland med to dage. Det er ønsket om at kunne forbedre transittiden, særligt for datofølsomme kølevare, der gør at Royal Arctic Line fra 1. november flytter ind- og udlevering af disse godstyper til Århus.

Ændringen betyder ligeledes, at der vil være flere sammenhængende hverdage at håndtere køle- og frysegods på end før inden skibsafgang, da afgang er om fredagen fra Århus mod onsdag i Aalborg.

04-05-2021 sermitsiaq.ag:

Naaja Nathanielsen hopper ikke på Naleraqs bolig-ide

I stedet for koalitionspartnerens ide vil landsstyret arbejde videre med den mangeårige plan om at overdrage selvstyrets boliger til kommunerne, oplyser hun.
-Vi er ved at nå det punkt, hvor overdragelsen skal sluttes af, siger Naaja Nathanielsen, der planlægger at invitere de nye borgmestre til møde, så snart de er på plads efter valget.
- Jeg ser frem til at høre om deres tanker og planer og til dialogen med dem, siger hun.
Overordnet set så er et af de store problemer manglen på boliger i de største byer, og det er ikke kun en offentlig opgave. Der skal også være nogle private investorer, mener Naaja Nathanielsen.

04-05-2021 sermitsiaq.ag:

Tele-Post vil igen yde 25 mio. kr. ekstra i udbytte

I år vil Tele-koncernen gentage manøvren og lægge 25 mio. kr. ekstra oveni i det allerede forventede udbytte på 87,6 mio. kr. Således vil koncernen sende 112,6 mio. kr. over til ejerne: Selvstyret.
Kamikpostens kommentar
Ejerne er ikke Selvstyret.
Ejerne er Grønlands befolkning, og til den skal Tele-Post yde en stabil og hurtig forbindelse for alle i Grønland til den lavest mulige pris. Det opnår man ikke ved at sende 112,6 millioner kroner direkte i Landskassen 🙁

03-05-2021 knr.gl:

Der er en milliard til regninger

Det nye landsstyremedlem for finanser, Asii Chemnitz Narup fra Inuit Ataqatigiit, understreger dog, at der er rigeligt med penge til betale for de kortsigtede regninger. Det er der godt en milliard (1,015.000.000 kroner) i landskassen til, oplyser hun.
- Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat er store udfordringer med at sikre landskassens langsigtede økonomiske holdbarhed. Den nye koalition har store ambitioner - ikke mindst på det sociale område. Det er derfor ikke nogen nem sag at håndtere begge problemstillinger på én gang.

03-05-2021 knr.gl:

Samfundsforsker: Coronabekymring fylder mest i yderområderne

Fra mit perspektiv som forsker i livskvalitet, så er det jo opmuntrende at se, at folk stadig bevarer deres livskvalitet på trods af, at de lever i en pandemitid, siger Naja Carina Steenholdt, der i sin undersøgelse argumenterer for, at corona i Grønland i højere grad har være en mental pandemi i end en fysisk.
- Der har været relativt få smittetilfælde og næsten ingen spredning. Men det er noget, der har ligget i bevidstheden, det er noget, man har skullet gå og tænke over og bekymre sig over fra tid til anden.

03-05-2021 sermitsiaq.ag:

Nyt betalingssystem ligger i syltekrukken

Ilanngaassivik-betalingssystemet, som Skattestyrelsen har ansvaret for at udvikle og idriftsætte, skulle oprindeligt søsættes den 1. juli 2021. Lanceringen er imidlertid udskudt til udgangen af 2021, fremgår det af Finansloven for 2021, men spørgsmålet er, om det overhovedet vil se dagens lys og i stedet ender med at blive skrottet af den nye koalition og dets støtteparti.
Uanset udsigten til en 30 millioner kroner stor og årlig gevinst, så fik loven om Ilanngaassivik kun et meget snævert flertal bag sig den 20. november 2019. Således stemte de to nuværende koalitionspartier IA og Naleraq samt støttepartiet Atassut imod.

01-05-2021 sermitsiaq.ag:

Nyt landsstyremedlem om lufthavne og Kuannersuit: Vi arbejder på det

Vi skal have oplysninger om økonomien og de forventede budgetoverskridelser lagt frem for Landstinget og befolkningen, siger Naaja Nathanielsen.
Da lufthavnspakken i sin tid blev debatteret i Landstinget foreslog IA at lufthavnene skulle bygges forskudt af hinanden for at undgå overophedning af byggebranchen. Naaja Nathanielsen påpeger at IA fik ret i sin bekymring og mener, at der bør kigges på følgerne.
-Vi er nødt til at være åbne om konsekvenserne af det valg, der blev truffet. For eksempel hvilke andre ting, der ikke er råd til fordi der er opstået en overophedning af byggebranchen der medfører, at vi over hele linjen får mindre byggeri for de samme penge, siger hun.

29-04-2021 www.qeqertalik.gl:

Der var rejsegilde af skolen i KangaatsiaqKommunen har på tidligere tidspunkt sendt ansøgning til Selvstyret og landsstyret om finansiering af en ny skole i Kangaatsiaq. Kommunale politikere og embedsmænd i Kommune Qeqertalik tog for første gang til Kangaatsiaq lige efter kommunen var blevet oprettet og så en nedslidt skole og noget af skolen var skimmelbefængt, derfor havde nogle af børnene fået hudproblemer og andre lidelser. På grund af disse besluttede kommunalbestyrelsen at udføre skolebyggeri i Kangaatsiaq. Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik havde afsat midler over tre års periode, der skal bruges til skolebyggeri og nu har man nået dertil at der kan laves ny skolebyggeri i Kangaatsiaq og ansvar for skolebyggeri i Grønland er blevet overdraget til kommunerne.

29-04-2021 sermitsiaq.ag:

Værdikriger med grønlandsk pas

Samfundsforsker Rasmus Leander Nielsen fra Grønlands Universitet siger:
Den arktiske strategi er en lakmusprøve for det kommende samarbejde, og det vil være et nederlag for Udenrigsministeriet. Strategien er et vigtigt symbol for kongeriget som en samlet enhed i forhold til udlandet.
Kamikpostens kommentar
Her ser man Pele Broberg med et hjemmelavet pas, som han ikke kan bruge til andet end at gøre sig selv til grin 🙄
Og Rasmus Leander Nielsen fra Grønlands Universitet bør forsøge at bevise, at han er sin løn og sin stilling værd som samfundsforsker. Han kan begynde med at sætte sig ind i Lov om Grønlands Selvstyre.
Loven kan læses her:
Kapitel 8 Grønlands adgang til selvstændighed

29-04-2021 sermitsiaq.ag:

Ønske til Folketinget: Najorti skal styrkes

Som formand for Grønlandsudvalget har Aki-Matilda Høegh-Dam taget initiativ til at igangsætte temamøder med ministre, således danske toppolitikere får større kendskab til de sagsområder, Danmark har ansvar for.
- Det glæder mig, at de folkevalgte og regeringsudpegede ministre således også nu får større viden om igangværende arbejde og initiativer i Grønland, slutter Aki-Matilda Høegh-Dam.
Kamikpostens kommentar
Forhåbentligt får det en afsmittende virkning på de to folketingsmedlemmer fra Grønland 🙂

29-04-2021 sermitsiaq.ag:

Organisationer: Koalitionen er skrøbelig

Grønlands Erhverv og lønmodtagerorganisationen SIK ser positivt på koalitionsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq på grund af hensigten med de brede forlig. Men de ser også udfordringer.

29-04-2021 sermitsiaq.ag:

Landsstyremedlem vil have turisme til Kangerlussuaq – NU

Det kan godt være, at der bygges på livet løs for at få lufthavnene i Nuuk og Ilulissat klar til åbning i 2023. Det kan også godt være der planer om at bygge en ny lufthavn i Qaqortoq.
Men lige nu er Kangerlussuaq den eneste kommercielle lufthavn her i landet, hvor større fly fra udlandet kan lande.
- Kangerlussuaq er den eneste lufthavn, hvor jeg kan lokke nogen til lige nu, og den har desuden en meget høj regularitet, siger Pele Broberg (N) til Sermitsiaq.AG.
Derfor vil det nye landsstyremedlem for Erhverv, Handel, Klima og udenrigsanliggender, arbejde hårdt og hurtigt på at gøre Grønland til trædesten for flypassagerer mellem USA og Europa.

28-04-2021:

Hvad tror du oppositionen vil optræde med på den ekstraordinære landstingssamling ?

 

28-04-2021 ina.gl:

Landstingets hjemmeside 

28-04-2021 knr.gl:

Flere klager over formandskabet i Landstinget

19. november 2019:
Formand for Landstinget, Vivian Motzfeldt, begrunder afbrydelsen med, at Tillie Martinussen ikke holdt sig til det punkt, som blev behandlet - som var udsættelse af vedtagelse af finansloven. Det var ifølge formanden brud på forretningsordenen.
Tillie Martinussen selv mener, det er hetz, og at formanden ikke ønskede at lægge øre til kritikken.
- At blive afbrudt i sin grundlovssikrede ret til at tale, blot fordi man kritiserer de prioriteringer, der er i finansloven på de svage og de udsattes vegne, det kan man ikke. Det er uhørt, og jeg har ikke hørt om, at det er sket nogensinde før i Landstinget, siger hun.
Kamikpostens kommentar
Dette tilbageblik er relevant i forhold til Siumut forlader pludselig landstingssalen

27-04-2021 sermitsiaq.ag:

Partiformænd tager afstand fra vold

De tre partiformænd understreger, at Landstinget ikke har beføjelse til at drøfte personsager på et åbent møde, da Landstingets opgave er lovgivning.
- Vi partiformænd respekterer magtens tredeling fuldt ud, men vi er helt klar over at visse handlinger påvirker i befolkningen, ligesom vi er helt klar over at Landstinget skal være rollemodeller for samfundet.

27-04-2021 sermitsiaq.ag:

Landstinget skal på ekstraordinær samling

Efter anmodning fra landsstyret, har Formandskabet for Landstinget besluttet, at der holdes en samling på to mødedage.

- Den ekstraordinære samling starter med en 1. mødedag; mandag den 3. maj klokken 11.00, efterfulgt af en 2. mødedag; fredag den 7. maj, der ligeledes starter klokken 11.00, fremgår det i en pressemeddelelse fra formanden for Landstinget Hans Enoksen
Læs mere her
Ekstraordinær samling 2021/

27-04-2021 sermitsiaq.ag:

Der er udløbsdato på buksefjorden

Det ventede projekt med at udvide Buksefjorden vandkraftværk kan ikke skubbes længere, hvis forsyningen skal sikres. Søen der bruges i øjeblikket er ”tom” om tre år, lyder prognosen.
For at projektet kan startes i 2022 skal Landstinget beslutte, at prioritere godt tre milliarder kroner til de to projekter på finansloven, når den vedtages ved efterårssamlingen.
Kamikpostens kommentar
Den udgift kendte man allerede dengang, man pressede lufthavnsprojektet igennem. Dengang tav man, for der var ikke plads til begge projekter 🙁

27-04-2021 knr.gl:

Siumut forlader pludselig landstingssalen

Hans Enoksen læste navnene op på de nye medlemmer af Finans- og Skatteudvalget - og så forlod Siumut og Demokraatit salen.
Vivian Motzfeldt, næstformand i Siumut, fik som den første taletid i salen. Hun sagde:
- Den nye koalition har på baggrund af meget flotte ord lavet en koalitionsaftale. Her har koalitionen særligt sat fokus på børn. Meget flotte ord.
- Mens vi er her i salen, har jeg noget, som gør ondt i hjertet på mig, og som jeg gerne vil ud med. Det er, at vi på det kraftigste har et ansvar til at handle, hvis medborgere bliver behandlet skidt. Et ansvar, der er endnu større end vores medmenneskers.
KNR arbejder lige nu på at få kommentarer fra Siumut og Demokraatit.
Kamikpostens kommentar
Så må vi se, om de vil fortsætte med at udvandre. Næste mulighed er første mødedag på efterårssamlingen 🙂
Læs også
Jens Napãtôk søger om sygeorlov fra Landstinget

26-04-2021:

Der er blevet så stille, siden Múte blev formand for landsstyret

 

26-04-2021 sermitsiaq.ag:

Sag om udenlandske arbejdere trukket i langdrag: Kielsen og Svane bremsede fast-track ordning

Byggebranchen har længe skreget efter en fast-track ordning, der åbner Grønland for hurtig rekruttering af arbejdskraft fra hele verden. Det gamle Siumut-styre har forhalet en aftale med Danmark, der har sat tingene i bero. Det nye IA-Naleraq-styre skal tage stilling til en aftale med Danmark.

26-04-2021 knr.gl:

Selvstyret tvinger Polar Seafood til at tømme sunket trawler for olieSelvstyret har dog været nødt til at få hjælp fra Arktisk Kommando til at overvåge forureningen og tage prøver.
- Indtil videre har vi haft både og skibe i området, og vi vil som minimum fortsætte med at have fly for at kunne fotodække og overvåge området, og det fortsætter selvfølgelig, indtil vi er færdige med opgaven, siger Dan B. Termansen, fungerende chef i Arktisk Kommando.
Indsatsen fra Arktisk Kommando er dog ikke gratis, og sammen med regningen for at tømme skibet for olie, kan den endelige regning løbe op i et stort tocifret millionbeløb.
Arktisk Kommando slår fast, at regningen ender hos Polar Seafood - eller nærmere bestemt selskabets forsikringsselskaber.

24-04-2021 sermitsiaq.ag:

Fem nødstedte personer hentet af Ejnar MikkelsenInspektionsskibet Ejnar Mikkelsen, der på det tidspunkt befandt sig ved Qasigiannguit sejlede mod Nassuttooq. Men de fem personer måtte blive ved jagtområdet natten igennem.

- Omkring klokken 8.30 her til morgen blev det oplyst, at alle personer nu var ombord Ejnar Mikkelsen. Alle er i god behold. Dog skal den ene person vurderes af læge, så snart de når land på grund af nedkøling, siger Malik Olesen.

24-04-2021 knr.gl:

Erik Jensen beklager forløb om Qarsoq og Minik Høegh-Dam

Siumut-formanden vil se partiets procedurer gennem for at sikre, at Siumut ikke igen havner i en situation, hvor valgte kandidater må vrages.
To af Siumuts største stemmeslugere, brødrene Minik og Qarsoq Høegh-Dam, når aldrig at levere for de vælgere, som stemte dem ind ved kommunalvalget og landstingsvalget 6. april.
Minik Høegh-Dam, blev for præcis en uge smidt ud af Siumut. Han var kommende borgmester i Avannaata Kommunia, men en sag om muligt hashsalg fik partitoppen til at ekskludere ham.
Og i dag trak Qarsoq Høegh-Dam sig fra Landstinget, før han nåede at få anorakken på. Han forventede nemlig, at et flertal i Landstinget ikke vil erklære ham egnet til at være i parlamentet på grund af en sag, der også handlede om hash.

23-04-2021:

Historisk - Første ’landsstyremedlem for sport’

Tidligere i dag blev Peter P. Olsen valgt som landsstyremedlem for uddannelse, kultur, sport og kirke, hvilket betyder, at Grønland har fået sit første ’landsstyremedlem for sport’ nogensinde. Grønlands Idrætsforbund har haft svært ved at få armene ned efter, at Muté Borup Egede annoncerede det nye landsstyre og den nye koalitionsaftale efter valget.
Udmeldingen bød nemlig både på udnævnelse af den af titel første ’landsstyremedlem for sport’, men også omtale og opbakning i koalitionsaftalen til Grønlands Idrætsforbunds vision om at blive verdens mest fysisk aktive land i 2030.
Det er virkelig stort, at sporten har fået sit eget landsstyremedlem. Det tager vi som udtryk for, at man politisk ser vigtigheden og værdien af idræt og fysisk aktivitet i samfundet og ønsker at prioritere dette område. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre udmelding.

23-04-2021 knr.gl:

Múte Egede er ny formand for landsstyret

- Mange tak. En ny generation tager over, siger 34-årige Múte B. Egede fra talerstolen.
- Tak til jer alle for støtten og opbakning. Der skal være plads til os alle – vi skal lytte til alle, vi skal være samlet. Vi tager et større ansvar for at samle Grønland.
- Vi skal samarbejde med verden. Der skal være plads til uenigheder, men vi skal kunne samarbejde og lytte til hinanden, for det er det, der har gjort, at vores forfædre har kunnet overleve her i landet. Nu går vi en ny tid i møde.

23-04-2021 sermitsiaq.ag:

Her er det nye formandskab

Formandskabet i Landstinget ser sådan ud:
 • Formand: Hans Enoksen, suppl. Jens Napaattooq
 • Næstformand: Kim Kielsen, suppl. Erik Jensen
 • 2. næstformand: Kristian Jeremiassen, suppl. Mariane Paviasen
 • 3. næstformand: Jess Svane, Vivian Motzfeldt
 • 4. Aqqalu Jerimiassen, suppl. Sofia Geisler23-04-2021 sermitsiaq.ag:

Tele-Post leverer stort overskud i 2020Tele-Post er på trods af corona kommet ud af 2020 med et stort overskud på bundlinjen på 122,7 millioner kroner. Nettoomsætningen er faldet med 12 millioner fra 814,2 til 802,2 millioner kroner.
- Årets resultat er en flot afslutning på vores fireårige strategiperiode, hvor vi, trods søkabelbrud, vanskelige vejrforhold og ikke mindst Covid-19, har formået at gøre Tele-Post til en langt mere effektiv virksomhed, udtaler bestyrelsesformand, Stine Bosse om resultatet.
Kamikpostens kommentar
Da Kamikpostens redaktør i årene 1995-1998 sad som politisk udpeget formand for TelePosts bestyrelse, budgetterede vi med et overskud, der sikrede, at TelePost havde en stabil, langsigtet økonomi. Det var dengang omkring 40 millioner kroner årligt. Resten blev brugt på takstnedsættelser.
TelePost er ikke et aktieselskab, der skal sikre årlige udbetailinger til aktionærerne.
TelePost ejes af Grønlands befolkning og skal levere telefon, internet og andre fælles digitale ydelser til kostprisen. Det har Stine Bosse ikke forstået.
Overskuddet burde være på det, der dengang i halvfemserne var godt 40 millioner kroner. Resten skulle være brugt på takstnedsættelser.
Men de har sikkert været glade for Stine Bosse i landsstyret.
Det nye landsstyre bør forklare Stine Bosse lidt om formålet med TelePost 🙂

23-04-2021 sermitsiaq.ag:

Qarsoq Høegh-Dam har trukket sig fra Landstinget

Før udvalg til valgs prøvelse skal aflevere deres indstilling til Landstinget om, hvorvidt de nyvalgte kandidater er egnede til at varetage en position som folkevalgt, er den tidligere hash-dømte politiker Qarsoq Høegh-Dam gået selv.

23-04-2021 knr.gl:

Greenland Minerals sætter advokater til at undersøge Kuannersuit-projektetMineselskabet er bekymret for projektet ved Kuannersuit - og nu vil de have advokater til hjælp. Direktør vil ikke deltage i interview.
Kort efter valget styrtdykkede Greenland Minerals’ aktier. Derefter meddelte selskabet i en fondsbørsmeddelelse, at mineselskabet vil i dialog med det kommende landsstyre om mineprojektet i Kuannersuit, som risikerer at blive skrottet.
I fondsbørsmeddelelsen skriver Greenland Minerals, at selskabet i dialogen vil fokusere på "beskyttelsen og håndhævelsen af GGG's (Greenland Minerals, red.) juridiske position, rettigheder og aktiver - deriblandt retten til at få tildelt en udnyttelsestilladelse."

23-04-2021 ina.gl:

Konstituerende samling 2021 

22-04-2021 sermitsiaq.ag:

Pele vil udfordre de selvstyreejede virksomheder

Med KNI har vi på samme måde som med RAL opbygget et monopol. De leverer det ene millionoverskud efter det andet, og alligevel bliver det ikke billigere at bruge dem. Der er jeg klar til at se på, hvordan vi får lavet en ny udbudsform, og hvilke andre virksomheder der kan byde ind.
Kamikpostens kommentar
Pele Broberg ved som sædvanligt ikke, hvad han snakker om.
Han vrøvler bare løs, og journalisten spiser af hånden 🙁
Blandt meget andet er det uklart, hvad han forestiller sig med KNI. KNI er opdelt i en forsyningskæde for bygderne, der holdes i gang gennem en servicekontrakt med selvstyret.

Resten af butikkerne, undernavnet Pisiffik, ejes af Dagrofa-koncernen i Danmark.
Fra årsskiftet overtager den stenrige købmandsfond, KFI Erhvervsdrivende fond, en betydelig ejerandel i Grønlands største detailvirksomhed Pisiffik med 40 butikker og en omsætning tæt på en mia. kr., når Dagrofa-koncernen sælger ud for at satse udelukkende på detail i Danmark.
Præcis, hvor stor ejerandelen bliver, er ifølge Michael Holm Johansen ikke afklaret helt endnu. Dagrofa-medejer Norges Gruppen skal også have sin part, og i forvejen er godt 14 pct. af Pisiffik ejet af Grønlands Selvstyre via et holdingselskab.
Læs også
KFI vil sælge sine grønlandske detailaktier

22-04-2021 knr.gl:

Samfundsforsker om koalitionsaftale: Stort fokus på samfundets svage springer i øjnene

Det, der nok springer allermest i øjnene, er det her store fokus, der er på de svage i samfundet. IA gik til valg på, at der skulle tages hånd om de svage. Så med den køreplan, de lægger for dagen, er det jo i høj grad dét, der er i fokus, siger Naja Carina Steenholdt.
Når hun læser den nye koalitionsaftale, som de to partier Inuit Ataqatigiit og Naleraq har givet håndslag på, lægger hun særligt mærke til de visioner, der knytter sig til socialområdet.
For eksempel peger hun på, at der nu kommer et børne- og unge-departement.
- I Grønlands historie har der ikke været en minister for børn, unge og familier. Så det er et stort skridt.
Læs mere her
Børn, unge og familier

21-04-2021 sermitsiaq.ag:

Kina og Island på kollissionskurs

Relationen mellem Kina og Island er på nulpunktet, efter at Kina har blacklistet en islandsk advokat som reaktion på, at Island har tilsluttet sig en international fordømmelse af Kinas brud på menneskerettighederne.
Udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarson har erklæret, at den kinesiske reaktion er uacceptabel, når man blacklister folk, der blot gør brug af deres ytringsfrihed. Ministeren forventer imidlertid ikke, at de islandske protester vil få Kina til at ændre mening.
Kamikpostens kommentar
Fotoet er fra Kim Kielsen og hans følgesvendes langvarige besøg i Kina.

21-04-2021 knr.gl:

Ny koalition vil bygge 1850 nye boliger i Nuuk

1850 nye boliger skal bygges i Nuuk over seks år.
10-15 boliger skal bygges i Paamiut og Tasiilaq i løbet af 10 år.
Og så skal der være bedre og flere daginstitutioner og tidligere sagsbehandling i socialforvaltningen.
Sådan lyder det i den nye koalitionsaftale i Kommuneqarfik Sermersooq, som Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq brugte ni dage på at lande.

21-04-2021 www.ral.dk:

Derfor er vore skibe registreret i DanmarkGrunden til det danske flag og den danske hjemhavn skal findes i skatteloven, den såkaldte DIS-ordning. Når et skib er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) skal søfarende ikke betale indkomstskat. Royal Arctic Lines besætninger betaler således ikke skat til Danmark på grund af bygdeskibenes status som dansk-indregistrerede skibe. Var bygdeskibene registreret i Grønland skulle besætningsmedlemmerne ombord på disse skibe have betalt indkomstskat i Grønland, og dermed ville det have været dyrere at opretholde samme løn som deres kollegaer på øvrige skibe.
Der er derfor taget hensyn til to forhold i denne valgte ordning: At søfolkene indkomstmæssigt bliver ligestillede med kollegaer på rederiets øvrige skibe, og at Royal Arctic Line sparer på udgiften til skat og administration og dermed kan fastholde de nuværende fragtrater.

21-04-2021 knr.gl:

Grønlands Erhverv: Koalitionsaftalen er uklar

Grønlands Erhverv savner konkrete og tydelige mål inden for fiskeriet i den koalitionsaftale, som Inuit Ataqatigiit og Naleraq underskrev fredag.
- Det er ikke så konkret det, som vi kan se på nuværende tidspunkt, og der er en række ting og sager, som vi stadigvæk afventer at få en afklaring på, hvordan skal fortolkes, siger Christian Kjeldsen til KNR.
Det kommende landsstyre skriver i koalitionsaftalen, at koalitionen anerkender, at der er behov for forandringer inden for fiskeriet. De forklarer dog ikke hvilke forandringer, der er behov for.
Læs aftaleteksten her
Fiskeri og fangst

21-04-2021 knr.gl:

Jensen og Nielsen om ny koalitionsaftale: Hvor skal pengene komme fra?

Selv om Erik Jensen er enig i flere af aftalens visioner, giver den dog også anledning til en række spørgsmål, mener han.
- Det er svært se, hvordan rækkefølgen vil være, og hvordan tiltagene skal finansieres. Det er meget forvirrende. I aftalen er der mange smukke ord og mange forskellige overskrifter, men det bliver ikke uddybet, hvordan de skal realiseres. Det er meget spændende, hvordan det nye landsstyre vil gøre det.
Kamikpostens kommentar
Pengene skal, indtil der er vedtaget en ny finanslov, komme fra den finanslov som Kim Kielsen og Vittus Qujaukitsoq fik vedtaget på efterårssamlingen i 2020.
Den nye koalition mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq har bebudet et kasseeftersyn for at finde ud af, hvad der er at gøre godt med i forhold til den eksisterende finanslov
Så ja, det er meget spændende. Ikke bare for Erik Jensen, men for hele befolkningen 😄

20-04-2021 sermitsiaq.ag:

Aaja: Ministersvar er udtryk for fnidder

Spørgsmålet om eksperimentbørnene skal have en økonomisk kompensation fra den danske stat er udsat for Christiansborg-fnidder, mener IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.
De har fået en undskyldning af den danske stat, men skal eksperimentbørnene også have en økonomisk kompensation. Det spørgsmål jagter det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fortsat at få svar på.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen kan få det svar hun efterlyser. Både hvad angår undskyldningen og nu en økonomisk erstatning, der – hvis det går som hun håber - forventeligt vil blive fulgt op af et krav om erstatning til eventuelle arvinger til afdøde ”eksperimentbørn.”
Svaret findes i ”Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951”. Men den har Aaja Chemnitz Larsen enten ikke læst eller ikke forstået
Citat
De to initiativer var endnu ikke smeltet sammen til ét projekt. Det gjorde de næsten umærkeligt, da Grønlandsdepartementet sent i juli 1950 forelagde dem for de forenede grønlandske landsråd, der behandlede dem som et samlet dagsordenspunkt med to underpunkter: Først Dansk Røde Kors’ tilbud om at opføre børnehjem, dernæst nedsendelsen til Danmark af et hold forældreløse børn – altså et kriterium, der ikke tidligere havde været nævnt. Der findes ikke kilder til Grønlandsdepartementets overvejelser bag dette nye kriterium, som muligvis blot er udtryk for, at man dermed kunne slå to fluer med ét smæk: Fremme tilegnelsen af dansk for en gruppe børn, og samtidig trække disse ud af det voksende problem med at forsørge forældreløse børn i Grønland. Samtidig var placeringen på børnehjemmet efter Danmarksopholdet både en imødekommelse af landsrådenes ønske om at sikre børnenes fortsatte gode kår og sikre en fortsat tilegnelse af dansk under opvæksten. Beslutningen blev efterfølgende meddelt Dansk Røde Kors.
Citat slut
Det blev forelagt de to landsråd, som godkendte det.
Hvis de to landsråd havde afvist det, var børnene ikke blevet sendt til Danmark.
Læs forelæggelsen og de to landsråds godkendelse her:
Afgørende beslutninger – og afgørende sporskifter

20-04-2021 knr.gl:

Qaanaarmiut er klar til mine og lufthavnsbyggeri

Nu har ti fra Qaanaaq sikret sig certifikater som maskinførere. De har også fået beviser i Arktisk førstehjælp. Det skriver Avannaata Kommunia i en pressemeddelelse.
Otte mænd og to kvinder er nemlig netop vendt hjem til Qaanaaq, efter fem ugers kursus på Råstofskolen i Sisimiut.
- De ti med certifikater er nu klar til at komme på arbejde ved den kommende mineaktivitet ved Moriusaq og kan arbejde ved lufthavnsbyggerierne i Grønland. Enkelte af dem har endda udtrykt ønske om at komme på arbejde ved lufthavnsbyggeriet i Ilulissat.

20-04-2021 sermitsiaq.ag:

Kovending i måden at inddrive gæld

Gældinddrivelsen skal lægges ud til kommunerne. Det advarede Vittus Qujaukitsoq ellers kraftigt imod i et svarnotat til en forespørgselsdebat i sin egenskab af at være landsstyremedlem for finanser for kun to måneder siden.

Det var Atassuts Aqqalu C. Jerimiassen, der havde fået punktet på Vintersamlingen, og han begrundede debatten på følgende måde:
- Hvis gældsinddrivelsen igen skulle overdrages til kommunerne, har folk også et fysisk sted, de kan komme og henvende sig til, og gældsinddrivelsen ville kunne få nemmere fat på folk, hjælpe dem, forstå deres omgivelser og situation og give dem mulighed for at betale af på deres gæld, lød begrundelsen fra Atassut-formanden, der mener, at den øgede centralisering har mange negative sider.

20-04-2021 sermitsiaq.ag:

Hvem vil Pele Broberg først vælge at trykke hånd med ? 

19-04-2021 naalakkersuisut.gl:

Grønlandsk uld - en naturlig bæredygtig ressourceDer klippes hvert år ca. 24 tons fåreuld i Sydgrønland. Anvendelsen af denne uld er i dag ikke systematiseret og på trods af adskillige tiltag igennem tiden, er status i dag at størstedelen af ulden behandles som et spildprodukt og derfor afbrændes. På den baggrund er Innovation South Greenland A/S blevet bedt om at undersøge mulighederne for en økonomisk og samfundsmæssig bæredygtig udnyttelse af fåreulden i Grønland

19-04-2021 sermitsiaq.ag:

Asii igangsætter stort kasseeftersynDet første, den nye landsstyremedlem for finanser Asii Chemnitz Narup vil gøre, er at få gennemført et grundigt kasseeftersyn. – Vi skal vide, hvad vi har at gøre med, siger hun til Sermitsiaq.AG.
Alle poster, puljer og cigarkasser skal op på bordet, så vi ved, hvad vi har at gøre godt med, fastslår Asii Chemnitz Narup, der pointerer, at fremtidige politiske ønsker skal indeholde et seriøst bud på finansieringen af disse.
- Vi skal væk fra at tro, at vores velfærd kan bestå eller forbedres, uden at vi samtidig dels sikrer et stærkt flerstrenget erhvervsliv, dels har fuldstændig styr på de offentlige finanser, understreger IA-politikeren, der er Grønlands nye kassemester.

18-04-2021 sermitsiaq.ag:

Múte har en aftale med statsministeren

Den kommende formand for landsstyret, Múte B. Egede, er allerede kommet i arbejdstøjet, og skal i morgen – efter anmodning fra statsminister Mette Frederiksen - have en samtale med hende.
----------------------------------
Blandt mange emner, når en ny koalitionsaftale skal til at udmøntes, og som har Múte B. Egedes særlige opmærksomhed, er status på hele lufthavnspakken, og især hvad prisen på den planlagte lufthavn i Qaqortoq vurderes at lande på.
Kalaallit Airports er efter to afsluttede budrunder klar i spyttet på, hvad sydlufthavnen vil koste. I forvejen har man indikeret, at prisen ikke kan holdes inden for den økonomiske ramme, som der var afsat i lufthavnspakken.
- Vi skal have et klart overblik over, hvor vi står med lufthavnene. Ja, hvad er den virkelige status, og hvilke udfordringer står vi overfor, siger Múte B. Egede, der fastslår, at Sydgrønland ”uden tvivl har brug for et infrastruktur-løft”.

18-04-2021 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand er optimistisk

Udsigten til en national handlingsplan, som målrettet skal efterleve FN’s Børnekonvention om Barnets Rettigheder og et tæt samarbejde med det nye landsstyre giver børnetalsmand Aviâja Egede Lynge håb for fremtiden.
Samtlige partier i Landstinget godkendte sidste år, at der skal laves en national handlingsplan, som målrettet skal efterleve FN’s Børnekonvention om Barnets Rettigheder. Det nu største parti Inuit Ataqatigiit har i sit valgprogram nævnt, at de vil arbejde tæt sammen med børnetalsmanden, når det handler om indsatser i henhold til FN’s Børnekonvention. Det giver børnetalsmanden håb for fremtiden.

17-04-2021 www.kamikposten.dk:

Hvad mener du om den nye koalition? 

17-04-2021 knr.gl:

Atassut: Vi er enige om at være uenige om selvstændighed

Et andet sted, hvor der skal indgås kompromiser, er omkring forfatningskommissionen.
Formålet med kommissionen er at lave et udkast til en forfatning, som skal danne grundlaget for et selvstændigt Grønland.
- Den vil vi gerne have droppet. Vi mener, at pengene bør gå til samfundet, siger formanden.
- Folk har ikke brug for at snakke så meget om selvstændighed. Der er brug for en økonomisk vækst og velfærd, siger Aqqalu Jerimiassen.

17-04-2021 www.kamikposten.dk:

Grønland - Menneskenes hjerteVi lever i et smukt og unikt land. Naturen, kulturen, maden, sproget, de mennesker vi har i vores liv har alt sammen en plads i vores hjerter. Koalitionen vil arbejde i respekt for samfundet og de mennesker der bor her. Koalitionens udgangspunkt er, at den vigtigste ressource er mennesket
Kamikpostens kommentar
Koalitionsaftalen er floskel på floskel i 27 korte kapitler.
Alt er nævnt, intet et glemt om alt det, koalitionen sætter pris på at fremhæve - uden at sætte pris på, hvad det koster, og hvor pengene skal komme fra.
Læs også dette
Her er det klogeste, der blev sagt under den nu overståede valgkamp:
Vi skal have gang i økonomien i efterdønningerne af covid-19
Hvis det sidste år har lært os noget, må det være betydningen af bloktilskuddet og Rigsfællesskabet. Bloktilskuddet og bistanden fra det danske sundhedsvæsen har virket som en stødpude mod de værste slag fra covid-19 og det må tjene som et wake-up call for alle, der tager drømmen om øget selvbestemmelse seriøst. Ifølge Grønlands statistik udgjorde bloktilskuddet 30 % af de samlede indtægter i 2019. Hertil kommer 1,2 mia. kroner hvert år i ikke-hjemtagne sagsområder løst og betalt af den danske stat. Samlet set udgør de 5 mia. kroner årligt eller halvdelen af vores BNP. Hvis vi tilføjer EUs bidrag til uddannelse, så kommer hele 60 % af vores BNP fra indtægter udefra
Hvis Grønland og Færøerne bliver selvstændige vil det så forbedre Danmarks økonomi
For grønlandsk økonomi vil selvstændighed uden bloktilskud være en uoverskuelig katastrofe. Landsstyret vil være bankerot efter 2½ måned og samfundet vil gå i opløsning med hungersnød, arbejdsløshed, menneskeflugt og hvad der plejer at følge af vold og kriminalitet, når samfund stopper med at fungere

17-04-2021 www.facebook.com:

Adoption Grønland Redaktion 

17-04-2021 www.facebook.com:

Adoption Grønland Redaktion 

17-04-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøske politikere kobler radar til EU-aftale – statsministeren afkoblerStatsminister Mette Frederiksen forstår godt ønsket om en forbedret handelsaftale. En aktindsigt, som Det Færøske Nyhedsbureau fik i efteråret 2020, viser, at Danmark har hjulpet Færøerne med at få gang i forhandlingerne om en bedre aftale, og bolden er spillet tilbage til Færøerne om at komme med konkrete ønsker.
Det Færøske Nyhedsbureau spurgte statsministeren på et pressemøde tirsdag (13. april), om regeringen er villig til at flette forhandlingerne om en radar sammen med en handelsaftale, som flere lagtingsmedlemmer har indikeret som en mulighed.
-De to diskussioner – som begge er meget relevante, sikkerhedspolitik på den ene side og handelspolitik på den anden side – har ikke noget med hinanden at gøre. Men vi vil gerne fremme begge sager, svarer Mette Frederiksen.

16-04-2021 knr.gl:

Her er de nye landsstyremedlemmer

Inuit Ataqatigiit har fået otte pladser i det nye landsstyret, mens Naleraq har fået to. Naleraq får også formandsposten i
Landstinget.
I dag fik Inuit Ataqatigiit og Naleraq det nye landsstyre på plads. De to partier er blevet enige om, at IA får otte pladser mens Naleraq får to. Naleraq får også formandsposten i Landstinget.
Det bliver formand for Naleraq, Hans Enoksen som bliver indstillet som formand for Landstinget.

Her er det nye landsstyre med IA og Naleraq:
 • Formand for landsstyret: Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit.
 • Landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender: Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.
 • Landsstyremedlem for Erhverv, Handel, Udenrigs og klima: Pele Broberg, Naleraq.
 • Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst: Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit.
 • Landsstyremedlem for Socialanliggender og Arbejdsmarked: Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.
 • Landsstyremedlem for Uddannelse, Kultur, Sport og Kirke: Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit.
 • Landsstyremedlem for Sundhed: Kirsten L. Fencker, Naleraq.
 • Landsstyremedlem for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø: Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit.
 • Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling: Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit.
 • Landsstyremedlem for Børn, Unge, Familie og Justitsområdet: Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit.16-04-2021 sermitsiaq.ag:

Siumut ekskluderer Minik Høegh-Dam

Siumut ekskluderer den ene af brødrene Høgh-Dam og skubber beslutningen om Qarsoq Høegh-Dam til Inatsisartuts udvalg har truffet afgørelse om hans valgbarhed.
Tidligere på ugen kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at Qarsoq Høegh-Dam har en dom for besiddelse af hash. Broderen Minik Høegh-Dam har en verserende sag om euforiserende stoffer hængende over hovedet, da den er anket til landsretten efter en frifindelse ved kredsretten 25. marts. Sidstnævnte har indtil nu trukket det korteste strå.
Han har siden valget mistet muligheden for at blive borgmester på trods af at han fik flest stemmer for Siumut i Avannaata Kommunia, og nu ryger hans medlemskab af partiet også.
- Siumuts hovedbestyrelse har d.d. besluttet at ekskludere Minik Høegh-Dam, lyder det i en pressemeddelelse fra Erik Jensen fredag

16-04-2021 stat.gl:

Fald i fiskepriser for 2020 i forhold til 2019I forhold til gennemsnitspris for året 2019 var der følgende procentvise ændringer i gennemsnitspris for 2020:
 • Rejepriserne faldt med 14 pct.
 • Prisen for hellefisk faldt med 9 pct.
 • Torskepriserne faldt med 13 pct.15-04-2021 iafolketingimi.dk:

Aaja Chemnitz Larsen får international toppost i Arktis-komité for parlamentarikere

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen er her til aften blevet valgt som ny formand for den internationale komité Standing Comittee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR), også kaldet Arktiske Parlamentarikere i daglig tale.
Dermed får Grønland en helt central stemme i spidsen for den fortsatte drøftelse af udviklingen i Arktis.
–I snart 6 år har jeg været det samlede Folketings repræsentant i komitéen og det er en kæmpe tillidserklæring, at jeg nu skal lede arbejdet. Arbejdet i Arktis-komitéen ligger i direkte forlængelse af mit arbejde som parlamentariker for Grønland i Danmark, med stor mulighed for at præge debatten om udviklingen i Arktis. Både for Grønland og for Rigsfællesskabet giver posten nogle muligheder for at sikre fokus på de vigtige dagsordner. Jeg glæder mig meget til arbejdet, fortsætter Aaja Chemnitz Larsen.

15-04-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Siumut skal ikke mistænkeliggøres for hash

Siumuts formand Erik Jensen vil ikke kommentere på, om Minik Høegh-Dam eller Qarsoq Høegh-Dam er på vej til at blive ekskluderet af partiet på grund af deres hash-sager. Man der er nultolerance for hash i partiet, understreger han.
Kamikpostens kommentar
Det bliver så spændende at se, om der er flertal for den holdning i partiet 😄

15-04-2021 naalakkersuisut.gl:

Vi skriver nu på betænkningen om ny fiskerilov

Fiskerikommissionen har i forbindelse med den nært forestående afslutning af sit arbejde besluttet at offentliggøre baggrundsnotater til anbefalingerne, godkendt af kommissionen.
Baggrundsnotaterne forklarer de problemstillinger, der vedrører de kommende anbefalingerne. Baggrundsnotaterne indeholder således ikke anbefalinger.
- Baggrundsnotaterne er blevet fremlagt for kommissionsmedlemmerne, så de kan få tilstrækkelig viden til at kunne forholde sig til anbefalingerne. Offentligheden får nu også mulighed for at sætte sig ind i de emner, som baggrundsnotaterne belyser, forklarer Jens Paulsen.
Baggrundsnotaterne ligger på naalakkersuisut.gl:

Status og udfordringer i rejefiskeriet
Status og udfordringer i det kystnære fiskeri efter hellefisk i område 47
Baggrundsnotat om arbejdsmarkedsforhold samt om uddannelse og kompetenceudvikling i fiskerisektoren
Statusog udfordringer i det kystnære fiskeri efter torsk

15-04-2021 www.ral.dk:

Velkommen Siuana Arctica

Det første af Royal Arctic Lines fire nye bygdeskibe, Siuana Arctica, ankom til Nuuk den 12. april i det smukkeste solskinsvejr. Det 67 meter lange skib skal fra i sommer have fast base i Upernavik, og forsyne dens ni bygder fra regionshavnen i Aasiaat.
Siuana Arctica skal dog i arbejdstøjet med det samme, da det om få dage sejler mod Uummannaq via Aasiaat, for at åbne op for Saattut og Ikerasak. Der bliver dog banet vej gennem isen for Siuana Arctica – når Mary Arctica i weekenden følger efter og laver en sejlrende til bygdeskibet, ved først at tage til Saattut, for derefter at bane vej gennem isen til Ikerasak.
Siuana Arctica har lige omkring 500 pallepladser, og 1000, når der stables i to lag. Siuana Arctica åbner på den måde sæsonen for Uummannaq-distriktet, når det har afleveret sin last i Aasiaat.

15-04-2021 sermitsiaq.ag:

Hellefisk-notat: Uundgåeligt kollaps

Et 24 sider langt baggrundsnotat om det indenskærs hellefiskeri fastslår med syvtommersøm, at udviklingen er uholdbar, og ”hvor det blot er et spørgsmål om, hvornår fiskeriet kollapser”.
Udfordringerne er massive, idet politikerne ikke blot kan skrue hellefisk-kvoterne op. De ligger i forvejen langt over den biologiske rådgivning og dermed milevidt fra et bæredygtigt grundlag.

Baggrundsnotatet identificerer blandt andet følgende faktuelle forhold for de tre områder i perioden 2013 til 2020:
 • Den biologiske rådgivning er faldet samtidig med TAC’en i gennemsnit for de tre områder er 46 procent højere end rådgivningen.
 • Fangsterne har i gennemsnit ligget 32 procent over det bæredygtige fangstniveau.
 • Generelt er fangsterne steget i gennemsnit med 23 procent.
 • Antallet af jollelicenser er steget markant og i gennemsnit med 42 procent, selv om den samlede rådgivning i perioden er faldet med 20 procent.15-04-2021 knr.gl:

Palle Jerimiassen efter Siumut udmeldelse: Jeg vender ikke tilbage

Men en twist i kampen om borgmester-valget ventede. Det er nemlig kommet frem, at Minik Høegh-Dam skal i landsretten for muligt hash-salg.
Siumut og Naleraq vidste det i forvejen
Palle Jerimiasen forklarer at Siumut og Naleraq havde haft kendskab til retssagen mod den mest valgte i Avannaata kommunia fra Siumut, Minik Høegh-Dam.
- Det er sandt at Siumut gruppen samt hovedbestyrelsen og Naleraq har haft kendskab til retssagen om Minik før valget, siger han til KNR.
Palle Jerimiassen mente, at det var en belastende sag og derfor var imod at Minik Høegh-Dam skulle blive borgmester i Avannaata Kommunia.
Da hans parti ikke ville lytte til ham, havde han følt sig nødsaget til at forlade partiet og meldte sig ud.

15-04-2021 knr.gl:

Atassut: Spørgsmålet om rigsfællesskabet skiller

Atassut ser optimistisk på et muligt samarbejde med Inuit Ataqatigiit i en landsstyrekoalition. Det store spørgsmål er dog, hvor meget selvstændighed kommer til at fylde i de videre forhandlinger.
- Det har været for stor en kamel at sluge de gange, vi har været en del af en landsstyrekoalition, hvor vi ovenikøbet har deltaget i et arbejde om en forfatning. Derfor har vi besluttet at fastholde lige netop det standpunkt., Aqqalu C. Jerimiassen, der er formand for Atassut.
Kamikpostens kommentar
Det er forunderligt at følge diskussionen og ønsket om en udtræden af Kongeriget Danmark. Det vil aldrig ske.
Den pinlige forklaring er, at man i Grønland ønsker at bevare den levestandard, som kun er mulig i kraft af bloktilskuddet. Det der med at stå på egne ben er bragesnak.
De, der opfører sig i overensstemmelse med den oprindelige kultur om at flytte efter fangsten, er i stort antal flyttet til Danmark, hvor de via skatter og afgifter bidrager til det årlige bloktilskud til Grønland.
Med de sidste politiske fejlskud, hvor et par berygtede brødre med store stemmetal er indvalgt i henholdsvis kommunalbestyrelsen i nordkommunen og I Landstinget, får Grønland til mere og mere at ligne indianerreservater i USA, hvor høvdingene lever af spillehaller og de jævne folk som udklædte indianere lever af turisme 🙁
Læs også
Minik Høegh-Dam viger uden om interview om retssag
Siumut-stemmesluger dømt i hash-sag

13-04-2021 sermitsiaq.ag:

Palles exit: Jeg fortryder intet

Jeg er glad for, at Siumutgruppen i Avannaata Kommunia ikke længere støtter Minik Høegh-Dam, men den viden, de refererer til kommer fra medierne, det har jeg fortalt til gruppen og til Siumuts hovedbestyrelse. Og jeg fortryder ikke min beslutning om at melde mig ud af partiet, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.
Palle Jerimiassen meldte sig ud af Siumut fredag sidste uge, da han ikke oplever at få støtte af partiet i forhold til Minik Høegh-Dams verserende sag. Han understreger til Sermitsiaq.AG, at han før sin udmeldelse oplyste sine partifæller om sin viden.

13-04-2021 sermitsiaq.ag:

Flertal er smuldret for Minik Høegh-Dam

Siumutgruppen, der tilsammen har fået flest stemmer i kommunalvalget i Avannaa skal nu holde samtaler for at finde frem til en ny indstilling af borgmesterkandidat.
For Siumut er det kutyme, at den kandidat med flest stemmer også bliver indstillet til borgmesterkandidat og dermed fører forhandlinger. Men da Minik Høegh-Dam i denne sag er udelukket og Palle Jerimiassen i fredags meldte sig ud af partiet, tyder alt på, at Sakio Fleischer kan sætte sig i borgmesterstolen i slutningen af denne måned.

13-04-2021 sermitsiaq.ag:

Siumut ude af koalitions-forhandlingerne

IA's partiformand understreger, at forhandlingerne med Siumut foregik i en respektfuld og god tone, men det var i sidste ende de interne stridigheder i Siumut, der fik IA-formanden til at vende Erik Jensen ryggen.
Rent politisk står de to partier også med modsatrettede holdninger, når det gælder et af valgets vigtigste emner: Kvanefjeld-projektet.
- Der er ingen tvivl om, at vi her ser forskelligt på tingene, understreger Múte B. Egede, der gerne vil takke for de møder, som det blev til efter valget.

13-04-2021 knr.gl:

Siumut om borgmester-sag: Vi udtaler os ikke om personsager

Den kommende borgmester i Avannaata Kommunia blev frifundet i kredsretten to uger inden valget. Nu er sagen anket til landsretten.
I Siumut er der ingen tolerance overfor medlemmer med pletter på straffeattesten.
Men det er også alt, hvad Siumut vil sige om sagen med den kommende, nye borgmester i Avannaata Kommunia, Minik Høegh-Dam (S), der blev anklaget for at overtræde lovgivningen om euforiserende stoffer i Sermersooq Kredsret 25. marts 2021.
Kamikpostens kommentar
Sagen om "den kommende borgmester i Ilulissat" er ikke en personsag i juridisk forstand,
Det er en sag om en person, der har holdt det hemmeligt over for sit parti, at han under valgkampen har haft en sag kørende i retsvæsenet om penge tjent ved handel med hash.
Var det blevet offentligt kendt, havde han næppe fået så mange stemmer
Erik Jensen må som formand for Siumut kræve, at den nyvalgte siumut-gruppe i Ilulissat kommunalbestyrelse peger på en anden kandidat til borgmesterposten. Gør han ikke det, ender det som endnu en langvarig møgsag for Siumut.

12-04-2021 knr.gl:

Kommende borgmester skal i landsretten for muligt hashsalg

Den kommende borgmester i Avannaatta Kommunia blev frifundet i kredsretten to uger inden valget. Anklagemyndigheden har dog anket dommen til landsretten, oplyser chefanklager Morten Nielsen.
Den nyslåede borgmester i Avannaata Kommunia, Minik Høegh-Dam (S), blev anklaget for at overtræde lovgivningen om euforiserende stoffer i Sermersooq Kredsret 25. marts 2021.
Ved en ransagning af hans lejlighed i Nuuk 24. august 2018 fandt politiet 154.805 kroner i kontanter.
De 151.900 kroner var rullet sammen i et brilleetui, mens 2.905 kroner lå i hans pung.

12-04-2021 sermitsiaq.ag:

Politiet: Weekend præget af voldssager

Politiet rykkede ud til følgende:
 • Husspektakler: 32 (fem af dem med børn)
 • Voldssager: 14
 • Gadeuorden: 7
 • Spirituskørsel: 1
 • Kørsel uden førerret: 212-04-2021 sermitsiaq.ag:

Siumut-kandidat melder sig ud af partiet

I en kortfattet pressemeddelelse skriver Aktisinnguaq Olsen:
- Jeg melder mig nu ud af det parti, min far var med til at stifte, da det efterhånden ser ud til udelukkende at handle om personlige ambitioner, end politik.
Akitsinnguaq Olsen, der er datter af Moses Olsen og som har været medlem af Landstinget, forklarer om sin beslutning:
- Folket og demokratiet bliver glemt og sat i baggrunden. Det er uværdigt, og det kan jeg ikke være med til, fastslår det tidligere Siumut-medlem.

12-04-2021 knr.gl:

Kommentator om interne magtkampe: Befolkningen gider ikke splittelse

Udover striden om borgmesterposten henviser hun også til den interne magtkamp, der over længere tid har udspillet sig mellem partiets formand Erik Jensen og den forhenværende formand Kim Kielsen.
- Det, jeg kan fornemme, er også, at befolkningen ikke gider splittelse. De vil gerne have et samlet land, og de vil gerne have nogle politikere, der kan samarbejde. Også internt i et parti og skabe gode vilkår for folket. Befolkningen gider ikke det her fnidder fnadder. Det er for pinligt, at man skændes om, hvem der skal sidde i den varme stol, siger Irene Jeppson.

10-04-2021 www.diis.dk:

Militæret er ikke den eneste garant for Danmarks sikkerhed

En af Ruslands største ikke-konventionelle styrker er landets brug af cyberværktøjer til påvirkningsoperationer kombineret med misinformationskampagner i den sikkerhedspolitiske gråzone. Hensigten er at underminere offentlighedens tillid og dermed svække de demokratiske institutioner med det formål at få modstanderen til at fremstå tøvende og handlingslammet. På den måde polariseres forholdet mellem befolkning og den politiske ledelse, for talrige eksempler har vist, at siges og gentages de samme budskaber og handlinger nok, vil der over tid skabes tvivl og splittelse mellem politikere og befolkning.
Cyberangrebet i december mod det amerikanske IT-selskab SolarWinds lammede ikke kun føderale instanser men også computersystemer og kritisk infrastruktur på statsligt og lokalt niveau. De amerikanske myndigheder tilskrev efter en undersøgelse Rusland ansvaret, som dog straks benægtede at være involveret.

10-04-2021 knr.gl:

Palle Jerimiassen melder sig ud af Siumut efter hård borgmesterkamp

Det mangeårige medlem og tidligere borgmester for Siumut i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, har meldt sig ud af partiet efter en barsk kamp om borgmesterposten.
Palle Jerimiassen har siden kommunalvalget kæmpet for at fortsætte som borgmester i Avannaata Kommunia mod hans nyvalgte og nu tidligere partifælle Minik Høegh-Dam.
Den mission ser dog ud til at mislykkes, og han har meldt sig ud af Siumut. Det meddeler han i en opdatering på Facebook.
Kamikpostens kommentar
Hvem bliver så borgmester, hvis Minik Høegh-Dam ikke kan godkendes af det relevante valgbarhedsnævn, om udgøres af landsdommeren og fire lands- og kommunalpolitikere ?

10-04-2021 www.berlingske.dk:

Grønlandsk venstrefløjsveteran vil knytte tættere bånd til Danmark efter jordskredssejr: »Vi er blevet mere realistiske«

I sine unge år drømte Aqqaluk Lynge om et selvstændigt Grønland. Uden snærende bånd til en overformynderisk stat. Om selvbestemmelse og om fred fra arrogante danske politikere.
Nu har bekymringen for Grønlands selvbestemmelse i en verden befolket af stormagter med et stift blik rettet mod underjordiske naturressourcer gjort den 73-årige politiker blødere. Mere realistisk.
"Jo, jeg har ændret mig. Vi har som folk opnået det højeste selvstyre, vi overhovedet kan opnå i forhold til andre koloniserede folk. Det skal ikke stoppes af nogle populistiske drømme om en stat, der hedder Grønland".
Læs også
Landsmænd
Grønland fremstår i dag ikke bare som den sundeste, den bedst uddannede, den mest velhavende og den mest selvbevidste af de arktiske nationer, men også som den eneste af de mange amerikanske first nations, som har formået at bevare sit sprog og danne sin egen regering.

09-04-2021 sermitsiaq.ag:

Venstre: Det skal være billigere at ringe til Grønland

Venstre-politikeren begrunder sit spørgsmål med, at ”samtaler generelt i EU er blevet fritaget” for roaming-afgifter.
- Hvad vil ministeren gøre for at få teleselskaberne til at fritage samtaler mellem Danmark og Grønland for roaming-afgift, spørger Christoffer Aagaard Melson.
Et dansk Telia-abonnement understøtter Venstre-politikerens påstand om, at det er dyrt at kommunikere med Grønland. Seks minutter og 30 sekunders taletid til Grønland udløste således en ekstraregning på 61,23 kroner. Abonnementet koster 249 kroner og inkluderer fri tale og sms samt et stort data-forbrug.
Kamikpostens kommentar
Det kan faktisk fås billigere.
Det kan faktisk fås billigere.
Kamikposten har undersøgt markedet og skiftede til CBB, hvor det koster 4 kr. i minuttet at ringe til Grønland. Det biligste abonnement hos CBB koster 79 kr. om måneden.
Venstres Christoffer Aagaard Melsons eksempel koster 249 kr. om måneden med en minutpris på 9,42 kr.
I Grønland koster et månedsabonnement 359, 499 eller 699 kr. om måneden. I hvert af de tre abonnementer kan man uden ekstraudgift få et dansk telefonnummer. Det giver mulighed for folk i Danmark at ringe til bekendte i Grønland til dansk minutpis.
Der er for danske teleselskaber ikke tale om en roamingafgift. De har omkostninger ved at bruge TelePosts teleforbindlelse fra Danmark til Grønland.
Så det er i Grønland problemet skal løses. TelePost er en selvstyreejet virksomhed, så det er landsstyret, der skal gribe ind, hvis minutpriserne til Grønland skal sættes ned.

09-04-2021 sermitsiaq.ag:

Demokraatit er ude af forhandlingerne

Demokraatits formand har meldt pas i de videre koalitionsforhandlinger med IA´s formand Múte B. Egede. Det oplyser Jens-Frederik Nielsen til sermitsiaq.AG.
- Vi er helt enkelt ikke enige om den overordnede retning for landet, og derfor vil det ikke være holdbart at være med i en koalition.
Det betyder dog ikke at partiet udelukker fremtidigt samarbejde understreger formanden.

09-04-2021 sermitsiaq.ag:

Avannaa: Partier sætter forhandlinger på standby med Siumut

Vi fire partier har været i dialog og nået til enighed om, at vi ikke vil i forhandlinger med Siumut, så længe partiet har interne problemer, og derfor udskyder vi forhandlingerne på ubestemt tid, skriver Bendt Kristiansen (IA) på vegne af Naleraq, Atassut, Demokraatit, Inuit Ataqatigiit.
De kræver samtidigt, at Siumut klarlægger, hvad deres problemer er internt, overfor vælgerne.

09-04-2021 sermitsiaq.ag:

Kim Kielsen: Lokalafdelingerne bør pejle henimod en løsning

Kim Kielsen mener tabet kunne være undgået, hvis den rebelske gruppe i Landstinget og den efterfølgende nye hovedbestyrelse havde brugt en mere fornuftig og realistisk tilgang til partiets målsætninger og den tidligere koalitionsaftale, før de begyndte at melde ting ud, som hverken er indarbejdet i partiets program eller i koalitionsaftalen:
– Jeg vil helst se fremad, men vi må og skal lære af, hvad der er sket for partiet igennem den sidste valgperiode. Vi har ikke haft særlig meget arbejdsro, for der har hele tiden været mindre eller større kriser, som ikke blev skabt udefra, men internt i landstingsgruppen. Primært på grund af egne interesser eller lokalpolitiske interesser.
Men det er også værd at bemærke, at adskillige medlemmer af Iandstingsgruppen, som tilhørte den fløj, der bekrigede Kielsen åbenlyst, ikke længere er en del af gruppen. Vælgerne har ganske enkelt valgt dem fra. Eksempelvis Henrik Fleischer og Nikkulaat Jeremiassen.
Kamikpostens kommentar
Sikke et snakketøj, der sidder på den ellers meget tavse Kim Kielsen 😄

08-04-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensens drømmeverdenTre danske aviser har på lederplads vurderet IA’s valgsejr. Kvanefjeld-mineprojektet og de sociale udfordringer belyses, mens JP sender noget af en ørefigen til Siumuts partileder Erik Jensen.

Siumuts politiske elite har på mange uheldige måder repræsenteret en kultur, som har været præget af nepotisme og vennetjenester. Når Grønland i dag står med så store sociale udfordringer, som tilfældet er, bærer Siumut en stor del af ansvaret for det, mener Jyllands-Posten og tilføjer:

- Derfor lød det både hult og ansvarsforflygtigende, da partiets formand, Erik Jensen, under valgkampen slog sig op på løftet om en folkeafstemning om en ny grundlov for Grønland. I stedet for at se ind i en urealistisk drømmeverden og tale om hjemtagelse af flere områder fra Danmark, så ville det klæde ham og partiet at forholde sig til de problemer, som grønlænderne står med nu.

08-04-2021 knr.gl:

Kedelig rekord: Laveste valgdeltagelse nogensinde

Og den lave stemmeprocent overrasker Klaus Georg Hansen, der er afdelingschef i Indenrigsafdelingen i Selvstyret, og som har ansvar for forberedelserne til valget.
- Vi har jo også studeret det her lave valgresultat. Vi er overrasket over det. Noget af det, vi kan se ud af tallene, er, at det i særlig grad er Nuuk, den er meget lav. Nuuk har en stemmeprocent på 61,0, siger Klaus Georg Hansen.
Kamikpostens kommentar
Ansvaret og forklaringen skal søges hos Klaus Georg Hansen, der er afdelingschef i Indenrigsafdelingen i Selvstyret, og som har ansvar for forberedelserne til valget.
Der var kun et valgsted i byen. Det gav lange køer, og vejret var koldt, vådt og blæsende, som det ofte er i Nuuk på denne tid af året.
Et valgsted mere på Nuussuaq og et i Qinngorput ville have gjort alverden til forskel 🙁

08-04-2021 naalakkersuisut.gl:

Resultatet af optællingen af afgivne stemmer ved valget til Landstinget den 6. april 2021

Resultatet af optællingen er det såkaldte ’valgdagsopgørelse’. Valgloven foreskriver en klagefrist over valget på syv dage. Efter klagefristens udløb vil Valgnævnet tage beslutning om, hvorvidt valgdagsopgørelsen kan godkendes som den foreløbige opgørelse af valget. Den endelige afgørelse af valget kan Valgnævnet foretage, når al materialet er modtaget hos Valgnævnet.
www.valg.gl fremgår fordeling af de afgivne stemmer på samtlige 189 kandidater. På valg.gl kan desuden ses en oversigt over de enkelte partiers fem første suppleanter.

07-04-2021 knr.gl:

Kim Kielsen: Siumut har væltet sig selv

Valget til det grønlandske parlament, Landstinget, er afgjort, hvilket efterlader det siddende regeringsparti, Siumut, uden et flertal til at fortsætte.
Dermed må Kim Kielsen vinke farvel til posten som Grønlands regeringschef.
- Det er jo en kendsgerning, siger Kim Kielsen til Ritzau.
Han peger på intern splid i Siumut som den vigtigste årsag til valgnederlaget.
- I Siumut har vi haft problemer internt de sidste tre år. En enkelt gruppe i partiet har været imod næsten alt, hvad vi har lavet - blandt andet koalitionsaftaler.
- Siumut har væltet sig selv, siger han.

07-04-2021 ejendomsstyrelsen.dk:

Gode resultater i pilotprojekt med bakteriel behandling af olieforurenet jord i arktisk klimaFuldskalaforsøg i Mestersvig på Grønlands østkyst viser, at olieforurening kan bekæmpes på stedet i arktisk klima med naturligt forekommende jordbakterier.
Over en fem-årig periode har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemført et fuldskalaforsøg med oprensning af olieforurenet jord på en af Forsvarets stationer, Mestersvig, på Grønlands østkyst.
Projektets formål var at undersøge, om det var muligt at nedbringe koncentrationen af olie i forurenet jord til et acceptabelt niveau alene ved naturligt forekommende jordbakterier. Metoden er kendt fra steder med varmere klima, men er aldrig afprøvet under arktiske forhold i stor skala før dette projekt. I Mestersvig er sommersæsonen som regel ca. to måneder med temperaturer på max. 5 grader.

07-04-2021 www.dr.dk:

Mineprojekt bliver lagt i graven efter valgsejr til oppositionen

Særligt Mariane Paviasen fra ’Urani? Naamik’, der betyder ’Uran, nej tak’.
- Vi risikerer at stå tilbage med et land, der ikke kan bruges til noget som helst. Hvor man ikke kan jage eller fiske, fordi det hele er forurenet. Det kan vi ikke være bekendt at give videre til kommende generationer, har Mariane Paviasen tidligere sagt til DR.
Mariane Paviasen er netop er blevet valgt ind for IA, og hendes største bekymring er, at radioaktivt støv bliver blæst ud over et stort område omkring Kvanefjeld.

07-04-2021 forsvaret.dk:

Oliespisende bakterier i Arktis

Vellykket arktisk fuldskalaforsøg med at fjerne olieforurening i Østgrønland med olienedbrydende bakterier.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har reduceret størstedelen af olien i 5.000 tons forurenet jord ved Forsvarets Vagt i Mestersvig i Østgrønland. Sammen med GEUS, Københavns Universitet og Ingeniørfirmaet NIRAS har Ejendomsstyrelsen overvåget hvordan naturligt forekommende bakterier har nedbrudt olien i en såkaldt landfarm.

07-04-2021 www.dr.dk:

Unge kandidater sejrer ved grønlandsk valg

Der er ingen tvivl om, at IA er valgets store sejrherre. De er gået 11 procent og fire mandater frem og kan dermed sætte sig trygt for bordenden, når det kommer til at danne en ny regering.
For det første har Siumut tabt regeringsmagten. Det er et stort slag for et parti, der har været vant til at sidde på regeringsmagten uafbrudt siden hjemmestyrets indførelse i 1979 kun afbrudt af en fireårig periode fra 2009–2013, hvor IA også vandt regeringsmagten.

Derudover går parlamentets to mindste partier - Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai - tilbage og bliver dermed slet ikke valgt ind.

07-04-2021 sermitsiaq.ag:

IA blev den store vinder

IA fik et kanonvalg til Inatsisartut og fik 37 procent af stemmerne godt anført at partiformanden Múte B. Egede, der blev valgets absolutte topscorer.
Siumut må afgive magten og se sig overhalet af IA, der igen står med forhandlingsretten til at skabe et nyt landsstyre for anden gang i Selvstyrets historie.

IA går fire mandater frem og besætter 12 pladser i Inatsisartut-salen.

En procentvis Siumut-fremgang til 29 rakte ikke, og partiformanden Erik Jensen måtte se sig slået internt af Kim Kielsen, der fik flere personlige stemmer. Siumut fik igen 10 mandater

07-04-2021 valg.gl:

Det nyvalgte Landsting

Her er oversigten fordelt på partier

06-04-2021:

Pele Broberg har under valgkampen været vældig stolt af USAs ambassade i Nuuk

 

06-04-2021 www.dr.dk:

Drømme fra Nuuk: Den ene vil have selvstændighed. Den anden gider ikke tale om, om han er grønlandsk nok

Selvstændighed er et af de temaer, som har trukket overskrifter i valgkampen.

Flere partier er gået til valg på at sætte turbo på den proces, der på sigt skal løsrive Grønland fra Danmark og Rigsfællesskabet.

En af dem, der ønsker selvstændighed, er 22-årige Ululinannguuaq Olsen, der arbejder ved Sisimiut Museum og danser i sin fritid.

06-04-2021 www.dr.dk:

I dag skal grønlænderne bestemme, hvem der skal føre landet videre mod løsrivelsen fra Danmark

Lederne af de partier, der er i spil til at få magten, arbejder begge mod total selvstændighed.

- Når jeg snakker med folk heroppe, siger de, at uddannelse, sundhed og sociale problemer betyder meget for dem. De store spørgsmål om mineprojektet og kampen for selvstændighed ligger der som en ’ting’, alle har en holdning til, men det har de gjort i mange år.
- Når det kommer til stykket, er de mere optaget af de helt nære emner, der kan mærkes i deres eget liv og hverdag. Der er ingen tvivl om, at hvis man på længere sigt skal have gang i økonomien, er det nødvendigt at hæve uddannelsesniveauet. Mange kan se, at det sker ikke lige nu i uddannelsessektoren. Niveauet er simpelthen for lavt, siger Kim Bildsøe Lassen.

05-04-2021:

E-mail fra en læser

Jeg kan ikke komme i tanke om, hvornår Danmark har haft sådan en medie dækning af et valg i Grønland. Men det er på tide det sker, så Dansker kan få syn på hvad der sker der oppe. Også få syn for hvor mange penge det koster det det Danske samfund om året, ikke mange Danskere tænker på hvad det koster, men det får man bestemt et indtryk af nu. Jeg har haft 20 gode år på Grønland, fra barnsben har jeg hørt meget om Grønland, har gode venner på Grønland. Men nu viser man rigtig hvilken vej man vil, man vil været selvstændig, man vil være et land som selv bestemmer. Jeg forstår det på en måde, selv om jeg nok inderst inde vil være lidt ked af at Grønland ikke mere er en del af riget. Men er det nu godt for Danmark at en del af riget har en befolkning der grundet alkohol og dårlige leveforhold udnytter børn næsten fra fødslen seksuelt, ude i verden må det give et dårligt ry, Man har i mange år fra Grønlands side prøvet at stoppe det, men intet er sket, nu høre man også om ungdomskriminalitet politiet som kæmper for at få det under kontrol, samtidigt med at man har en stor gruppe det vil ud af rigsfællesskabet. I dag har jeg det helt klare mening, jeg håber de ved valget får et klart mandat til at de kan bryde båndene til Danmark, de kan blive et selvstændigt land, få gang i deres miner og hvad der kan komme til. Dette betyder også at Danmark kan spare omkring 7 milliarder, er der Grønlænder der vil bosætte sig i Danmark bliver det på samme betingelser som alle andre indvandrere, og det er vel retfærdigt når de ikke mere af en del af riget. Det vil nok spare Danmark flere penge, man skal ikke have en afdeling på Rigshospitalet for Grønlænder, i det hele taget skal man ikke forvente der fremover mere kommer mange Grønlændere til Danmark da de fremover skal op til prøver for at blive Danskstatsborger. At Grønland så bliver rige grundet deres råstoffer er bestemt et god for Grønland, men bestemt også for Danmark, vi skal ikke mere betale vi skal ikke mere høre på Grønlandske politiker i Folketinget som kan være vægtskålen ved et Folketingsvalg. Så mon ikke alle vil få noget ud af at Grønland nu endelig gør Danmark opmærksom på de trækker sig ud at Rigsfællesskabet og bliver en selvstændig nation

05-04-2021 sermitsiaq.ag:

Uran og indianere: Masser af forurening

- Hvorfor skabe sig endeløse problemer, når vi har erfaringer fra mange steder at trække på – USA, Australien, Canada, Mongoliet, Kasakhstan. Alle de steder lider folk fortsat. Grønlændere burde tage på besøg og konstatere det ved selvsyn. Ingen af disse steder er folk blevet rige.
Leona Morgan siger, at folk fra Grønland også er velkomne til at komme på besøg hos hende. Så vil hun vise dem rundt – og få dem til at forstå, at deres stemme den 6. april ikke kun drejer sig om den næste valgperiode på fire år, men at den kan få konsekvenser, som hun siger på det nærmeste rækker ind i evigheden.

05-04-2021 www.dr.dk:

Velfærd fylder ved valg i Grønland i morgen: 'Politikerne skal handle på alt det, de lover år efter år'

Selvstændighed fra Danmark, udvinding af mineraler på Kvanefjeldet og internationale interesser fylder meget op til tirsdagens valg i Grønland.
Men spørger man den almindelige grønlænder på gaden, er der andre emner, der fortjener mere opmærksomhed fra politikerne og medierne.
- Tidligere var jeg meget forhippet på, at selvfølgelig skal vi være selvstændige. Og det skal vi også en dag. Men jeg synes, at vi skal fokusere meget mere på befolkningens vilkår, og at politikerne skal prøve at handle på alt det, de lover år efter år, siger Lise Svenningsen.

05-04-2021 www.kamikposten.dk:

Hvis Grønland og Færøerne bliver selvstændige vil det så forbedre Danmarks økonomi

For grønlandsk økonomi vil selvstændighed uden bloktilskud være en uoverskuelig katastrofe. Landsstyret vil være bankerot efter 2½ måned og samfundet vil gå i opløsning med hungersnød, arbejdsløshed, menneskeflugt og hvad der plejer at følge af vold og kriminalitet, når samfund stopper med at fungere

05-04-2021 www.dr.dk:

Med Grønlands Politi på patrulje: Alkohol og vold er et stort problem

Antallet af anmeldelser af vold og seksuelle overgreb i Grønland er steget markant i 2020 sammenlignet med 2019. Og niveauet er langt over de andre lande i rigsfællesskabet per indbygger.
I Grønland blev der i 2020 begået 24,7 voldsforbrydelser per 1.000 indbyggere. I Danmark var det 3,5 per 1.000 indbyggere, viser en årsopgørelse fra Grønlands Politi.
Det er også den personfarlige kriminalitet, der udgør den største bunke på skrivebordet hos betjentene i Grønlands Politi.
Det fortæller politimester Bjørn Tegner Bay, der er chef for Grønlands Politi, som er verdens største politikreds målt på areal, og beskæftiger cirka 340 medarbejdere, hvoraf 100 er deltidsansatte.
- Vi rykker ud til personskadelige sager flere gange i timen, siger han.

04-04-2021 www.dr.dk:

Gymnasiefrafald: Bea drømmer om at blive læge og holder fast. For Alma blev det for svært

Cirka halvdelen af de grønlandske unge falder fra i gymnasiet eller på erhvervsuddannelsen. Sådan er det også for tvillingerne på 18:

Jeg vil være læge, og det kræver en gymnasial uddannelse.
Og så er vi faktisk fremme ved mine ønsker til politikerne. For det første håber jeg, at vi får flere grønlandsktalende lærere.
For det andet ønsker jeg, at politikerne giver de unge lyst til at gå i skole. At de motiverer os.
Jeg blev på gymnasiet, fordi jeg har min lægedrøm. Uden den ville det have været meget lettere at droppe ud.
Mange taler om at dyrke den grønlandske kultur og at blive fangere og fiskere. Jeg har stor respekt for begge dele, men vi bør også motivere unge til at blive læger, lærere, sygeplejersker, psykologer, og hvad vi ellers mangler af arbejdskraft.
I stedet for, at vi ofte siger; 'Hvorfor lærer mine danske lærere ikke at tale grønlandsk?' kan vi vende den om og sige; 'Hvis du tager en uddannelse, er du med til at løse problemet. Så har vi én lærer mere, der kan sproget.'
Kamikpostens kommentar
Det er en ualmindelig naiv tilgang til problemet med kun at kunne grønlandsk, når man satser på en videregående uddannelse.
For hvad vil hun stille op, når hun rejser ud af Grønland for at uddanne sig til læge?
Vil hun kræve, at universitetet stiller en tolk til rådighed, der kan oversætte til og fra både dansk og engelsk. Sådanne tolke findes der ikke mange af.
Opgaven skal løses hjemme i Grønland allerede fra folkeskolens første klassetrin og som minimum i både dansk og engelsk.
Og så skal hver enkelt elev hjemmefra være opdraget til ikke at være afvisende overfor ikke bare det danske sprog, men også det engelske.
Læs også
Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe

04-04-2021 sermitsiaq.ag:

Christian ”Nuunu” Rosing still going strong

For multikunstneren Christian Rosing, der snart fylder 77 år, har alder ikke den store betydning, der er stadig mange opgaver, der skal løses.
-Jeg er jo supernaturalist. For mange år siden, var der ønske om, at jeg skulle på Kunstakademiet. Det ville jeg ikke. Mine meninger om, hvordan mine ting skulle laves, skulle der ikke laves om på. Nogle uger på Bornholm, hvor jeg lærte at bruge det værktøj, som man bruger, når man arbejder i sten, er den uddannelse, jeg som kunstner har fået.
-Jeg har altid haft nemt ved at tilegne mig nyt. Jeg kan hurtigt inde i hovedet danne mig billeder af, hvordan jeg skal gøre. Jeg er også utrolig god til at huske.
-Sommetider, når jeg tænker, får jeg så klare billeder frem, at jeg tror på, at jeg har haft et tidligere liv. Det kan være, når jeg begynder at arbejde med et nyt materiale. Så tænker jeg, at det har jeg da prøvet før.

04-04-2021 knr.gl:

Kim Kielsen: En meget anderledes valgkamp

Under sidste valgkamp var Kim Kielsen med blandt de mest synlige politikere. Denne gang er det indtil videre blot blevet til en enkelt tv-debat for den fungerede formand for landsstyret.
Kim Kielsen er nemlig ikke formand for Siumut, og det giver andre betingelser i valgkampen.
- Det er meget tydeligt, at forholdene er anderledes efter kampen om formandskabet. Men mit budskab er, at vi skal stå sammen i Siumut. Vi skal vinde den her valgkamp, siger han og understreger, at han er klar til at lede landet igen, hvis vælgerne giver ham mandatet.
- Jeg synes, at samfundet skal afgøre, hvem der skal være formand i Siumut, og hvem der skal være formand for landsstyret. Det skal være flertallet, der bestemmer.
Kamikpostens kommentar
Det er Landstinget, der beslutter, hvem der skal være formand for landsstyret 🙄

04-04-2021 www.dr.dk:

Lars henter børn på gaden i Grønland: 'Ofte vil de ikke hjem'

Mens Tryghedspatruljen kører rundt den kolde marts-aften, møder de et af de børn, der netop ikke har lyst til at være derhjemme.
Han er en 11-årig dreng, som Lars Hansen og Rachel Boberg kender godt.
- Han skal ikke hjem. Vi møder ham næsten hver aften. I hverdage, hvor der jo er skole dagen efter, vil han først køres hjem omkring klokken 12 eller 1 om aftenen, siger Lars Hansen.
I stedet kører de ham hen til ungecentret, hvor han kan være størstedelen af aftenen indtil de lukker.
- Der har vi nogle kollegaer, der tager imod ham og taler lidt med ham og spørger ind til, hvorfor han ikke skal hjem, og hvad der er sket. Og så prøver de ellers at skabe nogle trygge rammer for ham, siger Lars Hansen.
Når Lars Hansen og Rachel Boberg kører rundt med Tryghedspatruljen oplever de at samle børn op i helt ned til 8-årsalderen, der går rundt udenfor efter mørkets frembrud.

03-04-2021 sermitsiaq.ag:

Henrik Fleischer anklages for magtmisbrug

Polar Seafood er nu ude med hård kritik af den tidligere formand for fiskeriudvalget i Landstinget Henrik Fleischer.
– Det er uvidenhed, korruption og magtmisbrug, siger Polar Seafoods direktør og storaktionær i kølvandet på, at den fremtrædende Siumut-profil har lagt pres på ham for at få ekstra betaling efter en for længst afsluttet handel.
Kamikpostens kommentar
Det er velkendt at Henrik Fleischer har misbrugt sit medlemskab af Landstinget til at presse Kim Kielsen til økonomiske fordele for sig selv og sine venner.
At Siumut har valgt at genopstille ham til Landstinget vil kun give problemer - for Siumut 🙄

03-04-2021 www.dr.dk:

Eksperter om danske ambitioner i Arktis: 'Det giver kun mening gennem Grønland'

Det er noget af et bånd, der binder Danmark og Grønland sammen.
For indtil 1953 var Grønland en dansk koloni. Og siden da har landet været på en rejse mod mere magt til selv at bestemme landets kurs og fremtid.
Men selvom båndet til Danmark er blevet mere løst gennem tiden, så er Danmark og Grønland stadig forbundet. Den forbindelse eksisterer blandt andet gennem det, man kalder Rigsfællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne.
Samtidig modtager Grønland også et bloktilskud fra Danmark på 3,9 milliarder kroner om året.
Kamikpostens kommentar
I den artikel, der her linkes til, bliver to mennesker, der anser sig selv som specialister i Grønland og gjort det til en levevej, fremhævet med deres tåbelige kommentarer:

Ulrik Pram Gad, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier:
Citat
Der har været en større interesse udefra i Grønland. De interesser har givet grønlandske politikere en større selvtillid. For man kan nu se, at der er andre, der vil lege med dem end danskerne.
Citat slut

Problemet er ikke, ”at der er andre lege end danskerne”.
Problemet er, at Ulrik Pram Gad fortier, at Lov om Grønlands Selvstyre giver befolkningen i Grønland ret til, som de eneste, at beslutte, om de vil udtræde af Rigsfællesskabet.
Indtil det er besluttet og gennemført, er det Kongeriget Danmark, der har pligten og udgifterne til at beskytte og forsvare Grønland.
Det har ikke givet grønlænderne et uvurderligt kort til andet end, hvad der står i selvstyrelovens kapitel 8 om Grønlands adgang til selvstændighed.

Rasmus Leander Nielsen citeres for følgende smøre:
Citat
Da Grønland er en del af Rigsfællesskabet og Danmark styrer deres udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, har Danmark også en plads sammen med de store lande, når Arktis bliver diskuteret, fortæller Rasmus Leander Nielsen, der er samfundsforsker på Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik.
Når Danmark går ud og kalder sig en arktisk stormagt, så giver det kun mening gennem Grønland. Uden Grønland er Danmark ikke en spiller i Arktis eller en del af Arktisk Råd, siger han.
Citat slut

Her misbruger Rasmus Leander Nielsen en dårlig vane hos grønlandske politikere og meningsdannere med at bruge ordet Danmark i stedet for Kongeriget Danmark.

I Kongeriget Danmarks folketing er der er en ligelig repræsentation af alle borgere i kongeriget. Dog med en svag overrepræsentation af borgerne i Grønland og på Færøerne.

De to forskere har gjort Grønland til en personlig levevej. Det der med at forske magter de ikke.
Læs også
Kapitel 8 Grønlands adgang til selvstændighed www.kamikposten.dk

03-04-2021 www.dr.dk:

Unge grønlændere går forrest i kampen om selvstændighed

Når hun går på gaden i Nuuk og møder andre med sirlige streger eller prikker tatoveret på hagen eller i tindingen, ved hun, at de tilhører samme bevægelse og deler en respekt for inuitternes oprindelige kultur og tradition.
- Tatoveringerne er noget, vi kan være stolte af. Det er en måde at tage en historie tilbage, som i mange år har været bandlyst, siger Aka Niviâna Mørch Pedersen, som har boet i København i en årrække, inden hun for tre år siden flyttede hjem til Grønland for at være kunstner og debattør.

01-04-2021:

Hvor bliver Aprilsnarren af ?

 

01-04-2021 sermitsiaq.ag:

Udenrigspolitik på vej ind i valgkamp: »Slut med danske diktater«

Skal man tro en række markante landstingskandidater hænger den proces imidlertid pludselig i en tynd tråd. Spørgsmålet er, om der efter et valg overhovedet kan findes et flertal i Landstinget bag en grønlandsk tilslutning til strategien.
Den tidligere landsstyreformands udtalelser faldt under en politisk paneldebat på Ilisimatusarfik i Nuuk i forbindelse med, at de to samfundsforskere Maria Ackrén og Rasmus Leander Nielsen præsenterede en ny rapport om den grønlandske befolknings holdning til udenrigspolitiske temaer. I øvrigt den første analyse af sin art.
Foruden Aleqa Hammond deltog to andre medlemmer af Landstingets Udenrigs- og sikkerhedspolitisk Udvalg, Pele Broberg (Naleraq) og Justus Hansen (Demokraterne) i debatten, som blev gennemført på engelsk af hensyn til de udenlandske aktører og forskere, der kunne den følge med på den direkte streaming.
Kamikpostens kommentar
Samfundsforsker Maria Ackrén ved forhåbentligt mere om emnet end samfundsforsker Rasmus Leander Nielsen, ellers har det været totalt spild af tid.
Det har det for så vidt også været, når vi ser på de tre politikere, der var udvalgt til at deltage i debatten. De beskrives som "en række markante landstingskandidater”.
Det er Aleqa Hammond, Pele Broberg og Justus Hansen.
De er dog ikke mere markante, end det nøgternt set er tvivlsomt, om de bliver valgt ind i Landstinget den 6. april. Det gælder især Aleqa Hammond, der kun sidder i Landstinget som suppleant for Vittus Qujaukitsoq, fordi Kim Kielsen har trukket ham ind i landsstyret.

31-03-2021:

Flere kandidater misbruger børnene til vise hjertevarme her op til valget

 

31-03-2021 knr.gl:

Borgmester i Avannaata efter hård kritik: Vi gør alt, hvad vi kan

Flere sagsbehandlere, et rejsehold og øget familierådgivning er i gang i Avannaata Kommunia. Det sker, efter tilsynsenhed rejser hård kritik af forholdene for udsatte og anbragte børn.
Borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen fra Siumut, er hæs og træt.
Hæs på grund af valgkampen og træt efter for lidt søvn efter den lammende kritik, som Selvstyrets Tilsynsenhed rejser af kommunens forhold for udsatte og anbragte børn i Upernavik og Ilulissat.
Det sker i en tilsynsrapport, som KNR har fået adgang til, og som kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia drøftede i fredags.
- Det er meget alvorligt, og meget trist læsning. Kommunalbestyrelsen er fuldstændig enige i, at forholdene ikke kan accepteres, siger Palle Jeremiassen og understreger, at han tager fuld ansvar for forholdene
Kamikpostens kommentar
At tage fuldt ansvar ville være at trække sig som borgmester, men det er nok noget som kun vælgerne kan tvinge ham til på tirsdag. For borgmesteren er det bare en floskel 🙁

30-03-2021:

Et barn på et år med gonorré, det er jo forfærdeligt

 

30-03-2021 knr.gl:

MIO's rejserapport: Alvorlige problemer med at beskytte børn mod overgreb i Qeqertalik

Det er nogle af de centrale punkter i den rejserapport, som Børnetalsmanden netop har offentliggjort efter en tur i Kommune Qeqertalik.
Her fortæller børnetalsmand Aviâja Egede Lynge om seksuelle krænkelser af børn, der er omfattet af et stort tabu i lokalsamfundet. Det gør det - ifølge hende - svært at hjælpe børnene, fordi de ikke anmelder det.
På rejsen besøgte Børnetalsmanden byer og bygder i 29 dage. Rapporten bygger på samtaler med 175 børn, voksne og fagpersoner, som er anonyme.
Fagpersoner fra Socialforvaltningen og andre områder fortæller også, at de er bekymrede for, at en del af krænkelserne aldrig bliver anmeldt til myndighederne.
MIO anbefaler derfor, at kommunen straks går i gang med at undersøge, om der er et større mørketal.
- Alle ved det, men ingen handler. Det (seksuelle krænkelser, red.) er nærmest blevet normaliseret, fortæller en af dem, MIO har talt med.

30-03-2021 knr.gl:

Lammende kritik af anbringelser i Avannaata: Et-årigt barn med gonorré og mange børn uden værger

Hvis man vil sove trygt om natten, skal man ikke læse den rapport, som Tilsynsenheden fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har lavet af Avannaatas Kommunias forvaltning af støtte til børn.
For det er ret beset en gyser om alt fra forladte børn til seksuelle overgreb i massiv omfang.
Tilsynet har fundet sted over en måned fra september til oktober sidste år med fokus på sager om anbragte børn, plejefamilier og børn i hjemmet med særlige behov.

30-03-2021 www.ral.dk:

Ekstra åbningstider for afhentning af kølegods i NuukAtlantskibet ankommer Nuuk efter planen i morgen onsdag den 31. marts kl. 15:00.
Udlevering af kølegods i hele containere, for det gods, der kommer med Mary Arctica, rejse 110 (rød linje), vil være muligt samme aften, onsdag, den 31. marts kl. 18:00 – 22:00.
Udlevering af køle-stykgods, kan ske om torsdagen den 1. april kl. 08:00 – 12:00.
Da der varsles dårligt vejr med høj vindstyrke, vil tidsrummet for udlevering af gods være med forbehold for ændringer.

29-03-2021:

E-mail fra en læser

Da jeg til morgen så den Grønlandske TV avis, tænkte jeg, nu igen. Jeg forstod det sådan at alle der fremover fik arbejde i Grønland, skulle tale Grønlandsk. 55000 mennesker skal de fremover forvente og ikke mindst Landsstyret, at når en læge, en tandlæge og en politibetjent og andre der bliver ansat inden for kommuner, de skal tale Grønlandsk, jeg er bange for at man får et problem, en stor gruppe af disse personer er i Grønland for at opleve Grønland og dette lands fantastiske natur, men skal de lære sproget, tror jeg det er til skade for Grønland. Men det er måske ikke så galt, tager man alt hjem, politi, fængselsvæsnet, hospitalsvæsnet o,s,v så er problemet jo løst, for så er det jo Grønlænder der bliver ansat, de taler sproget. Det er dejligt, at der op til valget er så mange politikere der er så fremsynede, og har en vision om fremtidens Grønland

29-03-2021 sermitsiaq.ag:

Ekspert: Snedig form for markedsføring

Greenland Minerals’ Kvanefjeldsprojekt i Sydgrønland markedsføres massivt med helsidesannoncer i aviser og bannerreklamer på nettet. Seneste tiltag er en spørgeskemaundersøgelse, der af ekspert kaldes for snedig markedsføring.
Det er en snedig form for markedsføring, men dog inden for skiven af det acceptable og sobre, når vi taler marketing, siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh til avisen Sermitsiaq, som har fulgt processen om mineprojektet på Kuannersuit tæt. Han har ikke set en tilsvarende markedsføring før, men sammenligner det med, hvad politiske partier ind imellem finder på, når der er valgkamp.
Kamikpostens kommentar
Er det fordi, der ikke er bestilt mere propaganda som topannoncer på sermitsiaq.ag, at den artikel først dukker op nu?

29-03-2021 sermitsiaq.ag:

Vælgermøde hos Grønlands Erhverv

Nikoline Ziemer fra Siumut fik i sin indledende bemærkning sagt, at arbejdsgiverne har vænnet sig til ”bare” at hente arbejdskraft udefra i stedet for at bruge herboende.
Det fik ejeren af Café Pascucci og Café Esmeralda i Nuuk, Krissi Berthelsen, op af stolen.
- Jeg bliver faktisk lidt fornærmet over den udlægning, sagde hun.
Cafeejeren påpeger, at det ikke er for sjov skyld, at man i mange forskellige brancher henter arbejdskraft fra udlandet, eftersom det både er meget dyrt, og det er frustrerende ikke at kunde servicere kunderne på eget sprog. Og så er det virkelig besværligt, lød det
Det var også Krissi Berthelsen, der flere gange spurgte politikerne:
- Hvad vil I gøre med den store gruppe af unge, som ikke er i stand til at tage et arbejde. Vi har afskediget to herboende medarbejdere i denne uge, simpelthen fordi de ikke kunne finde ud af at møde op på arbejde.

29-03-2021 da.uni.gl:

Behov for politisk fokus på uddannelse - Ilisimatusarfik ser fremIlisimatusarfik har gennem hele sin eksistens været en central del af Grønlands ’nation-building’. Befolkningens mulighed for at tage videregående uddannelser, med den opbygning af lokale kompetencer det giver, er helt uundværlig, når man skal opbygge vigtige selvbærende institutioner i vores samfund. Og også helt essentielt hvis man ønsker at mindske behovet for udefrakommende arbejdskraft. Et godt og konkret eksempel på Ilisimatusarfiks resultater er vores sygeplejerskeuddannelse. For få år siden kunne vi fejre den milepæl, at over halvdelen af sygeplejerskerne i det grønlandske sundhedsvæsen nu er uddannet her i landet. Den samme udvikling kan ses hos mange andre af landets vigtige samfundsinstitutioner. Flere grønlandsk uddannede folkeskolelærere. Flere grønlandsk uddannede AC-medarbejdere til kommunerne og Selvstyret. Flere socialrådgivere uddannet herhjemme - og så videre. Flere borgere med videregående uddannelse, med større lokal forankring.

28-03-2021:

Jeg drømte i nat, at Inuit Ataqatigiit vinder valget

 

27-03-2021 iafolketingimi.dk:

Vi skal have gang i økonomien i efterdønningerne af covid-19

Hvis det sidste år har lært os noget, må det være betydningen af bloktilskuddet og Rigsfællesskabet. Bloktilskuddet og bistanden fra det danske sundhedsvæsen har virket som en stødpude mod de værste slag fra covid-19 og det må tjene som et wake-up call for alle, der tager drømmen om øget selvbestemmelse seriøst. Ifølge Grønlands statistik udgjorde bloktilskuddet 30 % af de samlede indtægter i 2019. Hertil kommer 1,2 mia. kroner hvert år i ikke-hjemtagne sagsområder løst og betalt af den danske stat. Samlet set udgør de 5 mia. kroner årligt eller halvdelen af vores BNP. Hvis vi tilføjer EUs bidrag til uddannelse, så kommer hele 60 % af vores BNP fra indtægter udefra.

Der skal derfor ske en betragtelig stigning i selvskabte indtægter, hvis vi skal kunne bevare og udvikle vores velfærd.

26-03-2021 atassut.gl:

Arne Niemann – Politiske mærkesager – og overvejelser bag – ved opstilling til Landstinget

Folkeskolen: Grønlands uddannelsesmæssige underslæb er en møllesten i udviklingen og det menneskelige materiale kunne sagtens berettige til langt bedre uddannelsesgrad blandt befolkningen.
Folkeskolen er efter årtiers politiske misrøgt underprioriteret på næsten alle parametre. Skolelederne er oftest udvalgt blandt menige skolelærere uden en egentlig lederuddannelse og der er jo ingen der siger at en god skolelærer med dedikeret fornemmelse for elevernes indlæringspotentiale også er god til at lede et lærerkollegium på 40-50 voksne lærere med vidt forskellige tilgange til lærergerningen.
Skolelærerne selv er også en blandet gruppe spændende lige fra seminariets tidligere kateketuddannelse over reformsegmentet Den gode skole til nybagte ynglinge. En sådan broget gruppe – nogle mere engageret end andre – med hver deres tilgang til uddannelsen giver mange faldgrupper for det ønskede resultat; nemlig uddannelsesparate afgangselever.

26-03-2021 knr.gl:

Forsker om valgkampen indtil nu: Flagrende og ufokuseret

Samfundsforsker Rasmus Leander kalder valgkampens første seks uger for en omgang spredt fægtning uden fokus og retning.
- Der har ikke rigtigt været noget emne, som virkelig har taget kegler. Der har heller ikke været emner, som har taget alle forsider. Der har faktisk været lidt spredt fægtning.
Det siger Rasmus Leander, der er samfundsforsker ved Ilisimatursarfik.

16. februar blev valget udskrevet. Og dagen efter pointerede Rasmus Leander overfor KNR, at tre emner ville være de bærende i valgkampen: Mineprojektet ved Kuannersuit, fiskeri og lufthavnsbyggerier.
Kamikpostens kommnetar
”Flagrende og ufokuseret” er en udmærket beskrivelse ”eksperten” på Grønlands Universitet 😀

26-03-2021 knr.gl:

Efteråret ruskede og rev i Samarbejdspartiet: Nu skal kræfterne bruges på politik

Torben Ørting Jørgensen forsikrer, at der er åbenhed omkring partiets økonomi og prioriteringer, og at partiet har indgået samarbejde med revisionsfirmaet EY Grønland.
- Og der følger vi de retningslinjer og det managementletter, de har udarbejdet for os, og som er de procedurer, vi følger, ligesom vi også sender alle vores referater fra vores hovedbestyrelsesmøder, så de har adgang til det, og kan se de dispositioner, der er truffet.
- Så der er fuld transparens og klarhed over de her ting, siger Torben Ørting Jørgensen.
Kamikpostens kommentar
Der stilles ingen form for krav til til brugen af de penge, der bevilges som støtte til partier og de enkelte medlemmer af Landstinget.
Det betyder, at man kan bruge pengene til hvad som helst efter eget forgodtbefindende.
Det er er kun vælgerne som kan gribe ind, og det kan de kun gøre, når der er valg til Landstinget.
Samarbejdspartiets nyvalgte bestyrelse har valgt at holde vælgerne uvidende om, hvad der er foregået, og har udpeget Torben Ørting Jørgensen til at være den eneste, der må udtale sig på partiets vegne. Den opgave løser han ved at mistænkeliggøre alle, der ytrer den mindste form for skepsis.
Det eneste Kamikposten har kunnet finde på tryk er dette i en artikel 'Mod lysere tider' på partiets hjemmeside.
Citat
Vi har med hjælp fra vores ny bogholder og revisor, EY Grønland, og vores Advokat, NUNA LAW, tilvejebragt de mange bilag, der manglede og herved kunnet afslutte regnskaberne for 2018, 2019 og 2020. I den forbindelse er det erkendt, at der ikke er blevet indberettet honorarer til diverse eksterne konsulenter, hvilket har givet anledning til en skattebøde, som Samarbejdspartiet naturligvis vil betale, når sagen er endeligt afsluttet ved myndighederne. Den ny hovedbestyrelse i Samarbejdspartiet skal understrege, at vi naturligvis tager ansvaret for den sjuskede og mangelfulde regnskabsførelse, som Jan Joe Siedsen i al væsentlighed er ansvarlig for. Den nye hovedbestyrelse kan dog med tilfredshed konstatere, at der ikke er fundet tegn på, at der er udført ulovlige eller kriminelle aktiviteter af de personer, der fortsat er aktive i partiet.
Citat slut

Som nævnt kan man bruge partipengene til hvad som helst efter eget forgodtbefindende. Derfor kan bestyrelsens talsmand roligt fastslå, at der intet ulovligt er foregået, da alt har været tilladt.

Efter den viden Kamikposten ligger inde med, er der meget, som ikke tåler dages lys og vælgernes viden.
Sådan behøver det heldigvis ikke at blive ved med at være. Bestyrelsen kan offentliggøre den rapport, som er udarbejdet efter at det er lykkedes at tilvejebringe de bilag, der manglede
Det kan bestyrelsen passende gør her og nu, så vælgerne får et grundlag for at beslutte, om Samarbejdspartiet er værd at stemme på.
Sker det ikke, så er det Kamikpostens velmente råd, at man skal vælge et andet parti at stemme på.

25-03-2021:

Vi kalder det bare for politik, så kan alle tosser komme til orde

 

25-03-2021 www.kamikposten.dk:

Lærernes og pædagogernes arbejde er meget vigtige

MIO har et ønske om at pædagogerne aflønnes som lærerne og SPSs rektor støtter at pædagog og lærerlønningerne skal være på samme niveau . IMAKs og NPKs formænd vil gøre opmærksom på, at de som faglige organisationer alene har forhandlingsretten til løn og ansættelsesvilkår på deres overenskomstområder

25-03-2021 naalakkersuisut.gl:

Udskydelse af lukning af kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i Diskobugten til 26.03.2021 kl. 23.59Dette sker på grund af is-situationen i området. 😀😀😀😀
Kamikpostens kommentar
Det er nemt at spå om fremtiden i Grønlands korrupte fiskeripolitik

25-03-2021 knr.gl:

Overblik: Her er (nogle af) de sager, som Siumut går til valg på

Østgrønland skal have sin egen kommune, der skal være rindende vand til alle, og flere skal have en uddannelse.
En arbejdsuge på 37,5 timer i stedet for 40.
Fødevarestyrelsen skal hjemtages, alle skal have adgang til badeværelse, og folk skal lære grønlandsk.
Det er blot nogle af de mange, mange – ja nærmest utallige - punkter på Siumuts valgprogram.

24-03-2021:

Sker der noget nævneværdigt i Grønland?

 
Kamikpostens kommentar
I går bragte Kamikposten dette indlæg:
"Det var forsiden på Sermitsiaq nr. 11 den 19. marts 2021, der gjorde mig nysgerrig, så jeg brugte 30 kr. på at læse avisen på nettet.
Der var interviews med Kim Kielsen, Erik Jensen og Mute B. Egede.
Fælles for de tre interviews er, at de udvalgte får lov til uimodsagt at udbrede sig om deres politiske visioner (og den får ikke for lidt).
Journalisten stiller ikke et eneste kritisk spørgsmål om en uddybning af vidtløftighederne og den økonomi, der skal muliggøre deres store armbevægelser.
Det er ikke kritisk journalistik på læsernes vegne. Det er mikrofonholderi, der kun kan forklares med avisens dybe afhængighed af landets folkevalgte".

Det skal i forhold ovenstående tegning suppleres med et uddrag af lederen fra samme udgave af avisen:
Citat
Det er på vælgermøderne, at kandidaternes seriøsitet skal stå deres prøve. Vælgerne må forberede sig så godt, at de stiller opklarende spørgsmål og fokuserer på, hvordan kandidaterne vil realisere den politik de lover, og hvis det er tidligere politikere, der igen stiller op, hvorfor de ikke allerede har gennemført det, de nu lover igen. Samt hvis de lover velfærdsforbedringer, hvordan de skal finansieres.
Citat slut
Vælgerne opfordres til at stille de spørgsmål til kandidaterne, som avisen ikke selv tør stille🙁

24-03-2021 knr.gl:

Siumut-mål: Alle skal tale grønlandsk i selvstyreejede virksomheder i 2025

Siumut har som mål, at det officielle sprog Oqaatsivut - skal bruges i de offentligt ejede selskaber. Siumut har som mål, at det officielle sprog fuld ud implementeres senest inden år 2025.
Kamikpostens kommentar
Når det kun gælder de selvstyreejede virksomheder, så er det for ikke at affolke landsstyrets direktorater og totalsmadre sundhedsvæsenet 🙂

24-03-2021 sermitsiaq.ag:

Mette F. inddrages igen i sag om eksperimentbørn

Tilbage i 1951 blev 22 børn sendt til Danmark, som led i et socialt eksperiment, hvor de skulle lære dansk, så de som voksne kunne være med til at præge udviklingen i et moderne Grønland. Eksperimentet gik dog langt fra som ønsket.

I dag er der seks tilbage af de 22 børn, som deltog i eksperimentet. Og efter flere års pres og en større udredning valgte det officielle Danmark i december sidste år at give en officiel undskyldning til børnene – 69 år efter at de blev sendt til Danmark.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen er hæmningsløs, når det gælder om at få snablen ned i statskassen.
Her går det ud på at aftvinge staten erstatninger til de 6 tilbageværnede af de 22 børn.

Og så har Aaja Chemnitz Larsen et problem med det danske sprog. Hun har enten ikke læst ”Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951”. Eller også har hun læst den og misforstået konklusionen 🙁 :

Citat fra sjette afsnit i Konklusionen:
De to initiativer var endnu ikke smeltet sammen til ét projekt. Det gjorde de næsten umærkeligt, da Grønlandsdepartementet sent i juli 1950 forelagde dem for de forenede grønlandske landsråd, der behandlede dem som et samlet dagsordenspunkt med to underpunkter: Først Dansk Røde Kors’ tilbud om at opføre børnehjem, dernæst nedsendelsen til Danmark af et hold forældreløse børn – altså et kriterium, der ikke tidligere havde været nævnt. Der findes ikke kilder til Grønlandsdepartementets overvejelser bag dette nye kriterium, som muligvis blot er udtryk for, at man dermed kunne slå to fluer med ét smæk: Fremme tilegnelsen af dansk for en gruppe børn, og samtidig trække disse ud af det voksende problem med at forsørge forældreløse børn i Grønland. Samtidig var placeringen på børnehjemmet efter Danmarksopholdet både en imødekommelse af landsrådenes ønske om at sikre børnenes fortsatte gode kår og sikre en fortsat tilegnelse af dansk under opvæksten. Beslutningen blev efterfølgende meddelt Dansk Røde Kors.
Citat slut
Her står det sort på hvidt, at det var ”en imødekommelse af landsrådenes ønske om at sikre børnenes fortsatte gode kår og sikre en fortsat tilegnelse af dansk under opvæksten. Beslutningen blev efterfølgende meddelt Dansk Røde Kors.

Havde de forenede grønlandske landsråd sagt nej, så var de 22 børn ikke blevet sendt til Danmark.

24-03-2021 sermitsiaq.ag:

Royal Greenland har meldt sig ud af GE

Vi er enige i, at fiskeriet skal foregå på en bæredygtig måde. Men når det gælder spørgsmålet om kvoter, så har vi naturligvis nok modsatrettede holdninger. Efter min mening burde Grønlands Erhverv ikke have nogen holdning til dette spørgsmål, da der netop er delte meninger og foreningen burde arbejde med sager, hvor der er fælles fodslag, siger Royal Greenlands topchef.
Han afviser, at det er en beslutning, der baserer sig på ejerskabet, hvor Royal Greenland er selvstyreejet og de øvrige virksomheder er privatejede.

24-03-2021 knr.gl:

Ny undersøgelse: Tilliden til politikerne er i bund

Lige nu buldrer valgkampen derudad blandt landets politikere til kommunalvalg og valget til Landstinget, men samtidig er befolknings tillid til de folkevalgte i bund.
En stor undersøgelse fra Transparency International Greenland viser, at 50 procent af befolkningen svarer, at de har ingen eller kun lidt tillid til landsstyret, mens 46 procent svarer, at de har ingen eller kun lidt tillid til politikerne i Landstinget.
Tilliden er en smule højere til landets kommunalpolitikere. Her svarer 32 procent, at de har ingen eller kun lidt tillid til politikerne og embedsværket.

23-03-2021 www.kamikposten.dk:

Er den Almenmedicinske Speciallæge ved at forsvinde fra Grønland

Desværre må befolkningen nok vænne sig til et system hvor man nok kan få hjælp til de mest akutte tilstande. Men ikke kan få den tryghed det er at have en speciallæge som kender til patienterne og til de Grønlandske forhold. Det bliver en svær forringelse af sundhedstilbuddet

23-03-2021 sermitsiaq.ag:

Staten skal betale trawler-oprydning

En principaftale fra marts 2017, der blev indgået mellem den daværende landsstyremedlem for miljø og den danske forsvarsminister slår fast, at:
"Grønlands Selvstyre i tilfælde af omfattende forurening med olie og kemikalier i farvande ved Grønland kan anmode den danske stat om at bekæmpe forureningen, og at staten har pligt til at imødekomme Selvstyrets anmodning og afholde udgifterne til bekæmpelsen af forureningen".

23-03-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Folketingspartier støtter screeningslov

I sidste paragraf står, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Dog er det en lovgivning, som får indflydelse i begge lande.
„Regeringen er i dialog med Færøerne og Grønland om udformning af en lovgivningsmodel for Færøerne og Grønland med respekt for kompetencefordelingen i rigsfællesskabet,“ hedder det i bemærkningerne.
Med andre ord skal en lignende lovgivning skal laves på Færøerne og i Grønland. Det forventer næstformanden i Udenrigspolitisk Nævn også, at Færøerne og Grønland gør.

23-03-2021 www.kamikposten.dk:

Selvstændighed - Siumut træder på speederen mod løsrivelse

Det var forsiden på Sermitsiaq nr. 11 den 19. marts 2021, der gjorde mig nysgerrig, så jeg brugte 30 kr. på at læse avisen på nettet.

Der var interviews med Kim Kielsen, Erik Jensen og Mute B. Egede.

Fælles for de tre interviews er, at de udvalgte får lov til uimodsagt at udbrede sig om deres politiske visioner (og den får ikke for lidt).

Journalisten stiller ikke et eneste kritisk spørgsmål om en uddybning af vidtløftighederne og den økonomi, der skal muliggøre deres store armbevægelser.

Det er ikke kritisk journalistik på læsernes vegne. Det er mikrofonholderi, der kun kan forklares med avisens dybe afhængighed af landets folkevalgte.

23-03-2021 knr.gl:

Rektor om pædagogmangel: Problemet er lønnen

Hæv pædagogernes løn, så den matcher lærernes.
Sådan lød budskabet fra MIO, da børnerettighedsinstitutionen for nylig præsenterede en rapport om kvaliteten i landets dagtilbud. Og det er et budskab, som rektor på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, Nuka Kleemann, bakker op om.
- Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skal have det samme som andre, når de er uddannet på samme faglige niveau. En professionsbachelor er en professionsbachelor, siger Nuka Kleemann.

23-03-2021 www.ral.dk:

Fyldt frysehus i IkerasakRoyal Arctic Line er blevet gjort opmærksom på, at frysekapaciteten i Ikerasak nu er fuldt udnyttet, og formentlig også andre bygder inden for en nær fremtid. Dette kan betyde, at indhandling ikke kan ske.
Situationen er forværret af, at der ikke i år kan sendes paller til Uummannaq over isen, da den er brudt op.
Vi forbereder os på at kunne komme til området, så snart de vejrmæssige forhold tillader det. Vi følger is- og vejrsituationen tæt, og vil gøre vores til at få tømt ud, så snart disse tillader det.

23-03-2021 knr.gl:

Siumut vil have forslag om forfatning til afstemning hurtigst muligt

Derfor går vi til valg på at skabe en kommission, der skal tilskynde til, at vejen til at hjemtage sagsområder bliver lagt, hvor de gavnlige og indbringende for Grønland bliver prioriteret.
Siumut vil arbejde for at hjemtage hele fødevareområdet i den kommende valgperiode. Af Selvstyreloven fremgår det, at Grønland til enhver tid kan overtage otte sagsområder fra staten.
Kamikpostens kommentar
En kommission er et sted, hvor venner og rygklappere tjener til dagen og vejen.
Det handler ikke om at blive færdig med noget, da det ofte er selvskabte problemer, som bare skal parkeres. Forfatningskommissionen og hjemtagelse af forvaltningsområder er aktuelle eksempler

22-03-2021:

Og så siger man, at de folkevalgte ikke tænker på børnene

 

22-03-2021 www.kamikposten.dk:

IMAK og NPK er enige i MIOs udmelding om at der skal større fokus på børns vilkår

Der bliver lavet et kæmpe arbejde i de grønlandske daginstitutioner og i den grønlandske folkeskole" siger formændene for lærernes fagforening IMAK Birthe Therkildsen og for pædagogernes fagforening NPKs formand Arnaq Brønlund i en kommentar til præsentationen af rapporten om" dagtilbud i Grønland" som MIO netop har fremlagt
Læs også
Dagtilbud i Grønland
Forskning viser, at der er positive langsigtede effekter af, at børn går i dagtilbud af høj kvalitet. Dette bl.a. i form af uddannelsesmæssige resultater, arbejdsmarkedsdeltagelse, indtægt og mulighed for at stifte familie. Studier viser dog, at de positive resultater tydeligt afhænger af kvaliteten af det dagtilbud, der bliver tilbudt børnene.

22-03-2021 sermitsiaq.ag:

Atassut: Selvstændighed styrker ikke

Det er ikke alle partier i Grønland, der går ind for selvstændighed lige nu.
I hvert fald mener Atassut, at tanker om selvstændighed gør befolkningen svage. I en pressemeddelelse understreger partiets formand, Aqqalu Jerimiassen, at der er vigtigst at arbejde for det enkelte menneskes ve og vel i landet, før arbejdet med selvstændighed kan komme i gang.
- Det vigtigste budskab er, at vi ikke opnår at styrke mennesket, ved at blive et selvstændigt land. Det er sundt mennesket, der har opnået har velfærd, som er selvforsørgende, der har færdigheden til at blive selvstændig, lyder det fra ham.

22-03-2021 knr.gl:

IA: Vi skal selv fiske Grønlands kvoter

I partiets nye valgprogram står: "Vores hovedformål er selvforsørgelse, og derfor skal fiskekvoter som udgangspunkt tildeles herboende fiskere".
- Vi mener klart, at det grønlandske folk skal være dem, der ejer de fælles ressourcer, blandt andet fiskene, uddyber formanden for Inuit Ataqatigiit, Muté B. Egede, til KNR.
Kamikpostens kommentar
Muté B. Egede siger, at: ”det grønlandske folk skal være dem, der ejer de fælles ressourcer, blandt andet fiskene ”.
Der er ikke noget nyt i, at det grønlandske folk skal være ejere. Sådan har det også været, før Grønland trådte ud af EU i 1985,
Grønland indgik efter sin udtræden en aftale med EU (inklusive Danmark), der sikrer toldfri adgang til EU for eksport af fiskeprodukter fra Grønland.
I aftalen indgår en aftale om adgang for fiskefartøjer fra EU til at fiske kvoter indenfor Grønlands 200-sømiles fiskerizone.
Kvoterne og betalingen for kvoterne genforhandles med års mellemrum. Den nyeste aftale blev indgået i januar i år og gælder for årene 2021-2026.
Det har intet med det forestående valg til Landstinget at gøre. Det er politisk tomgangssnak, der skal få det til at lyde, som om Inuit Ataqatigiit har udtænkt noget så betydningsfuldt, at det er værd at nævne..
Det havde været anderledes betydningsfuldt, hvis Muté B. Egede havde fremsat et konkret forslag om at opbygge en produktionskapacitet i fiskeriet hjemme i Grønland til fremstilling af færdigvarer til eksport til helt andre priser end dem, som Grønland henter hjem ved eksport af uforarbejdede frosne fisk i blokke.
Det ville skabe velbetalte arbejdspladser og forbedre både den offentlige økonomi og de ansattes og deres familiers levevilkår.

21-03-2021 sermitsiaq.ag:

Hellefisk: Så lukkes fiskeri i Disko igen 

21-03-2021:

Email fra en læser

Jeg kan ikke forstå, at man skal i dialog med Danmark, for at hjemtage områder som Danmark i dag varetager. Er der områder man vil have hjem, så er det vel bare at gøre Danmark opmærksom på hvilken områder man fremover vil varetage, Der skal jo ikke følge penge med fra Danmark, så jo flere områder man vil hjemtage, jo mere spare Danmark, og jo mere selvrespekt får den Grønlandske befolkning, de kan vise Danmark at de er et land i udvikling, de behøver ikke almisse fra den danske stat. Skulle de mangle lidt penge kan de jo bare presse USA til at betale meget mere for at have base på grønland, da USA formodentligt ikke vil opgive deres Base, betaler de helt sikkert det manglende beløb som de mister fra Danmark, og måske mere til. Så det er vel bare at gå i gang når valget er overstået.

20-03-2021 sermitsiaq.ag:

Geologer efterlyser anden løsning for opbevaring af thoriumGreenland Minerals vil deponere thorium i Taseq-bassinet. Men flere geologer påpeger, at det kan udgøre et problem for eftertiden. I stedet foreslår de en løsning, hvor thorium lægges tilbage i minebruddet
Jeg mener, at det ville være mere hensigtsmæssigt at lægge thorium og de øvrige tailings tilbage i bruddet, hvor man har fjeld på alle sider i stedet for bag dæmninger. Jeg er grundlæggende bekymret for ideen om at opføre en dæmning højere end Rundetårn på et bjerg. Hvordan sikrer man vedligeholdelse af en sådan dæmning mange år frem? Jeg tænker ikke her på de 37 år, hvor mineselskabet er i området, men de efterfølgende 1000 år. Jeg synes ikke, det er den rigtige tekniske løsning, de har fundet frem til. Dertil er det også værd at overveje, om man bør deponere thorium på en måde, så det senere kan anvendes for eksempel i thoriumreaktorer, som flere forskere har nævnt som en potentiel fremtidig energikilde.

20-03-2021 iafolketingimi.dk:

Velfærden kradser – valget vil vise om krisen vokser eller håndteres

Den hurtige udvikling bragte med sig både gode og dårlige konsekvenser. Mange ting er lykkedes og bidrager positivt til vores samfund. På trods af materiel velstand, baseret på fiskeriindtægter og tilskud udefra, er den menneskelige og sociale udvikling ikke fulgt tilstrækkeligt med. G-50 og G-60 politikkerne har medført adskillige problemer, som trækker spor op til nutiden og ind valgkampen i disse dage. For eksempel kan vi ikke ignorere at der i dag er 2.700 unge, som hverken i uddannelse eller arbejde.
Vi vil derfor gerne pege på nogle af de centrale udfordringer og ikke mindst løsninger.
Kamikpostens kommentar
De problemer, der peges på, er skabt af Grønland selv i årene efter indførelse af hjemmestyre i 1979 og i 2009 indførelsen selvstyre.
De nævnte ”2.700 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde” skyldes en en politikerskabt katastrofe, som beskrives her Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe.
Og de løsningsforslag, der fremsættes, er skrevet i de sædvanlige uforpligtende løse formuleringer.
Det skrives for eksempel, at Grønland er en stolt fiskerination. Men hvorfor nævnes det ikke som et problem, der skal løses, at hovedparten af fangsten eksporteres som frosne fisk i blokke i stedet for at blive oparbejdet til salgsklare produkter på egne fabrikker i Grønland?

20-03-2021 www.ral.dk:

Vi skal fremme forståelse og viden om handicap i Grønland

Royal Arctic Line A/S og Handicaptalsmandsintitutionen Tilioq, har i slutningen af februar måned 2021 indgået en aftale om sponsorat af premieren på dokumentarserien ”Jeg er ikke mit handicap” som Tilioq er i gang med at få produceret, samt udvikling af undervisningsmateriale og samtale guide til dokumentarserien. Dokumentaren om personer med handicap og deres hverdags liv med dets op og nedture skal være med til at fremme og skabe forståelse i samfundet, for dem der lever med et handicap.
Aftalen omfatter et beløb på 110.000,00 kr til premiere af dokumentaren ”Jeg er ikke mit handicap” i udvalgte byer i uge 41 2021 samt udvikling af undervisningsmateriale til denne.

20-03-2021 tilioq.gl:

Store udfordringer med at sikre tilgængelighed og sikkerhed i udkast til nyt bygningsreglement

Politikere – ønsker I et land med plads til alle? Her under valget er det en oplagt lejlighed til at diskutere, i hvor høj grad vi ønsker at skabe et tilgængeligt samfund. Det udkast til nyt bygningsreglement, som blev sendt i høring i starten af året, har store mangler i forhold til tilgængelighed, sikkerhed og tilpasning til det arktiske miljø. Kære politikere. Nedenfor er de udfordringer vi har registreret. Vi håber, I tager dem med i valgdebatten og ind i Landstinget, når bygningsreglementet skal behandles.

Vores lands geografi og natur stiller særlige krav til hjælpemidler til personer med handicap. Hvis man f.eks. bruger en kørestol for at komme rundt, skal man på grund af vejrforhold og terræn bruge en el-scooter med fire hjul eller en kørestolstraktor foran kørestolen. Disse køretøjer kræver væsentligt mere plads end manuelle kørestole i forhold til vendinger, indgange og elevatorer mm. Dette er der ikke taget højde for i bygningsreglementet.

20-03-2021 knr.gl:

Forlist trawler: Ejnar Mikkelsen sejler nordpå for at hjælpe Knud RasmussenDet er endnu uvist, om den forliste trawler Polar Aassik lækker mere olie.
Derfor sender Arktisk Kommando nu endnu et skib til området omkring Qasigiannguit, hvor trawleren sank tidligere på ugen som følge af en voldsom brand.
- Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen er nu i gang med at få lastet miljøcontainere ombord i Nuuk efter at være færdig med at assistere på vaccinetogtet mod syd og er nu på vej i aften mod området, fordi det stadig er for tidligt at udelukke, at der kan komme nye olieforureninger nede fra vraget på bunden, siger fungerende chef for Arktisk Kommando, Dan B. Termansen til KNR.
Arktisk Kommando vil desuden sende Challenger-fly i luften for at tage billeder.
- Og de vil blive suppleret med satellitbilleder, så vi har et overblik over hele området for netop at se, hvis der dukker nye forureninger op andre steder, end der, hvor trawleren sank.
Kamikpostens kommentar
Mon de partier, der stiller op til valget, vil sende en særlig tak til Grønlands Kommando for indsatsen med vaccinetogtet mod syd og for at overvåge og begrænse olieudslippet fra Polar Aassik ?

19-03-2021:

I ”Kejserens nye klæder” råber drengen: ”Han har jo ikke noget tøj på”

 

19-03-2021 dagligvarehandlen.dk:

KFI vil sælge sine grønlandske detailaktierEt ejerskab af en kapitalkæde i Grønland ligner ikke en soleklar opgave for en fond, der har til opgave at "styrke den frie, bæredygtige købmands position i Danmark".
Ikke desto mindre overtager den stenrige købmandsfond, KFI Erhvervsdrivende fond, fra årsskiftet en betydelig ejerandel i Grønlands største detailvirksomhed Pisiffik med 40 butikker og en omsætning tæt på en mia. kr., når Dagrofa-koncernen sælger ud for at satse udelukkende på detail i Danmark.
Det er først fra årsskiftet, at KFI bliver direkte ejer i den grønlandske virksomhed, som har sine rødder i den gamle Kongelige Grønlandske Handel - eller KNI på grønlandsk.
Præcis, hvor stor ejerandelen bliver, er ifølge Michael Holm Johansen ikke afklaret helt endnu. Dagrofa-medejer NorgesGruppen skal også have sin part, og i forvejen er godt 14 pct. af Pisiffik ejet af Grønlands Selvstyre via et holdingselskab.

19-03-2021 knr.gl:

For første gang: Nye regler genåbner fiskeriet efter hellefisk i Diskobugt

Der er flyttet 225 tons fra månedskvoterne i årets sidste måneder til marts for at genåbne fiskeriet i Diskobugt.
Fiskeriet blev ellers lukket den 7. marts, da kvoten allerede var fisket op, fordi der var fisket langt over kvoten for februar. Planen var, at fiskeriet skulle forblive lukket ind til april.
Der var blevet hevet mere end 100 tons for mange hellefisk op af havet i Diskobugt i februar.
Men nu er der altså fundet en løsning, i hvert fald for marts. Fiskeridepartementet og partierne har besluttet at flytte 100, 100 og 25 tons kvoter fra månedskvoterne i december, november og oktober til marts måned.
Ifølge Fiskeridepartementet har partigruppeformændene i det ellers opløste Landsting sagt god for at flytte rundt i kvoterne.
Kamikpostens kommentar
Der sættes ingen grænser i forsøgene på at skrabe stemmer til sig her i ugerne op til den 6. april De 225 tons vil mangle i årets sidste måneder.
Men den tid, den sludder for en sladder 💩💩💩

19-03-2021 sermitsiaq.ag:

Hermann Berthelsen: Vi skal give plads til den nye generation

Jeg genopstiller ikke, da jeg mener, at vi skal give de nye politikerkandidater mulighed for at tage over. Jeg vil ikke bruge min status som kendt politiker for at blive genvalgt, jeg synes, det er på tide at give plads til de nye, yngre kræfter, siger Hermann Berthelsen.
Den 65-årige Siumutpolitiker har blandt andet været medlem af kommunalbestyrelsen i Sisimut Kommune og har været borgmester i en årrække. De seneste tre år har han siddet som formand for finans- og skatteudvalget i Landstinget
- Men nu er det nok. Man må sætte grænser for, hvor længe man vil arbejde med politik. Det har aldrig været min hensigt at arbejde med politik til jeg segner, siger han.

19-03-2021 ina.gl:

Landstingslov om Landstinget og landsstyret

§ 7. Landstinget træder sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalg. Indkaldelse foretages af det medlem, der længst har været medlem af Landstinget, eller hvis flere har været medlem af Landstinget lige længe, af den ældste. Samme medlem leder forhandlingerne i Landstinget indtil valgs prøvelse og valg af Formandskab for Landstinget har fundet sted.

19-03-2021 sermitsiaq.ag:

Befolkningen har ikke tillid til politikerne

Der tegner sig det samme billede for landsstyret som for Landstinget. Kun få procenter mener, at ingen af landsstyret (7 procent) og Landstinget ( 9 procent) er involveret i magtmisbrug. Over halvdelen af respondenterne mener, at der er nogle i landsstyret og Landstinget, der misbruger sin magt. Og en del af respondenterne mener, at de fleste af landsstyret (16 procent) og Landstinget (14 procent) misbruger sin betroede magt for egen vindings skyld.

19-03-2021 naalakkersuisut.gl:

Godkendte kandidater

Valgnævnet har på sit møde i dag den 17. marts 2021 godkendt følgende 189 kandidater, som opstiller til valget til Landstinget den 6. april 2021.

19-03-2021 knr.gl:

Siumut: Der skal flere fiskere til

I Ilulissat præsenterede partiformand Erik Jensen og næstformand Vivian Motzfeldt Siumuts valgprogram til Landstinget.
Blandt partiets utallige planer, vil Siumut ændre fordelingen af hellefiskekvoter i Nordgrønland.

Kort sagt, så skal der deles flere kvoter ud til jollefiskerne end i dag.

Men det står i kontrast til Grønlandsbankens seneste udmelding. Banken har siden 2019 sat en stopper for lån til nye jollefiskere. Der er for mange fiskere om for få og stadig mindre fisk, lyder budskabet fra banken.
Kamikpostens kommentar.
Det mest samfundsskadelige fiskeri er fiskeri efter stemmer 🙁
Læs også
IA og Siumut bejler begge til jollefiskerne
Siumut og IA er parat til at fjerne afgiften på hellefisk, som skaffer Landskassen en årlig indtægt på cirka 15 millioner kroner. På den måde vil de to store partier komme de mange nødlidende jollefiskere i det indenskærs fiskeri til hjælp.

De to Siumut-kandidater Karl Tobiassen og Ilatsiaq Markussen oplyser i en pressemeddelelse, at der også skal findes en løsning, der vil gavne torskefiskeriet, som betegnes som værende urentabelt.

19-03-2021 sermitsiaq.ag:

Siumut vil hjemtage områder

Blandt ansvarsområder, som Grønland skal komme i dialog med Danmark om er fødevaremyndigheden. I et paragraf 37 svar har tidligere landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug Nikkulaat Jerimiassen gjort rede for, at området koster Færøerne årligt mellem 20 og 35 millioner kroner, efter ansvaret varetages af Færøerne.

18-03-2021 knr.gl:

Mindst to tilfælde af klamydia om dagen blandt teenagere i 2019

Klamydia, gonorré og syfilis er et stort problem her i landet. Ifølge landslægeembedet blev der i 2019 fundet mindst to tilfælde af klamydia blandt teenagere hver eneste dag.
Samme år blev der også konstateret minimum ét tilfælde af gonorré om dagen blandt de 13 til 19 årige
Også syfilis, som ellers var helt væk i en længere årrække, har de sidste tre år været et stort problem og har ifølge landslægen 'bidt sig fast'.
- Tallene viser, at antallet af dem, som for eksempel får konstateret syfilis, ikke er faldene. Tallet er konstant højt. Og hvis man har syfilis i længere tid, kan det have alvorlige konsekvenser, og derfor er tallene bekymrende, siger sundhedsfaglig konsulent Sylvia Isidor, som står for sundhedsstatistikken hos landslægembedet.

18-03-2021 www.berlingske.dk:

Dansk professor: Forkert vaccineteknik kan udløse blodpropper

Coronavacciner skal nemlig sprøjtes dybt i musklen, intramuskulært hedder det. Det betyder, at huden forinden skal spændes ud, inden nålen stikkes ind, hvilket også fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. For at sikre sig, at nålen ikke stikkes ind i blodkarrene eller beskadiger dem, bør man trække stemplet lidt tilbage, for at se om der følger blod med. Hvis det sker, skal man stikke ind et andet sted.
Niels Høiby har dog kunnet konstatere, at det ikke altid sker. At borgeres hud i stedet eksempelvis er blevet klemt sammen mellem pegefinger og tommeltot forud for vaccinationen, hvilket i yderst sjældne tilfælde kan få fatale konsekvenser.

17-03-2021 atassut.gl:

Atassut i Kommuneqarfik Sermersooq vil mærkbart nedbringe dagsinstitutionstakster

For at kunne finansiere ovennævnte ordninger skal vi bl.a. være bedre til at benytte vore lokale arbejdspladser, såsom arkitekt firmaer, forretninger og andre skatteindtægt givende foretagender, der giver skattekroner til kommunen.

Så længe vore lokale firmaer ikke tilgodeses til lokalbaserede opgaver, som de ellers udmærket kan udføre, så taber vi skatte kr. til kommunen, fordi kommunen og andre instanser har tendens til at bruge firmaer, der hentes eller bruges fra vore venner inden for riget, som ikke betaler dagligt til vores kommune. Vi har arkitekt firmaer, forretninger m.m. der kan levere varen, hvor ejerne og medarbejderne også betaler til vores fælles kasse, nemlig kommuneskatten

17-03-2021 knr.gl:

Opråb: Mange er nødt til at forlade hjem og måske land for at få den hjælp, de har ret til i Grønland

Udgangspunktet er så dårligt, at det kun kan blive bedre, siger Anders Meilvang.
- Det, som vi synes, er enormt trist, er faktisk, at hvis man har et handicap eller har et barn med et handicap, så er der en del, der vælger at flytte til udlandet. Primært til Darnmark, hvor man kan få den støtte, man har behov for, siger han og fortsætter:
- Der er også en flytning fra de mindre kommuner til de større, fordi man trods alt i Nuuk kan få mere støtte, end man kan på kysten. Så mange borgere er nødt til at forlade deres hjem og måske også deres land for at få den hjælp, de har ret til at få i Grønland.

16-03-2021 knr.gl:

IA lover penge til højre og venstre - men kan ikke sige, hvor de skal komme fra

Det vigtigste er endnu flere indtægter fra de allerede eksisterende erhverv, og udvikling af nye erhverv. Dér ligger dækningen af udgifterne af nye penge, siger han, der dog ikke kan blive mere konkret.
Han siger, at partiet ikke har lavet beregninger i kroner og øre, og hvorvidt vægtskålen ender i plus eller minus, er svært at sige, mener han.
- Det er målsætninger. Det er et politisk pligt at fremkomme med målsætninger. Det er her. Og så skal vi arbejde på det, siger formanden.
Kamikpostens kommentar
Inuit ”Atagratis” mener meget bekvemt, at det er en politisk pligt at fremkomme med målsætninger. Det der med økonomien skal der arbejdes på 🙂
Et af de emner, der hyppigt dukker op som kritik af Danmark, er at fiskerisektoren eksporterer det meste som frossen fangst i blokke, der i Danmark oparbejdes til færdigvarer til salg på restauranter og i butikker.
Det er her de store fortjenester ligger, som kunne gøre en kolossal forskel, hvis det i stedet foregik hjemme i Grønland. Det er her de mange arbejdspladser ligger og venter på at blive ”hjemtaget” .
Det ligger pinligt nok også og venter på at blive taget op som et af de vigtigste emnet i tiden fra valget blev udskrevet til der stemmes den sjette april 🙁
Læs også
Julen 2018 - Inuit Ataqatigiits ønskeseddel
Grønlands politik består af en endeløs ordflom og meget få konkrete beslutninger med mærkbar og positiv effekt for samfundet.
Det er denne deklaration fra Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse et eksempel på. Her remses alle de politiske hensigter op. Uden så meget som en antydning, hvordan det skal blive til virkelighed og gavn for vælgerne

16-03-2021 www.berlingske.dk:

Forskere gør historisk fund: Gode nyheder for indlandsisen

Fossilerne kan også belyse, hvordan fremtiden bliver for den store iskappe.
»Vi kan sige, at der skal meget varme temperaturer til, førend isen forsvinder. Og på den måde er det jo lidt beroligende, at det ikke er inden for de næste 100 år, at vi ser isen forsvinde.«
»Og faktisk heller ikke de næste 100.000 år. Nu er det jo svært at sige noget om en fremtid, der ligger så langt væk, og om hvordan vi opfører os til den tid. Men isen forsvinder ikke i morgen eller om 100 år,« siger Dorthe Dahl-Jensen.

16-03-2021 faa.dk:

Dengang: Sonja, der kommer med hvalDagens foto er fra Faaborg Havn i januar 1963. Det tidligere stolte hvalfangerskib SONJA KALIGTOG havde i et par år fristet en kummerlig skæbne og ventede nu på at blive hugget op. Skibet havde sejlet i Ishavet og i de grønlandske farvande. Da det kom til Faaborg var planen, at fartøjet skulle bygges om til fragtskib, men ejeren formåede ikke at skaffe de nødvendige midler hertil. Hvalfangerskibets navn betød på grønlandsk "Sonja, der kommer med hval".

16-03-2021 atassut.gl:

Storkommuner

Vi brug for at lave en status på de erfaringer der er lavet. Jeg siger ikke, at man absolut skal splitte kommunerne igen, selvom jeg ser det som en mulighed også. Men man evt. indføre kredsmandater, således at de oprindelige kommuner fik til kommunalbestyrelsessæder tildelt efter % del af borgerne. Derved vil de oprindelige kommuners borgere, demokratiske ret sikres. Jeg sidder selv i et lokaludvalg, og selvom det måske er tanken at vi skal føre nærdemokratiet til vores borgere, så har lokaludvalget meget få kompetencer, og et meget lille budget.

15-03-2021 knr.gl:

Politi: Mere alkohol er sandsynligvis lig med flere voldssager

I løbet af tre år er antallet af anmeldte voldssager bare steget. Fra 701 i 2018 til dobbelte sidste år: 1394 anmeldelser om vold modtog politiet sidste år.
Der bliver ikke forsket i det. Men den måde, vi drikker alkohol på, er i hvert fald en del af problemet, vurderer Bjørn Tegner Bay.
- Vores drikkekultur kan meget vel være en årsag. Vi drikker mindre pr indbygger end i Danmark – alligevel har vi en stor udfordring.
Sociale problemer og alkohol
Grønland ligger langt højere end Danmark og Færøerne i forhold til voldsanmeldelser. Her i landet er der 24,7 voldsanmeldelser pr 1000. indbyggere. I Danmark er tallet 3,5 og på Færøerne er det 1,3.
De klart fleste anmeldelser sker om lørdagen mellem klokken midnat og 06 om morgenen.

14-03-2021 sermitsiaq.ag:

D: Privat boligbyggeri sænker huslejepriserne

Demokraatit ser ingen problemer med, at private investorer tjener penge på boligbyggeriet, siger Jens-Frederik Nielsen.
Den alvorlige boligmangel i Nuuk og andre store byer er et ganske almindeligt spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Vi ser i dag en efterspørgsel, som er alt, alt for stor i forhold til udbuddet, og denne skævhed i markedet betyder høje boligpriser og huslejer. Vi skal have de to ender til at mødes, og den eneste farbare vej er et øget boligbyggeri, uanset om det er privat eller offentligt finansieret, siger Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen til avisen Sermitsiaq
Kamikpostens kommentar
Det er noget vrøvl, og det fremgår klart længere nede i artiklen
Citat
Aktuelt betyder ordningen, som Kommuneqarfik Sermersooq har anvendt siden 2015, at 416 familier i Nuuk har fået en bolig til en husleje, som de har råd til at betale, men samtidig dækker kommunen et underskud på 11 millioner kroner, som modellen medfører.
Citat slut
Ordningen betyder, at hver af de 416 familier årligt modtager 26.442 kommunale skattekroner til nedsættelse af deres husleje. Det beløb er skattepligtigt. Betales der skat af beløbet?
Næste spørgsmål er, om der ydes boligsikring til den nedsatte husleje? Det vil i givet fald næppe være lovligt.
Er det, hvad demokraterne har at byde ind med i valgkampen?

14-03-2021 www.weekendavisen.dk:

Mit stavnsbåndIkke desto mindre er der begyndt at rejse sig en underligt uvedkommende, ja, en nærmest bizar kritik af det danske samfund. Konflikten er en kulturimport fra USA. Den handler om, at man i Danmark skulle have noget imod sorte – på samme måde, som man har det i nutidens USA. At danskere skulle være racister på samme måde, som man er i Amerika.

Men sandheden er, at der ikke har været nogen systematisk undertrykkelse af sorte igennem de sidste 3-400 år i Danmark. Og da slet ikke af sorte slaver. Årsagen er, at der stort set ikke har været nogen sorte mennesker. De sorte mennesker, som har været i Danmark – indtil cirka midten af det 20. århundrede – skal ikke tælles i tusinder og formentlig ikke engang i hundreder. Der har været så få, at man kender navnene på de fleste af dem. Der er for eksempel historien om den sorte mand ved navn Jan Leton, der i 1817 blev sat af på Nordstranden i Skagen. Han var slave og blev givet som tak for hjælpen til byfoged Lund, som havde huset en skipper, der var forlist ud for kysten. Jan Leton levede som byfogedens tjener – og en fri mand – resten af sit liv.
Kamikpostens kommentar
"Mit stavnsbånd" en glimrende artikel, som vi alle kan blive klogere af. Det er en indgående historisk beskrivelse af almindelige menneskers levevilkår i Danmark siden middelalderen.
Beskrivelse er specielt interessant for befolkningen i Grønland, som i den samme periode har haft helt anderledes trygge levevilkår.

Det beskrives her af Thorkild Kjærgaard:
Citat
Grønlænderne er forblevet et frit folk. Men det betød ikke at man lod dem sejle deres egen sø, sådan som Hudson Bay Company gjorde med grønlændernes stammefrænder i Labrador på den anden side af Davis Strædet. Tværtimod. Grønlændernes materielle vel - forsyningen med krudt, kugler, kaffe, sukker, tekstiler, porcelæn, redskaber, og hvad det ellers kunne være - tog KGH sig af. Det åndelige var missionens opgave. Men det skulle alt sammen være frivilligt, både det økonomiske og det åndelige samkvem.
KGH rådede ikke over retlige sanktionsmidler over for betalingsvægring og tyveri begået af indfødte, medmindre de stod i Handelens tjeneste. Ligeså på det åndelige område. Hvor kirken hjemme i Danmark og Norge havde omfattende retlige magt- og disciplineringsmidler, som den i rigt mål benyttede sig af for at opretholde den offentlige moral, og hvad der ansås for en passende orden i kirke og skole, var den i Grønland berøvet enhver mulighed for at udøve tvang.
Den gammeltestamentligt straffende protestantiske statskirke med hele det statslige voldsmonopol bag sig måtte i Grønland lægge stilen om. Her skulle alting ske frivilligt. Hvis udgangspunktet i Danmark-Norge for forholdet mellem stat og samfund og mellem kirke og folk var De Ti Bud og princippet om øje for øje og tand for tand, så blev det i Grønland princippet om mildhed og barmhjertighed, som det kendes fra Det Ny Testamente og spidsformuleres af Jesus i Bjergprædikenen
Citat slut

Respekt og mildhed

13-03-2021 sermitsiaq.ag:

Demokraatit afventer det bedste tilbudDet er selvsagt ikke kun Siumut, som afgør, hvem der skal være ny landsstyreformand. Vælgerne har det afgørende ord – og så kommer de andre partier. Ikke mindst Demokraterne.

13-03-2021 folketidende.dk:

Grønland stævner Lolland

En strid om betaling for kriminelle udviklingshæmmede fra Grønland skal afgøres af retssystemet.
At Ankestyrelsens afgørelse er med tilbagevirkende kraft betyder i en enkelt konkret sag, at en grønlandsk borger, der under ophold på Kofoedsminde begik ny kriminalitet, koster Lolland Kommune cirka otte millioner kroner i tilbagebetaling til Sermersooq.
- Men det er ikke kun en økonomisk sag. Det er også en retssikkerhedsmæssig skidt situation for de her borgere. Grønland slipper dem på den måde fuldstændig, når de bliver sendt til Danmark. Det er også lidt trist, siger Jesper Daugaard.
De tre danske kommuner vil nu gå sammen om et forsvar for deres sag.
- Sagerne er fuldstændig ens, så det vil give god mening, siger Jesper Daugaard, som mener, at denne sag kan danne præcedens.
- Denne sag er i allerhøjeste grad principiel. Vi skal som kommune huse de her institutioner, og vi har modtageforpligtigelse, fordi Grønland ikke har institutioner selv. Så det kan potentielt komme til at koste os rigtig mange penge.

13-03-2021 atassut.gl:

Afventning af behandling i sundhedsvæsnet, skal ikke være på bekostning af menneskeliv

Vi bør styrke sundhedsvæsnet i Rigsfællesskabet.
Service og behandling af befolkningen, skal være så sikker som muligt.
På trods af, at ansvarsområdet er hjemtaget, har vi brug for en ny reform inden for Rigsfællesskabet.
Det bør være noget af det vigtigste at sikre, at befolkningens tryghed er på højeste niveau, hvad angår behandling i sundhedsvæsnet.
Det er i særdeleshed prisværdigt, at vi har mulighed for at få behandling i det danske sundhedsvæsen, herunder også ressourcer, såsom personale og udstyr, når vi ikke selv har mulighed for at anskaffe dette.

12-03-2021 iafolketingimi.dk:

Ordførerindlæg ifm. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Ændringen af sundhedsloven fra 2019 fik den utilsigtede konsekvens at personer fra Grønland og Færøerne, under midlertidigt ophold i Danmark blev stillet dårligere end danske personer på midlertidigt ophold i Grønland.
Lovforslaget er derfor særligt vigtigt for de mange besøgende borgere enten fra Færøerne eller Grønland, som under deres besøg kan gå hen og blive syge. De kan, som forholdene er i dag, ende med en regning for fortsat sygehusbehandling. Det er en regning, som man omvendt ikke ville få som dansk besøgende i Grønland.
Som regeringen bemærker var det ikke hensigten med sundhedsloven fra 2019, og derfor sikres det med denne lovændring at alle rigsfællesskabets borgere får adgang til samme vederlagsfrie akut og fortsat sygehusbehandling under et midlertidigt ophold. Den ændring ser Inuit Ataqatigiit meget positivt på.

12-03-2021 sermitsiaq.ag:

Valg: MIO efterlyser politisk fokus

Grønland har i dag fire såkaldte søjler i strategien for udvikling af landet, som er turisme, råstoffer, fiskeri og landbaseret erhverv. Søjlerne debatteres jævnligt især op til valg til Landstinget Børnetalsmanden mener, at børns vilkår og daginstitutioners kvalitet bør indgå i disse søjler som søjle nummer fem:
- Fordi børn er Grønlands vigtigste ressource. Derfor bør alt arbejde, der vedrører børn være samlet, så man har på landsplan har et kontinuerligt arbejde på området, siger hun.

12-03-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Vi skal ikke være skraldespand for Danmark

Grønland skal ikke være skraldespand for danske problemer, fastslår Siumut-formanden, der er gået til valg på at indtage den magtfulde stol som formand for landsstyret.
I Danmark har udrejsecenteret i Kærshovedgård skabt lokale problemer med kriminalitet, og på et tidspunkt var det planen, at der skulle etableres et udrejsecenter på den lille ø Lindholm. Ø-planen er imidlertid siden blevet droppet.
Kamikpostens kommentar
I Danmark tager vi uden at klynke mod folk, der er flygtet fra Grønland.
De af dem, der har behov for det, bliver der taget hånd om fra dag et.
Vi kalder det ikke at agere skraldespand at modtage disse stakkels mennesker.
Til gengæld mener vi, at de - ofte gennem mange år - har været udsat for en skamfuld behandling i Grønland.
Det ser ud til at den behandling af de fattige og mest udsatte mennesker i Grønland ganske overses i den igangværende valgkamp, og at det vil fortsætte i samme skandaløse spor efter valget den 6. april 🙁

12-03-2021 iafolketingimi.dk:

Asii Chemnitz Narup stiller op til landstinget med en plan om at invitere Elon Musk til GrønlandMin ven journalisten, siger, at 25.000 damer andre steder på kloden har fået samme ide

12-03-2021 sermitsiaq.ag:

Licitation: Vigtig milepæl for sydlufthavnLufthavnsdirektør Jens Lauridsen har tidligere signaleret, at det vil være naivt at tro, at den nye budrunde på baneentreprisen vil holde sig inden for budgettet. Det er baggrunden for at tre scenarier i det videre forløb kan komme i spil:
 • Enten skal politikerne bevilge flere penge til selskabet
 • Projektet skal beskæres, så man kan holde sig inden for den givne ramme
 • Eller en kombination af de to ovenstående muligheder.

Kamikpostens kommentar
Der er en iøjnefaldende positiv ting ved projektet. Der er plads til alle de hjemløse i hele Grønland i den skitserede terminalbygning 😉

12-03-2021 knr.gl:

Grønlandsbanken: Flere og flere fiskere slås for at tjene penge nok til et godt livVi håber på, at der bliver peget på, at der skal ske en tilpasning i antallet af fiskere, og der skal være en bæredygtig forvaltning. Løsningen er nok rimelig straight forward. Det er en bæredygtig forvaltning, og en tilpasning i antallet af fiskere, siger direktøren.
Martin Kviesgaard understreger, at kollapset ikke sker fra den ene dag til den anden. Det er en glidende bevægelse. Det er dog svært at spå om, hvor lang tid landets politikere har til at tilpasse fiskeriet.
- Men jeg synes, at det er meget positivt, at Fiskerikommissionen kommer med deres anbefalinger her senere på foråret, og så vil det være meget nærliggende, at der bliver handlet på det bagefter.
For den enkelte fisker, der kæmper for at tjene en penge nok, kan konsekvensen meget vel blive, at man på sigt må finde en anden måde at tjene penge, eller flere fiskere slår sig sammen, lyder vurderingen.

10-03-2021:

Men Kim taler jo flydende dansk

 

10-03-2021 knr.gl:

Rapport: Sådan kan kvaliteten i vuggestuer og børnehaver styrkes

For eksempel henviser rapporten til, at en pædagog kan forvente at tjene cirka 175.000 kroner mere ved at arbejde i en døgninstitution sammenlignet med at arbejde i et dagtilbud og tjene cirka 85.000 kroner mere om året som pædagog på en skole.
Så sent som i fredags skrev Pædagogernes Fagforening, NPK, og landsstyret under på en ny overenskomst for pædagogerne.
Med den nye overenskomst stiger grundlønnen med tillæg for en stuepædagog med omkring 13 procent.
Det svarer til en stigning på omkring 2.500 kroner, og giver en månedsløn på 22.945,14 kroner før skat
Kamikpostens kommentar
Det er ikke viden, der har manglet.
Det er den massive politiske mangel på vilje til at løse problemet, der mangler.
Forventeligt vil de opstillede kandidater love både guld og grønne skove også på dette område.
Dagen efter valget den 6. april tænker de nyvalgte medlemmer kun på sig selv og sine venner og venners venner.
Havde det været et anliggende for Rigsfællesskabet, så ville der være en råben og skrigen og ingen ende på beskyldninger om kolonimagtens brutale undertrykkelse af den grønlandske befolkning.
Vælgerne vælger at lade sig undertrykke ☹
Læs også
MIO kræver politisk fokus på kvaliteten i landets dagtilbud

09-03-2021 knr.gl:

Bloktilskud fra Danmark sænkes med mineprojekt ved Kuannersuit

Hvis Grønland tjener 1,5 milliarder kroner årligt på mineprojektet ved Kuannersuit, så vil bloktilskuddet falde med 750 millioner kroner.
Bliver det omdiskuterede mineprojekt ved Kuannersuit til virkelighed, og selskabet begynder at udvinde sjældne jordarter og uran, vil der ryge 1,5 milliarder kroner i landskassen hvert år i 37 år.
Det vurderer selskabet bag projektet, australske Greenland Minerals, i hvert fald selv.
Men det betyder ikke, at pengene bare ruller ned i landskassen.
For ifølge Selvstyreloven vil bloktilskuddet fra Danmark sænkes, hvis Grønland tjener mere end 75 millioner kroner årligt.
Det vil blive reduceret med det beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som kommer fra råstofaktiviteter.
Det betyder, at hvis Grønland tjener 1,5 milliarder kroner årligt på mineprojektet ved Kuannersuit, så vil bloktilskuddet falde med 750 millioner kroner.
Læs i Lov om Grønlands Selvstyre her
Kapitel 3 Økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten

09-03-2021 www.ral.dk:

Korrektion af fakta til GE´s kritik den 8. marts 2021

I en artikel af 8. marts på Sermitsiaq.AG med overskriften ”Hvornår bliver RAL billigere”, udtaler GE’s direktør Christian Keldsen at GE’s medlemmer ikke oplever forbedringer afledt af Royal Arctic Lines samarbejde med islandske Eimskip og de deraf følgende ændringer i rutestrukturen. Snarere tværtimod.
Ifølge GE’s direktør oplever kunderne, at der på trods af, at raterne fortsat er under prisudviklingen (idet Royal Arctic Line ikke har hævet fragtraterne siden 2015), løber andre typer af omkostninger på regningen og henviser her til et investeringsbidrag og et olietillæg.
Læs også
Hvornår bliver RAL billigere?
Grønlands Erhverv venter stadig på, at Royal Arctic Lines stort anlagte strategiske samarbejde med Eimskip udmønter sig i billigere fragtrater, som erhvervslivet i sin tid blev stillet i udsigt.

08-03-2021:

Alle de opstillede partier har udtræden af rigsfællesskabet som mål

 

08-03-2021 sermitsiaq.ag:

Historieløshed skaber grobund for populisme

Faget historie er nedprioriteret i den gode skole Atuarfitsialak.
– Historieløshed fører alt for let til populisme i vort samfund, advarer direktør Daniel Thorleifsen over for avisen Sermitsiaq.
Slipper politikerne for nemt fra at udstede de samme valgløfter hvert 4. år, fordi den kollektive erindring står svagt i befolkningen?
– Ja, det mener jeg. Populære og populistiske emner er atter sat på dagsordenen, men partierne og politikerne stilles ikke til ansvar for, at de giver vælgerne de samme løfter som for fire, otte eller 12 år siden, men som endnu ikke er indfriet.

07-03-2021:

Email fra en læser

Undskyld, men hvad sker der i hoved på Vittus. Igen igen skal vi høre om selvstændighed. Er det ganske umuligt for de Grønlandske politikkere at forstå, at de bare kan henvende sig til Danmark og sige de vil have ophævet rigsfællesskabet, jeg er sikker på at deres ønske vil blive honoreret. Der efter skal de ikke hjemtage noget som helst, de kan bare bygge det op som de vil have i deres land.
Jeg syntes efterhånden de ( undskyld, pisser på Danmark ) som for tiden bruger meget tid på at finde ud af at udbygge mange tjenester som koster den Danske stat utrolig mange penge, ud over det årlige blok tilskud.
Hvorfor kan man ikke bare arbejde for at befolkningen får gode leve forhold, gode boligforhold, bliver veluddannede sørger for at Grønland og Danmark har et godt forhold og være lykkelige og tilfredse med at være en del af Danmark, med alle de goder som det nu en gang giver, i stedet for at sætte mærkelige tanker i hoved på de unge mennesker, som måske får den opfattelse at alt bliver bedre bare vi bliver fri fra Danmark, for jeg tror, at inderst inde ved de ældre godt, at hvis de løsriver sig fra Danmark, kan det meget vel blive til noget der måske ikke bliver bedre

07-03-2021 sermitsiaq.ag:

Professor: Voldsom overskridelse af budget

En videnskabelig artikel fra DTU, der analyserede, at lufthavnspakken var en gevinst for Grønlands økonomi, kan ikke bruges til at legitimere nye lån på 900 millioner, siger forfatterne bag.
I sidste uge udtalte fungerende landsstyremedlem for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen i en pressemeddelelse, at økonomien i Kalaallit Airports lufthavnsprojekt forsat var sund og robust til trods for, at selskabet ønskede at låne yderligere 900 millioner kroner. I en afsluttende kommentar henviste Karl Frederik Danielsen til DTU, der i en netop udsendt videnskabelig artikel og pressemeddelelse konkluderede, at ”Lufthavnspakken var en gevinst for Grønlands økonomi”.
Men man kan ikke legitimere de nye overskridelser på 900 millioner kroner med DTU’s vurderinger, siger forskerne bag artiklen.

07-03-2021 knr.gl:

Ajaaja stoppede mand mistænkt for voldtægt og holdt ham fast: Vi skal bryde tabu om seksuelle overgreb

Og det er også en af grundene til, at Ajaaja Lynge-Larsen har takket ja til at mødes med KNR:
- I mit fag som jordemoder hører jeg om voldtægter og misbrug. Når de gravide kommer til den første konsultation, så spørger vi dem om deres opvækst. Og jeg har desværre oplevet, at der var en del, som har oplevet krænkelser, overgreb og voldtægt.
- Jeg oplever også, at kvinderne ikke har fortalt deres familier om det. Jeg håber nu, efter denne her hændelse, at der vil være flere, som anmelder og fortæller om det. Det er et tabu, der skal brydes.
Ifølge Grønlands Politi er den mand, som Ajaaja Lynge-Larsen tilbageholdt, sigtet i sagen og tilbageholdt.

06-03-2021:

Vittus Qujaukitsoq har en plan

 

06-03-2021 sermitsiaq.ag:

Demokraatit: Nyt departement skal give besparelser

Demokraatit går til valg til Landstinget med økonomisk mådehold i sigte. Samtidig vil partiet oprette et nyt departement, der på sigt kan spare udgifter i den offentlige sektor.
En hurtig søgning på redegørelser viser, at et departement i Selvstyret koster op mod 33 millioner kroner for løn, varer og tjenesteydelser pr. år.

06-03-2021 sermitsiaq.ag:

Selvstændighed: Vittus har en planNunatta Qitornai kommer med en elleve-skridts plan for, hvordan Grønland kan blive selvstændig. En plan for hjemtagelse af ansvarsområder skal foreligge om et år.
Det lille parti, Nunatta Qitornai har store planer om at hjemtage alle 32 ansvarsområder, som Grønland skal hjemtage fra Danmark, før landet kan blive selvstændig.
Nunatta Qitornais plan mod selvstændighed har elleve skridt:
- Ansvarsområderne vil koste os omkring 1,1 milliarder kroner. Derfor er det vigtigt, at vi finder nye indtjeningsmuligheder for at få råd til ansvarsområderne. Det er også vigtigt, at vi laver en plan for, hvornår vi hjemtager ansvarsområderne, fortæller Vittus Qujaukitsoq.
Blandt andet skal en investeringsplan for hjemtagelse af ansvarsområder ligge klar senest i slutningen af 2022. Derefter skal arbejdet med at etablere en fond startes, så landet kan have en fond for hjemtagelserne i 2023.
Kamikpostens kommentar
Vittus Qujaukitsoq plan er ikke en plan, den er det rene sludder.
 • Ikke et ord, hvordan han vil skaffe 1,1 milliard kroner til 'hjemtagelse' af de 33 områder, der varetages af staten.
 • Ikke et ord om, hvor pengene i den fond, han nævner, skal komme fra.

Man kan ikke skære bloktilskuddet ned med 255 millioner om året uden at ændre Lov om Grønlands Selvstyre, og hvad mener Vittus Qujaukitsoq med denne svada:
Citat
Partiet foreslår, at man fra 2023 og 15 år frem nedsætter bloktilskuddet med 255 millioner kroner årligt. Derimod skal Danmark betale Grønland for at benytte landets arealer, om det er på lands, til vands eller i luften.
Citat slut
Hvad er det for arealer på land, til vands og i luften Vittus fantaserer om?

06-03-2021 sermitsiaq.ag:

Naleraq vil sætte stopper for Kuannersuit

Mens Siumut nu har bekendt kulør og bakker op om Kuannersuit, så vil Naleraq ligesom IA have projektet stoppet, hvis de kommer til magten efter valget.
Den aftale, der er i Selvstyreloven gør, at alle indtægter efter de første 75 millioner bliver trukket i bloktilskuddet. Hvis vi kommer til at tjene mere end bloktilskuddets værdi et enkelt år, så forsvinder bloktilskuddet for bestandigt, uanset hvad vi tjener de efterfølgende år, og så mangler pengene i landskassen, slår han fast.
Kamikpostens kommentar
Pele Broberg svindler med sine citater 🙁
Han henviser til § 8 i Lov om Grønlands Selvstyre. Men undlader at citere § 10, hvor det fremgår at
Citat
Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., jf. § 8, indledes der forhandlinger mellem Naalakkersuisut og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten, herunder om fordeling af indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, om genoptagelse af statens tilskud til Grønlands Selvstyre samt om en fortsættelse af en aftale om de i § 9 nævnte ydelser.
Cita slut

Pele Broberg har også flere gange fremhævet Free Association som en mulighed og hævdet, at det er en mulighed i Lov om Grønalfs Selvstyre. Det er ikke korrekt. Muligheden nævnes i ”Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for Forfatningskommissionens arbejde” som et emne for arbejdsgrupper, der skal nedsættes:
Citat
Folkets rettigheder i forhold til staten Grønland
 • Statsreligion og religionsfrihed
 • Hvor langt rækker ytringsfriheden?
 • Hvem ejer naturresurserne?
 • Hvor langt rækker individets ret i forhold til samfundets interesser?

Arbejdsgruppe om styreformer
 • Positiv kontra negativ parlamentarisme samt valgret og repræsentativitet - hvilke former er mest hensigtsmæssige for det fremtidige Grønland.
 • Fordele og ulemper ved deltagelse i internationale statslige samarbejder, og hvilke krav dette stiller til en fremtidig styreform.

Mulige former for det fremtidige forhold mellem Grønland og Danmark, herunder Free Association, forbundsstatskonstruktioner eller lignende.
Citat slut
Læs også
Politiske grotesker
Forfatningskommissionen er det seneste eksempel i en lang stribe af grønlandske politiske grotesker. 29/3 udsender Naalakkersuiut pressemeddelelse om kommissorium og "forudsætningspapir". Det nævnes at forfatningsforslaget skal være færdig 21/6-2021 for et selvstændigt Grønland - og ingen reagerer

06-03-2021 www.kamikposten.dk:

Lov om Grønlands Selvstyre

I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grønland. Loven bygger i overensstemmelse hermed på en overenskomst mellem Naalakkersuisut og den danske regering som ligeværdige parter
Kamikpostens kommentar
Her op til valget og senere på¨Grønlands Nationaldag, hvor det forventes at forslag til en forfatning for Grønland vil blive fremlagt, er det på sin plads af sætte sig ind i Lov om Grønlands Selvstyre

06-03-2021 www.ral.dk:

Fremvisning af gyldigt ID ved afhentning af godsRoyal Arctic Line vil pr. 01.04.2021 stramme op for proceduren om fremvisning af gyldigt ID ved afhentning af gods. Henter man gods på vegne af andre, skal der altid medbringes en fuldmagt, ellers vil det ikke være muligt at få udleveret godset.

For eksterne chauffører der afhenter gods på vegne af andre virksomheder, er det vigtigt at få sikret udstedelse af en fuldmagt fra pågældende virksomhed, hvor navnene på de chauffører der må afhente gods står tydeligt angivet. Såfremt chaufførens navn ikke står angivet, eller man ikke har en fuldmagt, vil det ikke være muligt at få udleveret godset.

06-03-2021 naalakkersuisut.gl:

Underskrift af NPK overenskomst

Det kan hermed meddeles, at der i dag fredag den 5. marts 2021 blev sat en underskrift på en overenskomst for det pædagogiske område. Den dækker perioden 2020 til 2024. Reguleringerne i overenskomsten forventes at komme til udbetaling med udgangen af denne måned.

05-03-2021 www.berlingske.dk:

Hvorfor tager medierne ikke ansvar, når Mette Bluhme Rieck bliver kaldt »smatso« på deres Facebook-sider?

»Husk altid at bevare den gode tone på DRs platforme, tak.« Sådan står der på »Aftenshowets« Facebookside, ligesom den samme intetsigende vending bliver brugt i kommentarspor, når debatten bliver for voldsom. Alligevel er der under danske mediers kommentarspor på Facebook ofte sexistiske, racistiske eller andre former for grove kommentarer. Disse kommentarer bliver sjældent slettet, men får blot en opfordring til at undgå skældsord eller nedsættende sprog – hvilket er mediernes måde at fralægge sig ansvaret for, hvad der foregår på deres offentlige sider.
Kamikpostens kommentar
Det problem bliver der heller ikke tage særlig god hånd om på KNR.gl og sermitsiaq.ag hjemmesider.
Her er det tilmed sådan, at der oftere blokeres for indlæg, som man på redaktionen finder politisk upassende eller som kan fornærme annoncørerne 🙁

05-03-2021 da.uni.gl:

Vectrus-besøgGrønlands Universitet:
I starten af februar havde vi besøg af repræsentanter fra Vectrus - virksomheden som står for driften af Thule Air Base.
Vi arbejder lige nu på at etablere et samarbejde med Vectrus, så vores studerende kan få endnu flere muligheder for at komme på praktikophold under deres uddannelse.

04-03-2021 sermitsiaq.ag:

Voldsom prisstigning på byggematerialer

Med prisstigninger på mellem 20 og 30 procent bliver det langt dyrere at bygge huse og ejendomme. Det er markedet for trælast, stål, krydsfiner og andre byggematerialer, der er ramt, oplyser Grønlands Erhverv i en nyhedsmail til sine medlemmer.
Kombineret med stigende oliepriser, hvor Royal Arctic Line eksempelvis pr 1. marts har hævet fragtpriserne med 6,1 procent, så står samfundet over for en stor ekstraregning, som i sidste ende skal betales af borgerne.

04-03-2021 knr.gl:

Borgmester op til kommunevalget: Selvstyret bremser vores udvikling

Der er søgning mod Nuuk, og der er nu 18.800 mennesker i hovedstaden, mens der nu er 1913 mennesker, der søger bolig gennem kommunens boligselskab.
- Det er en høj prioritet, at vi skaffer boliger til alle. Til de unge, der stadig bor hos deres forældre, til de mindre familier, og til de ældre samt at bygge et hjemløsecenter, siger Charlotte Ludvigsen.
Kommuneqarfik Sermersooq genudlejer boliger for at sikre, at der er boliger for boligsøgerne.
Men Selvstyret er kritisk overfor lovligheden i kommunens praksis og meldte kommunen til Kommunernes Tilsynsråd.

04-03-2021 sermitsiaq.ag:

4.500 kroner om måneden

De fattiges barske livsvilkår er på vej op på den politiske dagsorden under valgkampen. Grundtaksten til de mindrebemidlede betyder »sult og afsavn«, mener politiker.
Kamikpostens kommentar
Politikerne hader det problem. De kan ikke undgå at tage det op i valgkampen, for vælgerne ved af mange års erfaring, at det er uspiseligt valgflæsk.
Den 7. april, dagen efter valget, er det glemt. Det eneste, der høres, er de indvalgte politikeres øffen og grynten for at komme så tæt på fodertruget som muligt.
Både de indvalgte og de vælgere, som de har lovet guld og grønne, ved at sådan kommer det til at forløbe. Vælgerne har kun et ord for det: politikerlede.
Den eneste vej til et bedre liv for de fattige familier i Grønland er at flygte til Danmark 🙁

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

Siumut-profiler: Lufthavne skal bygges

Kim Kielsen og tre andre Siumut-profiler inddrager lufthavnene i valgkampen og mener, at det er totalt misvisende af IA at kalde lufthavnsbyggerierne for en ”Sprængfarlig bombe i valgkampen”.
De slår fast, at de tre nye lufthavne vil skabe vækst ”i hele samfundet”. En ny lufthavn i Ilulissat vil eksempelvis også gavne Aasiaat, Qasigiannguit og bygderne rundt om Diskobugten, mens lufthavnen i Qaqortoq vil smitte af på Nanortalik og Narsaq, mener de fire siumuttere.
I indlægget kommer de fire politikere ikke ind på, om de er parat til at smide et ekstra millionbeløb ind i lufthavnsprojektet i Qaqortoq, der i forvejen ikke er samfundsøkonomisk rentabel.
Kamikpostens kommentar
De kommer heller ikke ind på merudgiften på 900 millioner kroner til det igangværende lufthavnsbyggeri.
Coronasmittens ødelæggende betydning for den forventede stigning i turismen nævnes ikke med et ord.
I Kim Kielsens kreds af politikere er penge ikke noget man taler om, det er noget man bruger.
Når det er gået helt galt, så vil man med løgn og fordrejelser af historien forsøge at presse Danmark til at dække underskuddet.

03-03-2021 www.weekendavisen.dk:

Løb for livetMeget taler for, at slæden er et af menneskets ældste transportmidler. Længe før hjulet var opfundet, rejste mennesker gennem Arktis med slæder og hunde. Et forskningsprojekt undersøger nu grønlandshunden – for at redde den og landets traditionelle kultur for fremtiden.

03-03-2021 naalakkersuisut.gl:

Lukning af kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i Diskobugten den 07.03.2021

Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler hermed, at månedskvoten for marts, for kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i det kvoterede forvaltningsområde Diskobugten, er ved at være opfisket og lukkes pr. 07.03.2021.
Lukningen gælder kun for licenser, der ender på 47-JK i forvaltningsområde Diskobugten. Bemærk at man heller ikke må benytte snescooter, hundeslæde og ATV’ere til at fiske med.
Søndag d. 7. marts 2021 kl. 23.59 bliver derfor også den sidste indhandlingsdag og alle redskaber skal være taget op på det pågældende tidspunkt.
Fiskeriet åbner igen d. 1. april 2021.

03-03-2021 knr.gl:

Arctic Winter Games 2022 udskudt

Det ærgrer Grønlands Idrætsforbund.
- Det er yderst beklageligt, at Arctic Winter Games 2022 er blevet udsat, da AWG for mange af vores unge atleter bruges som springbræt til at deltage i internationale konkurrencer.
- Det er ligeledes et sted, hvor de kan indhøste vigtig erfaring, der kan udvikle dem sportsligt. Og ikke mindst et rum til at få fantastiske oplevelser ved at være en del af den sportslige og kulturelle udveksling mellem unge i Arktis, som udgør en helt central del af Arctic Winter Games.
Det siger formand for Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann i en pressemeddelelse

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

IA går til valg: Alle skal opleve fremgang

Inuit Ataqatigiit vil under valgkampen fokusere på velfærd og en bedre tilværelse for alle, uanset om man bor i bygd eller by. Partiet understreger, at midler til anlægsopgaver og boligprojekter skal skydes ud til kommuner, for på den måde at skabe vækst i alle dele af landet.
- Ved at skabe aktivitet i landet kan vi gøre omsætningen større, og lade den være en katalysator for landets udvikling, siger han og fortsætter:
- En stabil udvikling skaber også muligheder for støtte til de svageste i samfundet. Vores politik er, at ingen skal lades i stikken i udviklingens navn, siger Múte B. Egede.
Han understreger, at partiet står for gode rammer for familier og erhverv både på kommuneplan og landsplan, og at familie og erhverv hænger uløseligt sammen.
Kamikpostens kommentar
Múte B. Egede strør med løs hånd løfter ud til alle, fra høj til lav, fra nord til syd og videre øst om og op til nord igen.
Til gavn for alle, men pinligt ukonkret og nok mest til gavn for sig selv og sine.
En af mine venner, en grønlandsk tømrer, omdøbte i begyndelsen af 1980-erne i en nøgtern og skarp analyse Inuit Ataqatigiit til Inuit Atagratis.
Intet har ændret sig i de fyrre år, der er gået siden da 🙂

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

Bank: Boligstrid kan koste investeringer

Som eksempel på hvad usikkerheden om rammevilkårene har af betydning bliver PensionDanmark nævnt. Det danske pensionsselskab med mange milliarder i pengekassen har trukket følehornene til sig, da en konflikt mellem Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq brød ud i lys lue sidste efterår.

03-03-2021 sermitsiaq.ag:

Sermersooq freder pukkelhvaler i Nuuks fjord

Det er Michael Rosing, der tilbage i 2019 kom med et forslag om at frede det store havdyr i Nuuks fjorde. Og han glæder sig over kommunalbestyrelsens beslutning:
- Jeg er meget glad for beslutningen. Det er første gang, at vi freder dyr på baggrund af dyrenes rekreative værdi og deres værdi i turismen. Det er et stort skridt, siger Michael Rosing, da Sermitsiaq.AG taler med ham efter kommunalbestyrelsen.

02-03-2021 atassut.gl:

Fordomme overfor fødested bør mindskes mest muligt

Ove Thomassen
landstingskandidat for Atassut


Det er alt for indlysende hvor meget vi igennem partierne, tilsidesætter folk med et andet sprog i vores samfund, det gælder både nationalitetsmæssigt og identitetsmæssigt.

Det er kun på sin plads at byde alle velkommen til vores land. Enhver der har noget at byde på i Grønland, uanset hvor man stammer fra, og hvilket sprog man taler.

I måden vi diskuterer politik på, er det vigtigt at vi ændrer vores måde at betragte de dansksprogede borgere med en grønlandsk identitet, fremfor at give dem en følelse af, at de ikke er velkomne og er uønskede. Vi bør i stedet hjælpe dem og opmuntre alle til at lære grønlandsk, med en velkommende og venlig tone.

I vores udvikling som samfund, bør vi erkende at vi, rent uddannelsesmæssigt, til stadighed mangler kompetencer til at bemande samtlige ansvarsområder med grønlandsksprogede. Disse er skatteydere, der ligesom alle andre bidrager godt til landskassen.
Kamikpostens kommentar
Citat
I måden vi diskuterer politik på, er det vigtigt at vi ændrer vores måde at betragte de dansksprogede borgere med en grønlandsk identitet, fremfor at give dem en følelse af, at de ikke er velkomne og er uønskede
Vi bør i stedet hjælpe dem og opmuntre alle til at lære grønlandsk, med en velkommende og venlig tone.
Citat slut
Det var de dansksprogede med grønlandsk identitet.

Hvad med de dansksprogede med dansk identitet?
Citat
I vores udvikling som samfund, bør vi erkende at vi, rent uddannelsesmæssigt, til stadighed mangler kompetencer til at bemande samtlige ansvarsområder med grønlandsksprogede.
Disse er skatteydere, der ligesom alle andre bidrager godt til landskassen.
Citat slut
De dansksprogede med dansk identitet er her kun i mangel af bedre, og så er de jo skatteydere og bidrager godt til landskasse.

Sikke et samfundssyn 

Hvad med de mange børn, der kun lærer grønlandsk i skolen og som opdrages til ikke at kunne lide de dansksprogede?
Hvilke planer har Atassut for at hjælpe dem ?
Læs her om en politikerskabt katastrofe
Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe

02-03-2021 knr.gl:

Siumut melder klart ud efter kritik: Bakker op om Kuannersuit

Spørgsmålet om Kuannersuit og uran generelt er et væsentligt emne i valgkampen. Men en stemme på en kandidat fra Siumut er ikke nødvendigvis en stemme på ja til udvinding af uran.
- Det er ikke sådan, at man melder sig ud af Siumut, hvis man siger nej til uran. Der er rigtig mange gode Siumutmedlemmer, som har en anden mening i forhold til dette emne, og sådan er det med mange medlemmer langs kysten. Det må være op til dem, hvis man vil melde sig ud af Siumut på grund af uenighed om et emne, siger Erik Jensen.

02-03-2021 sermitsiaq.ag:

Selvstyret tvinger KNR til at fjerne film

Men i et svar fra Selvstyret til KNR, vurderer Selvstyret, at filmen er i strid med lovgivning om reklamer og sponsorering i radio og tv. Selvstyret skriver i sit svar blandt andet:

- I den konkrete reklame gøres seerne opmærksom på nødvendigheden af, at der føres en langsigtet og bæredygtig fiskeripolitik. Seerne opfordres samtidig indirekte til at tage stilling til spørgsmålet om fiskeribestanden med fokus på bestemte elementer og konsekvenser af den førte fiskeripolitik.
Kamikpostens kommentar
Det er ikke kun i Kina, Nordkorea og i andre diktaturstater der lægges grænser på ytringsfrihed og folkeoplysning.
Det foregår også i Grønland.
I "Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for
Forfatningskommissionens arbejde" kan man læse, at Folkets rettigheder i forhold til staten Grønland vurderes på disse områder:
 • Statsreligion og religionsfrihed
 • Hvor langt rækker ytringsfriheden?
 • Hvem ejer naturresurserne?
 • Hvor langt rækker individets ret i forhold til samfundets interesser?

Så det kan ligefrem ophøjes til lov i den planlagte forfatning for Grønland 🙁

PS: Jeg satte kommentaren ind på sermitsiaq.ag. Den blev straks fjernet

02-03-2021 www.aalborg.dk:

Valg i Grønland - Aalborg Kommune

Brevstemmer til Inatsisartut, kommunal-, bygdebestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalget i Grønland den 6. april 2021.
Grønlandske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl i Grønland, har mulighed for at brevstemme i Danmark fra den 1. januar 2021 til Inatsisartut, kommunal-, bygdebestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalget i Grønland den 6. april 2021.
I Aalborg Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg.
For at mindske smitte med covid-19 tager Borgerservice kun imod borgere, der har bestilt tid hjemmefra.
Du kan bestille tid til at brevstemme på telefon 99 31 18 20
Der er ingen sidste frist for at afgive brevstemme. Brevstemmen skal dog være kommet frem til valgstedet i Grønland inden afstemningens afslutning på valgdagen den 6. april 2021 kl. 20:00 for at komme i betragtning.
Medbring legitimation
Du skal medbringe sygesikringsbe­vis, kørekort, pas eller lignende. Har du modta­get valgkort, bedes du tage det med.

02-03-2021 www.ral.dk:

Tukuma Arctica på værft opholdVores atlantskib Tukuma Arctica skal på et værft ophold i Denmark i perioden marts frem til april 2021.
Derfor bliver Mary Arctica og Malik Arctica ændret til atlantskibe så længe Tukuma Arctica er på værft.
Ændringerne på rejse 110 frem til rejse 113 (rød linje) betyder at skibene Malik- og Mary Arctica afgår fra Aalborg om tirsdagen.
Derfor bedes de kunder der skal indleverer kølevarer, bananer, eksplosiver og hele containere, i at indlevere gods hvis muligtm mandagen senest kl 12:00 til Royal Arctic Line i Aalborg.
På baggrund af ovenstående er der nu lavet en tilretning af masterplanen for 2021, første halvår, både i rød-, mørkegrøn- og lysegrøn linje, som er vedhæftet med på mailen.
Opdateret masterplan for 2021 vil kunne ses på vores hjemmeside, fra i morgen, 2. marts 2021.

01-03-2021 knr.gl:

Voldsanmeldelser er steget med næsten 50 procent på et år

Det er især antallet af voldsanmeldelser som bekymrer politiet.
- Personfarlig kriminalitet er stadig en stor udfordring - særligt seksuelle overgreb og vold. Den kriminalitet, som er tilknyttet landets socialt forankrede problemer, er stigende i en grad, der er yderst bekymrende, skriver politimesteren.
Samlet set er antallet af anmeldelser i Grønland dobbelt så høj som i Danmark og ni gange højere end på Færøerne.

01-03-2021 knr.gl:

IA går til kamp for klimaet: Grønland skal med i Parisaftalen

Arktis er et af de steder, hvor klimaforandringerne er til at føle på.
Temperaturen stiger, isen smelter og også dyrelivet kan ændre sig i fremtiden, hvor der kan komme nye dyr til, som forvrænger fødekæden.
Men klimaforandringerne giver også nye muligheder, hvor der for eksempel kan komme mere trafik i havet omkring Grønland som følge af en større trafik gennem Nordvestpassagen.
Uanset hvad er det noget, som Grønland skal være på forkant med, mener Inuit Ataqatigiit.
Múte B. Egede ser også gerne, at Grønland får en større stemme i internationale sammenhænge. En måde, det kan gøres på, er, at Grønland melder sig ind i det internationale klimasamarbejde som Parisaftalen
Kamikpostens kommentar
Peter Thårup Høegh var som Godthåbs borgmester i sin tid på besøg i en stor by i Canada. Han blev ved hjemkomsten interviewet i Godthåb TV og spurgt, hvad der havde gjort det største indtryk på turen, Det var det højhus, som hotellet lå i. Der boede i huset lige så mange mennesker, som der var indbyggere i Godthåb 🙂
Grønland er ved at implodere i selvskabte problemer. De problemer snakker Múte B. Egede ikke om. Han ser hellere, at Grønland får en større stemme i internationale sammenhænge 🙁

28-02-2021:

Er der nu valg igen?

 

28-02-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Vi er enige om vores politik

Siumuts politikere har igennem længere tid udsendt forskellige signaler, der har skabt forvirring om der er enighed i partiet. Men formanden for partiet Erik Jensen understreger, at alle Siumut-kandidater stiller op om den samme politik.
Kamikpostens kommentar
Det gør de jo tydeligvis ikke 😀

28-02-2021 www.ral.dk:

Information til vores kunder

Den indirekte besejling mellem Grønland og USA, Canada, England, Færøerne, Holland og Norge ophører på papiret. Det betyder at Royal Arctic Line ikke længere varetager transporten i samarbejde med Eimskip til og fra de ovennævnte lande.

Indtil nu har det været muligt at booke gods fra ovennævnte lande via Eimskip og på et Royal Arctic Line fragtbrev, som dækkede hele destinationen. Dette medførte til tider udfordringer med skader, transittid, samt diverse omkostninger som Royal Arctic Line dækkede.

Fra den 1. marts 2021, vil det stadig være muligt at få transporteret gods fra og til de ovennævnte destinationer, dog uden om Royal Arctic Line. Det bliver derfor op til kunderne selv at vælge en mulighed for at få godset til Grønland, enten ved hjælp af en speditør eller via Eimskip, ligesom hvis det var fra hvilken anden destination ude i verden.

Når gods ude fra Royal Arctic Lines netværk transiteres via Island, modtager Royal Arctic Line godset på et nyt fragtbrev med rederiets fragtbestemmelser og betingelser.

Royal Arctic Line arbejder på, at omkostninger der har været forbundet med ovennævnte ruter kan være med til at reducere søfragten mellem Grønland og Island. Der arbejdes ligeledes på at styrke de havne der anløbes på den røde linje: Helsingborg, Aarhus, Torshavn og Reykjavik, således det derigennem bliver lettere at få gods til og fra Grønland. Dette kan lade sig gøre enten direkte fra de nævnte havne eller via det netværk som havnene er forbundet med via de agentaftaler vi løbende indgår.

Gods der på nuværende tidspunkt er i transit via Eimskip netværket, modtager vi naturligvis som tidligere.

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte Royal Arctic Lines kundeservice.

28-02-2021 maritimedanmark.dk:

Store olieselskaber flygter fra Arktis

Interessen for at lede efter olie- og gas i de arktiske egne, er faldet markant de seneste år. Kun syv selskaber deltog i den sidste udbudsrunde, hvor den norske regering udbød 125 nye blogge i Barentshavet. Ved en tilsvarende udbudsrunde i 2013 deltog 26 selskaber.

27-02-2021 sermitsiaq.ag:

Nuuk: To grove overfald på en nat

Siden fredag eftermiddag har politiet i hele Grønland rykket ud til disse sager:
 • Husspektakler: 25
 • Husspektakler med børn: 2
 • Voldssager: 8 (fem i Nuuk)
 • Berusere: 12
 • Spirituskørsel: 2
 • Gadeuorden: 9
 • Uønskede personer: 8

- Vi har haft travlt, og stort set alle opgaver har været alkoholrelateret hændelser, ligesom vi ser hver lønningsdag, lyder det fra Julie Senderovitz.

27-02-2021 sermitsiaq.ag:

Múte B. Egede om lufthavne: Sprængfarlig bombe i valgkampen

Politikerne fra IA, Naleraq og Demokraterne er stærkt bekymrede over stærkt øgede udgifter til lufthavnsbyggerier i Nuuk og Ilulissat.
Det er de grønlandske skatteyderne og brugere af lufthavnene, der kommer til at betale slutregningen med ekstraudgifterne, når projekterne er bygget og lufthavne er i sat drift. Det fastslår IA-formanden, Múte B. Egede, overfor avisen Sermitsiaq.
– I valgkampen bliver debatten om lufthavnene en politisk sprængfarlig bombe på tværs af partierne. IA har lige fra starten sagt, at det ville være bedst at bygge lufthavnene i etaper og ikke på en gang. At de tre projekter alligevel bliver kørt på en gang, kan vi nu se de økonomiske konsekvenser af.
Læs også
Lufthavnspakkens samfundsøkonomiske implikationer
Tilbageførelser vedr. anlægsinvesteringer er et andet finansieringsbidrag. Hvorvidt dette kan disponeres til andre forhold afhænger af årsagen til tilbageførelsen. Hvis det skyldes manglende igangsættelse, forsinkelse eller udsættelse af projekter, vil en sådan anvendelse kunne lede til et større vedligeholdelsesefterslæb. Det er velkendt, at der over tid har ophobet sig et vedligeholdelsesefterslæb på anlægsområdet

27-02-2021 sermitsiaq.ag:

Meget bekymrende hash-misbrug

41 procent af de kvindelige patienter røg jævnligt hash. 56 procent af mændene. Hvilket er langt mere end, det er tilfældet for resten af befolkningen. Til sammenligning er der i »normalbefolkningen« 9 procent grønlandske kvinder og 15 procent mænd i Grønland, som er hashmisbrugere.
Ifølge læge Ane Storch Jakobsen kan der oveni købet være yderligere faktorer på spil, som gør det ekstra problematisk at misbruge hash for personer med en skizofreni-diagnose.
– Hash´en i Grønland er ofte af dårligere kvalitet end i for eksempel Danmark, fordi den er vanskelig at smugle ind i landet og derfor muligvis ofte »fortyndes/forurenes« med tilsætningsstoffer, som kan gøre stoffet endnu mere skadeligt og i hvert fald uforudsigeligt.

26-02-2021 forsvaret.dk:

Vellykket vaccinetogt for Arktisk Kommando i GrønlandArktisk Kommando har gennemført sin første assistance i forbindelse med at få vaccineret borgere i Grønland mod covid-19. Det skete, da inspektionsfartøj Knud Rasmussen tog sundhedspersonale og vacciner ombord fra Nuuk til Paamiut og Qeqertarsuatsiaat.
Søen var livlig og vinden stærk, og på grund af det relativt lave vand måtte den store motorbåd, SAR-fartøjet i vandet ved Qeqertarsuatsiaat, for at få mand og grej helt ind til kajen. Men vaccineret blev der – 223 borgere primært over 65 år i Paamiut og 90 indbyggere på 16 år og derover i Qeqertarsuatsiaat har nu fået første stik.
”Jeg ved, hvor svært det kan være at komme fra A til B i Grønland. Jeg synes derfor, vi er privilegerede at få lov til at hjælpe med at løse denne opgave og gøre en forskel i arbejdet for at modvirke covid-19,” fortæller skibschef på Knud Rasmussen, orlogskaptajn Clemens Vest Hansen.

26-02-2021 knr.gl:

IA vil stoppe Kuannersuit-projektet, hvis de får magten efter valget

Projektet er nu så langt, at det er i offentlig høring, som slutter 1. juni.
Der har også været holdt borgermøder i Sydgrønland.
Men er formanden for IA slet ikke bekymret for, om en brat afslutning af det kan skade Grønlands omdømme, svarer Múte B. Egede:
- Selskabet har i forbindelse med, at de fik efterforskningstilladelsen, fået indskærpet, at de ikke skal regne med at få en udnyttelsestilladelse.

26-02-2021 sermitsiaq.ag:

Næstformanden bakker op om Erik Jensens udflytningsplanerBorgmesterkandidaten har også en anden bekymring, hvis ikke man fordeler nogle af de administrative arbejdspladser lidt ud over landet.
- Vi har jo i forvejen en kæmpe udfordring med boligsituationen i Nuuk. Jeg tror kun, den bliver værre, når den nye lufthavn står klar.
Derfor er Inga Dora Markussen klar til at se på, hvilke områder der kan flyttes ud af hovedstaden.
- Det kunne for eksempel være landbrugsadministration ned til Sydgrønland eller gældsinddrivelse et sted på kysten.
- Lad os tage en åben debat om det i stedet for at gå i forsvarsposition, når nogen nævner muligheden, slutter hun.
Kamikpostens kommentar
Inga Dora Markussen har blikket stift rettet mod administrative arbejdspladser. Hun nævner ikke med et ord de produktive arbejdspladser, hvor den merværdi skabes, der skal finansiere den offentlige sektor.
Der mangler ikke politikere af Inga Dora Markussens type.
Det der mangler, er folkevalgte med solid viden om det produktive erhvervsliv, og om vigtigheden af at gøre brug af de lokale virksomheder i stedet for at hente arbejdskraft og virksomheder ind ude fra.
Det mest skræmmende eksempel er den måde arbejdet med de nye lufthavne er grebet an på.
Hovedparten af arbejdet kunne udføres af lokale entreprenør- og byggevirksomheder med lokal arbejdskraft, suppleret med folk ude fra til løsning af opgaver, der kræver viden og erfaring, som ikke findes lokalt.
I stedet er landsstyret og Landstinget filtret ind i uigennemskuelige krav om merbevillinger i milliardklassen.

Generelt i Grønland bør man politisk satse på en fiskeindustri, der oparbejder fangsten til efterspurgte færdigvarer, i stedet for at eksportere den som frossen fisk i blokke.
”Made in Greenland” skal gøres til et varemærke, som efterspørges af kræsne forbrugere uden for Grønland.

25-02-2021 socialstyrelsen.dk:

Udsatte grønlændere profiterer af CTI og frivillig støtte

Der skønnes at være i omegnen af 1.500 socialt udsatte grønlændere i Danmark. Erfaringerne viser, at der er tale om en differentieret målgruppe med meget forskellige og komplekse støttebehov.
En del af borgerne får ikke tilstrækkelig gavn af de hjælpemuligheder, som kommuner, regioner og civilsamfundet tilbyder, fordi de har svært ved at tage imod indsatser over længere tid og dermed ikke får et kontinuerligt forløb.

25-02-2021 www.ral.dk:

Royal Arctic Line justerer olie- og valutakurstillægget

Royal Arctic Line justerer pr. 1. marts 2021 olie- og valutatillægget (kendt som BAF/CAF, bunker and currency adjustments factors) til 3 % mod i dag, hvor p.t er på -3 %.
Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse. Bunkersprisen har siden midten af 2020 været stigende, og den nuværende bunkerspris giver anledning til et tillæg på 0,71 %, mens valutadelen giver anledning til et tillæg på 2,05 %.
Stigningen i bunkerspriser i sidste halvdel af 2020 betyder desuden, at Royal Arctic Line har penge til gode hos kunderne. Dette tilgodehavende vil blive udlignet over 12 måneder og bidrager med et tillæg på 0,38 %.

25-02-2021 atassut.gl:

Lad vær med at flytte skoler, blot for at flytte dem

Vi skal flytte service områder til kommunerne, tættere på befolkningen i stedet for at det hele samles i det kæmpemæssige centrale administration, lad os få befolkningen til at føle medansvar og mere ejerskabsfølelse.
Kamikpostens kommentar
Et intetsigende indlæg i debatten 🙁
Hvorfor står der ikke noget om, hvilke forvaltningsområder, der kan udflyttes og hvad den forventede positive effekt det vil have ud - over "mere ejerskabsfølelse" 🙂

25-02-2021 knr.gl:

Demokraterne og Nunatta Qitornai vender tomlen op for milliardlån

Grunden til, at Kalaallit Airports ønsker at kunne låne næsten en milliard kroner mere, er nye krav til byggeriet.
Kravene er blandt om security og indflyvningslys. De 900 millioner kroner svarer til en tredjedel af selskabets egenkapital.
Kamikpostens kommentar
Citat
Men ifølge rammeloven for lufthavnspakken fra 2018 finansierer Kalaallit Airports selv byggeri af lufthavne ved egenkapital og optagelse af lån.
- Lånoptagelse er således ikke noget aktionærerne skal godkende, men orienteres om. Først hvis eventuelle långivere ønsker, at der skal stilles garantier for de ydede lån, inddrages landsstyret, som kan give garantien med godkendelse af Landstingets Finans- og Skatteudvalg, lyder det uddybende i et skriftsligt svar fra Departementet for Infrastruktur.
Citat slut
Og Landstingets Finans- og Skatteudvalg har tavshedsligt - også i forholdet til de øvrige medlemmer af Landstinget 🙁
Det bliver mere og mere uhyggeligt og ubegribeligt.

24-02-2021 www.royalgreenland.gl:

Qaanaaq-fiskere bor i hytter på isen under fiskeriI år er hellefiskefiskeriet i Qaanaaq kommet godt i gang. Byens fiskere fanger gode mængder hellefisk 70 kilometer inde i fjorden, hvor fiskerne bor i hytter, som står på isen, under fiskeriet.
Fra fiskeriet og hytterne transporteres fangsten i bil til Inughuit Seafood A/S’s fabrik i Qaanaaq, hvor hellefisken produceres til hale-og hovedkappede hellefisk.
- Indhandlingen af hellefisk er bedre i forhold til indhandlingen på samme tid sidste år, så jeg er forhåbningsfuld for, at fiskeriet i Qaanaaq-området vil gå godt i år, siger anlægsleder i Inughuit Seafood’s fabrik i Qaanaaq, Ujuut John Olsen.

24-02-2021 knr.gl:

Martha Abelsen genopstiller ikke til Landstinget

Når Grønland har været til valg 6. april, er der med garanti én politiker, der rykker ud af sit kontor i landsstyret.Og det er Martha Abelsen (S), som er landsstyremedlem for sociale anliggender, familie justitsområdet og sundhed.
- Nej, jeg stiller ikke op til Landstinget igen, siger hun til KNR.
Hun vil nemlig gerne være borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.
Kamikpostens kommentar
Martha Abelsen har ikke været opstillet til Landstinget ved sidste valg. Hun er blevet udpeget til medlem af landsstyret af Kim Kielsen.

24-02-2021 sermitsiaq.ag:

Hvorfor skal Danmark have halvdelen?

Vi overlader ordet til Jens Nappaattooq, som i landstingssalen rejste emnet over for Kim Kielsen, Erik Jensen og Aleqa Hammond, og ikke rigtigt fik noget klart svar fra nogen af dem:
– Vi skal have gang i økonomien, og mange vil gerne tjene penge på minedrift. Men halvdelen af indtægterne går til Danmark, og den ordning skal ændres, sagde han med henvisning til selvstyreloven fra 2009.
Kamikpostens kommentar
Denne artikel i sermitsiaq.ag er skrevet af ”Redaktionen”. Det betyder, at ingen i redaktionen kender indholdet af Lov om Grønlands Selvstyre 🙁
Det er pinligt, men desværre ikke overraskende, at det først et godt stykke nede i kommentarerne er en læser, der henviser til loven om Grønlands selvstyre.
Her findes forklaringen i lovens paragraf 8:
Citat
Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. § 7, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75 mio. kr.
Citat slut
Det faglige niveau i sermitsiaq.ag's redaktion er chokerende lavt.
Læs loven her
Økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten

24-02-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne og Grønland skal analysere udfordringer i Arktis

Både Færøerne og Grønland får plads i en ny analysegruppe, som den danske regering har nedsat. Analysegruppen skal identificere udfordringer og konsekvenser i forbindelse med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation.
Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet meddeler, at de nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab skal kortlægges. Det regelbaserede internationale samarbejde er udfordret og stormagtsrivaliseringen er tilbage. Det kan have konsekvenser for hele rigsfællesskabet.

24-02-2021 sermitsiaq.ag:

Klar til kæmpe comeback: Derfor stiller jeg op

Oven på en periode med absolut stilhed omkring Asii Chemnitz Narup begyndte hun for et par måneder siden igen at blande sig i den politiske debat og skrive kritiske indlæg om Siumuts politik og ledelseskrise.
Det fik avisen AG til for et par dage siden at tage kontakt til hende.
- Der spekuleres i, om du vil lave et comeback i politik og stille op som kandidat til Inatsisartut? Har du besluttet dig.
– Ja, jeg har besluttet mig. Og jeg er kandidat. De senere års udvikling har været fortvivlende på mange måder. Det kan jeg ikke bare sidde stille og se på, når det er mine børns og børnebørns fremtid det gælder, lød svaret fra Asii Chemnitz Narup.
Kamikpostens kommentar
Mage til fedterøvsjournalistik allerede i overskriften 🙁
En hæderlig og fagligt velfunderet journalist ville for det første have spurgt den tidligere borgmester, hvorfor hun pludseligt forlod borgmesterposten midt i en valgperiode, og fulgt det op med et spørgsmål, om hun kan finde på at gøre det samme igen, hvis hun bliver valgt ind i Landstinget.
Skal hendes påståede ”kæmpe comeback” kun bruges til at skaffe Inuit Atatigiit stemmer og så farvel igen?
Journalisten undlader et hvert tilløb til at spørge Asii Chemnitz Narup om hendes politiske visioner.
Asii Chemnitz Narup slipper afsted med at sige ”Alle niveauer i politik har deres muligheder og begrænsninger”.
Jeg kender Asii Chemnitz Narup fra min år i Landstinget og synes derfor, at det er godt, at hendes en linies politiske vision slutter med ordet 'begrænsninger'

23-02-2021:

Politikerne har bevilget sig selv flere millioner kroner, der skal brændes af fra nu af og til 6. april

 

23-02-2021 ia.gl:

Erik Jensens splittelse er farlig for Grønland

Som skatteboger i Nuuk bliver jeg irriteret over at blive beskyldt for at være usolidarisk. Vi med stolthed bidrager i højt grad til resten af landets udvikling. Hvert år betaler vi omkring 300 millioner kroner i direkte udligning til de øvrige Grønland og hvis vi tager den overpris som Nuuk-borgere betaler i EL, vand, varme, fragt, telefoner og internet for at holde priserne nede i de øvrige bosteder, så ligger Sermersooq’s bidrag omkring 1 milliard. Nuuk som hovedstad løfter altså resten af landet og det vil blive sværere for os hvis så stort antal arbejdspladser flyttes ude af byen.

23-02-2021 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmand bekymret over stigende alkohol og voldJeg er meget bekymret over de seneste tal fra Politiet. Alkoholmisbrug i hjemmet er en af de hyppigste årsager til mistrivsel hos børn. I MIO fortæller børnene om deres oplevelser af de voksnes adfærd. De fortæller, at de bliver bange og utrygge, når de voksne drikker

23-02-2021 knr.gl:

Siumut vil udskyde afklaring om Kuannersuit til efter valget

Kuannersuit er et særskilt projekt, fordi det ligger så tæt på befolkningen, og der er rigtig mange følelser. Derfor er det en diskussion, vi skal tage i partiet - det er ikke kun uran, der er også thorium og flour. Jeg vil gerne se i høringssvarene, hvordan man forholder sig til det.
Kamikpostens kommentar
Det skal jo helst ikke skade tilliden til partiet, at vælgerne ved noget om, hvad partiet står for.
Hvis Erik Jensen tror, at vælgerne er komplette fjolser, så har han tilbragt for meget tid med indgroede siumutpampere og for lidt tid med normale mennesker.
Hvis valget står mellem tavse Kim og en tumpet Erk Jensen, så finder vælgerne grønnere græsgange længere væk fra fodertruget 🙂

23-02-2021 sermitsiaq.ag:

Forsvaret dropper info om SAR-indsatser

Forsvaret er stoppet med at opdatere sine døgnrapporter, hvor den grønlandske befolkning kan blive opdateret om vigtige SAR-operationer. Sagen ender nu på forsvarsministerens bord, fordi IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen kræver en forklaring.
Aaja Chemnitz Larsen har nu bedt forsvarsminister Trine Bramsen om en forklaring. Folketingsmedlemmet stiller to konkrete spørgsmål til ministeren:
 • Hvad er årsagen til dette?
 • Hvornår vil Forsvaret opstarte døgnrapporterne for aktivitet i Grønland igen?

Kamikpostens kommentar
Det billige brok
Forsvaret har erstattet sine døgnrapporter med en nyhedsside, hvor alle relevante nyheder bringes.
Det har Aaja Chemnitz Larsen ikke af sig selv fundet ud af, så nu skal forsvarsministeren ind og spilde tid på at svare på ”skandalen” 🙁

23-02-2021 knr.gl:

Lufthavne: 900 millioner kroner lån giver partier panderynker

Der er tale om et lån på svimlende 900 millioner kroner. Det skal sikre, at selskabet kan leve op til nye krav om lufthavnsdrift. Det har direktør i Kalaallit Airports Holding, Jens Lauridsen, meldt ud.
Kamikpostens kommentar
Pressen i Grønland holdes i en meget kort snor. Det gælder den offentligt ejede Grønland Radio, men det står faktisk endnu være til med Sermitsiaq og Grønlandsposten, der har hovedparten af annonceindtægterne fra selvstyret (læs: landsstyret) og de selvstyreejede selskaber, samt fra kommunerne - her især Sermersooq kommune og dens kommunalt ejede selskaber.
Det er et af Grønlands største problemer.
I denne sag om de 900 millioner kroner forsøger direktøren for lufthavnsskandalen at bilde pressen ind, at det skyldes nye krav om lufthavnsdrift. Det er vistnok noget med indflyvningslys og den slags. Det ligger lige for at bede om en oversigt over disse ”nye” krav. Hvorfor spørger journalisterne ikke ind til sagen?
Det er noget med, at man ikke bider den hånd, der fodrer en 🙁

22-02-2021 knr.gl:

Jens-Frederik Nielsen om bombetrusler: Det var rigtigt at blive væk fra borgermøder

Selvom manden ærgrer sig over at have lavet videoen på Facebook, føler han også, at han er blevet gjort til en syndebuk for, at politikerne blev væk.
- For mig føles det lidt som om, at man har brugt mig som en undskyldning. Landsstyret har ligget på lur og ventet på, at noget kunne gå galt. Det var jo bare tænkt som satire, og politimesteren har sagt, at der ikke er noget at være bekymret for, siger han.

22-02-2021 knr.gl:

Fårebombetrusler: Jeg ærgrer mig meget over den ballade, det har skabt

Alle kender hinanden i Narsaq, og det gør politimanden, som hentede mig, også. Han kom smilende og sagde: "Den video, du lavede, er ikke blevet taget godt imod." Der blev jeg chokeret, siger manden.
Og så blev han kørt til politistationen og forklarede, hvad han sagde i optagelsen.
Derefter skrev han under på en ransagningskendelse af hans hjem, fordi politiet ville undersøge hans lejlighed.
- De ville lede efter fårebomber, siger manden.

22-02-2021 www.kni.gl:

Neqi skaber arbejdspladser

Gennem 2020 har Neqi formået at skabe flere arbejdspladser, hvor de i gennemsnit har fået syv flere medarbejdere.
På et borgermøde arrangeret af Kommune Kujalleq og Neqi A/S i december 2019 blev der givet håndslag på, at man fra Neqis side ville arbejde på at sikre flere arbejdspladser – også uden for slagtesæsonen. Fra kommunens side blev det lovet af man ville hjælpe med at sikre en stabil arbejdsstyrke – især i slagteperioden.
Nu er 2020 gået, og Neqi har fået øget medarbejdertallet med syv.
Stigningen skyldes bl.a. en større indhandling af lam og får i 2019 i forhold til 2018 samt indkøbet af islandsk lammekød i sommeren 2020.

21-02-2021 ing.dk:

Ville beton ikke give stærkere veje i Grønland?I de fleste grønlandske byer anvendes asfalt, dels på grund af slidstyrken, men også fordi det er den økonomisk set bedste løsning, da hovedbyerne i forvejen råder over et asfaltværk med lokalt udvundet granit, som tilsættes en bitumen.
Når levetiden alligevel ofte er kortere end andre steder i Europa, så skyldes det først og fremmest, at den trafik, som der tillades, ofte er meget hård ved vejene.

21-02-2021 www.weekendavisen.dk:

Første stik

Et bundt dollarsedler indsmuglet i en bamse og et tilfældigt møde ved en kopimaskine. Ydmygelser, afslag, forbigåelser og modvillige investorer. Mod alle odds skabte Katalin Karikó og Drew Weissman grundlaget for coronavaccinen.
Indtil sidste år vidste kun ganske få mennesker, hvem Katalin Karikó er. I dag kaldes hun »coronavaccinens mor«, »kvinden, der kan redde verden« og »en af de mest indflydelsesrige forskere på kloden«. Den ungarskfødte biokemikers forskning har lagt grunden til BioNTech/Pfizers og Modernas coronavacciner og skabt milliard­indtægter til disse biotekselskaber og deres investorer.

20-02-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Her er udflytningsplanen

Der er flere administrative ting, som befinder sig bedst ude i kommunerne. Lad mig nævne fordelingen af eksempelvis styring af arealer uden for byzoner f.eks. også tildeling af koncessioner. Her har man en større lokal viden ude rundt om i kommunerne. Ja, hvorfor skal nogle embedsmænd i centraladministrationen styre reglerne om fårehold og landbrug. Det vil sydkommunen langt bedre kunne administrere, fastslår Erik Jensen og peger på et helt andet område:
- Når det gælder styring af boligområdet bør det ske ude i kommunerne. Det er her, man ved, hvor behovet er, mener Siumut-formanden, der har angivet en helt ny retning for det gamle parti.
Kamikpostens kommentar
Citat
Hvorfor skal nogle embedsmænd i centraladministrationen styre reglerne om fårehold og landbrug. Det vil sydkommunen langt bedre kunne administrere, fastslår Erik Jensen og peger på et helt andet område: når det gælder styring af boligområdet bør det ske ude i kommunerne. Det er her, man ved, hvor behovet er, mener Siumut-formanden, der har angivet en helt ny retning for det gamle parti.
Citat slut
Antageligt uden at opdage det, så afslører Erik Jensen kun det, vi andre godt ved i forvejen, at landsstyret overlader de konfliktunge opgaver til tilfældige embedsmænd, og når det ikke går som ønsket, så er det embedsværkets skyld.
Selv bruger medlemmerne af landsstyret tiden på interne partikonflikter og medlemmernes lokale særinteresser.
Det problem med Landsstyremedlemmernes særinteresser vil Erik Jensen flytte ud til kommunalbestyrelserne. Det gælder især boligområdet med det mange milliarder kroner store renoveringsefterslæb, der en-to-tre skal finansieres af de kommunale pengekasser.
Så kan medlemmerne af landsstyret og Landstinget endeligt slappe af med det, de er bedste til: sludre og vrøvle nogle timer hver dag under de to årlige landstingssamlinger 😀

20-02-2021 knr.gl:

Justus Hansen: Dårlig styr på lufthavnsøkonomien fra start

Tidligere formand for Anlægsudvalget i Landstinget, Justus Hansen, mener ikke, at der har været styr på økonomien bag Nuuk og Ilulissat lufthavne fra start.
Det var et på alle måder dyrt ønske, som politikerne i Anlægsudvalget i Landstinget for nyligt blev orienteret om:
Nemlig at Kalaallit Airports International A/S (KAIR) - med accept fra det afgående landsstyre - har fået lov at undersøge markedet for lån op til 900 millioner kroner til Nuuk og Ilulissat lufthavne fra 2023/2024.
Beløbet svarer til knap to tredjedele af Grønlands samlede sundhedsudgifter på et år.

20-02-2021 iafolketingimi.dk:

Gør hjemløshed til et valgtema

Vores arbejdsmarked er meget gammeldags og firkantet. Vi er vant til 40 timer om ugen, og meget sjældent hører vi om folk på deltid. Men hvad med at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor der også er socialt frikort, småjobs og større brug af fleksjobs? Løsningen til at få personer ud af hjemløshed skabes både af politikere, af arbejdsgivere og af os alle som samfund.
Lad bekæmpelse af hjemløshed blive et centralt tema for kommende valg. Hjemløshed løser ikke sig selv, men bliver faktisk kun værre, hvis vi lader stå til.

20-02-2021 naalakkersuisut.gl:

Landsstyrets funktion efter udskrivelse af nyvalgDer er udskrevet ekstraordinært valg til Landstinget den 6. april 2021, og det medfører, at landsstyret fremover skal virke som fungerende, indtil det nyvalgte I Landsting vælger nyt landsstyre.
Landsstyret er politisk ansvarlige for arbejdet i regeringen, men når der er udskrevet valg til Landstinget, ændres landsstyrets virke i regeringen. Landsstyret kan herefter ikke træffe politiske beslutninger, ligesom der ikke kan træffes administrative afgørelser af større rækkevidde.

Hvad må og ikke må det fungerende landsstyre?
Det fungerende landsstyre fortsætter deres arbejde på grundlag af deres bemyndigelser og sikrer forretningernes uforstyrrede førelse. Embedsværkets bistand til landsstyret skal efter udskrivelsen af valg være politisk neutral. Dette gælder også for deltagelse i møder, som kun sker på embedsmandsniveau, medmindre mødets eller sagens karakter nødvendiggør politisk deltagelse.
Henvendelser til og fra pressen sker via departementschefen. Korrespondance med virksomheder, organisationer og borgere m.v. besvares som almindeligt, men kun på embedsniveau.
Der må ikke udsendes nye offentlige høringer om forslag til landstingslove, bekendtgørelser, redegørelser mv. Offentlige høringer, der allerede er udsendt, færdiggøres iht. deres egne høringsfrister.

19-02-2021 sermitsiaq.ag:

Grønlandsk råd har talt for FN

Hvert femte år har Rådet for Menneskerettigheder taletid hos FN´s kvindekomité. Med taletiden får rådet mulighed for at bringe landets største udfordringer frem for komitéen, hvorefter FN med baggrund i de fremlagte emner sender konkrete anbefalinger til blandt andre landsstyret om, hvad der skal forbedres.
Formand for Ligestillingsrådet Kathrine Bødker talte på vegne af Rådet For Menneskerettigheder i Grønland.
Formanden for Rådet for Menneskerettigheder, Sara Olsvig, siger til Sermitsiaq.AG, at man begynder at se et øget fokus på sexchikane og sexisme i Grønland.
- Fra Rådet for Menneskerettigheder anbefaler vi en bred indsats, så alle er klar over, at disse handlinger er diskriminerende mod kvinder
Kamikpostens kommentar
Formanden for Ligestillingsrådet siger dit
og formanden for Rådet for menneskerettigheder siger dat 🙂
Det er akkurat som med forfatningskommissionen.
Der sludres og vrøvles, og alle ved at det er spild af tid og penge 🙁

19-02-2021 sermitsiaq.ag:

Forfatningskommission får et år ekstraDermed ser det ud til, at det langstrakte forløb med Forfatningskommissionen, der har været igennem et omtumlet forløb, vil koste skatteyderne yderligere et millionbeløb.
I 2021 er der afsat knap to millioner kroner til Forfatningskommissionens arbejde. Det fremgår af referatet fra landsstyremødet, at man nu vil indarbejde de nye ekstraomkostningerne til kommissionens arbejde i den kommende finanslov for 2022.
Læs også
Det grønlandske janusansigt
Med god grund har den verdensberømte geolog og grønlænder Minik Rosing for nylig sagt, at 1970ernes konstruktion af fortællingen om den undertrykte og udnyttede grønlænder har skadet Grønland mere end noget andet i nyere tid. Nærmere bestemt er adressen for Minik Rosings kritik de strømninger, der oprindelig udgik fra antiimperialistiske og antikolonialistiske miljøer i København og siden har bredt sig ikke bare til stort set alle grønlændere, men også til den danske offentlighed, der andægtigt læser Kim Leines romaner, hvor hovedbudskabet er, at grønlændere og danskere er som ild og vand. Jo før de skilles, desto bedre.

19-02-2021 knr.gl:

Børnetalsmand og politiet: Vold blandt børn er en bekymrende tendens

Væltet omkuld og sparket mere end femten gange. For halvanden uge siden blev en 14-årig dreng overfaldet på åben gade i Nuuk af en gruppe jævnaldrende unge.
Den voldsomme sag står dog ikke alene. Det fortæller børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, der den seneste tid har modtaget et stigende antal henvendelser om børn, der overfalder børn.
En tendens, der bekræftes af Grønlands Politi.
- Vi har bemærket, at vi ser flere grove sager om vold blandt unge i forhold til tidligere. Det er yderligere tydeligt, at unge i højere grad filmer og deler videoer af episoderne på sociale medier. Udover at det er ubehageligt for de forurettede at få delt videoer af voldsepisoder, er det også ulovligt og strafbart, lyder det fra Mikkel Høj Svendsen, der er chef for forebyggelse og analyse hos Grønlands Politi.

18-02-2021 sermitsiaq.ag:

Sydlufthavn skal barberes

I et svar til IA’s Aqqaluaq B. Egede skriver Karl Frederik Danielsen, at bevillingsrammen på 2,1 milliarder kroner til de tre lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq ikke er og heller ikke forventes at blive overskredet.
Den udmelding står i skærende kontrast til de udtalelser, som Kalaallit Airports direktør Jens Lauridsen gav til Sermitsiaq.AG den 5. februar. Her fastslår direktøren, når vi alene ser på økonomien i sydlufthavnen, at det vil være naivt at tro, at den nye budrunde vil holde sig inden for de budgetter, selskabet opererer med.

18-02-2021 knr.gl:

KAIR vil låne næsten en milliard ekstra til lufthavne

Kalaallit Airports International ønsker at låne op til 900 millioner kroner ekstra til lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Det svarer til en budgetoverskridelse på næsten en tredjedel.
Byggeriet af nye lufthavne i landets to største byer ser pludselig ud til at blive meget dyrere end forventet.
Kalaallit Airports International A/S, som driver lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, har nemlig bedt om at låne op til 900 millioner kroner ekstra på det finansielle marked - udover det nuværende samlet beløb på tre milliarder kroner.
Men står det til politikerne i det nu også afgående Anlægsudvalg i Landstiger, bør godkendelsen til et ekstra lån ikke blive givet med ét.

18-02-2021 sermitsiaq.ag:

Ambivalent holdning til KinaKina betragtes ikke som en trussel i sig selv i internationale forbindelser, men samtidig ønsker grønlændere ikke nødvendigvis et øget samarbejde med supermagten eller se for mange udenlandske investeringer fra Kina. På den anden side er gode økonomiske forbindelser at foretrække, så der er blandede signaler om, hvordan Kina opfattes af den grønlandske befolkning.

18-02-2021 nordjyske.dk:

Hvalros strandet ved mole i Nordjylland

Selv om bølgerne ved Vorupør lige nu er iskolde, er en ung hvalros kommet under væsentlige varmere himmelstrøg end der, hvor dyret normalt er på hjemmebane. Hvalrossen er nemlig kommet til Vorupør.

17-02-2021:

Hvad stemmer du på til valget?

 

17-02-2021 sermitsiaq.ag:

Der er ingen erstatningsansvarI aftalen om efterforskningstilladelse ved Kuannersuit til Greenland Minerals er der et tillæg, hvor der står følgende:
- Hvis rettighedshaveren ansøger om meddelelse til tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer, jf. punkt 301, kan landsstyret frit og uden nogen grund eller af enhver grund afvise ansøgningen. Ansøgningen kan blandt andet afvises på grund af en politisk eller forvaltningsmæssig beslutning om ikke at meddele tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer. En afvisning af ansøgningen medfører ingen forpligtelser og ikke noget ansvar, herunder ikke noget erstatningsansvar, for Grønlands Selvstyre, landsstyret eller Råstofdirektoratet.
Retten til at afvise Greenland Minerals gælder fortsat, lyder svaret i alle fire paragraf 37 spørgsmål.

17-02-2021 knr.gl:

Så ligger datoen fast: Vi skal til valg 6. april

Tirsdag efter påske skal Grønland til stemmeboksene for at stemme til tre valg.
Efter fem timers pause fra dagens møde i Landstinget har politikerne nu endelig en dato klar - Grønland skal til valg til Landstinget tirsdag 6. april.
Det er samme dag, hvor der også er kommunalvalg og valg til menighedsrådene.
- Nu er afstemningen er afsluttet. Forslaget er vedtaget, og dermed er valget udskrevet, sagde Landstingets nu tidligere formand, Vivian Motzfeldt fra Siumut.

16-02-2021:

Det hedder ”mig selv først”

 

16-02-2021 naalakkersuisut.gl:

Aviâja Egede Lynge fortsætter som Børnetalsmand

Landsstyret har besluttet at udpege Aviâja Egede Lynge som Børnetalsmand frem til 2025
Stillingen som børnetalsmand har været slået op, og landsstyret finder, at Aviâja Egede Lynge er den bedst kvalificerede ansøger, som bedst matcher landstingslovens bestemmelser om Børnetalsmanden og Børnetalsmandens opgaver og kompetencer.

16-02-2021 sermitsiaq.ag:

KAIR vil optage ekstralån på 900 mio. kr.

Økonomien i de to lufthavnsprojekter i Nuuk og Ilulissat er så udfordret, at Kalaallit Airports International A/S arbejder på at få optaget et lån på 900 millioner kroner. Det fremgår af en orientering, som Inatsisartuts Anlægsudvalg mandag fik præsenteret af Kalaallit Airports International A/S, og som Sermitsiaq.AG er i besiddelse af.
Da den danske stat gik ind og blev medejer af byggeriet af de to lufthavne var den økonomiske ramme fastsat til 3 milliarder kroner. Budgetoverskridelsen er dermed på 30 procent
Læs også
Et luftkastel som politisk bestillingsarbejde
De 4 dage var sandsynligvis nøje valgt for at medierne ikke skulle have tid til at finde alle fejlene i ”analysen”, men blot se på de facit analysen forsøger at give. Dette lykkedes over al forventning. Således gengav både Sermitsiaq og KNR ”analysens” facit adskillige gange lige inden valget, uden at forholde sig kritisk til den. Dette på trods af at enhver journalist ved få minutters læsning burde kunne finde de første alvorlige fejl

16-02-2021 knr.gl:

Ny direktør i Grønlandsk Hus: Danske politikere skal vide mere om grønlændereJeg synes, man generelt ved for lidt i Danmark om Grønland, det gælder også i det politiske system. Det gælder sådan set på alle niveauer, siger hun.
Og det er en af hendes opgaver at være med til at ændre, føler hun.
- Min opgave er blandt andet at gøre opmærksom på de ting, der er vigtige at vide, hvis vi gerne vil have succes med at leve sammen og skabe gode forhold for borgere fra Grønland i Danmark.
Kamikpostens kommentar
Det noget sludder 🙁
Det er i Grønland problemerne opstår. Man gør bare ikke noget ved dem.
De folkevalgte i Grønland ved udmærket, at mange familier i Grønland lever under så kummerlige forhold, at man skal langt ned i Afrika for at finde noget, der ligner.
Både i Grønland og i Danmark er der folk, som trækker offerkortet og påstår at det - i dette tilfælde - er danske politikere, der ved for lidt om "grønlandsk kultur".
Hvis Nauja Bianco ønsker at gøre noget ved de problemer, så skal hun ikke arbejde som direktør for Det grønlandske Hus i Odense. Hun skal flytte til Grønland og arbejde med problemerne, hvor de opstår.

15-02-2021:

Sikke et spektakel. Hvad skændes de om?

 

15-02-2021 sermitsiaq.ag:

Landstinget kan udskrive valg tirsdag

Når Landstinget mødes til Vintersamling tirsdag, vil valg til Landstinget være på dagsordenen. Forslaget fra fire partier, der blev offentliggjort tidligere i dag med kravet om valg, er allerede sat på dagsordenen på samlingens første dag.

Landet har brug for at bygge broer, og situationen lige nu er uholdbar, derfor fremlægger vi dette lovforslag. Vi kan ikke undgå et valg, da det politiske situation er uholdbar, påpeger de fire partier i deres forelæggelsesnotat, som tidligere i dag, mandag bedt formandskabet i Landstinget om at optage et lovforslag til behandling på Vintersamlingen.

15-02-2021 www.ral.dk:

Fortsat forsinkelse på Nanoq Arcticas rejse 103Da reservedele ikke kunne nå frem planmæssigt er Nanoq Arcticas igangværende rejse 102 yderligere forsinket (Lysegrøn linje).
Denne forsinkelse påvirker også Nanoq Arcticas næste rejse 103.
Derfor indsættes Irena Arctica rejse 103 til Nuuk for sydgående, hvor den laster alt gods til Sydgrønland som Nanoq Arctica rejse 103 skulle have været retur i Nuuk for at laste.

15-02-2021 sermitsiaq.ag:

Fire partier står bag valgkravI forelæggelsesnotatet begrunder Inuit Ataqatigiits, Demokraatits, Partii Naleraqs og Atassuts medlemmer af Landstinget på følgende måde, hvorfor de ønsker et valg i utide, hvilket Siumut ikke mener er ønskeligt.
- På vegne af Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Partii Naleraq og Atassut skal vi hermed fremlægge forslag til landstingslov om ekstraordinært valg til Landstinget.

15-02-2021 ina.gl:

Der er 188 dagsordenspunkter på vintersamlingen 

15-02-2021 knr.gl:

Siumut: Det er ikke tid for et valg

Vi mener fra Siumut ikke, at det er en ønskelig vej, at man alene som følge af et enkelt partis interne problemer udskriver et valg i utide, skriver partiet og tilføjer:
- Vi vil derfor fra Siumut komme med en afværgedagsorden, når der stilles et mistillidsvotum op med udgangspunkt i, at vedtagne og åbne politiske sager bør fortsætte og ikke bare skal stoppes midt i det hele.

13-02-2021 sermitsiaq.ag:

Børneadoption var et tag selv-bord

Alfred Dam var selv med til at flytte 22 børn fra et børnehjem i Østgrønland til Danmark. Lærere ved en lokal skole havde lavet en undersøgelse, der viste, at børn i området led stor nød. Det kom frem i den danske presse, og danske politikere forlangte handling. Derfor blev børnene anbragt på forskellige børnehjem i Danmark.
Dengang så han det som den bedste løsning. Siden har han fortrudt. For han har truffet og hørt om flere af børnene siden. Og mange af dem fik store vanskeligheder.
- Jeg har siden hen været fortvivlet over, at vi fjernede de børn. De kom jo aldrig tilbage til Grønland. Jeg har været formand for regeringens udvalg om Christiania i mange år og har derfor truffet nogle af dem i den sammenhæng. Det var ikke kønt, siger Alfred Dam.
- Men, siger han: det havde også været skidt at lade dem blive.

13-02-2021 www.royalgreenland.com:

Royal Greenland øger investeringerne i det Nordamerikanske marked

Som en naturlig forlængelse af de sidste års investeringer i råvarer og produktion i bl.a Canada og Chile, øger Royal Greenland nu også investeringerne i firmaets salgs – og marketingaktiviteter på det Nordamerikanske marked.
Firmaets salgskontor i Boston, Massachusetts, blev etableret i 2018 og det er med udgangspunkt i de stærke resultater fra de første år, at Royal Greenland nu udvider aktiviteterne.

13-02-2021 ina.gl:

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at fremlægge en redegørelse, der undersøger økonomiske fordele såvel som ulemper ved at Selvstyret etablerer finansielle virksomheder, hvori Selvstyret har en bestemmende indflydelse, herunder en fiskeribank, en kreditforening, et pensionsselskab samt et forsikringsselskab. Undersøgelsen bør især fokusere på, hvad en etablering af ovennævnte finansielle selskaber vil forudsætte i form af f.eks. indskud af offentlig kapital og menneskelige ressourcer.
Medlem af Landstinget Henrik Fleischer, Siumut.
Kamikpostens kommentar
Det citerede dagsordenspunkt er et godt eksempel på niveauet i Landstinget: et gammelt gigtplaget øg, der en gang imellem hives op at stå og ud af stalden 😀

12-02-2021 sermitsiaq.ag:

IA tager teten for at få udskrevet valg

Vi kan ikke komme udenom, at et mistillidsvotum først giver mening, hvis der er et flertal, der støtter det. Vi forholder os til, at et flertal i Inatsisartut har udtrykt ønske om at få luften renset, siger partiformanden for landets største oppositionsparti, der i en dugfrisk meningsmåling fra Grønlands Universitet spåes til at overhale Siumut ved et kommende valg.
Demokraternes formand Jens-Frederik Nielsen fastslår over for Sermitsiaq.AG, at der ikke skal herske tvivl om, at de vil have et valg.
- Den nuværende situation er ikke holdbar, fastslår Demokraternes partileder, der efter skilsmissen med koalitionspartnerne pointerer, at partiet ikke skal betragtes som et støtteparti.

12-02-2021 knr.gl:

IA stormer frem i ny meningsmåling

Siumut går en smule tilbage tilbage, og Demokraatit er styrtdykket siden valget i 2018.
Hvis der var valg i morgen, ville Inuit Ataqatigiit blive landets største parti med 38,4 procent af stemmerne.
Det svarer til, at IA alene ville sætte sig 13 af de 31 pladser i Landstinget

12-02-2021 forsvaret.dk:

Arktisk Kommando er klar til at hjælpe med vaccineuddeling i GrønlandIs, hårdt vejr og store afstande kan blive en udfordring for distribueringen af covid-19-vacciner til befolkningen i Grønland. Derfor forbereder Arktisk Kommando sig på at assistere med at deployere vacciner og sundhedspersonale ud med skibe og helikoptere.

12-02-2021 sermitsiaq.ag:

Borgmester om Kuannersuit: Vil have fakta på pladsBorgmesteren understreger, at minedrift er okay, så længe det ikke forurener miljø, fødevarer, landbrug og menneskers sundhed.
- Så snart det bliver farligt, så har Siumut Sydgrønland og kommunen aldrig været for. Lige siden jeg blev borgmester, har jeg altid sagt til landsstyret, at jeg ikke var tilhænger af et kemisk anlæg ved minen.
Det har krævet løbende kommunikation at holde landsstyret opdateret om kommunens holdning, understreger borgmesteren.
- Landsstyret skal lytte til borgerne og os, der bor her i Sydgrønland. Der har været så mange forskellige landsstyremedlemmer for råstoffer, siden jeg blev borgmester. Hver gang der er kommet en ny, har jeg sendt tidligere udmeldinger og korrespondance til vedkommende, for at vise, hvor vi står som kommune, siger Kiista P. Isaksen.

12-02-2021 www.ral.dk:

Yderligere forsinkelse på feederskibet Nanoq Arctica 102

Nanoq Arctica har forsat teknik, og er derfor yderligere forsinket på sin igangværende rotation, lysegrøn linje.
Det forventes at skibet kan afgå fra Narsaq i morgen fredag 12/2 kl. 21:00.

11-02-2021 sermitsiaq.ag:

GE og SIK: Løs boligsagen i fordragelighedDa Selvstyret indgav sagen til kommunernes tilsynsråd har et dansk pensionsselskab set sig nødsaget til at trykke på pauseknappen og afvente sagens udfald, før selskabet kan investere på boliger og infrastruktur i Nuuk.
- Det er yderst skadeligt for investeringslysten, ikke alene i Nuuk, men i hele Grønland. Vi har alle brug for politisk stabilitet, Så venligst sæt jer ved forhandlingsbordet og få skabt ro til glæde og gavn for NSIP’ og Nuummi Sulisitsisut’s medlemmer – ja, for hele samfund, opfordrer de to organisationer.

11-02-2021 knr.gl:

Valgrygter svirrer: Det kan partierne selv gøre på vintersamlingen

Kommer der så et punkt på dagsordenen, der giver anledning til en mistillidsafstemning, sker der følgende, hvis der er flertal for mistilliden mod landsstyret:
- Hvis et forslag til mistillid mod enten Formanden for landsstyret eller det samlede landsstyret vedtages, træder det samlede landsstyre tilbage.
- landsstyret fungerer dog som et såkaldt forretnings-landsstyre, indtil et nyt landsstyre er valgt.
- Hvis et mistillidsforslag vedtages, kan Formanden for landsstyret desuden vælge at udskrive valg til Landstinget.

11-02-2021 www.kamikposten.dk:

Aftale om en arktis-kapacitetspakkePartierne noterer sig, at der uden for pakken er afsat midler til renovering af landingsbanen i Kangerlussuaq inden for Forsvarsministeriets ramme, hvilket er til gavn for både Forsvaret og Grønland

11-02-2021 sermitsiaq.ag:

Alkoholkampagner har slået fejlLedende regionslæge i Nuuk er frustreret over det store alkoholforbrug ved lønudbetalinger. Det belaster skadestuen med opgaver, der er pådraget i beruset tilstand. Vi bevæger os i den forkerte retning, siger formand for Alkohol- og Narkotikarådet.

11-02-2021 iafolketingimi.dk:

Fraflytning kræver politisk selvindsigt og erkendelse

Derfor er det en afgørende og helt indlysende opgave, at få flere grønlændere i Danmark i fodfæste og i arbejde. I dag er det kun 33 procent i den arbejdsdygtige alder, der er i arbejde. I Aalborg er det 26 procent der er i arbejde. Desværre har den danske regering afvist vores ønske om at få penge til en målrettet indsats for at få flere grønlændere i arbejde, og de særlige barrierer, der kan være for grønlændere i Danmark, tages der således ikke hånd om.
Kamikpostens kommentar
Naturligvis har regeringen afvist ønsket om at få penge til en målrettet indsats. Problemet er skabt i Grønland, så det er ikke Danmark, der skal betale. Grønland sparer penge, hver gang mennesker på offentlige ydelser flygter til Danmark.
De penge skal ikke spares, Besparelsen skal anstændigvis sendes til tilflytterkommunen i Danmark, så længe tilflytterne modtager offentlig hjælp.

10-02-2021 ia.gl:

En nødvendig debat

Først og fremmest må vi stærkt beklage, at et forslag til forespørgselsdebat af principielt karakter om forskelle på krav i forbindelse med adgang til samfundsejede ressourcer i pressen har fået et overskrift, der i den grad forvrænger intentionen med forslaget.
Det har givet læseren et indtryk af, at Inuit Ataqatigiit ønsker at fjerne kvoter fra fiskerne, hvilket ikke kan blive mere forkert.
Vi respekterer pressen for dens formål og virke. Men vi vil stærkt anbefale, at pressen også anerkender sin egen ansvar, i alle situationer, og især i debatter, der er nødvendige, men som kan blive drejet i en hel anden retning på grund af et overskrift, der er strammet så meget, at det alene har til hensigt at skabe opmærksomhed.

10-02-2021 www.kamikposten.dk:

Blind vej brolagt med gyldne løfter

Efter valget falder alt tilbage på den stejle vej ned mod en selvstyrebankerot.
Når den indtræffer, så er det også Danmarks skyld. Danmark skulle aldrig have givet Grønland – først hjemmestyre og siden selvstyre

10-02-2021 sermitsiaq.ag:

Atassut går til højre – Siumut til venstre

De overordnede store forskelle i den politiske retning, hvor Siumuts seneste landsmøde i november angav en mere venstredrejet retning, forklares som årsag til, at Atassut har sagt nej til at indgå i en koalition med den nuværende mindretalskoalition.
- Vi kan nu ikke undgå et valg, bliver det fastslået af Aqqalu C. Jerimiassen.

10-02-2021 forsvaret.dk:

Bedre redningshelikoptere i GrønlandArktisk Kommando har fået rådighed over en ny redningshelikopter af typen EC225 - en videreudvikling af den kendte Super Puma, som på en lang række parametre er bedre end forgængeren. I samarbejdet med Arktisk Kommandos sejlende enheder giver den nye helikoptertype et bedre udgangspunkt for eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland.
”Den gamle S61-helikopter (Sikorsky s-61, red.) har tjent Grønland godt, men den er ved at være gammel. Den nye helikopter-type har nogle helt klare forbedringer, som gør samarbejdet omkring redningsmissioner mere effektivt,” udtaler kaptajnløjtnant Morten Havbæk Brandt, der er chef på inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, og som har sejlet i de grønlandske farvande i 13 år.