Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Tirsdag den 22. august 2017

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
21-08-2017 sermitsiaq.ag:

Mobilkunder skal betale for lufthavnsudvidelser

Hvis de tre lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq skal forlænges og udbygges vil det kræve en yderligere kapitalindsprøjtning, der overstiger en milliard kroner.
Det fremgår af den netop fremlagte finanslovsforslag for 2018, at Kalaallit Airports A/S forventer at skulle investere 3,6 milliarder i projektet. For at få fremmede investorer til at smide penge i projektet, skal Kalaallit Airports egenkapital hæves til et sted mellem 1 og 1,6 milliarder kroner.

21-08-2017 sermitsiaq.ag:

3.000 milliarder liter vand drænes ud af sø

Vand fra en sø i Nordøstgrønland graver en tunnel under isen, så søen pludselig tømmes.
Det er enorme kræfter, der frisættes i den forbindelse. Det svarer til energien i over 200 Hiroshimabomber, forklarer isforskeren Aslak Grinsted, som er hovedforfatter på forskningsresultatet til Berlingske.
Kamikpostens kommentar
Det er den slags sludder, der kommer fra en ”isforsker”. Det videregives af Berlingskes ”videnskabsjournalist”, Lars Henrik Aagaard, hvis journalistiske karriereforløb kan læses i nedenstående link.
Herfra har Sermitsiaq.ag hentet historien.

Det første man skal hæfte sig ved er overskriften, hvor der skrives om ”3.000 milliarder liter vand”.
Det tal er der ingen, der kan forholde sig til.
Det er et et velkendt kneb i den mest kulørte del af pressen at bruge den slags tal. De skal skabe ubegrundet frygt.
I selve teksten er det udtrykt som tre kubikkilometer. Det kan nogen opfatte som en kolossal mængde vand.

En seriøs journalist ville derfor sammenligne det med den årlige afsmeltning fra indlandsisen som ligger på et sted mellem 240 og 400 kubikkilometer. Med en afsmeltning i den størrelse vil det vare mellem 7.000 og 11.00 år, før indlandsisen er smeltet væk.
Værre er det ikke, når vandet fra Lake Catalina en gang hvert tiende-tyvende år tømmes for vand. Fænomenet er velkendt under navnet jøkelløb.

At ”isforskeren” Aslak Grindsted finder på sin plads, at sidestille energien i det forventede jøkelløb fra Lake Catalina med 200 Hiroshimabomber, er vanvittigt.
Den is, som Aslak Grindsted har forsket i, har nok drejet sig om Eskimo is, isbomber og soft-ice.

En kvalificeret forsker ville sammenligne vandmængden på tre kubikkilometer med den årlige afsmeltning fra indlandsisen, som jøkelløbet fra Lake Catalina er en naturlig del af.
Der svarer det til mellem 0,75% og 1,25% af den årlige afsmeltning, og det sker kun med ti-tyve års mellemrum.

Man kan heraf slutte, at ”Fake News” er en integreret del af det redaktionelle arbejde på såvel Berlingske som på Sermitsiaq.ag.

Om Lars Henrik Aagaard
Lars Henrik Aagaard

21-08-2017 campcenturyclimate.dk:

Report from the first Camp Century Climate Monitoring Programme Expedition

In summer 2017, the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) undertook an expedition to Camp Century to initiate the Camp Century Climate Monitoring Programme. Here is Project manager William Colgan’s report from the successful expedition. The science team achieved 95 % of what they set out to do despite challenging weather conditions.
The expedition team consisted of three personnel from GEUS, a representative from Asiaq Greenland Survey, a radar specialist from University of Fribourg and an ice-drilling specialist from the University of Wisconsin. I would like to thank the whole team for a successful expedition, as well as Thule Air Base for providing excellent logistical support.

20-08-2017 knr.gl:

Skaden i fundamentet er mindst 20 år gammelNår man kommer ind i kirken, bemærker man, at fundamentet er sunket. Det sker på grund af ændringer i permafrosten, siger biskop Sofie Petersen.
Kamikpostens kommentar
Skaden i fundamentet er mindst 20 år gammel. Det kan man se på ovenstående foto, der er taget i slutningen af 1990-erne.

20-08-2017 knr.gl:

Kirken i Ittoqqortoormiit er faldefærdig

Kirken i Ittoqqortoormiit er i fare for at styrte sammen. Biskoppen og lokaludvalget i byen ønsker, at landsstyret skal gøre noget ved situationen.
- Når man kommer ind i kirken, bemærker man, at fundamentet er sunket. Det sker på grund af ændringer i permafrosten, siger biskop Sofie Petersen.
Sofie Petersen er ikke den eneste der har bemærket kirkens ringe tilstand. Kommunen har som tilsynsmyndighed pålagt selvstyret at sætte kirken i stand, fordi den kan være til fare for kirkegængerne.
kamikpostens kommentar
Skaden på fundamentet er mindst 20 år gammel. Jævnfør foto ovenfor.

20-08-2017 sermitsiaq.ag:

Vejen til frihed

Ifølge Laust Løgstrup er det ikke kun de grønlandske turismeoperatører, der presser på for en vej mellem de to byer. Også udenlandske operatører ser muligheder i området.
- Turistoperatørerne vil kunne holde deres transportomkostninger nede og samtidig få adgang til et større landområde. Det er dyrt at rejse fra by til by i Grønland med fly eller skib. Anlægger man en vej, så får man skabt en bedre og billigere sammenhæng.

19-08-2017 www.ral.dk:

Mobile kraner skal benyttes for første gang

Efterspørgslen af frysecontainere til eksport af gods er steget, derfor har Royal Arctic Line charteret skibet, Ice Moon fra Tyskland. På den måde imødekommer rederiet efterspørgslen af frysecontainere, primært til fisk og rejer.
Ice Moon er lastet med FCL containere med tungt materiel, men da skibet ikke har sine egne kraner skal de to nye mobile kraner på det nye havn i Nuuk benyttes for første gang til losning og lastning af skibet.

19-08-2017 naalakkersuisut.gl:

På besøg i Najaat ved Kangerlussuaq på området, hvor Hudson er ved at anlægge sin mine.

Landsstyremedlem for Råstoffer, Múte Boup Egede, og Borgmester for Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, var i dag den 18. august på besøg i Najaat ved Kangerlussuaq på området, hvor Hudson er ved at anlægge sin mine. Hudson ønsker at udvinde anorthosit. Anorthosit kan anvendes til glasfiber, maling og andre lignende formål.
Om tidsperspektivet for opstart og produktion af en anorthosit mine siger landsstyremedlem for Råstoffer, Múte Bourup Egede:
”Hudson har nu igennem flere år arbejdet dedikeret og vedholdende på deres projekt. De er derfor kommet langt både med at skaffe investeringer og anlægge de nødvendige faciliteter. Landsstyret forventer derfor, at Hudson indenfor nær fremtid vil have sat hele sit produktionsanlæg op og at minen vil starte med at producere, når vinteren er ovre. Alt tyder derfor på, at Grønland indenfor nær fremtid vil have to operative miner”.

19-08-2017 sermitsiaq.ag:

Forøgelse af BNP er forudsætning for selvstændighed

Som det er nu, betaler den danske stat ca. 3,7 mia. kr. om året i tilskud. Derudover har staten fortsat ansvar for områder i Grønland, som staten selv betaler for. Disse svarer til ca. 600 mio. kr. Så er der arktisk kommando med en række militære og civile opgave, der koster staten ca. 0,6 mia. kr. pr. år. Desuden assisterer dansk diplomati via sine ambassader verden over Grønland med handels aftaler m.m. Endelig er videregående uddannelser i Danmark gratis for grønlandske studerende.

19-08-2017 www.facebook.com:

Søopmåling i området Sisimiut til Itilleq.

I samarbejde med Søopmålingen og Geodatastyrelsen gennemfører inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN pt. søopmåling i området Sisimiut til Itilleq.
Opmålingen bliver gennemført af både inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN og SAR-fartøjet NAJA. Mens inspektionsfartøjet er velegnet til at operere på dybt vand, hvor erhvervstrafikken hovedsageligt befinder sig, så er SAR-båden velegnet til at operere i de lave områder i indenskærs- og jolleruterne.
Opmålingen bliver udført med 3D-ekkolodder (Multibeam), som er i stand til at dække hele havbunden i det opmålte område. Denne moderne form for opmåling er en klar forbedring fra fortidens håndholdte lodder og enkeltstråle ekkolod. Opmålingen er grundlaget for fremtidens søkort.

18-08-2017 ft.dk:

Den grønlandske teoribog til erhvervelse af kørekort

Dette spørgsmål om den grønlandske teoribog er stillet af Aaja Chemnitz Larsen til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen:

Den grønlandske teoribog til erhvervelse af kørekort i Grønland er senest udgivet i 1994, og kan ikke længere erhverves. Siden 1994 er der besluttet forskellige regelændringer på kørekortområdet i Grønland; blandt andet er der indført påbud om brug af sikkerhedsseler, ligesom brugen af håndholdt mobiltelefon ikke er tilladt for føreren under kørsel. I 2009 blev færdselsloven for Grønland senest ændret. I Danmark udgives teoribøger til køreundervisning af blandt andet Dansk Kørelærer Union. I Grønland findes der ikke en kørelærerforening, og de enkelte kørelærere i Grønland har ikke ressourcerne til at udarbejde en revideret teoribog. Ministeren bedes redegøre for, hvordan der kan sikres nye og tidssvarende teoribøger til køreundervisning i Grønland.
Kamikpostens kommentar
Det fremgår af spørgsmålet, at det ikke er en opgave for det offentlige at udgive teoribøger til erhvervelse af kørekort.
I Danmark udgives teoribøgerne af private interessenter.

Det er derfor besynderligt at Aaja Chemnitz Larsen beder ministeren redegøre for, hvordan der kan sikres nye og tidssvarende teoribøger til køreundervisning i Grønland.
Men overraskende er det ikke. De grønlandske folkevalgte – inklusive Aaja Chemnitz Larsen – er med hård retorik på vej mod et selvstændigt Grønland, men ikke engang et genoptryk med de fornødne rettelser af den grønlandske teoribog kan man finde ud af – uden at blande Danmark ind i det.

Hvis ikke der i Grønland er private interessenter, der vil udgive en grønlandsk teoribog, så må der fra landskassen bevilges det fornødne tilskud til udgivelsen. Den opgave er et internt grønlandsk anliggende

18-08-2017 naalakkersuisut.gl:

Fra pressemødet

Formanden for landsstyret Kim Kielsen havde inviteret til et pressemøde fredag den 18. august 2017, hvor han præsenterede de emner som Landsstyret vil fremlægge under Landstingets efterårssamling.

18-08-2017 sermitsiaq.ag:

Ny fiskerilov kan ende i erstatningssager på et milliardbeløb

I bemærkningerne til lovforslaget vurderer Departementet for Fangst og Fiskeri, at loven vil koste samfundet mellem 14 og 130 millioner kroner årligt på langt sigt.

- Det beløb er skudt langt forbi. Vi mener, at det vil koste landskassen mellem 300 og 400 millioner kroner i mistede indtægter til de offentlige kasser, fastslår Henrik Leth, der ikke forstår, hvorfor man ikke kan få indsigt i, hvordan departementet er kommet frem til sine tal.

18-08-2017 knr.gl:

Kun plads til én atlantlufthavn i Grønland

For når der ikke er så mange passagerer, så skal billetterne være meget dyre for at billetpriserne kan betale for de dyre lufthavnsprojekter. Og hvis de få passagerer ikke giver nok indtægter, så er der kun en mulighed for at få betalt lufthavnene.
- Det kan ikke undgå at blive Selvstyret i den situation, for der er ingen der vil finansiere og drive lufthavnene uden at have en garanti fra Selvstyret, siger han.
Anders Møller Christensen peger på, at det er et problem, at man har besluttet sig for lufthavnsprojekterne uden at have detaljerede beregninger af passagergrundlag og lignende.
Læs også
Grønland udfordret trods stærkt fiskeri
Især hvis ønskerne går i retning af en så høj grad af selvstændighed, at bloktilskuddet falder bort, er det nødvendigt, at alle initiativer har økonomisk rentabilitet som et ufravigeligt omdrejningspunkt via et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.

17-08-2017 www.royalgreenland.gl:

Japanerne vil gerne have grønlandske lodderogn

Efter undersøgelser af muligheder for produktion af nye råvarer i Royal Greenland viser det sig, at der er forhåbninger om produktion af lodderogn til kunder i Japan. Derfor har leder i Royal Greenlands udviklingsafdeling forhåbninger om, at der kan foretages forsøgsfiskeri efter lodder til næste år.

Der er rigeligt med hunlodder i Diskobugten, og det er lige præcis de lodder japanerne gerne vil have. Derfor anbefaler jeg at der startes forsøgsfiskeri i Diskobugten til næste år, siger leder i Royal Greenlands udviklingsafdeling, Nikoline Ziemer.

17-08-2017 sermitsiaq.ag:

Gode data fra Camp Century trods drilsk vejr

Hvornår - eller om - Camp Century dukker frem af isen afhænger dog helt og aldeles af, hvad man gør for at begrænse udslippet af klimagasser.
- Hvis man ikke gør noget, så tegner det til, at basen dukker frem ved udgangen af det 21. århundrede. Hvis klimaaftalen fra Paris bliver ført ud i livet, så sker det først meget senere, siger William Colgan.
Kamikpostens kommentar
Altså, tidligst om knap 200 år :-)

17-08-2017 www.kelvinhughes.com:

SharpEye™ for the East Greenland Ice-core Project

The East Greenland Ice-core Project aims to retrieve an ice core by drilling through the Northeast Greenland ice stream. Ice streams are responsible for draining a significant amount of the ice from the Greenland ice sheet. The EGRIP international project hopes to gain new and fundamental information on ice stream dynamics, thereby improving the understanding of how ice streams will contribute to future sea-level change

Grønland udfordret trods stærkt fiskeri

Indsigt - Anders Møller Christensen og Nationalbanken skriver:
Især hvis ønskerne går i retning af en så høj grad af selvstændighed, at bloktilskuddet falder bort, er det nødvendigt, at alle initiativer har økonomisk rentabilitet som et ufravigeligt omdrejningspunkt via et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.

17-08-2017 www.nuuktv.gl:

Siorarsiorfik efter valget

Kommuneqarfik Sermersooq har opgivet planerne i forbindelse med at bruge et konsortium og finde investorer som pensionsselskaber til at udbygge Siorarsiorfik. Nu har realiteterne indhentet valgoplægget fra kommunalbestyrelsen.

15-08-2017 brs.dk:

Arbejdet afsluttet i de grønlandske bygder

Arbejdet har nedbragt risikoen for skade på miljøet betragteligt.
- Nu har vi sikret en lang række genstande i bygderne. Derfor er der nu kun en lille risiko for miljøforurening, hvis der skulle komme en ny tsunami, siger Beredskabsstyrelsens indsatsleder, sektionsleder Peter Hwan Lajgaard og fortsætter:
- Vi løste de opgaver, der blev identificeret, og der skal lyde en kæmpe ros til alle, der har arbejdet på indsatsen. Samarbejdet har været forbilledligt hele vejen rundt, og logistikken har med uundværlig støtte fra Søværnets inspektionsfartøj Ejnar Mikkelsen virkelig været god på trods af vanskelige arbejdsforhold.

14-08-2017 sermitsiaq.ag:

Grønlands største boligplan ændres – risiko minimeres

Risikoen for at udbyde det store Siorarsiorfik-projekt under en samlet hat er for stor, erkender hovedstadskommunen, der har fremlagt en ny plan, der skal drøftes på det kommende Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde.
Kamikpostens kommentar
Ja, alt går efter planen. Nu lægges det i syltekrukken. Der kan det ligge og gære en tre-fire års tid til næste kommunevalg, hvor det i lettere omskrevet form skal sikre Aasi Chemnitz Narup endnu en periode som borgmester for Sermersooq Kommune

13-08-2017 sermitsiaq.ag:

Studietid kræver forberedelse

Nogle søger ind med et snit på 2,8 selvom vi vejleder dem om, at de ikke vil blive optaget. Hvis man gerne vil være læge, men ikke har gennemsnittet fra gymnasiet til at blive optaget, så kan det ikke hjælpe at tage supplerende fag. Man kan ikke ændre ved det gennemsnit.
- Men vi kan vejlede dem om, hvilke andre sundhedsuddannelser, de kan komme ind på og måske ad omveje blive optaget på medicinstudiet, fortæller uddannelsesvejleder i København, Pia Rosing Heilmann, der har det klare budskab til de studerende, at det er gymnasietiden, der tæller.

13-08-2017 sermitsiaq.ag:

Fabrikkerne i Diskobugten mangler råvarer

Fiskernes fangster af hellefisk i Diskobugten er styrtdykket denne sommer, og den manglende indhandling påvirker også beskæftigelsen i land.
Royal Greenland har denne sommer ansat 36 kinesiske medarbejdere på̊ sine fabrikker i Maniitsoq, Qasigiannguit og Uummannaq, men på̊ grund af de svigtende indhandlinger i Diskobugten er nogle af de 10 kinesiske medarbejdere i Qasigiannguit midlertidigt flytter til andre fabrikker.

11-08-2017 naalakkersuisut.gl:

Forsinkelsen af søkortI stedet må vi nu erkende, at projektet vil blive forsinket i flere år. For landsstyret handler det derfor om at sikre en troværdig, revideret tidsplan og den bedst mulige fremdrift i søkortprojektet, sammen med øvrige tiltag, som kan fremme sejladssikkerheden ved Grønlands kyster. Det håber jeg, vi kan indgå en aftale om, når jeg senere på måneden får besøg her i Grønland af ministeren.”

11-08-2017 sermitsiaq.ag:

Fangsten af hellefisk styrtdykker i Diskobugten

Jeg er stærkt bekymret over den situation, som vi oplever i øjeblikket i Nordgrønland med et drastisk fald i fangster af hellefisk, siger fisker- og fangerorganisationen KNAPKs formand Henrik Sandgreen til Sermitsiaq.

Kommentar fra Michael Rosing:
"Yep, da den nuværende valgperiode startede forudsagde jeg at hellefiskebestanden i Disko bugten ville kollapse indenfor denne valgperiode, eller senest den næste. Det ser desværre ud til at jeg fik ret. Jeg hader at få ret på den måde."

11-08-2017 www.fællesskabforpligter.dk:

Fællesskab Forpligter

Natten mellem den 17. og 18. juni udløste et fjeldskred en flodbølge i Karrat Fjorden. Flodbølgen ramte den lille bygd Nuugaatsiaq og på et øjeblik havde 4 mennesker mistet livet og et lille samfund mistede sit livsgrundlag, sine boliger, inventar, fangstredskaber, joller og hunde. Bygden er ikke længere beboelig og der udestår nu en stort opgave med at genskabe rammerne for de uheldsramte medborgeres tilværelse, således at de kan fortsætte deres liv på samme niveau som før katastrofen indtraf.

10-08-2017 knr.gl:

Grønland bør få en kompensation

Demokraterne ærgrer sig over, at projektet med søkort over grønlandske farvande er kuldsejlet. Oppositionspartiet håber derfor, at Grønland kan få en form for kompensation.
Kamikpostens kommentar
Der er en rådden tradition blandt grønlandske politikere for at kræve erstatning for snart sagt hvad som helst - med tvivlsomme, yderst tvivlsomme og direkte falske begrundelser.
Demokraterne, der startede som et håb om nye tider for den førte politik i Grønland, har taget den triste rutsjetur ned til det politiske gulvsprækkeniveau, som de i sin tid tog afstand fra.
Bunden blev nået, da tre af de fire medlemmer i Landstinget stillede op til kommunevalget og blev valgt ind. De sidder nu på dobbeltmandater med en plads i Landstinget, der er lønnet til som helårsarbejde, fordi det for en samvittighedsfuld politiker er et helårsarbejde.
Det giver ikke plads til det arbejde, der er som medlem af Sermersooq kommunalbestyrelse. Men pyt være med det, bare honoraret ryger ind på kontoen hver måned.
Siden kommunalvalget har vi kun hørt om eksklusionen af det fjerde medlem af Landstinget, Michael Rosing, der er kendt for sin flid og sine fornuftige §-37 spørgsmål. Ham var der ikke længere brug for.
Efter noget offentlig polemik, blev han genoptaget i landstingsgruppen.
Fra Randi Vestergaard Evaldsen er der kommet fire ligegyldige §-37 spørgsmål. Det sidste spørgsmål drejer sig om adgangen til at holde hunde og katte i det offentliges udlejningsboliger.
Og nu skal der betales erstatning for en forsinket udarbejdelse af digitale søkort. Der er ingen skadelidte. Det drejer sig kun om, at Randi Vestergaard Evaldsen ærgrer sig, men blæse være med det. Frem med kræverhånden.
Det må være det sidste søm i den ligkiste, der venter partiet Demokraterne næste gang, der bliver valg til Landstinget.
Læs også
En rådden tradition for erstatningskrav

09-08-2017 naalakkersuisut.gl:

Landsstyremedlem for Råstoffer besøger mineprojekt i Nordgrønland

Om tidsperspektivet for opstart og produktion for en zink og blymine ved Citronen Fjord siger landsstyremedlem for Råstoffer, Múte B. Egede:
”Som med flere andre råstofprojekter så afhænger opstarten af en mine af muligheden for at skaffe den fornødne investeringskapital. Ironbark har allerede fået en udnyttelsestilladelse og er i gang med at finde investorer, så projektet kan igangsættes. Jeg forventer en realistisk tidshorisont på mellem 2 og 4 år før minen i Citronen Fjord kommer i gang. Dette vil også afhænge af, om verdensmarkedspriserne på zink fastholdes på et højt, stabilt niveau.”

09-08-2017 www.royalgreenland.gl:

Investering i joller giver gode fremtidsmuligheder

Siden min egen påhængsmotor gik i stykker på min lille Vilma jolle for et år siden, har jeg haft hyre som fisker hos en anden fisker. Så muligheden for at fiske i en Poca jolle med nyt og tidssvarende udstyr gør, at jeg nu kan fiske selvstændigt og dermed tjene flere penge. Jeg satser på, at jeg kan påbegynde at betale afdrag på jollen om cirka et år. Så min og min families fremtid ser lys ud nu, siger Otto Dorph, der er nygift og har en lille datter.

09-08-2017 naalakkersuisut.gl:

Ny bekendtgørelse om indberetning af økonomiske oplysninger

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land er trådt i kraft.
Baggrunden for bekendtgørelsen er, at Selvstyret har manglende viden om fiskeriflådens og fiskerifabrikkernes økonomi. Bekendtgørelsen har derfor det formål, at vi bedre kan analysere økonomien i fiskeriflåden ved udarbejdelse af lovændringer, og give mulighed for mere kvalificerede beregninger for hvordan ressourcerenteafgifter i fiskeriet påvirker flådens rentabilitet.

09-08-2017 naalakkersuisut.gl:

Radarprojekt for Thule Air Base

Der skal i henhold til forsvarsaftalen laves årlige rapporteringer vedr. USA's kontakter på Thule Air Base. ”Jeg er blevet oplyst om, at man administrativt har modtaget informationer og afrapportering om et projekt på installation af et system på radaren i Pituffik,” siger landsstyremedlem Suka K. Frederiksen (som led i denne afrapportering af amerikanske projekter på basen i 2015 og 2016).
Administrationen har oplyst, at landsstyret ikke har drøftet dette emne tidligere. Begrundelsen har været hensynet til de igangværende forhandlinger med USA om en servicekontrakt på Pituffik,

09-08-2017 sermitsiaq.ag:

Atassut skylder 1,3 millioner

Borgerlige partier fremhæver ofte vigtigheden af at have styr på samfundsøkonomien. Men når det kommer til Atassuts egne finanser ser det noget mere løsagtigt og dystert ud
Partiets samlede underskud er nu på 1,2 millioner kroner. De samlede gældsforpligtelser angives til 1,3 millioner kroner. I 2016 beløb alene renteudgifterne sig til 86.000 kroner.