Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 18. januar 2019

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
17-01-2019 sermitsiaq.ag:

Usikkerhed får unge til at blive væk

Uddannede grønlændere bliver i stor stil i Danmark efter endt uddannelse. Spørgsmålet er, hvordan man får dem hjem igen.
Har man fundet en partner og måske endda fået et par børn, så er der mange ting, der skal overvejes, hvis man planlægger at flytte tilbage til Grønland.
- Vi skal have større fokus på familierne. Det er ikke bare enkeltpersoner, der skal have noget at lave og et sted at bo. Det er en hel familie. Man bør tænke i at gøre det attraktivt for familier, når man skal få de unge grønlændere til at vende hjem, siger Birger Poppel.
Han nævner blandt andet folkeskolen, som et punkt der kan forbedres.
Kamikpostens kommentar
Det er ikke alene en elendig folkeskole, der er problemet. Det er også det ensidige fokus på grønlandsk som undervisningssprog.
Før det bliver accepteret, at det skal være valgfrit, om man i skolen vil undervises på dansk eller grønlandsk, så er det ikke realistisk at få flere unge grønlændere til at ”vende hjem”.
De er faldet godt til i Danmark, og ud over niveauet i folkeskolen og den manglende mulighed for, at deres børn kan vælge dansk i stedet for grønlandsk i folkeskolen, så orker de heller ikke at blive behandlet som andenrangs borgere med mobning både på arbejdet og i dagligdagen i byen.

17-01-2019 sermitsiaq.ag:

Fald i befolkningstal truer selvstændighed

Ifølge Grønlands Statistik er der i dag cirka. 31.600 i den erhvervsaktive alder, mens der er cirka 4600 over 65 år. Om ti år vil der være cirka 29.500 i den erhvervsaktive alder, og der vil være næsten 7.000 personer over 65 år.

17-01-2019 knr.gl:

Frihandelsaftale med UK kan først indgås efter Brexit

For vores tilfælde, der er det lidt mere komplekst. I Grønlands handelsforhold med EU er der flere forskellige relevante lovtekster. Der er Grønlandstraktaten fra 1985, fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland og OLT, hvilket gør, at det ikke er lige så ment at kopiere disse over til en fremtidige handelsaftale, siger Ane Lone Bagger.
Det betyder helt konkret, at der skal forhandles en ny frihandelsaftale på plads, og det kan ikke ske, før Storbritannien er trådt ud af EU

16-01-2019 sermitsiaq.ag:

Derfor blev honorarløft holdt skjult

Offentligheden får i særlige perioder af året ikke indsigt i, hvilke sager landsstyret træffer beslutning om. Det kritiseres af et tidligere medlem af landsstyret og en samfundsforsker fra Grønlands Universitet.
Samfundsforsker Birger Poppel fra Grønlands Universitet mener, at det er dybt betænkeligt.
- Uanset om det har været hensigten i dette tilfælde, er alene muligheden for, at man kan skubbe beslutninger til tidspunkter, hvor man ikke kan samles i landsstyret, hvis man ikke ønsker al for megen offentlighed, dybt betænkeligt,, fastslår Birger Poppel over for Sermitsiaq.AG.

16-01-2019 sermitsiaq.ag:

Doris J. Jensen godkendte honorarløft til bestyrelsesformand

Formanden for landsstyret Kim Kielsen var på sommerferie, da beslutningen om at hæve formandshonoraret i Kalaallit Airports blev truffet. Landsstyremedlem Doris J. Jensen varetog på dette tidspunkt derfor formandsopgaven i landsstyret.
Departementschef Søren Hald Møller har tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG, at begrundelsen for at hæve honoraret til det rekordstore beløb, der overgår alle andre bestyrelsesformænd blandt de selvstyreejede virksomheder, skyldes en ekstraordinær stor arbejdsbyrde.
Kamikpostens kommentar
Bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports har måske luret, at Doris J. Jensen var vikarierende formand for landsstyret. Så vidste han, at alt kan lade sig gøre, hvis man har snakketøjet i orden.

16-01-2019 sermitsiaq.ag:

Overflytningen til den nye anstalt vil foregå gradvist

Endnu har ingen underskrevet en samtykke-erklæring. Men en vurdering er, at mellem fem og ti har besluttet sig for at flytte. Tre til fem er ret sikre på, at de vil blive i Herstedvester. Resten af de i alt 27 anbragte fra Grønland overvejer stadig, hvad de skal beslutte sig til. Naaja Nathanielsen understreger dog, at billedet kan ændre sig i løbet af de næste uger.
Kamikpostens kommentar
Hvad er forskellen på at få bygget et stort fængsel til mange hundrede millioner kroner for at flytte 27 grønlandske fanger fra Herstedvester til Nuuk, hvis de har lyst til det og der er mulighed for at fortryde og flytte tilbage til Herstedvester.
Sammenlignet med at bygge et børnehjem for hele Grønland, hvor der er plads til alle de børn, der har brug for at komme på permanent og sikker afstand af en familie, hvor de udsættes for seksuelt misbrug og vanrøgt og vokser op i et et miljø med et voldsomt alkohol- og stofmisbrug?

Fra den danske finanslov bevilges der penge til begge muligheder.
  • Pengene til fængslet bevilges via Justitsministeriet.
  • Pengene til børnehjemmet bruges af Landstinget til alt muligt andet.
    I de næste mange år hovedsageligt til tre overflødige lufthavne.

Hvad er det for et menneskesyn, der gennemsyrer de folkevalgte i Landsting og landsstyre?

16-01-2019 www.royalgreenland.gl:

Ombygning i Saqqaq lukker for indhandling

I forbindelse med ombygning og installering af to pladefrysere på Royal Greenlands fabrik i Saqqaq, har fabrikken lukket for indhandling fra den 27. januar til og med den 4. februar
Installering af to pladefrysere, borde, sorteringsmaskiner samt andre redskaber i produktionen skal ske i dagene fra den 29. januar til og med den 5. februar.
- Derfor har vi sidste indhandling den 27. januar, og åbner igen op for indhandling enten den 4. eller 5. februar, alt efter sejladsmulighederne i Saqqaq området. Vi melder ud, hvilken dag vi åbner igen op for indhandlingen senere, oplyser driftschef i Royal Greenland, Niels Ole Møller.

15-01-2019 sermitsiaq.ag:

Råstofdepartementet var advaret om indrejseforbud

I det seneste nummer af avisen Sermitsiaq kritiserer departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm fra departementet for råstoffer det indrejseforbud for udlændinge fra Svalbard til Station Nord, som politiet nu håndhæver.
- Reglen om indrejseforbud er problematisk. Det er et kæmpe problem for Ironbark. Og endnu mere problematisk er det, at selskabet sidste forår hos danske myndigheder forgæves søgte om dispensation til to flyvninger med internationale investorer fra Svalbard til Station Nord i august 2018, siger han til avisen.
---
Allerede for tre år siden fortalte politiet, at indrejsen af udlændinge til Ironbark-projektet skal foregå via en Schengen-lufthavn. Dette udelukker flyvninger fra Svalbard til Station Nord.

15-01-2019 knr.gl:

Tilsynschef: Sygdom og personalemangel har forsinket rapport

Seneste tilsyn var 20. februar 2018, mens et enkelt punkt i rapporten blev afklaret senere, oplyser tilsynschefen til KNR og tilføjer:
- Der er tale om en større rapport, der har krævet en del overvejelser, hvilket sammenholdt med stillingsvakance og sygdom har medført en vis sagsbehandlingstid.
Kommuneqarfik Sermersooq fik dog rapporten sendt til gennemlæsning 19. juli 2018. Herefter har kommunen lavet et høringssvar, men kommunen peger ikke i sit høringssvar på forbedringer, som tilsynet skulle have overset i sin endelige rapport.

14-01-2019 sermitsiaq.ag:

Stort honorarløft til lufthavnsformand

Der var kun én person til stede på den ekstraordinære generalforsamling, advokat Poul Knudsen, og han havde fået en fuldmagt af landsstyret til at hæve honoraret til lufthavnsselskabets formand.
Poul Knudsen valgte sig selv til dirigent, og han bemærkede – ifølge referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde – ”at generalforsamlingen frafaldt varsler i vedtægterne og aktieselskabsloven vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig”.
Herefter blev punkt 2 behandlet: Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Kamikpostens kommentar
Forløbet ligner noget, som man ellers kun kan læse i nyheder fra Afrika og Sydamerika.
Grønland er i den sammenhæng det rene Ungabunga med Hong Kong Kim i toppen.

14-01-2019 georgstage.dk:

Ansøgningsfrist d. 1. april til skoleskibet GEORG STAGE

Kommandør G. de Lichtenbergs Fond kan meddele, at ansøgningsfristen for at komme med Skoleskibet Georg Stage i sommeren 2019, er d. 1. april.
Unge grønlandske elever der gerne vil have en fantastisk oplevelse og en god uddannelse ombord på Skoleskibet Georg Stage, skal søge nu.
Du skal være imellem 17 ½ og 22 år ved togtets start. Togtet starter d. 25. juni og slutter d. 8. november i år.

Der skal ansøges via Georg Stages hjemmeside.
Kommandør G. de Lichtenbergs Fond betaler alle dine udgifter ifm. togtet

14-01-2019 knr.gl:

Evaluering af containerboliger til hjemløse på vej

Når vi modtager en hjemløs, skal vedkommende oplæres i, hvordan man styrer sit økonomi, og hvordan man skal afvikle sit gæld, og hvordan man skal styre regninger, og hvilke betingelser der er, når man har et arbejde. De skal vejledes og hjælpes og skal støttes, der hvor de har behov for det - 100 procent og ikke kun delvist, siger Charlotte Ludvigsen.
Ifølge udvalgsformanden er der omkring 75 hjemløse, der benytter sig af herberg i Nuuk, mens 350 hjemløse bor ved venner, bekendte eller familie i hovedstaden.
Kamikpostens kommentar
Det er almindeligt kendt, at der er hjemløse, som overnatter i opgange, i både på land og i containere med videre, eller som ham, man var ved at slå ihjel, fordi han overnattede i et nedlagt, afsidesliggende depot for sprængstoffer, som man fra kommunens låste af uden først at sikre sig, at der ikke var nogen inde i depotet.
Er den gruppe talt med?

14-01-2019 www.stat.gl:

Befolkningsfremskrivningen 2018-2028 (2050Antagelser om størrelsen og sammensætningen af den fremtidige befolkning er helt central for samfundsplanlægningen. Det er Grønlands Statistiks ambition at kunne levere et troværdigt bud på den fremtidige udvikling.
Grønlands Statistik har siden midten af 1990’erne løbende offentliggjort fremskrivninger med stigende ambitionsniveau. De første år blev resultaterne ikke offentliggjort på lavere niveau, end hele landet i 5-årsintervaller. Fra 2012 blev detaljerede beregningsresultater tilgængelige gennem Statistikbanken. Fra 2014-2016 blev disse suppleret med beregninger på regionalt niveau. I 2017 besluttede Inatsisartut at opdele Qaasuitsup Kommunia i 2 kommuner, og det blev nødvendigt med en nytænkning af fremskrivningerne. Først skulle grundlagsdata imidlertid tilrettelægges for at afspejle den nye kommuneinddeling.
Det er således en ny version af den hidtil anvendte komponentmodel med nogle vigtige justeringer, der bruges i denne publikation. Disse justeringer har så tilpas stor effekt på de beregnede resultater, at modellen endnu ikke er klar til regionale fremskrivninger.
Kamikpostens kommentar
I Befolkningsfremskrivningen 2018-2028 (2050)" kan man læse, at for hver 100 dødsfald er der de 55,3% naturlige dødsfald, mens 31,8% er selvmord.
Det er forfærdeligt

På side 13 i Befolkningsfremskrivningen kan man læse følgende:
CITAT
Set over tid har Grønland næsten altid årligt mistet en del af sin befolkning til omverdenen. For perioden 2008-2017 blev der alt i alt foretaget 27.188 udvandringer og blot 23.151 indvandringer (inklusiv vandringer direkte til og fra områder udenfor by og bygd).
I gennemsnit for hele perioden nettoudvandrede 404 personer hvert år. Langt de fleste har bosat sig i Danmark, hvor der pr. 1. januar 2018 boede 16.470 personer, født i Grønland.
CITAT SLUT
Det svarer til at hver fjerde person født i Grønland har valgt at bosætte sig i Danmark.

På side 2 i Befolkningsfremskrivningen kan man læse følgende:
CITAT
Det samlede folketal kan over de kommende 30 år blive reduceret med omkring 15 pct. fra de nuværende 55.877 personer til omkring 48.100 i 2048.
CITAT SLUT

Der bliver færre og færre indbyggere til at afbetale milliardinvesteringerne i de planlagte lufthavne.

13-01-2019 maritimedanmark.dk:

Magnetisk Nordpol driller skibsnavigation

En femårig opdatering af World Magnetic Model skulle ifølge Beggan komme i 2020. Men det amerikanske forsvar anmodede om en hidtil uset tidligere revision. British Geological Survey udarbejder prognoserne for den magnetiske nordpols bevægelser sammen med U.S. National Oceanic og Atmospheric Administration.
Ifølge Beggan har den uventet hurtige bevægelseaf den magnetiske nordpol hovedsageligt betydning for navigationen i det arktiske hav nord for Canada. NATO, det amerikanske og britiske forsvar er blandt dem, der bruger og er afhængig World Magnetic Model , der også benyttes af den civile trafik.

13-01-2019 sermitsiaq.ag:

Samarbejdspartiets opråb: Befolkningens sundhed og velfærd smuldrer

Vi oplever fortsat, at blokpolitik og magtdemonstrationer er en del af hverdagen, men er meget optimistiske i forhold til, at få vore gode mærkesager gennemført. Vi kan se, at mange af de andre partier alligevel bakker op om de grundlæggende beskeder vi havde i valgkampen om samarbejde, og bedre forhold for socialområdet, arbejdsmarkedet og kløgtig forvaltning af vore ressourcer – menneskelige som naturressourcer, så vi kan se ændringerne er på vej, og vi er med til at trække i den rigtige retning, siger Tillie Martinussen til Sermitsiaq.

12-01-2019 sermitsiaq.ag:

Enkeltværelser bliver til dobbeltværelser

Der er brug for mere plads på Patienthjemmet i København. Landsstyremedlem for Sundhed, Martha Abelsen, forklarer, at man i øjeblikket er i gang med at drøfte, hvorvidt man skal ændre ti enkeltværelser til dobbeltværelser for at få plads til flere patienter.

12-01-2019 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmanden genkender problemer i socialforvaltningen

Når forældre er i risiko for at svigte deres børn, må det sociale sikkerhedsnet omkring børnene være så stærkt, at børnene kan have tillid til den offentlige forvaltning. Ressourcemangel og manglende systematisk sagsbehandling kan være en udfordring, men aldrig en undskyldning for ikke at tage udgangspunkt i barnets tarv, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i pressemeddelelsen

11-01-2019 www.ral.dk:

Malik Arctica forsinket grundet krannedbrud

På grund af kranhavari ombord på Malik Arctica er rotationen ændret.
Dette har forsaget at vi ikke har kunne losse i Nanortalik – vi vil anløbe sydpå når skibet er losset i Nuuk.
Forventet ankomst for Malik Arctica rejse nr. 1901 i Nanortalik vil være d. 16. Januar.
Vi beklager forsinkelserne.

11-01-2019 www.royalgreenland.gl:

Royal Greenland samler pakning af færdigvarer i Cuxhaven i Tyskland

Et væsentligt element i overflytningsplanerne er at skabe et godt fremtidigt fundament for de medarbejdere, der vil miste deres arbejde. Der arbejdes sammen med medarbejderne på fastholdelses- og fratrædelsesaftaler i overflytningsperioden. Der vil ligeledes pågå en dialog med medarbejdere om mulig fremtidig beskæftigelse i Cuxhaven af midlertidig eller permanent karakter.

11-01-2019 sermitsiaq.ag:

Færøerne undgår Brexit-kaos - aftale klar

Det er usikkert, om Storbritannien forlader EU med en skilsmisseaftale 29. marts i år. Men i forhold til handelssamarbejdet mellem Storbritannien og Færøerne gør det spørgsmål sig ikke længere gældende, siger Poul Michelsen

11-01-2019 www.tv2nord.dk:

Nordjysk folketingsmedlem mener, det er urimeligt, at danske skattekroner flytter til Tyskland

Kan ministeren oplyse, hvad bevæggrunden er for at virksomhedens produktion flyttes fra Aalborg til Tyskland, hvor ingen skatte kroner går til velfærd i hverken Danmark eller Grønland?
Sådan lyder et af de spørgsmål som den nordjyske folketingsmedlem for Enhedslisten, Peder Hvelplund, netop har sendt til statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre).
Baggrunden er den aktuelle overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, som de ansatte på virksomheden Royal Greenland i Aalborg. De ansatte er utilfredse med det, de mener, er manglende information om, hvad der kommer til at ske med deres arbejdsplads, når ledelsen har valgt at lukke produktionen og flytte den til Tyskland.
Læs også
Royal Greenland ser på muligheder for pakning af rejer i Tyskland

11-01-2019 viborg-folkeblad.dk:

Den grønlandske arv

I dag bor Ida Børding med to af børnene og sin kæreste i et godt, trygt og ikke mindst roligt forhold. Han er fra Færøerne, og i det lille ø-samfund på matriklen i Houlkær har de to masser af hjemlige minder på væggene.
Det første, man ser, når man træder indenfor, er billedet af en kutter ved det grønlandske vand. I vinduet hænger en typisk grønlandsk julestjerne, og det store kort på væggen viser deres hjem, Danmark, men også de øer, der udgør det samlede rigsfællesskab.
Mens Ida Børding er faldet til i Danmark, har hun altså konstateret, at det for mange andre af hendes landsmænd ikke lykkes. Hendes mor og hendes ekskæreste er eksempler.
- Mange grønlændere føler, at de er andenrangsborgere, når de kommer til Danmark. De føler, at de bliver set ned på af danskerne, siger Ida Børding, som har den fordel, mener hun, at hun kom hertil som barn.

11-01-2019 knr.gl:

Kommunen bør evaluere containerboliger til hjemløse

Et af kraven for at kunne leje en containerbolig er at den hjemløse har et arbejde. Men man bør gøre det omvendt, mener sociolog ved Ilisimatusarfik Steven Arnfjord.
I Canada og i Alaska har man erfaringer med hjemløse, hvor man skaffer boliger først, og så begynder med sociale tilbud, hvor man integrerer dem på arbejdsmarkedet, fortæller forskeren.
- Det har vist sig at lykkes andre steder, fordi det skaber en tryghed og sikkerhed, at man har sit eget sted. Man får en frisk start på tilværelsen, får mulighed for at tale med en sagsbehandler eller misbrugsbehandler og får hjælp til at blive integreret på arbejdsmarkedet igen,, siger Steven Arnfjord, der blandt andet forsker i hjemløse i Grønland.

11-01-2019 knr.gl:

Asii til kamp mod grim landingsbane

Selvom borgmester Asii Chemnitz Narup overordnet er begejstret for, at lufthavnen i Nuuk skal udvides, er hun alligevel bange for, at den forlængede landingsbane kan blive et negativt vartegn for Nuuk og for resten af landet.
Derfor skal lufthavnen og landingsbanen også være pæn, da den ifølge borgmesteren i fremtiden skal fungere som indgangsport til Grønland.
Kamikpostens kommentar
Almindelige familier – ikke kun i Nuuk, men i hele Grønland - er bekymrede for, hvad øksehugget ned i Grønlands økonomi vil betyde for løsningen af Grønlands vildtvoksende buket af alvorlige problemer.
Nuuks borgmester, Asii Chemnitz Narup, kun optaget af, om lufthavnen giver et ”positivt fingeraftryk af byen”.
Det bliver ikke et fingeraftryk.
Når turister og andre gæster ude fra undrer sig over denne skamfering af landskabet, der kan ses fra hele byen og langt ude fra havet, så må vi fortælle dem, at "Nej, det er ikke noget amerikanerne har lavet under Anden Verdenskrig og bare efterladt. Det er noget vi selv har lavet her 75 år senere".

10-01-2019 ia.gl:

Der skal handles nu

Det er på tide, at vi tager et åbent snak om, hvorfor vi i Grønland har så mange unge og voksne, der sætter børn i verden, men som de af forskellige grunde ikke evner at tage ansvaret for.
Ingen skal dog være i tvivl om, at vi i Inuit Ataqatigiit mener, at det offentlige til enhver tid skal varetage børnenes tarv, når forældrene svigter.
Vi skal herigennem rose det kommunale system for at være med til at løfte den store opgave. Vi skal også rose børnetalsmanden MIO for til stadighed at undersøge og dokumentere børnenes vilkår, og MIO´s tætte samarbejde med det offentlige i arbejdet for børnenes tarv.
MIO har været og stadig er primusmotor for undersøgelse og dokumentation af forholdende for børn på kysten. Derfor har vi allerede en stor viden om at der skal rettes på forholdende, og det er handlingen fra det offentlige, vi efterlyser.

10-01-2019 knr.gl:

Store forbedringer siden tilsyn i socialforvaltning

Rapporten er en opfølgning på tilsynsbesøg i henholdsvis 2016 og 2017 i kommunens socialforvaltning, som stemplede kommunen for ’social omsorgssvigt’.
Den nye rapport konkluderer, at der er sket forbedringer i forvaltningens arbejde, men at der fortsat er lang vej endnu.
Men den nye rapport baserer sig på tilsyn i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiits socialforvaltninger i slutningen af 2017 og start 2018.
Få måneder senere, i april 2018, fik socialforvaltningen i hele Kommuneqarfik Sermersooq et nyt, elektronisk journalsystem og indført en helt ny procedure for sagsbehandling efter råd og test fra to konsulentfirmaer.
Og det har ifølge Martha Lund Olsen medført meget store forbedringer, som ikke fremgår af den nye tilsynsrapport.

09-01-2019 www.kamikposten.dk:

Nuuk – en by med vokseværk

Ved et enkelt kik på et kort over Nuuk by og de omliggende fjelde og øer falder øerne syd for Nuuk i øjnene. På den lille gruppe øer adskilt af et enkelt lavvandet sund mellem Ikaarissat og Hundeø kan der bygges en lufthavn.
På øgruppen er der plads til en syd-nord-vendt landingsbane på op til 3,8 kilometer.

09-01-2019 sulesam.gl:

Giv nu ekstraordinær hjælp til kommunerne

Alt sammen begraves og sættes på stand-by med ordene ”på rette vej”. Det går ganske enkelt for langsomt.
Borgerne har været på gaden mange gange i dette år. Bl.a. for at gøre opmærksom på, at daginstitutioner sejler, at personalet er presset mange steder i omsorgssektoren, at der er for få penge, for få hænder, for få tiltag der virker.
Så er der noget med sagsbehandling, noget med reaktionstid osv. Det er bare ikke godt nok.
Det nyvalgte Landsting har ikke valgt at prioritere nye og flere penge til forskning i effektivitet af vores tiltag på det sociale område, som vi foreslog på den overståede samling.
Ej heller ekstra penge til de nye tiltag der så søsættes. Ingen af de områder der er i knæ i sektoren; hverken overenskomster, hjælp udefra, ekspertise til behandling af vore lidende børn og unge, eller rammerne for dem, forbedres. Ingen ekstra penge nogen steder i Finansloven.

09-01-2019 sulesam.gl:

Aqqalu Jeremiassen kan ikke tilsidesætte demokratiets spilleregler

Lad mig lige minde Aqqalu Jeremiassen om, at Landstinget er landsstyrets arbejdsgiver og repræsentant for befolkningen, som giver landsstyret deres mandat til at være landsstyre.
Det betyder, at hvis Landstinget har sagt nej, så betyder det nej. Så enkelt er det jo.
Det er grov tilsidesættelse af ministeransvaret at søge at undergrave demokratiet på denne måde.
Hvis landsstyremedlemmet således arbejder – imod mandat – på alligevel at realisere sine luftige olie-drømme, er det ganske enkelt en skandale, som bør resultere i, at Formanden for landsstyret fyrer ham.
Og vi har ikke behov for flere rokader eller skandaler.

09-01-2019 knr.gl:

Stor mangel på plejeforældre i Qeqqata

Særligt i helligdagene er der brug for plejefamilier og ved akutte tilfælde må kommunen spørge plejefamilier, der allerede har børn i pleje, om de kan tage flere midlertidigt.
Men de godkendte plejefamilier kan ikke tage flere børn, når de har besøg i helligdagene.
- I sidste måned måtte vi bruge vores medarbejdere til at overnatte på hotel med børn med behov for anbringelse, siger Bertha Dalager.

09-01-2019 knr.gl:

Dårlig kommunikation i Sermersooqs socialforvaltning

I Ittoqqortoormiit er udviklingen i Socialforvaltningen 'overordnet - med støtte fra rejseholdet - positiv,' står der i rapporten. Det gælder også kommunens samarbejde med politiet.
Men politiet, derimod, har svære betingelser, særligt når det gælder sager om seksuel misbrug af børn. Politiet skal videoafhøre børnene med ekstern bistand, som der er ventetid på.
Og under tilsynsbesøget var flere sager ikke afsluttet flere måneder efter anmeldelsen og efterforskningen start. Det rammer både de misbrugte børn og forventningen til, at der sker en retfærdig sagsbehandling i sager om seksuel misbrug af børn, fastslår Tilsynsenheden:
”Forsinkelserne er her særligt uacceptable i forhold til retsbevidstheden.”
Kommuneqarfik Sermersooq oplyser i et høringssvar, at Socialforvaltningen har startet et samarbejde med Politiet, Socialstyrelsen og Sundhedsvæsenet.
Kamikpostens kommentar
På Sermitsiaq.ag's redaktion bringer man en helt anderledes - og efter redaktionens opfattelse - alvorlig sag som øjeblikkets tophistorie:
"Personnummeret lå frit tilgængeligt på en person, der er dømt i en sag om børneporno. En menneskelig fejl, forklarer landsdommer".
Læs mere her
Retten glemte at slette cpr-nummer i sag om børneporno

08-01-2019 knr.gl:

Tilsyn i Sermersooq: Forbedringer – men stadig mange fejl på socialområdet

Sådan lyder det fra Tilsynsenheden under Departementet for Sociale Anliggender, der atter har været på besøg hos socialforvaltningen i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit i efteråret 2017 og vinteren 2018.
Opfølgningen sker, efter det i 2017 haglede ned med kritik over området efter Tilsynsenhedens besøg.
Her lød kritikken blandt andet, at der var fejl i 75 procent af alle socialsager og konklusionen lød, at der generelt var tale om ”social omsorgssvigt” fra kommunens side.
Men der er fremgang at spore. I rapporten står: ”Tilsynsenheden anerkender den meget betydelige indsats, der er gjort for at ændre de eksisterende og kritisable forhold”.
Kamikpostens kommentar
Kan det virkeligt passe, at der her skrives om en rapport fra vinteren 2018 med vurdering af problemer, som blev påpeget i efteråret 2017?
Det må her den ottende januar 2019 være tæt på et år siden :-(

Lamslåede journalister fra Frankrig og Danmark har siden da været oftere og i længere tid på besøg i Tasiilaq med tilhørende bygder end fagligt relevante medarbejdere fra Selvstyret og Sermersooq Kommunes forvaltning i Nuuk.
Det var også kun Nuuk by, der fik al borgmester Asii Chemnitz Narups opmærksomhed i hendes lange nytårstale her ved årsskiftet.
I såvel landspolitik som kommunalpolitik er Nuuk nok, og resten er Udkantsgrønland, hvor man kun kommer, hvis det kan imponere fine folk ude fra.

08-01-2019 sermitsiaq.ag:

Polar Seafood bygger ny fiskefabrik

At placere en ny fabrik i netop denne by (Upernavik, red.) er nøje gennemtænkt, da vi vurderer, at både råvareressourcer og kvalificeret arbejdskraft er tilstede. Vi forventer således, at fabrikken vil få mindst 20 arbejdspladser. Der bliver tale om en topmoderne produktion, der lever op til alle internationale standarder, også hvad angår arbejdsmiljø og personalefaciliteter.

08-01-2019 naalakkersuisut.gl:

Invitation til at søge om tilladelse til kommerciel udnyttelse af Grønlands vand og is

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq.
Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.
Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m.

08-01-2019 www.royalgreenland.gl:

Royal Greenland ser på muligheder for pakning af rejer i Tyskland

Udløb af lejekontrakten for pakning af rejer i Aalborg giver anledning til at se på mulighederne for at optimere produktionen.
Den del af de grønlandske rejer, der ikke kan færdigpakkes til detail og foodservice i Grønland er gennem en del år blevet pakket i lejede faciliteter på Østhavnen i Aalborg i Danmark. Her produceres der også rejer i lage.
Lejekontrakten udløber i slutningen af 2019, og Royal Greenland er derfor i færd med at se på det optimale set-up, der kan servicere det europæiske marked bedst muligt og optimere produktionen.

07-01-2019:

Markering af 60-året for M/S Hans Hedtofts forlis

Udstillingen er udarbejdet af museumsleder Jesper Stormly Enevoldsen fra Narsaq Museum, der meget venligt har udlånt kopi af udstillingen til denne begivenhed og måske vil holde et foredrag.
Redningskransen vil også være der - meget venligt udlånt af den gamle Kirke i Qaqortoq.

07-01-2019 sermitsiaq.ag:

Bekymret mor: Teenagepiger overfaldt jævnaldrende

Anna Wangenheim, der er mor til en af de teenagere, der blev overfaldet har skrevet om episoden på sin Facebook-profil, hvor hun søger vidner til overfaldet.
- Vi agter at politianmelde hændelsen, da der er fremkommet dødstrusler og trusler om grov vold overfor de yngre teenagere. De har angiveligt også bedt vores “danskerbørn om at begå selvmord.”

07-01-2019 ia.gl:

Jeg er overrasket over Demokraternes misforståelse af regeringsførelse

Efter at have læst om Demokraternes begrundelse for ikke at ville indgå i en koalition, melder følgende spørgsmål sig; Hvordan kan I være en politisk elite i vort land, når I ikke vil indgå i en regering?
Jeres begrundelser overrasker mig. For i har siddet i regeringen mange Igange. Og at I udelukkende kan anse det at sidde i en regering for at være lig med et liv i velstand og have tjenestebiler.
Vi ved jo også, at Demokraternes naalakkersuisutmedlemmer købte nye biler, da Demokraterne sad i koalitionen sidste gang. I Naalakkersuisutområderne for Finanser og Uddannelse.

07-01-2019 demokraatit.gl:

Svar til IA: Demokraatit foretrækker at skabe resultater frem for at hygge os med høje lønninger og ministerbiler

Sagt anderledes, så er det vores klare vurdering, at vi får mest mulig indflydelse ved at agere støtteparti.
Kamikpostens kommentar
Dansk Folkeparti er Løkke-regeringens samarbejdspartner. Uden støtte fra Dansk Folkeparti kan ingenting gennemføres af regeringen i Kongeriget Danmark. Det har sat alting i stå i Danmark.
Det vil gå på samme måde i Grønland.
Niels Thomsen har sat de samme muligheder op for Demokraterne i forhold til Kim Kielsens landsstyre. Ethvert tiltag, der ikke ikke passer Niels Thomsen, vil blive afvist.
Kim Kielsen kan føre Demokraternes politik, eller han kan udskrive valg.
Det måde at føre poltik på hører ingen steder hjemme - hverken i Danmark eller i Grønland.
Det er, hvad Randi Vestergaard Evaldsen kalder mest mulig indflydelse.

07-01-2019 sermitsiaq.ag:

15 nye hybler til unge i Nuuk

Når de unge flytter til en ungehybel, vil de få hjælp til at etablere sig, samtidigt med at de ikke fastholdes i en døgninstitutionsanbringelse eller bliver hjemløse eller vender hjem til den familie, som svigtede dem i sin tid, og som var årsag til at de kom på døgninstitution.
- Det er vores ansvar overfor unge, der fylder 18, og som i mange år har været plejebørn eller boet på døgninstitutioner, at sørge for et efterværn. Her kan vi give de unge mulighed for en hybel, hvor vi også kan støtte de unge på anden måde, siger direktør for Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq, Martha Lund Olsen.

07-01-2019 www.berlingske.dk:

Journalister og politikere ødelægger sproget

Det sprog, der har udviklet sig i forholdet mellem mediefolk og politikere, og som dagligt siver ud i befolkningen, præger os meget mere end det sprog, der tales af forfattere og intellektuelle. Vi dannes ikke oppefra, men fra den store mediestøj, hvor døde udtryk som »fremadrettet«, »efterfølgende« og det allestedsværende »udfordring«, der dækker alt lige fra vandpytter til EU-forhandlinger, høres overalt.

06-01-2019 knr.gl:

Socialarbejdere må træde til som plejeforældre

Så det er meget synd at for spædbarnet at hun skal flytte igen hjem til en anden familie. Hun er lige fyldt 1 måned i går.
- Det vil være 4. gang hun flytter, når hun flytter fra os. Det vil vi ellers meget gerne forebygge, siger Stina Sværd.
Der er 71 plejeforældre registreret i Nuuk alene. Men de er ikke længere nok.
- I de tre år jeg har arbejder med plejeforældre, har det aldrig været så slemt som nu. Vores plejeforældre går ingen vegne, men bliver ældre som alle andre. Vi mangler yngre plejeforældre

05-01-2019 ia.gl:

Hvorfor afviser Demokraatit at være en del af koalitionen

Det er efterhånden blevet almindeligt, at Demokraatit protesterer højlydt over Naalakkersuisuts lovforslag. De udsender pressemeddelelser, hvor de truer med at trække deres støtte af Naalakkersuisut tilbage, hvis ikke Naalakkersuisut ændrer en given lovforslag. Men hvorfor ønsker Demokraatit så ikke at tage medansvar og bliver en del koalitionen?
Kamikpostens kommentar
Niels Thomsen, den nyeste formand for Demokraterne, har kopieret Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.
Dansk Folkeparti er Løkke-regeringens samarbejdspartner. Uden støtte fra Dansk Folkeparti kan ingenting gennemføres af regeringen i Kongeriget Danmark. Det har sat alting i stå i Danmark.
Det vil gå på samme måde i Grønland.
Niels Thomsen har sat de samme muligheder op for Demokraterne i forhold til Kim Kielsens landsstyre. Ethvert tiltag, der ikke ikke passer Niels Thomsen, vil blive afvist.
Kim Kielsen kan føre Demokraternes politik, eller han kan udskrive valg.

05-01-2019 www.royalgreenland.gl:

Salgskontor etableret i Bosten

Formålet med at åbne et kontor i Boston, USA, er at udvikle salg i foodservice og retail og dermed komme tættere på kunderne, siger eksport direktør i Royal Greenland, Søren Eshen.
Salgsprodukter fra Royal Greenlands nye salgskontor i Boston, USA, bliver: torsk, rejer, hellefisk, snekrabber og røget laks.
Royal Greenlands hovedkvarter ligger i Nuuk, Grønland, men Royal Greenland har nu salgskontorer i: Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Tyskland, Frankrig. Italien, Spanien, Portugal, Kina, Japan, Canada og nu altså også i USA

05-01-2019 sermitsiaq.ag:

Klimaforskning i et politisk spændingsfelt

En del forskere optræder desværre ofte også som politikere, hvor de fortæller, hvilken politik de mener, at politikerne skal føre. Det undergraver forskningens troværdighed, siger forsker ved DTU Space. Forsker Jason Box er uenig. Vi skal sige vores mening, lyder det.
For nogle år siden udgav psykologiprofessor Philip Tetlock fra Universitetet i Pennsylvania en bog med et studie af flere hundrede eksperters forudsigelser og konkluderede, at de i gennemsnit ikke var meget mere præcise, end hvis han havde brugt en chimpanse til at kaste en dartpil.
Kamikpostens kommentar
Jason Box er ikke en chimpance. Han er en nar og en linselus.
Første gang han gjorde sig bemærket i en bredere offentlighed var med en videooptagelse, hvor han i fuldt alvor foreslog at dække indlandsisen med hvide plastikmåtter.
Han er nu ansat hos GEUS som klimaprofessor
Se videoen her
Wrapping Greenland in reflective blankets

04-01-2019 jyllands-posten.dk:

Søger Løkke job

Hyldede han de internationale organisationer i sin nytårstale, fordi han er på udkig efter et job dér? Hvis det er tilfældet, kaster det et dybt pinligt lys over hele hans politiske virke.
Det var EU og FN, der blev hyldet i statsministerens nytårstale. De institutioner, der påtager sig det internationale samarbejde. Truslen mod disse velsignelser kommer ifølge Løkke til gengæld fra de skumle typer, der vil »lukke af for en besværlig omverden«.

04-01-2019 www.kamikposten.dk:

Hvor er Formanden for Naalakkersuisuts fremtidsvisioner

Formanden for Naalakkersuisut har i sin nytårstale nævnt at 2019 igen skal være et børnenes år. Netop en god start på livet lægger grunden til et godt barne- og voksenliv og jeg efterlyser en bedre måde at håndtere den udfordring det er for hele samfundet, at mange af vores unge forældre skal adskilles eller rejse langt væk fra familien for at føde.
Det er ikke første gang vi oplever, at man udråber et år til at være et børnenes år. Men denne gang må der afsættes midler til formålet og et godt samarbejde med kommunerne bør vægtes højt og opstartes

04-01-2019 www.kamikposten.dk:

Demokraatit Sermersooq Vest ønsker alle et godt nytår 2019

I mange år har Kommuneqarfik Sermersooq brystet sig med prestigeprojekter, lige fra Siorarsiorfiit-projektet til det nylige lufthavnsprojekt. Men der er langt flere udfordringer, som skinner tydeligere igennem i dagligdagens dagligdagen, hvis man spørger demokraternes regionsformand i Sermersooq Vest:
I alt for mange år er der på politisk niveau forvaltet og prioriteret prestigeprojekter på bekostning af hverdagens udfordringer. Vi bliver nødt til at kigge på virkeligheden, hvor udfordringerne er massive, både indenfor dagsinstitutionsområdet, ældre- og omsorgsfaget generelt, samt udfordringerne i at følge med i det hårdt pressede sundhedsvæsen, hvor befolkningstilvæksten også udfordrer kapaciteten

02-01-2019 www.kamikposten.dk:

Nytårstale 2018-19

Asii Chemnitz Narups nytårstale:
Hver eneste kran der står i kommunen, repræsenterer arbejdspladser.
Hver eneste kran I ser i kommunen, repræsenterer en kommende daginstitution til vores børn, en ny skole til vores unge, nye faciliteter til vores handicappede eller ældre, eller en ny bolig.
Kamikpostens kommentar
Asii Chemnitz Narups nytårstale er lige så luftig og uden substans som Kim Kielsens.
Det er en leporelloliste med ønsker og opfordringer, uden nogen anvisninger på, hvordan det skal blive til virkelighed.
Hvor er det beskrevet, hvad kommunen vil gøre for de omsorgssvigtede og seksuelt misbrugte børn?
Hvor er det beskrevet, hvordan kommunen vil skaffe boliger til de hjemløse?
Og hvad med nye virksomheder, der skal give arbejde til de tilflyttere, som Asii Chemnitz Narup forventer vil bringe indbyggertallet op på 30.000.
Hvad byggemodnes der af arealer, hvor disse virksomheder kan etablere sig?
Erhvervslivet nævnes kun med denne sætning: ”Når jeg taler om vækst eller Siorarsiorfik eller landingsbanen i Kommuneqarfik Sermersooq – så taler jeg ikke kun til vores erhvervsliv”.
Udgifter til såvel kommunens projekt med Siorarsiorfik som landstyrets projekt med landingsbanen finansieres med milliardlån, som de kommende generationer skal tilbagebetale, de nævnes ikke med et ord.
Hvad i Asii Chemnitz Narups tale tyder på, at Grønland i de næste mange år vil få et andet end et skidt nytår?

02-01-2019 www.kamikposten.dk:

Stærkt samfund i sammenhold

Det kører godt for vort land. Det går godt med vores økonomi. Dette kan ses på mange områder.
Bare i løbet af få år er antallet af registrerede arbejdsløse mindsket.
Når man kigger på vores sociale sektor, er hjælpen over for vore svage god, især når man sammenligner med forholdene i andre dele af verden.
I vort land har vi medborgere, som af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at udføre et arbejde, de bliver ikke overset og får systematisk hjælp. Dette skal vi som folk her i vort land være stolte over.
Kamikpostens kommentar
Efter at have læst Kim Kielsens nytårstale rejser spørgsmålene sig på stribe.
De kan sammenfattes i et stort spørgsmål: Handler Kim Kielsens tale om Grønland, eller handler den om et helt andet sted i universet, som også hedder Grønland – et sted, hvor alt bare er smukt og dejligt?
Kim Kielsens tale handler ikke om det Grønland, der er almindelige menneskers hverdag.

31-12-2018 www.kamikposten.dk:

Inuit Ataqatigiit ønsker at takke for den forgangne år og ønsker vores medborgere et lykkeligt og resultatgivende nytår

Et godt sted at starte er, at gøre noget ved, at det offentlige af de private anses som dem der stiller forhindringer for dem. Vi skal give samfundet og erhvervslivet muligheder, ikke forhindringer. Her skal vi sammen med kommunerne, som arbejder tæt på borgerne, ligge grund til koordineret indsats. Vi skal styrke det kommunale samarbejde, hvor vi skal lære af de succeshistorier som kommunerne har, således at disse spredes så de bliver til gavn for hele landet. Det er vigtigt at man samarbejder med de kommuner der foretager administrative optimeringer og fornyelser, som udvikler borgernært service. Det er ligeledes vigtigt for både kommunerne og samfundet, at man også foretager erhvervsudvikling i mindre byer og bygder, der hvor potentialet er

31-12-2018 www.kamikposten.dk:

Demokraatits nytårsudtalelse ved årsskiftet 2018-2019

Virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tjene penge, og for befolkningen skal der være en markant økonomisk forskel på at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse

30-12-2018 sermitsiaq.ag:

Millionbevilling til nyt grønlandsk væksthus

Det har været et hjertebarn for direktør Jørn Holbech at udvikle Nukiga-arbejdet, så de gode ideer, der kan skabe yderligere vækst i Grønland, kan modnes i et samspil med de kompetencer der findes i Danmark og internationalt.
Kamikpostens kommentar
Jeg husker fra mine år i Grønland, at nytilkomne embedsmænd i overordnede stillinger som noget af det første anskaffede sig en sælskindsvest. Den gik de så rundt i, indtil de efter nogle måneder var blevet så meget tykkere om maven, at de ikke kunne passe den længere.
Her ser vi så direktør Jørn Holbech iført sin arbejdsuniform: hvid anorak, bjørnetand og bjørneskindsbukser.
Det må tage sin tid, når man skal småt såvel som stort, så det må være ekstra koldt at være direktør for Det grønlandske Hus i Århus.

29-12-2018 sermitsiaq.ag:

Unge udsatte i København: Når festen slutter

Også et andet sted i København lagde man mærke til denne gruppe. Det er herberget og opholdsstedet Sundholm, et sted for de allermest udsatte i København. Også her startede tiden i Danmark som en fest.
- Livet i starten bærer nærmest præg af festivalstemning. Vi havde især en gruppe for et stykke tid siden, der nærmest bare var her for at feste. Så kunne vi ikke gøre andet end at give dem et sted at overnatte, altså nærmest som et festivaltelt. Det er, som om de kører hinanden op, så festen slutter faktisk ikke, siger Patrick Mølholm der er kontaktperson på Herbergscentret på Sundholm.
Læs også
Drømmen om et bedre liv i Danmark
Fagfolk har i de seneste år observeret en øget tilgang af unge udsatte grønlændere i København. Generelt vurderes denne gruppe at være: dårligt forberedt på hvilke vilkår, der venter dem i Danmark, flygtige i kontakten til diverse tilbud og for manges vedkommende svære at opbygge en relation til

29-12-2018 politiken.dk:

Din nytårstorsk har rejst verden rundt, før du sætter tænderne i den

Nogle torsk har været omkring både i Grønland, Kina og Polen, før de er filetteret, paneret osv . og endelig ender på middagsbordet.
Nytår er tid til torsk for mange, men nogle torsk har været verden rundt, før de ender på en tallerken, dækket af sennepssovs.
Torskene fanges som sagt i Atlanterhavet og kommer først til Grønland, hvor en del af fiskene fileteres i Nuuk. Herfra sendes de med skib til Aalborg, hvilket er en tur på 4.500 kilometer. I Aalborg omlastes fiskene til containere og sejles herfra 1.200 km til Rotterdam, før de begiver sig ud på den lange tur til Quingdao i Kina – en rejse på 22.800 kilometer.