Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Mandag den 11. december 2017

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
10-12-2017 knr.gl:

Tillie Martinussen forlader Demokraterne

Ifølge Tillie Martinussen har hun meldt sig ud fordi hun ikke længere kan stå inde for Demokraternes politik og hun mener ikke at baglandet bliver hørt.
- Mit hjerte er rigtig tungt ved udmeldelsen, fordi jeg har været med fra begyndelsen, men jeg kan simpelthen ikke længere støtte den måde som partiet kører på eller den politik, der skifter fra den ene dag til den anden, siger hun.
Tidligere i år meldte to andre demokrater sig ud af partiet. Først forlod Poul Hansen partiet i maj i protest mod partiets dobbeltmandater.

Og i september valgte landstingsmedlem Michael Rosing at blive løsgænger, fordi han ikke længere kunne stå inde for Demokraternes politik.

09-12-2017 sermitsiaq.ag:

Politiske illusionister

Forfatningskommissionen ender kun med at bruge en masse penge på en unødvendig embedsbolig, på en masse dyre rejser samt middage og i sidst ende, så kommer der intet nyt under solen fra den kommission. Alle ved at Grønland kan blive selvstændigt, hvis det er det, man ønsker. Alle kender konsekvenserne, fastslår Palle Christiansen i sin klumme, der slutter med at konstatere:
- Med andre ord er det en stor illusion.

08-12-2017 sermitsiaq.ag:

Hjemløse kvinder betaler sofa med sex

Der er 878 hjemløse i Grønland. Tallet fremgår af en kommunal oversigt, som Departementet for Sociale Anliggender har offentliggjort.
Kvinders hjemløshed er mere skjult end mændenes. Og de lever et ekstremt hårdt liv på evig jagt efter sikkerhed og tryghed. Forsker anbefaler, at der etableres herberger kun for kvinder.

08-12-2017 knr.gl:

Turister: Affald skæmmer oplevelsen af Grønland

Både Visit Greenland og formanden for Kanunupe fremhæver de årlige oprydningsdage i byer og bygder som gode bud på løsninger.
Men det kræver også bedre kommunal affaldshåndtering og så er der brug for en holdningsændring i befolkningen.
- Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldsområdet, men borgerne er nødt til at udvise medansvar ved at holde naturen ren, siger Jens Kristian Therkelsen, der efterlyser et landsdækkende samarbejde.
Kamikpostens kommentar
Det er et ældgammelt problem, som man ikke har gjort noget nævneværdigt ved, siden denne artikel blev skrevet i 1999:
Der skal være så smukt i Grønland

07-12-2017 knr.gl:

Hans Enoksen: De økonomisk udsatte bør gøre mere selv

4 procent af befolkningen har en årsindkomst på under 76.000 kroner. Det er beklageligt, men dem, som lever under de vilkår, bør tage et større ansvar for deres egen skæbne, mener landsstyremedlemmet.
- Det er selvfølgelig beklageligt, at vi har så forskellige vilkår at leve under, sagde Hans Enoksen i Qanorooq onsdag.
Kamikpostens kommentar
Det er beskeden fra Hans Enoksen, landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi. Virker det som noget, der interesserer ham?

07-12-2017 knr.gl:

Fire procent af befolkningen lever for mindre end 76.000 kroner

Andelen af folk med en indkomst på mindre end 76.000 tusind kroner ligger ligesom i 2015 på fire procent af befolkningen i 2016.
Det er især i distrikterne Qaanaaq, Tasiilaq og Upernavik, at det ser slemt ud. De ligger alle tre på en andel mellem ni og 11 procent.
Overordnet set ser det værst ud blandt de 20-29 årige, som udgør 15 procent af den udsatte gruppe. Blandt den gruppe er Ole Nuko som er en af de næsten 1600 mennesker i Grønland, der skal have hverdagen til at fungere for meget få økonomiske midler.
Kamikpostens kommentar
Overrasket? - Overhovedet ikke.
Det er, hvad man kommer til at leve for i Grønland, den dag man træder ud af Rigsfællesskabet.
Det kommer naturligvis kun til at gælde almindelige mennesker.
De politikere, der har støbt kuglerne til den ideologiske krig mod Danmark, har forladt i Grønland. De fleste vil til den tid have bosat sig i Danmark.

07-12-2017 www.royalgreenland.gl:

Frisk, driftig og kompetent fabrikschef til Qeqertarsuaq

Royal Greenland A/S er på udkik efter den fabrikschef som ser sig i stand til at klare de udfordringer, som følger med at have det totale driftsansvar for en mindre og velfungerende fabrik som står foran en udviklingsproces.
Royal Greenland A/S er på udkik efter den fabrikschef som ser sig i stand til at klare de udfordringer, som følger med at have det totale driftsansvar for en mindre og velfungerende fabrik som står foran en udviklingsproces.
Du vil stå med ansvar for fabrikkens daglige drift, ligesom du vil stå med ansvar for at sikre fortløbende optimering af ressourceudnyttelse og produktionsoutput i forhold til de tilgængelige råvarer, kapaciteten, produktionsplaner og kvalitetskrav.
Derudover står fabrikken overfor at skulle udvikles i forhold til øgede mængder og omstilling til nye produkter

07-12-2017 www.royalgreenland.gl:

Ny fabrik snart klar til produktion

Royal Greenlands nye fabrik i Aappilattoq ved Upernavik forventes færdigbygget i denne uge, og produktionen forventes at kunne starte op i uge 50
Den nye fabrik i Aappilattoq får en frostlagerkapacitet der er mere end dobbelt så stor som det tidligere eksisterende anlæg, der havde en lagerkapacitet på 150 tons, til hellefisk der blev frosset ned som hele.
- Den nye fabrik i Aappilattoq får et frostlager der kan opbevare mere end dobbelt så mange frostvarer end tidligere, siger Nils Bak.
Når den nye fabrik i Aappilattoq starter med at producere, vil fiskerne i bygden, der tidligere kun kunne indhandle tre fire tons hellefisk om dagen, få mulighed for at indhandle op til 15 tons om dagen. Der er installeret to nye pladefrysere, for indfrysning af blokproduktion. Den øgede lagerkapacitet vil give mulighed for indhandling og produktion hele året.

07-12-2017 sermitsiaq.ag:

Sådan vil Sermersooq undgå en øjebæ

Kommuneqarfik Sermersooq vil værne om æstestikken og håber, at den nye lufthavn kan ende med at blive et byggeri i stil med, hvad operahuset i Sydney har gjort for den australske by.
De landskabelige ændringer har dog potentiale til at blive Nuuks nye ’Landmark’, og derfor forventer Kommuneqarfik Sermersooq en klar stillingtagen til anlæggets udformning og dets påvirkning på bybilledet. Det er i kommunens optik essentielt at den arkitektoniske del spiller en stor rolle grundet lufthavnens centrale placering i Nuuk bybillede, står der i kommuneplantillægget, som Kalaallit Airports skal leve op til.
Kamikpostens kommentar
Sådan skal det nok komme til at gå. I hvert fald med forventet byggeperiode og budgetoverskridelsen.
Operahuset i Sydney ligger lige ud til Stillehavet. Det blev designet af danskeren Jørn Utzon i perioden 1957-59 og tog 17 år at bygge. Det er på den ene side et af verdens førende eksempler på såvel et akustisk mesterværk som et fantastisk nyskabende design.
På den anden side er det også et 1. klasses eksempel på et bygningsværk der sprang alle rammer i det oprindelige budget og på papiret endte som et symbol på dårligt samarbejde og mangelfuld kommunikation mellem de implicerede parter, trods al sin skønhed.
Historien bag Sydneys Operahus

07-12-2017 www.dagensbyggeri.dk:

Cembrit i Aalborg leverer 6.400 kvadratmeter Windstopper Extreme til Grønlands første fængsel med lukkede afsnit

I Grønland kan en snestorm pludselig standse byggeriet i en længere periode, og derfor skal vindspærren kunne klare en længere periode uden yderliggende klimaskærm. Det er Windstopper Extreme designet til at kunne. Derudover er den diffusionsåben og uorganisk, hvilket gør den modstandsdygtig over for skimmelsvamp, der i mange tilfælde plager grønlandske bygninger, siger Arne Vestbjerg, chefkonsulent og ansvarlig for Cembrits salg i Grønland.

06-12-2017 sermitsiaq.ag:

Familietragedie afløst af systemfælde

Jeg har været fisker i 20 år og har været produktionsformand i tolv år. Jeg har erfaringen til at arbejde på en trawler, der på grund af til tider stormfulde omgivelser kræver erfarne medarbejdere, fortæller Vilhelm Joelsen.
For at kunne få lov til at arbejde på en trawler skal man have haft bopælspligt de seneste to år. En regel Vilhelm Joelsen ikke kan opfylde på grund af sit ophold sammen med sin kræftsyge datter.

06-12-2017 www.demokrat.gl:

Vi risikerer at virkeligheden river hele huset ned

Investeringerne i infrastruktur og erhvervsudvikling skal gå hånd i hånd med nødvendige reformer. Eksempelvis er vi nødt til at sørge for, at der er en markant forskel på tage et ufaglært arbejde og på at være på sociale ydelser. I dag er det sådan, at det for alt for mange ikke kan betale sig at tage et arbejde, da forskellen er meget, meget lille. Jeg gentager; for mange kan det rent økonomisk være stort set ligegyldigt om de laver ingenting eller om de arbejder 40 timer om ugen. Det skal vi da have lavet om på. Ikke kun på grund af økonomien, men også fordi det er sundt at have et arbejde og komme ud blandt andre mennesker på daglig basis.
Men selv om både reformer og erhvervsudvikling er ekstremt vigtige for vores bestræbelser på at skabe et samfund, der er økonomisk selvbærende, så er det allervigtigste nok, at uddannelsesniveauet bliver højnet markant.
Vi er nødt til at skabe de rette rammer for, at eksisterende virksomheder og nye iværksættere kan højne produktiviteten. Her er de kommende lufthavne faktisk et rigtig godt initiativ. De vil medføre, at det bliver lettere og hurtigere at eksportere grønlandske produkter, og samtidig vil det betyde, at udenlandske erhvervsfolk og ikke mindst turister vil få bedre og billigere adgang til vores land.

06-12-2017 sermitsiaq.ag:

Mineselskaber: Stort potentiale men for meget bureaukrati

Og analysen viser, at mineselskaberne bestemt ser landets potentiale som mineland. Således peger de på de store uudnyttede forekomster, som en af landets styrker. Men på den anden side er der det nævnte bureaukrati, som ikke bliver bedre af, at selskaberne føler, at de bliver mødt af uerfarne, umotiverede og dominerende sagsbehandlere i Selvstyret.

05-12-2017 www.royalgreenland.gl:

Fiskere får udbetalt bonus for stenbiderrogn

288 fiskere der i foråret 2017 har indhandlet stenbiderrogn til Royal Greenlands fabrikker, får udbetalt bonus den 15. december 2017
Fiskerne får en bonus på tre kroner for hvert indhandlede kilo stenbiderrogn. Bonus’en på tre kroner per indhandlede kilo er en forøgelse på en krone i forhold til en kilo pris på to kroner i 2016.
I 2016 indhandlede 351 fiskere til Royal Greenlands fabrikker på kysten.
Udbetalingerne til bonus til de 288 fiskere har i år en værdi på knap 1,5 millioner kroner, imens udbetalingerne til bonus for stenbiderrogn havde en værdi på knap en millioner kroner i 2016.
Fiskerne der har indhandlet stenbiderrogn til Royal Greenlands fabrikker i 2017, får udbetalt deres bonus via deres pengeinstitut den 15. december 2017.

04-12-2017 sermitsiaq.ag:

Kulturminister: - Ordet ‘grønlænderstiv’ skærer mig hjertet

Så når danskerne lufter deres fordomme alt for frimodigt, så føler Mette Bock (LA) sig personlig berørt.
- Jeg har selv bemærket, at et meget grimt ord som ‘grønlænderstiv’ er kommer ind i den danske ordbog. Det er ikke fordi man syntes, at det er et godt ord, men det er fordi man har bemærket, at det bliver brugt meget. Og det gør mig virkelig ondt, det skærer simpelthen i mit hjerte.
Kamikpostens kommentar
Jeg ved ikke i hvilke kredse Mette Bock færdes, siden hun kan mene, at ordet 'grønlænderstiv' bliver brugt meget. Men hun vælger jo selv sine venner og sin omgangskreds ...
Det er ikke min opfattelse, at ordet bliver brugt meget. Det gør det muligvis på beverdinger, hvor man kun kommer efter eget valg.

02-12-2017 corduasteno.blogs.berlingske.dk:

Dansk berøringsangst forstærker Grønlands tragedie

Udgangspunktet var en kronik i Politiken 23. oktober skrevet af dr.phil. Thorkild Kjærgaard. På baggrund af 13 år med bopæl i Nuuk foreslår han at afskaffe det grønlandske selvstyre.
For Kjærgaard står det bedrøveligt klart, at selvstyret på næsten alle måder er en tragisk fiasko. På trods af et årligt tilskud på fire milliarder kroner fra Danmark, der ikke skal redegøres for, har Grønland alligevel voldsomme budgetproblemer. Men ikke bare økonomien – måske endnu værre – så har den grønlandske nationalisme skabt et samfund på randen af opløsning.

Ugen efter debatten mellem Espersen og Lidegaard, der var forbløffende enige om, at der bør gribes ind over for grønlænderne, konfronterede Radio24syv Aaja Chemnitz Larsen med kritikken. Hun sidder til daglig i Folketinget valgt for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit (IA). Hun afviste stort set alle problemer med en uendelig remse om, at selvstyret har udfordringer. Hun indrømmede dog, at det er sandt, at der er børn, som sulter.

02-12-2017 sermitsiaq.ag:

Anders Samuelsen: Vestnordisk aftale i strid med grundloven

Det omstridte dokument er fra 31. august er på engelsk. Titlen lyder "Cooperation Agreement between the Governments of the West Nordic Countries".
I første sætning er der ingen reference til "Kingdom of Denmark": "The Government of the Faroe Islands, the Government of Greenland and the Government of Iceland (hereinafter referred to as the Parties, (....)."

02-12-2017 www.weekendavisen.dk:

Kevin Costner-syndromet i Nuuk

Men kigger man bare lidt nærmere på Grønlands historie vil man finde ud af, at den virkelige skandale i forholdet mellem Grønland og Danmark ikke er Thulesagen, fødestedskriteriet, lukningen af den ubeboelige mineby Qullisat eller tvangsopdragelsen af 22 inuitbørn i Danmark. De fire sager udgør stort set hele fundamentet i myten om nordboernes moralske gæld til inuitterne. Men menneskeligt, økonomisk, og politisk er den afgørende tragedie, at danske politikere har ladet sig narre og skræmme af den grønlandske elites brug af etnisk identitetspolitik. Faktuelt er der ingen sammenligning overhovedet mellem selv de største skandaler i kolonitidens behandling af inuitterne, og så den skade, den grønlandske politiske elite med den danske stats tavse velsignelse gennem både korruption og uduelighed har påført øens befolkning.

02-12-2017 www.royalgreenland.gl:

Vellykket krabbefiskeri i Upernavik området

Krabbefangstmængden i år i forvaltningsområdet Upernavik er steget omtrent 80 procent i forhold til fangstmængden i fjor. Krabbefiskefartøjet Jaaku-Malik fra Qeqertarsuaq har i løbet af kort tid fisket store mængder af meget flotte krabber i Upernavik området
- Jeg startede med krabbefiskeri i midten af august, og siden da har jeg indtil nu før slutningen af november fisket omtrent 70 tons krabber, og det er jeg meget tilfreds med, siger ejeren af krabbefiskefartøjet Jaaku-Malik Jørgen Peter Jensen.

01-12-2017 sermitsiaq.ag:

Vivian om hadefulde ytringer: Der må være grænser

En af dem påstod, at Vivian Motzfeldt var begærlig og grådig, og at det ikke kunne komme bag på nogen, at hun var sådan, da hendes mand, Jørgen Wæver Johansen, der er tidligere medlem af Landstinget og landsstyuret, og som var borgmester i Kommune Kujalleq indtil sidste valg, var en snabelsluger fra de offentlige kasser.
- Jeg lagde specielt mærke til den kommentar, for det er ikke acceptabelt, at man skriver sådan om en person, der har givet rigtig meget til samfundet og gerne vil arbejde rigtig meget for det.
Læs også
Jørgen Wæver Johansen

01-12-2017 sermitsiaq.ag:

Randi: Olsvig er en champagnesocialist

Det bliver dog helt galt, når man så samtidig skal høre på, at Sara Olsvig samtidig siger, at det er vigtigt, at politikerne er omhyggelige, når der skal træffes vigtige beslutninger. Hun siger også, at det især er vigtigt, at vi er grundige og tager os tid til at komme godt rundt om konsekvenserne, når vi har med store projekter at gøre. Det gælder åbenbart kun når det er til fordel for hende selv, pointerer Randi Vestergaard Evaldsen.
- Det giver jo absolut ingen mening, og er vel mest af alt et lidt kikset forsøg på at mene alting på en gang. Sara Olsvig springer med denne udmelding for alvor ud som en champagnesocialist. Hun gør ganske enkelt det stik modsatte af, hvad hun egentlig burde kæmpe for, fastslår Demokraternes formand
Læs også
Sara Olsvig: Hastebehandlinger skyldes forskellige holdninger i landsstyret

01-12-2017 jyllands-posten.dk:

Skal relationen mellem Danmark og Grønland være forloren og fordomsfuld?

Grønlænderes status i Danmark er hovedårsagen til, at grønlændere, med hovedet under armen og uanset hvilke konsekvenser det må få, vil løsrive sig fra Danmark. Vi har fået skabt en tilstand, hvor vi betragter grønlændere som en slags vilde lidt a la aboriginerne i Australien.
Vil vi bevare rigsfællesskabet, så er første skridt at ændre på forholdene for grønlændere og færinger i Danmark.

Det står uden tvivl langt ringere til for grønlændere end for færinger i Danmark. For begge parter gælder dog, at mange tager til Danmark som tilhængere af rigsfællesskabet. I Danmark mødes de imidlertid med så megen uvidenhed og stigmatisering, at de rejser hjem som glødende frihedskæmpere. Fælles for færinger og grønlændere er, at begge hold støber kuglerne i Danmark.
Kamikpostens kommentar
Det hele er Danmarks skyld.
Nauja Lynge kombinerer ordet 'grønlænderstiv' med en rapport fra Institut for menneskerettigheder om ”Ligebehandling af grønlændere i Danmark".
Ud fra den kombination får Nauja Lynge vendt alting på hovedet.

Nu er det grønlændere, der er 'taget til Danmark som tilhængere af rigsfællesskabet. I Danmark mødes de imidlertid med så megen uvidenhed og stigmatisering, at de rejser hjem som glødende frihedskæmpere. Fælles for færinger og grønlændere er, at begge hold støber kuglerne i Danmark.'

Ordet 'grønlænderstiv' har jeg aldrig hørt brugt. Jeg kender kun ordet, fordi nogen har fortalt, at det findes.

Den rapport, som Nauja Lynge henviser til, blev i sin tid anmeldt i et nyhedsbrev fra Kamikposten. Anmeldelsen gav jeg titlen ”Et uskønt bestillingsarbejde”.
Rapporten er så tendentiøs, at der nøgternt set er tale om videnskabelig uredelighed.
Du kan læse anmeldelsen og finde rapporten i linket her under teksten:
Læs også
Ligebehandling af grønlændere i Danmark
Rapporten viser blandt andet, at en del
herboende grønlændere oplever, at de bliver
mødt med fordomme af etniske danskere.

Et uskønt bestillingsarbejde
Det glade budskab i rapporten er, at Danmark overholder menneskerettighederne. Lovgivningen er i orden, og klagemulighederne er i orden. Det fremgår også af rapporten, at der ikke kunne opdrives eksempler på grønlændere i Danmark, der har fået tilsidesat deres menneskerettigheder af Danmark.

Dansk finanslov skal bruges til at bekæmpe fordomme
Selvom Aaja Chemnitz Larsen skulle få sine forslag med i finansloven, så vil det alene åbenlyst ikke udrydde uvidenheden. Her har hun også en opfordring til grønlændere i Danmark.
- Vi det der her må være ambassadører for Grønland. Vi må stille os til rådighed, når de dumme spørgsmål om isbjørne i gaderne og iglooerne kommer.

30-11-2017 www.mit.gl:

Paamiut Lufthavn fylder 10 år

Fredag d. 1. december fejrer Mittarfik Paamiut 10 års jubilæum. Det foregår i samarbejde med Sermersooq Kommunea, når dørene bliver slået op for samarbejdspartnere, kunder og lokalbefolkningen til et arrangement fra kl. 13:00 til kl.16:00.
For 10 år siden kunne indbyggerne i Paamiut sige farvel til deres heliport og goddag til en spritny lufthavn i byen.
Banen på 799 meter havde allerede første år 6.848 afrejsende passagerer fordelt på 382 starter.
Lufthavnen i Paamiut er den nyeste i Grønland, og den var sidste af syv nye lufthavne i den store lufthavnsudbygning, der foregik fra 1990’erne og frem. Vejen til Paamiut Lufthavn blev på begyndt tilbage i 1998, så der skulle altså gå næsten 10 år fra starten af byggeriet til det første fly kunne lande i Paamiut.
Kamikpostens kommentar
Jeg sad i Landstinget, dengang byggeriet af Paamiut Lufthavn blev lagt i mølposen.
Peter Grønvold Samuelsen var dengang landsstyremedlem for det område, der havde ansvaret for lufthavnsbyggeriet.
Han var blevet pålagt en besparelse på 20 millioner kroner i sit landsstyreområde og havde fundet ud af, at det kunne han klare ved at udsætte færdiggørelsen lufthavnen i Paamiut med et år.
Som finanspolitisk ordfører for Atassut protesterede jeg så stærkt det var muligt. Jeg fortalte, at en udsættelse ville medføre merudgifter, der langt oversteg de 20 millioner kroner han ville spare.
Jeg talte for døve ører, og der kom til at gå ikke kun et år, før lufthavnen blev færdig. Der kom til at gå ti år og det kom vistnok til at koste tæt på 100 millioner kroner

29-11-2017 sermitsiaq.ag:

Selvstændighed er dagdrømmeri

Jeg deler ikke den holdning, at Grønland har mulighed for at blive selvstændigt i morgen eller i overmorgen. Juraen skulle naturligvis fastslås, men de andre forudsætninger skal også være på plads. Et land som Grønland vil altid være afhængig af andre lande, og jeg vil hellere være afhængig af en lille svag militærnation som ovenikøbet ligger 3-4.000 kilometer væk end af vores kæmpestore genbo mod vest, siger Jakob Janussen, som ikke har meget til overs for de nuværende selvstændighedsstrømninger

29-11-2017 knr.gl:

Sara Olsvig: Vi ved for lidt om hjemløse

Olsvig mener, at alle hjemløse skal have et tag over hovedet, især nu hvor den kolde vinter er ved at komme. Men hun ved på nuværende tidspunkt ikke, hvordan situationen er for de hjemløse uden for hovedstaden.
- Lige nu ved jeg ikke hvilke tilbud de forskellige kommuner yder. Jeg ved, der er bestemte tilbud i Nuuk, derfor skal jeg indsamle al information og vurdere, hvad der skal gøres, sagde Sara Olsvig til KNR.
Kamikpostens kommentar
Snak, snak, snak !!!
Hvad er der i vejen med Steven Arnfjords forslag:
Vi skal kunne åbne op for vores forsamlingshuse og eventuelt vores kirker. Gi' folk nogle måtter på gulvet og et sted at sove.

Sara Olsvig kunne skrive til kommunerne, at hvis de ikke allerede har bedre tilbud, så skal de åbne forsamlingshuse, idrætshaller, kirker og andre offentligt ejede bygninger for de hjemløse.
Fordelene ved at åbne idrætshaller er, at der kan de hjemløse også få sig et bad.
Der skal også tilbydes mad på de steder, der åbnes.
Hvis der er brug for en lovhjemmel, så er det med at få fingrene op af kagedåsen og lave et lovforslag, der kan vedtages snarest – og gerne med tilbagevirkende kraft, lige som da man fik loven i Danmark i ændret om seks ventetid for tilflyttede familier fra Grønland til Danmark for deres ret til børnetilskud.

29-11-2017 sermitsiaq.ag:

Strid om paragraf 37 spørgsmål eskalerer

Landsstyret kunne åbenbart ikke overskue spørgsmålene, fordi de var stillet af en hel landstingsgruppe, og fordi der var relativt mange, skriver Randi Vestergaard Evaldsen sarkastisk.
landsstyret. Derfor er det nu kun landstingsmedlem Randi Vestergaard Evaldsen, der stiller spørgsmålene, og så har vi delt spørgsmålene op. Disse tiltag kan forhåbentlig hjælpe landstyret til at overskue sit arbejde, lyder det spidst fra partiformanden, der håber, at ”landsstyret ser sig i stand til at besvare spørgsmålene, sådan som de er forpligtet til”.

28-11-2017 knr.gl:

Der er brug for en plan for at hjælpe hjemløse

Opgaven med at hjælpe hjemløse bedre, skal ifølge Steven Arnfjord løses af Selvstyret og kommunerne i fællesskab.
- Det skal komme fra øverste led - det skal komme fra landsstyremedelemmet (Sara Olsvig) - og så skulle det gerne ske i samarbejde med Socialstyrelsen og kommunerne, og så skal der komme nogle midler, så vi kan få handlet på det her område, siger Steven Arnfjord.
Han bakker op om Aaja Chemnitz Larsens forslag med hensyn til at indføre officielle tællinger af hjemløse her i landet.
Det er der ifølge forskeren brug for, men der er først og fremmest brug for hjælp til de hjemløse, siger han.
Ifølge forskeren skal man starte med at få styr på de helt lavpraktiske ting:
- Vi skal kunne åbne op for vores forsamlingshuse og eventuelt vores kirker. Gi' folk nogle måtter på gulvet og et sted at sove.
Læs også
Oplæg til folkemøde om hjemløshed i Nuuk

28-11-2017 knr.gl:

Landstinget kan afvise at behandle hastelove

Fungerende formand for Landstinget, Mimi Karlsen, forstår den bekymring flere parter har i forbindelse med hurtige behandlinger af nye love på den netop overståede efterårssamling. Det fortæller hun til KNR.
Kamikpostens kommentar
Fungerende formand for Landstinget, Mimi Karlsen, mangler at oplyse, hvorfor man i formandskabet for eksempel sagde ja til at skære høringsfristen helt ned til 7 timer for forslaget om at ændre loven, så kommuneskat indbetalt fra lufthavnsbyggerierne i stedet skulle tilfalde Landskassen.
Blev hun spurgt og ville ikke svare, eller fik hun ikke stillet spørgsmålet?

28-11-2017 ia.gl:

Målet er ikke at stille embedsbolig til rådighed til formanden eller om medlemmerne skal aflønnes

Landstinget har allerede udstukket grundlaget for forfatningskommissionens arbejde og der står der intet om aflønning af medlemmer eller stille embedsbolig til rådighed til forfatningskommissionens formand.
I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2018, udtalte vi, at vi tilsluttede os at der etableres et sekretariat til forfatningskommissionen, ligeledes udtalte vi kritik om, at medlemmerne af forfatningskommissionen skulle aflønnes, ligesom vi udtalte os, at det ikke er på sin plads, at man indkøbte et hus til formanden for forfatningskommissionen.
Vi opfordrer landsstyret og medlemmer af forfatningskommissionen om, at udforme arbejdet med den kommende forfatning, i henhold til den kommissorium som Landstindet har fastlagt.

28-11-2017 knr.gl:

Der er behov for indsats for udsatte voksne

Antallet af hjemløse er usikkert, da der er forskel på, hvordan kommunerne vurderer, om en person er hjemløs. Derfor mener Aaja Chemnitz Larsen, at der skal laves en officiel hjemløsetælling.
Derudover vil politikeren nu fokusere på Landstingets muligheder for at skabe midlertidige boliger til hjemløse borgere.
Kamikpostens kommentar
"Same procedure as last year, Miss Sophie?"
"Same procedure as every year, James!"
Sådan går det, når folkevalgte henter deres politiske strategi fra 90-års-fødselsdagen
Aaja Chemnitz Larsen opfordrer til, at der laves en officiel hjemløsetælling og, at der skal fokuseres på mulighederne.
Imens må vi konstatere, at"Klokken slår, tiden går og evigheden forestår".
Læs også
Oplæg til folkemøde om hjemløshed i Nuuk