Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Torsdag den 21. marts 2019

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
20-03-2019 sermitsiaq.ag:

PN, NQ og IA peger på den statsminister der giver mest

I denne folketingsperiode har de grønlandske folketingsmedlemmer for første gang været med til finanslovsforhandlingerne og er ligeledes blevet hørt i forbindelse med forlig på justits- og forsvarsområdet. En udvikling som både Aaja Chemnitz Larsen og Aleqa Hammond kalder historisk. De er dog ikke parter i selve forliget, og det må være næste skridt, mener IA's folketingsmedlem.
- Vi skal være direkte med i forhandlingerne, og ikke være en slags b-medlemmer af Folketinget, siger hun.
Kamikpostens kommentar
Det er pinligt påfaldende, at ingen af de adspurgte folketingskandidater har noget at bidrage med til Rigsfællesskabet. Fælles for dem er, at Danmark skal plukkes for alt, hvad plukkes kan.
Som Aaja Chemnitz Larsen formulerer det:
CITAT
I denne folketingsperiode har de grønlandske folketingsmedlemmer for første gang været med til finanslovsforhandlingerne og er ligeledes blevet hørt i forbindelse med forlig på justits- og forsvarsområdet. En udvikling som både Aaja Chemnitz Larsen og Aleqa Hammond kalder historisk. De er dog ikke parter i selve forliget, og det må være næste skridt, mener IA's folketingsmedlem.
Vi skal være direkte med i forhandlingerne, og ikke være en slags b-medlemmer af Folketinget, siger hun.
CITAT SLUT
Finansloven er et internt dansk anliggende på samme måde samme måde, som den grønlandske og den færøske finanslov er interne anliggender for henholdsvis Grønland og Færøerne. Her er der ingen danske b-medlemmer, som kan brokke sig og forlange direkte indflydelse.

20-03-2019 sermitsiaq.ag:

Demonstration mod lufthavns-placering

Angisunnguaq-gruppen forsøger at få den fornødne folkelige opbakning til en demonstration på fredag klokken 16.00 ved Amisut og over for Inatsisartut med det enkle budskab:
- Vi vil ikke have en ny stor lufthavn midt i byen.

20-03-2019 iafolketingimi.dk:

Historisk gode resultater for Grønland i Folketinget

Inuit Ataqatigiits Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har offentliggjort en oversigt over partiets opnåede resultater i denne folketingsperiode. Der er tale om 3 milliarder kroner, hvilket er et historisk godt resultat. Dette sker forud for folketingsvalget, som senest afholdes den 17. juni i år. Offentliggørelsen sker for at sikre fuld åbenhed om aktiviteter og resultater i valgperioden.
Kamikpostens kommentar
”De gode resultater”, der remses op, går alle ud på på at trække penge ud af statskassen.
Aaja Chemnitz Larsen mener, at hun har sikret Grønland i alt 3.018 milliarder kroner.
Det beløb, som Aja Chemnitz Larsen her tager ansvaret for, ligger ud over det, der er vedtaget i Lov om Grønlands Selvstyre, Kapitel 3 Økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten, § 5:
CITAT
§ 5. Staten yder Grønlands Selvstyre et årligt tilskud på 3.439,6 mio. kr., jf. dog § 8, stk. 1. Beløbet er angivet i 2009-pris- og -lønniveau.
Stk. 2. Tilskuddet reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år.
Stk. 3. Tilskuddet udbetales forskudsvis med 1/12 hver måned.
Stk. 4. Finansministeren kan efter aftale med Naalakkersuisut fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.
CITAT SLUT
Så det beløb, som Aaja Chemnitz Larsen har plattet sig til, er bevilget i strid med Lov om Grønlands Selvstyre

Som sædvanligt for grønlandske politikere, så skelnes der ikke mellem regulære bevillinger på den ene side og på den anden side aktiekøb, der er en investering, og lån, der skal betales tilbage.
Mere end halvdelen af det beløb Aaja Chemnitz Larsen har regnet sig frem til og tager æren for, er de 1,6 milliarder kroner, der kommer af aftalen om investering i lufthavne.
Det er aktier, der skal give et afkast til staten, lån, der skal forrentes og afbetales, og garanti for et lån, der skal indfrier, hvis det går galt.

Men Aaja Chemnitz Larsen udviser her et sjældent klarsyn: Det er overvejende sandsynligt, at disse penge på et tidspunkt må afskrives som tab og dermed ender som en slags ekstraordinær bevilling til Grønland.

20-03-2019 knr.gl:

Trods personalemangel: Anstalten bliver taget i brug til maj

Naaja Nathanielsen gør det klart, at der egentlig er stor interesse for arbejdet, men at Kriminalforsorgen ligesom mange andre arbejdspladser har svært ved at tiltrække ansøgere, der har de rigtige kvalifikationer.
- Det ligger helt fast, at de forvaringsdømte, der opholder sig i Herstedvester Fængsel og som gerne vil hjem, skal nok blive overført. Det er derfor, anstalten er bygget, så det kommer til at ske uanset hvad. Der, hvor man måske kommer til at kunne mærke det, er i den åbne anstalt, hvor der måske kan komme længere ventetid på at komme til at afsone i Nuuk i en periode, siger hun.

19-03-2019 knr.gl:

Nakuusamedlem til politikere: - Vi kan ikke se, at I har gjort noget ved vores vilkår

Der var voldsom debat mellem unge og politikere, da Nakuusa i dag overrakte anbefalinger til politikerne.

Men Nivi Rosing var ikke tilfreds.
- I siger, at I har brugt rigtig mange penge på de problemer, vi har nævnt, at I har gjort det og det, og at I har gjort så meget. Men når I virkelig har brugt så mange penge på det, og når I siger, at I har prøvet alt muligt, hvorfor kan vi så ikke se forskel?, spørger hun.
For Nakuusa eksisterer af én grund, siger hun. Organisationen skal give indblik i børns og unges behov set fra deres synsvinkel.
- I bruger jeres penge forkert, hvis I siger, at I har gjort det, I kunne. Det har I ikke, siger Nivi Rosing.

19-03-2019 sermitsiaq.ag:

Børn i Qeqqata Kommunia får ret til en bisidder

En samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Foreningen Grønlandske Børn sikrer, at børnene kan få tildelt en Najorti-bisidder, når de er i kontakt med kommunen.
Kamikpostens kommentar
Overskriften er forkert.
Det fremgår andet sted i artiklen, at "Siden 2017 har det været et lovkrav, at alle børn har ret til en bisidder, og at kommunerne er forpligtet til at sørge for dette".
Læser journalisten ikke sin egen tekst igennem, før han formulerer overskriften? - Eller starter han med overskriften?

19-03-2019 journalisten.dk:

Bag billedet: Bidende kulde og høj søgang

Drengene var ude at sejle, fordi de skulle besøge fem forskellige byer, hvor de i 10 graders frost i alt skulle tilbagelægge en halvmaraton.
”Der var kuling fra nord og seks meter høje bølger, men det generede ikke drengene. Tværtimod. To af dem, Paul og Siiva, spurtede rundt på skibet og hoppede i takt med bølgegangen, så det så ud, som om de fløj i luften. Der var en kæmpe kontrast mellem den barske natur, de store svigt, de havde oplevet tidligt i deres liv, og deres tilpashed ved at være ude på det barske hav. De lagde sig ikke ned i sengen for at brække sig, men viste en glæde, som jeg ikke havde set dem vise før.”

19-03-2019 da.uni.gl:

Første journalistiske lærebog på grønlandsk er udkommet

Jeg er stolt over og glad for, at det efter næsten 40 år med en grønlandsk journalistuddannelse endelig er lykkedes at udgive en grønlandsksproget lærebog. Nu kan vi endelig give vores studerende muligheden for at fordybe sig i journalistikkens væsen og redskaber på deres eget sprog, siger Naja Paulsen.
Kamikpostens kommentar
Der mangler nu kun en troværdig forklaring på, hvorfor det skulle tage 40 år at oversætte bogen fra dansk og tilføje ”eksempler fra vor egen verden, og et selvstændigt kapitel om medierne i Grønland”

19-03-2019 knr.gl:

De fleste grønlændere vil studere i København

De fire Grønlandske Huse i Danmark, der ligger i Aalborg, Aarhus, Odense og København, har fået i alt 251 ansøgere til en videregående uddannelse i år.
112 af ansøgningerne er landet i København, og 75 har søgt om at komme ind på en uddannelse i Aarhus. I Odense er der landet 33 ansøgninger, og 31 er stilet til uddannelser i Aalborg.
Hvis man vil studere i Danmark, er det ikke for sent at søge endnu. Deadline er i begyndelsen af juli, men de præcise ansøgningsfrister varierer alt efter, hvilken uddannelse man søger ind på.

19-03-2019 iafolketingimi.dk:

Inuit Ataqatigiit inviterer til KICK-OFF fest

Video og grafik over Inuit Ataqatigiits resultater de seneste fire år i folketinget vil blive releaset på storskærm, ligesom at borgerne får mulighed for at gå i dialog omkring sager der optager dem.
  • Ilulissat den 19. marts kl. 19.00 i Sermermiut
  • Sisimiut den 20. marts kl. 19.00 i Taseralik
  • Nuuk den 22. marts kl. 17.00 i Katuaq, lille sal18-03-2019 www.dr.dk:

TDC har valgt Ericsson som leverandør til landsdækkende 5G-netværk

Dermed bliver det ikke TDC’s nuværende hovedleverandør af mobilnetværk, kinesiske Huawei, der får opgaven.
- Der var to bud, og det var en hård forhandlingsproces. Jeg er meget tilfreds med, at vi er endt med Ericsson som partner på vores 5G-netværk, siger TDC’s administrerende direktør Allison Kirkby.
5G-netværket skal over de kommende år erstatte det nuværende 4G-netværk, som de fleste nyere mobiltelefoner i dag benytter, med kraftigere og hurtigere trådløse forbindelser i hele landet.

18-03-2019 naleraq.gl:

Folketingsmedlemmerne har svigtet deres valgkreds Grønland, og ikke arbejdet for deres vælgere

Grønland udgør ét valgområde, der vælges 2 folketingsmedlemmer som i daglig tale går under betegnelsen “de Nordatlantiske medlemmer” af Folketinget.
Det står disse 2 mandater frit for at stemme og arbejde for egen overbevisning, ganske som medlemmerne af Landstinget. Men en vigtig detalje er at disse 2 mandater bliver stemt ind af borgerne i Grønland. Ikke af grønlandske studerende i Danmark, som i henhold til valgretten ikke må stemme på grønlandske folketingskandidater. Ikke af grønlændere der er bosat i Danmark.
Disse har til gengæld 175 andre folketingsmedlemmer til at varetage deres interesser, som de kan stemme på.

18-03-2019 sermitsiaq.ag:

Kalaallit Airports vil ikke afvente klagefrist

Den konstituerede direktør hos Kalaallit Airports Peter Wistoft oplyser til Sermitsiaq, at virksomheden har påtaget sig en risiko.
- Men set i lyset af, at VVM-redegørelsen er politisk godkendt og for ikke at miste endnu en sæson, så har vi vurderet, at det er det rigtige at gøre at sende materialet i udbud, forklarer Peter Wistoft.
Kamikpostens kommentar
Mage til mafiaagtig arrogance!
Det er ikke virksomheden, der tager en risiko. Det er ejerne – Grønlands befolkning - der påtvinges en risko.
Hvor er landsstyret henne i dette overgreb på demokratiet og gældende lov?
Og - apropos demokrati - hvor er Demokraterne henne i denne sag. Æder de hvad som helst?

18-03-2019 groennedalsforening.dk:

Bogudgivelser

Mange har igennem årene været forbi Grønnedal, der i perioden 1951 – 2012 var hovedsæde for Grønlands Kommando. Mange har gjort tjeneste ved Marinestationen, Flådestationen, Kommandoen, arbejdet for Ivittuut Kommune eller blot været forbi som gæster eller besøgende.
Grønnedalsforeningen har ønsket, at fortælle historien om, hvordan livet har været i Grønnedal, set for personellets side. Dette er vi ved at udgive en bog om.
Grønnedalsområdet har også været beboet af Nordboer og ligesom der findes af eskimoiske bopladser. Vidnesbyrd for deres tilstedeværelse finder vi også interessant i f.m. fortælling af områdets historie.

17-03-2019 knr.gl:

Lærermangel bekymrer: - Vi når ikke gennem vores pensum

De store elever i Qaqortoq får ofte fri, fordi der er mangel på lærere. Elevrådsrepræsentant er bekymret over alle fritimerne.
- Nogle gange kan vi få fri to til tre gange om ugen. Andre gange har vi skolegang hele ugen. Det er forskelligt, siger Adina G. Jakobsen, der er medlem af elevrådet på Tarsersuup Atuarfia i Qaqortoq.
Kommune Kujalleq søger lærere til mindst 17 stillinger, inden skoleåret begynder i august.
Kamikpostens kommentar
Intet nyt under solen.
Et af vore børn fik engang en besked med hjem om, at han var kommet for sent i skole tre gange siden 1. januar.
Vi kunne svare, som sandt var, at vi have afpasset sønnens mødetid efter lærerens, og kunne derfor konstatere, at det var lykkedes læreren at møde til tiden tre gange i løbet tre måneder.
Det var den 1. april, men det var ikke en aprilsnar - desværre.

17-03-2019 www.berlingske.dk:

Stiger den globale ulighed

Den generelle tendens er klart, at uligheden på globalt plan er faldet, fordi store befolkningsrige vækstøkonomier i den fattigste del af verden har udviklet sig langt hurtigere end de rige lande, og det har trukket millioner af mennesker ud af fattigdom. Samtidig er en lille elite bestående af enkeltpersoner blevet ekstremt rige, men det ændrer ikke på det samlede billede af, at den globale ulighed er faldende

16-03-2019 sermitsiaq.ag:

Regulariteten på den nye 2200 meter bane i Nuuk bliver Kangerlussuaqs redning

At skulle returnere til København med et fyldt fly ugentligt i højsæsonen og akut skulle ud og leje erstatningsfly ind for at løse problemet, bliver så kostbart for Air Greenland, at det, tillagt omkostninger for erhvervsliv og turisme med den forringede regularitet, langt hen ad vejen vil kunne dække omkostningerne til at holde Kangerlussuaq åben som alternativ atlantlufthavn.
De planlagte 2.200 meter baner i Nuuk og Ilulissat har ikke en jordisk chance for at matche Kangerlussuaqs regularitet på atlantmaskinens ankomsttidspunkt, og omkostningerne ved ikke at bevare Kangerlussuaq som alternativ atlantlufthavn synes helt uoverskuelige for samfundet som helhed.
Læs også
Lufthavnspakkens samfundsøkonomiske implikationer
Grønland går en meget usikker tid i møde
Fremtidens vej for hele Grønland
Et luftkastel som politisk bestillingsarbejde
Nuuk – en by med vokseværk

15-03-2019 www.royalgreenland.gl:

Kangaamiut fabrik forsyner Grønland med kvalitetsprodukter

Mellem otte og ni medarbejdere på anlægget i Kangaamiut, har siden 1. november 2018 løbende fileteret og hængt råvarer op til tørring på de tolv tørrestativer i tørrehuset. Siden har de pakket færdigvarer og hængt nye råvarer op til tørring løbende. Råvarerne tørrer i gennemsnit i løbet af tre måneder, alt efter hvordan vejret arter sig.

- De sidste råvarer er blevet hængt til tørring, og jeg regner med, at de sidste færdigvarer i år, vil være klar til forsendelse i maj måned, siger Arona Levisen.

15-03-2019 knr.gl:

Samarbejdspartiet er stadig imod lufthavnspakken

Samarbejdspartiet er ikke blevet mere begejstret for lufthavnspakken efter at have læst ejerskabsaftalen. Der er stadig spørgsmål, der står ubesvaret tilbage, mener Tillie Martinussen.
Da lufthavnspakken var op til debat under Landstingets efterårssamling, vendte medlemmet fra Samarbejdspartiet tommelen nedad.
Og den er ikke vendt op efter underskrivelsen af ejerskabsaftalen. Hvis planen pludselig skulle fejle, vil det være for dyrt for samfundet, lyder det stadig fra partimedlem, Tillie Martinussen.
- Der er kun de grønlandske skatteydere til at betale pengene tilbage igen. Vi synes stadig ikke, at det hænger sammen, siger Tillie Martinussen til KNR.
Kamikpostens kommentar
Lufthavnspakken er en katastrofe for Grønland, uanset hvordan det går.
Som Lars Løkke Rasmussen med et sjældent økonomisk klarsyn fremhævede det under en folketingsdebat den 18. januar 2018, så søger ”Selvstyret selv at tilvejebringe 2 mia. kr. af de 3,5 mia. kr. gennem ekstraordinære udbytter fra de selvstyreejede selskaber, mens det resterende beløb forudsættes lånefinansieret med en garanti fra landskassen”.

Den konstruktion er opfundet af Grønlands folkevalgte for at undgå en forhøjelse af skatten til finansiering af lufthavnsbyggeriet.
Når de 2 milliarder kroner tilvejebringes gennem ekstraordinære udbytter fra de selvstyreejede selskaber, så ender det som prisforhøjelser hos kunderne. Det betyder at forbrugerne i Grønland, rige som fattige, skal betale de 2 milliarder kroner ud af husholdningsbudgettet.
Dette stærkt asociale prokuratorkneb er vedtaget af partier, der ellers forsøger at gøre en dyd ud af deres omsorg for de fattigste i landet.

De løbende udgifter til byggeriet af de påtænkte lufthavne vil beslaglægge så stor en del af Landskassens midler, at der ikke er råd til store, påtrængende opgaver som en forbedring af sundhedsvæsenet, folkeskolen, skimmelsvamp i boligmassen og i de offentligt ejede institutioner med meget mere.
Grønland falder mere og mere sammen, mens der bygges overflødige lufthavne i Nuuk og Ilulissat.
Og hvis det hele ender med konkurs og betalingsstandsninger, som Tillie Martinussen advarer om, så er det selvstyrende Grønland kørt i sænk, og antallet af mennesker født i Grønland med bopæl i Danmark er eksploderet.

15-03-2019 knr.gl:

Underskrift til en værdi af 220 millioner

Fredag blev der sat underskrift på en aftale, som har til hensigt at styrke det grønlandske erhvervsliv.
Ud af den samlede investering på 220 millioner kroner står Selvstyret for 22 millioner, mens den danske stat finansierer de resterede 198 millioner.
Aftalen om at Danmark og Grønland i fællesskab skal styrke erhvervslivet her i landet er en del af lufthavnsaftalen, hvor den danske stat bliver medinvestorer af lufthavnsudvidelserne i Nuuk og Ilulissat.

14-03-2019 demokraatit.gl:

Niels Thomsen holder orlov fra Landstinget

Rent praktisk har jeg meddelt Landstinget, at jeg ikke ønsker at modtage nogen form for vederlag, mens jeg er fraværende. Det er min beslutning at holde orlov, og det skal skatteborgerne ikke betale for.

14-03-2019 sermitsiaq.ag:

Qeqqata Kommunia: Næsten fordobling på underretninger af børn

Den markante stegning skyldes primært, at kommunen har taget konsekvensen af børnerettighedsorganisationen MIO’ rejserapport fra 2017, og taget til en studietur i Herning for at hente inspiration. Herning Kommunen har fokus på tidlig indsats og har indført en arbejdsmodel, hvor kommunen hjælper barnet i dets nærmiljø, uden at fjerne barnet fra de vante omgivelser.

14-03-2019 knr.gl:

Múte om aftale: Der er ikke lært af erfaringerne

Partiformanden er især irriteret over, at den danske stat får vetoret, og han drager paralleller til ejerskabet af Air Greenland, som Selvstyret også deler med staten.
Inuit Ataqatigiit har tidligere kritiseret ejerskabet af luftfartsselskabet. Ifølge partiet plejer de to andre ejere, SAS og staten, deres egne interesser i selskabet, når der skal tages beslutninger. Det gør det sværere at gennemføre grønlandske ønsker:
- Erfaringerne er, hvis vi tager Air Greenland som eksempel, at initiativer om udvikling kan blive bremset af aktionærerne. Det har vi oplevet flere gange. Det er blandt andet det, vi ser nu, hvor vi har helikoptere, der måske er helt forældet, siger Múte Bourup Egede.

14-03-2019 knr.gl:

Vi har fået bekræftet vores bange anelser

Oppositionspartiet Partii Naleraq er meget skuffet over aftalen om det danske medejerskab i Kalaallit Airports International. Aftalen fjerner Grønlands mulighed for at stå på egne ben, mener partiet.
- Det er en fjernelse af vores formåen til at stå på egne ben, siger Partii Naleraqs Pele Broberg til KNR, efter at aftalen med den danske stat om medejerskab i Kalaallit Airports er blevet offentliggjort.
Partii Naleraq har været imod aftalen fra starten, og den var blandt hovedårsagerne til, at Partii Naleraq forlod koalitionen tilbage i september 2018.
Kamikpostens kommentar
Pele Broberg er – så vidt jeg husker det – det første medlem af Landstinget med en faglig uddannelse i økonomi, og hans kommentarer har vist, at han har stor indsigt og absolut er værd at lytte til.
Lov om Grønlands Selvstyre er et resultat af et fælles dansk-grønlandsk arbejde, der skal gøre Grønland mere selvhjulpent. Det kan måske ad åre gøre Grønland uafhængig af bloktilskud fra Danmark. I loven er indbygget en mulighed for en dag at blive et selvstændigt land. Sådan er det gået med Island i forhold til Danmark.
Problemet i forhold til de gode, fælles intentioner i Lov om Grønlands Selvstyre er, at Landsting og landsstyre fra dag ét for lovens ikrafttrædelse har saboteret de fælles intentioner.
De folkevalgte i Grønland har koncentreret sig om de ydre ting af symbolsk betydning med repræsentationer i uden for Rigsfællesskabet og politikere på lange, dyre rejser til eksotiske lande og rene diktaturstater.
Det med at tage sig af egne anliggender som folkeskolen, boliger til en pris som almindelige mennesker kan betale, de voldsomme misbrug som børn udsættes for overalt i Grønland, samlevervold, en voldsomt høj selvmordsrate og så videre og så videre, er kun noget politikerne snakker om, når en rapport fra den myreflittige børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge, dukker op, eller der inden for kort tid begås et større antal selvmord blandt børn og unge mennesker.
Den slags hændelser aftvinger kommentarer fra de folkevalgte, der kunne skrives af en dertil programmeret app, der kendes under navnet ”Trængsel ved Håndvasken”.
I dagens Grønland er Partii Naleraq det eneste parti, der forsøger at efterleve Lov om Grønlands Selvstyre. Det var derfor partiet trak sig ud af koalitionen, da Kim Kielsen indgik en aftale med Lars Løkke Rasmussen om lån, garanti og aktiekøb i lufthavnsprojektet.
Det kostede Partii Naleraq to poster i landstyret og formandsposten i Landstinget.
Det er ellers meget sjældent set i grønlandsk politik, at man sætter politiske holdninger over personlig indtjening. Det alene aftvinger respekt for partiet.

13-03-2019 www.royalgreenland.gl:

Sisimiut fabrik er lukket i påsken

Royal Greenlands fabrik i Sisimiut lukker midlertidigt for indhandling og produktion af isede rejer og fisk i påskedagene. Det oplyser fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Sisimiut, Hans Lars Olsen
Således kan fiskere der indhandler isede rejer og fisk til fabrikken i Sisimiut, indhandle senest mandag den 15. april klokken 07:00.
Indhandlingen åbner igen ugen efter, den 22. april klokken 07:00.
Således skal medarbejdere på fabrikken producere sidste gang inden påske den 18. april 2019, og starte med at producere igen tirsdag den 23. april klokken 07:00.

13-03-2019 sermitsiaq.ag:

Vittus gentager: Nej til klimaaftale

Forslag fra Minik Rosing om bæredygtig eksport blev affejet af Vittus Qujaukitsoq som godgørenhed.
Forslaget blev pandet ned af Vittus Qujaukitsoq, der betegnede ideen om at være kræsen med, til hvem og hvilket formål grønlandsk sand og grus skal sælges, som ”altruistisk” (godgørende, opofrende, red.).
- Jeg synes, man skal betragte tingene ud fra det perspektiv, at der de sidste 3-400 år har været en ressourceudnyttelse ud over det sædvanlige, at Vesten er blevet rig på grov udnyttelse af vores fiskeressourcer, af vores hvaler, af vores mineraler, sagde Qujaukitsoq.
Kamikpostens kommentar
Med Aleqa Hammond som medlem af Folketinget og suppleant for Vittus Qujaukitsoq i Landstinget, og Vittus Qujaukitsoq udpeget af Kim Kielsen til medlem af landsstyret, så er der tale politisk besluttet landsskadelig virksomhed.

13-03-2019 sermitsiaq.ag:

Debat om sagsområder skal tages i Grønland

Under efterårssamlingen sidste år fremlagde landsstyret en redegørelse for hjemtagelse af områder. Aaja Chemnitz Larsen (IA) er ikke imponeret.
- Her fremgår det også klart, at landsstyret ikke har en klar plan for hvilke områder, der skal hjemtages og hvornår.
- Hvad skyldes denne nølen?

Men det er ikke fra dansk side, at der bliver stukket en kæp i hjulet, fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).
- Jeg tror i virkeligheden, at det er et spørgsmål, som skal rejses i Nuuk. For sådan som lovgivningen er bygget op, er det jo, fuldstændig ligesom det har været gældende for Færøerne, i Nuuk og i Tórshavn, at man initierer områder hjemtaget. Så det hviler jo på det, man kunne kalde en grønlandsk appetit på at tage opgaver, der løses af Danmark, af rigsfællesskabet, i Grønland. Så det er jo en debat, man skal tage der.
Statsministeren vurderer, at det er økonomiske spørgsmål bag den manglende hjemtagelse.
Kamikpostens kommentar
Nu har statsministeren jo med sin utidige indblanding i planerne om de nye lufthavne selv været medvirkende til at lamme den økonomiske udvikling i Grønland ide næste mange år
Lars Løkke Rasmussen sagde under en forespørgselsdebat i Folketinget den 19. januar 2018 følgende:
CITAT
Der arbejdes aktuelt i Grønland her i første fase med investeringer på godt 3,5 mia. kr. eller knap 25 pct. af bnp – 25 pct. af bnp er et stort beløb. Jeg er ikke i stand til at komme op med noget historisk eksempel fra Danmark, der kan matche en investering af det omfang. Efter min bedste hukommelse vil det svare til 55 af de flyindkøb, vi er ved at foretage, altså 55 gange indkøbet af de fly af typen F-35, så det siger noget om, hvad det er for en investering, man gør sig overvejelser om.

Selvstyret søger selv at tilvejebringe 2 mia. kr. af de 3,5 mia. kr. gennem ekstraordinære udbytter fra de selvstyreejede selskaber, mens det resterende beløb forudsættes lånefinansieret med en garanti fra landskassen.

Der foreligger endnu ikke detaljerede oplysninger om økonomien i projekterne, altså nogen gennemarbejdet, transparent businesscase, men det er Grønlands Økonomiske Råds vurdering, at projekterne samlet set ikke er rentable, og at det øger risikoen for selvstyrets finanser.
CITAT SLUT
Hvad har fået Lars Løkke Rasmussen til få måneder senere at skippe denne klokkeklare, økonomiske indsigt?
Nå jo, han har jo allerede købt en grønlænder mod en garanti for, at hun ikke vil bringe ham i mindretal i den nuværende valgperiode.
Nu forsøger han at købe begge de grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget i forhold til det kommende folketingsvalg.
Han vurderer ganske rigtigt, at det vil ende galt for Grønland. Men Grønlands fremtid vejer ingenting i forhold hans eget begær efter at forblive statsminister for enhver pris.

Læs også
F 6 Om selvstændighedsprocessen i Grønland
Danmarks investeringer i Grønlands lufthavne

13-03-2019 knr.gl:

Fiskerikommissionen risikerer at mangle vital viden

Landsstyret har nemlig valgt ikke at lade erhvervet og dermed de største selskaber som Polar Seafood og Royal Greenland være repræsenteret blandt kommissionens 12 medlemmer.
- Der mener vi, at der er et hul i den måde, kommissionen er sammensat på, lyder det.
Blandt de punkter, som kommissionen skal undersøge, er fordele og ulemper ved at ændre kvotefordelingen til ligelig kvotefordeling ved Vestgrønland i det kystnære- og havgående rejefiskeri.
Ydermere skal det også undersøges, om man kan tilbagetrække tidsubegrænsede rejelicenser.
Det er begge forslag, som Grønlands Erhverv som udgangspunkt er imod.

13-03-2019 jyllands-posten.dk:

UK er en selvskabt tragedie

Det siges af og til, at det danske Folketing er en børnehave. Men kendetegnende for Folketinget er trods alle unoder, at medlemmerne altid relativt hurtigt når frem til løsninger. I meget høj grad vedtages lovforslag i Folketinget tillige med meget store flertal.
Det danske Folketing er præget af politikere, der i bedste forstand taler med to tunger. Man råber op og forsøger at fange vælgere. Men indad til er danske folketingsmedlemmer meget løsningsorienterede.
Kontrasten til UK bliver dagligt større og større. Parlamentet i UK står i højere og højere grad som en flok komplet uansvarlige og aldeles umodne eksemplarer af menneskearten

13-03-2019 www.royalgreenland.gl:

Rejefabrik aflyser lukning på grund af vejrlige forhold

Vejrliget i Disko Bugden har ændret sig, og der er nu isfrit i området. Derfor er rejefiskeriet i gang igen i området. Da fem fartøjer på nuværende tidspunkt indhandler til Royal Greenland rejefabrik i Ilulissat, er planerne om vedligeholdelsesarbejde og dermed lukning af indhandling og produktion til Royal Greenlands rejefabrikken i Ilulissat i uge 12, nu blevet aflyst
- Da fem fartøjer nu indhandler til Royal Greenlands rejefabrik i Ilulissat, har vi ændret vore planer om lukning i uge 12. Fartøjerne kan dermed fortsætte med at indhandle til fabrikken og vore medarbejdere fortsætte deres arbejde i uge 12, oplyser produktionsleder i Royal Greenlands rejefabrik i Ilulissat, Jensigne Schmidt.

11-03-2019 www.altinget.dk:

Pele Broberg: Løkke skaber et fjendebillede af Danmark

I den aktuelle situation var der ikke tilslutning til lufthavnspakken, før den danske stats utidige indblanding. Efter indblandingen viser modstanden sig ved det paradoksale, at det eneste parti, der ønsker et stærkere rigsfællesskab (Samarbejdspartiet), er modstander af lufthavnspakken.
Modstanden handler nemlig ikke om, at det er danske penge, der skal holde kinesiske penge ude af projektet. Problemet er selve projektet.
Med lufthavnspakken binder det grønlandske samfund svimlende 2.100 millioner danske kroner i et enkelt projekt, der skal bane vej for fiktive turister og en generel massiv opsving i rejsende. Vel at mærke i et land med stor forskel på rig og fattig.
At uligheden stiger er ikke en hemmelighed, men at et land som Danmark aktivt vil øge denne med at støtte et projekt, der udelukkende tager hånd om velbemidlede, er en af grundende til en voksende kløft mellem grønlændere og danskere.
Kamikpostens kommentar
Pele Broberg har ret.
Der er en pinlig, men sand forklaring på den pludselige danske støtte til lufthavnsbyggeriet i Grønland.

Lars Løkke Rasmussen sagde under en forespørgselsdebat i Folketinget den 19. januar 2018 følgende:
CITAT
Der arbejdes aktuelt i Grønland her i første fase med investeringer på godt 3,5 mia. kr. eller knap 25 pct. af bnp – 25 pct. af bnp er et stort beløb. Jeg er ikke i stand til at komme op med noget historisk eksempel fra Danmark, der kan matche en investering af det omfang. Efter min bedste hukommelse vil det svare til 55 af de flyindkøb, vi er ved at foretage, altså 55 gange indkøbet af de fly af typen F-35, så det siger noget om, hvad det er for en investering, man gør sig overvejelser om.

Selvstyret søger selv at tilvejebringe 2 mia. kr. af de 3,5 mia. kr. gennem ekstraordinære udbytter fra de selvstyreejede selskaber, mens det resterende beløb forudsættes lånefinansieret med en garanti fra landskassen.

Der foreligger endnu ikke detaljerede oplysninger om økonomien i projekterne, altså nogen gennemarbejdet, transparent businesscase, men det er Grønlands Økonomiske Råds vurdering, at projekterne samlet set ikke er rentable, og at det øger risikoen for selvstyrets finanser.
CITAT SLUT

Hvad har fået Lars Løkke Rasmussen til få måneder senere at skippe denne klokkeklare, økonomiske indsigt?
Nå jo, han har jo allerede købt en grønlænder mod en garanti for, at hun ikke vil bringe ham i mindretal i den nuværende valgperiode.
Nu forsøger han at købe begge de grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget i forhold til det kommende folketingsvalg.
Han vurderer ganske rigtigt, at det vil ende galt for Grønland. Men Grønlands fremtid vejer ingenting i forhold hans eget begær efter at forblive statsminister for enhver pris :-(

Læs mere her
F 6 Om selvstændighedsprocessen i Grønland

11-03-2019 sermitsiaq.ag:

Når børns nødråb bliver overhørt

Næsten dagligt henvender børn og voksne sig til børnerettighedsinstitutionen MIO, ofte oplever de afmagt over ikke at kunne få hjælp. For eksempel når kommunens sagsbehandling ikke sker eller er forkert.
I nogle af de mest alvorlige sager, henvender børn sig fordi de er på kanten til at begå selvmord.
- Det værste er de henvendelser, vi får fra børn og unge, som truer med at tage deres eget liv. De henvender sig til os, fordi de ikke ved hvor de ellers kan få hjælp. De mangler nogen, der lytter til dem. Det er en meget, meget ulykkelig og ensom situation for den selvmordstruede. Vi kan ikke sidde deres desperate råb om hjælp overhørigt, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

11-03-2019 knr.gl:

Fiskerorganisationer er delte om afskaffelsen af kvotefrie områder

På Naturinstituttet er forsker Rasmus Nygaard dog overbevist om, at afskaffelsen af de kvotefrie zoner vil være et skridt i den rigtige retning:
- Hvis man har et kvotefrit område, så kan man ikke styre, hvor store fangsterne skal være. Det bliver også svært at overholde rådgivningen, hvis man har et smuthul med et kvotefrit område. Så det er en god ting, at der er overensstemmelse mellem de områder, der forvaltes, og de områder, der rådgives for, siger Rasmus Nygaard.
I KNRs Qanorooq understregede Nikkulaat Jeremiassen, at afskaffelsen af de kvotefrie zoner ikke betyder, at det er helt slut med fiskeriet i de pågældende farvande:
- Ændringen går ud på at indføre kvoter i områderne, ikke at stoppe fiskeriet, sagde Nikkulaat Jeremiassen til Qanorooq.

11-03-2019 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmanden ønsker rejsehold til børn

Undersøgelser og politiets statistikker over anmeldte seksuelle overgreb mod børn under 15 år viser, at der sker seksuelle overgreb mod børn, men myndighederne og vi fra børnerettighedsinstitutionen MIO er klar over, at der er et stort mørketal, når det handler om seksuelle overgreb mod børn. Hvis vi skal have mørketallet frem, så mener jeg også, at det er på tide, at man begynder at tænke på, at der også skal være et beredskab klar til børn, når man henvender sig for at få hjælp, siger Aviâja Egede Lynge.

09-03-2019 sermitsiaq.ag:

Lagtingsformanden vil afskaffe færøsk folketingsrepræsentation

Páll á Reynatúgvu er af den opfattelse, at de færøske folketingsmedlemmer har fået en underlig rolle i dansk politik. De kan være udslagsgivende for, hvem bliver statsminister i Danmark, og at de lovgiver om forhold for borgere i et andet land.
- Det er helt ved siden af, og vi havde næppe accepteret, at rigsombudsmanden havde muligheden for at afgøre, hvem sidder i regering på Færøerne eller hvordan lovgivningen ser ud, skriver Páll á Reynatúgvu i bemærkningerne.
Han siger også, at hvis Færøerne har behov for at blive repræsenteret i Danmark, så er det en opgave for den Færøske Repræsentation i København og ikke opgaven for to tilfældige folketingsmedlemmer fra Færøerne.

09-03-2019 www.royalgreenland.gl:

Sprogskolestudent fra Sisimiut opnår gode karakterer på Hawai

Ane Sofie Frederiksen kan kun anbefale andre unge til at tage på sprogrejse igennem Ef sprogkurser i udlandet”.
- Jeg kan kun anbefale andre unge til at tage på et sprogskoleophold igennem Ef i udlandet. Efter ansøgning skal man gennemgå test i engelsk. Testen kan tages digitalt. Man har også mulighed for at få oplysninger og hjælp fra Ef Danmarks hovedkontor, siger Ane Sofie, der gerne vil læse til læge senere hen.
- Når mit ophold på sprogskolen på Hawai slutter til foråret, skal jeg tilbage til Sisimiut, hvor jeg vil arbejde og tjene penge til min uddannelse som læge.
Royal Greenland har givet økonomisk støtte til Ane Sofie Frederiksens sprogskoleophold på Hawai.

08-03-2019 knr.gl:

Trudeau undskylder: Inuit med tuberkulose blev tvangsfjernet

Det var en epidemi, der næsten helt udryddede den canadiske Inuit befolkning. I årene fra 1940 til ca. 1960 blev over halvdelen af alle Inuit i den østlige del af Arktis taget fra deres hjembygder og sendt til sanatorier sydpå i Montreal, Ottawa og Quebec.
De fleste blev tvangsfjernet, uden at deres familier fik besked, eller fik at vide hvortil de blev sendt.
Hospitalsskibet CD Howe sejlede i 1950’erne til de mindste bygder, tog røntgenbilleder og sejlede så de Inuit, som var syge, afsted med skibet
Kamikpostens kommentar
CITAT
Grønlandske TB-patienter i Danmark
Billedet fra 1955 viser nogle oppegående sanatoriepatienter ved middagsbordet. Man er pænt klædt på, og to er i nationaldragter. Det kunne tyde på, at man holder en eller anden fest.
Alt, hvad der kunne holde humøret oppe, var velkomment! Man var syg, og man var langt væk hjemmefra. Det var let at blive nedtrykt eller komme til at lide af hjemve. Men trods alt befandt de fleste grønlandske patienter sig godt og gled stilfærdigt ind i sanatoriets daglige liv.
En overlæge fra Skørping Sanatorium, E. Strandgaard, berettede i 1955 i Tidsskriftet Grønland om de grønlandske patienter, at "de indordner sig i almindelighed uden vanskeligheder under de nødvendige kur- og ordensregler, og de underkaster sig med tillid de forskellige behandlinger."
En grønlandsk TB-patient, kateket Erik Lyberth, skrev samme år i samme tidsskrift en artikel om grønlandske patienter på danske sanatorier og deres møde "med Danmark, dets særprægede befolkning og fremmedartede natur."
Om mødet med sanatoriernes danske patienter skrev han:
"Efter ankomsten til Danmark var det forbavsende at se, hvor godt grønlænderne faldt sammen med danske patienter. Samme lidelser og følelsen af at nære samme ønsker for tilværelsen knyttede dem sammen med så stærke bånd, som man kun sjældent træffer det andre steder i riget."
Og han tilføjer:
..... ja, mange af dem har endda skaffet sig en ven for livstid blandt danske sygekammerater."

De danske sanatorier blev opført ude i landskabet ved sø og fjord,
i skov eller på åbne kyststrækninger langs havet, så patienterne kunne gennemføre sanatoriekuren i rolige, kønne omgivelser med masser af frisk luft.
CITAT SLUT

Side 51 i
Misigssût – Kampen mod TB i Grønland fra 1950'erne til i dag
af Leif Aidt
ISBN: 978-87-92170-18-7
Bogen er udsolgt, men kan lånes på biblioteket

08-03-2019 knr.gl:

Nyt opgør om de kvotefrie zoner kan være på vej

Nikkulaat Jeremiassen siger til Sermitsiaq, at afskaffelsen af de kvotefri zoner skal beskytte bestanden af hellefisk. Naturinstituttet i årevis advaret om, at der bliver fisket for hårdt på den kystnære hellefiskebestand.
Udover at de kvotefri zoner skal afskaffes, har landsstyret tidligere meddelt, at kvoterne på det kystnære fiskeri efter hellefisk i distrikterne Disko Bugt, Uummannaq og Upernavik skal tilpasses de biologiske anbefalinger
Det skal ske over en fireårig periode. Kvoterne i to af distrikterne er blevet sænket i år, men også den udvikling er Siumut imod, skriver Siumuts politiske ordfører, Karl Kristian Kruse.

07-03-2019 www.altinget.dk:

Grønland mangler viden for at kunne håndtere Kina

Kina ser forskningssamarbejde som en legitim kanal til indflydelse i arktiske anliggender. Næste udfordring bliver Kinas ønske om at opføre en forskningsstation i Grønland. Det er sandsynligt, at Kina vil bruge en forskningsmæssig tilstedeværelse til at få en kommerciel betydning i Grønland, også selv om dette ikke nødvendigvis vil være rentabelt på kort sigt.
Kina bruger denne fremgangsmåde over for andre råstofeksporterende lande som en del af sin overordnede strategi for ressourcesikkerhed. Er det problematisk? Situationen, som den udspiller sig mellem Kina og Canada, er i hvert fald ikke én, som de fleste lande ønsker at efterligne.

06-03-2019 www.ral.dk:

Ændringer i Irena Arcticas rejse nr. 1909

På grund af store gods mængder, vil Irena Arctica rejse 1909 have genanløb af Nuuk for nordgående, hvor alt lastet i byerne Paamiut, Narsaq og Qaqortoq vil blive losset.
I Diskobugten er is situationen for tiden så gunstig, at der er besluttet at forsøge anløb af Qasigiannguit.

06-03-2019 sermitsiaq.ag:

Stor mangel på krisecentre

Under dagens dialogmøde i Nuuk om voldsramte familier kom det frem, at flere kommuner mangler krisecentre i forskellige byer.
Det seneste tal viser, at 62 procent af alle kvinder i landet har oplevet vold udøvet af enten deres kæreste eller mand mindst en gang under forholdet.
27 procent af unge mellem 15-18 år har enten set eller oplevet af deres far slår mor.
Kommunalt ansvar
Landsstyremedlem for sociale anliggender, Martha Abelsen (S) mener dog, at krisecentre er og skal være kommunens eget ansvar.
Kamikpostens kommentar
Kvinder og børn er fortsat henvist til at flygte til Danmark for egen regning.

06-03-2019 sermitsiaq.ag:

Lufthavne kan ende med at blive bygget i etaper

Hvad nu, hvis buddene ligger markant over det, som I har estimeret, hvad sker der så?
- Hvis de imod forventning skulle ligge væsentligt over, så må vi jo så gå tilbage til vores ejere og drøfte situationen. Så er det jo en ny situation vi står i.

06-03-2019 www.dr.dk:

Ejeraftale om grønlandske lufthavne er underskrevet

Om få år kan man flyve direkte til Grønlands hovedstad, Nuuk, og isfjeldenes by Ilulissat, siger statsministeren.
- Det her bliver vigtige skridt på vejen mod et stærkere og mere selvbærende Grønland, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen (V), der har opbakning fra et enigt Folketing.
Foruden det direkte kapitalindskud stiller den danske stat også garanti for et lån på 450 millioner kroner igennem Den Nordiske Investeringsbank, ligesom den også er klar til at låne det grønlandske selvstyre yderligere 450 millioner kroner.
Lånene har en mere fordelagtig rente, end man ellers ville kunne opnå, og de forbedrer dermed økonomien i lufthavnsprojektet.
Kamikpostens kommentar
Lars Løkke Rasmussen i Folketinget den 19. januar 2018:

CITAT
Der arbejdes aktuelt i Grønland her i første fase med investeringer på godt 3,5 mia. kr. eller knap 25 pct. af bnp – 25 pct. af bnp er et stort beløb. Jeg er ikke i stand til at komme op med noget historisk eksempel fra Danmark, der kan matche en investering af det omfang. Efter min bedste hukommelse vil det svare til 55 af de flyindkøb, vi er ved at foretage, altså 55 gange indkøbet af de fly af typen F-35, så det siger noget om, hvad det er for en investering, man gør sig overvejelser om.

Selvstyret søger selv at tilvejebringe 2 mia. kr. af de 3,5 mia. kr. gennem ekstraordinære udbytter fra de selvstyreejede selskaber, mens det resterende beløb forudsættes lånefinansieret med en garanti fra landskassen.

Der foreligger endnu ikke detaljerede oplysninger om økonomien i projekterne, altså nogen gennemarbejdet, transparent businesscase, men det er Grønlands Økonomiske Råds vurdering, at projekterne samlet set ikke er rentable, og at det øger risikoen for selvstyrets finanser.
CITAT SLUT

Hvad har fået Lars Løkke Rasmussen til få måneder senere at skippe denne klokkeklare indsigt?
Nå jo, han har jo allerede købt en grønlænder mod en garanti for, at hun ikke vil bringe ham i mindretal i den nuværende valgperiode.
Nu forsøger han at købe begge de grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget i forhold til det kommende folketingsvalg.
Han vurderer ganske rigtigt, at det vil ende galt for Grønland. Men Grønlands fremtid vejer ingenting i forhold hans eget begær efter at forblive statsminister for enhver pris :-(
Læs referatet her
F 6 Om selvstændighedsprocessen i Grønland

06-03-2019 sermitsiaq.ag:

AK-formand: Opkvalificer i stedet for at tilkalde

Det kunne for eksempel ske ved, at det offentlige bliver forpligtet til at opkvalificere et x-antal offentligt ansatte hvert år, så kontorfuldmægtige kan nå op på niveau med AC-fuldmægtige, konsulenter på niveau med seniorkonsulenter og afdelingsledere op på chef-niveau, mener AK-formanden.

- På den måde sikrer vi at herboende får bedre løn, flere boliger til rådighed og en større pensionsopsparing. Det vil betyde at herboende får bedre levevilkår, får råd til at få egen bolig, og det kan være med til at udflytningen af herboende mindskes, siger Dina Olsen

05-03-2019 www.ral.dk:

Angaju Ittuk rejse nr. 1907 bliver forsinket

På grund af stormvarsel med efterfølgende søndenvind i Sydgrønland, er afgangen fra Qaqortoq mod Narsaq, Narsarsuaq samt Qassiarsuk med Anguteq Ittuk 1907 udsat til på torsdag den 07. marts 2018.
Bygdeskibet sejler fra Qaqortoq torsdag tidlig og forventer ankomme til Narsaq kl. 8.

05-03-2019 sermitsiaq.ag:

Randi Vestergaard Evaldsen langer ud efter landsstyrets lukkethed

Randi Vestergaard Evaldsen oplyser, at hendes parti endnu ikke har fået nærlæst de mange lovforslag, som landsstyret har fremlagt til forårssamlingen, og hun forudser – på grund af manglen på orientering – at Demokraterne bliver nødt til at undsige og trække deres støtte til visse forslag, når man kommer ned i dybden.
-Det er i mine øjne ikke en særlig effektiv håndtering, lyder kritikken fra Demokraternes gruppeformand.
I forberedelserne til nogle af de kommende reformer er vi blevet inddraget ligesom andre partier, hvilket er positivt, men der udestår en kulturændring med hensyn til det lovforberedende arbejde.
Kamikpostens kommentar
”Effektiv håndtering” går efter Randi Vestergaard Evaldsens opfattelse ud på, at så meget som muligt skal aftales bag lukkede døre mellem koalitionen og Demokraterne. Hun efterlyser derfor en ”kulturændring” med hensyn til det lovforberedende arbejde :-)
For det konstruktive politiske arbejde er det et plus, at så meget som muligt bliver lagt åbent frem på forårssamlingen, og ikke først skal gennem en hemmelig, forberedende ”landstingssamling” bestående af landstyret og udvalgte medlemmer af Demokraterne.
Heldigvis er Randi Vestergaard Evaldsen ikke kvik nok til at forudse, at hendes brokkeri blotlægger et ønske fra Demokratrerne om at kunne føre politik bag om ryggen af oppositionen og landets vælgere.

04-03-2019 sermitsiaq.ag:

Store forskelle på tabu om seksuelle overgreb

Aviâja Egede Lynge har mødt eksempler på voksne, der taget fra deres bosted for at modtage behandling for følgerne af det overgreb, de blev udsat for som barn.
- I nogle bosteder er tabuet så voldsomt, så de ikke vender tilbage bagefter, fortæller hun.

04-03-2019 sermitsiaq.ag:

Siorarsiorfik investerer i udvidelsen af Nuuk Centeret

Selskabets bestyrelse har i sidste uge givet grønt lys for, at Siorarsiorfik går med i projektet. Helt konkret vil Siorarsiorfik stå for at etablere en integreret daginstitution samt 67 boliger.
Kamikpostens kommentar
Der kan bare se :-)
Bygden Siorarsiorfik bliver nu nedlagt allerede, før den er bygget, og befolkningen, der aldrig kom til at bo der, kan stille sig op køen sammen med de Nuuk borgere, der har råd til det, for at få adgang en af de planlagte 67 boliger med indendørs adgang til Nuuk Center.

Hvor kommer pengene til byggeriet fra?
Siorarsiorfik er et aktieselskab, der ejes af Sermersooq kommune. Det er oprettet for at kunne holde skjult for kommunalbestyrelsens menige medlemmer, pressen og indbyggerne i byen, hvad der laves, hvad pengene bruges til, og hvor pengene kommer fra.
I det, der efterhånden er de gode gamle dage, blev institutioner og socialt boligbyggeri bygget af kommunen, og alt var fuldt gennemsigtigt for byens borgere, og via medlemmerne i kommunalbestyrelsen kunne man få indflydelse på byggeriet.
I dagens Grønland må man nøjes med de hurraråb, der udsendes fra de kommunalt ejede virksomheder og fra de få folkevalgte, der sidder i bestyrelsen, og som er pålagt en omfattende tavshedspligt.

04-03-2019 demokraatit.gl:

Grønland har talent

Men det er konsekvensen af års fejlslagen uddannelsespolitik, og det er katastrofalt for vort land. Uden stærke, unge talenter ser Grønlands fremtid sort ud. En veluddannet arbejdsstyrke er nemlig forudsætningen for, at vores erhvervsliv – de virksomheder, der holder gang i hjulene her i landet – bliver styrket. Og et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for en stærk grønlandsk fremtid. Det er forudsætningen for, at vi på et tidspunkt som land kan blive modne til at opnå selvstændighed.
Det er vores mål i Demokraatit, at flere unge tager ansvar og vælger en uddannelse, der matcher deres talent, så de kan bruge deres evner i landets virksomheder.
Kamikpostens kommentar
Denne nyhed, der oser af selvros, er skrevet af Niels Thomsen, formand for Demokraterne, og Randi Vestergaard Evaldsen, medlem af Landstinget og 1. viceborgmester i Sermersooq kommune.

Naturligvis er der folk i Grønland, der har talent. Problemet er, at alt for mange åbenlyst talentfulde børn ikke får lært de sprog, der er en forudsætning for at kunne gennemføre en uddannelse, først og fremmest dansk, men også gerne engelsk.

Niels Thomsen og Randi Vestergaard Evaldsen skriver ”Det er vores mål i Demokraatit, at flere unge tager ansvar og vælger en uddannelse, der matcher deres talent, så de kan bruge deres evner i landets virksomheder”.
Men de skriver ikke et ord om sprog :-(

Heller ikke de andre partier tør nævne de manglende sprogkundskaber som et afgørende problem for Grønlands vej mod et selvhjulpent samfund.

04-03-2019 www.natur.gl:

NASA heldig med at finde ”en nedkøling” ved Ilulissat

Stik imod forventningerne, har NASA’s forskere sidste sommer fundet ud af, at der sker en nedkøling visse steder i Grønland, hvor indlandsisen faktisk både er blevet tykkere, og en rand er begyndt at vokse igen. Et af disse steder er Kangia isbræ (Jakobshavn Isbræ) ved Ilulissat. De sidste to år er den vokset opad og udad mod kystlinjen.

”Det er yderst interessant for os som forskere at finde steder, hvor 20 års kontinuerlig nedsmeltning af indlandsisen var vendt om til at gletsjerne nu vokser igen. Vi er næsten helt sikre på, at der her er tale om et midlertidigt skift. Men ved at observere skiftet, kan vi måske begynde at fornemme hvad der kan ske i den lange bane, hvis det hele nu skulle vende om igen – til det varmere”, fortæller havforskningsekspert fra den amerikanske rum- og luftfartsadministration, NASA (National Aeronautics and Space Administration), Josh Willis.

03-03-2019 www.dmi.dk:

Opdaterede og mere nøjagtige tidevandstabeller for 2019 og 2020

DMI leverer tidevandstabeller for danske, færøske og grønlandske farvande, og tabellerne opdateres en gang årligt. Nu er tabeller for 2020 klar, og 2019 tabellerne er opdaterede med de nye lokaliteter. Tilsvarende har 43 stationer fået genberegnet tidevandet vha. længere vandstandsserier og dermed opnået et mulehår mere præcise tidevandsprædiktioner. Disse stationer er også blevet opdateret for 2019.
Tidevandstabeller for Grønland
Kan hentes her/

03-03-2019 knr.gl:

Søn har ADHD: Familie flytter til Danmark for at få bedre hjælp

I Kommuneqarfik Sermersooq erkender man, at der er begrænset hjælp til Milo.
- Vi har gjort vores bedste for at integrere dette barn i en daginstitution, men har samtidigt gjort klart for forældrene, at et mere specialiseret tilbud ville gavne barnets udvikling mere, skriver skole- og dagstilbudschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Jesper Madsen.
Kamikpostens kommentar
Glemte journalisten at oplyse, at kommunen betaler for flytningen til Danmark, eller er det kun familier, der har råd til det, der kan flytte hen,hvor der kan gives den hjælp, som i Danmark er gratis?

02-03-2019 iafolketingimi.dk:

Staten bør give en officiel undskyldning til eksperimentbørn

Andre lande, som Canada og Australien, har allerede givet en officiel statslig undskyldning til oprindelige folk, der har været tvunget til, at ændre deres sprog, kultur og identitet. I dag ved vi vejen frem ikke er assimilation (tilpasning til anden kultur). Jeg arbejder for at fremme ligeværdigheden mellem Grønland og Danmark og her er vi også nødt til at se fortidens fejltagelser i øjnene. Det er på tide og på sin plads, at den officielle statslige undskyldning kommer, så både eksperimentbørnene og Grønland som samfund kan komme videre.
Kamikpostens kommentar
Man må håbe, at der i Folketinget bliver spurgt ind til Aaja Chemnitz Larsen sidestilling af det, hun kalder "eksperimentbørn" med det, der er foregået i Australien og Canada.
Det er en uforskammet og historieløs begrundelse for hendes krav om en undskyldning.

(Fotoet oppe til højre giver et indkig i, hvad der er foregået i Australien)
Læs mere her
Aboriginerne gjorde mine oplevelser i Australien rigere

02-03-2019 sermitsiaq.ag:

Minegigant tilbage i Grønland

Mineselskabet Bluejay Mining har indgået samarbejde med et af verdens største mineselskaber Rio Tinto om Ilmenit-projektet i Dundas.
I efteråret 2008 slog finanskrisen igennem, og den var hård ved Rio Tinto. Kinesiske investorer stod klar til at overtage selskabet, men Rio Tinto fik manøvreret sig ind i smult vande og har siden bygget sig op igen og er fortsat blandt de største i mine-og metalbranchen, fortæller Ole Christiansen, der tilføjer, at Rio Tinto både er gode til at tjene penge og til at rationalisere, så deres projekter hører til de bedste.

02-03-2019 knr.gl:

Kuupik V. Kleist ser med bekymring på ny råstofrapport

Ifølge Kuupik V. Kleist kan tilbagegangen gå ud over aktiviteten i råstofbranchen herhjemme, men også aktiviteten i andre erhverv.
- Der er i forvejen en tilbageholdenhed med investeringer i Grønland på alle områder og ikke kun i minebranchen, så det her er bare mere brænde på samme bål: At tilbageholdenheden desværre formodentligt fortsætter, siger han.
(foto: Den nu lukkede zinkmine Marmorilik)

02-03-2019 www.berlingske.dk:

Giv Trump Nobels Fredspris

Trumps taktik har entydigt båret frugt, og der er forhåbentlig mere i vente. På trods af, at det seneste møde ikke var en succes, kan forholdet til Nordkorea i fremtiden blive endnu bedre. Sydkorea vil måske ikke skulle frygte invasion fra nord. Nordkorea kan ad åre udvikle sig til en blomstrende økonomi ved at træde ud af sin isolationistiske skygge. Ikke mindst er verden blevet tifold mere stabil og sikker, og det er Trumps fortjeneste. Hans offensive modus operandi lokkede Nordkorea til forhandlingsbordet, og det er en prisværdig bedrift.

01-03-2019 naalakkersuisut.gl:

Information om parasitter i kød fra vildt

I forbindelse med dispensationen fra august 2018, der gør det muligt at sælge forarbejdede fødevarer på Brættet, vil Veterinær-og Fødevaremyndigheden i Grønland informere om risikoen for at blive smittet med parasitter i kød fra vildt.

01-03-2019 knr.gl:

Børn i skolen får tilbudt sprit som rusmiddel

Vi kender alle hinanden, men når vi ser en af vores medborgere købe husholdningssprit, tier vi bare stille, siger Arrutaq Kujaukitsoq.
Jens Immanuelsen, der er formand for Udvalget for Familie i Avannaata Kommunia, er glad for, at borgerne vil handle ud fra deres bekymring, og han siger til KNR at, udvalget til foråret planlægger at præsentere kommunalbestyrelsen for en plan for løsningen af de problemer, som børnetalsmanden har rapporteret om fra sin rejse i Qaanaaq.

01-03-2019 www.natur.gl:

Nyt forskningsskib bygges i Spanien

Grønlands Naturinstitut har indgået aftale med det spanske værft Balenciaga om bygning af instituttets ny forskningsskib. Aftalen er kommet i stand takket være en anlægsbevilling fra Grønlands Selvstyre og støtte fra Aage V. Jensens Fonde for samlet 235 mio.kr.

Den 61 meter lange og isforstærkede trawler, er designet af det norske firma Skipsteknisk, der også har stået bag mange andre arktiske trawlere. Efter en international udbudsrunde er det valgt at bygge skibet i Spanien, ligesom også Royal Greenland, Royal Arctic Line og private grønlandske rederier har valgt det i de seneste år.

01-03-2019 sermitsiaq.ag:

Bay: Tabuet om seksuelle overgreb lever

Politimesteren er bekymret over, at der er en række byer, hvor ingen sager om seksuelle overgreb er blevet anmeldt.
Nærlæser man politiets årsstatistik, så viser det sig, at der en række byer, hvor der ikke er registreret sager om et kønsligt forhold til et barn under 15 år.
Og den slags skulle man jo umiddelbart tro, ville glæde en politimand; men det stik modsatte er tilfældet.
- Jeg er mindre bekymret over, at vi har ni sager i Aasiaat og elleve sager i Nanortalik end jeg er over, at vi har nul sager i for eksempel Maniitsoq eller Narsaq, siger politimester Bjørn Tegner Bay til sermitsia.ag

01-03-2019 www.fstyr.dk:

Den grønlandske teoribog

Færdselsstyrelsen har digitaliseret teoribogen for undervisning i Grønland. På denne side kan du både finde en dansk- og en grønlandsk-sproget version af teoribogen.
For at blive en god bilist er det nødvendigt at have kendskab til den del af færdselsloven,som omfatter køreregler, førerens og ejerens pligter og ansvar samt om det mest nødvendige om bilens indretning og virkemåde og endelig hensynet til andre trafikanter. Med de særlige forhold, der hersker i Grønland, er indholdet begrænset til den mest nødvendige viden, som en kommende motorfører skal sætte sig ind i.
I sidste del af bogen er beskrevet, hvordan køreprøven foregår, og hvad der kræves.
Bogen er ikke kun tænkt som en vej til kørekortet, men er også tænkt som en opslagsmulighed, hvis man senere vil friske hukommelsen op i et emne.
Færdselstavler, der er gældende i Grønland, er medtaget som bilag.
Teoribogen på dansk kan hentes her:
Den grønlandske teoribog
Teoribogen på grønlandsk kan hentes her:
Kalaallit Nunaanni biilinik ingerlatsisinnaanermut ilinniut

01-03-2019 sermitsiaq.ag:

Helene Thiesen: Det er for groft, at der ikke kommer nogen undskyldning

Vil man booke Helene Thiesen til et foredrag, så står der på hendes hjemmeside: 'NB. pga. min baggrund, holder jeg kun foredrag på dansk'.
Kamikpostens kommentar
Intet er skidt, uden at det er godt for noget.
CITAT FRA ARTIKLEN
Vil man booke Helene Thiesen til et foredrag, så står der på hendes hjemmeside: 'NB. pga. min baggrund, holder jeg kun foredrag på dansk'.
CITAT SLUT
Foredragsholder Helene Thiesen
Praktiske oplysninger: HVORNÅR: ... HVOR: ... TILMELDING: ...PRIS: 60 kr.

01-03-2019 sermitsiaq.ag:

Voldsforbryderen er en voksen mand

Når unge bliver ofre for en forbrydelse, så er der stort set altid tale om overgreb, vold eller drab. Det viser politiets seneste årsstatistik.
Således havde politiet sidste år 200 sager om seksualforbrydelser mod unge under 18 år.
- Jeg syntes det er meget bekymrende, at de unge i så høj grad bliver udsat for seksualforbrydelser og voldsforbrydelser, siger politimester Bjørn Tegner Bay til Sermitsiaq.AG

01-03-2019 www.royalgreenland.gl:

Rejefabrik i Ilulissat lukker i kort periode

På grund af vedligeholdelsesarbejde af maskiner i Royal Greenlands rejefabrik i Ilulissat, lukker fabrikken for indhandling og produktion i dagene fra den 14. marts og frem til den 24. marts
- Vi skal optimere vores proces-flow inden sæsonen for produktion af isede rejer starter. Derfor holder vi lukket for indhandling og produktion i uge 12, siger produktionsleder i Royal Greenlands rejefabrik i Ilulissat, Jensigne Schmidt.
Jensigne Schmidt siger, at optimering af produktionsmaskinerne på rejefabrikken vil medføre kontinuerlig produktion med færre stop.