Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Fredag den 24. maj 2019

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
23-05-2019 knr.gl:

Landsstyret på vej mod mindretal på mandag

KNR har forsøgt at få en uddybende kommentar fra landsstyrets støtteparti Demokraterne. Her udtrykte den fungerende politiske formand, Nivi Olsen, onsdag, at hun ikke kan acceptere, at landsstyret ikke tager kontakt til den danske stat i forhold til socialområdet
Omvendt afviste hun også i udgangspunktet at vælte landsstyremedlem Martha Abelsen.
Til KNR oplyser hun nu, at hun er i dialog med resten af partilederne, der stod bag beslutningsforslaget. De er lige nu ved at finde ud af, hvordan de vil reagere på Martha Abelsens afvisning af flertallet.

23-05-2019 sermitsiaq.ag:

Ensprissystem langt dyrere end beregnet

Nukissiorfiit fik i 2018 en indtægtsnedgang på 153 millioner kroner på grund af indførslen af et ensprissystem. Det er langt mere end forudset.

23-05-2019 knr.gl:

Abelsen er urokkelig om Tasiilaq trods krav fra flertal

Trods massivt politisk pres fastholder landsstyremedlem Martha Abelsen (S), at hun ikke lige nu vil bede Danmark om mere hjælp til socialområdet.
Fem partier fremsatte i går et krav i Landstinget om, at landsstyret skal bede Danmark om yderligere hjælp til sociale problemer i Tasiilaq og resten af Grønland.
Landsstyremedlem for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen (S), tager dog det markante politiske pres med ophøjet ro og holder fast i sin position.

23-05-2019 sermitsiaq.ag:

Lufthavne: Nedslidte til et milliardbeløb

Anlægsinvesteringerne skal bidrage til opretholdelse af den nødvendige standard af lufthavnenes faciliteter og materiel. Man da de årlige afskrivninger, som er udtryk for det reinvesteringsbehov, der er nødvendigt for at opretholde samme standard af lufthavnenes faciliteter og materiel, er væsentligt større end anlægsinvesteringerne, er der tale om en reel nedslidning af lufthavnenes faciliteter og materiel

23-05-2019 sermitsiaq.ag:

Forslag om ekstra kystskib lider skibbrud

Anlægsudvalget vender tommelfingeren nedad til forslaget om at få indsat et ekstra kystpassagerskib, så man kunne besejle ruten Nanortalik til Upernavik i 2020.
I betænkningen til forslaget, som blev forkastet under andenbehandlingen onsdag, fremgår det, ”at kystsejlads vil have negativ indvirkning på økonomien og rentabiliteten i hele trafikmønstret og ultimativt kunne betyde, at man må opgive økonomien i en lufthavn ved Qaqortoq, der i forvejen er udfordret”.

23-05-2019 sermitsiaq.ag:

Nedslidte skoler: Kun 14 grader i lokalerne

Skolen i Kangaamiut bliver så kold om vinteren, at undervisningen må flyttes.
Der skal bruges store millionbeløb på at renovere nedslidte skoler. Et problem er, at undervisning må flyttes i den koldeste tid - ellers fryser børnene.

23-05-2019 knr.gl:

Demokraterne om krav til Abelsen: Vi regner med, at hun rykker sig nu

En samlet opposition og Demokraterne kræver, at landsstyret beder Danmark om mere hjælp til det sociale område.
Et flertal i Landstinget kræver, at landsstyret beder om hjælp fra Danmark til socialområdet. Og Demokraternes Nivi Olsen forventer, at Martha Abelsen (S), der er landsstyremedlem for sociale anliggender, efterlever kravet.
- Vi regner med, at hun rykker sig. Jeg vil dog ikke stå her og sige, at hun skal gå af, hvis hun ikke gør, som der bliver sagt. Jeg vil hellere i dialog med hende, siger Nivi Olsen fra Demokraterne til KNR.
Kamikpostens kommentar
Der kom - helt forventeligt - Demokraternes kattelem:
CITAT
Jeg vil dog ikke stå her og sige, at hun skal gå af, hvis hun ikke gør, som der bliver sagt.
CITAT SLUT
Landsstyret kan roligt afvise kravet om at hente hjælp fra Danmark. Det får - takket være Demokraterne - ingen konsekvenser, hverken for Martha Abelsen eller det samlede landsstyre.

23-05-2019 www.dr.dk:

Vordingborg Kommune skal betale erstatning til misrøgtede plejebørn

Det kommer til at koste Vordingborg Kommune 600.000 kroner i erstatning, at der ikke blev grebet ind over for et voldeligt par plejeforældre.
Det var udfaldet i Østre Landsret i den såkaldte Mern-sag, hvor to plejebørn havde stævnet kommunen for overtrædelse af FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Vordingborg blev stævnet af plejebørnene, fordi plejeforældrene - der blev idømt henholdsvis to et halvt og to års fængsel for grov vold i 2013 - boede i den daværende Langebæk Kommune, der ved kommunalreformen blev lagt sammen med Vordingborg.
Kommunen burde have grebet ind, mener landsretten.
Kamikpostens kommentar
Hvor meget kan det offentlige efter gældende lov blive idømt i de mange lignende sager, der kan rejses i Grønland.
Er der en advokat til stede, der vil rejse en sag om erstatning for misbrug, hvor for eksempel Sermersooq kommune har undladt at gribe ind på trods af talrige indberetninger?

22-05-2019 www.jobindex.dk:

Kokke, Thule Air Base

Vi søger medarbejdere, som:
  • Er faglærte kokke eller tilsvarende med erfaring med arbejdet i et kantinekøkken.
  • Har kendskab til Excel og Word på brugerniveau.
  • Kan begå sig på engelsk og dansk.
  • Er samarbejdsvillig, selvstændig og kan tage ansvar.
  • Er fleksibel og betragter alle opgaver som nødvendige og driften som en helhed.
  • Som kan og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø i kantinen.

Dansk statsborgerskab kræves for ansættelse på basen, ligesom gyldigt kørekort til personbil også er nødvendigt

22-05-2019 www.kamikposten.dk:

Hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland

Det kan ikke accepteres at landets regering ignorerer behovet for hjælp og vurderer det som unødvendigt, når de forkaster anmodningen, og vi synes, at det er uansvarlig regeringsførelse. Børnene i samfundet lider meget, og selvom det dokumenteres at de er hårdt belastet, afviser Naalakkersuisut at de skal hjælpes, og det kan vi ikke acceptere, og vi vil henvise til at dem der har er klar til at hjælpe snarest skal involveres

22-05-2019 sulesam.gl:

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmordning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland

Historisk beslutning: 5 partier står sammen om, at bede landsstyret modtage hjælp til børnene.
Endelig har de andre partier indset vores ræsonnement i forhold til at bede om hjælp fra Rigsfællesskabet, og sige ja tak til den.
Endelig samarbejder partierne, på tværs af partiskel, fnidder fnadder og urealistiske drømme.
Endelig vågnede de op.
Hermed en fælles erklæring, en erklæring vi har arbejdet på kunne være mulig, siden vi startede vort parti.
JA TAK til hjælp!

22-05-2019 sermitsiaq.ag:

Ildsjæl bliver najorti i Tasiilaq

For Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy er det en nem beslutning, da hun finder ud af, at Foreningen Grønlandske Børn søger flere bisiddere, najortit, i Tasiilaq.
- Jeg vil gerne blive najorti fordi børn skal høres, kommer det prompte fra Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, da Sermitsiaq.AG spurgte ind til hendes beslutning

22-05-2019 jyllands-posten.dk:

Abort handler ikke om kvinder, men om de ufødte

Det afgørende spørgsmål er, om et ufødt barn er et menneske, for er det det, er der ingen vej uden om at kalde abort for drab.

Men handler abort så slet ikke om kvinder og deres rettigheder? Jo, det gør det, men medmindre man accepterer, at menneskers værdi afhænger af deres evner, så handler abort om to menneskers rettigheder vejet op mod hinanden. Det handler som hovedregel om den enes ret til at leve det liv, hun gerne vil, vejet op mod det andet menneskes ret til overhovedet at leve. Retten til at bestemme over sin egen krop over for retten til at have en krop at bestemme over.

20-05-2019 sermitsiaq.ag:

Partii Naleraq udskyder selvstændigheds-dato

Partiets folketingskandidat Pele Broberg oplyser til KNR, at det skal være på et økonomisk forsvarligt grundlag, at Grønland bliver selvstændigt.
Befolkningens levevilkår skal ikke forringes på bekostning af at blive selvstændige, oplyser han til KNR.
Kamikpostens kommentar
Det betyder i virkelighedens verden, at Partii Naleraq erkender, at Grønland aldrig bliver selvstændigt land.
Det skyldes kravet om, at befolkningens levevilkår ikke må forringes.
Hvis selvstændighedstilhængerne vil have et realistisk indtryk af, hvad der vil være muligt for et selvstændigt Grønland, så kan de se på øgrupperne nord og vest for Skotland. Der kan se øsamfund, der minder om Sydgrønland før hjemmestyret blev indført..
Man levede dengang et materielt beskedent men godt liv i et samfund i balance med sig selv.

20-05-2019 sermitsiaq.ag:

MIO med valgkampsopråb: Tal med de berørte - ikke om dem

Der er børn i hele landet som har akut brug for hjælp her og nu, men der er også brug for en langsigtet indsats. Debatten kan hurtig udelukke den ene fra den anden. Vi skal huske at børnenes uacceptable situation ikke er ny, og desværre kan fornyede debatter give anledning til hurtige lappeløsninger og brandslukninger. Netop derfor har jeg i nu tre år talt for en national handlingsplan. Og den nationale handlingsplan skal ikke kun omhandle socialområdet eller nogle børn. Den skal tage udgangspunkt i de 19 FN-artikler, som landet ikke efterlever, og skal omhandle alle børn i hele landet, lyder udmeldingen fra Aviâja Egede Lynge.

19-05-2019 ia.gl:

Formand for landsstyret: Gør dog noget

Vi har ikke noget imod at landsstyret ønsker at foretage en orienteringsrejse til Tasiilaq, men de skal handle! Landsstyret er allerede besiddelse af viden omkring Tasiilaq; derfor kan vi ikke forstå at de først ønsker at undersøge forholdene og ser sådan et skridt som manglende evne til at leve op til deres ansvar. Derfor mener vi, at formanden for landsstyret skal skride ind for de alvorlige forhold i vores land. Med hensyn til Tasiilaq må landsstyret handle straks.

18-05-2019 knr.gl:

Tasiilaqs problemer findes også i resten af landet

De store, sociale problemer, der blev vist i DR-dokumentaren "Byen, hvor børn forsvinder", om udfordringerne i Tasiilaq, er ikke et enestående eksempel. De sociale problemer er gældende i hele landet, fordi vores samfund har forandret sig så hurtigt, siger psykolog. Vi er gået fra at være én stor familie til en kernefamilie, og dét har påvirket os.
- Den opdragelse, der sker mange steder i Grønland, og også i Tasiilaq, det er ud fra storfamilielivet. Hvor man skulle være fælles om at hjælpes ad med at leve et liv sammen, hele livet ud. Og nu skal alle familier være kernefamilier, og det forventes, at alle skal være selvstændige individer, der skal klare livet selv, uden fælles hjælp, siger Naja Lyberth.
Kamikpostens kommentar
Naja Lyberth er den første, som jeg kan huske, der i klart sprog fortæller, hvad det drejer sig om.
Storfamilien var den sociale enhed i den oprindelige grønlandske kultur. Her var der ikke noget, der hed seksuel lavalder. Jeg husker beretninger fra 1950-erne, hvor læger kunne fortælle om bygder i Sydgrønland, hvor der blev konstateret seksuelt overførte sygdomme hos mennesker i alle aldre, helt fra ganske små børn til de ældste i bygden.
Det er derfor, at det er så vanskeligt at komme problemet til livs. Det blev opfattet som en helt naturlig adfærd. Og den holdning har mange mennesker endnu i dag.
Man skal snakke åbent om det, ikke bare, når det sker., men hver gang muligheden byder sig.

Kim Kielsen bør dukke frem af tågerne og holde en brandtale til hele befolkningen om problemet, og fortælle, at seksuel omgang med mindreårige var noget man gjorde i gamle dage. Men at det skal man holde op med. Man skal tilpasse sig den europæiske levevis med en seksuel lavalder på femten år, og derudover efterleve de love, som man har i resten af Rigsfællesskabet om ikke at tiltvinge sig seksuelt samkvem nogen mod deres vilje.

Rent praktisk skal man ændre kriminalloven, så en person, der er mistænkt for voldtægt eller andre seksuelle overgreb, varetægtsfængsles i fire uger i det nye fængsel i Nuuk, mens sagen undersøges og der fældes en dom.
Barnet, som det er gået ud over skal – hvis det er nødvendigt for at hjælpe barnet ud af en grufuld oplevelse – straksanbringes på et børnehjem, hvor det kan opholde sig i de måneder eller år, der kan gå, før der findes et andet og bedre liv for barnet.
Censur
NB: Den ovenstående kommentar blev også bragt i tilknytning til den artikel på KNR, der linkes til. Den blevet fjernet ret hurtigt efter at den er sat på.
Det er ikke kun en skandale. Det er et demokratisk problem og desværre Grønlands presse i en nøddeskal

18-05-2019 Den slukørede borgerlighed blev født, da vi ofrede tanken om nationen:

Den slukørede borgerlighed blev født, da vi ofrede tanken om nationen

Der er grund til bekymring. For hvor blev den af, den smukke borgerlighed? Eller bare borgerligheden, som jeg husker mine forældre talte om den, da jeg var barn – med en efterklang af dannelse, flid, pligt, ansvar, frihed og ordentlighed. Ikke korrekthed. Bare gammeldags ordentlighed.

17-05-2019 sulesam.gl:

Indfør hjemtagelsesstop – administrationen er alt for stor

Problematiske planer er for nyligt blevet fremlagt, nemlig hjemtagelsen af søfartsstyrelsen, og nu fødevarestyrelsen.
Selve hjemtagelsesprocessen af søfartsstyrelsen kommer til at koste 35 mio. kr. om året, en proces hvor det er usikkert, hvor langt det kommer til at vare; samt yderligere 25 mio. kr. om året for driften af sagsområdet.
Fødevarestyrelsen arbejder bl.a. under EU-lovgivning, noget som vi ikke eller Danmark er herrer over.
Samarbejdspartiet mener ikke, at det er fornuftigt at lade administrationen vokse yderligere.
Vores administration har i forvejen et meget højt antal af ansatte, der endda overgår antallet af ansatte i sundhedsvæsenet.

17-05-2019 sermitsiaq.ag:

Budfrist på lufthavnene forlænges igen

Administrerende direktør Peter Wistoft fra Kalaallit Airports ville torsdag eftermiddag, hverken be- eller afkræfte om tidsfristen var forlænget og forklare, hvorfor selskabet har ændret på budfristen.
En anden entreprenør, som har stor erfaring med store byggeprojekter, oplyser til Sermisiaq.AG, at det ikke er ualmindeligt, at fristerne bliver skubbet på grund af kompleksiteten, når der er tale om byggerier af den størrelsesorden, som anlæggelsen af de to lufthavne i Ilulissat og Nuuk er.
Kamikpostens kommentar
Mon ikke forklaringen er, at omkostningerne ved lufthavnsprojektet har været stærkt undervurderede for at gøre det politisk spiseligt?
Bagklogskabens klare lys bliver først tændt, når buddene fra de udvalgte selskaber foreligger.

17-05-2019 sermitsiaq.ag:

Valgkamp: Rigsfælleskabet på dagordenen

Det er ikke hverdagskost, at Grønland og rigsfælleskabet bliver diskuteret i en dansk valgkamp - og da slet ikke med den siddende statsminister som deltager.
Men det er præcist det der sker, når der mandag holdes valgdebat med Lars Løkke Rasmussen (V) og folketingskandidat Aaja Chemnitz Larsen (IA) i det Grønlandske Hus i København.
Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener, at Grønland aldrig har haft en stærkere position i folketinget.
Læs også
Desperationens øjeblik: Løkke udviser ikke mod med SV-tanker – han udstiller sin panik
Flere gange talte Lars Løkke om vigtigheden af det samarbejdende folkestyre og om, at forskellen mellem hans parti og Socialdemokratiet ikke er så stor endda. Det lyder lettere hult. For netop Lars Løkke har på det seneste virket desperat for at udstille socialdemokraterne som et uansvarligt parti.
For nyligt lod han tre ministre indkalde til et bizart pressemøde om udlændingepolitik, hvor de ikke fremlagde nogen selvstændige initiativer, men på baggrund af dubiøse udregninger advarede imod de horder af udlændinge, som Mette Frederiksen vil lukke ind i landet. Og som denne avis har afdækket de seneste dage, har statsministeren siden valgudskrivelsen turneret rundt med en falsk fortælling om den foregående socialdemokratiske regering. Igen og igen har han og andre venstrefolk i modstrid med sandheden hævdet, at de i 2015 overtog en økonomi, der var kørt i sænk, men som de nu har rettet op på.
Heller ikke på selve pressemødet om den nye bog undlod Lars Løkke at tale om, at socialdemokraterne ifølge ham fører en uansvarlig udlændingepolitik og en vækstfjendtlig erhvervspolitik.

16-05-2019 www.ral.dk:

Ivalo Arctica anløber Kangerlussuaq

Vi anløber Kangerlussuaq med Ivalo Arctica 1920.
Afgang fra Nuuk den 28. maj, med ankomst i Kangerlussuaq den 29. maj.
Der er nu åbent for bookinger.

16-05-2019 sermitsiaq.ag:

Landsstyret afviser større åbenhed

Pligten til at fremlægge gennem lov beskytter samtidig landsstyret fra kedelige rygter, og sikrer, at der ikke sker en afsporing af hensigten med offentlighedsloven, som embedsstand eller skiftende magthavere kan dygtiggøre sig i at undgå. Ved vedtagelse af nærværende, sikres det, at alle relevante bilag er fremlagt online, og er tilgængeligt for alle, lovgivere, pressen og menigmand, skriver hun videre i begrundelsen
Læs det hele her
Vores forslag om øget åbenhed, forebyggelse af misbrug af skattekroner

15-05-2019 www.royalgreenland.gl:

Indhandling åbner igen i Uummannaq

Royal Greenlands fabrik i Uummannaq lukkede for indhandling, på grund af fyldte fryselagre den 28. april, men nu har Royal Arctic Line’s skibe sejlet igennem isen i Uummannaq området og afskibet en del af fryselagerbeholdningen. Det betyder at fiskerne i Uummannaq igen kan indhandle hellefisk til Royal Greenlands fabrik.
- En del af lagerbeholdningen er blevet afskibet med Royal Arctic Line’s skibe, derfor åbner vi igen for indhandling i morgen torsdag, siger fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq, Kirsten Kristensen Worm.
Fabrikschefen siger, at alt efter hvor meget fiskerne indhandler skal det afgøres, hvornår produktionen på fabrikken starter igen.

15-05-2019 sermitsiaq.ag:

Konference mødt af stille demonstration

To demonstranter med gaffatape for munden og en stor planche mellem hænderne kunne ses fra foyeren i Katuaq, hvor Future Greenland deltagerne fik sig en frokost. De ønskede at sætte fokus på børnenes fremtid.
Professor Torben M. Andersen, formand for Økonomisk Råd for Grønland, sagde under en paneldebat:
"- Og der er ingen tvivl om, hvilket flere undersøgelser har understreget, at der skal sættes ind over for børnene, før de når skolealderen. Der er flere forhold som der skal være fokus på. Ikke kun indlæringen, men også de sociale og familiære forhold. Kommer de op om morgenen, lærer de sproget og får de hjælp til lektielæsningen".

15-05-2019 sermitsiaq.ag:

Hvordan skaffer man lige 5 mia. kroner

Hvordan skaffer Grønland så 5 milliarder kroner, lød det interessante spørgsmål, hvor økonomiprofessoren på bagsiden af en konvolut ridsede tre umiddelbare løsningsscenarier op.
  • Halvering af de offentlige udgifter
  • Skatter og afgifter fordobles
  • Øgede erhvervsaktiviteter, der generer flere skatteindtægter

De to første scenarier kan få alvorlige konsekvenser med en forringet folkeskole og sundhedssystem, udvandring, social armod og færre investeringer, advarede professoren imod.

15-05-2019 sermitsiaq.ag:

Børnetalsmanden: Hjælp til familien er hjælp til børnene

Samtidigt gør Aviâja Egede Lynge opmærksom på, at FN's børnekonvention faktisk forpligter Grønland til at hjælpe og beskytte familierne som ramme for børns opvækst.
- Det betyder, at Grønland er forpligtet til at hjælpe sårbare familier på vej og at skabe de bedst mulige betingelser for, at de kan give børn og unge et godt liv.

15-05-2019 knr.gl:

Siumut har brug for mere viden før ja til dansk hjælp på socialområdet

Landsstyremedlem for sociale anliggender, Martha Abelsen (S), planlægger at tage til Tasiilaq og lave en vurdering af problemerne. Først derefter vil Siumut være klar med et bud på, præcis hvilken hjælp, partiet vurderer, at der kan være brug for.
Dermed trækker Siumut i håndbremsen i forhold til at få tilført ressourcer fra Danmark på socialområdet i Tasiilaq-distriktet.
Kamikpostens kommentar
Hvad er det for noget vrøvl?
Hvad forventer Siumut, at Martha Abelsen kan finde ud af på en smuttur til Tasiilaq, der kan gøre Siumut klar med et bud på hvilken hjælp, der kan være brug for?
Tror man i Siumut, at vælgerne er lige så dumme som gennemsnittet i Siumuts ledelse?

14-05-2019 sulesam.gl:

Atassut taler med to tunger

En valgkamp er åbenbart et godt tidspunkt at påberåbe sig selv som værende et pro-Rigsfællesskabsparti. I hvert fald for Atassuts tilfælde.
Det er en fremgangsmåde som levebrødspolitikere ynder at vælge: At sige det ene ting i valgkampe, men handle på noget helt andet bagefter.
Nikolaj Rosings partifæller har nemlig siddet trygt på Siumut-ledede koalitioner, der har arbejdet på at realisere afviklingen af Rigsfællesskabet. Atassut går nemlig ind for hjemtagelse af sagsområder samt forfatningskommissionen, som netop har målet om at rive Grønland løs fra Rigsfællesskabet.

14-05-2019 knr.gl:

Flertal i Landstinget: Tag imod hjælp til socialområdet fra Danmark

Med støtte fra Inuit Ataqatigiit er der nu et flertal i Landstinget for at tage imod Danmarks tilbud om hjælp til socialområdet.
Mandag meldte Inuit Ataqatigiit ud, at de gerne vil tage imod Danmarks tilbud om hjælp til socialområdet.
I en pressemeddelelse skriver IA's gruppeformand, Mimi Karlsen, blandt andet:
- Vi ved, at vi har ansvaret for socialområdet. Vi ved også, at vi har erkendt, at folk, der har behov for hjælp socialt er så mange, at vi ikke kan følge med i sagerne alene. I Grønland er der mange, der har behov for akut hjælp, og de kan ikke vente i flere år, skriver Mimi Karlsen.

14-05-2019 ing.dk:

Den grønlandske kost-revolution buldrer videre, men Grønlandsbloggen stopper her

Kommissionens definition af bæredygtig kost medfører, at den traditionelle grønlandske kost vil blive identificeret som u-bæredygtig, da den er baseret på animalske fødevarer. For at gøre den bæredygtig skulle man øge importen af grøntsager fra resten af verden – hvilket også var kommissionsmedlemmets svar på mit spørgsmål, da jeg spurgte (”we need to get these (plant-based) foods there”). Jeg har svært ved at tro, at man i praksis vil gøre Diskobugtens befolkning mere bæredygtig, ved at de lokale spiser kikærter og drikker calciumberiget havremælk fremfor at spise de tørrede fisk, der skyller op på stranden hver sommer, når de har gydet langs kysterne.
Kamikpostens kommentar
Vi skylder som samfund Aviaja Lyberth Hauptmann stor tak for de fremragende indlæg hun gennem årene har skrevet på Grønlandsbloggen.
De ligger alle i en klasse for sig.

PS: Grønlandsbloggen vil fortsat være en god kilde orientering om Grønland.
Du finder hele samlingen her: Grønlandsbloggen

14-05-2019 knr.gl:

Lærere: Sociale myndigheder reagerer ikke altid på vores underretninger

Det generelle billede fremstår tydeligt og chokerende. Der er mange konkrete sager, hvor der ikke bliver handlet. Der er mange børn og unge, der ikke har fået hjælp gennem længere tid, lyder det fra bestyrelsesformand Birthe Therkildsen og næstformand Nikoline Cortzen i en pressemeddelelse.
Og ifølge IMAK er det ikke kun i Tasiilaq og Kommuneqarfik Sermersooq, at den slags svigt sker:
- IMAKs bestyrelse har kendskab til, at rigtig mange lærere laver underretninger til de sociale myndigheder - ikke bare i Tasiilaq, men i hele Grønland - uden at der sker noget, skriver IMAKs bestyrelse

13-05-2019 www.ral.dk:

Ekstraordinær åbent for gate og pakhus i Nuuk

Torsdag den 16. maj vil gaten og pakhuset i Nuuk holde ekstraordinært åbent.
Gaten holder åbent fra kl. 08.00-20.00
Pakhuset er åbent for udlevering fra kl. 08.00-21.00 med udlevering af kølevarer fra Mary Arctica rejse 1919 samt gods fra tidligere anløb.
Vi vil forsøge at tømme skibet i tide, og derved kan vi ikke garantere at alle kølevarer er pakket ud, evt. resterende ville kunne afhentes til normal tid mandag den 20. maj.

13-05-2019 sermitsiaq.ag:

OK til delvis RG-privatisering

Jesper Thinghuus pointerer, at Royal Greenland efter flere år med særdeles flotte resultater på bundlinjen sagtens kunne levere større overskud, men det ville være på bekostning af samfundsansvaret og i sidste ende have en omkostning for landet på mange forskellige parametre.
Han mener, at det vil være skadeligt for Grønland, hvis dette samfundsansvar i landets største indtjenende branche går fløjten, hvis selskabet overtages af investorer, som udelukkende vil skabe den største indtjening på bundlinjen uden at skele til de beskæftigelsesmæssige konsekvenser i bygderne langs kysten.

13-05-2019 jyllands-posten.dk:

Alt det, der gør livet værd at leve, skal holdes i skak

Danmark står over for en ny og faretruende besættelse. Truslen kommer ikke fra vores sydlige nabo eller en anden fremmedmagt, men inden for vores egne grænser. Den kommer ikke i form af fysisk eller militær undertrykkelse, men ideologisk fanatisme.
Klimafanatikere, miljøhelgener og undergangsapokalyptikere er langsomt – men øjensynligt – i fuld gang med at besætte det danske samfund. Individets personlige friheder og rettigheder er under angreb fra et politisk korrekt og dogmatisk verdensbillede, hvor en vegansk og miljørigtig levevej er den eneste rigtige.

12-05-2019 sermitsiaq.ag:

Qeqertarsuatsiaats sundhedscenter stadig lukket

Lægefaglig leder for Kommuneqarfik Sermersooq, Jesper Olesen, har på et møde med Udvalget for Familie og Sundhed i Landstinget udtalt, at det kræver mod at være ansat alene i et sundhedscenter. Uanset om man har været på kurser og efteruddannelser, og uanset om man er faglig uddannet eller ej, så er det blevet sværere at ansætte personale, der har mod på at være den eneste ansatte. De ansatte kan komme ud for meget ...
Kamikpostens kommentar
"De ansatte kan komme ud for meget .."
Ja, de kan blive truet af folk i bygden og ligefrem blive udsat for vold.
Det er sket, at nyansatte fra Danmark for egen regning er rejst tilbage til Danmark, fordi et ønske om at blive flyttet fra bygden, hvor de blev udsat for vold, ikke blev imødekommet af det ansættende sundhedsvæsen.

12-05-2019 sermitsiaq.ag:

Royal Greenland siger ja – banken nægter

Det er meget, meget vanskeligt for ikke at sige umuligt for os at finansiere det indenskærs fiskeri af først og fremmest hellefisk, når fiskeriet i bred forstand ikke bliver forvaltet bæredygtigt. Så væsentligt er det, siger bankens administrerende direktør Martin Kviesgaard.
Der er i dag mellem 1.800 og 2.000 småfiskere, der fisker hellefisk i det indenskærs i Nordgrønland. Men politikernes og myndighedernes forvaltning af dette fiskeri i områderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik gør det meget vanskeligt for Grønlandsbanken at give lån til småfiskere. Konsekvensen af forvaltningen af denne gren af fiskerierhvervet er, at banken stort set ikke giver lån til småfiskere til for eksempel køb af joller og fiskeredskaber.

12-05-2019 www2.forsvaret.dk:

ZULU-team træner oprettelse af landingsbaner på indlandsisen

Øvelsen er ejet af 109th US Air National Guard og har foruden at støtte med genforsyninger til forskellige videnskabelige stationer på indlandsis til formål at træne et team i opbygning og drift af en skilandingsbane til de amerikanske LC-130H fly. Denne flytype er næsten ligesom de danske Hercules-fly, men har fastmonterede ”hjulski”, som gør det muligt at lande både på almindelige landingsbaner og på sne. Øvelsen foregik nær den videnskabelige station Camp Raven og den gamle amerikanske radarstation DYE2 - ca. 30 minutters flyvetid fra Kangerlussuaq.

11-05-2019 knr.gl:

Nødstedte drenge reddet mellem Kulusuk og Tasiilaq

Drengenes jolle var blevet klemt fast i isen under en tur mellem Tasiilaq og Kulusuk, og to af drengene havde været i vandet. Heldigvis havde de en mobiltelefon med, så de præcist kunne fortælle, hvor de befandt sig.
Arktisk Kommandos inspektionsskib Hvidbjørnen lå 480 kilometer syd for Kulusuk, og herfra fløj skibets Seahawk helikopter mod det sted drengene sad fast.
- Helikopteren fandt de tre unge drenge stående på toppen af en lille ø. Alle tre drenge blev hejst op i helikopteren af redderen, hvor de kolde og våde fik tæpper om sig og blev tilset af skibets læge, skriver Arktisk Kommando.
Drengene blev fløjet tilbage til Tasiilaq, hvor en stor del af byen var mødt op for at tage imod dem.

11-05-2019 jyllands-posten.dk:

Hvor værdig skal et folketingsmedlem være

Grundloven kræver, at et folketingsmedlem ikke må være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham eller hende uværdig. Men hvad vil det sige? Og kan man genvinde værdigheden, hvis man én gang har tabt den?
Junigrundloven af 1849 stillede krav om, at man for at være valgbar til Folketinget skulle være ”uberygtet”. I 1915-grundloven hed det, man ikke måtte være fundet skyldig i en »i den offentlige Mening vanærende Handling«. I vores nuværende grundlov fra 1953 lyder kravet, at man for at være valgbar til Folketinget ikke må være »straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør […] uværdig til at være medlem af Folketinget«. Grundlovsbestemmelsen har fået ny aktualitet, fordi Klaus Riskær Pedersen og hans parti måske bliver valgt til Folketinget. Ifølge Riskær Pedersens hjemmeside er han tidligere straffet for mandatsvig, bedrageri og skyldnersvig med domme på henholdsvis 2½ års, 3½ års og 14 måneders fængsel. I alt altså mere end 7 års fængsel.

11-05-2019 sermitsiaq.ag:

Red Barnet: Opprioriter indsatsen i Tasiilaq

Det er dybt problematisk, at der ikke er hjælp at hente, når et barn eller en ung rækker ud. Det er ligeså problematisk, at der ikke gives den rette hjælp, når der er givet underretninger til de sociale myndigheder. Det er vi nødt til at få rettet op på – vi er nødt til at være der, når et barn rækker ud og beder om hjælp.

11-05-2019 sermitsiaq.ag:

Transparency Greenland: Lufthavnsbyggeriet skaber grundlag for mistillid

Det undrer os, at man ikke er mere åben, men at man skjuler sig under, at man er et aktieselskab og ikke er forpligtet af regler om åbenhed i det offentlige - for eksempel regler om aktindsigt.
Men det er en politisk beslutning. Politikerne eller ejerne af Kalaallit Airports kan jo beslutte, at man skal gøre alt for at være åben og inddragende og svare på spørgsmål fra borgere, presse og andre politikere. Hvad har man at skjule? – Kunne man spørge.
Læs også
Et luftkastel som politisk bestillingsarbejde
De 4 dage var sandsynligvis nøje valgt for at medierne ikke skulle have tid til at finde alle fejlene i ”analysen”, men blot se på de facit analysen forsøger at give. Dette lykkedes over al forventning. Således gengav både Sermitsiaq og KNR ”analysens” facit adskillige gange lige inden valget, uden at forholde sig kritisk til den. Dette på trods af at enhver journalist ved få minutters læsning burde kunne finde de første alvorlige fejl

11-05-2019 www.royalgreenland.gl:

Nyuddannet officer har nået sit mål

31 årige, Sebastian Bisgaard, der er en af to der fik papirer på færdiggjort uddannelse som Fish Tech – Industrioperatører den 1. maj 2019, har fået sin drøm opfyldt. Sebastian Bisgaard er efter endt uddannelse blevet ansat som fabrikschef i Royal Greenlands nye trawler Sisimiut
- Jeg føler mig heldig, men jeg ved, at jeg har gjort mit bedste for og gøre mig fortjent til denne stilling, siger Sebastian Bisgaard, der kort inden eksamen blev ringet op og tilbudt stillingen som fabrikschef i den nye topmoderne trawler.

11-05-2019 www.royalgreenland.gl:

To nyuddannede officerer i Royal Greenlands fiskeriflåde

To unge aspiranter i Royal Greenlands trawlere, Malik Høgh Johansen, og Sebastian Bisgaard fik den 1. maj 2019 papirer på, at de er færdiguddannede Fish Tech – Industrioperatører. De er nu klar til at sejle som uddannede officerer i Royal Greenlands trawlere, hvor de også har været i praktik under deres to årige uddannelsesforløb

- Det er en fantastisk følelse, at jeg nu har en uddannelse inden for fiskeriproduktion i baggrunden som jeg kan bruge til en masse. For fiskeriet er jo det vigtigste erhverv i Grønland, siger 27 årige, Malik Høgh Johansen.

11-05-2019 knr.gl:

Landsstyret afviser hjælp – danske politikere rækker hånden frem

Det var i kølvandet på endnu en rapport, der viste, at der var store problemer med svigt og krænkelser af børn, hvor - som jeg husker det - samtlige danske partier sagde: ’Er der noget, vi kan gøre? Kan vi hjælpe med psykologer? Kan vi gøre noget som helst? Og det blev fejet lidt af bordet som i, at det havde man styr på fra Grønland side, siger Marcus Knuth.
Afslaget kom fra daværende landsstyremedlem for sociale anliggender, Martha Lund Olsen. I dag er hun direktør for socialområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, herunder i Tasiilaq.
Byen er stadig hårdt ramt af seksuelle overgreb. selvmord og omsorgssvigt, fastslår flere tilsynsrapporter og senest DR’s dokumentar ”Byen hvor børn forsvinder”.

10-05-2019 sermitsiaq.ag:

Indberetninger om børn i nød samler fortsat støv

I dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder' fortæller lærer Rikke Blegvad, hvordan kommunen har undladt at reagere på indberetninger om børn.
Rikke Blegvad flyttede selv fra Tasiilaq i juni sidste år.
De manglende reaktioner på indberetningerne er dog fortsat siden, fortæller en tidligere lærer på skolen i Tasiilaq til Sermitsiaq.AG. Den pågældende lærer stoppede på skolen tidligere i år.
- Jeg oplevede, at vi lavede mange indberetninger, men enten tog det meget lang tid, inden der blev reageret eller også skete der slet ikke noget, siger læreren, der ønsker at være anonym.

10-05-2019 sermitsiaq.ag:

Sagsbehandler bryder tavshedspligt om medvirkende i dokumentar

En tidligere sagsbehandler i Tasiilaq spreder på facebook fortrolige oplysninger om Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, der medvirker i dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder'. Ikke nok med det: oplysninger er ovenikøbet fejlagtige.
Oplysningerne optræder i en debattråd i forbindelse med at opslag på facebook. Den tidligere sagsbehandler skriver, at der bliver løjet i dokumentaren, familien skulle nemlig have fået tilbudt hjælp. En anden bruger spørger, hvor hun ved det fra. Den tidligere sagsbehandler skriver, at hun kender til det fra sit arbejde.

10-05-2019 www.berlingske.dk:

En talk er bare en globalsnobbet dyr samtale

Skal det moderne dansk lyde som en dårlig ide fra Aarhus? Ikke hvis vi skal fastholde en anelse omsorg for modersmålet.

»Danish for progress« eller på dansk »Wienerbrød for fremskridt« lød Danmarks næststørste bys slogan engang. Det var ualmindeligt kikset. Ikke mindst i engelske ører. Sådan nogen har min britiske ven, der har boet i Danmark i årtier. Han taber interessen og bliver frastødt, hver gang han støder på sin mothertongue som nudanske ord som issue, nice, comfortzone, event osv.
Kamikpostens kommentar
Når man hader dansk og heller ikke kan stave
Blandt den gruppe af de grønlandsksprogede debattører, der ikke kan døje dansk, er det blevet moderne at skrive kommentaren på grønlandsk og på engelsk.

09-05-2019 knr.gl:

Grønlands Politi: Bryd tabu om seksualforbrydelser

Bjørn Tegner Bay kan nemlig godt forstå, hvis nogle undrer sig over, hvor politiet er midt i den triste tornado, der hærger socialområdet i Tasiilaq.

- For der er tydeligvis nogle mennesker, der går rundt på fri fod og forgriber sig på børn. Men første skridt for, at politiet kan gøre noget, er, at vi får det at vide, siger han.

Derfor lyder den krystalklare opfordring fra politimesteren, at man tager bladet fra munden og bryder tabuet omkring den type forbrydelser. Af samme årsag ærgrer det ham, at den ene hovedperson i dokumentaren, Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, bliver udsat for trusler på Facebook og på telefonen, da hun italesætter de sociale problemer.

09-05-2019 sermitsiaq.ag:

Politikere: Ros til Naasunnguaq og Rikke

Vi vil gerne give et stort skulderklap til Rikke Blegvad og Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy for at være med til at bryde et at vores lands mest alvorlige tabuer. I viser at seksuelt misbrug ikke er acceptabelt og at selvmord skal bekæmpes, hedder det i en fælles erklæring underskrevet af gruppeformændene Charlotte Ludvigsen (IA), Peter Davidsen (S), Justus Hansen (D) og Michael Rosing (Sam).
Kamikpostens kommentar
En af dem, der roser Rikke Blegvad og Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, er Justus Hansen, medlem af Demokraterne, valgt i Tasiilaq og medlem af både Landstinget og Sermersooq kommunalbestyrelse.
Han skylder sit parti, sine vælgere og befolkningen en god forklaring på, hvad han får sin velbetalte tid som folkevalgt til at gå med

08-05-2019 www.ral.dk:

Første anløb af Uummannaq

Royal Arctic Line indsætter Malik Arctica for at bryde isen ind til Uummannaq og få afskibet hellefisk fra de fyldte lagre. Rent praktisk vil Malik Arctica bryde isen ind til Uummannaq, hvor Minik Arctica og Pajuttaat efterfølgende sejler helt ind til Uummannaq for at hente hellefisken ud.
Både Minik og Pajuttaat vil sejle de frosne hellefisk ud til Malik Arctica, som modtager det der svarer til 800-1.000 paller. Herefter afsejler Malik Arctica sydpå. Minik Arctica vil ligeledes blive fyldt op med hellefisk, som hun vil sejle til Aasiaat, som efterfølgende afskibes med Atlantskibet til Danmark. Pajuttaat vil få mulighed for at medbringe almindeligt gods, der skal afskibes fra Uummannaq. De tre skibe skal afskibe i alt 1.800-2.000 paller, både hellefisk men også almindelig gods.

08-05-2019 naalakkersuisut.gl:

Vedrørende DR-dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder

Selvom der er sket et markant fald i andelen af seksuelle overgreb, er der stadig mange ofre og der stadig er mange, som har brug for hjælp. Landsstyret vil i samarbejde med kommunerne og særligt Kommuneqarfik Sermersooq, arbejde yderligere på at undgå seksuelle overgreb og selvmord i fremtiden. Der er et behov for, at lokale samfund tager afstand til seksuelle overgreb og tager de psykiske og fysiske følger alvorligt.

07-05-2019 www.royalgreenland.gl:

Fabrik lukker midlertidigt på grund af fyldte fryselagre

Royal Greenlands fabrik i Uummannaq er lukket midlertidigt på grund af fyldte fryselagre. Medarbejderne har fortsat arbejdet med oprydning i uge 18, og skal på kurser fra denne uge, og fem uger frem
- Fabrikkens fryselagre er fyldt op, derfor lukkede vi midlertidigt for indhandling den 28. april og havde sidste produktionsdag den 30. april, siger fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq, Kirsten Kristensen Worm, og fortsætter:
- Vi sender ikke vore 44 medarbejdere hjem under lukningsperioden. I uge 18 har vores medarbejdere foretaget oprydning i inden-og udendørs arealer. Fra uge 19 skal vores medarbejdere deltage i forskellige kurser i fem uger.

07-05-2019 www.facebook.com:

Følelser & tanker kan engang imellem være svære at skrive ned, så det er til at forstå tydeligt

I sidste uge kørte jeg forbi en lille dreng, som sad på sin cykel ved vejkanten ved en travl vej, hvor mange biler kørte forbi. 10-15min senere kørte jeg igen den samme vej, og jeg opdagede at han sad og græd. Jeg kørte hen til ham, gik hen til ham og gik på hug, hvor jeg spurgte ham 'hey, ajunngilatit?' -Hvortil han svarede imens han rystede på hovedet 'naamik'...
Han kunne ikke finde hans mor og havde ingen far. Han kunne ikke komme hjem, fordi døren var låst, og han havde ikke nogen nøgle. Kl. var omkring halv otte og han havde ikke spist endnu og var sulten. Han fortalte mig, at han havde siddet dér i meget lang tid og frøs, så han kom ind i min taxa og fik varmen imens vi ventede på, at socialvagten kom og hentede ham.

Han var 7 år.

06-05-2019 knr.gl:

Tasiilaq: Trods underskriftindsamling er der ikke sket forandringer for socialt udsatte

Der er ikke sket nogen mærkbar forandring af forholdene for socialt udsatte børn og unge i Tasiilaq. Det fortæller initiativtager bag stor underskriftindsamling i forbindelse med ny dokumentar
Men et halvt år efter er der stadig ikke sket forandringer på socialområdet, fortæller Nasunnguaq Ignatiussen Streymoy.
- Der er desværre ikke sket noget, og jeg aner ikke hvorfor. Det giver naturligvis en fornemmelse af manglende respekt om byens udfordringer, skriver hun til KNR.

06-05-2019 sermitsiaq.ag:

DF vil tvangsfjerne børn til Danmark

De grønlandske myndigheder har spillet fallit. Den danske stat med skiftende socialministre har tilbudt assistance til det grønlandske selvstyre, men man har afslået det.
- Danmark har en forpligtelse i forhold til børnene og børnekonventionen, der ikke bliver overholdt, siger Søren Espersen.
Han mener, at Danmarks socialminister bør sende et team af fagfolk til Grønland - herunder politi, myndigheder og socialarbejdere.
- Man skal gøre det samme, som man ville gøre, hvis det foregik i Vordingborg Kommune, siger Søren Espersen.

06-05-2019 knr.gl:

Seksuelle overgreb er stadig et stort problem

Aviaja Egede Lynge har selv rejst rundt i byer og bygder på kysten, og særligt en ting bekymrer hende: At de store, nationale handleplaner ikke tager højde for forskellene mellem de enkelte steder.
Og selvom landsstyret er godt på vej med deres strategi mod seksuelle overgreb, Killiliisa, hvor målet er en generation uden overgreb i 2022, skal forskellene mellem byer og bygder prioriteres endnu højere.
- Tag ud til de enkelte, små steder. Inddrag befolkningen. Tal med dem. Det kan godt være, det er dyrt og besværligt, men det er ikke nogen undskyldning.
- Vi har kendt det her problem i så mange år, og vi bliver ved med at lave store, overordnede strategier uden at der reelt sker noget. 20 procent (af børn, der bliver seksuelt misbrugt, red.) er stadig alt, alt for meget. Den skal være på 0 procent.

06-05-2019 sermitsiaq.ag:

Et skridt tættere på at Grønland kan deltage i danske forlig

Grønlands ene medlem i Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen (IA) har nu adgang til samtlige forhandlinger i Folketinget. Altså hvis de andre danske partier siger god for det. Det meddeler Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse.
Aaja Chemnitz Larsen bliver dermed den eneste nordatlantiske deltager i forhandlingerne.
- Det betyder, at Grønland har en stemme i sager der handler om Grønland. Det er historisk og bliver ikke større, siger Aaja Chemnitz Larsen.
Kamikpostens kommentar
Det er flot af finansminister Kristian Jensen, at han vil give Grønlands ene folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) adgang til samtlige forhandlinger i Folketinget,hvis de andre danske partier siger god for det.
Og Aaja Chemnitz Larsen har siddet i Folketinget siden 2015 uden at opdaget, at den ret har hun hele tiden haft:
Folketingets forretningsorden § 8 stk. 13
"Folketingsmedlemmer valgt på Færøerne eller i Grønland har ret til at deltage i udvalgsbehandling af forslag, der angår henholdsvis Færøerne eller Grønland, dog uden stemmeret og uden ret til at fremsætte nogen udtalelse i betænkningen, medmindre de er indvalgt i det pågældende udvalg".

Adgangen til at deltage i diverse forligsforhandlinger kan man ikke fastsætte bindende regler for. Det er en mulighed, som forligsparterne kan beslutte at åbne for i hvert enkelt tilfælde.
Kristian Jensen kan love, at Venstre altid vil sige ja, og Aaja Chemnitz Larsen kan bekendtgøre, at hun altid er interesseret i at deltage.

05-05-2019 knr.gl:

Kommunerne skal overtage vanrøgtede boliger

Og der venter kommunerne noget af en opgave. landsstyremedlem for boliger Karl Frederik Danielsen (S) har udtalt, at det vil tage 16 år at få alle boligerne i god stand for de 90 millioner kroner, som Landstinget bevilger årligt.
- Kommunernes overtagelse af området har været planlagt til at ske i januar 2018. Det blev udskudt til 2019. Nu er det planen, at det sker i 2020. Men desværre er bolden hos kommunerne, siger han.
Kamikpostens kommentar
Det er landsstyrets sædvanlige metode til at ”løse problemerne”.
Udgifterne til lufthavnsbyggerierne, som normalt ville blive finansieret over skatten, skal i stedet finansieres ved hjælp af ekstraordinære udbytter fra de selvstyreejede selskaber som KNI, TelePost, Royal Arctic Line, Royal Greenland med flere.
Aqqaluaq B. Egede forklarede dengang, som landsstyremedlem for økonomi, at man ikke ville hæve skatterne. I stedet ville man hente pengene fra overskuddet i de selvstyrede virksomheder.
De selvstyreejede virksomheder kan kun hente pengene hos forbrugerne. Det går hårdest ud over de fattige, men det har aldrig bekymret hverken Inuit Ataqatigiit eller Siumut.
At læsse udgifterne i de offentligt ejede boliger over på kommunerne er det rene bedrag. En del af det årlige bloktilskud er fastsat ud fra en beregning af udgifterne til at bygge og vedligeholde de offentligt ejede boliger. Nu skubber man udgiften over på kommunerne, men beholder bloktilskuddet til boligerne.

04-05-2019 sermitsiaq.ag:

Bygder – det store tabu

Allerede fra 1911 styrede kommunerådene – de daværende kommunalbestyrelser – til en vis grad,​​​​​​​ hvor folk måtte slå sig ned.
Fra gammel tid var det skik, at storfangeren blev spurgt om lov. Han kunne nægte uønskede at bosætte sig for vinteren. Da kommu​​​​​​​erådene fik magt på området,​​​​​​​ prøvede de mest at holde folk på​​​​​​​ fattighjælp væk fra deres lokalområder. Uønskede elementer kunne nægtes bosættelse, fordi de var en​​​​​​​ belastning for økonomi og tryghed.
Men med G-50 og G-60 skete der en endnu strammere styring med fraflytning af talrige bygder og bopladser. Vejen var allerede banet af grønlandske politikere, som pressede på for velstand. Grønland var fattigt. Manden med leen var en hyppig gæst i alle hjem. Den gennemsnitlige levealder kom ikke over 40 år dengang.