Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Mandag den 27. september 2021

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
27-09-2021 knr.gl:

Pele Broberg mister udenrigsområdet

Dermed lader det til, at det får konsekvenser for Pele Broberg (N), at han i sidste uge sagde til den danske avis Berlingske, at kun folk med inuit-baggrund skal kunne stemme ved en fremtidig afstemning om selvstændighed.
Formanden for landsstyret, Múte B. Egede (IA), var hurtigt ude med et dementi, hvor han gjorde klart, at Brobergs udtalelser ikke var udtryk for landsstyrets politik.

Kort efter erklærede koalitionens støtteparti Atassut, at det ikke længere havde tillid til Broberg og ønskede en rokade.

25-09-2021 www.kamikposten.dk:

Grønlands økonomi Efterår 2021

Helt afgørende for fremadrettet at skabe et bedre grundlag for en selvbærende økonomi er et løft i uddannelsesniveauet og en reduktion i andelen af en årgang, der ikke får en egentlig kompetencegivende uddannelse. Disse problemstillinger er velkendte og har været diskuteret i tidligere rapporter fra Økonomisk Råd. Den afgørende begrænsning for fremskridt på uddannelsesområdet er ikke de institutionelle rammer for uddannelsessystemet. Problemerne ligger snarere i kvaliteten i undervisningen; at mange elever ikke får de grundlæggende faglige forudsætninger i folkeskolen, og dermed muligheder for at få gode afgangsresultater og for at komme videre i uddannelsessystemet

25-09-2021 sermitsiaq.ag:

Chefredaktøren anbefaler: Uforlignelige Arnarulúnguaq

Når ekspeditionen kunne gennemføre den lange slæderejse, skyldtes det ikke mindst Arnarulúnguaq. Hun besad kendskab til den optimale madlavning under ekstreme forhold og var en eminent syerske og ekspert i bygning af tørvestenhuse samt en stærk og udholdende rejsekammerat – livsnødvendige færdigheder i de arktiske egne. Dertil kom, at hun havde en usædvanlig iagttagelsesevne, der medførte, at hun var en utrættelig assistent for Knud Rasmussen ved botaniske indsamlinger, konservering af zoologiske genstande samt ved arkæologiske udgravninger, der har beriget eftertiden.

24-09-2021 naalakkersuisut.gl:

Forbedring af rutebeflyvning til Qaanaaq

Naaja H. Nathanielsen, landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, udtaler:
”Det glæder mig at en løsning nu er faldet på plads. Det betyder, at vi kan forbedre forholdene for rejsende til Qaanaaq på servicekontraktruten og give en mere stabil befordring af hele Nordgrønland.”

Tilladelsen bygger videre på et eksisterende samarbejde mellem Air Greenland og Pituffik. Administrerende Direktør i Air Greenland Jacob Nitter Sørensen siger:
”Vi har gennem alle årene har haft et rigtig godt samarbejde med Thule Air Base og USAF. Så det er glædeligt, at vi nu også kan samarbejde om at benytte Thule Air Base som planlagt alternativ lufthavn. Helt konkret betyder det, at vi kan transportere flere passagerer, post og fragt til Qaanaaq, og samtidigt gør det operationen mindre sårbar i forhold til dårligt vejr.”

24-09-2021 sermitsiaq.ag:

Fire tidligere IA-formænd: IA skal overtage udenrigs- og sikkerhedspolitikken

Partiets tidligere formænd kræver at partiets ledelse overtager ansvaret for landets ledelse og sikrer, at det er landsstyrets politik, der føres, og ikke et enkelt medlems vrede, der styrer politikken.
De tidligere formænd ønsker, at der intensiveres arbejde med de store udfordringer på børne- og ungeområdet, at der bliver sat en fattigdomsgrænse, men de ønsker også klar råstofpolitik berammet af forbud mod udvinding af uranholdige og radioaktive råstoffer.
Men så kommer kravet, som synes at være ufravigeligt, nemlig kravet om, at Inuit Ataqatigiit skal varetage udenrigs- og sikkerhedspolitikken på vegne af befolkningen, da det ifølge de tidligere formænd ”er tydeligt, at de delegerede ikke er tilfredse med de signaler, landsstyret sender”.

24-09-2021 dk.siumut.gl:

Landsstyret skal også tage et ansvar

Landsstyret har i de seneste dage gentaget mantraet om, at vi alle skal tage et ansvar vedrørende corona. ’Vi skal leve sammen med den’ bliver der sagt, som vidst nok skal forstås derhen, at vi skal vænne os til, at coronavirus er i blandt os.
Den pointe kan jeg sagtens forstå. Men alle i samfundet tog et ansvar i det øjeblik coronavirus begyndte, og vi har alle bekæmpet og forebygget smittespredningen. Alle uden undtagelse har deltaget i bestræbelsen på at forebygge sygdommen. Retningslinjerne fra de offentlige er også blevet fulgt til punkt og prikke.
Det synes som om, at landsstyret nu er de næste til at tage et ansvar. Vi mangler at få at vide, hvilke forholdsregler der skal gælde med de seneste begivenheder in mente – når smittespredningen er så udtalt er det ikke nok at kaste ansvaret væk fra sig selv.
Landet som helhed er oppe på 64 procent hvad angår fuldt vaccinerede, det vil sige, at 36 procent endnu mangler at få fuld beskyttelse. Situationen i Nuuk er samtidig meget alvorlig.

22-09-2021 sermitsiaq.ag:

Eksperiment børnenes historie udkommer som bog

Sidste år sagde Danmark officielt undskyld til de 22 børn efter godt 69 år. Mette Frederiksen sagde undskyld til de 22 børn på vegne af Danmark, hvor seks af de børn stadig er levende. Det gjorde hun i forbindelse med offentliggørelsen af den historiske udredning om 22 børn, som blev sendt til Danmark i 1951.
- Udredningen er nu trykt i bogform og udgives af Departementet for Børn, Unge og Familier. Har du lyst til at blive klogere på et kapitel af Grønlands historie, så kan bogen lånes på landsbiblioteket, bibliotekerne på kysten samt Ilisimatusarfiks bibliotek, oplyser Selvstyret.
Kamikpostens kommentar
Udredningen har i sin fulde længde ligget frit fremme på www.kamikposten.dk siden 13. januar 2001.
I udredningen kan man læse, at forfatterne har gjort sig umage med at skjule, at børnene først blev sendt til Danmark efter at sagen havde været forelagt de dengang to Landsråd, hvor det med et stort flertal blev besluttet at sende børnene til Danmark. Havde de to Landsråd stemt nej, var børnene ikke blevet sendt afsted
Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

22-09-2021 knr.gl:

Økonomisk Råd fremlægger sin rapport i dag

Deres sidste rapport fremkom nemlig i foråret, hvor virussets konsekvenser af økonomien var det store tema.
Konsekvenserne var dog ikke så omfattende som frygtet, selvom situation stadig er alvorlig, lyd det dengang.
Men rådet plejer også at behandle en lang række emner, som har indflydelse på landskassens indtægter og udgifter.
Det gælder alt fra den økonomiske politik herhjemme til udviklingen af verdensmarkedet.
Tidligere har rådet blandt andet brugt meget energi på at understrege behovet for reformer, med henvisning til udsigten om, at landets udgifter i fremtiden vil blive mange flere end indtægterne.

22-09-2021 jyllands-posten.dk:

Kald det dog det, det er

Pele Broberg hedder han, der kan kalde sig Grønlands udenrigsminister - en besynderlig titel i et landområde, der ikke er selvstændigt, men det får være.
Pele Broberg er ifølge Berlingskes leder fra den 20. september ”rejsende i racisme og falsk kolonihistorie”.
Man kan roligt kalde ham for racist, når han går ind for at tage stemmeretten fra mennesker bosiddende på Grønland og med dansk statsborgerskab. Det kunne Danmarks Radios P1 dog ikke finde ud af, da de tirsdag morgen interviewede en grønlandsk journalist om sagen.

22-09-2021 sermitsiaq.ag:

Nanubørns stifter trækker sig

Krissie Berthelsen Winbjerg har besluttet, at der skal nye kræfter til Nanubørns arbejde i forholde til udsatte og sårbare børnefamilier.
- Vi har i mange år lavet projekter der skulle skabe lys i mørket og tryghed for børnefamilier i Grønland. Igennem væresteder, juleprojekter, samt flere andre projekter. Projekter der alle har haft formålet at hjælpe med at skabe tryghed, selvværd og mønsterbrydning, siger Krissie Berthelsen Winbjerg. Hun takker faste støtter og donationer, som har gjort det muligt, at hjælpe udsatte familier.
- Fælles for alle projekter har været at hele familien skulle inddrages. Nye kræfter skal sikre dette videre projekt arbejde, siger stifteren.
Nanubørn blev stiftet i 2008 efter et borgermøde om udsatte børnefamilier.

21-09-2021 knr.gl:

Berlingske: Vi har ikke fejlciteret Pele Broberg

Berlingske har ikke fordrejet interviewet med Pele Broberg. - Vi har interviewet på bånd, siger avisens udlandsredaktør.
Søndag bragte den danske avis Berlingske en artikel om landsstyremedlem Pele Broberg, som med lynets hast sendte ham ud i et politisk stormvejr.
Pele Broberg sagde nemlig til Berlingske, at han vil diskutere, hvem der kan stemme i fremtidige folkeafstemninger i en eventuel afstemning om selvstændighed.
- Derfor må det være klart, at thailændere, danskere, englændere, franskmænd, spaniere, og hvem der ellers måtte bo her, ikke har krav på selvstændighed. Det er inuit. Hvad man føler og mener som tilflytter, det har ingen betydning for denne her afstemningsdebat, sagde han til Berlingske.

21-09-2021 stat.gl:

Bopælsland efter endt uddannelse

STUDERENDE I UDLANDET
I takt med at flere gennemfører en uddannelse, er antallet der rejser til udlandet for at studere også steget. Dette gælder især studerende på de videregående uddannelser, da en stor del af uddannelserne ikke findes her i landet. Antallet af studerende der påbegynder en videregående uddannelse i udlandet, er steget med 20,4 pct. fra 2003 til 2020.
I 2020 udgjorde de studerende i udlandet 28 pct. af alle aktive studerende på en videregående uddannelse. En del af de studerende vender hjem, mens andre fortsætter med at bo i udlandet efter endt uddannelse.
STUDERENDE I GRØNLAND
Studerende, som færdiggør en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse herhjemme, bor i langt højere grad fortsat i Grønland i forhold til studerende, som har færdiggjort uddannelsen i udlandet. Efter 10 år var det fortsat 89,2 pct. i gennemsnit, som boede her. Andelen, som bliver boende i landet, falder dog alle årene efter endt uddannelse
Kamikpostens kommentar
Hovedparten af de studerende, der her skrives om gennemfører ikke – som påstået - deres uddannelse i udlandet. De gennemfører den i Danmark på dansk uddannelsesstøtte, og har udvidede adgangsrettigheder i forhold til alle andre uddannelsessøgende.
Det her er et glimrende eksempel på ”forskning”, der er gjort politisk korrekt 🙄

21-09-2021 knr.gl:

Demokraatit om Broberg-udtalelse: Det er fuldstændig absurd

Ifølge Demokraatit skal stemmeretten gælde for alle, der er registreret som grønlandsk borger.
- Vi i et demokratisk samfund og skylder at arbejde for hele vores samfund. Om du er høj eller lav, brun eller hvid og kommer fra det ene eller det andet sted. Hvis du har bopæl i Grønland, er registreret som grønlandsk borger og bidrager til det grønlandske samfund, så skal du selvfølgelig have din stemmeret, siger Jens Frederik Nielsen.

20-09-2021 sermitsiaq.ag:

Økonomien i lufthavnspakkenDer er øgede udgifter til lufthavnene, der ikke er regnet med i budgetterne, vurderer Lars Lund, tidligere Ilisimatusarfik og lektor emeritus ved Copenhagen Business School.
Både Transportkommissionen i 2011 og de efterfølgende konsulentrapporter fra Rambøll og Deloitte regner med store besparelser, når der lukkes og slukkes i Kangerlussuaq og banen ikke skal vedligeholdes. Det var noget af det økonomiske grundlag i beregningerne af værdien af investeringerne i de nye lufthavne.
- Men forsvaret (og givetvis også USA) ønsker fortsat at bruge Kangerlussuaq, siger Lars Lund til Sermitisaq.

20-09-2021 sermitsiaq.ag:

Svær fremtid for Greenland Minerals i Kuannersuit

Med Greenland Minerals’ nuværende set-up vil projektet ikke kunne opnå udnyttelsestilladelse, siger landsstyremedlem for råstoffer, Naaja Nathanielsen, der undrer sig over selskabets påstand om, at de har holdt møder med landsstyret. Vi har ikke holdt møde med dem, siger hun.

20-09-2021 knr.gl:

Politisk iagttager: Voldsom ustabilitet i landsstyret

Ifølge Kaj Kleist ligger Inuit Ataqatigiit og Demokraatit alt for langt fra hinanden til at gå i koalition.
- Vi skal også huske på, at Demokraatit efter valget til Landstinget flere gange har kritiseret både Inuit Ataqatigiit og landsstyret. Og det ser ud til, at de fortsat vil gøre det, siger han.
Fokus på Kuannersuit
Hvordan vil du vurdere landsstyrets status nu?
- Jeg må sige, at Inuit Ataqatigiit vandt valget på grund af deres modstand mod Kuannersuit-projektet. Og det har de primært arbejdet med efter valget, siger Kaj Kleist.
- Men de har endnu ikke synliggjort deres andre mærkesager. Det kan vi allerede se på deres finanslovsforslag. Så det bliver spændende at se, om finanslovforslaget vil blive stemt igennem i sin nuværende form. Eller om det vil blive ændret markant, siger han og slutter af:
- Det er disse få erfaringer, som landsstyret har høstet i den korte periode, som de har eksisteret, men som skaber usikkerhed. Desværre.

20-09-2021 olfi.dk:

Det forvirrer mere end gavner, når vi bliver ved med at kalde Grønland for ”Arktis”

Problemet er, at “Arktis” afsporer debatten. I virkeligheden er Arktis ikke nogen sammenhængende region. Kun i en taktisk sammenhæng giver det militær mening at tale om Arktis som noget konkret, fordi der er nogle bestemte praktiske udfordringer i at operere når det er koldt. Men ud fra alle andre perspektiver bør vi droppe betegnelsen ”Arktis” og i stedet anvende mere præcise geografiske markører.

20-09-2021 atassut.gl:

Det er på tide den Grønlandske tinglysning bliver digitaliseret

Digitaliseringen af tinglysningen har givet hurtigere, sikrere, nemmere og bedre tinglysningsproces i Danmark. I Grønland skal man fortsat indhente oplysninger om ejerforhold, pantsætninger m.v. manuelt. Den manuelle proces er unødig langstrakt og øger samtidig risikoen for, at bolighandler bliver dyrere for den enkelte borger, da det ikke er usædvanligt at långiver vil have en bankgaranti, indtil tinglysningen er helt på plads.
Derfor vil indførsel af digital tinglysning være til gavn for en enkelte borger såvel som erhvervsliv, som vil opleve en smidigere og mere nutidig proces. Vi opfordrer den Danske regering til at komme i arbejdstøjet hurtigst muligt og få sat gang i processen med at få digitaliseret tinglysningen i Grønland.

20-09-2021 sermitsiaq.ag:

Koalitionen slår sprækker

- Pele Brobergs betragtninger afslører, hvor skrøbelig koalitionen er, siger politisk kommentator og chefredaktør for avisen AG, Christian Schultz-Lorentzen.
Han påpeger at det er voldsomt, at en regeringschef skal dementere et af sine egne regeringsmedlemmer.
- Jeg kan ikke huske, at det er sket tidligere. Episoden vidner om mangelfuld kommunikation i koalitionen. Broberg ved udmærket, at udelukkelse af etniske borgere ved en afstemning er politisk sprængstof. En udmelding, der kan falde tilbage på hele landsstyret, siger han.

20-09-2021 atassut.gl:

Det er på tide den Grønlandske tinglysning bliver digitaliseret

Digitaliseringen af tinglysningen har givet hurtigere, sikrere, nemmere og bedre tinglysningsproces i Danmark. I Grønland skal man fortsat indhente oplysninger om ejerforhold, pantsætninger m.v. manuelt. Den manuelle proces er unødig langstrakt og øger samtidig risikoen for, at bolighandler bliver dyrere for den enkelte borger, da det ikke er usædvanligt at långiver vil have en bankgaranti, indtil tinglysningen er helt på plads.
Derfor vil indførsel af digital tinglysning være til gavn for en enkelte borger såvel som erhvervsliv, som vil opleve en smidigere og mere nutidig proces. Vi opfordrer den Danske regering til at komme i arbejdstøjet hurtigst muligt og få sat gang i processen med at få digitaliseret tinglysningen i Grønland.

20-09-2021 atassut.gl:

Et selvbåren folk skal nok lave forfatningen i fremtiden

Politikere lover at de vi kæmpe for et selvstændigt land og begynder at skrive en forfatning. Det er det samme som at ville bygge et hus, og begynder med at bygge taget først, når man bør starte med at lave et stærkt fundament. I denne sammenligning er fundamentet befolkningen. Vi skal først have et stærkt, sundt, et folk med frihed der føler medansvar, et folk der kan klare sig selv. Det er ikke fisken som opretholder vores økonomi. Det er fiskeren og fabriksmedarbejderen der arbejder utrætteligt, som er kilden til vores indtægter. Vi vil gentage fra Atassut, vi skal arbejde med mennesket i centrum. Det er folket der skal skabe vores fremtid.

20-09-2021 www.ral.dk:

Vi har styrken til at imødekomme forandringerAktivitetsniveauet er steget i første halvår som følge af de store infrastrukturinvesteringer i Grønland. Grundet kapacitetsforøgelsen med større atlantskibe i forbindelse med VSA og de faste ugentlige afgange har Royal Arctic Line dog ikke oplevet kapacitetsbegrænsninger som følge heraf. Vores evne til at understøtte de samfundsmæssige aktiviteter er således stærkt forbedret i forhold til tidligere, hvor det ellers har været nødvendigt at chartre ekstra skibe for at kunne imødekomme behovet, med deraf følgende ekstra omkostninger.

Dette betyder bl.a. at Royal Arctic Line har kunnet fastholde fragtraterne, der på trods af massive investeringer i nye skibe og inflation på verdensmarkederne har været uændrede siden foråret 2015.

20-09-2021 naalakkersuisut.gl:

Dementi: Landsstyret arbejder på vegne af borgerne i Grønland

Alle borgere i Grønland har samme rettigheder og på lige fod med alle andre, og disse rettigheder vil landsstyret arbejde for at beskytte til hver en tid. Der skal ikke herskes tvivl om at landsstyret arbejder for alle borgere i Grønland, uden forskelsbehandling.

Det er ikke landsstyrets og koalitionens hensigt, at borgerne i Grønland skal forskelsbehandles og udelukke dem i at stemme.

I løbet af de seneste år har Forfatningskommisionen arbejdet med netop med en forfatning, som skal afdække, hvordan forfatningen i Grønland i fremtiden kan se ud, og det næste skridt er at kommissionens betænkning bliver afleveret , så borgerne i Grønland inddrages til en debat om Grønlands fremtidig forfatning. Landsstyret ser derfor frem til at høre borgernes forskellige meningstilkendegivelser, og der skal være plads til alle holdninger.

Det skal også præciseres, at landsstyret arbejder efter Selvstyreloven, og i arbejdet med en mere selvstændig Grønland skal vi efter Selvstyreloven samarbejde med den danske regering, og arbejdet hører ind under Formanden for landsstyret.

På baggrund af de ovennævnte skal det siges, at citeringen af landsstyremedlem for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima ikke er landsstyrets politik.

Landsstyret arbejder på vegne af borgerne i Grønland, og i landsstyret har vi en grundliggende overbevisning, at mangfoldigheden er en styrke, og det skal og må ikke give anledning til en splittelse i det grønlandske samfund

19-09-2021 www.berlingske.dk:

Grønlands mest hårdtslående minister er færdig med rigsfællesskabet: »Så sig dog tingene, som de er«

Han er toppolitikeren, der taler, så det slår gnister. Nu langer han ud efter rigsfællesskabet, der dækker over »dansk overherredømme« og hører hjemme »mellem Jylland og Fyn«. Grønlands udenrigsminister Pele Broberg har fået nok af ulden tale, og nu prikker han hul på en ømtålelig debat.
Statsministeren gør det, Dronningen gør det, og indtil nu har grønlandske ledere flittigt gjort det samme.
Men Pele Broberg vil ikke. Han vil ikke længere bruge ordet »rigsfællesskab« om forholdet mellem Danmark og Grønland.
»For mit vedkommende er der ikke noget, der hedder rigsfællesskabet,« siger han.
Kamikpostens kommentar
For det første er Pele Broberg ikke minister. Han er medlem af Grønlands landsstyre. Det svarer stort set til at være medlem af en regionsbestyrelse i Danmark.
Pele Broberg er valgt ind i Landstinget som medlem af partiet Naleraq, der ved valget landstingsvalget opnåede 12% af de afgivne stemmer. Pele Broberg fik 550 personlige stemmer.

Det står Grønland frit for at udtræde af Rigsfællesskabet, men det vil Grønland ikke. Alt det sludder om at blive et selvstændigt land er bragesnak, og vil næppe opnå det nødvendige flertal ved den påkrævede folkeafstemning i Grønland. Skulle afstemningen mod forventning ende med et ja, vil det muligvis blive accepteret i Folketinget, men det vil ikke efterfølgende blive godkendt i FN, da Grønland på ingen måder vil være i stand til at agere som et selvstændigt land.

Det eneste Grønland opnår ved at lade Pele Broberg fremture, er den danske befolknings opfattelse af Grønland, som siden Grønland fik selvstyre har ændret sig fra at være naiv, men overstrømmende positiv, til at være kritisk negativ, og det med mange gode grunde.

Mute B. Egede bør starte efterårssamlingen med at give Pele Broberg et spark ud af landsstyret. Gør han ikke det, vil Pele Brobergs grove udfald mod Danmark blive opfattet som Grønlands officielle syn på Danmark og Rigsfællesskabet.

18-09-2021 sermitsiaq.ag:

Medstifter af IA: – Befolkningen skal have klar besked

”The kissing time is over!”, en ny politisk kurs er som en forelskelse, der kan udvikle sig til holdbar kærlighed, hvis parterne formår at bevare gnisten og den gensidige respekt og tillid, ellers vil det føre til et brud. Frem til nu har vi oplevet en meget synlig koalition på de internationale arenaer, mens befolkningen herhjemme venter på at få vished om, hvordan de mange valgløfter skal realiseres, siger Aqqaluk Lynge til Sermitsiaq om koalitionens første levetid mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq.

18-09-2021 sermitsiaq.ag:

Byen, der lades i stikken

Jeg syntes, det var en meget interessant opgave. Jeg har arbejdet med ledelse inden for området i mange år i Danmark og mente, at jeg havde noget at byde ind med, siger Lene Warwick, der var ansat i byen frem til udgangen af 2020, hvor hun valgte at rejse tilbage til Danmark grundet Tasiilaqs isolerede status under covid-19-krisen. I februar 2021 vendte hun dog tilbage til Tasiilaq som ekstern konsulent for Kommuneqarfik Sermersooq, dels for at sikre at de igangsatte tiltag fortsatte, dels for at give en hånd med i sagsbehandlingen, men blev kort efter bedt om at rejse hjem.
Kamikpostens kommentar
Det er en indgroet del af grønlands kultur at være et klansamfund, hvor man er opdelt i familier og vennegrupper. Mennesker uden for klanen tages der ikke hensyn til, og der vises ingen omsorg, uanset hvor skidt de har det og, hvor dårligt de bliver behandlet.
Dertil kommer en holdning til seksuelt samvær, der ikke skelner på alder. Den første viden om det problem fik jeg i 1960-erne af beretninger fra læger i Sydgrønland om, at kønssygdomme kunne konstateres i alle aldersklasser helt fra babyer til ældgamle mennesker.
Det er sandsynligvis hovedårsagen til, at Lene Warwick fik en fyreseddel

18-09-2021 knr.gl:

Forfatningskommissionen mangler medlemmer: Vi er trætte af at vente på landsstyret

Der er kun tre medlemmer i kommissionen i øjeblikket, som ellers skal have syv. Múte B. Egede siger, at der er ændringer på vej.
Fra at have syv medlemmer til kun at have tre.
Valget til Landstinget har nemlig ændret holdet hos Forfatningskommissionen.
For det første blev Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai ikke stemt ind i Landstinget. Desuden meldte Atassut sig ud af kommissionen sidste år.
Og Naleraqs medlem i kommissionen, Pele Broberg blev landsstyremedlem, derfor sidder han ikke længere i kommissionen.

15-09-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne: Slagtning af historisk stor flok delfiner vækker opsigt

Folketingsmedlem Sjúrður Skaale mener, det kan skade Færøernes omdømme og grindefangsten, at 1423 delfiner blev slagtet i søndags. Fiskeriminister Jacob Vestergaard afviser kritikken og fastholder retten til at udnytte havets ressourcer.
En usædvanlig stor flok delfiner blev drevet ind på Skálafjørðin (Skålefjorden) i søndags, og da slagtningen var overstået, var 1423 delfiner aflivet. Det er den største flok delfiner, som nogensinde er slagtet på Færøerne.
Det vækker stor debat på Færøerne, om det var rigtigt at slagte delfinerne. Mange mener, det gik for langsomt med at aflive delfinerne, som lå på stranden og sprællede, og at stranden var for lille til slagtningen af over 1400 delfiner

14-09-2021 sermitsiaq.ag:

Sara Olsvig: Ingen reaktioner på vigtig rapport

I rapporten kom det blandt andet frem, at der er stor mangel af uddannede lærere indenfor specialundervisning, og at 48 procent af lærerne i bygder ikke er uddannet. Mens 91 procent af lærerene i byerne er færdiguddannet.

14-09-2021 stat.gl:

Byggeomkostningsindekset

Den årlige ændring i byggeomkostningsindekset opgjort 1. juli 2021 var på 2,6 pct. Til sammenligning var ændringen i samme periode i 2019 fra juli 2019 til juli 2020 på -0,6 pct. Den positive ændring var drevet af generelle stigninger for både Materiale-, fragt- og lønomkostninger.

14-09-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Lagmanden: Færøerne skylder NATO en radar

Færøerne bør tage sin andel i NATO´s forsvar af sikkerheden, mener den færøske regeringschef. Færøerne har været for passive, og det skal ændres nu hvor Færøerne går ind i en ny sikkerhedspolitisk periode.
Lagmand Bárður á Steig Nielsen, Sambandspartiet, kom med udmeldingen i lagtinget, da Høgni Hoydal, formand for oppositionspartiet Tjóðveldi, stillede spørgsmål i forbindelse med opstillingen af en varslingsradar.
Lagmanden gør det klart, at Færøerne – som en del af rigsfællesskabet er medlem af NATO – bør tage ansvar og gøre sit til at give et bidrag til den sikkerhed, som NATO prøver at yde, og opstille en radar.
Lagmanden siger også, at Færøerne alt for længe har været for passive og giver løsrivelsespartierne en del af skylden.

13-09-2021 sermitsiaq.ag:

Ligestillingsformand langer ud efter Kielsen

Sexsime og sexchikane sker alle steder, og det er på sin plads at kritisere sexisme og sexchikane i de politiske partier, når det er der, det foregår. Det er forkasteligt at tidligere formand for landsstyret, Kim Kielsen udtaler at, "sådan er det i politik", Skriver Katrine Bødker i et opslag på Facebook efter dommen torsdag.
- Det er forkasteligt og vidner om en mandschauvinistisk og respektløs holdning til mennesker, uanset køn. Den slags udtalelser er med til at holde fast i myten om, at sexchikane er et kulturelt betinget kår, skriver hun videre.
Under retssagen talte også tidligere formand Lars Emil Johansen til fordel for Mikael Petersen, og udtalte blandt andet, at man jo kan gå væk, hvis man ikke kan lide omgangstonen.

11-09-2021 knr.gl:

Politimester: Selvmordstallet i Grønland ligger uhyggeligt højt

Ifølge tal fra politiet blev der sidste år registreret 41 selvmord her i landet.
Målt på befolkningstallet placerer det endnu engang Grønland som et af de steder i verden med flest selvmord.
- Min første tanke, når jeg ser tallene for selvmord i Grønland, er, at det er et uhyggeligt højt niveau, siger politimester Bjørn Tegner Bay.
I 2020 blev politiet desuden kaldt ud til 120 selvmordsforsøg og 1200 selvmordstrusler.
Kamikpostens kommentar
Hvis politiet i Grønland havde bestemmende indflydelse på den førte politik, så ville der blive taget helt anderledes fat på problemerne. Der ville blive bygget nye, sunde boliger til overkommelige priser overalt i landet, der ville blive gennemført en undervisning i skolerne på et skandinavisk niveau, der ville blive skredet ind over for det seksuelle og andet misbrug af børn, og der ville blive handlet aktivt og ikke bare nedsat kommissioner og lade sig nøje med, at politikere og ”eksperter” leverer uforpligtende snak på diverse FN-årsdage om selvmord, husvilde og folk, der flygter fra utålelige levevilkår – fortsæt selv opremsningen.
Der står en efterårssamling for døren, hvor alle vender det blinde øje til landets voldsomme problemer.

10-09-2021 naalakkersuisut.gl:

Selvmordstanker får børn og unge til at søge hjælpSærligt viser det sig, at børn og unge kontakter Tusaannga, når hovedet er fyldt med mørke tanker om selvmord. Sidste år ringede 13 børn og unge til en af Tusaanngas rådgivere på grund af selvmordstanker. Dermed er selvmord blandt de tre mest hyppige årsager til, at børn og unge ringer for at få hjælp til at håndtere svære tanker og problemer i deres liv.

10-09-2021 stat.gl:

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx produkter af sæl, får og andre dyr.
Tallenes kvalitet afhænger af, om eksportørerne indberetter rettidigt til Skattestyrelsens toldfunktion. Udviklingen af tallene skal derfor tolkes med forsigtighed, da der kan forekomme revision af tidligere offentliggjorte tal.
Tallene har ikke givet anledning til korrektion af tidligere offentliggjorte tal.
Eksportværdien i januar til august 2021 var på 2.786 mio. kr. I forhold til sidste år samme periode, er der tale om et fald på 549 mio. kr., svarende til 16,5 pct.

09-09-2021 knr.gl:

Udvalg kræver forklaring fra landsstyret om værnepligtsprøver

Landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Pele Broberg (Naleraq) har bedt om at sætte pause på Forsvarets optagelsesprøver i Grønland.
Det betyder, at hvis unge ønsker at tage en optagelsesprøve i Forsvaret, så skal de rejse til Danmark først.
Her startede forvirringen så.
Kan de unge så få betalt rejsen til Danmark for at tage værnepligtsprøven gennem uddannelsesstøtten, som andre unge får, når de skal på en uddannelse i Danmark?
Nej, det kan de ikke.
Ifølge landsstyremedlem for uddannelse, Peter Olsen (IA), så kan unge ikke få dækket deres rejse til Danmark i forbindelse med optagelsesprøven gennem uddannelsesstøtteloven.

09-09-2021 knr.gl:

Landsstyret har ingen planer om at gribe mere ind i Tasiilaq lige nu

I Tasiilaq slås man med store sociale problemer, og i sidste uge blev det igen tydeligt for alle, at der er mange borgere med ondt i livet i byen.
Da den overskydende skat og løn blev udbetalt med få dages mellemrum blev de sociale myndigheder, politiet, og sundhedsvæsenet i byen så pressede, at man måtte række hånden ud til landsstyret for at få lukket ned for alkoholsalget i 14 dage.
Der er dog ikke flere tiltag på vej fra landsstyret.
Det fortæller landsstyremedlem for sundhed Kirsten L. Fencker 👎. Landsstyret vil have ideer og input udefra og handle derefter, lyder det.
Kamikpostens kommentar
"Det fortæller landsstyremedlem for sundhed Kirsten L. Fencker".
Hvad forestiller dette landsstyremedlem sig hun ellers skal arbejde med, hvis ikke hun skal gribe ind og sørge for, at sundhedsvæsnet i Tasiilaq kan magte opgaven.
Det er Naleraq-partiet i en nøddeskal. Alle andre skal klare sig selv. Selv hæver de bare lønnen som medlemmer af landstyre og Landsting, det synes de er nok 😡

08-09-2021 sermitsiaq.ag:

Hjemløseforum tager arbejdstøjet på

”Fokusere på Housing first som betyder, at man finder et hjem til den hjemløse først”.
Velkommen til ligegyldighedernes paradis. Flosklerne kommer til at stå i kø i det nationale hjemløseforum. Helst på engelsk, som er man straks oversætter til dansk, for at understrege klog man selv er, og hvor uvidende man mener, at alle vi andre er.
Hvad er der sket i alle de mange år problemet har været kendt? - Ikke noget, der er værd at nævne Problemet er bare vokset og vokset, og det vil det fortsætte med, mens det nationale hjemløseforum holder møde efter møde, og sikkert også skal ud og rejse til nogle at de flere kommuner i norden, som allerede anvender konceptet.
Alternativt kunne medlemmerne hver for sig leve en måneds tid som hjemløse i Grønlands byer og bygder, og på den måde opleve på egen krop, hvordan det er at leve som hjemløs. Det kunne måske give medlemmerne af hjemløseforumet konkrete ideer til, hvad der rent praktisk kan gøres for at løse problemet.
Kamikpostens kommentar
”Fokusere på Housing first som betyder, at man finder et hjem til den hjemløse først”.
Velkommen til ligegyldighedernes paradis. Flosklerne kommer til at stå i kø i det nationale hjemløseforum. Helst på engelsk, som er man straks oversætter til dansk, for at understrege klog man selv er, og hvor uvidende man mener, at alle vi andre er.
Hvad er der sket alle de mange år problemet har været kendt? - Ikke noget, der er værd at nævne Problemet er bare vokset og vokset, og det vil det fortsætte med, mens det nationale hjemløseforum holder møde efter møde, og sikkert også skal ud og rejse til nogle at de flere kommuner i norden, som allerede anvender konceptet.
Alternativt kunne medlemmerne hver for sig leve en måneds tid som hjemløse i Grønlands byer og bygder, og på den måde opleve på egen krop, hvordan det er at leve som hjemløs. Det kunne måske give medlemmerne af hjemløseforumet konkrete ideer til, hvad der rent praktisk kan gøres for at løse problemet.

08-09-2021 sermitsiaq.ag:

Mikrobiolog vil starte en kostrevolutionPå det seneste har Aviaja Lyberth Hauptmann studeret historiske kilder om fødevarer i Grønland. Aviaja er overbevist om, at fermentering – altså gæring af fødevarer for at få dem til at holde længere – spillede en langt større rolle i den traditionelle kost i Grønland før i tiden, end vi hidtil har kendt til. Fermentering har de senere år haft et stor comeback i det moderne køkken, og i de gamle kilder har Aviaja fundet eksempler på at Inuit i Grønland faktisk også foretrak fermentering frem for frost.

08-09-2021 knr.gl:

Boligmangel og håbløshed udfordrer TasiilaqKevin Perry er ikke i tvivl om, hvem der bærer ansvaret for den nuværende situation. Det er de grønlandske myndigheder i form af skiftende landsstyrer og Kommuneqarfik Sermersooq.
Et af hovedproblemet er ifølge Kevin Perry boligpolitikken, og den har været hjemtaget siden 1989.
- De bliver nødt til at igangsætte forskellige tiltag, siger han og peger på nødvendigheden af en national indsats for at styrke det sociale boligbyggeri og bekæmpelse af fattigdom.
Problemerne i Tasiilaq er desværre langt fra nye. Faktisk har de eksisteret i årtier, og i 2019 fik byen stor opmærksomhed på grund af DR dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder."
Efter den blev der iværksat flere tiltag, der skulle nedbringe de store sociale problemer.
- Det er en smule paradoksalt. Vi ser ofte, at der kommer en masse opmærksomhed på enkelte byer i kølvandet på en dokumentar for eksempel, men med tiden forsvinder opmærksomheden, og samtidig svækkes tiltagene, der blev sat i gang, siger Kevin Perry.

07-09-2021 sermitsiaq.ag:

Nitter: Det er ikke størrelsenDirektør Jacob Nitter understreger, at virksomhedens flyflåde allerede i dag er tilpasset korte baner.
- Nuuk er i øjeblikket 950 meter og Ilulissat 845 meter, så 1199 vil under alle omstændigheder være mindre begrænsende, end det vi arbejder med i dag, siger han.
I rapporten om samfundsøkonomiske konsekvenser har Air Greenland også et indlæg med, hvor Jacob Nitter oplyser, at der med en ny lufthavn vil være en øget frekvenser mellem Qaqortoq og Nuuk på ugebasis i forhold til flyvningerne til Sydgrønland i dag.
Han oplyser i samme ombæring, at det også vil betyde, at den direkte flyvning fra Sydgrønland til Danmark om sommeren udgår.

05-09-2021 knr.gl:

SIK: Uran skal ikke stå i vejen for arbejdspladserUran eller ej, så er det arbejdspladser, der tæller, mener Jess G. Berthelsen.
- Lige nu er det kun fiskeriet, der sørger for, at vi får vores daglige brød. Hvis fiskeriet går galt, så går landet fallit. Derfor er det meget vigtigt, at vi opretter nye arbejdspladser. Her er miner meget vigtige, siger han og fortsætter:
- Der er uran over hele landet, og hvis vi får nultolerance, er jeg bange for, at nogle af dem, der er interesserede i at oprette minedrift her i landet, ikke vil. Det vil skabe mange arbejdspladser her i landet og højne vores medlemmers løn, såfremt der bliver oprettet miner.
Kamikpostens kommentar
Hvis det var arbejdspladser, der betød noget for Jess G. Berthelsen, så ville han også interessere sig for fiskefabrikkerne, der altid mangler folk. Det gør han ikke, og det betyder, at landet går glip af store indtægter.
Gad vide, hvorfor det ikke har hans interesse?
Det interesserer heller ikke de to journalister Andreas Willle og Signe Haahr Pedersen, som har skrevet artiklen på KNR.gl 🙁

05-09-2021 www.altinget.dk:

Der er store huller i fortællingen om et ”demilitariseret Grønland”Pele Broberg bør sætte sig ned og beskrive, samt kommunikere til den måbende omverden, hvordan denne ”demilitarisering” skal ske i praksis, hvordan man forstiller sig opgaverne løst, hvordan dette skal finansieres, og hvordan man vil tilvejebringe den nødvendige uddannelse, struktur, enheder, skibe, fly med meget mere. Kort sagt komme med sin version af, hvordan de konkrete opgaver, som pt. løses af dansk forsvar, kan løses i en demilitariseret version af Grønland.

03-09-2021 knr.gl:

To selvmord, massivt druk, vold og voldtægter i Tasiilaq efter løn- og skatteudbetalingDen østgrønlandske by Tasiilaq har været præget af voldtægter, selvmord, gadeuorden og massivt druk, siden restskat og løn blev udbetalt. Børn er involveret, siger politiet.
To selvmord, fire selvmordstrusler, seks voldtægter og 15 husspektakler.
Tasiilaq har været præget af kaos siden, at restskatten blev udbetalt den 30. august - altså i mandags.
Aqqalu Petersen har svært ved at pege på, hvad man kan gøre lige nu for at stoppe de mange sager. En hurtig løsning kunne dog være at få anbragt børn uden for hjemmene, når forældrene tager på druk, mener han.
- Det ville være bedst, hvis folk kunne styre sig selv med alkohol. Hvis man har børn, burde man sende dem over til familiemedlemmer eller bekendte, hvis forældrene skulle drikke.

03-09-2021 www.ral.dk:

Ny indlevering af stykgods, kølegods og frysegods via Aarhus

Royal Arctic Line kan nu informere yderligere om opstartsdato for LCL køle- og frysegods til og fra Grønland med ny samarbejdspartner i Danmark.
Første skibsafgang som omfattes af ændringen, bliver Tukuma rejse TUK141.
Med indlevering af LCL køle- og frysegods i Århus mindskes transittiden til Grønland med to dage og imødekommer dermed et bredt ønske fra vore kunder om en forbedret transittid, særligt for datofølsomme kølevare.
Ændringen betyder ligeledes, at der inden skibsafgang vil være flere sammenhængende hverdage at håndtere køle- og frysegods i sammenlignet med tidligere, da skibsafgang er om fredagen fra Århus mod onsdag i Aalborg.

03-09-2021 naalakkersuisut.gl:

Offentliggørelse af samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af lufthavn ved Qaqortoq

Koalitionen har lovet åbenhed om lufthavnspakken. Derfor blev ”Redegørelsen vedrørende lufthavnspakken og det yderligere kapitalbehov i Kalaallit Airports International A/S” offentliggjort før sommerferien. Nu følges redegørelsen op med en opdateret samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af lufthavn ved Qaqortoq, som skal danne grundlag for en politisk debat og stillingtagen til lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq.
Som beskrevet i redegørelsen var de indkomne tilbud på opgaven prismæssigt væsentligt over det planlagte anlægsbudget på 669 mio. kr. Dette gav anledning til en dybere analyse.
Læs rapporten her
Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af ny lufthavn i Qaqortoq Rapport

02-09-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen om rænkespil: Jeg må leve med usikkerheden

Det er utroligt svært for mig at garantere, at et parti af vores størrelse, og som har været delt i to fløje, kan undgå, at der dukker nye personsager op. Ja, jeg ved ikke om der i dag er nogen, der er i gang med at støbe kugler bag min ryg internt i partiet. Det er et vilkår, at man må leve med den usikkerhed, men jeg vil gøre mit for, at borgernes tillid til os bliver genetableret, understreger Erik Jensen.

02-09-2021 www.kamikposten.dk:

Vi skylder Skattestyrelsen 1,3 milliarder kroner

Private virksomheders tilgodehavende hos borgerne, som for eksempel mobilabonnement, forsikring og banklån vil ikke blive opkrævet gennem Ilanngaassivik. Det gælder også udgifter til private lejeboliger.
Men forslaget skal altså skrottes ifølge IA- og Naleraq-regeringen.
I stedet vil landsstyret starte en såkaldt uvildig gældsrådgivning for folk med gæld.
- Dette tilbud udbygges til at dække hele landet. Landsstyret vil samtidig fortsætte dialogen med kommunerne om en mulig overdragelse af inddrivelsesområdet fra selvstyret til kommunerne, siger landsstyremedlem for finanser, Asii Chemnitz Narup (IA).

02-09-2021 sermitsiaq.ag:

Hjemtagelse: Grønland kan miste samhandelsstatusVed en hjemtagelse af fødevareområdet skal et grønlandsk kontrolsystem godkendes af EU-Kommissionen, oplyser Fødevarestyrelsen. Det kan blive en tung og tidskrævende proces, lyder styrelsens vurdering.
Fødevarestyrelsen vurderer, at eksport af fødevarer til tredjelande som minimum kræver, at lovgivning og kontrol omhandlende fødevarehygiejne er ækvivalent med EU's regler. Mange tredjelande har skærpede krav sammenlignet med EU-regler, skriver styrelsen.
Fødevareminister Rasmus Prehn understreger, at regeringen er positivt indstillet i forhold til, at Grønland helt hjemtager fødevareområdet.

01-09-2021 sermitsiaq.ag:

Vaccinesag: Advokatundersøgelse med alvorlig kritik af kommune

Kommuneqarfik Sermersooq handlede i strid med reglerne for god forvaltningsskik, da tre embedsfolk og borgmesteren hoppede foran i vaccinekøen, konkluderer advokatundersøgelse.
Og det var en af kommunens embedsmænd, der ifølge advokatundersøgelsen har forårsaget hændelsen:
- Forholdene er opstået som følge af, at en medarbejder utilbørligt har fremsat en anmodning om at modtage vaccinationer, der må lægges til grund som en trussel om, at kommunen ville trække samarbejdet med køhåndtering på vaccinationsdagen, såfremt anmodningen ikke blev efterkommet, står der videre i konklusionen.

01-09-2021 knr.gl:

Advokat undersøger mulighed for erstatning til eksperimentbørn

Advokat Mads Pramming bekræfter overfor KNR, at han også lige er startet på sagen med Eksperimentbørnene. Han skal undersøge mulighederne for, at de kan lægge sag an mod staten - og målet er en erstatning til de tilbageværende aldrende eksperimentbørn.
Og det mangler bare, mener Aaja Chemnitz Larsen.
Ved at give undskyldningen til eksperimentbørnene påtog regeringen sig det moralske ansvar. Det anerkender jeg fuldt ud. Ved at give en økonomisk erstatning til eksperimentbørnene påtager de sig også det juridiske ansvar, hvilket er på sin plads, siger hun.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen fremturer med sin påstand om, at børnene blev sendt til Danmark uden at det var godkendt af de to grønlandske landsråd ⁠🙁
Her får hun en pinlig hjælp fra de personer, der har udarbejdet rapporten. De skriver følgende om behandlingen i de to landsråd:
Citat
De to initiativer var endnu ikke smeltet sammen til ét projekt. Det gjorde de næsten umærkeligt, da Grønlandsdepartementet sent i juli 1950 forelagde dem for de forenede grønlandske landsråd, der behandlede dem som et samlet dagsordenspunkt med to underpunkter: Først Dansk Røde Kors’ tilbud om at opføre børnehjem, dernæst nedsendelsen til Danmark af et hold forældreløse børn – altså et kriterium, der ikke tidligere havde været nævnt.
Citat slut
De undgår omhyggeligt at nævne, at forslaget blev vedtaget.
Det havde de naturligvis ikke undgået, hvis de to landsråd havde afvist forslaget.
Rapporten bærer flere steder præg af tvivlsomme, uvidenskabelige formuleringer af sagsforløbet.
Læs om
Afgørende beslutninger – og afgørende sporskifter

01-09-2021 www.kamikposten.dk:

Røde' Børge

Bogen kan stærkt anbefales, ikke mindst fordi den giver et indblik i det skifte, som mange fra Danmark har oplevet ved at arbejde en periode i Grønland.
Vi kommer til Grønland med gode hensigter og viljen til at gøre en forskel og rejser på et tidspunkt skuffede tilbage til Danmark

31-08-2021 naalakkersuisut.gl:

Forbedring af beflyvning til IttoqqortoormiitFra september i år vil frekvensen blive øget til to ugentlige flyvninger. Som noget nyt vil hver anden afgang flyves direkte mellem Nerlerit Inaat og Reykjavik, i stedet for Akureyri. Dermed slipper passagererne altså hver anden afgang for selv at fragte sig fra Akureyri til en lufthavn med videreforbindelse til Nuuk. Ruterne vil desuden sammentænkes med Icelandairs rutenet, der giver mulighed for flyvning videre til Nuuk, Kulusuk og Europa.
På den lange bane, arbejder landsstyret videre med projektet om at anlægge en lufthavn ved Ittoqqortoormiit, som kan skabe direkte forbindelse til byen og derved eliminere behovet for helikopterruten mellem Ittoqqortoormiit og Nerlerit Inaat. Og så er vi selvfølgelig glade for, at den yderligere åbning af østkystbeflyvningen tillader, at frekvensen igen kan øges til to ugentlige flyvninger til Ittoqqortoormiit.

31-08-2021 sermitsiaq.ag:

Grønlandsbanken håber på politisk handling om hellefiskefiskeri

Det grønlandske kystnære fiskeri efter især hellefisk er på vej mod afgrunden og truet med at kollapse, mener Grønlandsbanken. Banken afviser derfor fortsat at finansiere joller og fiskeudstyr til nye aktører inden for det indenskærs fiskeri, da det ikke er bæredygtigt.
Vi fastholder naturligvis den beslutning, indtil landsstyret har fremlagt bæredygtige tiltag. Når Fiskerikommissionen har fremlagt sine anbefalinger, må man forvente, at der kommer noget, siger bankdirektør Martin Kviesgaard til Sermitsiaq.

31-08-2021 knr.gl:

Minik Rosing: Vi kan sælge sand syd for Sahara

Hvad kræver det her så - altså hvis det skal lykkes? Hvad skal vi gøre?
- Vi skal have en skovl. Og så er det sådan set klar, siger Minik Rosing spøgefuldt, for så enkelt er det trods alt ikke.
- Det kræver, at man skal finde en måde, hvor man kan samle det op fra, hvor det nu ligger. Det ligger jo som aflejringer i store mudderbanker rundt omkring.
- Og det kræver selvfølgelig, at man laver et firma, som kan lave kontakten til brugerne ude i verden, producere det i Grønland, putte det i et skib og få det afsted, siger geologen.
Hvilke potentialer ser du i gletschermel?
- Jeg tror, at der er et stort potentiale for Grønland i det, for der er så meget af det. Vi kender det allesammen - det er over alt i Grønland.

31-08-2021 dk.siumut.gl:

De 100 dage er gået – hvad vil landsstyret?

Vi venter stadigvæk spændt på, hvordan den nye koalition vil realisere alt det, de lovede under valgkampen. Indtil nu er det svært at se ændringer. Fremgang for alle blev der lovet under valgkampen er svær at få øje på, og hvordan løfterne skal føres ud i livet.
Det er kutyme efter et valgt, at der gives det nye landsstyre arbejdsro i 100 dage. Fred og ro til at komme ind på deres nye ressort område. Nu er dagene gået – og vi kan som opposition begynde vores opgave og holde øje med landsstyres arbejde, ikke mindst om landet styres på rette vis og følge op på det, der er blevet lovet. Og fortælle om, hvad vi selv vil.

30-08-2021 sermitsiaq.ag:

Gletsjermel forbedrer landbrug i AfrikaForsøgene viser, at afgrødeudbyttet kan forbedres markant ved tilsætning af gletsjermel til landbrugsjorden og at effekten holder sig gennem flere vækstsæsoner.
På den måde har grønlandsk gletsjermel potentiale til at forbedre fødevaresikkerheden i verden i fremtiden. Der er nemlig masser af det ”hvide gul” at finde.
Der er så meget af det ultrafinkornede materiale i en enkelt sø ved Nuuk fjorden, at gletsjermelet vil kunne forbedre jordens næringsværdi i alle marker syd for Sahara i Afrika, oplyser forskerholdet.

30-08-2021 sermitsiaq.ag:

Nuuk: Åbning af ny lufthavn udskydes med et år

Åbningsplanen for Nuuks kommende internationale lufthavn skrider i den grad.
Grundet komplikationer og forsinkelser på grund af Covid-19-situationen og nye myndighedskrav til lufthavnens udstyr og anlæggelse kan KAIR ikke længere åbne lufthavnen om små to år. I stedet udskyder KAIR åbningen af hovedstadens internationale lufthavn med et år, altså til 2024

30-08-2021 knr.gl:

Det vil det koste at rydde skraldet op i nordkommunen

Vi har i kommunen foretaget en beregning på, at etableringen af opbevaringslagre til affald, udforbedring af vejnet i bygderne og indpakningen af affald tilsammen vil koste 135 millioner kroner. Og det er udgift, som kommunen selv skal afholde, siger Palle Jerimiassen.
Han påpeger, at kommunen derfor må bruge flere år på at rydde problemerne med håndtering af affald af vejen.
Men det kan også gå hurtigere, hvis kommunen kan få støtte udefra, fortæller borgmesteren, som i sidste uge har holdt møde med Kalistat Lund (IA), som er landsstyremedlem for miljø.
- Jeg har derfor også overfor Kalistat Lund påpeget, at såfremt det hele skal gå hurtigere, at vi har brug for flere midler fra Miljøfonden til udbedring af veje og affaldshåndtering, siger Palle Jerimiassen.
Læs også
Voksende bjerge af affald i Grønland

30-08-2021 sermitsiaq.ag:

Min tid i søværnet betyder alt

En uddannelse i forsvaret er en kæmpe ballast i livet og giver uendeligt mange muligheder. Det fortæller den 46-årige Johnny Mieth, der er født i Narsaq til avisen Sermitsiaq
Han var en af de første grønlændere, der valgte en karriere i søværnet – og det har ført ham langt i livet.
Efter 14 års ansættelse i søværnet fik han en uddannelse som bygningskonstruktør på forsvarets regning og er i dag medejer og chef for næsten 100 ansatte i bygge- og entreprenørvirksomheden HME i Hornum syd for Aalborg. Virksomheden omsatte sidste år for 140 millioner kroner.
Han undrer sig over, at landsstyret har sat de grønlandske afprøvninger til værnepligt i stå og dermed gjort det svært for grønlandske unge at få en uddannelse i forsvaret.
Kamikpostens kommentar
Det er Pele Broberg, der har sat de grønlandske afprøvninger til værnepligt i stå og dermed gjort det svært for grønlandske unge at få en uddannelse i forsvaret.

30-08-2021 sermitsiaq.ag:

Islands-modellen koster kassen

Men hvad er det egentlig, at Island gør? Og hvad går den islandske model ud på?
– Først og fremmest har Island sin egen kystvagt. Og så er man medlem af Nato, der i kraft af Nato-landenes musketér-ed garanterer for Islands sikkerhed, fortæller chefen for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet, major Henrik Gram Pedersen.
– Hvis vi som et tankeeksperiment ser bort fra udfordringer med juraen i form af Grundloven og traktater, kan det sikkert godt lade sig gøre, men det vil koste Grønland mange penge, og det vil tage tid alene at opbygge en grønlandsk kystvagt.
Kamikpostens kommentar
Befriende med denne artikel i sermitsiaq.ag. Endeligt en artikel der går i dybden med "udenrigsminister" Pele Brobergs løse skud fra hoften.
Pele Broberg er en katastrofe for Grønland - oven i alle de andre katastrofer med et skolevæsen, der ikke forbereder eleverne på voksenlivet, et sundhedsvæsen, der tvinger folk til at flytte til Danmark for helbredets skyld og en kultur, der vender det blinde øje til det udbredte seksuelle misbrug af børn, med bedrøveligt meget mere ☹

27-08-2021 sermitsiaq.ag:

Eqaluk Høegh er færdig i landsstyret

Efter blot fire måneder på posten som landsstyremedlem for det nyoprettede departement for Børn, unge, familier og justits har yngste medlem af Múte B. Egedes landsstyre smidt håndklædet i ringen.

Eqaluk Høegh, som ved valget i april fik fjerde flest stemmer hos IA med 649 stemmer, har på grund af stress valgt at trække sig fra landsstyret. Det skriver han på Facebook

27-08-2021 check-in.dk:

Hjem til Grønland i små etaperAir Greenland har købt seks Airbus H155 helikoptere i Belgien. Den første er i disse dage på vej hjem til Grønland på en længere tur med adskillige stop undervejs.
Turen går fra Ostende i Belgien via England, Skotland, Shetlandsøerne, Færøerne og Island, inden den lander i Grønland. Det er ruten for den første af Air Greenlands seks nyindkøbte Airbus H155 helikoptere, der i disse dage er på vej hjem.

26-08-2021 sermitsiaq.ag:

Vi skal have debat om bynære miner

Landsstyremedlem for Råstoffer Naaja Nathanielsen understreger endnu engang overfor Sermitsiaq.AG, at der ikke bliver noget mineprojekt med uran ved Narsaq. Til gengæld kan hun ikke garantere, at der slet ikke bliver et mineprojekt.
- Hvis Greenland Minerals vælger at lave et nyt projekt for minen uden uran som biprodukt, så skal det jo behandles efter råstoflovgivningen i henhold til deres efterforskningstilladelse, siger hun

26-08-2021 knr.gl:

Visit Greenland jubler over Extreme E: Nu skal vi sparke gang i turismen igen

Efter to spildte turistsæsoner satser Visit Greenland og den grønlandske turistsektor benhårdt på, at sparke turismen i gang igen i 2022.
Her kommer weekendens store elektriske racerløb Extreme E som sendt fra himlen.
- Tidspunktet er perfekt. Vi opnår en opmærksomhed på markederne, som har en værdi, vi aldrig nogensinde kunne købe os til, siger Visits Greenland direktør Hjörtur Smarason.
Selve racerløbet bliver set af omkring 20 millioner seere, men det er den medfølgende medieopmærksomhed, der virkelig er guld værd.

25-08-2021 knr.gl:

Forsker om Greenland Minerals afbud til borgermøder: De placerer sig i en offerrolle

Borgermøderne om mineprojektet ved Kuannersuit er startet med landsstyrets Naaja Nathanielsen i spidsen. Men mineselskabet selv vil ikke deltage. Det undrer Anne Merrild Hansen fra Ilisimatusarfik.
- Det er første gang, jeg nogensinde har hørt om, at der bliver holdt et borgermøde, som handler om licenstildeling til et mineprojekt, hvor mineselskabet ikke er dukket op.
Det siger Anne Merrild Hansen. Hun er civilingenør og professor med speciale i storskalaprojekter ved Ilisimatusarfik i Nuuk og Aalborg Universitet.
Kamikpostens kommentar
Det er Kamikpostens gæt, at ophavsmanden til den falske historie om Mute B. Egede, der op til landstingsvalget i foråret blev bragt på TV2, skal findes hos folkene bag Greenland Minerals 😄
Læs også
Ærgerligt at mineselskab ikke deltager

24-08-2021 naalakkersuisut.gl:

Overførsel af kvote til jollesegmentet i område 47

Kvoteflexen for fartøjer i område 47 er netop blevet opgjort og 3.058 tons uopfisket kvote er ført tilbage til 2020.
Landsstyret har derfor pr. dags dato overført følgende kvotemængder til jollesegmentet i forvaltningsområde 47:
Diskobugten: 1.896 tons
Upernavik: 397 tons
Uummannaq: 474 tons
Da fiskeriet forvaltes via månedskvoter fordeles kvoterne ud på de resterende måneder i hvert område.
Den resterende kvote sættes til side som eventuel reserve.
Der vil ikke blive foretaget kvoteforhøjelser i 2021.
Kamikpostens kommentar
På jævnt dansk hedder det: "Ukvoteret stemmefiskeri" 😕

24-08-2021 sermitsiaq.ag:

Sundhedsvæsenet udskriver patienter til herberget

Storm Ludvigsen har overordentligt svært ved at få enderne til at hænge sammen i sit arbejde for de hjemløse borgere i Nuuk. Det skriver avisen Sermitsiaq.
For ikke nok med at de hjemløse i antal bliver flere og flere, men sundhedsvæsenet udskriver også fysisk og psykisk syge patienter til herberget, ligesom der også bliver sendt voldsramte kvinder og ved enkelte tilfælde illegale indvandrere til herberget, og de går uden om kommunens visitation.

24-08-2021 knr.gl:

Asii Chemnitz Narup efterlyser ideer til at udvikle erhvervspolitikken

Hvis vi skal tjene flere penge til landskassen, har vi brug for alle hænder, flere erhvervsmuligheder og mere erhvervsudvikling. Derfor er vi nødt til at slå os sammen. Så det glæder mig, at man ytrer sig fra Grønlands Erhverv, siger Asii Chemnitz Narup.
Grønlands Erhverv har dog tidligere kritiseret landsstyert for en række tiltag, som erhvervsorganisationen mener vil hæmme den økonomiske udvikling.
Det drejer sig om et lovforslag om nultolerance for minedrift med uran og andre radioaktive stoffer, samt landsstyrets ambition om at træde ind i den globale klimaftale Parisaftalen.
Organisationen har også kritiseret landsstyrets beslutning om at stoppe olieefterforskning, samt stoppe trofæjagt i juli måned.
Kamikpostens kommentar
Man kunne starte med at anvende lokale virksomheder i stedet for at favorisere virksomheder ude fra.
Skrækeksemplet er de igangværende lufthavnsbyggerier, der er givet til et dansk firma, selv om almindeligt sprængningsarbejde gennem mange år har været løst af lokale entreprenører.

23-08-2021 sermitsiaq.ag:

Ældre bliver i Grønland i stor stil

Med hensyn til udvandring, har departementet kigget på perioden 2010 til 2020. Her indvandrede der i gennemsnit 2.240 borgere, mens 2.591 borgere udvandrede.
Flest udvandrede altså, og det giver en såkaldt nettoudvandring på i gennemsnit 351 borgere hvert år for perioden.
Departementet har dernæst opgjort nettoudvandringen for aldersgrupper over 50 år. Den højeste nettoudvendring sker i aldersgruppen 60-64 år ved, at der er 47 flere borgere, som udvandrer end indvandrer.
Landsstyremedlem for sociale anliggender og arbejdsmarked, Mimi Karlsen (IA), mener, at tallene viser, at Grønland er et godt sted at blive gammel:
- Det er en udbredt opfattelse, at mange flytter ud af Grønland, når alderen stiger. Heldigvis kan vi se, at meget få borgere flytter, efter de er blevet 50 år. Det, synes jeg, viser, at Grønland er et godt sted at blive ældre.
Kamikpostens kommentar
Når aldersgruppen 60-64 år har den højeste nettoudvandring, så fortæller det kun, at relativt mange har en opsparing og et økonomisk overskud til at kunne flytte til Danmark.
De mange andre, der også gerne ville flytte, har ikke råd til flytningen. De er nødt til at blive i Grønland.
Det har intet at gøre med, at Grønland er et godt sted at blive ældre. Tværtimod ☹

23-08-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Færøerne dropper kinesisk teleleverandør

Færøerne har været under pres i tiden op til valget af en 5G-udbyder. Blandt andet advarede daværende amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i november 2019 om at vælge Huawei, fordi hun mente, at man ikke kunne skelne Huawei fra den kinesiske stat og spionage.
– Som en Nato-allieret bliver vi nødt til at have sikker og åben kommunikation og udveksling af efterretninger. Kan vi ikke gøre det på grund af Kinas kommunistiske kontrol af virksomheder, så er vi bekymrede, sagde Carla Sands efter en konference på Christiansborg i november 2019.
Omkring samme tid var den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, på Færøerne og truede med, at Færøerne ikke får en frihandelsaftale med Kina, hvis Færøerne ikke valgte Huawei.

23-08-2021 sermitsiaq.ag:

Hellefiskefiskeriet i faretruende udvikling i DiskobugtenFormålet med de biologiske indsamlinger og målinger er, at danne sig et billede af hellefiskebestanden, som vil blive kombineret med kommercielle data. Der er ikke regnet på data fra 2021 endnu, men de data, biologerne har samlet siden seneste rådgivningen i 2019, har ikke vist nogen bedring af bestanden, bortset fra en enkelt god årgang fra 2015. Det siger Rasmus Nygaard, som er biolog og forsker ved Afdeling for Fisk og Skalddyr på Grønlands Naturinstitut. Men fisker- og fangerforeningen IAPP i Ilulissat er ikke enig.

23-08-2021 knr.gl:

Birgitte Møldrup er rystet over svineri i KullorsuaqStanken fra affald og sivende toiletposer hang i to dage hos Birgitte Møldrup, da hun efter fire dages tjenesterejse i Kullorsuaq ankom til Upernavik.
I Kullorsuaq har hun nemlig til sin forbavselse set og indåndet en ulidelig stank fra affald, der ligger ved stierne rundt om i bygden, mens sivende toiletposer også har prydet bygdebilledet.
- Jeg er målløs. Det er chokerende at se, at så meget affald og stank kan flyde i en bygd, siger Birgitte Møldrup, som efter sin hjemkomst til Nuuk har valgt at sende en generel indberetning til både landsstyret og Avannaata Kommunia om børnenes vilkår i Kullorsuaq som følge af affaldsdyngerne rundt omkring i bygden.

21-08-2021 sermitsiaq.ag:

Landsstyret afskærer de unge fra en uddannelsesmulighedForsvarsministeriet har efter forespørgsel fra landsstyret sat afprøvning til værnepligten i Grønland på pause. Det undrer både tidligere værnepligtige og flere dele af oppositionen. Vi har brug for uddannede unge, og vi skal da ikke afskære dem en uddannelsesmulighed, lyder kritikken.
I 2018 og 2019 holdt Forsvaret afprøvning til værnepligt i Grønland som led i Forsvarsforliget. I 2018 blev afprøvningerne holdt i Nuuk, men i 2019 blev de udvidet til også at omfatte de andre uddannelsesbyer; Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq. I alt mødte 89 unge mennesker frem og blev prøvet, og 37 valgte efterfølgende at indgå en aftale med Forsvaret.
Af dem kom 26 i hæren, 10 i Søværnet og 1 enkelt i Beredskabsstyrelsen. En del af de unge er fortsat i Forsvaret efter værnepligten; nogle ombord på Søværnets skibe, andre i Arktisk Kommandos hovedkontor i Nuuk og atter andre er i gang med videreuddannelse enten i regi af Forsvaret eller andre uddannelsesinstitutioner.

20-08-2021 sermitsiaq.ag:

Opråb fra tidligere ansat: Hjælp børn og unge i TasiilaqEn tidligere ansat ved Kommuneqarfik Sermersooq har skrevet til den danske social- og ældreminister. Hun mener, ministeren må hjælpe udsatte børn og unge i Tasiilaq.

Vi var en gruppe, der ville dette projekt så meget, men blev modarbejdet fra dag 1. Vi vil søge oprejsning ved at gøre opmærksom på de massive problemer, der er, i håb om at vi den vej rundt kan hjælpe de unge, skriver Inger Kirstine Larsen.
Socialområdet er egentlig udelukkende et grønlandsk anliggende, men Inger Kirstine Larsen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun har valgt at skrive til den danske minister, fordi Danmark tidligere har valgt at støtte det sociale arbejde i Grønland med 80 millioner kroner.
- Vi håber, at du med dette skriv har lyst til at møde os til en snak om, hvad det er der foregår i Østgrønland, skriver Inger Kirstine Larsen til ministeren.
Kritik fra tidligere forstander
Tidligere forstander på ungecentret Karina Steensgaard har ligeledes rettet kritik af kommunen og i særdeleshed af direktør for børn og famile, Martha Lund Olsen.

19-08-2021 sermitsiaq.ag:

Forsker om fortsat bloktilskud: Det er meget tvivlsomtPele Broberg siger ja.
Tidligere statsministre har sagt nej – og det samme gøre flere af de politiske partier i Danmark. Det skriver avisen AG denne uge.
Men hvad siger forskeren til spørgsmålet om, danskerne fortsat vil betale et bidrag til Grønland efter en skilsmisse?
Ulrik Pram Gad, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, anser det som usandsynligt, at Grønland på lang sigt kan kræve penge af Danmark efter en løsrivelse fra kongeriget.
– Jeg tror, det er meget tvivlsomt, at Danmark har folkeretlige forpligtelser i den retning, siger han.

19-08-2021 dk.siumut.gl:

En glidebane for vores åbne demokrati

Sagen er problematisk af to meget væsentlige grunde.
For det første, at landsstyret i det hele taget pålagde KNR at fjerne en video som have politiske budskaber. Det principielle her er, at landsstyret overhovedet tillod sig bede KNR om at fjerne noget fra sendefladen.
For det andet, at KNR overhovedet henvender sig til landsstyret for at spørge til, om KNR må sende en video som KNR ikke selv har produceret. Det forhold underminerer i alvorlig grad KNRs ledelse og kompetence.
Begge er alvorlige brud på armslængdeprincippet.

18-08-2021 sermitsiaq.ag:

Finanslov: Gælden vil vokse dramatisk

Den forventede vækst er fordelt med én milliard kroner mergæld hos de selvstyreejede selskaber og 2,3 milliarder kroner mere i gæld i de kommunalt ejede selskaber, bemærkes det i finanslovsforslaget.
Det bliver understreget, at man ikke har indregnet en eventuel låneoptagelse til at gennemføre de store og milliarddyre vandkraftinvesteringer. Der er heller ikke taget højde for et eventuelt låneoptag i regi af lufthavnsselskabet Kalaallit Airports International A/S. Dermed kan gælden ende med at blive langt højere i de kommende år.
Læs også
Grønlands økonomi Forår 2021

18-08-2021 sermitsiaq.ag:

Kampen om bloktilskuddet: Er der noget at rafle om?

Bliver tilskuddet afviklet lynhurtigt, hvis Grønland løsriver sig? Eller er Danmark forpligtet til at fortsætte med at betale? Koalitionspartnerne Naleraq og IA har vidt forskellige svar.

IA´s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har de seneste år på nærmest hold fulgt debatterne i Folketinget om Grønlands forfatningskommissionen og løsrivelsesprocessen.
Hun tvivler på danskernes vilje til fortsat at betale ved landskasse 1, hvis rigsfællesskabet de facto opløses. Så det kan blive en kold tyrker, hvis ikke det lykkes at etablere nye kilder til at finansiere velfærdsstaten.
Kamikpostens kommentar
Lov om Grønlands Selvstyre - Kapitel 8 Grønlands adgang til selvstændighed
CITAT
§ 21. Beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.
Stk. 2. Træffes beslutning efter stk. 1, indledes der forhandlinger mellem regeringen og Naalakkersuisut med henblik på gennemførelse af selvstændighed for Grønland.
Stk. 3. En aftale mellem Naalakkersuisut og regeringen om gennemførelse af selvstændighed for Grønland skal indgås med samtykke fra Inatsisartut og skal godkendes ved en folkeafstemning i Grønland. Aftalen skal endvidere indgås med samtykke fra Folketinget.
Stk. 4. Selvstændighed for Grønland indebærer, at Grønland overtager højhedsretten over Grønland.
CITAT SLUT

Loven indeholder intet om, at der skal følge penge med.

18-08-2021 sermitsiaq.ag:

Aaja: Pele afviser at mødesJeg har efter valget flere gange forsøgt at få et møde i stand med Pele Broberg. Jeg har fået en forklaring om, at jeg som menigt folketingsmedlem ikke har det fornødne ”niveau”, som eksempelvis en dansk eller udenlandsk udenrigsminister, oplyser IA-folketingsmedlemmet.
Hun finder det mærkeligt, at der ikke vises større åbenhed fra det ansvarlige landsstyremedlem for erhverv, handel, udenrigsanliggender og klima, da han favner over vigtige politikområder, herunder udenrigspolitik, som varetages under Folketinget.

17-08-2021 knr.gl:

Sommerferie udskyder afklaring om Qaqortoq lufthavnVi har været lidt ramt af sommerferier på de forskellige steder. Men jeg har fået at vide, at jeg muligvis får analysen at se i denne uge, siger Naaja Nathanielsen til KNR.
Der er indtil videre lavet en redegørelse, som gør det klart, at det bliver meget dyrere end forventet at bygge de nye lufthavne. Naaja Nathanielsen mangler stadig to analyser, som hun har sat i gang.
Den ene er en opdatering af en rapport fra Deloitte fra 2018, og den anden er yderligere rapporter omkring Qaqortoq Lufthavn, og der knokles på for at få det produceret, forklarede hun til KNR den. 12. juli.
- Det er nye beregningsgrundlag, og jeg kan ikke komme det nærmere nu. Men jeg kan love, at jeg ikke kommer til at sidde på det, når det er færdigt, sagde Naaja Nathanielsen 12. juli.

17-08-2021 sermitsiaq.ag:

Grotesk rejseplanEn flyvetur fra Kulusuk til Ittoqqortoormiit tager fire døgn med stop i Nuuk, København og Reykjavik – men nu lover Naaja Nathanielsen forbedringer.
Mette Hammeken nævner et andet eksempel med en 72-årig patient, der blev sendt til Rigshospitalet den 21. januar, og den 14. juli fortsat sad i Nuuk og ventede på at komme hjem til Ittoqqortoormiit igen.

17-08-2021 dk.siumut.gl:

Regeringsmagten kan ikke varetages uden tiltro til befolkningen

I selvstyreloven er opgaverne defineret meget klart, og indtil opgaverne er gennemført skal landsstyret vedblive med at arbejde for sagen – naturligvis! Siumut regner da bestemt også med, at landsstyret selv er klar over dette.
– Det er ganske underligt, at vi nu har en regering der sætter spørgsmålstegn ved befolkningens evner. Vi tror på, at vi kan og skal færdiggøre selvstyrelovens intentioner. På den anden side er vi ikke i tvivl om, at vejen til at nå målet næppe bliver kortere ved at så tvivl om opgaven blandt befolkningen, siger formanden for Siumut, Erik Jensen.
– Særligt er det bemærkelsesværdigt, at vi nu er endt med en koalition der mener, at vi som et folk ikke er i stand til at færdiggøre de opgaver som loven forudsætter. Hvis landsstyret ikke har begreb om hvordan opgaverne skal gribes an, så forventer vi at spørgsmålet bliver rejst til befolkningen og Landstinget. Specielt er det forbløffende, at koalitionspartneren Naleraq tilsyneladende er enig med budskabet fra landsstyremedlem for Finanser. Derfor er det vores forventning, at befolkningen – særligt Landstinget – bliver orienteret om koalitionens position i spørgsmålet snarest muligt, siger formanden for Siumut, Erik Jensen.
Kamikpostens kommentar
Det skal man høre fra formanden for Siumut, som i sin iver efter at blive et selvstændigt land kun har formået at nedsætte en Forfatningskommission, der skulle have afleveret et forslag til en grundlov for Grønland her ved 300-årsdagen for Hans Egedes ankomst til Grønland.
Det lykkedes om bekendt ikke 🙂
Som altid når man ytrer sig fra Siumut, så fordrejer Erik Jensen kendsgerningerne. Han skriver:
Citat
Særligt er det bemærkelsesværdigt, at vi nu er endt med en koalition der mener, at vi som et folk ikke er i stand til at færdiggøre de opgaver som loven forudsætter.
Cita slut.
Det er ikke, hvad Asii Narup har sagt. Asii Narup har sagt, at det vil tage længere tid at nå målet, end man hidtil har givet udtryk for, da Grønland skal have en selvbærende økonomi for at kunne blive et selvstændigt land.

17-08-2021 knr.gl:

Fangerforening om nedslagtning: Almindeligt at skyde ekstra moskusokser

Fundet af 30 moskusokser, der er blevet skudt og efterladt, og som nu ligger og rådner på Sigguk-halvøen mellem Upernavik og Uummannaq, overrasker ikke formanden for fisker- og fangerforeningen i Upernavik.
For det er i de senere år blevet normalt for fangere i Upernavik-området, der har har licens til at nedlægge én enkelt moskus, at skyde ekstra dyr, når de er ude på moskusoksejagt.
- Men det er første gang, jeg hører, at der er blevet skudt så mange moskusokser. Og det er ærgeligt, siger Paalunnguaq Løvstrøm, der er formand for fisker- og fangerforeningen i Upernavik.

16-08-2021 knr.gl:

Naaja Nathanielsen om borgermøder: Det bliver samme som sidst, bare med os

Folk i Sydgrønland kan forvente at få den samme rundtur om Kuannersuit som ved de sidste borgermøder, men den her gang kan de stå ansigt til ansigt med politikerne.
Ifølge landsstyremedlem for råstoffer, Naaja Nathanielsen (IA), så er det umuligt at stoppe borgermøderne, selvom Inuit Ataqatigiit gik til valg for at stoppe mineprojektet.
- Vi følger lovgivningen i landsstyret, og i dag er det en del af loven, at der skal afholdes borgermøder med deltagelse af landsstyret, siger Naaja Nathanielsen til KNR.

16-08-2021 naalakkersuisut.gl:

Nedslagtning af moskusokser på Sigguk

Moskusokserne på Sigguk er antalsmæssigt ikke mange og den årlige kalveproduktion er begrænset. Derfor er der begrænset kvote og licenser fordeles efter ansøgning og lodtrækning. Det er kun personer, der efter lodtrækning er blevet tildelt licenser til moskusoksefangst, der må fange moskusokser og der må kun fanges én moskusokse pr. person. Nedslagtningen af moskusokser på Sigguk er en alvorlig overtrædelse, der kan få konsekvenser i form af bøde, konfiskation og endda inddragelse af fangstbevis.

14-08-2021 knr.gl:

Asii Chemnitz: En selvbærende økonomi ligger langt ude i fremtiden

Der er bred politisk enighed i Landstinget om at arbejde mod selvstændighed. Hvor hurtigt det skal ske, er der bare ikke enighed om.
Nu slår landsstyremedlem for finanser fra Inuit Ataqatigiit, Asii Chemnitz Narup, fast, at set fra landsstyrets perspektiv, så er selvstændighed fortsat langt ude i fremtiden.
Helt grundlæggende er den grønlandske økonomi nemlig fortsat dybt afhængig af penge fra særligt Danmark, men også fra EU.
- Vi er stadig afhængig af store summer udefra. Det er ikke et problem i sig selv, men vi besluttede for nogle år siden at arbejde for et mere selvstændigt Grønland og et mere økonomisk uafhængigt Grønland. Der er fortsat lang vej til, at det kan lykkes, siger Asii Chemnitz Narup.

14-08-2021 forsvaret.dk:

Forskertur højt mod nordSommermånederne i Grønland er normalt en travl periode. Der er meget der skal laves inden frosten kommer. Dette er især gældende for de nordlige dele, hvor Ejnar Mikkelsen har støttet forskningsaktiviteter ved Disko Bugt og den mere nordlige ende i området omkring Thule og Qaanaaq.
For de to forskere fra Grønlands Naturinstitut gav rundtur mulighed for at se de lidt mere øde områder af det store land. Forskernes primære opgave gik ud på at overvåge fuglekolonier i det nordvestlige Grønland. Kolonier af blandt andet lomvie og søkonger.
Forskerne besøgte blandt andet Savissivik, Qaanaaq, Carey Øerne, Saunders Ø og Hakluyt. Ud over at virke som transportplatform for forskerne, blev der også støttet med en bevæbnet bjørnevagt når forskerne gik i land. Og for en gangs skyld levede Isbjørne Ø op til sit navn. Øen er en del af de otte Carey øer. En stor isbjørn vågnede op og tog flugten, da menneskene kom for tæt på.

13-08-2021 sermitsiaq.ag:

Politiet: 30 døde moskus efterladt

Politiet i Upernavik har onsdag modtaget en anmeldelse om 30 døde moskus i to områder ved Upernavik. Alle de døde moskusokser er skudt og efterladt uden skytterne har taget kødet fra dyrene.

13-08-2021 sermitsiaq.ag:

Finanslovsforslag: På vej mod større lighed - bare ikke endnu

Selvom navnet lyder lovende, så mangler de indgreb, der skal skabe større lighed i samfundet i det finanslovsforslag, som netop er blevet fremlagt. Asii Chemnitz Narup forstår befolkningens skuffelse.
- Vi må sige, at uligheden i vores samfund er meget stor. Gini-koefficienten lægger Grønland et dårligt sted. Vi nærmer os den store ulighed, som man ser i USA, og når man sammenligner os med de andre skandinaviske lande, kan man tydeligt se, at de har haft større fokus på at bekæmpe ulighed, siger Asii Chemnitz Narup.
Kamikpostens kommentar
Den tidligere borgmester for Sermersooq kommune lover guld og grønne skove den ene dag og trækker i land den næste dag. Alt er ved det gamle

12-08-2021 knr.gl:

Nyt landsstyremedlem for justitsområdet: Samtykkelov og digitale krænkelser skal prioriteres

Udover justitsområdet er Naaja Nathanielsen også ansvarlig for fire andre områder: Hun er landsstyremedlem for boliger, infrastruktur, ligestilling og råstoffer.
Derudover er hun også studerende på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Hun er blevet færdig med det første semester i en master i journalistik, og snart starter andet semester.
Hvervet som landsstyremedlem er dog hendes førsteprioritet, siger hun.

10-08-2021 www.royalgreenland.gl:

Royal Greenland præsterer det bedste halvårsresultat nogensinde

Vores fokus er naturligvis at få reetableret salgs- og indtjeningsniveauerne for kerneaktiviteterne, men også at komme tilbage på strategisporet med ambition om værdimaksimering af de eksisterende ressourcer, og vækst i form af supplerende kerneaktiviteter.

Første halvår har givet et godt afsæt, men skyldes især en tidlig opstart af sæsonen for snekrabber i Atlantisk Canada. Vi forventer, at markedsforholdene i al væsentlighed normaliseres i løbet af tredje og fjerde kvartal, hvilket er vigtigt, da de indeholder den store salgssæson af koldtvandsrejer og hellefisk med indsalget til det kinesiske nytår, samt jul og nytår i den vestlige verden.

Det ordinære resultat før skat forventes ikke at være tilbage på 2019-niveau, men forventes væsentligt forbedret til et niveau på 150-200 mio. DKK.

10-08-2021 naalakkersuisut.gl:

Justitsområdet overflyttes til landsstyremedlem, Naaja H. Nathanielsens ressortområdeAnsvaret for Justitsområdet blev den 18. juni midlertidigt overdraget fra landsstyremedlem, Eqaluk Høegh til landsstyremedlem, Naaja H. Nathanielsens ressortområde. Fra den 6. august bliver det til permanent ressortændring.
Eqaluk Høegh bliver således landsstyremedlem for Børn, Unge og Familier. Naaja Nathanielsen bliver landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling.

”For at styrke Børn, Unge og Familier området, har Formanden for landsstyret, Múte B. Egede vurderet, at denne ressortændring er hensigtsmæssigt. Med den ændring er landsstyret sikker på, at det vil skabe et større fokus på området. Derudover har Naaja H. Nathanielsen under ansvaret for justitsområdet løftet opgaven godt og startet sager, som jeg er mere end sikker på, at hun vil løfte til det bedste ” Oplyser Formanden for landsstyret, Múte B. Egede.

09-08-2021 olfi.dk:

Forsker: Grønland overvurderer sin strategiske betydning for Danmark

»Man bør i de kommende forhandlinger fra dansk side tage udgangspunkt i, at det ikke er et stort tab at miste Grønland. Hvis man ved, hvad man er villig til at opgive, står man stærkere i en forhandlingssituation. Man står især stærkt, hvis man har overhånden. Det mener jeg faktisk, at Danmark har her: Grønland er afhængig af Danmark, men Danmark er ikke afhængig af Grønland. Går man ind til forhandlingerne med den viden, har man i højere grad mulighed for at nå frem til et mål, som er i Danmarks strategiske interesse.«
Selv har Jon Rahbek-Clemmensen ikke noget imod udsigterne til, at Danmark om nogle årtier bliver en miniput i internationale sammenhænge:
»Man siger nogle gange, at uden Grønland ville Danmark bare være en lille nordeuropæisk stat. Det tror jeg faktisk ikke, at det er så slemt at være. Man undgår en masse bøvl.«

09-08-2021 naalakkersuisut.gl:

Nyt nationalt hjemløseforum skal styrke samarbejdet om hjemløse

Forummet består af fagfolk, som arbejder med hjemløse i praksis eller administrativt. Forummet sammensættes, så medlemmerne repræsenterer en bred faglig indsigt i hjemløseproblematikker på tværs af hele landet. Forummets medlemmer kan bidrage med indsigt i deres kompetenceområder og fungere som sparringspartnere i forhold, der omhandler hjemløse. Forummet vil blandt andet bestå af repræsentanter fra kommunerne, Kofoeds skole og Ilisimatusarfik.
Kamikpostens kommentar
Der skal bygges boliger til de hjemløse.
Mere indviklet er det ikke.
Hurtigt boligbyggeri står på skruefundamenter

09-08-2021 sermitsiaq.ag:

Medarbejderflugt fra center for udsatte unge

Et ungecenter i Tasiilaq har mistet fire medarbejdere inden for det første halve år, og en af de nu tidligere medarbejdere retter en hård kritik af Kommuneqarfik Sermersooq. Direktør [Martha Lund Olsen] ærgrer sig over dårlig opstart.

I begyndelsen af året opsagde Karina Steensgaard sit job og sin bolig i Danmark for at rykke til Tasiilaq og være forstander på ungecenteret, men jobbet blev langt fra, som hun havde forventet:
- Der skete en masse personligt miskmask, der ikke hører til, når man skal hjælpe andre mennesker.
Ifølge Karina Steensgaard blev hendes faglige vurderinger ikke taget alvorligt i arbejdet med børnene, og det var svært for forstanderen at få kommunen til at betale den aftalte løn til medarbejderne på ungecentret.
Kamikpostens kommentar
Citat fra artiklen:
I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG siger Martha Lund Olsen, at der var samarbejdsvanskeligheder, og at hun er trist over, at ungecentret mistede de fire medarbejdere.
- Ungecenteret blev oprettet hurtigt, så det er ikke nogen hemmelighed at vi ikke havde den forberedelse, vi kunne ønske. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der ofte er opstartsproblemer med lønudbetaling i det offentlige Grønland.
Cita slut
At Martha Lund Olsen er øverste chef i denne sag, kommer desværre ikke som nogen overraskelse ☹️

08-08-2021 sermitsiaq.ag:

Kritikken hagler ned

Det er simpelthen for dårligt og fuldstændig uanstændigt at gennemføre en meget kort høring med frist til 2. juli og offentliggørelse den 12. juli, hvor de første jægere var ankommet til landet og var klar til at gå på jagt. Det er ikke alene dårlig forvaltningsskik, det er også skadeligt for landets omdømme som turistnation, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.

08-08-2021 sermitsiaq.ag:

Múte B. Egede efter 100 dage: Vi er på rette vej

Jeg er stolt af, at Grønland har fået et større ansvar i forhold til udenrigs og sikkerhedsspørgsmålet i Rigsfællesskabet. Det har vi i mange år kæmpet for. Vi har haft besøg af den Amerikanske udenrigsminister, hvor vi er blevet enige om, at vi vil arbejde for et tættere samarbejde. Det er en vigtig milepæl for Grønland, da landet nu kan få mere indflydelse om spørgsmålet om Arktis, siger formanden for landsstyret til Sermitsiaq.AG.
Kamikpostens kommentar
Det kan de så sidde og hygge sig med i landsstyret og nærmeste vennekreds.
For den menige borger i Grønland er det fuldstændigt ligegyldigt, hvor meget eller hvor lidt indflydelse politikerne bilder sig selv ind, at de har skaffet sig i ”spørgsmålet om Arktis”.
Der er helt andre og påtrængende undladelsessynder i landet, som politikerne vender det blinde øje til. Det har de gjort siden Hjemmestyrets indførelse i 1979.
På den kommende efterårssamling vil befolkningen blive præsenteret for et kraftigt sminket forslag til en finanslov for 2022 og de efterfølgende tre budgetår. Forslaget tager afsæt i det hidtil mest katastrofale økonomiske udgangspunkt.
Hvor skal pengene komme fra til alle de områder, hvor der er et skrigende behov for forbedringer?
Det kommer der nok en god løsning på om knap fire år, forud for næste valg til landstinget 🙁

07-08-2021 sermitsiaq.ag:

Turistoperatør: – Vi må sælge ud af vore aktiver

Julijagten har været et populært tidspunkt for trofæjægerne, men at der nu ikke længere er trofæjagt i juli, samt covid-19-situationen oveni, har medført store økonomiske vanskeligheder - så store - at enkelte operatører er begyndt at sælge ud af deres aktiver for at kunne betale penge tilbage til trofæjægerne.
Kamikpostens kommentar
Læs først:
Betalingsjagt på Rensdyr og Moskusokser
Citat
Det er vigtigt for betalingsjagtarrangører at kende rammebetingelserne og kunne planlægge fangsterne i god tid. Det er også vigtigt at tænke bæredygtigt, således at der også er trofædyr til de kommende år, hvilket især er vigtigt for koncessionshavere. Mange trofæjagtkunder ønsker at booke deres jagtture op til et helt år i forvejen. Dertil kommer, at arrangørerne med gode og langsigtede rammebetingelser i større grad kan investere i erhvervet.

For de fleste trofæjagtkunder er det af væsentlig betydning, at de kan foretage jagtture forholdsvis uforstyrret af andre jægere. De værdsætter højt følelsen af eksklusivitet under jagten. Derfor er det vigtigt, at kunne tilbyde jagtture i områder og på tidspunkter, hvor de ikke risikerer at blive forstyrret af erhvervs- eller fritidsfangere i nævneværdig grad. På grund af sit relativt begrænsede omfang, er der derfor i flere områder, tilrettelagt relativt lange jagtperioder. I perioder, hvor der foregår erhvervs- og fritidsjagt samtidigt med betalingsjagt, er det op til betalingsjagtarrangøren at finde områder, eller jagtdage hvor deres kunder ikke oplever forstyrrelser fra anden jagtaktivitet såsom erhvervsfangst og fritidsjagt som problematisk.
Citat slut
Det skriver Aqqqaluaq B. Egedes eget direktorat 16 dage inde i den på det tidspunkt gældende jagtperiode for trofæjagt.
Det er i også i denne skrivelse det kundgøres, at trofæjagt først starter den 1. august.
Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft.
Det er klart ulovligt 😕

07-08-2021 sermitsiaq.ag:

Besøg på verdens nordligste ø – og åbent vand nord for Grønland

Tirsdag i sidste uge landede vi med en helikopter på Oodaaq Ø, verdens nordligste ø, cirka 1300 meter længere ude i Det Arktiske Ocean end Kaffeklubben Ø. Begge øer ligger en smule nord for Kap Morris Jesup, Grønlands øverste spids op mod Nordpolen, der er klodens nordligste stykke fastland.
Klokken var tæt på midnat, solen skinnede; næsten ingen vind. Oodaaq Ø er en undseelig knold af havis, sne, mudder og tre-fire pyramideformede bunker af grus og småsten, men lige akkurat stor nok til at vores lille helikopter kunne lande

07-08-2021 knr.gl:

21 elbiler er på vej til KangerlussuaqI Kangerlussuaq forventer de 500 besøgende – og alle sovepladser på hotel og vandrerhjem er bookede.
- Vi skal være værter for en kæmpe scene på verdensplan, siger Juliane Henningsen, som er kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia.
Udover de besøgende, som kommunen regner med, vil der også være millioner af seere fra hele verdenen. Ifølge kommunen har journalister fra verdens største medier meldt, at de vil ankomme til arrangementet.

07-08-2021 naalakkersuisut.gl:

Landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender Asii Ch. Naarup´s præsentation af FFL22Landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender Asii Ch. Naarup´s præsentation af FFL22 afholdes på onsdag kl. 14:00 i landsstyret´s presserum.

06-08-2021 www.berlingske.dk:

Helten fra jødeaktionen fylder 100 år

David Sampolinsky havde i 1943 en fremtrædende rolle i redningen af de danske jøder. Senere gjorde han karriere som læge i Israel.
Han og hans familie fik 29. september 1943 pålidelige oplysninger om en forestående jødeaktion. Allerede dagen efter tog han ud i byen for at opsøge jøder, der ikke var i sikkerhed. Flere steder i hovedstadsområdet havde grupper af jøder fundet sammen i private hjem for at holde gudstjeneste, for det var jødisk nytår, og hos grosserer Isidor Samson fandt Sampolinsky cirka 30 jøder forsamlet, som han advarede.
Sampolinsky flygtede selv til Sverige 20. oktober 1943. Han havde i tre uger intenst arbejdet for at redde så mange som muligt. Efter hjemkomsten fra Sverige i 1945 gjorde han sin uddannelse færdig og påbegyndte en specialuddannelse som mikrobiolog. Den foregik på Pasteur-instituttet i Paris og ved Seruminstituttet i København. Han udvandrede til Israel i 1951.

04-08-2021 forsvaret.dk:

Rekognosceringsfly udstationeres permanent i GrønlandLuftgruppe Vest og Challenger-flyet er et meget brugbart redskab, som sammen med vores øvrige enheder og kapaciteter, fx inspektionsskibe, inspektionsfartøjer, helikoptere, siriuspatruljen osv. giver et godt beredskab i mange situationer i Grønland. Med den nye tilstedeværelse med Challenger-flyet døgnet rundt, året rundt, har vi fået mulighed for at få både radarbilleder, infrarødoptagelser, almindelig optagelser og øjenvidneberetninger fra besætningen hjem fra stort set alle egne af Grønland og Færøerne på blot et par timer og få et overblik over situationen, uanset om det gælder redningsaktioner på havet, eftersøgninger i fjeldet, skibe med brand eller slagside, store fjeldskred og så videre, siger chefen for Arktisk Kommando, kontreadmiral Martin la Cour-Andersen.

04-08-2021 knr.gl:

Ny fiskefabrik i Oqaatsut beskæftiger 20 procent af bygdenFabrikschefen fortæller, at bygningen og udstyret i fabrikken er helt nyt, men fabrikken ligger på samme grund, som bygdens gamle fabrik gjorde.
Fremover kan fiskerne indhandle fire til fem ton hellefisk i døgnet.
- Hvis vi kan tage flere ton hellefisk om dagen, så mangler vi selvfølgelig personale. Derfor kan vi godt få brug for flere hænder i fremtiden, siger Knud Fleischer.
Bygdens gamle fabrik var også ejet af Rodebay Fish. Den blev udkonkurreret og lukkede derfor for flere år siden.
I dag står selskabet dog stærkere og har fået storfiskeriselskabet Polar Seafood ind som medejer i forretningen.

03-08-2021 knr.gl:

Demokraterne om borgmesters køkultur: På grænsen af magtmisbrug

I eftermiddag mødes Demokraterne med Charlotte Ludvigsen for at høre hendes udlægning af sagen. Uanset hvad, vil Demokraterne dog kræve, at der bliver sat gang i en uvildig undersøgelse af forløbet:
- Vi vil have belyst, hvad der er sket, og hvem der har været med. De ting som vi hører fra sundhedspersonalet om trusler, er vi meget forfærdede over, så det kræver vi en tilbundsgående undersøgelse af, siger Justus Hansen.

02-08-2021 sermitsiaq.ag:

Trofæ-skandalen fortsætter

Arrangørerne af trofæjagter i Kangerlussuaq har en god sag, hvis de kræver erstatning, mener forvaltningsekspert.
Roger Buch mener desuden, at aflysningen af julijagten er en så omfattende ændring, at trofæ-bekendtgørelsen burde have været i ny høring:
– Det er især ikke rimeligt, fordi afskaffelsen af juli som jagtmåned ikke har været nævnt i høringsmaterialet. Ændringerne kommer derfor helt bag på borgerne, som ikke har kunnet forberede sig på de nye regler. En så omfattende ændring kunne have udløst en ny høringsrunde.
Buch mener derfor, at man skal undersøge mulighederne for, at de ramte arrangører af trofæjagt kan få erstatning for deres tab:
– Det er muligvis ikke ulovligt at træffe beslutningen på denne måde, men det er ikke en fair behandling af borgerne. Derfor bør lovligheden af den korte ikrafttrædelse undersøges, og et erstatningsansvar overfor borgernes tab i juli 2021 vurderes.

02-08-2021 www.kamikposten.dk:

Svar på åbent brev fra Simon Simonsen om byggeri af lufthavn i Qaqortoq

Tak for dit åbne brev om byggeri af lufthavn i Qaqortoq. Det er en vigtig debat, der vedrører os alle og derfor har Naalakkersuisut prioriteret åbenhed om de nye lufthavnsbyggerier. Det er utroligt vigtigt, at denne debat kan foregå på et faktuelt grundlag. Kritik er velkommen, men bør altid bygge på fakta. Det er jeg sikker på, at vi er enige om. Derfor vil jeg benytte denne besvarelse til at fremsætte nogle vigtige fakta om lufthavnspakken, som du selv forelagde for Inatsisartut i 2018 som daværende Naalakkersuisoq for infrastruktur, og som blev vedtaget i Inatsisartut med Siumuts, og Demokraatits stemmer

02-08-2021 knr.gl:

Landsstyremedlem om borgmesters vaccine: Det er uacceptabelt

Udbud af vaccinationer har været prioriteret i grupper, og der vil derfor gøres opmærksomhed på, at anden fremgangsmåde ikke accepteres, det siger Kirsten Fencker (Naleraq), der er landsstyremedlem for sundhed, om at borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) gik forbi en kø med folk, der ventede på at blive vaccineret, og selv fik et stik i skulderen før andre.

02-08-2021 knr.gl:

Siumut: Ikke nok med en undskyldning fra borgmesteren

Først når der er kastet lys over hændelsesforløbet, vil Inga Dora G. Markussen forholde sig til, hvad Siumut mener, at borgmesterens manglende køkultur skal have af konsekvenser.

02-08-2021 www.maniitsoq.museum.gl:

Arktis-udstilling med fernisering, oplæg og workshop på Maniitsoq MuseumUdstilling og fernisering mandag den 2. august kl. 19 på Maniitsoq Museum med oplæg om udstillingen ”Arktis” v. Janne Breinholt Bak
Workshop om Arktis med børn i alderen 8-13 år i samarbejde med Musikskolen i Maniitsoq 3. og 4. august kl. 13-16.
Arktis er en magnet. Særligt området omkring Nordpolen har til alle tider haft en imaginær, mytisk og kulturel værdi og en unik tiltrækningskraft. Forskere og nordpolsfarere har forsøgt at kortlægge den del af verden med livet som indsats.
Janne Breinholt Baks far var landmåler, og hun har altid interesseret sig for korttegninger, for menneskers og landes erobringstrang og særligt for nordpolsfarernes længsel efter Arktis. I 2017 fløj hun selv hen over Nordpolen og har lavet en udstilling, der indkredser hendes fascination

31-07-2021 knr.gl:

Kommune: Embedsfolk truede ikke, men de krævede vaccine for at hjælpe tilMen kommunen kan slet ikke genkende Anna Wangenheims beskyldning. Det forklarer Gerth Jacobsen, som er fungerende direktør i kommunens koncernservice.
Han har snakket med de tre embedsfolk, som altså fik en hurtigere vaccine end andre, og som skulle hjælpe til med at holde styr på vaccinationskøen.

31-07-2021 sermitsiaq.ag:

Rigtigt, men: En gratis omgang

Landsstyret suspenderer oliestrategien og stopper nye licenser til olieefterforskning. Beslutningen hviler på en miljøpolitisk og en klimapolitisk holdning – og på en analyse af de økonomiske realiteter. Det har taget kegler. Men omkostningerne er ret beset til at overskue.

Er landsstyret ved at stirre sig blind på vandkraft som eneste mulighed for vedvarende energi i Grønland?

Det er åbenlyst, at vandkraft er en fremtidig primær energikilde i store dele af Grønland. Men det koster kassen at anlægge de nødvendige vandkraftværker. Samtidig står det mere og mere klart, at vindmølleindustrien efterhånden har udviklet møller, som kan modstå det barske klima i Arktis. Det viser et projekt i Finmark i det nordligste Norge, hvor meget store vindmøller i mange år har være en stabil leverandør af energi. Det er samme type vindmøller, som en privat investorgruppe ønsker at opføre ved Sisimiut, og som gruppen ønsker at forhandle med landsstyret om.
Kamikpostens kommentar
De vandkraftværker, der opføres, dækker hvert sit geografiske område. De skal producere tilstrækkeligt med el til at forsyne hele området med strøm.
Problemet med vind-energi er, at der produceres strøm som vinden blæser. Somme tider er det vindstille og somme tider så meget, at der ikke er noget at bruge strømmen til - med mindre man kan sælge strømmen til aftagere uden for det geografiske område.
Det kan man i Europa. Det kan man ikke i Grønland. Derfor er vindenergi ikke interessant, hvis man får stabile leverancer fra vandkraften.
I Grønland er vindkraft kun interessant, hvor den stabile leverance af el kommer fra et dieseldrevet elværk,der kan afpasse produktion som supplement til vindenergien.

30-07-2021 sermitsiaq.ag:

Magtmisbrug at springe forbi vaccine-kø

Borgmester Charlotte Ludvigsen og hendes embedsmænd har bevæget sig på kanten af forvaltningsretlige regler og misbrugt deres magt, da de sprang vaccine-køen over ved en massevaccination i Nuuk, vurderer professor.

30-07-2021 knr.gl:

Atassut: Aslak Jensen må granske sin samvittighed

Aqqalu jerimiassen opfordrer sin politiske kollega til at granske sin samvittighed.
- Vi har alle samvittighed. Hvis vi har begået noget kriminelt eller det er sandsynligt, at vi i retten bliver kendt skyldig, bør man følge sin samvittighed og spørge sig selv: Kan jeg virkelig bare fortsætte (uanfægtet red.)? Og her kunne man tænke over sit personlige ansvar, siger Aqqalu Jerimiassen, der er medlem af Inatsisartut og formand for Atassut.

29-07-2021 naalakkersuisut.gl:

Fiskeriet i Upernavik og Diskobugten kan fortsætte

Aqqaluaq B. Egede har flyttet kvote fra august måned til juli måned, så fiskeriet efter hellefisk med jolle kan fortsætte i Upernavik og Diskobugten hele juli måned ud.
Kamikpostens kommentar
Og når kvoten for august måned er fisket op, så flyttes kvoten fra september måned til august måned.
Når kvoten fra september måned er fisket op, så flyttes kvoten fra oktober måned til september måned.
Når kvoten fra oktober måned er fisket op, så flyttes kvoten fra november måned til oktober måned.
Når kvoten fra november måned er fisket op, så flyttes kvoten fra december måned til november måned.
Og i december har Aqqaluk en julegave til fiskerne:
Fiskeriet kan fortsætte til nytårsaften uden stop indtil "90-årsfødselsdagen" på TV, så det kan ende med "same procedure as every year".
Stykket hedder på engelsk "Dinner for one" og det er Aqqaluaq B. Egede, der spiller hovedrollen 🙁

29-07-2021 knr.gl:

Borgmester og embedsmænd truede sig til vaccinerBorgmester Charlotte Ludvigsen og tre af hendes embedsmænd truede med at trække hjælp til vaccineevent tilbage, hvis ikke de selv blev vaccineret før alle andre.
Mens Selvstyrets vaccinationskoordinator, Anna Wangenheim, var i gang med at vaccinere en stor folkemængde i i Nuuk torsdags, tog byens borgmester, Charlotte Ludvigsen (IA), en smutvej uden om køen og blev vaccineret før alle andre.
Det skete, imens gravide, ammende og gangbeværede havde ventet i timevis.

Episoden med Charlotte Ludvigsen og vaccinen ved bagdøren, går så meget imod Anna Wangenheims principper, at hun ikke længere kan se sig selv stå i spidsen for vaccination af Nuuks borgere og stopper som Selvstyrets vaccinationskoordinator den 31. juli - en måned før det var planen.
- Det er min måde at sige fra overfor embedsmisbrug. Jeg står ikke model til at fortsætte i en stilling, hvor jeg er vidne til, at visse kredse af samfundet mener sig mere berettiget til at manøvre sig ind på adgang til særbehandling, siger Anna Wangenheim til KNR.

29-07-2021 sermitsiaq.ag:

Borgmester undskylder: Sprang vaccine-kø over

Sermersooq-borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) erkender, at hun fik særbehandling, da hun den 22. juli troppede op for at blive vaccineret i Nuuk.
Dagen var præget af dårligt vejr, og mange borgere måtte vente i timevis på deres vaccination ved USK-skolen i centrum af Nuuk. Det viste sig desuden, at adskillige borgere ventede forgæves, da man løb tør for vacciner senere på dagen.
Charlotte Ludvigsen fik dog sin vaccine og undgik køen.
Kamikpostens kommentar
Der gik knap en uge, før det blev nødvendigt at undskylde. Forklaringen kan man læse på hendes facebook-side:
Citat
Undskyld - jeg har begået en fejl.
Fra i morgen kan man læse i medierne at jeg i torsdags fik en vaccine. Jeg kom foran i køen og det vil jeg gerne undskylde for. Det var aldrig min mening at komme foran, og jeg vidste ikke at der ikke var nok vacciner til alle.
Citat slut
Så lidt er Charlotte Ludvigsens undskyldning værd. Det er Inuit Atagratis - går den, så går den. Den gik bare ikke denne gang 😃

28-07-2021 www.kamikposten.dk:

Skoleledere i folkeskolen må have en rådgivningsinstans

Vi vil derfor igen på ny opfordre til at der etableres en rådgivningsinstans, som de tidligere grønlandske kommuners sammenslutning udførte. At der i dag ikke længere gives vidensdeling omkring den gode forvaltning og redskaber herom, kan godt være årsag til den store udskiftning blandt lederne. Det er helt sikkert, at der vil blive skabt enormt gode kræfter fremadrettet, såfremt der kan blive dannet et kommunalt fællesskab, der vil resultere i en mere fælles vidensdeling og udvikling

28-07-2021 knr.gl:

Aqqaluaq B. Egede: Beklageligt ikke at give sin mening til kende i tide

Både oppositionens partier og landsstyrets eget støtteparti retter kraftig kritik af det pludselige stop for trofæjagter af rensdyr og moskusokser. Aqqaluaq B. Egede,landsstyremedlem for fangst, mener, at dem, som er imod, skulle have givet lyd mens tid var.

De taler konstant om nye indtægtsmuligheder, så jeg er meget uforstående over, hvorfor de lukker (for trofæjagt red.) fra dag til dag, siger Aqqalu Jerimiasen.
Han er formand for landsstyrets støtteparti, Atassut.
Både North Safari Travel og Trophy Hunting Greenland fortæller til pressen, at trofæjægere fra USA var ankommet til Grønland, men måtte tage hjem uden at have gennemført jagten.
Kamikpostens kommentar
Det er desværre ikke overraskende - og burde heller ikke være det for Mute B. Egede - at Aqqaluaq B. Egede opfører sig på den måde. Sådan har han ofte teet sig.

Læs her, hvad der den 16. juli 2021 skrives om Betalingsjagt på Rensdyr og Moskusokser
Citat
Det er vigtigt for betalingsjagtarrangører at kende rammebetingelserne og kunne planlægge fangsterne i god tid. Det er også vigtigt at tænke bæredygtigt, således at der også er trofædyr til de kommende år, hvilket især er vigtigt for koncessionshavere. Mange trofæjagtkunder ønsker at booke deres jagtture op til et helt år i forvejen. Dertil kommer, at arrangørerne med gode og langsigtede rammebetingelser i større grad kan investere i erhvervet.

For de fleste trofæjagtkunder er det af væsentlig betydning, at de kan foretage jagtture forholdsvis uforstyrret af andre jægere. De værdsætter højt følelsen af eksklusivitet under jagten. Derfor er det vigtigt, at kunne tilbyde jagtture i områder og på tidspunkter, hvor de ikke risikerer at blive forstyrret af erhvervs- eller fritidsfangere i nævneværdig grad. På grund af sit relativt begrænsede omfang, er der derfor i flere områder, tilrettelagt relativt lange jagtperioder. I perioder, hvor der foregår erhvervs- og fritidsjagt samtidigt med betalingsjagt, er det op til betalingsjagtarrangøren at finde områder, eller jagtdage hvor deres kunder ikke oplever forstyrrelser fra anden jagtaktivitet såsom erhvervsfangst og fritidsjagt som problematisk.
Citat slut
Det skriver Aqqqaluaq B. Egedes eget direktorat 16 dage inde i den på det tidspunkt gældende jagtperiode for trofæjagt.
Det er i også i denne skrivelse det kundgøres, at trofæjagt først starter den 1. august.
Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft.
Det er klart ulovligt.
Læs også
Jagten går ind, men licenserne lader vente på sig
Fra på søndag må der skydes rensdyr igen. Men her tre hverdage før jagten går ind, sidder fritidsjægere i hele landet fortsat og venter spændt på at få deres licenser, så de kan skyde rensdyr lovligt, når jagtsæsonen begynder.
Sådan lyder beskeden. Forklaringen skal ifølge kommunen findes i Selvstyret.
- Vi afventer fortsat nogle dokumenter fra Selvstyret, så vi kan tildele rensdyrlicenser til ansøgerne, skriver kommunen.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Selvstyret om sagen.

27-07-2021 ordforklaring.dk:

Det regner skomagerdrengeJeg har altid opfattet udtrykket "Det regner skomagerdrenge" som billedet af en rask dreng, der løber så hurtigt gennem en regn så stærk, at dråberne slår op igen, når de rammer jorden 🙂
Men sådan er det ikke. Udtrykket kommer af en grufuld i hændelse i København i 1758 🙁
Sådan er udtrykket opstået
Udtryk for regn med usædvanligt store regndråber. Udtrykket stammer fra et tre-dobbelt mord i Læderstræde i København i 1758. Skomageren Carl Jepsen var kendt som en meget hård arbejdsgiver, der ofte afstraffede sine lærlinge fysisk for selv små fejl. En dag lavede en af dem en større fejl, hvorefter skomageren smed ham ud af vinduet på 2. sal. Da de andre lærlinge protesterede over udsmidningen, røg de også ud af vinduet. Kun to af de fem lærlinge overlevede turen ned på de hårde brosten.

I folkemunde gav tragedien fødsel til et nyt udtryk: "Det regner skomagerdrenge i Læderstræde". Senere blev udtrykket brugt generelt, når der faldt store ting ned fra himlen, som fx usædvanligt store regndråber. Efterhånden som udtrykket bredte sig til resten af landet, bortfaldt det lokale islæt, så man bare sagde: "Det regner skomagerdrenge". Bemærk, nogle siger "Det regner med skomagerdrenge".

26-07-2021 sermitsiaq.ag:

Departement skruer bissen på over for Polar Seafood

Miljødepartementet har udstedt et supplerende påbud til Polar Seafood den 2. juli, der skal sikre, at den sunkne Polar Aassik ikke udgør nogen forureningsfare i farvandet ved Qasigiannguit.
Læs også
Avannaata Kommunia brænder i øjeblikket dyngevis af affald af. Det sker for at få bugt med kommunens overfyldte lossepladser

Finn Larsen:Jeg har arbejdet med Grønland siden 1991, og har besøgt landet mere end 30 gange

Jeg har mest opholdt mig i Sydgrønland, men i 2001, 2011 og 2019 har jeg besøgt ni byer på Grønlands vestkyst på månedslange rejser – fra Ilulissat i nord til Nanortalik i syd. Jeg har således besøgt og genbesøgt ni af de største dumpe mindst tre gange på knap tyve år. Et par af dem har jeg besøgt så mange gange, at jeg ikke har tal på det

23-07-2021 sermitsiaq.ag:

Stor vrede over vaccinekaos i Nuuk

Efter at have stået i kø i tre timer foran vaccinationsstedet i Nuuk måtte mange gå hjem, da man var løbet tør for vacciner. Det har skabt stor vrede blandt de afviste. Myndighederne ”beklager dybt håndteringen”.

Dorit Olsen fra Nuuk kalder myndighedernes håndtering og organisering af vaccinationer for ”respektløs” og har forfattet et stærkt kritisk indlæg, som er sendt til landslægen, landsstyremedlem for sundhed Kirsten Fencker og formanden for landsstyret Múte B. Egede.
- Min højgravide datter (1. vaccine) og jeg på 63 år (2. vaccine) stod i dag i kø i 3 timer for blot at blive sendt hjem, da man var løbet tør for vacciner, skriver Dorit Olsen.

23-07-2021 knr.gl:

Landsstyret stopper trofæjagt: Operatører må betale penge tilbage

North Safari Travel har modtaget turister, men efter landsstyrets bekendtgørelse måtte turisterne rejse igen uden at komme på trofæjagt.
- Og det der skete i år, at vi får meddelt, at man forventer fra departementet, at der ikke vil være noget ændringer i forhold til tidligere år. Det vil sige, at de kunder, der har booket i år, at vi i god tro, at de kommer herop, og har betalt flybillet og har betalt deres jagt og betalt alt.
- Og så kommer de herop, også må jeg meddele, at vi ikke får noget licenser på grund af departementet, Selvstyret har besluttet, inde i sæsonen, som er gået i gang, at de ikke vil sende licenser ud for juli. Selvom vi er gået i gang, siger Thomas Olsen.
Kamikpostens kommentar
Den regning kommer landsstyret til at betale.
Og trofæturismen er lagt død i de næste mange år 😂
Det var et af de ben i erhvervslivet, som skal holde Grønland kørende. Uanset hvilket nummer ben det havde, så er det nu lagt i gips og sat i kørestol 🙁

23-07-2021 www.dr.dk:

Færinger og grønlændere får nu fuld adgang til vaccination i Danmark

Nu kan alle færinger og grønlændere blive vaccineret for coronavirus i Danmark.

Tidligere har det krævet, at man som færing eller grønlænder har opholdt sig i Danmark i længere tid, men det krav bliver nu fjernet, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det eneste krav er nu, at man har bopæl inden for Rigsfællesskabet.

Ændringen sker, fordi styrelsen har vurderet, at der nu er kapacitet til at tilbyde flere covid-19-vaccine i Danmark.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil den nye mulighed være relevant for cirka 5.500 personer. For at booke en tid skal borgerne ringe til den region, hvor de gerne vil vaccineres for at bestille tid.

22-07-2021 www.dmi.dk:

Helt fortjent afkøling efter rutineservice af DMI-grejFor at DMI’s målenetværk måler korrekt, er det vigtigt med jævnlige eftersyn – ikke mindst i Grønland, hvor det barske klima udfordrer måleudstyret ekstra meget. DMI’s teknikere har i 2021 med hjælp fra Arktisk Kommando tilset målestationerne på Vestgrønlands kyst. Heldigvis fik de ikke brug for den bevæbnede bjørnevagt, men 12 vejrstationer på vestkysten er nu trimmet, og én er ombygget til ødestation.
13 vejrstationer i Vestgrønland – fra Kap Farvel til Carey Islands lidt syd for Qaanaq – har fået en kærlig hånd og kan nu igen fungere i lang tid uden tilsyn af DMI’s teknikere, hvilket også er bydende nødvendigt. Servicebesøg er en tung affære i ofte barske omgivelser, og vejrstationerne leverer vigtige meteorologiske data til såvel DMI som internationale brugere.

22-07-2021 sermitsiaq.ag:

Múte og familie flyttet til KolonihavnenMúte B. Egede, formand for landsstyrett, er sammen med samleveren Tina Chemnitz og parrets børn flyttet ind i den rummelige og karakteristiske, gule formandsbolig i Kolonihavnen i Nuuk, der ligger med udsigt til Nordlandet.
Kamikpostens kommentar
Det Sermitsiaq.ag kalder den gule formandsbolig i Kolonihavnen, er det hus som Hans Egede byggede i 1728, da han flyttede ind fra Håbtes Ø til Godthåb.
Det hedder for normalt begavede mennesker Hans Egedes Hus. Det er den ældste bolig i Grønland, der stadig er i brug 🙂

20-07-2021 www.kongehuset.dk:

H.M. Dronningens officielle besøg i Grønland udsættes

Inden for den seneste uge har Grønland været ramt af flere smitteudbrud af COVID-19, hvilket har nødvendiggjort indførelse af en række begrænsninger i forhold til rejser og forsamlinger i Grønland. Formanden for Naalakkersuisut, Grønlands Landsstyre, har under henvisning hertil anmodet om, at Hendes Majestæt Dronningens officielle besøg i Grønland udsættes. Besøget skulle have fundet sted i perioden 24. juli til 5. august 2021.

Dronningen har udtrykt forståelse for, at det har været nødvendigt at udsætte besøget i Grønland, men ser frem til, at det kan gennemføres på et senere tidspunkt.

19-07-2021 www.kamikposten.dk:

Har landsstyret planer om at etablere et vandkraftværk i TasersiaqEn af de største søer vi har her i Grønland Tasersiaq, som kunne blive den største energikilde vi har her i Grønland, er noget som vi fra Atassut endnu ikke har formået at realisere

19-07-2021 knr.gl:

USA investerer nye millioner i samarbejdet med Grønland

Og det er blandt andet et projekt, som den nye konsul glæder sig til at følge.
- Jeg ser virkelig frem til at rejse til Sisimiut og se, hvordan projektet forløber, lyder det fra Joanie Simon, der tiltrådte som amerikansk konsul for en måned siden.
Hun nævner, at også det amerikanske indenrigsministerium har administreret en del af de 12,1 million dollar, som i første omgang blev afsat.
Blandt andet til at afholde et webinar med repræsentanter fra landsstyret, kommunerne og turistbranchen her i landet for at udveksle viden på turistområdet.
Kamikpostens kommentar
Så store beløb kan den frie adgang til uddannelser i Danmark jo ikke konkurrere med 🙂
Desværre for Grønland forhindrer Lov om Grønlands Selvstyre, at der i bloktilskuddet indføres den samme stramme styring af, hvad pengene skal bruges til, som den USA knytter til deres bevillinger i Grønland.

18-07-2021 naalakkersuisut.gl:

Fiskerne skal have afgørende indflydelse for den nye fiskerilov

Aqqaluaq B. Egede understregede flere gange, at fiskerne skal have afgørende indflydelse i debatten, og partierne nok skal komme med deres budskaber under behandlingen af betænkningen. Det er for mig magtpåliggende at fiskerne skal føle inddraget i debatten til den nye fiskerilov.
Kamikpostens kommentar
Det er ikke viden, der mangler, det er viljen til at løse opgaven med at sikre kvoterne ved at rette sig efter videnskabelige anbefalinger, der mangler.
Nu vil Aqqaluaq B. Egede rejse en storm af protester fra fiskerne 😟
På fotoet ser du en jolle, der er så fuld af hellefisk, at den ville kæntre og synke, hvis den blev ramt af en hækbølge fra et passerende skib eller bølger rejst af en pludselig vind.

17-07-2021 forsvaret.dk:

Kongeskibet Dannebrog har afsluttet testsejladsFordi årsagen til havariet endnu ikke er blevet slået fast, skal Kongeskibet indtil videre forblive i de indre danske farvande, hvor vejret og vandet er mere roligt end udenfor Skagen. Her skal skibet, mens det løser sine opgaver, samtidig igennem en række driftstest som gerne skal afsløre årsagen til de tekniske udfordringer. Det betyder, at Kongeskibet ikke kan indgå i Hendes Majestæt Dronningens officielle besøg, hverken i Færøerne eller i Grønland.

17-07-2021 www.dr.dk:

Forskere troede, de havde styr på historien om Påskeøen. Nu viser det sig, at de tog helt fejl

Det oprindelige folk på Påskeøen nåede øen mellem år 800 og år 1300.
De kom fra nogle af de andre øer i den del af Stillehavet, der kaldes Polynesien. Indbyggerne taler i dag et særligt sprog kaldet Rapa Nui.
Sproget minder om andre oprindelige polynesiske sprog, men er det eneste af dem, der har sit eget skriftsprog. I dag tales det af omkring 3.400 mennesker, hvoraf de fleste bor på Påskeøen.

16-07-2021 www.kamikposten.dk:

Lav en ordning i Østgrønland

Lav en ordning i Østgrønland. Den eneste indhandling i Østgrønland i Kuummiut er lukket på grund af strømsvigt, fiskerne og fangerne er hårdt ramt med deres indtægter. Flyt narhvalskvoterne fra Kangerlussuaq i Ittoqqortoormiit til Tasiilaq og omegn og øge narhvalskvoten med mindst 40 narhvaler, der er mange narhvaler og en optællingsfejl af narhvalsbestanden har gjort livet hårdt for fangerne

15-07-2021 naalakkersuisut.gl:

Stop for olieefterforskning i Grønland

Som samfund skal man turde stoppe op og spørge sig selv om man er på vej i den rigtige retning. Naalakkersuisut har vurderet at de miljømæssige konsekvenser ved olieefterforskning og olieudvinding er for store. Og de ressourcer vi bruger på at holde liv i drømmen om et olieeventyr kan anvendes bedre i andre dele af vores erhvervsliv. At suspendere den nuværende oliestrategi er det rigtige valg. Det er en beslutning hvor klimahensyn, miljøhensyn og økonomisk fornuft går hånd i hånd. Vi har et stort medansvar for at passe på vores sårbare arktiske miljø. Departementet for råstoffer vil fremover fokusere på mineraler og fortsætte med at fremskaffe viden om vores undergrund, udtaler landsstyremedlem for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen

15-07-2021 knr.gl:

Rustne lastbiler, gamle tønder og krigsskrot skal ikke væk: Det er en turistattraktionForhenværende formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) og den daværende danske erhvervsminister Esben Lunde Larsen, indgik i 2018 en politisk aftale om oprydning af de to nedlagte militæranlæg ved Ikkatteq, nær Tasiilaq og ved Marraq syd for Nuuk. Og med aftalen afsatte den danske regering 180 millioner kroner over de næste seks år.
Hvis Kommuneqarfik Sermersooq får godkendt forslaget, skal der altså ikke ryddes helt op i Ikkatteq alligevel
Kamikpostens kommentar
Det er Kongeriget Danmark, der har ansvaret for de militære efterladenskaber - det gælder også det, der ligger efterladt i Grønland.
Det har taget mange år at fjerne efterladte miner ved Vesterhavet, og der ligger godt og vel 2.000 betonbunkere langs de danske kyster tæt på beboede og befærdede områder, som skal fjernes.
De efterladte anlæg i Grønland ligger for hovedpartens vedkommende i fjernt og svært tilgængelige områder (med undtagelse af landingsbanerne inderst i Søndre Strømfjord, i Narsarssuaq og ved Kulusuk).
I prioriteret rækkefølge efter den gene, som de militære efterladenskaber er for de civile samfund, ligger minefelter, våben- og sprængstofdepoter samt de efterladte bunkere langs kysterne i Danmark øverst på listen, og de svært tilgængelige, efterladte militære anlæg i Grønland ligger nederst på listen.
Her dog undtaget de tre lufthavne I Grønland, som derfor godt kan fjernes. Dem bør man fra Grønlands side bede om at få flyttet helt op i toppen af listen, da de ligger meget tæt på civile områder. De kan let fjernes, da de med henblik på en nedrivning er let tilgængelige.

15-07-2021 atassut.gl:

Flyt styrelsen for inddrivelse til ud til kommunerne

I løbet af de seneste par år, er der fremlagt dokumentation for, at befolkningen skylder millioner til det offentlige, hvor det i år løber op i hele 863 millioner kroner.

Det er på tide at grave lidt dybere i, hvem der har denne gæld, og hvordan den er opstået?

På baggrund af den stigende gæld blandt befolkningen, er der etableret en inkassoordning med henblik på at få befolkningen til at afdrage på deres gæld til det offentlige, som omfatter mange mennesker.

Den samlede gæld hos individuelle personer, som efterhånden er blevet høj, er primært baseret på de mindre og større private virksomheder, med flere ansatte, som ej har betalt skatteydelser.

Som følge af ovennævnte, er den samlede gæld blevet meget høj, hvor mange af de private virksomheder erklærer sig konkurs, så snart det offentlige rykker for betaling, og herefter opstarter en ny virksomhed.

Den betalingsmetode, som er blevet benyttet som forsøgsbasis i Sydgrønland, har haft god effekt, og vi ønsker den etableret andre steder på kysten. Her bemærkes det, at nærkontakt og bedre service, er godt for befolkningen, hvor motivationen og bedre løsninger for afbetaling finder sted. Derfor vil vi atter fra Atassut kæmpe for at ansvaret for inkasso-styrelsen bliver overdraget til kommunerne, hvilket vi gentagne gange har nævnt under valget.

I det hele taget er det vigtigt, at styrelsen for inddrivelse, bliver flyttet ud til kommunerne.

14-07-2021 naalakkersuisut.gl:

COVID-19 vaccinerede i Grønland kan nu få dansk Coronapas

Coronapasset er primært rettet mod rejsende fra Grønland, der vil til Danmark eller Europa og som har behov for at kunne dokumentere, at de er COVID-19 vaccineret. Coronapas er ikke påkrævet i Grønland.
Et dansk Coronapas giver fri adgang til restauranter, koncerter, idrætsfaciliteter og meget mere i hele Europa. I nogle lande skal du fremvise et Coronapas ved indrejse til landet. Derfor har det længe været efterspurgt i Grønland.
Det eneste du skal gøre for at få Coronapasset er at anmode om det på sullissivik.gl.

14-07-2021 knr.gl:

Nye lufthavne sparker økonomien væk under Mittarfeqarfiit

Med lufthavnspakken er driften af Nuuk og Ilulissat taget fra Mittarfeqarfiit og lagt over i Kalaallit Airports, og det er alvorligt for Mittarfeqarfiit, fastslår landsstyremedlem for infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA).
- Konsekvensen er lige til. Mittarfeqarfiit skal have tilført midler for at kunne blive ved med at drifte lufthavne og heliporte, siger hun og henviser til, at der tages udbytte fra andre offentligt ejede selskaber, som kanaliseres videre til Mittarfeqarfiit.
Hun beskriver Mittarfeqarfiits økonomiske situation som dyster.
- De har en gæld, de har svært ved at afvikle og et vedligeholdelsesefterslæb, der er meget, meget stort, og der skal afsættes midler til vedligeholde. Lige nu har de desuden udsigt til at miste de to rentable områder, så de har færre indtægter i fremtiden. Den økonomiske situation er ganske alvorlig, siger hun.
Hvor slemt det står til lige nu er dog ikke til at se for offentligheden, da Mittarfeqarfiit ikke har offentliggjort deres regnskab for 2020.
Kamikpostens kommentar
Her er, hvad Grønlands økonomiske Råd skrev om de påtænkte luftshavnsbyggerier i deres årsrapport for 2016:
Citat
Ændringer i lufthavnsstrukturen vil få afledte effekter på andre ruter og lufthavne, f.eks. via ændrede forbindelsespunkter, som nøje bør vurderes. Der er store faste omkostninger ved at etablere lufthavne, men desto mere kapaciteten udnyttes, desto lavere er gennemsnitsomkostningen per fly/rejsende/cargo. For alle lufthavne er der i dag en meget lav udnyttelsesgrad i forhold til det maksimale antal beflyvninger givet de enkelte lufthavnes kapacitet. Dette er særlig betydningsfuldt for atlantlufthavne, der er mere omkostningstunge. Derfor vil der ud fra en samfundsøkonomisk betragtning være stærke argumenter for alene at have én hub for atlantflyvningen.

Der er derfor et stort behov for en samlet samfundsøkonomisk vurdering af både de enkelte lufthavne og den samlede lufthavnspakke. De foreliggende analyser er enten af ældre dato eller vurderer ikke effekterne af helheden i de fremlagte forslag, men kun dele heraf. Analysen skal endvidere inddrage konsekvenserne for økonomien i Mittarfeqarfiit, det nuværende nettostyrede selskab, der driver Grønlands lufthavne.

Det er en særlig udfordring for en sådan vurdering, at datagrundlaget på mange områder er mangelfuldt og usikkert. Dette bør nøje vurderes og afspejle sig i følsomhedsanalyser. Der er et stort behov for validering af centrale antagelser, da der er en risiko for at tidligere usikre skøn videreføres i senere analyser (f.eks. forbrug af rejsende, afledte effekter på andre dele af økonomien m.m.)
Citat slut
Læs teksten her nederst på side 31

13-07-2021 sermitsiaq.ag:

Covid-19: Nye regler indføres over hele landet

Fra i dag klokken 16.00 indføres der flere restriktioner for hele landet. Formanden for landsstyret, Múte B. Egede understreger, at restriktionerne er indført i enighed af alle partiformændene.
Der understreges, at restriktionerne gælder over hele landet.
Disse skal gælde fra i dag klokken 16.00:
 • Mundbind i offentlige transport. Det vil sige i fly, skib, bus og taxaer.
 • I offentlige rum skal man også bruge mundnbind, som i butikker.
 • Bustransport begrænses, så der maksimalt er passagerer, der passer med antal sæder.
 • Forsamlingsbegrænsninger indføres, så der max kan være 50 procent af brandmyndighedernes anbefalinger. Men max 20 personer i offentlige bygninger, som ikke er butikker.
 • I cafeer, restauranter og beværtninger må max have 20 gæster inde. Der kan fortsat sidde gæster uden for beværtningerne.
 • Indrejsende får påbud om ikke at deltage ved forsamlinger.13-07-2021 sermitsiaq.ag:

Vaccine: 1.000 borgere mangler første stik i IlulissatDe seneste dage er der fundet flere nye smittede. På nuværende tidspunkt er der fem smittede i Qaqortoq, to i Sisimiut, en i Ilulissat og to i Nuuk. Landslægen frygter, at der er tale om en meget smitsom coronavariant, formentlig Delta-varianten.
På landsplan er omkring 10.000 borgere ikke vaccineret endnu trods alle stort set har fået tilbud om det, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.
Kamikpostens kommentar
Er det alvorens time, der nærmer sig for de mange bosteder i Grønland?

12-07-2021 www.fonyhedsbureau.dk:

Medindflydelse i sikkerhedspolitik skal sikre overtagne sagsområderDet bliver mere og mere udfordrende at skelne mellem hjemtagne områder og sikkerhedspolitik. En løsning er at inddrage Færøerne mere i sikkerhedspolitikken, mener de færøske folketingsmedlemmer.
Det er blevet bemærket, at statsminister Mette Frederiksen (S) for anden gang under en måned har udtalt sig om udfordringerne med sikkerhedspolitik og hjemtagne sagsområder.
Kamikpostens kommentar
Ansvaret for sikkerhedspolitikken varetages af regeringen og besluttes af Folketinget. Her er Færøerne og Grønland repræsenteret på lige fod med de øvrige medlemmer af Folketinget.
Når der er noget, der skal besluttes, så tages de instanser med på råd, som for eksempel har en særlig geografisk interesse i den opgave, der skal løses. Det gælder for Bornholm, som for eksempel for Færøerne og Grønland.
I en aktuel sag har Færøerne forsøgt at slå plat på problemet ved at kræve, at radaren kun installeres, hvis Færøerne til gengæld får regeringens hjælp til en bedre aftale med EU. Det har Mette Frederiksen sagt nej til. De to ting skal behandles hver for sig.
Hvis Bornholm i en sag, der særligt vedrører Bornholm, kun ville sige ja, hvis de til gengæld fik fri fragt til resten af Danmark for deres røgede sild, ville det blive besvaret med et latterbrøl.

12-07-2021 knr.gl:

Dansk magtkort lå skjult i grønlandsk muld: Nu skal det til Nuuk

Lif Lund Jacobsen har fundet ud af, at de grønlandske data var en form for magtkort, som den danske stat kunne spille ud med over for USA, hvis det blev nødvendigt.
- Det har ikke så meget med frygten for atomkrig at gøre, det er frygten for amerikanerne, som året før i 1951 er begyndt at bygge Thule basen. Chantelou var af den gamle skole, han var nationalist, og han frygter amerikanernes dominans i Grønland, og at Danmark vil miste suveræniteten over Grønland, fortæller Lif Lund Jacobsen.
Kamikpostens kommentar
Sikke en gang forskerævl 😃
Det materiale, der lå i de to kasser, er mikrofilm af eksisterende kortmateriale, som i alle årene fra 1952 og op til i dag har ligget fuldt tilgængeligt på vanlig vis i et arkiv i Danmark.
Det her er en opgejlet reklame for tre TV-udsendelser på DR-1..

12-07-2021 www.royalgreenland.gl:

300 fiskere er nu tilmeldt appen ’Indhandling’Som én der har to både, ville det være smart at kunne bruge appen med to vendor-numre (sælgernummer) fremfor at have en app til hver båd. Det vil det lette det efterfølgende arbejde i min virksomhed, siger Ernst Lund.
Han bekræfter at app’en har gjort tingene nemmere for fiskeren i forhold til før, hvor man var nødsaget til at stige fra borde og registrere alt på papir. Og så er der også en anden gevinst fra uventet sted.
- Udover at det er tidsbesparende for os fiskeren og indhandlingen, så vil jeg sige, at der hvor der er stor tilfredshed med app’en, er hos vores besætningsmedlemmer. Når fangsten er indhandlet, får vi nemlig tilsendt et kontoudtog, hvor vi ser hvor meget vi har tjent på turen. Jeg kan derefter videregive oplysningen om, hvor meget besætningen har tjent umiddelbart efter turen. Så har app’en også lettet arbejdet for bogholderen, som jeg sender udtoget til. Bogholderen kan så straks udbetale hyre til medlemmerne. Førhen kunne der gå et par dage før vi havde det fulde overblik, siger Ernst Lund.

12-07-2021 knr.gl:

Landsstyret ridser alternativ op til Qaqortoq lufthavn

Naaja Nathanielsen mener dog helt overordnet, at man ikke kan være forelsket i det, der var, når talen falder på lufthavnsprojekterne, og hvad der skal ske fremadrettet.
- Vi kan ikke agere på det, der var korrekt for to, tre eller fem år siden, hvis virkeligheden har ændret sig. Og vi kan konstatere, at der er sket meget på verdensplan de senere år. Covid-19 pandemien er en sundhedskrise, men den har også betydet leveranceproblemer og forhøjede priser på anlæg, som vi bliver nødt til at forholde os til.

11-07-2021 www.ral.dk:

Højsæsonen kan mærkes hos Royal Arctic LineHøjsæsonen kan mærkes hos Royal Arctic Line, hvor det på nuværende tidspunkt strømmer ind med bookinger.
Højsæsonen betyder blandt andet at vores containerbeholdning udnyttes maksimalt, hen over atlantruten og feederruterne.
Dette sammenholdt med forlænget returtid fra transithavnene, medfører containerrotationerne bliver presset til sit yderste.
Royal Arctic Line gør alt for at få containere frem til de rette steder hvor der er behov for dem.
Lige nu oplever kunderne der er begrænset adgang til følgende containere ud af Aalborg; 20’ Dry Containere, 20’ Flatrack Containere og 40’ High Cube containere. Hvorfor hver booking vil være med forbehold for der er containere til rådighed.

11-07-2021 www.retsinformation.dk:

Hvad er det værste, der kan ske? 

11-07-2021 www.altinget.dk:

Dansk økonom: Grønlands selvstændighed vil kun krænke den nationalkonservative følelse

Og i virkeligheden er det på tide at erkende, at Danmark slet ikke formår at deltage i det stormagtsspil, der er under udfoldelse i det arktiske område med især USA, Rusland og Kina som deltagere.
I stedet for er det en nærliggende risiko, at situationen vil føre til øget penge-afpresning mod Danmark, som man allerede har bevidnet i spørgsmålet om lufthavns-investering.
Heldigvis vil det dog efter alt at dømme være nemt at overdrage det sikkerhedspolitiske ansvar til vor vigtigste allierede USA, som har musklerne og åbenbart viljen til at tage over. Tilsyneladende også velkomment i Grønland.
Derfor bør bloktilskud og andre betalinger til Grønland ophøre i løbet af få år.

10-07-2021 sermitsiaq.ag:

Tasiilaqs HaveI Tasiilaq har den socialøkonomiske virksomhed Siu-Tsiu fået arealtildeling til at etablere en have, hvor unge som led i et brobygningsforløb blandt andet skal dyrke kartofler, løg, rabarber, majroer, salat og friske blomster, som der er stor efterspørgsel på i Tasiilaq.
- Vi fandt en gammel havebog fra Anden Verdenskrig, der indeholder nogle forslag til, hvad der er godt at dyrke i Grønland. Vi havde en forestilling om, at vi måske kunne dyrke på friland, men er kommet frem til, at det er bedre at bruge mistbænke, som er en form for drivkasse eller varmebed, som man dyrker planterne i, fortæller projektleder Nivikka Witjes, der har en master i pædagogik, men som også har stor erfaring med gartneriarbejde. Hendes far Sten Pedersen har i mere end 40 år dyrket grøntsager i sin have i Ameralik-fjorden, og blandt andet forsynet adskillige restauranter i Nuuk. Det arbejde har Nivikka Witjes hjulpet med til.

09-07-2021 sermitsiaq.ag:

Minister: - Vi må se i øjnene, at der er store hullerDer er problemer med at følge med i, hvordan arbejdet med udsatte børn udarter sig. Kommer der flere eller færre underretninger om mistrivsel? Hvor mange sager bliver behandlet og ikke mindst - hvor mange får lov at samle støv?
Det har en arbejdsgruppe forgæves forsøgt at finde svar på for at lave en status på det dansk-grønlandske samarbejde om at forbedre forholdene for udsatte børn her i landet.
Arbejdsgruppen har kun kunnet finde data på ganske få at de parametre, som man gerne vil holde øje med, fordi kommunerne ikke har kunnet levere data.
Kamikpostens kommentar
Protester stopper hytter til udsatte børn
Der ingen ærlig interesse i Grønland for at gøre noget for de udsatte børn. Det kan man opleve i denne sag med afslag på et ønske om at bygge to feriehytter i Kapisillit:

08-07-2021 knr.gl:

Atassut klar til at bakke op om lovforslag mod uran

Koalitionens støtteparti, Atassut, er åbne for at stemme ja til landsstyrets forslag om at forbyde selskaber at forundersøge, efterforske og udnytte uran.
Sådan lyder meldingen fra partiets formand, Aqqalu Jerimiassen.
- Vi er åbne for at lægge stemme til forslaget, hvis vi skal lytte til, hvad det er, befolkningen vil, siger han.
Formanden henviser til, at vælgerne stemte IA til magten, blandt andet fordi partiet er imod udvinding af uran og gik til valg på at stoppe mineprojektet ved Kuannersuit.

08-07-2021 naalakkersuisut.gl:

Vedr. udbudsrunden vedr. Qaqortoq lufthavnDa det nu står klart, at omkostningerne ved at anlægge den oprindeligt besluttede bane i Qaqortoq på 1500 meter er væsentligt over budgettet, er landsstyret ved at undersøge mulighederne for anlæggelse af lufthavnen i Qaqortoq.
For at skabe grundlaget for det videre arbejde er der igangsat analyser, der skal belyse samfundsmæssige og operationelle sider af projektet. Det forventes, at resultaterne vil blive fremlagt løbende i august 2021. På baggrund af resultaterne vil landsstyret i samarbejde med partierne og Landstinget samt i dialog med offentligheden og kommunen træffe beslutning om det videre forløb.

08-07-2021 sermitsiaq.ag:

Forstander dybt skuffet over afslag

Politikerne har ikke taget hensyn til børnenes tarv, da de besluttede at afvise en ansøgning fra børnehjemmet Sikkerneq, der ville opføre to hytter i bygden Kapisillit, mener forstanderen for børnehjemmet.
Lotte Østergaard Hastrup er meget uenig i afgørelsen:
- Jeg er dybt skuffet over, at man glemmer børnenes tarv og giver afslag. Som institution ville jeg gøre det til mit personlige ansvar, at børnene opfører sig ordentligt, når vi er derinde.
- Vi har lejet hytter i mange år i Kapisillit, og det har vi aldrig fået klager over, siger Lotte Østergaard til Sermitsiaq.AG.
Kamikpostens kommentar
Det er her kommunens folkevalgte skal træde i karakter.Det kan konstateres, at de har en skidt karakter 😔

07-07-2021 knr.gl:

Første skridt mod at genindføre nultolerencen

Står det til politikerne i landsstyret, skal man nemlig hverken kunne forundersøge, efterforske eller udnytte uran her i landet fremover. Det fremgår af et lovforslag, som netop er sendt i høring.
Frem til anden august har befolkningen, NGO'er og landets politikere så mulighed for at give deres syn på sagen. Og det ser landsstyremedlem Naaja Nathanielsen (IA) frem til:
- Jeg hilser egentlig bare debatten velkommen og tænker, at det her er første skridt på vejen mod at genindføre en nultolerance, siger hun til KNR.
Læs også
Oppositionen frygter konsekvenserne ved ny råstoflov
Demokraatit ser uran og en række andre radioaktive råstoffer som en erhvervsmulighed for Grønland. Det kan eksempelvis eksporteres til Europa, hvor uran indgår i atomkraftværker.
Samtidig indgår en række sjældne jordarter i produktionen af eksempelvis batterier til elbiler.
- Jeg siger ikke, at Grønland skal i gang med at lave atomkraftværker i morgen. Jeg siger blot, at vi her har noget, der er en mulighed i at sælge til udlandet, siger Jens Frederik Nielsen.

Geolog om uranforbud: Det bør gennemtænkes
Det er ikke kun mineprojektet ved Kuannersuit, som kan blive ramt af et uranforbud fra Naalakkersuisut. Fem til 10 licenser kan blive ramt, vurderer geolog Ole Christiansen.

06-07-2021:

Det massive svigt af børn i problemer har sin rod i folkedybet

 

06-07-2021 sermitsiaq.ag:

Narsarsuaq holder 80-års jubilæumNarsarsuaq fylder 80 år, og det skal fejres med en udstilling og festligheder samt deltagelse fra den nye amerikanske konsul, Joanie Simon Bartholomaus.
Narsarsuaq blev anlagt som flyveplads af amerikanerne i 1941-42 med navnet Blue West One.
Efter amerikanernes tilstedeværelse har lufthavnen haft en stor betydning for beboerne i syd. Ruteflyvninger mellem København og Narsarsuaq har været med til at udvikle turismen i regionen.

06-07-2021 knr.gl:

Kulturhistoriker: De unge fører an i debatten om afkolonisering

Det er i høj grad ungdommen, der sætter afkolonisering på dagsordenen. Især de studerende på Ilisimatusarfik tør stille de svære spørgsmål, fortæller lektor Ebbe Volquardsen
Hvorfor læser vi bøger, der næsten udelukkende er forfattet af gamle hvide mænd? Hvor er de grønlandske stemmer i historieskrivningen?
Kamikpostens kommentar
Det skriver en gammel hvid mand, der gerne vil bevare sit job som lektor på Grønlands Universitet 😄

06-07-2021 sermitsiaq.ag:

Protester stopper hytter til udsatte børnModstanden er kommet fra borgere og den lokale bygdebestyrelse, en hytteforening samt fra vandrehjemmet i bygden.
Alle er de bekymrede for udsigten til, at anbragte børn skal tilbringe tid i bygden.
Eksempelvis skriver hytteejerforeningen Illuaraatileqatigiit Kapisillit, at foreningen ikke ønsker, at der gives tilladelse til byggerier, som skal bruges i institutionsøjemed.
Foreningen mener, at der i forvejen er problemer med børn og unge, som benytter de nuværende institutioner i Kapisillit. Foreningen skriver blandt andet, at der har været hændelser hvor unge fra institutioner har begået hærværk og indbrud mod hytter.
Kamikpostens kommentar
Her tydeliggøres det, at det massive svigt af børn i problemer har sin rod i folkedybet.
Det betyder at landsstyre og Landsting skal agere mod vælgernes ønsker og gennemtvinge den form for hjælp til disse ulykkeligt stillede børn.
I Danmark fik regeringen et folketingsflertal imod sig, da man ville oprette et sted for afviste asylansøgere på Langeland.
I Grønland behandler man gruppen af ulykkeligt stillede børn, som man i Danmark behandler afviste asylansøgere: Ingen vil have dem 😟
Læs også
Anbragte børn får mere vanskelige adfærdsproblemer
Citat
Børnene finder ofte ro i naturen, hvilket kan skabe rum for samtaler, der ellers er svære at få åbnet op for. Naturen er på den måde en velegnet ramme for arbejde med kommunikation, ansvar, anerkendelse og relationer, skriver departementet i sin årsberetning.
Citat slut

05-07-2021 www.kamikposten.dk:

Lufthavnene i Nuuk og Ilulissat er blevet 900 mio kr. dyrere, end man havde regnet med

Først vil jeg gerne rose Naalakkersuisut for deres åbenhed i forbindelse med den status, som man har orienteret om til offentligheden. Når det er sagt, så savner jeg at høre, hvad Naalakkersuisut selv mener om de noget dyrere lufthavne. Det er jo således, at Naalakkersuisut kun har meldt ud, at det må være Inatsisartut, der skal tage en beslutning herom, men Naalakkersuisut har ikke meldt ud om, hvad de selv mener i denne sag

05-07-2021 knr.gl:

Lossepladser bugner af skrald i Avannaa: Nu brænder kommunen det afSelvom størstedelen af bostederne i kommunen har forbrændingsanlæg, så kæmper de fleste steder med fyldte lossepladser.
- Vi har godt nok et forbrændingsanlæg i Upernavik, men vi kan ikke følge med tilgangen af affald, fordi vi ikke kan brænde affald af i anlægget eller i åbne containere, når vinden blæser ind mod byen, siger Nicky Kristiansen og fortsætter:
- I bygderne er de nødt til at lave åbne afbrændinger, fordi de fleste afbrændingsanlæg ikke fungerer, og derfor er dispensationen til åbne afbrændinger en kærkommen mulighed, så vi kan gøre indhug på affaldet, siger Nicky Kristiansen.
Læs også
Voksende bjerge af affald i Grønland
Jeg har arbejdet med Grønland siden 1991, og har besøgt landet mere end 30 gange.
Jeg har mest opholdt mig i Sydgrønland, men i 2001, 2011 og 2019 har jeg besøgt ni byer på Grønlands vestkyst på månedslange rejser – fra Ilulissat i nord til Nanortalik i syd.
Jeg har således besøgt og genbesøgt ni af de største dumpe mindst tre gange på knap tyve år. Et par af dem har jeg besøgt så mange gange, at jeg ikke har tal på det

05-07-2021 sermitsiaq.ag:

Ny uddannelse er kommet godt fra start

Idéen med pilotprojektet har sit udspring i erfaringer, som skolen har holdt statistik over, omkring hvorfor elever vælger at stoppe deres uddannelse.
Det som skiller ud i statistikken, som den væsentligste årsag, er sprogkundskaber. Næsten al undervisning foregår på dansk, og det eneste fag som er på elevernes modersmål er faget grønlandsk.
Det betyder at elever der har mindre sprogkundskaber har svært ved at følge med i undervisningen, og deraf tager beslutningen om at stoppe i utide.
Læs også
CITAT
Vi har en ung generation, som er produkter af en skole, der overhovedet ikke fungerer. Det betyder, at mange ikke kan dansk, og det skaber et problem, som vi kan se blandt de studerende. Mange mennesker kan fyre 500 danske sætninger af, som lyder overbevisende. Det kan man klare sig fint med på værtshuse eller i butikken, men når du kommer på universitetet og skal kende forskel på akademiske termer, så er der et kæmpe problem.
CITAT SLUT
En politikerskabt katastrofe

04-07-2021 knr.gl:

Grønland om 100 år: Præsidentvalg, metro og Disneyland

Når de tænder for tidsmaskinen og spoler hundrede år frem, sidder de pludselig i en metro på vej hjem fra en tur i et grønlandsk Disneyland.
- Jeg forestiller mig, vi at hører sammen med USA. USA ligger jo ikke særlig langt væk, og Donald Trump var ude at sige, at han ville købe Grønland. Det er tæt på, at vi hører sammen med USA, siger Ivaana Ludvigsen.
Kamikpostens kommentar
Hvis det er, hvad Grønlands Landsmuseum ("Nationalmuseet") synes det er værd at spilde sin tid på, så er det i sig selv forstemmende, men desværre ikke overraskende 😦

04-07-2021 www.ral.dk:

Olie- og valutatillægget ændret pr. 1. juli 2021

Royal Arctic Line gennemgår olie- og valutatillægget, også kendt som *BAF/CAF-tillægget, hver måned og ved større udsving op- eller nedjusteres dette.
Tillægget er således blevet justeret fra 3 % til 4,4 % pr. 1. juli 2021, hvilket også gælder for gods, der havde afsejlingsdato den dag.
Venligst bemærk at afgangen fra Aalborg med Brúarfoss, rejse 124 med afgang 30. juni, sker med det gamle olie- og valutatillæg og ændres derefter på de efterfølgende anløb.
Olie- og valutatillægget gælder for al fragt til, fra og i Grønland. Royal Arctic Line tjener ikke på dette tillæg, da det er en driftsmæssig regulering der foretages.

03-07-2021 www.kamikposten.dk:

Min grønlandsfærd

Min Rejse langs Grønlands Vestkyst og mine Besøg i en Række Kolonidistrikter og Bopladser, var imidlertid en saadan Oplevelse og Berigelse, at jeg fandt det naturligt at give Offentligheden Kendskab til Forholdene

02-07-2021:

Det er trods alt mindst en i landsstyret der kan tænke

 

02-07-2021 knr.gl:

Historiker: Uansvarligt ikke at markere 300-året for koloniseringenDet er vigtigt at markere 300-året for Hans Egedes ankomst, hvis Grønland skal konfrontere Danmark med kolonitiden, mener historiker og museumsleder.
Kamikpostens kommentar
Her har vi en ”historiker” Dan Ullerup, der klager over at man ikke markerer 300-året for det han kalder ”koloniseringen”.
Han sammenligner denne ”kolonisering” med for eksempel 2. Verdenskrig, for at understrege, hvad det er, vi går glip af, og fremviser et foto af noget, han kalder en Hans Egede skulptur.

Er der ikke en ansvarlig bestyrelse for Qaqortoq Museum, der kan udstyre ham med et corona-pas og en flybillet, så han kan komme hjem til Christiania eller, hvor de ellers har støvet ham op?

02-07-2021 knr.gl:

Lufthavnsbyggeriet: Hver gang vi bruger en krone på asfalt, kunne den have gået til socialområdet

900 millioner kroner.
Så meget bliver lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat dyrere end beregnet.
Og det ærgrer landsstyremedlem for infrastruktur Naaja Nathanielsen (IA). Det ærgrer hende også, at hendes første opgave som landsstyremedlem bliver at håndtere den ekstraregning.
- For det er klart, at hver gang vi bruger én krone på asfalt, så kunne vi have brugt den krone på socialområdet eller på uddannelsesområdet, siger hun og uddyber:
- Jeg er vanvittig bevidst om, at det er en kæmpe, kæmpe investering, og derfor er det rigtig vigtigt for mig, at det beslutningsgrundlag, vi har, er gennembelyst. Det her kommer nemlig til at påvirke os alle sammen i de kommende år.

01-07-2021 knr.gl:

Landsstyret: Umuligt at markere 300-året for koloniseringen300-året for koloniseringen af Grønland bliver ikke markeret af landsstyret. For der er ingen penge til det.
På lørdag 3. juli er det lige præcis 300 år siden, missionæren Hans Egede gik i land på Håbets Ø og dermed satte gang i Danmarks kolonisering af Grønland.
- Landsstyret har ingen planer om at markere eller fejre 300-års jubilæet. Det har vi ikke mulighed for. Og det kan vi heller ikke gøre, siger Peter Olsen (IA), landsstyremedlem for uddannelse, kultur, idræt og kirke.

01-07-2021 stat.gl:

Fald i fiskepriser i forhold til samme periode sidste årGrønlands statistik offentliggør prisindeks for produkterne rejer, hellefisk og torsk for 1. kvartal 2021 med 2010 som basisår.
Rejepriserne faldt med 10,1 procent.
Prisen for hellefisk faldt med 17,8 procent.
Torskepriserne faldt med 14,5 procent.

30-06-2021 sermitsiaq.ag:

Indsats for udsatte børn: Mangelfuld statusrapport

Det dansk-grønlandske samarbejde på det sociale område skal måles og vejes, men det er svært, da data og registreringer er mangelfulde.
Kamikpostens kommentar
Det ikke bare statusrapporten, der mangelfuld, det er tilgangen til opgaven, der er problematisk.
Man har opført flugtsteder i en række byen, hvor børn kan søge hen på lønudbetalingsdage.
Det hjælper ikke børn i bygderne, og i de udvalgte byer er det groft sagt kun en hjælp til de ramte børns forældre.
Hvad kan der gøres?
Man kan flytte ansvaret ud, hvor problemerne opstår. Det kan ske ved at gøre opgaven som kommunefoged til et borgerligt ombud. Det er en opgave, som man ikke kan undslå sig uden en meget god forklaring. Man skal faktisk flytte ud af bygden, hvis man ikke vil påtage sig opgaven som kommunefoged.
Kommunefogden skal gribe ind i al det misbrug af børn, som hun bliver opmærksom på, og med det samme underrette politi, kommune og det dertil indrettede kontor i Selvstyret. Så kan der gribes ind med det samme. Sker det ikke, så skal kommunefogden fratages hvervet og en ny kommunefoged skal udpeges.
Hjælp til børn, der misbruges, er en samfundsopgave, og det fysiske samfund er det sted, hvor misbruget foregår, og indbyggerne har et kollektivt ansvar. Er man bekendt med, at der foregår et misbrug, så har man pligt til at kontakte kommunefogden. At lade som ingenting er strafbart

30-06-2021 sermitsiaq.ag:

Erik Jensen: Hvor mange år vil staten yde bloktilskud?

Landsstyremedlem for udenrigsanliggender (Pele Broberg) har udtalt, at Danmark vil være forpligtet til at yde tilskud til et selvstændigt Grønland. Nu vil Siumuts formand have påstanden uddybet.
Kamikpostens kommentar
Debatten er trættende og ødelæggende for forholdet mellem Grønland og Danmark 🙁
Grønland vil ikke ( i realiteten aldrig) melde sig ud af Rigsfællesskabet.
Den første hindring er udsigten til et gevaldigt fald i levestandarden, som befolkningen vil stemme nej til.
Det næste er ikke problemet med Danmark, men med det internationale samfund, repræsenteret ved FN. Her vil man vurdere, at Grønland ikke opfylder kravet om at være økonomisk selvbåren.
Det er ønskværdigt for Grønland selv, at man oparbejder en selvbåren økonomi, men det er der ikke hverken vilje og lyst til i den herskende klasse af folk med høje indtægter, som ville forsvinde, hvis der blev bragt fornuft ind i landsstyre og Landsting.

30-06-2021 www.ral.dk:

Ivalo Arctica til Qeqertaq

På grund af store mængde af exportfrys fra Qeqertaq (GL122) skal Ivalo Arctica rejse 123 anløbe bygden.

Gods til og fra Qeqertaq vil blive flyttet til Ivalo Arctica rejse IVL123.

29-06-2021:

Hvad nu, når landskassekorthuset falder sammen?

 

29-06-2021 sermitsiaq.ag:

Oppositionen erkender: Driftudgifter skulle have været medErik Jensen understreger, at Siumut er gået til valg på at bevare banelængden ved alle tre lufthavne, men at der også skal føres en ansvarlig økonomisk politik. Han roser landsstyret for at lægge tingene åbent frem og inddrage alle partier.
- Det har været svært at få klar besked tidligere, derfor værdsætter vi, at der er mere åbenhed om projekterne nu, og at landsstyret vil inddrage alle partier til at komme med input for at finde løsninger fremadrettet, siger han.
Kamikpostens kommentar
Når ”Det har været svært at få klar besked tidligere,” så skyldes det ført og fremmest Siumut, som blokerede for relevante oplysninger – ikke bare til pressen og offentligheden generelt, men også til Landstinget og de relevante udvalg i Landstinget.
Når landstyret følte sig trængt helt op i en krog for at levere relevante oplysninger, var det kun til et eller to udvalg i Landstinget og det blev belagt med absolut tavshedspligt om indholdet af det, landsstyret var blevet presset til at udlevere.
Man skal se til lande som Kina, Rusland og Nordkorea for at finde paralleller til den opførsel ☹️

29-06-2021 ina.gl:

Uddannelsesstøttee til rejse i forbindelse med test til værnepligt?

28. juni 2021 I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:
 1. Vurderer Naalakkersuisut, at Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juni 2017 om uddannelsesstøtte og Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte giver mulighed for, at Selvstyret kan yde støtte til rejse i forbindelse med test til værnepligt?
 2. Er det fortsat Naalakkersuisuts intention, at unge grønlændere kan få betalt rejse og ophold i forbindelse med værnepligtsafprøvning?
  a. Hvis ja ønsker jeg at Naalakkersuisut redegør for de lovgivningsmæssige rammer samt for hvordan de unge mennesker skal ansøge herom.
 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne)

Begrundelse

I artiklen: "Julie tog prøven til Forsvaret i Aasiaat: Så slap jeg for at tage til Danmark" oplyser Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke følgende:

"...grønlandske unge kan få fuld dækning af nødvendige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med optagelsesprøver til Forsvaret."

Det er glædeligt, hvis det er tilfældet, men det er naturligvis også nødvendigt at følge loven. Jeg er på den baggrund meget interesseret i at kende til det lovgivningsmæssige grundlag i denne sag.

Jeg ønsker at mine spørgsmål må blive besvaret indenfor 10 arbejdsdage.

29-06-2021 sermitsiaq.ag:

Nukissiorfiit-underskud: Priser kan stige

Energiselskabet Nukissiorfiit har kørt med dundrende underskud. landsstyret vil inddrage Landstinget for at finde ud af, om prisen på el, vand og varme må sættes op for at få økonomien til at hænge sammen.
Vi prioriterer selvfølgelig forsyningssikkerheden højt, men de manglende reinvesteringer betyder dog, at Nukissiorfiits anlæg som elværker, vandværker, ledninger, vandledninger osv. over hele landet ikke bliver vedligeholdt tilstrækkeligt. Det har den konsekvens, at forsyningssikkerheden nedsættes, og kunderne kan risikere at opleve flere nedbrud og udfald, siger energidirektøren til Sermitsiaq.AG.

28-06-2021 ina.gl:

§37: Spørgsmål til landsstyret

25. juni 2021 I medfør af § 37, stk. 1 i Inatsisartuts forretningsorden stiller jeg hermed følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:
 1. Har Danmark forpligtelse til at yde bloktilskud, efter at Grønland har opnået selvstændighed?
 2. Såfremt det forholder sig sådan, har Grønland og Danmark så indgået en aftale herom?
 3. Såfremt staten yder bloktilskud, hvor meget vil det årlige bloktilskud så lyde på?
 4. I hvor mange år vil staten yde bloktilskud?
 5. Hvornår forventer Naalakkersuisut at Grønland bliver selvstændig?


(Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut)

Begrundelse:

Siumut har altid stræbt efter selvstændighed og vil fremover prioritere dette højt, da vi gerne vil opnå fuld kontrol over styring af landet, uden nogen former for undertrykkelse af befolkningen. Vi finder det derfor interessant, at Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender har ytret sig flere gange om, at staten har pligt til at yde bloktilskud til Grønland, også efter landets selvstændiggørelse. Derfor ønsker jeg de førnævnte spørgsmål besvaret.

Jeg ønsker besvarelse af mine spørgsmål inden for 10 arbejdsdage

28-06-2021 sermitsiaq.ag:

Hellefisk: landsstyret forhøjer sommerens kvoter i nord

Med de løbende forhøjelser af den samlede TAC, endte kvoten i jollesegmentet i Diskobugten på 4.968 tons.
Den samlede TAC i Diskobugten for både fartøjer og joller i 2020 var på 9.325 tons. Den videnskabelige rådgivning for Diskobugten i 2020 var på 5.120 tons.
Det tidligere landsstyre havde en strategi om at sænke kvoten for hellefisk gradvist over fire år, så den kommer ned på niveau med den biologiske rådgivning. Med sidste års forhøjelse var årets TAC 82 procent højere end rådgivningen.

28-06-2021 knr.gl:

Den tid er forbi, hvor vi bare sagde ja tak til det, som kom til os udefra

Også her i landet har den arktiske kapacitetspakke vakt debat. Blandt andet fordi den lægger op til, at der skal etableres en ny forsvarsuddannelse i Kangerlussuaq. Den ide har landsstyret dog været kritisk over for.
I stedet har formanden for landsstyret, Múte B. Egede, spillet ud med et forslag om at det i stedet kan blive en beredskabsuddannelse, som er mere civil end militær.
Kamikpostens kommentar
Der har aldrig været en tid, hvor ”hvor vi bare sagde ja tak til det, som kom til os udefra”.
Når det drejer sig om geografiske områder i Danmark, så involveres den berørte region, eventuel kommunen og af og til andre berørte instanser.
Når det gælder Færøerne og Grønland, så involveres det lokale landsstyre. Det er derefter op til landsstyret, om man vil involvere henholdsvis Lagtinget og Landstinget.
I den konkrete sag har man fra færøsk side forsøgt at gøre et accept en ny radar afhængig en forbedret aftale mellem Færøerne og EU. Det har Mette Frederiksen sagt nej til. De to ting skal behandles hver for sig.
Fra Grønlandsk side har Múte B. Egede et ønske om, at man hellere vil have et civilt beredskab i stedet for forslaget om ny forsvarsuddannelse i Kangerlussuaq . Det kan sagtens lade sig gøre.
Problemet for Múte B. Egede vil være, at et militært beredskab er en forsvarsudgift, som betales via finansloven. Et civilt beredskab skal betales af penge fra Landskassen 😃