Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Mandag den 26. februar 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
26-02-2018 sermitsiaq.ag:

Bankdirektør roser lufthavnsproces

Bankdirektør Martin Kviesgaard, Grønlandsbanken, roser den proces, der er sat i gang med planerne om tre nye lufthavne. Han mener, at timingen ikke kan være bedre for infrastruktur-investeringer.
Vi har hørt fra flere kritikere, at investeringen er for stor i forhold til Grønlands økonomiske formåen. Men nu er det jo sådan, at alle infrastrukturprojekter af gode grunde vil være større her i Grønland end andre steder i Europa, målt i forhold til landets økonomiske størrelse. Set i det lys giver det ingen mening at forkaste investeringer i nye lufthavne på baggrund af sammenligning med antallet af Storebæltsbroer man tilsvarende skulle bygge i Danmark. Man kan jo ikke ændre på infrastrukturen uden en stor investering eller nøjes med en kvart lufthavn, fordi det økonomisk passer bedre, understreger bankdirektøren.
Kamikpostens kommentar
Her er direktøren for Grønlandsbanken på kollisionskurs med Grønlands økonomiske Råd, der har en tidligere vicedirektør for Nationalbanken, Anders Møller Christensen, som medlem.
Anders Møller Christensen har været medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi i perioden 1998 til 2009. Siden har han siddet som medlem af formandskabet for Økonomisk Råd.
Den holdning som direktøren for Grønlandsbanken, Martin Kviesgaard, citeres for i Sermitsiaq, er markant anderledes end den holdning, der fremgår af Økonomisk Råds rapport Grønlands økonomi 2017.
Forskellen skal desværre nok søges i det forhold, at Selvstyret er storkunde i Grønlandsbanken. I Grønlands økonomiske Råd sidder en bred vifte af fagfolk.
Læs her om
Om Økonomisk Råd

25-02-2018 videnskab.dk:

Kan Grønlands mudder sikre en grønnere verden

Kan man flytte næringsrigt gletsjer-mudder fra Grønland til tropernes forpinte jorde og derved producere mere og bedre mad? Det skal et nyt forskningsprojekt undersøge.
De store iskapper og gletsjere har pløjet gennem landet og skubbet de nedbrudte og næringsforarmede mineraler bort. I stedet har isen aflejret jorde fulde af nyligt nedknuste sten fra grundfjeldet. Alle disse mineraler har deres næringssalte i behold, og fordi de er pulveriserede af isen, er deres overflader frit tilgængelige for planter, svampe og bakterier i jorden, som kan frigøre næringsstofferne

25-02-2018 ufm.dk:

Pilotprojekt om Dansk-Canadisk samarbejde inden for polarforskning

En udvalgt kandidat fra henholdsvis Danmark og Canada vil få dækket indkvartering og rejseudgifter til henholdsvis CHARS campus og Arktisk Station.
Der er tale om et pilotprojekt for at høste erfaring med relevansen af denne type opslag, hvorfor der kun finansieres én forsker fra hvert land.
Ansøgningen skal udarbejdes på engelsk på ansøgningsskemaet og sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse via Polarsekretariatet hos ufm dk. Alle ansøgninger vil blive evalueret af Polar Knowledge Canada (POLAR), der også administrerer bevillingen.
Frist for indsendelse er 23. marts 2018

24-02-2018 knr.gl:

Danmark har stillet urealistiske krav i Pituffik-forhandlinger

I de hidtidige regler har det været et krav, at servicekontrakten kun kunne gå til et grønlandsk eller dansk selskab. Og i en lang årrække er kontrakten tilfaldet Greenland Contractors, som Selvstyret er medejer af.
Valget af Greenland Contractors har i flere årtier sikret landskassen en årlig indtægt på omkring 200 mio. kroner gennem arbejdet på Pituffik.
Men det amerikanske forsvar har i de senere år forsøgt at spare på udgifterne. Og med en tvungen ejerandel til Selvstyret vil det være svært at opnå en økonomisk besparelse for USA, mener Jon Rahbek-Clemmesen.
Læs også
Den tabte servicekontrakt på Thule Air Base
Engang i 1980-erne var der stor politisk modstand i Island mod en udvidelse af amerikanernes militære tilstedeværelse i landet. Det fik amerikanerne til at offentliggøre et alternativ: de ville i stedet flytte deres planlagte udvidelser til Østgrønland.
Begejstringen var stor hos daværende landsstyreformand Jonathan Motzfeldt i den korte tid, der gik, før man i Island kom på andre tanker og amerikanerne fik deres ønske opfyldt.
I den aktuelle sag om den tabte kontrakt på Thule Air Base behøver USA blot at henvise til de allerede fremlagte planer om massive militære besparelser i Europa og tilføje, at man sideløbende har genoptaget gamle planer om at lukke Thule Air Base og flytte aktiviteterne til Alaska.
Begejstringen i Alaska vil være lige så stor som hos Jonathan Motzfeldt i 1980-erne, og i Grønland vil der gå en engel gennem Landsting og landsstyre, hvorved brokkeriet over Thule Air Base forvandles til frygtsom tavshed

23-02-2018 www.ral.dk:

Royal Arctic Line genkender ikke kritikken

Vi har meget at gøre endnu, men vi er godt på vej. Royal Arctic Line bringer fokus tilbage på Grønlands udvikling og hele Grønland vinder ved de forandringer vi introducerer. Forandringerne vil sikre at Grønland ikke blot er en ø i Nordatlanten afhængig af en specifik havn i Danmark. Forandringer vil medføre, at man kan handle på den mest enkle og direkte måde med Grønland i fremtiden. Forandringer vil sikre de bedste betingelser for at produktion i Grønland kan komme ud i verden.
Vores regularitet i besejlingen er normal fra januar 2018, årstiden taget i betragtning og container håndtering er stabil. Vi er godt på vej med nybygninger, samarbejde og andre forberedelser. Vi har den nødvendige støtte fra vore finansielle partnere i den omstilling, vi er igang med. Vi er ikke alene om at tro på, at den fremtidige infrastrukturløsning har et godt potentiale for Grønland

23-02-2018 sermitsiaq.ag:

Ringe fremmøde til første borgermøde

Trods ringe fremmøde, hvor kun 16 borgere mødte op, var der en intens debat, da Forfatningskommissionen holdt sit første borgermøde mandag i denne uge i Ilulissat.
Vivian Motzfeldt forklarede under borgermødet at udkastet til forfatning skal forberedes og skrives på grønlandsk:
– Magten ligger i vort sprog. Vi skal udnytte den magt, som vort sprog kan give i vort arbejde, sagde Vivian Motzfeldt til stor jubel for de få fremmødte Ilulissat-borgere

23-02-2018 politiken.dk:

Jeg er en 67-årig somalisk kvinde, speciallæge og taler fem sprog flydende. Dansk Folkeparti skal ikke kalde mig en byrde for samfundet

TV2 havde et nyhedsindslag forleden om 11 somaliske kvinder i Vollsmose. Kvinder, der har været i Danmark i mange år, men ikke har lært sproget. De har heller ikke arbejde. Er det i orden, spørges der. Selvfølgelig er det ikke i orden at være passiv modtager af ydelser, medmindre man er så syg, at man ikke kan arbejde. Jeg kender ikke en eneste somalier i arbejde, som betaler skat, der ikke er forarget, når de møder passive somaliere.
Vi er 17.000 somaliere i Danmark, og TV2’s historie handlede om kun 11 kvinder. Og disse 11 kvinder skulle altså repræsentere de mange tusinde somaliere, der hver dag arbejder, uddanner sig og er faldet godt til i Danmark. Hvor er fornuften i det?
Kamikpostens kommentar
Fatuma Ali, der har skrevet det indlæg, der her linkes til, er velkendt i Grønland for sit arbejde som psykiater og for sine bidrag til den offentlige debat.
Du kan finde nogle af hendes indlæg i denne oversigt

22-02-2018 www.royalgreenland.gl:

Fremgang på grund af stabil arbejdskraft

Produktionen af færdigvarer af hellefiskefileter i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq er øget, og fiskerne i byen indhandler til fabrikken uden landingsplaner, fordi fabrikken med en stabil lokal - og kinesisk arbejdsstyrke producerer kontinuerligt.
- Vi har takket være en stabil arbejdsstyrke formået og fortsat formår, at producere kontinuerligt, så fiskerne uden landingsplaner fortsat kan indhandle, hvilket også var tilfældet under højsæsonen i 2017. Vi har også takket være en stabil arbejdsstyrke været i stand til at øge filetproduktionen i 2017 og det fortsætter nu i 2018. Det er i tråd med Royal Greenlands mål om værdiforøgelse af produkter, derfor er jeg taknemmelig over, at vi har en stabil arbejdsstyrke af lokale og 14 kinesiske medarbejdere på fabrikken i Uummannaq, siger fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq, Kirsten Kristensen Worm

22-02-2018 naalakkersuisut.gl:

Selvstyret kan igen kommunikere med alle borgere

Nu kan Selvstyret igen sende mails ud til alle borgere. Det har ellers ikke været muligt i flere uger pga. Microsoft blokerede flere mailservere som hotmail, livemail og outlook.
"Det er en stor lettelse, at vi igen kan kommunikere med alle borgere over mails, siger it-chef i Digitaliseringsstyrelsen Tony Ditlevsdal tilfreds. Det har været et mareridt gennem de sidste mange uger, hvor vi dagligt har brugt timer for at få løst problemet. Og jeg må jo sige, at der pludselig kom gang i sagerne efter, at offentligheden fik kendskab til problemet, og Microsoft løste problemet meget hurtigt. Jeg kan også læse i pressen, at Microsoft har beklaget, at vi ikke har kunnet komme igennem deres support.
Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at designe en direkte gratis mail for borgerne, så vi undgår at problemet opstår igen", siger it-chef Tony Ditlevsdal

22-02-2018 ina.gl:

Hvorfor lyver Aqqaluaqk B. Egede

I Naalakkersuisut § 37 stk. 1 besvarelsen (Sagsnr.: 2017-3465/AAN 2018-2699, dato 28-01-2018) står således:
“... at der ved besættelse af ledige stillinger kan stilles krav til almene kvalifikationer, såsom faglige som sproglige færdigheder i grønlandsk, samt kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.”
Men i det vedhæftede cirkulære (Cirkulære om ansættelse af personale i centraladministrationen samt direktører i den nettostyrede virksomheder m.v.) på § 2 stk. 1 står der således:
“Blandt kravene til kvalifikationer indgår såvel faglige kvalifikationer som almene kvalifikationer, herunder sproglige færdigheder i grønlandsk, dansk og engelske samt kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund".
Kamikpostens kommentar
Per Rosing-Petersen skærer problemet ned til dette spørgsmål: ”Hvorfor lyver Naalakkersuisoq under § 37 stk. 1 besvarelsen med ordene “kan stilles krav” når der i cirkulæret tydeligt står, at der skal stilles de førnævnte følgende krav, hvad er intentionen? ” (med 'Naalakkersuisoq' mener han Aqqaluaq B. Egede).

Som udgangspunkt er Per Rosing-Petersen og Aqqaluaq B. Egede nok enige om, at man kun skal ansætte folk, der taler grønlandsk, men at de også gerne må kunne både dansk og engelsk.
Det blokerer nemlig for ansættelse af grønlændere, der ikke taler grønlandsk, og det blokerer for danskere, der er født og opvokset i Grønland uden at have lært at tale grønlandsk.
Det betyder reelt, at man fra de nuværende folkevalgte i Landstinget har blokeret for ansættelse af de bedst uddannede fastboende i Grønland.

Det er stemmefiskeri i den mest uoplyste del af befolkningen i Grønland. For hvad kan man tilegne sig af viden om betingelserne for at kunne udvikle et moderne, økonomisk selvhjulpent samfund, hvis man ikke har adgang til andet end Sermitsiaq, Atuagalliutit og KNR, og hvad de bringer af populistisk vrøvl og kakkelbordsfilosofi fra typer som Lars-Emil Johansen, Aleqa Hammond, Vittus Qujaukitsoq, Per Rosing-Petersen, Aqqaluaq B. Egede og hovedparten af de folkevalgte i Landstinget?

Når Per Rosing-Petersen og Aqqaluaq B. Egede overhovedet kan blive uenige om formuleringen af dette forsøg på at konsolidere deres adgang til gode jobs som medlemmer af Landstinget med fast løn og talrige eksotiske, men sagligt set formålsløse rejser, så er det, fordi Aqqaluaq B. Egede er medlem af landsstyret med ansvar for for Finanser og Skatter, og her skal han jo bruge folk med solid faglig indsigt, uanset hvor meget eller hvor lidt grønlandsk de taler og forstår.

Læg mærke til, at cirkulæret, der skændes om, kun omfatter personale i centraladministrationen og direktører i de nettostyrede virksomheder. Per Rosing-Petersen kan jo ikke leve med risikoen for en dag at blive skåret i af en af kirurg, der kan tale grønlandsk og ikke ret meget mere.

Læs også
§37-svar: Efterladte af omkomne kajakpostroere har fået erstatning
Anthon Frederiksen har også i alle årene været leveringsdygtig i tåbelige spørgsmål, gerne med krav om erstatning fra den onde kolonimagt.
Læs også
Af nedenstående dementi kan man konkludere, at det i Grønland er vigtigere at være politisk korrekt end at agere med fornuften i behold:
Hovsa-svar: Aqqaluaq B. Egede erkender fejl

21-02-2018 naalakkersuisut.gl:

Microsoft har blacklistet den grønlandske regering

Borgerne er stadig udelukket fra at kommunikere med Selvstyret. Det drejer sig om borgere, som anvender følgende gratis mailsservices hotmail, livemail eller Outlook.dk. På trods af daglige henvendelser fra Selvstyret er det stadig ikke lykkes at trænge igennem til Microsoft.
Problemet er særlig stort, da mange borgere har ændret deres mail konto til hotmail, da den lokale greennet.gl for nylig er blevet nedlagt

21-02-2018 www2.forsvaret.dk:

Forsyninger skal der til

Søværnets skibe kan se faretruende ud med den grå farve og kanon på fordækket. Men de kan meget mere end håndhævde Kongeriget Danmarks suverænitet. De kan også hjælpe det grønlandske samfund med at bryde is for et bygdskib med forsyninger.
Vinteren er i fuld gang og vandet er stift inde i de grønlandske fjorde. Det betyder, at forsyninger til bygderne kan have svært ved at nå frem. Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN har derfor over de sidste dage hjulpet skibet MINIK ARCTICA fra Royal Arctic Line med at bryde isen ind i fjordene

20-02-2018 jyllands-posten.dk:

Dansk grønlandspolitik er for præget af følelser

De mange menneskelige tragedier, som har været i konstant fokus hos medierne i Danmark, har selvfølgelig rørt mange og medført mange negative reaktioner. Når venstrefløjen i andre sammenhænge i forhold til andre lande uden for rigsfællesskabet retter skarp kritik af humanitære forhold, men samtidig undlader at kritisere samme forhold i Grønland – som er en del af rigsfællesskabet – er der tale om en dybt uansvarlig adfærd, hvor doktrinære tanker ikke helt passer til virkeligheden.
Derfor er der mere end nogensinde brug for, at der kommer lidt realisme fra dansk side i forhold til rigsfællerne i Grønland.
Læs også
Landsmænd
Grønland fremstår i dag ikke bare som den sundeste, den bedst uddannede, den mest velhavende og den mest selvbevidste af de arktiske nationer, men også som den eneste af de mange amerikanske first nations, som har formået at bevare sit sprog og danne sin egen regering
Og læs dette
Karsten Hønges (SF) indlæg under forespørgselsdebat F 6 Om selvstændighedsprocessen i Grønland
CITAT
Rigsfællesskabet giver mulighed for, at tre små folk, tre små nationer kan læne sig op ad hinanden, og hvis vi vil, kan rigsfællesskabet være et fantastisk partnerskab mellem ligestillede. Det er klart, at vi adskiller os fra hinanden, men der er altså også meget, der binder os sammen. Forskellighed behøver jo ikke at betyde modsætninger og problemer, hverken sådan internt i Danmark eller mellem lande. Forskelle mellem folkeslag kan netop føre til en gensidig inspiration og fælles berigelse. En plus en plus en behøver ikke kun at give tre, det kan jo give både fire og fem, og jeg oplever, at rigsfællesskabet faktisk giver mulighed for fælles fordele.

Snæversynet nationalisme fordummer, uanset hvor og hvornår man støder på den, og jeg synes faktisk, at jeg ved at følge den grønlandske debat lidt for ofte støder på nationalistisk populisme. Så lad os hjælpe hinanden i processen mod selvstændighed for både Færøerne og Grønland, hvis det er et udbredt ønske blandt et flertal. Lad os se, hvor langt isen holder, om jeg så må sige.

Jeg tror, det vil give de bedste løsninger, hvis den slags store beslutninger om selvstændighed bygger på et solidt flertal. Ellers risikerer man altså bare, at samfundene bliver rykket fra hinanden. Der er selvfølgelig jævnligt udfordringer i samarbejdet, men jeg tror, vi skal øve os i at løse dem frem for at opløse rigsfællesskabet.

Der er lyspunkter i Grønlands erhvervsliv og økonomi, men der er samtidig næsten uoverskuelige økonomiske og sociale udfordringer, og jeg undrer mig faktisk ofte over, at diskussionen om hastigheden af bevægelsen mod selvstændighed fylder så meget. Det er vigtige debatter, men det, vi diskuterer for lidt, er, at Grønland støt er på vej mod en økonomisk betonmur. Det grønlandske samfund står hver eneste dag over for dramatiske sociale udfordringer. Tusindvis af børn vokser op under fuldstændig uacceptable forhold, alt for få unge i Grønland får en uddannelse, og mens det sker lige for øjnene af os, går der, synes jeg, en uforholdsmæssig stor del af tiden og energien med at diskutere andre temaer som f.eks. hastigheden af bevægelsen mod selvstændighed. Igen ville jeg da som socialist opfordre til, at der var større opmærksomhed på uligheden, klassesamfundet, de sociale tragedier, og at alt for få får en uddannelse i Grønland.

Jeg ønsker Grønland alt muligt held og lykke på vejen mod selvstændighed, og det vigtigste må vel være reel selvstændighed og uafhængighed, men sådan en giver bare ikke mening, hvis man ikke samtidig har et solidt økonomisk fundament, en veluddannet befolkning og en social virkelighed, der binder land og folk sammen. Selvstændighed er en flot overskrift, det er en smuk drøm, men det skal være mere end papir og drøm.

Jeg er nok endnu mere optaget af den virkelighed, som hver dag betyder så meget for den unge uden uddannelse, for de mange udsatte børn og unge, for den hårdtarbejdende lønarbejder, for uligheden i det rå og grønlandske klassesamfund.

Jeg håber, at det er miljø og social bæredygtighed, der skal være landkendingsmærker for hele rigsfællesskabet og også for Grønland. SF's støtter Grønlands vej mod selvstændighed, hvis det er et stærkt ønske fra et flertals side, og hvis befolkningen med åbne øjne er klar til at tage konsekvenserne. Men jeg må sige, at jeg håber, at vi trods alt fortsat kan finde hinanden i fællesskab, og jeg vil meget gerne støtte hr. Martin Lidegaards ønske om, at vi her i Folketinget mere aktivt spiller ud med initiativer, der netop kan holde sammen på fællesskabet og netop gennem det, som hr. Martin Lidegaards sagde, nemlig ærlig snak, styrke fællesskabet i stedet for at opløse det.
CITAT SLUT

20-02-2018 www.ral.dk:

Malik Arctica rejse 1806

Malik Arctica 1806 anløb af Ilulissat og Aasiaat annulleres
Grundet is situationen nord for Sisimiut er det ikke muligt for Malik Arctica at anløbe Ilulissat og Aasiaat på tur 1806.
Gods vil blive oplosset i Nuuk indtil næste planlagt anløb, som er Irena Arctica 1809 med ankomst medio marts

20-02-2018 iafolketingimi.dk:

Efterlysning: Mere viden om Grønland

I dag mødtes undervisningsminister Merete Riisager (LA) og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (Inuit Ataqatigiit) for at diskutere danske elevers viden om Grønland, og hvordan vidensniveauet kan hæves. I finansloven for 2018 er der afsat 500.000 kr. til en spørgeskemaundersøgelse, der netop skal afdække viden om Grønland hos danske elever på ungdomsuddannelser. Undersøgelsen igangsættes i løbet af efteråret 2018.
Aaja Chemnitz Larsen udtaler: ”Undersøgelsens resultater bør bruges til en målrettet og strategisk indsats for at hæve vidensniveauet om Grønland blandt danske skoleelever. Det er vigtigt at vi forebygger fordomme om Grønland ved at informere og oplyse – her er danske unge helt afgørende.”
Kamikpostens kommentar
Hvis der ligefrem kan hentes penge fra Statskassen til at undersøge selvopfundne problemer, så vil vi da godt byde ind her fra Mou, hvor redaktøren for Kamikposten har bosat sig efter sin flugt fra Grønland:

Problemet for Mou er suppen.
Det er en landsdækkende misforståelse, at den kendte Mou-suppe fremstilles i landsbyen Mou her syd for Limfjorden. Det gør den ikke, og det er en fordomsfuld opfattelse af Mous indbyggere.
Sandheden er, at indbyggerne i Mou hovedsageligt har arbejde i og omkring storbyen Aalborg. Dertil kommer en voksende andel pensionister, da de fleste forlader Mou, når de bliver voksne. De flygter til større steder i det øvrige Danmark.
I Grønland er det 23% af befolkningen, der har valgt at forlade Grønland og bosætte sig i Danmark. I Mou er det tæt på 75% af befolkningen, der har valgt at forlade Mou.
Så vi har brug for en bevilling fra Statskassen, der skal afdække viden om landsbyen Mou hos danske elever på ungdomsuddannelser i resten af Danmark.
Som Aaja Chemnitz Larsen ville have udtalt det, hvis hun boede i Mou:
”Undersøgelsens resultater bør bruges til en målrettet og strategisk indsats for at hæve vidensniveauet om Mou blandt danske skoleelever. Det er vigtigt at vi forebygger fordomme om Mou ved at informere og oplyse – her er danske unge helt afgørende

19-02-2018 shippingwatch.dk:

Nu sejler skibe nord om Rusland om vinteren uden hjælp

Teekay-skibet er vel at mærke designet til selv at kunne bryde is med tykkelse på op til 1,8 meter. Skibet er en serie af seks tankskibe, der er bygget specifikt til at besejle det enorme russiske Yamal LNG-projekt i Karahavet. Rederier kan spare op til 40 pct. af rejsetiden ved at sejle nord om Rusland gennem de arktiske farvande frem for at bruge den traditionalle rute gennem Suez

19-02-2018 jyllands-posten.dk:

Ikke Ruslands, men Hillary Clintons sabotage

Vi har nu fået bekræftet, at det var Hillary Clinton, der betalte for den underlødige såkaldte rapport, som en afdanket britisk spion og lidenskabelig Trump-hader angiveligt skrev på grundlag af russiske kilder, som ikke kan verificeres. Vi ved nu, at spionen var i kontakt med venner af Hillary Clinton og kendte Clinton-beundrere i State Department.
Vi ved, at FBI’s ledelse brugte dette underlødige makværk til at få dommerkendelser til elektronisk overvågning af en person, der kortvarigt havde været frivillig hjælper i Trumps valgkampagne. Vi ved, at FBI for domstolen skjulte, at der var tale om uverificerede oplysninger, der var indsamlet af en anti-Trump-fanatiker og betalt for af Trumps politiske modstander, Hillary Clinton

18-02-2018 sermitsiaq.ag:

MIO efterlyser større uddannelsesundersøgelse

Ifølge børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er det problematisk, at 70,8 procent af folkeskolens afgangselever gik ud af folkeskolen med dumpekarakter. Tallene viser således, at 32,5 procent af eleverne dumpede i et eller to fag, mens 38,4 procent fik karakter på F eller FX i tre eller flere fag

18-02-2018 www.institutfrancais.dk:

Interview med Florian Marlière – fransk udsending på Grønland

Overordnet går stillingen går ud på at styrke det fransk-grønlandske samarbejde. Dette samarbejde er baseret på en samarbejdsaftale med universitetet i Nuuk, Ilisimatusarfik. Den franske udsending underviser på det humanistiske fakultet og universitetet stiller til gengæld en bolig og et kontor til rådighed til vedkommende. Han deltager således i universitetets kulturelle liv. Den franske udsending disponerer over et stort råderum til afholdelse af arrangementer (månedlig filmklub, opfølgning på Tour de France, opfølgning på det franske præsidentvalg, etc

17-02-2018 knr.gl:

Både modersmål og fremmedsprog er vigtigt

Hvis man vil videre op ad uddannelsesstigen her i Grønland, er der dog krav om at kunne andre sprog end grønlandsk.
Derfor er det vigtigt at kunne balancere mellem modersmål og fremmedsprog. Sådan lyder det fra børnetalsmanden.
- Vi skal kunne se situationen i helhed. Vi kan beholde vores sprog og identitet, selvom vi lærer et andet sprog. På den måde kunne problematikken mindskes. siger Aviaja Egede Lynge.
Læs også
Indførelsen af undervisning i dansk i folkeskolen blev iværksat af Augo Lynge

CITAT
Augo Lynge var i 1950erne Grønlands førende politiske personlighed. Hans politiske tanker var bestemt af ønsket om at bringe grønlænderne ud af stagnation, fattigdom, uvidenhed og sygdom ved at udvikle samfundet til en moderne standard på alle områder. Den sikreste vej til dette mål var for Augo Lynge at integrere Grønland mest muligt i det danske rige og dermed opnå formel ligestilling mellem grønlændere og danskere.
CITAT SLUT (Dansk Biografisk Leksikon).

Det indebar, at der skulle undervises i det danske sprog i den grønlandske folkeskole.
Takket være Augo Lynge blev der derved åbnet for den jævne grønlænders mulighed for at uddanne sig, side om side med mere velstillede grønlandske familiers børn, som havde haft den mulighed i generationer.
Det var den udvikling og mulighed for almindelige grønlændere, der blev lukket endeligt for i 1992

17-02-2018 www.kni.gl:

KNI Engros hører nu under Pilersuisoq

KNI Engros dækker hele Grønland. Vi er i alt cirka 70 byer og bygder, bosteder og opererer endda i diverse efterforskningssteder.
Derfor har vi plads og rigtige opbevaringsforhold, så virksomheder eller institutioner ikke selv behøver at råde over pladskrævende lagerfaciliteter, hvor vi også tilbyder, at både levere og fakturere efter løbende forbrug.
KNI´s lange historie har givet grundlag til KNI Engros store evne til at finde løsninger på ukendte problemstillinger

16-02-2018 www.royalgreenland.gl:

Nye tiltag i bygdeanlæg ved Upernavik

Royal Greenland er i gang med moderniseringer og andre titag i produktionsanlæg i Upernaviks bygder, der vil munde ud i øget indhandling, øget produktion samt værdiforøgelse af produkter i bygdeanlæggene i Kullorsuaq, Innaarsuit, Tasiusaq og Nutaarmiut. Den øgede indhandling og produktion vil medføre nye arbejdspladser i bygderne Innaarsuit og Aappilattoq, derfor skal Royal Greenland bygge nye indkvarteringshuse i de to bygder

15-02-2018 sermitsiaq.ag:

Hun går til kamp mod fordommene

Regine Møller, som studerer i Danmark, er formand for den nystiftede forening ”Den grønlandske organisation i Grønland”, som vil nedbryde fordomme og tale de velfungerende grønlænderes sag.
Kamikpostens kommentar
Læs denne artikel for kommentarernes skyld.
De er - med en enkelt, velkendt undtagelse - ganske opløftende

14-02-2018 www.ral.dk:

Royal Arctic Line leverer varen ved Itilleq i samarbejde med Arktisk Kommando

Royal Arctic Line og Arktisk Kommando har med skibene Minik Arctica og Ejnar Mikkelsen fået kæmpet sig frem gennem isen ved Itilleq.
Skibene afventer lige nu vejrsituationen og omfanget af isskruninger, inden der kan fortsættes sydover

14-02-2018 sermitsiaq.ag:

Personfarlig kriminalitet sætter uhyggelig rekord

I forhold til året før var der i 2017 en stigning i personfarlig kriminalitet på ni procent, hvilket er det højeste antal anmeldelser siden politiet i begyndelsen af 80erne udgav årsrapporten.
Der anmeldes i Grønland næsten fire gange flere voldsforbrydelser pr indbygger set i forhold til Danmark, oplyser politimester Bjørn Tegner Bay i forordet til rapporten

14-02-2018 www.kni.gl:

Pre MBA uddannelse i KNI A/S

KNI A/S´ ledelse mener at uddannelse er vejen frem. Derfor er KNI A/S og Business Institute (Aalborg) gået sammen om at etablere et hold på 18 personer, som begyndte deres første modul kursus mandag den 12. februar 2018, I KNI A/S´ lokale Taqqissuut. Modul II og Modul III holdes ligeledes i KNI A/S i løbet af 2018.
De 18 deltagere kommer fra forskellige virksomheder fra forskellige steder på kysten.
Pre MBA er til de, der har oparbejdet stor praktisk erfaring og kompetencer i offentlige og private virksomheder uden akademisk baggrund. Uddannelsen varer i et år som deltidsuddannelse, i alt tre mødegange

14-02-2018 ugeavisen.dk:

Grønland vil altid være i mit hjerte

Ludvig Møller er uddannet skrædder fra Det kgl. Teater. Han har i snart 25 år været skrædder hos Hansen & Nissen. Hans værksted er fyldt med specialmaskiner, der assisterer ham i hverdagen, men det rummer også mange minder fra Grønland, hvor han er født og opvokset.
Jeg besøger min familie - jeg har en stor familie. Jeg fotograferer - naturen, dyrene, vejret og himlen. Nogle gange står jeg på ski, det er jeg vokset op med.
- Afstandene er store på Grønland - og der er højt til loftet. Grønland betyder meget for mig - jeg har jo levet de første 16 år af mit liv der. Det er dejligt i Danmark, men jeg vil altid have Grønland i mit hjerte

13-02-2018 www.kamikposten.dk:

Psykopati og narcissisme – et i grønland mere udbredt fænomen end almindeligt antaget, ofte maskeret i en offerrolle

Psykopater har en udtalt evne til at bortforklare deres handlinger, lyve og manipulere. De har ofte et videre spillerum end almindelige mennesker. I kraft af deres position kan de tillade sig mere, og omgivelserne reagerer ikke på deres handlinger. Det kan derfor være nyttigt at kunne demaskere en psykopat, når man støder på en, især når en sådan person sidder i en position med magt over andres ve og vel, som f.eks. i en afgørende og magtfuld folkevalgt position