Polarbibliotekets overlevelse sikret

Polarbiblioteket består af samlinger fra både Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier samt Arktisk Institut, og dækker områderne humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Biblioteket indeholder ca. 35.000 titler, herunder bøger, småtryk og tidsskrifter.

Torsdag d. 11. marts 2010
Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Emnekreds: Forskning, Grønlands historie.

Som led i en organisatorisk ændring i Forsknings- og Innovationsstyrelsen ophørte Dansk Polarcenter i 2009. Dansk Polarcenters opgaver og medarbejdere blev derved integreret i andre afdelinger i Forsknings- og Innovationsstyrelsen . I samme forbindelse blev Polarbibliotekets fremtid usikker.

Mere end 100 danske og udenlandske forskere henvendte sig derfor til tidligere videnskabsminister Helge Sander og Folketingets grønlandsudvalg for at bevare Polarbiblioteket og dets samling af dokumentation omkring grønlandske forhold. Dette initiativ blev ligeledes støttet af landsstyemedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Mimi Karlsen, som i en skrivelse til Helge Sander anbefalede, at Polarbiblioteket, Arktisk Institut og Københavns Universitets Afdeling for Eskimologi blev sikret mulighed for at bevare deres hidtidige placering ved Nordatlantens Brygge i Strandgade, således at intentionerne om at etablere og bevare et arktisk miljø blev fastholdt.

Dette har nu medført en aftale mellem Københavns Universitet og Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvorved driften af Polarbiblioteket pr. 1. januar 2010 overtages af Københavns Universitet. Samtidig vil Polarbiblioteket blive associeret til Københavns Universitetsbibliotek. Ledelsesfunktionen udøves i samspil mellem lederen af Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Københavns Universitet og bibliotekaren ved Polarbiblioteket.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen vil fremover yde 2,3 mio. kr. årligt samt desuden yde et engangsbeløb på 200.000 kr. til Arktisk Institut. Dette medfører ligeledes, at Arktisk Institut og Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Københavns Universitet forbliver i Strandgade.

Polarbiblioteket består af samlinger fra både Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier samt Arktisk Institut, og dækker områderne humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Biblioteket indeholder ca. 35.000 titler, herunder bøger, småtryk og tidsskrifter.