Kongeriget Danmark for så vidt angår Grønland

Aftalen er indgået i 2001 og har fra Grønlands side stået uimodsagt indtil for et halvt års tid siden.
Der har ikke fra hverken landsstyret eller de grønlandske folketingsmedlemmer været indsigelser mod aftalen. Nuværende landsstyreformand Kuupik Kleist har siddet i Folketinget i en stor del af tiden. Juliane Henningsen afløste Kuupik Kleist og Lars-Emil Johansen har siddet der i alle årene.
Den nuværende situation med et ufremkommeligt ønske om at 14-doble CO2-udslippet er udelukkende Grønlands ansvar. Folketinget og regeringen har indtil for ganske nylig været i god tro med hensyn til Grønlands aftalte andel i nedbringelsen af CO2-udlippet.

Mandag d. 14. september 2009
Ad hoc gruppen vedr Koyota-protokollen
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Klima, Politik.

"Kongeriget Danmark ratificerede Kyoto-protokollen med virkning for Grønland på grundlag af en rammeaftale fra 2001 mellem Grønland og Danmark. Det fremgår af aftalen, at Grønland vil gøre en aktiv indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser og bidrage til opfyldelsen af den danske reduktionsforpligtelse på 8 % efter Kyoto-protokollen. Derudover anføres det i aftalen, at Grønland og Danmark vil indlede forhandlinger, hvis Grønland ikke er i stand til at bidrage til opnåelsen af reduktionen i det nævnte omfang."

Det er det arbejdsgrundlag regeringen har haft for så vidt angår de kommende klimaforhandlinger og Grønlands medvirken.

Aftalen er indgået i 2001 og har fra Grønlands side stået uimodsagt indtil for et halvt års tid siden.

Der har ikke fra hverken landsstyret eller de grønlandske folketingsmedlemmer været indsigelser mod aftalen. Nuværende landsstyreformand Kuupik Kleist har siddet i Folketinget i en stor del af tiden. Juliane Henningsen afløste Kuupik Kleist og Lars-Emil Johansen har siddet der i alle årene.

Den nuværende situation med et ufremkommeligt ønske om at 14-doble CO2-udslippet er udelukkende Grønlands ansvar. Folketinget og regeringen har indtil for ganske nylig været i god tro med hensyn til Grønlands aftalte andel i nedbringelsen af CO2-udlippet.

Læs mere her: Kongeriget Danmark for så vidt angår Grønland