Emne: Luftkasteller


Parisaftalen, vandkraft og co2-udledninger i Grønland

Mads Christensen
Lørdag d. 4. november 2023

Jeg håber inderligt, at der er tilstrækkelig realitetssans til, at man nu i 11. time erkender, at Qas-Aas projektet er en uforholdsmæssig kostbar måde at nedbringe Grønlands CO2-udledninger yderligere. Det vandkraft-projekt skal skrottes og det kan ikke gå hurtigt nok

Det misrøgtede Grønland - eller hvordan Selvstyret forhindrer økonomisk udvikling

Bertel Johansen, Tidligere vedligeholdschef på Københavns Universitet Science-fakultetet
Søndag d. 28. november 2021

Som det går nu, kan det bedst beskrives som en social katastrofe, iværksat af Selvstyret og med Folketinget som bagmand og garant for evig fortsættelse. Men Grønlands befolkning har fortjent bedre

Sprængfarlige kineserier i landsstyret

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Torsdag d. 26. juli 2018

Vil man have gavn af handelssamkvemmet med Kina, må man renoncere på den åbenlyse tilkendegivelse af tilslutning til Tibets stræben efter selvstændighed. Ja, i det hele taget afholde sig fra at kritisere betændte forhold i Tibet. Det omfatter også officiel modtagelse af Tibets åndelige overhoved, Dalai Lama. Det gælder for Danmark, men i ikke mindre grad for rigsdelen Grønland, som jo selv har sat selvstændighed som mål i henhold til landsstyrets aktuelle stræben

Et luftkastel som politisk bestillingsarbejde

Jens-Pavia Brandt, selvstændig turistguide og jæger, Kangerlussuaq, Grønland
Tirsdag d. 22. maj 2018

De 4 dage var sandsynligvis nøje valgt for at medierne ikke skulle have tid til at finde alle fejlene i ”analysen”, men blot se på de facit analysen forsøger at give. Dette lykkedes over al forventning. Således gengav både Sermitsiaq og KNR ”analysens” facit adskillige gange lige inden valget, uden at forholde sig kritisk til den. Dette på trods af at enhver journalist ved få minutters læsning burde kunne finde de første alvorlige fejl

Grønland går en meget usikker tid i møde

Jens-Pavia Brandt, selvstændig turistguide og jæger, Kangerlussuaq, Grønland
Mandag d. 5. februar 2018

De grønlandske politikere har vedtaget lufthavnsprojekter til en pris, der i danske forhold svarer til 17 Storebæltsbroer. Det er blevet gjort på baggrund af mavefornemmelser og helt uden analyser

Ny rolle for Grønland i de internationale klimaforhandlinger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. december 2012

Nu er vi ikke længere blot tilskuere til forhandlingerne, men vi sidder med, der hvor Grønland har en særlig interesse. Jeg er meget glad for det gode samarbejde, vi har etableret med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og jeg tror, at vi med dette samarbejde kan opnå gode klimapolitiske resultater de kommende år.

Høringssvar til forslag om ændring af Landstingslov om sprogpolitik

Grønlands Arbejdsgiverforening
Fredag d. 23. marts 2012

Det oplyses i bemærkningerne, at forslaget ikke har økonomiske konsekvenser for det offentlige eller for de offentlige virksomheder, da de allerede stort set lever op til lovens krav. GA skal anbefale, at det offentlige går forrest og viser vejen. Selvom det modsatte fremgik på seneste jobmesse, hvor det kun var det offentlige, der ikke havde oversat deres banner og reklamer, hvorimod stort set alle private virksomheder reklamerede på både grønlandsk og dansk.

I morgen flyttes aben, og det bliver strafbart ikke at fodre den

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 9. august 2011

Hvorfor er dét, der i alle andre udviklede samfund er en offentlig opgave, nu i det selvstyrede Grønland blevet en arbejdsgiveropgave?

Hot oil – cool business

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 2. maj 2011

Lidt groft kan man sige, at har man ingen energiressourcer, så har man ingen udvikling eller i bedste fald en lav grad af udvikling. I Grønland har vi masser af energiressourcer. Nu mangler vi bare udviklingen.