Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund underskriver hensigtserklæring mellem Kangerlussuaq og Sisimiut

Det gav så god mening at tage denne dialog på en vandretur som denne, hvor vi på egen krop mærkede den effekt fysisk aktivitet og naturen har på os; den ro, glæde og energi, det giver at være aktiv i naturen. Det var en fysisk udfordrende tur, der gav os nogle unikke oplevelser sammen

Fredag d. 14. august 2020
Jonas Jensen, Generalsekretær for Grønlands Idrætsforbund
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Idræt.

Grønlands Idrætsforbunds vision om at blive verdens mest fysisk aktive land og Qeqqata Kommunias mål om at blive den sundeste kommune i Grønland blev drøftet under åben himmel på en vandretur fra Kangerlussuaq til Sisimiut i forrige uge. Resultat; en underskrevet hensigtserklæring om samarbejde – og en styrket relation.


Deltagerne på vandreturen. Fra højre Jonas Jensen, Malik Berthelsen, Uiloq Mathæusen
og Aannguaq Reimer-Johansen


På vej i kanoerne
Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, havde inviteret Generalsekretær for Grønlands Idrætsforbund Jonas Jensen med på vandreturen med det formål at blive klogere på hinandens visioner og planer og komme tættere på et muligt samarbejde. Qeqqata Kommunia vil have sundere borgere og ønsker bl.a. at flere dyrker idræt. En målsætning der er helt i tråd med Grønlands Idrætsforbunds vision og nyligt lancerede ’Strategi 2023 – Et land samlet om visionen’.

Qeqqata Kommunias ambition er at løfte borgernes trivsel og sundhed gennem mere fysisk aktivitet. Kigger vi på det seneste år, kan vi se en tendens mod, at der bliver spist mere usundt og dyrket mindre sport, og hvis vi ikke gøre noget ved den udvikling, vil det få konsekvenser for vores kommune. Et samarbejde med Grønlands Idrætsforbund gør mig mere optimistisk ift. at kunne realisere vores sundhedspolitik. Med aftalen kan vi sparre med Idrætsforbundet omkring idræt og sundhed, og på den måde få viden, vi ikke ligger inde med selv, udtaler borgmester Malik Berthelsen.
Der blev under turen defineret nogle overordnede fokusområder, som begge parter ønsker at arbejde videre med; bl.a. mere fysisk aktive børn og unge og skoleidræt.


Vandring i smuk natur

Vi ved, at fysisk aktivitet er afgørende for børns læring, sundhed og trivsel. Sunde værdier fra barnsben er vigtigt, da ruster barnet på mange områder. Derfor vil vi bl.a. sammen med Qeqqata Kommunia arbejde for at flere af vores børn og unge er aktive - i skolen, i foreninger og/eller tager del i andre sunde aktive fællesskaber, siger generalsekretær for GIF, Jonas Jensen.
Et andet fælles fokuspunkt hos de to parter er naturens betydning og potentiale for vores sundhed og trivsel.

Jeg håber, at samarbejdet vil føre til, at man udefra vil se os som en sund befolkning. Vi har i forhold til andre lande en unik mulighed i vores smukke og stille natur – og den burde vi udnytte mere, siger Malik Berthelsen.
Jonas Jensen er enig i, at der i naturen ligger et uudnyttet potentiale.

Det gav så god mening at tage denne dialog på en vandretur som denne, hvor vi på egen krop mærkede den effekt fysisk aktivitet og naturen har på os; den ro, glæde og energi, det giver at være aktiv i naturen. Det var en fysisk udfordrende tur, der gav os nogle unikke oplevelser sammen. Jeg lærte nye mennesker at kende, men det gav også et helt andet sammenhold og sammenhørighed - end eksempelvis et frokostmøde ville have kunne give. Det er det, idrætten og aktive fællesskaber kan!
Grønlands Idrætsforbund og Qeqqata Kommunia mødes indenfor den nærmeste fremtid til en workshop, hvor snitflader og fælles indsatser skal konkretiseres nærmere.
At vi står sammen om denne vision - på tværs af landet og på tværs af sektorer - er en nødvendighed for at vi når i mål, så vi er rigtig glade for Qeqqata Kommunias engagement og commitment i dette arbejde, slutter Jonas Jensen.


Hensigtserklæringen underskrives af borgmester Malik Berthelsen og Generalsekretær Jonas Jensen