Periode: December 2020


Krise uden alternativ: Noter

Niels Højlund
Søndag d. 27. december 2020


Krise uden alternativ: VII Krise uden alternativ

Niels Højlund
Søndag d. 27. december 2020

Vi kommer kun ud af dette formynderi ved at sige, at den opgave vi tog på os i 1950 nu er løst. Vi lovede at indhente årtiers udviklingsefterslæb ved en stor og gennemtænkt indsats. Vi har indfriet vort løfte. Et spørgsmål står ubesvaret tilbage: er der fisk i havet til den moderne industri, som efter planerne skulle bære det hele? Vi kan ikke besvare dette spørgsmål i dag, men de bange anelser truer mere og mere med at tage overhånd over den optimisme, som bør komme ethvert forsøg til gode

Krise uden alternativ: VI Et mere grønlandsk Grønland

Niels Højlund
Søndag d. 27. december 2020

Men Bent Jensen er ikke skeptiker. Et slag er tabt, men der er tid at vinde et nyt. Dels er »den tid forbi, da vesterlandenes samfundskulturelle expansion ... raskvæk kunne nedvurdere og nedtromle fremmede livsformer. I dag sætter vesterlændingene selv spørgsmål ved rimeligheden i deres egen samfundskultur« (37). Dels er der al rimelig grund til at tro, at de gamle grønlandske holdninger stadig foreligger intakt under det tynde lag af europæisk fernis, som nyudviklingen har strøget på. Derfor tror Bent Jensen på, at grønlænderne er parat til at indstille sig på en levestandard, der svarer til landets produktive formåen, og at de har bevaret forudsætningerne for at virkeliggøre en helt anden samfundsmodel end den privatkapitalistiske

Krise uden alternativ: V Grønland, vort eget u-land

Niels Højlund
Lørdag d. 26. december 2020

Den gruppe journalister, som blot i nogen grad havde sagkundskab til at formidle korrekte oplysninger, altid har været meget lille. Hvis man nævner navne som Palle Brandt, Helge Christensen, Kjeld Rask Therkilsen, Erik Erngård, Jørgen Søholt Christensen, Palle Koch, Jørgen Felbo og Frits Høyrup har man stort set været raden rundt af dagbladsjournalister, som gennem ophold i Grønland og mangeårig fortrolighed med emnet og kontakt til politikere, administratorer m.v. kunne siges at have tilstrækkelige forudsætninger for at fungere som formidlere. Tilmed har denne halve snes mennesker jo ikke virket samtidig, i realiteten har ofte kun to-tre personer været afgørende for, hvad der skulle komme frem til den danske offentlighed, og navnlig for måden det skete på

Krise uden alternativ: IV G-60

Niels Højlund
Onsdag d. 23. december 2020

Mogens Boserup tog også det forbehold, at det til trods for alle anstrengelser meget vel kunne ske, at opgaven viste sig uløselig. Råvaregrundlaget var så ensidigt og så afhængigt af de marginale klimatiske tilstande, at ingen kunne udelukke den mulighed, at man måtte opgive at sikre den grønlandske befolkning en anstændig levestandard, og konsekvensen kunne blive »en emigrationsbevægelse af store dimensioner« ( 42). Men ingen tog forbeholdene alvorligt, og det til trods for at der allerede i 1963 indtrådte en betydelig tilbagegang i torskefangsten ligesom afsætningen kom til at lide under en ugunstig prisudvikling

Krise uden alternativ: III Mellemspil

Niels Højlund
Onsdag d. 23. december 2020

Ude i offentligheden såvel i Grønland som i Danmark diskuterede man med stigende uro og rådvildhed, hvad det hele egentlig skulle tjene til. - Vi hørte vi blev danske, lød en spotsk anonym grønlandsk bemærkning. - Vi har givet dem en trummerumtilværelse i bytte for det frieste liv i verden, men vi glemte at fortælle dem, at det uundgåelig måtte blive en trummerumtilværelse, konstaterede en lidt sørgmodig dansker

Om bogen Krise uden alternativ

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 21. december 2020

Den bog Niels Højlund udgav i 1972 har en titel, der er så rammende for forholdet mellem Grønland og Danmark, at titlen har fået sit eget liv: tre ord og alt er sagt

Krise uden alternativ: II Et nationalt anliggende

Niels Højlund
Søndag d. 20. december 2020

Danmark står i Grønland over for en af sin histories største og reneste opgaver« havde skolekonsulent Mikael Garn sagt allerede på det stormfulde møde i Det grønlandske Selskab i januar 1947, hvor reformvennerne havde demonstreret en betydelig dansk-grønlandsk enighed i kritikken af den gamle kolonipolitik

Krise uden alternativ: I Klassikere og modernister

Niels Højlund
Lørdag d. 19. december 2020

Da landsfoged Eske Brun om morgenen den 5. maj 1945 kunne telegrafere til den danske regering, at han var klar til at modtage forholdsordre angående den fortsatte administration af Grønland, skete det i stolt bevidsthed om, at han havde nået det mål han havde sat sig ved adskillelsen i 1940. Sejren på den grønlandske hjemmefront ville ikke blive fejret med musik og parader, men den »ville give enhver som havde kæmpet for den en ret, der var mere værd end noget andet: retten til at komme hjem med god samvittighed og oprejst pande i bevidstheden om at vi har gjort vor pligt, at vi på den post vi blev sat, har ydet vor indsats til Danmarks ære og for bevarelsen af noget som ikke burde sættes over styr i det store verdensopgør: Danmarks og Grønlands fælles fremtid

Krise uden alternativ - Forord

Niels Højlund
Søndag d. 6. december 2020

Ønsket om at skrive denne bog opstod, da det i sommeren 1969 blev mig klart, at jeg ikke kunne fortsætte mit arbejde i Grønland ud over den 2-års periode, som jeg kontraktligt var forpligtet til. Det grønlandske samfund, hvis problemer og vanskeligheder gennem en halv snes år havde optaget mig stærkt, ville snart glide i baggrunden for mig. Inden da måtte jeg forsøge at samle mine erfaringer og overvejelser til en helhed

Krise uden alternativ

Niels Højlund
Tirsdag d. 1. december 2020

Ønsket om at skrive denne bog opstod, da det i sommeren 1969 blev mig klart, at jeg ikke kunne fortsætte mit arbejde i Grønland ud over den 2-års periode, som jeg kontraktligt var forpligtet til. Det grønlandske samfund, hvis problemer og vanskeligheder gennem en halv snes år havde optaget mig stærkt, ville snart glide i baggrunden for mig. Inden da måtte jeg forsøge at samle mine erfaringer og overvejelser til en helhed